Univerzálny ventil CPE
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
hlavné údaje
Varianty
Funkcie (výber)
3/2-cestný ventil s externým prívodom
riadiaceho vzduchu, kľudová poloha zatvorená
5/2-cestný ventil, monostabilný
s interným napájaním riadiaceho vzduchu
5/2-cestný ventil, bistabilný
s externým napájaním riadiaceho vzduchu
Parameter
-K-
-M-
konštrukčná šírka
10 mm
14 mm
18 mm
24 mm
prietok
180 ... 3200 l/min
Výhody
Výkonovo optimalizované veľkosti:
Magnetické ventily CPE, Compact
Performance sa vyznačujú minimál‐
nou konštrukčnou šírkou a nízkym
elektrickým príkonom pri najvyšších
hodnotách prietoku.
Pripojenie ventilu priamo na mieste:
– na valec
– na pohybujúce sa prvky zariadenia
– variabilná montáž vďaka
samostatnej montáži
CPE10, CPE14 a CPE18:
Jednoduchá montáž batérií pomocou
pripojovacích blokov s pevným rast‐
rom zo stabilného hliníka s 2 až 10
ventilovými pozíciami alebo pomocou
modulárnych pripojovacích blokov
z robustného plastu.
Krátke hadice s minimálnym objemom
vzduchu:
– krátke spínacie časy
– čo najkratšie reakčné časy
Optimalizácia zariadení:
– kratšie takty stroja
– vyššia produktivita
– nižšia spotreba energie
Komfortné pomocné ručné ovládanie.
Do zásuviek KMYZ-9 pre veľkosti
CPE10 a CPE14 je integrované
obmedzovanie prúdu.
Preto majú všetky ventily CPE
spínaciu dobu 100 %.
5/3-cestný ventil s externým prívodom
riadiaceho vzduchu, kľudová poloha zatvorená
2
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
hlavné údaje
Elektromagnetické ventily s hranatým konektorom
n šírka 10 mm, 14 mm,
18 mm a 24 mm
n 3/2-, 5/2- a 5/3-cestné ventily
n voliteľne interné alebo externé
napájanie riadiacim vzduchom
n 24 V DC všetky šírky
n 110 alebo 220 V AC pri šírke 18
a 24
n ručné ovládanie s tlačidlom
a nástrojom s aretáciou
n šírka 10 mm voliteľne
s redukciou M5
n všetky šírky s montážnymi prípojmi
QS voliteľne v 2 veľkostiach
Základné ventily CPE18 s rozhraním podľa ISO 15218
n šírka 18 mm
n 3/2-, 5/2- a 5/3-cestné ventily
n voliteľne interné alebo externé
napájanie riadiacim vzduchom
Elektromagnetické ventily s kruhovým konektorom
n šírka 10 mm a 14 mm
n 3/2-, 5/2- a 5/3-cestné ventily
n voliteľne interné alebo externé
napájanie riadiacim vzduchom
n 24 V DC
n ručné ovládanie s tlačidlom
a nástrojom s aretáciou
n kruhový konektor M8x1, 4 póly
Predradený ventil s rozhraním podľa ISO 15218
n pre 12, 24 V DC a 24 V AC bez
ochranného vodiča
n pre 110 a 220 V AC s ochranným
vodičom
n 3/2-cestný ventil
n ručné ovládanie, tlačidlo
Kombinácia základný ventil CPE18 s predradeným ventilom
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
3
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
hlavné údaje
Pripojovací blok pre batériu s pevným rastrom
Pripojovací blok pre batériu s pevným rastrom
n pre ventily šírky 10, 14 a 18 mm
n pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
n 2 a 10 ventilových pozícií
Sada držiaka
n pre ventily šírky 10, 14 a 18 mm
n pre 3/2-cestné ventily
n 2 a 10 ventilových pozícií
Sada držiaka
n držiak pre 5/2- alebo 5/3-cestný
ventil
Krycia klapka pre prázdnu pozíciu
n držiak pred 3/2-cestný ventil
Krycia klapka pre prázdnu pozíciu
n kryt pre rezervné miesto pre
5/2- alebo 5/3-cestný ventil
Pripojovací blok s napájaním vzduchom
n kryt pre rezervné miesto pred
3/2-cestný ventil
Pripojovací blok pre rozširovanie
n 2 ventilové pozície
n pre CPE10, CPE14 alebo CPE18
n pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
n kanály 1, 3 a 5 môžu byť na konci
zatvorené alebo otvorené
n kanály sú zatvorené, keď je batéria
kompletná alebo keď sú využívané
tlakové zóny
Pripojovací blok s napájaním vzduchom
n 2 ventilové pozície
n pre CPE10, CPE14 alebo CPE18
n pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
n kanály 1, 3 a 5 môžu byť na konci
zatvorené alebo otvorené
Koncová doska pre dodatočné napájanie vzduchom
n 3 ventilové pozície
n pre CPE10, CPE14 alebo CPE18
n pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
n kanály 1, 3 a 5 môžu byť na konci
zatvorené alebo otvorené
n kanály sú zatvorené, keď je batéria
kompletná alebo keď sú využívané
tlakové zóny
Krycia klapka pre prázdnu pozíciu
n pre CPE10, CPE14 alebo CPE18
n požadované pri batérií s viac ako
6 ventilmi alebo pri oddelených
tlakových zónach
n prípoje 1, 3 a 5 dozadu a nahor
Modulárna batériová lišta s krycou klapkou
Vyhotovenia
n kryt pre rezervné miesto pre
5/2- alebo 5/3-cestný ventil
4
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
hlavné údaje
Montáž na pripojovací blok s pevným rastrom pre CPE10, CPE14 a CPE18
n jednoduchá montáž kompaktných
ventilových batérií s ventilmi pre
pripojovacie dosky
n montáž so stabilným držiakom
a špeciálnym tvarovým tesnením
zaručujú montáž bez únikov
2012/12 – zmeny vyhradené
n 2 a 10 ventilových pozícií
n hliníková profilová lišta poskytuje
vysokú mieru stability
è internet: www.festo.sk
n vysoké hodnoty prietoku vďaka
obojstrannému napájaniu tlakom
kanála 1
n vysoký odvetrávací výkon vďaka
obojstrannému výstupu kanálov
3a5
n rôzne tlakové a odvetrávacie zóny
možno realizovať aj pomocou delia‐
cich prvkov, ktoré sú umiestnené
do kanálov 1, 3 a 5 na miestach
oddelenia
5
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
hlavné údaje
Montáž na pripojovací blok s pevným rastrom pre CPE10, CPE14 a CPE18
n konštrukcia ventilovej batérie
pomocou modulárnych pripojo‐
vacích blokov z vysokopevného
polyamidu vystuženého sklenenými
vláknami
n rôzne tlakové zóny, ktoré možno
realizovať použitím základných a
rozširovacích blokov s uzavretými
napájacími a odvetrávacími
kanálmi
n napájanie tlakom a odvetrávanie
obojstranne pripojiteľné vďaka
použitiu prídavných koncových
blokov
n prívod a odvetrávanie vzduchu na
koncovom bloku je možné pripojiť
aj zhora
n bezskrutková montáž a demontáž
pomocou posúvača a svoriek
koncový blok
rozširovací blok
rozširovací blok
základný blok pre 3 ventily
6
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad dodávok šírka 10 mm a 14 mm
Šírka
10 mm
14 mm
Schematická
značka
Typ
Pripojovací
Prevádzkové
konektor
napätie
hranatý okrúhly [V DC] [V AC]
tvar
tvar
M
5 7
G
QS
x ¼ y 4 6
3/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená
CPE10-M1BH-3GL…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-3GL…
–
n
24
– – n – – – – –
3/2- cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená
CPE10-M1BH-3OL…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-3OL…
–
n
24
– – n – – – – –
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný
CPE10-M1BH-5L…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-5L…
–
n
24
– – n – – – – –
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil bistabilný, impulzný ventil
CPE10-M1BH-5J…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-5J…
–
n
24
– – n – – – – –
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená, ventil so strednou polohou
CPE10-M1BH-5/3G…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-5/3G…
–
n
24
– – n – – – – –
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená, ventil so strednou polohou
CPE10-M1BH-5/3B…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-5/3B…
–
n
24
– – n – – – – –
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha odvetraná, ventil so strednou polohou
CPE10-M1BH-5/3E…
n
–
24
– n n – – – n n
CPE10-M1CH-5/3E…
–
n
24
– – n – – – – –
3/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená
CPE14-M1BH-3GL…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-3GL…
–
n
24
– – – n – –
n
3/2- cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená
CPE14-M1BH-3OL…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-3OL…
–
n
24
– – – n – –
n
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný
CPE14-M1BH-5L…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-5L…
–
n
24
– – – n – –
n
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil bistabilný, impulzný ventil
CPE14-M1BH-5J…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-5J…
–
n
24
– – – n – –
n
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená, ventil so strednou polohou
CPE14-M1BH-5/3G…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-5/3G…
–
n
24
– – – n – –
n
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená, ventil so strednou polohou
CPE14-M1BH-5/3B…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-5/3B…
–
n
24
– – – n – –
n
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha odvetraná, ventil so strednou polohou
CPE14-M1BH-5/3E…
n
–
24
– – – n – –
n
CPE14-M1CH-5/3E…
–
n
24
– – – n – –
n
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
è strana/
internet
Pracovný prípoj
8
1
0
1
2
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
n
n
– –
– –
22
22
22
22
23
23
23
36
36
36
36
37
37
37
7
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad dodávok šírka 18 mm
Šírka
Schematická
značka
Typ
Prevádzkové
napätie
Pracovný prípoj
[V DC]
M
[V AC]
5
18 mm
1)
2)
8
è strana/
internet
G
7
x
QS
¼
y
4
6
8
3/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená
CPE18-M1H-3GL…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-3GL…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-3GL…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-3GL…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
3/2- cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená
CPE18-M1H-3OL…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-3OL…
–
110
– n – – – n
CPE18-M3H-3OL…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-3OL…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný
CPE18-M1H-5L…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-5L…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-5L…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-5L…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil bistabilný, impulzný ventil
