Slovenská plavecká federácia
Východoslovenský oblastný plavecký zväz
a
Klub plávania Spišská Nová Ves
Jarné M VSO
I. kolo
VÝSLEDKY
Dátum: 21.03.2015
Miesto: Spišská Nová Ves
Bazén: 25 m / 8 dráh
Všetky časy a medzičasy boli merané ručne digitálnymi stopkami.
Jarné M VSO, I.kolo
Konané v:
Spišskej Novej Vsi
Dátum :
21.03.2015
Bazén:
25m / 8 dráh
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Meno a priezvisko
trieda
Riaditeľ preteku
: Ivan Mirek
Hlavný časomerač
: Silvia Závatská
R2
Štartér
: Ján Pencák
R3
Pomocný štartér
: Martina Stanková
R1
Plavecký spôsob
:
:
Hlavný cieľový rozhodca
Cieľoví rozhodcovia
Časomerači
: Pavol Kolarčík
R1
Ľ : Ladislav Lištinský
R2
P : Stanislav Kotúček
R1
D1 : Katarína Kolarčíková
R1
D2 : Natália Mattová
R1
D3 : Dana Micikášová
R1
D4 : Daniela Matejová
R1
D5 : Sára Majerová
R1
D6 : Katarína Králiková
R1
D7 : Barbora Kurucová
R1
D8 : Martin Králik
R1
Náhradný časomerač
: Muhamet Hazrolli
R3
Hlavný obrátkový rozhodca
: Peter Blaško
R3
Obrátkoví rozhodcovia
D1-2 : Ľudmila Mattová
R1
D3-4 : Jozef Štofan
R1
D5-6 : Jozef Pavlík
R1
D7-8 : Michaela Maláková
R1
Výsledky-počítač
: Zuzana Szabóová
R2
ŠTK
: Silvia Závatská
R2
Hlásateľ
: Ivan Šulek
R2
Diplomy
: Zuzana Szabóová
R2
Lekár
: Marián Stanko
Vedúci protokolu
:
Delegát SPF
:
Hospodár
: Elena Stanková
Hlavný rozhodca
: Milada Leščáková
Technická čata
: Rastislav Kacvinský
Mariana Veszpremiová
Marián Teplan
Dagmar Tkáčová
Nicole Leščáková
R1
FINA
podpis
Zoznam klubov, zoradené podľa názvu
kód klubu
názov
ASWIM
AQUAP
KPSNV
MARKE
PKHU
ORCAM
PKPR
SPUPR
SKIGL
SKPKO
SKPPR
Active Swim Svit
KP Aquacity Poprad
Klub plávania Spišská Nová Ves
Marea klub Košice
Plavecký klub Chemes Humenné
Plavecký klub Orca Michalovce
Plavecký klub Prešov
TJ Slávia PU Prešov
Športový klub Iglovia
Športový klub polície Košice
Športový klub polície Prešov
Splash Meet Manager 11, 11.32931
21. marec 2015
kód klubu (dlhý)
Registered to Slovenská plavecká federácia
región
štát
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
21.03.2015 21:20 - Strana 1
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 1
21.03.2015
ženy, 50m motýlik
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
MIHAĽOVÁ, Dominika
GIŇOVSKÁ, Zuzana
STOLÁROVÁ, Karina
GRIBANIČOVÁ, Daniela
KURUCOVÁ, Adriána
ZACHAROVÁ, Nicol
7. DANIELČAKOVÁ, Mária
8. ČÍŽOVÁ, Anna
99
99
99
00
99
99
00
99
Orca Michalovce
TJ Slávia PU Prešov
MAREA Košice
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
MAREA Košice
30.98
35.44
35.45
35.46
36.25
36.25
36.79
39.32
487
325
325
325
304
304
291
238
1.
2.
3.
4.
5.
98
98
96
97
98
MAREA Košice
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
33.32
36.32
37.05
37.96
40.24
391
302
284
264
222
1.
2.
3.
4.
5.
S
MORÉOVÁ, Barbara
SCHNEIDEROVÁ, Natália
HAVAŠOVÁ, Lucia
ZAVACKÁ, Andrea
VOJTKOVÁ, Tatiana
disciplína 2
21.03.2015
muži, 50m motýlik
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
Roč.
čas
body
27.98
28.58
28.59
28.90
30.02
30.14
30.35
31.13
32.03
32.04
32.05
34.44
35.14
35.52
36.87
37.77
472
443
443
429
382
378
370
343
315
314
314
253
238
231
206
192
J
TOMČI, Andrej
97
Orca Michalovce
OPALKA, Róbert
99
Orca Michalovce
GIŇOVSKÝ, Ján
98
TJ Slávia PU Prešov
DŽUBARA, Mário
99
TJ Slávia PU Prešov
HANUŠČIN, Daniel
97
KPSNV
KULHAVÝ, Patrik
97
KP Aquacity Poprad
NEUFELD, Tobiáš
00
ŠKP Košice
SEMANCO, Peter
00
PK Humenné
ŠLAMPA, Matej
00
KP Aquacity Poprad
ZÁVATSKÝ, Lukáš
97
KP Aquacity Poprad
VALKO, Adam
99
KP Aquacity Poprad
CHLEBOVEC, Samuel
98
ŠK Iglovia
GREGA, Ján
98
Orca Michalovce
LASKOVSKÝ, Jozef
00
KP Aquacity Poprad
SENTPÉTERY, Samuel
00
ŠKP Košice
KELEMEN, Dušan
00
KP Aquacity Poprad
TERKOŠ, Viliam
99
PK Humenné
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
DSQ VALISKA, Branislav
98
Orca Michalovce
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť.
DSQ VAĽO, Andrej
99
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DSQ
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 1
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 2, muži, 50m motýlik
S
1.
2.
3.
4.
5.
HRINDA, Peter
PETRA, Jozef
GAJDUŠEK, Tomáš
SOPKO, Vladimír
TKÁČ, Lukáš
91
96
96
90
83
MAREA Košice
TJ Slávia PU Prešov
Orca Michalovce
MAREA Košice
ŠKP Košice
27.28
27.62
28.89
30.87
32.04
510
491
429
352
314
žiačky, 100m motýlik
disciplína 3
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DSQ
KANOCOVÁ, Emma
05
Orca Michalovce
NEUFELDOVÁ, Matilda
05
ŠKP Košice
SLUŠNÁ, Lillian
05
ASWIM Svit
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
06
KPSNV
BORŠČOVÁ, Ema
05
PK Humenné
HOLENTOVÁ, Vanda
05
KPSNV
IVANOVÁ, Emília
05
KP Aquacity Poprad
SÝKOROVÁ, Klaudia
05
ŠKP Košice
POPOVIČOVÁ , Loriána
05
ŠKP Košice
PITOŇÁKOVÁ, Agáta
05
KP Aquacity Poprad
HUDŽÍKOVÁ, Nina
06
KP Aquacity Poprad
GAJDOŠOVÁ, Ladislava
05
PK Humenné
ČVIRKOVÁ , Viktória
05
PK Humenné
SKUPINOVÁ, Vanesa
05
KP Aquacity Poprad
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť.
čas
body
50m
100m
1:28.04
1:34.87
1:38.81
1:41.96
1:43.18
1:44.29
1:44.30
1:48.58
1:48.78
1:49.12
1:54.21
2:01.16
2:18.41
244
195
172
157
151
147
147
130
129
128
111
93
62
39.34
43.84
42.79
41.81
44.14
47.01
47.41
48.31
47.40
48.58
50.34
55.28
1:03.36
48.70
51.03
56.02
1:00.15
59.04
57.28
56.89
1:00.27
1:01.38
1:00.54
1:03.87
1:05.88
1:15.05
žiaci, 100m motýlik
disciplína 4
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DSQ
VACEĽ, Martin Ján
05
PK Humenné
LUKÁČ, Ronald
05
ŠKP Košice
SPIŠSKÝ, Šimon
06
KPSNV
PANDOŠ, Michal
05
PK Humenné
MIŽÍK, Adam
05
ŠKP Košice
BARICA, Boris
05
PK Humenné
DANKO, Adam
06
PK Prešov
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť.
čas
body
50m
100m
1:31.84
1:33.85
1:56.02
2:00.12
2:09.31
2:24.21
147
137
72
65
52
37
42.41
42.06
52.74
55.20
51.29
1:02.00
49.43
51.79
1:03.28
1:04.92
1:18.02
1:22.21
ženy, 100m prsia
disciplína 5
21.03.2015
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:21.58
1:22.50
1:30.96
1:32.41
1:34.09
1:35.48
1:36.16
1:36.69
446
431
322
307
291
278
272
268
38.51
39.17
42.87
43.75
43.25
45.76
45.58
45.70
43.07
43.33
48.09
48.66
50.84
49.72
50.58
50.99
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MELNIČÁKOVÁ, Lenka
MAKŠIMOVÁ, Petronela
VLČKOVÁ , Dáša
ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana
FRIVALDSKÁ, Petra
NEUPAVEROVÁ, Karolína
ČAJBIKOVÁ, Sarah
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
03
03
03
03
03
PK Humenné
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 2
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 5, žiačky, 100m prsia, B
Roč.
por.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
čas
body
50m
100m
LÖRINCOVÁ, Johanna
04
SITKOVÁ, Eva
03
REPKOVÁ, Júlia
03
HEGEDÜŠOVÁ, Silvia
03
DZURČANINOVÁ, Nina
04
KMETTYOVÁ, Alexandra
03
VIDOVÁ, Sofia
04
NEUFELDOVÁ, Klára
03
ŠVARCOVÁ, Nina
03
GYURIOVÁ, Simona
03
LUKÁČOVÁ, Lujza
04
SZILÁGYIOVÁ, Laura
03
HORNÍKOVÁ, Soňa
03
MERTENCOVÁ, Júlia
04
GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária 03
DZUREJOVÁ, Alexandra
04
JAKUBÍKOVÁ, Michaela
03
JUHÁSOVÁ, Natália
03
LABUSOVÁ, Tamara
04
BALÁŽOVÁ, Ivana
03
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
04
PETRUŠOVÁ, Laura
04
KELEMENOVÁ, Melisa
03
KOPČOVÁ, Dominika
03
LAŽÍKOVÁ, Barbora
04
COPKOVÁ, Nella
03
HROMJÁKOVÁ, Ema
04
ŠAROSSYOVÁ, Stanislava
04
NAHALKOVÁ, Alexandra
04
SZUPERÁKOVÁ, Elena
04
LEŠKOVÁ, Terézia
04
DUNAJOVÁ JURČOVÁ , Zuzana04
DIRBÁKOVÁ, Alžbeta
04
ZEMKOVÁ, Paula
04
Orca Michalovce
KPSNV
ŠKP Prešov
ŠKP Prešov
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Prešov
MAREA Košice
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠKP Košice
KPSNV
Orca Michalovce
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Prešov
Orca Michalovce
PK Humenné
ŠKP Košice
PK Humenné
PK Prešov
ŠKP Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
1:37.25
1:38.38
1:38.95
1:39.24
1:39.24
1:41.92
1:42.08
1:42.13
1:43.50
1:44.83
1:45.85
1:46.16
1:46.68
1:46.84
1:46.95
1:47.19
1:47.36
1:47.59
1:48.06
1:48.53
1:48.57
1:49.64
1:49.92
1:51.81
1:56.57
1:58.09
1:58.54
1:58.76
2:01.00
2:02.09
2:03.01
2:10.58
2:10.60
2:23.95
263
254
250
248
248
229
227
227
218
210
204
202
199
198
198
196
195
194
192
189
189
183
182
173
153
147
145
144
136
133
130
108
108
81
46.09
45.57
45.96
47.43
46.70
48.37
47.52
49.01
49.01
49.59
49.82
49.31
52.22
49.98
50.44
50.07
49.92
50.42
51.12
51.63
49.47
51.10
51.79
52.89
56.07
55.00
56.36
54.38
59.83
56.41
57.41
1:00.72
1:00.71
1:07.96
51.16
52.81
52.99
51.81
52.54
53.55
54.56
53.12
54.49
55.24
56.03
56.85
54.46
56.86
56.51
57.12
57.44
57.17
56.94
56.90
59.10
58.54
58.13
58.92
1:00.50
1:03.09
1:02.18
1:04.38
1:01.17
1:05.68
1:05.60
1:09.86
1:09.89
1:15.99
TALÁČOVÁ, Alexandra
LUKÁČOVÁ, Zuzana
JAROŠOVÁ, Margaréta
DINIČOVÁ, Lea
KELEMENOVÁ, Bianca Kristin
MUDRÁKOVÁ, Olívia
NEUFELDOVÁ, Lea
DAŇOVÁ, Zuzana
PIRHÁČOVÁ, Katarína
BREJČÁKOVÁ, Laura
KONIECNA, Eva
POLYÁKOVÁ, Miroslava
VALKOVÁ, Barbora
GAĽOVÁ, Maxima Renáta
KRÁLOVÁ, Natália
MUDRÁKOVÁ, Natália
MARUŠINSKÁ, Tatiána
ČILLÍKOVÁ, Tereza
GRÍGEROVÁ, Gabriela
SCHLOSSEROVÁ, Ema
KUCEKOVÁ, Regína
KEŠEĽÁKOVÁ, Nicol
SILVAYOVÁ, Lucia
ŽÁKOVÁ, Simona
KPSNV
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
1:17.56
1:26.91
1:28.00
1:28.65
1:30.10
1:30.79
1:31.08
1:31.09
1:31.48
1:31.76
1:31.95
1:31.96
1:32.47
1:35.34
1:35.98
1:35.99
1:36.60
1:37.18
1:37.18
1:37.46
1:38.50
1:39.85
1:39.95
1:39.96
519
369
355
348
331
324
320
320
316
313
311
311
306
279
274
274
269
264
264
261
253
243
242
242
35.82
41.27
41.94
41.36
41.64
42.89
44.95
42.79
43.09
43.35
43.81
43.82
43.28
44.91
45.85
45.49
45.79
46.55
45.87
45.94
46.76
46.62
46.16
45.72
41.74
45.64
46.06
47.29
48.46
47.90
46.13
48.30
48.39
48.41
48.14
48.14
49.19
50.43
50.13
50.50
50.81
50.63
51.31
51.52
51.74
53.23
53.79
54.24
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
01
02
02
02
01
01
02
02
01
02
02
01
02
02
02
02
02
01
02
02
02
01
01
01
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 3
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 5, žiačky, 100m prsia, A
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
MIŽÍKOVÁ, Alexandra
BABJAKOVÁ, Natália
ZVALČÁKOVÁ, Emma
KOPÁČOVÁ, Natália
PAVOLOVÁ, Olívia
ŠPAKOVSKÁ, Soňa
HUSÁKOVÁ, Petra
TABAKOVÁ, Petra
REGULOVÁ, Daša
HNÁTHOVÁ, Petra
KUČALOVÁ, Alexandra
TABAKOVÁ, Zuzana
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
ŠKP Košice
PK Humenné
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KPSNV
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
MAREA Košice
PK Humenné
PK Humenné
1:41.00
1:41.20
1:41.65
1:42.11
1:42.31
1:43.52
1:44.20
1:45.68
1:47.25
1:47.82
1:49.53
1:51.83
235
233
230
227
226
218
214
205
196
193
184
173
48.45
47.94
47.10
49.55
48.00
48.50
49.39
48.81
48.85
50.28
49.92
51.11
52.55
53.26
54.55
52.56
54.31
55.02
54.81
56.87
58.40
57.54
59.61
1:00.72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TIRPÁKOVÁ, Viktória
PETREKOVÁ, Sofia
KURUCOVÁ, Adriána
VEĽKÁ, Alexandra
MÁTÉOVÁ, Alexandra
GRIBANIČOVÁ, Daniela
ŠIMOVÁ, Kristína
SOPKOVÁ, Soňa
STOLÁROVÁ, Karina
ČÍŽOVÁ, Anna
ŠVAJKOVÁ, Gabriela
99
99
99
00
00
00
00
99
99
99
99
ŠK Iglovia
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
PK Humenné
ŠK Iglovia
TJ Slávia PU Prešov
MAREA Košice
MAREA Košice
KPSNV
1:22.72
1:23.92
1:25.26
1:26.85
1:28.82
1:28.96
1:29.65
1:32.87
1:34.79
1:39.38
1:45.94
428
410
391
370
346
344
336
302
284
247
203
39.62
39.06
39.24
40.68
42.14
41.51
42.03
42.95
43.87
45.80
48.51
43.10
44.86
46.02
46.17
46.68
47.45
47.62
49.92
50.92
53.58
57.43
HAVAŠOVÁ, Lucia
SCHNEIDEROVÁ, Natália
VOJTKOVÁ, Tatiana
VANACKÁ, Lenka
96
98
98
96
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
KPSNV
1:21.42
1:28.84
1:33.15
1:56.91
449
345
300
151
38.64
42.21
43.24
56.90
42.78
46.63
49.91
1:00.01
J
S
1.
