MPK Dolný Kubín
MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
juniorov a seniorov
v krátkom bazéne
v plávaní jednotlivcov
Miesto: Dolný Kubín
Bazén: 25m / 6 dráh, obrátky hladké
Dátum: 19.-21.12.2014
Teplota vody: 26 °C
Teplota vzduchu: 28 °C
Meranie časov: elektronická časomiera Omega Ares 21
Hlavný rozhodca: Miroslav Soško, FINA
Edita Kucejová, III.
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Konané v: Dolnom Kubíne
Dátum : 19.-21.12.2014
Bazén: 25 m/6 dráh
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Meno a priezvisko
Riaditeľ preteku
Hlavný časomerač
trieda
:
Štajer Ján
R2
:
Mikulová Katarína
R2
:
Štartér
:
Tanka Štefan
FINA
:
Hlavný cieľový rozhodca
:
Špániková Alena
R1
Plavecký spôsob
:
Rabada Ján
R3
:
Salcer Rudolf
R1
:
Mandák Marián
R1
Pomocný štartér
:
Cieľový rozhodca
Časomerači
Náhradní časomerači
Ľ:
Kaliská Zuzana
R1
P:
Tehlárová Zuzana
R2
D1:
Dutková Ľudmila
R2
D2:
Ferko Peter
R3
D3:
Mišicová Zuzana
R3
D4:
Komorová Jaroslava
R2
D5:
Hlatká Nina
R3
D6:
Letenay Timotej
R1
:
Rajčok Vladimír
R3
:
Hlavný obrátkový
:
Rajčoková Adriána
R2
Obrátkoví rozhodcovia
D1:
Ederová Tatiana
R2
D2:
Klein Michal
R1
D3:
Repka Peter
R1
D4:
Husár Juraj
R1
D5:
Božik Miloš
R1
D6:
Výsledky-počítač
:
Šimun Miroslav
R3
ŠTK
:
Krausová Dagmar
R3
Elektrická časomiera
:
Nowak Miroslav CZE
R2
Hlásateľ
:
Procházka Karel
R2
Diplomy
:
Šimun Miroslav
R3
Lekár
:
MUDr. Janček Marián
Delegát SPF
:
Záborský Milan
R3
:
Haviarová Romana
R1
Hospodár
:
Hlavný rozhodca
:
Soško Miroslav
FINA
:
Kucejová Edita
R3
podpis
Zoznam klubov, zoradené podľa kódu klubu
21. december 2014
kód klubu
názov
kód klubu (dlhý)
región
štát
ACMA
AQSLE
AQUAP
AQUNI
ASWIM
ATLEV
DST
DUBB
FLIBR
JTBA
KPSNV
KUPI
MAPU
MARKE
MPKDK
NERZI
ORCAB
ORCAM
PBPO
PITOP
PKBS
PKHU
PKMA
PKNZ
PKRS
PORU
PPK
SCPB
SGSPU
SGTN
SKIGL
SKPKO
SPK
SPUPR
STU
STUTT
TPO
TRUMB
UMB
VIB
VSKUK
AC Malacky
ŠK Aquasport Levice
Klub plávania Aquacity Poprad
AQUATICS Nitra
Active Swim Svit
ŠK Atóm Levice
TJ Dunaj PO Delphinus Štúrovo
VŠC Dukla Banská Bystrica
ŠK Flipper Brezno
J&T Sportteam Bratislava
Klub plávania Spišská Nová Ves
ŠPK Kúpele Piešťany
PK Matador Púchov
Marea klub Košice
Mestský plavecký klub Dolný Kubín
KPŠ Nereus Žilina
PK Orca Bratislava
PK Orca Michalovce
Považskobystrický plavecký oddiel
ŠK Piraňa Topoľčany
Plavecký klub Banská Štiavnica
PK Chemes Humenné
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Nové Zámky
Plavecký klub Rimavská Sobota
Plavecký oddiel Ružomberok
Piešťanský plavecký klub
Swim Club Považská Bystrica
PK ŠG-SPU Nitra
PO Slávia ŠG Trenčín
ŠK Iglovia
Športový klub polície Košice
Plavecký klub SPK Bratislava
TJ Slávia PU Prešov
TJ Slávia STU Bratislava
PK AŠK STU Trnava
Trenčiansky plavecký oddiel
ŠK Trian UMB Banská Bystrica
PO KTV UMB Banská Bystrica
ŠK Vital Bratislava
VŠK UK FTVŠ Bratislava
ACMA
AQSLE
AQUAP
AQUNI
ASWIM
ATLEV
DST
DUBB
FLIBR
JTBA
KPSNV
KUPI
MAPU
MARKE
MPKDK
NERZI
ORCAB
ORCAM
PBPO
PITOP
PKBS
PKHU
PKMA
PKNZ
PKRS
PORU
PPK
SCPB
SGSPU
SGTN
SKIGL
SKPKO
SPK
SPUPR
STU
STUTT
TPO
TRUMB
UMB
VIB
VSKUK
BAO
ZSO
VSO
ZSO
VSO
ZSO
ZSO
SSO
SSO
BAO
VSO
ZSO
ZSO
VSO
SSO
SSO
BAO
VSO
ZSO
ZSO
SSO
VSO
SSO
ZSO
SSO
SSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
VSO
VSO
BAO
VSO
BAO
ZSO
ZSO
SSO
SSO
BAO
BAO
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:13 - Strana 1
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
1 - 19. december 2014
19.12.2014 - 9:00
muži, 50m voľný spôsob
disciplína 1
19.12.2014 - 9:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
22.05
22.60
Kučík Roman
Medo Milan
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
TOPTO
Eindhoven (NED)
Istanbul (TUR)
25.11.2010
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Púchly Tomáš
Štefánik Vladimír
Čmeľ Miroslav
Markovič Filip
Kubický Rostislav
Kuchár Matej
Lederer Lukáš
Klátik Juraj
Kucbel Dušan
Dzurec Michael
Kovach Sergiy
Trocha Rastislav
Rekoš Alexander
Boháč Sylvester
Krištofík Martin
Kadlec Andrej
Kondel Richard
Mohler Jakub
Tomči Andrej
Babjak Martin
Homoky Erik
Želikovský Tomáš
Halas Adam
Popelka Šimon
Lacko Martin
Gachulinec Denis
Čelko Juraj
Somogyi Filip
Jurkovič Jakub
Blecharž Samuel
Fratrič Ivan
Bartáky Dávid
Ernek Matej
Janík Branislav
Hlavatý Martin
Levický Filip
Szöcs Oliver
Andreánsky Martin
Valášek Peter
Džubara Mário
Súkeník Adam
Gordík Jakub
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
98
93
95
94
84
94
95
90
93
95
98
97
96
98
96
91
98
97
95
97
00
98
99
97
97
97
99
94
98
98
99
98
86
73
97
94
94
98
99
99
98
STU Trnava
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
Marea klub Košice
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
VŠK UK Bratislava
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
ŠKP Košice
ŠKP Košice
SPK Bratislava
Slavia ŠG Trenčín
Považskobystrický PO
AQUATICS Nitra
AC Malacky
ŠKP Košice
Orca Michalovce
Chemes Humenné
Slavia ŠG Trenčín
KP Spišská Nová Ves
STU Trnava
Orca Bratislava
J&T Bratislava
Považskobystrický PO
Slavia ŠG Trenčín
Dukla Banská Bystrica
VŠK UK Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Nereus Žilina
PK Banská Štiavnica
VŠK UK Bratislava
J&T Bratislava
Chemes Humenné
VŠK UK Bratislava
Trian Banská Bystrica
Považskobystrický PO
Slávia PU Prešov
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
23.11
23.45
23.59
23.88
23.92
24.01
24.20
24.22
24.24
24.27
24.34
24.46
24.59
24.59
24.74
24.85
24.87
24.89
24.94
24.96
25.00
25.05
25.08
25.13
25.18
25.18
25.53
25.57
25.57
25.60
25.63
25.68
25.72
25.82
26.04
26.17
26.26
26.29
26.32
26.44
26.69
26.84
+0,70
+0,69
+0,74
+0,72
+0,73
+0,72
+0,73
+0,73
+0,64
+0,69
+0,64
+0,77
+0,80
+0,81
+0,73
+0,68
+0,65
+0,77
+0,79
+0,71
+0,80
+0,69
+0,71
+0,69
+0,71
+0,66
+0,83
+0,71
+0,57
+0,73
+0,73
+0,73
+0,79
+0,76
+0,75
+0,66
+0,78
+0,84
+0,73
+0,80
+0,77
+0,75
677
648
637
614
611
604
590
588
587
585
580
571
562
562
552
545
543
542
539
537
535
532
530
527
523
523
502
500
500
498
496
493
491
485
473
466
461
460
458
452
439
432
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
?
?
21.12.2014 16:11 - Strana 1
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 50m voľný spôsob
disciplína 2
19.12.2014 - 9:10
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
24.79
25.73
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Moskva (RUS)
Trenčín
26.01.2005
19.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Mišendová Barbora
Syllabová Miroslava
Gojakovičová Jovana
Tomečková Karin
Mižúrová Patrícia
Bániková Tatiana
Hájková Karolína
Trnovcová Aurélia
Šimovičová Lucia
Lászlová Silvia
Tomanová Barbora
Benková Laura
Zahradniková Sophie
Marušicová Katarína
Pavlíková Romana
Bročková Eva
Mičudová Simona
Pavlikovská Zuzana
Dobroňová Soňa
Vetešková Viktória
Strempeková Klaudia
Glozmeková Dominika
Malíková Agáta
Grexová Martina
Aneštíková Katarína
Pekelská Viktória
Mikušková Barbora
Mokráňová Monika
Brišková Viktória
Durandziová Michaela
Horváthová Kristína
Záborská Miroslava
Hollá Patrícia
Holešová Alexandra
Kubalová Martina Hana
Cehlárová Barbora
Potančoková Timea
Mocková Michaela
Tóthová Iveta
Držíková Adriana
Hollá Katarína
Cmarková Nina
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
90
93
93
99
94
97
93
99
93
01
00
98
98
93
00
98
99
99
96
97
93
95
95
99
00
01
97
00
97
99
01
96
00
99
01
00
97
97
99
95
99
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
J&T Bratislava
PK Martin
Orca Bratislava
Orca Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
VŠK UK Bratislava
STU Trnava
Nereus Žilina
PO Ružomberok
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
Orca Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
Nereus Žilina
Matador Púchov
Slavia ŠG Trenčín
STU Trnava
Piešťanský PK
Flipper Brezno
Dukla Banská Bystrica
PK Martin
Slavia ŠG Trenčín
Trenčiansky PO
Nereus Žilina
Považskobystrický PO
ŠKP Košice
PK Martin
Aquasport Levice
VŠK UK Bratislava
Orca Bratislava
Active Swim Svit
PK Banská Štiavnica
Orca Bratislava
ŠKP Košice
Piešťanský PK
Piešťanský PK
J&T Bratislava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
26.14
26.33
26.42
26.54
27.00
27.01
27.01
27.03
27.13
27.15
27.19
27.39
27.40
27.65
27.66
27.77
27.83
27.88
28.02
28.09
28.16
28.21
28.23
28.25
28.27
28.29
28.35
28.41
28.46
28.49
28.49
28.54
28.80
28.84
28.85
29.10
29.15
29.19
29.24
29.46
29.55
29.59
+0,67
+0,77
+0,71
+0,69
+0,73
+0,73
+0,78
+0,72
+0,74
+0,74
+0,70
+0,69
+0,71
+0,75
+0,70
+0,79
+0,80
+0,79
+0,70
+0,71
+0,69
+0,81
+0,74
+0,79
+0,74
+0,89
+0,77
+0,78
+0,81
+0,69
+0,76
+0,67
+0,91
+0,77
+0,79
+0,77
+0,76
+0,79
+0,83
+0,81
+0,82
+0,80
703
688
681
672
638
637
637
636
629
627
625
611
610
594
593
586
583
579
571
567
562
559
558
557
556
555
551
548
545
543
543
540
526
523
523
510
507
505
502
491
487
485
A
A
A
A
A
?
?
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 2
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 100m prsia
disciplína 3
19.12.2014 - 9:21
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
57.71
1:00.17
Klobučník Tomáš
Klobučník Tomáš
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
TOPTO
Dauha (QAT)
Rijeka (CRO)
03.12.2014
11.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Klobučník Tomáš
50m:
29.81
90
29.81
100m:
1:01.49
28.73
100m:
1:02.96
29.26
100m:
1:03.80
29.68
100m:
1:03.94
30.75
100m:
1:05.31
30.89
100m:
1:05.41
30.60
100m:
1:05.56
31.40
100m:
1:05.96
30.86
100m:
1:06.09
31.17
100m:
1:06.53
31.57
100m:
1:07.98
32.68
100m:
1:09.10
32.53
100m:
1:09.37
32.19
100m:
1:09.45
32.32
100m:
1:09.45
31.97
100m:
1:10.08
32.03
100m:
1:10.19
33.58
100m:
1:10.86
33.28
100m:
1:11.02
33.91
100m:
1:11.29
32.88
100m:
1:11.30
34.49
100m:
1:13.72
2. Botík Marek
50m:
28.73
91
3. Ďurišin Peter
50m:
29.26
98
4. Krč Henrich
50m:
29.68
91
5. Lederer Lukáš
50m:
30.75
94
6. Somogyi Filip
50m:
30.89
99
7. Smetana Marek
50m:
30.60
97
8. Tóth Nikolaj
50m:
31.40
96
9. Kupec Gabriel
50m:
30.86
99
10. Fázik Pavol
50m:
31.17
95
11. Rekoš Alexander
50m:
31.57
97
12. Gajdoš Dávid
50m:
32.68
00
13. Hrycko Ján
50m:
32.53
96
14. Hlavatý Martin
50m:
32.19
73
Machovič Ondrej
50m:
32.32
98
16. Homoky Erik
50m:
31.97
97
17. Putala Marian
50m:
32.03
84
18. Blecharž Samuel
50m:
33.58
98
19. Janik Matúš
50m:
33.28
01
20. Čimbora Juraj
50m:
33.91
98
21. Salaj Michal
50m:
32.88
91
22. Getlik Andrej
50m:
34.49
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
1:01.49 +0,80
739 A
1:02.96 +0,65
689 A
1:03.80 +0,71
662 A
1:03.94 +0,78
657 A
1:05.31 +0,75
617 A
1:05.41 +0,68
614 A
1:05.56 +0,67
610 B
1:05.96 +0,73
599 B
1:06.09 +0,75
595 B
1:06.53 +0,72
583 B
1:07.98 +0,78
547 B
1:09.10 +0,83
521 B
1:09.37 +0,69
515 R
1:09.45 +0,75
513 ?
1:09.45 +0,71
513 ?
1:10.08 +0,79
499
1:10.19 +0,72
497
1:10.86 +0,75
483
1:11.02 +0,82
480
1:11.29 +0,67
474
1:11.30 +0,76
474
1:13.72 +0,84
429
31.68
VŠK UK Bratislava
34.23
VŠK UK Bratislava
34.54
VŠK UK Bratislava
34.26
VŠK UK Bratislava
34.56
Dukla Banská Bystrica
34.52
SPK Bratislava
34.96
J&T Bratislava
34.56
Piraňa Topoľčany
35.23
Dukla Banská Bystrica
35.36
SPK Bratislava
36.41
Orca Michalovce
36.42
Orca Bratislava
36.84
J&T Bratislava
37.26
STU Trnava
37.13
Slavia ŠG Trenčín
38.11
VŠK UK Bratislava
38.16
Orca Bratislava
37.28
Kúpele Piešťany
37.74
Piraňa Topoľčany
37.38
Nereus Žilina
38.42
Orca Bratislava
39.23
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 3
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 3, muži, 100m prsia, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Banský Filip
50m:
34.78
98
34.78
100m:
1:14.13
34.22
100m:
1:14.19
34.73
100m:
1:14.40
35.35
100m:
1:14.52
33.91
100m:
1:14.64
34.48
100m:
1:15.34
35.51
100m:
1:15.67
36.11
100m:
1:16.90
24. Hálka Samuel
50m:
34.22
00
25. Niedl Tomáš
50m:
34.73
01
26. Rosina Patrik
50m:
35.35
99
27. Kulhavý Patrik
50m:
33.91
97
28. Orság Dalibor Daniel
50m:
34.48
98
29. Kňazík Matej
50m:
35.51
97
30. Kuropka Daniel
50m:
36.11
99
čas
UMB Banská Bystrica
RT
body
1:14.13 +0,78
422
1:14.19 +0,84
421
1:14.40 +0,81
417
1:14.52 +0,91
415
1:14.64 +0,80
413
1:15.34 +0,84
402
1:15.67 +0,73
396
1:16.90 +0,78
378
39.35
Nereus Žilina
39.97
STU Trnava
39.67
PK Nové Zámky
39.17
Aquacity Poprad
40.73
PK Banská Štiavnica
40.86
Považskobystrický PO
40.16
Kúpele Piešťany
40.79
ženy, 100m prsia
disciplína 4
19.12.2014 - 9:33
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:09.31
1:09.50
Mimovičová Zuzana
Podmaníková Andrea
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
SKPKO
PITOP
Szczecin (POL)
Doha (QAT)
10.12.2011
20.10.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Podmaníková Andrea
50m:
33.70
98
33.70
100m:
1:11.19
34.48
100m:
1:12.99
34.56
100m:
1:13.09
34.28
100m:
1:13.63
34.85
100m:
1:14.56
34.91
100m:
1:14.57
35.61
100m:
1:14.71
35.42
100m:
1:15.12
100m:
1:16.02
35.73
100m:
1:16.17
36.91
100m:
1:16.42
35.57
100m:
1:16.77
2. Trnovcová Aurélia
50m:
34.48
93
3. Mimovičová Zuzana
50m:
34.56
89
4. Ledererová Lucia
50m:
34.28
95
5. Drábiková Soňa
50m:
34.85
99
6. Bábska Lara
50m:
34.91
00
7. Pavlikovská Zuzana
50m:
35.61
99
8. Križanová Barbora
50m:
35.42
96
9. Komorníková Natália
50m:
35.97
35.97
00
10. Glozmeková Dominika
50m:
35.73
93
11. Záborská Miroslava
50m:
36.91
01
12. Dvončová Kristína
50m:
35.57
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
Piraňa Topoľčany
RT
body
1:11.19 +0,72
683 A
1:12.99 +0,75
633 A
1:13.09 +0,70
631 A
1:13.63 +0,68
617 A
1:14.56 +0,80
594 A
1:14.57 +0,73
594 A
1:14.71 +0,84
591 B
1:15.12 +0,71
581 B
1:16.02 +0,84
561 B
1:16.17 +0,81
557 B
1:16.42 +0,78
552 B
1:16.77 +0,76
544 B
37.49
Dukla Banská Bystrica
38.51
ŠKP Košice
38.53
VŠK UK Bratislava
39.35
Aquasport Levice
39.71
SPK Bratislava
39.66
SPK Bratislava
39.10
STU Trnava
39.70
SPK Bratislava
40.05
STU Trnava
40.44
PK Martin
39.51
Nereus Žilina
41.20
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 4
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 4, ženy, 100m prsia, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
13. Horváthová Kristína
50m:
35.58
99
35.58
100m:
1:16.93
36.55
100m:
1:17.26
36.40
100m:
1:17.58
37.22
100m:
1:18.34
100m:
1:19.13
37.53
100m:
1:19.58
37.65
100m:
1:20.12
37.92
100m:
1:20.68
38.63
100m:
1:21.84
38.52
100m:
1:22.35
38.68
100m:
1:22.69
39.66
100m:
1:23.80
39.44
100m:
1:23.91
40.91
100m:
1:23.98
39.39
100m:
1:24.13
40.52
100m:
1:26.03
40.88
100m:
1:26.14
41.77
100m:
1:26.72
14. Hantáková Nataša
50m:
36.55
99
15. Jedličková Katarína
50m:
36.40
00
16. Niepelová Sára
50m:
37.22
00
17. Balážiková Karolína
50m:
36.98
36.98
01
18. Komorníková Viktória
50m:
37.53
98
19. Potančoková Timea
50m:
37.65
00
20. Loncková Zuzana
50m:
37.92
01
21. Havašová Lucia
50m:
38.63
96
22. Rusková Marianna
50m:
38.52
99
23. Paulíková Lenka
50m:
38.68
00
24. Mocková Michaela
50m:
39.66
97
25. Kurucová Adriána
50m:
39.44
99
26. Balogová Nina
50m:
40.91
00
27. Cmarková Nina
50m:
39.39
99
28. Tirpáková Viktória
50m:
40.52
99
29. Papšová Saskia
50m:
40.88
01
30. Michalová Barbora
50m:
41.77
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
ŠKP Košice
RT
body
1:16.93 +0,76
541 R
1:17.26 +0,77
534 R
1:17.58 +0,73
527
1:18.34 +0,78
512
1:19.13 +0,84
497
1:19.58 +0,85
489
1:20.12 +0,77
479
1:20.68 +0,67
469
1:21.84 +0,91
449
1:22.35 +0,75
441
1:22.69 +0,76
435
1:23.80 +0,80
418
1:23.91 +0,91
417
1:23.98 +0,75
416
1:24.13 +0,79
413
1:26.03 +0,76
387
1:26.14 +1,01
385
1:26.72 +1,07
377
41.35
Matador Púchov
40.71
STU Trnava
41.18
Kúpele Piešťany
41.12
Orca Bratislava
42.15
SPK Bratislava
42.05
PK Banská Štiavnica
42.47
Nereus Žilina
42.76
ŠK Iglovia
43.21
PO Ružomberok
43.83
Kúpele Piešťany
44.01
Orca Bratislava
44.14
Aquacity Poprad
44.47
Nereus Žilina
43.07
J&T Bratislava
44.74
ŠK Iglovia
45.51
Kúpele Piešťany
45.26
PK Banská Štiavnica
44.95
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 5
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 200m znak
disciplína 5
19.12.2014 - 9:45
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:55.72
1:58.23
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Machovič Miroslav
Blažo Marcel
STUTT
UKB
Moskva (RUS)
Malmo (SWE)
07.04.2002
22.01.1992
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Kubický Rostislav
50m:
28.25
94
28.25
100m:
59.08
30.47
100m:
1:01.95
29.87
100m:
1:02.10
30.88
100m:
1:03.33
30.14
100m:
1:02.96
30.43
100m:
1:02.79
30.70
100m:
1:03.46
30.37
100m:
1:02.69
29.95
100m:
1:02.59
32.81
100m:
1:08.08
32.39
100m:
1:07.31
31.43
100m:
1:06.36
32.05
100m:
1:06.54
32.61
100m:
1:07.78
33.42
100m:
1:08.70
33.34
100m:
1:09.38
32.26
100m:
1:08.78
33.89
100m:
1:10.28
33.43
100m:
1:08.94
32.34
100m:
1:08.53
31.86
100m:
1:08.78
33.86
100m:
1:10.24
2. Nagy Richard
50m:
30.47
93
3. Světlík Alexander
50m:
29.87
98
4. Mohler Jakub
50m:
30.88
98
5. Pilek Adam
50m:
30.14
98
6. Pavuk Marek
50m:
30.43
99
7. Popelka Šimon
50m:
30.70
99
8. Bielik Rastislav
50m:
30.37
91
9. Gordík Jakub
50m:
29.95
98
10. Hrabovský Adam
50m:
32.81
00
11. Horňák Adam
50m:
32.39
00
Jantoš Roman
50m:
31.43
97
13. Kačík Jakub
50m:
32.05
96
14. Levický Filip
50m:
32.61
97
15. Paulen Radovan
50m:
33.42
96
16. Giňovský Ján
50m:
33.34
98
17. Tomči Andrej
50m:
32.26
97
18. Arnold Oliver
50m:
33.89
99
19. Kucej Jaroslav
50m:
33.43
98
20. Baštek Adam
50m:
32.34
86
21. Melicher Sebastian
50m:
31.86
99
22. Hraško Juraj
50m:
33.86
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
Dukla Banská Bystrica
30.83
150m:
1:32.08
33.00
200m:
1:33.87
31.92
200m:
1:35.18
33.08
200m:
1:36.48
33.15
200m:
1:36.78
33.82
200m:
1:36.26
33.47
200m:
1:36.85
33.39
200m:
1:36.35
33.66
200m:
1:37.04
34.45
200m:
1:43.21
35.13
200m:
1:42.96
35.65
200m:
1:42.69
36.33
200m:
35.87
200m:
1:44.08
36.30
200m:
1:45.46
36.76
200m:
37.25
200m:
1:46.37
37.59
200m:
1:47.30
37.02
200m:
1:46.35
37.41
200m:
1:45.99
37.46
200m:
1:47.22
38.44
200m:
1:48.20
37.96
200m:
J&T Bratislava
31.48
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:42.41
150m:
150m:
150m:
1:46.63
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:24.39
2:25.04 +0,77
Orca Bratislava
36.38
2:23.73
2:24.39 +0,75
Nereus Žilina
36.92
2:23.55
2:23.73 +0,71
VŠK UK Bratislava
36.19
2:22.96
2:23.55 +0,75
Matador Púchov
35.51
2:22.69
2:22.96 +0,67
SPK Bratislava
36.39
2:22.10
2:22.69 +0,69
Orca Michalovce
36.52
2:20.98
2:22.10 +0,79
Slávia PU Prešov
36.04
2:19.65
2:20.98 +0,64
STU Bratislava
35.28
2:18.47
2:19.65 +0,67
Chemes Humenné
35.17
2:18.47
2:18.47 +0,71
Považskobystrický PO
34.49
2:17.65
2:18.47 +0,70
PO Ružomberok
34.93
2:11.32
2:17.65 +0,61
Orca Bratislava
34.92
2:10.31
2:11.32 +0,73
PK Martin
35.27
2:09.86
2:10.31 +0,87
Nereus Žilina
32.64
2:09.54
2:09.86 +0,69
J&T Bratislava
32.32
2:09.52
2:09.54 +0,61
Orca Bratislava
32.76
2:09.15
2:09.52 +0,65
Aquasport Levice
32.36
2:07.67
2:09.15 +0,71
PK Nové Zámky
32.82
2:05.50
2:07.67 +0,72
ŠKP Košice
32.45
2:04.79
2:05.50 +0,73
SPK Bratislava
32.23
RT
2:04.79 +0,73
2:25.04
2:25.09 +0,75
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:25.09
body
614 A
32.71
604 A
31.63
574 A
32.49
554 A
32.67
549 A
32.74
549 A
33.28
545 B
33.01
539 B
33.96
527 B
34.28
458 B
34.44
449 B
35.51
449 B
35.78
438 R
37.24
426 R
36.90
416
36.64
411
36.06
408
36.59
403
36.25
402
37.38
396
38.40
391
37.82
391
36.89
21.12.2014 16:11 - Strana 6
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 5, muži, 200m znak, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Kadlec Andrej
50m:
33.67
96
33.67
100m:
1:10.50
35.95
100m:
1:13.53
36.19
100m:
1:14.13
35.18
100m:
1:14.87
24. Primorac Marko
50m:
35.95
99
25. Horský Jakub
50m:
36.19
00
26. Džubara Mário
50m:
35.18
99
čas
AQUATICS Nitra
36.83
150m:
150m:
37.64
200m:
1:51.32
37.79
200m:
150m:
1:53.49
39.36
200m:
150m:
39.16
200m:
2:27.77
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:10.97
2:12.26
339
38.61
2:32.37 +0,77
1:54.03
370
36.45
2:32.10
2:32.37
ženy, 200m znak
disciplína 6
19.12.2014 - 10:02
37.32
2:32.10 +0,81
Slávia PU Prešov
39.69
2:25.46
2:27.77 +0,77
Kúpele Piešťany
37.94
body
388
1:48.14
Kúpele Piešťany
37.58
RT
2:25.46 +0,67
337
38.34
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Hájková Karolína
Hájková Karolína
ORCAB
ORCAB
Brno (CZE)
Plzeň (CZE)
15.11.2014
19.10.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Mičudová Simona
50m:
32.70
98
32.70
100m:
1:07.75
32.84
100m:
1:07.71
32.53
100m:
1:08.27
32.82
100m:
1:09.39
33.08
100m:
1:09.61
33.56
100m:
1:10.22
33.61
100m:
1:10.93
34.97
100m:
1:11.89
33.72
100m:
1:11.15
34.82
100m:
1:12.99
34.90
100m:
1:12.24
34.55
100m:
1:12.33
36.53
100m:
1:15.28
36.27
100m:
1:16.38
37.40
100m:
1:17.35
35.23
100m:
1:15.37
2. Bartovičová Barbara
50m:
32.84
98
3. Hájková Karolína
50m:
32.53
97
4. Aneštíková Katarína
50m:
32.82
99
5. Lintnerová Kristína
50m:
33.08
00
6. Pekelská Viktória
50m:
33.56
00
7. Benková Laura
50m:
33.61
00
8. Petríková Michaela
50m:
34.97
98
9. Böhmová Ema
50m:
33.72
99
10. Marušicová Katarína
50m:
34.82
98
11. Kozániová Sára
50m:
34.90
97
12. Žídeková Lucia
50m:
34.55
00
13. Paulínyová Nina
50m:
36.53
99
14. Machovičová Lucia
50m:
36.27
98
15. Repková Kristína
50m:
37.40
99
16. Bogárová Zora
50m:
35.23
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
SPK Bratislava
35.05
150m:
1:44.10
36.35
200m:
1:43.61
35.90
200m:
1:45.52
37.25
200m:
1:46.30
36.91
200m:
1:47.58
37.97
200m:
1:48.08
37.86
200m:
1:48.94
38.01
200m:
1:50.30
38.41
200m:
39.02
200m:
1:52.11
39.12
200m:
1:51.23
38.99
200m:
1:51.16
38.83
200m:
1:55.67
40.39
200m:
1:57.54
41.16
200m:
1:58.15
40.80
200m:
1:57.88
42.51
200m:
STU Trnava
34.87
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:50.17
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:37.61
2:37.83 +0,82
Kúpele Piešťany
40.14
2:35.04
2:37.61 +0,62
PK Rimavská Sobota
39.95
2:30.67
2:35.04 +0,87
STU Trnava
40.11
2:30.51
2:30.67 +0,78
Aquasport Levice
38.75
2:30.03
2:30.51 +0,70
PK Martin
37.78
2:28.81
2:30.03 +0,71
STU Trnava
37.34
2:28.59
2:28.81 +0,74
VŠK UK Bratislava
38.17
2:26.60
2:28.59 +0,74
Dukla Banská Bystrica
37.43
2:25.67
2:26.60 +0,66
J&T Bratislava
36.92
2:24.84
2:25.67 +0,71
Nereus Žilina
37.32
2:23.01
2:24.84 +0,77
PK Martin
36.66
2:22.17
2:23.01 +0,73
Trenčiansky PO
36.53
2:20.23
2:22.17 +0,73
Dukla Banská Bystrica
36.57
2:19.49
2:20.23 +0,66
Orca Bratislava
35.74
RT
2:19.49 +0,75
2:37.83
2:39.57 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:39.57
body
637 A
35.39
627 A
36.62
601 A
36.65
591 A
36.71
569 A
37.26
559 A
37.59
548 B
37.66
527 B
38.29
524 B
38.64
512 B
37.92
507 B
39.28
505 B
39.51
464 R
39.37
441 R
40.07
439
39.68
425
41.69
21.12.2014 16:11 - Strana 7
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 6, ženy, 200m znak, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
17. Štajerová Alžbeta
50m:
35.82
97
35.82
100m:
1:16.87
37.26
100m:
1:18.63
37.34
100m:
1:18.45
39.10
100m:
1:22.61
41.23
100m:
1:25.47
39.43
100m:
1:23.06
40.63
100m:
1:23.63
18. Držíková Adriana
50m:
37.26
99
19. Brišková Viktória
50m:
37.34
00
20. Miková Jana
50m:
39.10
99
21. Zboroňová Tatiana
50m:
41.23
99
22. Kecerová Dorotka
50m:
39.43
01
23. Dibdiaková Zuzana
50m:
40.63
00
41.05
150m:
150m:
41.80
200m:
2:00.50
41.87
200m:
150m:
2:01.89
43.44
200m:
150m:
45.51
200m:
150m:
45.11
200m:
150m:
45.44
200m:
46.96
200m:
MPK Dolný Kubín
43.00
150m:
2:45.50
2:51.88
23.62
24.34
Navara Michal
Trudman Norbert
340
43.76
2:53.55
330
42.97
2:54.31
326
45.81
2:56.64 +1,07
2:10.59
381
43.61
2:54.31 +0,72
2:08.50
410
41.07
2:53.55 +0,85
2:10.58
MPK Dolný Kubín
43.63
2:41.57
2:51.88 +0,98
2:08.12
MPK Dolný Kubín
44.24
41.75
2:45.50 +0,76
PK ŠG-SPU Nitra
43.51
2:40.42
2:41.57 +0,71
Nereus Žilina
41.11
body
418
1:58.67
Piešťanský PK
41.37
RT
2:40.42 +0,64
2:56.64
muži, 50m motýlik
disciplína 7
19.12.2014 - 10:18
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
čas
MPK Dolný Kubín
313
46.05
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
SKTOP
VIB
Istanbul (TUR)
Rijeka (CRO)
10.12.2009
14.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Hlávek Juraj
Štefánik Vladimír
Grznár Ľuboš
Klobučník Tomáš
Čmeľ Miroslav
Kovach Sergiy
Púzser Karol
Kondel Richard
Obst Ondrej
Bartáky Dávid
Szöcs Oliver
Světlík Alexander
Rekoš Alexander
Želikovský Tomáš
Ernek Matej
Kucbel Dušan
Čelko Juraj
Kupec Gabriel
Babjak Martin
Krištofík Martin
Jurkovič Jakub
Hrycko Ján
Boháč Sylvester
Kadlec Andrej
Dzurec Michael
Lacko Martin
Homoky Erik
Pavlík Alfréd
Vlnieška Marián
Machovič Ondrej
Splash Meet Manager 11, 11.34029
94
98
88
90
93
95
96
91
84
99
94
98
97
00
98
90
97
99
95
98
94
96
96
96
93
97
97
93
97
98
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
KP Spišská Nová Ves
ŠKP Košice
SPK Bratislava
AC Malacky
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
VŠK UK Bratislava
SPK Bratislava
SPK Bratislava
KP Spišská Nová Ves
PK Banská Štiavnica
Dukla Banská Bystrica
Slavia ŠG Trenčín
Piraňa Topoľčany
Chemes Humenné
Považskobystrický PO
VŠK UK Bratislava
Orca Bratislava
Slavia ŠG Trenčín
AQUATICS Nitra
Dukla Banská Bystrica
J&T Bratislava
Slavia ŠG Trenčín
Nereus Žilina
Považskobystrický PO
STU Trnava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
24.55
24.88
24.91
25.19
25.49
25.81
26.15
26.21
26.30
26.37
26.38
26.55
26.59
26.72
26.73
26.92
26.97
26.99
27.04
27.24
27.25
27.29
27.34
27.36
27.38
27.46
27.61
27.71
27.87
27.95
+0,59
+0,72
+0,69
+0,76
+0,78
+0,65
+0,67
+0,68
+0,67
+0,67
+0,83
+0,64
+0,75
+0,68
+0,75
+0,65
+0,82
+0,73
+0,73
+0,72
+0,56
+0,71
+0,85
+0,68
+0,71
+0,70
+0,76
+0,73
+0,76
+0,67
700
672
670
648
625
602
579
575
569
564
564
553
551
543
542
531
528
526
524
512
512
509
506
505
504
500
492
486
478
474
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 8
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 7, muži, 50m motýlik, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Gachulinec Denis
Petra Jozef
Markovič Filip
Andreánsky Martin
Giňovský Ján
Džubara Mário
Súkeník Adam
Kačík Jakub
Getlik Andrej
Rosina Patrik
Fráj Filip
Žužo Stanislav
97
96
95
94
98
99
99
96
99
99
98
96
čas
RT
body
28.00
28.29
28.37
28.86
29.07
29.18
29.42
29.64
30.00
30.26
30.97
31.71
+0,66
+0,74
+0,76
+0,88
+0,81
+0,80
+0,72
+0,75
+0,75
+0,91
+0,73
+0,74
471
457
453
431
421
416
406
397
383
373
348
324
ženy, 50m motýlik
disciplína 8
19.12.2014 - 10:29
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
Považskobystrický PO
Slávia PU Prešov
Marea klub Košice
Trian Banská Bystrica
Slávia PU Prešov
Slávia PU Prešov
Nereus Žilina
Považskobystrický PO
Orca Bratislava
PK Nové Zámky
AQUATICS Nitra
Orca Michalovce
26.14
26.87
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Wien (AUT)
Istanbul (TUR)
10.12.2004
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Mišendová Barbora
Lászlová Silvia
Syllabová Miroslava
Tomečková Karin
Bániková Tatiana
Podmaníková Andrea
Šimovičová Lucia
Mikušová Carmen
Pavlíková Romana
Strempeková Klaudia
Mižúrová Patrícia
Bročková Eva
Zahradniková Sophie
Malíková Agáta
Holešová Alexandra
Gojakovičová Jovana
Grexová Martina
Timková Kristína
Borovová Erika
Valková Vivien
Balogová Nina
Božoňová Lívia
Balážiková Karolína
Tóthová Iveta
Horváthová Kristína
Kozániová Sára
Komorníková Viktória
Loncková Zuzana
Durandziová Michaela
Linkeschová Lucia
Mocková Michaela
Vetešková Viktória
Hricová Gabriela
Moréová Barbara
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
93
90
93
94
98
99
98
93
97
99
00
98
95
00
93
95
99
97
00
00
96
01
97
99
97
98
01
97
01
97
96
99
98
Dukla Banská Bystrica
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
J&T Bratislava
Orca Bratislava
Piraňa Topoľčany
Orca Bratislava
ŠKP Košice
Nereus Žilina
Slavia ŠG Trenčín
PK Martin
Orca Bratislava
PO Ružomberok
Piešťanský PK
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Flipper Brezno
Nereus Žilina
Marea klub Košice
PK Nové Zámky
Nereus Žilina
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
ŠKP Košice
ŠKP Košice
STU Trnava
SPK Bratislava
Nereus Žilina
Považskobystrický PO
ŠKP Košice
Orca Bratislava
Matador Púchov
Orca Bratislava
Marea klub Košice
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
27.64
28.08
28.25
28.28
28.39
28.55
28.79
29.51
29.63
29.73
29.76
29.78
29.79
29.90
29.97
30.27
30.43
30.64
30.71
31.69
31.72
31.86
31.89
32.12
32.26
32.30
32.39
32.47
32.54
32.57
32.61
32.63
32.68
32.80
+0,67
+0,77
+0,74
+0,67
+0,75
+0,73
+0,74
+0,70
+0,67
+0,70
+0,75
+0,78
+0,71
+0,72
+0,77
+0,71
+0,87
+0,78
+0,86
+0,73
+0,78
+0,72
+0,78
+0,82
+0,74
+0,72
+0,81
+0,68
+0,71
+0,74
+0,81
+0,73
+0,72
+0,75
686
654
642
640
633
622
607
563
557
551
549
548
548
542
538
522
514
503
500
455
454
448
446
437
431
430
426
423
420
419
417
417
415
410
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 9
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 8, ženy, 50m motýlik, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Komorníková Natália
Bogárová Zora
Mrázová Janka
Szikorová Jana
Vrbová Júlia
Štajerová Alžbeta
Papšová Saskia
00
00
99
00
98
97
01
SPK Bratislava
Kúpele Piešťany
STU Trnava
Matador Púchov
UMB Banská Bystrica
MPK Dolný Kubín
Kúpele Piešťany
čas
RT
body
32.82
33.02
33.05
33.13
33.23
34.31
35.20
+0,78
+0,96
+0,74
+0,84
+0,80
+0,75
+0,90
409
402
401
398
394
358
332
muži, 400m polohové preteky
disciplína 9
19.12.2014 - 10:40
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
4:07.94
4:24.18
Nagy Richard
Jelenák Pavol
13 roč. a st.
Výsledky
JTBA
TOZTO
Dauha (QAT)
Berlin (GER)
04.12.2014
30.10.2010
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Jelenák Pavol
50m:
100m:
28.45
1:01.11
92
28.45
32.66
150m:
200m:
1:35.36
2:08.73
28.51
33.16
150m:
200m:
1:37.44
2:12.53
28.70
33.32
150m:
200m:
1:37.40
2:11.85
28.38
32.00
150m:
200m:
1:36.30
2:10.79
28.79
33.55
150m:
200m:
1:38.55
2:14.27
29.10
33.92
150m:
200m:
1:38.96
2:14.57
29.06
33.21
150m:
200m:
1:39.38
2:14.88
29.58
33.92
150m:
200m:
1:41.53
2:18.55
30.37
35.57
150m:
200m:
1:43.08
2:19.06
28.86
33.78
150m:
200m:
1:40.41
2:17.70
28.79
34.02
150m:
200m:
1:41.80
2:21.03
32.86
38.24
150m:
200m:
1:50.79
2:28.62
2. Klobučník Tomáš
50m:
100m:
28.51
1:01.67
90
3. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
28.70
1:02.02
96
4. Púzser Karol
50m:
100m:
28.38
1:00.38
96
5. Smetana Marek
50m:
100m:
28.79
1:02.34
97
6. Fratrič Ivan
50m:
100m:
29.10
1:03.02
98
7. Mohler Jakub
50m:
100m:
29.06
1:02.27
98
8. Halas Adam
50m:
100m:
29.58
1:03.50
98
9. Mizera Daniel
50m:
100m:
30.37
1:05.94
99
10. Čimbora Juraj
50m:
100m:
28.86
1:02.64
98
11. Kuropka Daniel
50m:
100m:
28.79
1:02.81
99
12. Janik Matúš
50m:
100m:
32.86
1:11.10
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
J&T Bratislava
34.25
33.37
250m:
300m:
4:22.14 +0,65
2:45.58
3:22.33
36.85
36.75
350m:
400m:
2:48.00
3:23.83
35.47
35.83
350m:
400m:
2:48.56
3:26.16
36.71
37.60
350m:
400m:
2:50.15
3:29.78
39.36
39.63
350m:
400m:
2:52.63
3:31.67
38.36
39.04
350m:
400m:
2:53.68
3:33.67
39.11
39.99
350m:
400m:
2:57.89
3:40.23
43.01
42.34
350m:
400m:
2:59.33
3:40.25
40.78
40.92
350m:
400m:
3:00.13
3:41.56
41.07
41.43
350m:
400m:
2:57.96
3:39.12
40.26
41.16
350m:
400m:
3:04.70
3:48.32
43.67
43.62
350m:
400m:
3:08.86
3:49.49
40.24
40.63
350m:
400m:
Dukla Banská Bystrica
35.77
35.09
250m:
300m:
4:27.51 +0,73
J&T Bratislava
35.38
34.45
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
4:14.44
4:48.00
4:55.44 +0,78
Kúpele Piešťany
39.69
37.83
4:14.17
4:45.79
4:48.00 +0,73
Kúpele Piešťany
38.99
39.23
4:14.01
4:44.73
4:45.79 +0,86
Piraňa Topoľčany
37.77
37.29
4:12.75
4:43.13
4:44.73 +0,78
J&T Bratislava
37.14
35.98
4:06.51
4:38.37
4:43.13 +0,82
STU Trnava
38.03
37.02
4:04.95
4:37.40
4:38.37 +0,73
ŠKP Košice
37.11
35.50
4:02.79
4:34.54
4:37.40 +0,69
Orca Bratislava
35.94
35.61
3:58.02
4:29.23
4:34.54 +0,69
SPK Bratislava
36.21
35.72
3:55.90
4:27.51
4:29.23 +0,73
SPK Bratislava
35.92
34.49
3:52.81
4:22.14
4:21.60
4:55.44
4:56.62 +0,83
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:23.53
4:56.62
725
30.48
29.33
682
32.07
31.61
669
31.86
31.21
631
33.01
31.75
611
33.28
32.45
605
32.84
31.86
575
32.52
30.38
565
33.76
30.72
559
32.61
31.62
546
35.32
33.56
506
33.28
33.84
500
34.04
33.09
21.12.2014 16:11 - Strana 10
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 9, muži, 400m polohové preteky, 13 roč. a st.
Roč.
por.
