Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves
PUTOVNÝ POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA
V. ročník
VÝSLEDKY
Dátum: 7. – 8.2.2015
Miesto: Spišská Nová Ves
Bazén: 25 m / 8 dráh, obrátky hladké
Teplota vody: 27°C
Teplota vzduchu: 28°C
Hlavný rozhodca: Milada Leščáková, FINA
Všetky časy boli merané ručne digitálnymi stopkami.
Zoznam klubov, zoradené podľa kódu klubu
kód klubu
názov
AQUAP
ASWIM
ATLEV
DELB
DELKO
DELLM
KPSNV
MPKDK
NERZI
ORCAM
PKHU
PKPR
PKSC
PORU
SKIGL
SKPKO
SKPPR
SPK
UZHOROD
KP Aquacity Poprad
Active Swim Svit
ŠK Atóm Levice
Plavecký klub Delfín Bratislava
Delta klub Komárno
MPK Delfín L. Mikuláš
Klub plávania Spišská Nová Ves
MPK Dolný Kubín
Klub plaveckých športov Nereus Žilina
Plavecký klub Orca Michalovce
Plavecký klub Chemes Humenné
Plavecký klub Prešov
Plavecký klub Piccard Senec
Plavecký oddiel Ružomberok
Športový klub Iglovia
Športový klub polície Košice
Športový klub polície Prešov
SPK Bratislava
Uzhorod
Splash Meet Manager 11, 11.32931
8. február 2015
kód klubu (dlhý)
Registered to Slovenská plavecká federácia
región
štát
VSO
VSO
ZSO
BAO
ZSO
SSO
VSO
SSO
SSO
VSO
VSO
VSO
BAO
SSO
VSO
VSO
VSO
BAO
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
UKR
08.02.2015 17:44 - Strana 1
Putovný pohár Slovenského raja
Konané v:
Spišskej Novej Vsi
Dátum :
7. - 8.2.2015
Bazén:
25 m / 8 dráh
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Meno a priezvisko
trieda
Riaditeľ preteku
: Elena Stanková
R1
Hlavný časomerač
: Juraj Husár
R1
Štartér
: Ján Pencák
R3
Hlavný cieľový rozhodca
: Pavol Kolarčík
R1
Plavecký spôsob
:
Pomocný štartér
: Dominika Levická
Cieľový rozhodca
Časomerači
R1
Ľ : Marek Andreánsky
R1
P : Katarína Kolarčíková
R1
D1 : Natália Schneiderová
R1
D2 : Michaela Maláková
R1
D3 : Tomáš Jakub
R1
D4 : Daniela Matejová
R2
D5 : Silvia Nemčíková
R1
D6 : Sára Majerová
R1
D7 : Martina Stanková
R1
D8 : Marek Stanko
R1
Náhradní časomerači
: Jozef Petra
R1
Hlavný obrátkový
: Peter Blaško
R3
D1-2 : Patrícia Soveľová
R1
D3-4 : Dagmar Tkáčová
R1
D5-6 : Simona Barabasová
R1
Obrátkoví rozhodcovia
D7-8 :
Výsledky-počítač
: Zuzana Szabóová
R2
ŠTK
: Zuzana Szabóová
R2
Hlásateľ
: Dušan Levický
R1
Diplomy
: Zuzana Szabóová
R2
Lekár
: MUDr. Marián Stanko
Vedúci protokolu
: Elena Stanková
R1
Hospodár
: Elena Stanková
R1
Hlavný rozhodca
: Milada Leščáková
FINA
podpis
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiaci, 200m voľný spôsob
disciplína 1
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sabo Juraj
Tomko Marek
Folťan Patrik
Rigda Jakub
Tišťan Tibor
Ertel David
Sopko Branislav
Antol Adam
Sninčák Matej
Brejčák Pavol
Bollo Svätoslav
Konrád Lukáš
Čurlej Michal
Krajč Adam
Zbranek Kryštof
Holeša Martin
04
04
04
04
03
03
04
04
03
03
04
04
04
04
04
04
SPK Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PO Ružomberok
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
SPK Bratislava
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
2:28.67
2:36.06
2:36.07
2:36.28
2:36.92
2:54.16
2:55.64
2:56.16
3:04.34
3:06.13
3:07.07
3:16.18
3:23.92
3:48.78
4:00.32
4:03.13
298
258
258
257
253
185
181
179
156
152
149
129
115
81
70
68
34.44
35.88
35.28
36.37
35.93
38.89
37.89
39.92
41.44
41.26
42.58
43.29
44.32
48.27
48.76
46.89
37.65
40.19
39.72
40.34
40.28
45.42
45.16
46.30
49.50
49.16
48.98
51.46
53.33
59.79
1:02.49
1:02.26
39.26
41.15
42.03
41.01
42.19
46.87
46.80
47.12
48.94
49.43
49.37
52.44
55.37
1:02.14
1:04.51
1:07.58
37.32
38.84
39.04
38.56
38.52
42.98
45.79
42.82
44.46
46.28
46.14
48.99
50.90
58.58
1:04.56
1:06.40
05
PO Ružomberok
2:39.74 240
37.24
40.91
42.57
39.02
05
05
05
05
06
05
SPK Bratislava
ŠKP Košice
ŠK Atóm Levice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Humenné
2:51.41
3:03.43
3:08.11
3:12.87
3:19.88
3:49.44
39.10
39.47
43.20
40.70
42.70
49.87
44.35
46.58
46.18
50.48
50.56
1:01.88
45.90
48.95
49.62
52.71
53.89
1:02.41
42.06
48.43
49.11
48.98
52.73
55.28
C
1. Medvecký Maximilián
nový rekord
2. Meliš Matej
3. Lukáč Ronald
4. Bátovský Boris
5. Svisták Michal
6. Filipák Alexander
7. Čorný Tomáš
194
158
147
136
122
81
žiačky, 200m voľný spôsob
disciplína 2
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
34.02
36.98
36.51
36.32
36.41
36.97
36.12
37.20
37.54
38.05
36.75
37.42
38.44
37.72
37.86
38.35
39.44
39.44
37.62
39.52
41.29
39.12
40.44
40.56
40.94
41.00
42.45
41.60
42.08
42.56
42.91
43.26
43.94
45.00
45.35
46.53
44.23
46.48
43.83
45.59
47.72
47.61
39.62
41.17
41.60
42.92
42.53
43.11
43.41
43.56
43.63
43.97
45.61
46.24
46.01
47.14
47.92
46.88
46.56
46.82
47.41
50.72
49.30
38.02
40.40
41.01
39.60
41.36
39.83
41.70
42.06
41.65
43.70
45.40
43.95
42.59
43.81
41.96
45.02
42.06
46.06
46.90
44.25
45.10
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nikolajová Sára
Hodoňová Nina
Bálintová Hana
Rusznyáková Sára
Dobšovičová Viktória
Švarcová Nina
Salcerová Karolína
Čižmariková Zuzana
Mesárošová Martina
Krivdová Kristína
Neufeldová Klára
Gyuriová Simona
Foltínová Miroslava
Jankovičová Dominika
Seidlová Alica
Svistáková Ráchel
Majdová Šárka
Gajdošová Natália-Mária
Dzurejová Alexandra
Kelemenová Melisa
Kmettyová Alexandra
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
04
03
04
03
03
03
03
03
04
03
03
04
04
03
03
04
03
04
03
03
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
ŠKP Košice
SPK Bratislava
Nereus Žilina
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
2:30.78
2:38.99
2:39.68
2:39.78
2:41.30
2:42.36
2:42.83
2:44.90
2:45.38
2:48.63
2:51.02
2:51.55
2:52.04
2:54.02
2:54.27
2:54.48
2:54.54
2:56.15
2:57.52
3:02.21
3:03.30
400
341
337
336
327
321
318
306
303
286
274
272
269
260
259
258
258
251
245
227
223
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 1
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 2, žiačky, 200m voľný spôsob, B
Roč.
por.
Horníková Soňa
Fábryová Yvona
Páneková Michaela
Sučáková Lucia
Vidová Sofia
Foltínová Kristína
Lapšanská Gabriela
Hromjáková Ema
Chrzáňová Veronika
Lörincová Johanna
Muránska Kristína
Balážová Ivana
Lažíková Barbora
Svrčková Kristína
Štubendeková Patrícia
SW 5.2 - VS:Pretekár sa
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
DSQ
čas body
03
KP Aquacity Poprad
3:03.99
04
KP Aquacity Poprad
3:04.18
03
Nereus Žilina
3:05.58
03
MPK Dolný Kubín
3:05.66
04
ŠKP Košice
3:06.48
04
MPK Dolný Kubín
3:11.22
03
ŠK Iglovia
3:11.58
04
PK Prešov
3:13.01
04
Delfín Liptovský Mikuláš
3:15.67
04
Orca Michalovce
3:16.82
03
ŠK Iglovia
3:21.68
03
KP Aquacity Poprad
3:23.50
04
ŠKP Košice
3:41.16
04
Nereus Žilina
3:52.61
03
MPK Dolný Kubín
pri obrátke/v cieli nedotkol steny bazéna.
50m
100m
150m
200m
220
219
214
214
211
196
195
191
183
180
167
163
127
109
42.69
42.42
41.90
40.37
39.11
40.37
41.21
41.92
41.72
45.37
43.70
44.07
48.46
48.20
50.03
49.16
49.72
47.62
48.37
50.47
48.39
50.30
49.13
52.15
51.18
52.54
58.73
1:00.38
49.81
49.78
48.85
49.02
49.96
50.48
50.69
51.78
53.15
53.12
54.31
54.52
57.52
1:02.17
41.46
42.82
45.11
48.65
49.04
49.90
51.29
49.01
51.67
46.18
52.49
52.37
56.45
1:01.86
256
236
228
202
189
161
135
123
118
116
114
111
111
108
98
90
87
82
76
66
39.04
40.78
42.82
40.30
42.52
45.09
43.81
46.17
44.28
50.07
49.52
48.12
48.02
49.72
48.64
50.26
49.40
52.75
54.94
58.85
45.28
46.48
47.86
49.30
49.66
51.52
55.51
59.31
57.82
58.05
1:00.10
59.23
1:00.18
1:00.49
1:00.90
1:04.19
1:06.22
1:06.90
1:05.46
1:14.15
46.89
46.94
48.56
51.23
51.54
55.18
59.95
1:00.00
1:02.15
1:00.12
1:02.80
1:02.26
1:02.81
1:02.68
1:05.95
1:05.81
1:08.20
1:08.00
1:12.29
1:11.49
43.69
45.60
42.73
48.41
49.78
52.55
57.35
57.84
1:02.00
59.25
56.63
1:01.26
1:00.09
1:00.00
1:05.55
1:07.14
1:06.75
1:07.97
1:09.39
1:09.77
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dinková Miroslava
05
Neufeldová Matilda
05
Slušná Lillian
05
Popovičová Loriána
05
Kubová Karolína
05
Martišovičová Ivana
05
Mihalovičová Tamara
06
Dzurillová Alexandra
05
Barabas Ella
06
Šimková Ema
05
Zavecká Sára
05
Buhajová Anna Stephanie 06
Hennelová Emma
05
Manga Nela
05
Blažeková Tatiana
05
Čarnecká Stella
05
Ďurásová Alexandra
06
Vrábľová Viktória
06
Ďurišková Tamara
05
Gajdošová Hana
06
SPK Bratislava
ŠKP Košice
ASWIM Svit
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
Piccard Senec
Delfín Liptovský Mikuláš
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Humenné
PK Humenné
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
ASWIM Svit
PK Humenné
ŠK Iglovia
PK Humenné
2:54.90
2:59.80
3:01.97
3:09.24
3:13.50
3:24.34
3:36.62
3:43.32
3:46.25
3:47.49
3:49.05
3:50.87
3:51.10
3:52.89
4:01.04
4:07.40
4:10.57
4:15.62
4:22.08
4:34.26
žiaci, 50m prsia
disciplína 3
07.02.2015
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
40.90
41.12
41.28
41.76
42.07
43.61
44.89
45.65
45.72
46.44
46.76
46.82
47.88
235
231
228
221
216
194
177
169
168
160
157
156
146
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Koreň Marek
Hrušovský Šimon
Kosec Martin
Tišťan Tibor
Kacvinský Samuel
Slimák Adam
Antol Adam
Foltín Samuel
Lorinc Šimon
Bollo Svätoslav
Lizák Filip
Kreta Jakub
Ertel David
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
04
03
03
03
04
04
03
04
04
04
04
03
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
SPK Bratislava
ŠK Iglovia
Piccard Senec
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 2
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 3, žiaci, 50m prsia, B
Roč.
