Mestský plavecký klub Dolný Kubín
SEVEROSLOVENSKÁ LIGA 2014
3.KOLO
VÝSLEDKY
Miesto: Dolný Kubín, 18.10.2014
Bazén: 25m / 6dráh
Hlavný rozhodca: Ján Rabada, III.
Severoslovenská liga v plávaní 2014 - 3. kolo
Konané v:
Dátum
Bazén: x-m/y- dráh
Dolnom Kubíne
18.10.2014
25/6
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Priezvisko a meno
trieda
Riaditeľ preteku
: Štajer Ján
2
Hlavný časomerač
: Zvada Peter
3
:
Štartér
Hlavný cieľový rozhodca
Plavecký spôsob
: Salcer Rudolf
: Špániková Alena
1
3
:
:
Pomocný štartér
: Kaliský Igor
2
:
Cieľový rozhodca
Časomerači
Ľ
P
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
: Kaliská Zuzana
:
: Dutko Matej
: Komorova Jaroslava
: Hlavňová Jitka
: Fedor Ján
: Vešelényiová Anna
: Mikulová Katka ml.
1
2
1
1
1
1
:
:
: Skopal Juraj
Náhradní časomerači
1
2
:
Hlavný obrátkový
Obrátkoví rozhodcovia
Výsledky-počítač
ŠTK
Elektrická časomiera
Hlásateľ
Diplomy
Lekár
Vedúci protokolu
Hospodár
: Zvada Peter
D2
D3
D4
D6
D8
: Zvada Peter
: Zvada Juraj
: Komorová Romana
1
1
1
1
:
:
: Vešelenyi Jozef
: Zvada Peter
1
3
:
: Mišicova Zuzana
: Vešelényi Jozef
3
1
: MUDr. Janček Marian
:
: Haviarová Romana
1
:
Hlavný rozhodca
: Rabada Ján
3
podpis
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
1 - 1. poldeň
disciplína 1
18.10.2014
18.10.2014 - 9:10
muži, 50m voľný spôsob
7 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
26.28
26.63
27.45
27.56
27.89
28.81
29.28
29.98
31.44
33.00
35.58
460
442
404
399
385
349
333
310
269
232
185
27.25
27.26
27.47
27.90
28.51
29.64
30.32
30.69
31.64
31.81
32.76
33.93
34.54
35.36
35.88
37.25
42.76
413
412
403
385
360
321
300
289
264
259
237
214
203
189
181
161
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Súkeník Adam
Gordík Jakub
Ftáčik Samuel
Mekyňa Peter
Žerjava Marek
Jurov Tomáš
Košík Jakub
Blahušiak Michal
Fatul Oskar
Wänke Vladimír
Geib Filip
99
98
98
98
99
99
97
99
99
99
99
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
PkMA
PkMA
DELLM
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
Hrabovský Adam
00
PkMA
Suchomel Kristián
00
Nereus Žilina
Vallo Denis
01
Nereus Žilina
Dvorštiak Philip
00
Po Ružomberok
Hrabovský Alexander
01
Nereus Žilina
Šabík Patrik
01
Nereus Žilina
Kuka Samuel
01
PK Žabka Čadca
Strnad Jakub
01
Nereus Žilina
Ondruš Patrik
01
Nereus Žilina
Nahálka Martin
01
DELLM
Klieštik Dávid
01
PK Žabka Čadca
Knapec Adam
01
Nereus Žilina
Beňo Radovan
01
Nereus Žilina
Beluš Kristián N
01
MPKDK
Maršalík Peter
01
Nereus Žilina
Ruman Patrik
01
PkMA
Turjak Tomáš
01
Neregistrovaní NERZI
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
DSQ Vardapetyan Henrich
01
Neregistrovaní NERZI
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
45.32
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Laluha Matúš
Mihalda Matej
Záhora Milan
Ftorek Roman
Beluš Adrián
Zliechovec Dávid
Ferjanc Radoslav
Holík Július
Pavlov Adam
Ondruš Lukáš
Jankovský Peter
Mitter Ondrej
Bača Ľubomír
Splash Meet Manager 11, Build 29083
02
02
02
03
02
02
03
02
02
02
02
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
29.56
30.79
31.70
31.92
33.48
33.77
34.12
34.25
34.52
35.78
35.84
36.21
36.27
323
286
262
257
222
217
210
208
203
182
181
176
175
18.10.2014 16:28 - Strana 1
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 1, žiaci, 50m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
Knapec Matúš
03
Neregistrovaní NERZI
Porubec Urban
02
Nereus Žilina
Bukovinský Matúš
03
Po Ružomberok
Kočuta Ondrej
02
Nereus Žilina
Hrivnák Michal
03
PkMA
Žídek Michal
03
PkMA
Michalský Kristián
03
DELLM
Jurov Martin
02
Nereus Žilina
Bielik Daniel
02
Nereus Žilina
Nemček Matej
02
Nereus Žilina
Gulas Martin
02
Nereus Žilina
Hajdučik Oliver
02
DELLM
Ondrušík Ondrej
02
Neregistrovaní NERZI
Hrabovský Denis
03
Nereus Žilina
Renko Matúš
03
DELLM
Béreš Alexander
03
Nereus Žilina
Kotman Andrej
02
Nereus Žilina
Polák Šimon
03
PK Žabka Čadca
Súder Matej
02
PkMA
Ondreáš Matúš
02
Neregistrovaní NERZI
Chovanec Patrik
02
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Palovič Marek
03
PkMA
Gaňa Richard
03
Nereus Žilina
Arató Oliver
03
DELLM
Malina Marek
02
PkMA
Oršula Jakub
02
Nereus Žilina
Mesároš Matej N
03
MPKDK
Andrejčák Róbert
02
Neregistrovaní NERZI
Hlavčo Július
02
Neregistrovaní NERZI
Mucha Oliver
03
PkMA
Doskočil Martin
03
PkMA
Kmeť Samuel
03
PkMA
Tišťan Tibor
03
Po Ružomberok
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
Hromo Samuel
03
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
Kyselica Erik N
02
PkMA
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
Serafin Juraj
03
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
Čáder Matej
02
PkMA
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
čas
body
36.86
36.87
36.91
37.18
38.09
38.54
38.70
39.01
39.06
39.06
39.35
39.38
40.09
40.16
41.47
41.58
41.78
42.39
42.69
42.88
43.03
43.19
44.13
46.06
47.56
48.04
48.71
49.46
51.39
51.94
59.78
1:02.18
32.07
167
166
166
162
151
146
144
140
140
140
137
136
129
129
117
116
114
109
107
106
104
103
97
85
77
75
72
69
61
59
39
34
40.46
41.25
42.83
46.71
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Čurlej Michal
Antol Adam
Púček Šimon
Stanko Filip
Hrabovský Dárius
Lizák Filip
Chládecký Juraj
Hodás Marek
Holeša Martin
Bielik Oliver
Zbranek Kryštof
Splash Meet Manager 11, Build 29083
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Neregistrovaní NERZI
Po Ružomberok
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
PkMA
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
36.87
37.25
37.71
38.43
39.50
39.60
41.71
42.08
43.06
43.39
44.87
166
161
155
147
135
134
115
112
104
102
92
18.10.2014 16:28 - Strana 2
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 1, žiaci, 50m voľný spôsob, 10 roč.
Roč.
čas
body
Holík Daniel
04
Nereus Žilina
Tomašec Filip
04
Nereus Žilina
Ondruš Adrián
04
Nereus Žilina
Macúš Filip
04
Neregistrovaní NERZI
Šumský Samuel
04
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Kováč Tobias
04
Neregistrovaní NERZI
Šuška Bruno
04
Neregistrovaní NERZI
Cedzo Adam
04
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
44.93
47.32
47.66
47.84
49.72
51.94
1:02.03
43.92
92
78
77
76
68
59
35
Dráb Sebastian
05
DELLM
Balog Simon
05
Neregistrovaní NERZI
Čemeš Richard
05
Neregistrovaní NERZI
Mandák Marek
05
DELLM
Mikoláš Rastislav
05
PkMA
Tomala Michal
05
PK Žabka Čadca
Miškuf Eduard
05
PkMA
Kovalík Filip N
05
PkMA
Chovanec Samuel
05
Neregistrovaní NERZI
Bebko Samuel
05
DELLM
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
45.48
46.34
48.25
50.61
53.93
54.61
55.07
1:06.13
1:10.53
52.38
88
84
74
64
53
51
50
28
23
41.91
42.36
42.69
49.07
113
110
107
70
52.97
1:11.84
56
22
por.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
DSQ
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DSQ
8 roč.
Kožuškanič Alex
Reich Richard
Púček Richard
Katreniak Ján N
06
06
06
06
DELLM
PkMA
PkMA
MPKDK
1. Maták Alex
2. Mikoláš Patrik N
07
07
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
PkMA
1.
2.
3.
4.
