Kraj Bratislava
Plavecké nádeje
Výsledky
Dátum:
Miesto:
Bazén:
Meranie:
18.11.2012
plaváreň Gaudeamus, Bratislava
25m, 6 dráh
ručné
Hlavný rozhodca:
Kostolanský Albín
1
Správa z preteku Plavecké nádeje
konaného 18. novembra 2012
Pretek prebehol podľa pravidiel a regulí Slovenskej plaveckej federácie a podľa
rozpisu. Pretek bol opäť ukážkou krásnej súťaže pre malých plavcov registrovaných
a neregistrovaných v kluboch (kluby evidované v SPF). Pred zahájením preteku dostal každý
plavec pamätnú medailu. Na pretek sa prihlásili aj plavci z iných krajov, čo dáva dobrý
predpoklad na pokračovanie v tomto projekte; a to venovať pozornosť hlavné maličkým
plavcom a neskoršieho výberu na výkonnostné plávanie. Pre usporiadateľov (Bratislavský
plavecký zväz v spolupráci s oddielom J&TBa) je to výzva na postupné dolaďovanie.
Technické zabezpečenie, výzdoba, príprava v réžii klubu J&TBa bolo na vysokej
úrovni. Rozhodcovský zbor pod vedením pána Albína Kostolanského pracoval profesionálne.
Diskvalifikácie sa neriešili evidovaním do výsledkov, ale priamo na dráhe upozornením
plavcov na vykonané chyby. Televízie JOJ a TA3 robili záznam z preteku s vysielaním
v utorok 20.1.2012.
Konštatujem, že pretek bol nádhernou súťažou pre 4,5,6,7,8 ročných plavcov. Do
ďalších súťaží navrhujem zamerať sa v prvom rade na sprístupnenie obecenstva (rodičia, starí
rodičia, priaznivci) a riešiť sedenie v priestoroch plavárne.
Bratislava, 19. 11. 2012
Iveta Marková
športovo-technický komisár BaOPZ
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
Názov pretekov:
Mesto:
dátum:
Názov bazénu:
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus (SVK)
18.11.2012 - 18.11.2012
Bratislava Gaudeamus
Bazén:
Počet dráh:
Meranie časov:
Typ štartovania:
25m bazén (25m)
6 (1 - 6)
manuál 1 stopky
pravidlo 1.štartu
Poldeň č. 1 - 18. november 12, 18.11.2012
# funkcia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
č.
Riaditeľ pretekov
Hlavný časomerač
Štartér
Hlavný cieľ. rozhodca
Plavecký spôsob
Plavecký spôsob
Pomocný štartér
Asistent pomocného štartéra
Cieľový rozhodca
Cieľový rozhodca
Časomerač
1
Časomerač
2
Časomerač
3
Časomerač
4
Časomerač
5
Časomerač
6
Náhradný časomerač
Hlavný obrátkový rozhodca
Obrátkový rozhodca
Obrátkový rozhodca
Obrátkový rozhodca
Výsledky počítač
ŠTK
Lekár
Hospodár
Technická čata
Technická čata
Hlavný rozhodca
Podpis vedúceho protokolu
Splash Meet Manager 11, Build 23153
meno
klub
SADLOŇ, Martin
MARKOVÁ, Iveta
STRUHÁR, Ladislav
HOPKA, Vladimír
FEHÉR, Július
ŽILAVÝ, Otokar
BRIEROVÁ, Beata
HORNOFOVÁ, Katarína
TEHLÁROVÁ, Zuzana
CAKL, Zoltán
JURKOVIČOVÁ, Beata
HRYCKOVÁ, Janka
KNÁPKOVÁ, Janka
ZEMANOVÁ, Gitka
KNÁPEK, František
RICHTER, František
PISTLOVÁ, Ľubica
HORNOF, Peter
NAGYOVÁ, Anna
ŠTEFÍKOVÁ, Lea
BALACENKO, Mišo
MARKOVÁ, Iveta
MARKOVÁ, Iveta
DINKA, Robert
BUKOVSKÁ, Iris
HORNOF, Šimon
ŠRAMKOVÁ, Diana
KOSTOLANSKÝ, Albín
M
Ž
M
M
M
M
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž
Ž
Ž
M
M
Ž
M
Ž
Ž
M
Ž
Ž
M
Ž
M
Ž
M
mesto
JTBA
VIB
PKNZ
UKB
STU
UKB
VIB
WILMA
ORCAB
STU
ORCAB
ORCAB
WILMA
ORCAB
VIB
UKB
WILMA
WILMA
UKB
ORCAB
SPK
VIB
VIB
JTBA
WILMA
WILMA
WILMA
UKB
trieda
poznámka
3
3
3
3
1
Ľ
P
2
3
3
1
2
3
2
2
3
1
1
3
3
1
3
Podpis hlavného rozhodcu