por.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Janík Boris
Jacečko Dávid
Jalč Lukáš
Gramata Maximilián
Brejčák Pavol
Kučera Martin
Makšim Samuel
Gajdoš Martin
Ogurčák Adam
Konrád Lukáš
Sninčák Matej
Janček Martin
Tomáš Bohuslav
Rosinský Denis
Čurlej Michal
Ondruš Adrián
Guman Eduard
Várady Noel
Krajč Adam
Zbranek Kryštof
Holeša Martin
04
04
04
04
03
03
04
04
04
04
03
04
04
04
04
04
03
04
04
04
04
PK Prešov
Orca Michalovce
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
SPK Bratislava
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Nereus Žilina
Nereus Žilina
ŠKP Prešov
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
čas
body
48.44
48.72
48.91
49.98
50.29
50.42
50.51
50.79
50.80
51.08
51.46
51.97
52.34
52.76
53.12
53.30
56.89
57.24
58.78
1:00.14
1:01.28
141
139
137
128
126
125
124
122
122
120
118
114
112
109
107
106
87
85
79
74
69
C
Timko Michal
05
Nereus Žilina
45.44 171
Medvecký Maximilián
05
PO Ružomberok
46.15 163
Bátovský Boris
05
ŠK Atóm Levice
47.12 153
Geletka Filip
05
KP Spišská Nová Ves
49.97 129
Mokryš Matej
05
KP Spišská Nová Ves
51.63 116
Pandoš Michal
05
PK Humenné
53.22 106
Hodás-Pauer Daniel
06
Nereus Žilina
53.89 102
Luksaj Dominik
06
PK Humenné
54.44
99
Dunčko Dominik
05
ŠK Iglovia
55.52
94
Úradník Martin
05
ŠK Iglovia
57.23
85
Fábry Dominik
05
KP Aquacity Poprad
57.58
84
Ščerbák Oliver
05
PK Prešov
59.39
76
Hegedüš Marko
05
ŠKP Prešov
59.98
74
Jonner Adam
05
KP Aquacity Poprad
1:00.28
73
Bača Dávid
06
PK Humenné
1:00.67
72
Čorný Tomáš
05
PK Humenné
1:00.91
71
Leško Martin
05
KP Aquacity Poprad
1:01.46
69
Paľo Marko Viliam
06
PK Prešov
1:02.20
66
Chovanec Samuel
05
Nereus Žilina
1:02.24
66
Zvalený Martin
06
KP Aquacity Poprad
1:02.42
66
Cardoso Leonardo
06
ŠK Iglovia
1:02.62
65
Balog Simon
05
Nereus Žilina
1:03.74
62
Málik Patrik
05
KP Aquacity Poprad
1:04.39
60
Janček Richard
06
KP Aquacity Poprad
1:08.28
50
Husár Jakub
06
ŠK Iglovia
1:09.47
48
Ferjo Ján Jakub
05
PK Prešov
1:12.25
42
Babinčák Samuel
06
PK Humenné
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Jacko Róbert
06
PK Humenné
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Pamula Patrik
05
KP Aquacity Poprad
SW 7.3e - P:Ruky potiahnuté vzad za líniu pása (okrem prvého záberu po štarte a po každej obrátke).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
DSQ
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 3
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 3, žiaci, 50m prsia, C
Roč.
por.
čas
body
DSQ Filipák Alexander
06
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
D1
1. Sukeník Martin
2. Hrušovský Matúš
07
07
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
59.62
1:06.84
75
53
1. Krájňák Matej
08
PK Prešov
1:12.72
41
D2
disciplína 4
07.02.2015
žiačky, 50m prsia
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
38.89
40.24
43.28
44.00
44.14
44.15
44.48
44.65
44.66
44.83
44.84
46.32
46.70
46.96
47.43
47.56
47.62
47.99
48.39
48.58
48.76
49.02
49.35
49.82
50.09
50.65
50.70
51.30
53.34
53.60
54.25
54.56
54.61
55.86
56.06
57.25
57.45
406
366
294
280
277
277
271
268
268
265
264
240
234
230
223
222
221
216
210
208
206
202
198
193
190
183
183
176
157
155
149
147
146
137
135
127
125
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Makšimová Petronela
Dobšovičová Viktória
Bálintová Hana
Rusznyáková Sára
Salcerová Karolína
Mesárošová Martina
Dzurčaninová Nina
Neupaverová Karolína
Repková Júlia
Sitková Eva
Čižmariková Zuzana
Brišková Terézia
Lörincová Johanna
Hriňáková Simona
Hegedüšová Silvia
Hodoňová Nina
Seidlová Alica
Dzurejová Alexandra
Jakubíková Michaela
Páneková Michaela
Manga Nina
Vidová Sofia
Svrčková Kristína
Kobeľáková Laura
Gajdošová Natália-Mária
Neufeldová Klára
Petrušová Laura
Chrzáňová Veronika
Katreniaková Zuzana
Kelemenová Melisa
Balážová Ivana
Lešková Terézia
Lažíková Barbora
Majorská Rebeka
Krajčová Ema
Szuperáková Elena
Nahalková Alexandra
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
04
03
03
04
03
03
03
03
03
04
04
03
04
03
04
03
03
03
04
04
04
03
03
04
04
04
03
03
04
04
03
04
04
04
Orca Michalovce
SPK Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠKP Prešov
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
Nereus Žilina
Orca Michalovce
Piccard Senec
ŠKP Prešov
MPK Dolný Kubín
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
Orca Michalovce
Nereus Žilina
Nereus Žilina
ŠKP Košice
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
ŠKP Košice
PK Prešov
Delfín Liptovský Mikuláš
MPK Dolný Kubín
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠKP Košice
Piccard Senec
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 4
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 4, žiačky, 50m prsia, B
Roč.
por.
38.
39.
40.
DSQ
Dunajová Jurčová Zuzana
04
KP Aquacity Poprad
Zemková Paula
04
ŠK Iglovia
Šeligová Sára Jozefína
04
KP Aquacity Poprad
Kubiňáková Katarína
04
Piccard Senec
SW 7.5a - P:Kop chodidlami nesmeroval do strany, krivý strih, motýlikové kopanie.
čas
body
1:00.71
1:03.75
1:08.19
106
92
75
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
Neufeldová Matilda
05
ŠKP Košice
46.75 233
Kanocová Emma
05
Orca Michalovce
46.77 233
Galbavá Aneta
05
SPK Bratislava
47.60 221
Matyusová Viktória
05
Delfín Liptovský Mikuláš
48.16 213
Dinková Miroslava
05
SPK Bratislava
48.40 210
Didiková Alexandra
05
ŠKP Prešov
50.20 188
Kalaninová Nina
05
Orca Michalovce
50.46 185
Hrubá Terézia
05
KP Spišská Nová Ves
52.64 163
Ivanová Lívia
05
KP Aquacity Poprad
53.91 152
Ivanová Emília
05
KP Aquacity Poprad
53.99 151
Kubovová Ema
05
KP Aquacity Poprad
54.02 151
Krajňáková Kristína
06
PK Prešov
54.42 148
Hanáková Ema
05
Nereus Žilina
54.78 145
Mihalovičová Tamara
06
Delfín Liptovský Mikuláš
56.05 135
Kočutová Lucia
05
Nereus Žilina
56.60 131
Čvirková Viktória
05
PK Humenné
57.74 124
Šimková Ema
05
KP Aquacity Poprad
58.77 117
Őri Laura
05
DELKO Komárno
59.00 116
Fašková Jana
06
Nereus Žilina
1:01.02 105
Barabas Ella
06
KP Aquacity Poprad
1:01.77 101
Ďurišková Tamara
05
ŠK Iglovia
1:02.30
98
Blažeková Tatiana
05
Nereus Žilina
1:02.71
96
Trebišovská Nina
05
PK Humenné
1:03.09
95
Šabľová Tatiana
06
KP Aquacity Poprad
1:03.25
94
Servátková Soňa
06
PK Prešov
1:04.27
89
Nováková Timea
05
ŠK Iglovia
1:05.99
83
Manga Nela
05
Nereus Žilina
1:07.66
77
Hegedüšová Michaela
05
ŠKP Prešov
1:10.12
69
Čarnecká Stella
05
Nereus Žilina
1:11.60
65
Gajdošová Hana
06
PK Humenné
1:12.00
64
Bombarová Zdenka
06
KP Aquacity Poprad
1:19.14
48
Servátková Nina
06
PK Prešov
1:25.26
38
Hennelová Emma
05
PK Humenné
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Hrebeňárová Lenka
05
KP Spišská Nová Ves
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
Neuwirthová Naďa
06
KP Spišská Nová Ves
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Výrosteková Miriam
06
KP Spišská Nová Ves
SW 7.5a - P:Kop chodidlami nesmeroval do strany, krivý strih, motýlikové kopanie.
Sekelská Laura
05
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Hricová Alica
06
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Pustaiová Patrícia
05
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Szuperáková Kristína
06
ŠK Iglovia
SW 7.5b - P:Vykonaný aktívny motýlikový kop (okrem štartu a každej obrátky).
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 5
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 4, žiačky, 50m prsia, C
Roč.
por.
čas
body
DSQ Tkáčová Pavlína
05
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Hanzelyová Ema
06
Piccard Senec
SW 7.5a - P:Kop chodidlami nesmeroval do strany, krivý strih, motýlikové kopanie.
D1
1.
2.
3.
4.
5.
Viziová Viktória
Majdová Rebeka
Švarcová Hana
Kosecová Lenka
Mészárosová Klára
07
07
07
07
07
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
55.03
57.85
1:03.22
1:04.42
1:21.23
143
123
94
89
44
08
08
08
Piccard Senec
ŠKP Košice
Piccard Senec
1:11.07
1:14.42
1:18.74
66
57
48
D2
1. Bollová Tatiana
2. Popovičová Viviána
3. Krišková Isabel
žiaci, 100m motýlik
disciplína 5
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tomko Marek
Tišťan Tibor
Folťan Patrik
Sopko Branislav
Mizera Ladislav
Jalč Lukáš
Lorinc Šimon
Ertel David
Jacečko Dávid
Gramata Maximilián
Čurlej Michal
Tomáš Bohuslav
Kučera Martin
Janček Martin
04
03
04
04
04
04
04
03
04
04
04
04
03
04
SPK Bratislava
PO Ružomberok
SPK Bratislava
PK Prešov
KP Spišská Nová Ves
KP Spišská Nová Ves
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠKP Košice
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
1:24.24
1:29.66
1:30.09
1:30.92
1:36.20
1:39.47
1:39.98
1:43.87
1:49.70
1:51.09
1:54.93
2:00.30
2:15.35
2:19.40
190
158
155
151
127
115
114
101
86
83
75
65
45
42
38.50
40.91
39.09
41.81
40.95
46.77
44.04
46.90
48.55
52.14
51.03
54.91
58.43
1:01.02
45.74
48.75
51.00
49.11
55.25
52.70
55.94
56.97
1:01.15
58.95
1:03.90
1:05.39
1:16.92
1:18.38
1.
2.
3.
4.
Medvecký Maximilián
Lukáč Ronald
Spišský Šimon
Pandoš Michal
05
05
06
05
PO Ružomberok
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
PK Humenné
1:37.04
1:37.84
2:00.47
2:17.04
124
121
65
44
43.88
43.55
56.55
1:01.83
53.16
54.29
1:03.92
1:15.21
C
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 6
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiačky, 100m motýlik
disciplína 6
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
DSQ
Nikolajová Sára
03
SPK Bratislava
1:19.11 336
36.34
42.77
Horníková Soňa
03
KP Aquacity Poprad
1:30.11 228
41.93
48.18
Neupaverová Karolína
03
KP Aquacity Poprad
1:30.59 224
42.89
47.70
Foltínová Miroslava
04
SPK Bratislava
1:34.19 199
43.90
50.29
Krivdová Kristína
04
MPK Dolný Kubín
1:36.48 185
42.69
53.79
Svistáková Ráchel
03
KP Aquacity Poprad
1:37.69 178
42.07
55.62
Jankovičová Dominika
04
Nereus Žilina
1:37.76 178
44.13
53.63
Hriňáková Simona
04
Piccard Senec
1:38.09 176
43.00
55.09
Kmettyová Alexandra
03
KP Aquacity Poprad
1:40.58 163
47.04
53.54
Lapšanská Gabriela
03
ŠK Iglovia
1:44.82 144
46.46
58.36
Štubendeková Patrícia
03
MPK Dolný Kubín
1:45.04 143
46.47
58.57
Majdová Šárka
04
MPK Dolný Kubín
1:45.74 141
49.95
55.79
Sitková Eva
03
KP Spišská Nová Ves
1:46.10 139
47.46
58.64
Vidová Sofia
04
ŠKP Košice
1:46.33 138
46.79
59.54
Foltínová Kristína
04
MPK Dolný Kubín
1:48.01 132
46.91
1:01.10
Gajdošová Natália-Mária
03
ŠKP Košice
1:48.35 131
49.74
58.61
Hromjáková Ema
04
PK Prešov
1:49.13 128
50.31
58.82
Seidlová Alica
03
Nereus Žilina
1:49.17 128
50.36
58.81
Dzurčaninová Nina
04
ŠKP Košice
1:49.52 126
47.71
1:01.81
Fábryová Yvona
04
KP Aquacity Poprad
1:50.90 122
48.72
1:02.18
Sučáková Lucia
03
MPK Dolný Kubín
1:53.67 113
52.07
1:01.60
Nahalková Alexandra
04
KP Aquacity Poprad
2:04.24
86
57.70
1:06.54
Neufeldová Klára
03
ŠKP Košice
SW 8.4 - M:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kanocová Emma
Slušná Lillian
Galbavá Aneta
Ivanová Emília
Popovičová Loriána
Kubová Karolína
Kubovová Ema
Dzurillová Alexandra
disciplína 7
07.02.2015
05
05
05
05
05
05
05
05
Orca Michalovce
ASWIM Svit
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
1:34.84
1:35.88
1:41.56
1:52.93
1:57.54
2:00.69
2:03.33
2:17.74
195
189
159
115
102
94
88
63
43.06
42.61
43.48
53.32
53.03
55.61
55.39
1:04.32
žiaci, 25m motýlik
51.78
53.27
58.08
59.61
1:04.51
1:05.08
1:07.94
1:13.42
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
Roč.
