ILGIN ŞEHİT BAYRAM HARUN ÇOBAN MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
PROJENİN ADI
AİLEMİZ HERŞEYİMİZ
VE
AĞIZLAR KİRLENMESİN
PROJESİ
2014
ÖRNEK
YARIŞMA SORULARI
e m ^ :r :!;r :-y i--m ^ m 9 l
:
.-
, 1 , : :-
-'.¡-.'¿.i
:^r,ji
Küfür birçok insanın hayatında yer
'■■■■■■■,-,.■ :
- ■
.
durumda. Yine bir kısım insanlar }
birleri ile karşılaştığında merhaba
küfürle söze başlıyorlar.
Genelde de ^
küfürler ailelere ve cinsellik ifade r*’
Sizce biz bu küfürleri edenlere karşı neden
w Kİ
î
p
Ç i l
. /=. ; ■: : İi :‘;:l.: .. i■
p
çok kötü b ir ş e y olmadığını
kişiyi rahatlattığına
W^^^fMsiİSî
■
MM
W £ mN
kW
&m
ZBH
'î&
?>::
1
i ö -i A f r
SORU 3
S- -
SORU 4
■■:■--7 7 7 '
wW .
Küfür edilirken en çok değer verdiğimiz i
[
insanlara küfür ediliyor, küfür sözcükleri
namus bildiğimiz değerlerimize oluyor. \
Şunun
sebebi
' ^ İ 7 y y ;$ -:
\: A. Ahlaki değerlerim izi y itiriy o r olmamız. ;
&, büşüncelerim izin kirletilm iş olması.
\J;'Ç. Ağız alışkanlığı olmuş diyerek
1 hormd/leştirmişolmamız. :
i-y,-y:--.=■■■"':- ■■■■'■’.■■:■- y •
r
kazandırıyor.
aşağıdakilerden ^ hangisi 1
\ olamaz.
:
Küfürlü konuşmak sizce ihsanlara ne
•
■;-:-■■=■.:-■--■y:; '
İnşanfart ve değerlerimizi önemsiyor
¿ y y y j ‘>yv,y;:!y; -:. =;
A . S a yg ın lık k a za n d ır ıyo r.
B . K e n d ile rin in b ü y ü d ü k le rin i ka nıtla
FARKINDAMISIN
SORU 5
Bazı yörelerimizde küçük çocuklar
konuşmaya yeni başladıklarında Çocuğun
SEN NEDEN KÜFÜR EDİYORSUN? AĞIZ
ALIŞKANLIĞI M I DİYORSUN? BU NASIL BİR AĞIZ
ALIŞKANLIĞIDIR Kİ SÜREKLİ N AM U SUM U ZA
KÜFREDİYORUZ. BİZİM ZİHNİM İZ KİRLETİLMİŞ
babası 'Hadi bakayım amcana bir söv de
duysun'der. Çocukta babasından
duyduğu ve ya öğrendiği küfrü karşıdaki
OLMASIN. AĞ ZIM IZD AN ÇIKTIĞINI
.
SÖYLEDİĞİMİZ B U SÖZLER ZİHNİMİZİN VE
KALBİMİZİN KİRLİLİĞİNİ GÖSTERMİYOR M U ?
kişiye söyler. Karşıdaki kişi de 'Aferin sana
DÜŞÜNCELERİNİZİ KONTROL EDİN.
sen artık konuşmaya başlamışsın' der.
KÜFRETTİĞİNİZ DEĞERLERİ BİR DÜŞÜNÜN.
Sizce babanın bu tavrı neyi gösteriyor,
ALIŞKANLIK DEDİĞİNİZ B U SÖZLERİ YENİLERİ
İLE DEĞİŞTİRİN. KÜFÜR A U ŞK AN U Ğ N IN ESİRİ
A . Babanın çocuğunu çök i y i eğittiğini.
OLMAYIN. RAHATLADIĞINIZI M I
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU NASIL BİR
B. Babanın çocuğunun konuşmasına
yardımcı, olduğunu.
RAHATLAM A YÖNTEMİDİR Kİ
KARŞIMIZDAKİNİN ANNESİNE, BACISINA,
DİNİNE CİNSELLİK İFADE EDEN SÖZLERİ
SARFEDEREK RAHATLIYORUZ. BÖYLE BİR
RAHATLAMA YÖ N TEM İ BİZİM BİLİNÇALTIM IZA
NELERLE DOLU O LD U Ğ U N U GÖSTERMEZ M İ?
O . Babarim çocuğunu çok sevdiğini.
BÖYLE BİR RAHATLAM A YÖ N TEM İ ACİZLİKTEN
>
BAŞKA BİR ŞEY OLABİLİR M İ?
Download

Ek-10