7 roč.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 3
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 2
18.10.2014
ženy, 50m voľný spôsob
7 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
28.45
29.99
30.83
31.27
31.38
31.55
32.09
33.83
34.60
35.28
27.44
545
465
428
411
406
400
380
324
303
286
28.70
29.81
31.06
31.31
33.43
33.75
33.76
34.50
35.00
35.75
36.51
38.19
38.77
47.76
36.13
531
474
419
409
336
326
326
306
293
275
258
225
215
115
29.98
30.75
30.79
30.86
31.01
31.41
32.87
34.63
34.89
34.92
35.32
35.76
35.93
36.17
36.37
36.48
36.73
37.89
38.68
466
432
430
427
421
405
353
302
295
295
285
274
270
265
261
258
253
231
217
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DSQ
Dobroňová Soňa
99
Nereus Žilina
Rusková Marianna
99
Po Ružomberok
Topoľská Barbora
97
Nereus Žilina
Zboroňová Tatiana
99
MPKDK
Zahradníková Romana
99
MPKDK
Mudroňová Monika
97
DELLM
Lilge Laura
98
PkMA
Dudusová Kristína
97
Nereus Žilina
Gábrišová Kristína
97
DELLM
Minarovičová Júlia
99
PK Žabka Čadca
Mižúrová Patrícia
99
PkMA
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DSQ
Pekelská Viktória
00
PkMA
Michalovičová Natália
01
Nereus Žilina
Sýkorová Nicole
01
Nereus Žilina
Polerecká Emma
01
Mestský plavecký klub Prievidz
Hodás-Pauerová Lucia
01
Nereus Žilina
Brnčalová Lea
01
Po Ružomberok
Kecerová Dorotka
01
MPKDK
Dubeňová Lucia
01
Nereus Žilina
Demanová Anika
01
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Bičanová Margaréta
01
Nereus Žilina
Fedorová Alžbeta
00
MPKDK
Čajková Alexandra
00
DELLM
Šimová Barbora
01
PkMA
Vlčková Michaela
01
Neregistrovaní NERZI
Stranianeková Leila
01
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Michaličková Zuzana
Marušáková Emma
Lepišová Klára
Bošková Lívia
Bukovinská Alexandra
Dvorštiaková Klára
Jančeková Ema
Masná Michaela
Vyšná Barbora
Čulá Nikol
Marcinčinová Marika
Paulínyová Ema
Horvátová Tereza
Seidlová Alica
Krauseová Barbora
Mjartanová Katarína
Gerecová Martina
Partelová Kristína
Benková Klára
Splash Meet Manager 11, Build 29083
02
03
02
02
02
03
02
03
02
02
03
02
02
03
03
02
02
02
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Mestský plavecký klub Prievidz
Po Ružomberok
Po Ružomberok
MPKDK
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
DELLM
DELLM
DELLM
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 4
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 2, žiačky, 50m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
Pažítková Veronika
02
Po Ružomberok
Žanonyová Diana
02
Nereus Žilina
Moskaľová Kristína N
02
MPKDK
Sučáková Lucia
03
MPKDK
Brišková Terézia
03
Nereus Žilina
Kašubová Karolína
03
PK Žabka Čadca
Kubenová Nina
02
Nereus Žilina
Hanulíková Veronika
02
Neregistrovaní NERZI
Janíková Petra
03
PkMA
Bilíková Dominika
03
Nereus Žilina
Ihnatišinová Nina
03
Nereus Žilina
Klukošová KristínaN
03
Po Ružomberok
Radvaniaková Soňa
03
Nereus Žilina
Jančárová Margaréta
03
PkMA
Kubáňová Dorota
03
Po Ružomberok
Nochtová Bianka
03
Nereus Žilina
Korčeková Karin
03
Nereus Žilina
Bandíková Miriam
02
Nereus Žilina
Nemravová Lýdia
02
PkMA
Podobová Paulína
03
Po Ružomberok
Ftáčiková Veronika
02
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
DSQ Plevíková Veronika
03
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
DSQ
čas
body
38.68
39.20
39.96
40.07
40.21
40.31
40.47
40.52
41.19
41.59
41.86
42.81
44.95
45.66
46.45
46.94
48.06
49.86
56.39
56.70
31.19
217
208
196
195
193
191
189
188
179
174
171
160
138
132
125
121
113
101
70
68
41.03
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
DSQ
Hodoňová Nina
04
MPKDK
Klinerová Zuzana
04
PkMA
Krivdová Kristína
04
MPKDK
Mižúrová Jana
04
PkMA
Kubalová Emma
04
Po Ružomberok
Jankovičová Dominika
04
Nereus Žilina
Moniková Zuzana
04
DELLM
Lukáčová Barbora
04
PkMA
Kaliská Tamara
04
DELLM
Janovcová Lara
04
Nereus Žilina
Ondrušková Sára
04
PkMA
Katreniaková Zuzana
04
MPKDK
Mokošáková Martina
04
Neregistrovaní NERZI
Hromcová Adela
04
Nereus Žilina
Buzinkajová Nora
04
DELLM
Svrčková Kristína
04
Neregistrovaní NERZI
Hofericová Emma
04
Po Ružomberok
Čatlochová Ema
04
DELLM
Dulíková Klára N
04
MPKDK
Vrzgulová Simona
04
Po Ružomberok
Krajčová Ema
04
Neregistrovaní NERZI
Šenkárová Timea
04
Neregistrovaní NERZI
Harvánková Veronika
04
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
35.13
36.13
36.59
36.61
36.67
36.97
38.12
38.31
39.28
41.44
42.58
43.01
43.57
43.64
43.75
45.50
48.28
48.37
53.06
53.07
53.76
56.37
43.20
289
266
256
256
254
248
226
223
207
176
162
157
151
151
150
133
111
111
84
84
80
70
18.10.2014 16:28 - Strana 5
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 2, ženy, 50m voľný spôsob
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kubová Karolína
Gelatíková Lea
Matyusová Viktória
Klecová Sofia
Majerová Petronela
Salusová Simona
Dzurillová Alexandra
Hanáková Ema
Papánová Karolína N
Blažeková Tatiana
Kočutová Lucia
Labudová Ľubomíra
Čarnecká Stella
Podmanická Anna
Štrbová Ema
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
DELLM
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
40.06
43.69
43.92
44.11
47.43
47.80
48.49
51.63
52.43
52.60
53.22
53.90
55.06
58.57
58.96
195
150
148
146
117
115
110
91
87
86
83
80
75
62
61
Mihalovičová Tamara
Gerecová Rebeka
Gruchaľáková Laura
Markičová Petra
Palovičová Alica
Čajková Viktoria
Fonšová Júlia
Tišťanová Tamara
Klukošová KarinN
Nemčeková AlicaN
Čajková Patrícia
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
DELLM
DELLM
PkMA
Po Ružomberok
PkMA
DELLM
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Po Ružomberok
DELLM
42.16
43.25
43.57
45.37
48.01
53.98
54.45
56.14
56.31
56.93
57.36
167
155
151
134
113
79
77
71
70
68
66
Jurigová Simona
Majdová Rebeka N
Moskaľová Margarétka N
Michaličková Štefánia
Loncková Magdaléna
07
07
07
07
07
DELLM
MPKDK
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
47.32
48.01
53.72
54.80
57.10
118
113
81
76
67
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
7 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 6
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 200m polohové preteky
disciplína 3
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Černek Adam
Súkeník Adam
Melicher Sebastian
Žerjava Marek
Kužma Jakub
Ftáčik Samuel
Tomašec Michal
Rosenberg Dávid
Rizman Radovan
99
99
99
99
99
98
99
99
66
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
PkMA
2:18.06
2:28.48
2:35.97
2:40.95
2:43.02
2:44.04
2:46.82
3:00.95
3:15.86
500
402
347
316
304
298
283
222
175
30.64
30.51
31.31
31.86
33.66
33.32
36.22
38.04
46.13
33.13
39.75
38.85
42.44
40.85
42.19
41.42
44.84
52.43
42.67
43.25
49.76
48.02
51.87
48.34
50.12
54.01
54.25
31.62
34.97
36.05
38.63
36.64
40.19
39.06
44.06
43.05
2:23.32
2:28.78
2:32.94
2:33.43
2:35.22
2:38.50
2:39.32
2:42.23
2:49.45
2:53.26
3:02.94
3:04.11
3:25.22
3:26.83
3:37.21
3:15.37
447
400
368
364
352
330
325
308
270
253
215
211
152
148
128
31.13
30.65
32.16
31.53
33.46
34.56
34.36
37.12
38.19
40.64
37.58
40.57
45.92
48.32
44.75
44.55
37.10
39.39
39.68
40.89
39.61
40.26
38.73
41.45
41.96
45.16
44.75
47.52
52.72
51.75
1:00.36
51.46
41.31
45.70
46.25
44.21
46.31
46.12
49.31
47.11
49.03
50.02
33.78
33.04
34.85
36.80
35.84
37.56
36.92
36.55
40.27
37.44
54.07
55.25
57.06
1:00.17
54.01
41.95
51.33
49.70
51.93
45.35
Topoľský Juraj
02
Nereus Žilina
2:53.95 250
Ftorek Roman
03
Nereus Žilina
3:01.68 219
Ferjanc Radoslav
03
Po Ružomberok
3:08.33 197
Tišťan Tibor
03
Po Ružomberok
3:08.94 195
Beluš Adrián
02
Po Ružomberok
3:09.45 193
Zliechovec Dávid
02
Po Ružomberok
3:11.75 186
Jankovský Peter
02
Nereus Žilina
3:21.23 161
Žídek Michal
03
PkMA
3:23.26 156
Bukovinský Matúš
03
Po Ružomberok
3:27.68 147
Hrivnák Michal
03
PkMA
3:40.28 123
Mihalda Matej
02
Nereus Žilina
2:54.81
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
DSQ Kovalík Andrej
02
PkMA
3:18.26
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
DSQ Súder Matej
02
PkMA
4:24.52
SW 8.1 - M:Telo nebolo v polohe na prsia (okrem vykonania obrátky).
DSQ Malina Marek
02
PkMA
4:35.64
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
36.07
41.37
42.61
40.32
42.63
44.50
45.41
47.90
46.22
52.21
38.27
44.63
47.89
47.65
48.95
48.57
48.57
51.57
49.86
56.21
54.96
45.17
52.75
52.35
57.44
57.75
55.14
56.25
58.05
1:00.36
57.75
1:05.40
51.33
40.50
40.07
40.63
41.92
43.11
42.43
46.20
45.14
47.50
47.71
40.04
42.81
49.22
1:00.37
45.86
53.19
15.25
15.82
3:00.26
59.11
1:18.46
1:12.82
1:05.25
55.43
1:01.46
1:03.65
55.17
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DSQ
Kraus Martin
00
PkMA
Suchomel Kristián
00
Nereus Žilina
Vallo Denis
01
Nereus Žilina
Hálka Samuel
00
Nereus Žilina
Michlík Daniel
00
Nereus Žilina
Daruľa Tomáš
00
PkMA
Dvorštiak Philip
00
Po Ružomberok
Strnad Jakub
01
Nereus Žilina
Šabík Patrik
01
Nereus Žilina
Sojka Tomáš
00
Nereus Žilina
Kuka Samuel
01
PK Žabka Čadca
Kováč Matej
00
Nereus Žilina
Súkeník Jozef
00
Nereus Žilina
Ruman Patrik
01
PkMA
Beňo Radovan
01
Nereus Žilina
Ondruš Patrik
01
Nereus Žilina
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť.
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DSQ
10 roč.
1. Bielik Oliver
Splash Meet Manager 11, Build 29083
04
PkMA
3:55.71 100
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 7
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 3, muži, 200m polohové preteky
9 roč.