CPE18-M1H-5J…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-5J…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-5J…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-5J…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená, ventil so strednou polohou
CPE18-M1H-5/3G…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-5/3G…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-5/3G…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-5/3G…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená, ventil so strednou polohou
CPE18-M1H-5/3B…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-5/3B…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-5/3B…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-5/3B…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha odvetraná, ventil so strednou polohou
CPE18-M1H-5/3E…
24
–
– – – n – – – n
CPE18-M2H-5/3E…
–
110
– – – n – – – n
CPE18-M3H-5/3E…
220
– – – n – – – n
–
CPE18-P1-5/3E…¼
Y2)
– – – n – – – –
X1)
10
12
n
n
n
–
–
–
–
–
n
n
n
–
n
n
n
–
n
n
n
–
n
n
n
–
n
n
n
–
n
n
n
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
49
56
49
56
50
56
50
56
51
56
51
56
51
56
X = možnosť objednania predradeného ventilu 12 V DC alebo 24 V DC
Y = možnosť objednania predradeného ventilu 24 V AC, 110 V AC alebo 230 V AC
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad dodávok šírka 24 mm
Šírka
Schematická
značka
Typ
Prevádzkové
napätie
Pracovný prípoj
[V DC]
M
[V AC]
5
24 mm
è strana/
internet
G
7
x
QS
¼
y
4
6
8
3/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená
CPE24-M1H-3GL…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-3GL…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-3GL…
220
– – – – n – – –
–
3/2- cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená
CPE24-M1H-3OL…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-3OL…
–
110
– – n – – –
CPE24-M3H-3OL…
220
– – – – n – – –
–
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný
CPE24-M1H-5L…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-5L…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-5L…
220
– – – – n – – –
–
5/2-cestný ventil, elektromagnetický ventil bistabilný, impulzný ventil
CPE24-M1H-5J…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-5J…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-5J…
220
– – – – n – – –
–
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha zatvorená, ventil so strednou polohou
CPE24-M1H-5/3G…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-5/3G…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-5/3G…
220
– – – – n – – –
–
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha otvorená, ventil so strednou polohou
CPE24-M1H-5/3B…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-5/3B…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-5/3B…
220
– – – – n – – –
–
5/3-cestný ventil, elektromagnetický ventil monostabilný, kľudová poloha odvetraná, ventil so strednou polohou
CPE24-M1H-5/3E…
24
–
– – – – n – – –
CPE24-M2H-5/3E…
–
110
– – – – n – – –
CPE24-M3H-5/3E…
220
– – – – n – – –
–
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
10
12
n
n
n
n
n
n
68
n
n
n
n
n
n
68
n
n
n
n
n
n
69
n
n
n
n
n
n
69
n
n
n
n
n
n
70
n
n
n
n
n
n
70
n
n
n
n
n
n
70
9
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad dodávok funkcie
3/2-cestné ventily
typ
šírka
CPE10
10 mm
štandardný nominálny prietok [l/min]
závit
M5
M7
Gx
G¼
Gy
nástrčný prípoj
QS-4
QS-6
QS-8
QS-10
QS-12
CPE14
14 mm
CPE18
18 mm
–
–
190
400
–
–
–
–
–
–
900
–
–
–
190
300
–
–
–
–
1 300
–
–
–
510
810
–
–
–
CPE24
24 mm
2 500
–
–
–
850
1 000
–
–
1 250
1 650
–
5/2-cestné ventily,
monostabilné
typ
šírka
CPE10
10 mm
štandardný nominálny prietok [l/min]
závit
M5
M7
Gx
G¼
Gy
nástrčný prípoj
QS-4
QS-6
QS-8
QS-10
QS-12
prevádzkové napätie
12 V DC
24 V DC/AC
110 V AC
230 V AC
údajový list è
10
CPE14
14 mm
180
350
–
–
–
180
320
–
–
–
–
CPE18
18 mm
–
–
800
–
–
–
400
680
–
–
–
CPE24
24 mm
–
–
–
1 300
–
–
–
850
1 000
2 900
–
–
–
–
1 250
1 650
n/–
n
n
64
n/–
n/–
–
–
n
n/n
n
n
18
31
45
–
–
–
–
–
–
è internet: www.festo.sk
–
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad dodávok funkcie
5/2-cestné ventily,
bistabilné
typ
šírka
CPE10
10 mm
štandardný nominálny prietok [l/min]
závit
M5
M7
Gx
G¼
Gy
nástrčný prípoj
QS-4
QS-6
QS-8
QS-10
QS-12
CPE14
14 mm
CPE18
18 mm
–
–
180
350
–
–
–
–
–
–
800
–
–
–
180
320
–
–
–
–
1 300
–
–
–
400
680
–
–
–
CPE24
24 mm
3 200
–
–
–
850
1 000
–
–
1 250
1 650
–
5/3-cestné ventily
typ
šírka
CPE10
10 mm
CPE14
14 mm
štandardný nominálny prietok [l/min]
závit
M5
180
M7
250 ... 350
Gx
–
G¼
–
Gy
–
nástrčný prípoj
QS-4
180
QS-6
250 ... 300
QS-8
–
QS-10
–
QS-12
–
prevádzkové napätie
12 V DC
24 V DC/AC
110 V AC
230 V AC
údajový list è
2012/12 – zmeny vyhradené
–
CPE18
18 mm
–
–
700 ... 750
–
–
–
370 ... 410
570 ... 720
–
–
–
CPE24
24 mm
–
–
–
1 200 ... 1 450
–
–
–
780 ... 850
1 000 ... 1 050
–
–
–
1 250
1 600 ... 1 650
n/–
n
n
64
n/–
–
–
n
n/n
n
n
18
31
45
è internet: www.festo.sk
2 600 ... 3 000
–
n/–
–
–
–
–
–
–
–
11
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad príslušenstva
Samostatný ventil
5
4
1
4
3
2
7
4
8
4
6
3
9
aJ
2
6
1
6
7
8
6
2
9
aJ
4
4
5
Príslušenstvo – samostatný ventil
typ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
12
nástroj pre ručné ovládanie
tlmiče hluku
označovacie štítky
nástrčné prípoje
redukcia M7 na M5
svetelné tesnenie
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
štandardná zásuvka
zásuvka s káblom
AHB…
U… resp. UC…
IBS-6x10
QS…
–
MEB…LD
KMEB…
KMEB…
MSSD‐EB…
KMYZ-9…
stručný opis
–
pre prípoj 3, 5, 82 príp. 84
–
pre hadice
súčasť dodávky
–
pre 0 … 230 V AC
s LED diódou pre 24 V DC
–
s LED diódou pre 24 V DC
CPE10
n
n
n
n
n
–
–
–
–
n
CPE14
n
n
n
n
–
–
–
–
–
n
CPE18
CPE24
è strana/internet
n
n
n
n
n
n
n
n
74
74
74
n
n
n
n
–
n
n
n
n
–
–
–
73
73
73
73
72
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad systému
Pevný raster pre montáž do batérie
aA
aA
aJ
9
8
5
4
7
6
3
3
2
1
Batériová montáž na príklade CPE18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
pripojovací blok
pripojovací blok
tesnenie
krycia klapka
krycia klapka
3/2-cestný ventil
5/2-cestný ventil
5/3-cestný ventil
držiak
držiak
skrutka
2012/12 – zmeny vyhradené
typ
stručný opis
è strana/internet
CPE18-3/2-PRS-y-8
CPE18-PRS-y-10
CPV18-VI-P.¼-150
CPE18-RP3
CPE18-RP
CPE18…
CPE18…
CPE18…
CPE18-H3-50
CPE18-H5-50
M4X65-8.8-VS-100
pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily
pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
59
57
57
59
57
49
50
51
59
57
57
è internet: www.festo.sk
–
krycia klapka pre prázdnu pozíciu/rezervné miesto
krycia klapka pre prázdnu pozíciu/rezervné miesto
–
–
–
držiak pred 3/2-cestný ventil
držiak pre 5/2- a 5/3-cestný ventil
–
13
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad príslušenstva
Príslušenstvo
2
1
aD
aF
aE
aG
aC
aG
aD
aE
aD
aD
aC
aB
aC
aB
6
5
4
aD
3
aG
aE
aD
aC
aB
aA
aJ
9
8
7
Príslušenstvo
typ
1
2
3
ventilová batéria CPE10
ventilová batéria CPE10
ventilová batéria CPE10
–
–
–
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
zásuvka
zásuvka s káblom
svetelné tesnenie
deliaci prvok
tlmiče hluku
nástrčné prípoje
zaslepovacia zátka
tlmiče hluku
označovací štítok
KMYZ-9…-LED
SIM…, NEBU…
SIM…, NEBU…
KMEB-1…-LED
KMEB-1…
MSSD-EB…
KMEB-2…-LED
MEB-LD…
VABD…, PRSV…
U…, UC…
QS…
B…
UC…-H
IBS…
14
è strana/internet
stručný opis
osadené 3/2-cestnými ventilmi s hranatým konektorom
osadené 3/2-cestnými ventilmi s kruhovým konektorom
osadené základnými 3/2-ventilmi a predradeným ventilom
s hranatým konektorom podľa výberu
pre CPE10 a CPE14, obmedzovanie prúdu a LED indikácia
pre CPE10 a CPE14 s kruhovým konektorom M8x1, priamy
pre CPE10 a CPE14 s kruhovým konektorom M8x1, priamy
pre kábel PVC a LED indikácia
s PVC káblom
–
pre kábel PUR a LED indikáciu
pre indikáciu signálov pomocou LED
pre tlakové zóny v hliníkových pripojovacích blokoch
so závitom
pre hadice (súčasťou dodávky pri typoch QS)
–
–
–
–
72
72
72
73
73
73
73
73
74
74
–
74
74
74
s nástrčným púzdrom
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad príslušenstva
Príslušenstvo CPE18 a CPE24
4
3
6
7
5
7
8
7
9
2
1
aJ
aB
aA
5
4
8
3
7
9
2
aJ
Príslušenstvo – montáž na pripojovací blok
typ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
zásuvka s káblom
zásuvka s káblom
štandardná zásuvka
zásuvka s káblom
svetelné tesnenie
označovací štítok
nástrčné prípoje
zaslepovacia zátka
tlmiče hluku
deliaci prvok pre tlakové zóny
krycia klapka
pripojovací blok
2012/12 – zmeny vyhradené
KMEB-1…
KMEB-1…
MSSD‐EB…
KMEB-2…
MEB-LD…
IBS-6x10
QS…
B…
U… resp. UC…
VABD…, PRSV…
CPE…-RP
CPE…-PRS
è internet: www.festo.sk
1
stručný opis
è strana/internet
s LED diódou pre 24 V DC
pre 0 … 230 V AC
73
73
73
73
73
74
–
pre 0 … 230 V AC
–
–
pre hadice
–
pre montáž do odvzdušňovacích prípojov
pre montáž na pripojovacom bloku
pre montáž na rezervné pozície
–
–
74
74
74
–
–
15
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
prehľad systému
Batériová montáž s modulárnymi pripojovacími blokmi
1
2
1
9
2
9
aJ
4
3
9
9
5
9
5
9
7
8
9
8
6
8
aA
aB
aA
Príslušenstvo – batériová montáž
typ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
16
elektromagnetický ventil
krycia klapka
posúvač
koncová doska
rozširovací blok
pripojovací blok
pripojovací blok
spojovací diel
tesnenie
montážna prípojka
tlmiče hluku
nástrčný prípoj
CPE…
CPE…-RP
_
CPE…-PRS-EP
CPE…-PRSE-2
CPE…-PRSG-2
CPE…-PRSG-3
è strana/internet
stručný opis
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
k uzavretiu prázdnych miest
pre upevnenie ventilu
–
