Aquapark Poprad s.r.o.
Mesto Poprad
Klub plávania AQUACITY Poprad
Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad
Komisia mládeže a športu Euroregiónu Tatry
Prešovský samosprávny kraj
18. ročník
a Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
2. ročník
PLÁVANIE
30. október 2012
Konané v:
Poprade
Dátum :
30.10.2012
Bazén:
50m/ 8 dráh
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Meno a priezvisko
trieda
Riaditeľ preteku
: Jozef Pavlík
I.
Hlavný časomerač
: Zuzana Szabóová
II.
:
Štartér
: Muhamet Hazrolli
III.
Hlavný cieľový rozhodca
: Ladislav Lištinský
II.
Plavecký spôsob
: Muhamet Hazrolli
III.
:
Pomocný štartér
: Ľudmila Mattová
I.
:
Cieľový rozhodca
Časomerači
Náhradní časomerači
Ľ : Ondrej Zavacký
I.
P : Lýdia Comissová
I.
D1 : Barbora Kurucová
I.
D2 : Katarína Králiková
I.
D3 : Ján Štajer
II.
D4 : Lucia Nováková
II.
D5 : Mariana Ďurásová
II.
D6 : Rudolf Salcer
I.
D7 : Karolína Jurčíková
I.
D8 : Erik Neupaver
I.
: Ján Lenárt
I.
:
Hlavný obrátkový
Obrátkoví rozhodcovia
: Jana Lenártová
II.
D1-D3 : Natália Mattová
I.
D4-D6 : Ľudmila Jurčová
II.
D7-D8 : Jana Lenártová
II.
Výsledky-počítač
: Zuzana Szabóová
II.
ŠTK
: Zuzana Szabóová
II.
Ozvučenie
: Miloš Božik
I.
Hlásateľ
: Silvia Závatská
II.
Diplomy
: Milan Valko
Lekár
: MUDr. Lucia Nováková
Vedúci protokolu
: Martin Králik
Hospodár
: Ema Kromková
Prezentácia:
: Jozef Šalma
Hlavný rozhodca
: Marcela Kostyšáková
Technická čata
: Gabriela Baluchová
Tatiana Repašská
I.
III.
podpis
Zoznam klubov, zoradené podľa kódu klubu
30. október 2012
kód klubu
názov
AQUAP
ASWIM
DELLM
GPDT
GPUK
HARPENDEN
MPKDK
PKRS
PORU
RZESZOW
SKIGL
ZAKOPANE A
ZAKOPANE B
ZŠ DOSTOJE
ZŠ FRANCIS
ZŠ JARNÁ
ZŠ KOMENSK
ZŠ LETNÁ
ZŠ MLÁDEŽE
ZŠ SP.SOBO
ZŠ TAJOVSK
ZŠ VEĽKÁ
KP Aquacity Poprad
ActiveSwim Svit
Mestský plavecký klub Delfín L. Mikuláš
8ročné Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
8ročné Gymnázium Kukučínova, Poprad
Harpenden Swimming Club
Mestský plavecký klub Dolný Kubín
Plavecký klub Rimavská Sobota
Plavecký oddiel Ružomberok
KP Sokól Rzeszów
Športový klub Iglovia
Zakopane A
Zakopane B
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Jarná, Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
Splash Meet Manager 11, Build 19249
kód klubu (dlhý)
Registered to Slovenská plavecká federácia
región
VSO
SSO
VSO
štát
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
GBR
SVK
SVK
SVK
POL
SVK
POL
POL
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
30.10.2012 16:00 - Strana 1
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 1
30.10.2012 - 10:00
žiaci, 50m voľný spôsob
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KOSEC, Martin
KOREŇ, Marek
KOSTKA, Rastislav
ERTEL, Dávid
DUBJEL, Jakub
DZIVJAK, Tomáš
SLIMÁK, Adam
RINDOŠ, Branislav
KOHÚT, Matej
MILÁN, Michal
KLAUDA, Nikolas
KÁĽAVSKÝ, Marián
TOMKO, Samuel
disciplína 2
30.10.2012 - 10:00
03
03
04
03
03
04
04
04
03
03
04
04
03
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
čas
body
44.89
46.43
47.35
50.82
51.90
52.16
53.83
53.84
56.73
1:09.17
1:12.29
1:33.39
2:05.02
101
91
86
69
65
64
58
58
50
27
24
11
4
žiačky, 50m voľný spôsob
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ŠVARCOVÁ, Nina
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
SALOUŠEKOVÁ, Viktória
SKOKANOVÁ, Sarah
KORMANÍKOVÁ, Tatiana
TOMČAJOVÁ , Rebeka
ŠPAKOVÁ, Slavomíra
BEZÁKOVÁ, Michelle
BENDÍKOVÁ, Viktória
GALAJDA, Gréta
disciplína 3
30.10.2012 - 10:05
03
03
03
04
03
03
03
04
03
04
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
čas
body
36.85
40.78
51.98
52.64
52.70
58.11
1:02.01
1:12.82
1:15.70
1:16.07
267
197
95
91
91
68
56
34
30
30
žiaci, 50m voľný spôsob
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
HUSÁR, Jakub
SOPKO, Samuel
RÓG, Adrian
VLASATÝ, Damián
KOÓS, Tomáš
ZAHRADNÍK, Maxim
ĎURÁS, Martin
TELENSKY, John
LOJEK, Denis
RIPPER, Michael
MADŽO, Filip
BILLICH, Andrej
PAVLOV, Adam
ZÁHORA, Milan
KOŘÍNEK, Miroslav
GUZIK, Jakub
BARAN, Mário
Splash Meet Manager 11, Build 19249
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
02
02
01
02
02
Pkrs
8r. Gymnázium Kukučínova, Popr
KP Sokól Rzeszów
ZŠ Letná, Poprad
Pkrs
PO Ružomberok
ZŠ Francisciho, Poprad
Harpenden S.C.
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
Harpenden S.C.
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Jarná, Poprad
Delfín L. Mikuláš
Mpkdk
Delfín L. Mikuláš
Zakopane A
PO Ružomberok
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
30.36
33.38
33.46
33.98
34.32
34.77
34.89
35.01
35.39
35.51
36.12
36.25
37.70
37.95
38.34
38.73
39.16
326
245
244
233
226
217
215
213
206
204
194
191
170
167
162
157
152
30.10.2012 16:00 - Strana 1
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 3, žiaci, 50m voľný spôsob, kat.II.