13. Kádek Jakub
50m:
100m:
30.90
1:08.45
98
30.90
37.55
150m:
200m:
1:48.01
2:25.91
31.85
37.73
150m:
200m:
1:47.26
2:25.36
32.45
37.29
150m:
200m:
1:49.35
2:28.48
32.52
38.39
150m:
200m:
1:49.04
2:26.63
32.95
38.17
150m:
200m:
1:51.80
2:32.14
30.24
36.63
150m:
200m:
1:45.66
2:24.53
32.86
37.67
150m:
200m:
1:53.02
2:33.97
28.91
34.51
150m:
200m:
1:46.55
2:28.78
34.99
43.30
150m:
200m:
2:00.43
2:39.99
32.50
37.86
150m:
200m:
1:53.64
2:35.34
28.70
33.32
150m:
200m:
1:37.40
2:11.85
28.38
32.00
150m:
200m:
1:36.30
2:10.79
28.79
33.55
150m:
200m:
1:38.55
2:14.27
29.10
33.92
150m:
200m:
1:38.96
2:14.57
29.06
33.21
150m:
200m:
1:39.38
2:14.88
29.58
33.92
150m:
200m:
1:41.53
2:18.55
30.37
35.57
150m:
200m:
1:43.08
2:19.06
14. Valášek Peter
50m:
100m:
31.85
1:09.58
98
15. Kňazík Matej
50m:
100m:
32.45
1:09.74
97
16. Hrabovský Adam
50m:
100m:
32.52
1:10.91
00
17. Fojtík Matej
50m:
100m:
32.95
1:11.12
99
18. Tolkunov Tomáš
50m:
100m:
30.24
1:06.87
98
19. Banský Filip
50m:
100m:
32.86
1:10.53
98
20. Petra Jozef
50m:
100m:
28.91
1:03.42
96
21. Mesároš Michal
50m:
100m:
34.99
1:18.29
99
22. Džubara Mário
50m:
100m:
32.50
1:10.36
99
čas
Aquasport Levice
39.56
37.90
250m:
300m:
3:09.76
3:54.13
250m:
300m:
350m:
400m:
44.18
44.70
350m:
400m:
3:11.61
3:55.25
43.13
43.64
350m:
400m:
3:09.54
3:53.76
42.91
44.22
350m:
400m:
3:14.00
3:56.98
41.86
42.98
350m:
400m:
3:09.20
3:54.64
44.67
45.44
350m:
400m:
43.14
44.38
350m:
400m:
47.60
49.15
350m:
400m:
45.85
45.41
350m:
400m:
3:22.74
4:10.65
47.40
47.91
350m:
400m:
2:48.56
3:26.16
36.71
37.60
350m:
400m:
2:50.15
3:29.78
39.36
39.63
350m:
400m:
2:52.63
3:31.67
38.36
39.04
350m:
400m:
2:53.68
3:33.67
39.11
39.99
350m:
400m:
2:57.89
3:40.23
43.01
42.34
350m:
400m:
2:59.33
3:40.25
40.78
40.92
350m:
400m:
3:00.13
3:41.56
41.07
41.43
350m:
400m:
3:09.54
3:54.24
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:17.11
4:01.49
250m:
300m:
3:16.38
4:05.53
250m:
300m:
3:25.84
4:11.25
250m:
300m:
4:41.60
5:17.88
5:22.56 +0,86
Slávia PU Prešov
43.28
41.70
4:38.32
5:13.28
5:17.88 +0,78
UMB Banská Bystrica
42.14
39.56
4:31.49
5:06.97
5:13.28 +0,73
Slávia PU Prešov
43.13
42.23
4:32.77
5:05.93
5:06.97 +0,72
UMB Banská Bystrica
42.49
40.95
4:29.53
5:03.39
5:05.93 +0,82
J&T Bratislava
38.79
38.87
4:30.26
5:03.30
5:03.39 +0,72
PK Martin
40.68
40.34
4:29.38
5:03.25
5:03.30 +0,72
PK Martin
38.13
37.59
4:30.24
5:02.88
5:03.25 +0,76
Považskobystrický PO
39.61
39.13
body
470
43.85
44.37
Považskobystrický PO
37.68
38.10
RT
5:02.88 +0,81
4:47.97
5:22.56
5:22.96 +0,82
4:48.29
5:22.96
36.11
32.64
468
35.14
33.87
468
35.01
33.04
467
35.77
33.86
456
35.79
33.16
451
36.85
35.48
424
36.83
34.96
406
36.07
36.28
389
36.72
34.59
387
37.64
34.67
13 - 18 roč.
1. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
28.70
1:02.02
96
2. Púzser Karol
50m:
100m:
28.38
1:00.38
96
3. Smetana Marek
50m:
100m:
28.79
1:02.34
97
4. Fratrič Ivan
50m:
100m:
29.10
1:03.02
98
5. Mohler Jakub
50m:
100m:
29.06
1:02.27
98
6. Halas Adam
50m:
100m:
29.58
1:03.50
98
7. Mizera Daniel
50m:
100m:
30.37
1:05.94
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
J&T Bratislava
35.38
34.45
250m:
300m:
4:29.23 +0,73
SPK Bratislava
35.92
34.49
250m:
300m:
4:34.54 +0,69
SPK Bratislava
36.21
35.72
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
4:12.75
4:43.13
4:44.73 +0,78
J&T Bratislava
37.14
35.98
4:06.51
4:38.37
4:43.13 +0,82
STU Trnava
38.03
37.02
4:04.95
4:37.40
4:38.37 +0,73
ŠKP Košice
37.11
35.50
4:02.79
4:34.54
4:37.40 +0,69
Orca Bratislava
35.94
35.61
3:58.02
4:29.23
4:14.01
4:44.73
4:45.79 +0,86
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:14.17
4:45.79
669
31.86
31.21
631
33.01
31.75
611
33.28
32.45
605
32.84
31.86
575
32.52
30.38
565
33.76
30.72
559
32.61
31.62
21.12.2014 16:11 - Strana 11
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 9, žiaci, 400m polohové preteky, 13 - 18 roč.
Roč.
por.
8. Čimbora Juraj
50m:
100m:
28.86
1:02.64
98
28.86
33.78
150m:
200m:
1:40.41
2:17.70
28.79
34.02
150m:
200m:
1:41.80
2:21.03
32.86
38.24
150m:
200m:
1:50.79
2:28.62
30.90
37.55
150m:
200m:
1:48.01
2:25.91
31.85
37.73
150m:
200m:
1:47.26
2:25.36
32.45
37.29
150m:
200m:
1:49.35
2:28.48
32.52
38.39
150m:
200m:
1:49.04
2:26.63
32.95
38.17
150m:
200m:
1:51.80
2:32.14
30.24
36.63
150m:
200m:
1:45.66
2:24.53
32.86
37.67
150m:
200m:
1:53.02
2:33.97
28.91
34.51
150m:
200m:
1:46.55
2:28.78
34.99
43.30
150m:
200m:
2:00.43
2:39.99
32.50
37.86
150m:
200m:
1:53.64
2:35.34
9. Kuropka Daniel
50m:
100m:
28.79
1:02.81
99
10. Janik Matúš
50m:
100m:
32.86
1:11.10
01
11. Kádek Jakub
50m:
100m:
30.90
1:08.45
98
12. Valášek Peter
50m:
100m:
31.85
1:09.58
98
13. Kňazík Matej
50m:
100m:
32.45
1:09.74
97
14. Hrabovský Adam
50m:
100m:
32.52
1:10.91
00
15. Fojtík Matej
50m:
100m:
32.95
1:11.12
99
16. Tolkunov Tomáš
50m:
100m:
30.24
1:06.87
98
17. Banský Filip
50m:
100m:
32.86
1:10.53
98
18. Petra Jozef
50m:
100m:
28.91
1:03.42
96
19. Mesároš Michal
50m:
100m:
34.99
1:18.29
99
20. Džubara Mário
50m:
100m:
32.50
1:10.36
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Piraňa Topoľčany
37.77
37.29
250m:
300m:
250m:
300m:
40.26
41.16
350m:
400m:
3:04.70
3:48.32
43.67
43.62
350m:
400m:
250m:
300m:
3:08.86
3:49.49
40.24
40.63
350m:
400m:
250m:
300m:
43.85
44.37
350m:
400m:
44.18
44.70
350m:
400m:
3:11.61
3:55.25
43.13
43.64
350m:
400m:
3:09.54
3:53.76
42.91
44.22
350m:
400m:
3:14.00
3:56.98
41.86
42.98
350m:
400m:
3:09.20
3:54.64
44.67
45.44
350m:
400m:
43.14
44.38
350m:
400m:
47.60
49.15
350m:
400m:
45.85
45.41
350m:
400m:
47.40
47.91
350m:
400m:
3:09.76
3:54.13
250m:
300m:
3:09.54
3:54.24
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:17.11
4:01.49
250m:
300m:
3:16.38
4:05.53
250m:
300m:
3:25.84
4:11.25
250m:
300m:
3:22.74
4:10.65
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:41.60
5:17.88
5:22.56 +0,86
Slávia PU Prešov
43.28
41.70
4:38.32
5:13.28
5:17.88 +0,78
UMB Banská Bystrica
42.14
39.56
4:31.49
5:06.97
5:13.28 +0,73
Slávia PU Prešov
43.13
42.23
4:32.77
5:05.93
5:06.97 +0,72
UMB Banská Bystrica
42.49
40.95
4:29.53
5:03.39
5:05.93 +0,82
J&T Bratislava
38.79
38.87
4:30.26
5:03.30
5:03.39 +0,72
PK Martin
40.68
40.34
4:29.38
5:03.25
5:03.30 +0,72
PK Martin
38.13
37.59
4:30.24
5:02.88
5:03.25 +0,76
Považskobystrický PO
39.61
39.13
4:23.53
4:56.62
5:02.88 +0,81
Považskobystrický PO
37.68
38.10
4:21.60
4:55.44
4:56.62 +0,83
Aquasport Levice
39.56
37.90
4:14.44
4:48.00
4:55.44 +0,78
Kúpele Piešťany
39.69
37.83
body
546
2:57.96
3:39.12
Kúpele Piešťany
38.99
39.23
RT
4:48.00 +0,73
4:47.97
5:22.56
5:22.96 +0,82
4:48.29
5:22.96
35.32
33.56
506
33.28
33.84
500
34.04
33.09
470
36.11
32.64
468
35.14
33.87
468
35.01
33.04
467
35.77
33.86
456
35.79
33.16
451
36.85
35.48
424
36.83
34.96
406
36.07
36.28
389
36.72
34.59
387
37.64
34.67
21.12.2014 16:11 - Strana 12
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 400m polohové preteky
disciplína 10
19.12.2014 - 11:05
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
4:40.27
4:49.79
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky
KUPI
JTBA
01.01.1995
19.12.2009
Trenčín
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Bartovičová Barbara
50m:
100m:
31.55
1:07.73
98
31.55
36.18
150m:
200m:
1:44.89
2:22.40
30.97
35.61
150m:
200m:
1:46.07
2:24.73
32.67
38.27
150m:
200m:
1:51.97
2:32.15
34.05
40.33
150m:
200m:
1:56.53
2:37.26
33.92
39.88
150m:
200m:
1:53.91
2:33.32
34.27
38.83
150m:
200m:
1:53.76
2:33.81
32.38
40.09
150m:
200m:
1:55.96
2:38.70
33.99
40.49
150m:
200m:
1:55.41
2:35.89
33.69
38.42
150m:
200m:
1:53.71
2:33.18
35.20
40.45
150m:
200m:
1:58.48
2:41.22
36.59
43.59
150m:
200m:
2:06.33
2:51.62
35.13
42.46
150m:
200m:
2:03.11
2:47.50
36.45
45.90
150m:
200m:
2:08.38
2:53.43
35.94
44.28
150m:
200m:
2:07.89
2:55.03
2. Mikušová Carmen
50m:
100m:
30.97
1:06.58
98
3. Drábiková Soňa
50m:
100m:
32.67
1:10.94
99
4. Záborská Miroslava
50m:
100m:
34.05
1:14.38
01
5. Bábska Lara
50m:
100m:
33.92
1:13.80
00
6. Hantáková Nataša
50m:
100m:
34.27
1:13.10
99
7. Ledererová Lucia
50m:
100m:
32.38
1:12.47
95
8. Macková Natália
50m:
100m:
33.99
1:14.48
00
9. Kubalová Martina Hana
50m:
100m:
33.69
1:12.11
99
10. Rusková Marianna
50m:
100m:
35.20
1:15.65
99
11. Bábska Andrea
50m:
100m:
36.59
1:20.18
99
12. Bogárová Zora
50m:
100m:
35.13
1:17.59
00
13. Papšová Saskia
50m:
100m:
36.45
1:22.35
01
14. Lichnerová Linda
50m:
100m:
35.94
1:20.22
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
STU Trnava
37.16
37.51
250m:
300m:
4:54.59 +0,73
3:03.48
3:45.12
41.08
41.64
350m:
400m:
3:08.42
3:52.89
43.69
44.47
350m:
400m:
3:15.05
3:57.90
42.90
42.85
350m:
400m:
3:18.99
4:01.04
41.73
42.05
350m:
400m:
3:17.70
4:02.17
44.38
44.47
350m:
400m:
3:18.54
4:04.75
44.73
46.21
350m:
400m:
3:21.26
4:06.62
42.56
45.36
350m:
400m:
3:21.91
4:07.78
46.02
45.87
350m:
400m:
3:19.12
4:06.18
45.94
47.06
350m:
400m:
3:27.63
4:15.04
46.41
47.41
350m:
400m:
3:40.98
4:30.39
49.36
49.41
350m:
400m:
3:40.06
4:32.29
52.56
52.23
350m:
400m:
3:40.78
4:29.02
47.35
48.24
350m:
400m:
3:47.43
4:41.75
52.40
54.32
350m:
400m:
ŠKP Košice
39.49
38.66
250m:
300m:
5:02.40 +0,73
Aquasport Levice
41.03
40.18
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
5:12.97
5:48.43
5:49.06 +1,02
Nereus Žilina
47.67
47.14
5:10.37
5:47.94
5:48.43 +0,92
Kúpele Piešťany
46.03
45.05
4:53.93
5:31.59
5:47.94
Kúpele Piešťany
45.52
44.39
4:44.93
5:22.51
5:31.59 +0,73
Piešťanský PK
46.15
45.29
4:45.73
5:21.49
5:22.51 +0,77
PO Ružomberok
42.83
42.74
4:44.65
5:21.11
5:21.49 +0,75
Orca Bratislava
41.60
39.47
4:41.44
5:17.83
5:21.11 +0,69
STU Trnava
40.93
40.48
4:40.40
5:16.70
5:17.83 +0,78
VŠK UK Bratislava
43.49
42.74
4:39.19
5:15.36
5:16.70 +0,72
Matador Púchov
40.66
40.05
4:34.54
5:09.68
5:15.36 +0,73
SPK Bratislava
40.11
39.41
4:27.95
5:02.40
5:09.68 +0,81
PK Martin
42.15
40.73
4:19.76
4:54.59
5:09.79
5:49.06
6:06.58 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
5:25.41
6:06.58
695
34.64
34.83
643
35.06
34.45
598
36.64
35.14
567
38.15
36.17
559
38.23
36.30
554
36.69
36.39
537
38.03
36.46
535
37.95
35.76
530
38.75
37.58
487
38.89
37.66
422
39.98
37.57
420
40.68
35.46
418
40.77
39.27
361
43.66
41.17
21.12.2014 16:11 - Strana 13
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 10, ženy, 400m polohové preteky
13 - 16 roč.
1. Bartovičová Barbara
50m:
100m:
31.55
1:07.73
98
31.55
36.18
150m:
200m:
1:44.89
2:22.40
30.97
35.61
150m:
200m:
1:46.07
2:24.73
32.67
38.27
150m:
200m:
1:51.97
2:32.15
34.05
40.33
150m:
200m:
1:56.53
2:37.26
33.92
39.88
150m:
200m:
1:53.91
2:33.32
34.27
38.83
150m:
200m:
1:53.76
2:33.81
33.99
40.49
150m:
200m:
1:55.41
2:35.89
33.69
38.42
150m:
200m:
1:53.71
2:33.18
35.20
40.45
150m:
200m:
1:58.48
2:41.22
36.59
43.59
150m:
200m:
2:06.33
2:51.62
35.13
42.46
150m:
200m:
2:03.11
2:47.50
36.45
45.90
150m:
200m:
2:08.38
2:53.43
35.94
44.28
150m:
200m:
2:07.89
2:55.03
2. Mikušová Carmen
50m:
100m:
30.97
1:06.58
98
3. Drábiková Soňa
50m:
100m:
32.67
1:10.94
99
4. Záborská Miroslava
50m:
100m:
34.05
1:14.38
01
5. Bábska Lara
50m:
100m:
33.92
1:13.80
00
6. Hantáková Nataša
50m:
100m:
34.27
1:13.10
99
7. Macková Natália
50m:
100m:
33.99
1:14.48
00
8. Kubalová Martina Hana
50m:
100m:
33.69
1:12.11
99
9. Rusková Marianna
50m:
100m:
35.20
1:15.65
99
10. Bábska Andrea
50m:
100m:
36.59
1:20.18
99
11. Bogárová Zora
50m:
100m:
35.13
1:17.59
00
12. Papšová Saskia
50m:
100m:
36.45
1:22.35
01
13. Lichnerová Linda
50m:
100m:
35.94
1:20.22
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
STU Trnava
37.16
37.51
250m:
300m:
4:54.59 +0,73
3:03.48
3:45.12
41.08
41.64
350m:
400m:
3:08.42
3:52.89
43.69
44.47
350m:
400m:
3:15.05
3:57.90
42.90
42.85
350m:
400m:
3:18.99
4:01.04
41.73
42.05
350m:
400m:
3:17.70
4:02.17
44.38
44.47
350m:
400m:
3:18.54
4:04.75
44.73
46.21
350m:
400m:
3:21.91
4:07.78
46.02
45.87
350m:
400m:
3:19.12
4:06.18
45.94
47.06
350m:
400m:
3:27.63
4:15.04
46.41
47.41
350m:
400m:
3:40.98
4:30.39
49.36
49.41
350m:
400m:
3:40.06
4:32.29
52.56
52.23
350m:
400m:
3:40.78
4:29.02
47.35
48.24
350m:
400m:
3:47.43
4:41.75
52.40
54.32
350m:
400m:
ŠKP Košice
39.49
38.66
250m:
300m:
5:02.40 +0,73
Aquasport Levice
41.03
40.18
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
5:12.97
5:48.43
5:49.06 +1,02
Nereus Žilina
47.67
47.14
5:10.37
5:47.94
5:48.43 +0,92
Kúpele Piešťany
46.03
45.05
4:53.93
5:31.59
5:47.94
Kúpele Piešťany
45.52
44.39
4:44.93
5:22.51
5:31.59 +0,73
Piešťanský PK
46.15
45.29
4:45.73
5:21.49
5:22.51 +0,77
PO Ružomberok
42.83
42.74
4:41.44
5:17.83
5:21.49 +0,75
Orca Bratislava
41.60
39.47
4:40.40
5:16.70
5:17.83 +0,78
STU Trnava
40.93
40.48
4:39.19
5:15.36
5:16.70 +0,72
Matador Púchov
40.66
40.05
4:34.54
5:09.68
5:15.36 +0,73
SPK Bratislava
40.11
39.41
4:27.95
5:02.40
5:09.68 +0,81
PK Martin
42.15
40.73
4:19.76
4:54.59
5:09.79
5:49.06
6:06.58 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
5:25.41
6:06.58
695
34.64
34.83
643
35.06
34.45
598
36.64
35.14
567
38.15
36.17
559
38.23
36.30
554
36.69
36.39
535
37.95
35.76
530
38.75
37.58
487
38.89
37.66
422
39.98
37.57
420
40.68
35.46
418
40.77
39.27
361
43.66
41.17
21.12.2014 16:11 - Strana 14
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 800m voľný spôsob
disciplína 11
19.12.2014 - 11:25
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
7:44.58
8:00.07
Nagy Richard
Nagy Richard
13 roč. a st.
Výsledky
JTBA
JTBA
Plzeň (CZE)
Zlín (CZE)
17.10.2014
27.11.2011
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Nagy Richard
50m:
100m:
150m:
200m:
27.69
56.88
1:26.48
1:56.07
93
27.69
29.19
29.60
29.59
250m:
300m:
350m:
400m:
2:25.67
2:55.66
3:25.66
3:55.67
28.01
30.27
30.70
30.64
250m:
300m:
350m:
400m:
2:30.43
3:01.77
3:33.21
4:05.13
28.84
31.35
32.06
32.30
250m:
300m:
350m:
400m:
2:36.70
3:08.71
3:41.29
4:13.45
28.98
32.04
32.51
32.60
250m:
300m:
350m:
400m:
2:38.90
3:11.46
3:44.09
4:17.21
29.24
31.91
32.27
32.49
250m:
300m:
350m:
400m:
2:38.31
3:10.96
3:43.87
4:16.97
27.92
31.11
31.53
32.49
250m:
300m:
350m:
400m:
2:35.51
3:08.39
3:41.96
4:16.30
29.29
32.50
33.31
33.64
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.76
3:16.83
3:51.25
4:25.45
26.63
35.17
33.09
33.45
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.01
3:15.84
3:49.82
4:24.17
29.90
32.80
32.98
33.38
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.45
3:16.22
3:50.27
4:24.34
30.74
33.58
33.67
33.62
250m:
300m:
350m:
400m:
2:45.90
3:20.38
3:54.55
4:29.06
2. Funtik Miroslav
50m:
100m:
150m:
200m:
28.01
58.28
1:28.98
1:59.62
95
3. Rosipal Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
28.84
1:00.19
1:32.25
2:04.55
99
4. Pilek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
28.98
1:01.02
1:33.53
2:06.13
98
5. Černek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
29.24
1:01.15
1:33.42
2:05.91
99
6. Rekoš Alexander
50m:
100m:
150m:
200m:
27.92
59.03
1:30.56
2:03.05
97
7. Kádek Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
29.29
1:01.79
1:35.10
2:08.74
98
8. Jantoš Roman
50m:
100m:
150m:
200m:
26.63
1:01.80
1:34.89
2:08.34
97
9. Bielik Rastislav
50m:
100m:
150m:
200m:
29.90
1:02.70
1:35.68
2:09.06
91
10. Arnold Oliver
50m:
100m:
150m:
200m:
30.74
1:04.32
1:37.99
2:11.61
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
J&T Bratislava
29.60
29.99
30.00
30.01
450m:
500m:
550m:
600m:
7:54.87 +0,79
4:25.75
4:55.83
5:26.13
5:56.08
30.08
30.08
30.30
29.95
650m:
700m:
750m:
800m:
4:37.44
5:09.92
5:42.52
6:15.61
32.31
32.48
32.60
33.09
650m:
700m:
750m:
800m:
4:45.73
5:18.10
5:50.87
6:23.69
32.28
32.37
32.77
32.82
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.50
5:23.86
5:57.35
6:30.55
33.29
33.36
33.49
33.20
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.18
5:23.75
5:57.96
6:32.33
33.21
33.57
34.21
34.37
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.94
5:25.04
5:59.53
6:34.13
34.64
34.10
34.49
34.60
650m:
700m:
750m:
800m:
4:59.71
5:33.91
6:08.72
6:42.64
34.26
34.20
34.81
33.92
650m:
700m:
750m:
800m:
4:58.27
5:33.27
6:08.65
6:43.30
34.10
35.00
35.38
34.65
650m:
700m:
750m:
800m:
4:58.36
5:32.61
6:07.11
6:42.36
34.02
34.25
34.50
35.25
650m:
700m:
750m:
800m:
5:03.62
5:38.11
6:12.43
6:47.63
34.56
34.49
34.32
35.20
650m:
700m:
750m:
800m:
Piraňa Topoľčany
30.81
31.34
31.44
31.92
450m:
500m:
550m:
600m:
8:27.16 +0,78
J&T Bratislava
32.15
32.01
32.58
32.16
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
7:18.87
7:53.87
8:28.75
9:02.31
9:04.44 +0,76
SPK Bratislava
34.29
34.48
34.17
34.51
7:16.52
7:50.90
8:24.93
8:57.07
9:02.31 +0,75
J&T Bratislava
33.39
33.77
34.05
34.07
7:08.71
7:43.68
8:18.01
8:51.28
8:57.07 +0,94
PO Ružomberok
33.67
33.83
33.98
34.35
7:06.55
7:40.90
8:15.31
8:48.33
8:51.28 +0,79
Aquasport Levice
34.02
34.07
34.42
34.20
7:04.47
7:38.53
8:12.19
8:43.59
8:48.33 +0,99
SPK Bratislava
32.46
32.88
33.57
34.34
6:56.43
7:29.21
8:02.22
8:33.42
8:43.59 +0,82
PK Martin
32.40
32.65
32.91
33.10
6:48.74
7:22.08
7:55.29
8:27.16
8:33.42 +0,86
PK Nové Zámky
32.77
32.56
32.63
33.12
6:25.91
6:55.81
7:25.99
7:54.87
7:17.69
7:53.54
8:29.83
9:04.44
9:07.57 +0,78
Registered to Slovenská plavecká federácia
7:23.33
7:58.82
8:34.09
9:07.57
814
29.83
29.90
30.18
28.88
668
33.13
33.34
33.21
31.87
644
32.74
32.78
33.01
31.20
607
33.92
34.06
33.66
31.40
591
34.22
34.35
34.41
33.02
581
34.58
34.97
34.33
33.27
562
33.88
34.38
34.03
32.14
546
35.57
35.00
34.88
33.56
540
35.33
35.85
36.29
34.61
531
35.70
35.49
35.27
33.48
21.12.2014 16:11 - Strana 15
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 11, muži, 800m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
11. Primorac Marko
50m:
100m:
150m:
200m:
30.63
1:03.48
1:37.43
2:11.72
99
30.63
32.85
33.95
34.29
250m:
300m:
350m:
400m:
2:46.38
3:20.95
3:55.67
4:30.78
29.73
33.09
33.65
34.10
250m:
300m:
350m:
400m:
2:45.67
3:20.99
3:56.53
4:32.16
31.35
35.01
35.51
35.57
250m:
300m:
350m:
400m:
2:53.08
3:28.86
4:04.73
4:40.74
32.51
36.19
36.00
36.39
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.49
3:33.77
4:09.70
4:45.71
29.33
32.03
33.13
33.61
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.26
3:16.77
3:51.39
4:26.57
31.36
33.95
34.81
34.87
250m:
300m:
350m:
400m:
2:50.49
3:26.22
4:02.47
4:39.13
30.13
34.34
35.78
36.70
250m:
300m:
350m:
400m:
2:53.72
3:30.80
4:08.76
4:47.24
30.69
35.77
36.96
37.89
250m:
300m:
350m:
400m:
2:58.74
3:37.12
4:16.16
4:55.55
31.82
37.11
37.65
38.32
250m:
300m:
350m:
400m:
3:03.66
3:41.40
4:20.16
4:59.10
31.30
36.74
39.04
38.65
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.50
3:43.36
4:22.84
5:01.34
33.47
36.92
38.15
38.43
250m:
300m:
350m:
400m:
3:05.37
3:44.25
4:22.97
5:02.06
12. Horňák Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
29.73
1:02.82
1:36.47
2:10.57
00
13. Horský Jakub
50m:
100m:
150m:
200m:
31.35
1:06.36
1:41.87
2:17.44
00
14. Hraško Juraj
50m:
100m:
150m:
200m:
32.51
1:08.70
1:44.70
2:21.09
01
15. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
150m:
200m:
29.33
1:01.36
1:34.49
2:08.10
97
16. Cidorík Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
31.36
1:05.31
1:40.12
2:14.99
97
17. Petra Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
30.13
1:04.47
1:40.25
2:16.95
96
18. Suchomel Kristián
50m:
100m:
150m:
200m:
30.69
1:06.46
1:43.42
2:21.31
00
19. Giňovský Ján
50m:
100m:
150m:
200m:
31.82
1:08.93
1:46.58
2:24.90
98
20. Džubara Mário
50m:
100m:
150m:
200m:
31.30
1:08.04
1:47.08
2:25.73
99
21. Hlavatý Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
33.47
1:10.39
1:48.54
2:26.97
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Kúpele Piešťany
34.66
34.57
34.72
35.11
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
35.26
35.04
35.82
36.00
650m:
700m:
750m:
800m:
5:08.42
5:44.60
6:21.55
6:58.01
36.26
36.18
36.95
36.46
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:16.84
5:52.97
6:28.99
7:05.46
36.10
36.13
36.02
36.47
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:21.52
5:57.90
6:33.67
7:09.99
35.81
36.38
35.77
36.32
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:02.92
5:40.99
6:20.27
7:00.30
36.35
38.07
39.28
40.03
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
37.18
36.90
37.86
39.00
650m:
700m:
750m:
800m:
5:24.61
6:03.42
6:42.58
7:21.43
37.37
38.81
39.16
38.85
650m:
700m:
750m:
800m:
5:34.05
6:12.80
6:51.12
7:29.82
38.50
38.75
38.32
38.70
650m:
700m:
750m:
800m:
38.18
39.05
38.42
39.34
650m: 8:13.91
700m: 8:52.78
750m: 9:31.10
800m: 10:07.51
5:41.17
6:20.97
6:58.24
7:38.71
39.83
39.80
37.27
40.47
650m: 8:17.85
700m: 8:56.77
750m: 9:35.91
800m: 10:08.55
5:40.92
6:19.73
6:58.60
7:37.72
38.86
38.81
38.87
39.12
650m: 8:16.97
700m: 8:56.18
750m: 9:35.18
800m: 10:09.83
5:16.31
5:53.21
6:31.07
7:10.07
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:37.28
6:16.33
6:54.75
7:34.09
450m:
500m:
550m:
600m:
10:08.55 +0,87
STU Trnava
38.40
38.88
38.72
39.09
450m:
500m:
550m:
600m:
8:08.52
8:46.12
9:23.81
9:59.38
10:07.51 +0,84
Slávia PU Prešov
38.77
38.86
39.48
38.50
7:59.73
8:37.72
9:15.90
9:53.09
9:59.38 +0,78
Slávia PU Prešov
38.76
37.74
38.76
38.94
7:48.81
8:27.43
9:05.75
9:42.25
9:53.09 +0,82
Nereus Žilina
37.43
38.38
39.04
39.39
7:40.49
8:20.65
9:00.71
9:40.26
9:42.25 +0,86
Slávia PU Prešov
36.77
37.08
37.96
38.48
7:46.16
8:22.07
8:58.00
9:32.95
9:40.26 +0,67
Slavia ŠG Trenčín
35.50
35.73
36.25
36.66
7:41.87
8:18.27
8:53.56
9:27.61
9:32.95 +0,65
Kúpele Piešťany
34.16
34.51
34.62
35.18
7:34.63
8:11.29
8:47.72
9:23.00
9:27.61 +1,06
Orca Bratislava
36.40
36.28
35.93
36.01
7:28.97
8:05.19
8:41.67
9:17.09
9:23.00 +0,71
Kúpele Piešťany
35.64
35.78
35.87
36.01
body
504
5:06.04
5:41.08
6:16.90
6:52.90
Orca Bratislava
35.10
35.32
35.54
35.63
RT
9:17.09 +0,92
10:09.83 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
36.07
36.22
36.48
35.42
488
36.62
36.66
36.43
35.28
476
36.41
36.40
35.29
34.05
463
36.17
35.91
35.93
34.95
446
40.19
40.16
40.06
39.55
441
38.74
38.62
38.32
36.50
417
38.30
37.99
38.18
37.19
404
38.70
37.60
37.69
35.57
388
39.82
38.87
38.32
36.41
386
39.14
38.92
39.14
32.64
384
39.25
39.21
39.00
34.65
21.12.2014 16:11 - Strana 16
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 11, muži, 800m voľný spôsob
13 - 18 roč.
1. Rosipal Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
28.84
1:00.19
1:32.25
2:04.55
99
28.84
31.35
32.06
32.30
250m:
300m:
350m:
400m:
2:36.70
3:08.71
3:41.29
4:13.45
28.98
32.04
32.51
32.60
250m:
300m:
350m:
400m:
2:38.90
3:11.46
3:44.09
4:17.21
29.24
31.91
32.27
32.49
250m:
300m:
350m:
400m:
2:38.31
3:10.96
3:43.87
4:16.97
27.92
31.11
31.53
32.49
250m:
300m:
350m:
400m:
2:35.51
3:08.39
3:41.96
4:16.30
29.29
32.50
33.31
33.64
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.76
3:16.83
3:51.25
4:25.45
26.63
35.17
33.09
33.45
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.01
3:15.84
3:49.82
4:24.17
30.74
33.58
33.67
33.62
250m:
300m:
350m:
400m:
2:45.90
3:20.38
3:54.55
4:29.06
30.63
32.85
33.95
34.29
250m:
300m:
350m:
400m:
2:46.38
3:20.95
3:55.67
4:30.78
29.73
33.09
33.65
34.10
250m:
300m:
350m:
400m:
2:45.67
3:20.99
3:56.53
4:32.16
31.35
35.01
35.51
35.57
250m:
300m:
350m:
400m:
2:53.08
3:28.86
4:04.73
4:40.74
32.51
36.19
36.00
36.39
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.49
3:33.77
4:09.70
4:45.71
2. Pilek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
28.98
1:01.02
1:33.53
2:06.13
98
3. Černek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
29.24
1:01.15
1:33.42
2:05.91
99
4. Rekoš Alexander
50m:
100m:
150m:
200m:
27.92
59.03
1:30.56
2:03.05
97
5. Kádek Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
29.29
1:01.79
1:35.10
2:08.74
98
6. Jantoš Roman
50m:
100m:
150m:
200m:
26.63
1:01.80
1:34.89
2:08.34
97
7. Arnold Oliver
50m:
100m:
150m:
200m:
30.74
1:04.32
1:37.99
2:11.61
99
8. Primorac Marko
50m:
100m:
150m:
200m:
30.63
1:03.48
1:37.43
2:11.72
99
9. Horňák Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
29.73
1:02.82
1:36.47
2:10.57
00
10. Horský Jakub
50m:
100m:
150m:
200m:
31.35
1:06.36
1:41.87
2:17.44
00
11. Hraško Juraj
50m:
100m:
150m:
200m:
32.51
1:08.70
1:44.70
2:21.09
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
J&T Bratislava
32.15
32.01
32.58
32.16
450m:
500m:
550m:
600m:
8:33.42 +0,86
4:45.73
5:18.10
5:50.87
6:23.69
32.28
32.37
32.77
32.82
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.50
5:23.86
5:57.35
6:30.55
33.29
33.36
33.49
33.20
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.18
5:23.75
5:57.96
6:32.33
33.21
33.57
34.21
34.37
650m:
700m:
750m:
800m:
4:50.94
5:25.04
5:59.53
6:34.13
34.64
34.10
34.49
34.60
650m:
700m:
750m:
800m:
4:59.71
5:33.91
6:08.72
6:42.64
34.26
34.20
34.81
33.92
650m:
700m:
750m:
800m:
4:58.27
5:33.27
6:08.65
6:43.30
34.10
35.00
35.38
34.65
650m:
700m:
750m:
800m:
5:03.62
5:38.11
6:12.43
6:47.63
34.56
34.49
34.32
35.20
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.04
5:41.08
6:16.90
6:52.90
35.26
35.04
35.82
36.00
650m:
700m:
750m:
800m:
5:08.42
5:44.60
6:21.55
6:58.01
36.26
36.18
36.95
36.46
650m:
700m:
750m:
800m:
5:16.84
5:52.97
6:28.99
7:05.46
36.10
36.13
36.02
36.47
650m:
700m:
750m:
800m:
5:21.52
5:57.90
6:33.67
7:09.99
35.81
36.38
35.77
36.32
650m:
700m:
750m:
800m:
PK Nové Zámky
32.77
32.56
32.63
33.12
450m:
500m:
550m:
600m:
8:43.59 +0,82
PK Martin
32.40
32.65
32.91
33.10
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
7:34.63
8:11.29
8:47.72
9:23.00
9:27.61 +1,06
Orca Bratislava
36.40
36.28
35.93
36.01
7:28.97
8:05.19
8:41.67
9:17.09
9:23.00 +0,71
Kúpele Piešťany
35.64
35.78
35.87
36.01
7:23.33
7:58.82
8:34.09
9:07.57
9:17.09 +0,92
Orca Bratislava
35.10
35.32
35.54
35.63
7:18.87
7:53.87
8:28.75
9:02.31
9:07.57 +0,78
Kúpele Piešťany
34.66
34.57
34.72
35.11
7:16.52
7:50.90
8:24.93
8:57.07
9:02.31 +0,75
SPK Bratislava
34.29
34.48
34.17
34.51
7:08.71
7:43.68
8:18.01
8:51.28
8:57.07 +0,94
PO Ružomberok
33.67
33.83
33.98
34.35
7:06.55
7:40.90
8:15.31
8:48.33
8:51.28 +0,79
Aquasport Levice
34.02
34.07
34.42
34.20
7:04.47
7:38.53
8:12.19
8:43.59
8:48.33 +0,99
SPK Bratislava
32.46
32.88
33.57
34.34
6:56.43
7:29.21
8:02.22
8:33.42
7:41.87
8:18.27
8:53.56
9:27.61
9:32.95 +0,65
Registered to Slovenská plavecká federácia
7:46.16
8:22.07
8:58.00
9:32.95
644
32.74
32.78
33.01
31.20
607
33.92
34.06
33.66
31.40
591
34.22
34.35
34.41
33.02
581
34.58
34.97
34.33
33.27
562
33.88
34.38
34.03
32.14
546
35.57
35.00
34.88
33.56
531
35.70
35.49
35.27
33.48
504
36.07
36.22
36.48
35.42
488
36.62
36.66
36.43
35.28
476
36.41
36.40
35.29
34.05
463
36.17
35.91
35.93
34.95
21.12.2014 16:11 - Strana 17
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 11, žiaci, 800m voľný spôsob, 13 - 18 roč.
Roč.
por.
12. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
150m:
200m:
29.33
1:01.36
1:34.49
2:08.10
97
29.33
32.03
33.13
33.61
250m:
300m:
350m:
400m:
2:42.26
3:16.77
3:51.39
4:26.57
31.36
33.95
34.81
34.87
250m:
300m:
350m:
400m:
2:50.49
3:26.22
4:02.47
4:39.13
30.13
34.34
35.78
36.70
250m:
300m:
350m:
400m:
2:53.72
3:30.80
4:08.76
4:47.24
30.69
35.77
36.96
37.89
250m:
300m:
350m:
400m:
2:58.74
3:37.12
4:16.16
4:55.55
31.82
37.11
37.65
38.32
250m:
300m:
350m:
400m:
3:03.66
3:41.40
4:20.16
4:59.10
31.30
36.74
39.04
38.65
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.50
3:43.36
4:22.84
5:01.34
33.47
36.92
38.15
38.43
250m:
300m:
350m:
400m:
3:05.37
3:44.25
4:22.97
5:02.06
13. Cidorík Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
31.36
1:05.31
1:40.12
2:14.99
97
14. Petra Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
30.13
1:04.47
1:40.25
2:16.95
96
15. Suchomel Kristián
50m:
100m:
150m:
200m:
30.69
1:06.46
1:43.42
2:21.31
00
16. Giňovský Ján
50m:
100m:
150m:
200m:
31.82
1:08.93
1:46.58
2:24.90
98
17. Džubara Mário
50m:
100m:
150m:
200m:
31.30
1:08.04
1:47.08
2:25.73
99
18. Hlavatý Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
33.47
1:10.39
1:48.54
2:26.97
00
čas
Kúpele Piešťany
34.16
34.51
34.62
35.18
450m:
500m:
550m:
600m:
5:02.92
5:40.99
6:20.27
7:00.30
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
37.18
36.90
37.86
39.00
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:24.61
6:03.42
6:42.58
7:21.43
37.37
38.81
39.16
38.85
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:34.05
6:12.80
6:51.12
7:29.82
38.50
38.75
38.32
38.70
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
38.18
39.05
38.42
39.34
650m: 8:13.91
700m: 8:52.78
750m: 9:31.10
800m: 10:07.51
450m:
500m:
550m:
600m:
5:41.17
6:20.97
6:58.24
7:38.71
39.83
39.80
37.27
40.47
650m: 8:17.85
700m: 8:56.77
750m: 9:35.91
800m: 10:08.55
450m:
500m:
550m:
600m:
5:40.92
6:19.73
6:58.60
7:37.72
38.86
38.81
38.87
39.12
650m: 8:16.97
700m: 8:56.18
750m: 9:35.18
800m: 10:09.83
7:59.73
8:37.72
9:15.90
9:53.09
8:08.52
8:46.12
9:23.81
9:59.38
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
8:44.00
8:49.15
388
39.82
38.87
38.32
36.41
386
39.14
38.92
39.14
32.64
10:09.83 +0,80
Moravcová Martina
Rusinová Silvia
404
38.70
37.60
37.69
35.57
384
39.25
39.21
39.00
34.65
ženy, 800m voľný spôsob
disciplína 12
19.12.2014 - 12:09
417
38.30
37.99
38.18
37.19
10:08.55 +0,87
STU Trnava
38.40
38.88
38.72
39.09
441
38.74
38.62
38.32
36.50
10:07.51 +0,84
5:37.28
6:16.33
6:54.75
7:34.09
Slávia PU Prešov
38.77
38.86
39.48
38.50
7:48.81
8:27.43
9:05.75
9:42.25
9:59.38 +0,78
Slávia PU Prešov
38.76
37.74
38.76
38.94
40.19
40.16
40.06
39.55
9:53.09 +0,82
Nereus Žilina
37.43
38.38
39.04
39.39
7:40.49
8:20.65
9:00.71
9:40.26
9:42.25 +0,86
5:16.31
5:53.21
6:31.07
7:10.07
Slávia PU Prešov
36.77
37.08
37.96
38.48
body
446
36.35
38.07
39.28
40.03
Slavia ŠG Trenčín
35.50
35.73
36.25
36.66
RT
9:40.26 +0,67
13 roč. a st.