–
–
–
pre 2 ventily
pre 2 ventily
pre 3 ventily
k prepojeniu blokov
súčasť dodávky
súčasť dodávky
U príp. UC
QS…
pre hadice
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
typové označenie
–
CPE
M
–
–
–
typ
CPE
elektromagnetický ventil, Compact Performance
šírka
10
14
18
24
10 mm
14 mm
18 mm
24 mm
prevádzkové napätie
hranatý konektor
M1BH
24 V DC pre CPE10 a CPE14
M1H
24 V DC pre CPE18 a CPE24
M2H
110 V DC pre CPE18 a CPE24
M3H
230 V DC pre CPE18 a CPE24
kruhový konektor
M1CH
24 V DC pre CPE10 a CPE14
funkcia ventilu
3
5L
5J
5/3
3/2-cestný ventil
5/2-cestný ventil, monostabilný, pneumatická pružina
5/2-cestný ventil, bistabilný
5/3-cestný ventil, monostabilný
kľudová poloha
GL
OL
B
E
G
zatvorená, pneumatická pružina pre 3/2
otvorená, pneumatická pružina
otvorená
odvzdušnená
uzavretá
napájanie riadiacim vzduchom
S
interné
externé
t
pneumatický prípoj
vnútorný závit
M5
M5 pre CPE10, neplatí pre kruhový konektor
M7
M7 pre CPE10
x
Gx pre CPE14
¼
G¼ pre CPE18
y
Gy pre CPE24
nástrčný prípoj pre hadice s kalibrovaným vonkajším priemerom, neplatí
pre kruhový konektor CPE10 a CPE14
QS-4
hadica s vonkajším ∅ 4 mm pre CPE10
QS-6
hadica s vonkajším ∅ 6 mm pre CPE10 a CPE14
QS-8
hadica s vonkajším ∅ 8 mm pre CPE14 a CPE18
QS-10
hadica s vonkajším ∅ 10 mm pre CPE18 a CPE24
QS-12
hadica s vonkajším ∅ 12 mm pre CPE24
generácia
B
rad B pri 5/3-cestnom ventile CPE10
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
17
Elektromagnetické ventily CPE10
údajový list
-K-
funkcia
3/2G, 3/2O,
5/2 monostabilný,
5/2 impulzný ventil, bistabilný
5/3G, 5/3B, 5/3E
-M-P-
šírka 10 mm
prietok
180 … 400 l/min
napätie
24 V DC
napr. 3/2-cestný ventil s externým napájaním
riadiaceho vzduchu, kľudová poloha
zatvorená
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
3/2
G1)
O2)
mono
áno
nie
piestový posúvač
mäkký
elektrický
s pomocným ovládaním
interné alebo externé
kľudová poloha
stabilita pamäte
návrat pneumatickou pruinou
návrat mechanickou pružinou
konštrukcia
princíp tesnenia
spôsob ovládania
spôsob riadenia
napájanie riadiacim vzduchom
smer prúdenia
funkcia odvodu vzduchu
ručné ovládanie
spôsob upevnenia
montážna poloha
pneumatický prípoj
nominálna šírka
nominálny prietok
spínací čas
spínacia doba
šírka
trieda odolnosti proti korózii
1)
2)
3)
4)
18
5/2
–
5/3
–
bi
–
–
–
1, 2, 4
3, 5
12, 14
82, 84
M5
M7
QS4
QS6
zapnutie/
vypnutie
prepnutie
[mm]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[ms]
[ms]
[%]
[mm]
KBK
reverzibilný pri externom
napájaní riadiacim vzduchom
–
je možné škrtenie
tlačidlo, s príslušenstvom a aretáciou
s priebežným otvorom
ľubovoľná
závitový prípoj: M5, M7 prípoj QS: ∅ 4 resp. ∅ 6 mm
závitový prípoj: M7
závitový prípoj: M3, prípoj QS: ∅ 3
závitový prípoj: M3
4
190
180
400
350
190
180
300
350
320
14/14
16/20
–
–
8
G1)
mono
nie
áno
B2)
E3)
300
250
–
300
16/20
250
–
100
10
24)
G = kľudová poloha zatvorená
O,B = kľudová poloha otvorená
E = kľudová poloha odvetraná
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE10
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
funkcia ventilu
prevádzkové médium
riadiace médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
prevádzkový tlak
interné napájanie
riadiacim vzduchom
externé napájanie
riadiacim vzduchom
riadiaci tlak
teplota okolia
teplota média
certifikát elektromagnetické ventily
3/2
5/2 mono
5/2 bi
5/3
[bar]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
2,5 … 8
3…8
[bar]
–0,9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2,5 … 8
3…8
–5 … +50
–5 … +50
c UL us - Recognized (OL), Germanischer Lloyd
Elektrické údaje
prevádzkové napätie
príkon
krytie so zásuvkou
max. moment zatiahnutia zásuvky M8x1
M1BH, M1CH
M1BH, M1CH
[V DC]
[W]
M1CH
[Nm]
24 +10/–15 %
1,28
IP65 (EN 60529)
0,4
Materiály
funkčný rez
1
1
2
3
1
2
3
–
veko
teleso
piestový posúvač
tesnenia
polyamid
hliníkový tlakový odliatok
oceľ
nitrilový kaučuk
poznámka o materiáli
v zmysle RoHS
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
19
Elektromagnetické ventily CPE10
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 3/2-cestný ventil
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie štítky
Rozmery 5/2-cestný ventil, monostabilný
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
20
3 miesto pre označovacie štítky
4 prípoj 10/12 pre externý
prívod riadiaceho tlaku
5 redukcia M7 na M5
6 nástrčný prípoj QS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
4 prípoj 12/14 pre externý
prívod riadiaceho tlaku
è internet: www.festo.sk
5 redukcia M7 na M5
6 nástrčný prípoj QS
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE10
údajový list
Rozmery 5/2-cestný impulzný ventil a 5/3-cestný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
nástrčný prípoj QS -6
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie štítky
Rozmery elektromagnetické ventily s kruhovým konektorom M8x1
4 prípoj 12/14 pre externý
prívod riadiaceho tlaku
5 redukcia M7 na M5
6 nástrčný prípoj QS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
pin 1 nie je obsadený
pin 2 nie je obsadený
pin 3 0 V DC
pin 4 24 V DC
1 ručné ovládanie
2012/12 – zmeny vyhradené
2 pripojenie pre zásuvku M8x1
è internet: www.festo.sk
3 miesto pre označovacie štítky
4 prípoj 12/14 pre externý
prívod riadiaceho tlaku
21
Elektromagnetické ventily CPE10
typové označenie
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim
vzduchom
3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
interné
zásuvka
napätie
prípoj
hranatý tvar
24 V DC
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha otvorená
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha otvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
5/2-cestný ventil, monostabilný
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
5/2 impulzný ventil, bistabilný
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
5/2-cestný ventil, monostabilný
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
5/2 impulzný ventil, bistabilný
externé
hranatý tvar
M8x1
22
24 V DC
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
hmotnosť č. dielu
[g]
–
40
–
–
40
–
40
–
–
40
–
40
–
–
40
–
40
–
–
40
–
56
–
–
56
–
68
–
–
68
–
56
–
–
56
–
68
–
–
68
è internet: www.festo.sk
typ
196845
196915
196846
196847
550233
CPE10-M1BH-3GL-M5
CPE10-M1BH-3GL-M7
CPE10-M1BH-3GL-QS-4
CPE10-M1BH-3GL-QS-6
CPE10-M1CH-3GL-M7
196851
196917
196852
196853
550235
CPE10-M1BH-3OL-M5
CPE10-M1BH-3OL-M7
CPE10-M1BH-3OL-QS-4
CPE10-M1BH-3OL-QS-6
CPE10-M1CH-3OL-M7
196848
196916
196849
196850
550234
CPE10-M1BH-3GLS-M5
CPE10-M1BH-3GLS-M7
CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
CPE10-M1CH-3GLS-M7
196854
196918
196855
196856
550236
CPE10-M1BH-3OLS-M5
CPE10-M1BH-3OLS-M7
CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
CPE10-M1CH-3OLS-M7
196881
196927
196882
196883
550223
CPE10-M1BH-5L-M5
CPE10-M1BH-5L-M7
CPE10-M1BH-5L-QS-4
CPE10-M1BH-5L-QS-6
CPE10-M1CH-5L-M7
196875
196925
196876
196877
550225
CPE10-M1BH-5J-M5
CPE10-M1BH-5J-M7
CPE10-M1BH-5J-QS-4
CPE10-M1BH-5J-QS-6
CPE10-M1CH-5J-M7
196884
196928
196885
196886
550224
CPE10-M1BH-5LS-M5
CPE10-M1BH-5LS-M7
CPE10-M1BH-5LS-QS-4
CPE10-M1BH-5LS-QS-6
CPE10-M1CH-5LS-M7
196878
196926
196879
196880
550226
CPE10-M1BH-5JS-M5
CPE10-M1BH-5JS-M7
CPE10-M1BH-5JS-QS-4
CPE10-M1BH-5JS-QS-6
CPE10-M1CH-5JS-M7
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE10
typové označenie
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim
vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
interné
zásuvka
napätie
prípoj
hranatý tvar
24 V DC
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
externé
hranatý tvar
M8x1
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
24 V DC
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
M5
M7
QS-4
QS-6
M7
hmotnosť č. dielu
[g]
–
68
–
–
68
–
68
–
–
68
–
68
–
–
68
–
68
–
–
68
–
68
–
–
68
–
68
–
–
68
typ
533159
533141
533147
533153
550227
CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
CPE10-M1BH-5/3G-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3G-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3G-M7
533161
533143
533149
533155
550229
CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
CPE10-M1BH-5/3E-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3E-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3E-M7
533163
533145
533151
533157
550231
CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
CPE10-M1BH-5/3B-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3B-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3B-M7
533160
533142
533148
533154
550228
CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
CPE10-M1BH-5/3GS-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3GS-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3GS-M7
533162
533144
533150
533156
550230
CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
CPE10-M1BH-5/3ES-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3ES-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3ES-M7
533164
533146
533152
533158
550232
CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
CPE10-M1BH-5/3BS-QS-4-B
CPE10-M1BH-5/3BS-QS-6-B
CPE10-M1CH-5/3BS-M7
23
-V- novinka
CPE…-PRS
Batériové bloky CPE10
údajový list – pripojovací blok
Pripojovací blok CPE…-PRS
materiál:
hliníková tvárna zliatina
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 5/2 a 5/3
1 pripojovací blok
2 držiak
3 krycia klapka
4 ventily
typ
B1
B2
B3
B4
B5
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
CPE10-PRS…
103
79
35
67,5
26
G¼
5,3
72
69,5
44,8
34
23,5
typ
H6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
CPE10-PRS…
11
28 + (n–1) x 16
L1 – 11 ± 0,1
5,5
14
16
13,4
(n–1) x 16
24
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE10