čas
body
38.21
17
D1
1. Kotrík Juraj
Splash Meet Manager 11, 11.32931
07
KP Spišská Nová Ves
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 7
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiačky, 25m motýlik
disciplína 8
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
D1
1. Viziová Viktória
nový rekord
2. Szászová Miriama
3. Kobeľáková Vanesa
4. Kosecová Lenka
5. Majdová Rebeka
6. Švarcová Hana
07
ŠKP Košice
21.07
149
07
07
07
07
07
DELKO Komárno
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
25.26
26.79
27.80
28.06
30.12
86
72
65
63
51
1. Schwartzová Tímea
nový rekord
2. Popovičová Viviána
08
Piccard Senec
27.28
69
08
ŠKP Košice
41.79
19
D2
žiaci, 200m prsia
disciplína 9
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DSQ
Kacvinský Samuel
03
KP Spišská Nová Ves
3:12.37
Koreň Marek
03
KP Aquacity Poprad
3:12.49
Sabo Juraj
04
SPK Bratislava
3:18.94
Hrušovský Šimon
04
KP Spišská Nová Ves
3:23.65
Slimák Adam
04
KP Aquacity Poprad
3:26.93
Foltín Samuel
03
SPK Bratislava
3:31.66
Lizák Filip
04
MPK Dolný Kubín
3:33.44
Antol Adam
04
PO Ružomberok
3:37.22
Bollo Svätoslav
04
Piccard Senec
3:37.62
Lorinc Šimon
04
ŠK Iglovia
3:37.69
Gramata Maximilián
04
ŠKP Košice
3:39.44
Janík Boris
04
PK Prešov
3:50.71
Brejčák Pavol
03
KP Aquacity Poprad
3:54.17
Makšim Samuel
04
Orca Michalovce
3:56.28
Ogurčák Adam
04
ŠK Iglovia
4:01.02
Gajdoš Martin
04
Orca Michalovce
4:03.03
Ondruš Adrián
04
Nereus Žilina
4:07.96
Rosinský Denis
04
Orca Michalovce
4:15.12
Zbranek Kryštof
04
Nereus Žilina
4:26.04
Várady Noel
04
Piccard Senec
4:26.46
Kreta Jakub
04
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
246
246
223
208
198
185
180
171
170
170
166
143
136
133
125
122
115
105
93
92
43.12
44.62
44.94
46.31
46.52
46.02
49.80
51.48
50.25
49.47
51.57
51.00
52.61
55.89
53.28
55.46
55.46
56.75
1:00.70
59.53
51.15
48.67
50.44
50.58
52.30
54.40
55.51
56.66
55.78
54.81
57.00
59.40
1:00.59
1:01.93
1:01.73
1:02.23
1:04.72
1:05.56
1:08.84
1:10.14
49.79
50.57
52.13
49.82
53.12
56.06
55.01
56.08
56.71
57.17
55.94
1:00.24
1:01.44
1:01.56
1:03.81
1:04.45
1:03.53
1:07.49
1:08.83
1:09.99
48.31
48.63
51.43
56.94
54.99
55.18
53.12
53.00
54.88
56.24
54.93
1:00.07
59.53
56.90
1:02.20
1:00.89
1:04.25
1:05.32
1:07.67
1:06.80
Meliš Matej
Timko Michal
Bátovský Boris
Geletka Filip
Svisták Michal
Hodás-Pauer Daniel
Fábry Dominik
Luksaj Dominik
Pandoš Michal
197
158
158
124
114
109
109
106
96
49.92
50.28
51.26
53.85
55.72
54.76
59.04
59.51
1:01.20
53.40
57.50
57.54
1:02.84
1:04.29
1:05.04
1:03.83
1:06.82
1:07.52
53.15
57.66
59.13
1:03.22
1:06.29
1:07.03
1:04.33
1:03.47
1:07.83
50.74
57.40
55.22
1:01.86
1:02.53
1:05.35
1:05.24
1:04.44
1:06.59
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
05
05
05
05
06
05
06
05
SPK Bratislava
Nereus Žilina
ŠK Atóm Levice
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
3:27.21
3:42.84
3:43.15
4:01.77
4:08.83
4:12.18
4:12.44
4:14.24
4:23.14
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 8
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 9, žiaci, 200m prsia, C
Roč.
por.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jonner Adam
Čorný Tomáš
Dunčko Dominik
Balog Simon
Úradník Martin
Chovanec Samuel
Bača Dávid
Jacko Róbert
Babinčák Samuel
05
05
05
05
05
05
06
06
06
čas body
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
Nereus Žilina
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
4:26.67
4:30.27
4:35.02
4:41.88
4:42.89
4:45.40
4:58.90
5:01.94
5:37.22
92
89
84
78
77
75
65
63
45
50m
100m
150m
200m
1:00.87
1:02.75
1:00.73
1:05.82
1:03.56
1:03.69
1:03.61
1:08.22
1:13.14
1:08.09
1:10.04
1:12.85
1:15.44
1:13.64
1:14.23
1:17.55
1:18.80
1:26.84
1:09.64
1:10.02
1:11.14
1:10.64
1:13.10
1:15.27
1:17.16
1:17.72
1:27.12
1:08.07
1:07.46
1:10.30
1:09.98
1:12.59
1:12.21
1:20.58
1:17.20
1:30.12
žiaci, 4 x 25m voľný spôsob
disciplína 10
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
čas
por.
žiačky, 4 x 25m voľný spôsob
disciplína 11
07.02.2015
body
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
1:53.18
56
D1
1. Piccard Senec 2
Bollová Tatiana
Krišková Isabel
Piccard Senec
08
08
1:00.09
09
07
1:19.64
2. Piccard Senec 1
Gubková Anna
Kosecová Lenka
Schwartzová Tímea
Mészárosová Klára
08
07
Piccard Senec
Szabóová Romana
Žecová Natália
53.09
2:41.80
09
08
žiaci, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 12
07.02.2015
19
1:22.16
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
2:11.98
251
B
1. SPK Bratislava 1
nový rekord
Sabo Juraj
Tomko Marek
SPK Bratislava
04
04
31.70
33.32
03
04
32.77
36.62
04
04
36.91
36.10
04
05
36.98
47.69
04
04
39.34
42.88
04
04
42.07
50.33
2. KP Aquacity Poprad 1
Kosec Martin
Slimák Adam
Splash Meet Manager 11, 11.32931
2:17.95
Sninčák Matej
Bollo Svätoslav
Zbranek Kryštof
Timko Michal
2:22.39
Jacečko Dávid
Makšim Samuel
2:34.90
Registered to Slovenská plavecká federácia
155
33.97
36.26
2:46.65
04
05
125
47.76
36.67
2:55.10
04
04
200
34.21
35.17
03
04
Orca Michalovce
220
34.75
33.81
03
04
Nereus Žilina
6. Orca Michalovce 1
Gajdoš Martin
Rosinský Denis
Kacvinský Samuel
Hrušovský Šimon
32.99
33.97
03
04
Piccard Senec
5. Nereus Žilina 1
Čurlej Michal
Ondruš Adrián
Koreň Marek
Rigda Jakub
KP Spišská Nová Ves
4. Piccard Senec 1
Várady Noel
Schwartz Richard
04
05
KP Aquacity Poprad
3. KP Spišská Nová Ves 1
Mizera Ladislav
Jalč Lukáš
Folťan Patrik
Meliš Matej
107
35.76
46.94
08.02.2015 19:39 - Strana 9
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 12, žiaci, 4 x 50m voľný spôsob, B
čas
por.
7. PK Prešov 1
Paľo Marko Viliam
Ferjo Ján Jakub
PK Prešov
06
05
49.32
1:08.33
06
04
49.48
43.70
05
06
54.27
49.75
8. Nereus Žilina 2
Hodás-Pauer Daniel
Holeša Martin
Janík Boris
Sopko Branislav
3:14.41
04
04
Nereus Žilina
Sukeník Martin
Balog Simon
body
78
42.41
34.35
3:16.98
07
05
75
55.00
48.80
C
1. ŠK Iglovia 2
Dunčko Dominik
Husár Jakub
ŠK Iglovia
Úradník Martin
Filipák Alexander
3:15.36
05
06
žiačky, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 13
07.02.2015
77
50.66
40.68
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
2:10.87
407
B
1. SPK Bratislava 1
nový rekord
Dobšovičová Viktória
Nikolajová Sára
SPK Bratislava
03
03
33.55
31.94
04
04
35.47
34.52
03
04
36.27
36.37
03
03
35.16
35.70
03
03
33.69
36.96
03
03
36.29
37.98
04
03
37.03
38.22
05
05
37.72
39.78
03
05
43.08
37.85
04
05
42.01
44.73
03
04
38.76
46.52
2. MPK Dolný Kubín 1
Krivdová Kristína
Hodoňová Nina
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Páneková Michaela
Jankovičová Dominika
Foltínová Kristína
Štubendeková Patrícia
Gajdošová Natália-Mária
Vidová Sofia
Kubiňáková Katarína
Hriňáková Simona
Blažeková Tatiana
Manga Nela
2:24.58
Zemková Paula
Lapšanská Gabriela
2:25.98
Registered to Slovenská plavecká federácia
293
37.27
34.44
2:31.90
04
03
260
38.57
38.08
2:32.24
03
04
258
37.49
37.25
2:37.38
04
04
234
40.37
36.08
2:56.70
05
05
165
46.27
43.69
2:59.43
04
03
302
35.58
38.35
03
04
ŠK Iglovia
315
35.74
35.95
03
03
Nereus Žilina
11. ŠK Iglovia 2
Muránska Kristína
Szuperáková Elena
2:22.55
Piccard Senec
10. Nereus Žilina 2
Svrčková Kristína
Dzurillová Alexandra
Neupaverová Karolína
Svistáková Ráchel
319
37.44
31.90
04
03
ŠKP Košice
9. Piccard Senec 1
Majorská Rebeka
Martišovičová Ivana
2:21.98
MPK Dolný Kubín
8. ŠKP Košice 2
Neufeldová Matilda
Popovičová Loriána
Dzurčaninová Nina
Gyuriová Simona
332
36.07
34.03
03
03
Nereus Žilina
7. MPK Dolný Kubín 2
Majdová Šárka
Sučáková Lucia
2:20.09
KP Aquacity Poprad
6. Nereus Žilina 1
Seidlová Alica
Brišková Terézia
Jakubíková Michaela
Makšimová Petronela
33.76
31.62
03
03
ŠKP Košice
5. KP Aquacity Poprad 1
Švarcová Nina
Horníková Soňa
Mesárošová Martina
Salcerová Karolína
Orca Michalovce
4. ŠKP Košice 1
Čižmariková Zuzana
Neufeldová Klára
04
04
MPK Dolný Kubín
3. Orca Michalovce 1
Kelemenová Melisa
Lörincová Johanna
Foltínová Miroslava
Rusznyáková Sára
158
53.87
40.28
08.02.2015 19:39 - Strana 10
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 13, žiačky, 4 x 50m voľný spôsob
C
1. ŠK Iglovia 3
Pustaiová Patrícia
Tkáčová Pavlína
Splash Meet Manager 11, 11.32931
ŠK Iglovia
05
05
50.51
1:02.85
Szuperáková Kristína
Zavecká Sára
Registered to Slovenská plavecká federácia
3:26.93
06
05
103
50.11
43.46
08.02.2015 19:39 - Strana 11
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiačky, 25m prsia
disciplína 14
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
24.76
27.83
27.86
27.96
31.07
39.90
158
111
111
110
80
37
33.75
34.69
36.07
36.79
41.08
49.76
50.77
56.33
1:00.83
62
57
51
48
34
19
18
13
10
D1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Viziová Viktória
Kobeľáková Vanesa
Švarcová Hana
Majdová Rebeka
Kosecová Lenka
Mészárosová Klára
07
07
07
07
07
07
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bollová Tatiana
Popovičová Viviána
Krišková Isabel
Pirčová Nina
Slimáková Linda
Vlčková Linda
Žecová Natália
Szabóová Romana
Gubková Anna
08
08
08
08
08
09
08
09
09
Piccard Senec
ŠKP Košice
Piccard Senec
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
Piccard Senec
Piccard Senec
D2
žiaci, 25m prsia
disciplína 15
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
D1
1.