Výsledky
KUPI
SKPKO
01.01.1996
18.03.1990
jablonec nad nisou (CZE)
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Mikušová Carmen
50m:
100m:
150m:
200m:
31.55
1:05.94
1:40.69
2:15.36
98
31.55
34.39
34.75
34.67
250m:
300m:
350m:
400m:
2:49.90
3:24.57
3:59.22
4:33.97
31.91
34.60
34.93
35.10
250m:
300m:
350m:
400m:
2:51.48
3:26.57
4:01.99
4:37.69
2. Hollá Patrícia
50m:
100m:
150m:
200m:
31.91
1:06.51
1:41.44
2:16.54
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
ŠKP Košice
34.54
34.67
34.65
34.75
450m:
500m:
550m:
600m:
9:11.81 +0,77
5:08.45
5:43.33
6:18.04
6:52.94
34.48
34.88
34.71
34.90
650m:
700m:
750m:
800m:
36.33
36.41
35.73
35.56
650m:
700m:
750m:
800m:
Aquasport Levice
34.94
35.09
35.42
35.70
450m:
500m:
550m:
600m:
5:14.02
5:50.43
6:26.16
7:01.72
Registered to Slovenská plavecká federácia
7:27.80
8:02.63
8:37.73
9:11.81
9:22.17 +0,98
7:37.19
8:12.71
8:48.58
9:22.17
662
34.86
34.83
35.10
34.08
626
35.47
35.52
35.87
33.59
21.12.2014 16:11 - Strana 18
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 12, ženy, 800m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
3. Križanová Barbora
50m:
100m:
150m:
200m:
31.64
1:06.42
1:41.41
2:16.61
96
31.64
34.78
34.99
35.20
250m:
300m:
350m:
400m:
2:51.94
3:27.49
4:02.87
4:38.14
32.60
35.12
35.61
36.01
250m:
300m:
350m:
400m:
2:55.28
3:31.92
4:08.65
4:45.51
32.06
35.66
36.04
36.50
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.15
3:34.05
4:10.92
4:48.43
32.48
35.79
36.72
36.34
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.85
3:34.76
4:12.30
4:48.93
31.98
35.52
36.71
37.46
250m:
300m:
350m:
400m:
2:59.79
3:37.85
4:15.87
4:54.06
32.98
36.10
37.08
37.31
250m:
300m:
350m:
400m:
3:00.83
3:38.16
4:15.75
4:53.95
32.19
36.23
37.06
38.02
250m:
300m:
350m:
400m:
3:01.61
3:39.72
4:17.92
4:56.66
34.71
38.07
38.28
38.23
250m:
300m:
350m:
400m:
3:07.16
3:45.06
4:23.81
5:02.39
33.66
37.21
38.36
38.46
250m:
300m:
350m:
400m:
3:05.50
3:43.44
4:22.21
5:00.71
33.60
36.70
37.39
38.07
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.38
3:43.41
4:22.74
5:02.91
33.69
37.12
37.44
37.92
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.49
3:43.49
4:23.04
5:02.68
4. Niepelová Sára
50m:
100m:
150m:
200m:
32.60
1:07.72
1:43.33
2:19.34
00
5. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
32.06
1:07.72
1:43.76
2:20.26
01
6. Paulíková Lenka
50m:
100m:
150m:
200m:
32.48
1:08.27
1:44.99
2:21.33
00
7. Cehlárová Barbora
50m:
100m:
150m:
200m:
31.98
1:07.50
1:44.21
2:21.67
01
8. Mrázová Janka
50m:
100m:
150m:
200m:
32.98
1:09.08
1:46.16
2:23.47
99
9. Valková Vivien
50m:
100m:
150m:
200m:
32.19
1:08.42
1:45.48
2:23.50
00
10. Bábska Lara
50m:
100m:
150m:
200m:
34.71
1:12.78
1:51.06
2:29.29
00
11. Žídeková Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
33.66
1:10.87
1:49.23
2:27.69
00
12. Komorníková Natália
50m:
100m:
150m:
200m:
33.60
1:10.30
1:47.69
2:25.76
00
13. Bellušová Diana
50m:
100m:
150m:
200m:
33.69
1:10.81
1:48.25
2:26.17
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
STU Trnava
35.33
35.55
35.38
35.27
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
36.16
36.87
36.90
37.11
650m:
700m:
750m:
800m:
5:22.40
5:59.66
6:36.78
7:13.90
36.89
37.26
37.12
37.12
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:25.58
6:02.52
6:39.49
7:16.50
37.15
36.94
36.97
37.01
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:25.94
6:03.42
6:40.84
7:18.37
37.01
37.48
37.42
37.53
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:32.62
6:11.22
6:49.82
7:27.70
38.56
38.60
38.60
37.88
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:32.06
6:10.59
6:49.01
7:27.12
38.11
38.53
38.42
38.11
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:34.98
6:13.13
6:51.44
7:29.62
38.32
38.15
38.31
38.18
650m:
700m:
750m:
800m:
450m:
500m:
550m:
600m:
5:40.69
6:19.04
6:56.90
7:35.01
38.30
38.35
37.86
38.11
650m: 8:12.58
700m: 8:50.08
750m: 9:27.14
800m: 10:00.29
450m:
500m:
550m:
600m:
5:39.37
6:17.68
6:55.70
7:33.51
38.66
38.31
38.02
37.81
650m: 8:11.15
700m: 8:48.83
750m: 9:25.97
800m: 10:00.86
5:42.78
6:23.07
7:03.00
7:43.02
39.87
40.29
39.93
40.02
650m: 8:23.38
700m: 9:03.73
750m: 9:42.42
800m: 10:20.21
5:42.18
6:22.17
7:02.22
7:41.92
39.50
39.99
40.05
39.70
650m: 8:22.19
700m: 9:02.90
750m: 9:43.63
800m: 10:22.25
10:00.86 +0,91
SPK Bratislava
38.62
39.03
39.33
40.17
450m:
500m:
550m:
600m:
10:20.21 +0,79
ŠKP Košice
38.32
39.00
39.55
39.64
450m:
500m:
550m:
600m:
8:08.19
8:46.18
9:24.20
9:59.08
10:00.29 +0,72
PK Martin
37.81
37.94
38.77
38.50
8:06.09
8:44.12
9:22.59
9:57.15
9:59.08 +0,75
SPK Bratislava
37.87
37.90
38.75
38.58
8:05.62
8:44.19
9:21.56
9:57.05
9:57.15 +0,77
PK Nové Zámky
38.11
38.11
38.20
38.74
7:55.90
8:33.56
9:09.87
9:45.99
9:57.05 +0,81
STU Trnava
37.36
37.33
37.59
38.20
7:53.76
8:30.83
9:07.56
9:42.55
9:45.99 +0,78
Active Swim Svit
38.12
38.06
38.02
38.19
7:50.46
8:27.54
9:04.09
9:38.47
9:42.55 +0,87
Kúpele Piešťany
36.52
36.91
37.54
36.63
7:42.65
8:19.81
8:56.69
9:32.36
9:38.47 +0,78
ŠKP Košice
36.89
36.90
36.87
37.51
body
593
5:14.30
5:51.17
6:28.07
7:05.18
Kúpele Piešťany
35.94
36.64
36.73
36.86
RT
9:32.36 +0,74
10:22.25 +0,85
Registered to Slovenská plavecká federácia
37.47
37.16
36.88
35.67
575
36.56
37.08
36.55
34.38
563
37.26
37.07
36.73
34.99
553
37.53
37.66
36.31
36.12
523
37.92
38.57
37.37
35.49
522
38.97
38.03
38.47
34.56
517
38.57
37.99
38.02
34.88
514
37.57
37.50
37.06
33.15
513
37.64
37.68
37.14
34.89
466
40.36
40.35
38.69
37.79
462
40.27
40.71
40.73
38.62
21.12.2014 16:11 - Strana 19
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 12, ženy, 800m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
14. Hricová Gabriela
50m:
100m:
150m:
200m:
34.16
1:11.14
1:49.08
2:27.38
99
34.16
36.98
37.94
38.30
250m:
300m:
350m:
400m:
3:06.49
3:46.43
4:26.98
5:07.08
34.25
39.07
39.79
39.96
250m:
300m:
350m:
400m:
3:13.07
3:53.24
4:33.42
5:13.53
35.67
39.43
40.02
40.65
250m:
300m:
350m:
400m:
3:17.05
3:57.90
4:38.55
5:19.20
33.84
38.06
39.74
40.19
250m:
300m:
350m:
400m:
3:11.93
3:52.62
4:33.57
5:14.47
34.97
38.66
40.35
40.53
250m:
300m:
350m:
400m:
3:14.82
3:56.03
4:37.20
5:18.22
34.41
38.65
40.38
41.25
250m:
300m:
350m:
400m:
3:14.99
3:55.74
4:36.68
5:17.65
35.12
39.33
40.30
40.53
250m:
300m:
350m:
400m:
3:16.14
3:56.85
4:37.73
5:18.58
35.99
39.60
41.14
41.71
250m:
300m:
350m:
400m:
3:20.73
4:02.53
4:45.24
5:27.06
34.92
39.85
40.90
41.30
250m:
300m:
350m:
400m:
3:18.66
4:01.46
4:44.36
5:27.51
35.56
39.87
41.96
42.84
250m:
300m:
350m:
400m:
3:22.45
4:05.97
4:50.15
5:33.45
37.03
45.52
46.57
47.12
250m:
300m:
350m:
400m:
3:44.13
4:31.61
5:18.22
6:05.90
15. Tóthová Iveta
50m:
100m:
150m:
200m:
34.25
1:13.32
1:53.11
2:33.07
97
16. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
150m:
200m:
35.67
1:15.10
1:55.12
2:35.77
00
17. Kurucová Adriána
50m:
100m:
150m:
200m:
33.84
1:11.90
1:51.64
2:31.83
99
18. Moréová Barbara
50m:
100m:
150m:
200m:
34.97
1:13.63
1:53.98
2:34.51
98
19. Miková Jana
50m:
100m:
150m:
200m:
34.41
1:13.06
1:53.44
2:34.69
99
20. Repková Kristína
50m:
100m:
150m:
200m:
35.12
1:14.45
1:54.75
2:35.28
99
21. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
150m:
200m:
35.99
1:15.59
1:56.73
2:38.44
99
22. Billichová Martina
50m:
100m:
150m:
200m:
34.92
1:14.77
1:55.67
2:36.97
99
23. Zahradníková Romana
50m:
100m:
150m:
200m:
35.56
1:15.43
1:57.39
2:40.23
99
24. Kecerová Dorotka
50m:
100m:
150m:
200m:
37.03
1:22.55
2:09.12
2:56.24
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
Orca Bratislava
39.11
39.94
40.55
40.10
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
40.02
39.74
40.02
40.01
650m: 8:27.09
700m: 9:07.54
750m: 9:46.91
800m: 10:24.34
5:53.05
6:33.33
7:14.16
7:54.28
39.52
40.28
40.83
40.12
650m: 8:33.95
700m: 9:13.61
750m: 9:52.86
800m: 10:29.89
6:00.13
6:41.24
7:22.38
8:03.51
40.93
41.11
41.14
41.13
650m: 8:44.78
700m: 9:25.84
750m: 10:06.83
800m: 10:41.76
41.06
41.19
41.12
41.16
650m: 8:39.78
700m: 9:21.58
750m: 10:02.41
800m: 10:42.14
41.02
40.85
41.08
41.54
650m: 8:44.10
700m: 9:25.75
750m: 10:07.48
800m: 10:46.29
42.76
41.42
41.65
42.60
650m: 8:47.67
700m: 9:30.17
750m: 10:12.19
800m: 10:52.28
41.38
41.91
41.87
41.89
650m: 8:47.41
700m: 9:30.92
750m: 10:13.39
800m: 10:53.93
41.64
41.89
41.94
42.05
650m: 8:56.06
700m: 9:38.38
750m: 10:20.82
800m: 11:00.12
43.48
43.77
43.66
43.89
650m: 9:06.66
700m: 9:49.93
750m: 10:33.43
800m: 11:14.40
43.61
43.02
43.17
43.69
650m: 9:10.78
700m: 9:55.82
750m: 10:37.80
800m: 11:17.69
47.65
47.87
47.79
47.63
650m:
700m:
750m:
800m:
10:29.89 +0,82
Nereus Žilina
41.28
40.85
40.65
40.65
450m:
500m:
550m:
600m:
10:41.76 +0,74
Aquacity Poprad
40.10
40.69
40.95
40.90
450m:
500m:
550m:
600m:
5:55.53
6:36.72
7:17.84
7:59.00
10:42.14 +0,90
Marea klub Košice
40.31
41.21
41.17
41.02
450m:
500m:
550m:
600m:
5:59.24
6:40.09
7:21.17
8:02.71
10:46.29 +0,80
PK ŠG-SPU Nitra
40.30
40.75
40.94
40.97
450m:
500m:
550m:
600m:
6:00.41
6:41.83
7:23.48
8:06.08
10:52.28 +0,93
PK Rimavská Sobota
40.86
40.71
40.88
40.85
450m:
500m:
550m:
600m:
5:59.96
6:41.87
7:23.74
8:05.63
10:53.93 +1,01
MPK Dolný Kubín
42.29
41.80
42.71
41.82
450m:
500m:
550m:
600m:
6:08.70
6:50.59
7:32.53
8:14.58
11:00.12 +0,87
Aquacity Poprad
41.69
42.80
42.90
43.15
450m:
500m:
550m:
600m:
6:10.99
6:54.76
7:38.42
8:22.31
11:14.40 +0,92
MPK Dolný Kubín
42.22
43.52
44.18
43.30
450m:
500m:
550m:
600m:
6:17.06
7:00.08
7:43.25
8:26.94
11:17.69 +0,77
MPK Dolný Kubín
47.89
47.48
46.61
47.68
450m:
500m:
550m:
600m:
body
457
5:47.10
6:26.84
7:06.86
7:46.87
ŠKP Košice
40.00
40.17
40.18
40.11
RT
10:24.34 +0,74
6:53.55
7:41.42
8:29.21
9:16.84
Registered to Slovenská plavecká federácia
12:24.79 +0,80
10:04.05
10:51.63
11:39.18
12:24.79
40.22
40.45
39.37
37.43
445
39.67
39.66
39.25
37.03
421
41.27
41.06
40.99
34.93
420
40.78
41.80
40.83
39.73
412
41.39
41.65
41.73
38.81
401
41.59
42.50
42.02
40.09
398
41.78
43.51
42.47
40.54
387
41.48
42.32
42.44
39.30
362
44.35
43.27
43.50
40.97
357
43.84
45.04
41.98
39.89
269
47.21
47.58
47.55
45.61
21.12.2014 16:11 - Strana 20
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 12, ženy, 800m voľný spôsob
13 - 16 roč.
1. Mikušová Carmen
50m:
100m:
150m:
200m:
31.55
1:05.94
1:40.69
2:15.36
98
31.55
34.39
34.75
34.67
250m:
300m:
350m:
400m:
2:49.90
3:24.57
3:59.22
4:33.97
32.60
35.12
35.61
36.01
250m:
300m:
350m:
400m:
2:55.28
3:31.92
4:08.65
4:45.51
32.06
35.66
36.04
36.50
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.15
3:34.05
4:10.92
4:48.43
32.48
35.79
36.72
36.34
250m:
300m:
350m:
400m:
2:57.85
3:34.76
4:12.30
4:48.93
31.98
35.52
36.71
37.46
250m:
300m:
350m:
400m:
2:59.79
3:37.85
4:15.87
4:54.06
32.98
36.10
37.08
37.31
250m:
300m:
350m:
400m:
3:00.83
3:38.16
4:15.75
4:53.95
32.19
36.23
37.06
38.02
250m:
300m:
350m:
400m:
3:01.61
3:39.72
4:17.92
4:56.66
34.71
38.07
38.28
38.23
250m:
300m:
350m:
400m:
3:07.16
3:45.06
4:23.81
5:02.39
33.66
37.21
38.36
38.46
250m:
300m:
350m:
400m:
3:05.50
3:43.44
4:22.21
5:00.71
33.60
36.70
37.39
38.07
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.38
3:43.41
4:22.74
5:02.91
33.69
37.12
37.44
37.92
250m:
300m:
350m:
400m:
3:04.49
3:43.49
4:23.04
5:02.68
2. Niepelová Sára
50m:
100m:
150m:
200m:
32.60
1:07.72
1:43.33
2:19.34
00
3. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
32.06
1:07.72
1:43.76
2:20.26
01
4. Paulíková Lenka
50m:
100m:
150m:
200m:
32.48
1:08.27
1:44.99
2:21.33
00
5. Cehlárová Barbora
50m:
100m:
150m:
200m:
31.98
1:07.50
1:44.21
2:21.67
01
6. Mrázová Janka
50m:
100m:
150m:
200m:
32.98
1:09.08
1:46.16
2:23.47
99
7. Valková Vivien
50m:
100m:
150m:
200m:
32.19
1:08.42
1:45.48
2:23.50
00
8. Bábska Lara
50m:
100m:
150m:
200m:
34.71
1:12.78
1:51.06
2:29.29
00
9. Žídeková Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
33.66
1:10.87
1:49.23
2:27.69
00
10. Komorníková Natália
50m:
100m:
150m:
200m:
33.60
1:10.30
1:47.69
2:25.76
00
11. Bellušová Diana
50m:
100m:
150m:
200m:
33.69
1:10.81
1:48.25
2:26.17
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
ŠKP Košice
34.54
34.67
34.65
34.75
450m:
500m:
550m:
600m:
9:11.81 +0,77
5:08.45
5:43.33
6:18.04
6:52.94
34.48
34.88
34.71
34.90
650m:
700m:
750m:
800m:
5:22.40
5:59.66
6:36.78
7:13.90
36.89
37.26
37.12
37.12
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.58
6:02.52
6:39.49
7:16.50
37.15
36.94
36.97
37.01
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.94
6:03.42
6:40.84
7:18.37
37.01
37.48
37.42
37.53
650m:
700m:
750m:
800m:
5:32.62
6:11.22
6:49.82
7:27.70
38.56
38.60
38.60
37.88
650m:
700m:
750m:
800m:
5:32.06
6:10.59
6:49.01
7:27.12
38.11
38.53
38.42
38.11
650m:
700m:
750m:
800m:
5:34.98
6:13.13
6:51.44
7:29.62
38.32
38.15
38.31
38.18
650m:
700m:
750m:
800m:
5:40.69
6:19.04
6:56.90
7:35.01
38.30
38.35
37.86
38.11
650m: 8:12.58
700m: 8:50.08
750m: 9:27.14
800m: 10:00.29
5:39.37
6:17.68
6:55.70
7:33.51
38.66
38.31
38.02
37.81
650m: 8:11.15
700m: 8:48.83
750m: 9:25.97
800m: 10:00.86
5:42.78
6:23.07
7:03.00
7:43.02
39.87
40.29
39.93
40.02
650m: 8:23.38
700m: 9:03.73
750m: 9:42.42
800m: 10:20.21
5:42.18
6:22.17
7:02.22
7:41.92
39.50
39.99
40.05
39.70
650m: 8:22.19
700m: 9:02.90
750m: 9:43.63
800m: 10:22.25
Kúpele Piešťany
35.94
36.64
36.73
36.86
450m:
500m:
550m:
600m:
9:38.47 +0,78
ŠKP Košice
36.89
36.90
36.87
37.51
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
10:00.86 +0,91
SPK Bratislava
38.62
39.03
39.33
40.17
450m:
500m:
550m:
600m:
10:20.21 +0,79
ŠKP Košice
38.32
39.00
39.55
39.64
450m:
500m:
550m:
600m:
8:08.19
8:46.18
9:24.20
9:59.08
10:00.29 +0,72
PK Martin
37.81
37.94
38.77
38.50
8:06.09
8:44.12
9:22.59
9:57.15
9:59.08 +0,75
SPK Bratislava
37.87
37.90
38.75
38.58
8:05.62
8:44.19
9:21.56
9:57.05
9:57.15 +0,77
PK Nové Zámky
38.11
38.11
38.20
38.74
7:55.90
8:33.56
9:09.87
9:45.99
9:57.05 +0,81
STU Trnava
37.36
37.33
37.59
38.20
7:53.76
8:30.83
9:07.56
9:42.55
9:45.99 +0,78
Active Swim Svit
38.12
38.06
38.02
38.19
7:50.46
8:27.54
9:04.09
9:38.47
9:42.55 +0,87
Kúpele Piešťany
36.52
36.91
37.54
36.63
7:27.80
8:02.63
8:37.73
9:11.81
10:22.25 +0,85
Registered to Slovenská plavecká federácia
662
34.86
34.83
35.10
34.08
575
36.56
37.08
36.55
34.38
563
37.26
37.07
36.73
34.99
553
37.53
37.66
36.31
36.12
523
37.92
38.57
37.37
35.49
522
38.97
38.03
38.47
34.56
517
38.57
37.99
38.02
34.88
514
37.57
37.50
37.06
33.15
513
37.64
37.68
37.14
34.89
466
40.36
40.35
38.69
37.79
462
40.27
40.71
40.73
38.62
21.12.2014 16:11 - Strana 21
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 12, žiačky, 800m voľný spôsob, 13 - 16 roč.
Roč.
por.
12. Hricová Gabriela
50m:
100m:
150m:
200m:
34.16
1:11.14
1:49.08
2:27.38
99
34.16
36.98
37.94
38.30
250m:
300m:
350m:
400m:
3:06.49
3:46.43
4:26.98
5:07.08
35.67
39.43
40.02
40.65
250m:
300m:
350m:
400m:
3:17.05
3:57.90
4:38.55
5:19.20
33.84
38.06
39.74
40.19
250m:
300m:
350m:
400m:
3:11.93
3:52.62
4:33.57
5:14.47
34.97
38.66
40.35
40.53
250m:
300m:
350m:
400m:
3:14.82
3:56.03
4:37.20
5:18.22
34.41
38.65
40.38
41.25
250m:
300m:
350m:
400m:
3:14.99
3:55.74
4:36.68
5:17.65
35.12
39.33
40.30
40.53
250m:
300m:
350m:
400m:
3:16.14
3:56.85
4:37.73
5:18.58
35.99
39.60
41.14
41.71
250m:
300m:
350m:
400m:
3:20.73
4:02.53
4:45.24
5:27.06
34.92
39.85
40.90
41.30
250m:
300m:
350m:
400m:
3:18.66
4:01.46
4:44.36
5:27.51
35.56
39.87
41.96
42.84
250m:
300m:
350m:
400m:
3:22.45
4:05.97
4:50.15
5:33.45
37.03
45.52
46.57
47.12
250m:
300m:
350m:
400m:
3:44.13
4:31.61
5:18.22
6:05.90
13. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
150m:
200m:
35.67
1:15.10
1:55.12
2:35.77
00
14. Kurucová Adriána
50m:
100m:
150m:
200m:
33.84
1:11.90
1:51.64
2:31.83
99
15. Moréová Barbara
50m:
100m:
150m:
200m:
34.97
1:13.63
1:53.98
2:34.51
98
16. Miková Jana
50m:
100m:
150m:
200m:
34.41
1:13.06
1:53.44
2:34.69
99
17. Repková Kristína
50m:
100m:
150m:
200m:
35.12
1:14.45
1:54.75
2:35.28
99
18. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
150m:
200m:
35.99
1:15.59
1:56.73
2:38.44
99
19. Billichová Martina
50m:
100m:
150m:
200m:
34.92
1:14.77
1:55.67
2:36.97
99
20. Zahradníková Romana
50m:
100m:
150m:
200m:
35.56
1:15.43
1:57.39
2:40.23
99
21. Kecerová Dorotka
50m:
100m:
150m:
200m:
37.03
1:22.55
2:09.12
2:56.24
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
Orca Bratislava
39.11
39.94
40.55
40.10
450m:
500m:
550m:
600m:
450m:
500m:
550m:
600m:
40.02
39.74
40.02
40.01
650m: 8:27.09
700m: 9:07.54
750m: 9:46.91
800m: 10:24.34
6:00.13
6:41.24
7:22.38
8:03.51
40.93
41.11
41.14
41.13
650m: 8:44.78
700m: 9:25.84
750m: 10:06.83
800m: 10:41.76
41.06
41.19
41.12
41.16
650m: 8:39.78
700m: 9:21.58
750m: 10:02.41
800m: 10:42.14
41.02
40.85
41.08
41.54
650m: 8:44.10
700m: 9:25.75
750m: 10:07.48
800m: 10:46.29
42.76
41.42
41.65
42.60
650m: 8:47.67
700m: 9:30.17
750m: 10:12.19
800m: 10:52.28
41.38
41.91
41.87
41.89
650m: 8:47.41
700m: 9:30.92
750m: 10:13.39
800m: 10:53.93
41.64
41.89
41.94
42.05
650m: 8:56.06
700m: 9:38.38
750m: 10:20.82
800m: 11:00.12
43.48
43.77
43.66
43.89
650m: 9:06.66
700m: 9:49.93
750m: 10:33.43
800m: 11:14.40
43.61
43.02
43.17
43.69
650m: 9:10.78
700m: 9:55.82
750m: 10:37.80
800m: 11:17.69
47.65
47.87
47.79
47.63
650m:
700m:
750m:
800m:
10:41.76 +0,74
Aquacity Poprad
40.10
40.69
40.95
40.90
450m:
500m:
550m:
600m:
5:55.53
6:36.72
7:17.84
7:59.00
10:42.14 +0,90
Marea klub Košice
40.31
41.21
41.17
41.02
450m:
500m:
550m:
600m:
5:59.24
6:40.09
7:21.17
8:02.71
10:46.29 +0,80
PK ŠG-SPU Nitra
40.30
40.75
40.94
40.97
450m:
500m:
550m:
600m:
6:00.41
6:41.83
7:23.48
8:06.08
10:52.28 +0,93
PK Rimavská Sobota
40.86
40.71
40.88
40.85
450m:
500m:
550m:
600m:
5:59.96
6:41.87
7:23.74
8:05.63
10:53.93 +1,01
MPK Dolný Kubín
42.29
41.80
42.71
41.82
450m:
500m:
550m:
600m:
6:08.70
6:50.59
7:32.53
8:14.58
11:00.12 +0,87
Aquacity Poprad
41.69
42.80
42.90
43.15
450m:
500m:
550m:
600m:
6:10.99
6:54.76
7:38.42
8:22.31
11:14.40 +0,92
MPK Dolný Kubín
42.22
43.52
44.18
43.30
450m:
500m:
550m:
600m:
6:17.06
7:00.08
7:43.25
8:26.94
11:17.69 +0,77
MPK Dolný Kubín
47.89
47.48
46.61
47.68
450m:
500m:
550m:
600m:
body
457
5:47.10
6:26.84
7:06.86
7:46.87
Nereus Žilina
41.28
40.85
40.65
40.65
RT
10:24.34 +0,74
6:53.55
7:41.42
8:29.21
9:16.84
Registered to Slovenská plavecká federácia
12:24.79 +0,80
10:04.05
10:51.63
11:39.18
12:24.79
40.22
40.45
39.37
37.43
421
41.27
41.06
40.99
34.93
420
40.78
41.80
40.83
39.73
412
41.39
41.65
41.73
38.81
401
41.59
42.50
42.02
40.09
398
41.78
43.51
42.47
40.54
387
41.48
42.32
42.44
39.30
362
44.35
43.27
43.50
40.97
357
43.84
45.04
41.98
39.89
269
47.21
47.58
47.55
45.61
21.12.2014 16:11 - Strana 22
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 4 x 50m polohové preteky
disciplína 13
19.12.2014 - 13:06
Rekord SR sen.
1:41.29
VŠK UK FTVŠ Bratislava
VSKUK
13 roč. a st.
Výsledky
Trenčín
30.11.2013
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. VŠK UK Bratislava
Rekord SR sen.
Grznár Ľuboš
Botík Marek
VŠK UK Bratislava
88
91
+0,62
+0,23
26.74
26.66
94
90
+0,68
+0,26
25.33
26.70
95
98
+0,64
+0,19
27.46
28.37
98
97
+0,64
+0,30
27.21
29.32
99
84
+0,69
+0,20
28.35
27.58
98
99
+0,69
+0,44
28.41
31.15
96
98
+0,64
+0,46
29.10
32.61
99
98
+0,74
+0,29
32.10
32.83
2. Dukla Banská Bystrica
Kubický Rostislav
Klobučník Tomáš
Světlík Alexander
Smetana Marek
Popelka Šimon
Kuchár Matej
Kačík Jakub
Krištofík Martin
96
97
96
98
+0,32
+0,38
93
98
+0,49
+0,48
97
97
+0,58
+0,49
95
98
+0,30
+0,39
JT Bratislava
JTBA
573
27.97
22.94
+0,42
+0,27
511
27.88
25.23
+0,35
+0,51
502
26.42
24.09
ženy, 4 x 50m polohové preteky
1:54.14
630
26.55
24.60
1:55.44 +0,74
Kovach Sergiy
Trocha Rastislav
645
25.67
24.00
1:54.82 +0,64
Vlnieška Marián
Gachulinec Denis
663
25.62
23.81
1:50.47 +0,69
Pavlík Alfréd
Štefánik Vladimír
738
26.56
22.99
1:47.08 +0,69
Hrycko Ján
Blecharž Samuel
ŠKP Košice
disciplína 14
19.12.2014 - 13:13
Rekord SR sen.
+0,29
+0,07
1:46.20 +0,64
Púzser Karol
Rekoš Alexander
Považskobystrický PO
8. ŠKP Košice
Šimčák Július
Mohler Jakub
94
91
Nereus Žilina
7. Považskobystrický PO
24.35
23.49
1:45.26 +0,64
Szöcs Oliver
Krč Henrich
Orca Bratislava
6. Nereus Žilina
Gordík Jakub
Bartáky Dávid
90
93
SPK Bratislava
5. Orca Bratislava
+0,28
+0,15
1:41.58 +0,68
Kucbel Dušan
Dzurec Michael
VŠK UK Bratislava
4. SPK Bratislava
body
745
94
94
Dukla Banská Bystrica
3. VŠK UK Bratislava 2
Klátik Juraj
Ďurišin Peter
Hlávek Juraj
Lederer Lukáš
RT
1:41.24 +0,62
13 roč. a st.
Výsledky
Trenčín
10.12.2011
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. Dukla Banská Bystrica
Aneštíková Katarína
Trnovcová Aurélia
Dukla Banská Bystrica
99
93
+0,71
+0,46
30.41
32.43
98
95
+0,75
+0,35
31.41
32.09
97
01
+0,73
+0,67
30.27
36.01
93
96
+0,61
+0,53
30.32
34.62
98
89
+0,80
+0,23
31.51
32.79
00
01
+0,75
+0,25
33.53
36.49
2. VŠK UK Bratislava
Marušicová Katarína
Ledererová Lucia
VŠK UK Bratislava
3. Orca Bratislava
Hájková Karolína
Balážiková Karolína
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Timková Kristína
Benková Laura
ŠKP Košice
6. PK Martin
Žídeková Lucia
Záborská Miroslava
Bániková Tatiana
Šimovičová Lucia
Nereus Žilina
5. ŠKP Košice
Mikušová Carmen
Mimovičová Zuzana
Lászlová Silvia
Holešová Alexandra
Orca Bratislava
4. Nereus Žilina
Pavlíková Romana
Dvončová Kristína
Mišendová Barbora
Syllabová Miroslava
Tóthová Iveta
Horváthová Kristína
PK Martin
Pekelská Viktória
Mižúrová Patrícia
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
1:55.58 +0,71
701
98
90
+0,43
+0,36
1:58.30 +0,75
93
00
+0,51
+0,39
2:01.64 +0,73
94
99
+0,52
+0,55
2:02.36 +0,61
99
00
+0,47
+0,30
2:03.76 +0,80
97
99
+0,57
+0,37
2:06.97 +0,75
00
99
+0,53
+0,43
27.32
25.42
654
27.49
27.31
601
28.58
26.78
591
30.40
27.02
571
31.23
28.23
529
30.00
26.95
21.12.2014 16:11 - Strana 23
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 14, ženy, 4 x 50m polohové preteky, 13 roč. a st.
čas
por.
7. Dukla Banská Bystrica 2
Böhmová Ema
Božoňová Lívia
Dukla Banská Bystrica
99
96
+0,76
+0,23
32.20
39.05
95
95
+0,75
+0,42
33.72
35.08
8. Piešťanský PK
Hollá Katarína
Malíková Agáta
Piešťanský PK
22.05
22.60
Kučík Roman
Medo Milan
body
501
93
97
+0,54
+0,30
29.64
28.39
2:11.14 +0,75
Bábska Andrea
Držíková Adriana
muži, 50m voľný spôsob
disciplína 1
19.12.2014
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
Gojakovičová Jovana
Lukáčová Timea
RT
2:09.28 +0,76
99
99
+0,41
+0,47
480
33.41
28.93
13 roč. a st.
Výsledky Swim Off rozpl.
DUBB
TOPTO
Eindhoven (NED)
Istanbul (TUR)
25.11.2010
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
por.
1. Rekoš Alexander
2. Boháč Sylvester
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Roč.
97
96
čas
SPK Bratislava
Slavia ŠG Trenčín
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
24.37 +0,75
24.39 +0,83
577
576
21.12.2014 16:11 - Strana 24
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
2 - 19. december 2014
19.12.2014 - 17:00
muži, 50m voľný spôsob
disciplína 1
19.12.2014 - 17:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
22.05
22.60
Kučík Roman
Medo Milan
13 roč. a st.
Výsledky finále
DUBB
TOPTO
Eindhoven (NED)
Istanbul (TUR)
25.11.2010
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Púchly Tomáš
2. Štefánik Vladimír
3. Čmeľ Miroslav
4. Kubický Rostislav
5. Markovič Filip
6. Kuchár Matej
98
98
93
94
95
84
finále B
7. Kovach Sergiy
8. Dzurec Michael
9. Kucbel Dušan
10. Klátik Juraj
11. Trocha Rastislav
12. Rekoš Alexander
95
93
90
95
98
97
RT
body
STU Trnava
Nereus Žilina
KP Spišská Nová Ves
Dukla Banská Bystrica
Marea klub Košice
Orca Bratislava
22.81
22.83
23.64
23.79
23.80
24.04
+0,65
+0,75
+0,68
+0,71
+0,74
+0,69
704
703
633
621
620
602
ŠKP Košice
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
VŠK UK Bratislava
ŠKP Košice
SPK Bratislava
23.37
23.99
24.07
24.15
24.42
24.51
+0,60
+0,70
+0,64
+0,72
+0,78
+0,73
655
605
599
593
574
568
ženy, 50m voľný spôsob
disciplína 2
19.12.2014 - 17:03
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
čas
24.79
25.73
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Moskva (RUS)
Trenčín
26.01.2005
19.12.2009
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
finále A
1. Syllabová Miroslava
2. Mišendová Barbora
3. Tomečková Karin
4. Gojakovičová Jovana
5. Mižúrová Patrícia
6. Bániková Tatiana
90
98
93
93
99
94
finále B
7. Trnovcová Aurélia
8. Šimovičová Lucia
9. Tomanová Barbora
10. Hájková Karolína
11. Lászlová Silvia
12. Benková Laura
93
99
01
97
93
00
Splash Meet Manager 11, 11.34029
čas
RT
body
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
J&T Bratislava
Dukla Banská Bystrica
PK Martin
Orca Bratislava
25.76
25.83
26.34
26.47
27.03
27.32
+0,72
+0,66
+0,68
+0,69
+0,75
+0,73
735
729
687
677
636
616
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
STU Trnava
Orca Bratislava
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
26.62
26.87
26.97
27.04
27.33
27.80
+0,73
+0,69
+0,71
+0,76
+0,73
+0,71
666
647
640
635
615
584
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 25
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 100m prsia
disciplína 3
19.12.2014 - 17:07
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
57.71
1:00.17
Klobučník Tomáš
Klobučník Tomáš
13 roč. a st.
Výsledky finále
DUBB
TOPTO
Dauha (QAT)
Rijeka (CRO)
03.12.2014
11.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Klobučník Tomáš
50m:
27.94
90
27.94
100m:
59.25
28.16
100m:
1:00.88
29.19
100m:
1:03.36
30.16
100m:
1:03.99
29.92
100m:
1:04.34
30.20
100m:
1:04.58
30.09
100m:
1:04.79
30.65
100m:
1:04.98
30.27
100m:
1:05.14
31.94
100m:
1:07.42
32.72
100m:
1:07.91
32.53
100m:
1:08.26
2. Botík Marek
50m:
28.16
91
3. Ďurišin Peter
50m:
29.19
98
4. Somogyi Filip
50m:
30.16
99
5. Krč Henrich
50m:
29.92
91
6. Lederer Lukáš
50m:
30.20
94
finále B
7. Smetana Marek
50m:
30.09
97
8. Tóth Nikolaj
50m:
30.65
96
9. Kupec Gabriel
50m:
30.27
99
10. Hrycko Ján
50m:
31.94
96
11. Gajdoš Dávid
50m:
32.72
00
12. Machovič Ondrej
50m:
32.53
98
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
59.25 +0,74
826
1:00.88 +0,69
762
1:03.36 +0,70
676
1:03.99 +0,69
656
1:04.34 +0,76
645
1:04.58 +0,71
638
1:04.79 +0,67
632
1:04.98 +0,71
626
1:05.14 +0,74
622
1:07.42 +0,68
561
1:07.91 +0,77
549
1:08.26 +0,67
540
31.31
VŠK UK Bratislava
32.72
VŠK UK Bratislava
34.17
Dukla Banská Bystrica
33.83
VŠK UK Bratislava
34.42
VŠK UK Bratislava
34.38
SPK Bratislava
34.70
J&T Bratislava
34.33
Piraňa Topoľčany
34.87
Orca Bratislava
35.48
Orca Michalovce
35.19
STU Trnava
35.73
ženy, 100m prsia
disciplína 4
19.12.2014 - 17:11
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:09.31
1:09.50
Mimovičová Zuzana
Podmaníková Andrea
13 roč. a st.
Výsledky finále
SKPKO
PITOP
Szczecin (POL)
Doha (QAT)
10.12.2011
20.10.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
finále A
1. Podmaníková Andrea
98
Piraňa Topoľčany
Rekord SR sen., Rekord SR jun., 50m - Rekord SR sen., Rekord SR jun.
50m:
31.93
31.93
100m:
1:07.86
33.00
100m:
1:11.13
33.60
100m:
1:11.56
33.68
100m:
1:11.85
34.32
100m:
1:13.22
2. Trnovcová Aurélia
50m:
33.00
93
3. Mimovičová Zuzana
50m:
33.60
89
4. Ledererová Lucia
50m:
33.68
95
5. Drábiková Soňa
50m:
34.32
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
RT
body
1:07.86 +0,74
788
1:11.13 +0,72
684
1:11.56 +0,64
672
1:11.85 +0,69
664
1:13.22 +0,78
627
35.93
Dukla Banská Bystrica
38.13
ŠKP Košice
37.96
VŠK UK Bratislava
38.17
Aquasport Levice
38.90
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 26
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 4, ženy, 100m prsia, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Bábska Lara
50m:
34.97
00
34.97
100m:
1:15.05
35.10
100m:
1:13.91
35.20
100m:
1:14.62
100m:
1:15.78
35.59
100m:
1:16.06
36.44
100m:
1:16.25
100m:
1:17.79
finále B
7. Pavlikovská Zuzana
50m:
35.10
99
8. Križanová Barbora
50m:
35.20
96
9. Glozmeková Dominika
50m:
35.28
35.28
93
10. Komorníková Natália
50m:
35.59
00
11. Záborská Miroslava
50m:
36.44
01
12. Horváthová Kristína
50m:
36.03
36.03
99
čas
SPK Bratislava
RT
body
1:15.05 +0,73
583
1:13.91 +0,84
610
1:14.62 +0,71
593
1:15.78 +0,79
566
1:16.06 +0,77
560
1:16.25 +0,77
556
1:17.79 +0,79
523
40.08
SPK Bratislava
38.81
STU Trnava
39.42
STU Trnava
40.50
SPK Bratislava
40.47
PK Martin
39.81
ŠKP Košice
41.76
muži, 200m znak
disciplína 5
19.12.2014 - 17:16
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:55.72
1:58.23
13 roč. a st.
Výsledky finále
Machovič Miroslav
Blažo Marcel
STUTT
UKB
Moskva (RUS)
Malmo (SWE)
07.04.2002
22.01.1992
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Kubický Rostislav
50m:
27.81
94
27.81
100m:
57.72
29.86
100m:
1:00.34
29.02
100m:
1:00.45
30.22
100m:
1:01.95
29.80
100m:
1:01.82
30.47
100m:
1:02.97
30.18
100m:
1:02.50
30.42
100m:
1:02.81
29.84
100m:
1:02.65
31.86
100m:
1:05.79
32.88
100m:
1:07.25
32.31
100m:
1:06.77
2. Nagy Richard
50m:
29.86
93
3. Světlík Alexander
50m:
29.02
98
4. Mohler Jakub
50m:
30.22
98
5. Pilek Adam
50m:
29.80
98
6. Pavuk Marek
50m:
30.47
99
finále B
7. Popelka Šimon
50m:
30.18
99
8. Bielik Rastislav
50m:
30.42
91
9. Gordík Jakub
50m:
29.84
98
10. Jantoš Roman
50m:
31.86
97
11. Horňák Adam
50m:
32.88
00
12. Hrabovský Adam
50m:
32.31
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Dukla Banská Bystrica
29.91
150m:
2:00.21 +0,72
1:28.22
30.50
200m:
1:31.69
31.35
200m:
1:33.07
32.62
200m:
1:34.62
32.67
200m:
1:35.03
33.21
200m:
1:36.92
33.95
200m:
1:35.46
32.96
200m:
1:36.37
33.56
200m:
1:36.79
34.14
200m:
1:40.26
34.47
200m:
1:42.09
34.84
200m:
1:41.86
35.09
200m:
J&T Bratislava
30.48
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:15.32
2:16.40 +0,71
PK Martin
34.46
2:10.40
2:15.32 +0,70
Orca Bratislava
34.37
2:09.63
2:10.40 +0,76
PO Ružomberok
33.93
2:07.64
2:09.63 +0,76
Nereus Žilina
32.81
2:10.50
2:07.64 +0,66
J&T Bratislava
32.39
2:08.14
2:10.50 +0,52
Orca Bratislava
32.32
2:07.35
2:08.14 +0,65
Aquasport Levice
32.50
2:05.26
2:07.35 +0,69
PK Nové Zámky
32.02
2:02.91
2:05.26 +0,68
ŠKP Košice
31.73
2:00.21
2:02.91 +0,76
SPK Bratislava
31.43
RT
2:16.40
2:16.96 +0,65
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:16.96
body
687
31.99
643
31.22
607
32.19
578
32.73
567
33.11
537
33.58
574
32.18
548
33.26
538
33.61
482
35.06
470
34.31
465
35.10
21.12.2014 16:11 - Strana 27
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 200m znak
disciplína 6
19.12.2014 - 17:23
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:10.97
2:12.26
13 roč. a st.
Výsledky finále
Hájková Karolína
Hájková Karolína
ORCAB
ORCAB
Brno (CZE)
Plzeň (CZE)
15.11.2014
19.10.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Hájková Karolína
50m:
31.15
97
31.15
100m:
1:04.92
32.01
100m:
1:06.42
32.41
100m:
1:06.50
32.05
100m:
1:08.25
33.49
100m:
1:09.87
34.38
100m:
1:11.58
34.67
100m:
1:10.63
34.06
100m:
1:11.69
34.48
100m:
1:11.86
34.58
100m:
1:12.85
100m:
1:13.64
2. Bartovičová Barbara
50m:
32.01
98
3. Mičudová Simona
50m:
32.41
98
4. Aneštíková Katarína
50m:
32.05
99
5. Lintnerová Kristína
50m:
33.49
00
6. Pekelská Viktória
50m:
34.38
00
finále B
7. Petríková Michaela
50m:
34.67
98
8. Benková Laura
50m:
34.06
00
9. Žídeková Lucia
50m:
34.48
00
10. Böhmová Ema
50m:
34.58
99
11. Marušicová Katarína
50m:
34.13
34.13
98
čas
Orca Bratislava
33.77
150m:
2:13.91 +0,71
1:39.49
34.57
200m:
1:41.58
35.16
200m:
1:42.40
35.90
200m:
1:46.38
38.13
200m:
1:46.97
37.10
200m:
1:50.01
38.43
200m:
1:46.93
36.30
200m:
1:50.15
38.46
200m:
1:50.72
38.86
200m:
39.50
200m:
41.46
200m:
STU Trnava
34.41
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:52.35
150m:
2:24.43
2:28.72
573
525
38.71
2:23.42
586
36.49
2:27.99
533
37.84
2:29.04
522
38.32
2:30.64
505
38.29
2:36.80 +0,73
1:55.10
590
37.46
2:30.64 +0,79
VŠK UK Bratislava
39.51
656
36.66
2:29.04 +0,76
Dukla Banská Bystrica
38.27
2:23.04
2:27.99 +0,67
PK Martin
37.38
687
35.71
2:23.42 +0,75
Nereus Žilina
37.63
2:18.11
2:28.72 +0,78
J&T Bratislava
35.96
720
34.43
2:24.43 +0,72
PK Martin
37.20
2:16.01
2:23.04 +0,71
Trenčiansky PO
36.38
body
34.42
2:18.11 +0,76
Dukla Banská Bystrica
36.20
2:13.91
2:16.01 +0,74
SPK Bratislava
34.09
RT
2:36.80
448
41.70
DSQ Kozániová Sára
97
STU Trnava
SW 10.2 - Pretekár nepreplával celú vzdialenosť sám. (Čas: 17:43)
muži, 50m motýlik
disciplína 7
19.12.2014 - 17:31
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
23.62
24.34
Navara Michal
Trudman Norbert
13 roč. a st.
Výsledky finále
SKTOP
VIB
Istanbul (TUR)
Rijeka (CRO)
10.12.2009
14.12.2008
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
finále A
1. Hlávek Juraj
2. Grznár Ľuboš
3. Štefánik Vladimír
4. Klobučník Tomáš
5. Kovach Sergiy
6. Čmeľ Miroslav
94
88
98
90
95
93
finále B
7. Púzser Karol
8. Kondel Richard
9. Obst Ondrej
10. Bartáky Dávid
96
91
84
99
Splash Meet Manager 11, 11.34029
čas
RT
body
VŠK UK Bratislava
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
Dukla Banská Bystrica
ŠKP Košice
KP Spišská Nová Ves
24.54
24.67
24.91
25.30
25.37
25.46
+0,61
+0,65
+0,76
+0,71
+0,64
+0,70
701
690
670
639
634
627
SPK Bratislava
AC Malacky
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
25.82
25.91
25.99
26.30
+0,65
+0,66
+0,66
+0,65
601
595
590
569
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 28
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 7, muži, 50m motýlik, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
11. Szöcs Oliver
12. Světlík Alexander
94
98
RT
body
26.32 +0,69
26.57 +0,64
568
552
ženy, 50m motýlik
disciplína 8
19.12.2014 - 17:34
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
čas
VŠK UK Bratislava
SPK Bratislava
26.14
26.87
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Wien (AUT)
Istanbul (TUR)
10.12.2004
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Mišendová Barbora
2. Lászlová Silvia
3. Tomečková Karin
4. Syllabová Miroslava
5. Podmaníková Andrea
6. Bániková Tatiana
98
93
93
90
98
94
finále B
7. Šimovičová Lucia
8. Mikušová Carmen
9. Pavlíková Romana
10. Mižúrová Patrícia
11. Strempeková Klaudia
12. Bročková Eva
99
98
93
99
97
00
disciplína 15
19.12.2014 - 17:48
čas
RT
body
Dukla Banská Bystrica
VŠK UK Bratislava
J&T Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Piraňa Topoľčany
Orca Bratislava
27.23
27.77
28.11
28.21
28.55
28.83
+0,68
+0,70
+0,67
+0,77
+0,74
+0,75
717
676
652
645
622
604
Orca Bratislava
ŠKP Košice
Nereus Žilina
PK Martin
Slavia ŠG Trenčín
Orca Bratislava
28.84
29.01
29.36
29.63
29.90
30.25
+0,72
+0,73
+0,69
+0,75
+0,69
+0,78
604
593
572
557
542
523
13 roč. a st.