2.
3.
4.
muži, 100m prsia
disciplína 6
21.03.2015
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
1:28.24
1:29.28
1:32.45
1:33.12
1:36.93
1:36.96
1:40.66
1:40.67
1:41.55
1:42.34
1:43.16
1:43.47
1:43.96
1:45.00
1:45.08
1:45.56
1:45.76
1:46.70
1:47.51
250
241
217
212
188
188
168
168
164
160
156
155
153
148
148
146
145
141
138
42.58
41.82
43.54
44.55
45.11
45.46
48.11
47.38
48.14
48.32
49.16
47.65
49.10
49.96
50.11
48.74
50.24
50.88
49.94
45.66
47.46
48.91
48.57
51.82
51.50
52.55
53.29
53.41
54.02
54.00
55.82
54.86
55.04
54.97
56.82
55.52
55.82
57.57
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
KOREŇ, Marek
HRUŠOVSKÝ, Šimon
KACVINSKÝ, Samuel
KOSEC, Martin
KISLAN, Matej
LORINC, Šimon
KRETA, Jakub
RIGDA, Jakub
MIZERA, Ladislav
SOPKO, Branislav
JALČ, Lukáš
SPODNIAK, Šimon
JACEČKO, Dávid
JANÍK, Boris
KAŠŠAY, Arthur
MOLITORIS, Daniel
ONDERIŠIN, Samuel
GRAMATA, Maximilián
TOMÁŠ, Bohuslav
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
04
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03
03
03
04
04
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KPSNV
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Prešov
KPSNV
Orca Michalovce
Orca Michalovce
PK Prešov
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 4
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 6, žiaci, 100m prsia, B
Roč.
por.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
čas
body
50m
100m
BREJČÁK, Pavol
03
KP Aquacity Poprad
1:48.03 136
50.73
57.30
RINDOŠ, Branislav
04
KP Aquacity Poprad
1:50.60 127
51.03
59.57
MAKŠIM, Samuel
04
Orca Michalovce
1:52.32 121
52.52
59.80
OGURČÁK, Adam
04
ŠK Iglovia
1:53.57 117
52.97
1:00.60
GAJDOŠ, Martin
04
Orca Michalovce
1:54.83 113
53.56
1:01.27
JANČEK, Martin
04
KP Aquacity Poprad
1:55.49 111
53.41
1:02.08
VARGA, Nikolas
03
ŠKP Košice
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
ROSINSKÝ, Denis
04
Orca Michalovce
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
KUČERA, Martin
03
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
LOJEK, Marko
04
KP Aquacity Poprad
SW 7.5b - P:Vykonaný aktívny motýlikový kop (okrem štartu a každej obrátky).
SLIMÁK, Adam
04
KP Aquacity Poprad
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
DSQ
LEŠKO, Richard
02
Orca Michalovce
1:17.64 367
36.12
41.52
VLASATÝ, Damián
01
KP Aquacity Poprad
1:20.87 325
38.02
42.85
KOCAN, Michal
01
ŠKP Košice
1:21.94 312
37.53
44.41
HROMJÁK, Adam
02
PK Prešov
1:23.38 296
39.07
44.31
SLAVKOVSKÝ, Eduard
02
KPSNV
1:25.24 277
40.03
45.21
ŠTALMACH, Branislav
02
PK Prešov
1:35.34 198
44.47
50.87
MINDÁŠ, Šimon
01
TJ Slávia PU Prešov
1:35.66 196
44.68
50.98
KOTRADY, Ruben
02
KPSNV
1:36.12 193
44.14
51.98
TURZÁK, Tomáš
02
ŠKP Košice
1:36.67 190
44.98
51.69
ČERŇA, Samuel
02
PK Humenné
1:38.25 181
44.77
53.48
SMIK, Damián
02
ŠK Iglovia
1:39.69 173
46.64
53.05
STRUHÁR, Adam
02
ŠKP Košice
1:39.83 172
46.30
53.53
MASTIK, Alexander
02
PK Humenné
1:41.02 166
47.29
53.73
LATTA, Richard
01
PK Humenné
1:42.76 158
48.29
54.47
PRIBULA, Stanislav
02
ŠKP Prešov
1:46.14 143
50.26
55.88
DÚBRAVSKÝ, Dalibor
02
KP Aquacity Poprad
1:52.68 120
53.17
59.51
AL AHDAL, Leo
02
PK Humenné
1:55.09 112
52.68
1:02.41
BABINČÁK, Vladimír
02
PK Humenné
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
STANKO, Adam
01
Orca Michalovce
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
SCHÜTZ, Juraj
02
PK Prešov
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
RUMAN, Boris
02
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
SMIK, Sebastián
02
ŠK Iglovia
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HANUŠČIN, Daniel
KULHAVÝ, Patrik
SEDLÁK, Ivo
SEMANCO, Peter
VALISKA, Branislav
KLEJA, Denis
KELEMEN, Dušan
TERKOŠ, Viliam
BABJÁR, Sebastián
JANOŠČÍK, Ľuboš
DOBRANSKÝ, Oliver
Splash Meet Manager 11, 11.32931
97
97
00
00
98
99
00
99
00
00
00
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Humenné
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
TJ Slávia PU Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:14.88
1:16.20
1:18.53
1:20.22
1:23.39
1:25.23
1:28.85
1:29.52
1:35.83
1:36.29
1:43.36
409
388
355
333
296
277
245
239
195
192
155
33.65
35.26
36.92
35.77
38.13
39.72
43.15
41.21
43.83
42.49
47.10
41.23
40.94
41.61
44.45
45.26
45.51
45.70
48.31
52.00
53.80
56.26
21.03.2015 21:20 - Strana 5
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 6, žiaci, 100m prsia, J
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
DSQ ZÁVATSKÝ, Lukáš
97
KP Aquacity Poprad
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
S
1. HRINDA, Peter
2. TKÁČ, Lukáš
91
83
disciplína 7
21.03.2015
MAREA Košice
ŠKP Košice
1:06.34
1:17.56
589
368
30.99
35.83
žiačky, 50m prsia
35.35
41.73
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
NEUFELDOVÁ, Matilda
KALANINOVÁ, Nina
DIDIKOVÁ, Alexandra
HRUBÁ, Terézia
BORŠČOVÁ, Ema
POPOVIČOVÁ , Loriána
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
HENNELOVÁ, Emma
IVANOVÁ, Lívia
KUBOVOVÁ, Ema
HREBEŇÁROVÁ, Lenka
LIHAJOVÁ, Sofia
VRÁBĽOVÁ , Viktória
GAJDOŠOVÁ, Ladislava
ČVIRKOVÁ , Viktória
PAVLIKOVÁ, Zuzana
GYURIOVÁ, Ema
PUSTAIOVÁ, Patrícia
SÝKOROVÁ, Klaudia
HIRÁKOVÁ, Mária
BEZÁKOVÁ, Simona
NOVÁKOVÁ, Timea
ŠABĽOVÁ, Tatiana
TREBIŠOVSKÁ, Nina
BUHAJOVÁ, Anna Stephanie
SZUPERÁKOVÁ, Kristína
KROMKOVÁ, Marta
ROXEROVÁ, Michaela
HRICOVÁ, Alica
GAJDOŠOVÁ, Hana
NOVOROĽNÍKOVÁ , Lea
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
05
05
05
05
05
06
06
05
05
05
05
06
06
05
05
06
05
05
05
05
06
05
06
05
06
06
06
06
06
06
06
ŠKP Košice
Orca Michalovce
ŠKP Prešov
KPSNV
PK Humenné
ŠKP Košice
KPSNV
PK Prešov
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
45.10
48.09
48.54
50.09
50.28
50.83
51.56
52.62
52.84
53.52
53.75
55.16
55.38
56.63
56.99
57.00
57.07
57.63
57.94
58.01
1:00.56
1:01.34
1:01.54
1:01.81
1:02.06
1:03.87
1:06.02
1:06.54
1:07.59
1:08.48
1:11.04
1:12.17
260
214
208
190
187
181
174
163
161
155
153
142
140
131
129
128
128
124
122
122
107
103
102
101
99
91
83
81
77
74
66
63
21.03.2015 21:20 - Strana 6
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
žiaci, 50m prsia
disciplína 8
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
VACEĽ, Martin Ján
05
PK Humenné
GELETKA, Filip
05
KPSNV
LUKÁČ, Ronald
05
ŠKP Košice
MOKRYŠ, Matej
05
KPSNV
LUKSAJ, Dominik
06
PK Humenné
PANDOŠ, Michal
05
PK Humenné
FILIPÁK, Alexander
06
ŠK Iglovia
LEŠKO, Timotej
06
PK Humenné
DUNČKO, Dominik
05
ŠK Iglovia
SÝKORA, Lukáš
05
ŠKP Prešov
ČORNÝ, Tomáš
05
PK Humenné
FÁBRY, Dominik
05
KP Aquacity Poprad
ORSAG, Dominik
05
KP Aquacity Poprad
BARICA, Boris
05
PK Humenné
JONNER, Adam
05
KP Aquacity Poprad
HUSÁR, Jakub
06
ŠK Iglovia
LEŠKO, Martin
05
KP Aquacity Poprad
MIŽÍK, Adam
05
ŠKP Košice
BAČA, Dávid
06
PK Humenné
SCHWEITZER, Adam
05
KP Aquacity Poprad
ČAMBAL, Martin
05
ŠK Iglovia
MÁLIK, Patrik
05
KP Aquacity Poprad
CHOMANIČ, Lukáš
06
PK Humenné
JACKO, Róbert
06
PK Humenné
DANKO, Adam
06
PK Prešov
ZVALENÝ, Martin
06
KP Aquacity Poprad
JANČEK, Richard
06
KP Aquacity Poprad
PAĽO, Marko Viliam
06
PK Prešov
FERJO, Ján Jakub
05
PK Prešov
BABINČÁK, Samuel
06
PK Humenné
FORIŠ, Adam
06
ŠKP Prešov
CARDOSO, Leonardo
06
ŠK Iglovia
SW 10.4 - Pretekár sa pri obrátke fyzicky nedotkol steny.