Roč.
por.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BELUŠ, Adrián
ZLIECHOVEC, Dávid
KROMKA, Dávid
MARCISZ, Milosz
PARA, Mikolaj
GUZIK, Maks
LIPTÁK, Juraj
CUPRA, Kristián
DIC, Richard
JANČEK, Maroš
BARILLA, Daniel
KREMPASKÝ, Lukáš
ZATROCH, Sven - Julius
JARABINSKÝ, Pavol
ZUMMER, Marcel
PITKA KESTER, Patrik
PUCHALA, Martin
MURCKO, Michal
DUDŽÁK, Jakub
PETRUSEK, Milan
KUKUČKA, Michal
ŠČUKA, Martin
disciplína 4
30.10.2012 - 10:10
02
02
01
01
03
02
01
02
01
02
02
01
02
01
01
01
01
01
02
02
01
02
PO Ružomberok
PO Ružomberok
ZŠ Dostojevského, Poprad
Zakopane B
Zakopane B
Zakopane B
ZŠ Letná, Poprad
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
čas
body
39.20
40.66
40.87
42.46
42.51
42.61
45.34
46.86
46.89
47.76
50.56
51.35
53.42
53.42
56.95
59.22
1:00.98
1:03.27
1:03.44
1:16.68
1:18.63
1:22.25
151
136
133
119
119
118
98
88
88
83
70
67
59
59
49
44
40
36
35
20
18
16
žiačky, 50m voľný spôsob
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
POTOCKÁ, Tatiana
CEHLÁROVÁ, Barbora
BUKOVINSKÁ, Alexandra
BURRELL, Claire
GRABOWSKA, Ola
SPITTALL, Amelia
STEPINSKA, Natalia
FEKETEOVÁ, Tijana
DAŇOVÁ, Zuzana
SZKURAT, Gabriela
JANČEKOVÁ, Emma
DZIVJAKOVÁ, Broňa
MARCINČINOVÁ, Marika
ŠTEFÁNIKOVÁ , Nikola
JAROŠOVÁ, Margaréta
HARAGOVÁ, Kristína
ILAVSKÁ, Katarína
JENČUŠOVÁ, Nora
PAŽÍTKOVÁ , Veronika
GERECOVÁ, Martina
PICHOVÁ, Petra
BUKOVIČOVÁ, Karolína
MICHALKOVÁ, Marcela
ČELLÁROVÁ, Veronika
BENKOVÁ, Klára
TOMČEJOVÁ, Barbora
MEČÁROVÁ, Ivana
Splash Meet Manager 11, Build 19249
01
01
02
01
01
01
01
03
02
01
02
01
03
01
02
02
01
02
02
02
01
01
02
02
03
01
02
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
Delfín L. Mikuláš
Harpenden S.C.
Zakopane A
Harpenden S.C.
Zakopane A
Pkrs
ZŠ Letná, Poprad
Zakopane B
Mpkdk
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ŠK Iglovia
PO Ružomberok
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Tajovského ul., Poprad
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
ZŠ Tajovského ul., Poprad
PO Ružomberok
Delfín L. Mikuláš
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
ZŠ Letná, Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
30.30
33.03
34.67
35.47
35.81
35.90
36.54
38.07
38.87
39.07
39.41
39.52
40.87
41.30
41.72
42.01
43.81
43.87
44.77
45.07
46.26
47.02
48.88
49.60
50.54
54.01
54.33
480
370
320
299
290
288
273
242
227
224
218
216
195
189
184
180
158
158
148
145
134
128
114
109
103
84
83
30.10.2012 16:00 - Strana 2
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 4, žiačky, 50m voľný spôsob, kat.II.
Roč.
por.
28.
29.
30.
31.
32.
DSQ
BEZÁKOVÁ, Michaela
02
ZŠ Letná, Poprad
KUBOŠIOVÁ, Karolína
01
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ŠIMŠAJOVÁ, Alexandra
02
ZŠ Tajovského ul., Poprad
DICOVÁ, Kristína
02
ZŠ Komenského ul., Poprad
HLAVČÁKOVÁ, Ivana
02
ZŠ Tajovského ul., Poprad
DEJKA, Zuza
02
Zakopane B
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
MS KLEMENTOVÁ, Sofia
disciplína 5
30.10.2012 - 10:15
02
Pkrs
čas
body
59.50
1:01.15
1:07.18
1:11.67
1:14.68
63
58
44
36
32
36.95
264
žiaci, 100m voľný spôsob
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DSQ
SOMOGYI, Filip
99
ActiveSwim Svit
WINIARSKI, Mateusz
99
KP Sokól Rzeszów
CZURCZAK, Jakub
99
KP Sokól Rzeszów
ŠIMČÁK, Július
99
KP Aquacity Poprad
DVORŠTIAK , Philip
00
PO Ružomberok
FIJALKOWSKI, Jan
99
Zakopane A
VALKO, Adam
99
KP Aquacity Poprad
HRIC, Juraj
99
ŠK Iglovia
KUŠNÍR, Filip
99
ActiveSwim Svit
WHATMORE, James
99
Harpenden S.C.
ŠLAMPA , Matej
00
KP Aquacity Poprad
TESTER-WILSON, Matthew
01
Harpenden S.C.
GADUŠ, Richard
99
ŠK Iglovia
DOMINIK, Kacper
00
Zakopane A
SABALA STOCH, Bartek
00
Zakopane A
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
disciplína 6
30.10.2012 - 10:15
čas
body
1:02.46
1:05.43
1:05.61
1:06.79
1:10.38
1:11.43
1:13.47
1:15.62
1:15.79
1:16.73
1:17.35
1:17.67
1:19.41
1:25.42
423
368
365
346
296
283
260
238
237
228
223
220
206
165
žiačky, 100m voľný spôsob
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
RUSKOVÁ, Marianna
BILLICHOVÁ, Martina
ZACHAROVÁ, Nicol
HORVÁTHOVÁ, Kristína
KANIUCZAK, Sylwia
WESTON, Mitzi
ŠIMOVÁ, Kristína
FERENČÍKOVÁ, Dominika
LUCAS, Darcey
HAVAŠOVÁ, Sára
RZEZWICKA, Ewa
ŠIRILOVÁ, Terézia
DVORSKÁ, Ivana
VALLUŠOVÁ, Júlia Miary
KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
KOBIALKA, Kamila
Splash Meet Manager 11, Build 19249
99
99
99
99
99
00
00
00
99
00
99
99
99
99
00
99
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Pkrs
KP Sokól Rzeszów
Harpenden S.C.
ŠK Iglovia
PO Ružomberok
Harpenden S.C.