2.
3.
4.
5.
Hrušovský Matúš
Šurina Michal
Kotrík Juraj
Slimák Oliver
Majorský Matúš
07
07
07
07
07
KP Spišská Nová Ves
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
28.23
30.02
33.14
43.83
49.39
69
57
43
18
13
08
08
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
32.67
51.06
44
11
D2
1. Krájňák Matej
2. Ludvig Marek
žiačky, 100m znak
disciplína 16
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:17.54
1:21.75
1:22.40
1:22.50
1:23.49
1:24.74
1:25.46
1:26.43
1:26.71
361
308
301
300
289
276
269
260
258
38.18
39.71
40.05
40.82
40.41
41.34
42.22
41.95
43.43
39.36
42.04
42.35
41.68
43.08
43.40
43.24
44.48
43.28
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nikolajová Sára
Makšimová Petronela
Hodoňová Nina
Bálintová Hana
Švarcová Nina
Mesárošová Martina
Foltínová Miroslava
Gyuriová Simona
Majdová Šárka
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
04
03
03
03
04
03
04
SPK Bratislava
Orca Michalovce
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 12
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 16, žiačky, 100m znak, B
Roč.
čas
body
50m
100m
Neupaverová Karolína
03
KP Aquacity Poprad
1:29.64
Štubendeková Patrícia
03
MPK Dolný Kubín
1:30.04
Neufeldová Klára
03
ŠKP Košice
1:31.52
Hromjáková Ema
04
PK Prešov
1:32.15
Jankovičová Dominika
04
Nereus Žilina
1:33.00
Vidová Sofia
04
ŠKP Košice
1:33.01
Seidlová Alica
03
Nereus Žilina
1:33.32
Foltínová Kristína
04
MPK Dolný Kubín
1:33.95
Horníková Soňa
03
KP Aquacity Poprad
1:34.93
Krivdová Kristína
04
MPK Dolný Kubín
1:35.94
Katreniaková Zuzana
04
MPK Dolný Kubín
1:37.41
Páneková Michaela
03
Nereus Žilina
1:37.92
Lörincová Johanna
04
Orca Michalovce
1:39.05
Kmettyová Alexandra
03
KP Aquacity Poprad
1:40.01
Sučáková Lucia
03
MPK Dolný Kubín
1:40.15
Dzurčaninová Nina
04
ŠKP Košice
1:40.45
Muránska Kristína
03
ŠK Iglovia
1:40.89
Gajdošová Natália-Mária
03
ŠKP Košice
1:41.69
Brišková Terézia
03
Nereus Žilina
1:43.11
Petrušová Laura
04
PK Prešov
1:45.92
Lažíková Barbora
04
ŠKP Košice
1:51.17
Lešková Terézia
04
PK Prešov
1:52.02
Šeligová Sára Jozefína
04
KP Aquacity Poprad
2:05.99
Krajčová Ema
04
Nereus Žilina
2:18.09
Manga Nina
03
Nereus Žilina
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
DSQ Nahalková Alexandra
04
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Chrzáňová Veronika
04
Delfín Liptovský Mikuláš
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
233
230
219
215
209
209
207
203
196
190
182
179
173
168
167
166
164
160
153
141
122
119
84
63
44.62
43.68
44.59
44.90
46.56
44.48
44.94
46.62
46.78
46.76
46.98
49.65
48.53
49.83
49.62
47.29
49.74
49.42
51.51
50.88
53.26
52.83
56.29
1:02.74
45.02
46.36
46.93
47.25
46.44
48.53
48.38
47.33
48.15
49.18
50.43
48.27
50.52
50.18
50.53
53.16
51.15
52.27
51.60
55.04
57.91
59.19
1:09.70
1:15.35
222
210
195
183
166
162
128
99
96
95
92
89
84
80
80
77
75
75
74
74
72
67
61
57
34
44.63
44.74
46.38
44.75
48.89
50.24
51.06
54.80
56.23
55.22
58.30
56.80
58.13
1:00.11
1:01.80
58.66
1:00.31
1:02.94
1:00.85
59.51
1:02.32
1:03.80
1:05.57
1:05.00
1:20.75
46.46
48.10
48.76
52.51
51.48
51.00
58.34
1:04.54
1:04.27
1:05.71
1:03.77
1:06.73
1:07.81
1:07.61
1:06.22
1:10.89
1:10.37
1:07.85
1:10.55
1:11.97
1:10.21
1:11.61
1:14.44
1:18.07
1:29.48
por.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
DSQ
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
DSQ
Dinková Miroslava
05
SPK Bratislava
Slušná Lillian
05
ASWIM Svit
Galbavá Aneta
05
SPK Bratislava
Kalaninová Nina
05
Orca Michalovce
Popovičová Loriána
05
ŠKP Košice
Kubová Karolína
05
Delfín Liptovský Mikuláš
Krajňáková Kristína
06
PK Prešov
Čarnecká Stella
05
Nereus Žilina
Dzurillová Alexandra
05
Nereus Žilina
Hennelová Emma
05
PK Humenné
Servátková Soňa
06
PK Prešov
Manga Nela
05
Nereus Žilina
Blažeková Tatiana
05
Nereus Žilina
Hanáková Ema
05
Nereus Žilina
Szászová Ema
06
DELKO Komárno
Ďurásová Alexandra
06
ASWIM Svit
Sekelská Laura
05
KP Aquacity Poprad
Šabľová Tatiana
06
KP Aquacity Poprad
Vrábľová Viktória
06
PK Humenné
Trebišovská Nina
05
PK Humenné
Buhajová Anna Stephanie
06
PK Humenné
Gajdošová Hana
06
PK Humenné
Bombarová Zdenka
06
KP Aquacity Poprad
Kočutová Lucia
05
Nereus Žilina
Servátková Nina
06
PK Prešov
Čvirková Viktória
05
PK Humenné
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:31.09
1:32.84
1:35.14
1:37.26
1:40.37
1:41.24
1:49.40
1:59.34
2:00.50
2:00.93
2:02.07
2:03.53
2:05.94
2:07.72
2:08.02
2:09.55
2:10.68
2:10.79
2:11.40
2:11.48
2:12.53
2:15.41
2:20.01
2:23.07
2:50.23
08.02.2015 19:39 - Strana 13
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiaci, 100m znak
disciplína 17
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Sabo Juraj
Folťan Patrik
Tomko Marek
Sopko Branislav
Tišťan Tibor
Rigda Jakub
Hrušovský Šimon
Kosec Martin
Ertel David
Koreň Marek
Brejčák Pavol
Lizák Filip
Jacečko Dávid
Konrád Lukáš
Foltín Samuel
Janík Boris
Gramata Maximilián
Čurlej Michal
Slimák Adam
Tomáš Bohuslav
Antol Adam
Janček Martin
Gajdoš Martin
Ondruš Adrián
Kučera Martin
Zbranek Kryštof
Holeša Martin
Krajč Adam
04
04
04
04
03
04
04
03
03
03
03
04
04
04
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03
04
04
04
SPK Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
PK Prešov
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
Orca Michalovce
SPK Bratislava
SPK Bratislava
PK Prešov
ŠKP Košice
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
1:16.22
1:21.82
1:22.94
1:23.43
1:23.68
1:25.02
1:26.62
1:28.00
1:28.41
1:32.37
1:33.03
1:34.78
1:35.08
1:35.31
1:36.59
1:39.47
1:39.92
1:40.85
1:42.43
1:43.52
1:43.77
1:50.67
1:50.76
1:55.68
1:57.92
1:59.04
2:00.05
2:09.63
264
213
205
201
200
190
180
172
169
148
145
137
136
135
130
119
117
114
109
105
104
86
86
75
71
69
67
53
37.18
39.88
40.74
39.80
39.97
41.29
41.65
42.09
43.32
45.28
45.43
45.39
46.28
46.50
46.88
46.27
48.83
48.49
49.90
49.76
51.32
54.16
54.42
56.98
55.94
55.67
54.76
1:02.70
39.04
41.94
42.20
43.63
43.71
43.73
44.97
45.91
45.09
47.09
47.60
49.39
48.80
48.81
49.71
53.20
51.09
52.36
52.53
53.76
52.45
56.51
56.34
58.70
1:01.98
1:03.37
1:05.29
1:06.93
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Meliš Matej
Medvecký Maximilián
Lukáč Ronald
Bátovský Boris
Timko Michal
Pandoš Michal
Svisták Michal
Čorný Tomáš
Málik Patrik
Čambal Martin
Ščerbák Oliver
Janček Richard
Bača Dávid
Luksaj Dominik
Balog Simon
Paľo Marko Viliam
Babinčák Samuel
Hodás-Pauer Daniel
Pamula Patrik
Jacko Róbert
Ferjo Ján Jakub
Chovanec Samuel
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
05
06
06
06
05
06
05
05
SPK Bratislava
PO Ružomberok
ŠKP Košice
ŠK Atóm Levice
Nereus Žilina
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
Nereus Žilina
PK Prešov
PK Humenné
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Prešov
Nereus Žilina
1:29.47
1:30.17
1:37.35
1:42.23
1:43.06
1:46.58
1:47.64
1:56.68
1:58.31
1:58.52
2:01.09
2:01.50
2:01.93
2:03.35
2:06.20
2:07.98
2:14.29
2:18.60
2:20.42
2:21.78
2:34.40
2:37.66
163
159
127
109
107
96
93
73
70
70
66
65
64
62
58
55
48
44
42
41
31
29
43.39
44.02
47.36
50.32
50.08
53.16
52.91
58.46
55.82
53.98
55.04
58.14
55.65
58.70
58.93
58.46
1:01.83
1:01.93
1:05.20
1:08.44
1:09.31
1:13.39
46.08
46.15
49.99
51.91
52.98
53.42
54.73
58.22
1:02.49
1:04.54
1:06.05
1:03.36
1:06.28
1:04.65
1:07.27
1:09.52
1:12.46
1:16.67
1:15.22
1:13.34
1:25.09
1:24.27
C
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 14
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 18
07.02.2015
žiačky, 50m voľný spôsob
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
32.31
32.72
32.81
33.42
33.43
33.44
33.45
34.06
34.47
34.86
34.91
35.02
35.36
35.52
35.78
36.42
36.55
36.84
36.94
37.00
37.34
37.52
37.53
37.68
37.82
37.98
38.36
38.41
38.42
38.61
39.93
39.97
40.76
40.86
42.34
43.03
43.38
43.95
44.20
45.51
45.72
48.17
51.51
55.18
372
358
355
336
335
335
335
317
306
296
295
292
283
280
274
259
257
251
249
247
241
237
237
234
232
229
222
221
221
218
197
196
185
183
165
157
153
147
145
133
131
112
91
74
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Rusznyáková Sára
Švarcová Nina
Svistáková Ráchel
Foltínová Miroslava
Hodoňová Nina
Salcerová Karolína
Dobšovičová Viktória
Dzurejová Alexandra
Čižmariková Zuzana
Neufeldová Klára
Jankovičová Dominika
Repková Júlia
Seidlová Alica
Kelemenová Melisa
Gyuriová Simona
Fábryová Yvona
Hriňáková Simona
Vidová Sofia
Krivdová Kristína
Brišková Terézia
Kubiňáková Katarína
Štubendeková Patrícia
Horníková Soňa
Jakubíková Michaela
Muránska Kristína
Sučáková Lucia
Foltínová Kristína
Páneková Michaela
Gajdošová Natália-Mária
Lapšanská Gabriela
Chrzáňová Veronika
Kmettyová Alexandra
Sýkorová Perla
Manga Nina
Svrčková Kristína
Hegedüšová Silvia
Balážová Ivana
Nahalková Alexandra
Lešková Terézia
Szuperáková Elena
Lažíková Barbora
Šeligová Sára Jozefína
Zemková Paula
Krajčová Ema
Splash Meet Manager 11, 11.32931
04
03
03
04
04
03
03
04
03
03
04
03
03
03
03
04
04
04
04
03
04
03
03
03
03
03
04
03
03
03
04
03
03
03
04
03
03
04
04
04
04
04
04
04
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
ŠKP Košice
Nereus Žilina
ŠKP Prešov
Nereus Žilina
Orca Michalovce
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
Nereus Žilina
Piccard Senec
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
MPK Dolný Kubín
MPK Dolný Kubín
Nereus Žilina
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
ŠKP Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 15
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 18, žiačky, 50m voľný spôsob
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Galbavá Aneta
Slušná Lillian
Dinková Miroslava
Neufeldová Matilda
Kanocová Emma
Výrosteková Miriam
Martišovičová Ivana
Kalaninová Nina
Mihalovičová Tamara
Matyusová Viktória
Hrubá Terézia
Zavecká Sára
Kubovová Ema
Krajňáková Kristína
Dzurillová Alexandra
Barabas Ella
Manga Nela
Šimková Ema
Fašková Jana
Buhajová Anna Stephanie
Blažeková Tatiana
Hennelová Emma
Szuperáková Kristína
Ďurišková Tamara
Őri Laura
Nováková Timea
Hrebeňárová Lenka
Hanáková Ema
Pustaiová Patrícia
Kočutová Lucia
Ďurásová Alexandra
Šabľová Tatiana
Servátková Soňa
Sekelská Laura
Trebišovská Nina
Čarnecká Stella
Hanzelyová Ema
Gajdošová Hana
Čvirková Viktória
Hricová Alica
Tkáčová Pavlína
Szászová Ema
Hegedüšová Michaela
Servátková Nina
Bombarová Zdenka
05
05
05
05
05
06
05
05
06
05
05
05
05
06
05
06
05
05
06
06
05
05
06
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
05
05
05
06
06
05
06
05
06
05
06
06
SPK Bratislava
ASWIM Svit
SPK Bratislava
ŠKP Košice
Orca Michalovce
KP Spišská Nová Ves
Piccard Senec
Orca Michalovce
Delfín Liptovský Mikuláš