Výsledky
mix, 4 x 50m polohové preteky
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. Dukla Banská Bystrica
Kubický Rostislav
Klobučník Tomáš
Dukla Banská Bystrica
94
90
+0,71
+0,33
25.30
26.80
88
91
+0,62
+0,37
26.63
27.09
97
84
+0,69
+0,25
29.40
27.58
99
99
+0,70
30.18
29.26
98
89
+0,80
+0,34
31.61
33.23
93
99
+0,67
+0,46
32.01
30.75
01
97
+0,76
+0,47
31.39
30.64
2. VŠK UK Bratislava
Grznár Ľuboš
Botík Marek
VŠK UK Bratislava
3. Orca Bratislava
Hájková Karolína
Kuchár Matej
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Kovach Sergiy
Trocha Rastislav
Nereus Žilina
7. Slavia ŠG Trenčín
Mikušková Barbora
Homoky Erik
Kucbel Dušan
Gojakovičová Jovana
ŠKP Košice
6. Nereus Žilina
Pavlíková Romana
Bartáky Dávid
Bániková Tatiana
Blecharž Samuel
Dukla Banská Bystrica
5. ŠKP Košice
Mikušová Carmen
Mimovičová Zuzana
Lászlová Silvia
Ledererová Lucia
Orca Bratislava
4. Dukla Banská Bystrica 2
Aneštíková Katarína
Somogyi Filip
Mišendová Barbora
Syllabová Miroslava
Štefánik Vladimír
Benková Laura
Slavia ŠG Trenčín
Strempeková Klaudia
Boháč Sylvester
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
1:45.02 +0,71
667
98
90
+0,37
+0,40
1:47.99 +0,62
93
95
+0,46
+0,45
1:49.64 +0,69
94
98
+0,49
+0,24
1:52.40 +0,70
90
93
+0,28
+0,36
1:54.03 +0,80
95
98
+0,71
+0,46
1:54.19 +0,67
98
00
+0,26
+0,24
1:54.75 +0,76
97
96
+0,35
+0,50
27.21
25.71
614
27.62
26.65
586
28.45
24.21
544
26.76
26.20
521
25.56
23.63
519
24.59
26.84
512
29.06
23.66
21.12.2014 16:11 - Strana 29
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
3 - 20. december 2014
20.12.2014 - 9:00
ženy, 100m voľný spôsob
disciplína 16
20.12.2014 - 9:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.96
55.11
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Moskva (RUS)
Trenčín
07.04.2002
20.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Tomečková Karin
50m:
27.27
93
27.27
100m:
56.97
27.75
100m:
57.50
28.07
100m:
57.76
28.11
100m:
58.52
28.20
100m:
58.60
27.95
100m:
59.15
28.25
100m:
59.21
29.23
100m:
59.52
29.02
100m:
1:00.20
100m:
1:00.34
28.35
100m:
1:00.50
29.04
100m:
1:00.93
29.20
100m:
1:01.05
28.58
100m:
1:01.26
29.28
100m:
1:01.29
29.05
100m:
1:01.53
29.27
100m:
1:01.82
29.60
100m:
1:01.89
29.53
100m:
1:02.01
29.38
100m:
1:02.04
29.45
100m:
1:02.66
2. Syllabová Miroslava
50m:
27.75
90
3. Šimovičová Lucia
50m:
28.07
99
4. Zahradniková Sophie
50m:
28.11
98
5. Bániková Tatiana
50m:
28.20
94
6. Mižúrová Patrícia
50m:
27.95
99
7. Mišendová Barbora
50m:
28.25
98
8. Benková Laura
50m:
29.23
00
9. Mikušková Barbora
50m:
29.02
01
10. Durandziová Michaela
50m:
28.77
28.77
97
11. Gojakovičová Jovana
50m:
28.35
93
12. Vetešková Viktória
50m:
29.04
96
13. Pavlíková Romana
50m:
29.20
93
14. Malíková Agáta
50m:
28.58
95
15. Pekelská Viktória
50m:
29.28
00
16. Bročková Eva
50m:
29.05
00
17. Strempeková Klaudia
50m:
29.27
97
18. Petríková Michaela
50m:
29.60
98
19. Pavlikovská Zuzana
50m:
29.53
99
20. Kubalová Martina Hana
50m:
29.38
99
21. Dobroňová Soňa
50m:
29.45
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
J&T Bratislava
RT
body
56.97 +0,69
717 A
57.50 +0,77
698 A
57.76 +0,75
688 A
58.52 +0,73
662 A
58.60 +0,76
659 A
59.15 +0,75
641 A
59.21 +0,70
639 B
59.52 +0,69
629 B
1:00.20 +0,77
608 B
1:00.34 +0,73
604 B
1:00.50 +0,68
599 B
1:00.93 +0,71
586 B
1:01.05 +0,69
583 R
1:01.26 +0,69
577 R
1:01.29 +0,84
576
1:01.53 +0,79
569
1:01.82 +0,68
561
1:01.89 +0,76
559
1:02.01 +0,86
556
1:02.04 +0,76
555
1:02.66 +0,71
539
29.70
Dukla Banská Bystrica
29.75
Orca Bratislava
29.69
PO Ružomberok
30.41
Orca Bratislava
30.40
PK Martin
31.20
Dukla Banská Bystrica
30.96
Nereus Žilina
30.29
Slavia ŠG Trenčín
31.18
Považskobystrický PO
31.57
Dukla Banská Bystrica
32.15
Matador Púchov
31.89
Nereus Žilina
31.85
Piešťanský PK
32.68
PK Martin
32.01
Orca Bratislava
32.48
Slavia ŠG Trenčín
32.55
J&T Bratislava
32.29
SPK Bratislava
32.48
Orca Bratislava
32.66
Nereus Žilina
33.21
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 30
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 16, ženy, 100m voľný spôsob, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
22. Božoňová Lívia
50m:
30.05
96
30.05
100m:
1:02.67
30.27
100m:
1:02.82
30.24
100m:
1:02.98
30.67
100m:
1:03.17
30.30
100m:
1:03.18
100m:
1:03.28
29.60
100m:
1:03.32
30.92
100m:
1:03.85
29.84
100m:
1:04.02
30.09
100m:
1:04.08
30.27
100m:
1:04.33
30.32
100m:
1:04.44
31.02
100m:
1:04.62
30.68
100m:
1:04.67
30.54
100m:
1:04.88
30.99
100m:
1:04.90
31.15
100m:
1:05.32
31.06
100m:
1:05.53
31.54
100m:
1:07.32
31.46
100m:
1:08.36
23. Lintnerová Kristína
50m:
30.27
00
24. Brišková Viktória
50m:
30.24
00
25. Grexová Martina
50m:
30.67
95
26. Bellušová Diana
50m:
30.30
00
27. Aneštíková Katarína
50m:
30.64
30.64
99
28. Holešová Alexandra
50m:
29.60
00
29. Balogová Nina
50m:
30.92
00
30. Cehlárová Barbora
50m:
29.84
01
31. Lukáčová Timea
50m:
30.09
97
32. Mocková Michaela
50m:
30.27
97
33. Potančoková Timea
50m:
30.32
00
34. Machovičová Lucia
50m:
31.02
98
35. Timková Kristína
50m:
30.68
99
36. Valková Vivien
50m:
30.54
00
37. Mrázová Janka
50m:
30.99
99
38. Tóthová Iveta
50m:
31.15
97
39. Cmarková Nina
50m:
31.06
99
40. Držíková Adriana
50m:
31.54
99
41. Štajerová Alžbeta
50m:
31.46
DNS Hollá Patrícia
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
96
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
1:02.67 +0,69
539
1:02.82 +0,83
535
1:02.98 +0,78
531
1:03.17 +0,83
526
1:03.18 +0,76
526
1:03.28 +0,76
523
1:03.32 +0,81
522
1:03.85 +0,75
509
1:04.02 +0,77
505
1:04.08 +0,76
504
1:04.33 +0,79
498
1:04.44 +0,76
496
1:04.62 +0,77
491
1:04.67 +0,75
490
1:04.88 +0,70
485
1:04.90 +0,75
485
1:05.32 +0,77
476
1:05.53 +0,78
471
1:07.32 +0,76
435
1:08.36 +0,74
415
32.62
Trenčiansky PO
32.55
Nereus Žilina
32.74
Flipper Brezno
32.50
ŠKP Košice
32.88
Dukla Banská Bystrica
32.64
VŠK UK Bratislava
33.72
Nereus Žilina
32.93
Active Swim Svit
34.18
Dukla Banská Bystrica
33.99
Orca Bratislava
34.06
PK Banská Štiavnica
34.12
STU Trnava
33.60
Nereus Žilina
33.99
PK Nové Zámky
34.34
STU Trnava
33.91
ŠKP Košice
34.17
J&T Bratislava
34.47
Piešťanský PK
35.78
MPK Dolný Kubín
36.90
Aquasport Levice
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 31
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 100m voľný spôsob
disciplína 17
20.12.2014 - 9:15
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
49.46
49.94
Kučík Roman
Medo Milan
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
TOPTO
Eindhoven (NED)
Istanbul (TUR)
26.11.2010
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Štefánik Vladimír
50m:
24.16
98
24.16
100m:
50.09
24.41
100m:
51.42
24.52
100m:
51.48
25.37
100m:
51.50
24.69
100m:
51.71
25.24
100m:
51.72
25.07
100m:
52.38
25.19
100m:
52.67
25.28
100m:
52.71
25.36
100m:
52.89
25.78
100m:
53.09
25.18
100m:
53.33
25.90
100m:
53.95
25.88
100m:
54.00
25.90
100m:
54.07
25.32
100m:
54.11
25.82
100m:
54.30
26.47
100m:
54.31
25.89
100m:
54.35
25.90
100m:
54.38
26.04
100m:
54.42
26.43
100m:
54.55
2. Kovach Sergiy
50m:
24.41
95
3. Kubický Rostislav
50m:
24.52
94
4. Grznár Ľuboš
50m:
25.37
88
5. Čmeľ Miroslav
50m:
24.69
93
6. Jelenák Pavol
50m:
25.24
92
7. Hlávek Juraj
50m:
25.07
94
8. Rekoš Alexander
50m:
25.19
97
9. Markovič Filip
50m:
25.28
95
10. Kucbel Dušan
50m:
25.36
90
11. Mohler Jakub
50m:
25.78
98
12. Boháč Sylvester
50m:
25.18
96
13. Obst Ondrej
50m:
25.90
84
14. Smieško Lukáš
50m:
25.88
89
15. Želikovský Tomáš
50m:
25.90
00
16. Klátik Juraj
50m:
25.32
95
17. Trocha Rastislav
50m:
25.82
98
18. Lacko Martin
50m:
26.47
97
19. Krištofík Martin
50m:
25.89
98
20. Kadlec Andrej
50m:
25.90
96
21. Dzurec Michael
50m:
26.04
93
22. Blecharž Samuel
50m:
26.43
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
Nereus Žilina
RT
body
50.09 +0,71
722 A
51.42 +0,63
667 A
51.48 +0,73
665 A
51.50 +0,68
664 A
51.71 +0,70
656 A
51.72 +0,65
656 A
52.38 +0,62
631 B
52.67 +0,73
621 B
52.71 +0,80
619 B
52.89 +0,67
613 B
53.09 +0,75
606 B
53.33 +0,83
598 B
53.95 +0,68
577 R
54.00 +0,80
576 R
54.07 +0,68
574
54.11 +0,74
572
54.30 +0,77
566
54.31 +0,73
566
54.35 +0,71
565
54.38 +0,69
564
54.42 +0,73
563
54.55 +0,77
559
25.93
ŠKP Košice
27.01
Dukla Banská Bystrica
26.96
VŠK UK Bratislava
26.13
KP Spišská Nová Ves
27.02
J&T Bratislava
26.48
VŠK UK Bratislava
27.31
SPK Bratislava
27.48
Marea klub Košice
27.43
Dukla Banská Bystrica
27.53
ŠKP Košice
27.31
Slavia ŠG Trenčín
28.15
VŠK UK Bratislava
28.05
Nereus Žilina
28.12
KP Spišská Nová Ves
28.17
VŠK UK Bratislava
28.79
ŠKP Košice
28.48
J&T Bratislava
27.84
Považskobystrický PO
28.46
AQUATICS Nitra
28.48
Dukla Banská Bystrica
28.38
Orca Bratislava
28.12
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 32
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 17, muži, 100m voľný spôsob, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Babjak Martin
50m:
26.10
95
26.10
100m:
54.72
25.89
100m:
54.77
26.32
100m:
54.87
26.34
100m:
55.28
26.19
100m:
55.45
25.88
100m:
55.64
26.79
100m:
55.71
26.76
100m:
55.87
26.80
100m:
56.12
26.51
100m:
56.24
26.79
100m:
56.31
27.33
100m:
56.50
26.97
100m:
56.62
26.78
100m:
56.63
26.22
100m:
56.70
26.87
100m:
56.75
27.44
100m:
56.76
27.36
100m:
57.12
27.01
100m:
58.01
27.85
100m:
59.58
24. Lederer Lukáš
50m:
25.89
94
25. Popelka Šimon
50m:
26.32
99
26. Janík Branislav
50m:
26.34
86
27. Szöcs Oliver
50m:
26.19
94
28. Tomči Andrej
50m:
25.88
97
29. Čelko Juraj
50m:
26.79
97
30. Hrycko Ján
50m:
26.76
96
31. Bielik Rastislav
50m:
26.80
91
32. Gachulinec Denis
50m:
26.51
97
33. Tolkunov Tomáš
50m:
26.79
98
34. Vlnieška Marián
50m:
27.33
97
35. Ernek Matej
50m:
26.97
98
36. Valášek Peter
50m:
26.78
98
37. Homoky Erik
50m:
26.22
97
38. Jurkovič Jakub
50m:
26.87
94
39. Kondel Richard
50m:
27.44
91
40. Kádek Matej
50m:
27.36
98
41. Džubara Mário
50m:
27.01
99
42. Kňazík Matej
50m:
27.85
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
čas
Chemes Humenné
RT
body
54.72 +0,73
553
54.77 +0,72
552
54.87 +0,68
549
55.28 +0,72
537
55.45 +0,68
532
55.64 +0,79
526
55.71 +0,79
524
55.87 +0,68
520
56.12 +0,76
513
56.24 +0,63
510
56.31 +0,68
508
56.50 +0,79
503
56.62 +0,72
500
56.63 +0,70
499
56.70 +0,77
497
56.75 +0,56
496
56.76 +0,74
496
57.12 +0,93
487
58.01 +0,75
464
59.58 +0,74
429
28.62
VŠK UK Bratislava
28.88
Orca Bratislava
28.55
VŠK UK Bratislava
28.94
VŠK UK Bratislava
29.26
Orca Michalovce
29.76
Slavia ŠG Trenčín
28.92
Orca Bratislava
29.11
J&T Bratislava
29.32
Považskobystrický PO
29.73
J&T Bratislava
29.52
Považskobystrický PO
29.17
PK Banská Štiavnica
29.65
Považskobystrický PO
29.85
Slavia ŠG Trenčín
30.48
VŠK UK Bratislava
29.88
AC Malacky
29.32
Aquasport Levice
29.76
Slávia PU Prešov
31.00
Považskobystrický PO
31.73
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 33
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 200m prsia
disciplína 18
20.12.2014 - 9:29
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:30.41
2:31.05
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Mimovičová Zuzana
Podmaníková Andrea
SKPKO
PITOP
Szczecin (POL)
Brno (CZE)
09.12.2011
16.11.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Podmaníková Andrea
50m:
35.87
98
35.87
100m:
1:16.31
36.89
100m:
1:17.12
36.06
100m:
1:16.42
36.57
100m:
1:17.33
36.15
100m:
1:17.13
36.01
100m:
1:16.58
36.36
100m:
1:16.95
36.67
100m:
1:17.83
36.85
100m:
1:18.21
37.09
100m:
1:18.73
36.72
100m:
1:18.64
36.72
100m:
1:17.81
36.87
100m:
1:18.81
39.31
100m:
1:22.70
38.72
100m:
1:21.17
100m:
1:18.72
37.44
100m:
1:20.68
39.53
100m:
1:23.96
38.79
100m:
1:22.73
38.54
100m:
1:22.92
40.30
100m:
1:24.84
41.17
100m:
1:26.45
2. Záborská Miroslava
50m:
36.89
01
3. Križanová Barbora
50m:
36.06
96
4. Trnovcová Aurélia
50m:
36.57
93
5. Drábiková Soňa
50m:
36.15
99
6. Mimovičová Zuzana
50m:
36.01
89
7. Pavlikovská Zuzana
50m:
36.36
99
8. Bábska Lara
50m:
36.67
00
9. Komorníková Natália
50m:
36.85
00
10. Jedličková Katarína
50m:
37.09
00
11. Ledererová Lucia
50m:
36.72
95
12. Dvončová Kristína
50m:
36.72
96
13. Glozmeková Dominika
50m:
36.87
93
14. Niepelová Sára
50m:
39.31
00
15. Hantáková Nataša
50m:
38.72
99
16. Horváthová Kristína
50m:
36.33
36.33
99
17. Balážiková Karolína
50m:
37.44
01
18. Paulíková Lenka
50m:
39.53
00
19. Komorníková Viktória
50m:
38.79
98
20. Potančoková Timea
50m:
38.54
00
21. Havašová Lucia
50m:
40.30
96
22. Balogová Nina
50m:
41.17
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Piraňa Topoľčany
40.44
150m:
1:57.95
41.64
200m:
1:58.15
41.03
200m:
1:57.73
41.31
200m:
41.12
200m:
1:58.80
41.67
200m:
1:59.00
42.42
200m:
1:58.65
41.70
200m:
2:00.32
42.49
200m:
2:00.72
42.51
200m:
2:00.86
42.13
200m:
2:01.07
42.43
200m:
2:00.45
42.64
200m:
2:02.28
43.47
200m:
2:06.77
44.07
200m:
2:04.68
43.51
200m:
2:04.14
45.42
200m:
2:05.10
44.42
200m:
2:08.37
44.41
200m:
2:07.96
45.23
200m:
2:08.78
45.86
200m:
2:10.34
45.50
200m:
2:12.88
46.43
200m:
PK Martin
40.23
150m:
150m:
150m:
1:58.45
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:54.94
2:55.36 +0,88
Nereus Žilina
45.28
2:54.08
2:54.94 +0,70
ŠK Iglovia
44.54
2:52.93
2:54.08 +0,82
PK Banská Štiavnica
44.38
2:49.67
2:52.93 +0,80
SPK Bratislava
43.94
2:49.54
2:49.67 +0,81
Kúpele Piešťany
44.43
2:48.85
2:49.54 +0,78
Orca Bratislava
43.24
2:47.99
2:48.85 +0,76
ŠKP Košice
42.39
2:46.92
2:47.99 +0,71
Matador Púchov
42.45
2:44.48
2:46.92 +0,78
Kúpele Piešťany
43.39
2:43.26
2:44.48 +0,73
STU Trnava
41.94
2:43.16
2:43.26 +0,71
Nereus Žilina
41.09
2:43.07
2:43.16 +0,71
VŠK UK Bratislava
41.92
2:42.42
2:43.07 +0,79
STU Trnava
41.64
2:41.41
2:42.42 +0,71
SPK Bratislava
41.36
2:41.05
2:41.41 +0,80
SPK Bratislava
41.16
2:40.01
2:41.05 +0,68
SPK Bratislava
40.59
2:39.88
2:40.01 +0,81
ŠKP Košice
40.57
2:39.54
2:39.88 +0,75
Aquasport Levice
40.98
2:38.96
2:39.54 +0,73
Dukla Banská Bystrica
40.76
2:37.10
2:38.96 +0,74
STU Trnava
40.36
RT
2:37.10 +0,79
2:55.36
2:57.35 +0,76
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:57.35
body
628 A
39.15
606 A
40.81
600 A
41.81
596 A
41.43
594 A
41.21
583 A
42.05
579 B
42.76
568 B
42.10
561 B
42.35
561 B
42.30
560 B
42.19
547 B
44.03
523 R
44.64
514 R
41.22
506
44.17
500
45.40
498
44.57
471
44.56
461
46.12
455
46.16
451
45.02
436
44.47
21.12.2014 16:11 - Strana 34
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 18, ženy, 200m prsia, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Rusková Marianna
50m:
39.63
99
39.63
100m:
1:25.22
41.61
100m:
1:28.32
41.57
100m:
1:27.73
41.49
100m:
1:27.18
40.34
100m:
1:27.25
41.88
100m:
1:28.74
42.38
100m:
1:30.42
42.55
100m:
1:31.16
24. Tirpáková Viktória
50m:
41.61
99
25. Kielarová Viktória
50m:
41.57
99
26. Papšová Saskia
50m:
41.49
01
27. Cmarková Nina
50m:
40.34
99
28. Hricová Gabriela
50m:
41.88
99
29. Miková Jana
50m:
42.38
99
30. Michalová Barbora
50m:
42.55
01
čas
PO Ružomberok
45.59
150m:
150m:
46.36
200m:
2:14.48
46.16
200m:
150m:
2:13.87
46.14
200m:
150m:
2:14.18
47.00
200m:
150m:
2:15.06
47.81
200m:
150m:
2:16.82
48.08
200m:
150m:
49.31
200m:
150m:
48.18
200m:
2:19.34
3:01.14
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:04.97
2:10.62
410
46.96
3:01.27
409
46.21
3:06.36
376
49.54
3:09.30
359
49.57
3:09.52 +1,07
3:09.52
muži, 200m prsia
disciplína 19
20.12.2014 - 9:49
411
47.06
3:09.30 +0,85
2:19.73
PK Banská Štiavnica
48.61
3:00.93
3:06.36 +0,76
PK ŠG-SPU Nitra
48.04
418
45.48
3:01.27 +0,81
Orca Bratislava
46.86
2:59.96
3:01.14 +1,07
J&T Bratislava
46.91
46.10
3:00.93 +0,84
Kúpele Piešťany
45.69
2:57.68
2:59.96 +0,78
UMB Banská Bystrica
46.16
body
434
2:11.58
ŠK Iglovia
46.71
RT
2:57.68 +0,74
357
50.18
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Klobučník Tomáš
Klobučník Tomáš
DUBB
TOPTO
Herning (DEN)
Rijeka (CRO)
15.12.2013
14.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Klobučník Tomáš
50m:
32.19
90
32.19
100m:
1:06.29
31.37
100m:
1:06.54
32.82
100m:
1:08.17
31.28
100m:
1:06.46
31.65
100m:
1:07.59
32.31
100m:
1:09.49
32.35
100m:
1:08.82
32.38
100m:
1:09.37
32.26
100m:
1:09.56
34.05
100m:
1:11.86
35.08
100m:
1:14.65
34.95
100m:
1:13.90
2. Somogyi Filip
50m:
31.37
99
3. Nagy Richard
50m:
32.82
93
4. Tóth Nikolaj
50m:
31.28
96
5. Smetana Marek
50m:
31.65
97
6. Krč Henrich
50m:
32.31
91
7. Kupec Gabriel
50m:
32.35
99
8. Fázik Pavol
50m:
32.38
95
9. Ďurišin Peter
50m:
32.26
98
10. Machovič Ondrej
50m:
34.05
98
11. Gajdoš Dávid
50m:
35.08
00
12. Mizera Daniel
50m:
34.95
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Dukla Banská Bystrica
34.10
150m:
1:41.39
35.10
200m:
1:41.92
35.38
200m:
1:43.75
35.58
200m:
1:42.45
35.99
200m:
1:43.91
36.32
200m:
36.86
200m:
37.70
200m:
37.81
200m:
1:47.91
38.35
200m:
1:51.15
39.29
200m:
1:54.17
39.52
200m:
1:54.09
40.19
200m:
Dukla Banská Bystrica
35.17
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:46.35
150m:
1:46.52
150m:
1:47.18
150m:
150m:
150m:
150m:
2:31.46
2:33.46 +0,77
J&T Bratislava
38.95
2:27.44
2:31.46 +0,66
Orca Michalovce
39.57
2:25.67
2:27.44 +0,68
STU Trnava
37.81
2:25.27
2:25.67 +0,71
VŠK UK Bratislava
37.30
2:23.91
2:25.27 +0,72
Dukla Banská Bystrica
36.99
2:22.04
2:23.91 +0,76
Piraňa Topoľčany
36.47
2:19.63
2:22.04 +0,67
VŠK UK Bratislava
37.18
2:18.98
2:19.63 +0,71
SPK Bratislava
35.94
2:18.64
2:18.98 +0,73
J&T Bratislava
35.18
2:16.99
2:18.64 +0,68
J&T Bratislava
35.35
RT
2:16.99 +0,75
2:33.46
2:33.69 +0,76
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:33.69
body
683 A
35.60
659 A
36.72
654 A
35.23
645 A
37.18
613 A
38.13
589 A
37.56
573 B
38.75
568 B
38.49
548 B
39.53
505 B
40.31
486 B
39.29
484 B
39.60
21.12.2014 16:11 - Strana 35
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 19, muži, 200m prsia, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
13. Janik Matúš
50m:
35.08
01
35.08
100m:
1:14.52
34.84
100m:
1:14.31
33.21
100m:
1:11.31
36.25
100m:
1:17.08
34.11
100m:
1:14.08
35.54
100m:
1:16.65
35.35
100m:
1:16.14
36.35
100m:
1:17.83
35.91
100m:
1:17.41
37.12
100m:
1:18.59
36.12
100m:
1:17.51
36.69
100m:
1:18.78
37.04
100m:
1:20.03
38.18
100m:
1:21.90
37.33
100m:
1:21.33
14. Niedl Tomáš
50m:
34.84
01
15. Putala Marian
50m:
33.21
84
16. Salaj Michal
50m:
36.25
91
17. Kuropka Daniel
50m:
34.11
99
18. Banský Filip
50m:
35.54
98
19. Getlik Andrej
50m:
35.35
99
20. Kňazík Matej
50m:
36.35
97
21. Hlavatý Martin
50m:
35.91
73
22. Mesároš Michal
50m:
37.12
99
23. Antalec Lukáš
50m:
36.12
98
24. Kulhavý Patrik
50m:
36.69
97
25. Rosina Patrik
50m:
37.04
99
26. Hálka Samuel
50m:
38.18
00
27. Džubara Mário
50m:
37.33
99
28. Orság Dalibor Daniel
50m:
98
37.58
37.58
100m:
1:21.54
37.69
37.69
100m:
1:22.47
39.38
100m:
1:24.42
29. Fráj Filip
50m:
98
30. Hlavatý Adam
50m:
39.38
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Kúpele Piešťany
39.44
150m:
1:54.36
39.84
200m:
1:54.49
40.18
200m:
1:52.68
41.37
200m:
1:58.25
41.17
200m:
1:56.22
42.14
200m:
1:58.39
41.74
200m:
1:58.47
42.33
200m:
2:00.04
42.21
200m:
2:00.13
42.72
200m:
42.38
200m:
42.71
200m:
2:01.71
42.93
200m:
2:06.20
46.17
200m:
2:07.21
45.31
200m:
45.94
200m:
46.57
200m:
2:09.16
46.69
200m:
2:10.60
46.18
200m:
STU Trnava
39.47
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:00.97
150m:
2:00.22
150m:
150m:
150m:
150m:
2:07.27
150m:
2:08.11
150m:
150m:
2:54.11
2:55.53 +0,74
STU Trnava
45.04
2:52.81
2:54.11 +0,84
AQUATICS Nitra
44.78
2:52.36
2:52.81 +0,77
PK Banská Štiavnica
43.96
2:51.45
2:52.36 +0,80
Slávia PU Prešov
44.00
2:43.79
2:51.45 +0,89
Nereus Žilina
43.72
2:43.63
2:43.79 +0,80
PK Nové Zámky
42.99
2:43.02
2:43.63 +0,98
Aquacity Poprad
42.09
2:41.80
2:43.02 +0,87
UMB Banská Bystrica
41.39
2:41.64
2:41.80 +0,75
UMB Banská Bystrica
41.47
2:41.00
2:41.64 +0,72
J&T Bratislava
41.50
2:40.48
2:41.00 +0,74
Považskobystrický PO
41.48
2:39.12
2:40.48 +0,78
Orca Bratislava
40.79
2:38.63
2:39.12 +0,82
UMB Banská Bystrica
41.11
2:36.71
2:38.63 +0,74
Kúpele Piešťany
39.97
2:35.11
2:36.71 +0,71
Nereus Žilina
40.83
2:34.28
2:35.11 +0,76
VŠK UK Bratislava
38.10
RT
2:34.28 +0,88
2:55.53
2:56.27 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:56.27
body
478 R
39.92
470 R
40.62
456
44.03
440
40.38
436
42.90
425
42.09
421
42.53
416
41.60
414
41.67
405
42.05
401
43.41
399
42.08
348
45.25
343
45.15
340
45.54
332
46.00
324
46.37
320
45.67
21.12.2014 16:11 - Strana 36
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 200m motýlik
disciplína 20
20.12.2014 - 10:08
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:06.63
2:11.89
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Moravcová Martina
Smolenová Denisa
KUPI
STU
Durban (RSA)
Bratislava
20.11.2004
12.11.2005
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Mikušová Carmen
50m:
31.83
98
31.83
100m:
1:08.73
33.30
100m:
1:11.65
34.05
100m:
1:12.66
32.84
100m:
1:09.73
33.96
100m:
1:14.25
33.56
100m:
1:14.24
34.03
100m:
1:14.52
35.28
100m:
1:16.47
33.98
100m:
1:16.76
34.81
100m:
1:18.11
35.89
100m:
1:18.65
35.74
100m:
1:20.80
34.95
100m:
1:18.50
37.79
100m:
1:22.09
42.13
100m:
1:33.01
39.44
100m:
1:33.40
100m:
1:30.12
2. Linkeschová Lucia
50m:
33.30
01
3. Hollá Patrícia
50m:
34.05
96
4. Lászlová Silvia
50m:
32.84
93
5. Borovová Erika
50m:
33.96
97
6. Tóthová Iveta
50m:
33.56
97
7. Pekelská Viktória
50m:
34.03
00
8. Komorníková Viktória
50m:
35.28
98
9. Bogárová Zora
50m:
33.98
00
10. Valková Vivien
50m:
34.81
00
11. Bábska Andrea
50m:
35.89
99
12. Timková Kristína
50m:
35.74
99
13. Moréová Barbara
50m:
34.95
98
14. Szikorová Jana
50m:
37.79
00
15. Stašková Paulína
50m:
42.13
97
16. Kecerová Dorotka
50m:
39.44
01
17. Zahradníková Romana
50m:
39.17
Splash Meet Manager 11, 11.34029
39.17
99
čas
ŠKP Košice
36.90
150m:
1:46.35
37.62
200m:
1:51.50
39.85
200m:
39.58
200m:
39.18
200m:
1:56.85
42.60
200m:
1:56.08
41.84
200m:
1:56.21
41.69
200m:
2:00.57
44.10
200m:
2:02.76
46.00
200m:
2:03.91
45.80
200m:
2:04.92
46.27
200m:
2:07.98
47.18
200m:
2:05.91
47.41
200m:
2:08.53
46.44
200m:
2:27.50
54.49
200m:
54.78
200m:
57.50
200m:
ŠKP Košice
38.35
150m:
150m:
1:52.24
150m:
1:48.91
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:28.18
150m:
2:27.62
Registered to Slovenská plavecká federácia
3:22.49
3:23.32 +0,75
MPK Dolný Kubín
50.95
2:56.02
3:22.49 +0,95
MPK Dolný Kubín
53.96
2:53.06
2:56.02 +0,76
Delfín Štúrovo
50.88
2:51.91
2:53.06 +0,76
Matador Púchov
44.30
2:51.44
2:51.91 +0,78
Marea klub Košice
43.55
2:49.69
2:51.44 +0,80
Nereus Žilina
45.06
2:47.89
2:49.69 +0,73
Piešťanský PK
42.76
2:46.17
2:47.89 +0,88
PK Nové Zámky
43.30
2:35.81
2:46.17 +0,84
Kúpele Piešťany
42.78
2:35.69
2:35.81 +0,86
SPK Bratislava
41.19
2:35.02
2:35.69 +0,80
PK Martin
40.49
2:33.25
2:35.02 +0,84
ŠKP Košice
40.68
2:32.77
2:33.25 +0,78
Marea klub Košice
40.29
2:31.25
2:32.77 +0,96
VŠK UK Bratislava
36.89
2:24.46
2:31.25 +0,88
Aquasport Levice
38.61
RT
2:24.46 +0,75
3:23.32
3:26.15 +0,77
3:26.15
body
584 A
38.11
509 A
39.75
494 A
40.53
489 A
44.34
472 A
38.17
466 A
39.61
465 B
39.60
383 B
45.60
372 B
45.13
360 B
45.78
349 B
46.52
346 B
43.93
339 R
47.15
323 R
47.49
212
54.99
209
55.14
201
58.53
21.12.2014 16:11 - Strana 37
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 200m motýlik
disciplína 21
20.12.2014 - 10:21
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:57.02
1:59.09
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Géry Marcel
Trudman Norbert
VSTR
VIB
Fayettville (USA)
Trenčín
04.01.1985
20.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Nagy Richard
50m:
27.80
93
27.80
100m:
59.36
28.05
100m:
1:00.37
28.49
100m:
1:00.38
28.51
100m:
1:00.75
28.34
100m:
1:00.70
28.93
100m:
1:02.42
29.12
100m:
1:02.58
29.54
29.54
100m:
1:04.33
29.30
29.30
100m:
1:04.11
29.25
100m:
1:03.17
30.64
100m:
1:05.74
29.16
100m:
1:03.46
31.15
100m:
1:07.27
31.71
100m:
1:08.47
31.65
100m:
1:07.67
29.52
100m:
1:04.58
31.52
100m:
1:08.50
32.74
100m:
1:10.23
32.67
100m:
1:10.26
31.87
100m:
1:11.24
35.56
100m:
1:18.66
2. Fratrič Ivan
50m:
28.05
98
3. Čimbora Juraj
50m:
28.49
98
4. Rekoš Alexander
50m:
28.51
97
5. Pilek Adam
50m:
28.34
98
6. Púzser Karol
50m:
28.93
96
7. Bartáky Dávid
50m:
29.12
99
8. Pavuk Marek
50m:
99
9. Petra Jozef
50m:
96
10. Hrycko Ján
50m:
29.25
96
11. Rosipal Adam
50m:
30.64
99
12. Ernek Matej
50m:
29.16
98
13. Bilený Juraj
50m:
31.15
96
14. Hrabovský Adam
50m:
31.71
00
15. Fojtík Matej
50m:
31.65
99
16. Giňovský Ján
50m:
29.52
98
17. Horňák Adam
50m:
31.52
00
18. Ábel Miroslav
50m:
32.74
73
19. Kňazík Matej
50m:
32.67
97
20. Vlnieška Marián
50m:
31.87
97
21. Banský Filip
50m:
35.56
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
J&T Bratislava
31.56
150m:
1:31.58
32.22
200m:
1:33.74
33.37
200m:
1:33.10
32.72
200m:
1:33.69
32.94
200m:
1:34.13
33.43
200m:
1:36.43
34.01
200m:
1:36.86
34.28
200m:
36.11
200m:
1:40.15
36.04
200m:
1:39.15
35.98
200m:
1:41.53
35.79
200m:
1:40.21
36.75
200m:
1:43.61
36.34
200m:
1:45.92
37.45
200m:
1:45.33
37.66
200m:
1:42.93
38.35
200m:
1:46.30
37.80
200m:
38.45
200m:
38.40
200m:
41.76
200m:
45.26
200m:
Orca Bratislava
32.32
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:40.44
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:48.68
150m:
1:48.66
150m:
1:53.00
150m:
2:03.92
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:27.07
2:30.44 +0,78
UMB Banská Bystrica
43.10
2:26.45
2:27.07 +0,73
Považskobystrický PO
39.37
2:24.25
2:26.45 +0,95
Považskobystrický PO
37.59
2:24.20
2:24.25 +0,77
AQUATICS Nitra
37.49
2:24.00
2:24.20 +0,80
Orca Bratislava
36.98
2:23.69
2:24.00 +0,81
Slávia PU Prešov
35.06
2:20.48
2:23.69 +0,69
PK Martin
36.02
2:18.61
2:20.48 +0,92
PK Martin
36.76
2:17.67
2:18.61 +0,74
Piešťanský PK
36.12
2:17.42
2:17.67 +0,79
PK Banská Štiavnica
34.30
2:17.16
2:17.42 +0,69
J&T Bratislava
35.10
2:16.93
2:17.16 +0,77
Orca Bratislava
33.92
2:11.86
2:16.93 +0,71
Slávia PU Prešov
34.81
2:09.53
2:11.86 +0,66
Aquasport Levice
34.79
2:08.39
2:09.53 +0,70
Nereus Žilina
33.46
2:08.16
2:08.39 +0,86
SPK Bratislava
33.49
2:08.04
2:08.16 +0,76
PK Nové Zámky
32.36
2:07.50
2:08.04 +0,70
SPK Bratislava
32.24
2:04.18
2:07.50 +0,74
Piraňa Topoľčany
31.89
RT
2:04.18 +0,71
2:30.44
2:46.31 +0,81
2:46.31
body
678 A
32.60
626 A
33.76
618 A
34.94
617 A
34.47
613 A
34.26
597 A
33.10
566 B
35.00
505 B
36.49
503 B
37.01
500 B
38.27
497 B
36.14
487 B
38.40
468 R
36.87
437 R
37.77
435
38.67
433
41.27
432
37.95
413
37.77
408
38.41
381
37.44
282
42.39
21.12.2014 16:11 - Strana 38
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 50m znak
disciplína 22
20.12.2014 - 10:36
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
26.89
28.99
Listopadová Katarína
Hájková Karolína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
ORCAB
Herning (DEN)
Trenčín
15.12.2013
29.11.2013
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
DSQ
Hájková Karolína
97
Orca Bratislava
Tomečková Karin
93
J&T Bratislava
Mičudová Simona
98
SPK Bratislava
Tomanová Barbora
01
STU Trnava
Pavlíková Romana
93
Nereus Žilina
Aneštíková Katarína
99
Dukla Banská Bystrica
Benková Laura
00
Nereus Žilina
Mižúrová Patrícia
99
PK Martin
Lintnerová Kristína
00
Trenčiansky PO
Mikušková Barbora
01
Slavia ŠG Trenčín
Foltýnová Frederika
98
Vital Bratislava
Marušicová Katarína
98
VŠK UK Bratislava
Böhmová Ema
99
Dukla Banská Bystrica
Pekelská Viktória
00
PK Martin
Kozániová Sára
97
STU Trnava
Mocková Michaela
97
Orca Bratislava
Paulínyová Nina
99
Aquasport Levice
Hollá Katarína
95
Piešťanský PK
Štajerová Alžbeta
97
MPK Dolný Kubín
Grexová Martina
95
Flipper Brezno
Repková Kristína
99
PK Rimavská Sobota
Božoňová Lívia
96
Dukla Banská Bystrica
Brišková Viktória
00
Nereus Žilina
Držíková Adriana
99
Piešťanský PK
Lukáčová Timea
97
Dukla Banská Bystrica
Dobroňová Soňa
99
Nereus Žilina
Miková Jana
99
PK ŠG-SPU Nitra
Kurucová Adriána
99
Aquacity Poprad
Durandziová Michaela
97
Považskobystrický PO
Stašková Paulína
97
Delfín Štúrovo
Machovičová Lucia
98
STU Trnava
SW 6.3 - Z: Ponorenie viac ako 15m po štarte alebo obrátke. (Čas: 10:25)
DSQ Bogárová Zora
00
Kúpele Piešťany
SW 6.3 - Z: Ponorenie viac ako 15m po štarte alebo obrátke. (Čas: 10:25)
DSQ Kuparová Veronika
99
Nereus Žilina
SW 6.3 - Z: Ponorenie viac ako 15m po štarte alebo obrátke.
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
29.03
29.52
29.60
29.63
30.06
30.07
30.70
30.85
31.12
31.28
31.51
31.55
31.92
32.42
32.50
32.55
32.61
32.82
33.35
33.66
33.81
33.87
34.20
34.35
34.43
34.86
35.23
36.14
36.53
37.26
+0,69
+0,70
+0,66
+0,65
+0,60
+0,70
+0,67
+0,75
+0,66
+0,70
+0,77
+0,70
+0,76
+0,75
+0,69
+0,71
+0,81
+0,65
+0,71
+0,83
+0,80
+0,72
+0,74
+0,71
+0,57
+0,69
+0,90
+0,79
+0,73
+0,79
693
659
654
652
624
624
586
578
563
554
542
540
521
498
494
492
489
480
457
445
439
436
424
418
415
400
388
359
348
328
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 39
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 50m znak
disciplína 23
20.12.2014 - 10:46
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
23.15
25.36
Križko Ľuboš
Kubický Rostislav
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
DUBB
Rijeka (CRO)
Brno (CZE)
12.12.2008
11.11.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Kubický Rostislav
Světlík Alexander
Kadlec Andrej
Boháč Sylvester
Bielik Rastislav
Gordík Jakub
Babjak Martin
Kondel Richard
Popelka Šimon
Smieško Lukáš
Tomči Andrej
Trocha Rastislav
Pavlík Alfréd
Tomáš Jakub
Kačík Jakub
Mohler Jakub
Pavuk Marek
Baštek Adam
Levický Filip
Melicher Sebastian
Kádek Jakub
Markovič Filip
Gachulinec Denis
Szöcs Oliver
Pavlík Rastislav
Džubara Mário
Arnold Oliver
Hraško Juraj
Getlik Andrej
Fráj Filip
Kucej Jaroslav
Paulen Radovan
Horský Jakub
Šimčák Július
Giňovský Ján
Gajdoš Dávid
Žužo Stanislav
Splash Meet Manager 11, 11.34029
94
98
96
96
91
98
95
91
99
89
97
98
93
94
96
98
99
86
97
99
98
95
97
94
60
99
99
01
99
98
98
96
00
99
98
00
96
Dukla Banská Bystrica
SPK Bratislava
AQUATICS Nitra
Slavia ŠG Trenčín
J&T Bratislava
Nereus Žilina
Chemes Humenné
AC Malacky
Orca Bratislava
Nereus Žilina
Orca Michalovce
ŠKP Košice
Nereus Žilina
ŠKP Košice
Považskobystrický PO
ŠKP Košice
Aquasport Levice
VŠK UK Bratislava
Chemes Humenné
Nereus Žilina
Aquasport Levice
Marea klub Košice
Považskobystrický PO
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
Slávia PU Prešov
SPK Bratislava
Orca Bratislava
Orca Bratislava
AQUATICS Nitra
Matador Púchov
STU Bratislava
Kúpele Piešťany
ŠKP Košice
Slávia PU Prešov
Orca Michalovce
Orca Michalovce
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
25.45
26.79
27.56
27.94
27.95
28.09
28.13
28.39
28.49
28.50
28.76
28.78
28.83
28.92
28.93
29.38
29.44
29.49
29.63
30.15
30.52
30.52
30.54
30.62
30.65
30.78
30.88
30.96
31.05
31.09
31.15
31.56
31.82
31.99
33.43
35.29
35.98
+0,72
+0,69
+0,53
+0,60
+0,68
+0,72
+0,59
+0,71
+0,64
+0,65
+0,58
+0,69
+0,70
+0,68
+0,69
+0,69
+0,51
+0,66
+0,62
+0,72
+0,78
+0,78
+0,60
+0,79
+0,71
+0,77
+0,78
+0,69
+0,65
+0,68
+0,72
+0,68
+0,78
+0,68
+0,69
+0,69
+0,78
701
601
552
529
529
521
519
505
499
499
485
484
482
477
477
455
452
450
444
421
406
406
405
402
401
396
392
389
386
384
382
367
358
353
309
262
248
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 40
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 200m polohové preteky
disciplína 24
20.12.2014 - 10:57
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:08.55
2:15.88
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Hong Kong (HKG)
Trenčín
01.04.1999
20.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Bartovičová Barbara
50m:
30.17
98
30.17
100m:
1:05.52
30.18
100m:
1:06.07
31.42
100m:
1:07.12
31.32
100m:
1:08.87
31.17
100m:
1:09.10
31.61
100m:
1:08.20
31.87
100m:
1:08.94
33.05
100m:
1:09.97
31.39
100m:
1:10.50
34.02
100m:
1:11.60
33.05
100m:
1:11.77
31.20
100m:
1:09.90
33.02
100m:
1:12.61
32.21
100m:
1:11.64
32.87
100m:
1:12.23
31.42
100m:
1:09.27
33.92
100m:
1:15.05
32.00
100m:
1:12.76
34.66
100m:
1:15.49
35.01
100m:
1:20.28
39.02
100m:
1:21.57
36.03
100m:
1:20.38
2. Tomečková Karin
50m:
30.18
93
3. Mičudová Simona
50m:
31.42
98
4. Podmaníková Andrea
50m:
31.32
98
5. Lászlová Silvia
50m:
31.17
93
6. Mimovičová Zuzana
50m:
31.61
89
7. Drábiková Soňa
50m:
31.87
99
8. Pavlikovská Zuzana
50m:
33.05
99
9. Dvončová Kristína
50m:
31.39
96
10. Bábska Lara
50m:
34.02
00
11. Hantáková Nataša
50m:
33.05
99
12. Strempeková Klaudia
50m:
31.20
97
13. Macková Natália
50m:
33.02
00
14. Kubalová Martina Hana
50m:
32.21
99
15. Pekelská Viktória
50m:
32.87
00
16. Malíková Agáta
50m:
31.42
95
17. Rusková Marianna
50m:
33.92
99
18. Borovová Erika
50m:
32.00
97
19. Cmarková Nina
50m:
34.66
99
20. Moréová Barbara
50m:
35.01
98
21. Miková Jana
50m:
39.02
99
22. Vrbová Júlia
50m:
36.03
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
STU Trnava
35.35
150m:
1:45.42
39.90
200m:
1:48.46
42.39
200m:
1:49.67
42.55
200m:
41.04
200m:
1:51.10
42.00
200m:
1:49.96
41.76
200m:
1:50.79
41.85
200m:
1:51.55
41.58
200m:
1:52.37
41.87
200m:
1:54.24
42.64
200m:
1:54.57
42.80
200m:
1:55.84
45.94
200m:
1:57.31
44.70
200m:
1:57.02
45.38
200m:
1:58.00
45.77
200m:
1:56.37
47.10
200m:
2:00.55
45.50
200m:
1:58.51
45.75
200m:
2:03.72
48.23
200m:
46.86
200m:
48.37
200m:
48.27
200m:
J&T Bratislava
35.89
150m:
150m:
150m:
1:49.91
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:07.14
150m:
2:09.94
150m:
2:08.65
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:45.01
2:48.28 +0,85
UMB Banská Bystrica
44.35
2:41.96
2:45.01 +0,76
PK ŠG-SPU Nitra
42.55
2:37.96
2:41.96 +0,80
Marea klub Košice
45.27
2:36.04
2:37.96 +0,84
J&T Bratislava
40.83
2:35.85
2:36.04 +0,75
Marea klub Košice
40.76
2:34.17
2:35.85 +0,66
PO Ružomberok
41.13
2:32.92
2:34.17 +0,84
Piešťanský PK
37.85
2:32.81
2:32.92 +0,73
PK Martin
39.36
2:29.69
2:32.81 +0,74
Orca Bratislava
39.43
2:29.54
2:29.69 +0,67
STU Trnava
39.59
2:29.41
2:29.54 +0,78
Slavia ŠG Trenčín
38.70
2:28.05
2:29.41 +0,74
Matador Púchov
38.72
2:26.08
2:28.05 +0,75
SPK Bratislava
37.58
2:25.33
2:26.08 +0,83
Nereus Žilina
39.11
2:25.32
2:25.33 +0,80
SPK Bratislava
36.92
2:25.18
2:25.32 +0,66
Aquasport Levice
37.07
2:24.76
2:25.18 +0,78
ŠKP Košice
36.59
2:24.57
2:24.76 +0,78
VŠK UK Bratislava
37.93
2:22.58
2:24.57 +0,84
Piraňa Topoľčany
37.55
2:19.87
2:22.58 +0,78
SPK Bratislava
35.70
RT
2:19.87 +0,73
2:48.28
2:49.73 +0,86
2:49.73
body
706 A
34.45
667 A
34.12
640 A
34.90
637 A
34.85
632 A
34.08
630 A
35.36
630 B
34.54
620 B
34.53
596 B
35.68
579 B
35.17
578 B
34.97
576 B
33.85
542 R
35.50
540 R
35.90
527
36.17
511
39.48
509
35.49
490
39.45
455
38.24
430
37.87
405
38.34
395
41.08
21.12.2014 16:11 - Strana 41
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 24, ženy, 200m polohové preteky, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Zboroňová Tatiana
50m:
39.53
99
39.53
100m:
1:23.45
100m:
1:24.07
24. Zahradníková Romana
50m:
37.31
37.31
99
čas
MPK Dolný Kubín
43.92
150m:
2:14.13
150m:
body
374
50.68
200m:
53.64
200m:
MPK Dolný Kubín
46.76
RT
2:52.79 +0,82
2:52.79
38.66
3:00.08 +0,74
2:17.71
3:00.08
331
42.37
DSQ Mižúrová Patrícia
99
PK Martin
SW 9.3 - PP: Úsek neukončený v súlade s pravidlami daného spôsobu. (Čas: 10:43)
DSQ Balážiková Karolína
01
Orca Bratislava
SW 6.2 - Z: Nesprávna poloha tela počas pretekov. (Čas: 10:50)
muži, 200m polohové preteky
disciplína 25
20.12.2014 - 11:15
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:00.58
2:04.28
Aschengeschvantner Miroslav
Aschengeschvantner Miroslav
PITOP
PITOP
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Adelaide (AUS)
Berlin (GER)
07.11.2014
21.10.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Klobučník Tomáš
50m:
25.80
90
25.80
100m:
57.49
26.75
100m:
59.39
28.17
100m:
1:01.43
26.88
100m:
59.61
27.67
100m:
1:01.12
28.23
100m:
1:01.24
27.97
100m:
1:01.39
28.18
100m:
1:02.94
28.14
100m:
1:01.16
28.44
100m:
1:03.40
27.10
100m:
1:00.79
28.50
100m:
1:05.37
28.58
100m:
1:02.00
30.35
100m:
1:05.49
28.92
100m:
1:03.50
28.50
100m:
1:04.77
29.33
100m:
1:04.33
2. Jelenák Pavol
50m:
26.75
92
3. Tóth Nikolaj
50m:
28.17
96
4. Púzser Karol
50m:
26.88
96
5. Smetana Marek
50m:
27.67
97
6. Světlík Alexander
50m:
28.23
98
7. Lederer Lukáš
50m:
27.97
94
8. Halas Adam
50m:
28.18
98
9. Tomáš Jakub
50m:
28.14
94
10. Somogyi Filip
50m:
28.44
99
11. Grznár Ľuboš
50m:
27.10
88
12. Kupec Gabriel
50m:
28.50
99
13. Mohler Jakub
50m:
28.58
98
14. Janik Matúš
50m:
30.35
01
15. Tolkunov Tomáš
50m:
28.92
98
16. Čelko Juraj
50m:
28.50
97
17. Horňák Adam
50m:
29.33
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Dukla Banská Bystrica
31.69
150m:
1:30.73
33.24
200m:
1:36.43
37.04
200m:
1:38.44
37.01
200m:
1:37.83
38.22
200m:
1:37.81
36.69
200m:
1:39.67
38.43
200m:
1:39.31
37.92
200m:
1:41.15
38.21
200m:
1:40.76
39.60
200m:
37.06
200m:
38.18
200m:
1:41.97
36.60
200m:
1:43.15
41.15
200m:
1:44.66
39.17
200m:
1:45.06
41.56
200m:
1:45.43
40.66
200m:
1:46.18
41.85
200m:
J&T Bratislava
32.64
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:40.46
150m:
1:38.97
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:17.56
2:18.31 +0,81
Orca Bratislava
35.00
2:17.45
2:17.56 +0,71
Slavia ŠG Trenčín
36.27
2:14.16
2:17.45 +0,86
J&T Bratislava
34.58
2:13.83
2:14.16 +0,79
Kúpele Piešťany
35.14
2:13.82
2:13.83 +0,73
ŠKP Košice
33.42
2:13.46
2:13.82 +0,68
Piraňa Topoľčany
36.87
2:13.26
2:13.46 +0,70
VŠK UK Bratislava
33.69
2:11.28
2:13.26 +0,75
Dukla Banská Bystrica
34.96
2:10.95
2:11.28 +0,76
ŠKP Košice
33.02
2:09.20
2:10.95 +0,73
STU Trnava
34.76
2:08.90
2:09.20 +0,63
VŠK UK Bratislava
33.42
2:08.01
2:08.90 +0,67
SPK Bratislava
33.01
2:07.77
2:08.01 +0,68
SPK Bratislava
33.45
2:07.00
2:07.77 +0,72
SPK Bratislava
32.73
2:01.50
2:07.00 +0,70
J&T Bratislava
33.26
RT
2:01.50 +0,72
2:18.31
2:18.82 +0,75
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:18.82
body
734 A
30.77
643 A
30.57
631 A
29.33
628 A
30.18
615 A
31.09
610 A
29.53
586 B
31.64
582 B
30.13
556 B
32.50
554 B
33.00
549 B
34.85
549 B
31.86
545 R
31.01
507 R
32.79
506
32.50
497
32.88
492
32.64
21.12.2014 16:11 - Strana 42
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 25, muži, 200m polohové preteky, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
18. Valášek Peter
50m:
30.48
98
30.48
100m:
1:06.12
30.36
100m:
1:05.74
30.17
100m:
1:08.73
30.21
100m:
1:06.49
31.70
31.70
100m:
1:09.26
28.57
28.57
100m:
1:07.97
30.16
100m:
1:07.33
31.57
100m:
1:10.81
30.68
100m:
1:10.63
32.65
100m:
1:09.81
30.40
100m:
1:08.82
30.62
100m:
1:09.22
19. Hrabovský Adam
50m:
30.36
00
20. Babjak Martin
50m:
30.17
95
21. Levický Filip
50m:
30.21
97
22. Bilený Juraj
50m:
96
23. Petra Jozef
50m:
96
24. Giňovský Ján
50m:
30.16
98
25. Fojtík Matej
50m:
31.57
99
26. Kuropka Daniel
50m:
30.68
99
27. Kačík Jakub
50m:
32.65
96
28. Súkeník Adam
50m:
30.40
99
29. Džubara Mário
50m:
30.62
99
DNS Kádek Jakub
98
čas
Považskobystrický PO
35.64
150m:
150m:
41.55
200m:
1:48.56
42.82
200m:
150m:
42.45
200m:
150m:
1:49.86
43.37
200m:
150m:
1:51.74
42.48
200m:
150m:
43.89
200m:
1:52.56
45.23
200m:
1:52.18
41.37
200m:
1:54.88
44.25
200m:
1:53.52
43.71
200m:
1:53.06
44.24
200m:
46.78
200m:
Slávia PU Prešov
37.17
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:24.80
2:25.15
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
4:07.02
4:20.79
430
32.59
2:25.48
427
33.30
2:29.15
397
34.27
2:29.74
392
36.22
2:29.93
390
36.87
2:30.60
385
34.60
Aquasport Levice
ženy, 400m voľný spôsob
disciplína 26
20.12.2014 - 11:33
433
32.94
2:30.60 +0,80
1:56.00
437
32.72
2:29.93 +0,73
Slávia PU Prešov
38.60
2:24.46
2:29.74 +0,72
Nereus Žilina
38.42
438
34.46
2:29.15 +0,80
Považskobystrický PO
37.16
2:24.32
2:25.48 +0,78
Kúpele Piešťany
39.95
444
32.48
2:25.15 +0,85
PK Martin
39.24
2:23.66
2:24.80 +0,79
1:51.86
454
34.06
2:24.46 +0,93
Slávia PU Prešov
39.40
2:22.62
2:24.32 +0,71
Piešťanský PK
37.56
32.44
2:23.66 +0,80
1:51.18
Chemes Humenné
36.28
2:20.11
2:22.62 +0,67
Chemes Humenné
38.56
body
479
1:47.67
PK Martin
35.38
RT
2:20.11 +0,75
Moravcová Martina
Rusinová Silvia
13 roč. a st.