ŠK Iglovia
KP Sokól Rzeszów
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ActiveSwim Svit
KP Aquacity Poprad
KP Sokól Rzeszów
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
1:09.46
1:11.48
1:11.52
1:12.71
1:13.20
1:13.85
1:14.12
1:14.26
1:14.45
1:15.16
1:15.45
1:16.77
1:18.60
1:19.92
1:20.62
1:21.00
421
386
385
367
359
350
346
344
342
332
328
312
290
276
269
265
30.10.2012 16:00 - Strana 3
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 6, žiačky, 100m voľný spôsob, kat.III.
Roč.
por.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
JASINSKA, Marcelina
KOWALCZYK, Sabina
FECKO, Mira
WALAS, Weronika
KALAFUTOVÁ, Karolína
KAČMARČÍKOVÁ , Tamara
MS REPKOVÁ, Kristína
disciplína 7
30.10.2012 - 10:20
čas
body
99
00
00
00
00
00
Zakopane A
Zakopane A
Zakopane A
Zakopane B
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
1:21.06
1:22.92
1:28.10
1:31.13
1:37.07
1:38.18
265
247
206
186
154
149
99
Pkrs
1:15.53
327
žiaci, 100m voľný spôsob
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DUGGAN, Josh
JANTOŠ , Roman
HUSÁR, Juraj
LENĎÁK, Ján
BEŇUŠ, Filip
TIBOR, Peter
BRZYKOWSKI, Krystian
ZIELINSKI, Szymon
SUCHÝ, Martin
STASIK, Sebastian
BUVALA, Adam
MS ZAJAC, Przemyslaw
disciplína 8
30.10.2012 - 10:20
čas
body
96
97
98
96
97
96
98
96
98
98
97
Harpenden S.C.
PO Ružomberok
Pkrs
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
KP Sokól Rzeszów
Zakopane A
KP Aquacity Poprad
Zakopane A
Delfín L. Mikuláš
58.45
59.64
1:02.38
1:02.78
1:04.43
1:05.17
1:06.45
1:09.72
1:10.84
1:13.83
1:18.50
516
486
425
417
385
372
351
304
290
256
213
95
Zakopane B
1:05.01
375
žiačky, 100m voľný spôsob
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
98
96
97
97
97
97
98
96
96
96
97
97
96
98
96
ZAHRADNÍKOVÁ, Sophie
SMITH, Abby
KULAGA, Dominika
SOĽÁROVÁ, Sára
SWIECA, Kamila
JACKSON, Katy
DANG, Mai-An
HAVAŠOVÁ, Lucia
SOMOGYIOVÁ, Alexandra
FELCANOVÁ, Lenka
SROKA, Ola
GÁBRIŠOVÁ, Kristína
MUDROŇOVÁ, Svetlana
14. SCHNEIDEROVÁ, Natália
15. NABIALEK, Martyna
Splash Meet Manager 11, Build 19249
PO Ružomberok
Harpenden S.C.
KP Sokól Rzeszów
KP Aquacity Poprad
KP Sokól Rzeszów
Harpenden S.C.
Harpenden S.C.
ŠK Iglovia
ActiveSwim Svit
Delfín L. Mikuláš
Zakopane A
Delfín L. Mikuláš
Delfín L. Mikuláš
ŠK Iglovia
Zakopane B
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
1:00.59
1:02.41
1:08.64
1:09.11
1:12.48
1:14.13
1:14.26
1:14.27
1:14.74
1:21.66
1:21.94
1:22.29
1:22.29
1:22.87
1:25.03
634
580
436
427
370
346
344
344
338
259
256
253
253
248
229
30.10.2012 16:00 - Strana 4
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 9
30.10.2012 - 10:25
žiaci, 50m motýlik
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1. KOSTKA, Rastislav
2. RIGDA, Jakub
3. DZIVJAK, Tomáš
disciplína 10
30.10.2012 - 10:25
04
04
04
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
čas
body
1:04.20
1:05.13
1:10.84
42
40
31
žiačky, 50m motýlik
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1. ŠVARCOVÁ, Nina
2. HORNÍKOVÁ, Soňa
3. NEUPAVEROVÁ, Karolína
disciplína 11
30.10.2012 - 10:30
03
03
03
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
čas
body
45.91
50.77
52.12
162
120
111
žiaci, 50m motýlik
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DSQ
TELENSKY, John
01
Harpenden S.C.
LOJEK, Denis
01
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
MARTIN, Oliver
01
Harpenden S.C.
VLASATÝ, Damián
01
ZŠ Letná, Poprad
KOÓS, Tomáš
01
Pkrs
RÓG, Adrian
01
KP Sokól Rzeszów
ZAHRADNÍK, Maxim
02
PO Ružomberok
VALEČKO, Samuel
02
ZŠ Francisciho, Poprad
PODHALICZ, Igor
02
Zakopane A
PAVLOV, Adam
02
Delfín L. Mikuláš
KAŇA , Adam
01
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
KOPÁČ, Michal
01
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
SW 8.3a - M:Nesúčasné pohyby nôh alebo chodidiel.
MS HUSÁR, Jakub
disciplína 12
30.10.2012 - 10:30
01
Pkrs
čas
body
37.97
39.76
40.80
40.98
41.52
41.64
42.26
49.88
53.68
55.32
1:10.60
206
179
166
163
157
156
149
90
72
66
32
36.09
240
žiačky, 50m motýlik
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
POTOCKÁ, Tatiana
GLOWA, Aleksandra
KREJČÍOVÁ, Zuzana
CEHLÁROVÁ, Barbora
KLEMENTOVÁ, Sofia
FLETCHER, Nikki
NAZAREJOVÁ, Katarína
TRAYLING, Libby
KRÁLOVÁ, Natália
KECEROVÁ, Dorotka
MUDRÁKOVÁ, Olívia
MARCINČINOVÁ, Marika
Splash Meet Manager 11, Build 19249
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
03
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
KP Sokól Rzeszów
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
ZŠ Francisciho, Poprad
Pkrs
Harpenden S.C.
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
Harpenden S.C.
ZŠ Komenského ul., Poprad
Mpkdk
ZŠ Jarná, Poprad
Delfín L. Mikuláš
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
34.24
35.97
40.99
41.20
42.02
43.09
44.58
44.88
45.89
45.98
46.70
50.64
392
338
228
225
212
196
177
174
163
162
154
121
30.10.2012 16:00 - Strana 5
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 12, žiačky, 50m motýlik, kat.II.
Roč.
por.
13.
14.
15.