Registered to Slovenská plavecká federácia
19.11.2012 8:44 - Strana 1
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
žiaci, 25m znak
disciplína 1
18.11.2012 - 9:45
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KOŠŤÁL, Samko N
SEDLÁK, Samuel
JANOVIAK, Nicolas N
BLÁHA, Sebastián N
PLASSMANN, Lucas
MAREK, Max
ZLÁMALA, Juraj
MÉRI, Matej N
HABANIK, Slavomír
ŠVAJDLENKA, Róbert N
JAKUBEC, Jakub N
disciplína 2
18.11.2012 - 9:55
06
06
07
06
06
06
06
06
06
06
06
PK Delfín BA
Orca Bratislava
Slávia UK PO Bratislava
Orca Bratislava
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Plávanie NEMO Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
čas
body
24.52
25.52
26.69
27.08
28.04
30.62
31.90
38.26
39.69
41.16
49.32
79
70
61
59
53
40
36
20
18
16
9
žiačky, 25m znak
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ŠOŠOVIČKOVÁ , Simona N
BUKOVSKÁ, Karolína N
KERTÉSOVÁ, Karin N
JANČOVÁ, Tatiana N
GEORGALAKIS, Michaela N
KOVÁČOVÁ , Simona N
BIRČÁKOVÁ, Natália N
ČUPCOVÁ, Petra N
VALYIKOVÁ, Barbora N
TEPLICKÁ, Martina N
BEKE, Eva N
06
06
06
06
06
06
06
06
07
06
06
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Plávanie NEMO Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Orca Bratislava
čas
body
31.12
32.02
32.08
33.57
33.75
33.86
34.35
35.91
37.55
39.92
41.12
58
53
53
46
46
45
43
38
33
27
25
žiaci, 25m prsia
disciplína 3
18.11.2012 - 10:10
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1. SZARAZ, Branislav N
disciplína 4
18.11.2012 - 10:10
06
Plávanie NEMO Bratislava
čas
body
37.25
30
žiačky, 25m prsia
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
GRAJCIAROVÁ, Lucia N
KMEŤOVÁ, Ema N
KORAJLIJA, Sara
KRIŽÁKOVÁ, Nina N
KOČI, Vanessa N
Splash Meet Manager 11, Build 19249
07
06
06
06
08
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Slávia UK PO Bratislava
Pk Pezinok
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
31.59
36.09
37.78
45.40
47.88
76
51
44
25
21
18.11.2012 14:51 - Strana 1
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 5
18.11.2012 - 10:20
žiaci, 25m voľný spôsob
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOŠŤÁL, Samko N
PLASSMANN, Lucas
JANOVIAK, Nicolas N
BLÁHA, Sebastián N
SEDLÁK, Samuel
MAREK, Max
ZLÁMALA, Juraj
ŽIAK, Miroslav N
disciplína 6
18.11.2012 - 10:30
06
06
07
06
06
06
06
07
PK Delfín BA
Plávanie NEMO Bratislava
Slávia UK PO Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
čas
body
20.84
25.96
26.04
26.07
27.51
29.67
30.62
33.20
84
43
43
43
36
29
26
20
žiačky, 25m voľný spôsob
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
HLAVATÁ, Nela N
ŠOŠOVIČKOVÁ , Simona N
KERTÉSOVÁ, Karin N
KORAJLIJA, Sara
GRAJCIAROVÁ, Lucia N
KOVÁČOVÁ , Simona N
BIRČÁKOVÁ, Natália N
KRIŽÁKOVÁ, Nina N
KOČI, Vanessa N
VALYIKOVÁ, Barbora N
disciplína 7
18.11.2012 - 10:40
AŠK STU Trnava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Slávia UK PO Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
06
06
06
06
07
06
06
06
08
07
čas
body
26.61
28.96
29.52
32.88
33.56
36.85
37.49
39.25
40.36
45.02
63
49
46
33
31
23
22
19
18
13
žiaci, 25m motýlik
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. ŽIAK, Miroslav N
disciplína 8
18.11.2012 - 10:45
Roč.