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
max. moment zatiahnutia
[Nm]
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
21)
1,2
131
179
227
275
323
371
419
467
515
CPE10-PRS-¼-2
CPE10-PRS-¼-3
CPE10-PRS-¼-4
CPE10-PRS-¼-5
CPE10-PRS-¼-6
CPE10-PRS-¼-7
CPE10-PRS-¼-8
CPE10-PRS-¼-9
CPE10-PRS-¼-10
543821
543822
543823
543824
543825
543826
543827
543828
543829
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
544479
CPE10-RP
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
544394
CPE10-H5-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
547045
CPE10-H5-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547048
M3X40-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547051
CPV10-VI-P.M7-150
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
25
Batériové bloky CPE10
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Pripojovací blok
pre CPE10 3/2
materiál:
hliníková tvárna zliatina
v zmysle RoHS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 3/2
1 pripojovací blok
– rozmer rastra 16 mm
26
2 držiak
3 krycia klapka
è internet: www.festo.sk
4 ventily
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE10
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
21)
max. moment zatiahnutia
upevnenia ventilov
[Nm]
hmotnosť č. dielu
1,2
128
164
201
237
274
310
347
383
420
typ
[g]
550550
550551
550552
550553
550554
550555
550556
550557
550558
CPE10-3/2-PRS-¼-2
CPE10-3/2-PRS-¼-3
CPE10-3/2-PRS-¼-4
CPE10-3/2-PRS-¼-5
CPE10-3/2-PRS-¼-6
CPE10-3/2-PRS-¼-7
CPE10-3/2-PRS-¼-8
CPE10-3/2-PRS-¼-9
CPE10-3/2-PRS-¼-10
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
v zmysle RoHS
550580
CPE10-RP3
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
v zmysle RoHS
550577
CPE10-H3-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
551490
CPE10-H3-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547048
M3X40-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547051
CPV10-VI-P.M7-150
krycia klapka
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
27
Batériové bloky CPE10
technické údaje – modulárna batéria
Modulárny batériový blok
pre CPE10 5/2 a 5/3
materiál:
polyamid, spevnený
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – modulárny batériový blok
1 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-2 pre 2 ventily
2 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-3 pre 3 ventily
3 rozširovací blok
CPE…-PRSE…-2 pre 2 ventily
4 koncový blok CPE…-PRS-EP
5 krycia klapka CPE…-PRSB
6 montážna lišta podľa
EN 50002 pre upevnenie
7 upínacia skrutka pre
montážnu lištu
8 miesto pre popisovacie štítky
typ IBS 6 x 10
9 spojovací diel
veľkosť
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D1
D2
∅
H1
H2
H3
CPE10
93,5
87
37
73
71
60
7
G¼
3,3
~72
~40
~34
veľkosť
H4
L11)
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
CPE10
37
24+(nx12)+11,4
24
24
36
11,4
9,6
–
3,2
24
1)
28
n = počet miest pre ventily
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE10
technické údaje – modulárna batéria
Kombinačné možnosti
počet ventilových pozícií jedna tlaková zóna
dve tlakové zóny
variant 1
–
–
2
3
4
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
5
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
6
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
7
1x CPE…-PRSGO-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
8
1x CPE…-PRSGO-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
9
1x CPE…-PRSGO-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
10
1x CPE…-PRSGO-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
11
1x CPE…-PRSGO-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
12
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
5x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
-H-
variant 2
–
–
–
–
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
upozornenie
Pre napájanie tlaku maximálne
6 ventilových pozícií.
Pripojovacie bloky pre ventily je
možné použiť len v kombinácii
s 5/2- a 5/3-cestnými ventilmi.
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
29
Batériové bloky CPE10
technické údaje – modulárna batéria
Typové označenie
prípoje 1, 3, 5
kanály PRS
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
pripojovací blok PRSG pre 2 ventily
G¼
uzavreté
50
164960
CPE10-PRSG-2
G¼
otvorené
50
187827
CPE10-PRSGO-2
pripojovací blok PRSG pre 3 ventily
G¼
uzavreté
70
187823
CPE10-PRSG-3
G¼
otvorené
70
187819
CPE10-PRSGO-3
–
uzavreté
40
164962
CPE10-PRSE-2
–
otvorené
40
187828
CPE10-PRSEO-2
G¼
–
70
164964
CPE10-PRS-EP
–
–
10
164963
CPE10-PRSB
pripojovací blok PRSE pre 2 ventily
koncová doska pre batériu
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
30
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
-K-
funkcia
3/2G, 3/2O,
5/2 monostabilný,
5/2 impulzný ventil, bistabilný
5/3G, 5/3B, 5/3E
-M-P-
šírka 14 mm
prietok
370 … 900 l/min
napätie
24 V DC
napr. 3/2-cestný ventil s externým napájaním
riadiaceho vzduchu, kľudová poloha
zatvorená
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
3/2
G1)
O2)
mono
áno
nie
piestový posúvač
mäkký
elektrický
s pomocným ovládaním
interné alebo externé
kľudová poloha
stabilita pamäte
návrat pneumatickou pruinou
návrat mechanickou pružinou
konštrukcia
princíp tesnenia
spôsob ovládania
spôsob riadenia
napájanie riadiacim vzduchom
smer prúdenia
funkcia odvodu vzduchu
ručné ovládanie
spôsob upevnenia
montážna poloha
pneumatický prípoj
–
1, 2, 4
3, 5
12, 14
82, 84
nominálna šírka
nominálny prietok
Gx
nominálny prietok
QS6
nominálny prietok
QS8
čas spínania zapnutie/vypnutie
približný spínací čas
spínacia doba
šírka
trieda odolnosti proti korózii
1)
2)
3)
4)
[mm]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[ms]
[ms]
[%]
[mm]
KBK
5/2
–
5/3
–
bi
–
–
reverzibilný pri externom
napájaní riadiacim vzduchom
–
je možné škrtenie
tlačidlo, s príslušenstvom a aretáciou
s priebežným otvorom
ľubovoľná
závitový prípoj: Gx prípoj QS: ∅ 6 resp. ∅ 8 mm
závitový prípoj: Gx
závitový prípoj: M3, prípoj QS: ∅ 3
závitový prípoj: M3
6
900
800
510
400
810
680
16/27
24/32
–
–
12
100
14
24)
G1)
mono
nie
áno
B2)
E3)
–
750
410
720
20/42
700
370
650
570
–
G = kľudová poloha zatvorená
O,B = kľudová poloha otvorená
E = kľudová poloha odvetraná
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
31
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
funkcia ventilu
prevádzkové médium
riadiace médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
prevádzkový tlak
interné napájanie
riadiacim vzduchom
externé napájanie
riadiacim vzduchom
riadiaci tlak
teplota okolia
teplota média
certifikát elektromagnetické ventily
3/2
5/2 mono
5/2 bi
5/3
[bar]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
2,5 … 8
3…8
2…8
3…8
[bar]
–0,9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2,5 … 8
3…8
2…8
–5 … +50
–5 … +50
c UL us - Recognized (OL), Germanischer Lloyd
3…8
Elektrické údaje
prevádzkové napätie
príkon
krytie so zásuvkou
max. moment zatiahnutia zásuvka M8x1
M1BH, M1CH
M1BH, M1CH
[V DC]
[W]
M1CH
[Nm]
24 +10/–15 %
1,28
IP65 (EN 60529)
0,4
Materiály
funkčný rez
1
1
2
3
1
2
3
–
32
veko
teleso
piestový posúvač
tesnenia
poznámka o materiáli
polyamid
hliníkový tlakový odliatok
oceľ
nitrilový kaučuk
v zmysle RoHS
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 3/2-cestný ventil
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
Rozmery 5/2-cestný ventil, monostabilný
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1
2
3
4
ručné ovládanie
pripojenie pre zásuvku
miesto pre označovacie štítky
prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
33
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
Rozmery 5/2-cestný ventil, bistabilný
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1
2
3
4
ručné ovládanie
pripojenie pre zásuvku
miesto pre označovacie štítky
prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
Rozmery 5/3-cestný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
34
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery elektromagnetické ventily s kruhovým konektorom M8x1
pin 1 nie je obsadený
pin 2 nie je obsadený
pin 3 0 V DC
pin 4 24 V DC
1 ručné ovládanie
2012/12 – zmeny vyhradené
2 pripojenie pre zásuvku M8x1
è internet: www.festo.sk
3 miesto pre označovacie štítky
4 prípoj 12/14 pre externý
prívod riadiaceho tlaku
35
Elektromagnetické ventily CPE14
typové označenie
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim
vzduchom
3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
interné
zásuvka
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
hranatý tvar
24 V DC
Gx
QS-6
QS-8
Gx
60
196929
196887
196888
550247
CPE14-M1BH-3GL-x
CPE14-M1BH-3GL-QS-6
CPE14-M1BH-3GL-QS-8
CPE14-M1CH-3GL-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
60
196931
196891
196892
550249
CPE14-M1BH-3OL-x
CPE14-M1BH-3OL-QS-6
CPE14-M1BH-3OL-QS-8
CPE14-M1CH-3OL-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
60
196930
196889
196890
550248
CPE14-M1BH-3GLS-x
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
CPE14-M1CH-3GLS-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
60
196932
196893
196894
550250
CPE14-M1BH-3OLS-x
CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
CPE14-M1BH-3OLS-QS-8
CPE14-M1CH-3OLS-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
95
196941
196911
196912
550237
CPE14-M1BH-5L-x
CPE14-M1BH-5L-QS-6
CPE14-M1BH-5L-QS-8
CPE14-M1CH-5L-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
115
196939
196907
196908
550239
CPE14-M1BH-5J-x
CPE14-M1BH-5J-QS-6
CPE14-M1BH-5J-QS-8
CPE14-M1CH-5J-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
95
196942
196913
196914
550238
CPE14-M1BH-5LS-x
CPE14-M1BH-5LS-QS-6
CPE14-M1BH-5LS-QS-8