DSQ
DZIVJAKOVÁ, Broňa
01
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
FEDOROVÁ, Ela
02
Mpkdk
SALCEROVÁ, Karolína
03
Mpkdk
DEJKA, Zuza
02
Zakopane B
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
MS FEKETEOVÁ, Tijana
disciplína 13
30.10.2012 - 10:30
03
Pkrs
čas
body
51.20
52.50
55.61
117
108
91
46.92
152
žiaci, 100m motýlik
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
Roč.
1.
2.
3.
4.
DSQ
CZURCZAK, Jakub
99
KP Sokól Rzeszów
HLAVAJ, Silvester
99
Mpkdk
KRAMÁR, Timotej
99
KP Aquacity Poprad
ŠLAMPA , Matej
00
KP Aquacity Poprad
BAL, Dominik
99
KP Sokól Rzeszów
SW 8.2a - M:Paže neprenášané dopredu nad vodou.
DSQ FIJALKOWSKI, Jan
99
Zakopane A
SW 8.2b - M:Paže neprenášané dopredu spoločne.
DSQ ORZECHOWSKI, Krzysztof
99
Zakopane B
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
MS TELENSKY, John
disciplína 14
30.10.2012 - 10:35
01
Harpenden S.C.
čas
body
1:24.94
1:26.30
1:27.97
1:37.08
201
192
181
135
1:34.43
146
žiačky, 100m motýlik
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DSQ
ZACHAROVÁ, Nicol
99
KP Aquacity Poprad
FERENČÍKOVÁ, Dominika
00
PO Ružomberok
HODDINOT, Caitlin
00
Harpenden S.C.
REPKOVÁ, Kristína
99
Pkrs
LUCAS, Darcey
99
Harpenden S.C.
DVORSKÁ, Ivana
99
ŠK Iglovia
BUCKLEY, Laura-Jane
99
Harpenden S.C.
WESTON, Mitzi
00
Harpenden S.C.
WALAS, Weronika
00
Zakopane B
KOWALCZYK, Sabina
00
Zakopane A
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
DSQ PISARČÍKOVÁ , Sára
00
KP Aquacity Poprad
SW 8.3a - M:Nesúčasné pohyby nôh alebo chodidiel.
Splash Meet Manager 11, Build 19249
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
1:23.43
1:24.29
1:24.69
1:29.09
1:35.53
1:37.18
1:37.80
1:41.52
1:55.10
303
294
290
249
202
191
188
168
115
30.10.2012 16:00 - Strana 6
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 15
30.10.2012 - 10:35
žiaci, 100m motýlik
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1. TIBOR, Peter
2. KULHAVÝ, Patrik
3. ZÁVATSKÝ, Lukáš
MS HUSÁR, Juraj
disciplína 16
30.10.2012 - 10:40
čas
body
96
97
97
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
1:12.11
1:21.30
1:24.16
329
230
207
98
Pkrs
1:14.77
295
ženy, 100m motýlik
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
SMITH, Abby
ZAHRADNÍKOVÁ, Sophie
SOĽÁROVÁ, Sára
ŠTAJEROVÁ , Alžbeta
ZAHRADNÍKOVÁ, Daniela
MS THOMPSON, Isobel
čas
body
96
98
97
97
98
Harpenden S.C.
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
Mpkdk
KP Aquacity Poprad
1:10.68
1:14.12
1:18.39
1:27.70
1:31.12
498
432
365
261
232
94
Harpenden S.C.
1:30.12
240
žiaci, 50m prsia
disciplína 17
30.10.2012 - 10:40
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
KOSEC, Martin
KOREŇ, Marek
SLIMÁK, Adam
MOLITORIS, Daniel
DUBJEL, Samuel
disciplína 18
30.10.2012 - 10:45
03
03
04
03
03
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
čas
body
54.44
54.64
58.67
1:03.09
1:06.61
117
116
93
75
64
žiačky, 50m prsia
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NEUPAVEROVÁ, Karolína
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
VLČKOVÁ, Dáša
SKOKANOVÁ, Sarah
SALOUŠEKOVÁ, Viktória
SÝKOROVÁ, Perla
TOMČAJOVÁ , Rebeka
VOJTKOVÁ, Lea
Splash Meet Manager 11, Build 19249
03
03
03
04
03
03
03
03
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Letná, Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
54.50
56.13
59.24
1:04.33
1:05.58
1:11.77
1:17.88
1:21.50
163
149
127
99
93
71
56
48
30.10.2012 16:00 - Strana 7
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
žiaci, 50m prsia
disciplína 19
30.10.2012 - 10:45
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
MUNCER, Ralph
MADŽO, Filip
TESTER-WILSON, Matthew
BILLICH, Andrej
KOŘÍNEK, Miroslav
ZÁHORA, Milan
PODHALICZ, Igor
MARCISZ, Milosz
BELUŠ, Adrián
KROMKA, Dávid
CUPRA, Kristián
CVANCIGER, Richard
PUCHALA, Martin
ZATROCH, Sven - Julius
ILAVSKÝ, Marko
ZUMMER, Marcel
PITKA KESTER, Patrik
TURÓCZI, Dávid
MS HUSÁR, Jakub
MS KOÓS, Tomáš
disciplína 20
30.10.2012 - 10:50
01
01
01
02
01
02
02
01
02
01
02
02
01
02
02
01
01
01
Harpenden S.C.
ZŠ Dostojevského, Poprad
Harpenden S.C.
ZŠ Jarná, Poprad
Delfín L. Mikuláš
Mpkdk
Zakopane A
Zakopane B
PO Ružomberok
ZŠ Dostojevského, Poprad
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
01
01
Pkrs
Pkrs
čas
body
43.17
43.70
45.45
45.89
46.66
48.31
51.66
52.17
53.14
55.50
55.51
59.48
1:03.19
1:05.73
1:08.56
1:09.14
1:10.93
1:34.52
235
227
202
196
186
168
137
133
126
110
110
90
75
66
58
57
53
22
40.91
48.25
277
168
žiačky, 50m prsia
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
BRNČALOVÁ, Lea
POTOCKÁ, Tamara
GRABOWSKA, Ola
BUKOVINSKÁ, Alexandra
TRAYLING, Libby
VALKOVÁ, Barbora
MUDRÁKOVÁ, Olívia
NAZAREJOVÁ, Katarína
BUKOWSKA, Katarzyna
SPITTALL, Amelia
JANČEKOVÁ, Emma
JAROŠOVÁ, Margaréta
BENKOVÁ, Klára
FEDOROVÁ, Ela
DAŇOVÁ, Zuzana
BUKOVIČOVÁ, Karolína
JENČUŠOVÁ, Nora
HARAGOVÁ, Kristína
GERECOVÁ, Martina
KLUSOVÁ, Dominika
MUDRÁKOVÁ, Natália
ŠVRLOVÁ, Zuzana
ČELLÁROVÁ, Veronika
KUCEKOVÁ, Regína
TOMČEJOVÁ, Barbora
MEČÁROVÁ, Ivana
Splash Meet Manager 11, Build 19249
01
02
01
02
01
02
01
01
01
01
02
02
03
02
02
01
02
02
02
02
02
02
02
02
01
02
PO Ružomberok
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
Zakopane A
Delfín L. Mikuláš
Harpenden S.C.