DSQ Medvecký Maximilián
05
Po Ružomberok
3:09.79
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
43.26
53.60
52.40
40.53
18.10.2014 16:28 - Strana 8
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 200m polohové preteky
disciplína 4
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
506
451
435
367
365
361
346
292
273
33.93
32.84
34.41
36.24
36.96
38.72
36.08
41.16
43.31
41.59
42.88
44.01
41.72
45.77
44.67
46.46
46.08
47.51
44.90
48.62
46.72
54.32
50.86
51.55
53.83
55.95
57.84
35.94
38.10
39.25
41.71
40.74
39.93
40.96
44.44
43.24
Záborská Miroslava
01
PkMA
2:35.69 512
Balogová Nina
00
Nereus Žilina
2:42.32 452
Topitzerová Nicole
00
Nereus Žilina
2:48.41 404
Loncková Zuzana
01
Nereus Žilina
2:48.70 402
Brišková Viktória
00
Nereus Žilina
2:53.75 368
Lichnerová Linda
00
Nereus Žilina
2:56.44 352
Polerecká Emma
01
Mestský plavecký klub Prievidz
3:02.94 315
Kecerová Dorotka
01
MPKDK
3:04.56 307
Brnčalová Lea
01
Po Ružomberok
3:06.69 297
Hodás-Pauerová Lucia 01
Nereus Žilina
3:11.77 274
Fedorová Alžbeta
00
MPKDK
3:13.80 265
Lokajová Janka
01
Nereus Žilina
3:14.41 263
Dubeňová Lucia
01
Nereus Žilina
3:17.00 253
Stranianeková Leila
01
Nereus Žilina
3:21.31 237
Šimová Barbora
01
PkMA
3:24.95 224
Kasáková Ema
00
Nereus Žilina
3:19.52
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
DSQ Bičanová Margaréta
01
Nereus Žilina
3:30.64
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
34.94
36.34
35.54
34.80
37.15
36.28
41.28
40.38
45.55
42.91
43.22
45.67
43.84
42.85
42.38
42.98
41.28
42.08
43.22
45.06
43.42
46.22
46.22
46.03
48.43
51.24
50.00
49.94
52.43
53.25
52.46
52.81
43.22
46.32
51.88
47.75
51.68
53.27
51.68
54.18
49.24
53.27
56.10
55.40
56.55
56.50
1:01.75
55.16
36.25
37.58
37.77
41.09
41.50
40.67
43.76
43.97
43.47
44.35
44.48
43.40
44.18
48.71
48.36
48.57
48.83
53.33
1:00.38
48.10
35.64
35.77
37.20
38.24
43.57
43.03
47.52
45.70
42.51
44.87
43.32
52.29
48.59
55.00
45.39
55.22
50.37
52.06
46.66
40.65
42.88
42.47
45.70
46.31
47.61
44.92
47.79
50.68
48.58
51.83
48.11
55.77
52.18
53.59
56.54
55.51
54.23
47.09
43.79
49.70
51.78
50.97
51.89
53.74
51.25
53.01
54.58
55.54
55.60
53.69
1:04.22
56.60
1:03.43
54.25
1:01.12
1:06.26
57.13
38.40
40.24
38.37
39.13
39.83
43.37
45.06
43.05
46.23
46.57
45.22
47.18
45.27
50.28
51.95
48.61
51.63
48.05
45.64
1:07.63
1:19.00
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rusková Marianna
Timková Kristína
Bartáková Barbora
Štajerová Alžbeta
Kuparová Veronika
Zboroňová Tatiana
Zahradníková Romana
Lilge Laura
Beháňová Paulína
99
99
97
97
99
99
99
98
99
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PkMA
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
MPKDK
PkMA
Nereus Žilina
2:36.36
2:42.44
2:44.39
2:53.99
2:54.33
2:54.87
2:57.33
3:07.63
3:11.90
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DSQ
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
DSQ
Melníková Martina
02
PkMA
2:38.48 485
Ftáčiková Veronika
02
Nereus Žilina
2:48.59 403
Lepišová Klára
02
PkMA
2:49.82 394
Dvorštiaková Klára
03
Po Ružomberok
2:54.04 366
Bukovinská Alexandra
02
Po Ružomberok
3:01.60 323
Jackulíková Ema
02
MPKDK
3:07.75 292
Mesárošová Martina
03
MPKDK
3:08.75 287
Salcerová Karolína
03
MPKDK
3:09.55 284
Dzurillová Eva
02
Nereus Žilina
3:14.00 264
Čulá Nikol
02
PkMA
3:15.56 258
Matulová Ema
03
PkMA
3:15.97 257
Ščerbíková Ivana
02
MPKDK
3:21.27 237
Krauseová Barbora
03
Nereus Žilina
3:33.85 197
Janíková Petra
03
PkMA
3:34.06 197
Pažítková Veronika
02
Po Ružomberok
3:34.36 196
Kašubová Karolína
03
PK Žabka Čadca
3:34.62 195
Čepanová Katarína
03
PkMA
3:38.63 185
Poburíniová Sára
03
MPKDK
3:40.60 180
Masná Michaela
03
Nereus Žilina
3:16.52
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
DSQ Adamčíková Júlia
03
PkMA
4:59.88
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 9
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 4, ženy, 200m polohové preteky
10 roč.
1.
2.
3.
4.
DSQ
Mižúrová Jana
04
PkMA
3:04.29 309
Klinerová Zuzana
04
PkMA
3:13.16 268
Majdová Šárka
04
MPKDK
3:21.67 235
Jendrušáková Ema
04
PkMA
4:03.48 134
Ondrušková Sára
04
PkMA
3:58.95
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
44.85
47.89
45.83
55.91
56.66
46.41
45.65
49.08
1:03.72
1:00.65
52.25
58.62
1:00.16
1:01.53
1:08.05
40.78
41.00
46.60
1:02.32
53.59
52.48
59.22
1:00.39
56.73
9 roč.
1. Laceková Adriana
Splash Meet Manager 11, Build 29083
05
PkMA
3:48.82 161
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 10
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 100m motýlik
disciplína 5
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:04.00
1:04.64
1:08.99
1:10.68
1:12.20
1:13.25
1:18.31
1:20.20
1:20.26
1:30.98
434
421
346
322
302
289
237
220
220
151
30.22
30.16
32.19
32.25
32.17
33.30
35.67
37.81
37.48
39.82
33.78
34.48
36.80
38.43
40.03
39.95
42.64
42.39
42.78
51.16
1:04.87
1:05.28
1:09.12
1:13.63
1:17.13
1:18.11
1:22.36
1:33.37
1:34.70
417
409
345
285
248
239
203
139
30.72
29.81
32.43
33.14
36.13
36.27
36.37
42.14
42.22
34.15
35.47
36.69
40.49
41.00
41.84
45.99
51.23
52.48
1:11.51
1:28.22
1:31.20
1:40.93
1:32.26
311
165
150
110
33.54
38.47
41.61
45.65
42.95
37.97
49.75
49.59
55.28
49.31
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Černek Adam
Gordík Jakub
Súkeník Adam
Žerjava Marek
Melicher Sebastian
Jurov Tomáš
Turanský Branislav
Kužma Jakub
Rosenberg Dávid
Fatul Oskar
99
98
99
99
99
99
67
99
99
99
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
PkMA
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DSQ
Hrabovský Adam
00
PkMA
Suchomel Kristián
00
Nereus Žilina
Hrabovský Alexander
01
Nereus Žilina
Hálka Samuel
00
Nereus Žilina
Dvorštiak Philip
00
Po Ružomberok
Michlík Daniel
00
Nereus Žilina
Kuka Samuel
01
PK Žabka Čadca
Klieštik Dávid
01
PK Žabka Čadca
Sojka Tomáš
00
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
DSQ
Laluha Matúš
02
Nereus Žilina
Záhora Milan
02
MPKDK
Topoľský Juraj
02
Nereus Žilina
Ferjanc Radoslav
03
Po Ružomberok
Kovalík Andrej
02
PkMA
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 11
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 100m motýlik
disciplína 6
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
Mižúrová Patrícia
Timková Kristína
Klimantová Michaela
Bartáková Barbora
Kuparová Veronika
99
99
99
97
99
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
PkMA
Nereus Žilina
1:08.23
1:11.38
1:15.29
1:18.87
1:31.51
525
458
390
340
217
32.75
33.57
34.96
38.09
41.06
35.48
37.81
40.33
40.78
50.45
00
00
01
01
01
00
00
00
01
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
1:09.85
1:15.20
1:18.07
1:18.95
1:19.47
1:20.20
1:23.14
1:27.91
1:47.37
489
392
350
339
332
323
290
245
134
32.64
35.01
36.21
37.13
36.47
38.80
38.02
39.87
48.59
37.21
40.19
41.86
41.82
43.00
41.40
45.12
48.04
58.78
02
03
02
02
02
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Mestský plavecký klub Prievidz
Po Ružomberok
MPKDK
MPKDK
PkMA
1:17.66
1:23.84
1:24.51
1:37.30
1:38.26
1:38.62
1:42.76
356
283
276
181
175
173
153
35.41
38.08
38.29
45.16
45.45
44.72
46.76
42.25
45.76
46.22
52.14
52.81
53.90
56.00
Krivdová Kristína
04
MPKDK
Hodoňová Nina
04
MPKDK
Foltínová Kristína
04
MPKDK
Lukáčová Barbora
04
PkMA
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
1:40.69
1:48.66
1:54.95
1:57.65
163
130
109
44.01
50.13
49.73
50.77
56.68
58.53
1:05.22
1:06.88
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pekelská Viktória
Balogová Nina
Loncková Zuzana
Záborská Miroslava
Sýkorová Nicole
Topitzerová Nicole
Lichnerová Linda
Brišková Viktória
Brnčalová Lea
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Michaličková Zuzana
Marušáková Emma
Bošková Lívia
Bukovinská Alexandra
Hazuchová Líza
Mjartanová Katarína
Čulá Nikol
10 roč.
1.
2.
3.
DSQ
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 12
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
žiaci, 50m prsia
disciplína 7
18.10.2014
7 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
Ftorek Roman
03
Nereus Žilina
42.07
Mihalda Matej
02
Nereus Žilina
42.37
Beluš Adrián
02
Po Ružomberok
42.94
Bača Ľubomír
02
Nereus Žilina
44.03
Ondruš Lukáš
02
Nereus Žilina
46.25
Holík Július
02
Nereus Žilina
46.33
Bukovinský Matúš
03
Po Ružomberok
46.81
Mitter Ondrej
02
DELLM
47.09
Hrabovský Denis
03
Nereus Žilina
47.16
Jankovský Peter
02
Nereus Žilina
47.32
Renko Matúš
03
DELLM
47.91
Jurov Martin
02
Nereus Žilina
49.56
Kočuta Ondrej
02
Nereus Žilina
49.71
Nemček Matej
02
Nereus Žilina
50.06
Zliechovec Dávid
02
Po Ružomberok
50.37
Chovanec Patrik
02
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
50.53
Palovič Marek
03
PkMA
51.22
Béreš Alexander
03
Nereus Žilina
51.54
Porubec Urban
02
Nereus Žilina
52.07
Serafin Juraj
03
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
52.28
Gulas Martin
02
Nereus Žilina
52.49
Kotman Andrej
02
Nereus Žilina
53.29
Hlavčo Július
02
Neregistrovaní NERZI
53.54
Gaňa Richard
03
Nereus Žilina
53.75
Arató Oliver
03
DELLM
54.20
Polák Šimon
03
PK Žabka Čadca
54.20
Michalský Kristián
03
DELLM
54.36
Hajdučik Oliver
02
DELLM
54.48
Kyselica Erik N
02
PkMA
54.58
Hromo Samuel
03
Nereus Žilina
55.56
Mesároš Matej N
03
MPKDK
55.92
Knapec Matúš
03
Neregistrovaní NERZI
56.84
Ondrušík Ondrej
02
Neregistrovaní NERZI
57.07
Ondreáš Matúš
02
Neregistrovaní NERZI
57.31
Oršula Jakub
02
Nereus Žilina
1:03.42
Bielik Daniel
02
Nereus Žilina
47.94
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
Čáder Matej
02
PkMA
54.03
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
Kmeť Samuel
03
PkMA
59.31
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
Skuhra Vladimír
03
PkMA
1:01.09
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
216
211
203
188
162
161
156
154
153
151
146
132
131
128
125
124
119
117
114
112
111
106
104
103
101
101
100
99
99
93
92
87
86
85
63
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Antol Adam
Lizák Filip
Púček Šimon
Hrabovský Dárius
Holík Daniel
Hodás Marek
Splash Meet Manager 11, Build 29083
04
04
04
04
04
04
Po Ružomberok
MPKDK
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
47.13
49.43
50.60
50.94
51.49
52.40
153
133
124
121
117
111
18.10.2014 16:28 - Strana 13
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 7, žiaci, 50m prsia, 10 roč.