CPE14-M1CH-5LS-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
115
196940
196909
196910
550240
CPE14-M1BH-5JS-x
CPE14-M1BH-5JS-QS-6
CPE14-M1BH-5JS-QS-8
CPE14-M1CH-5JS-x
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha otvorená
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
3/2-cestný ventil, kľudová poloha otvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
–
–
60
–
–
60
–
–
60
–
–
60
5/2-cestný ventil, monostabilný
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
–
–
95
5/2 impulzný ventil, bistabilný
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
–
–
115
5/2-cestný ventil, monostabilný
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
–
–
95
5/2 impulzný ventil, bistabilný
externé
hranatý tvar
M8x1
36
24 V DC
–
–
115
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
typové označenie
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim
vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
interné
zásuvka
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
hranatý tvar
24 V DC
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196937
196903
196904
550241
CPE14-M1BH-5/3G-x
CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
CPE14-M1CH-5/3G-1/8
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196935
196899
196900
550243
CPE14-M1BH-5/3E-x
CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
CPE14-M1CH-5/3E-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196933
196895
196896
550245
CPE14-M1BH-5/3B-x
CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
CPE14-M1BH-5/3B-QS-8
CPE14-M1CH-5/3B-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196938
196905
196906
550242
CPE14-M1BH-5/3GS-x
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196936
196901
196902
550244
CPE14-M1BH-5/3ES-x
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
CPE14-M1CH-5/3ES-x
Gx
QS-6
QS-8
Gx
120
196934
196897
196898
550246
CPE14-M1BH-5/3BS-x
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
CPE14-M1CH-5/3BS-x
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
interné
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
externé
hranatý tvar
24 V DC
M8x1
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
externé
hranatý tvar
M8x1
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
24 V DC
–
–
120
–
–
120
–
–
120
–
–
120
–
–
120
–
–
120
37
Batériové bloky CPE14
údajový list – pripojovací blok
Pripojovací blok CPE…-PRS
materiál:
hliníková tvárna zliatina
v zmysle RoHS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 5/2 a 5/3
1 pripojovací blok
2 držiak
3 krycia klapka
4 ventily
typ
B1
B2
B3
B4
B5
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
CPE14-PRS…
108
90
41
77,5
35
Gy
6,3
86,7
84,8
54,8
44
32
typ
H6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
CPE14-PRS…
14
35 + (n–1) x 20
L1 – 13 ± 0,1
6,5
17,5
20
17,4
(n–1) x 20
38
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE14
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
max. moment zatiahnutia
[Nm]
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
21)
1,2
239
326
412
498
584
671
757
843
930
CPE14-PRS-y-2
CPE14-PRS-y-3
CPE14-PRS-y-4
CPE14-PRS-y-5
CPE14-PRS-y-6
CPE14-PRS-y-7
CPE14-PRS-y-8
CPE14-PRS-y-9
CPE14-PRS-y-10
543830
543831
543832
543833
543834
543835
543836
543837
543838
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
544480
CPE14-RP
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
544395
CPE14-H5-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
547046
CPE14-H5-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547049
M3X45-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547052
CPV14-VI-P.x-150
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
39
Batériové bloky CPE14
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Pripojovací blok
pre CPE14 3/2
materiál:
hliníková tvárna zliatina
v zmysle RoHS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 3/2
1 pripojovací blok
– rozmer rastra 20mm
40
2 držiak
3 krycia klapka
è internet: www.festo.sk
4 ventily
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE14
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
21)
max. moment zatiahnutia
upevnenia ventilov
[Nm]
hmotnosť č. dielu
1,2
176
228
280
332
384
436
488
540
592
typ
[g]
550559
550560
550561
550562
550563
550564
550565
550566
550567
CPE14-3/2-PRS-y-2
CPE14-3/2-PRS-y-3
CPE14-3/2-PRS-y-4
CPE14-3/2-PRS-y-5
CPE14-3/2-PRS-y-6
CPE14-3/2-PRS-y-7
CPE14-3/2-PRS-y-8
CPE14-3/2-PRS-y-9
CPE14-3/2-PRS-y-10
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
550581
CPE14-RP3
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
550578
CPE14-H3-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
551491
CPE14-H3-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547049
M3X45-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547052
CPV14-VI-P.x-150
krycia klapka
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
41
Batériové bloky CPE14
technické údaje – modulárna batéria
Modulárny batériový blok
pre CPE14 5/2 a 5/3
materiál:
polyamid, spevnený
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – modulárny batériový blok
1 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-2 pre 2 ventily
2 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-3 pre 3 ventily
3 rozširovací blok
CPE…-PRSE…-2 pre 2 ventily
4 koncový blok CPE…-PRS-EP
5 krycia klapka CPE…-PRSB
6 montážna lišta podľa
EN 50 002 pre upevnenie
7 upínacia skrutka pre
montážnu lištu
8 miesto pre popisovacie štítky
typ IBS 6 x 10
9 spojovací diel
veľkosť
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D1
D2
∅
H1
H2
H3
CPE14
114,6
105,6
50
93
89
80
3
Gy
4,3
~84
~48
~40
veľkosť
H4
L11)
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
CPE14
46,4
32+(nx16)+12,4
32
32
48
12,4
10,1
–
4
32
1)
42
n = počet ventilových pozícií
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE14
technické údaje – modulárna batéria
Kombinačné možnosti
počet ventilových pozícií jedna tlaková zóna
dve tlakové zóny
variant 1
–
–
2
3
4
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
5
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
6
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
7
1x CPE…-PRSGO-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
8
1x CPE…-PRSGO-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
9
1x CPE…-PRSGO-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
10
1x CPE…-PRSGO-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
11
1x CPE…-PRSGO-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
12
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
5x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
-H-
variant 2
–
–
–
–
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
upozornenie
Pre napájanie tlaku maximálne
6 ventilových pozícií.
Pripojovacie bloky pre ventily je
možné použiť len v kombinácii
s 5/2- a 5/3-cestnými ventilmi.
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
43
Batériové bloky CPE14
technické údaje – modulárna batéria
Typové označenie
prípoje 1, 3, 5
kanály PRS
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
pripojovací blok PRSG pre 2 ventily
Gy
uzavreté
95
164965
CPE14-PRSG-2
Gy
otvorené
95
187829
CPE14-PRSGO-2
pripojovací blok PRSG pre 3 ventily
Gy
uzavreté
130
187824
CPE14-PRSG-3
Gy
otvorené
130
187820
CPE14-PRSGO-3
–
uzavreté
85
164967
CPE14-PRSE-2
–
otvorené
85
187830
CPE14-PRSEO-2
Gy
–
80
164969
CPE14-PRS-EP
–
–
15
164968
CPE14-PRSB
pripojovací blok PRSE pre 2 ventily
koncová doska pre batériu
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
44
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE18
údajový list
Funkcie:
3/2G, 3/2O,
5/2 monostabilný,
5/2 impulzný ventil, bistabilný
5/3G, 5/3B, 5/3E
-K-M-P-
3/2G s externým napájaním riadiaceho
vzduchu, kľudová poloha zatvorená
šírka 18 mm
prietok
850 … 1 500 l/min
napätie
24 V DC, 110, 230 V AC
základné ventily
12, 24 V DC, 24, 110,
230 V AC
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
3/2
funkcia odvodu vzduchu
ručné ovládanie
spôsob upevnenia
montážna poloha
pneumatický prípoj
nominálna šírka
nominálny prietok
spínací čas
1)
2)
3)
4)
5)
interné alebo externé
–
1, 2, 4
3, 5
12, 14
82, 84
G¼
QS8
QS10
zapnutie/vypnutie
prepnutie
spínacia doba
šírka
zodpovedá norme
trieda odolnosti proti korózii
5/2
5/3
G1)
O2)
–
–
G1)
B2)
monostabilný
bistabilný
monostabilný
áno
–
nie
nie
–
áno
piestový posúvač
mäkký
elektrický
s pomocným ovládaním
podľa ISO 15218 alebo bez rozhrania pri integrovanom predradenom riadení
kľudová poloha
stabilita pamäte
návrat pneumatickou pruinou
návrat mechanickou pružinou
konštrukcia
princíp tesnenia
spôsob ovládania
spôsob riadenia
rozhranie nepriameho
riadenia
napájanie riadiacim vzduchom
smer prúdenia
[mm]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[ms]
[ms]
[%]
[mm]
KBK
reverzibilný pri externom napájaní
riadiacim vzduchom
–
je možné škrtenie
tlačidlo, s príslušenstvom a aretáciou
s priebežným otvorom
ľubovoľná
závitový prípoj: G¼, prípoj QS: ∅ 8 resp. ∅ 10 mm
závitový prípoj: G¼
závitový prípoj: M5, prípoj QS: ∅ 4
závitový prípoj: M5
8
1 300
1 300
850
1 000
28/18, 36/305)
26/20, 32/305)
–
–
13, 155)
100
18
s rozhraním predradený ventil ISO 15218
24)
E3)
–
1 450
1 200
780
1 050
1 000
20/38, 20/345)
1 300
–
G = kľudová poloha zatvorená
O,B = kľudová poloha otvorená
E = kľudová poloha odvetraná
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
spínací čas základného ventilu
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
45
Elektromagnetické ventily CPE18
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
funkcia ventilu
prevádzkové médium
riadiace médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