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Jarná, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
Zakopane B
Harpenden S.C.
Mpkdk
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
Delfín L. Mikuláš
Mpkdk
ZŠ Letná, Poprad
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
ŠK Iglovia
Delfín L. Mikuláš
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ZŠ Jarná, Poprad
Delfín L. Mikuláš
PO Ružomberok
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
ZŠ Letná, Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
44.06
45.42
46.27
46.48
47.09
47.64
48.31
48.73
50.26
50.39
51.18
51.59
52.48
52.53
52.75
53.55
53.85
53.92
54.45
54.61
56.71
56.89
56.91
58.09
1:01.71
1:03.29
309
282
267
263
253
244
234
228
208
206
197
192
183
182
180
172
169
168
163
162
145
143
143
135
112
104
30.10.2012 16:00 - Strana 8
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 20, žiačky, 50m prsia, kat.II.
por.
Roč.
27. SOBOTOVIČOVÁ, Nikola
28. MARTINKOVÁ, Ema
01
01
ZŠ Mládeže, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
MS HORVÁTHOVÁ, Kristína
MS FEKETEOVÁ, Tijana
MS KLEMENTOVÁ, Sofia
99
03
02
Pkrs
Pkrs
Pkrs
čas
body
1:05.18
1:10.74
95
74
38.70
52.90
54.83
456
178
160
žiaci, 100m prsia
disciplína 21
30.10.2012 - 10:55
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SOMOGYI, Filip
WINIARSKI, Mateusz
GLAB, Karol
KUŠNÍR, Filip
ŠIMČÁK, Július
MUNCER, Ralph
HLAVAJ, Silvester
GADUŠ, Richard
MARCISZ, Jan
HRIC, Juraj
KELEMEN, Dušan
DOMINIK, Kacper
disciplína 22
30.10.2012 - 10:55
99
99
99
99
99
01
99
99
00
99
00
00
ActiveSwim Svit
KP Sokól Rzeszów
KP Sokól Rzeszów
ActiveSwim Svit
KP Aquacity Poprad
Harpenden S.C.
Mpkdk
ŠK Iglovia
Zakopane B
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Zakopane A
čas
body
1:15.93
1:26.17
1:28.08
1:31.41
1:31.67
1:36.26
1:36.39
1:39.31
1:42.24
1:42.67
1:45.08
1:50.86
459
314
294
263
260
225
224
205
188
185
173
147
žiačky, 100m prsia
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
čas
body
HORVÁTHOVÁ, Kristína
99
Pkrs
1:24.48 444
KOBIALKA, Kamila
99
KP Sokól Rzeszów
1:24.85 438
DANG, Katialin
00
Harpenden S.C.
1:26.10 419
RUSKOVÁ, Marianna
99
PO Ružomberok
1:28.53 385
KANIUCZAK, Sylwia
99
KP Sokól Rzeszów
1:30.64 359
HODDINOT, Caitlin
00
Harpenden S.C.
1:31.52 349
KURUCOVÁ, Adriána
99
KP Aquacity Poprad
1:31.68 347
ŠIRILOVÁ, Terézia
99
ŠK Iglovia
1:34.91 313
RZEZWICKA, Ewa
99
KP Sokól Rzeszów
1:35.07 311
HAVAŠOVÁ, Sára
00
ŠK Iglovia
1:35.89 303
HUDÁKOVÁ, Janka
99
Delfín L. Mikuláš
1:36.82 294
VALLUŠOVÁ, Júlia Miary
99
ActiveSwim Svit
1:42.13 251
PISARČÍKOVÁ , Sára
00
KP Aquacity Poprad
1:44.91 231
KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
00
KP Aquacity Poprad
1:48.82 207
ŠIMOVÁ, Kristína
00
ŠK Iglovia
1:54.07 180
KALAFUTOVÁ, Karolína
00
ŠK Iglovia
2:09.73 122
STOPKA, Julia
00
Zakopane B
SW 7.4a - P:Hlava nepreťala hladinu skôr, ako paže dosiahli najširší bod v 2. zábere po št., obr.
MS REPKOVÁ, Kristína
Splash Meet Manager 11, Build 19249
99
Pkrs
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:34.39
318
30.10.2012 16:00 - Strana 9
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
žiaci, 100m prsia
disciplína 23
30.10.2012 - 11:00
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BRZYKOWSKI, Krystian
HUSÁR, Juraj
KULHAVÝ, Patrik
STASIK, Sebastian
DEJKA, Filip
BUVALA, Adam
ZÁVATSKÝ, Lukáš
ZIELINSKI, Szymon
disciplína 24
30.10.2012 - 11:05
98
98
97
98
97
97
97
96
KP Sokól Rzeszów
Pkrs
KP Aquacity Poprad
Zakopane A
Zakopane A
Delfín L. Mikuláš
KP Aquacity Poprad
Zakopane A
čas
body
1:14.40
1:21.93
1:22.61
1:31.54
1:34.01
1:34.11
1:35.51
1:37.94
488
365
356
262
241
241
230
213
žiačky, 100m prsia
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SWIECA, Kamila
HAVAŠOVÁ, Lucia
MERELIE, Juliet
SOMOGYIOVÁ, Alexandra
ZAHRADNÍKOVÁ, Daniela
STANKOVÁ, Martina
ŠTAJEROVÁ , Alžbeta
JACKSON, Katy
ZAVACKÁ, Andrea
MUDROŇOVÁ, Monika
SABALA STOCH, Karolina
KRÁLIKOVÁ, Lenka
SCHNEIDEROVÁ, Natália
97
96
98
96
98
97
97
97
97
97
97
98
98
KP Sokól Rzeszów
ŠK Iglovia
Harpenden S.C.
ActiveSwim Svit
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Mpkdk
Harpenden S.C.