Roč.
por.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
čas
body
Tomašec Filip
04
Nereus Žilina
53.67 104
Chládecký Juraj
04
Nereus Žilina
53.70 103
Kováč Tobias
04
Neregistrovaní NERZI
54.66
98
Čurlej Michal
04
Neregistrovaní NERZI
54.82
97
Varga Samuel
04
DELLM
55.53
94
Ondruš Adrián
04
Nereus Žilina
57.31
85
Zbranek Kryštof
04
Nereus Žilina
59.42
76
Holeša Martin
04
Neregistrovaní NERZI
1:01.48
69
Macúš Filip
04
Neregistrovaní NERZI
1:03.00
64
Šumský Samuel
04
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1:10.93
45
Šuška Bruno
04
Neregistrovaní NERZI
1:12.29
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DSQ
Medvecký Maximilián
05
Po Ružomberok
47.41 151
Miškuf Eduard
05
PkMA
49.53 132
Bebko Samuel
05
DELLM
56.57
88
Dráb Sebastian
05
DELLM
57.07
86
Čemeš Richard
05
Neregistrovaní NERZI
58.94
78
Chovanec Samuel
05
Neregistrovaní NERZI
1:00.20
73
Mikoláš Rastislav
05
PkMA
1:00.72
71
Fedor Ján N
05
MPKDK
1:05.50
57
Balog Simon
05
Neregistrovaní NERZI
1:11.45
44
Kovalík Filip N
05
PkMA
1:17.07
35
Timko Michal
05
Nereus Žilina
47.95
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
8 roč.
Púček Richard
Kožuškanič Alex
Reich Richard
Katreniak Ján N
06
06
06
06
PkMA
DELLM
PkMA
MPKDK
53.72
54.06
58.58
1:07.07
103
101
80
53
1. Mikoláš Patrik N
2. Maták Alex
07
07
PkMA
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1:04.07
1:17.87
61
34
1.
2.
3.
4.
7 roč.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 14
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 8
18.10.2014
žiačky, 50m prsia
7 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
DSQ
Melníková Martina
02
PkMA
36.06
Bukovinská Alexandra
02
Po Ružomberok
41.61
Dzurillová Eva
02
Nereus Žilina
42.88
Jančeková Ema
02
MPKDK
43.26
Salcerová Karolína
03
MPKDK
43.62
Benková Klára
03
DELLM
44.04
Gerecová Martina
02
DELLM
44.69
Ščerbíková Ivana
02
MPKDK
45.29
Paulínyová Ema
02
Nereus Žilina
45.50
Vyšná Barbora
02
Po Ružomberok
45.86
Kašubová Karolína
03
PK Žabka Čadca
46.13
Horvátová Tereza
02
Nereus Žilina
46.33
Brišková Terézia
03
Nereus Žilina
47.18
Matulová Ema
03
PkMA
47.72
Seidlová Alica
03
Nereus Žilina
47.76
Janíková Petra
03
PkMA
47.93
Bandíková Miriam
02
Nereus Žilina
48.54
Moskaľová Kristína N
02
MPKDK
48.95
Partelová Kristína
02
DELLM
49.00
Kubenová Nina
02
Nereus Žilina
49.45
Hanulíková Veronika
02
Neregistrovaní NERZI
50.03
Žanonyová Diana
02
Nereus Žilina
50.45
Pažítková Veronika
02
Po Ružomberok
50.47
Kubáňová Dorota
03
Po Ružomberok
51.28
Čepanová Katarína
03
PkMA
52.27
Jančárová Margaréta
03
PkMA
53.96
Nochtová Bianka
03
Nereus Žilina
54.62
Sučáková Lucia
03
MPKDK
54.73
Korčeková Karin
03
Nereus Žilina
55.51
Klukošová KristínaN
03
Po Ružomberok
55.66
Podobová Paulína
03
Po Ružomberok
56.09
Bilíková Dominika
03
Nereus Žilina
58.06
Ihnatišinová Nina
03
Nereus Žilina
58.54
Radvaniaková Soňa
03
Nereus Žilina
56.34
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
509
331
302
295
287
279
267
257
253
247
243
240
227
219
219
216
208
203
203
197
190
186
185
177
167
152
146
145
139
138
135
122
119
Mižúrová Jana
Kubalová Emma
Janovcová Lara
Kaliská Tamara
Buzinkajová Nora
Svrčková Kristína
Krajčová Ema
Šenkárová Timea
Hromcová Adela
Katreniaková Zuzana
Ondrušková Sára
Dulíková Klára N
Mokošáková Martina
Vrzgulová Simona
250
235
185
175
146
145
125
123
121
119
113
109
106
74
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
PkMA
Po Ružomberok
Nereus Žilina
DELLM
DELLM
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
MPKDK
PkMA
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Po Ružomberok
Registered to Slovenská plavecká federácia
45.68
46.63
50.50
51.48
54.64
54.74
57.57
57.77
58.13
58.41
59.57
1:00.21
1:00.67
1:08.30
18.10.2014 16:28 - Strana 15
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 8, žiačky, 50m prsia, 10 roč.
Roč.
por.
čas
body
DSQ Jendrušáková Ema
04
PkMA
52.92
SW 7.4c - P:Nesúčasné pohyby nôh (alebo alternatívne pohyby).
DSQ Čatlochová Ema
04
DELLM
55.41
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
DSQ Harvánková Veronika
04
Nereus Žilina
1:00.64
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Matyusová Viktória
Kubová Karolína
Laceková Adriana
Salusová Simona
Kočutová Lucia
Gelatíková Lea
Hanáková Ema
Majerová Petronela
Dzurillová Alexandra
Blažeková Tatiana
Papánová Karolína N
Klecová Sofia
Podmanická Anna
Labudová Ľubomíra
Sekerášová Sofia N
Čarnecká Stella
Štrbová Ema
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
DELLM
DELLM
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
MPKDK
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
MPKDK
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
49.37
50.35
52.02
55.94
57.12
57.47
58.69
59.61
1:01.40
1:01.87
1:02.45
1:02.52
1:03.50
1:08.95
1:10.46
1:12.86
1:13.25
198
187
169
136
128
125
118
112
103
100
98
97
93
72
68
61
60
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DSQ
Gruchaľáková Laura
06
PkMA
53.71
Mihalovičová Tamara
06
DELLM
53.94
Gerecová Rebeka
06
DELLM
54.24
Markičová Petra
06
Po Ružomberok
54.42
Klukošová KarinN
06
Po Ružomberok
55.82
Palovičová Alica
06
PkMA
57.97
Nemčeková AlicaN
06
Po Ružomberok
59.89
Fonšová Júlia
06
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1:09.57
Čajková Viktoria
06
DELLM
1:12.21
Čajková Patrícia
06
DELLM
1:13.68
Ščerbíková Kristína N
06
MPKDK
1:16.50
Tišťanová Tamara
06
Po Ružomberok
59.74
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
154
152
149
148
137
122
111
70
63
59
53
7 roč.
1.
2.
3.
4.
DSQ
Michaličková Štefánia
07
Neregistrovaní NERZI
Majdová Rebeka N
07
MPKDK
Urbanová Linda N
07
MPKDK
Gašparíková Lucia N
07
MPKDK
Jurigová Simona
07
DELLM
SW 7.4c - P:Nesúčasné pohyby nôh (alebo alternatívne pohyby).
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:04.69
1:08.07
1:17.53
1:31.59
1:02.97
88
75
51
31
18.10.2014 16:28 - Strana 16
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 9
18.10.2014
muži, 50m motýlik
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
28.81
28.94
31.02
31.77
32.11
34.06
34.22
36.29
39.25
433
427
347
323
312
262
258
216
171
29.19
29.68
30.44
30.58
31.35
34.19
34.64
35.69
39.94
40.67
40.78
41.98
42.64
43.68
45.65
416
396
367
362
336
259
249
227
162
154
152
140
133
124
31.06
38.39
40.07
40.16
41.06
42.27
43.48
44.21
45.87
46.78
47.51
48.03
48.38
49.53
49.89
50.01
51.94
53.92
345
183
161
159
149
137
126
119
107
101
96
93
91
85
83
82
73
66
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gordík Jakub
Černek Adam
Ftáčik Samuel
Jurov Tomáš
Mekyňa Peter
Košík Jakub
Blahušiak Michal
Rosenberg Dávid
Fatul Oskar
98
99
98
99
98
97
99
99
99
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
PkMA
PkMA
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DSQ
Suchomel Kristián
00
Nereus Žilina
Kraus Martin
00
PkMA
Hrabovský Alexander
01
Nereus Žilina
Vallo Denis
01
Nereus Žilina
Dvorštiak Philip
00
Po Ružomberok
Daruľa Tomáš
00
PkMA
Strnad Jakub
01
Nereus Žilina
Šabík Patrik
01
Nereus Žilina
Kováč Matej
00
Nereus Žilina
Knapec Adam
01
Nereus Žilina
Súkeník Jozef
00
Nereus Žilina
Ondruš Patrik
01
Nereus Žilina
Beňo Radovan
01
Nereus Žilina
Ruman Patrik
01
PkMA
Maršalík Peter
01
Nereus Žilina
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Laluha Matúš
Tišťan Tibor
Beluš Adrián
Ferjanc Radoslav
Bača Ľubomír
Kovalík Andrej
Jankovský Peter
Jurov Martin
Holík Július
Žídek Michal
Ondruš Lukáš
Bukovinský Matúš
Hrivnák Michal
Kyselica Erik N
Béreš Alexander
Kočuta Ondrej
Nemček Matej
Serafin Juraj
Splash Meet Manager 11, Build 29083
02
03
02
03
02
02
02
02
02
03
02
03
03
02
03
02
02
03
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 17
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 9, muži, 50m motýlik
10 roč.
Antol Adam
04
Po Ružomberok
Stanko Filip
04
DELLM
Bielik Oliver
04
PkMA
Púček Šimon
04
PkMA
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
DSQ Šumský Samuel
04
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
SW 8.4 - M:Dohmat 1 rukou alebo nesúčasný dohmat v cieli, obrátke.
1.
2.
3.
DSQ
48.09
50.62
50.66
52.17
93
79
79
1:09.04
9 roč.
1. Timko Michal
Splash Meet Manager 11, Build 29083
05
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
42.75
132
18.10.2014 16:28 - Strana 18
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 10
18.10.2014
ženy, 50m motýlik
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mižúrová Patrícia
Timková Kristína
Rusková Marianna
Bartáková Barbora
Topoľská Barbora
Klimantová Michaela
Zahradníková Romana
Štajerová Alžbeta
Zboroňová Tatiana
Dudusová Kristína
Gábrišová Kristína
Lilge Laura
Beháňová Paulína
Minarovičová Júlia
99
99
99
97
97
99
99
97
99
97
97
98
99
99
PkMA
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
MPKDK
MPKDK
MPKDK
Nereus Žilina
DELLM
PkMA
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
30.08
30.69
32.18
33.73
33.91
34.52
36.46
36.53
37.63
37.87
39.81
41.93
41.99
42.77
532
501
434
377
371
352
298
297
271
266
229
196
195
185
00
01
01
01
00
01
01
01
01
01
01
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
31.42
34.23
34.92
35.49
39.78
40.70
41.51
42.05
42.38
43.18
47.65
467
361
340
324
230
214
202
194
190
179
133
02
02
03
02
02
03
02
03
03
02
03
03
02
03
02
03
03
03
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Mestský plavecký klub Prievidz
PkMA
Po Ružomberok
MPKDK
DELLM
PkMA
MPKDK
MPKDK
MPKDK
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
PkMA
32.63
34.55
35.54
35.74
36.30
37.62
42.15
42.41
42.73
44.64
46.05
47.28
48.26
48.30
48.53
49.50
49.87
56.89
1:02.35
417
351
322
317
302
272
193
189
185
162
148
137
128
128
126
119
116
78
59
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pekelská Viktória
Sýkorová Nicole
Záborská Miroslava
Michalovičová Natália
Kasáková Ema
Stranianeková Leila
Šimová Barbora
Lokajová Janka
Hodás-Pauerová Lucia
Brnčalová Lea
Bičanová Margaréta
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Michaličková Zuzana
Ftáčiková Veronika
Marušáková Emma
Bošková Lívia
Lepišová Klára
Dvorštiaková Klára
Jackulíková Ema
Marcinčinová Marika
Matulová Ema
Hazuchová Líza
Mesárošová Martina
Poburíniová Sára
Vyšná Barbora
Seidlová Alica
Paulínyová Ema
Čepanová Katarína
Plevíková Veronika
Kašubová Karolína
Adamčíková Júlia
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 19
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 10, ženy, 50m motýlik
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jankovičová Dominika
Majdová Šárka
Kubalová Emma
Moniková Zuzana
Foltínová Kristína
Lukáčová Barbora
Jendrušáková Ema
04
04
04
04
04
04
04
Nereus Žilina
MPKDK
Po Ružomberok
DELLM
MPKDK
PkMA
PkMA
42.82
45.75
46.39
48.58
50.61
54.76
55.07
184
151
145
126
111
88
86
05
DELLM
51.87
103
9 roč.