DSQ ÚRADNÍK, Martin
05
ŠK Iglovia
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
DSQ
čas
body
48.19
49.34
51.00
51.73
51.89
53.25
53.30
54.48
54.94
55.91
55.95
55.98
56.01
57.06
57.89
58.02
58.63
58.67
59.56
59.64
59.70
59.83
59.84
1:00.52
1:00.92
1:02.67
1:03.44
1:04.18
1:06.81
1:07.28
1:26.16
143
134
121
116
115
106
106
99
97
92
91
91
91
86
82
82
79
79
76
75
75
75
75
72
71
65
63
60
53
52
25
ženy, 200m znak
disciplína 9
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
38.46
39.31
37.93
37.30
39.54
40.31
41.96
40.16
41.56
42.18
42.08
42.83
43.91
44.58
41.80
42.14
43.60
45.06
44.41
45.16
45.56
41.89
41.04
41.87
44.53
42.63
45.04
45.55
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DSQ
GIŇOVSKÁ, Zuzana
99
TJ Slávia PU Prešov
2:42.31
KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
00
KP Aquacity Poprad
2:44.05
GRIBANIČOVÁ, Daniela 00
PK Humenné
2:45.58
ZACHAROVÁ, Nicol
99
KP Aquacity Poprad
2:48.97
HAVAŠOVÁ, Sára
00
ŠK Iglovia
2:49.41
BILLICHOVÁ, Martina
99
KP Aquacity Poprad
2:54.42
SOPKOVÁ, Soňa
99
TJ Slávia PU Prešov
2:57.65
MIHAĽOVÁ, Dominika
99
Orca Michalovce
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
404
391
380
358
355
325
308
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 7
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 9, ženy, 200m znak
S
1. SMIKOVÁ, Anetta
97
KPSNV
2:33.17 481
35.55
38.73
muži, 200m znak
disciplína 10
21.03.2015
39.77
39.12
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
32.59
32.24
35.57
33.71
36.38
35.44
36.88
47.66
35.16
35.78
40.01
39.84
40.11
40.87
41.62
52.32
35.82
38.15
41.06
43.34
41.82
43.58
43.26
54.48
36.31
37.25
37.19
40.98
40.86
41.66
41.18
53.76
34.73
37.36
37.60
39.58
39.22
40.44
38.69
39.72
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DSQ
GIŇOVSKÝ, Ján
98
TJ Slávia PU Prešov
2:19.88 436
TOMČI, Andrej
97
Orca Michalovce
2:23.42 404
DŽUBARA, Mário
99
TJ Slávia PU Prešov
2:33.83 328
OPALKA, Róbert
99
Orca Michalovce
2:37.87 303
GREGA, Ján
98
Orca Michalovce
2:39.17 296
VALKO, Adam
99
KP Aquacity Poprad
2:41.55 283
TERKOŠ, Viliam
99
PK Humenné
2:42.94 276
BABJÁR, Sebastián
00
TJ Slávia PU Prešov
3:28.22 132
DOBRANSKÝ, Oliver
00
ŠKP Košice
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
S
1. PETRA, Jozef
2. GAJDUŠEK, Tomáš
96
96
TJ Slávia PU Prešov
Orca Michalovce
2:30.24 352
2:37.10 308
žiačky, 100m voľný spôsob
disciplína 11
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
SLUŠNÁ, Lillian
KANOCOVÁ, Emma
NEUFELDOVÁ, Matilda
POPOVIČOVÁ , Loriána
HOLENTOVÁ, Vanda
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
BORŠČOVÁ, Ema
KALANINOVÁ, Nina
HRUBÁ, Terézia
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
PITOŇÁKOVÁ, Agáta
GYURIOVÁ, Ema
SÝKOROVÁ, Klaudia
ZAVECKÁ, Sára
IVANOVÁ, Emília
GAJDOŠOVÁ, Ladislava
FERENCOVÁ, Maximiliána
HIRÁKOVÁ, Mária
PAVLIKOVÁ, Zuzana
BUHAJOVÁ, Anna Stephanie
HUDŽÍKOVÁ, Nina
HENNELOVÁ, Emma
ĎURIŠKOVÁ, Tamara
SZUPERÁKOVÁ, Kristína
LIHAJOVÁ, Sofia
PUSTAIOVÁ, Patrícia
ŠABĽOVÁ, Tatiana
BEZÁKOVÁ, Simona
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
05
05
05
05
06
05
05
05
06
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
05
05
06
06
05
06
06
ASWIM Svit
Orca Michalovce
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KPSNV
KPSNV
PK Humenné
Orca Michalovce
KPSNV
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
PK Humenné
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
50m
100m
1:18.56
1:18.91
1:21.79
1:24.14
1:25.87
1:27.25
1:29.47
1:30.25
1:30.43
1:32.48
1:34.18
1:34.19
1:34.31
1:37.60
1:39.61
1:41.02
1:42.82
1:43.70
1:44.77
1:45.89
1:46.73
1:46.83
1:47.21
1:51.51
1:51.62
1:52.24
1:52.81
1:53.68
273
270
242
222
209
199
185
180
179
167
158
158
158
142
134
128
122
119
115
111
109
108
107
95
95
93
92
90
37.24
37.81
39.52
39.53
39.78
40.03
41.53
42.19
42.48
41.64
45.94
43.29
46.05
46.67
48.30
48.96
47.18
48.79
47.81
50.12
49.33
48.31
48.74
49.67
49.53
50.44
50.91
52.14
41.32
41.10
42.27
44.61
46.09
47.22
47.94
48.06
47.95
50.84
48.24
50.90
48.26
50.93
51.31
52.06
55.64
54.91
56.96
55.77
57.40
58.52
58.47
1:01.84
1:02.09
1:01.80
1:01.90
1:01.54
21.03.2015 21:20 - Strana 8
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 11, žiačky, 100m voľný spôsob, C
Roč.
por.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
DSQ
SKUPINOVÁ, Vanesa
05
KP Aquacity Poprad
HREBEŇÁROVÁ, Lenka
05
KPSNV
GAJDOŠOVÁ, Hana
06
PK Humenné
NOVÁKOVÁ, Timea
05
ŠK Iglovia
ČVIRKOVÁ , Viktória
05
PK Humenné
TREBIŠOVSKÁ, Nina
05
PK Humenné
VRÁBĽOVÁ , Viktória
06
PK Humenné
KROMKOVÁ, Marta
06
KP Aquacity Poprad
IVANOVÁ, Lívia
05
KP Aquacity Poprad
NOVOROĽNÍKOVÁ , Lea
06
KP Aquacity Poprad
HRICOVÁ, Alica
06
ŠK Iglovia
ROXEROVÁ, Michaela
06
KP Aquacity Poprad
KUBOVOVÁ, Ema
05
KP Aquacity Poprad
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
čas
body
50m
100m
1:57.56
1:57.72
1:57.91
1:59.63
2:00.02
2:01.65
2:03.02
2:03.87
2:03.94
2:05.34
2:21.62
2:24.15
81
81
80
77
76
73
71
69
69
67
46
44
57.28
52.26
53.39
54.57
55.82
53.02
54.84
56.37
54.21
55.39
1:02.86
1:03.96
1:00.28
1:05.46
1:04.52
1:05.06
1:04.20
1:08.63
1:08.18
1:07.50
1:09.73
1:09.95
1:18.76
1:20.19
žiaci, 100m voľný spôsob
disciplína 12
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
DSQ
LUKÁČ, Ronald
05
ŠKP Košice
VACEĽ, Martin Ján
05
PK Humenné
SPIŠSKÝ, Šimon
06
KPSNV
FILIPÁK, Alexander
06
ŠK Iglovia
GELETKA, Filip
05
KPSNV
MOKRYŠ, Matej
05
KPSNV
PANDOŠ, Michal
05
PK Humenné
JANČEK, Richard
06
KP Aquacity Poprad
LEŠKO, Timotej
06
PK Humenné
ÚRADNÍK, Martin
05
ŠK Iglovia
BARICA, Boris
05
PK Humenné
LEŠKO, Martin
05
KP Aquacity Poprad
MIŽÍK, Adam
05
ŠKP Košice
HUSÁR, Jakub
06
ŠK Iglovia
MÁLIK, Patrik
05
KP Aquacity Poprad
ČORNÝ, Tomáš
05
PK Humenné
ČAMBAL, Martin
05
ŠK Iglovia
FÁBRY, Dominik
05
KP Aquacity Poprad
JONNER, Adam
05
KP Aquacity Poprad
PAĽO, Marko Viliam
06
PK Prešov
CHOMANIČ, Lukáš
06
PK Humenné
HAVLÍK, Lucas
06
KP Aquacity Poprad
LUKSAJ, Dominik
06
PK Humenné
DUNČKO, Dominik
05
ŠK Iglovia
ORSAG, Dominik
05
KP Aquacity Poprad
BAČA, Dávid
06
PK Humenné
ZVALENÝ, Martin
06
KP Aquacity Poprad
JACKO, Róbert
06
PK Humenné
CARDOSO, Leonardo
06
ŠK Iglovia
FERJO, Ján Jakub
05
PK Prešov
BABINČÁK, Samuel
06
PK Humenné
SCHWEITZER, Adam
05
KP Aquacity Poprad
SW 5.2 - VS:Pretekár sa pri obrátke/v cieli nedotkol steny bazéna.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
50m
100m
1:22.05
1:24.79
1:31.09
1:32.43
1:35.31
1:36.84
1:39.75
1:41.80
1:42.15
1:43.36
1:43.71
1:43.77
1:44.74
1:47.59
1:48.28
1:48.29
1:50.15
1:51.00
1:53.18
1:54.22
1:56.90
2:00.44
2:02.31
2:02.32
2:03.81
2:05.93
2:13.60
2:17.11
2:17.66
2:23.80
2:24.44
164
148
120
114
104
99
91
86
85
82
81
81
78
72
71
71
67
66
62
60
56
51
49
49
47
45
38
35
34
30
30
38.19
40.52
42.19
43.50
44.16
43.57
46.14
47.37
45.16
48.86
48.78
48.48
44.14
49.02
49.16
51.92
49.90
53.68
53.42
51.32
50.80
53.31
58.63
55.98
56.13
53.92
1:01.13
1:00.91
1:01.36
1:07.06
1:01.77
43.86
44.27
48.90
48.93
51.15
53.27
53.61
54.43
56.99
54.50
54.93
55.29
1:00.60
58.57
59.12
56.37
1:00.25
57.32
59.76
1:02.90
1:06.10
1:07.13
1:03.68
1:06.34
1:07.68
1:12.01
1:12.47
1:16.20
1:16.30
1:16.74
1:22.67
21.03.2015 21:20 - Strana 9
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
žiačky, 200m voľný spôsob
disciplína 13
21.03.2015
11 - 14 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
MELNIČÁKOVÁ, Lenka 03
ŠVARCOVÁ, Nina
03
ČAJBIKOVÁ, Sarah
03
ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana 03
NEUFELDOVÁ, Klára
03
VIDOVÁ, Sofia
04
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
03
NEUPAVEROVÁ, Karolína 03
FRIVALDSKÁ, Petra
03
VLČKOVÁ , Dáša
03
MAKŠIMOVÁ, Petronela 03
DZURČANINOVÁ, Nina 04
GYURIOVÁ, Simona
03
DZUREJOVÁ, Alexandra 04
HORNÍKOVÁ, Soňa
03
GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária
03
KELEMENOVÁ, Melisa
03
KOPČOVÁ, Dominika
03
LAPŠANSKÁ, Gabriela
03
JUHÁSOVÁ, Natália
03
REPKOVÁ, Júlia
03
KMETTYOVÁ, Alexandra 03
LÖRINCOVÁ, Johanna
04
MURÁNSKA, Kristína
03
KORMANÍKOVÁ, Tatiana 03
PETREKOVÁ, Veronika 03
HROMJÁKOVÁ, Ema
04
JAKUBÍKOVÁ, Michaela 03
BALÁŽOVÁ, Ivana
03
LUKÁČOVÁ, Lujza
04
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
04
LAŽÍKOVÁ, Barbora
04
SZILÁGYIOVÁ, Laura
03
PETRUŠOVÁ, Laura
04
COPKOVÁ, Nella
03
MERTENCOVÁ, Júlia
04
NAHALKOVÁ, Alexandra 04
LEŠKOVÁ, Terézia
04
SZUPERÁKOVÁ, Elena 04
ŠOFRANKOVÁ, Nikola
04
DIRBÁKOVÁ, Alžbeta
04
LABUSOVÁ, Tamara
04
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Orca Michalovce
PK Humenné
ŠK Iglovia
PK Humenné
ŠKP Prešov
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KPSNV
ŠKP Košice
MAREA Košice
PK Prešov
PK Humenné
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
2:32.16
2:39.51
2:44.17
2:48.25
2:48.29
2:48.77
2:48.78
2:49.13
2:50.62
2:50.89
2:50.92
2:51.82
2:52.00
2:52.61
2:53.85
2:54.94
2:54.99
3:01.61
3:03.25
3:03.38
3:03.72
3:03.87
3:05.19
3:05.94
3:13.77
3:13.87
3:15.21
3:17.81
3:18.38
3:18.81
3:22.52
3:23.06
3:24.97
3:27.81
3:29.98
3:32.63
3:33.99
3:40.21
3:43.58
3:46.34
3:54.19
3:54.50
389
338
310
288
288
285
285
283
276
275
275
270
270
267
261
256
256
229
223
222
221
221
216
213
188
188
184
177
175
174
165
164
159
153
148
142
140
128
122
118
106
106
34.63
35.58
37.16
37.66
37.66
38.04
38.75
39.57
38.12
40.53
38.26
37.86
37.82
38.27
40.79
38.74
41.17
39.73
41.40
43.15
39.91
41.00
41.11
41.46
43.97
40.30
43.43
44.78
44.24
42.90
42.54
45.62
41.93
45.20
46.60
46.63
46.74
46.38
48.54
45.62
51.44
52.72
38.93
41.08
42.80
43.76
43.00
44.35
43.71
43.33
43.75
44.11
44.24
44.29
43.72
45.07
46.63
44.86
46.41
46.48
47.35
43.98
47.26
48.28
49.73
47.21
51.30
48.53
49.47
52.75
51.03
52.00
51.94
53.73
51.19
55.34
56.65
57.32
54.67
57.72
57.14
56.87
1:01.70
1:02.20
39.63
42.00
44.08
43.72
44.81
44.93
44.77
44.45
45.55
44.12
46.22
45.69
46.25
47.41
44.73
46.59
46.49
48.70
48.58
49.83
49.27
49.82
50.81
49.87
51.89
52.84
51.72
48.49
53.12
51.94
54.77
46.50
54.57
55.91
54.47
55.49
57.52
58.44
59.23
1:02.19
1:04.89
1:03.60
38.97
40.85
40.13
43.11
42.82
41.45
41.55
41.78
43.20
42.13
42.20
43.98
44.21
41.86
41.70
44.75
40.92
46.70
45.92
46.42
47.28
44.77
43.54
47.40
46.61
52.20
50.59
51.79
49.99
51.97
53.27
57.21
57.28
51.36
52.26
53.19
55.06
57.67
58.67
1:01.66
56.16
55.98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TALÁČOVÁ, Alexandra
01
SILVAYOVÁ, Lucia
01
DINIČOVÁ, Lea
02
MUDRÁKOVÁ, Olívia
01
POLYÁKOVÁ, Miroslava 01
DAŇOVÁ, Zuzana
02
NEUFELDOVÁ, Lea
02
GAĽOVÁ, Maxima Renáta 02
ČILLÍKOVÁ, Tereza
01
VALKOVÁ, Barbora
02
KRÁLOVÁ, Natália
02
MIŽÍKOVÁ, Alexandra
01
KPSNV
Orca Michalovce
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Orca Michalovce
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
2:19.48
2:21.18
2:28.03
2:30.11
2:30.29
2:31.75
2:31.94
2:32.31
2:33.44
2:33.89
2:34.14
2:38.01
506
488
423
406
404
393
391
388
380
376
375
348
31.60
32.08
33.70
33.17
33.34
35.84
32.80
33.75
35.58
35.25
36.03
36.52
35.21
35.52
36.29
37.74
38.57
38.92
37.76
39.32
39.73
39.58
39.78
41.02
36.82
37.44
39.42
40.07
39.97
40.25
40.76
41.23
39.91
40.19
40.20
41.22
35.85
36.14
38.62
39.13
38.41
36.74
40.62
38.01
38.22
38.87
38.13
39.25
A
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 10
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 13, žiačky, 200m voľný spôsob, A
por.