07
Pk Pezinok
čas
body
38.86
16
žiačky, 25m motýlik
4 - 6 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. KMEŤOVÁ, Ema N
disciplína 9
18.11.2012 - 13:15
Roč.
06
Orca Bratislava
čas
body
35.99
30
žiaci, 25m znak
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
Splash Meet Manager 11, Build 19249
Roč.
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
18.11.2012 14:51 - Strana 2
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 9, žiaci, 25m znak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
UHLIARIK, Matej
FOLŤAN, Patrik
ŠVAJDLENKA, Richard
POLČIČ, Radovan N
KLEIN, Tomáš N
MYDLIAR, Matúš N
ROMANČÍK, Martin
JANÁČ, Tomotej Filip
ŠÍRKA, Dávid N
TIMKO, Michal N
KAČÁNI, Lukáš
DEDÍK, Simon
MOCNÝ, Matej N
STRAKA, Matej N
BARTOŠ, Šimon
RAVASZ, Erik
DUGA, Peter N
KIŠ, Tomothy
VIDO, Ondrej
BUDINSKÝ, Samko N
GALAS, Oliver
KADLEC, Artur
DÚBRAVÍK, Šimon N
ŠIMONČIČ, Roman
VARŠÁNYI, Michal N
BAKUŠ, Martin N
BOLLO, Svetoslav N
MOROZ, Nataniel Anton
ŠEVČÍK, Jakub
KURUC, Tomáš
RÉVAY, Patrik
CÍSAR, Peter
FRAŇO, Adam
BALÍK, Michal N
GALBAVÝ, Jakub N
FERANEC, Alexander N
JEŽOVIT, Juraj N
SLIMÁK, Kamil N
KLIMA, Matúš N
PÁLIK, Ján N
disciplína 10
18.11.2012 - 13:40
05
04
04
05
04
05
05
05
04
05
05
05
04
04
05
04
05
04
04
04
05
04
04
05
04
05
04
05
05
05
05
05
04
04
05
04
05
05
05
05
J&T Sport Team Bratislava
Stu Ba
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Slávia UK PO Bratislava
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK SPK Bratislava
Nereus Žilina
Orca Bratislava
Orca Bratislava
PK Delfín BA
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Orca Bratislava
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Plávanie NEMO Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
19.60
21.10
21.66
23.08
23.93
24.08
24.46
24.62
24.77
24.77
24.77
25.02
25.16
25.22
25.45
25.51
25.62
25.62
25.80
26.44
26.54
27.46
27.62
28.42
28.55
28.87
29.08
29.14
29.23
29.31
29.38
29.39
30.30
31.17
31.29
31.92
33.60
34.24
39.12
42.12
žiačky, 25m znak
155
125
115
95
85
84
80
78
77
77
77
74
73
73
71
70
69
69
68
63
62
56
55
51
50
48
47
47
47
46
46
46
42
38
38
36
30
29
19
15
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BOHÁČOVÁ, Magdaléna
PAVELKOVÁ, Luara
RUSZNYÁKOVÁ, Sára
ŽAJDLÍKOVÁ, Dominika
DOBÁK, Nadja
ĎURIŠOVÁ, Jaroslava N
BEKE, Ema
SZARAZOVÁ, Alica N
ČASNOCHOVÁ, Simona
ELIÁŠOVÁ, Diana
Splash Meet Manager 11, Build 19249
04
04
04
05
04
04
04
05
04
05
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK Delfín BA
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Orca Bratislava
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
Slávia UK PO Bratislava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
22.22
23.80
23.97
24.46
24.56
25.24
25.68
26.00
26.11
26.61
161
131
128
121
119
110
104
100
99
94
18.11.2012 14:51 - Strana 3
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 10, žiačky, 25m znak, 7 - 8 roč.