1. Matyusová Viktória
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 20
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
2 - 2. poldeň
18.10.2014 - 12:50
žiaci, 50m znak
disciplína 11
18.10.2014
7 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Mihalda Matej
Záhora Milan
Ferjanc Radoslav
Tišťan Tibor
Bača Ľubomír
Holík Július
Žídek Michal
Pavlov Adam
Jankovský Peter
Porubec Urban
Zliechovec Dávid
Palovič Marek
Ondruš Lukáš
Nemček Matej
Jurov Martin
Kočuta Ondrej
Béreš Alexander
Bielik Daniel
Ondrušík Ondrej
Ondreáš Matúš
Chovanec Patrik
Hromo Samuel
Knapec Matúš
Mesároš Matej N
Andrejčák Róbert
Hlavčo Július
02
02
03
03
02
02
03
02
02
02
02
03
02
02
02
02
03
02
02
02
02
03
03
03
02
02
Nereus Žilina
MPKDK
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
36.88
36.89
40.07
40.30
40.94
41.18
42.39
42.54
42.93
43.63
43.84
44.56
45.41
45.44
45.51
47.20
48.38
49.03
50.50
50.94
51.82
52.07
54.09
54.82
58.70
1:02.68
230
230
179
176
168
165
151
150
146
139
137
130
123
123
122
109
102
98
89
87
83
81
73
70
57
46
Lizák Filip
Čurlej Michal
Púček Šimon
Antol Adam
Cedzo Adam
Stanko Filip
Ondruš Adrián
Zbranek Kryštof
Šumský Samuel
Kováč Tobias
Holeša Martin
Šuška Bruno
Macúš Filip
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
PkMA
Po Ružomberok
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
45.39
45.96
48.51
49.56
50.75
51.05
51.88
57.09
58.79
1:00.36
1:00.67
1:06.15
1:06.44
123
119
101
94
88
86
82
62
56
52
51
39
39
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 21
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 11, žiaci, 50m znak
9 roč.
Mikoláš Rastislav
Miškuf Eduard
Fedor Ján N
Bebko Samuel
Dráb Sebastian
Balog Simon
Tomala Michal
Čemeš Richard
Mandák Marek
Chovanec Samuel
Kovalík Filip N
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
PkMA
PkMA
MPKDK
DELLM
DELLM
Neregistrovaní NERZI
PK Žabka Čadca
Neregistrovaní NERZI
DELLM
Neregistrovaní NERZI
PkMA
Púček Richard
Kožuškanič Alex
Reich Richard
Katreniak Ján N
06
06
06
06
PkMA
DELLM
PkMA
MPKDK
1. Mikoláš Patrik N
2. Maták Alex
07
07
PkMA
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
52.10
53.99
56.68
57.36
57.51
59.07
59.31
1:00.10
1:03.09
1:14.57
1:19.50
81
73
63
61
60
56
55
53
46
27
23
50.87
52.79
54.11
54.42
87
78
72
71
1:02.57
1:05.11
47
41
8 roč.
1.
2.
3.
4.
7 roč.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 22
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
žiačky, 50m znak
disciplína 12
18.10.2014
7 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
DSQ
Melníková Martina
Ftáčiková Veronika
Marušáková Emma
Lepišová Klára
Masná Michaela
Dvorštiaková Klára
Jančeková Ema
Bošková Lívia
Salcerová Karolína
Krauseová Barbora
Mesárošová Martina
Jackulíková Ema
Mjartanová Katarína
Dzurillová Eva
Seidlová Alica
Hazuchová Líza
Horvátová Tereza
Matulová Ema
Vyšná Barbora
Marcinčinová Marika
Paulínyová Ema
Pažítková Veronika
Moskaľová Kristína N
Plevíková Veronika
Poburíniová Sára
Brišková Terézia
Sučáková Lucia
Hanulíková Veronika
Kubenová Nina
Jančárová Margaréta
Radvaniaková Soňa
Bandíková Miriam
Kubáňová Dorota
Nemravová Lýdia
Adamčíková Júlia
SW 10.5 - Pretekár sa ťahal po dráhe.
02
02
03
02
03
03
02
02
03
03
03
02
02
02
03
02
02
03
02
03
02
02
02
03
03
03
03
02
02
03
03
02
03
02
03
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
Mestský plavecký klub Prievidz
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
MPKDK
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
PkMA
Po Ružomberok
DELLM
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
PkMA
34.70
36.37
36.91
37.16
37.83
37.98
38.44
39.67
40.82
41.78
41.89
42.25
42.57
43.08
43.40
43.78
43.86
44.05
44.85
45.13
45.44
47.01
47.04
47.80
47.98
48.62
48.93
51.44
51.78
52.11
52.17
54.31
55.58
1:14.82
58.62
406
352
337
330
313
309
298
271
249
232
230
225
220
212
207
202
201
198
188
184
180
163
163
155
153
147
144
124
122
119
119
105
98
40
Klinerová Zuzana
Jankovičová Dominika
Moniková Zuzana
Kubalová Emma
Kaliská Tamara
Krivdová Kristína
Dulíková Klára N
Svrčková Kristína
Jendrušáková Ema
Hofericová Emma
Hromcová Adela
Mokošáková Martina
Šenkárová Timea
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
PkMA
Nereus Žilina
DELLM
Po Ružomberok
DELLM
MPKDK
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
PkMA
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
40.33
44.88
45.31
46.12
47.28
47.34
53.42
55.69
56.11
56.63
56.65
59.16
1:01.09
258
187
182
173
160
159
111
98
96
93
93
81
74
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 23
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 12, žiačky, 50m znak, 10 roč.
por.
Roč.
čas
body
14. Čatlochová Ema
15. Krajčová Ema
04
04
DELLM
Neregistrovaní NERZI
1:02.42
1:04.82
69
62
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Nereus Žilina
PkMA
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
MPKDK
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
51.31
53.93
56.89
59.05
59.96
1:01.13
1:02.42
1:02.56
1:03.27
1:03.88
1:06.18
1:12.11
1:13.70
125
108
92
82
78
74
69
69
67
65
58
45
42
06
06
06
06
06
06
06
06
PkMA
PkMA
Po Ružomberok
DELLM
DELLM
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
DELLM
MPKDK
51.94
52.30
55.91
59.61
1:05.42
1:05.42
1:05.73
1:15.99
121
118
97
80
60
60
59
38
54.56
58.40
1:05.36
1:10.88
1:21.14
56.16
104
85
60
47
31
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Gelatíková Lea
Majerová Petronela
Blažeková Tatiana
Dzurillová Alexandra
Klecová Sofia
Čarnecká Stella
Papánová Karolína N
Labudová Ľubomíra
Hanáková Ema
Podmanická Anna
Sekerášová Sofia N
Kočutová Lucia
Štrbová Ema
8 roč.
Palovičová Alica
Gruchaľáková Laura
Markičová Petra
Gerecová Rebeka
Čajková Viktoria
Fonšová Júlia
7. Čajková Patrícia
8. Ščerbíková Kristína N
1.
2.
3.
4.
5.