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Spišská Nová Ves
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
PK Humenné
Nereus Žilina
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
DELKO Komárno
ŠK Iglovia
KP Spišská Nová Ves
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
Nereus Žilina
ASWIM Svit
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
Nereus Žilina
Piccard Senec
PK Humenné
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
DELKO Komárno
ŠKP Prešov
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
35.16
35.86
35.96
36.97
38.41
39.37
39.74
40.08
40.22
41.93
42.34
43.24
43.34
43.48
45.26
45.51
46.08
46.58
47.30
47.52
47.87
48.58
49.52
49.62
49.65
49.80
50.04
50.21
50.76
50.98
51.20
51.55
51.75
51.90
52.38
53.54
58.74
58.90
59.64
1:00.07
1:02.06
1:02.75
1:03.21
1:08.79
1:10.93
288
272
269
248
221
205
199
194
192
170
165
155
154
152
135
133
128
124
118
116
114
109
103
102
102
101
100
99
95
94
93
91
90
89
87
81
61
61
59
57
52
50
49
38
35
07
DELKO Komárno
41.47
175
07
07
07
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
PK Delfín Bratislava
42.98
45.80
57.17
158
130
67
D1
1. Szászová Miriama
nový rekord
2. Viziová Viktória
3. Majdová Rebeka
4. Halgašová Sára
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 16
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 18, žiačky, 50m voľný spôsob
D2
1. Schwartzová Tímea
nový rekord
2. Popovičová Viviána
disciplína 19
07.02.2015
08
Piccard Senec
08
ŠKP Košice
56.18
70
1:16.91
27
žiaci, 50m voľný spôsob
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
30.34
31.23
32.70
32.88
33.70
33.72
33.82
33.98
34.14
34.76
35.32
35.38
35.44
35.78
36.18
36.75
36.75
36.98
37.43
37.56
37.65
37.86
37.94
38.70
39.64
40.22
40.71
41.84
41.87
44.11
45.42
45.85
46.06
46.69
46.84
49.00
299
274
239
235
218
218
216
213
210
199
189
188
187
182
176
168
168
165
159
157
156
154
153
144
134
128
123
114
113
97
89
86
85
82
81
71
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
DSQ
Tišťan Tibor
03
PO Ružomberok
Sabo Juraj
04
SPK Bratislava
Tomko Marek
04
SPK Bratislava
Folťan Patrik
04
SPK Bratislava
Ertel David
03
KP Aquacity Poprad
Kosec Martin
03
KP Aquacity Poprad
Rigda Jakub
04
KP Aquacity Poprad
Hrušovský Šimon
04
KP Spišská Nová Ves
Kacvinský Samuel
03
KP Spišská Nová Ves
Sninčák Matej
03
Piccard Senec
Lorinc Šimon
04
ŠK Iglovia
Foltín Samuel
03
SPK Bratislava
Bollo Svätoslav
04
Piccard Senec
Jalč Lukáš
04
KP Spišská Nová Ves
Kreta Jakub
04
KP Aquacity Poprad
Brejčák Pavol
03
KP Aquacity Poprad
Antol Adam
04
PO Ružomberok
Jacečko Dávid
04
Orca Michalovce
Slimák Adam
04
KP Aquacity Poprad
Mizera Ladislav
04
KP Spišská Nová Ves
Čurlej Michal
04
Nereus Žilina
Guman Eduard
03
ŠKP Prešov
Lizák Filip
04
MPK Dolný Kubín
Konrád Lukáš
04
SPK Bratislava
Gajdoš Martin
04
Orca Michalovce
Janček Martin
04
KP Aquacity Poprad
Gramata Maximilián
04
ŠKP Košice
Tomáš Bohuslav
04
KP Aquacity Poprad
Kučera Martin
03
KP Aquacity Poprad
Ondruš Adrián
04
Nereus Žilina
Ogurčák Adam
04
ŠK Iglovia
Várady Noel
04
Piccard Senec
Makšim Samuel
04
Orca Michalovce
Holeša Martin
04
Nereus Žilina
Zbranek Kryštof
04
Nereus Žilina
Rosinský Denis
04
Orca Michalovce
Krajč Adam
04
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 17
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 19, žiaci, 50m voľný spôsob
C
1. Medvecký Maximilián
nový rekord
2. Meliš Matej
3. Lukáč Ronald
4. Timko Michal
5. Bátovský Boris
6. Schwartz Richard
7. Spišský Šimon
8. Svisták Michal
9. Filipák Alexander
10. Mokryš Matej
11. Geletka Filip
12. Pandoš Michal
13. Paľo Marko Viliam
14. Čorný Tomáš
15. Čambal Martin
16. Leško Martin
17. Balog Simon
18. Hodás-Pauer Daniel
19. Janček Richard
20. Husár Jakub
21. Úradník Martin
22. Bača Dávid
23. Luksaj Dominik
24. Jonner Adam
25. Dunčko Dominik
26. Cardoso Leonardo
27. Ščerbák Oliver
28. Málik Patrik
29. Babinčák Samuel
30. Balážik Andrej
31. Zvalený Martin
32. Chovanec Samuel
33. Pamula Patrik
34. Hegedüš Marko
35. Jacko Róbert
36. Ferjo Ján Jakub
37. Ludvig Filip
05
PO Ružomberok
05
05
05
05
05
06
05
06
05
05
05
06
05
05
05
05
06
06
06
05
06
06
05
05
06
05
05
06
06
06
05
05
05
06
05
06
07
07
32.32
247
SPK Bratislava
ŠKP Košice
Nereus Žilina
ŠK Atóm Levice
Piccard Senec
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Spišská Nová Ves
KP Spišská Nová Ves
PK Humenné
PK Prešov
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
PK Humenné
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
ŠKP Prešov
PK Humenné
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
34.34
37.50
37.52
38.84
39.22
39.83
41.38
42.84
43.49
46.50
46.64
47.28
48.04
48.77
49.72
49.94
50.39
50.42
50.53
51.46
51.97
52.76
54.85
55.77
56.68
57.33
58.79
59.84
1:02.14
1:02.34
1:02.41
1:03.08
1:04.06
1:04.14
1:10.89
1:32.29
206
158
158
142
138
132
118
106
101
83
82
79
75
72
68
67
65
65
64
61
59
56
50
48
45
44
41
39
34
34
34
33
31
31
23
10
Delfín Liptovský Mikuláš
Nereus Žilina
49.42
1:00.44
69
37
D1
1. Šurina Michal
2. Sukeník Martin
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 18
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiačky, 25m znak
disciplína 20
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
D1
1. Szászová Miriama
nový rekord
2. Švarcová Hana
3. Halgašová Sára
4. Kobeľáková Vanesa
5. Kosecová Lenka
6. Mészárosová Klára
7. Valkenet Mascha Lena
07
DELKO Komárno
21.61
175
07
07
07
07
07
07
KP Aquacity Poprad
PK Delfín Bratislava
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
Orca Michalovce
24.84
25.64
25.86
30.34
31.50
39.84
115
105
102
63
56
28
1. Pirčová Nina
2. Krišková Isabel
3. Slimáková Linda
08
08
08
Orca Michalovce
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
29.52
32.86
36.20
68
49
37
D2
žiaci, 25m znak
disciplína 21
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
D1
1.
2.
3.
4.
Sukeník Martin
Kotrík Juraj
Hrušovský Matúš
Slimák Oliver
07
07
07
07
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
28.61
31.61
32.55
40.61
50
37
34
17
08
08
08
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
28.12
30.32
39.87
52
42
18
D2
1. Krájňák Matej
2. Duľa Kristián
3. Ludvig Marek
žiačky, 200m prsia
disciplína 22
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
40.32
41.07
42.55
44.55
45.37
48.26
46.58
47.72
46.64
47.57
48.96
50.40
49.74
45.14
45.38
49.21
50.86
51.21
51.80
51.56
52.67
53.80
53.39
53.57
56.58
56.46
46.95
45.93
50.65
50.81
52.21
51.42
52.30
52.22
56.07
53.96
55.09
53.27
56.76
45.97
46.52
51.42
50.54
51.51
50.00
51.12
49.24
52.38
54.22
53.60
53.68
51.61
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Makšimová Petronela
Nikolajová Sára
Dobšovičová Viktória
Mesárošová Martina
Bálintová Hana
Neupaverová Karolína
Salcerová Karolína
Čižmariková Zuzana
Dzurčaninová Nina
Rusznyáková Sára
Lörincová Johanna
Majdová Šárka
Seidlová Alica
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
03
Orca Michalovce
SPK Bratislava
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
ŠKP Košice
SPK Bratislava
Orca Michalovce
MPK Dolný Kubín
Nereus Žilina
2:58.38
2:58.90
3:13.83
3:16.76
3:20.30
3:21.48
3:21.56
3:21.85
3:28.89
3:29.14
3:31.22
3:33.93
3:34.57
429
425
334
319
303
297
297
296
267
266
258
248
246
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 19
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 22, žiačky, 200m prsia, B
Roč.
por.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Sitková Eva
Horníková Soňa
Svistáková Ráchel
Brišková Terézia
Kobeľáková Laura
Páneková Michaela
Gajdošová Natália-Mária
Hriňáková Simona
Jakubíková Michaela
Kmettyová Alexandra
Svrčková Kristína
Manga Nina
Balážová Ivana
Petrušová Laura
Katreniaková Zuzana
Lešková Terézia
Lažíková Barbora
Majorská Rebeka
Szuperáková Elena
Sýkorová Perla
Krajčová Ema
čas body
50m
100m
150m
200m
03
03
03
03
04
03
03
04
03
03
04
03
03
04
04
04
04
03
04
03
04
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
Nereus Žilina
ŠKP Košice
Piccard Senec
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
MPK Dolný Kubín
PK Prešov
ŠKP Košice
Piccard Senec
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
3:35.65
3:36.44
3:38.11
3:43.16
3:47.02
3:47.78
3:48.46
3:48.64
3:49.80
3:54.74
3:59.31
4:02.81
4:04.40
4:04.51
4:05.03
4:14.92
4:16.73
4:25.26
4:27.40
4:33.32
4:38.08
242
240
234
219
208
206
204
203
200
188
177
170
166
166
165
147
144
130
127
119
113
49.50
50.40
48.98
50.79
50.83
54.56
52.87
50.88
52.18
52.86
54.87
55.31
54.52
54.04
53.50
55.97
1:00.46
59.88
59.37
58.21
1:01.12
54.94
56.20
56.00
57.45
58.37
58.93
58.70
59.13
58.02
1:01.36
1:01.65
1:01.46
1:02.39
1:03.99
1:03.06
1:05.17
1:06.83
1:08.03
1:08.35
1:10.20
1:11.99
55.92
56.92
58.47
58.36
1:00.15
58.95
59.27
1:01.00
1:00.68
1:02.21
1:01.34
1:06.41
1:04.11
1:04.89
1:04.11
1:06.74
1:04.81
1:10.06
1:10.45
1:12.33
1:12.53
55.29
52.92
54.66
56.56
57.67
55.34
57.62
57.63
58.92
58.31
1:01.45
59.63
1:03.38
1:01.59
1:04.36
1:07.04
1:04.63
1:07.29
1:09.23
1:12.58
1:12.44
05
ŠKP Košice
3:27.91 271
49.03
54.35
53.68
50.85
05
05
05
05
05
06
05
05
06
06
05
05
05
Orca Michalovce
Delfín Liptovský Mikuláš
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Nereus Žilina
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
Nereus Žilina
3:38.46
3:43.61
3:49.22
3:56.20
3:56.56
4:02.84
4:08.82
4:11.91
4:19.08
4:21.71
4:23.16
4:25.05
4:46.90
50.01
51.35
52.07
53.31
53.75
54.56
57.26
57.19
1:00.36
58.92
1:00.66
59.68
1:04.16
57.97
57.63
59.69
1:01.59
1:01.83
1:01.00
1:03.75
1:03.77
1:06.78
1:08.03
1:08.78
1:08.02
1:13.83
56.23
58.24
59.06
1:01.48
1:01.41
54.87
1:04.59
1:05.85
1:06.21
1:07.89
1:06.88
1:09.80
1:14.97
54.25
56.39
58.40
59.82
59.57
1:12.41
1:03.22
1:05.10
1:05.73
1:06.87
1:06.84
1:07.55
1:13.94
C
1. Neufeldová Matilda
nový rekord
2. Kanocová Emma
3. Kubová Karolína
4. Matyusová Viktória
5. Hrubá Terézia
6. Popovičová Loriána
7. Neuwirthová Naďa
8. Kubovová Ema
9. Hanáková Ema
10. Vrábľová Viktória
11. Barabas Ella
12. Šimková Ema
13. Čvirková Viktória
14. Kočutová Lucia
233
217
202
184
184
170
158
152
140
135
133
130
103
žiačky, 4 x 25m polohové preteky
disciplína 23
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
2:14.54
60
D1
1. Piccard Senec 1
Krišková Isabel
Schwartzová Tímea
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Piccard Senec
08
08
1:09.56
Bollová Tatiana
Mészárosová Klára
Registered to Slovenská plavecká federácia
08
07
1:04.98
08.02.2015 19:39 - Strana 20
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiaci, 4 x 25m polohové preteky
disciplína 24
07.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
čas
por.