KP Aquacity Poprad
Delfín L. Mikuláš
Zakopane A
Delfín L. Mikuláš
ŠK Iglovia
čas
body
1:22.93
1:25.50
1:25.51
1:25.86
1:30.19
1:33.54
1:33.56
1:33.99
1:34.29
1:35.67
1:40.47
1:41.61
1:42.92
469
428
428
422
364
327
326
322
319
305
263
255
245
žiaci, 50m znak
disciplína 25
30.10.2012 - 11:05
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RIGDA, Jakub
RINDOŠ, Branislav
DUBJEL, Jakub
MOLITORIS, Daniel
KOHÚT, Matej
DUBJEL, Samuel
KÁĽAVSKÝ, Marián
Splash Meet Manager 11, Build 19249
04
04
03
03
03
03
04
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
53.36
58.83
1:02.82
1:03.77
1:09.10
1:12.31
1:33.50
91
68
56
53
42
36
16
30.10.2012 16:00 - Strana 10
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 26
30.10.2012 - 11:10
žiačky, 50m znak
kat.I.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HORNÍKOVÁ, Soňa
KORMANÍKOVÁ, Tatiana
VLČKOVÁ, Dáša
ČONGVOVÁ, Paula
SÝKOROVÁ, Perla
GALAJDA, Gréta
BEZÁKOVÁ, Michelle
VOJTKOVÁ, Lea
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Tajovského ul., Poprad
ZŠ Dostojevského, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Letná, Poprad
03
03
03
03
03
04
04
03
čas
body
53.04
59.39
1:00.41
1:01.06
1:01.89
1:22.80
1:25.81
1:31.48
132
94
89
87
83
34
31
25
žiaci, 50m znak
disciplína 27
30.10.2012 - 11:10
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
HUSÁR, Jakub
ĎURÁS, Martin
RICHARDSON, Joseph
SOPKO, Samuel
RIPPER, Michael
GUZIK, Jakub
BARAN, Mário
ZLIECHOVEC, Dávid
GUZIK, Maks
JARABINSKÝ, Pavol
CVANCIGER, Richard
JANČEK, Maroš
KOPÁČ, Michal
KAŇA , Adam
MS KOÓS, Tomáš
disciplína 28
30.10.2012 - 11:10
01
01
01
01
01
02
02
02
02
01
02
02
01
01
Pkrs
ZŠ Francisciho, Poprad
Harpenden S.C.
8r. Gymnázium Kukučínova, Popr
Harpenden S.C.
Zakopane A
PO Ružomberok
PO Ružomberok
Zakopane B
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
01
Pkrs
čas
body
40.01
41.21
41.93
43.30
43.61
47.29
47.54
49.56
51.92
54.64
58.18
58.23
58.49
1:01.49
216
198
188
171
167
131
129
114
99
85
70
70
69
59
47.91
126
žiačky, 50m znak
kat.II.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
GLOWA, Aleksandra
BURRELL, Claire
KREJČÍOVÁ, Zuzana
FLETCHER, Nikki
POTOCKÁ, Tamara
KRÁLOVÁ, Natália
VALKOVÁ, Barbora
STEPINSKA, Natalia
FEKETEOVÁ, Tijana
KLUSOVÁ, Dominika
KECEROVÁ, Dorotka
SALCEROVÁ, Karolína
KLEMENTOVÁ, Sofia
ŠVRLOVÁ, Zuzana
ŠTEFÁNIKOVÁ , Nikola
PAŽÍTKOVÁ , Veronika
Splash Meet Manager 11, Build 19249
01
01
01
01
02
02
02
01
03
02
01
03
02
02
01
02
KP Sokól Rzeszów
Harpenden S.C.
8r. Gymnázium D. Tatarku, Popr
Harpenden S.C.
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
ZŠ Komenského ul., Poprad
ZŠ Francisciho, Poprad
Zakopane A
Pkrs
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
Mpkdk
Mpkdk
Pkrs
Delfín L. Mikuláš
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
PO Ružomberok
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
38.89
41.16
41.17
42.41
42.77
43.24
43.35
45.09
45.10
45.93
46.29
48.01
49.72
51.52
51.76
52.64
336
284
283
259
253
245
243
216
216
204
199
179
161
144
142
135
30.10.2012 16:00 - Strana 11
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 28, žiačky, 50m znak, kat.II.
por.
Roč.
17. MUDRÁKOVÁ, Natália
18. BEZÁKOVÁ, Michaela
19. MARTINKOVÁ, Ema
02
02
01
ZŠ Jarná, Poprad
ZŠ Letná, Poprad
ZŠ Mládeže, Poprad
čas
body
54.32
1:02.98
1:15.33
123
79
46
žiaci, 100m znak
disciplína 29
30.10.2012 - 11:15
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BAL, Dominik
GLAB, Karol
KRAMÁR, Timotej
VALKO, Adam
DVORŠTIAK , Philip
WHATMORE, James
MARTIN, Oliver
SABALA STOCH, Bartek
disciplína 30
30.10.2012 - 11:15
99
99
99
99
00
99
01
00
KP Sokól Rzeszów
KP Sokól Rzeszów
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
Harpenden S.C.
Harpenden S.C.
Zakopane A
čas
body
1:18.87
1:20.72
1:21.64
1:25.99
1:26.73
1:27.26
1:31.05
1:45.28
285
266
257
220
214
210
185
120
žiačky, 100m znak
kat.III.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DANG, Katialin
BUCKLEY, Laura-Jane
KURUCOVÁ, Adriána
REPKOVÁ, Kristína
BILLICHOVÁ, Martina
KAČMARČÍKOVÁ , Tamara
MS HORVÁTHOVÁ, Kristína
čas
body
00
99
99
99
99
00
Harpenden S.C.
Harpenden S.C.
KP Aquacity Poprad
Pkrs
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
1:20.02
1:21.89
1:24.73
1:25.78
1:26.95
1:48.84
383
357
322
311
298
152
99
Pkrs
1:30.70
263
žiaci, 100m znak
disciplína 31
30.10.2012 - 11:20
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
DSQ
DUGGAN, Josh
96
Harpenden S.C.
JANTOŠ , Roman
97
PO Ružomberok
BEŇUŠ, Filip
97
PO Ružomberok
LENĎÁK, Ján
96
KP Aquacity Poprad
SUCHÝ, Martin
98
KP Aquacity Poprad
KARP, Jerzy
98
Zakopane B
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem obrátky).