Roč.
por.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BAROŠOVÁ, Nina
DEMEKOVÁ, Katarína
HABÁNIKOVÁ, Nina
BRYCHTOVÁ, Sofia N
MOZOLOVÁ, Daniela
POLÁKOVÁ, Martinka N
ŽIAKOVÁ, Adela N
VALČÁKOVÁ, Lea N
KOVÁČOVÁ , Žofia
SZALAIOVÁ, Diana N
MUCHOVÁ, Emma
MARUŠICOVÁ, Anna
CSENGELOVÁ, Lucia
FREYEROVÁ, Sára N
SIVÁKOVÁ, Barbora N
MARTIŠOVIČOVÁ , Ivana N
DANČÍKOVÁ, Nicol
MANOVÁ, Ruth N
HRÚZIKOVÁ, Hanka
KERTÉSOVÁ, Laura N
PESCHLOVÁ, Katarína N
JENDEKOVÁ, Romana N
JANČIOVÁ, Nikola N
MACKOVÁ, Simona N
JENČÍKOVÁ, Lucia
VÁLEKOVÁ, Tereza N
04
04
05
05
04
04
04
04
04
04
05
04
04
04
04
05
05
04
05
04
05
05
05
04
05
05
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Pk Pezinok
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
ŠK Iglovia
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Orca Bratislava
čas
body
27.13
27.93
27.98
28.07
28.16
28.30
28.42
28.46
29.02
29.22
29.54
29.72
29.74
29.80
30.04
30.11
30.45
31.01
32.12
32.23
32.79
33.31
34.12
34.43
34.56
35.92
88
81
80
80
79
78
77
76
72
71
68
67
67
66
65
64
62
59
53
52
50
47
44
43
42
38
žiaci, 25m prsia
disciplína 11
18.11.2012 - 14:05
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
UHLIARIK, Matej
TOMKO, Marek
KOTÚN, Lacko N
SLOVÁK, Richard N
TIMKO, Michal N
RAJSKY, Peter N
LOBO, Jakub
PAULIČKA, Andrej N
KIŠ, Tomothy
VEJŽÍK, Alex N
VIDO, Ondrej
SUCHÝ, Gabriel N
UDIČ, Branislav N
HRUŠČ, Šimon N
MENCZER, Matúš N
DOLNÝ, Marek N
ĎUREC, Šimon N
KMIŤ, Tomáš N
BAČA, Richard
MOROZ, Nataniel Anton
HALUŠKA, Dominik
KURUC, Tomáš
HAUSCHKRECHT, Šimon N
Splash Meet Manager 11, Build 19249
05
04
04
05
05
04
05
05
04
04
04
04
04
04
05
04
04
04
05
05
05
05
05
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
Nereus Žilina
J&T Sport Team Bratislava
Pk Pezinok
Stu Ba
Pk Pezinok
Stu Ba
Orca Bratislava
Vysokoškolský klub Univerzity
Stu Ba
Vysokoškolský klub Univerzity
Vysokoškolský klub Univerzity
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Stu Ba
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
J&T Sport Team Bratislava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
21.32
23.97
24.12
24.75
24.92
25.18
26.67
27.70
28.74
28.80
28.91
29.26
30.08
30.43
30.92
31.21
31.72
32.29
32.46
33.34
33.54
39.85
40.36
161
113
111
103
101
98
82
73
66
65
64
62
57
55
53
51
49
46
45
42
41
24
23
18.11.2012 14:51 - Strana 4
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 11, žiaci, 25m prsia, 7 - 8 roč.
por.
Roč.