žiačky, 4 x 50m polohové preteky
disciplína 25
07.02.2015
body
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
2:28.10
365
B
1. SPK Bratislava 1
nový rekord
Bálintová Hana
Dobšovičová Viktória
SPK Bratislava
03
03
38.99
41.19
03
03
40.06
44.37
03
05
40.47
46.64
04
03
40.16
44.25
04
03
45.25
39.54
03
03
42.51
49.39
05
04
46.64
46.02
03
04
43.62
49.09
04
05
47.11
57.90
03
04
46.06
1:07.79
04
05
50.53
55.23
2. KP Aquacity Poprad 2
Švarcová Nina
Neupaverová Karolína
Jankovičová Dominika
Páneková Michaela
Vidová Sofia
Gajdošová Natália-Mária
Majdová Šárka
Sučáková Lucia
Majorská Rebeka
Kubiňáková Katarína
Lapšanská Gabriela
Szuperáková Elena
2:47.44
Dzurillová Alexandra
Manga Nina
2:47.92
250
37.74
38.28
2:58.26
04
03
209
47.71
37.89
3:01.05
04
03
200
49.34
39.00
3:04.42
03
04
189
42.42
36.99
3:24.40
03
04
139
45.33
45.22
3:26.60
05
03
253
43.38
39.27
04
03
Nereus Žilina
279
43.58
34.07
03
03
ŠK Iglovia
11. Nereus Žilina 1
Svrčková Kristína
Hanáková Ema
2:42.06
Piccard Senec
10. ŠK Iglovia 3
Muránska Kristína
Zemková Paula
Kelemenová Melisa
Jakubíková Michaela
285
38.43
35.37
04
03
MPK Dolný Kubín
9. Piccard Senec 1
Hriňáková Simona
Martišovičová Ivana
2:40.91
ŠKP Košice
8. MPK Dolný Kubín 2
Štubendeková Patrícia
Foltínová Kristína
Krivdová Kristína
Salcerová Karolína
293
40.24
34.75
03
03
Nereus Žilina
7. ŠKP Košice 2
Popovičová Loriána
Dzurčaninová Nina
2:39.42
Orca Michalovce
6. Nereus Žilina 2
Seidlová Alica
Brišková Terézia
Neufeldová Klára
Čižmariková Zuzana
34.09
33.83
03
03
MPK Dolný Kubín
5. Orca Michalovce 1
Lörincová Johanna
Makšimová Petronela
Horníková Soňa
Svistáková Ráchel
ŠKP Košice
4. MPK Dolný Kubín 1
Hodoňová Nina
Mesárošová Martina
03
04
KP Aquacity Poprad
3. ŠKP Košice 1
Gyuriová Simona
Neufeldová Matilda
Nikolajová Sára
Rusznyáková Sára
134
57.65
43.19
C
DSQ ŠK Iglovia 2
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Pustaiová Patrícia
Tkáčová Pavlína
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
05
Zavecká Sára
Szuperáková Kristína
Registered to Slovenská plavecká federácia
05
06
08.02.2015 19:39 - Strana 21
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiaci, 4 x 50m polohové preteky
disciplína 26
07.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
2:29.98
243
B
1. SPK Bratislava 1
Sabo Juraj
Meliš Matej
SPK Bratislava
04
05
35.82
43.79
04
03
44.78
41.32
04
04
41.41
57.59
04
05
51.46
47.74
06
05
58.18
1:01.38
05
05
52.98
1:00.80
04
04
52.98
1:00.80
2. KP Aquacity Poprad 2
Kreta Jakub
Koreň Marek
Čurlej Michal
Hodás-Pauer Daniel
Sopko Branislav
Janík Boris
Zbranek Kryštof
Holeša Martin
3:02.06
Jacečko Dávid
Rosinský Denis
136
48.16
34.90
3:15.18
04
06
110
44.19
51.79
3:26.25
04
04
93
41.92
44.77
3:36.64
04
04
Orca Michalovce
207
38.87
33.28
05
03
Nereus Žilina
Orca Michalovce 1
Gajdoš Martin
Makšim Samuel
2:38.25
PK Prešov
6. Nereus Žilina 2
Balog Simon
Chovanec Samuel
Schwartz Richard
Sninčák Matej
37.58
32.79
04
03
Nereus Žilina
5. PK Prešov 1
Paľo Marko Viliam
Ščerbák Oliver
Rigda Jakub
Kosec Martin
Piccard Senec
4. Nereus Žilina 1
Ondruš Adrián
Timko Michal
04
04
KP Aquacity Poprad
3. Piccard Senec 1
Bollo Svätoslav
Várady Noel
Folťan Patrik
Tomko Marek
80
58.18
44.68
3:36.64
04
04
80
58.18
44.68
DSQ KP Spišská Nová Ves 1
KP Spišská Nová Ves
SW 10.9 - Pretekár nepatrí do práve prebiehajúcej rozplavby a akokoľvek vstúpil do bazénu skôr, ako všetci pretekári
Jalč Lukáš
Hrušovský Šimon
04
04
Mizera Ladislav
Kacvinský Samuel
04
03
C
1. ŠK Iglovia 1
Čambal Martin
Dunčko Dominik
Splash Meet Manager 11, 11.32931
ŠK Iglovia
05
05
54.30
54.85
Úradník Martin
Balážik Andrej
Registered to Slovenská plavecká federácia
3:50.71
05
06
66
58.42
1:03.14
08.02.2015 19:39 - Strana 22
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiaci, 200m znak
disciplína 27
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sabo Juraj
Rigda Jakub
Folťan Patrik
Sopko Branislav
Tišťan Tibor
Ertel David
Lizák Filip
Janík Boris
04
04
04
04
03
03
04
04
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
SPK Bratislava
PK Prešov
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
PK Prešov
2:44.52
2:52.91
2:55.31
2:57.04
2:59.02
3:00.33
3:15.26
3:32.67
268
231
221
215
208
203
160
124
37.85
40.81
40.71
40.94
41.81
42.69
44.51
45.35
41.74
43.53
44.97
45.39
46.80
46.33
50.00
55.75
43.72
43.89
45.10
46.40
46.44
48.04
51.47
56.58
41.21
44.68
44.53
44.31
43.97
43.27
49.28
54.99
05
SPK Bratislava
3:12.84 166
46.87
50.84
49.11
46.02
C
1. Meliš Matej
žiačky, 200m znak
disciplína 28
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
39.24
41.00
40.80
40.65
42.58
43.61
41.82
44.59
44.21
45.62
44.66
46.53
48.72
41.91
43.98
44.35
45.29
46.63
46.98
46.81
49.15
49.56
49.70
49.83
53.53
57.15
42.30
43.98
45.18
46.71
46.61
48.22
49.14
50.40
50.28
51.52
50.42
52.37
55.64
42.08
42.88
44.50
45.78
44.51
45.60
47.23
46.91
47.49
47.87
50.48
46.78
53.36
45.57
50.79
50.18
47.43
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DSQ
Nikolajová Sára
03
SPK Bratislava
2:45.53 381
Bálintová Hana
03
SPK Bratislava
2:51.84 340
Hodoňová Nina
04
MPK Dolný Kubín
2:54.83 323
Švarcová Nina
03
KP Aquacity Poprad
2:58.43 304
Mesárošová Martina
03
MPK Dolný Kubín
3:00.33 294
Foltínová Miroslava
04
SPK Bratislava
3:04.41 275
Gyuriová Simona
03
ŠKP Košice
3:05.00 273
Štubendeková Patrícia
03
MPK Dolný Kubín
3:11.05 247
Neufeldová Klára
03
ŠKP Košice
3:11.54 246
Hromjáková Ema
04
PK Prešov
3:14.71 234
Foltínová Kristína
04
MPK Dolný Kubín
3:15.39 231
Jankovičová Dominika
04
Nereus Žilina
3:19.21 218
Kmettyová Alexandra
03
KP Aquacity Poprad
3:34.87 174
Lažíková Barbora
04
ŠKP Košice
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
C
1. Dinková Miroslava
nový rekord
disciplína 29
08.02.2015
05
SPK Bratislava
3:13.97 236
žiaci, 25m voľný spôsob
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
Roč.
čas
body
26.28
31.05
39.02
42
25
12
D1
1. Hrušovský Matúš
2. Kotrík Juraj
3. Majorský Matúš
Splash Meet Manager 11, 11.32931
07
07
07
KP Spišská Nová Ves
KP Spišská Nová Ves
Piccard Senec
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 23
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 29, žiaci, 25m voľný spôsob
D2
1.
2.
3.
4.
5.
Krájňák Matej
Nesládek Martin
Duľa Kristián
Vorobeľ Adam
Ludvig Marek
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
08
08
08
08
08
30.64
31.25
32.08
37.90
58.88
26
25
23
14
3
žiačky, 25m voľný spôsob
disciplína 30
08.02.2015
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
D1
1. Viziová Viktória
nový rekord
2. Majdová Rebeka
3. Kobeľáková Vanesa
4. Švarcová Hana
5. Halgašová Sára
6. Mészárosová Klára
07
ŠKP Košice
18.84
179
07
07
07
07
07
MPK Dolný Kubín
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
PK Delfín Bratislava
Piccard Senec
20.10
21.00
22.02
25.11
29.07
147
129
112
75
48
1. Schwartzová Tímea
nový rekord
2. Bollová Tatiana
3. Krišková Isabel
4. Popovičová Viviána
5. Žecová Natália
6. Slimáková Linda
7. Szabóová Romana
8. Gubková Anna
08
Piccard Senec
22.37
106
08
08
08
08
08
09
09
Piccard Senec
Piccard Senec
ŠKP Košice
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
Piccard Senec
26.92
27.45
32.38
37.88
38.34
43.88
57.44
61
57
35
22
21
14
6
D2
žiaci, 100m prsia
disciplína 31
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:29.24
1:30.36
1:30.64
1:33.62
1:35.46
1:40.13
1:40.60
1:40.62
1:41.35
1:42.31
1:44.11
1:44.38
1:47.51
1:51.85
1:51.96
1:52.43
241
233
230
209
197
171
168
168
165
160
152
151
138
122
122
121
43.51
43.78
43.16
44.06
44.76
47.38
47.88
47.16
48.00
48.29
49.59
49.30
51.68
50.90
51.72
52.77
45.73
46.58
47.48
49.56
50.70
52.75
52.72
53.46
53.35
54.02
54.52
55.08
55.83
1:00.95
1:00.24
59.66
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Koreň Marek
Kosec Martin
Kacvinský Samuel
Hrušovský Šimon
Slimák Adam
Lorinc Šimon
Rigda Jakub
Foltín Samuel
Bollo Svätoslav
Lizák Filip
Kreta Jakub
Antol Adam
Gramata Maximilián
Jacečko Dávid
Ogurčák Adam
Sninčák Matej
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
04
04
04
04
03
04
04
04
04
04
04
04
03
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
SPK Bratislava
Piccard Senec
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
ŠKP Košice
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
Piccard Senec
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 24
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 31, žiaci, 100m prsia, B
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
Makšim Samuel
04
Orca Michalovce
1:53.91 116
Ondruš Adrián
04
Nereus Žilina
2:00.96
97
Rosinský Denis
04
Orca Michalovce
2:01.39
96
Várady Noel
04
Piccard Senec
2:03.26
91
Krajč Adam
04
KP Aquacity Poprad
2:06.31
85
Janík Boris
04
PK Prešov
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Gajdoš Martin
04
Orca Michalovce
SW 7.5a - P:Kop chodidlami nesmeroval do strany, krivý strih, motýlikové kopanie.