MS HUSÁR, Juraj
Splash Meet Manager 11, Build 19249
98
Pkrs
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
1:08.75
1:12.36
1:14.07
1:17.00
1:24.67
431
369
344
306
230
1:16.74
310
30.10.2012 16:00 - Strana 12
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
ženy, 100m znak
disciplína 32
30.10.2012 - 11:20
kat.IV.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KULAGA, Dominika
MERELIE, Juliet
STANKOVÁ, Martina
DANG, Mai-An
ZAVACKÁ, Andrea
MUDROŇOVÁ, Monika
FELCANOVÁ, Lenka
GÁBRIŠOVÁ, Kristína
MUDROŇOVÁ, Svetlana
MS THOMPSON, Isobel
čas
body
97
98
97
98
97
97
96
97
96
KP Sokól Rzeszów
Harpenden S.C.
ŠK Iglovia
Harpenden S.C.
KP Aquacity Poprad
Delfín L. Mikuláš
Delfín L. Mikuláš
Delfín L. Mikuláš
Delfín L. Mikuláš
1:14.19
1:23.63
1:23.64
1:23.92
1:27.30
1:29.80
1:32.70
1:34.30
1:36.69
480
335
335
332
295
271
246
234
217
94
Harpenden S.C.
1:29.13
277
žiaci, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 33
30.10.2012 - 11:25
2001 - 2004
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. Harpenden S.C. 1
MUNCER, Ralph
MARTIN, Oliver
Harpenden S.C.
01
01
2. PO Ružomberok 1
BELUŠ, Adrián
BARAN, Mário
04
03
4. ZŠ Francisciho, Poprad 1
VALEČKO, Samuel
ZUMMER, Marcel
02
01
6. ZŠ Tajovského ul., Poprad 1
MURCKO, Michal
KUKUČKA, Michal
ZŠ Dostojevského, Poprad
KROMKA, Dávid
MADŽO, Filip
PUCHALA, Martin
ĎURÁS, Martin
BARILLA, Daniel
KOSEC, Martin
2:36.80
158
2:56.63
110
3:05.22
96
3:41.59
56
3:51.70
49
01
01
03
01
ZŠ Tajovského ul., Poprad
01
01
217
01
01
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
MOLITORIS, Daniel
KAŇA , Adam
2:21.00
02
02
ZŠ Francisciho, Poprad
02
01
5. ZŠ Spišská Sobota, Poprad 1
CVANCIGER, Richard
JARABINSKÝ, Pavol
ZLIECHOVEC, Dávid
ZAHRADNÍK, Maxim
body
01
01
PO Ružomberok
02
02
3. ZŠ Dostojevského, Poprad 1
RIGDA, Jakub
KOREŇ, Marek
TESTER-WILSON, Matthew
TELENSKY, John
čas
02
03
žiačky, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 34
30.10.2012 - 11:30
2001 - 2004
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. Harpenden S.C. 1
TRAYLING, Libby
BURRELL, Claire
Harpenden S.C.
01
01
2. ZŠ Spišská Sobota, Poprad 1
NAZAREJOVÁ, Katarína
JAROŠOVÁ, Margaréta
01
02
3. ZŠ Francisciho, Poprad 1
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
NEUPAVEROVÁ, Karolína
Splash Meet Manager 11, Build 19249
SPITTALL, Amelia
FLETCHER, Nikki
VALKOVÁ, Barbora
CEHLÁROVÁ, Barbora
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:24.46
300
2:27.40
282
2:35.54
240
02
01
ZŠ Francisciho, Poprad
03
03
body
01
01
ZŠ Spišská Sobota, Poprad
POTOCKÁ, Tamara
POTOCKÁ, Tatiana
čas
02
01
30.10.2012 16:00 - Strana 13
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 34, žiačky, 4 x 50m voľný spôsob, 2001 - 2004
por.
4. Mpkdk 1
KECEROVÁ, Dorotka
JANČEKOVÁ, Emma
Mpkdk
01
02
5. Delfín L. Mikuláš 1
HARAGOVÁ, Kristína
GERECOVÁ, Martina
02
03
ŠIMŠAJOVÁ, Alexandra
VLČKOVÁ, Dáša
3:02.89
148
3:15.15
121
3:42.45
82
3:43.77
80
02
03
ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká
ILAVSKÁ, Katarína
KLUSOVÁ, Dominika
201
02
03
ZŠ Tajovského ul., Poprad
01
02
8. ZŠ Fraňa Kráľa Poprad - Veľká 1
KUCEKOVÁ, Regína
VAŠČUROVÁ, Mária
BEZÁKOVÁ, Michaela
ŠVARCOVÁ, Nina
2:45.02
03
03
ZŠ Letná, Poprad
02
02
7. ZŠ Tajovského ul., Poprad 1
PICHOVÁ, Petra
HLAVČÁKOVÁ, Ivana
BENKOVÁ, Klára
MARCINČINOVÁ, Marika
body
02
03
Delfín L. Mikuláš
02
02
6. ZŠ Letná, Poprad 1
DAŇOVÁ, Zuzana
MEČÁROVÁ, Ivana
FEDOROVÁ, Ela
SALCEROVÁ, Karolína
čas
01
02
žiaci, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 35
30.10.2012 - 11:30
1996 - 2000
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. KP Sokól Rzeszów 1
CZURCZAK, Jakub
BRZYKOWSKI, Krystian
KP Sokól Rzeszów
99
98
2. KP Aquacity Poprad
KULHAVÝ, Patrik
ŠIMČÁK, Július
TIBOR, Peter
LENĎÁK, Ján
RIPPER, Michael
DUGGAN, Josh
96
99
STASIK, Sebastian
DEJKA, Filip
387
1:57.44
377
2:18.30
230
01
96
DSQ Zakopane A 1
Zakopane A
SW 10.11 - Predčasný odskok pri striedaní členov štafety.
ZIELINSKI, Szymon
FIJALKOWSKI, Jan
1:56.36
96
96
Harpenden S.C.
99
01
body
99
99
KP Aquacity Poprad
97
99
3. Harpenden S.C. 1
WHATMORE, James
RICHARDSON, Joseph
WINIARSKI, Mateusz
GLAB, Karol
čas
2:05.12
98
97
ženy, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 36
30.10.2012 - 11:35
1996 - 2000
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. Harpenden S.C. 1
THOMPSON, Isobel
DANG, Mai-An
Harpenden S.C.