Výsledky
KUPI
SKPKO
01.01.1995
18.03.1990
Jablonec nad Nisou (CZE)
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Šimovičová Lucia
50m:
100m:
29.52
1:01.59
99
29.52
32.07
150m:
200m:
1:34.76
2:08.14
30.34
33.28
150m:
200m:
1:37.41
2:11.82
30.87
33.52
150m:
200m:
1:39.04
2:13.47
31.55
34.65
150m:
200m:
1:41.51
2:16.65
31.88
35.17
150m:
200m:
1:42.95
2:18.93
2. Mikušová Carmen
50m:
100m:
30.34
1:03.62
98
3. Hollá Patrícia
50m:
100m:
30.87
1:04.39
96
4. Niepelová Sára
50m:
100m:
31.55
1:06.20
00
5. Paulíková Lenka
50m:
100m:
31.88
1:07.05
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
Orca Bratislava
33.17
33.38
250m:
300m:
4:24.15 +0,73
2:41.99
3:15.91
33.85
33.92
350m:
400m:
2:45.50
3:19.69
33.68
34.19
350m:
400m:
2:47.76
3:22.10
34.29
34.34
350m:
400m:
2:51.71
3:27.31
35.06
35.60
350m:
400m:
2:54.59
3:30.01
35.66
35.42
350m:
400m:
ŠKP Košice
33.79
34.41
250m:
300m:
4:27.78 +0,77
Aquasport Levice
34.65
34.43
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:56.43
4:29.74
4:37.17 +0,71
Kúpele Piešťany
35.90
35.98
3:54.30
4:27.78
4:29.74 +0,92
Kúpele Piešťany
35.31
35.14
3:50.46
4:24.15
4:03.03
4:37.17
4:40.86 +0,79
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:06.21
4:40.86
702
34.55
33.69
674
34.61
33.48
659
34.33
33.31
608
35.72
34.14
584
36.20
34.65
21.12.2014 16:11 - Strana 43
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 26, ženy, 400m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Zahradniková Sophie
50m:
100m:
30.61
1:04.30
98
30.61
33.69
150m:
200m:
1:40.09
2:15.69
31.64
35.08
150m:
200m:
1:42.23
2:17.96
32.13
35.10
150m:
200m:
1:42.65
2:18.52
31.81
35.63
150m:
200m:
1:43.89
2:20.46
31.40
35.16
150m:
200m:
1:43.34
2:20.65
33.17
36.10
150m:
200m:
1:46.25
2:23.33
32.76
36.35
150m:
200m:
1:46.34
2:23.91
33.07
36.78
150m:
200m:
1:47.17
2:25.34
32.93
36.54
150m:
200m:
1:47.08
2:25.38
33.10
36.96
150m:
200m:
1:48.29
2:26.91
31.73
37.59
150m:
200m:
1:48.22
2:27.86
35.47
38.85
150m:
200m:
1:53.30
2:32.85
33.63
36.85
150m:
200m:
1:49.01
2:27.97
33.29
37.03
150m:
200m:
1:48.49
2:27.62
34.52
39.68
150m:
200m:
1:54.20
2:33.67
35.15
38.94
150m:
200m:
1:53.62
2:33.88
35.81
39.09
150m:
200m:
1:54.93
2:34.93
34.66
38.63
150m:
200m:
1:53.75
2:34.80
7. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
31.64
1:06.72
01
8. Petríková Michaela
50m:
100m:
32.13
1:07.23
98
9. Záborská Miroslava
50m:
100m:
31.81
1:07.44
01
10. Cehlárová Barbora
50m:
100m:
31.40
1:06.56
01
11. Mrázová Janka
50m:
100m:
33.17
1:09.27
99
12. Žídeková Lucia
50m:
100m:
32.76
1:09.11
00
13. Komorníková Natália
50m:
100m:
33.07
1:09.85
00
14. Bellušová Diana
50m:
100m:
32.93
1:09.47
00
15. Cmarková Nina
50m:
100m:
33.10
1:10.06
99
16. Holešová Alexandra
50m:
100m:
31.73
1:09.32
00
17. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
35.47
1:14.32
00
18. Kurucová Adriána
50m:
100m:
33.63
1:10.48
99
19. Hricová Gabriela
50m:
100m:
33.29
1:10.32
99
Bogárová Zora
50m:
100m:
34.52
1:14.20
00
21. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
35.15
1:14.09
99
22. Repková Kristína
50m:
100m:
35.81
1:14.90
99
23. Moréová Barbara
50m:
100m:
34.66
1:13.29
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
PO Ružomberok
35.79
35.60
250m:
300m:
250m:
300m:
36.72
36.71
350m:
400m:
2:53.92
3:30.61
35.96
36.69
350m:
400m:
250m:
300m:
2:54.40
3:30.99
35.88
36.59
350m:
400m:
250m:
300m:
2:57.81
3:35.12
37.35
37.31
350m:
400m:
250m:
300m:
2:57.61
3:35.29
36.96
37.68
350m:
400m:
250m:
300m:
3:00.60
3:38.01
37.27
37.41
350m:
400m:
250m:
300m:
3:01.75
3:39.73
37.84
37.98
350m:
400m:
250m:
300m:
3:04.00
3:42.51
38.66
38.51
350m:
400m:
250m:
300m:
3:03.94
3:42.63
38.56
38.69
350m:
400m:
250m:
300m:
3:05.41
3:44.22
38.50
38.81
350m:
400m:
250m:
300m:
3:08.35
3:48.28
40.49
39.93
350m:
400m:
250m:
300m:
3:12.14
3:51.55
39.29
39.41
350m:
400m:
250m:
300m:
3:07.02
3:47.11
39.05
40.09
350m:
400m:
250m:
300m:
3:07.40
3:47.65
39.78
40.25
350m:
400m:
250m:
300m:
3:13.50
3:52.35
39.83
38.85
350m:
400m:
250m:
300m:
39.97
40.66
350m:
400m:
39.85
40.35
350m:
400m:
40.72
40.30
350m:
400m:
3:13.85
3:54.51
250m:
300m:
3:14.78
3:55.13
250m:
300m:
3:15.52
3:55.82
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:35.50
5:13.78
5:14.56 +1,01
Marea klub Košice
40.46
41.05
4:28.09
5:06.66
5:13.78 +0,83
PK Rimavská Sobota
40.03
40.00
4:27.86
5:06.66
5:06.66 +0,89
MPK Dolný Kubín
39.53
40.26
4:26.53
5:05.03
5:06.66 +0,74
Kúpele Piešťany
40.00
39.47
4:30.06
5:04.66
5:05.03 +0,92
Orca Bratislava
38.17
39.13
4:27.55
5:04.58
5:04.66 +0,68
Aquacity Poprad
38.53
38.96
4:23.38
5:00.89
5:04.58 +0,83
Nereus Žilina
38.98
39.55
4:19.97
4:57.43
5:00.89 +0,82
VŠK UK Bratislava
38.90
39.64
4:20.50
4:57.01
4:57.43 +0,77
J&T Bratislava
38.23
38.62
4:18.52
4:56.19
4:57.01 +0,75
ŠKP Košice
37.61
38.30
4:15.05
4:51.46
4:56.19 +0,90
SPK Bratislava
37.32
38.17
4:12.41
4:48.19
4:51.46 +0,76
PK Martin
37.23
37.57
4:12.02
4:47.07
4:48.19 +0,75
STU Trnava
36.98
37.08
4:07.65
4:42.93
4:47.07 +0,73
Active Swim Svit
36.78
37.31
4:07.47
4:42.91
4:42.93 +0,76
PK Martin
36.45
36.57
4:06.02
4:41.71
4:42.91 +0,75
J&T Bratislava
35.42
35.87
body
579
2:52.41
3:29.12
ŠKP Košice
35.51
35.73
RT
4:41.71 +0,75
4:35.59
5:14.56
5:15.28 +0,78
4:36.23
5:15.28
36.90
35.69
572
36.86
35.44
571
36.66
35.28
547
36.90
35.05
541
37.12
35.78
523
37.04
36.41
498
38.79
37.67
494
37.99
36.51
492
37.34
37.46
475
39.16
37.51
458
39.27
37.03
458
38.51
34.60
456
39.42
38.50
449
40.21
38.80
449
35.74
38.57
419
40.99
38.28
416
40.46
38.97
413
40.41
39.05
21.12.2014 16:11 - Strana 44
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 26, ženy, 400m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
24. Papšová Saskia
50m:
100m:
33.76
1:11.66
01
33.76
37.90
150m:
200m:
1:51.36
2:31.45
35.01
39.15
150m:
200m:
1:54.34
2:35.45
36.17
41.28
150m:
200m:
1:59.63
2:41.21
36.93
40.76
150m:
200m:
2:00.50
2:44.66
38.42
45.36
150m:
200m:
2:08.98
2:54.75
29.52
32.07
150m:
200m:
1:34.76
2:08.14
30.34
33.28
150m:
200m:
1:37.41
2:11.82
31.55
34.65
150m:
200m:
1:41.51
2:16.65
31.88
35.17
150m:
200m:
1:42.95
2:18.93
30.61
33.69
150m:
200m:
1:40.09
2:15.69
31.64
35.08
150m:
200m:
1:42.23
2:17.96
32.13
35.10
150m:
200m:
1:42.65
2:18.52
31.81
35.63
150m:
200m:
1:43.89
2:20.46
31.40
35.16
150m:
200m:
1:43.34
2:20.65
33.17
36.10
150m:
200m:
1:46.25
2:23.33
32.76
36.35
150m:
200m:
1:46.34
2:23.91
150m:
200m:
1:47.17
2:25.34
25. Lichnerová Linda
50m:
100m:
35.01
1:14.16
00
26. Zahradníková Romana
50m:
100m:
36.17
1:17.45
99
27. Dibdiaková Zuzana
50m:
100m:
36.93
1:17.69
00
28. Kecerová Dorotka
50m:
100m:
38.42
1:23.78
01
čas
Kúpele Piešťany
39.70
40.09
250m:
300m:
250m:
300m:
40.87
42.15
350m:
400m:
3:16.76
3:58.54
41.31
41.78
350m:
400m:
250m:
300m:
42.31
40.74
350m:
400m:
44.31
45.23
350m:
400m:
3:41.55
4:27.92
46.80
46.37
350m:
400m:
2:41.99
3:15.91
33.85
33.92
350m:
400m:
2:45.50
3:19.69
33.68
34.19
350m:
400m:
2:51.71
3:27.31
35.06
35.60
350m:
400m:
2:54.59
3:30.01
35.66
35.42
350m:
400m:
2:52.41
3:29.12
36.72
36.71
350m:
400m:
2:53.92
3:30.61
35.96
36.69
350m:
400m:
2:54.40
3:30.99
35.88
36.59
350m:
400m:
2:57.81
3:35.12
37.35
37.31
350m:
400m:
2:57.61
3:35.29
36.96
37.68
350m:
400m:
3:00.60
3:38.01
37.27
37.41
350m:
400m:
3:01.75
3:39.73
37.84
37.98
350m:
400m:
3:04.00
3:42.51
38.66
38.51
350m:
400m:
3:23.52
4:04.26
250m:
300m:
3:28.97
4:14.20
250m:
300m:
4:46.61
5:26.31
5:41.11 +1,16
MPK Dolný Kubín
45.20
45.77
4:40.78
5:20.87
5:26.31 +0,76
MPK Dolný Kubín
42.81
44.16
4:36.88
5:17.67
5:20.87 +0,78
MPK Dolný Kubín
42.18
41.58
body
404
3:12.32
3:54.47
Nereus Žilina
40.18
41.11
RT
5:17.67 +0,98
4:58.33
5:41.11
6:00.73 +0,78
5:14.21
6:00.73
42.41
40.79
392
42.24
40.09
372
42.35
39.70
326
44.13
42.78
275
46.29
46.52
13 - 16 roč.
1. Šimovičová Lucia
50m:
100m:
29.52
1:01.59
99
2. Mikušová Carmen
50m:
100m:
30.34
1:03.62
98
3. Niepelová Sára
50m:
100m:
31.55
1:06.20
00
4. Paulíková Lenka
50m:
100m:
31.88
1:07.05
00
5. Zahradniková Sophie
50m:
100m:
30.61
1:04.30
98
6. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
31.64
1:06.72
01
7. Petríková Michaela
50m:
100m:
32.13
1:07.23
98
8. Záborská Miroslava
50m:
100m:
31.81
1:07.44
01
9. Cehlárová Barbora
50m:
100m:
31.40
1:06.56
01
10. Mrázová Janka
50m:
100m:
33.17
1:09.27
99
11. Žídeková Lucia
50m:
100m:
32.76
1:09.11
00
12. Komorníková Natália
50m:
100m:
33.07
1:09.85
Splash Meet Manager 11, 11.34029
33.07
36.78
00
Orca Bratislava
33.17
33.38
250m:
300m:
4:24.15 +0,73
ŠKP Košice
33.79
34.41
250m:
300m:
4:27.78 +0,77
Kúpele Piešťany
35.31
35.14
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
4:15.05
4:51.46
4:56.19 +0,90
SPK Bratislava
37.32
38.17
4:12.41
4:48.19
4:51.46 +0,76
PK Martin
37.23
37.57
4:12.02
4:47.07
4:48.19 +0,75
STU Trnava
36.98
37.08
4:07.65
4:42.93
4:47.07 +0,73
Active Swim Svit
36.78
37.31
4:07.47
4:42.91
4:42.93 +0,76
PK Martin
36.45
36.57
4:06.02
4:41.71
4:42.91 +0,75
J&T Bratislava
35.42
35.87
4:06.21
4:40.86
4:41.71 +0,75
ŠKP Košice
35.51
35.73
4:03.03
4:37.17
4:40.86 +0,79
PO Ružomberok
35.79
35.60
3:54.30
4:27.78
4:37.17 +0,71
Kúpele Piešťany
35.90
35.98
3:50.46
4:24.15
4:18.52
4:56.19
4:57.01 +0,75
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:20.50
4:57.01
702
34.55
33.69
674
34.61
33.48
608
35.72
34.14
584
36.20
34.65
579
36.90
35.69
572
36.86
35.44
571
36.66
35.28
547
36.90
35.05
541
37.12
35.78
523
37.04
36.41
498
38.79
37.67
494
37.99
36.51
21.12.2014 16:11 - Strana 45
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 26, žiačky, 400m voľný spôsob, 13 - 16 roč.
Roč.
por.
13. Bellušová Diana
50m:
100m:
32.93
1:09.47
00
32.93
36.54
150m:
200m:
1:47.08
2:25.38
33.10
36.96
150m:
200m:
1:48.29
2:26.91
31.73
37.59
150m:
200m:
1:48.22
2:27.86
35.47
38.85
150m:
200m:
1:53.30
2:32.85
33.63
36.85
150m:
200m:
1:49.01
2:27.97
33.29
37.03
150m:
200m:
1:48.49
2:27.62
34.52
39.68
150m:
200m:
1:54.20
2:33.67
35.15
38.94
150m:
200m:
1:53.62
2:33.88
35.81
39.09
150m:
200m:
1:54.93
2:34.93
34.66
38.63
150m:
200m:
1:53.75
2:34.80
33.76
37.90
150m:
200m:
1:51.36
2:31.45
35.01
39.15
150m:
200m:
1:54.34
2:35.45
36.17
41.28
150m:
200m:
1:59.63
2:41.21
36.93
40.76
150m:
200m:
2:00.50
2:44.66
38.42
45.36
150m:
200m:
2:08.98
2:54.75
14. Cmarková Nina
50m:
100m:
33.10
1:10.06
99
15. Holešová Alexandra
50m:
100m:
31.73
1:09.32
00
16. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
35.47
1:14.32
00
17. Kurucová Adriána
50m:
100m:
33.63
1:10.48
99
18. Hricová Gabriela
50m:
100m:
33.29
1:10.32
99
Bogárová Zora
50m:
100m:
34.52
1:14.20
00
20. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
35.15
1:14.09
99
21. Repková Kristína
50m:
100m:
35.81
1:14.90
99
22. Moréová Barbara
50m:
100m:
34.66
1:13.29
98
23. Papšová Saskia
50m:
100m:
33.76
1:11.66
01
24. Lichnerová Linda
50m:
100m:
35.01
1:14.16
00
25. Zahradníková Romana
50m:
100m:
36.17
1:17.45
99
26. Dibdiaková Zuzana
50m:
100m:
36.93
1:17.69
00
27. Kecerová Dorotka
50m:
100m:
38.42
1:23.78
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
ŠKP Košice
37.61
38.30
250m:
300m:
250m:
300m:
38.56
38.69
350m:
400m:
3:05.41
3:44.22
38.50
38.81
350m:
400m:
250m:
300m:
3:08.35
3:48.28
40.49
39.93
350m:
400m:
250m:
300m:
3:12.14
3:51.55
39.29
39.41
350m:
400m:
250m:
300m:
3:07.02
3:47.11
39.05
40.09
350m:
400m:
250m:
300m:
3:07.40
3:47.65
39.78
40.25
350m:
400m:
250m:
300m:
3:13.50
3:52.35
39.83
38.85
350m:
400m:
250m:
300m:
39.97
40.66
350m:
400m:
39.85
40.35
350m:
400m:
3:15.52
3:55.82
40.72
40.30
350m:
400m:
3:12.32
3:54.47
40.87
42.15
350m:
400m:
3:16.76
3:58.54
41.31
41.78
350m:
400m:
42.31
40.74
350m:
400m:
44.31
45.23
350m:
400m:
46.80
46.37
350m:
400m:
3:13.85
3:54.51
250m:
300m:
3:14.78
3:55.13
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:23.52
4:04.26
250m:
300m:
3:28.97
4:14.20
250m:
300m:
3:41.55
4:27.92
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:46.61
5:26.31
5:41.11 +1,16
MPK Dolný Kubín
45.20
45.77
4:40.78
5:20.87
5:26.31 +0,76
MPK Dolný Kubín
42.81
44.16
4:36.88
5:17.67
5:20.87 +0,78
MPK Dolný Kubín
42.18
41.58
4:36.23
5:15.28
5:17.67 +0,98
Nereus Žilina
40.18
41.11
4:35.59
5:14.56
5:15.28 +0,78
Kúpele Piešťany
39.70
40.09
4:35.50
5:13.78
5:14.56 +1,01
Marea klub Košice
40.46
41.05
4:28.09
5:06.66
5:13.78 +0,83
PK Rimavská Sobota
40.03
40.00
4:27.86
5:06.66
5:06.66 +0,89
MPK Dolný Kubín
39.53
40.26
4:26.53
5:05.03
5:06.66 +0,74
Kúpele Piešťany
40.00
39.47
4:30.06
5:04.66
5:05.03 +0,92
Orca Bratislava
38.17
39.13
4:27.55
5:04.58
5:04.66 +0,68
Aquacity Poprad
38.53
38.96
4:23.38
5:00.89
5:04.58 +0,83
Nereus Žilina
38.98
39.55
4:19.97
4:57.43
5:00.89 +0,82
VŠK UK Bratislava
38.90
39.64
body
492
3:03.94
3:42.63
J&T Bratislava
38.23
38.62
RT
4:57.43 +0,77
4:58.33
5:41.11
6:00.73 +0,78
5:14.21
6:00.73
37.34
37.46
475
39.16
37.51
458
39.27
37.03
458
38.51
34.60
456
39.42
38.50
449
40.21
38.80
449
35.74
38.57
419
40.99
38.28
416
40.46
38.97
413
40.41
39.05
404
42.41
40.79
392
42.24
40.09
372
42.35
39.70
326
44.13
42.78
275
46.29
46.52
21.12.2014 16:11 - Strana 46
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 400m voľný spôsob
disciplína 27
20.12.2014 - 12:04
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
3:45.09
3:48.92
Nagy Richard
Nagy Richard
13 roč. a st.
Výsledky
JTBA
JTBA
Herning (DEN)
Szczecin (POL)
12.12.2013
08.12.2011
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Jelenák Pavol
50m:
100m:
27.00
56.58
92
27.00
29.58
150m:
200m:
1:26.62
1:56.66
27.21
29.45
150m:
200m:
1:26.84
1:57.22
28.08
30.67
150m:
200m:
1:29.83
2:01.16
28.32
30.13
150m:
200m:
1:29.55
2:00.32
28.49
30.96
150m:
200m:
1:30.63
2:02.05
28.61
31.06
150m:
200m:
1:30.97
2:02.63
28.68
30.98
150m:
200m:
1:30.98
2:02.54
28.18
31.15
150m:
200m:
1:31.44
2:03.66
27.69
30.01
150m:
200m:
1:29.25
2:01.75
28.73
31.75
150m:
200m:
1:33.07
2:05.42
28.85
31.67
150m:
200m:
1:32.82
2:05.45
28.73
31.99
150m:
200m:
1:33.16
2:05.39
29.12
31.59
150m:
200m:
1:33.15
2:06.40
30.32
32.56
150m:
200m:
1:36.24
2:10.04
30.48
33.11
150m:
200m:
1:37.06
2:11.11
31.89
34.48
150m:
200m:
1:41.00
2:16.06
2. Funtik Miroslav
50m:
100m:
27.21
56.66
95
3. Púzser Karol
50m:
100m:
28.08
58.75
96
4. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
28.32
58.45
96
5. Rosipal Adam
50m:
100m:
28.49
59.45
99
6. Černek Adam
50m:
100m:
28.61
59.67
99
7. Mizera Daniel
50m:
100m:
28.68
59.66
99
8. Lacko Martin
50m:
100m:
28.18
59.33
97
9. Krč Henrich
50m:
100m:
27.69
57.70
91
10. Kádek Matej
50m:
100m:
28.73
1:00.48
98
11. Popelka Šimon
50m:
100m:
28.85
1:00.52
99
12. Jantoš Roman
50m:
100m:
28.73
1:00.72
97
13. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
29.12
1:00.71
97
14. Arnold Oliver
50m:
100m:
30.32
1:02.88
99
15. Primorac Marko
50m:
100m:
30.48
1:03.59
99
16. Hraško Juraj
50m:
100m:
31.89
1:06.37
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
J&T Bratislava
30.04
30.04
250m:
300m:
3:57.27 +0,72
2:26.28
2:56.46
29.62
30.18
350m:
400m:
2:28.09
2:59.45
30.87
31.36
350m:
400m:
2:31.81
3:02.71
30.65
30.90
350m:
400m:
2:31.55
3:02.84
31.23
31.29
350m:
400m:
2:33.77
3:05.90
31.72
32.13
350m:
400m:
2:33.98
3:06.00
31.35
32.02
350m:
400m:
2:34.57
3:06.94
32.03
32.37
350m:
400m:
2:36.41
3:09.06
32.75
32.65
350m:
400m:
33.08
33.04
350m:
400m:
2:38.12
3:11.37
32.70
33.25
350m:
400m:
2:38.22
3:11.45
32.77
33.23
350m:
400m:
2:37.88
3:11.04
32.49
33.16
350m:
400m:
2:39.84
3:14.11
33.44
34.27
350m:
400m:
2:43.73
3:17.60
33.69
33.87
350m:
400m:
2:45.77
3:20.86
34.66
35.09
350m:
400m:
2:50.82
3:26.20
34.76
35.38
350m:
400m:
Piraňa Topoľčany
30.18
30.38
250m:
300m:
4:01.62 +0,74
SPK Bratislava
31.08
31.33
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
2:34.83
3:07.87
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:51.38
4:24.17
4:28.99 +0,97
Orca Bratislava
34.63
35.06
3:49.17
4:24.15
4:24.17 +0,80
Kúpele Piešťany
33.47
34.05
3:44.51
4:17.36
4:24.15 +0,69
SPK Bratislava
33.36
33.80
3:45.01
4:17.05
4:17.36 +0,77
Kúpele Piešťany
32.44
33.25
3:44.78
4:16.45
4:17.05 +0,70
PO Ružomberok
32.44
32.23
3:41.33
4:14.97
4:16.45 +1,02
Orca Bratislava
32.30
32.63
3:42.38
4:14.32
4:14.97 +0,77
Aquasport Levice
32.59
32.35
3:39.33
4:10.48
4:14.32 +0,69
VŠK UK Bratislava
31.55
32.50
3:38.62
4:10.34
4:10.48 +0,82
J&T Bratislava
32.11
32.22
3:38.02
4:09.81
4:10.34 +0,89
J&T Bratislava
31.32
31.56
3:34.09
4:04.21
4:09.81 +0,82
PK Martin
31.30
31.66
3:33.31
4:03.78
4:04.21 +0,76
J&T Bratislava
31.18
31.42
3:30.91
4:01.62
4:03.78 +0,69
J&T Bratislava
31.10
30.77
3:27.30
3:57.27
3:55.18
4:28.99
4:33.42 +0,75
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:00.92
4:33.42
715
30.84
29.97
677
31.46
30.71
660
30.60
30.47
656
31.25
30.12
613
32.12
31.79
609
32.62
31.72
608
32.39
31.15
581
33.32
31.94
576
33.46
33.64
566
33.41
31.67
562
33.56
32.04
560
33.47
32.85
518
35.06
34.98
518
33.78
32.79
491
34.32
33.81
467
34.72
32.50
21.12.2014 16:11 - Strana 47
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 27, muži, 400m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
17. Cidorík Jozef
50m:
100m:
29.69
1:02.18
97
29.69
32.49
150m:
200m:
1:36.04
2:10.29
30.66
34.09
150m:
200m:
1:39.29
2:14.49
29.78
33.73
150m:
200m:
1:38.37
2:14.39
29.35
33.26
150m:
200m:
1:37.80
2:13.90
30.73
33.71
150m:
200m:
1:39.64
2:14.94
30.99
33.87
150m:
200m:
1:39.94
2:15.88
31.67
34.74
150m:
200m:
1:41.64
2:17.35
31.59
35.52
150m:
200m:
1:44.16
2:21.78
30.75
35.89
150m:
200m:
1:44.21
2:22.54
31.59
34.63
150m:
200m:
1:42.49
2:20.77
33.04
36.52
150m:
200m:
1:47.48
2:25.82
28.08
30.67
150m:
200m:
1:29.83
2:01.16
28.32
30.13
150m:
200m:
1:29.55
2:00.32
28.49
30.96
150m:
200m:
1:30.63
2:02.05
28.61
31.06
150m:
200m:
1:30.97
2:02.63
28.68
30.98
150m:
200m:
1:30.98
2:02.54
28.18
31.15
150m:
200m:
1:31.44
2:03.66
18. Mesároš Michal
50m:
100m:
30.66
1:04.75
99
19. Janik Matúš
50m:
100m:
29.78
1:03.51
01
20. Markovič Filip
50m:
100m:
29.35
1:02.61
95
21. Podhorský Samuel
50m:
100m:
30.73
1:04.44
96
22. Šimčák Július
50m:
100m:
30.99
1:04.86
99
23. Horský Jakub
50m:
100m:
31.67
1:06.41
00
24. Rosina Patrik
50m:
100m:
31.59
1:07.11
99
25. Džubara Mário
50m:
100m:
30.75
1:06.64
99
26. Giňovský Ján
50m:
100m:
31.59
1:06.22
98
27. Hlavatý Adam
50m:
100m:
33.04
1:09.56
00
čas
Slavia ŠG Trenčín
33.86
34.25
250m:
300m:
2:45.31
3:20.74
250m:
300m:
350m:
400m:
2:49.78
3:25.44
35.29
35.66
350m:
400m:
250m:
300m:
2:49.91
3:25.18
35.52
35.27
350m:
400m:
250m:
300m:
2:50.25
3:26.47
36.35
36.22
350m:
400m:
250m:
300m:
2:50.81
3:26.82
35.87
36.01
350m:
400m:
250m:
300m:
2:51.72
3:27.58
35.84
35.86
350m:
400m:
250m:
300m:
2:53.53
3:30.51
36.18
36.98
350m:
400m:
250m:
300m:
2:59.54
3:37.43
37.76
37.89
350m:
400m:
250m:
300m:
38.27
37.98
350m:
400m:
2:58.72
3:37.10
37.95
38.38
350m:
400m:
3:04.54
3:43.36
38.72
38.82
350m:
400m:
2:31.81
3:02.71
30.65
30.90
350m:
400m:
2:31.55
3:02.84
31.23
31.29
350m:
400m:
2:33.77
3:05.90
31.72
32.13
350m:
400m:
2:33.98
3:06.00
31.35
32.02
350m:
400m:
2:34.57
3:06.94
32.03
32.37
350m:
400m:
2:36.41
3:09.06
32.75
32.65
350m:
400m:
3:00.81
3:38.79
250m:
300m:
250m:
300m:
4:15.56
4:49.56
4:51.96 +0,81
STU Trnava
37.92
38.34
4:14.46
4:49.24
4:49.56 +0,80
Slávia PU Prešov
36.27
38.28
4:07.19
4:43.86
4:49.24 +0,90
Slávia PU Prešov
37.57
38.33
4:03.61
4:39.03
4:43.86 +0,96
PK Nové Zámky
37.05
37.62
4:03.04
4:38.29
4:39.03 +0,79
Kúpele Piešťany
35.23
35.71
4:02.90
4:37.42
4:38.29 +0,72
ŠKP Košice
35.08
35.94
4:00.72
4:35.29
4:37.42 +0,75
PK Martin
35.20
35.30
4:00.51
4:34.35
4:35.29 +0,84
Marea klub Košice
35.19
36.10
3:57.12
4:33.56
4:34.35 +0,91
Kúpele Piešťany
34.86
36.02
body
467
35.02
35.43
UMB Banská Bystrica
34.54
35.20
RT
4:33.56 +0,89
4:15.18
4:51.96
4:59.85 +0,76
4:22.61
4:59.85
36.38
36.44
463
35.07
33.84
458
35.54
34.57
447
36.43
34.52
443
36.22
35.25
440
36.03
35.42
418
36.68
36.67
395
37.03
34.78
393
36.77
34.00
384
38.08
36.78
354
39.25
37.24
13 - 18 roč.
1. Púzser Karol
50m:
100m:
28.08
58.75
96
2. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
28.32
58.45
96
3. Rosipal Adam
50m:
100m:
28.49
59.45
99
4. Černek Adam
50m:
100m:
28.61
59.67
99
5. Mizera Daniel
50m:
100m:
28.68
59.66
99
6. Lacko Martin
50m:
100m:
28.18
59.33
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
SPK Bratislava
31.08
31.33
250m:
300m:
4:03.78 +0,69
J&T Bratislava
31.10
30.77
250m:
300m:
4:04.21 +0,76
J&T Bratislava
31.18
31.42
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:38.62
4:10.34
4:10.48 +0,82
J&T Bratislava
32.11
32.22
3:38.02
4:09.81
4:10.34 +0,89
J&T Bratislava
31.32
31.56
3:34.09
4:04.21
4:09.81 +0,82
PK Martin
31.30
31.66
3:33.31
4:03.78
3:39.33
4:10.48
4:14.32 +0,69
Registered to Slovenská plavecká federácia
3:42.38
4:14.32
660
30.60
30.47
656
31.25
30.12
613
32.12
31.79
609
32.62
31.72
608
32.39
31.15
581
33.32
31.94
21.12.2014 16:11 - Strana 48
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 27, žiaci, 400m voľný spôsob, 13 - 18 roč.
Roč.
por.
7. Kádek Matej
50m:
100m:
28.73
1:00.48
98
28.73
31.75
150m:
200m:
1:33.07
2:05.42
28.85
31.67
150m:
200m:
1:32.82
2:05.45
28.73
31.99
150m:
200m:
1:33.16
2:05.39
29.12
31.59
150m:
200m:
1:33.15
2:06.40
30.32
32.56
150m:
200m:
1:36.24
2:10.04
30.48
33.11
150m:
200m:
1:37.06
2:11.11
31.89
34.48
150m:
200m:
1:41.00
2:16.06
29.69
32.49
150m:
200m:
1:36.04
2:10.29
30.66
34.09
150m:
200m:
1:39.29
2:14.49
29.78
33.73
150m:
200m:
1:38.37
2:14.39
30.73
33.71
150m:
200m:
1:39.64
2:14.94
30.99
33.87
150m:
200m:
1:39.94
2:15.88
31.67
34.74
150m:
200m:
1:41.64
2:17.35
31.59
35.52
150m:
200m:
1:44.16
2:21.78
30.75
35.89
150m:
200m:
1:44.21
2:22.54
31.59
34.63
150m:
200m:
1:42.49
2:20.77
33.04
36.52
150m:
200m:
1:47.48
2:25.82
8. Popelka Šimon
50m:
100m:
28.85
1:00.52
99
9. Jantoš Roman
50m:
100m:
28.73
1:00.72
97
10. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
29.12
1:00.71
97
11. Arnold Oliver
50m:
100m:
30.32
1:02.88
99
12. Primorac Marko
50m:
100m:
30.48
1:03.59
99
13. Hraško Juraj
50m:
100m:
31.89
1:06.37
01
14. Cidorík Jozef
50m:
100m:
29.69
1:02.18
97
15. Mesároš Michal
50m:
100m:
30.66
1:04.75
99
16. Janik Matúš
50m:
100m:
29.78
1:03.51
01
17. Podhorský Samuel
50m:
100m:
30.73
1:04.44
96
18. Šimčák Július
50m:
100m:
30.99
1:04.86
99
19. Horský Jakub
50m:
100m:
31.67
1:06.41
00
20. Rosina Patrik
50m:
100m:
31.59
1:07.11
99
21. Džubara Mário
50m:
100m:
30.75
1:06.64
99
22. Giňovský Ján
50m:
100m:
31.59
1:06.22
98
23. Hlavatý Adam
50m:
100m:
33.04
1:09.56
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Aquasport Levice
32.59
32.35
250m:
300m:
250m:
300m:
32.70
33.25
350m:
400m:
2:38.22
3:11.45
32.77
33.23
350m:
400m:
250m:
300m:
2:37.88
3:11.04
32.49
33.16
350m:
400m:
250m:
300m:
2:39.84
3:14.11
33.44
34.27
350m:
400m:
250m:
300m:
2:43.73
3:17.60
33.69
33.87
350m:
400m:
250m:
300m:
2:45.77
3:20.86
34.66
35.09
350m:
400m:
250m:
300m:
2:50.82
3:26.20
34.76
35.38
350m:
400m:
250m:
300m:
35.02
35.43
350m:
400m:
2:49.78
3:25.44
35.29
35.66
350m:
400m:
2:49.91
3:25.18
35.52
35.27
350m:
400m:
2:50.81
3:26.82
35.87
36.01
350m:
400m:
2:51.72
3:27.58
35.84
35.86
350m:
400m:
2:53.53
3:30.51
36.18
36.98
350m:
400m:
2:59.54
3:37.43
37.76
37.89
350m:
400m:
38.27
37.98
350m:
400m:
2:58.72
3:37.10
37.95
38.38
350m:
400m:
3:04.54
3:43.36
38.72
38.82
350m:
400m:
2:45.31
3:20.74
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
250m:
300m:
3:00.81
3:38.79
250m:
300m:
250m:
300m:
4:15.56
4:49.56
4:51.96 +0,81
STU Trnava
37.92
38.34
4:14.46
4:49.24
4:49.56 +0,80
Slávia PU Prešov
36.27
38.28
4:07.19
4:43.86
4:49.24 +0,90
Slávia PU Prešov
37.57
38.33
4:03.61
4:39.03
4:43.86 +0,96
PK Nové Zámky
37.05
37.62
4:03.04
4:38.29
4:39.03 +0,79
Kúpele Piešťany
35.23
35.71
4:00.72
4:35.29
4:38.29 +0,72
ŠKP Košice
35.08
35.94
4:00.51
4:34.35
4:35.29 +0,84
PK Martin
35.20
35.30
3:57.12
4:33.56
4:34.35 +0,91
Kúpele Piešťany
34.86
36.02
4:00.92
4:33.42
4:33.56 +0,89
UMB Banská Bystrica
34.54
35.20
3:55.18
4:28.99
4:33.42 +0,75
Slavia ŠG Trenčín
33.86
34.25
3:51.38
4:24.17
4:28.99 +0,97
Orca Bratislava
34.63
35.06
3:49.17
4:24.15
4:24.17 +0,80
Kúpele Piešťany
33.47
34.05
3:44.51
4:17.36
4:24.15 +0,69
SPK Bratislava
33.36
33.80
3:45.01
4:17.05
4:17.36 +0,77
Kúpele Piešťany
32.44
33.25
3:44.78
4:16.45
4:17.05 +0,70
PO Ružomberok
32.44
32.23
body
566
2:38.12
3:11.37
Orca Bratislava
32.30
32.63
RT
4:16.45 +1,02
4:15.18
4:51.96
4:59.85 +0,76
Registered to Slovenská plavecká federácia
4:22.61
4:59.85
33.41
31.67
562
33.56
32.04
560
33.47
32.85
518
35.06
34.98
518
33.78
32.79
491
34.32
33.81
467
34.72
32.50
467
36.38
36.44
463
35.07
33.84
458
35.54
34.57
443
36.22
35.25
440
36.03
35.42
418
36.68
36.67
395
37.03
34.78
393
36.77
34.00
384
38.08
36.78
354
39.25
37.24
21.12.2014 16:11 - Strana 49
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 28
20.12.2014 - 12:43
Rekord SR sen.
1:43.00
VŠC Dukla Banská Bystrica
13 roč. a st.