24. GALBAVÝ, Jakub N
05
disciplína 12
18.11.2012 - 14:25
Plávanie NEMO Bratislava
čas
body
40.38
23
žiačky, 25m prsia
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ŠTRBOVÁ, Carla N
KRÍDLOVÁ, Katka N
DINKOVÁ, Miriam N
DOUPOVCOVÁ, Lívia
ERTLEROVÁ, Lara N
RUSZNYÁKOVÁ, Sára
KRAJČOVIČOVÁ , Tamara N
PAVELKOVÁ, Luara
HAJÓSSYOVÁ, Tereza
ROSIPALOVÁ, Tamara N
CHLÁDEKOVÁ, Tamara N
JAVORČEKOVÁ, Michaela N
VOZÁROVÁ, Natália N
GAŠPAROVIČOVÁ, Rebeka N
VALČÁKOVÁ, Lea N
ŽIAKOVÁ, Adela N
DEMEKOVÁ, Katarína
SZALAIOVÁ, Diana N
GRIFLÍKOVÁ, Júlia N
GOGOVÁ, Alica
SZARAZOVÁ, Alica N
CSENGELOVÁ, Lucia
FOLTÍNOVÁ, Miroslava N
KOVÁČOVÁ , Žofia
POLÁKOVÁ, Martinka N
MARTIŠOVIČOVÁ , Ivana N
disciplína 13
18.11.2012 - 14:45
04
04
05
04
05
04
05
04
04
05
05
05
04
04
04
04
04
04
05
04
05
04
04
04
04
05
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
Pk Pezinok
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
Pk Pezinok
ŠK Iglovia
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
ŠK Iglovia
čas
body
25.36
26.16
26.34
26.54
27.44
27.46
28.58
28.62
28.67
28.92
29.05
29.36
29.62
29.71
30.09
30.22
30.29
30.32
31.08
31.48
31.74
32.55
34.14
34.28
34.94
39.45
147
134
131
128
116
116
103
102
102
99
98
95
92
91
88
87
86
86
80
77
75
69
60
59
56
39
žiaci, 25m voľný spôsob
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DOHNAL, Michal
TOMKO, Marek
HAJAS, Lukáš
POLIAČIK, Jakub
KOTÚN, Lacko N
ŠVAJDLENKA, Richard
ŠÍRKA, Dávid N
KLEIN, Tomáš N
SLOVÁK, Richard N
SCHWARTZ, Richard N
DUGA, Peter N
RAJSKY, Peter N
MOCNÝ, Matej N
VEJŽÍK, Alex N
KAČÁNI, Lukáš
Splash Meet Manager 11, Build 19249
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
04
04
04
05
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
Slávia UK PO Bratislava
Orca Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
Orca Bratislava
PK SPK Bratislava
Slávia UK PO Bratislava
PK Delfín BA
ŠK Iglovia
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
Stu Ba
Orca Bratislava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
17.04
17.16
17.88
17.92
19.12
19.16
20.11
20.40
20.89
21.38
21.73
22.08
22.92
22.99
23.32
154
151
134
133
109
108
94
90
84
78
74
71
63
63
60
18.11.2012 14:51 - Strana 5
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 13, žiaci, 25m voľný spôsob, 7 - 8 roč.
por.
Roč.
16. KMIŤ, Tomáš N
17. ĎUREC, Šimon N
BOLLO, Svetoslav N
19. ROMANČÍK, Martin
20. DEDÍK, Simon
21. DOLNÝ, Marek N
22. DÚBRAVÍK, Šimon N
23. LOBO, Jakub
24. RAVASZ, Erik
25. POLČIČ, Radovan N
26. UDIČ, Branislav N
27. HALUŠKA, Dominik
28. BUDINSKÝ, Samko N
29. GALAS, Oliver
30. JANÁČ, Tomotej Filip
31. PAULIČKA, Andrej N
32. MYDLIAR, Matúš N
33. STRAKA, Matej N
34. BALÍK, Michal N
35. HAUSCHKRECHT, Šimon N
36. FRAŇO, Adam
37. HRUŠČ, Šimon N
38. KADLEC, Artur
39. CÍSAR, Peter
40. BARTOŠ, Šimon
41. SUCHÝ, Gabriel N
42. RÉVAY, Patrik
43. VARŠÁNYI, Michal N
44. FERANEC, Alexander N
45. ŠIMONČIČ, Roman
46. ŠEVČÍK, Jakub
47. PÁLIK, Ján N
04
04
04
05
05
04
04
05
04
05
04
05
04
05
05
05
05
04
04
05
04
04
04
05
05
04
05
04
04
05
05
05
disciplína 14
18.11.2012 - 15:15
Stu Ba
Vysokoškolský klub Univerzity
ŠK Iglovia
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Stu Ba
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Stu Ba
Vysokoškolský klub Univerzity
Vysokoškolský klub Univerzity
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Orca Bratislava
čas
body
23.78
23.84
23.84
23.92
24.10
24.21
24.32
24.60
24.62
24.75
24.97
25.37
25.67
26.05
26.17
26.27
26.40
27.02
27.52
27.67
27.92
28.07
28.54
28.81
29.54
29.72
29.96
30.40
32.22
34.40
37.66
40.47
56
56
56
55
54
53
53
51
51
50
49
46
45
43
42
42
41
38
36
36
35
34
32
32
29
29
28
27
22
18
14
11
žiačky, 25m voľný spôsob
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
Roč.