Roč.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
KONIECNA, Eva
02
JAROŠOVÁ, Margaréta 02
IVANOVOVÁ, Eliška
02
ZVALČÁKOVÁ, Emma
02
LUKÁČOVÁ, Zuzana
02
OROLOVÁ, Vanesa
02
ŠPAKOVSKÁ, Soňa
02
KEŠEĽÁKOVÁ, Nicol
01
KUČALOVÁ, Alexandra 01
MUDRÁKOVÁ, Natália
02
ILAVSKÁ, Katarína
01
BABJAKOVÁ, Natália
02
ŠMELKOVÁ, Izabela
01
DUNČKOVÁ, Pavlína
01
HUSÁKOVÁ, Petra
02
BREJČÁKOVÁ, Laura
02
SCHLOSSEROVÁ, Ema 02
KELEMENOVÁ, Bianca Kristin
01
KUCEKOVÁ, Regína
02
KOPÁČOVÁ, Natália
02
PAVOLOVÁ, Olívia
02
GRÍGEROVÁ, Gabriela
02
HNÁTHOVÁ, Petra
02
ŽÁKOVÁ, Simona
01
REGULOVÁ, Daša
02
TABAKOVÁ, Petra
02
TABAKOVÁ, Zuzana
01
čas body
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Humenné
PK Prešov
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
MAREA Košice
Orca Michalovce
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
2:43.25
2:43.81
2:43.91
2:45.63
2:46.67
2:46.77
2:51.61
2:52.50
2:54.03
2:56.75
2:59.81
3:00.71
3:04.33
3:06.14
3:08.18
3:10.10
3:10.51
3:10.82
3:11.01
3:13.43
3:14.33
3:15.87
3:18.83
3:21.19
3:23.98
3:28.88
3:28.98
315
312
311
302
296
296
271
267
260
248
236
232
219
213
206
199
198
197
197
189
187
182
174
168
161
150
150
50m
100m
150m
200m
37.03
37.03
36.80
37.24
37.79
37.62
38.76
38.57
38.38
38.56
40.15
41.72
40.05
40.88
43.43
43.14
40.05
45.03
41.23
43.01
42.05
42.68
44.23
42.20
44.36
46.33
45.16
41.98
41.41
41.18
43.12
42.55
42.76
44.37
43.77
45.04
44.76
44.98
47.56
46.55
47.92
47.84
50.29
47.81
50.40
50.20
49.24
49.45
51.96
51.76
51.42
51.22
53.70
53.97
43.61
42.63
43.88
44.47
43.47
43.84
45.62
46.68
46.65
47.25
47.02
47.30
49.22
49.42
51.31
50.55
52.04
51.09
50.74
51.69
52.25
51.74
53.26
53.53
55.20
57.14
56.38
40.63
42.74
42.05
40.80
42.86
42.55
42.86
43.48
43.96
46.18
47.66
44.13
48.51
47.92
45.60
46.12
50.61
44.30
48.84
49.49
50.58
49.49
49.58
54.04
53.20
51.71
53.47
žiaci, 200m voľný spôsob
disciplína 14
21.03.2015
11 - 14 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
35.50
35.75
37.72
37.11
37.97
37.53
38.54
39.69
38.77
37.71
39.90
41.08
39.06
37.91
41.13
41.93
42.86
43.39
42.67
42.53
44.40
43.07
44.45
44.51
45.05
40.01
42.19
41.89
41.23
42.27
43.29
44.42
44.19
44.40
46.30
45.50
44.96
45.67
46.31
48.22
48.43
49.21
50.46
52.72
50.05
52.56
52.81
53.04
51.87
54.84
41.20
42.10
42.44
43.12
42.18
43.97
44.99
45.63
46.50
48.27
45.44
45.82
47.14
50.33
49.87
49.40
49.74
50.15
53.95
52.55
55.19
56.01
53.47
55.27
56.46
38.87
38.46
38.96
41.33
41.08
42.56
43.00
43.03
43.27
40.85
42.48
43.48
44.97
49.45
44.93
45.59
43.79
47.21
46.19
51.41
48.79
51.50
53.87
53.43
53.10
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
RIGDA, Jakub
KOSEC, Martin
KACVINSKÝ, Samuel
SOPKO, Branislav
HRUŠOVSKÝ, Šimon
KOREŇ, Marek
LORINC, Šimon
KRETA, Jakub
ONDERIŠIN, Samuel
MIZERA, Ladislav
SLIMÁK, Adam
JALČ, Lukáš
MOLITORIS, Daniel
KISLAN, Matej
GUMAN, Eduard
BREJČÁK, Pavol
JACEČKO, Dávid
GRAMATA, Maximilián
SPODNIAK, Šimon
JANČEK, Martin
TOMÁŠ, Bohuslav
GAJDOŠ, Martin
KUČERA, Martin
KAŠŠAY, Arthur
RINDOŠ, Branislav
Splash Meet Manager 11, 11.32931
04
03
03
04
04
03
04
04
03
04
04
04
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
03
03
04
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Prešov
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Prešov
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠKP Košice
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
2:35.58
2:38.50
2:41.01
2:42.79
2:43.50
2:47.35
2:50.95
2:52.54
2:52.94
2:53.13
2:53.32
2:55.34
2:56.84
3:04.00
3:04.15
3:05.35
3:05.60
3:11.21
3:15.53
3:16.54
3:20.94
3:23.39
3:24.83
3:25.08
3:29.45
260
246
235
227
224
209
196
191
189
189
188
182
177
157
157
154
153
140
131
129
120
116
114
113
106
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 11
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 14, žiaci, 200m voľný spôsob, B
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
26.
27.
28.
29.
30.
JANÍK, Boris
LOJEK, Marko
VARGA, Nikolas
MAKŠIM, Samuel
ROSINSKÝ, Denis
04
04
03
04
04
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
Orca Michalovce
Orca Michalovce
3:31.86 103
3:36.99 96
3:50.52 80
3:51.82 78
3:59.80 71
46.35
46.65
49.75
47.48
49.94
55.75
56.06
59.22
1:02.40
1:01.28
56.71
58.12
1:01.33
1:02.51
1:06.19
53.05
56.16
1:00.22
59.43
1:02.39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
STANKO, Adam
HROMJÁK, Adam
SLIMÁK, Samuel
VLASATÝ, Damián
LEŠKO, Richard
KOCAN, Michal
MINDÁŠ, Šimon
PAVLÁK, Milan
AL AHDAL, Leo
SMIK, Damián
TURZÁK, Tomáš
SMIK, Sebastián
ŠTALMACH, Branislav
DOPIRIAK, Daniel
LATTA, Richard
MASTIK, Alexander
BABINČÁK, Vladimír
PRIBULA, Stanislav
KOTRADY, Ruben
RUMAN, Boris
SCHÜTZ, Juraj
STRUHÁR, Adam
DÚBRAVSKÝ, Dalibor
ČERŇA, Samuel
VERBA, Viktor
01
02
02
01
02
01
01
02
02
02
02
02
02
02
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Orca Michalovce
PK Prešov
KPSNV
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠKP Košice
TJ Slávia PU Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠKP Prešov
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
ŠKP Prešov
KPSNV
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
2:16.15
2:18.21
2:19.79
2:22.13
2:23.66
2:24.87
2:27.68
2:33.08
2:43.81
2:47.00
2:49.41
2:51.31
2:52.56
2:53.61
2:54.46
2:55.15
2:57.19
2:58.81
2:59.87
3:04.32
3:07.88
3:12.68
3:13.34
3:14.65
3:16.05
30.92
31.25
31.95
32.44
32.44
31.31
33.40
33.20
35.41
38.08
37.91
38.91
37.32
39.39
37.84
38.14
38.84
39.21
38.43
40.08
42.75
43.68
44.81
43.20
44.88
35.00
34.74
35.82
36.06
37.06
36.69
36.66
38.76
42.49
41.79
43.87
44.61
43.92
44.92
43.87
45.67
46.62
46.13
45.83
46.06
48.43
50.27
51.42
50.51
50.95
36.11
35.86
36.77
37.49
38.67
38.24
39.47
41.50
43.94
44.21
45.49
46.19
46.30
45.95
46.88
47.21
45.98
47.62
48.30
48.91
49.62
50.16
50.39
52.36
51.04
34.12
36.36
35.25
36.14
35.49
38.63
38.15
39.62
41.97
42.92
42.14
41.60
45.02
43.35
45.87
44.13
45.75
45.85
47.31
49.27
47.08
48.57
46.72
48.58
49.18
A
388
371
359
341
330
322
304
273
223
210
201
195
190
187
184
182
176
171
168
156
147
137
135
133
130
ženy, 400m voľný spôsob
disciplína 15
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1. KURUCOVÁ, Adriána
50m:
100m:
32.72
1:08.98
32.72
36.26
99
150m:
200m:
1:46.42
2:24.46
34.74
37.50
150m:
200m:
1:50.41
2:29.91
35.09
38.60
150m:
200m:
1:52.55
2:32.22
150m:
200m:
1:56.83
2:37.59
150m:
200m:
1:53.82
2:35.19
150m:
200m:
1:54.92
2:36.19
2. KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
50m:
100m:
34.74
1:12.24
00
3. VEĽKÁ, Alexandra
50m:
100m:
35.09
1:13.69
00
4. GIŇOVSKÁ, Zuzana
50m:
100m:
36.57
1:16.45
36.57
39.88
99
5. MÁTÉOVÁ, Alexandra
50m:
100m:
34.47
1:13.42
34.47
38.95
00
6. BILLICHOVÁ, Martina
50m:
100m:
35.13
1:14.56
Splash Meet Manager 11, 11.32931
35.13
39.43
99
KP Aquacity Poprad
37.44
38.04
250m:
300m:
3:04.42
3:44.51
39.96
40.09
350m:
400m:
3:10.52
3:51.43
40.61
40.91
350m:
400m:
3:12.47
3:52.24
40.25
39.77
350m:
400m:
3:17.63
3:57.94
40.04
40.31
350m:
400m:
3:16.86
3:58.29
41.67
41.43
350m:
400m:
41.77
42.22
350m:
400m:
KP Aquacity Poprad
38.17
39.50
250m:
300m:
ŠKP Košice
38.86
39.67
250m:
300m:
TJ Slávia PU Prešov
40.38
40.76
250m:
300m:
ŠKP Košice
40.40
41.37
250m:
300m:
KP Aquacity Poprad
40.36
41.27
250m:
300m:
3:17.96
4:00.18
Registered to Slovenská plavecká federácia
5:03.61
460
4:24.59
5:03.61
40.08
39.02
5:10.97
428
4:31.58
5:10.97
40.15
39.39
5:14.57
414
4:33.83
5:14.57
41.59
40.74
5:16.50
406
4:37.89
5:16.50
39.95
38.61
5:21.40
388
4:40.54
5:21.40
42.25
40.86
5:24.60
377
4:42.74
5:24.60
42.56
41.86
21.03.2015 21:20 - Strana 12
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 15, žiačky, 400m voľný spôsob, J
Roč.
por.
7. DANIELČAKOVÁ, Mária
50m:
100m:
36.06
1:16.33
00
36.06
40.27
150m:
200m:
1:57.61
2:39.75
36.35
40.61
150m:
200m:
1:59.48
2:42.19
37.17
40.57
150m:
200m:
1:59.93
2:43.38
36.17
40.43
150m:
200m:
1:58.68
2:41.69
150m:
200m:
1:59.98
2:42.61
37.02
41.70
150m:
200m:
2:01.44
2:45.03
39.89
44.59
150m:
200m:
2:10.23
2:56.51
150m:
200m:
1:51.90
2:31.16
150m:
200m:
1:54.88
2:36.40
8. HAVAŠOVÁ, Sára
50m:
100m:
36.35
1:16.96
00
9. TIRPÁKOVÁ, Viktória
50m:
100m:
37.17
1:17.74
99
10. SOPKOVÁ, Soňa
50m:
100m:
36.17
1:16.60
99
11. MIHAĽOVÁ, Dominika
50m:
100m:
36.25
1:17.26
36.25
41.01
99
12. STOLÁROVÁ, Karina
50m:
100m:
37.02
1:18.72
99
13. ŠIMOVÁ, Kristína
50m:
100m:
39.89
1:24.48
00
čas
KP Aquacity Poprad
41.28
42.14
250m:
300m:
3:22.96
4:06.14
43.21
43.18
350m:
400m:
3:24.95
4:08.60
42.76
43.65
350m:
400m:
3:26.51
4:10.24
43.13
43.73
350m:
400m:
43.18
43.51
350m:
400m:
43.69
43.87
350m:
400m:
3:28.33
4:12.13
43.30
43.80
350m:
400m:
3:42.63
4:28.89
46.12
46.26
350m:
400m:
3:11.71
3:53.15
40.55
41.44
350m:
400m:
3:18.60
4:01.37
42.20
42.77
350m:
400m:
ŠK Iglovia
42.52
42.71
250m:
300m:
ŠK Iglovia
42.19
43.45
250m:
300m:
TJ Slávia PU Prešov
42.08
43.01
250m:
300m:
3:24.87
4:08.38
Orca Michalovce
42.72
42.63
250m:
300m:
3:26.30
4:10.17
MAREA Košice
42.72
43.59
250m:
300m:
ŠK Iglovia
45.75
46.28
250m:
300m:
body
5:32.28
351
4:49.62
5:32.28
43.48
42.66
5:33.45
347
4:51.78
5:33.45
43.18
41.67
5:35.02
343
4:53.00
5:35.02
42.76
42.02
5:35.08
342
4:50.58
5:35.08
42.20
44.50
5:37.72
334
4:53.08
5:37.72
42.91
44.64
5:40.28
327
4:54.60
5:40.28
42.47
45.68
6:01.02
274
5:15.08
6:01.02
46.19
45.94
S
1. MORÉOVÁ, Barbara
50m:
100m:
34.81
1:12.31
34.81
37.50
98
2. SCHNEIDEROVÁ, Natália
50m:
100m:
35.86
14.50
35.86
98
MAREA Košice
39.59
39.26
250m:
300m:
ŠK Iglovia
1:40.38
41.52
250m:
300m:
5:14.72
413
4:34.48
5:14.72
41.33
40.24
5:25.50
374
4:44.13
5:25.50
42.76
41.37
muži, 400m voľný spôsob
disciplína 16
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1. GIŇOVSKÝ, Ján
50m:
100m:
30.26
1:04.00
98
30.26
33.74
150m:
200m:
1:39.06
2:15.14
31.55
34.67
150m:
200m:
1:42.17
2:18.75
30.86
34.56
150m:
200m:
1:41.32
2:18.62
33.69
38.12
150m:
200m:
1:50.45
2:28.95
32.06
38.12
150m:
200m:
1:49.61
2:29.47
2. NEUFELD, Tobiáš
50m:
100m:
31.55
1:06.22
00
3. DŽUBARA, Mário
50m:
100m:
30.86
1:05.42
99
4. VALISKA, Branislav
50m:
100m:
33.69
1:11.81
98
5. VALKO, Adam
50m:
100m:
32.06
1:10.18
Splash Meet Manager 11, 11.32931
99
TJ Slávia PU Prešov
35.06
36.08
250m:
300m:
2:51.97
3:28.78
36.83
36.81
350m:
400m:
2:55.68
3:33.08
36.93
37.40
350m:
400m:
37.81
37.25
350m:
400m:
38.48
39.98
350m:
400m:
39.23
39.19
350m:
400m:
ŠKP Košice
35.95
36.58
250m:
300m:
TJ Slávia PU Prešov
35.90
37.30
250m:
300m:
2:56.43
3:33.68
Orca Michalovce
38.64
38.50
250m:
300m:
3:07.43
3:47.41
KP Aquacity Poprad
39.43
39.86
250m:
300m:
3:08.70
3:47.89
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:42.74
423
4:06.30
4:42.74
37.52
36.44
4:45.96
408
4:10.58
4:45.96
37.50
35.38
4:48.81
396
4:11.90
4:48.81
38.22
36.91
5:03.25
342
4:27.05
5:03.25
39.64
36.20
5:04.56
338
4:26.78
5:04.56
38.89
37.78
21.03.2015 21:20 - Strana 13
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 16, žiaci, 400m voľný spôsob, J
Roč.
por.