7 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
DSQ
Majdová Rebeka N
07
MPKDK
Moskaľová Margarétka N
07
MPKDK
Loncková Magdaléna
07
Neregistrovaní NERZI
Gašparíková Lucia N
07
MPKDK
Urbanová Linda N
07
MPKDK
Michaličková Štefánia
07
Neregistrovaní NERZI
SW 10.7 - Pretekár zbrzdil iného pretekára krížením jeho dráhy
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 24
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 200m prsia
disciplína 13
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DSQ
Súkeník Adam
99
Nereus Žilina
Melicher Sebastian
99
Nereus Žilina
Žerjava Marek
99
Nereus Žilina
Fatul Oskar
99
PkMA
Tomašec Michal
99
Nereus Žilina
Kužma Jakub
99
Nereus Žilina
Geib Filip
99
DELLM
Wänke Vladimír
99
PkMA
Černek Adam
99
PkMA
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
2:53.22
3:05.21
3:05.74
3:10.69
3:14.98
3:19.79
3:26.39
3:35.86
2:42.55
338
276
274
253
237
220
199
174
39.48
42.81
41.46
42.44
43.46
44.89
46.48
46.36
38.44
44.59
47.66
47.31
48.50
50.78
52.62
52.65
56.10
39.37
45.82
47.91
50.47
51.37
52.25
54.16
57.35
42.98
43.33
46.83
1:47.97
49.28
49.37
50.03
53.10
56.05
41.76
2:34.19
2:44.24
2:53.93
2:55.55
2:58.43
3:01.61
3:09.73
3:22.47
3:24.50
3:27.80
3:33.37
3:40.69
3:48.54
3:50.68
3:51.35
4:02.28
4:44.13
479
396
333
324
309
293
257
211
205
195
180
163
147
143
141
123
76
35.46
35.97
37.78
40.45
40.09
40.97
41.86
45.41
45.57
45.26
45.64
51.69
55.20
49.28
53.30
54.71
1:03.70
39.63
41.47
44.75
44.93
46.01
46.81
49.15
51.69
52.94
52.96
52.89
56.69
58.66
59.43
59.21
1:01.32
1:12.69
40.00
43.37
47.30
45.14
46.68
48.25
49.82
54.02
53.30
55.98
56.85
56.49
59.50
1:01.50
59.98
1:03.90
1:14.47
39.10
43.43
44.10
45.03
45.65
45.58
48.90
51.35
52.69
53.60
57.99
55.82
55.18
1:00.47
58.86
1:02.35
1:13.27
Ftorek Roman
03
Nereus Žilina
3:19.44 221
47.25
52.58
Beluš Adrián
02
Po Ružomberok
3:24.98 204
47.48
53.29
Chovanec Patrik
02
Plavecký klub Žabka Čadca 3:26.09
- NE
200
53.26 1:01.83
Ondruš Lukáš
02
Nereus Žilina
3:38.63 168
48.83
58.45
Bukovinský Matúš
03
Po Ružomberok
3:39.32 166
50.26
57.13
Hrabovský Denis
03
Nereus Žilina
3:39.55 166
50.78
56.79
Bača Ľubomír
02
Nereus Žilina
3:46.12 151
48.50
58.59
Mitter Ondrej
02
DELLM
3:52.33 140
52.07
58.97
Nemček Matej
02
Nereus Žilina
3:57.56 131
53.31 1:01.11
Kotman Andrej
02
Nereus Žilina
4:05.60 118
58.01 1:01.80
Hlavčo Július
02
Neregistrovaní NERZI
4:11.97 109
55.78 1:04.47
Čáder Matej
02
PkMA
4:15.55 105
54.72 1:05.91
Polák Šimon
03
PK Žabka Čadca
4:16.06 104
59.38 1:06.43
Knapec Matúš
03
Neregistrovaní NERZI
4:17.69 102
56.02 1:06.04
Mesároš Matej N
03
MPKDK
4:19.66 100
58.12 1:07.37
Oršula Jakub
02
Nereus Žilina
4:43.75 76
1:02.62 1:13.60
Tišťan Tibor
03
Po Ružomberok
3:36.03
50.22
54.93
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
DSQ Bielik Daniel
02
Nereus Žilina
3:55.08
54.20 1:01.36
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
DSQ Ondrušík Ondrej
02
Neregistrovaní NERZI
4:14.06
57.89 1:07.68
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
51.67
53.32
1:00.91
56.67
57.22
57.41
1:00.38
1:01.20
1:01.61
1:02.84
1:05.92
1:07.44
1:05.86
1:09.47
1:07.06
1:13.68
55.60
47.94
50.89
30.09
54.68
54.71
54.57
58.65
1:00.09
1:01.53
1:02.95
1:05.80
1:07.48
1:04.39
1:06.16
1:07.11
1:13.85
55.28
1:01.49
58.03
1:03.29
1:05.20
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kraus Martin
Hálka Samuel
Vallo Denis
Daruľa Tomáš
Michlík Daniel
Suchomel Kristián
Sojka Tomáš
Kováč Matej
Súkeník Jozef
Nahálka Martin
Kuka Samuel
Ruman Patrik
Beňo Radovan
Maršalík Peter
Beluš Kristián N
Turjak Tomáš
Vardapetyan Henrich
00
00
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
DELLM
PK Žabka Čadca
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 25
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 13, muži, 200m prsia
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hrabovský Dárius
Antol Adam
Holík Daniel
Tomašec Filip
Varga Samuel
Hodás Marek
Chládecký Juraj
04
04
04
04
04
04
04
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
Nereus Žilina
3:50.70
3:54.80
4:07.32
4:09.56
4:14.63
4:16.48
4:18.63
143
135
116
113
106
104
101
52.50
52.95
54.51
56.00
57.60
59.34
1:00.29
58.75
1:01.78
1:04.81
1:04.52
1:04.80
1:07.07
1:07.54
59.50
1:03.25
1:05.79
1:00.68
1:06.04
1:07.85
1:06.36
59.95
56.82
1:02.21
1:08.36
1:06.19
1:02.22
1:04.44
1. Medvecký Maximilián
05
Po Ružomberok
3:43.20 158
54.37
59.19
2. Timko Michal
05
Nereus Žilina
3:46.39 151
51.43
57.50
DSQ Miškuf Eduard
05
PkMA
4:13.09
57.98 1:08.47
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
DSQ Mikoláš Rastislav
05
PkMA
4:34.28
1:02.73 1:10.15
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
55.99
58.25
1:04.81
53.65
59.21
1:01.83
1:10.46
1:10.94
9 roč.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 26
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 200m prsia
disciplína 14
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
40.70
41.44
42.45
43.36
44.06
45.59
45.39
45.21
46.90
48.25
50.45
50.07
45.11
46.03
46.71
50.45
51.81
52.43
44.89
45.47
45.64
49.23
50.77
50.14
Záborská Miroslava
01
PkMA
2:47.81 515
39.94
43.09
Balogová Nina
00
Nereus Žilina
3:04.69 386
42.63
47.52
Brnčalová Lea
01
Po Ružomberok
3:08.26 365
42.57
48.15
Loncková Zuzana
01
Nereus Žilina
3:08.42 364
40.30
46.64
Brišková Viktória
00
Nereus Žilina
3:12.81 339
44.36
49.06
Kasáková Ema
00
Nereus Žilina
3:23.10 290
45.74
51.68
Demanová Anika
01
Plavecký klub Žabka Čadca 3:26.16
- NE
278
47.02
53.21
Hodás-Pauerová Lucia 01
Nereus Žilina
3:26.32 277
47.14
54.33
Topitzerová Nicole
00
Nereus Žilina
3:26.34 277
47.95
53.45
Lichnerová Linda
00
Nereus Žilina
3:28.06 270
46.26
53.37
Fedorová Alžbeta
00
MPKDK
3:33.20 251
48.84
54.06
Stranianeková Leila
01
Nereus Žilina
3:35.82 242
49.07
55.65
Bičanová Margaréta
01
Nereus Žilina
3:47.80 206
50.85
58.26
Čajková Alexandra
00
DELLM
4:07.09 161
54.82 1:04.13
Vlčková Michaela
01
Neregistrovaní NERZI
4:12.81 150
56.44 1:05.08
Lokajová Janka
01
Nereus Žilina
3:37.03
50.02
56.41
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
42.74
48.10
49.44
50.14
51.01
53.50
53.25
53.32
54.32
54.38
55.52
55.67
1:00.67
1:04.81
1:05.75
56.66
42.04
46.44
48.10
51.34
48.38
52.18
52.68
51.53
50.62
54.05
54.78
55.43
58.02
1:03.33
1:05.54
53.94
44.32
49.99
51.01
53.64
55.08
57.23
56.25
56.89
55.25
58.53
57.40
58.92
59.17
59.10
1:00.51
1:00.20
1:00.88
59.47
1:01.57
1:01.91
1:06.13
1:05.30
1:05.72
1:07.32
1:08.63
58.09
43.98
47.26
52.50
50.96
53.31
54.53
56.23
57.14
56.23
54.51
55.78
55.22
58.84
54.08
58.84
59.72
58.29
59.03
1:00.44
1:00.54
1:03.43
1:04.57
1:03.59
1:06.00
1:08.90
57.95
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rusková Marianna
Klimantová Michaela
Bartáková Barbora
Timková Kristína
Zboroňová Tatiana
Kuparová Veronika
99
99
97
99
99
99
Po Ružomberok
PkMA
PkMA
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
2:56.09
2:58.15
3:01.70
3:11.29
3:17.09
3:18.23
446
431
406
348
318
312
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DSQ
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
DSQ
Melníková Martina
02
PkMA
2:51.81 480
39.61
43.90
Dvorštiaková Klára
03
Po Ružomberok
3:09.32 359
43.56
48.51
Ščerbíková Ivana
02
MPKDK
3:20.61 301
45.86
51.24
Bukovinská Alexandra
02
Po Ružomberok
3:21.89 296
44.04
53.25
Benková Klára
03
DELLM
3:33.30 251
50.60
54.31
Dzurillová Eva
02
Nereus Žilina
3:34.89 245
49.07
54.06
Kašubová Karolína
03
PK Žabka Čadca
3:36.69 239
48.71
55.50
Čulá Nikol
02
PkMA
3:37.20 237
48.25
54.92
Janíková Petra
03
PkMA
3:38.14 234
50.56
56.10
Horvátová Tereza
02
Nereus Žilina
3:41.13 225
49.57
58.52
Seidlová Alica
03
Nereus Žilina
3:42.44 221
51.41
57.85
Paulínyová Ema
02
Nereus Žilina
3:44.13 216
51.16
58.83
Vyšná Barbora
02
Po Ružomberok
3:44.19 216
49.33
56.85
Gerecová Martina
02
DELLM
3:47.06 208
53.63 1:00.25
Brišková Terézia
03
Nereus Žilina
3:50.50 198
52.51
58.64
Žanonyová Diana
02
Nereus Žilina
3:50.50 198
50.53 1:00.05
Čepanová Katarína
03
PkMA
3:52.09 194
53.20
59.72
Pažítková Veronika
02
Po Ružomberok
3:52.44 194
54.23
59.71
Bandíková Miriam
02
Nereus Žilina
3:54.72 188
53.38
59.33
Partelová Kristína
02
DELLM
3:54.86 188
52.32 1:00.09
Hanulíková Veronika
02
Neregistrovaní NERZI
4:05.75 164
51.35 1:04.84
Kubáňová Dorota
03
Po Ružomberok
4:10.48 155
54.67 1:05.94
Korčeková Karin
03
Nereus Žilina
4:19.02 140
1:01.67 1:08.04
Podobová Paulína
03
Po Ružomberok
4:19.41 139
58.45 1:07.64
Klukošová KristínaN
03
Po Ružomberok
4:22.29 135
57.64 1:07.12
Kubenová Nina
02
Nereus Žilina
3:47.83
53.18
58.61
SW 7.6 - P:Dotyk pri dohmate alebo obrátke nebol oboma rukami alebo sa dotkol nesúčasne.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 27
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 14, ženy, 200m prsia
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mižúrová Jana
Hodoňová Nina
Kubalová Emma
Majdová Šárka
Jendrušáková Ema
Janovcová Lara
Jankovičová Dominika
Katreniaková Zuzana
04
04
04
04
04
04
04
04
PkMA
MPKDK
Po Ružomberok
MPKDK
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
3:24.19
3:40.32
3:42.52
3:53.20
4:01.49
4:01.70
4:03.82
4:18.61
286
227
221
192
173
172
168
140
48.14
51.62
48.25
55.64
54.03
54.86
55.82
56.72
53.67
57.00
56.52
1:00.31
1:02.11
1:00.90
1:07.10
1:07.15
50.84
56.58
59.14
58.56
1:02.70
1:02.08
1:01.90
1:06.34
51.54
55.12
58.61
58.69
1:02.65
1:03.86
59.00
1:08.40
05
05
05
05
DELLM
PkMA
DELLM
MPKDK
3:46.50
3:49.32
4:01.50
4:44.01
209
202
173
106
52.20
52.80
54.58
1:02.71
1:00.13
58.59
1:03.14
1:15.68
57.42
59.43
1:02.97
1:14.10
56.75
58.50
1:00.81
1:11.52
9 roč.
1.
2.
3.
4.