Výsledky
DUBB
Trenčín
30.11.2013
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. Dukla Banská Bystrica
Gojakovičová Jovana
Trnovcová Aurélia
Dukla Banská Bystrica
93
93
+0,67
+0,42
25.97
26.08
99
94
+0,69
+0,38
27.12
26.40
00
95
+0,82
+0,49
28.23
26.95
00
00
+0,66
+0,36
27.44
27.87
89
99
+0,67
+0,40
28.68
28.06
96
97
+0,72
+0,24
28.18
28.70
99
00
+0,72
+0,41
27.27
30.15
95
99
+0,81
29.01
30.71
2. Orca Bratislava
Šimovičová Lucia
Bániková Tatiana
Benková Laura
Brišková Viktória
Mimovičová Zuzana
Horváthová Kristína
Mižúrová Patrícia
Žídeková Lucia
99
93
97
98
+0,54
+0,30
99
99
+0,45
+0,32
01
00
+0,32
+0,54
99
95
+0,54
+0,38
Dukla Banská Bystrica
534
29.91
28.12
+0,40
+0,60
523
29.51
28.74
+0,42
+0,39
516
29.14
27.37
muži, 4 x 50m voľný spôsob
1:32.30
564
28.36
27.76
1:56.23 +0,81
Držíková Adriana
Malíková Agáta
607
27.64
27.17
1:55.67 +0,72
Záborská Miroslava
Pekelská Viktória
619
27.49
26.73
1:54.91 +0,72
Böhmová Ema
Aneštíková Katarína
649
27.54
26.62
1:52.86 +0,67
Tóthová Iveta
Mikušová Carmen
Piešťanský PK
disciplína 29
20.12.2014 - 12:49
Rekord SR sen.
+0,55
+0,49
1:50.12 +0,66
Dobroňová Soňa
Pavlíková Romana
PK Martin
8. Piešťanský PK
Hollá Katarína
Bábska Andrea
98
93
Dukla Banská Bystrica
7. PK Martin
25.33
26.33
1:49.40 +0,82
Marušicová Katarína
Lászlová Silvia
ŠKP Košice
6. Dukla Banská Bystrica 2
Božoňová Lívia
Lukáčová Timea
00
97
Nereus Žilina
5. ŠKP Košice
+0,43
+0,41
1:47.68 +0,69
Bročková Eva
Hájková Karolína
VŠK UK Bratislava
4. Nereus Žilina
body
726
90
98
Orca Bratislava
3. VŠK UK Bratislava
Holešová Alexandra
Ledererová Lucia
Syllabová Miroslava
Mišendová Barbora
RT
1:43.71 +0,67
13 roč. a st.
Výsledky
DUBB
Trenčín
16.12.2011
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. VŠK UK Bratislava
Botík Marek
Grznár Ľuboš
VŠK UK Bratislava
91
88
+0,67
+0,42
23.52
23.32
90
90
+0,71
+0,26
23.35
23.68
99
91
+0,65
+0,12
25.00
24.02
95
98
+0,70
+0,18
24.08
24.09
95
94
+0,61
+0,35
24.48
24.69
98
97
+0,73
+0,46
24.68
24.99
2. Dukla Banská Bystrica
Klobučník Tomáš
Kucbel Dušan
Dukla Banská Bystrica
3. Nereus Žilina
Bartáky Dávid
Salaj Michal
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Obst Ondrej
Krč Henrich
ŠKP Košice
6. Považskobystrický PO
Krištofík Martin
Gachulinec Denis
Smieško Lukáš
Štefánik Vladimír
VŠK UK Bratislava
5. ŠKP Košice
Kovach Sergiy
Tomáš Jakub
Dzurec Michael
Kubický Rostislav
Nereus Žilina
4. VŠK UK Bratislava 2
Klátik Juraj
Ďurišin Peter
Lederer Lukáš
Hlávek Juraj
Mohler Jakub
Trocha Rastislav
Považskobystrický PO
Valášek Peter
Vlnieška Marián
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
1:33.29 +0,67
649
94
94
+0,28
+0,45
1:33.95 +0,71
93
94
+0,38
+0,47
1:35.42 +0,65
89
98
+0,57
+0,40
1:36.07 +0,70
84
91
+0,37
+0,33
1:36.46 +0,61
98
98
+0,44
+0,30
1:40.09 +0,73
98
97
+0,41
+0,27
23.68
22.77
635
23.71
23.21
606
23.79
22.61
594
24.00
23.90
587
24.14
23.15
525
25.05
25.37
21.12.2014 16:11 - Strana 50
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 29, muži, 4 x 50m voľný spôsob, 13 roč. a st.
čas
por.
7. Orca Bratislava
Fratrič Ivan
Hrycko Ján
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Orca Bratislava
98
96
+0,72
+0,47
24.76
25.31
Getlik Andrej
Horňák Adam
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
1:42.05 +0,72
495
99
00
+0,63
+0,54
26.48
25.50
21.12.2014 16:11 - Strana 51
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
4 - 20. december 2014
20.12.2014 - 17:00
ženy, 100m voľný spôsob
disciplína 16
20.12.2014 - 17:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.96
55.11
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Moskva (RUS)
Trenčín
07.04.2002
20.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Syllabová Miroslava
50m:
27.03
90
27.03
100m:
56.28
27.21
100m:
56.54
28.03
100m:
57.47
28.40
100m:
59.16
28.66
100m:
59.46
28.58
100m:
59.69
26.94
100m:
56.15
28.69
100m:
59.47
27.98
100m:
1:00.09
28.98
100m:
1:00.15
29.03
100m:
1:00.84
29.11
100m:
1:01.98
2. Tomečková Karin
50m:
27.21
93
3. Šimovičová Lucia
50m:
28.03
99
4. Zahradniková Sophie
50m:
28.40
98
5. Mižúrová Patrícia
50m:
28.66
99
6. Bániková Tatiana
50m:
28.58
94
finále B
7. Mišendová Barbora
50m:
26.94
98
8. Benková Laura
50m:
28.69
00
9. Gojakovičová Jovana
50m:
27.98
93
10. Mikušková Barbora
50m:
28.98
01
11. Durandziová Michaela
50m:
29.03
97
12. Vetešková Viktória
50m:
29.11
96
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
56.28 +0,73
744
56.54 +0,69
734
57.47 +0,74
699
59.16 +0,70
641
59.46 +0,78
631
59.69 +0,72
624
56.15 +0,69
749
59.47 +0,70
631
1:00.09 +0,67
611
1:00.15 +0,76
609
1:00.84 +0,73
589
1:01.98 +0,73
557
29.25
J&T Bratislava
29.33
Orca Bratislava
29.44
PO Ružomberok
30.76
PK Martin
30.80
Orca Bratislava
31.11
Dukla Banská Bystrica
29.21
Nereus Žilina
30.78
Dukla Banská Bystrica
32.11
Slavia ŠG Trenčín
31.17
Považskobystrický PO
31.81
Matador Púchov
32.87
muži, 100m voľný spôsob
disciplína 17
20.12.2014 - 17:05
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
49.46
49.94
Kučík Roman
Medo Milan
13 roč. a st.
Výsledky finále
DUBB
TOPTO
Eindhoven (NED)
Istanbul (TUR)
26.11.2010
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Štefánik Vladimír
Rekord SR jun.
50m:
23.75
98
23.75
100m:
49.59
24.13
100m:
50.42
24.82
100m:
50.91
24.83
100m:
51.14
2. Kovach Sergiy
50m:
24.13
95
3. Grznár Ľuboš
50m:
24.82
88
4. Jelenák Pavol
50m:
24.83
Splash Meet Manager 11, 11.34029
92
čas
Nereus Žilina
RT
body
49.59 +0,70
744
50.42 +0,64
708
50.91 +0,66
687
51.14 +0,66
678
25.84
ŠKP Košice
26.29
VŠK UK Bratislava
26.09
J&T Bratislava
26.31
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 52
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 17, muži, 100m voľný spôsob, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
5. Kubický Rostislav
50m:
24.70
94
24.70
100m:
52.16
24.90
100m:
52.58
24.28
100m:
50.93
25.14
100m:
52.81
25.32
100m:
52.94
25.49
100m:
53.52
25.37
100m:
53.64
25.39
100m:
53.78
6. Čmeľ Miroslav
50m:
24.90
93
finále B
7. Hlávek Juraj
50m:
24.28
94
8. Rekoš Alexander
50m:
25.14
97
9. Mohler Jakub
50m:
25.32
98
10. Markovič Filip
50m:
25.49
95
11. Boháč Sylvester
50m:
25.37
96
12. Kucbel Dušan
50m:
25.39
90
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
52.16 +0,73
639
52.58 +0,71
624
50.93 +0,63
687
52.81 +0,79
616
52.94 +0,77
611
53.52 +0,74
592
53.64 +0,81
588
53.78 +0,66
583
27.46
KP Spišská Nová Ves
27.68
VŠK UK Bratislava
26.65
SPK Bratislava
27.67
ŠKP Košice
27.62
Marea klub Košice
28.03
Slavia ŠG Trenčín
28.27
Dukla Banská Bystrica
28.39
ženy, 200m prsia
disciplína 18
20.12.2014 - 17:09
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:30.41
2:31.05
13 roč. a st.
Výsledky finále
Mimovičová Zuzana
Podmaníková Andrea
SKPKO
PITOP
Szczecin (POL)
Brno (CZE)
09.12.2011
16.11.2013
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Podmaníková Andrea
Rekord SR sen., Rekord SR jun.
50m:
33.36
33.36
100m:
1:11.87
36.36
100m:
1:16.11
34.71
100m:
1:14.34
34.94
100m:
1:15.24
35.48
100m:
1:15.69
36.15
100m:
1:16.78
36.30
100m:
1:16.11
37.09
100m:
1:20.03
37.45
100m:
1:19.03
100m:
1:18.07
2. Záborská Miroslava
50m:
36.36
01
3. Trnovcová Aurélia
50m:
34.71
93
4. Mimovičová Zuzana
50m:
34.94
89
5. Drábiková Soňa
50m:
35.48
99
6. Križanová Barbora
50m:
36.15
96
finále B
7. Pavlikovská Zuzana
50m:
36.30
99
8. Ledererová Lucia
50m:
37.09
95
9. Jedličková Katarína
50m:
37.45
00
10. Glozmeková Dominika
50m:
36.45
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
36.45
93
čas
Piraňa Topoľčany
38.51
150m:
150m:
150m:
150m:
1:56.09
39.98
200m:
1:55.44
41.10
200m:
1:56.31
41.07
200m:
150m:
1:57.28
41.59
200m:
150m:
1:58.50
41.72
200m:
150m:
1:57.18
41.07
200m:
150m:
2:02.55
42.52
200m:
150m:
2:01.61
42.58
200m:
150m:
2:01.08
43.01
200m:
2:40.74
2:38.71 +0,83
2:38.71
2:43.99 +0,67
2:43.99
2:44.36 +0,67
STU Trnava
41.62
2:38.92
2:40.74 +0,72
STU Trnava
41.58
2:37.77
2:38.92 +0,77
VŠK UK Bratislava
42.94
2:37.29
2:37.77 +0,71
SPK Bratislava
39.81
2:36.14
2:37.29 +0,74
STU Trnava
40.63
2:29.07
2:36.14 +0,76
Aquasport Levice
40.21
735
200m:
ŠKP Košice
40.30
2:29.07 +0,77
38.81
Dukla Banská Bystrica
39.63
body
1:50.68
PK Martin
39.75
RT
2:44.36
2:44.56 +0,79
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:44.56
38.39
640
40.05
626
41.85
620
41.46
607
41.64
586
42.24
609
41.53
552
41.44
548
42.75
546
43.48
21.12.2014 16:11 - Strana 53
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 18, ženy, 200m prsia, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
11. Komorníková Natália
50m:
36.91
36.91
00
100m:
DNS Niepelová Sára
1:17.96
00
čas
SPK Bratislava
41.05
150m:
2:00.80
42.84
RT
body
2:44.73 +0,82
545
200m:
2:44.73
Kúpele Piešťany
muži, 200m prsia
disciplína 19
20.12.2014 - 17:17
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:04.97
2:10.62
43.93
13 roč. a st.
Výsledky finále
Klobučník Tomáš
Klobučník Tomáš
DUBB
TOPTO
Herning (DEN)
Rijeka (CRO)
15.12.2013
14.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Klobučník Tomáš
50m:
28.85
90
28.85
100m:
1:02.16
31.64
100m:
1:06.67
31.80
100m:
1:07.17
31.21
100m:
1:06.23
30.94
100m:
1:06.47
31.91
100m:
1:08.30
31.79
100m:
1:07.50
33.94
100m:
1:11.51
35.28
100m:
1:14.94
32.38
100m:
1:10.04
35.06
100m:
1:13.99
34.80
100m:
1:14.46
2. Nagy Richard
50m:
31.64
93
3. Tóth Nikolaj
50m:
31.80
96
4. Somogyi Filip
50m:
31.21
99
5. Smetana Marek
50m:
30.94
97
6. Krč Henrich
50m:
31.91
91
finále B
7. Kupec Gabriel
50m:
31.79
99
8. Machovič Ondrej
50m:
33.94
98
9. Gajdoš Dávid
50m:
35.28
00
10. Ďurišin Peter
50m:
32.38
98
11. Mizera Daniel
50m:
35.06
99
12. Janik Matúš
50m:
34.80
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
Dukla Banská Bystrica
33.31
150m:
2:10.54 +0,69
1:36.58
34.42
200m:
1:42.00
35.33
200m:
1:42.26
35.09
200m:
1:41.94
35.71
200m:
1:42.41
35.94
200m:
37.93
200m:
1:44.45
36.95
200m:
1:50.21
38.70
200m:
38.48
200m:
1:51.71
41.67
200m:
1:53.79
39.80
200m:
1:54.44
39.98
200m:
J&T Bratislava
35.03
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:46.23
150m:
150m:
150m:
1:53.42
150m:
150m:
150m:
2:32.50
2:33.70 +0,76
Kúpele Piešťany
39.66
2:31.98
2:32.50 +0,69
J&T Bratislava
38.93
2:29.33
2:31.98 +0,78
VŠK UK Bratislava
37.66
2:21.84
2:29.33 +0,67
Orca Michalovce
39.66
2:24.11
2:21.84 +0,72
STU Trnava
37.57
2:19.12
2:24.11 +0,77
Piraňa Topoľčany
35.71
2:18.85
2:19.12 +0,64
VŠK UK Bratislava
36.39
2:18.30
2:18.85 +0,69
SPK Bratislava
35.53
2:17.29
2:18.30 +0,68
Dukla Banská Bystrica
35.02
2:10.54
2:17.29 +0,75
J&T Bratislava
35.37
RT
2:33.70
2:34.10 +0,85
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:34.10
body
789
33.96
679
35.29
664
36.04
656
36.91
652
36.71
587
37.88
615
37.39
527
39.12
500
38.56
495
40.79
483
39.91
480
39.66
21.12.2014 16:11 - Strana 54
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 200m motýlik
disciplína 20
20.12.2014 - 17:25
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:06.63
2:11.89
13 roč. a st.
Výsledky finále
Moravcová Martina
Smolenová Denisa
KUPI
STU
Durban (RSA)
Bratislava
20.11.2004
12.11.2005
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Mikušová Carmen
50m:
30.91
98
30.91
100m:
1:06.04
32.63
100m:
1:09.64
32.08
100m:
1:08.93
33.12
100m:
1:12.07
32.98
100m:
1:10.95
33.66
100m:
1:13.31
32.84
100m:
1:12.20
34.45
100m:
1:16.65
34.77
100m:
1:16.16
35.56
100m:
1:16.65
34.91
100m:
1:17.84
37.04
100m:
1:20.65
2. Hollá Patrícia
50m:
32.63
96
3. Borovová Erika
50m:
32.08
97
4. Pekelská Viktória
50m:
33.12
00
5. Linkeschová Lucia
50m:
32.98
01
6. Tóthová Iveta
50m:
33.66
97
finále B
7. Komorníková Viktória
50m:
32.84
98
8. Bogárová Zora
50m:
34.45
00
9. Timková Kristína
50m:
34.77
99
10. Moréová Barbara
50m:
35.56
98
11. Valková Vivien
50m:
34.91
00
12. Bábska Andrea
50m:
37.04
99
čas
ŠKP Košice
35.13
150m:
2:19.07 +0,74
1:42.61
36.57
200m:
37.72
200m:
1:48.31
39.38
200m:
1:52.21
40.14
200m:
1:50.60
39.65
200m:
1:55.83
42.52
200m:
1:55.49
43.29
200m:
2:00.92
44.27
200m:
2:01.08
44.92
200m:
2:02.56
45.91
200m:
2:02.73
44.89
200m:
2:07.57
46.92
200m:
Aquasport Levice
37.01
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:37.91
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:57.02
1:59.09
515
447
42.08
2:42.49
410
47.00
2:42.69
409
41.77
2:44.24
397
43.16
2:47.25
376
44.69
2:47.77
373
45.04
2:54.50 +0,84
2:54.50
muži, 200m motýlik
disciplína 21
20.12.2014 - 17:33
532
40.08
2:47.77 +0,61
Piešťanský PK
43.61
2:30.68
2:47.25 +0,77
PK Nové Zámky
42.93
537
36.76
2:44.24 +0,78
Marea klub Košice
41.09
2:28.97
2:42.69 +0,84
Nereus Žilina
41.39
568
40.28
2:42.49 +0,86
Kúpele Piešťany
42.20
2:28.59
2:37.91 +0,81
SPK Bratislava
39.36
655
38.42
2:30.68 +0,95
ŠKP Košice
39.65
2:25.78
2:28.97 +0,88
ŠKP Košice
37.97
body
36.46
2:28.59 +0,84
PK Martin
38.95
2:19.07
2:25.78 +0,96
1:47.36
Marea klub Košice
36.85
RT
331
46.93
13 roč. a st.
Výsledky finále
Géry Marcel
Trudman Norbert
VSTR
VIB
Fayettville (USA)
Trenčín
04.01.1985
20.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Nagy Richard
50m:
27.28
93
27.28
100m:
57.78
27.57
100m:
58.97
28.45
100m:
1:01.33
28.26
100m:
1:00.55
28.18
100m:
59.65
2. Púzser Karol
50m:
27.57
96
3. Fratrič Ivan
50m:
28.45
98
4. Pilek Adam
50m:
28.26
98
5. Čimbora Juraj
50m:
28.18
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
J&T Bratislava
30.50
150m:
1:59.75 +0,72
1:28.64
30.86
200m:
1:30.63
31.66
200m:
1:35.21
33.88
200m:
1:33.90
33.35
200m:
33.13
200m:
SPK Bratislava
31.40
150m:
150m:
150m:
150m:
2:08.01
2:08.17 +0,83
Piraňa Topoľčany
31.47
2:03.42
2:08.01 +0,75
PK Nové Zámky
32.29
1:59.75
2:03.42 +0,65
Orca Bratislava
32.88
RT
1:32.78
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:08.17
2:08.43 +0,68
2:08.43
body
756
31.11
690
32.79
619
32.80
616
34.27
613
35.65
21.12.2014 16:11 - Strana 55
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 21, muži, 200m motýlik, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Rekoš Alexander
50m:
28.69
97
28.69
100m:
1:01.28
28.99
28.99
100m:
1:02.24
28.72
28.72
100m:
1:02.46
29.17
100m:
1:03.33
28.72
100m:
1:01.72
28.89
100m:
1:03.03
31.23
100m:
1:06.67
finále B
7. Bartáky Dávid
50m:
99
8. Petra Jozef
50m:
96
9. Pavuk Marek
50m:
29.17
99
10. Hrycko Ján
50m:
28.72
96
11. Ernek Matej
50m:
28.89
98
12. Rosipal Adam
50m:
31.23
99
32.59
150m:
150m:
33.78
200m:
1:36.67
34.43
200m:
150m:
35.09
200m:
150m:
1:39.05
35.72
200m:
150m:
1:37.77
36.05
200m:
150m:
1:39.35
36.32
200m:
150m:
1:42.76
36.09
200m:
2:14.45
26.89
28.99
Listopadová Katarína
Hájková Karolína
534
36.90
2:14.58
532
35.53
2:15.28
524
37.51
2:16.11 +0,78
J&T Bratislava
35.44
574
34.56
2:15.28 +0,70
PK Banská Štiavnica
34.14
2:11.23
2:14.58 +0,70
Orca Bratislava
33.00
34.23
2:14.45 +0,74
1:37.55
Aquasport Levice
34.16
2:09.29
2:11.23 +0,69
Slávia PU Prešov
33.74
body
601
1:35.06
Nereus Žilina
33.25
RT
2:09.29 +0,79
2:16.11
515
36.76
2:19.10 +0,80
2:19.10
ženy, 50m znak
disciplína 22
20.12.2014 - 17:40
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
čas
SPK Bratislava
482
36.34
13 roč. a st.
Výsledky finále
DUBB
ORCAB
Herning (DEN)
Trenčín
15.12.2013
29.11.2013
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
finále A
1. Hájková Karolína
2. Tomanová Barbora
3. Mičudová Simona
4. Aneštíková Katarína
5. Pavlíková Romana
6. Benková Laura
97
01
98
99
93
00
finále B
7. Mižúrová Patrícia
8. Marušicová Katarína
9. Lintnerová Kristína
10. Mikušková Barbora
11. Foltýnová Frederika
12. Böhmová Ema
99
98
00
01
98
99
Splash Meet Manager 11, 11.34029
čas
RT
body
Orca Bratislava
STU Trnava
SPK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Nereus Žilina
Nereus Žilina
28.58
29.39
29.65
30.17
30.35
31.14
+0,65
+0,64
+0,67
+0,69
+0,65
+0,75
727
668
651
618
607
562
PK Martin
VŠK UK Bratislava
Trenčiansky PO
Slavia ŠG Trenčín
Vital Bratislava
Dukla Banská Bystrica
31.03
31.25
31.64
31.69
33.27
33.56
+0,72
+0,71
+0,66
+0,66
+0,85
+0,77
568
556
535
533
460
449
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 56
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 50m znak
disciplína 23
20.12.2014 - 17:44
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
23.15
25.36
13 roč. a st.
Výsledky finále
Križko Ľuboš
Kubický Rostislav
DUBB
DUBB
Rijeka (CRO)
Brno (CZE)
12.12.2008
11.11.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Kubický Rostislav
2. Světlík Alexander
3. Kadlec Andrej
4. Bielik Rastislav
5. Boháč Sylvester
6. Gordík Jakub
94
98
96
91
96
98
finále B
7. Popelka Šimon
8. Kondel Richard
9. Trocha Rastislav
10. Tomči Andrej
11. Smieško Lukáš
12. Pavlík Alfréd
99
91
98
97
89
93
čas
RT
body
Dukla Banská Bystrica
SPK Bratislava
AQUATICS Nitra
J&T Bratislava
Slavia ŠG Trenčín
Nereus Žilina
26.28
26.38
27.03
27.80
27.90
28.11
+0,71
+0,61
+0,65
+0,60
+0,71
636
629
585
537
532
520
Orca Bratislava
AC Malacky
ŠKP Košice
Orca Michalovce
Nereus Žilina
Nereus Žilina
28.46
28.47
28.71
28.88
29.23
29.24
+0,67
+0,67
+0,69
+0,61
+0,66
+0,71
501
500
488
479
462
462
ženy, 200m polohové preteky
disciplína 24
20.12.2014 - 17:47
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:08.55
2:15.88
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Hong Kong (HKG)
Trenčín
01.04.1999
20.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Tomečková Karin
50m:
28.79
93
28.79
100m:
1:02.48
100m:
1:06.42
30.11
100m:
1:05.86
29.86
100m:
1:06.89
31.05
100m:
1:06.55
31.96
100m:
1:09.56
32.89
100m:
1:10.53
31.18
100m:
1:10.32
32.44
100m:
1:10.67
31.40
100m:
1:10.34
32.31
100m:
1:10.94
2. Podmaníková Andrea
50m:
29.48
29.48
98
3. Bartovičová Barbara
50m:
30.11
98
4. Lászlová Silvia
50m:
29.86
93
5. Mičudová Simona
50m:
31.05
98
6. Drábiková Soňa
50m:
31.96
99
finále B
7. Bábska Lara
50m:
32.89
00
8. Dvončová Kristína
50m:
31.18
96
9. Hantáková Nataša
50m:
32.44
99
10. Strempeková Klaudia
50m:
31.40
97
11. Macková Natália
50m:
32.31
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
J&T Bratislava
33.69
150m:
2:16.78 +0,72
1:44.28
41.80
200m:
1:45.93
39.51
200m:
1:46.77
40.91
200m:
1:50.07
43.18
200m:
1:49.97
43.42
200m:
1:51.52
41.96
200m:
1:52.57
42.04
200m:
1:51.95
41.63
200m:
1:53.17
42.50
200m:
1:55.17
44.83
200m:
1:55.41
44.47
200m:
Piraňa Topoľčany
36.94
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:28.27
2:29.12 +0,72
STU Trnava
38.63
2:27.76
2:28.27 +0,76
Slavia ŠG Trenčín
38.94
2:27.40
2:27.76 +0,74
Matador Púchov
38.23
2:25.85
2:27.40 +0,73
Nereus Žilina
39.14
2:24.88
2:25.85 +0,81
SPK Bratislava
37.64
2:23.62
2:24.88 +0,81
Aquasport Levice
37.60
2:20.35
2:23.62 +0,75
SPK Bratislava
35.50
2:19.22
2:20.35 +0,73
VŠK UK Bratislava
37.03
2:16.78
2:19.22 +0,78
STU Trnava
35.75
RT
2:29.12
2:30.28 +0,75
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:30.28
body
755
32.50
716
33.29
699
33.58
652
33.55
636
34.91
623
34.33
604
34.83
599
35.81
593
35.10
583
33.95
569
34.87
21.12.2014 16:11 - Strana 57
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 24, ženy, 200m polohové preteky, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
12. Kubalová Martina Hana
50m:
32.26
32.26
99
100m:
1:11.16
čas
Orca Bratislava
38.90
150m:
1:56.91
45.75
RT
body
2:33.34 +0,74
536
200m:
2:33.34
muži, 200m polohové preteky
disciplína 25
20.12.2014 - 17:55
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
2:00.58
2:04.28
Aschengeschvantner Miroslav
Aschengeschvantner Miroslav
PITOP
PITOP
36.43
13 roč. a st.
Výsledky finále
Adelaide (AUS)
Berlin (GER)
07.11.2014
21.10.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Jelenák Pavol
50m:
26.67
92
26.67
100m:
57.85
27.99
100m:
1:00.72
27.28
100m:
59.96
28.14
100m:
1:01.44
28.33
100m:
1:02.00
28.57
100m:
1:02.37
28.06
100m:
1:01.57
27.84
100m:
1:04.37
27.31
100m:
1:03.27
28.37
100m:
1:02.68
28.19
100m:
1:02.29
31.19
100m:
1:08.25
2. Tóth Nikolaj
50m:
27.99
96
3. Púzser Karol
50m:
27.28
96
4. Smetana Marek
50m:
28.14
97
5. Lederer Lukáš
50m:
28.33
94
6. Světlík Alexander
50m:
28.57
98
finále B
7. Halas Adam
50m:
28.06
98
8. Kupec Gabriel
50m:
27.84
99
9. Grznár Ľuboš
50m:
27.31
88
10. Somogyi Filip
50m:
28.37
99
11. Mohler Jakub
50m:
28.19
98
12. Janik Matúš
50m:
31.19
disciplína 30
20.12.2014 - 18:12
01
čas
J&T Bratislava
31.18
150m:
2:01.71 +0,67
1:33.38
35.53
200m:
1:36.32
35.60
200m:
1:37.82
37.86
200m:
1:38.04
36.60
200m:
1:39.34
37.34
200m:
1:42.10
39.73
200m:
1:38.17
36.60
200m:
35.42
200m:
39.76
200m:
1:39.66
36.98
200m:
1:43.10
40.81
200m:
1:48.50
40.25
200m:
J&T Bratislava
32.73
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:39.79
150m:
1:43.03
150m:
150m:
150m:
615
557
33.90
2:16.89
513
34.79
2:08.41
622
30.24
2:11.44
580
31.65
2:13.08
559
30.05
2:13.12
558
33.46
2:13.15 +0,82
Kúpele Piešťany
37.06
2:13.24
2:13.12 +0,71
ŠKP Košice
34.10
624
30.82
2:13.08 +0,74
Dukla Banská Bystrica
34.31
2:08.86
2:11.44 +0,71
VŠK UK Bratislava
35.96
663
30.42
2:08.41 +0,76
Piraňa Topoľčany
36.53
2:08.24
2:16.89 +0,62
STU Trnava
33.51
730
29.35
2:13.24 +0,71
SPK Bratislava
33.80
2:05.67
2:08.86 +0,66
VŠK UK Bratislava
33.67
body
28.33
2:08.24 +0,66
SPK Bratislava
33.30
2:01.71
2:05.67 +0,70
SPK Bratislava
32.68
RT
2:13.15
558
30.05
2:21.59 +0,83
2:21.59
464
33.09
mix, 4 x 50m voľný spôsob
13 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
21.12.2014 16:11 - Strana 58
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 30, mix, 4 x 50m voľný spôsob
1. Dukla Banská Bystrica
Klobučník Tomáš
Gojakovičová Jovana
Dukla Banská Bystrica
90
93
+0,73
+0,48
23.01
25.60
90
93
+0,61
+0,48
24.25
26.70
89
93
+0,73
+0,46
23.93
27.32
91
95
+0,62
+0,47
23.34
27.16
95
89
+0,62
+0,42
23.29
27.36
84
98
+0,70
+0,44
23.82
24.77
96
97
+0,83
+0,39
24.44
27.60
2. Dukla Banská Bystrica 2
Kucbel Dušan
Trnovcová Aurélia
Dukla Banská Bystrica
3. Nereus Žilina
Smieško Lukáš
Pavlíková Romana
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Mikušová Carmen
Trocha Rastislav
Orca Bratislava
7. Slavia ŠG Trenčín
Boháč Sylvester
Strempeková Klaudia
Lászlová Silvia
Hlávek Juraj
ŠKP Košice
6. Orca Bratislava
Kuchár Matej
Blecharž Samuel
Benková Laura
Štefánik Vladimír
VŠK UK Bratislava
5. ŠKP Košice
Kovach Sergiy
Mimovičová Zuzana
Mišendová Barbora
Dzurec Michael
Nereus Žilina
4. VŠK UK Bratislava
Botík Marek
Ledererová Lucia
Syllabová Miroslava
Kubický Rostislav
Bániková Tatiana
Hájková Karolína
Slavia ŠG Trenčín
Mikušková Barbora
Čelko Juraj
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:36.73 +0,73
90
94
+0,41
+0,51
1:39.93 +0,61
98
93
+0,39
+0,44
1:40.47 +0,73
00
98
+0,43
+0,34
1:40.54 +0,62
93
94
+0,48
+0,32
1:40.89 +0,62
98
98
+0,49
+0,16
1:41.39 +0,70
94
97
+0,44
+0,63
1:44.55 +0,83
01
97
+0,58
+0,53
582
25.20
22.92
528
25.70
23.28
519
26.85
22.37
518
27.14
22.90
513
27.10
23.14
505
26.33
26.47
461
27.70
24.81
21.12.2014 16:11 - Strana 59
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
5 - 21. december 2014
21.12.2014 - 9:00
muži, 50m prsia
disciplína 31
21.12.2014 - 9:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
26.99
28.11
Botík Marek
Vácval Daniel
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
VSKUK
SSTN
Herning (DEN)
Eindhoven (NED)
14.12.2013
27.11.2010
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Botík Marek
Kuchár Matej
Klobučník Tomáš
Ďurišin Peter
Krč Henrich
Kupec Gabriel
Somogyi Filip
Fázik Pavol
Smetana Marek
Čmeľ Miroslav
Hlavatý Martin
Lederer Lukáš
Hrinda Peter
Homoky Erik
Rekoš Alexander
Machovič Ondrej
Dzurec Michael
Blecharž Samuel
Gajdoš Dávid
Orság Dalibor Daniel
Putala Marian
Salaj Michal
Čelko Juraj
Markovič Filip
Janik Matúš
Hálka Samuel
Kulhavý Patrik
Getlik Andrej
Niedl Tomáš
Kňazík Matej
Rosina Patrik
Džubara Mário
Fráj Filip
Jalakša Július
Žužo Stanislav
Kačík Jakub
Tomči Andrej
Hlavatý Adam
Splash Meet Manager 11, 11.34029
91
84
90
98
91
99
99
95
97
93
73
94
91
97
97
98
93
98
00
98
84
91
97
95
01
00
97
99
01
97
99
99
98
69
96
96
97
00
VŠK UK Bratislava
Orca Bratislava
Dukla Banská Bystrica
VŠK UK Bratislava
VŠK UK Bratislava
Piraňa Topoľčany
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
SPK Bratislava
KP Spišská Nová Ves
J&T Bratislava
VŠK UK Bratislava
Marea klub Košice
Slavia ŠG Trenčín
SPK Bratislava
STU Trnava
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
Orca Michalovce
PK Banská Štiavnica
VŠK UK Bratislava
Nereus Žilina
Slavia ŠG Trenčín
Marea klub Košice
Kúpele Piešťany
Nereus Žilina
Aquacity Poprad
Orca Bratislava
STU Trnava
Považskobystrický PO
PK Nové Zámky
Slávia PU Prešov
AQUATICS Nitra
SC Považská Bystrica
Orca Michalovce
Považskobystrický PO
Orca Michalovce
STU Trnava
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
RT
body
27.37
28.10
28.18
29.19
29.37
29.59
29.72
30.02
30.26
30.57
30.66
30.79
30.82
31.18
31.34
31.44
31.45
31.53
31.71
31.87
32.42
32.53
32.78
32.94
33.14
33.30
33.46
33.75
34.17
34.36
34.73
34.99
35.21
35.26
35.43
35.46
35.63
37.54
+0,65
+0,70
+0,73
+0,70
+0,73
+0,72
+0,68
+0,70
+0,66
+0,72
+0,66
+0,68
+0,75
+0,78
+0,76
+0,63
+0,83
+0,69
+0,73
+0,75
+0,68
+0,80
+0,80
+0,75
+0,82
+0,74
+0,78
+0,70
+0,79
+0,70
+0,87
+0,79
+0,75
+0,89
+0,65
+0,78
+0,78
+0,78
785
725
719
647
635
621
613
595
581
563
558
551
549
531
522
518
517
513
504
497
472
467
457
450
442
435
429
418
403
396
384
375
368
367
361
361
355
304
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
21.12.2014 16:11 - Strana 60
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 50m prsia
disciplína 32
21.12.2014 - 9:11
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
31.93
31.93
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Podmaníková Andrea
Podmaníková Andrea
PITOP
PITOP
Dolný Kubín
Dolný Kubín
19.12.2014
19.12.2014
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Podmaníková Andrea
Ledererová Lucia
Trnovcová Aurélia
Mimovičová Zuzana
Bábska Lara
Drábiková Soňa
Pavlikovská Zuzana
Komorníková Natália
Malíková Agáta
Glozmeková Dominika
Horváthová Kristína
Mészárosová Ema
Záborská Miroslava
Hantáková Nataša
Loncková Zuzana
Borovová Erika
Dvončová Kristína
Jedličková Katarína
Potančoková Timea
Komorníková Viktória
Rusková Marianna
Mocková Michaela
Balogová Nina
Paulíková Lenka
Havašová Lucia
Cmarková Nina
Moréová Barbara
Kielarová Viktória
Kurucová Adriána
Michalová Barbora
Rišová Jana
Markovičová Natália
Miková Jana
Čierniková Tamara
Dibdiaková Zuzana
98
95
93
89
00
99
99
00
95
93
99
96
01
99
01
97
96
00
00
98
99
97
00
00
96
99
98
99
99
01
99
00
99
00
00
Piraňa Topoľčany
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
ŠKP Košice
SPK Bratislava
Aquasport Levice
SPK Bratislava
SPK Bratislava
Piešťanský PK
STU Trnava
ŠKP Košice
Atóm Levice
PK Martin
Matador Púchov
Nereus Žilina
Marea klub Košice
Nereus Žilina
STU Trnava
PK Banská Štiavnica
SPK Bratislava
PO Ružomberok
Orca Bratislava
Nereus Žilina
Kúpele Piešťany
ŠK Iglovia
J&T Bratislava
Marea klub Košice
UMB Banská Bystrica
Aquacity Poprad
PK Banská Štiavnica
SC Považská Bystrica
SC Považská Bystrica
PK ŠG-SPU Nitra
SC Považská Bystrica
MPK Dolný Kubín
čas
RT
body
31.94
32.73
33.60
33.67
33.72
34.82
34.83
35.01
35.03
35.03
35.17
35.81
36.01
36.24
36.30
36.33
36.40
36.56
36.87
36.89
37.26
37.32
37.55
37.59
37.64
38.04
38.18
38.64
39.08
39.47
39.81
41.06
41.38
43.22
43.94
+0,73
+0,63
+0,71
+0,67
+0,73
+0,66
+0,80
+0,76
+0,69
+0,74
+0,75
+0,88
+0,72
+0,75
+0,67
+0,85
+0,71
+0,70
+0,69
+0,77
+0,71
+0,78
+0,75
+0,75
+0,81
+0,80
+0,74
+0,84
+0,88
+0,94
+0,68
+1,07
+0,85
+0,87
+1,18
733
681
629
625
623
565
565
556
555
555
549
520
511
501
499
498
495
488
476
475
461
459
451
449
447
433
429
414
400
388
378
345
337
295
281
muži, 200m voľný spôsob
disciplína 33
21.12.2014 - 9:22
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:48.65
1:50.48
Križko Ľuboš
Nagy Tomáš
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
R
R
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
SSTN
VIB
Atény (GRE)
Stockholm (SWE)
16.03.2000
11.11.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Nagy Richard
50m:
25.69
93
25.69
100m:
53.48
25.88
100m:
54.30
27.42
100m:
56.81
2. Jelenák Pavol
50m:
25.88
92
3. Tóth Nikolaj
50m:
27.42
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
J&T Bratislava
27.79
150m:
1:21.95
28.47
200m:
1:24.31
30.01
200m:
1:25.94
29.13
200m:
J&T Bratislava
28.42
150m:
150m:
1:50.84
1:54.82 +0,66
J&T Bratislava
29.39
RT
1:50.84 +0,73
1:54.82
1:54.94 +0,73
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:54.94
body
720 A
28.89
648 A
30.51
646 A
29.00
21.12.2014 16:11 - Strana 61
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 33, muži, 200m voľný spôsob, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
4. Púzser Karol
50m:
27.32
96
27.32
100m:
56.37
26.44
100m:
55.21
27.04
100m:
57.34
26.59
100m:
56.30
27.56
100m:
57.61
27.87
100m:
57.90
27.78
100m:
58.34
28.10
100m:
58.11
27.44
100m:
57.83
27.46
100m:
57.71
27.65
100m:
58.07
27.86
100m:
58.62
27.56
100m:
58.12
27.63
100m:
58.05
28.50
100m:
1:00.36
27.66
100m:
58.14
27.66
100m:
58.98
27.75
100m:
59.19
28.23
100m:
1:00.03
28.04
100m:
59.51
28.89
100m:
1:00.49
28.27
100m:
1:00.48
28.82
100m:
1:01.59
28.09
100m:
59.87
5. Funtik Miroslav
50m:
26.44
95
6. Štefánik Vladimír
50m:
27.04
98
7. Želikovský Tomáš
50m:
26.59
00
8. Krč Henrich
50m:
27.56
91
9. Lacko Martin
50m:
27.87
97
10. Boháč Sylvester
50m:
27.78
96
11. Mizera Daniel
50m:
28.10
99
12. Mohler Jakub
50m:
27.44
98
13. Jantoš Roman
50m:
27.46
97
14. Rosipal Adam
50m:
27.65
99
15. Babjak Martin
50m:
27.86
95
16. Popelka Šimon
50m:
27.56
99
17. Čimbora Juraj
50m:
27.63
98
18. Halas Adam
50m:
28.50
98
19. Krištofík Martin
50m:
27.66
98
20. Kovach Sergiy
50m:
27.66
95
21. Valášek Peter
50m:
27.75
98
22. Janík Branislav
50m:
28.23
86
23. Kádek Matej
50m:
28.04
98
24. Giňovský Ján
50m:
28.89
98
25. Cidorík Jozef
50m:
28.27
97
26. Vlnieška Marián
50m:
28.82
97
27. Podhorský Samuel
50m:
28.09
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
SPK Bratislava
29.05
150m:
1:26.26
29.89
200m:
1:25.50
30.29
200m:
1:26.74
29.40
200m:
30.54
200m:
1:27.36
29.75
200m:
1:28.00
30.10
200m:
1:28.70
30.36
200m:
1:29.02
30.91
200m:
1:28.88
31.05
200m:
1:28.81
31.10
200m:
1:29.15
31.08
200m:
1:29.58
30.96
200m:
1:29.48
31.36
200m:
1:29.29
31.24
200m:
1:32.34
31.98
200m:
1:29.78
31.64
200m:
1:31.43
32.45
200m:
33.59
200m:
32.58
200m:
33.27
200m:
33.97
200m:
33.69
200m:
1:36.09
34.50
200m:
1:34.75
34.88
200m:
Piraňa Topoľčany
28.77
150m:
150m:
150m:
1:26.84
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:32.78
150m:
1:32.61
150m:
1:32.78
150m:
1:34.46
150m:
1:34.17
150m:
150m:
2:08.30
2:08.95 +0,74
PK Martin
31.78
2:08.22
2:08.30 +0,87
Považskobystrický PO
32.77
2:05.42
2:08.22 +0,85
Slavia ŠG Trenčín
32.21
2:05.06
2:05.42 +0,93
Slávia PU Prešov
31.60
2:04.98
2:05.06 +0,76
Aquasport Levice
31.47
2:03.44
2:04.98 +0,75
VŠK UK Bratislava
31.80
2:03.00
2:03.44 +0,67
Považskobystrický PO
31.44
2:02.83
2:03.00 +0,76
ŠKP Košice
31.32
2:01.14
2:02.83 +0,78
Považskobystrický PO
30.48
2:00.70
2:01.14 +0,69
STU Trnava
31.86
2:00.22
2:00.70 +0,70
Piraňa Topoľčany
30.42
2:00.17
2:00.22 +0,76
Orca Bratislava
30.56
2:00.16
2:00.17 +0,79
Chemes Humenné
30.76
2:00.01
2:00.16 +0,75
J&T Bratislava
30.42
1:59.69
2:00.01 +0,79
PO Ružomberok
30.25
1:59.49
1:59.69 +0,78
ŠKP Košice
30.39
1:58.39
1:59.49 +0,84
J&T Bratislava
30.01
1:57.93
1:58.39 +0,68
Slavia ŠG Trenčín
30.56
1:57.91
1:57.93 +0,74
J&T Bratislava
30.03
1:56.59
1:57.91 +0,67
VŠK UK Bratislava
30.05
1:56.25
1:56.59 +0,78
KP Spišská Nová Ves
29.71
1:55.74
1:56.25 +0,68
Nereus Žilina
30.30
RT
1:55.74 +0,67
2:08.95
2:09.02 +0,81
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:09.02
body
632 A
29.48
624 A
30.75
619 A
29.85
598 B
31.07
598 B
30.57
591 B
30.39
575 B
30.79
572 B
30.67
567 B
31.13
565 R
31.35
565 R
31.02
564
30.64
558
31.22
551
31.85
529
30.49
527
33.22
521
32.01
502
32.20
501
32.45
497
32.64
465
33.76
464
34.13
457
32.86
456
34.27
21.12.2014 16:11 - Strana 62
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 33, muži, 200m voľný spôsob, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
28. Rekoš Alexander
50m:
30.52
97
30.52
100m:
1:03.51
30.46
100m:
1:04.02
28.76
100m:
1:02.41
29. Arnold Oliver
50m:
30.46
99
30. Džubara Mário
50m:
28.76
99
čas
SPK Bratislava
32.99
150m:
150m:
34.22
200m:
1:38.81
34.79
200m:
150m:
35.39
200m:
2:10.56
2:12.80
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:54.74
2:00.56
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
418
33.99
2:13.53 +0,74
1:37.80
2:13.53
ženy, 200m voľný spôsob
disciplína 34
21.12.2014 - 9:37
32.83
2:12.80 +0,79
Slávia PU Prešov
33.65
body
440
1:37.73
SPK Bratislava
33.56
RT
2:10.56 +0,78
412
35.73
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Antwerpen (BEL)
Istanbul (TUR)
13.12.2001
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Zahradniková Sophie
50m:
29.00
98
29.00
100m:
1:01.35
29.05
100m:
1:01.09
29.11
100m:
1:01.86
30.08
100m:
1:03.58
30.01
100m:
1:03.99
30.90
100m:
1:04.82
31.06
100m:
1:05.45
29.61
100m:
1:02.92
31.11
100m:
1:05.18
30.86
100m:
1:05.27
30.79
100m:
1:04.64
32.16
100m:
1:07.12
31.89
100m:
1:06.98
31.64
100m:
1:06.53
31.67
100m:
1:07.37
32.09
100m:
1:07.62
31.90
100m:
1:07.63
2. Šimovičová Lucia
50m:
29.05
99
3. Bániková Tatiana
50m:
29.11
94
4. Benková Laura
50m:
30.08
00
5. Durandziová Michaela
50m:
30.01
97
6. Niepelová Sára
50m:
30.90
00
7. Strempeková Klaudia
50m:
31.06
97
8. Drábiková Soňa
50m:
29.61
99
9. Macková Natália
50m:
31.11
00
10. Balážiková Karolína
50m:
30.86
01
11. Pavlikovská Zuzana
50m:
30.79
99
12. Bábska Lara
50m:
32.16
00
13. Mrázová Janka
50m:
31.89
99
14. Paulíková Lenka
50m:
31.64
00
15. Bellušová Diana
50m:
31.67
00
16. Rusková Marianna
50m:
32.09
99
17. Cmarková Nina
50m:
31.90
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
PO Ružomberok
32.35
150m:
1:34.76
33.41
200m:
1:34.44
33.35
200m:
1:35.84
33.98
200m:
1:38.48
34.90
200m:
1:39.02
35.03
200m:
1:39.83
35.01
200m:
34.94
200m:
1:39.12
36.20
200m:
1:40.39
35.21
200m:
1:40.87
35.60
200m:
1:39.65
35.01
200m:
1:42.48
35.36
200m:
1:43.00
36.02
200m:
1:43.35
36.82
200m:
1:43.15
35.78
200m:
1:44.14
36.52
200m:
1:44.65
37.02
200m:
Orca Bratislava
32.04
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:40.39
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
2:18.53
2:20.30 +0,74
J&T Bratislava
35.73
2:18.07
2:18.53 +0,80
PO Ružomberok
35.53
2:17.99
2:18.07 +0,76
ŠKP Košice
35.70
2:16.58
2:17.99 +0,74
Kúpele Piešťany
34.89
2:15.39
2:16.58 +0,68
STU Trnava
35.09
2:14.59
2:15.39 +0,79
SPK Bratislava
34.96
2:14.13
2:14.59 +0,79
SPK Bratislava
33.85
2:13.99
2:14.13 +0,73
Orca Bratislava
34.41
2:13.85
2:13.99 +0,63
STU Trnava
34.07
2:13.37
2:13.85 +0,73
Aquasport Levice
33.31
2:13.13
2:13.37 +0,70
Slavia ŠG Trenčín
34.39
2:12.90
2:13.13 +0,72
Kúpele Piešťany
33.92
2:10.36
2:12.90 +0,70
Považskobystrický PO
33.98
2:08.13
2:10.36 +0,73
Nereus Žilina
33.50
2:07.60
2:08.13 +0,72
Orca Bratislava
32.75
RT
2:07.60 +0,73
2:20.30
2:21.00 +0,78
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:21.00
body
661 A
32.84
653 A
33.69
620 A
34.52
585 A
34.42
582 A
34.11
579 A
33.54
572 B
33.46
571 B
34.87
569 B
33.74
563 B
33.72
553 B
35.74