6. KLEJA, Denis
50m:
100m:
33.20
1:10.08
99
33.20
36.88
150m:
200m:
1:48.21
2:28.05
32.25
38.23
150m:
200m:
1:50.06
2:30.40
32.33
37.60
150m:
200m:
1:48.66
2:27.99
34.34
39.33
150m:
200m:
1:54.02
2:34.42
35.54
38.42
150m:
200m:
1:53.94
2:34.20
31.72
38.19
150m:
200m:
1:50.44
2:32.24
34.72
39.30
150m:
200m:
1:55.44
2:37.08
34.94
41.01
150m:
200m:
1:58.39
2:41.08
35.96
40.27
150m:
200m:
1:58.68
2:41.61
33.32
38.30
150m:
200m:
1:52.59
2:35.44
35.49
40.47
150m:
200m:
1:59.16
2:43.58
39.20
44.00
150m:
200m:
2:08.82
2:55.76
39.52
47.65
150m:
200m:
2:17.57
3:06.89
29.57
33.34
150m:
200m:
1:37.12
2:12.04
29.91
33.61
150m:
200m:
1:38.58
2:14.18
30.31
33.70
150m:
200m:
1:38.70
2:14.17
150m:
200m:
1:56.93
2:38.55
7. TOMČI, Andrej
50m:
100m:
32.25
1:10.48
97
8. SEMANCO, Peter
50m:
100m:
32.33
1:09.93
00
9. ŠLAMPA, Matej
50m:
100m:
34.34
1:13.67
00
10. LASKOVSKÝ, Jozef
50m:
100m:
35.54
1:13.96
00
11. OPALKA, Róbert
50m:
100m:
31.72
1:09.91
99
12. CHLEBOVEC, Samuel
50m:
100m:
34.72
1:14.02
98
13. TERKOŠ, Viliam
50m:
100m:
34.94
1:15.95
99
14. SENTPÉTERY, Samuel
50m:
100m:
35.96
1:16.23
00
15. GREGA, Ján
50m:
100m:
33.32
1:11.62
98
16. SEDLÁK, Ivo
50m:
100m:
35.49
1:15.96
00
17. JANOŠČÍK, Ľuboš
50m:
100m:
39.20
1:23.20
00
18. DOBRANSKÝ, Oliver
50m:
100m:
39.52
1:27.17
00
čas
ŠK Iglovia
38.13
39.84
250m:
300m:
3:08.22
3:48.51
40.17
40.29
350m:
400m:
3:11.22
3:52.04
40.82
40.82
350m:
400m:
3:09.03
3:50.68
41.04
41.65
350m:
400m:
40.47
40.51
350m:
400m:
40.20
40.56
350m:
400m:
3:14.29
3:56.59
42.05
42.30
350m:
400m:
3:19.58
4:01.25
42.50
41.67
350m:
400m:
3:25.08
4:08.50
44.00
43.42
350m:
400m:
3:24.93
4:08.09
43.32
43.16
350m:
400m:
3:18.56
4:03.16
43.12
44.60
350m:
400m:
3:27.22
4:12.10
43.64
44.88
350m:
400m:
3:42.56
4:31.15
46.80
48.59
350m:
400m:
3:57.75
4:48.38
50.86
50.63
350m:
400m:
36.21
35.67
350m:
400m:
35.88
35.41
350m:
400m:
35.09
35.75
350m:
400m:
40.63
39.77
350m:
400m:
Orca Michalovce
39.58
40.34
250m:
300m:
PK Humenné
38.73
39.33
250m:
300m:
KP Aquacity Poprad
40.35
40.40
250m:
300m:
3:14.89
3:55.40
KP Aquacity Poprad
39.98
40.26
250m:
300m:
3:14.40
3:54.96
Orca Michalovce
40.53
41.80
250m:
300m:
ŠK Iglovia
41.42
41.64
250m:
300m:
PK Humenné
42.44
42.69
250m:
300m:
ŠKP Košice
42.45
42.93
250m:
300m:
Orca Michalovce
40.97
42.85
250m:
300m:
ŠKP Košice
43.20
44.42
250m:
300m:
KP Aquacity Poprad
45.62
46.94
250m:
300m:
ŠKP Košice
50.40
49.32
250m:
300m:
body
5:09.19
323
4:29.69
5:09.19
41.18
39.50
5:11.07
317
4:32.16
5:11.07
40.12
38.91
5:11.25
317
4:32.26
5:11.25
41.58
38.99
5:13.02
311
4:34.76
5:13.02
39.36
38.26
5:14.02
308
4:35.28
5:14.02
40.32
38.74
5:21.40
288
4:39.49
5:21.40
42.90
41.91
5:25.52
277
4:43.46
5:25.52
42.21
42.06
5:31.58
262
4:51.52
5:31.58
43.02
40.06
5:32.08
261
4:51.67
5:32.08
43.58
40.41
5:33.16
258
4:50.70
5:33.16
47.54
42.46
5:40.65
241
4:57.34
5:40.65
45.24
43.31
5:59.87
205
5:18.90
5:59.87
47.75
40.97
6:26.18
166
5:38.87
6:26.18
50.49
47.31
S
1. PETRA, Jozef
50m:
100m:
29.57
1:02.91
96
2. HRINDA, Peter
50m:
100m:
29.91
1:03.52
91
3. SOPKO, Vladimír
50m:
100m:
30.31
1:04.01
90
4. GAJDUŠEK, Tomáš
50m:
100m:
35.46
1:16.29
Splash Meet Manager 11, 11.32931
35.46
40.83
96
TJ Slávia PU Prešov
34.21
34.92
250m:
300m:
2:48.25
3:23.92
MAREA Košice
35.06
35.60
250m:
300m:
2:50.06
3:25.47
MAREA Košice
34.69
35.47
250m:
300m:
2:49.26
3:25.01
Orca Michalovce
40.64
41.62
250m:
300m:
3:19.18
3:58.95
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:35.04
459
4:00.35
4:35.04
36.43
34.69
4:35.70
456
4:01.87
4:35.70
36.40
33.83
4:36.12
454
4:00.80
4:36.12
35.79
35.32
5:20.38
290
4:40.06
5:20.38
41.11
40.32
21.03.2015 21:20 - Strana 14
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
ženy, 4 x 100m polohové preteky
disciplína 17
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
čas
por.
body
J
1. ŠKP Košice 1
POLYÁKOVÁ, Miroslava
MÁTÉOVÁ, Alexandra
ŠKP Košice
01
00
42.22
40.04
1:23.66
1:31.08
00
99
41.04
40.32
1:23.98
1:24.42
01
98
39.34
43.32
1:22.03
1:34.29
NEUFELDOVÁ, Klára
ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana
03
03
5:35.87
302
47.29
38.08
1:22.46
1:18.67
S
1. ŠK Iglovia 1
HAVAŠOVÁ, Sára
TIRPÁKOVÁ, Viktória
ŠK Iglovia
2. Orca Michalovce 1
SILVAYOVÁ, Lucia
VOJTKOVÁ, Tatiana
SCHNEIDEROVÁ, Natália
ŠIMOVÁ, Kristína
98
00
Orca Michalovce
MIHAĽOVÁ, Dominika
KELEMENOVÁ, Bianca Kristin
99
01
5:30.09
319
38.99
36.60
1:23.89
1:17.80
5:33.96
308
33.53
38.33
1:17.40
1:20.24
muži, 4 x 100m polohové preteky
disciplína 18
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
čas
por.
body
S
1. Orca Michalovce 1
TOMČI, Andrej
LEŠKO, Richard
Orca Michalovce
97
02
32.09
39.40
1:07.30
1:24.35
01
83
38.08
35.62
1:19.62
1:17.47
2. ŠKP Košice 1
KOCAN, Michal
TKÁČ, Lukáš
GAJDUŠEK, Tomáš
VALISKA, Branislav
96
98
ŠKP Košice
NEUFELD, Tobiáš
SEDLÁK, Ivo
00
00
muži, 100m voľný spôsob
disciplína 19
21.03.2015
4:50.73
321
35.41
29.11
1:14.16
1:04.92
4:53.72
311
31.91
30.62
1:09.60
1:07.03
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
55.26
56.59
58.21
59.63
1:00.88
1:01.28
1:01.91
1:01.94
1:02.83
1:03.87
1:04.06
1:04.87
1:06.81
1:10.25
1:11.15
1:12.12
1:12.64
1:12.81
1:16.89
537
500
460
428
402
394
382
381
365
348
345
332
304
261
251
241
236
235
199
25.86
27.07
28.14
28.31
29.76
28.69
28.36
28.85
29.79
30.07
29.58
30.70
31.19
32.69
33.14
34.86
33.72
33.34
35.84
29.40
29.52
30.07
31.32
31.12
32.59
33.55
33.09
33.04
33.80
34.48
34.17
35.62
37.56
38.01
37.26
38.92
39.47
41.05
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
TOMČI, Andrej
DŽUBARA, Mário
GIŇOVSKÝ, Ján
OPALKA, Róbert
VAĽO, Andrej
HANUŠČIN, Daniel
SEMANCO, Peter
VALISKA, Branislav
KULHAVÝ, Patrik
VALKO, Adam
GREGA, Ján
CHLEBOVEC, Samuel
SEDLÁK, Ivo
SENTPÉTERY, Samuel
TERKOŠ, Viliam
KLEJA, Denis
KELEMEN, Dušan
ZÁVATSKÝ, Lukáš
JANOŠČÍK, Ľuboš
Splash Meet Manager 11, 11.32931
97
99
98
99
99
97
00
98
97
99
98
98
00
00
99
99
00
97
00
Orca Michalovce
TJ Slávia PU Prešov
TJ Slávia PU Prešov
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
KPSNV
PK Humenné
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
ŠKP Košice
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 15
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 19, žiaci, 100m voľný spôsob, J
Roč.
por.
20. DOBRANSKÝ, Oliver
00
ŠKP Košice
DSQ BABJÁR, Sebastián
00
TJ Slávia PU Prešov
SW 4.4 - Pretekár odštartoval pred zaznením štartového povelu.
čas
body
50m
100m
1:21.10
170
36.69
44.41
54.18
59.62
1:00.56
1:04.19
1:04.79
570
428
408
343
333
25.85
28.70
28.55
30.50
30.91
28.33
30.92
32.01
33.69
33.88
S
1.
2.
3.
4.
5.