Kubová Karolína
Laceková Adriana
Matyusová Viktória
Papánová Karolína N
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 28
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 100m polohové preteky
disciplína 15
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:05.19
1:14.20
1:14.26
1:14.44
1:19.53
1:19.76
1:22.82
1:22.96
1:27.82
1:28.50
470
319
318
316
259
256
229
228
192
29.85
33.64
34.80
34.97
37.75
37.36
38.36
39.78
40.40
43.40
35.34
40.56
39.46
39.47
41.78
42.40
44.46
43.18
47.42
45.10
1:06.75
1:07.86
1:13.56
1:15.81
1:16.58
1:25.48
1:30.93
1:31.07
1:35.97
1:37.97
1:38.36
1:22.36
438
417
327
299
290
208
173
172
147
138
137
32.32
32.11
34.12
35.76
36.37
40.34
43.11
42.24
45.47
45.27
47.13
36.75
34.43
35.75
39.44
40.05
40.21
45.14
47.82
48.83
50.50
52.70
51.23
45.61
1:14.28
1:18.91
1:22.13
1:24.93
1:25.08
1:31.37
1:31.48
1:31.50
1:33.31
1:34.06
1:35.00
1:35.25
1:36.44
1:36.92
1:38.75
1:40.13
1:41.51
1:42.25
1:42.39
1:43.37
1:44.02
1:47.62
2:07.70
1:29.83
318
265
235
212
211
170
170
170
160
156
152
150
145
143
135
129
124
121
121
118
115
104
62
34.14
36.95
38.28
38.82
40.62
42.03
43.61
44.31
42.44
42.54
44.34
44.81
45.33
45.96
44.94
46.57
47.42
47.47
49.76
48.85
48.08
51.45
1:02.61
42.19
40.14
41.96
43.85
46.11
44.46
49.34
47.87
47.19
50.87
51.52
50.66
50.44
51.11
50.96
53.81
53.56
54.09
54.78
52.63
54.52
55.94
56.17
1:05.09
47.64
44.11
48.57
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DSQ
Černek Adam
99
PkMA
Mekyňa Peter
98
Nereus Žilina
Jurov Tomáš
99
Nereus Žilina
Ftáčik Samuel
98
Nereus Žilina
Košík Jakub
97
DELLM
Blahušiak Michal
99
Nereus Žilina
Rosenberg Dávid
99
PkMA
Fatul Oskar
99
PkMA
Wänke Vladimír
99
PkMA
Rizman Radovan
66
PkMA
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DSQ
Kraus Martin
00
PkMA
Hrabovský Adam
00
PkMA
Dvorštiak Philip
00
Po Ružomberok
Daruľa Tomáš
00
PkMA
Šabík Patrik
01
Nereus Žilina
Ondruš Patrik
01
Nereus Žilina
Knapec Adam
01
Nereus Žilina
Klieštik Dávid
01
PK Žabka Čadca
Ruman Patrik
01
PkMA
Maršalík Peter
01
Nereus Žilina
Beňo Radovan
01
Nereus Žilina
Kuka Samuel
01
PK Žabka Čadca
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp.
11 - 12 roč.
Laluha Matúš
02
Nereus Žilina
Topoľský Juraj
02
Nereus Žilina
Záhora Milan
02
MPKDK
Tišťan Tibor
03
Po Ružomberok
Beluš Adrián
02
Po Ružomberok
Bača Ľubomír
02
Nereus Žilina
Pavlov Adam
02
DELLM
Holík Július
02
Nereus Žilina
Kovalík Andrej
02
PkMA
Žídek Michal
03
PkMA
Jankovský Peter
02
Nereus Žilina
Ondruš Lukáš
02
Nereus Žilina
Palovič Marek
03
PkMA
Kočuta Ondrej
02
Nereus Žilina
Porubec Urban
02
Nereus Žilina
Jurov Martin
02
Nereus Žilina
Nemček Matej
02
Nereus Žilina
Gulas Martin
02
Nereus Žilina
Hrivnák Michal
03
PkMA
Béreš Alexander
03
Nereus Žilina
Kyselica Erik N
02
PkMA
Knapec Matúš
03
Neregistrovaní NERZI
Malina Marek
02
PkMA
Ferjanc Radoslav
03
Po Ružomberok
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
DSQ Zliechovec Dávid
02
Po Ružomberok
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
DSQ
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:32.68
18.10.2014 16:28 - Strana 29
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 15, žiaci, 100m polohové preteky, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
čas
DSQ Bukovinský Matúš
03
Po Ružomberok
SW 10.4 - Pretekár sa pri obrátke nedotkol steny bazéna.
DSQ Súder Matej
02
PkMA
SW 8.2 - Pohyby paží nie sú súčasné
DSQ Mucha Oliver
03
PkMA
SW 10.4 - Pretekár sa pri obrátke nedotkol steny bazéna.
body
50m
100m
1:42.32
50.70
51.62
2:02.84
58.16
1:04.68
2:17.30
1:06.06
1:11.24
10 roč.
Púček Šimon
Antol Adam
Bielik Oliver
Ondruš Adrián
Šumský Samuel
Zbranek Kryštof
04
04
04
04
04
04
PkMA
Po Ružomberok
PkMA
Nereus Žilina
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Nereus Žilina
1:38.01
1:43.37
1:47.18
1:54.95
2:06.63
2:07.62
138
118
105
85
64
62
48.69
49.12
49.52
52.31
59.88
1:02.01
49.32
54.25
57.66
1:02.64
1:06.75
1:05.61
1. Medvecký Maximilián
2. Timko Michal
3. Kovalík Filip N
05
05
05
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PkMA
1:31.77
1:37.51
2:33.88
168
140
35
44.46
46.24
1:13.97
47.31
51.27
1:19.91
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9 roč.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 30
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 100m polohové preteky
disciplína 16
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mižúrová Patrícia
Dobroňová Soňa
Rusková Marianna
Klimantová Michaela
Štajerová Alžbeta
Topoľská Barbora
Bartáková Barbora
Zahradníková Romana
Dudusová Kristína
Lilge Laura
Gábrišová Kristína
Beháňová Paulína
Minarovičová Júlia
99
99
99
99
97
97
97
99
97
98
97
99
99
PkMA
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
MPKDK
Nereus Žilina
PkMA
MPKDK
Nereus Žilina
PkMA
DELLM
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
1:10.50
1:11.40
1:15.28
1:17.50
1:17.61
1:18.20
1:18.99
1:21.31
1:22.44
1:24.45
1:26.26
1:27.53
1:32.75
549
528
451
413
411
402
390
358
343
319
299
287
241
31.87
33.19
35.28
36.09
34.32
34.42
37.90
37.44
38.21
39.84
40.36
40.53
41.46
38.63
38.21
40.00
41.41
43.29
43.78
41.09
43.87
44.23
44.61
45.90
47.00
51.29
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PkMA
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Mestský plavecký klub Prievidz
MPKDK
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
1:10.95
1:16.08
1:17.07
1:19.62
1:22.31
1:24.32
1:26.57
1:32.74
1:35.33
1:35.87
1:36.24
1:38.75
538
437
420
381
345
321
296
241
222
218
215
199
32.32
36.57
35.53
37.60
40.56
39.09
43.82
44.70
46.53
43.77
46.28
47.33
38.63
39.51
41.54
42.02
41.75
45.23
42.75
48.04
48.80
52.10
49.96
51.42
02
03
02
02
03
02
03
02
02
02
03
03
02
02
02
03
02
02
03
02
03
03
02
03
03
03
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Mestský plavecký klub Prievidz
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
PkMA
PkMA
DELLM
MPKDK
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
PkMA
Po Ružomberok
MPKDK
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
PkMA
Nereus Žilina
PkMA
1:14.34
1:19.20
1:20.13
1:20.30
1:21.63
1:23.92
1:27.62
1:29.75
1:31.38
1:31.87
1:33.29
1:34.02
1:34.59
1:36.76
1:37.37
1:38.02
1:38.13
1:39.48
1:42.16
1:42.28
1:43.48
1:43.54
1:44.29
1:45.37
1:49.34
1:49.47
468
387
374
371
353
325
286
266
252
248
237
231
227
212
208
204
203
195
180
179
173
173
169
164
147
146
35.19
36.26
37.03
39.03
38.58
37.91
40.31
42.38
43.65
43.15
44.26
45.32
44.45
45.92
46.72
45.80
47.70
48.04
50.48
46.91
49.20
48.09
49.79
50.63
54.15
51.84
39.15
42.94
43.10
41.27
43.05
46.01
47.31
47.37
47.73
48.72
49.03
48.70
50.14
50.84
50.65
52.22
50.43
51.44
51.68
55.37
54.28
55.45
54.50
54.74
55.19
57.63
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pekelská Viktória
Záborská Miroslava
Michalovičová Natália
Sýkorová Nicole
Polerecká Emma
Kecerová Dorotka
Brnčalová Lea
Dubeňová Lucia
Stranianeková Leila
Šimová Barbora
Hodás-Pauerová Lucia
Bičanová Margaréta
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Melníková Martina
Marušáková Emma
Lepišová Klára
Bukovinská Alexandra
Dvorštiaková Klára
Bošková Lívia
Masná Michaela
Dzurillová Eva
Mjartanová Katarína
Čulá Nikol
Matulová Ema
Marcinčinová Marika
Hazuchová Líza
Vyšná Barbora
Horvátová Tereza
Seidlová Alica
Moskaľová Kristína N
Paulínyová Ema
Janíková Petra
Pažítková Veronika
Sučáková Lucia
Plevíková Veronika
Hanulíková Veronika
Čepanová Katarína
Brišková Terézia
Jančárová Margaréta
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 31
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
disciplína 16, žiačky, 100m polohové preteky, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
27. Adamčíková Júlia
03
PkMA
DSQ Jančeková Ema
02
MPKDK
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom.
čas
body
50m
100m
2:10.08
1:24.86
87
1:03.97
38.93
1:06.11
45.93
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klinerová Zuzana
Krivdová Kristína
Moniková Zuzana
Jankovičová Dominika
Kubalová Emma
Ondrušková Sára
Lukáčová Barbora
04
04
04
04
04
04
04
PkMA
MPKDK
DELLM
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
PkMA
1:33.33
1:33.89
1:36.90
1:37.26
1:38.64
1:53.07
1:57.11
236
232
211
209
200
133
119
45.00
44.51
46.23
45.48
46.62
52.67
54.20
48.33
49.38
50.67
51.78
52.02
1:00.40
1:02.91
Kubová Karolína
Laceková Adriana
Majerová Petronela
Dzurillová Alexandra
05
05
05
05
DELLM
PkMA
PkMA
Nereus Žilina
1:44.06
1:47.57
1:57.47
2:02.77
170
154
118
104
51.70
50.35
58.12
58.89
52.36
57.22
59.35
1:03.88
9 roč.
1.
2.
3.
4.
Splash Meet Manager 11, Build 29083
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 32
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 200m znak
disciplína 17
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
98
99
99
99
99
99
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
2:15.32
2:28.45
2:38.06
2:43.88
2:44.16
2:47.35
482
365
302
271
270
254
31.69
34.01
37.02
38.20
40.54
39.35
33.76
38.40
40.74
42.39
38.65
42.75
35.13
38.45
41.15
42.67
41.89
43.03
34.74
37.59
39.15
40.62
43.08
42.22
00
00
01
01
00
00
00
00
01
00
01
00
00
01
01
01
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PkMA
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
2:24.47
2:30.47
2:31.48
2:35.56
2:37.25
2:37.58
2:37.62
2:51.52
2:54.61
3:00.31
3:10.24
3:11.82
3:27.18
3:29.54
3:37.58
4:29.85
396
350
343
317
307
305
305
236
224
203
173
169
134
129
115
60
35.31
34.88
35.23
35.53
36.94
38.21
37.87
38.98
42.26
42.41
44.19
42.25
45.81
44.80
54.39
57.08
36.62
37.97
40.13
39.59
40.23
39.77
40.22
42.52
44.66
46.50
48.36
48.97
54.24
52.74
56.92
1:09.24
36.54
39.60
39.90
42.89
41.49
40.91
41.12
45.58
45.03
47.68
50.66
50.34
54.93
56.06
57.65
1:09.62
36.00
38.02
36.22
37.55
38.59
38.69
38.41
44.44
42.66
43.72
47.03
50.26
52.20
55.94
48.62
1:13.91
Topoľský Juraj
02
Nereus Žilina
2:50.31 241
40.33
Mihalda Matej
02
Nereus Žilina
3:00.31 203
43.23
Zliechovec Dávid
02
Po Ružomberok
3:10.12 173
44.96
Ftorek Roman
03
Nereus Žilina
3:10.69 172
46.05
Žídek Michal
03
PkMA
3:11.72 169
44.37
Holík Július
02
Nereus Žilina
3:21.09 146
46.57
Porubec Urban
02
Nereus Žilina
3:27.72 133
47.94
Andrejčák Róbert
02
Neregistrovaní NERZI
4:17.00 70
56.32
Kovalík Andrej
02
PkMA
3:22.17
46.70
SW 6.4b - Z:Pri vykonávaní obrátky vykonal pretekár nedovolený záber pažou/pažami.