539 B
34.10
522 R
34.99
521 R
34.72
516
35.38
497
36.16
490
36.35
21.12.2014 16:11 - Strana 63
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 34, ženy, 200m voľný spôsob, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
18. Komorníková Natália
50m:
32.95
32.95
00
100m:
1:09.44
31.04
100m:
1:06.76
31.86
100m:
1:07.32
32.63
100m:
1:09.06
33.50
100m:
1:10.48
31.77
100m:
1:08.26
32.07
100m:
1:08.29
32.95
100m:
1:10.03
33.58
100m:
1:10.05
32.96
100m:
1:10.70
33.60
100m:
1:10.25
33.50
100m:
1:10.87
32.51
100m:
1:10.17
19. Holešová Alexandra
50m:
31.04
00
20. Žídeková Lucia
50m:
31.86
00
21. Hricová Gabriela
50m:
32.63
99
22. Topitzerová Nicole
50m:
33.50
00
23. Timková Kristína
50m:
31.77
99
24. Brišková Viktória
50m:
32.07
00
25. Papšová Saskia
50m:
32.95
01
26. Kurucová Adriána
50m:
33.58
99
27. Štajerová Alžbeta
50m:
32.96
97
28. Miková Jana
50m:
33.60
99
29. Moréová Barbara
50m:
33.50
98
30. Držíková Adriana
50m:
32.51
99
čas
SPK Bratislava
36.49
150m:
1:45.95
150m:
200m:
1:44.05
37.29
200m:
150m:
1:44.70
37.38
200m:
150m:
1:46.34
37.28
200m:
150m:
1:47.95
37.47
200m:
150m:
1:46.33
38.07
200m:
150m:
1:47.44
39.15
200m:
150m:
1:48.41
38.38
200m:
150m:
38.76
200m:
150m:
37.84
200m:
38.55
200m:
1:50.43
39.56
200m:
1:49.84
39.67
200m:
PK ŠG-SPU Nitra
36.65
150m:
150m:
150m:
2:24.58
2:25.17
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.81
54.62
444
37.22
2:25.96
441
37.15
2:26.36
438
37.82
2:27.17
431
38.37
2:28.60
418
38.17
2:28.87 +0,74
Križko Ľuboš
Kubický Rostislav
449
37.73
2:25.63
2:28.87
muži, 100m znak
disciplína 35
21.12.2014 - 9:55
454
38.25
2:28.60 +0,80
Piešťanský PK
37.66
463
35.75
2:27.17 +0,86
1:48.80
Marea klub Košice
37.37
2:23.70
2:26.36 +0,74
1:48.54
469
36.74
2:25.96 +0,94
1:48.81
MPK Dolný Kubín
37.74
2:23.08
2:25.63 +0,93
Aquacity Poprad
36.47
478
37.48
2:25.17 +0,73
Kúpele Piešťany
37.08
2:22.18
2:24.58 +0,69
Nereus Žilina
36.22
480
37.85
2:23.70 +0,68
Nereus Žilina
36.49
2:21.90
2:23.08 +0,75
Nereus Žilina
36.98
35.48
2:22.18 +0,85
Orca Bratislava
36.43
2:21.43
2:21.90 +0,80
PK Martin
35.46
body
485
36.51
VŠK UK Bratislava
35.72
RT
2:21.43 +0,81
416
39.03
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
DUBB
DUBB
Helsinki (FIN)
Spišská Nová Ves
09.12.2006
02.12.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Kubický Rostislav
50m:
27.76
94
27.76
100m:
57.39
28.08
100m:
58.71
28.47
100m:
59.39
29.07
100m:
59.56
28.82
100m:
59.85
28.92
100m:
1:00.25
29.24
100m:
1:00.42
2. Světlík Alexander
50m:
28.08
98
3. Gordík Jakub
50m:
28.47
98
4. Černek Adam
50m:
29.07
99
5. Pilek Adam
50m:
28.82
98
6. Bielik Rastislav
50m:
28.92
91
7. Kadlec Andrej
50m:
29.24
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
57.39 +0,76
620 A
58.71 +0,60
579 A
59.39 +0,73
559 A
59.56 +0,71
554 A
59.85 +0,63
546 A
1:00.25 +0,67
535 A
1:00.42 +0,55
531 B
29.63
SPK Bratislava
30.63
Nereus Žilina
30.92
PK Martin
30.49
PK Nové Zámky
31.03
J&T Bratislava
31.33
AQUATICS Nitra
31.18
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 64
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 35, muži, 100m znak, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
8. Tomáš Jakub
50m:
29.42
94
29.42
100m:
1:00.87
29.83
100m:
1:00.92
30.06
100m:
1:01.42
30.65
100m:
1:02.76
30.21
100m:
1:03.13
30.76
100m:
1:03.20
30.07
100m:
1:03.91
31.37
100m:
1:04.35
31.14
100m:
1:04.41
30.50
100m:
1:04.93
31.77
100m:
1:05.71
30.92
100m:
1:05.72
32.18
100m:
1:06.25
31.72
100m:
1:06.34
32.34
100m:
1:06.58
32.72
100m:
1:06.79
32.65
100m:
1:06.89
32.69
100m:
1:08.03
33.04
100m:
1:08.05
32.94
100m:
1:09.12
34.13
100m:
1:09.36
33.73
100m:
1:09.68
33.35
100m:
1:10.39
9. Mohler Jakub
50m:
29.83
98
10. Pavuk Marek
50m:
30.06
99
11. Jantoš Roman
50m:
30.65
97
12. Tomči Andrej
50m:
30.21
97
13. Kačík Jakub
50m:
30.76
96
14. Baštek Adam
50m:
30.07
86
15. Hrabovský Adam
50m:
31.37
00
16. Levický Filip
50m:
31.14
97
17. Trocha Rastislav
50m:
30.50
98
18. Kádek Jakub
50m:
31.77
98
19. Melicher Sebastian
50m:
30.92
99
20. Kucej Jaroslav
50m:
32.18
98
21. Pavlík Rastislav
50m:
31.72
60
22. Arnold Oliver
50m:
32.34
99
23. Giňovský Ján
50m:
32.72
98
24. Paulen Radovan
50m:
32.65
96
25. Janik Matúš
50m:
32.69
01
26. Hraško Juraj
50m:
33.04
01
27. Kňazík Matej
50m:
32.94
97
28. Šimčák Július
50m:
34.13
99
29. Markovič Filip
50m:
33.73
95
30. Džubara Mário
50m:
33.35
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
ŠKP Košice
RT
body
1:00.87 +0,63
519 B
1:00.92 +0,67
518 B
1:01.42 +0,57
505 B
1:02.76 +0,67
474 B
1:03.13 +0,62
465 B
1:03.20 +0,66
464 R
1:03.91 +0,72
449 R
1:04.35 +0,66
439
1:04.41 +0,63
438
1:04.93 +0,76
428
1:05.71 +0,79
413
1:05.72 +0,75
412
1:06.25 +0,73
403
1:06.34 +0,71
401
1:06.58 +0,74
397
1:06.79 +0,66
393
1:06.89 +0,77
391
1:08.03 +0,75
372
1:08.05 +0,69
371
1:09.12 +0,70
354
1:09.36 +0,88
351
1:09.68 +0,81
346
1:10.39 +0,74
336
31.45
ŠKP Košice
31.09
Aquasport Levice
31.36
PO Ružomberok
32.11
Orca Michalovce
32.92
Považskobystrický PO
32.44
VŠK UK Bratislava
33.84
PK Martin
32.98
Chemes Humenné
33.27
ŠKP Košice
34.43
Aquasport Levice
33.94
Nereus Žilina
34.80
Matador Púchov
34.07
Nereus Žilina
34.62
SPK Bratislava
34.24
Slávia PU Prešov
34.07
STU Bratislava
34.24
Kúpele Piešťany
35.34
Orca Bratislava
35.01
Považskobystrický PO
36.18
ŠKP Košice
35.23
Marea klub Košice
35.95
Slávia PU Prešov
37.04
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 65
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 100m znak
disciplína 36
21.12.2014 - 10:06
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:00.29
1:01.40
Moravcová Martina
Hájková Karolína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
ORCAB
01.01.1999
20.10.2013
Plzeň (CZE)
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Hájková Karolína
50m:
30.48
97
30.48
100m:
1:02.01
31.85
100m:
1:04.26
31.12
100m:
1:04.48
31.52
100m:
1:05.38
31.28
100m:
1:05.72
32.26
100m:
1:05.95
33.00
100m:
1:07.48
32.51
100m:
1:07.59
32.71
100m:
1:07.76
32.92
100m:
1:07.99
32.63
100m:
1:08.05
33.21
100m:
1:08.57
34.01
100m:
1:08.72
33.73
100m:
1:08.98
33.97
100m:
1:10.42
34.06
100m:
1:11.01
34.15
100m:
1:11.20
34.29
100m:
1:11.66
34.34
100m:
1:11.71
34.86
100m:
1:11.75
34.66
100m:
1:11.96
35.35
100m:
1:13.42
2. Mičudová Simona
50m:
31.85
98
3. Tomanová Barbora
50m:
31.12
01
4. Aneštíková Katarína
50m:
31.52
99
5. Pavlíková Romana
50m:
31.28
93
6. Bartovičová Barbara
50m:
32.26
98
7. Benková Laura
50m:
33.00
00
8. Lintnerová Kristína
50m:
32.51
00
9. Marušicová Katarína
50m:
32.71
98
10. Pekelská Viktória
50m:
32.92
00
11. Böhmová Ema
50m:
32.63
99
12. Mikušková Barbora
50m:
33.21
01
13. Paulínyová Nina
50m:
34.01
99
14. Petríková Michaela
50m:
33.73
98
15. Kozániová Sára
50m:
33.97
97
16. Kubalová Martina Hana
50m:
34.06
99
17. Bročková Eva
50m:
34.15
00
18. Valková Vivien
50m:
34.29
00
19. Machovičová Lucia
50m:
34.34
98
20. Žídeková Lucia
50m:
34.86
00
21. Mocková Michaela
50m:
34.66
97
22. Lukáčová Timea
50m:
35.35
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
čas
Orca Bratislava
RT
body
1:02.01 +0,65
706 A
1:04.26 +0,68
634 A
1:04.48 +0,64
628 A
1:05.38 +0,68
602 A
1:05.72 +0,67
593 A
1:05.95 +0,69
587 A
1:07.48 +0,77
548 B
1:07.59 +0,65
545 B
1:07.76 +0,70
541 B
1:07.99 +0,73
536 B
1:08.05 +0,78
534 B
1:08.57 +0,73
522 B
1:08.72 +0,88
519 R
1:08.98 +0,69
513 R
1:10.42 +0,71
482
1:11.01 +0,71
470
1:11.20 +0,65
466
1:11.66 +0,68
457
1:11.71 +0,62
456
1:11.75 +0,76
456
1:11.96 +0,71
452
1:13.42 +0,59
425
31.53
SPK Bratislava
32.41
STU Trnava
33.36
Dukla Banská Bystrica
33.86
Nereus Žilina
34.44
STU Trnava
33.69
Nereus Žilina
34.48
Trenčiansky PO
35.08
VŠK UK Bratislava
35.05
PK Martin
35.07
Dukla Banská Bystrica
35.42
Slavia ŠG Trenčín
35.36
Aquasport Levice
34.71
J&T Bratislava
35.25
STU Trnava
36.45
Orca Bratislava
36.95
Orca Bratislava
37.05
PK Nové Zámky
37.37
STU Trnava
37.37
PK Martin
36.89
Orca Bratislava
37.30
Dukla Banská Bystrica
38.07
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 66
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 36, ženy, 100m znak, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Brišková Viktória
50m:
35.77
00
35.77
100m:
1:13.80
35.50
100m:
1:14.30
35.35
100m:
1:14.94
36.37
100m:
1:15.19
36.90
100m:
1:16.23
37.43
100m:
1:17.16
39.99
100m:
1:23.65
41.46
100m:
1:24.61
24. Bogárová Zora
50m:
35.50
00
25. Štajerová Alžbeta
50m:
35.35
97
26. Hricová Gabriela
50m:
36.37
99
27. Držíková Adriana
50m:
36.90
99
28. Miková Jana
50m:
37.43
99
29. Kecerová Dorotka
50m:
39.99
01
30. Dibdiaková Zuzana
50m:
41.46
00
čas
Nereus Žilina
RT
body
1:13.80 +0,78
419
1:14.30 +0,77
410
1:14.94 +0,66
400
1:15.19 +0,70
396
1:16.23 +0,72
380
1:17.16 +0,94
366
1:23.65 +0,75
287
1:24.61 +1,10
278
38.03
Kúpele Piešťany
38.80
MPK Dolný Kubín
39.59
Orca Bratislava
38.82
Piešťanský PK
39.33
PK ŠG-SPU Nitra
39.73
MPK Dolný Kubín
43.66
MPK Dolný Kubín
43.15
muži, 100m motýlik
disciplína 37
21.12.2014 - 10:17
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.94
53.63
Navara Michal
Trudman Norbert
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
SKTOP
VIB
Istanbul (TUR)
Rijeka (CRO)
10.12.2004
11.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Hlávek Juraj
50m:
24.89
94
24.89
100m:
54.95
25.80
100m:
54.97
26.58
100m:
56.49
26.70
100m:
56.60
26.03
100m:
56.76
26.98
100m:
57.62
26.72
100m:
57.72
27.13
100m:
58.16
27.49
100m:
58.89
26.53
100m:
58.99
27.30
100m:
59.10
27.63
100m:
59.26
2. Štefánik Vladimír
50m:
25.80
98
3. Klobučník Tomáš
50m:
26.58
90
4. Púzser Karol
50m:
26.70
96
5. Grznár Ľuboš
50m:
26.03
88
6. Rekoš Alexander
50m:
26.98
97
7. Szöcs Oliver
50m:
26.72
94
8. Čimbora Juraj
50m:
27.13
98
9. Fratrič Ivan
50m:
27.49
98
10. Kovach Sergiy
50m:
26.53
95
11. Babjak Martin
50m:
27.30
95
12. Bartáky Dávid
50m:
27.63
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
VŠK UK Bratislava
RT
body
54.95 +0,60
686 A
54.97 +0,75
685 A
56.49 +0,74
632 A
56.60 +0,67
628 A
56.76 +0,70
623 A
57.62 +0,76
595 A
57.72 +0,69
592 B
58.16 +0,67
579 B
58.89 +0,74
557 B
58.99 +0,62
555 B
59.10 +0,71
551 B
59.26 +0,68
547 B
30.06
Nereus Žilina
29.17
Dukla Banská Bystrica
29.91
SPK Bratislava
29.90
VŠK UK Bratislava
30.73
SPK Bratislava
30.64
VŠK UK Bratislava
31.00
Piraňa Topoľčany
31.03
Orca Bratislava
31.40
ŠKP Košice
32.46
Chemes Humenné
31.80
Nereus Žilina
31.63
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 67
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 37, muži, 100m motýlik, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
13. Mohler Jakub
50m:
27.73
98
27.73
100m:
59.73
27.93
100m:
59.80
27.73
100m:
59.83
27.75
100m:
1:00.01
28.11
100m:
1:00.16
28.31
28.31
100m:
1:00.50
28.01
28.01
100m:
1:00.53
28.83
100m:
1:01.63
28.25
100m:
1:01.89
28.30
100m:
1:02.02
27.99
100m:
1:02.14
28.67
100m:
1:02.28
28.78
100m:
1:03.30
29.62
100m:
1:03.78
30.29
100m:
1:04.71
30.99
100m:
1:05.51
30.73
100m:
1:08.32
30.13
100m:
1:09.37
14. Čelko Juraj
50m:
27.93
97
15. Hrycko Ján
50m:
27.73
96
16. Ernek Matej
50m:
27.75
98
17. Obst Ondrej
50m:
28.11
84
18. Lacko Martin
50m:
97
19. Petra Jozef
50m:
96
20. Bilený Juraj
50m:
28.83
96
21. Horňák Adam
50m:
28.25
00
22. Jurkovič Jakub
50m:
28.30
94
23. Boháč Sylvester
50m:
27.99
96
24. Vlnieška Marián
50m:
28.67
97
25. Tolkunov Tomáš
50m:
28.78
98
26. Giňovský Ján
50m:
29.62
98
27. Hrabovský Adam
50m:
30.29
00
28. Fojtík Matej
50m:
30.99
99
29. Kuropka Daniel
50m:
30.73
99
30. Kadlec Andrej
50m:
30.13
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
ŠKP Košice
RT
body
59.73 +0,84
534 R
59.80 +0,84
532 R
59.83 +0,67
532
1:00.01 +0,75
527
1:00.16 +0,66
523
1:00.50 +0,68
514
1:00.53 +0,75
513
1:01.63 +0,83
486
1:01.89 +0,74
480
1:02.02 +0,59
477
1:02.14 +0,86
474
1:02.28 +0,73
471
1:03.30 +0,68
449
1:03.78 +0,82
439
1:04.71 +0,69
420
1:05.51 +0,78
405
1:08.32 +0,77
357
1:09.37 +0,65
341
32.00
Slavia ŠG Trenčín
31.87
Orca Bratislava
32.10
PK Banská Štiavnica
32.26
VŠK UK Bratislava
32.05
J&T Bratislava
32.19
Slávia PU Prešov
32.52
Piešťanský PK
32.80
Orca Bratislava
33.64
VŠK UK Bratislava
33.72
Slavia ŠG Trenčín
34.15
Považskobystrický PO
33.61
J&T Bratislava
34.52
Slávia PU Prešov
34.16
PK Martin
34.42
PK Martin
34.52
Kúpele Piešťany
37.59
AQUATICS Nitra
39.24
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 68
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 100m motýlik
disciplína 38
21.12.2014 - 10:28
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
56.55
59.39
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Berlin (GER)
Trenčín
26.01.2002
18.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Syllabová Miroslava
50m:
28.96
90
28.96
100m:
1:01.94
28.79
100m:
1:03.36
30.47
100m:
1:04.63
30.29
100m:
1:04.82
30.21
100m:
1:04.90
29.37
100m:
1:05.06
32.15
100m:
1:08.83
31.77
100m:
1:08.96
32.29
100m:
1:09.00
32.23
100m:
1:09.33
32.35
100m:
1:10.29
33.02
100m:
1:10.30
33.08
100m:
1:10.44
32.33
100m:
1:10.74
31.48
100m:
1:11.19
33.09
100m:
1:11.27
32.79
100m:
1:11.67
33.53
100m:
1:12.10
34.12
100m:
1:13.44
34.58
100m:
1:14.59
34.54
100m:
1:14.78
34.89
100m:
1:15.91
2. Mišendová Barbora
50m:
28.79
98
3. Šimovičová Lucia
50m:
30.47
99
4. Mikušová Carmen
50m:
30.29
98
5. Bániková Tatiana
50m:
30.21
94
6. Podmaníková Andrea
50m:
29.37
98
7. Grexová Martina
50m:
32.15
95
8. Borovová Erika
50m:
31.77
97
9. Linkeschová Lucia
50m:
32.29
01
10. Strempeková Klaudia
50m:
32.23
97
11. Timková Kristína
50m:
32.35
99
12. Balogová Nina
50m:
33.02
00
13. Tóthová Iveta
50m:
33.08
97
14. Pekelská Viktória
50m:
32.33
00
15. Holešová Alexandra
50m:
31.48
00
16. Hantáková Nataša
50m:
33.09
99
17. Komorníková Viktória
50m:
32.79
98
18. Bellušová Diana
50m:
33.53
00
19. Loncková Zuzana
50m:
34.12
01
20. Bogárová Zora
50m:
34.58
00
21. Bábska Andrea
50m:
34.54
99
22. Moréová Barbara
50m:
34.89
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
1:01.94 +0,74
702 A
1:03.36 +0,68
655 A
1:04.63 +0,72
617 A
1:04.82 +0,72
612 A
1:04.90 +0,72
610 A
1:05.06 +0,81
605 A
1:08.83 +0,80
511 B
1:08.96 +0,81
508 B
1:09.00 +0,74
507 B
1:09.33 +0,70
500 B
1:10.29 +0,76
480 B
1:10.30 +0,75
480 B
1:10.44 +0,79
477 R
1:10.74 +0,84
471 R
1:11.19 +0,79
462
1:11.27 +0,75
460
1:11.67 +0,84
453
1:12.10 +0,81
445
1:13.44 +0,69
421
1:14.59 +0,88
402
1:14.78 +0,77
398
1:15.91 +0,69
381
32.98
Dukla Banská Bystrica
34.57
Orca Bratislava
34.16
ŠKP Košice
34.53
Orca Bratislava
34.69
Piraňa Topoľčany
35.69
Flipper Brezno
36.68
Marea klub Košice
37.19
ŠKP Košice
36.71
Slavia ŠG Trenčín
37.10
Nereus Žilina
37.94
Nereus Žilina
37.28
ŠKP Košice
37.36
PK Martin
38.41
VŠK UK Bratislava
39.71
Matador Púchov
38.18
SPK Bratislava
38.88
ŠKP Košice
38.57
Nereus Žilina
39.32
Kúpele Piešťany
40.01
Piešťanský PK
40.24
Marea klub Košice
41.02
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 69
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 38, ženy, 100m motýlik, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Szikorová Jana
50m:
34.60
00
34.60
100m:
1:15.96
34.97
100m:
1:16.11
35.65
100m:
1:17.75
35.63
100m:
1:17.99
36.18
100m:
1:19.40
36.45
100m:
1:21.95
37.51
100m:
1:29.64
40.36
100m:
1:32.45
24. Komorníková Natália
50m:
34.97
00
25. Lichnerová Linda
50m:
35.65
00
26. Vrbová Júlia
50m:
35.63
98
27. Papšová Saskia
50m:
36.18
01
28. Kielarová Viktória
50m:
36.45
99
29. Zahradníková Romana
50m:
37.51
99
30. Kecerová Dorotka
50m:
40.36
01
čas
Matador Púchov
RT
body
1:15.96 +0,73
380
1:16.11 +0,83
378
1:17.75 +0,76
354
1:17.99 +0,81
351
1:19.40 +0,93
333
1:21.95 +0,82
303
1:29.64 +0,75
231
1:32.45 +0,70
211
41.36
SPK Bratislava
41.14
Nereus Žilina
42.10
UMB Banská Bystrica
42.36
Kúpele Piešťany
43.22
UMB Banská Bystrica
45.50
MPK Dolný Kubín
52.13
MPK Dolný Kubín
52.09
muži, 100m polohové preteky
disciplína 39
21.12.2014 - 10:40
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
54.72
55.27
Klobučník Tomáš
Medo Milan
TOPTO
TOPTO
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
Istanbul (TUR)
Istanbul (TUR)
10.12.2009
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Grznár Ľuboš
50m:
26.15
88
26.15
100m:
57.30
28.70
100m:
58.78
26.27
100m:
58.80
27.06
100m:
59.09
27.92
100m:
59.22
28.33
100m:
59.54
28.03
100m:
59.58
27.66
100m:
59.79
27.70
100m:
1:00.21
28.24
100m:
1:00.77
28.47
100m:
1:01.09
27.84
100m:
1:02.74
2. Klobučník Tomáš
50m:
28.70
90
3. Kubický Rostislav
50m:
26.27
94
4. Světlík Alexander
50m:
27.06
98
5. Kupec Gabriel
50m:
27.92
99
6. Halas Adam
50m:
28.33
98
7. Smetana Marek
50m:
28.03
97
8. Kondel Richard
50m:
27.66
91
9. Tomáš Jakub
50m:
27.70
94
10. Somogyi Filip
50m:
28.24
99
11. Fratrič Ivan
50m:
28.47
98
12. Bielik Rastislav
50m:
27.84
Splash Meet Manager 11, 11.34029
91
čas
VŠK UK Bratislava
RT
body
57.30 +0,68
693 A
58.78 +0,72
642 A
58.80 +0,74
641 A
59.09 +0,67
632 A
59.22 +0,74
627 A
59.54 +0,76
617 A
59.58 +0,68
616 B
59.79 +0,62
610 B
1:00.21 +0,68
597 B
1:00.77 +0,66
581 B
1:01.09 +0,74
571 B
1:02.74 +0,72
528 B
31.15
Dukla Banská Bystrica
30.08
Dukla Banská Bystrica
32.53
SPK Bratislava
32.03
Piraňa Topoľčany
31.30
STU Trnava
31.21
SPK Bratislava
31.55
AC Malacky
32.13
ŠKP Košice
32.51
Dukla Banská Bystrica
32.53
Orca Bratislava
32.62
J&T Bratislava
34.90
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 70
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 39, muži, 100m polohové preteky, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
13. Dzurec Michael
50m:
29.43
93
29.43
100m:
1:03.14
30.00
100m:
1:03.23
28.68
100m:
1:03.60
29.62
100m:
1:03.89
29.03
100m:
1:04.22
29.51
100m:
1:04.30
29.93
100m:
1:04.40
29.49
100m:
1:04.43
29.82
100m:
1:04.49
29.37
100m:
1:04.56
29.48
100m:
1:04.58
29.66
100m:
1:04.70
29.06
100m:
1:05.32
32.10
100m:
1:05.39
30.08
100m:
1:06.56
31.29
100m:
1:08.86
31.12
100m:
1:11.35
14. Fázik Pavol
50m:
30.00
95
15. Gachulinec Denis
50m:
28.68
97
16. Tolkunov Tomáš
50m:
29.62
98
17. Tomči Andrej
50m:
29.03
97
18. Machovič Ondrej
50m:
29.51
98
19. Putala Marian
50m:
29.93
84
20. Kačík Jakub
50m:
29.49
96
21. Hlavatý Martin
50m:
29.82
73
22. Hrycko Ján
50m:
29.37
96
23. Bartáky Dávid
50m:
29.48
99
24. Valášek Peter
50m:
29.66
98
25. Baštek Adam
50m:
29.06
86
26. Bilený Juraj
50m:
32.10
96
27. Levický Filip
50m:
30.08
97
28. Markovič Filip
50m:
31.29
95
29. Gordík Jakub
50m:
31.12
DNS Janik Matúš
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
01
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
1:03.14 +0,75
518 R
1:03.23 +0,72
515 R
1:03.60 +0,63
506
1:03.89 +0,69
500
1:04.22 +0,81
492
1:04.30 +0,67
490
1:04.40 +0,69
488
1:04.43 +0,77
487
1:04.49 +0,71
486
1:04.56 +0,68
484
1:04.58 +0,66
484
1:04.70 +0,69
481
1:05.32 +0,88
467
1:05.39 +0,84
466
1:06.56 +0,68
442
1:08.86 +0,86
399
1:11.35 +0,63
359
33.71
Dukla Banská Bystrica
33.23
Považskobystrický PO
34.92
J&T Bratislava
34.27
Orca Michalovce
35.19
STU Trnava
34.79
VŠK UK Bratislava
34.47
Považskobystrický PO
34.94
J&T Bratislava
34.67
Orca Bratislava
35.19
Nereus Žilina
35.10
Považskobystrický PO
35.04
VŠK UK Bratislava
36.26
Piešťanský PK
33.29
Chemes Humenné
36.48
Marea klub Košice
37.57
Nereus Žilina
40.23
Kúpele Piešťany
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 71
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 100m polohové preteky
disciplína 40
21.12.2014 - 10:51
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
59.71
1:01.78
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky rozplavby
KUPI
JTBA
Athens (GRE)
Istanbul (TUR)
16.03.2000
11.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
1. Lászlová Silvia
50m:
29.15
93
29.15
100m:
1:04.33
100m:
1:05.38
30.76
100m:
1:05.67
30.08
100m:
1:06.48
30.82
100m:
1:06.66
30.50
100m:
1:06.72
31.97
100m:
1:06.86
31.27
100m:
1:06.94
32.11
100m:
1:07.46
31.82
100m:
1:07.83
31.79
100m:
1:07.97
30.86
100m:
1:08.11
32.84
100m:
1:09.65
33.12
100m:
1:09.85
33.61
100m:
1:10.14
32.79
100m:
1:10.74
31.34
100m:
1:10.86
32.91
100m:
1:10.89
32.36
100m:
1:11.05
32.45
100m:
1:11.30
33.80
100m:
1:11.38
33.08
100m:
1:11.42
2. Podmaníková Andrea
50m:
30.15
30.15
98
3. Bartovičová Barbara
50m:
30.76
98
4. Mižúrová Patrícia
50m:
30.08
99
5. Mičudová Simona
50m:
30.82
98
6. Križanová Barbora
50m:
30.50
96
7. Trnovcová Aurélia
50m:
31.97
93
8. Mimovičová Zuzana
50m:
31.27
89
9. Pavlikovská Zuzana
50m:
32.11
99
10. Drábiková Soňa
50m:
31.82
99
11. Glozmeková Dominika
50m:
31.79
93
12. Malíková Agáta
50m:
30.86
95
13. Dvončová Kristína
50m:
32.84
96
14. Bábska Lara
50m:
33.12
00
15. Hantáková Nataša
50m:
33.61
99
16. Pekelská Viktória
50m:
32.79
00
17. Aneštíková Katarína
50m:
31.34
99
18. Macková Natália
50m:
32.91
00
19. Dobroňová Soňa
50m:
32.36
99
20. Bročková Eva
50m:
32.45
00
21. Borovová Erika
50m:
33.80
97
22. Mészárosová Ema
50m:
33.08
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
čas
VŠK UK Bratislava
RT
body
1:04.33 +0,78
723 A
1:05.38 +0,78
688 A
1:05.67 +0,74
679 A
1:06.48 +0,66
655 A
1:06.66 +0,68
649 A
1:06.72 +0,72
648 A
1:06.86 +0,70
644 B
1:06.94 +0,67
641 B
1:07.46 +0,77
627 B
1:07.83 +0,67
616 B
1:07.97 +0,79
613 B
1:08.11 +0,70
609 B
1:09.65 +0,77
569 R
1:09.85 +0,71
564 R
1:10.14 +0,62
557
1:10.74 +0,84
543
1:10.86 +0,74
541
1:10.89 +0,73
540
1:11.05 +0,69
536
1:11.30 +0,77
531
1:11.38 +0,79
529
1:11.42 +0,83
528
35.18
Piraňa Topoľčany
35.23
STU Trnava
34.91
PK Martin
36.40
SPK Bratislava
35.84
STU Trnava
36.22
Dukla Banská Bystrica
34.89
ŠKP Košice
35.67
SPK Bratislava
35.35
Aquasport Levice
36.01
STU Trnava
36.18
Piešťanský PK
37.25
Nereus Žilina
36.81
SPK Bratislava
36.73
Matador Púchov
36.53
PK Martin
37.95
Dukla Banská Bystrica
39.52
STU Trnava
37.98
Nereus Žilina
38.69
Orca Bratislava
38.85
Marea klub Košice
37.58
Atóm Levice
38.34
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 72
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 40, ženy, 100m polohové preteky, rozplavby, 13 roč. a st.
Roč.
por.
23. Kubalová Martina Hana
50m:
32.51
99
32.51
100m:
1:11.48
33.13
100m:
1:12.08
34.34
100m:
1:12.11
35.05
100m:
1:13.14
33.69
100m:
1:13.14
34.74
100m:
1:14.36
33.85
100m:
1:14.94
100m:
1:15.07
24. Böhmová Ema
50m:
33.13
99
25. Jedličková Katarína
50m:
34.34
00
26. Potančoková Timea
50m:
35.05
00
Horváthová Kristína
50m:
33.69
99
28. Balogová Nina
50m:
34.74
00
29. Timková Kristína
50m:
33.85
99
30. Holešová Alexandra
50m:
33.60
33.60
00
čas
Orca Bratislava
RT
body
1:11.48 +0,74
527
1:12.08 +0,90
514
1:12.11 +0,71
513
1:13.14 +0,71
492
1:13.14 +0,65
492
1:14.36 +0,75
468
1:14.94 +0,78
457
1:15.07 +0,78
455
38.97
Dukla Banská Bystrica
38.95
STU Trnava
37.77
PK Banská Štiavnica
38.09
ŠKP Košice
39.45
Nereus Žilina
39.62
Nereus Žilina
41.09
VŠK UK Bratislava
41.47
muži, 1500m voľný spôsob
disciplína 41
21.12.2014 - 11:02
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
14:38.64
15:13.88
Nagy Richard
Nagy Richard
13 roč. a st.
Výsledky
JTBA
JTBA
Plzeň (CZE)
Szczecin (POL)
18.10.2014
10.12.2011
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Rosipal Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.19
1:00.61
1:32.42
2:04.57
2:37.01
3:09.51
3:42.17
4:14.76
99
29.19
31.42
31.81
32.15
32.44
32.50
32.66
32.59
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:47.65
5:20.49
5:53.58
6:26.44
6:59.18
7:32.19
8:05.73
8:38.40
29.09
31.53
31.80
32.27
32.46
32.46
32.59
32.70
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:48.05
5:21.21
5:54.39
6:27.83
7:01.41
7:35.33
8:08.80
8:42.26
28.41
31.30
31.97
32.26
32.31
32.48
32.28
32.38
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:46.15
5:19.37
5:52.96
6:25.98
6:59.49
7:33.06
8:07.24
8:42.01
2. Mizera Daniel
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.09
1:00.62
1:32.42
2:04.69
2:37.15
3:09.61
3:42.20
4:14.90
99
3. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
28.41
59.71
1:31.68
2:03.94
2:36.25
3:08.73
3:41.01
4:13.39
Splash Meet Manager 11, 11.34029
96
J&T Bratislava
32.89
32.84
33.09
32.86
32.74
33.01
33.54
32.67
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
16:20.46 +0,81
9:11.40
9:44.05
10:17.41
10:50.66
11:23.90
11:56.94
12:30.01
13:03.11
33.00
32.65
33.36
33.25
33.24
33.04
33.07
33.10
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:15.67
9:49.30
10:22.51
10:55.85
11:29.09
12:02.40
12:35.79
13:09.25
33.41
33.63
33.21
33.34
33.24
33.31
33.39
33.46
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:15.85
9:49.55
10:24.15
10:59.29
11:32.73
12:08.87
12:43.57
13:18.01
33.84
33.70
34.60
35.14
33.44
36.14
34.70
34.44
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
J&T Bratislava
33.15
33.16
33.18
33.44
33.58
33.92
33.47
33.46
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
16:26.50 +0,81
J&T Bratislava
32.76
33.22
33.59
33.02
33.51
33.57
34.18
34.77
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
13:36.36
14:09.28
14:42.55
15:15.59
15:48.52
16:20.46
13:42.39
14:15.42
14:48.56
15:21.48
15:54.12
16:26.50
16:39.14 +0,76
Registered to Slovenská plavecká federácia
13:51.69
14:25.84
15:00.19
15:34.90
16:07.89
16:39.14
651
33.25
32.92
33.27
33.04
32.93
31.94
639
33.14
33.03
33.14
32.92
32.64
32.38
615
33.68
34.15
34.35
34.71
32.99
31.25
21.12.2014 16:11 - Strana 73
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 41, muži, 1500m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
4. Černek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.63
1:01.88
1:34.23
2:06.89
2:39.63
3:12.59
3:46.06
4:19.61
99
29.63
32.25
32.35
32.66
32.74
32.96
33.47
33.55
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:53.37
5:26.85
6:00.84
6:34.88
7:09.01
7:43.15
8:17.37
8:51.60
30.05
32.78
33.51
33.63
33.96
34.20
34.38
34.63
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:01.93
5:36.64
6:11.45
6:46.36
7:21.51
7:56.70
8:31.69
9:06.72
30.12
34.01
34.51
34.06
34.85
34.75
34.45
34.76
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.40
5:42.01
6:16.38
6:51.15
7:26.17
8:01.21
8:36.39
9:11.68
30.52
33.69
34.17
34.58
34.50
34.46
34.83
34.74
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.19
5:41.10
6:15.89
6:51.03
7:26.35
8:01.80
8:37.10
9:12.57
31.05
34.01
34.23
34.52
34.39
34.25
34.28
34.91
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.53
5:41.45
6:15.92
6:51.23
7:25.87
8:01.01
8:36.18
9:10.83
31.02
34.24
34.45
34.48
35.39
34.66
34.48
34.80
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:08.26
5:43.50
6:18.51
6:53.17
7:28.14
8:03.31
8:38.24
9:13.60
31.33
34.35
34.67
34.88
34.94
35.00
34.64
34.95
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:09.43
5:43.73
6:18.06
6:52.49
7:27.13
8:01.83
8:36.81
9:12.11
5. Popelka Šimon
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.05
1:02.83
1:36.34
2:09.97
2:43.93
3:18.13
3:52.51
4:27.14
99
6. Kádek Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.12
1:04.13
1:38.64
2:12.70
2:47.55
3:22.30
3:56.75
4:31.51
98
7. Pavuk Marek
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.52
1:04.21
1:38.38
2:12.96
2:47.46
3:21.92
3:56.75
4:31.49
99
8. Arnold Oliver
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.05
1:05.06
1:39.29
2:13.81
2:48.20
3:22.45
3:56.73
4:31.64
99
9. Primorac Marko
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.02
1:05.26
1:39.71
2:14.19
2:49.58
3:24.24
3:58.72
4:33.52
99
10. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.33
1:05.68
1:40.35
2:15.23
2:50.17
3:25.17
3:59.81
4:34.76
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
čas
PK Martin
33.76
33.48
33.99
34.04
34.13
34.14
34.22
34.23
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
34.38
34.43
34.82
34.60
33.94
34.13
34.16
34.22
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:41.89
10:16.93
10:52.22
11:27.40
12:02.28
12:37.37
13:12.35
13:46.96
35.17
35.04
35.29
35.18
34.88
35.09
34.98
34.61
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
35.11
34.82
35.10
34.67
34.99
35.16
34.82
36.12
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:47.90
10:23.37
10:58.78
11:34.16
12:09.08
12:44.02
13:18.96
13:53.60
35.33
35.47
35.41
35.38
34.92
34.94
34.94
34.64
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:46.19
10:21.11
10:56.65
11:31.48
12:06.82
12:41.96
13:17.34
13:53.10
35.36
34.92
35.54
34.83
35.34
35.14
35.38
35.76
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
35.35
34.96
35.57
35.42
35.72
35.39
35.74
35.21
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
35.38
35.40
35.75
35.65
35.66
35.77
35.92
36.12
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:46.79
10:21.61
10:56.71
11:31.38
12:06.37
12:41.53
13:16.35
13:52.47
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
9:48.95
10:23.91
10:59.48
11:34.90
12:10.62
12:46.01
13:21.75
13:56.96
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
9:47.49
10:22.89
10:58.64
11:34.29
12:09.95
12:45.72
13:21.64
13:57.76
Registered to Slovenská plavecká federácia
14:28.88
15:05.00
15:40.23
16:16.28
16:52.27
17:25.46
17:29.40 +0,89
Kúpele Piešťany
34.67
34.30
34.33
34.43
34.64
34.70
34.98
35.30
14:28.51
15:03.27
15:38.29
16:12.94
16:47.44
17:19.53
17:25.46 +0,78
Kúpele Piešťany
34.74
35.24
35.01
34.66
34.97
35.17
34.93
35.36
14:27.73
15:02.89
15:37.96
16:12.27
16:46.03
17:18.25
17:19.53 +0,71
SPK Bratislava
34.89
34.92
34.47
35.31
34.64
35.14
35.17
34.65
14:21.65
14:56.37
15:31.08
16:05.75
16:40.30
17:13.74
17:18.25 +0,92
Aquasport Levice
34.70
34.91
34.79
35.14
35.32
35.45
35.30
35.47
14:01.07
14:35.86
15:10.12
15:44.39
16:18.22
16:50.64
17:13.74 +0,71
Aquasport Levice
34.89
35.61
34.37
34.77
35.02
35.04
35.18
35.29
body
595
9:25.98
10:00.41
10:35.23
11:09.83
11:43.77
12:17.90
12:52.06
13:26.28
Orca Bratislava
34.79
34.71
34.81
34.91
35.15
35.19
34.99
35.03
RT
16:50.64 +0,93
14:32.50
15:08.14
15:43.90
16:19.60
16:55.23
17:29.40
17:35.78 +0,74
14:34.34
15:10.53
15:46.85
16:23.24
16:59.86
17:35.78
34.79
34.79
34.26
34.27
33.83
32.42
556
34.69
34.72
34.71
34.67
34.55
33.44
548
35.26
35.16
35.07
34.31
33.76
32.22
546
34.91
34.76
35.02
34.65
34.50
32.09
537
35.78
36.12
35.23
36.05
35.99
33.19
531
35.54
35.64
35.76
35.70
35.63
34.17
522
36.58
36.19
36.32
36.39
36.62
35.92
21.12.2014 16:11 - Strana 74
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 41, muži, 1500m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
11. Horský Jakub
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.47
1:08.34
1:44.83
2:21.32
2:57.81
3:34.57
4:11.04
4:47.68
00
32.47
35.87
36.49
36.49
36.49
36.76
36.47
36.64
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:23.86
6:01.20
6:37.84
7:14.77
7:51.90
8:28.53
9:05.80
9:43.07
32.72
35.70
36.12
36.66
36.35
37.33
37.13
37.57
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:27.15
6:04.16
6:41.83
7:20.04
7:58.65
8:36.52
9:11.39
9:46.98
31.83
34.41
35.18
35.61
36.36
36.40
36.52
36.33
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:19.38
5:55.96
6:32.95
7:09.69
7:46.75
8:23.74
9:00.74
9:37.59
32.48
35.72
36.40
36.75
36.74
36.74
37.03
36.22
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.12
6:02.14
6:38.68
7:15.94
7:53.21
8:30.45
9:08.50
9:45.06
32.45
35.56
36.41
36.79
37.03
36.80
36.69
37.08
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.38
6:02.52
6:39.69
7:16.80
7:53.63
8:30.73
9:08.37
9:45.61
32.83
36.84
37.05
38.03
38.54
39.62
39.61
39.72
450m: 5:41.93
500m: 6:20.65
550m: 6:57.09
600m: 7:35.84
650m: 8:15.62
700m: 8:54.36
750m: 9:33.59
800m: 10:10.12
31.73
36.29
37.68
38.34
39.27
39.19
38.84
38.81
450m: 5:39.60
500m: 6:19.39
550m: 6:58.74
600m: 7:37.76
650m: 8:17.24
700m: 8:55.33
750m: 9:34.82
800m: 10:14.65
12. Hrabovský Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.72
1:08.42
1:44.54
2:21.20
2:57.55
3:34.88
4:12.01
4:49.58
00
13. Šimčák Július
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.83
1:06.24
1:41.42
2:17.03
2:53.39
3:29.79
4:06.31
4:42.64
99
14. Fojtík Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.48
1:08.20
1:44.60
2:21.35
2:58.09
3:34.83
4:11.86
4:48.08
99
15. Cidorík Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.45
1:08.01
1:44.42
2:21.21
2:58.24
3:35.04
4:11.73
4:48.81
97
16. Petra Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.83
1:09.67
1:46.72
2:24.75
3:03.29
3:42.91
4:22.52
5:02.24
96
17. Džubara Mário
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.73
1:08.02
1:45.70
2:24.04
3:03.31
3:42.50
4:21.34
5:00.15
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Kúpele Piešťany
36.18
37.34
36.64
36.93
37.13
36.63
37.27
37.27
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
36.96
36.75
36.26
36.87
37.21
36.95
36.91
37.19
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:23.62
11:01.21
11:38.50
12:15.79
12:52.32
13:29.63
14:07.15
14:43.18
36.64
37.59
37.29
37.29
36.53
37.31
37.52
36.03
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:14.61
10:51.78
11:29.21
12:06.41
12:43.56
13:20.87
13:58.25
14:35.85
37.02
37.17
37.43
37.20
37.15
37.31
37.38
37.60
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:21.94
10:59.71
11:35.97
12:13.71
12:50.67
13:28.19
14:05.59
14:43.03
36.88
37.77
36.26
37.74
36.96
37.52
37.40
37.44
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
37.39
37.68
37.46
37.85
37.60
37.44
37.45
37.49
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
39.76
39.77
36.58
39.57
38.70
38.80
39.04
39.14
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
39.88
40.38
39.66
40.69
39.70
39.52
39.39
39.38
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:23.00
11:00.68
11:38.14
12:15.99
12:53.59
13:31.03
14:08.48
14:45.97
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:49.88
11:29.65
12:06.23
12:45.80
13:24.50
14:03.30
14:42.34
15:21.48
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:54.53
11:34.91
12:14.57
12:55.26
13:34.96
14:14.48
14:53.87
15:33.25
Registered to Slovenská plavecká federácia
15:23.75
16:02.03
16:39.72
17:17.18
17:55.05
18:31.49
19:13.11 +0,70
Slávia PU Prešov
39.45
39.79
39.35
39.02
39.48
38.09
39.49
39.83
15:20.97
15:58.44
16:35.59
17:13.27
17:49.10
18:24.05
18:31.49 +0,93
Slávia PU Prešov
39.69
38.72
36.44
38.75
39.78
38.74
39.23
36.53
15:13.90
15:51.78
16:28.33
17:05.17
17:41.42
18:15.75
18:24.05 +0,94
Slavia ŠG Trenčín
36.57
37.14
37.17
37.11
36.83
37.10
37.64
37.24
15:19.15
15:54.09
16:30.11
17:05.35
17:40.48
18:14.12
18:15.75 +0,78
PK Martin
37.04
37.02
36.54
37.26
37.27
37.24
38.05
36.56
15:15.23
15:52.27
16:28.81
17:05.52
17:41.98
18:13.17
18:14.12 +0,82
ŠKP Košice
36.74
36.58
36.99
36.74
37.06
36.99
37.00
36.85
body
470
10:20.03
10:56.78
11:33.04
12:09.91
12:47.12
13:24.07
14:00.98
14:38.17
PK Martin
37.57
37.01
37.67
38.21
38.61
37.87
34.87
35.59
RT
18:13.17 +0,96
16:01.25
16:38.68
17:18.43
17:57.45
18:35.36
19:13.11
19:25.96 +0,83
16:13.73
16:53.16
17:32.44
18:11.53
18:50.18
19:25.96
37.06
37.04
36.54
36.71
36.46
31.19
469
35.97
34.94
36.02
35.24
35.13
33.64
466
38.05
37.88
36.55
36.84
36.25
34.33
456
37.94
37.47
37.15
37.68
35.83
34.95
447
37.78
38.28
37.69
37.46
37.87
36.44
400
39.77
37.43
39.75
39.02
37.91
37.75
387
40.48
39.43
39.28
39.09
38.65
35.78
21.12.2014 16:11 - Strana 75
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 41, muži, 1500m voľný spôsob
13 - 18 roč.