HRINDA, Peter
SOPKO, Vladimír
GAJDUŠEK, Tomáš
PETRA, Jozef
TKÁČ, Lukáš
91
90
96
96
83
MAREA Košice
MAREA Košice
Orca Michalovce
TJ Slávia PU Prešov
ŠKP Košice
ženy, 100m voľný spôsob
disciplína 20
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MIHAĽOVÁ, Dominika
VEĽKÁ, Alexandra
KURUCOVÁ, Adriána
KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
GRIBANIČOVÁ, Daniela
BILLICHOVÁ, Martina
GIŇOVSKÁ, Zuzana
MÁTÉOVÁ, Alexandra
HAVAŠOVÁ, Sára
SOPKOVÁ, Soňa
STOLÁROVÁ, Karina
ČÍŽOVÁ, Anna
ŠVAJKOVÁ, Gabriela
99
00
99
00
00
99
99
00
00
99
99
99
99
Orca Michalovce
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
TJ Slávia PU Prešov
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
TJ Slávia PU Prešov
MAREA Košice
MAREA Košice
KPSNV
1:04.04
1:04.25
1:05.94
1:08.27
1:09.03
1:10.02
1:10.69
1:10.73
1:12.00
1:13.29
1:13.79
1:18.49
1:33.25
505
500
462
417
403
386
375
375
355
337
330
274
163
30.84
30.55
31.19
32.36
32.63
33.07
34.39
34.25
35.08
34.92
35.01
36.27
42.78
33.20
33.70
34.75
35.91
36.40
36.95
36.30
36.48
36.92
38.37
38.78
42.22
50.47
98
98
98
MAREA Košice
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
1:07.13
1:13.90
1:15.78
438
328
305
32.17
35.29
35.96
34.96
38.61
39.82
S
1. MORÉOVÁ, Barbara
2. SCHNEIDEROVÁ, Natália
3. VOJTKOVÁ, Tatiana
žiaci, 50m znak
disciplína 21
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SPIŠSKÝ, Šimon
VACEĽ, Martin Ján
LUKÁČ, Ronald
PANDOŠ, Michal
FILIPÁK, Alexander
DANKO, Adam
BARICA, Boris
GELETKA, Filip
LEŠKO, Timotej
ČORNÝ, Tomáš
HUSÁR, Jakub
LEŠKO, Martin
JANČEK, Richard
MÁLIK, Patrik
Splash Meet Manager 11, 11.32931
06
05
05
05
06
06
05
05
06
05
06
05
06
05
KPSNV
PK Humenné
ŠKP Košice
PK Humenné
ŠK Iglovia
PK Prešov
PK Humenné
KPSNV
PK Humenné
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
41.97
42.51
42.92
46.71
47.53
49.10
49.74
50.27
51.04
51.87
51.92
52.10
52.84
53.30
156
150
146
113
107
97
93
90
86
82
82
81
78
76
21.03.2015 21:20 - Strana 16
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 21, žiaci, 50m znak, C
Roč.
por.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
MOKRYŠ, Matej
LUKSAJ, Dominik
MIŽÍK, Adam
ORSAG, Dominik
PAĽO, Marko Viliam
BAČA, Dávid
CHOMANIČ, Lukáš
JACKO, Róbert
JONNER, Adam
BABINČÁK, Samuel
SÝKORA, Lukáš
FERJO, Ján Jakub
ZVALENÝ, Martin
HAVLÍK, Lucas
FORIŠ, Adam
disciplína 22
21.03.2015
05
06
05
05
06
06
06
06
05
06
05
05
06
06
06
KPSNV
PK Humenné
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Prešov
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Prešov
čas
body
53.38
54.86
55.14
55.68
55.87
57.01
59.69
59.92
1:00.04
1:01.06
1:01.72
1:01.89
1:09.16
1:10.97
1:14.31
75
70
68
66
66
62
54
53
53
50
49
48
34
32
28
žiačky, 50m znak
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
KALANINOVÁ, Nina
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
KANOCOVÁ, Emma
SLUŠNÁ, Lillian
NEUFELDOVÁ, Matilda
POPOVIČOVÁ , Loriána
HOLENTOVÁ, Vanda
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
HRUBÁ, Terézia
GAJDOŠOVÁ, Ladislava
BORŠČOVÁ, Ema
GYURIOVÁ, Ema
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
HENNELOVÁ, Emma
HUDŽÍKOVÁ, Nina
ZAVECKÁ, Sára
PAVLIKOVÁ, Zuzana
DIDIKOVÁ, Alexandra
SÝKOROVÁ, Klaudia
ČVIRKOVÁ , Viktória
HIRÁKOVÁ, Mária
NOVÁKOVÁ, Timea
PITOŇÁKOVÁ, Agáta
BUHAJOVÁ, Anna Stephanie
BEZÁKOVÁ, Simona
KROMKOVÁ, Marta
HREBEŇÁROVÁ, Lenka
IVANOVÁ, Emília
IVANOVÁ, Lívia
LIHAJOVÁ, Sofia
SKUPINOVÁ, Vanesa
VRÁBĽOVÁ , Viktória
TREBIŠOVSKÁ, Nina
SZUPERÁKOVÁ, Kristína
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
06
05
05
05
05
05
06
05
05
05
05
06
05
06
05
06
05
05
05
05
05
05
06
06
06
05
05
05
06
05
06
05
06
Orca Michalovce
PK Prešov
Orca Michalovce
ASWIM Svit
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KPSNV
KPSNV
KPSNV
PK Humenné
PK Humenné
ŠKP Košice
KPSNV
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Humenné
ŠKP Prešov
ŠKP Košice
PK Humenné
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
ŠK Iglovia
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
41.92
42.37
42.55
42.86
43.90
44.50
46.88
46.93
47.69
48.88
49.00
49.44
49.45
49.46
49.88
50.98
51.20
52.01
52.31
52.90
53.32
53.62
54.04
54.74
55.93
56.32
56.65
56.82
57.38
57.92
58.44
58.47
59.44
1:00.61
230
223
220
215
200
192
164
164
156
145
144
140
140
140
136
128
126
120
118
114
111
110
107
103
97
95
93
92
89
87
85
84
80
76
21.03.2015 21:20 - Strana 17
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 22, žiačky, 50m znak, C
Roč.
por.
ŠABĽOVÁ, Tatiana
NOVOROĽNÍKOVÁ , Lea
ROXEROVÁ, Michaela
GAJDOŠOVÁ, Hana
35.
36.
37.
38.
06
06
06
06
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
čas
body
1:02.06
1:03.68
1:03.69
1:03.70
71
65
65
65
muži, 200m motýlik
disciplína 23
21.03.2015
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
B
1.
2.
3.
4.
DSQ
SOPKO, Branislav
04
PK Prešov
3:12.53 179
39.83
50.42
53.02
49.26
ONDERIŠIN, Samuel
03
PK Humenné
3:36.83 125
47.00
57.78
58.58
53.47
MOLITORIS, Daniel
03
KP Aquacity Poprad
3:58.65 94
48.91 1:00.61 1:04.71 1:04.42
KISLAN, Matej
03
PK Humenné
4:14.04 78
52.23 1:04.16 1:08.56 1:09.09
RIGDA, Jakub
04
KP Aquacity Poprad
SW 8.4 - M:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HROMJÁK, Adam
VLASATÝ, Damián
MINDÁŠ, Šimon
LATTA, Richard
BABINČÁK, Vladimír
AL AHDAL, Leo
SCHÜTZ, Juraj
MASTIK, Alexander
ČERŇA, Samuel
02
01
01
01
02
02
02
02
02
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
TJ Slávia PU Prešov
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
PK Prešov
PK Humenné
PK Humenné
2:45.10
2:46.63
3:01.27
3:22.83
3:28.36
3:40.05
3:44.62
3:55.07
3:56.59
284
276
214
153
141
120
112
98
96
35.48
35.00
37.46
43.14
45.58
45.02
48.69
47.50
48.45
41.40
42.25
46.36
51.60
55.56
59.30
56.77
1:00.05
1:03.20
44.54
45.66
49.10
54.42
55.55
1:00.29
59.31
1:04.24
41.13
43.68
43.72
48.35
53.67
51.67
55.44
59.85
1:03.28
1:23.81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GIŇOVSKÝ, Ján
NEUFELD, Tobiáš
VAĽO, Andrej
TERKOŠ, Viliam
ŠLAMPA, Matej
LASKOVSKÝ, Jozef
98
00
99
99
00
00
TJ Slávia PU Prešov
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
2:21.74
2:33.22
2:51.09
2:57.73
3:02.23
3:02.60
449
355
255
227
211
210
31.06
33.43
36.43
37.53
36.21
39.05
35.69
38.89
42.97
45.84
45.74
45.71
37.64
40.48
45.81
47.14
50.28
48.56
37.35
40.42
45.88
47.22
50.00
49.28
96
91
TJ Slávia PU Prešov
MAREA Košice
2:15.74 511
2:24.28 425
28.83
31.24
33.69
36.35
35.40
39.52
37.82
37.17
J
S
1. PETRA, Jozef
2. HRINDA, Peter
ženy, 200m motýlik
disciplína 24
21.03.2015
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
38.36
42.79
40.82
43.50
46.68
46.72
45.00
47.86
54.47
53.15
55.20
56.54
57.37
57.07
50.14
54.72
57.34
56.71
58.00
58.08
1:01.13
50.25
50.62
55.28
55.93
57.93
57.86
57.04
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MELNIČÁKOVÁ, Lenka
HORNÍKOVÁ, Soňa
NEUFELDOVÁ, Klára
FRIVALDSKÁ, Petra
VIDOVÁ, Sofia
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
ŠVARCOVÁ, Nina
Splash Meet Manager 11, 11.32931
03
03
03
03
04
03
03
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Humenné
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
3:06.61
3:22.60
3:26.59
3:31.34
3:39.15
3:40.03
3:40.24
271
211
199
186
167
165
164
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 18
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 24, žiačky, 200m motýlik, B
Roč.
por.
čas body
50m
100m
150m
200m
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ČAJBIKOVÁ, Sarah
03
VLČKOVÁ , Dáša
03
GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária
03
KOPČOVÁ, Dominika
03
KORMANÍKOVÁ, Tatiana 03
LUKÁČOVÁ, Lujza
04
JUHÁSOVÁ, Natália
03
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PK Humenné
3:41.56
3:42.84
3:43.61
3:45.87
3:51.51
3:51.54
3:56.32
161
159
157
152
141
141
133
45.96
48.68
50.60
47.93
49.52
52.28
46.70
57.06
58.63
57.43
58.64
1:00.67
59.23
1:02.13
1:00.08
58.71
58.39
1:00.35
1:01.96
59.49
1:03.75
58.46
56.82
57.19
58.95
59.36
1:00.54
1:03.74
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DINIČOVÁ, Lea
ČILLÍKOVÁ, Tereza
DAŇOVÁ, Zuzana
KRÁLOVÁ, Natália
POLYÁKOVÁ, Miroslava
ZVALČÁKOVÁ, Emma
VALKOVÁ, Barbora
MIŽÍKOVÁ, Alexandra
KONIECNA, Eva
OROLOVÁ, Vanesa
MUDRÁKOVÁ, Olívia
JAROŠOVÁ, Margaréta
KOPÁČOVÁ, Natália
KUČALOVÁ, Alexandra
BABJAKOVÁ, Natália
02
01
02
02
01
02
02
01
02
02
01
02
02
01
02
PK Humenné
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
PK Humenné
2:44.28
2:58.69
3:10.95
3:12.26
3:13.36
3:15.06
3:17.31
3:19.34
3:27.06
3:27.13
3:29.76
3:33.28
3:33.74
3:36.25
3:52.02
397
308
253
247
243
237
229
222
198
198
190
181
180
174
141
35.30
39.37
51.14
41.12
40.66
39.62
40.81
44.46
45.60
44.17
42.13
46.70
47.46
46.19
51.37
42.05
46.44
39.51
49.24
51.07
50.36
51.50
52.29
54.73
53.49
51.48
54.86
54.29
55.70
1:00.41
44.28
47.08
50.51
51.07
51.70
53.12
54.25
54.26
55.69
55.38
57.56
56.54
56.31
58.55
1:00.63
42.65
45.80
49.79
50.83
49.93
51.96
50.75
48.33
51.04
54.09
58.59
55.18
55.68
55.81
59.61
1. ZACHAROVÁ, Nicol
2. DANIELČAKOVÁ, Mária
99
00
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
3:00.26 300
3:07.47 267
37.56
36.86
45.42
44.72
47.62
57.03
49.66
48.86
1. MORÉOVÁ, Barbara
98
MAREA Košice
2:51.40 349
36.19
43.24
46.48
45.49
A
J
S
žiaci, 100m polohové preteky
disciplína 25
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
VACEĽ, Martin Ján
LUKÁČ, Ronald
SPIŠSKÝ, Šimon
PANDOŠ, Michal
FILIPÁK, Alexander
GELETKA, Filip
BARICA, Boris
ÚRADNÍK, Martin
LEŠKO, Timotej
LUKSAJ, Dominik
ČORNÝ, Tomáš
MÁLIK, Patrik
MIŽÍK, Adam
FÁBRY, Dominik
BAČA, Dávid
ORSAG, Dominik
JONNER, Adam
HAVLÍK, Lucas
BABINČÁK, Samuel
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
05
06
05
06
05
05
05
06
06
05
05
05
05
06
05
05
06
06
PK Humenné
ŠKP Košice
KPSNV
PK Humenné
ŠK Iglovia
KPSNV
PK Humenné
ŠK Iglovia
PK Humenné
PK Humenné
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
50m
100m
1:30.50
1:32.39
1:41.27
1:42.72
1:43.44
1:45.68
1:49.88
1:55.10
1:55.75
1:55.99
1:59.35
1:59.38
2:00.85
2:02.78
2:05.74
2:07.72
2:10.72
2:15.94
2:31.33
175
165
125
120
117
110
98
85
84
83
76
76
73
70
65
62
58
51
37
42.96
43.03
44.62
48.95
49.42
51.76
52.02
56.53
54.55
56.64
1:02.01
55.76
53.77
1:01.18
1:01.46
1:01.36
1:08.23
1:03.89
1:12.47
47.54
49.36
56.65
53.77
54.02
53.92
57.86
58.57
1:01.20
59.35
57.34
1:03.62
1:07.08
1:01.60
1:04.28
1:06.36
1:02.49
1:12.05
1:18.86
21.03.2015 21:20 - Strana 19
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 25, žiaci, 100m polohové preteky, C
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
DSQ MOKRYŠ, Matej
05
KPSNV
SW 9.3 - PP:Úsek nebol ukončený v súlade s pravidlami pre daný spôsob.
DSQ LEŠKO, Martin
05
KP Aquacity Poprad
SW 8.3c - M:Pretekár použil prsiarsky kop.
žiačky, 100m polohové preteky
disciplína 26
21.03.2015
C
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
čas
body
50m
100m
NEUFELDOVÁ, Matilda
05
ŠKP Košice
1:29.76
KANOCOVÁ, Emma
05
Orca Michalovce
1:30.72
SLUŠNÁ, Lillian
05
ASWIM Svit
1:32.72
KALANINOVÁ, Nina
05
Orca Michalovce
1:36.95
BORŠČOVÁ, Ema
05
PK Humenné
1:37.97
POPOVIČOVÁ , Loriána
05
ŠKP Košice
1:38.04
HRUBÁ, Terézia
05
KPSNV
1:40.10
HOLENTOVÁ, Vanda
05
KPSNV
1:42.37
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
06
KPSNV
1:43.80
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
06
PK Prešov
1:44.57
KUBOVOVÁ, Ema
05
KP Aquacity Poprad
1:44.82
SÝKOROVÁ, Klaudia
05
ŠKP Košice
1:46.57
GYURIOVÁ, Ema
05
ŠKP Košice
1:47.27
PITOŇÁKOVÁ, Agáta
05
KP Aquacity Poprad
1:47.28
GAJDOŠOVÁ, Ladislava
05
PK Humenné
1:47.93
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
06
KPSNV
1:50.49
IVANOVÁ, Emília
05
KP Aquacity Poprad
1:50.72
HUDŽÍKOVÁ, Nina
06
KP Aquacity Poprad
1:50.89
PAVLIKOVÁ, Zuzana
06
PK Humenné
1:54.25
HIRÁKOVÁ, Mária
05
ŠKP Košice
2:01.15
BEZÁKOVÁ, Simona
06
KP Aquacity Poprad
2:01.36
ĎURIŠKOVÁ, Tamara
05
ŠK Iglovia
2:01.36
ČVIRKOVÁ , Viktória
05
PK Humenné
2:02.43
LIHAJOVÁ, Sofia
06
KP Aquacity Poprad
2:03.01
ZAVECKÁ, Sára
05
ŠK Iglovia
2:03.30
BUHAJOVÁ, Anna Stephanie 06
PK Humenné
2:03.72
VRÁBĽOVÁ , Viktória
06
PK Humenné
2:03.77
TREBIŠOVSKÁ, Nina
05
PK Humenné
2:06.07
IVANOVÁ, Lívia
05
KP Aquacity Poprad
2:06.24
KROMKOVÁ, Marta
06
KP Aquacity Poprad
2:07.57
SKUPINOVÁ, Vanesa
05
KP Aquacity Poprad
2:09.40
NOVOROĽNÍKOVÁ , Lea
06
KP Aquacity Poprad
2:18.55
GAJDOŠOVÁ, Hana
06
PK Humenné
2:23.68
ROXEROVÁ, Michaela
06
KP Aquacity Poprad
2:25.77
HENNELOVÁ, Emma
05
PK Humenné
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
ŠABĽOVÁ, Tatiana
06
KP Aquacity Poprad
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
FERENCOVÁ, Maximiliána
05
ŠK Iglovia
SW 9.3 - PP:Úsek nebol ukončený v súlade s pravidlami pre daný spôsob.