43.51
46.76
48.17
49.05
48.61
52.04
54.53
1:08.50
53.19
44.70
46.48
52.38
49.26
49.59
53.65
54.58
1:06.58
52.75
41.77
43.84
44.61
46.33
49.15
48.83
50.67
1:05.60
49.53
55.57
59.18
58.22
1:00.60
54.63
57.61
Gordík Jakub
Melicher Sebastian
Kužma Jakub
Žerjava Marek
Tomašec Michal
Súkeník Adam
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hrabovský Adam
Suchomel Kristián
Hrabovský Alexander
Vallo Denis
Michlík Daniel
Dvorštiak Philip
Daruľa Tomáš
Hálka Samuel
Strnad Jakub
Sojka Tomáš
Ondruš Patrik
Kováč Matej
Súkeník Jozef
Maršalík Peter
Knapec Adam
Vardapetyan Henrich
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DSQ
10 roč.
1. Lizák Filip
2. Cedzo Adam
Splash Meet Manager 11, Build 29083
04
04
MPKDK
Nereus Žilina
3:36.56 117
3:52.78 94
Registered to Slovenská plavecká federácia
48.14
55.39
18.10.2014 16:28 - Strana 33
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 200m znak
disciplína 18
18.10.2014
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mižúrová Patrícia
Štajerová Alžbeta
Rusková Marianna
Timková Kristína
Mudroňová Monika
Kuparová Veronika
Lilge Laura
Beháňová Paulína
99
97
99
99
97
99
98
99
PkMA
MPKDK
Po Ružomberok
Nereus Žilina
DELLM
Nereus Žilina
PkMA
Nereus Žilina
2:29.97
2:41.86
2:44.08
2:47.63
2:53.26
3:00.37
3:03.18
3:09.88
512
407
391
367
332
294
281
252
35.64
35.92
39.89
40.59
40.51
42.46
43.23
44.45
38.30
41.17
41.69
42.72
43.58
45.91
44.87
48.23
39.42
42.00
42.51
43.10
44.93
47.33
47.86
49.64
36.61
42.77
39.99
41.22
44.24
44.67
47.22
47.56
00
00
00
00
01
01
00
01
01
01
01
00
01
01
01
PkMA
2:35.43
Nereus Žilina
2:45.88
Nereus Žilina
2:48.10
Nereus Žilina
2:48.51
PkMA
2:50.02
MPKDK
2:55.15
Nereus Žilina
2:57.68
Nereus Žilina
2:57.69
Mestský plavecký klub Prievidz
3:11.90
Nereus Žilina
3:16.20
Nereus Žilina
3:25.21
Nereus Žilina
3:26.90
Nereus Žilina
3:31.28
PkMA
3:33.23
Neregistrovaní NERZI
4:47.58
460
378
364
361
351
321
308
308
244
228
200
195
183
178
72
35.78
38.81
41.49
38.35
40.97
41.26
41.66
42.09
45.14
46.20
47.97
47.44
50.21
49.98
1:05.09
39.00
42.38
43.11
42.22
43.83
44.20
45.13
44.58
48.88
50.44
52.53
53.07
53.01
53.58
1:13.72
40.66
43.63
42.77
43.74
44.83
44.75
46.28
45.66
49.63
50.97
53.39
54.12
55.50
55.10
1:14.65
39.99
41.06
40.73
44.20
40.39
44.94
44.61
45.36
48.25
48.59
51.32
52.27
52.56
54.57
1:14.12
02
02
02
03
03
02
03
02
02
02
03
03
02
03
03
03
03
Nereus Žilina
2:48.16
Nereus Žilina
2:51.73
PkMA
2:55.51
Nereus Žilina
3:00.13
MPKDK
3:03.77
Mestský plavecký klub Prievidz
3:04.03
MPKDK
3:08.25
MPKDK
3:09.19
PkMA
3:14.33
MPKDK
3:19.50
Nereus Žilina
3:29.61
MPKDK
3:32.09
Nereus Žilina
3:39.00
Nereus Žilina
3:56.93
Nereus Žilina
4:02.03
Nereus Žilina
4:05.06
Nereus Žilina
4:14.24
363
341
319
295
278
277
259
255
235
217
187
181
164
130
121
117
105
40.07
38.48
40.86
42.17
44.19
42.43
44.70
47.27
44.04
46.45
49.98
50.54
52.72
57.31
55.56
55.64
56.71
43.02
43.36
44.15
45.89
46.86
48.43
48.40
47.92
50.03
51.37
53.53
54.55
58.06
1:00.00
1:02.68
1:03.50
1:05.10
43.67
45.42
42.41
47.18
47.56
49.18
47.75
48.25
51.02
51.58
54.71
56.48
57.94
1:00.77
1:04.57
1:04.25
1:07.64
41.40
44.47
48.09
44.89
45.16
43.99
47.40
45.75
49.24
50.10
51.39
50.52
50.28
58.85
59.22
1:01.67
1:04.79
04
04
04
04
04
04
04
PkMA
MPKDK
PkMA
MPKDK
MPKDK
MPKDK
Nereus Žilina
291
277
276
231
220
137
101
44.28
44.17
44.95
47.83
47.27
53.20
1:03.90
45.68
47.23
47.72
50.46
50.27
59.12
1:04.59
46.25
47.48
46.49
50.10
53.02
1:01.25
1:05.98
44.79
45.12
45.04
47.15
48.17
58.72
1:02.63
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pekelská Viktória
Balogová Nina
Topitzerová Nicole
Brišková Viktória
Záborská Miroslava
Kecerová Dorotka
Lichnerová Linda
Loncková Zuzana
Polerecká Emma
Lokajová Janka
Dubeňová Lucia
Kasáková Ema
Hodás-Pauerová Lucia
Šimová Barbora
Vlčková Michaela
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ftáčiková Veronika
Michaličková Zuzana
Lepišová Klára
Masná Michaela
Mesárošová Martina
Bošková Lívia
Salcerová Karolína
Jackulíková Ema
Čulá Nikol
Ščerbíková Ivana
Krauseová Barbora
Poburíniová Sára
Horvátová Tereza
Brišková Terézia
Bilíková Dominika
Ihnatišinová Nina
Nochtová Bianka
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mižúrová Jana
Hodoňová Nina
Klinerová Zuzana
Majdová Šárka
Foltínová Kristína
Katreniaková Zuzana
Harvánková Veronika
Splash Meet Manager 11, Build 29083
3:01.00
3:04.00
3:04.20
3:15.54
3:18.73
3:52.29
4:17.10
Registered to Slovenská plavecká federácia
18.10.2014 16:28 - Strana 34
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
muži, 4 x 50m polohové preteky
disciplína 19
18.10.2014
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
čas
body
2:07.13
376
15 roč. a st.
1. PkMA 2
Daruľa Tomáš
Kraus Martin
PkMA
00
00
34.69
32.47
01
01
32.04
35.81
02
03
37.48
47.68
06
04
55.59
48.89
06
05
50.06
51.25
Hrabovský Adam
Černek Adam
00
99
30.05
29.92
13 - 14 roč.
1. Nereus Žilina 2
Hrabovský Alexander
Vallo Denis
Nereus Žilina
2. Nereus Žilina 1
Mihalda Matej
Hrabovský Denis
2:08.24
02
02
Nereus Žilina
3. MPKDK 1
Katreniak Ján N
Lizák Filip
Laluha Matúš
Topoľský Juraj
Ftorek Roman
Šabík Patrik
30.67
29.72
2:31.98
03
01
MPKDK
02
01
Bielik Oliver
Púček Šimon
04
04
220
36.38
30.44
3:00.73
Záhora Milan
Beluš Kristián N
366
131
40.79
35.46
10 roč. a ml.
1. PkMA 1
Púček Richard
Miškuf Eduard
Splash Meet Manager 11, Build 29083
PkMA
3:09.61
Registered to Slovenská plavecká federácia
113
51.19
37.11
18.10.2014 16:28 - Strana 35
Severoslovenská liga v plávaní 3. kolo
Dolný Kubín, 18.10.2014
ženy, 4 x 50m polohové preteky
disciplína 20
18.10.2014
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
čas
body
2:15.59
434
15 roč. a st.
1. PkMA 3
Pekelská Viktória
Klimantová Michaela
PkMA
00
99
32.54
38.96
99
00
34.44
44.01
97
01
34.50
43.85
97
00
43.84
44.55
03
01
36.16
38.10
03
02
46.84
36.47
04
03
40.56
46.53
02
02
42.54
46.47
04
04
40.56
51.27
04
04
43.58
50.97
2. Nereus Žilina 1
Timková Kristína
Topitzerová Nicole
Loncková Zuzana
Lichnerová Linda
Zahradníková Romana
Zboroňová Tatiana
2:23.48
366
33.13
31.90
2:27.89
99
99
MPKDK
Komorová Romana N
Vicáňová Barbora N
35.32
28.77
01
00
MPKDK
4. MPKDK 5
Fulopová Michaela N
Fedorová Alžbeta
01
99
Nereus Žilina
3. MPKDK 1
Štajerová Alžbeta
Kecerová Dorotka
Záborská Miroslava
Mižúrová Patrícia
334
37.66
31.88
2:43.50
93
98
247
40.01
35.10
13 - 14 roč.
1. Nereus Žilina 2
Marušáková Emma
Michalovičová Natália
Nereus Žilina
2:18.29
Ftáčiková Veronika
Michaličková Zuzana
02
02
Matulová Ema
Lepišová Klára
03
02
409
32.83
31.20
11 - 12 roč.
1. PkMA 2
Čepanová Katarína
Melníková Martina
PkMA
2. MPKDK 2
Hodoňová Nina
Mesárošová Martina
MPKDK
3. MPKDK 3
Jackulíková Ema
Ščerbíková Ivana
2:39.28
Jančeková Ema
Salcerová Karolína
44.65
31.32
2:40.69
02
03
MPKDK
02
02
Mižúrová Jana
Ondrušková Sára
04
04
260
38.91
34.69
2:50.89
Mjartanová Katarína
Hazuchová Líza
267
216
42.50
39.38
10 roč. a ml.
1. PkMA 1
Klinerová Zuzana
Jendrušáková Ema
PkMA
2. MPKDK 4
Foltínová Kristína
Majdová Šárka
Splash Meet Manager 11, Build 29083
2:55.30
MPKDK
Krivdová Kristína
Katreniaková Zuzana
Registered to Slovenská plavecká federácia
41.64
41.83
3:03.08
04
04
201
176
44.78
43.75
18.10.2014 16:28 - Strana 36
Download

SEVEROSLOVENSKÁ LIGA 2014 3.KOLO