prevádzkový tlak
interné napájanie
riadiacim
vzduchom
externé napájanie
riadiacim
vzduchom
riadiaci tlak
teplota okolia
teplota média
certifikát elektromagnetické ventily
3/2
5/2 mono
5/2 bi
5/3
[bar]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
2,5 … 10
2 … 10
2,5 … 10
[bar]
–0,9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2,5 … 10
2 … 10
–5 … +50
–5 … +50
c UL us - Recognized (OL), Germanischer Lloyd
[V DC]
[V AC]
[V AC]
[W]
[VA]
24 +10/–15 %
110 ±10 % pri 50 … 60 Hz
230 ±10 % pri 50 … 60 Hz
1,5
príťah: 3, pridranie: 2,4
IP65 (EN 60529)
2,5 … 10
Elektrické údaje
prevádzkové napätie
príkon
M1H
M2H
M3H
M1H
M2H, M3H
krytie so zásuvkou
Materiály
funkčný rez
1
2
3
1
2
3
–
46
veko
teleso
piestový posúvač
tesnenia
polyamid
hliníkový tlakový odliatok
oceľ
nitrilový kaučuk
poznámka o materiáli
v zmysle RoHS
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE18
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 3/2-cestný ventil
1 ručné ovládanie
2 prípoj pre zásuvku, tvar C
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
Rozmery 5/2-cestný ventil, monostabilný
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1
2
3
4
ručné ovládanie
prípoj pre zásuvku, tvar C
miesto pre označovacie štítky
prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
47
Elektromagnetické ventily CPE18
údajový list
Rozmery 5/2-cestný ventil, bistabilný, elektromagnetický impulzný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1
2
3
4
ručné ovládanie
prípoj pre zásuvku, tvar C
miesto pre označovacie štítky
prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
Rozmery 5/3-cestný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1 ručné ovládanie
2 prípoj pre zásuvku, tvar C
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
48
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE18
typové označenie
Typové označenie – 3/2-cestný ventil
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
interné
24 V DC
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
150
163141
163149
163157
163761
163769
163777
163785
163793
163801
CPE18-M1H-3GL-¼
CPE18-M1H-3GL-QS-8
CPE18-M1H-3GL-QS-10
CPE18-M2H-3GL-¼
CPE18-M2H-3GL-QS-8
CPE18-M2H-3GL-QS-10
CPE18-M3H-3GL-¼
CPE18-M3H-3GL-QS-8
CPE18-M3H-3GL-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
150
163140
163148
163156
163760
163768
163776
163784
163792
163800
CPE18-M1H-3OL-¼
CPE18-M1H-3OL-QS-8
CPE18-M1H-3OL-QS-10
CPE18-M2H-3OL-¼
CPE18-M2H-3OL-QS-8
CPE18-M2H-3OL-QS-10
CPE18-M3H-3OL-¼
CPE18-M3H-3OL-QS-8
CPE18-M3H-3OL-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
150
163145
163153
163161
163765
163773
163781
163789
163797
163805
CPE18-M1H-3GLS-¼
CPE18-M1H-3GLS-QS-8
CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18-M2H-3GLS-¼
CPE18-M2H-3GLS-QS-8
CPE18-M2H-3GLS-QS-10
CPE18-M3H-3GLS-¼
CPE18-M3H-3GLS-QS-8
CPE18-M3H-3GLS-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
150
163144
163152
163160
163764
163772
163780
163788
163796
163804
CPE18-M1H-3OLS-¼
CPE18-M1H-3OLS-QS-8
CPE18-M1H-3OLS-QS-10
CPE18-M2H-3OLS-¼
CPE18-M2H-3OLS-QS-8
CPE18-M2H-3OLS-QS-10
CPE18-M3H-3OLS-¼
CPE18-M3H-3OLS-QS-8
CPE18-M3H-3OLS-QS-10
kľudová poloha zatvorená
110 V AC
230 V AC
–
–
150
–
–
150
–
–
kľudová poloha otvorená
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
150
–
–
150
–
–
kľudová poloha zatvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
150
–
–
150
–
–
kľudová poloha otvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
–
–
150
–
–
150
–
–
49
Elektromagnetické ventily CPE18
typové označenie
Typové označenie – 5/2-cestný ventil
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
interné
24 V DC
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
220
163142
163150
163158
163762
163770
163778
163786
163794
163802
CPE18-M1H-5L-¼
CPE18-M1H-5L-QS-8
CPE18-M1H-5L-QS-10
CPE18-M2H-5L-¼
CPE18-M2H-5L-QS-8
CPE18-M2H-5L-QS-10
CPE18-M3H-5L-¼
CPE18-M3H-5L-QS-8
CPE18-M3H-5L-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
270
163143
163151
163159
163763
163771
163779
163787
163795
163803
CPE18-M1H-5J-¼
CPE18-M1H-5J-QS-8
CPE18-M1H-5J-QS-10
CPE18-M2H-5J-¼
CPE18-M2H-5J-QS-8
CPE18-M2H-5J-QS-10
CPE18-M3H-5J-¼
CPE18-M3H-5J-QS-8
CPE18-M3H-5J-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
220
163146
163154
163162
163766
163774
163782
163790
163798
163806
CPE18-M1H-5LS-¼
CPE18-M1H-5LS-QS-8
CPE18-M1H-5LS-QS-10
CPE18-M2H-5LS-¼
CPE18-M2H-5LS-QS-8
CPE18-M2H-5LS-QS-10
CPE18-M3H-5LS-¼
CPE18-M3H-5LS-QS-8
CPE18-M3H-5LS-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
270
163147
163155
163163
163767
163775
163783
163791
163799
163807
CPE18-M1H-5JS-¼
CPE18-M1H-5JS-QS-8
CPE18-M1H-5JS-QS-10
CPE18-M2H-5JS-¼
CPE18-M2H-5JS-QS-8
CPE18-M2H-5JS-QS-10
CPE18-M3H-5JS-¼
CPE18-M3H-5JS-QS-8
CPE18-M3H-5JS-QS-10
5/2-cestný ventil, monostabilný
110 V AC
230 V AC
–
–
220
–
–
220
–
–
5/2 impulzný ventil, bistabilný
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
270
–
–
270
–
–
5/2-cestný ventil, monostabilný
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
220
–
–
220
–
–
5/2 impulzný ventil, bistabilný
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
50
–
–
270
–
–
270
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE18
typové označenie
Typové označenie – 5/3-cestný ventil
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
interné
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
24 V DC
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170247
170253
170259
170283
170289
170295
170319
170325
170331
CPE18-M1H-5/3G-¼
CPE18-M1H-5/3G-QS-8
CPE18-M1H-5/3G-QS-10
CPE18-M2H-5/3G-¼
CPE18-M2H-5/3G-QS-8
CPE18-M2H-5/3G-QS-10
CPE18-M3H-5/3G-¼
CPE18-M3H-5/3G-QS-8
CPE18-M3H-5/3G-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170249
170255
170261
170285
170291
170297
170321
170327
170333
CPE18-M1H-5/3E-¼
CPE18-M1H-5/3E-QS-8
CPE18-M1H-5/3E-QS-10
CPE18-M2H-5/3E-¼
CPE18-M2H-5/3E-QS-8
CPE18-M2H-5/3E-QS-10
CPE18-M3H-5/3E-¼
CPE18-M3H-5/3E-QS-8
CPE18-M3H-5/3E-QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170251
170257
170263
170287
170293
170299
170323
170329
170335
CPE18-M1H-5/3B-¼
CPE18-M1H-5/3B-QS8
CPE18-M1H-5/3B-QS10
CPE18-M2H-5/3B-¼
CPE18-M2H-5/3B-QS-8
CPE18-M2H-5/3B-QS-10
CPE18-M3H-5/3B-¼
CPE18-M3H-5/3B-QS-8
CPE18-M3H-5/3B-QS-10
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
–
–
280
–
–
280
–
–
–
–
280
–
–
280
–
–
–
–
280
–
–
280
–
–
51
Elektromagnetické ventily CPE18
typové označenie
Typové označenie – 5/3-cestný ventil
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
externé
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
24 V DC
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170248
170254
170260
170284
170290
170296
170320
170326
170332
CPE18-M1H-5/3GS-¼
CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
CPE18-M2H-5/3GS-¼
CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
CPE18-M2H-5/3GS-QS10
CPE18-M3H-5/3GS-¼
CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
CPE18-M3H-5/3GS-QS10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170250
170256
170262
170286
170292
170298
170322
170328
170334
CPE18-M1H-5/3ES-¼
CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
CPE18-M2H-5/3ES-¼
CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
CPE18-M2H-5/3ES-QS10
CPE18-M3H-5/3ES-¼
CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
CPE18-M3H-5/3ES-QS10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
G¼
QS-8
QS-10
280
170252
170258
170264
170288
170294
170300
170324
170330
170336
CPE18-M1H-5/3BS-¼
CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
CPE18-M2H-5/3BS-¼
CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
CPE18-M3H-5/3BS-¼
CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
52
–
–
280
–
–
280
–
–
–
–
280
–
–
280
–
–
–
–
280
–
–
280
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Základné ventily CPE18
údajový list – cestné ventily bez predradeného ventilu
Materiály
funkčný rez
2
1
3
1
2
3
–
veko
teleso
piestový posúvač
tesnenia
polyamid
hliníkový tlakový odliatok
oceľ
nitrilový kaučuk
poznámka o materiáli
v zmysle RoHS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 3/2-cestný ventil
1 ručné ovládanie, tlačidlo
2 predradený ventil s tvarom
konektora podľa
EN 175301-803 tvar C
3 k dispozícii kolík iba pre
elektromagnetický ventil
s 110 a 230 V (ochranný
vodič)
4 miesto pre označovací štítok
5 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
53
Základné ventily CPE18
údajový list – cestné ventily bez predradeného ventilu
Rozmery 5/2-cestný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1 ručné ovládanie, tlačidlo
2 predradený ventil s tvarom
konektora podľa
EN 175301-803 tvar C
3 k dispozícii kolík iba pre
elektromagnetický ventil
s 110 a 230 V (ochranný
vodič)
4 miesto pre označovací štítok
5 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
Rozmery 5/2-cestný impulzný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1 ručné ovládanie, tlačidlo
2 predradený ventil s tvarom
konektora podľa
EN 175301-803 tvar C
3 k dispozícii kolík iba pre
elektromagnetický ventil
s 110 a 230 V (ochranný
vodič)
4 miesto pre označovací štítok
5 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
54
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Základné ventily CPE18
údajový list – cestné ventily bez predradeného ventilu
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 5/3-cestný ventil
1 ručné ovládanie, tlačidlo
2 predradený ventil s tvarom
konektora podľa
EN 175301-803 tvar C
3 k dispozícii kolík iba pre
elektromagnetický ventil
s 110 a 230 V (ochranný
vodič)
4 miesto pre označovací štítok
5 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
55