262
253
237
208
201
201
189
176
169
165
164
156
153
153
150
140
139
139
127
106
106
106
103
101
101
100
100
94
94
91
87
71
63
61
44.07
43.46
42.58
44.20
45.62
45.45
49.49
47.88
44.83
49.34
49.18
50.94
50.12
52.06
50.11
51.13
55.29
51.84
51.47
58.89
59.27
58.79
57.40
59.69
52.28
55.94
58.79
58.86
1:02.32
59.41
1:01.33
1:03.46
1:09.56
1:11.10
45.69
47.26
50.14
52.75
52.35
52.59
50.61
54.49
58.97
55.23
55.64
55.63
57.15
55.22
57.82
59.36
55.43
59.05
1:02.78
1:02.26
1:02.09
1:02.57
1:05.03
1:03.32
1:11.02
1:07.78
1:04.98
1:07.21
1:03.92
1:08.16
1:08.07
1:15.09
1:14.12
1:14.67
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
DSQ
DSQ
DSQ
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 20
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
muži, 50m znak
disciplína 27
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
TOMČI, Andrej
OPALKA, Róbert
SEMANCO, Peter
DŽUBARA, Mário
GIŇOVSKÝ, Ján
HANUŠČIN, Daniel
GREGA, Ján
VALKO, Adam
TERKOŠ, Viliam
KULHAVÝ, Patrik
VALISKA, Branislav
ZÁVATSKÝ, Lukáš
SENTPÉTERY, Samuel
KELEMEN, Dušan
DOBRANSKÝ, Oliver
BABJÁR, Sebastián
JANOŠČÍK, Ľuboš
97
99
00
99
98
97
98
99
99
97
98
97
00
00
00
00
00
Orca Michalovce
Orca Michalovce
PK Humenné
TJ Slávia PU Prešov
TJ Slávia PU Prešov
KPSNV
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
TJ Slávia PU Prešov
KP Aquacity Poprad
28.72
29.52
30.67
30.68
31.69
32.22
32.44
33.31
34.28
35.31
35.61
38.27
38.90
39.81
40.37
42.11
42.63
487
449
400
400
363
345
338
312
286
262
255
206
196
183
175
154
149
91
96
MAREA Košice
Orca Michalovce
30.69
31.87
399
357
S
1. HRINDA, Peter
2. GAJDUŠEK, Tomáš
ženy, 50m znak
disciplína 28
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MIHAĽOVÁ, Dominika
VEĽKÁ, Alexandra
GRIBANIČOVÁ, Daniela
PETREKOVÁ, Sofia
HAVAŠOVÁ, Sára
GIŇOVSKÁ, Zuzana
ČÍŽOVÁ, Anna
DANIELČAKOVÁ, Mária
SOPKOVÁ, Soňa
TIRPÁKOVÁ, Viktória
ŠVAJKOVÁ, Gabriela
99
00
00
99
00
99
99
00
99
99
99
Orca Michalovce
ŠKP Košice
PK Humenné
KPSNV
ŠK Iglovia
TJ Slávia PU Prešov
MAREA Košice
KP Aquacity Poprad
TJ Slávia PU Prešov
ŠK Iglovia
KPSNV
32.92
34.66
36.04
36.57
39.57
39.69
40.03
40.25
40.26
40.84
45.73
475
407
362
347
273
271
264
260
260
249
177
97
98
KPSNV
Orca Michalovce
33.09
40.72
468
251
S
1. SMIKOVÁ, Anetta
2. VOJTKOVÁ, Tatiana
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 21
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
žiaci, 100m znak
disciplína 29
21.03.2015
11 - 14 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
50m
100m
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
RIGDA, Jakub
SOPKO, Branislav
KACVINSKÝ, Samuel
HRUŠOVSKÝ, Šimon
KOSEC, Martin
JALČ, Lukáš
ONDERIŠIN, Samuel
MIZERA, Ladislav
KRETA, Jakub
JACEČKO, Dávid
KISLAN, Matej
LORINC, Šimon
KOREŇ, Marek
MOLITORIS, Daniel
GRAMATA, Maximilián
RINDOŠ, Branislav
TOMÁŠ, Bohuslav
JANÍK, Boris
GAJDOŠ, Martin
GUMAN, Eduard
LOJEK, Marko
JANČEK, Martin
KAŠŠAY, Arthur
SPODNIAK, Šimon
KUČERA, Martin
OGURČÁK, Adam
ROSINSKÝ, Denis
MAKŠIM, Samuel
VARGA, Nikolas
04
04
03
04
03
04
03
04
04
04
03
04
03
03
04
04
04
04
04
03
04
04
03
04
03
04
04
04
03
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KPSNV
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Humenné
KPSNV
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
PK Humenné
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
Orca Michalovce
ŠKP Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
ŠKP Košice
1:22.07
1:22.37
1:23.34
1:24.52
1:26.19
1:27.43
1:28.35
1:28.62
1:29.91
1:31.89
1:32.95
1:33.20
1:33.58
1:38.60
1:38.74
1:41.64
1:42.25
1:42.47
1:43.31
1:43.36
1:43.91
1:44.62
1:45.75
1:46.58
1:48.39
1:49.12
1:49.95
1:51.15
1:55.31
212
209
202
194
183
175
169
168
161
151
145
144
143
122
121
111
109
108
106
106
104
102
99
96
92
90
88
85
76
40.09
39.75
40.46
41.16
41.07
42.91
43.80
43.00
43.92
45.29
44.16
45.44
45.88
47.48
47.69
48.43
50.40
48.09
50.40
50.04
51.10
50.96
50.46
51.39
52.77
51.32
51.78
54.95
53.33
41.98
42.62
42.88
43.36
45.12
44.52
44.55
45.62
45.99
46.60
48.79
47.76
47.70
51.12
51.05
53.21
51.85
54.38
52.91
53.32
52.81
53.66
55.29
55.19
55.62
57.80
58.17
56.20
1:01.98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SLIMÁK, Samuel
HROMJÁK, Adam
KOCAN, Michal
VLASATÝ, Damián
SLAVKOVSKÝ, Eduard
MASTIK, Alexander
AL AHDAL, Leo
LEŠKO, Richard
ŠTALMACH, Branislav
MINDÁŠ, Šimon
LATTA, Richard
SMIK, Sebastián
SMIK, Damián
TURZÁK, Tomáš
DOPIRIAK, Daniel
BABINČÁK, Vladimír
ČERŇA, Samuel
STRUHÁR, Adam
DÚBRAVSKÝ, Dalibor
KOTRADY, Ruben
SCHÜTZ, Juraj
VERBA, Viktor
02
02
01
01
02
02
02
02
02
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
KPSNV
PK Prešov
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Humenné
PK Humenné
Orca Michalovce
PK Prešov
TJ Slávia PU Prešov
PK Humenné
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ŠKP Košice
ŠKP Prešov
PK Humenné
PK Humenné
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KPSNV
PK Prešov
PK Humenné
1:10.98
1:15.41
1:17.48
1:19.44
1:20.75
1:21.13
1:22.33
1:24.87
1:25.19
1:26.20
1:29.39
1:30.65
1:30.97
1:31.18
1:31.39
1:33.52
1:34.87
1:39.06
1:39.51
1:40.04
1:42.36
1:54.18
327
273
252
233
222
219
210
191
189
183
164
157
155
154
153
143
137
120
118
117
109
78
34.63
37.18
37.02
38.55
39.22
39.29
40.02
40.07
41.26
41.74
44.16
43.78
43.49
44.03
43.64
45.53
45.13
48.23
49.61
46.02
48.45
55.31
36.35
38.23
40.46
40.89
41.53
41.84
42.31
44.80
43.93
44.46
45.23
46.87
47.48
47.15
47.75
47.99
49.74
50.83
49.90
54.02
53.91
58.87
A
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.03.2015 21:20 - Strana 22
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
žiačky, 100m znak
disciplína 30
21.03.2015
11 - 14 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
čas
body
50m
100m
ČAJBIKOVÁ, Sarah
03
PK Humenné
1:17.10
MAKŠIMOVÁ, Petronela
03
Orca Michalovce
1:17.97
MELNIČÁKOVÁ, Lenka
03
PK Humenné
1:20.17
ŠVARCOVÁ, Nina
03
KP Aquacity Poprad
1:22.74
GYURIOVÁ, Simona
03
ŠKP Košice
1:26.28
NEUFELDOVÁ, Klára
03
ŠKP Košice
1:27.80
KOPČOVÁ, Dominika
03
PK Humenné
1:28.44
VIDOVÁ, Sofia
04
ŠKP Košice
1:29.31
NEUPAVEROVÁ, Karolína
03
KP Aquacity Poprad
1:29.45
FRIVALDSKÁ, Petra
03
PK Humenné
1:29.81
KORMANÍKOVÁ, Tatiana
03
KP Aquacity Poprad
1:31.74
JUHÁSOVÁ, Natália
03
PK Humenné
1:32.44
HROMJÁKOVÁ, Ema
04
PK Prešov
1:32.96
SVISTÁKOVÁ, Ráchel
03
KP Aquacity Poprad
1:33.06
ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana
03
ŠKP Košice
1:33.14
DZUREJOVÁ, Alexandra
04
KPSNV
1:33.84
SITKOVÁ, Eva
03
KPSNV
1:34.96
LÖRINCOVÁ, Johanna
04
Orca Michalovce
1:35.06
HORNÍKOVÁ, Soňa
03
KP Aquacity Poprad
1:36.84
VLČKOVÁ , Dáša
03
KP Aquacity Poprad
1:37.27
GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária 03
ŠKP Košice
1:37.34
LAPŠANSKÁ, Gabriela
03
ŠK Iglovia
1:37.50
KELEMENOVÁ, Melisa
03
Orca Michalovce
1:39.82
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
04
KPSNV
1:40.18
COPKOVÁ, Nella
03
PK Humenné
1:40.47
MURÁNSKA, Kristína
03
ŠK Iglovia
1:41.56
PETRUŠOVÁ, Laura
04
PK Prešov
1:42.20
BALÁŽOVÁ, Ivana
03
KP Aquacity Poprad
1:42.44
LUKÁČOVÁ, Lujza
04
PK Prešov
1:42.93
LAŽÍKOVÁ, Barbora
04
ŠKP Košice
1:43.48
HEGEDÜŠOVÁ, Silvia
03
ŠKP Prešov
1:45.15
PETREKOVÁ, Veronika
03
ŠK Iglovia
1:45.56
JAKUBÍKOVÁ, Michaela
03
Orca Michalovce
1:45.90
DIRBÁKOVÁ, Alžbeta
04
PK Humenné
1:47.15
MERTENCOVÁ, Júlia
04
Orca Michalovce
1:48.25
SZILÁGYIOVÁ, Laura
03
MAREA Košice
1:50.61
NAHALKOVÁ, Alexandra
04
KP Aquacity Poprad
1:51.03
LEŠKOVÁ, Terézia
04
PK Prešov
1:52.45
ŠOFRANKOVÁ, Nikola
04
ŠK Iglovia
2:01.51
DZURČANINOVÁ, Nina
04
ŠKP Košice
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem vykonávania obrátky).