54.47
56.44
55.06
57.83
59.86
59.44
1:04.52
1:06.33
1:05.43
1:06.45
17.
18.
19.
20.
21.
DSQ
C
Meliš Matej
05
SPK Bratislava
1:38.24 181
45.35
52.89
Bátovský Boris
05
ŠK Atóm Levice
1:43.29 156
47.50
55.79
Timko Michal
05
Nereus Žilina
1:46.32 143
49.71
56.61
Mokryš Matej
05
KP Spišská Nová Ves
1:49.37 131
51.23
58.14
Geletka Filip
05
KP Spišská Nová Ves
1:53.81 116
51.96
1:01.85
Kožuškanič Alex
06
Delfín Liptovský Mikuláš
1:54.41 114
53.22
1:01.19
Dunčko Dominik
05
ŠK Iglovia
2:02.87
92
56.68
1:06.19
Jonner Adam
05
KP Aquacity Poprad
2:05.93
86
59.45
1:06.48
Ščerbák Oliver
05
PK Prešov
2:13.00
73
1:00.94
1:12.06
Husár Jakub
06
ŠK Iglovia
2:17.28
66
1:03.87
1:13.41
Paľo Marko Viliam
06
PK Prešov
2:17.62
65
1:02.07
1:15.55
Ferjo Ján Jakub
05
PK Prešov
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
DSQ Leško Martin
05
KP Aquacity Poprad
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
DSQ Cardoso Leonardo
06
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DSQ
žiačky, 100m prsia
disciplína 32
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:23.87
1:28.90
1:30.37
1:32.72
1:32.76
1:34.98
1:35.52
1:37.29
1:40.85
1:41.79
1:43.71
1:47.97
1:49.08
1:51.62
1:51.92
1:54.11
1:54.71
1:54.83
1:55.00
1:59.54
2:01.72
2:02.28
2:04.43
411
345
328
304
303
283
278
263
236
229
217
192
186
174
172
163
160
160
159
141
134
132
125
39.62
41.19
44.23
43.75
44.64
45.90
45.38
45.76
47.64
47.20
49.91
51.41
50.26
51.47
51.50
52.87
53.69
53.97
53.94
57.50
56.27
55.91
58.55
44.25
47.71
46.14
48.97
48.12
49.08
50.14
51.53
53.21
54.59
53.80
56.56
58.82
1:00.15
1:00.42
1:01.24
1:01.02
1:00.86
1:01.06
1:02.04
1:05.45
1:06.37
1:05.88
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Makšimová Petronela
Dobšovičová Viktória
Benková Klára
Mesárošová Martina
Bálintová Hana
Čižmariková Zuzana
Salcerová Karolína
Svistáková Ráchel
Lörincová Johanna
Sitková Eva
Majdová Šárka
Gajdošová Natália-Mária
Jakubíková Michaela
Kobeľáková Laura
Kaliská Tamara
Sučáková Lucia
Petrušová Laura
Balážová Ivana
Katreniaková Zuzana
Lažíková Barbora
Szuperáková Elena
Lešková Terézia
Majorská Rebeka
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
03
03
03
03
03
04
03
04
03
03
04
04
03
04
03
04
04
04
04
03
Orca Michalovce
SPK Bratislava
Delfín Liptovský Mikuláš
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Spišská Nová Ves
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
Orca Michalovce
KP Spišská Nová Ves
Delfín Liptovský Mikuláš
MPK Dolný Kubín
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
PK Prešov
Piccard Senec
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 25
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 32, žiačky, 100m prsia, B
Roč.
por.
24.
25.
26.
DSQ
Nahalková Alexandra
04
KP Aquacity Poprad
Sýkorová Perla
03
KP Aquacity Poprad
Zemková Paula
04
ŠK Iglovia
Dzurčaninová Nina
04
ŠKP Košice
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
čas
body
50m
100m
2:05.13
2:11.16
2:25.37
123
107
78
57.27
58.41
1:08.27
1:07.86
1:12.75
1:17.10
C
1. Neufeldová Matilda
nový rekord
2. Kanocová Emma
3. Matyusová Viktória
4. Kalaninová Nina
5. Hrubá Terézia
6. Didiková Alexandra
7. Gerecová Rebecca
8. Neuwirthová Naďa
9. Krajňáková Kristína
10. Šinková-Morales Emma
11. Sekelská Laura
12. Martišovičová Ivana
13. Barabas Ella
14. Pustaiová Patrícia
15. Kočutová Lucia
16. Tkáčová Pavlína
17. Ďurišková Tamara
18. Servátková Soňa
19. Nováková Timea
20. Hricová Alica
21. Servátková Nina
disciplína 33
08.02.2015
05
ŠKP Košice
1:38.32
255
47.29
51.03
05
05
05
05
05
06
06
06
05
05
05
06
05
05
05
05
06
05
06
06
Orca Michalovce
Delfín Liptovský Mikuláš
Orca Michalovce
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Prešov
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Spišská Nová Ves
PK Prešov
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
PK Prešov
1:41.78
1:47.29
1:48.61
1:52.65
1:54.16
1:54.37
1:56.52
1:57.46
1:58.55
2:02.45
2:03.57
2:04.65
2:10.47
2:12.53
2:14.15
2:20.51
2:21.01
2:26.53
2:27.58
3:12.98
230
196
189
169
162
162
153
149
145
132
128
125
109
104
100
87
86
77
75
33
48.58
50.17
51.30
52.30
52.17
51.40
55.32
55.12
56.04
57.44
57.85
56.71
1:00.19
1:02.64
1:02.86
1:03.98
1:07.66
1:07.41
1:03.55
1:30.77
53.20
57.12
57.31
1:00.35
1:01.99
1:02.97
1:01.20
1:02.34
1:02.51
1:05.01
1:05.72
1:07.94
1:10.28
1:09.89
1:11.29
1:16.53
1:13.35
1:19.12
1:24.03
1:42.21
žiaci, 50m motýlik
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
33.69
36.38
37.26
38.21
40.38
41.15
41.87
42.66
43.70
45.49
48.22
52.10
1:01.39
270
215
200
185
157
148
141
133
124
110
92
73
44
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DSQ
Tišťan Tibor
03
PO Ružomberok
Tomko Marek
04
SPK Bratislava
Folťan Patrik
04
SPK Bratislava
Sopko Branislav
04
PK Prešov
Lorinc Šimon
04
ŠK Iglovia
Mizera Ladislav
04
KP Spišská Nová Ves
Jalč Lukáš
04
KP Spišská Nová Ves
Foltín Samuel
03
SPK Bratislava
Sninčák Matej
03
Piccard Senec
Jacečko Dávid
04
Orca Michalovce
Konrád Lukáš
04
SPK Bratislava
Kučera Martin
03
KP Aquacity Poprad
Ogurčák Adam
04
ŠK Iglovia
Antol Adam
04
PO Ružomberok
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 26
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 33, žiaci, 50m motýlik
C
1.
2.
3.
4.
5.
Medvecký Maximilián
Timko Michal
Lukáč Ronald
Schwartz Richard
Spišský Šimon
disciplína 34
08.02.2015
05
05
05
05
06
PO Ružomberok
Nereus Žilina
ŠKP Košice
Piccard Senec
KP Spišská Nová Ves
41.13
42.10
43.06
46.57
50.76
žiačky, 50m motýlik
148
138
129
102
79
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
Roč.
čas
body
1. Nikolajová Sára
nový rekord
2. Rusznyáková Sára
3. Neufeldová Klára
4. Jankovičová Dominika
5. Horníková Soňa
6. Marcinčinová Marika
7. Kmettyová Alexandra
8. Svistáková Ráchel
9. Kelemenová Melisa
10. Krivdová Kristína
11. Kubiňáková Katarína
12. Vidová Sofia
13. Lapšanská Gabriela
14. Fábryová Yvona
15. Foltínová Kristína
16. Jakubíková Michaela
17. Hromjáková Ema
18. Chrzáňová Veronika
19. Lešková Terézia
03
SPK Bratislava
33.94
370
04
03
04
03
03
03
03
03
04
04
04
03
04
04
03
04
04
04
SPK Bratislava
ŠKP Košice
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
MPK Dolný Kubín
Piccard Senec
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
Orca Michalovce
PK Prešov
Delfín Liptovský Mikuláš
PK Prešov
36.90
37.25
38.15
38.71
40.27
41.24
42.53
42.54
43.03
43.88
44.39
44.50
45.45
46.09
49.27
49.50
50.77
53.57
288
280
260
249
221
206
188
188
181
171
165
164
154
148
121
119
110
94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
05
05
06
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
SPK Bratislava
ASWIM Svit
KP Spišská Nová Ves
Uzhorod
Orca Michalovce
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ASWIM Svit
40.40
42.52
44.52
46.50
46.83
49.51
51.86
51.87
53.15
54.00
56.18
1:00.27
1:01.10
219
188
164
144
141
119
103
103
96
92
81
66
63
07
ŠKP Košice
49.93
116
07
DELKO Komárno
50.46
112
B
C
Galbavá Aneta
Slušná Lillian
Výrosteková Miriam
Vidnianska Daria
Kalaninová Nina
Matyusová Viktória
Kubovová Ema
Popovičová Loriána
Šinková-Morales Emma
Dzurillová Alexandra
Zavecká Sára
Barabas Ella
Ďurásová Alexandra
D1
1. Viziová Viktória
nový rekord
2. Szászová Miriama
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 27
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 34, žiačky, 50m motýlik
D2
1. Schwartzová Tímea
08
Piccard Senec
1:13.32
36
žiaci, 100m polohové preteky
disciplína 35
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:19.20
1:21.90
1:24.65
1:24.94
1:24.99
1:25.56
1:26.69
1:27.59
1:28.98
1:29.01
1:30.02
1:30.44
1:30.60
1:32.41
1:32.51
1:34.30
1:42.68
1:50.24
1:56.65
262
237
214
212
212
208
200
194
185
184
178
176
175
165
164
155
120
97
82
36.34
36.68
38.07
41.81
41.11
41.22
40.20
41.60
40.07
40.53
41.59
42.01
42.58
43.86
43.85
43.98
49.34
51.93
55.46
42.86
45.22
46.58
43.13
43.88
44.34
46.49
45.99
48.91
48.48
48.43
48.43
48.02
48.55
48.66
50.32
53.34
58.31
1:01.19
1:26.25
1:34.76
1:38.59
1:43.82
203
153
136
116
40.81
44.54
46.50
49.28
45.44
50.22
52.09
54.54
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sabo Juraj
Tišťan Tibor
Tomko Marek
Kacvinský Samuel
Kosec Martin
Hrušovský Šimon
Rigda Jakub
Koreň Marek
Sopko Branislav
Ertel David
Mizera Ladislav
Lorinc Šimon
Jalč Lukáš
Kreta Jakub
Bollo Svätoslav
Gramata Maximilián
Antol Adam
Ondruš Adrián
Ogurčák Adam
04
03
04
03
03
04
04
03
04
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
SPK Bratislava
PO Ružomberok
SPK Bratislava
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
ŠK Iglovia
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Piccard Senec
ŠKP Košice
PO Ružomberok
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
C
1.
2.
3.
4.