Základné ventily CPE18
typové označenie
Typové označenie – 3/2-cestný ventil bez predradeného ventilu
tvar
kľudová poloha
napájanie riadiacim
vzduchom
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
uzavretá
otvorená
uzavretá
otvorená
interné
110
externé
Typové označenie – 5/2-cestný ventil, monostabilný, bez predradeného ventilu
tvar
napájanie riadiacim
vzduchom
550163
550165
550164
550166
hmotnosť č. dielu
CPE18-P1-3GL-¼
CPE18-P1-3OL-¼
CPE18-P1-3GLS-¼
CPE18-P1-3OLS-¼
typ
[g]
interné
180
externé
Typové označenie – 5/2-cestný impulzný ventil, bistabilný, bez predradeného ventilu
tvar
napájanie riadiacim
vzduchom
550153
CPE18-P1-5L-¼
550154
CPE18-P1-5LS-¼
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
interné
190
externé
Typové označenie – ventil 5/3 so strednou polohou, monostabilný, bez predradeného ventilu
tvar
kľudová poloha
napájanie riadiacim
vzduchom
550155
CPE18-P1-5J-¼
550156
CPE18-P1-5JS-¼
hmotnosť č. dielu
typ
[g]
uzavretá
interné
200
550157
CPE18-P1-5/3G-¼
550158
CPE18-P1-5/3E-¼
550159
CPE18-P1-5/3B-¼
550160
CPE18-P1-5/3GS-¼
odvzdušnená
550161
CPE18-P1-5/3ES-¼
otvorená
550162
CPE18-P1-5/3BS-¼
č. dielu
typ
546256
VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
546257
VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230
546260
VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
110
546259
VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
24
546258
VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
odvzdušnená
otvorená
uzavretá
Typové označenie – predradený ventil podľa ISO 15218
tvar
konektor, štvorcový
tvar
externé
ochranný výkon
vodič
[W]
EN 175301-803,
tvar C
nie
1,8
nie
1,8
EN 175301-803,
tvar C
áno
áno
nie
56
–
–
–
[VA]
–
–
2,1
2,1
2,3
napätie
[V DC] [V AC]
24
12
–
–
–
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE18
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Pripojovací blok
pre CPE18 5/2 a 5/3
materiál:
hliníková tvárna zliatina
v zmysle RoHS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 5/2 a 5/3
1 pripojovací blok
2 držiak
3 krycia klapka
4 ventily
typ
B1
B2
B3
B4
B5
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
CPE18-PRS…
155
102
46
86,5
40
Gy
8,3
105
101,45
59,8
44
30,5
typ
H6
L1
L2
L3
L4
L51)
L6
L7
CPE18-PRS…
14
45 + (n–1) x 26
L1 – 17 ± 0,1
8,5
22,5
26
22,4
(n–1) x 26
1)
rozmer rastra
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
57
Batériové bloky CPE18
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
21)
max. moment zatiahnutia
upevnenia ventilov
[Nm]
hmotnosť č. dielu
2
353
482
611
740
870
999
1128
1257
1386
typ
[g]
543839
543840
543841
543842
543843
543844
543845
543846
543847
CPE18-PRS-y-2
CPE18-PRS-y-3
CPE18-PRS-y-4
CPE18-PRS-y-5
CPE18-PRS-y-6
CPE18-PRS-y-7
CPE18-PRS-y-8
CPE18-PRS-y-9
CPE18-PRS-y-10
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
544481
CPE18-RP
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
544396
CPE18-H5-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
547047
CPE18-H5-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547050
M4X65-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547053
CPV18-VI-P.¼-150
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
58
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE18
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Pripojovací blok
pre CPE18 3/2
materiál:
hliníková tvárna zliatina
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery batérie s pevným rastrom 3/2
1 pripojovací blok
– rozmer rastra 26 mm
2012/12 – zmeny vyhradené
2 držiak
è internet: www.festo.sk
3 krycia klapka
4 ventily
59
Batériové bloky CPE18
údajový list – pripojovací blok pevný raster
Typové označenie
ventilové pozície
pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1)
KBK
21)
max. moment zatiahnutia
upevnenia ventilov
[Nm]
hmotnosť č. dielu
2
266
346
426
507
587
667
748
828
908
typ
[g]
550568
550569
550570
550571
550572
550573
550574
550575
550576
CPE18-3/2-PRS-y-2
CPE18-3/2-PRS-y-3
CPE18-3/2-PRS-y-4
CPE18-3/2-PRS-y-5
CPE18-3/2-PRS-y-6
CPE18-3/2-PRS-y-7
CPE18-3/2-PRS-y-8
CPE18-3/2-PRS-y-9
CPE18-3/2-PRS-y-10
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
Typové označenie
materiál
č. dielu
typ
polyamid
550582
CPE18-RP3
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
skrutky: pozinkovaná oceľ
tesnenia: nitrilový kaučuk
550579
CPE18-H5-SET
materiál
č. dielu
typ
držiak: vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
(balná jednotka 50 kusov)
551492
CPE18-H3-50
pozinkovaná oceľ
(balná jednotka 100 kusov)
547050
M4X65-8.8-VS-100
nitrilový kaučuk
(balná jednotka 150 kusov)
547053
CPV18-VI-P.¼-150
krycia klapka
sada držiaka
Typové označenie
držiak
skrutky
tesnenia
60
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE18
technické údaje – modulárna batéria
Modulárny batériový blok
pre CPE18 5/2 a 5/3
materiál:
polyamid, spevnený
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery – modulárny batériový blok
1 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-2 pre 2 ventily
2 pripojovací blok
CPE…-PRSG…-3 pre 3 ventily
3 rozširovací blok
CPE…-PRSE…-2 pre 2 ventily
4 koncový blok CPE…-PRS-EP
5 krycia klapka CPE…-PRSB
6 montážna lišta podľa
EN 50002 pre upevnenie
7 upínacia skrutka pre
montážnu lištu
8 miesto pre popisovacie
štítky typ IBS 6 x 10
9 spojovací diel
veľkosť
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D1
H1
H2
H3
CPE18
151,6
136,5
59
113
–
D2
∅
100
2,75
G½
5,3
~106
~58
~46
veľkosť
H4
L11)
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
CPE18
51,4
40+(nx20)+16,4
40
40
60
16,4
12,6
1
5,2
40
1)
n = počet miest pre ventily
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
61
Batériové bloky CPE18
technické údaje – modulárna batéria
Kombinačné možnosti
počet ventilových pozícií jedna tlaková zóna
dve tlakové zóny
variant 1
–
–
2
3
4
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
5
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
6
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSG-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
7
1x CPE…-PRSGO-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
8
1x CPE…-PRSGO-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
9
1x CPE…-PRSGO-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
10
1x CPE…-PRSGO-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
11
1x CPE…-PRSGO-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-3
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
12
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSG-2
5x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
-H-
variant 2
–
–
–
–
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
1x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
2x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-3
1x CPE…-PRSE-2
3x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
1x CPE…-PRSGO-2
1x CPE…-PRSE-2
4x CPE…-PRSEO-2
1x CPE…-PRS-EP
upozornenie
Pre napájanie tlaku maximálne
6 ventilových pozícií.
Pripojovacie bloky pre ventily je
možné použiť len v kombinácii
s 5/2- a 5/3-rozvádzačmi.
62
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Batériové bloky CPE18
technické údaje – modulárna batéria
Typové označenie
prípoje 1, 3, 5
kanály PRS
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
pripojovací blok PRSG pre 2 ventily
G½
uzavreté
170
164970
CPE18-PRSG-2
G½
otvorené
170
187831
CPE18-PRSGO-2
pripojovací blok PRSG pre 3 ventily
G½
uzavreté
225
187825
CPE18-PRSG-3
G½
otvorené
225
187821
CPE18-PRSGO-3
–
uzavreté
145
164972
CPE18-PRSE-2
–
otvorené
145
187832
CPE18-PRSEO-2
G½
–
125
164973
CPE18-PRS-EP
–
–
28
164974
CPE18-PRSB
pripojovací blok PRSE pre 2 ventily
koncová doska pre batériu
krycia klapka pre prázdnu pozíciu
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
63
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
-K-
Funkcie:
3/2G, 3/2O,
5/2 monostabilný,
5/2 impulzný ventil, bistabilný
5/3G, 5/3B, 5/3E
-M-P-
3/2G s externým napájaním riadiaceho
vzduchu, kľudová poloha zatvorená
šírka 24 mm
prietok
1 250 … 3 200 l/min
napätie
24 V DC, 110, 230 V AC
základný ventil
12, 24 V DC, 24, 110,
230 V AC
Všeobecné technické údaje
funkcia ventilu
3/2
G1)
O2)
monostabilný
áno
nie
piestový posúvač
mäkký
elektrický
s pomocným ovládaním
interné alebo externé
kľudová poloha
stabilita pamäte
návrat pneumatickou pruinou
návrat mechanickou pružinou
konštrukcia
princíp tesnenia
spôsob ovládania
spôsob riadenia
napájanie riadiacim vzduchom
smer prúdenia
funkcia odvodu vzduchu
ručné ovládanie
spôsob upevnenia
montážna poloha
pneumatický prípoj
nominálna šírka
nominálny prietok
spínací čas
spínacia doba
šírka
trieda odolnosti proti korózii
1)
2)
3)
4)
64
5/2
–
5/3
–
bistabilný
–
–
–
1, 2, 4
3, 5
12, 14
82, 84
Gy
QS10
QS12
zapnutie/
vypnutie
prepnutie
[mm]
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[ms]
[ms]
[%]
[mm]
KBK
reverzibilný pri externom
napájaní riadiacim vzduchom
je možné škrtenie
tlačidlo, s príslušenstvom a aretáciou
s priebežným otvorom
ľubovoľná
závitový prípoj: Gy, prípoj QS: ∅ 10 resp. ∅ 12 mm
závitový prípoj: Gy
závitový prípoj: M5, prípoj QS: ∅ 6
závitový prípoj: M5
11
2 500
3 200
1 250
1 650
50/33
40/50
–
–
25
G1)
B2)
monostabilný
nie
áno
E3)
–
3 000
2 600
2 650
1600
25/55
–
100
24
24)
G = kľudová poloha zatvorená
O,B = kľudová poloha otvorená
E = kľudová poloha odvetraná
Trieda odolnosti proti korózii 2 podľa normy Festo 940 070
Konštrukčné diely s miernymi nárokmi na odolnosť proti korózii. Vonkajšie viditeľné časti s požiadavkami predovšetkým na vzhľad povrchu, ktorý je vystavený priamemu kontaktu s okolitou pre priemysel bežnou
atmosférou prípadne kontaktu s médiami, ako sú chladiace látky a mazivá.