94
98
2. KP Sokól Rzeszów 1
KULAGA, Dominika
RZEZWICKA, Ewa
Splash Meet Manager 11, Build 19249
ZACHAROVÁ, Nicol
SOĽÁROVÁ, Sára
STANKOVÁ, Martina
HAVAŠOVÁ, Lucia
Registered to Slovenská plavecká federácia
461
2:08.06
431
2:10.05
411
2:13.87
377
99
97
ŠK Iglovia
00
99
2:05.26
97
99
KP Aquacity Poprad
99
97
4. ŠK Iglovia 1
HAVAŠOVÁ, Sára
ŠIRILOVÁ, Terézia
SWIECA, Kamila
KANIUCZAK, Sylwia
body
98
96
KP Sokól Rzeszów
97
99
3. KP Aquacity Poprad 1
BILLICHOVÁ, Martina
ZAVACKÁ, Andrea
MERELIE, Juliet
SMITH, Abby
čas
97
96
30.10.2012 16:00 - Strana 14
Pohár olympijských nádejí miest Euroregiónu Tatry
Poprad, 30.10.2012
disciplína 36, ženy, 4 x 50m voľný spôsob, 1996 - 2000
por.
5. Delfín L. Mikuláš 1
MUDROŇOVÁ, Monika
MUDROŇOVÁ, Svetlana
Delfín L. Mikuláš
97
96
GÁBRIŠOVÁ, Kristína
FELCANOVÁ, Lenka
čas
body
2:23.99
303
97
96
DSQ Zakopane A 1
Zakopane A
SW 10.11 - Predčasný odskok pri striedaní členov štafety.
JASINSKA, Marcelina
GRABOWSKA, Ola
Splash Meet Manager 11, Build 19249
99
01
SROKA, Ola
STEPINSKA, Natalia
Registered to Slovenská plavecká federácia
97
01
30.10.2012 16:00 - Strana 15
Poradie družstiev v súťaží o Pohár olympijských nádejí EUT v plávaní Poprad 30.10.2012
Harpenden
Liptovský Mikuláš
Poprad
Rimavská Sobota
Ružomberok
Rzeszow
M
Ž
II
1
1 1
4 3
7 7
2
2 2
9 7
16 16
11 6
17 17
5
5 5
8
8 8
II
Spišská Nová Ves
0
Svit
0
Zakopane "A"
0
Zakopane "B"
0
100 VS
M
III
0
7
12
8
8
11
13
3
3
1
5
19
0
5
0
8
10
2
29
20
0 0 0
9
0 9 9
6 4
0 10 10
1
0 1 1
Ž
IV
III
0 1 0 1
1
11
1 20 11 31
1
0 10 1 11
7 4 7 5
11 40 12 52
8
0 20 8 28
6
9 6
6 11 15 26
9 8 4
17 25 4 29
3
3 3 0 3
11 2
13 22 0 22
5
3 2
5 15 5 20
0 1
50 M
0
IV
0 1 0
5 3 9
8 39 14
2
0 11 2
9 8 7
17 69 7
7
7 35 0
11 4 11
15 41 11
6 1 8
7 36 14
2
4
2 5 4
3
0 22 3
1
0 20 1
1 0
1
100 M
M
Ž
II
II
3 1
4 5
5 4
9 81
2
2 17
11 8
19 111
6
6 47
1 0 1
5 11 8
53 19 72
2
13 2 15
9 7
76 16 92
6
35 6 41
4
52 4 56
6 5
50 5 55
9
0 9
25
21
0 25
3
3 24
0 1
0 1
M
III
9
9 14
0 81
Ž
IV
0 47
0 47
0 56 0 56
9
11
9 64 11 75
0 56
0 9 0 9
7
7 32 0 32
0 24
0
1 0
1
M
IV
7
0 14 0 14 7 21
8 6 11
0 81 14 95 11 106
0 17 0 17
8 7 11 9
15 126 20 146
0 24
50 P
0 75
III
Ž
II
II
5
2
5 26 2 28
11 8 6 3
19 125 9 134
6 1 7 1
0 17 0 17 7 24 8 32
11
8 6 9 7 9 5
11 157 14 171 16 187 14 201
7
7 54 0 54 0 54 0 54
9
9
2
11
9 65 9 74 2 76 11 87
0 75 0 75
0 9
0 75
5
5 14
0 32
0 32
0 24
0 24
4
4 5
0 32 0 32
4
0 24 4 28
3
0 5 3 8
0 1
100 P
0 14 0 14
M
III
4
4 32
5
5 139
Ž
IV
0 32
3
3 142
5
0 32 5 37
6
8 4
6 207 12 219
9
0 54 9 63
0
9
0 75 17
3
0 14 4
11
0 32 18
8
8 36 0
4
2
4 12 2
87
8
92
1
18
7
50
0 87
11
11 103
0 18
0 50
7 6
36 13 49
14
50 Z
0 14
III
M
IV
II
4
0 32 4 36 0 36
8 5 8 3 8 6
13 155 11 166 14 180
1
1
1 38 0 38 1 39
4
6 2 1 7
4 223 8 231 8 239
11
11
11 74 0 74 11 85
7
4 3
7 94 0 94 7 101
9 6
11
15 118 0 118 11 129
3 2 9 5
5 23 14 37 0 37
7
9
0 50 7 57 9 66
5
0 49 0 49 5 54
2
0 14 0 14 2 16
100 Z
Ž
M
II
3 2
5 41
9 7
16 196
0 39
8 6
14 253
4 1
5 90
0
11
11
101
140
0 37
III
4*50 VS
Poradie
Dolný Kubín
50 VS
Spolu
Pohár olympijských
nádejí
miest Euroregiónu
Tatry
10.
301
41
0 41 0 41
8
11
271
8 260 11 271
6
54
0 48 6 54
9
8
318
9 310 8 318
97
0 97
97
5.
4.
66
6.
62
7.
16
11.
Ž
IV
III
M
IV
0 41 0 41 0 41 0
5 4 11
11 9 9
9 205 11 216 20 236 16
5
0 39 0 39 0 39 9
8 7 7 6 8 6 6
15 268 13 281 14 295 6
7
0 90 0 90 7 97 0
6
9 8
6 107 17 124 0 124 0
11 9
11
20 160 0 160 0 160 11
5
8
0 37 0 37 5 42 8
41
7
252
4
48
Ž
III-IV III-IV
0 97
50
0 50
124
0 124
9
191
9 191
7
57
7 57
124
171
0
11
11
124
182
0 66
5
5 59
0 66
3
3 62
0 66
0 66 0 66
0 66
0 66
0 62
0 62 0 62
0 62
0 62
0 16
0 16
0 16
0 16 0 16
0 16
0 16
2.
9.
1.
3.
8.
Download

18. ročník a Pohár olympijských nádejí miest