DSQ
Medvecký Maximilián
05
PO Ružomberok
Timko Michal
05
Nereus Žilina
Bátovský Boris
05
ŠK Atóm Levice
Filipák Alexander
06
ŠK Iglovia
Úradník Martin
05
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
žiačky, 100m polohové preteky
disciplína 36
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:25.06
1:25.85
1:26.49
1:26.64
1:27.01
1:29.74
1:30.21
1:30.25
1:30.48
1:30.66
1:31.61
1:32.34
1:33.97
1:34.90
308
299
293
291
287
262
258
257
255
254
246
240
228
221
39.89
40.47
41.08
42.35
41.16
43.22
41.88
42.67
42.15
43.11
42.10
42.16
45.70
44.65
45.17
45.38
45.41
44.29
45.85
46.52
48.33
47.58
48.33
47.55
49.51
50.18
48.27
50.25
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rusznyáková Sára
Bálintová Hana
Salcerová Karolína
Čižmariková Zuzana
Dobšovičová Viktória
Mesárošová Martina
Majdová Šárka
Marcinčinová Marika
Dzurejová Alexandra
Dzurčaninová Nina
Gyuriová Simona
Horníková Soňa
Sitková Eva
Vidová Sofia
Splash Meet Manager 11, 11.32931
04
03
03
03
03
03
04
03
04
04
03
03
03
04
SPK Bratislava
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
MPK Dolný Kubín
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 28
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 36, žiačky, 100m polohové preteky, B
Roč.
por.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
čas
body
50m
100m
Lapšanská Gabriela
Kelemenová Melisa
Gajdošová Natália-Mária
Kmettyová Alexandra
Muránska Kristína
Kobeľáková Laura
Fábryová Yvona
Hromjáková Ema
Petrušová Laura
03
03
03
03
03
04
04
04
04
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PK Prešov
1:36.30
1:37.27
1:37.45
1:37.46
1:38.77
1:38.78
1:41.65
1:42.97
1:50.10
212
206
204
204
196
196
180
173
142
44.32
45.64
47.86
44.90
47.39
46.45
48.29
46.97
51.68
51.98
51.63
49.59
52.56
51.38
52.33
53.36
56.00
58.42
Kanocová Emma
Dinková Miroslava
Slušná Lillian
Martišovičová Ivana
Vidnianska Daria
Dzurillová Alexandra
Zavecká Sára
05
05
05
05
05
05
05
Orca Michalovce
SPK Bratislava
ASWIM Svit
Piccard Senec
Uzhorod
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
1:32.87
1:33.78
1:38.03
1:47.80
1:52.79
1:55.98
2:05.59
236
229
201
151
132
121
95
42.05
45.41
44.01
48.41
49.40
53.70
55.90
50.82
48.37
54.02
59.39
1:03.39
1:02.28
1:09.69
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
žiaci, 50m znak
disciplína 37
08.02.2015
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
35.60
37.12
37.81
39.70
39.96
41.89
42.52
44.09
44.79
48.82
49.10
51.32
52.23
256
225
213
184
181
157
150
134
128
99
97
85
81
42.64
44.97
50.67
55.25
55.74
58.48
59.29
1:02.20
1:11.43
1:13.13
149
127
88
68
66
57
55
48
31
29
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sabo Juraj
Folťan Patrik
Ertel David
Sopko Branislav
Kosec Martin
Jacečko Dávid
Lizák Filip
Janík Boris
Konrád Lukáš
Makšim Samuel
Gajdoš Martin
Rosinský Denis
Ondruš Adrián
04
04
03
04
03
04
04
04
04
04
04
04
04
SPK Bratislava
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
MPK Dolný Kubín
PK Prešov
SPK Bratislava
Orca Michalovce
Orca Michalovce
Orca Michalovce
Nereus Žilina
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DSQ
Meliš Matej
05
SPK Bratislava
Spišský Šimon
06
KP Spišská Nová Ves
Mokryš Matej
05
KP Spišská Nová Ves
Ščerbák Oliver
05
PK Prešov
Málik Patrik
05
KP Aquacity Poprad
Paľo Marko Viliam
06
PK Prešov
Cardoso Leonardo
06
ŠK Iglovia
Dunčko Dominik
05
ŠK Iglovia
Ferjo Ján Jakub
05
PK Prešov
Ludvig Filip
06
KP Aquacity Poprad
Balážik Andrej
06
ŠK Iglovia
SW 6.5 - Z:Pretekár v cieli nedohmatol v polohe na zank.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 29
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 37, žiaci, 50m znak
D2
1. Krájňák Matej
disciplína 38
08.02.2015
08
PK Prešov
1:05.74
žiačky, 50m znak
40
3 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Makšimová Petronela
Nikolajová Sára
Foltínová Miroslava
Hodoňová Nina
Jankovičová Dominika
Štubendeková Patrícia
Lörincová Johanna
Hromjáková Ema
Katreniaková Zuzana
Chrzáňová Veronika
Benková Klára
Muránska Kristína
Sučáková Lucia
Kaliská Tamara
Kubiňáková Katarína
Lešková Terézia
Szuperáková Elena
03
03
04
04
04
03
04
04
04
04
03
03
03
04
04
04
04
Orca Michalovce
SPK Bratislava
SPK Bratislava
MPK Dolný Kubín
Nereus Žilina
MPK Dolný Kubín
Orca Michalovce
PK Prešov
MPK Dolný Kubín
Delfín Liptovský Mikuláš
Delfín Liptovský Mikuláš
ŠK Iglovia
MPK Dolný Kubín
Delfín Liptovský Mikuláš
Piccard Senec
PK Prešov
ŠK Iglovia
36.51
36.54
38.55
38.56
40.18
41.57
43.25
44.57
45.00
45.53
45.79
46.24
46.74
47.12
49.81
52.86
54.30
348
347
296
296
261
236
209
191
186
179
176
171
166
162
137
114
106
05
Orca Michalovce
43.44
207
05
06
05
06
05
06
06
05
05
05
06
05
06
06
05
SPK Bratislava
PK Prešov
Uzhorod
KP Spišská Nová Ves
ŠK Iglovia
ASWIM Svit
DELKO Komárno
KP Spišská Nová Ves
DELKO Komárno
ŠK Iglovia
PK Prešov
Nereus Žilina
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠK Iglovia
44.06
48.95
50.36
50.59
55.20
57.69
57.70
57.79
57.79
59.77
59.93
1:01.41
1:08.90
1:16.40
1:16.53
198
144
132
131
100
88
88
87
87
79
78
73
51
38
37
07
07
07
07
DELKO Komárno
MPK Dolný Kubín
KP Aquacity Poprad
PK Delfín Bratislava
48.39
52.65
53.52
58.14
149
116
110
86
C
1. Kalaninová Nina
nový rekord
2. Galbavá Aneta
3. Krajňáková Kristína
4. Vidnianska Daria
5. Neuwirthová Naďa
6. Nováková Timea
7. Ďurásová Alexandra
8. Szászová Ema
9. Hrebeňárová Lenka
Őri Laura
11. Ďurišková Tamara
12. Servátková Soňa
13. Kočutová Lucia
14. Bombarová Zdenka
15. Servátková Nina
16. Tkáčová Pavlína
D1
1.
2.
3.
4.
Szászová Miriama
Majdová Rebeka
Švarcová Hana
Halgašová Sára
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 30
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
disciplína 38, žiačky, 50m znak
D2
1. Popovičová Viviána
08
ŠKP Košice
1:23.60
29
žiaci, 100m voľný spôsob
disciplína 39
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
Roč.
čas
body
50m
100m
1:10.55
1:11.71
1:15.02
1:16.58
1:17.31
1:17.48
1:17.65
1:19.46
1:23.20
1:26.59
1:32.96
1:38.66
1:42.32
1:45.01
1:50.56
1:53.23
258
246
214
202
196
195
193
180
157
139
112
94
84
78
67
62
34.44
35.06
35.72
36.12
37.53
37.88
37.33
28.01
38.21
41.01
43.35
45.27
49.14
48.01
51.98
51.23
36.11
36.65
39.30
40.46
39.78
39.60
40.32
51.45
44.99
45.58
49.61
53.39
53.18
57.00
58.58
1:02.00
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
Tomko Marek
04
SPK Bratislava
Rigda Jakub
04
KP Aquacity Poprad
Tišťan Tibor
03
PO Ružomberok
Koreň Marek
03
KP Aquacity Poprad
Lorinc Šimon
04
ŠK Iglovia
Ertel David
03
KP Aquacity Poprad
Sninčák Matej
03
Piccard Senec
Foltín Samuel
03
SPK Bratislava
Slimák Adam
04
KP Aquacity Poprad
Antol Adam
04
PO Ružomberok
Gramata Maximilián
04
ŠKP Košice
Kučera Martin
03
KP Aquacity Poprad
Várady Noel
04
Piccard Senec
Ogurčák Adam
04
ŠK Iglovia
Krajč Adam
04
KP Aquacity Poprad
Makšim Samuel
04
Orca Michalovce
Konrád Lukáš
04
SPK Bratislava
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ Kreta Jakub
04
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
C
1. Medvecký Maximilián
nový rekord
2. Lukáč Ronald
3. Bátovský Boris
4. Schwartz Richard
5. Kožuškanič Alex
6. Filipák Alexander
7. Leško Martin
8. Husár Jakub
9. Málik Patrik
10. Jonner Adam
11. Dunčko Dominik
12. Ščerbák Oliver
13. Balážik Andrej
14. Ferjo Ján Jakub
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
PO Ružomberok
1:13.14
231
36.42
36.72
05
05
05
06
06
05
06
05
05
05
05
06
05
ŠKP Košice
ŠK Atóm Levice
Piccard Senec
Delfín Liptovský Mikuláš
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
PK Prešov
1:25.43
1:27.68
1:29.08
1:33.60
1:38.55
1:53.19
1:56.50
1:57.61
1:59.75
2:10.21
2:10.24
2:28.49
2:46.71
145
134
128
110
94
62
57
55
52
41
41
27
19
39.87
39.87
41.16
43.02
47.16
52.53
54.32
54.90
56.02
59.61
59.27
1:08.90
1:14.74
45.56
47.81
47.92
50.58
51.39
1:00.66
1:02.18
1:02.71
1:03.73
1:10.60
1:10.97
1:19.59
1:31.97
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 31
Putovný pohár Slovenského raja
Spišská Nová Ves, 7. - 8.2.2015
žiačky, 100m voľný spôsob
disciplína 40
08.02.2015
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Švarcová Nina
Salcerová Karolína
Rusznyáková Sára
Čižmariková Zuzana
Marcinčinová Marika
Dobšovičová Viktória
Makšimová Petronela
Foltínová Miroslava
Svistáková Ráchel
Neufeldová Klára
Krivdová Kristína
Dzurčaninová Nina
Jankovičová Dominika
Gyuriová Simona
Dzurejová Alexandra
Kelemenová Melisa
Gajdošová Natália-Mária
Vidová Sofia
Benková Klára
Fábryová Yvona
Lapšanská Gabriela
Jakubíková Michaela
Kmettyová Alexandra
Muránska Kristína
Balážová Ivana
Kaliská Tamara
Nahalková Alexandra
Petrušová Laura
Lažíková Barbora
Sýkorová Perla
03
03
04
03
03
03
03
04
03
03
04
04
04
03
04
03
03
04
03
04
03
03
03
03
03
04
04
04
04
03
KP Aquacity Poprad
MPK Dolný Kubín
SPK Bratislava
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
SPK Bratislava
Orca Michalovce
SPK Bratislava
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
MPK Dolný Kubín
ŠKP Košice
Nereus Žilina
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
Orca Michalovce
ŠKP Košice
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
1:11.69
1:12.72
1:13.31
1:15.46
1:15.47
1:16.27
1:16.54
1:17.21
1:17.62
1:18.45
1:18.47
1:19.07
1:19.54
1:20.35
1:21.18
1:23.99
1:24.41
1:25.96
1:26.43
1:26.68
1:28.21
1:30.57
1:30.59
1:31.18
1:31.22
1:32.96
1:35.87
1:40.76
1:42.45
1:45.21
360
345
336
308
308
299
296
288
283
274
274
268
263
255
248
224
220
208
205
203
193
178
178
175
174
165
150
129
123
113
34.27
34.77
34.77
36.25
35.82
35.52
36.54
37.04
34.65
37.25
37.42
37.12
37.18
37.77
37.13
40.74
39.77
40.69
43.12
41.51
40.42
43.16
41.82
43.87
42.52
43.34
44.72
46.21
48.14
46.65
37.42
37.95
38.54
39.21
39.65
40.75
40.00
40.17
42.97
41.20
41.05
41.95
42.36
42.58
44.05
43.25
44.64
45.27
43.31
45.17
47.79
47.41
48.77
47.31
48.70
49.62
51.15
54.55
54.31
58.56
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Galbavá Aneta
Slušná Lillian
Dinková Miroslava
Neufeldová Matilda
Popovičová Loriána
Výrosteková Miriam
Šinková-Morales Emma
Martišovičová Ivana
Kubovová Ema
Zavecká Sára
Gerecová Rebecca
Dzurillová Alexandra
Ďurišková Tamara
Pustaiová Patrícia
Nováková Timea
Őri Laura
Sekelská Laura
Bombarová Zdenka
05
05
05
05
05
06
05
05
05
05
06
05
05
05
05
05
05
06
SPK Bratislava
ASWIM Svit
SPK Bratislava
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
Delfín Liptovský Mikuláš
Piccard Senec
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Delfín Liptovský Mikuláš
Nereus Žilina
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
DELKO Komárno
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
1:20.85
1:21.18
1:21.68
1:25.13
1:26.71
1:33.11
1:33.47
1:36.06
1:37.12
1:37.94
1:40.62
1:45.02
1:55.56
1:59.04
2:01.54
2:02.90
2:06.15
2:08.79
251
248
243
215
203
164
162
149
144
141
130
114
86
78
73
71
66
62
39.63
39.51
38.85
42.00
40.84
42.48
42.29
45.31
44.47
45.42
47.08
46.19
52.14
55.31
53.91
53.18
57.20
1:01.10
41.22
41.67
42.83
43.13
45.87
50.63
51.18
50.75
52.65
52.52
53.54
58.83
1:03.42
1:03.73
1:07.63
1:09.72
1:08.95
1:07.69
C
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
08.02.2015 19:39 - Strana 32
Download

VÝSLEDKY - aquap.sk