367
355
326
297
262
248
243
236
235
232
218
213
209
209
208
203
196
196
185
183
182
181
169
167
166
160
157
156
154
152
144
143
141
136
132
124
123
118
93
37.80
38.63
39.17
40.40
41.90
41.60
42.93
43.55
43.76
43.77
44.55
44.97
45.12
43.83
43.58
45.96
47.37
46.73
47.25
48.00
47.07
46.75
49.90
47.53
47.15
48.52
48.82
49.46
50.95
50.57
52.32
48.66
51.82
52.48
51.55
50.08
51.99
53.00
54.75
39.30
39.34
41.00
42.34
44.38
46.20
45.51
45.76
45.69
46.04
47.19
47.47
47.84
49.23
49.56
47.88
47.59
48.33
49.59
49.27
50.27
50.75
49.92
52.65
53.32
53.04
53.38
52.98
51.98
52.91
52.83
56.90
54.08
54.67
56.70
1:00.53
59.04
59.45
1:06.76
PIRHÁČOVÁ, Katarína
GAĽOVÁ, Maxima Renáta
NEUFELDOVÁ, Lea
DINIČOVÁ, Lea
ČILLÍKOVÁ, Tereza
VALKOVÁ, Barbora
KRÁLOVÁ, Natália
DAŇOVÁ, Zuzana
POLYÁKOVÁ, Miroslava
MIŽÍKOVÁ, Alexandra
ZVALČÁKOVÁ, Emma
LUKÁČOVÁ, Zuzana
MUDRÁKOVÁ, Olívia
400
387
367
367
351
326
316
290
290
285
281
275
265
36.08
35.67
37.58
37.21
37.84
38.12
39.38
41.07
40.77
40.50
41.55
42.47
41.82
38.85
40.10
39.51
39.90
40.40
42.08
41.65
42.35
42.67
43.38
42.74
42.45
44.11
por.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
DSQ
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
01
02
02
02
01
02
02
02
01
01
02
02
01
KPSNV
Orca Michalovce
ŠKP Košice
PK Humenné
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
ŠKP Košice
PK Humenné
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:14.93
1:15.77
1:17.09
1:17.11
1:18.24
1:20.20
1:21.03
1:23.42
1:23.44
1:23.88
1:24.29
1:24.92
1:25.93
21.03.2015 21:20 - Strana 23
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 30, žiačky, 100m znak, A
Roč.
por.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
KUČALOVÁ, Alexandra
JAROŠOVÁ, Margaréta
BABJAKOVÁ, Natália
KONIECNA, Eva
KEŠEĽÁKOVÁ, Nicol
SCHLOSSEROVÁ, Ema
ŠMELKOVÁ, Izabela
KELEMENOVÁ, Bianca Kristin
OROLOVÁ, Vanesa
ŠPAKOVSKÁ, Soňa
MARUŠINSKÁ, Tatiána
TABAKOVÁ, Petra
REGULOVÁ, Daša
PAVOLOVÁ, Olívia
TABAKOVÁ, Zuzana
GRÍGEROVÁ, Gabriela
HNÁTHOVÁ, Petra
ŽÁKOVÁ, Simona
01
02
02
02
01
02
01
01
02
02
02
02
02
02
01
02
02
01
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
PK Humenné
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
KPSNV
ŠKP Košice
Orca Michalovce
ŠKP Košice
ŠKP Košice
ŠK Iglovia
PK Humenné
PK Humenné
KPSNV
PK Humenné
KP Aquacity Poprad
MAREA Košice
Orca Michalovce
čas
body
50m
100m
1:28.72
1:31.09
1:31.42
1:31.76
1:33.92
1:33.96
1:34.16
1:34.95
1:35.88
1:35.95
1:36.62
1:37.63
1:37.93
1:40.31
1:41.66
1:41.83
1:48.41
1:52.01
241
222
220
218
203
203
201
196
191
190
186
181
179
166
160
159
132
119
42.34
44.54
44.98
44.24
45.64
45.67
46.12
47.88
47.75
46.28
46.88
48.01
46.22
49.70
48.70
50.22
51.50
54.22
46.38
46.55
46.44
47.52
48.28
48.29
48.04
47.07
48.13
49.67
49.74
49.62
51.71
50.61
52.96
51.61
56.91
57.79
muži, 4 x 100m voľný spôsob
disciplína 31
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
por.
čas
body
3:57.29
460
27.16
27.67
58.32
1:01.45
J
1. Orca Michalovce 1
TOMČI, Andrej
GREGA, Ján
Orca Michalovce
97
98
25.80
29.54
55.04
1:02.48
01
96
31.75
28.43
1:06.51
59.14
OPALKA, Róbert
VALISKA, Branislav
99
98
S
1. TJ Slávia PU Prešov 1
MINDÁŠ, Šimon
PETRA, Jozef
TJ Slávia PU Prešov
GIŇOVSKÝ, Ján
DŽUBARA, Mário
98
99
4:07.44
406
30.47
26.88
1:04.41
57.38
DSQ ŠKP Košice 1
ŠKP Košice
SW 10.12 - Člen štafetového družstva – iný, ako určený v aktuálnom úseku - vstúpil do vody počas prebiehajúcich pre
SENTPÉTERY, Samuel
NEUFELD, Tobiáš
00
00
SEDLÁK, Ivo
TKÁČ, Lukáš
00
83
ženy, 4 x 100m voľný spôsob
disciplína 32
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
čas
por.
body
J
1. ŠKP Košice 1
POLYÁKOVÁ, Miroslava
KONIECNA, Eva
Splash Meet Manager 11, 11.32931
ŠKP Košice
01
02
34.76
36.34
1:13.02
1:16.27
ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana
VEĽKÁ, Alexandra
Registered to Slovenská plavecká federácia
03
00
4:55.81
348
38.69
31.55
1:21.19
1:05.33
21.03.2015 21:20 - Strana 24
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
disciplína 32, ženy, 4 x 100m voľný spôsob
S
1. Orca Michalovce 1
GAĽOVÁ, Maxima Renáta
MAKŠIMOVÁ, Petronela
Orca Michalovce
02
03
33.58
35.81
1:13.15
1:15.79
98
00
35.80
34.02
1:14.83
1:11.76
2. ŠK Iglovia 1
VOJTKOVÁ, Tatiana
MIHAĽOVÁ, Dominika
98
99
ŠK Iglovia
SCHNEIDEROVÁ, Natália
HAVAŠOVÁ, Sára
TIRPÁKOVÁ, Viktória
ŠIMOVÁ, Kristína
99
00
4:50.74
367
35.06
31.89
1:14.96
1:06.84
4:55.64
349
34.76
36.08
1:12.55
1:16.50
muži, 800m voľný spôsob
disciplína 33
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1. GIŇOVSKÝ, Ján
100m:
200m:
1:08.10
2:22.04
98
1:08.10
1:13.94
300m:
400m:
3:37.01
4:53.35
300m:
400m:
3:38.72
4:54.88
1:08.82
1:16.79
300m:
400m:
3:42.46
5:00.32
1:11.43
1:16.71
300m:
400m:
3:48.39
5:08.60
1:13.55
1:21.30
300m:
400m:
3:58.23
5:21.93
300m:
400m:
4:08.43
5:34.42
1:15.95
1:26.11
300m:
400m:
4:09.98
5:37.37
1:16.31
1:26.61
300m:
400m:
4:11.19
5:41.09
300m:
400m:
4:18.38
5:50.86
1:18.28
1:30.55
300m:
400m:
4:22.83
5:58.43
1:06.72
1:12.37
300m:
400m:
3:33.11
4:47.97
1:06.61
1:14.88
300m:
400m:
3:36.82
4:53.44
2. NEUFELD, Tobiáš
100m:
200m:
1:08.68
2:23.20
1:08.68
1:14.52
00
3. DŽUBARA, Mário
100m:
200m:
1:08.82
2:25.61
99
4. KLEJA, Denis
100m:
200m:
1:11.43
2:28.14
99
5. ŠLAMPA, Matej
100m:
200m:
1:13.55
2:34.85
00
6. LASKOVSKÝ, Jozef
100m:
200m:
1:17.00
2:41.62
1:17.00
1:24.62
00
7. CHLEBOVEC, Samuel
100m:
200m:
1:15.95
2:42.06
98
8. SEDLÁK, Ivo
100m:
200m:
1:16.31
2:42.92
00
9. SENTPÉTERY, Samuel
100m:
200m:
1:18.30
2:47.30
1:18.30
1:29.00
00
10. KELEMEN, Dušan
100m:
200m:
1:18.28
2:48.83
00
TJ Slávia PU Prešov
1:14.97
1:16.34
500m:
600m:
9:53.29
6:09.22
7:26.14
1:15.87
1:16.92
700m:
800m:
6:11.60
7:28.29
1:16.72
1:16.69
700m:
800m:
6:19.54
7:37.95
1:19.22
1:18.41
700m: 8:54.94
800m: 10:05.68
6:30.18
7:52.48
1:21.58
1:22.30
700m: 9:13.61
800m: 10:31.55
1:24.89
1:23.73
700m: 9:33.47
800m: 10:52.91
7:01.00
8:28.86
1:26.58
1:27.86
700m: 9:55.48
800m: 11:19.36
7:04.75
8:31.83
1:27.38
1:27.08
700m: 9:57.57
800m: 11:21.86
7:11.07
8:41.47
1:29.98
1:30.40
700m: 10:11.57
800m: 11:35.21
7:22.36
8:53.45
1:31.50
1:31.09
700m: 10:24.16
800m: 11:51.68
1:34.39
1:35.01
700m: 10:41.14
800m: 12:10.68
1:14.16
1:13.06
700m:
800m:
1:15.61
1:17.05
700m:
800m:
ŠKP Košice
1:15.52
1:16.16
500m:
600m:
9:56.94
TJ Slávia PU Prešov
1:16.85
1:17.86
500m:
600m:
500m:
600m:
10:31.55
KP Aquacity Poprad
1:23.38
1:23.70
500m:
600m:
6:46.82
8:10.55
10:52.91
KP Aquacity Poprad
1:26.81
1:25.99
500m:
600m:
11:19.36
ŠK Iglovia
1:27.92
1:27.39
500m:
600m:
11:21.86
ŠKP Košice
1:28.27
1:29.90
500m:
600m:
11:35.21
ŠKP Košice
1:31.08
1:32.48
500m:
600m:
11:51.68
KP Aquacity Poprad
1:34.00
1:35.60
500m:
600m:
8:44.21
9:56.94
10:05.68
ŠK Iglovia
1:20.25
1:20.21
8:42.02
9:53.29
7:32.82
9:07.83
12:10.68
417
1:15.88
1:11.27
409
1:15.92
1:12.73
392
1:16.99
1:10.74
346
1:21.13
1:17.94
313
1:22.92
1:19.44
278
1:26.62
1:23.88
275
1:25.74
1:24.29
259
1:30.10
1:23.64
241
1:30.71
1:27.52
223
1:33.31
1:29.54
S
1. SOPKO, Vladimír
100m:
200m:
1:06.72
2:19.09
90
2. PETRA, Jozef
100m:
200m:
1:06.61
2:21.49
Splash Meet Manager 11, 11.32931
96
MAREA Košice
1:14.02
1:14.86
500m:
600m:
6:02.13
7:15.19
9:40.82
TJ Slávia PU Prešov
1:15.33
1:16.62
500m:
600m:
6:09.05
7:26.10
Registered to Slovenská plavecká federácia
8:29.32
9:40.82
9:52.55
8:41.33
9:52.55
444
1:14.13
1:11.50
419
1:15.23
1:11.22
21.03.2015 21:20 - Strana 25
Jarné M VSO, I. kolo
Spišská Nová Ves, 21.3.2015
ženy, 800m voľný spôsob
disciplína 34
21.03.2015
15 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2014
Roč.
por.
čas
body
J
1. KURUCOVÁ, Adriána
100m:
200m:
1:11.99
2:30.08
1:11.99
1:18.09
99
300m:
400m:
3:49.24
5:10.08
300m:
400m:
3:57.48
5:19.98
300m:
400m:
3:58.09
5:20.43
300m:
400m:
3:55.05
5:16.81
300m:
400m:
3:59.69
5:24.08
300m:
400m:
4:09.33
5:35.87
300m:
400m:
4:10.26
5:36.72
300m:
400m:
4:16.34
5:47.81
2. GIŇOVSKÁ, Zuzana
100m:
200m:
1:15.61
2:36.23
1:15.61
1:20.62
99
3. MÁTÉOVÁ, Alexandra
100m:
200m:
1:14.48
2:35.89
1:14.48
1:21.41
00
4. KRÁLIKOVÁ, Alžbeta
100m:
200m:
1:14.93
2:34.64
1:14.93
1:19.71
00
5. BILLICHOVÁ, Martina
100m:
200m:
1:15.28
2:36.38
1:15.28
1:21.10
99
6. VEĽKÁ, Alexandra
100m:
200m:
1:17.83
2:44.53
1:17.83
1:26.70
00
7. HAVAŠOVÁ, Sára
100m:
200m:
1:18.18
2:43.61
1:18.18
1:25.43
00
8. STOLÁROVÁ, Karina
100m:
200m:
1:18.20
2:46.06
1:18.20
1:27.86
99
KP Aquacity Poprad
1:19.16
1:20.84
500m:
600m:
6:32.32
7:54.43
10:34.02
1:22.24
1:22.11
700m: 9:16.97
800m: 10:34.02
6:42.49
8:04.87
1:22.51
1:22.38
700m: 9:26.84
800m: 10:45.26
6:42.65
8:05.29
1:22.22
1:22.64
700m: 9:27.36
800m: 10:46.35
1:22.21
1:23.86
700m: 9:26.37
800m: 10:47.30
6:48.59
8:14.71
1:24.51
1:26.12
700m: 9:40.89
800m: 11:04.79
7:01.76
8:28.06
1:25.89
1:26.30
700m: 9:53.74
800m: 11:15.81
7:03.34
8:29.97
1:26.62
1:26.63
700m: 9:56.53
800m: 11:20.11
1:31.44
1:30.73
700m: 10:21.12
800m: 11:48.52
TJ Slávia PU Prešov
1:21.25
1:22.50
500m:
600m:
10:45.26
ŠKP Košice
1:22.20
1:22.34
500m:
600m:
10:46.35
KP Aquacity Poprad
1:20.41
1:21.76
500m:
600m:
6:39.02
8:02.88
10:47.30
KP Aquacity Poprad
1:23.31
1:24.39
500m:
600m:
11:04.79
ŠKP Košice
1:24.80
1:26.54
500m:
600m:
11:15.81
ŠK Iglovia
1:26.65
1:26.46
500m:
600m:
11:20.11
MAREA Košice
1:30.28
1:31.47
500m:
600m:
7:19.25
8:49.98
11:48.52
432
1:22.54
1:17.05
409
1:21.97
1:18.42
407
1:22.07
1:18.99
406
1:23.49
1:20.93
374
1:26.18
1:23.90
356
1:25.68
1:22.07
350
1:26.56
1:23.58
309
1:31.14
1:27.40
DSQ ZACHAROVÁ, Nicol
99
KP Aquacity Poprad
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť.
100m:
200m:
300m:
400m:
500m:
600m:
700m:
800m:
S
1. MORÉOVÁ, Barbara
100m:
200m:
1:15.54
2:35.77
1:15.54
1:20.23
98
300m:
400m:
3:57.16
5:18.94
300m:
400m:
4:13.33
5:40.32
2. SCHNEIDEROVÁ, Natália
100m:
200m:
1:20.42
2:46.36
Splash Meet Manager 11, 11.32931
1:20.42
1:25.94
98
MAREA Košice
1:21.39
1:21.78
500m:
600m:
10:54.21
6:42.24
8:06.04
1:23.30
1:23.80
700m: 9:31.58
800m: 10:54.21
7:06.88
8:34.44
1:26.56
1:27.56
700m: 10:02.24
800m: 11:27.78
ŠK Iglovia
1:26.97
1:26.99
500m:
600m:
11:27.78
Registered to Slovenská plavecká federácia
393
1:25.54
1:22.63
338
1:27.80
1:25.54
21.03.2015 21:20 - Strana 26
Download

Jarné M VSO I. kolo VÝSLEDKY