BOHÁČOVÁ, Magdaléna
DINKOVÁ, Miriam N
ŠTRBOVÁ, Carla N
KUBIŇÁKOVÁ, Katarína N
ERTLEROVÁ, Lara N
ROSIPALOVÁ, Tamara N
GALBAVÁ, Anetka
DOUPOVCOVÁ, Lívia
BRYCHTOVÁ, Sofia N
JAVORČEKOVÁ, Michaela N
HAJÓSSYOVÁ, Tereza
KRÍDLOVÁ, Katka N
BEKE, Ema
ŽAJDLÍKOVÁ, Dominika
GAŠPAROVIČOVÁ, Rebeka N
16. VOZÁROVÁ, Natália N
17. ČASNOCHOVÁ, Simona
04
05
04
04
05
05
05
04
05
05
04
04
04
05
04
04
04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Splash Meet Manager 11, Build 19249
Orca Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
ŠK Iglovia
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
J&T Sport Team Bratislava
PK Delfín BA
J&T Sport Team Bratislava
Orca Bratislava
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
18.74
19.44
20.96
21.63
21.78
22.32
22.49
22.87
23.02
23.27
23.37
23.47
23.74
23.84
23.84
24.19
24.30
181
163
130
118
115
107
105
100
98
95
93
92
89
88
88
84
83
18.11.2012 14:51 - Strana 6
Plavecké nádeje kraj Bratislava
Bratislava, Gaudeamus, 18.11.2012
disciplína 14, žiačky, 25m voľný spôsob, 7 - 8 roč.
Roč.
por.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
FOLTÍNOVÁ, Miroslava N
DOBÁK, Nadja
CHLÁDEKOVÁ, Tamara N
BAROŠOVÁ, Nina
FREYEROVÁ, Sára N
HABÁNIKOVÁ, Nina
MOZOLOVÁ, Daniela
ĎURIŠOVÁ, Jaroslava N
GRIFLÍKOVÁ, Júlia N
KRAJČOVIČOVÁ , Tamara N
MUCHOVÁ, Emma
MARUŠICOVÁ, Anna
GOGOVÁ, Alica
DANČÍKOVÁ, Nicol
MACKOVÁ, Simona N
JENČÍKOVÁ, Lucia
MANOVÁ, Ruth N
HRÚZIKOVÁ, Hanka
SIVÁKOVÁ, Barbora N
KERTÉSOVÁ, Laura N
JANČIOVÁ, Nikola N
JENDEKOVÁ, Romana N
KOZIČOVÁ, Nikola N
disciplína 15
18.11.2012 - 15:45
04
04
05
04
04
05
04
04
05
05
05
04
04
05
04
05
04
05
04
04
05
05
05
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
J&T Sport Team Bratislava
Pk Pezinok
Vysokoškolský klub Univerzity
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Plávanie NEMO Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Pk Pezinok
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
PK Delfín BA
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Pk Pezinok
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
čas
body
24.42
24.86
25.22
25.40
25.77
26.05
26.35
26.66
26.67
27.10
27.42
27.61
27.72
28.20
28.31
29.86
30.06
32.42
32.46
33.81
40.40
42.05
47.84
82
77
74
73
69
67
65
63
63
60
58
56
56
53
52
44
44
35
35
30
18
16
10
žiaci, 25m motýlik
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DOHNAL, Michal
FOLŤAN, Patrik
POLIAČIK, Jakub
HAJAS, Lukáš
BAČA, Richard
SCHWARTZ, Richard N
disciplína 16
18.11.2012 - 15:50
04
04
04
04
05
05
J&T Sport Team Bratislava
Stu Ba
Orca Bratislava
Slávia UK PO Bratislava
Orca Bratislava
ŠK Iglovia
čas
body
19.19
19.89
21.19
22.58
30.71
34.02
137
123
101
84
33
24
žiačky, 25m motýlik
7 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2011
por.
1. GALBAVÁ, Anetka
2. KUBIŇÁKOVÁ, Katarína N
3. ELIÁŠOVÁ, Diana
Splash Meet Manager 11, Build 19249
Roč.
05
04
05
PK Delfín BA
ŠK Iglovia
Slávia UK PO Bratislava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
22.84
26.30
27.18
117
77
69
18.11.2012 14:51 - Strana 7
Download

Kraj Bratislava - Plavecký klub Delfín Bratislava