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
funkcia ventilu
prevádzkové médium
riadiace médium
upozornenie pre prevádzkové/riadiace médium
prevádzkový tlak
interné napájanie
riadiacim vzduchom
externé napájanie
riadiacim vzduchom
riadiaci tlak
teplota okolia
teplota média
osvedčenie
3/2
5/2 mono
5/2 bi
5/3
[bar]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
prevádzka s mazaním možná (potrebné pri ďalšej prevádzke)
2,5 … 10
2 … 10
2,5 … 10
[bar]
–0,9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2,5 … 10
2 … 10
–5 … +50
–5 … +50
c UL us - Recognized (OL), Germanischer Lloyd
[V DC]
[V AC]
[V AC]
[W]
[VA]
24 +10/–15 %
110 ±10 % pri 50 … 60 Hz
230 ±10 % pri 50 … 60 Hz
1,5
príťah: 3, pridranie: 2,4
IP65 (EN 60529)
2,5 … 10
Elektrické údaje
prevádzkové napätie
M1H
M2H
M3H
M1H
M2H, M3H
príkon
krytie so zásuvkou
Materiály
funkčný rez
1
2
3
1
2
3
–
veko
teleso
piestový posúvač
tesnenia
polyamid
hliníkový tlakový odliatok
oceľ
nitrilový kaučuk
poznámka o materiáli
v zmysle RoHS
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
65
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
Rozmery 3/2-cestný ventil
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 10/12 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
Rozmery 5/2-cestný ventil, monostabilný
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
1
2
3
4
ručné ovládanie
pripojenie pre zásuvku
miesto pre označovacie štítky
prípoj 14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
66
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
údajový list
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 5/2-cestný ventil, bistabilný
závitový prípoj
nástrčný prípoj
1
2
3
4
ručné ovládanie
pripojenie pre zásuvku
miesto pre označovacie štítky
prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
sťahovanie CAD modelov è www.festo.sk/engineering
Rozmery 5/3-cestný ventil
1 ručné ovládanie
2 pripojenie pre zásuvku
3 miesto pre označovacie
štítky
4 prípoj 12/14 pre externé
napájanie riadiacim
vzduchom
5 nástrčný prípoj QS
6 nástrčný prípoj QS
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
67
Elektromagnetické ventily CPE14
typové označenie 3/2-cestný ventil
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
interné
24 V DC
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
220
163165
163173
163181
163809
163817
163825
163833
163841
163849
CPE24-M1H-3GL-y
CPE24-M1H-3GL-QS-10
CPE24-M1H-3GL-QS-12
CPE24-M2H-3GL-y
CPE24-M2H-3GL-QS-10
CPE24-M2H-3GL-QS-12
CPE24-M3H-3GL-y
CPE24-M3H-3GL-QS-10
CPE24-M3H-3GL-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
220
163164
163172
163180
163808
163816
163824
163832
163840
163848
CPE24-M1H-3OL-y
CPE24-M1H-3OL-QS-10
CPE24-M1H-3OL-QS-12
CPE24-M2H-3OL-y
CPE24-M2H-3OL-QS-10
CPE24-M2H-3OL-QS-12
CPE24-M3H-3OL-y
CPE24-M3H-3OL-QS-10
CPE24-M3H-3OL-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
220
163169
163177
163185
163813
163821
163829
163837
163845
163853
CPE24-M1H-3GLS-y
CPE24-M1H-3GLS-QS-10
CPE24-M1H-3GLS-QS-12
CPE24-M2H-3GLS-y
CPE24-M2H-3GLS-QS-10
CPE24-M2H-3GLS-QS-12
CPE24-M3H-3GLS-y
CPE24-M3H-3GLS-QS-10
CPE24-M3H-3GLS-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
220
163168
163176
163184
163812
163820
163828
163836
163844
163852
CPE24-M1H-3OLS-y
CPE24-M1H-3OLS-QS-10
CPE24-M1H-3OLS-QS-12
CPE24-M2H-3OLS-y
CPE24-M2H-3OLS-QS-10
CPE24-M2H-3OLS-QS-12
CPE24-M3H-3OLS-y
CPE24-M3H-3OLS-QS-10
CPE24-M3H-3OLS-QS-12
kľudová poloha zatvorená
110 V AC
230 V AC
–
–
220
–
–
220
–
–
kľudová poloha otvorená
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
220
–
–
220
–
–
kľudová poloha zatvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
220
–
–
220
–
–
kľudová poloha otvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
68
–
–
220
–
–
220
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
typové označenie 5/2-cestný ventil
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
interné
24 V DC
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
360
163166
163174
163182
163810
163818
163826
163834
163842
163850
CPE24-M1H-5L-y
CPE24-M1H-5L-QS-10
CPE24-M1H-5L-QS-12
CPE24-M2H-5L-y
CPE24-M2H-5L-QS-10
CPE24-M2H-5L-QS-12
CPE24-M3H-5L-y
CPE24-M3H-5L-QS-10
CPE24-M3H-5L-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
390
163167
163175
163183
163811
163819
163827
163835
163843
163851
CPE24-M1H-5J-y
CPE24-M1H-5J-QS-10
CPE24-M1H-5J-QS-12
CPE24-M2H-5J-y
CPE24-M2H-5J-QS-10
CPE24-M2H-5J-QS-12
CPE24-M3H-5J-y
CPE24-M3H-5J-QS-10
CPE24-M3H-5J-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
360
163170
163178
163186
163814
163822
163830
163838
163846
163854
CPE24-M1H-5LS-y
CPE24-M1H-5LS-QS-10
CPE24-M1H-5LS-QS-12
CPE24-M2H-5LS-y
CPE24-M2H-5LS-QS-10
CPE24-M2H-5LS-QS-12
CPE24-M3H-5LS-y
CPE24-M3H-5LS-QS-10
CPE24-M3H-5LS-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
390
163171
163179
163187
163815
163823
163831
163839
163847
163855
CPE24-M1H-5JS-y
CPE24-M1H-5JS-QS-10
CPE24-M1H-5JS-QS-12
CPE24-M2H-5JS-y
CPE24-M2H-5JS-QS-10
CPE24-M2H-5JS-QS-12
CPE24-M3H-5JS-y
CPE24-M3H-5JS-QS-10
CPE24-M3H-5JS-QS-12
5/2-cestný ventil, monostabilný
110 V AC
230 V AC
–
–
360
–
–
360
–
–
5/2-cestný impulzný ventil, bistabilný
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
390
–
–
390
–
–
5/2-cestný ventil, monostabilný
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
–
–
360
–
–
360
–
–
5/2-cestný impulzný ventil, bistabilný
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
–
–
390
–
–
390
–
–
69
Elektromagnetické ventily CPE14
Typové označenie 5/3-cestný ventil
Typové označenie
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
interné
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
24 V DC
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170265
170271
170277
170301
170307
170313
170337
170343
170349
CPE24-M1H-5/3G-y
CPE24-M1H-5/3G-QS-10
CPE24-M1H-5/3G-QS-12
CPE24-M2H-5/3G-y
CPE24-M2H-5/3G-QS-10
CPE24-M2H-5/3G-QS-12
CPE24-M3H-5/3G-y
CPE24-M3H-5/3G-QS-10
CPE24-M3H-5/3G-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170267
170273
170279
170303
170309
170315
170339
170345
170351
CPE24-M1H-5/3E-y
CPE24-M1H-5/3E-QS-10
CPE24-M1H-5/3E-QS-12
CPE24-M2H-5/3E-y
CPE24-M2H-5/3E-QS-10
CPE24-M2H-5/3E-QS-12
CPE24-M3H-5/3E-y
CPE24-M3H-5/3E-QS-10
CPE24-M3H-5/3E-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170269
170275
170281
170305
170311
170317
170341
170347
170353
CPE24-M1H-5/3B-y
CPE24-M1H-5/3B-QS-10
CPE24-M1H-5/3B-QS-12
CPE24-M2H-5/3B-y
CPE24-M2H-5/3B-QS-10
CPE24-M2H-5/3B-QS-12
CPE24-M3H-5/3B-y
CPE24-M3H-5/3B-QS-10
CPE24-M3H-5/3B-QS-12
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
interné
24 V DC
110 V AC
230 V AC
70
–
–
430
–
–
430
–
–
–
–
430
–
–
430
–
–
–
–
430
–
–
430
–
–
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE14
typové označenie – 5/3-cestné ventily
Typové označenie – 5/3-cestný ventil
schematická značka
napájanie riadiacim vzduchom
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha zatvorená
externé
napätie
prípoj
hmotnosť č. dielu
[g]
typ
24 V DC
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170266
170272
170278
170302
170308
170314
170338
170344
170350
CPE24-M1H-5/3GS-y
CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
CPE24-M2H-5/3GS-y
CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
CPE24-M3H-5/3GS-y
CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170268
170274
170280
170304
170310
170316
170340
170346
170352
CPE24-M1H-5/3ES-y
CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
CPE24-M2H-5/3ES-y
CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
CPE24-M3H-5/3ES-y
CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
CPE24-M3H-5/3ES-QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
Gy
QS-10
QS-12
430
170270
170276
170282
170306
170312
170318
170342
170348
170354
CPE24-M1H-5/3BS-y
CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
CPE24-M2H-5/3BS-y
CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
CPE24-M3H-5/3BS-y
CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha odvetraná
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
ventil 5/3 so strednou polohou, kľudová poloha otvorená
externé
24 V DC
110 V AC
230 V AC
2012/12 – zmeny vyhradené
è internet: www.festo.sk
–
–
430
–
–
430
–
–
–
–
430
–
–
430
–
–
–
–
430
–
–
430
–
–
71
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
typové označenie príslušenstva CPE10 a CPE14
Typové označenie – spojovacie vedenie a zásuvka s káblami pre CPE10 a CPE14 s elektromagnetickými cievkami KMYZ
napätie
dĺžka kábla
indikácia spínacieho stavu
č. dielu
s LED diódou
[m]
zásuvka s PUR káblami, voľný koniec
24 V DC
typ
technické údaje è internet: kmyz
KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B
2,5
n
193687
5
n
193689
KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B
10
n
196063
KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B
n
196064
KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B
n
196065
KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B
n
562471
n
n
562472
NEBV-M8W4L-E-5-2
562473
NEBV-M8W4L-E-10-2
spojovacie vedenie M8x1, 4 póly, uhlová zásuvka/priamy konektor M8x1, 3 póly
24 V DC
2,5
5
10
n
n
n
562468
562469
562470
NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3
NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
NEBV-M8W4L-E-10-M8G3
spojovacie vedenie M8x1, 4 póly, priama zásuvka/voľný koniec
24 V DC
2,5
5
–
–
164250
164251
technické údaje è internet: sim
SIM-K-4GD-2,5-PU
SIM-K-4GD-5-PU
164252
SIM-K-4WD-2,5-PU
164253
SIM-K-4WD-5-PU
zásuvka s PVC káblom a konektorom M8x1 na konci kábla
24 V DC
0,5
2,5
spojovacie vedenie M8x1, 4 póly, uhlová zásuvka/voľný koniec
24 V DC
2,5
5
10
zásuvka s káblami M8x1, 4 póly, uhlová zásuvka/voľný koniec
24 V DC
2,5
5
72
–
–
è internet: www.festo.sk
technické údaje è internet: nebv
NEBV-M8W4L-E-2.5-2
zmeny vyhradené – 2012/12
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
typové označenie príslušenstva CPE18 a CPE24
Typové označenie – zásuvky a zásuvky s káblami pre CPE18 a CPE24 s elektromagnetickými cievkami EB
napätie
dĺžka kábla
indikácia spínacieho stavu
s LED diódou
[m]
zásuvka bez kábla
č. dielu
typ
–
–
–
technické údaje è internet: mssd
151687 MSSD-EB
–
–
–
539712
MSSD-EB-M12
192745
MSSD-EB-S-M14
zásuvka bez kábla s nožovou svorkovnicou
–
–
–
zásuvka s PVC káblom
24 V DC
24 V DC
24 V DC
do 240 V
do 240 V
2,5
5
10
2,5
5
n
n
n
zásuvka s PUR káblom
24 V DC
24 V DC
do 240 V
do 240 V
2,5
5
2,5
5
n
n
–
–
–
–
Typové označenie – svetelné tesnenie pre elektromagnetické cievky EB
napätie
[V DC]
[V AC]
–
12 … 24
–
2012/12 – zmeny vyhradené
230
è internet: www.festo.sk
technické údaje è internet: kmeb
151688 KMEB-1-24-2,5-LED
151689 KMEB-1-24-5-LED
193457 KMEB-1-24-10-LED
151690 KMEB-1-230-2,5
151691 KMEB-1-230-5
174844
174845
174846
174847
KMEB-2-24-2,5-LED
KMEB-2-24-5-LED
KMEB-2-230-2,5
KMEB-2-230-5
technické údaje è internet: meb-ld
č. dielu
typ
151717
151718
MEB-LD-12-24DC
MEB-LD-230AC
73
Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance
príslušenstvo
Typové označenie – všeobecné príslušenstvo
č. dielu
typ
pre pripojovací blok CPE10
3569
technické údaje è internet: b
B-¼
pre pripojovací blok CPE14, CPE18
3570
B-y
zaslepovacia zátka
deliaci prvok pre tlakové zóny
pre pripojovací blok CPE10
537515
pre pripojovací blok CPE14, CPE18
160997
PRSV-x
pre závit M3
pre závit M5
pre závit M7
pre závit Gx
pre závit G¼
163978
165003
161418
161419
165004
technické údaje è internet: u
U-M3
UC-M5
UC-M7
UC-x
UC-¼
pre elektromagnetické cievky KMYZ
157600
technické údaje è internet: ahb
AHB-MZB
pre elektromagnetické cievky EB
157601
AHB-MEB
–
18576
technické údaje è internet: ibs
IBS-6x10
tlmiče hluku
ručné ovládanie
označovacie štítky
74
technické údaje è internet: vabd
VABD-B6-14-P-C
è internet: www.festo.sk
zmeny vyhradené – 2012/12
Download

Univerzálny ventil CPE