1. Rosipal Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.19
1:00.61
1:32.42
2:04.57
2:37.01
3:09.51
3:42.17
4:14.76
99
29.19
31.42
31.81
32.15
32.44
32.50
32.66
32.59
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:47.65
5:20.49
5:53.58
6:26.44
6:59.18
7:32.19
8:05.73
8:38.40
29.09
31.53
31.80
32.27
32.46
32.46
32.59
32.70
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:48.05
5:21.21
5:54.39
6:27.83
7:01.41
7:35.33
8:08.80
8:42.26
28.41
31.30
31.97
32.26
32.31
32.48
32.28
32.38
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:46.15
5:19.37
5:52.96
6:25.98
6:59.49
7:33.06
8:07.24
8:42.01
29.63
32.25
32.35
32.66
32.74
32.96
33.47
33.55
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
4:53.37
5:26.85
6:00.84
6:34.88
7:09.01
7:43.15
8:17.37
8:51.60
30.05
32.78
33.51
33.63
33.96
34.20
34.38
34.63
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:01.93
5:36.64
6:11.45
6:46.36
7:21.51
7:56.70
8:31.69
9:06.72
30.12
34.01
34.51
34.06
34.85
34.75
34.45
34.76
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.40
5:42.01
6:16.38
6:51.15
7:26.17
8:01.21
8:36.39
9:11.68
2. Mizera Daniel
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.09
1:00.62
1:32.42
2:04.69
2:37.15
3:09.61
3:42.20
4:14.90
99
3. Tóth Nikolaj
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
28.41
59.71
1:31.68
2:03.94
2:36.25
3:08.73
3:41.01
4:13.39
96
4. Černek Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
29.63
1:01.88
1:34.23
2:06.89
2:39.63
3:12.59
3:46.06
4:19.61
99
5. Popelka Šimon
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.05
1:02.83
1:36.34
2:09.97
2:43.93
3:18.13
3:52.51
4:27.14
99
6. Kádek Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.12
1:04.13
1:38.64
2:12.70
2:47.55
3:22.30
3:56.75
4:31.51
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
J&T Bratislava
32.89
32.84
33.09
32.86
32.74
33.01
33.54
32.67
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
16:20.46 +0,81
9:11.40
9:44.05
10:17.41
10:50.66
11:23.90
11:56.94
12:30.01
13:03.11
33.00
32.65
33.36
33.25
33.24
33.04
33.07
33.10
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:15.67
9:49.30
10:22.51
10:55.85
11:29.09
12:02.40
12:35.79
13:09.25
33.41
33.63
33.21
33.34
33.24
33.31
33.39
33.46
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:15.85
9:49.55
10:24.15
10:59.29
11:32.73
12:08.87
12:43.57
13:18.01
33.84
33.70
34.60
35.14
33.44
36.14
34.70
34.44
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:25.98
10:00.41
10:35.23
11:09.83
11:43.77
12:17.90
12:52.06
13:26.28
34.38
34.43
34.82
34.60
33.94
34.13
34.16
34.22
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:41.89
10:16.93
10:52.22
11:27.40
12:02.28
12:37.37
13:12.35
13:46.96
35.17
35.04
35.29
35.18
34.88
35.09
34.98
34.61
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
35.11
34.82
35.10
34.67
34.99
35.16
34.82
36.12
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
J&T Bratislava
33.15
33.16
33.18
33.44
33.58
33.92
33.47
33.46
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
16:26.50 +0,81
J&T Bratislava
32.76
33.22
33.59
33.02
33.51
33.57
34.18
34.77
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
14:01.07
14:35.86
15:10.12
15:44.39
16:18.22
16:50.64
17:13.74 +0,71
Aquasport Levice
34.89
35.61
34.37
34.77
35.02
35.04
35.18
35.29
13:51.69
14:25.84
15:00.19
15:34.90
16:07.89
16:39.14
16:50.64 +0,93
Orca Bratislava
34.79
34.71
34.81
34.91
35.15
35.19
34.99
35.03
13:42.39
14:15.42
14:48.56
15:21.48
15:54.12
16:26.50
16:39.14 +0,76
PK Martin
33.76
33.48
33.99
34.04
34.13
34.14
34.22
34.23
13:36.36
14:09.28
14:42.55
15:15.59
15:48.52
16:20.46
9:46.79
10:21.61
10:56.71
11:31.38
12:06.37
12:41.53
13:16.35
13:52.47
Registered to Slovenská plavecká federácia
14:21.65
14:56.37
15:31.08
16:05.75
16:40.30
17:13.74
17:18.25 +0,92
14:27.73
15:02.89
15:37.96
16:12.27
16:46.03
17:18.25
651
33.25
32.92
33.27
33.04
32.93
31.94
639
33.14
33.03
33.14
32.92
32.64
32.38
615
33.68
34.15
34.35
34.71
32.99
31.25
595
34.79
34.79
34.26
34.27
33.83
32.42
556
34.69
34.72
34.71
34.67
34.55
33.44
548
35.26
35.16
35.07
34.31
33.76
32.22
21.12.2014 16:11 - Strana 76
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 41, žiaci, 1500m voľný spôsob, 13 - 18 roč.
Roč.
por.
7. Pavuk Marek
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.52
1:04.21
1:38.38
2:12.96
2:47.46
3:21.92
3:56.75
4:31.49
99
30.52
33.69
34.17
34.58
34.50
34.46
34.83
34.74
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.19
5:41.10
6:15.89
6:51.03
7:26.35
8:01.80
8:37.10
9:12.57
31.05
34.01
34.23
34.52
34.39
34.25
34.28
34.91
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:06.53
5:41.45
6:15.92
6:51.23
7:25.87
8:01.01
8:36.18
9:10.83
31.02
34.24
34.45
34.48
35.39
34.66
34.48
34.80
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:08.26
5:43.50
6:18.51
6:53.17
7:28.14
8:03.31
8:38.24
9:13.60
31.33
34.35
34.67
34.88
34.94
35.00
34.64
34.95
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:09.43
5:43.73
6:18.06
6:52.49
7:27.13
8:01.83
8:36.81
9:12.11
32.47
35.87
36.49
36.49
36.49
36.76
36.47
36.64
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:23.86
6:01.20
6:37.84
7:14.77
7:51.90
8:28.53
9:05.80
9:43.07
32.72
35.70
36.12
36.66
36.35
37.33
37.13
37.57
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:27.15
6:04.16
6:41.83
7:20.04
7:58.65
8:36.52
9:11.39
9:46.98
31.83
34.41
35.18
35.61
36.36
36.40
36.52
36.33
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:19.38
5:55.96
6:32.95
7:09.69
7:46.75
8:23.74
9:00.74
9:37.59
8. Arnold Oliver
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.05
1:05.06
1:39.29
2:13.81
2:48.20
3:22.45
3:56.73
4:31.64
99
9. Primorac Marko
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.02
1:05.26
1:39.71
2:14.19
2:49.58
3:24.24
3:58.72
4:33.52
99
10. Melicháč Lukáš
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.33
1:05.68
1:40.35
2:15.23
2:50.17
3:25.17
3:59.81
4:34.76
97
11. Horský Jakub
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.47
1:08.34
1:44.83
2:21.32
2:57.81
3:34.57
4:11.04
4:47.68
00
12. Hrabovský Adam
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.72
1:08.42
1:44.54
2:21.20
2:57.55
3:34.88
4:12.01
4:49.58
00
13. Šimčák Július
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.83
1:06.24
1:41.42
2:17.03
2:53.39
3:29.79
4:06.31
4:42.64
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Aquasport Levice
34.70
34.91
34.79
35.14
35.32
35.45
35.30
35.47
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
35.33
35.47
35.41
35.38
34.92
34.94
34.94
34.64
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:46.19
10:21.11
10:56.65
11:31.48
12:06.82
12:41.96
13:17.34
13:53.10
35.36
34.92
35.54
34.83
35.34
35.14
35.38
35.76
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
35.35
34.96
35.57
35.42
35.72
35.39
35.74
35.21
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
35.38
35.40
35.75
35.65
35.66
35.77
35.92
36.12
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:20.03
10:56.78
11:33.04
12:09.91
12:47.12
13:24.07
14:00.98
14:38.17
36.96
36.75
36.26
36.87
37.21
36.95
36.91
37.19
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:23.62
11:01.21
11:38.50
12:15.79
12:52.32
13:29.63
14:07.15
14:43.18
36.64
37.59
37.29
37.29
36.53
37.31
37.52
36.03
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:14.61
10:51.78
11:29.21
12:06.41
12:43.56
13:20.87
13:58.25
14:35.85
37.02
37.17
37.43
37.20
37.15
37.31
37.38
37.60
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:48.95
10:23.91
10:59.48
11:34.90
12:10.62
12:46.01
13:21.75
13:56.96
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
9:47.49
10:22.89
10:58.64
11:34.29
12:09.95
12:45.72
13:21.64
13:57.76
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
15:15.23
15:52.27
16:28.81
17:05.52
17:41.98
18:13.17
18:14.12 +0,82
ŠKP Košice
36.74
36.58
36.99
36.74
37.06
36.99
37.00
36.85
14:34.34
15:10.53
15:46.85
16:23.24
16:59.86
17:35.78
18:13.17 +0,96
PK Martin
37.57
37.01
37.67
38.21
38.61
37.87
34.87
35.59
14:32.50
15:08.14
15:43.90
16:19.60
16:55.23
17:29.40
17:35.78 +0,74
Kúpele Piešťany
36.18
37.34
36.64
36.93
37.13
36.63
37.27
37.27
14:28.88
15:05.00
15:40.23
16:16.28
16:52.27
17:25.46
17:29.40 +0,89
Kúpele Piešťany
34.67
34.30
34.33
34.43
34.64
34.70
34.98
35.30
14:28.51
15:03.27
15:38.29
16:12.94
16:47.44
17:19.53
17:25.46 +0,78
Kúpele Piešťany
34.74
35.24
35.01
34.66
34.97
35.17
34.93
35.36
body
546
9:47.90
10:23.37
10:58.78
11:34.16
12:09.08
12:44.02
13:18.96
13:53.60
SPK Bratislava
34.89
34.92
34.47
35.31
34.64
35.14
35.17
34.65
RT
17:19.53 +0,71
15:19.15
15:54.09
16:30.11
17:05.35
17:40.48
18:14.12
18:15.75 +0,78
Registered to Slovenská plavecká federácia
15:13.90
15:51.78
16:28.33
17:05.17
17:41.42
18:15.75
34.91
34.76
35.02
34.65
34.50
32.09
537
35.78
36.12
35.23
36.05
35.99
33.19
531
35.54
35.64
35.76
35.70
35.63
34.17
522
36.58
36.19
36.32
36.39
36.62
35.92
470
37.06
37.04
36.54
36.71
36.46
31.19
469
35.97
34.94
36.02
35.24
35.13
33.64
466
38.05
37.88
36.55
36.84
36.25
34.33
21.12.2014 16:11 - Strana 77
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 41, žiaci, 1500m voľný spôsob, 13 - 18 roč.
Roč.
por.
14. Fojtík Matej
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.48
1:08.20
1:44.60
2:21.35
2:58.09
3:34.83
4:11.86
4:48.08
99
32.48
35.72
36.40
36.75
36.74
36.74
37.03
36.22
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.12
6:02.14
6:38.68
7:15.94
7:53.21
8:30.45
9:08.50
9:45.06
32.45
35.56
36.41
36.79
37.03
36.80
36.69
37.08
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:25.38
6:02.52
6:39.69
7:16.80
7:53.63
8:30.73
9:08.37
9:45.61
32.83
36.84
37.05
38.03
38.54
39.62
39.61
39.72
450m: 5:41.93
500m: 6:20.65
550m: 6:57.09
600m: 7:35.84
650m: 8:15.62
700m: 8:54.36
750m: 9:33.59
800m: 10:10.12
31.73
36.29
37.68
38.34
39.27
39.19
38.84
38.81
450m: 5:39.60
500m: 6:19.39
550m: 6:58.74
600m: 7:37.76
650m: 8:17.24
700m: 8:55.33
750m: 9:34.82
800m: 10:14.65
15. Cidorík Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.45
1:08.01
1:44.42
2:21.21
2:58.24
3:35.04
4:11.73
4:48.81
97
16. Petra Jozef
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.83
1:09.67
1:46.72
2:24.75
3:03.29
3:42.91
4:22.52
5:02.24
96
17. Džubara Mário
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.73
1:08.02
1:45.70
2:24.04
3:03.31
3:42.50
4:21.34
5:00.15
99
čas
PK Martin
37.04
37.02
36.54
37.26
37.27
37.24
38.05
36.56
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:21.94
10:59.71
11:35.97
12:13.71
12:50.67
13:28.19
14:05.59
14:43.03
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
37.39
37.68
37.46
37.85
37.60
37.44
37.45
37.49
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
39.76
39.77
36.58
39.57
38.70
38.80
39.04
39.14
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
39.88
40.38
39.66
40.69
39.70
39.52
39.39
39.38
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
37.94
37.47
37.15
37.68
35.83
34.95
15:23.75
16:02.03
16:39.72
17:17.18
17:55.05
18:31.49
16:01.25
16:38.68
17:18.43
17:57.45
18:35.36
19:13.11
16:13.73
16:53.16
17:32.44
18:11.53
18:50.18
19:25.96
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
17:02.92
17:24.17
Kolníková Veronika
Kolníková Veronika
387
40.48
39.43
39.28
39.09
38.65
35.78
ženy, 1500m voľný spôsob
disciplína 42
21.12.2014 - 12:00
400
39.77
37.43
39.75
39.02
37.91
37.75
19:25.96 +0,83
10:54.53
11:34.91
12:14.57
12:55.26
13:34.96
14:14.48
14:53.87
15:33.25
447
37.78
38.28
37.69
37.46
37.87
36.44
19:13.11 +0,70
10:49.88
11:29.65
12:06.23
12:45.80
13:24.50
14:03.30
14:42.34
15:21.48
Slávia PU Prešov
39.45
39.79
39.35
39.02
39.48
38.09
39.49
39.83
15:20.97
15:58.44
16:35.59
17:13.27
17:49.10
18:24.05
18:31.49 +0,93
10:23.00
11:00.68
11:38.14
12:15.99
12:53.59
13:31.03
14:08.48
14:45.97
Slávia PU Prešov
39.69
38.72
36.44
38.75
39.78
38.74
39.23
36.53
body
456
36.88
37.77
36.26
37.74
36.96
37.52
37.40
37.44
Slavia ŠG Trenčín
36.57
37.14
37.17
37.11
36.83
37.10
37.64
37.24
RT
18:24.05 +0,94
13 roč. a st.
Výsledky
KUPI
KUPI
Zlín (CZE)
Trenčín
01.12.2012
15.12.2006
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
RT
body
13 roč. a st.
1. Mikušová Carmen
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.97
1:04.85
1:39.50
2:14.43
2:49.19
3:24.41
3:59.86
4:35.44
Splash Meet Manager 11, 11.34029
98
30.97
33.88
34.65
34.93
34.76
35.22
35.45
35.58
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:10.69
5:46.13
6:21.60
6:57.22
7:32.73
8:08.28
8:44.00
9:19.72
ŠKP Košice
35.25
35.44
35.47
35.62
35.51
35.55
35.72
35.72
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
17:40.06 +0,73
9:55.31
10:31.23
11:07.13
11:43.20
12:18.94
12:54.85
13:30.76
14:06.72
Registered to Slovenská plavecká federácia
35.59
35.92
35.90
36.07
35.74
35.91
35.91
35.96
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
14:42.76
15:18.61
15:54.59
16:30.29
17:05.95
17:40.06
672
36.04
35.85
35.98
35.70
35.66
34.11
21.12.2014 16:11 - Strana 78
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 42, ženy, 1500m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
2. Hollá Patrícia
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.12
1:04.79
1:39.30
2:14.27
2:49.30
3:24.55
3:59.98
4:35.58
96
31.12
33.67
34.51
34.97
35.03
35.25
35.43
35.60
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:11.05
5:46.92
6:23.00
6:59.09
7:35.15
8:11.05
8:47.05
9:22.89
32.57
35.53
35.87
36.41
36.12
36.11
36.26
36.44
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:21.72
5:57.69
6:33.81
7:10.04
7:46.26
8:22.26
8:58.46
9:34.39
31.82
35.08
35.83
36.78
36.70
36.81
37.04
37.10
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:24.36
6:01.69
6:38.78
7:16.18
7:53.46
8:30.87
9:08.37
9:45.56
32.86
36.30
36.67
37.09
36.90
36.99
37.11
37.30
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:28.38
6:05.83
6:43.39
7:20.42
7:57.20
8:34.30
9:11.13
9:48.23
32.15
35.45
36.63
36.71
36.61
37.11
37.32
37.52
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:27.28
6:04.97
6:42.37
7:19.56
7:56.91
8:34.30
9:12.26
9:50.92
32.62
37.09
37.86
37.84
37.98
37.63
37.87
38.25
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:35.11
6:12.68
6:49.90
7:27.34
8:04.69
8:42.24
9:19.95
9:57.66
32.22
35.24
36.77
36.96
37.27
37.52
38.24
37.86
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:30.01
6:07.57
6:46.40
7:25.15
8:02.87
8:40.88
9:19.63
9:57.30
3. Niepelová Sára
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.57
1:08.10
1:43.97
2:20.38
2:56.50
3:32.61
4:08.87
4:45.31
00
4. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.82
1:06.90
1:42.73
2:19.51
2:56.21
3:33.02
4:10.06
4:47.16
01
5. Paulíková Lenka
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.86
1:09.16
1:45.83
2:22.92
2:59.82
3:36.81
4:13.92
4:51.22
00
6. Benková Laura
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.15
1:07.60
1:44.23
2:20.94
2:57.55
3:34.66
4:11.98
4:49.50
00
7. Balážiková Karolína
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.62
1:09.71
1:47.57
2:25.41
3:03.39
3:41.02
4:18.89
4:57.14
01
8. Záborská Miroslava
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.22
1:07.46
1:44.23
2:21.19
2:58.46
3:35.98
4:14.22
4:52.08
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
čas
Aquasport Levice
35.47
35.87
36.08
36.09
36.06
35.90
36.00
35.84
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
9:58.94
10:35.04
11:11.16
11:47.80
12:23.91
13:00.20
13:36.44
14:12.42
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:10.24
10:46.24
11:22.47
11:58.76
12:34.86
13:11.22
13:47.32
14:23.13
35.85
36.00
36.23
36.29
36.10
36.36
36.10
35.81
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:22.95
11:00.31
11:37.64
12:15.02
12:52.07
13:29.01
14:06.15
14:43.40
37.39
37.36
37.33
37.38
37.05
36.94
37.14
37.25
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:25.29
11:01.73
11:38.74
12:15.77
12:52.71
13:30.15
14:07.12
14:43.89
37.06
36.44
37.01
37.03
36.94
37.44
36.97
36.77
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:28.99
11:07.23
11:45.10
12:23.27
13:00.52
13:38.27
14:16.99
14:55.78
38.07
38.24
37.87
38.17
37.25
37.75
38.72
38.79
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:35.52
11:12.76
11:50.04
12:27.48
13:05.02
13:42.69
14:19.83
14:56.61
37.86
37.24
37.28
37.44
37.54
37.67
37.14
36.78
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:35.75
11:14.04
11:52.17
12:30.97
13:08.14
13:46.31
14:24.59
15:02.91
38.45
38.29
38.13
38.80
37.17
38.17
38.28
38.32
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
15:33.14
16:10.72
16:49.32
17:26.14
18:02.11
18:36.89
18:37.33 +0,84
PK Martin
37.93
37.56
38.83
38.75
37.72
38.01
38.75
37.67
15:20.70
15:58.06
16:35.17
17:12.26
17:49.07
18:24.91
18:36.89 +0,56
Orca Bratislava
37.97
37.57
37.22
37.44
37.35
37.55
37.71
37.71
15:20.75
15:58.11
16:35.13
17:12.51
17:49.62
18:23.39
18:24.91 +0,76
Nereus Žilina
37.78
37.69
37.40
37.19
37.35
37.39
37.96
38.66
14:59.37
15:35.98
16:12.04
16:48.04
17:24.39
17:57.67
18:23.39 +0,80
Kúpele Piešťany
37.16
37.45
37.56
37.03
36.78
37.10
36.83
37.10
14:48.31
15:24.47
16:00.54
16:36.28
17:11.55
17:44.08
17:57.67 +0,73
ŠKP Košice
37.20
37.33
37.09
37.40
37.28
37.41
37.50
37.19
body
664
36.05
36.10
36.12
36.64
36.11
36.29
36.24
35.98
Kúpele Piešťany
36.41
35.97
36.12
36.23
36.22
36.00
36.20
35.93
RT
17:44.08 +0,95
15:33.57
16:10.25
16:47.64
17:25.34
18:02.35
18:37.33
18:48.09 +0,62
Registered to Slovenská plavecká federácia
15:41.57
16:19.38
16:56.97
17:35.36
18:12.98
18:48.09
35.89
36.16
36.07
35.74
35.27
32.53
639
36.24
36.61
36.06
36.00
36.35
33.28
596
37.35
37.36
37.02
37.38
37.11
33.77
593
36.81
37.36
37.11
37.09
36.81
35.84
574
37.36
37.58
38.60
36.82
35.97
34.78
574
36.96
36.68
37.39
37.70
37.01
34.98
557
38.66
37.81
37.59
38.39
37.62
35.11
21.12.2014 16:11 - Strana 79
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 42, ženy, 1500m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
9. Mrázová Janka
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
33.65
1:10.68
1:48.34
2:26.30
3:04.56
3:42.98
4:21.68
5:00.54
99
33.65
37.03
37.66
37.96
38.26
38.42
38.70
38.86
450m: 5:39.56
500m: 6:18.44
550m: 6:57.56
600m: 7:36.92
650m: 8:15.93
700m: 8:54.72
750m: 9:33.89
800m: 10:13.53
32.51
36.73
38.16
38.77
38.70
38.72
39.13
39.37
450m: 5:41.34
500m: 6:20.23
550m: 6:59.35
600m: 7:38.49
650m: 8:18.17
700m: 8:58.12
750m: 9:37.98
800m: 10:17.56
33.89
38.25
39.01
38.50
39.06
39.50
39.81
39.06
450m: 5:46.40
500m: 6:25.15
550m: 7:05.06
600m: 7:44.54
650m: 8:24.06
700m: 9:03.57
750m: 9:43.61
800m: 10:23.12
36.98
40.69
40.46
40.60
40.79
41.33
41.22
41.05
450m: 6:04.22
500m: 6:45.10
550m: 7:25.86
600m: 8:07.07
650m: 8:48.02
700m: 9:28.88
750m: 10:09.84
800m: 10:50.28
35.76
39.47
40.86
40.75
41.14
41.28
40.91
41.42
450m: 6:02.52
500m: 6:43.63
550m: 7:24.39
600m: 8:05.29
650m: 8:46.33
700m: 9:27.30
750m: 10:08.83
800m: 10:49.71
34.56
38.09
39.16
39.68
40.98
40.40
41.28
41.14
450m: 5:55.92
500m: 6:37.39
550m: 7:18.98
600m: 8:00.39
650m: 8:41.93
700m: 9:23.71
750m: 10:04.98
800m: 10:46.98
34.97
39.27
40.73
41.25
41.36
42.04
41.95
42.37
450m: 6:05.95
500m: 6:48.97
550m: 7:32.25
600m: 8:14.50
650m: 8:57.08
700m: 9:39.43
750m: 10:22.83
800m: 11:05.95
10. Valková Vivien
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.51
1:09.24
1:47.40
2:26.17
3:04.87
3:43.59
4:22.72
5:02.09
00
11. Žídeková Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
33.89
1:12.14
1:51.15
2:29.65
3:08.71
3:48.21
4:28.02
5:07.08
00
12. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
36.98
1:17.67
1:58.13
2:38.73
3:19.52
4:00.85
4:42.07
5:23.12
00
13. Moréová Barbara
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
35.76
1:15.23
1:56.09
2:36.84
3:17.98
3:59.26
4:40.17
5:21.59
98
14. Kurucová Adriána
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
34.56
1:12.65
1:51.81
2:31.49
3:12.47
3:52.87
4:34.15
5:15.29
99
15. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
34.97
1:14.24
1:54.97
2:36.22
3:17.58
3:59.62
4:41.57
5:23.94
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
STU Trnava
39.02
38.88
39.12
39.36
39.01
38.79
39.17
39.64
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:52.90
11:31.89
12:10.41
12:49.87
13:29.22
14:08.83
14:48.10
15:28.12
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:57.38
11:37.13
12:16.92
12:57.24
13:36.98
14:16.19
14:55.70
15:34.77
39.82
39.75
39.79
40.32
39.74
39.21
39.51
39.07
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:03.55
11:43.26
12:23.05
13:03.20
13:42.55
14:22.18
15:01.23
15:40.47
40.43
39.71
39.79
40.15
39.35
39.63
39.05
39.24
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:30.88
12:11.86
12:52.53
13:32.99
14:14.05
14:54.75
15:34.90
16:15.19
40.60
40.98
40.67
40.46
41.06
40.70
40.15
40.29
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
40.92
40.89
41.11
40.67
41.45
40.99
41.74
42.03
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
41.82
42.09
42.30
42.37
42.27
42.45
42.39
42.23
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
42.72
43.39
43.29
43.17
43.65
44.30
42.49
42.44
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
11:30.63
12:11.52
12:52.63
13:33.30
14:14.75
14:55.74
15:37.48
16:19.51
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:28.80
12:10.89
12:53.19
13:35.56
14:17.83
15:00.28
15:42.67
16:24.90
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:48.67
12:32.06
13:15.35
13:58.52
14:42.17
15:26.47
16:08.96
16:51.40
Registered to Slovenská plavecká federácia
17:01.78
17:44.68
18:26.75
19:09.75
19:52.55
20:32.02
20:37.68 +0,91
MPK Dolný Kubín
42.01
43.02
43.28
42.25
42.58
42.35
43.40
43.12
16:56.11
17:37.36
18:17.78
18:58.17
19:38.05
20:12.46
20:32.02 +0,80
Aquacity Poprad
40.63
41.47
41.59
41.41
41.54
41.78
41.27
42.00
16:19.46
16:58.92
17:38.95
18:19.45
18:59.00
19:37.19
20:12.46 +0,78
Marea klub Košice
40.93
41.11
40.76
40.90
41.04
40.97
41.53
40.88
16:14.68
16:53.84
17:33.72
18:13.65
18:53.69
19:33.69
19:37.19 +0,85
Nereus Žilina
41.10
40.88
40.76
41.21
40.95
40.86
40.96
40.44
16:08.00
16:48.11
17:27.99
18:07.76
18:47.39
19:25.12
19:33.69 +0,64
PK Martin
39.32
38.75
39.91
39.48
39.52
39.51
40.04
39.51
body
506
39.37
38.99
38.52
39.46
39.35
39.61
39.27
40.02
PK Nové Zámky
39.25
38.89
39.12
39.14
39.68
39.95
39.86
39.58
RT
19:25.12 +0,76
17:07.53
17:49.59
18:31.64
19:14.10
19:56.54
20:37.68
21:08.06 +0,78
17:34.23
18:16.96
19:01.12
19:44.76
20:28.52
21:08.06
39.88
40.11
39.88
39.77
39.63
37.73
495
39.91
39.16
39.88
39.93
40.04
40.00
490
38.99
39.46
40.03
40.50
39.55
38.19
449
40.92
41.25
40.42
40.39
39.88
34.41
428
42.27
42.90
42.07
43.00
42.80
39.47
422
42.63
42.06
42.05
42.46
42.44
41.14
392
42.83
42.73
44.16
43.64
43.76
39.54
21.12.2014 16:11 - Strana 80
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 42, ženy, 1500m voľný spôsob, 13 roč. a st.
Roč.
por.
16. Repková Kristína
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
36.11
1:16.21
1:57.02
2:38.48
3:20.02
4:02.23
4:44.12
5:26.15
99
36.11
40.10
40.81
41.46
41.54
42.21
41.89
42.03
450m: 6:08.85
500m: 6:51.70
550m: 7:34.03
600m: 8:17.04
650m: 8:59.62
700m: 9:43.19
750m: 10:26.30
800m: 11:09.26
35.58
40.06
41.49
41.75
42.27
41.29
41.95
42.39
450m: 6:08.93
500m: 6:51.96
550m: 7:34.56
600m: 8:17.07
650m: 9:00.08
700m: 9:43.45
750m: 10:27.14
800m: 11:09.99
36.98
41.06
42.16
42.59
43.00
43.19
43.58
43.78
450m: 6:19.99
500m: 7:04.16
550m: 7:48.06
600m: 8:31.56
650m: 9:15.73
700m: 10:00.09
750m: 10:43.96
800m: 11:28.13
30.97
33.88
34.65
34.93
34.76
35.22
35.45
35.58
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:10.69
5:46.13
6:21.60
6:57.22
7:32.73
8:08.28
8:44.00
9:19.72
32.57
35.53
35.87
36.41
36.12
36.11
36.26
36.44
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:21.72
5:57.69
6:33.81
7:10.04
7:46.26
8:22.26
8:58.46
9:34.39
31.82
35.08
35.83
36.78
36.70
36.81
37.04
37.10
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:24.36
6:01.69
6:38.78
7:16.18
7:53.46
8:30.87
9:08.37
9:45.56
17. Billichová Martina
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
35.58
1:15.64
1:57.13
2:38.88
3:21.15
4:02.44
4:44.39
5:26.78
99
18. Stašková Paulína
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
36.98
1:18.04
2:00.20
2:42.79
3:25.79
4:08.98
4:52.56
5:36.34
97
čas
PK Rimavská Sobota
42.70
42.85
42.33
43.01
42.58
43.57
43.11
42.96
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:52.39
12:35.78
13:18.84
14:02.24
14:45.55
15:27.80
16:10.96
16:53.90
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
11:53.17
12:36.36
13:19.23
14:03.60
14:46.36
15:29.69
16:12.94
16:57.09
43.18
43.19
42.87
44.37
42.76
43.33
43.25
44.15
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
12:12.25
12:56.84
13:40.82
14:25.31
15:09.76
15:54.50
16:38.58
17:23.19
44.12
44.59
43.98
44.49
44.45
44.74
44.08
44.61
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
9:55.31
10:31.23
11:07.13
11:43.20
12:18.94
12:54.85
13:30.76
14:06.72
35.59
35.92
35.90
36.07
35.74
35.91
35.91
35.96
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:10.24
10:46.24
11:22.47
11:58.76
12:34.86
13:11.22
13:47.32
14:23.13
35.85
36.00
36.23
36.29
36.10
36.36
36.10
35.81
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:22.95
11:00.31
11:37.64
12:15.02
12:52.07
13:29.01
14:06.15
14:43.40
37.39
37.36
37.33
37.38
37.05
36.94
37.14
37.25
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
17:37.20
18:20.73
19:04.54
19:48.47
20:31.21
21:11.18
21:15.53
Delfín Štúrovo
43.65
44.17
43.90
43.50
44.17
44.36
43.87
44.17
body
389
43.13
43.39
43.06
43.40
43.31
42.25
43.16
42.94
Aquacity Poprad
42.15
43.03
42.60
42.51
43.01
43.37
43.69
42.85
RT
21:11.18 +0,98
43.30
43.53
43.81
43.93
42.74
39.97
385
17:40.24
18:24.01
19:07.49
19:50.85
20:33.96
21:15.53
21:43.44 +0,90
18:07.49
18:51.37
19:35.73
20:19.48
21:03.51
21:43.44
43.15
43.77
43.48
43.36
43.11
41.57
361
44.30
43.88
44.36
43.75
44.03
39.93
13 - 16 roč.
1. Mikušová Carmen
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
30.97
1:04.85
1:39.50
2:14.43
2:49.19
3:24.41
3:59.86
4:35.44
98
2. Niepelová Sára
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.57
1:08.10
1:43.97
2:20.38
2:56.50
3:32.61
4:08.87
4:45.31
00
3. Linkeschová Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
31.82
1:06.90
1:42.73
2:19.51
2:56.21
3:33.02
4:10.06
4:47.16
Splash Meet Manager 11, 11.34029
01
ŠKP Košice
35.25
35.44
35.47
35.62
35.51
35.55
35.72
35.72
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
17:40.06 +0,73
Kúpele Piešťany
36.41
35.97
36.12
36.23
36.22
36.00
36.20
35.93
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
17:57.67 +0,73
ŠKP Košice
37.20
37.33
37.09
37.40
37.28
37.41
37.50
37.19
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
14:42.76
15:18.61
15:54.59
16:30.29
17:05.95
17:40.06
14:59.37
15:35.98
16:12.04
16:48.04
17:24.39
17:57.67
18:23.39 +0,80
Registered to Slovenská plavecká federácia
15:20.75
15:58.11
16:35.13
17:12.51
17:49.62
18:23.39
672
36.04
35.85
35.98
35.70
35.66
34.11
639
36.24
36.61
36.06
36.00
36.35
33.28
596
37.35
37.36
37.02
37.38
37.11
33.77
21.12.2014 16:11 - Strana 81
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 42, žiačky, 1500m voľný spôsob, 13 - 16 roč.
Roč.
por.
4. Paulíková Lenka
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.86
1:09.16
1:45.83
2:22.92
2:59.82
3:36.81
4:13.92
4:51.22
00
32.86
36.30
36.67
37.09
36.90
36.99
37.11
37.30
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:28.38
6:05.83
6:43.39
7:20.42
7:57.20
8:34.30
9:11.13
9:48.23
32.15
35.45
36.63
36.71
36.61
37.11
37.32
37.52
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:27.28
6:04.97
6:42.37
7:19.56
7:56.91
8:34.30
9:12.26
9:50.92
32.62
37.09
37.86
37.84
37.98
37.63
37.87
38.25
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:35.11
6:12.68
6:49.90
7:27.34
8:04.69
8:42.24
9:19.95
9:57.66
32.22
35.24
36.77
36.96
37.27
37.52
38.24
37.86
450m:
500m:
550m:
600m:
650m:
700m:
750m:
800m:
5:30.01
6:07.57
6:46.40
7:25.15
8:02.87
8:40.88
9:19.63
9:57.30
33.65
37.03
37.66
37.96
38.26
38.42
38.70
38.86
450m: 5:39.56
500m: 6:18.44
550m: 6:57.56
600m: 7:36.92
650m: 8:15.93
700m: 8:54.72
750m: 9:33.89
800m: 10:13.53
32.51
36.73
38.16
38.77
38.70
38.72
39.13
39.37
450m: 5:41.34
500m: 6:20.23
550m: 6:59.35
600m: 7:38.49
650m: 8:18.17
700m: 8:58.12
750m: 9:37.98
800m: 10:17.56
33.89
38.25
39.01
38.50
39.06
39.50
39.81
39.06
450m: 5:46.40
500m: 6:25.15
550m: 7:05.06
600m: 7:44.54
650m: 8:24.06
700m: 9:03.57
750m: 9:43.61
800m: 10:23.12
5. Benková Laura
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.15
1:07.60
1:44.23
2:20.94
2:57.55
3:34.66
4:11.98
4:49.50
00
6. Balážiková Karolína
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.62
1:09.71
1:47.57
2:25.41
3:03.39
3:41.02
4:18.89
4:57.14
01
7. Záborská Miroslava
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.22
1:07.46
1:44.23
2:21.19
2:58.46
3:35.98
4:14.22
4:52.08
01
8. Mrázová Janka
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
33.65
1:10.68
1:48.34
2:26.30
3:04.56
3:42.98
4:21.68
5:00.54
99
9. Valková Vivien
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
32.51
1:09.24
1:47.40
2:26.17
3:04.87
3:43.59
4:22.72
5:02.09
00
10. Žídeková Lucia
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
33.89
1:12.14
1:51.15
2:29.65
3:08.71
3:48.21
4:28.02
5:07.08
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Kúpele Piešťany
37.16
37.45
37.56
37.03
36.78
37.10
36.83
37.10
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
37.06
36.44
37.01
37.03
36.94
37.44
36.97
36.77
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
10:28.99
11:07.23
11:45.10
12:23.27
13:00.52
13:38.27
14:16.99
14:55.78
38.07
38.24
37.87
38.17
37.25
37.75
38.72
38.79
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:35.52
11:12.76
11:50.04
12:27.48
13:05.02
13:42.69
14:19.83
14:56.61
37.86
37.24
37.28
37.44
37.54
37.67
37.14
36.78
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:35.75
11:14.04
11:52.17
12:30.97
13:08.14
13:46.31
14:24.59
15:02.91
38.45
38.29
38.13
38.80
37.17
38.17
38.28
38.32
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:52.90
11:31.89
12:10.41
12:49.87
13:29.22
14:08.83
14:48.10
15:28.12
39.37
38.99
38.52
39.46
39.35
39.61
39.27
40.02
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
10:57.38
11:37.13
12:16.92
12:57.24
13:36.98
14:16.19
14:55.70
15:34.77
39.82
39.75
39.79
40.32
39.74
39.21
39.51
39.07
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:03.55
11:43.26
12:23.05
13:03.20
13:42.55
14:22.18
15:01.23
15:40.47
40.43
39.71
39.79
40.15
39.35
39.63
39.05
39.24
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
16:08.00
16:48.11
17:27.99
18:07.76
18:47.39
19:25.12
19:33.69 +0,64
PK Martin
39.32
38.75
39.91
39.48
39.52
39.51
40.04
39.51
15:41.57
16:19.38
16:56.97
17:35.36
18:12.98
18:48.09
19:25.12 +0,76
PK Nové Zámky
39.25
38.89
39.12
39.14
39.68
39.95
39.86
39.58
15:33.57
16:10.25
16:47.64
17:25.34
18:02.35
18:37.33
18:48.09 +0,62
STU Trnava
39.02
38.88
39.12
39.36
39.01
38.79
39.17
39.64
15:33.14
16:10.72
16:49.32
17:26.14
18:02.11
18:36.89
18:37.33 +0,84
PK Martin
37.93
37.56
38.83
38.75
37.72
38.01
38.75
37.67
15:20.70
15:58.06
16:35.17
17:12.26
17:49.07
18:24.91
18:36.89 +0,56
Orca Bratislava
37.97
37.57
37.22
37.44
37.35
37.55
37.71
37.71
body
593
10:25.29
11:01.73
11:38.74
12:15.77
12:52.71
13:30.15
14:07.12
14:43.89
Nereus Žilina
37.78
37.69
37.40
37.19
37.35
37.39
37.96
38.66
RT
18:24.91 +0,76
16:14.68
16:53.84
17:33.72
18:13.65
18:53.69
19:33.69
19:37.19 +0,85
Registered to Slovenská plavecká federácia
16:19.46
16:58.92
17:38.95
18:19.45
18:59.00
19:37.19
36.81
37.36
37.11
37.09
36.81
35.84
574
37.36
37.58
38.60
36.82
35.97
34.78
574
36.96
36.68
37.39
37.70
37.01
34.98
557
38.66
37.81
37.59
38.39
37.62
35.11
506
39.88
40.11
39.88
39.77
39.63
37.73
495
39.91
39.16
39.88
39.93
40.04
40.00
490
38.99
39.46
40.03
40.50
39.55
38.19
21.12.2014 16:11 - Strana 82
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 42, žiačky, 1500m voľný spôsob, 13 - 16 roč.
Roč.
por.
11. Topitzerová Nicole
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
36.98
1:17.67
1:58.13
2:38.73
3:19.52
4:00.85
4:42.07
5:23.12
00
36.98
40.69
40.46
40.60
40.79
41.33
41.22
41.05
450m: 6:04.22
500m: 6:45.10
550m: 7:25.86
600m: 8:07.07
650m: 8:48.02
700m: 9:28.88
750m: 10:09.84
800m: 10:50.28
35.76
39.47
40.86
40.75
41.14
41.28
40.91
41.42
450m: 6:02.52
500m: 6:43.63
550m: 7:24.39
600m: 8:05.29
650m: 8:46.33
700m: 9:27.30
750m: 10:08.83
800m: 10:49.71
34.56
38.09
39.16
39.68
40.98
40.40
41.28
41.14
450m: 5:55.92
500m: 6:37.39
550m: 7:18.98
600m: 8:00.39
650m: 8:41.93
700m: 9:23.71
750m: 10:04.98
800m: 10:46.98
34.97
39.27
40.73
41.25
41.36
42.04
41.95
42.37
450m: 6:05.95
500m: 6:48.97
550m: 7:32.25
600m: 8:14.50
650m: 8:57.08
700m: 9:39.43
750m: 10:22.83
800m: 11:05.95
36.11
40.10
40.81
41.46
41.54
42.21
41.89
42.03
450m: 6:08.85
500m: 6:51.70
550m: 7:34.03
600m: 8:17.04
650m: 8:59.62
700m: 9:43.19
750m: 10:26.30
800m: 11:09.26
35.58
40.06
41.49
41.75
42.27
41.29
41.95
42.39
450m: 6:08.93
500m: 6:51.96
550m: 7:34.56
600m: 8:17.07
650m: 9:00.08
700m: 9:43.45
750m: 10:27.14
800m: 11:09.99
12. Moréová Barbara
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
35.76
1:15.23
1:56.09
2:36.84
3:17.98
3:59.26
4:40.17
5:21.59
98
13. Kurucová Adriána
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
34.56
1:12.65
1:51.81
2:31.49
3:12.47
3:52.87
4:34.15
5:15.29
99
14. Zboroňová Tatiana
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
34.97
1:14.24
1:54.97
2:36.22
3:17.58
3:59.62
4:41.57
5:23.94
99
15. Repková Kristína
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
36.11
1:16.21
1:57.02
2:38.48
3:20.02
4:02.23
4:44.12
5:26.15
99
16. Billichová Martina
50m:
100m:
150m:
200m:
250m:
300m:
350m:
400m:
35.58
1:15.64
1:57.13
2:38.88
3:21.15
4:02.44
4:44.39
5:26.78
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Nereus Žilina
41.10
40.88
40.76
41.21
40.95
40.86
40.96
40.44
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:30.88
12:11.86
12:52.53
13:32.99
14:14.05
14:54.75
15:34.90
16:15.19
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:30.63
12:11.52
12:52.63
13:33.30
14:14.75
14:55.74
15:37.48
16:19.51
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
40.92
40.89
41.11
40.67
41.45
40.99
41.74
42.03
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:28.80
12:10.89
12:53.19
13:35.56
14:17.83
15:00.28
15:42.67
16:24.90
41.82
42.09
42.30
42.37
42.27
42.45
42.39
42.23
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:48.67
12:32.06
13:15.35
13:58.52
14:42.17
15:26.47
16:08.96
16:51.40
42.72
43.39
43.29
43.17
43.65
44.30
42.49
42.44
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:52.39
12:35.78
13:18.84
14:02.24
14:45.55
15:27.80
16:10.96
16:53.90
43.13
43.39
43.06
43.40
43.31
42.25
43.16
42.94
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
850m:
900m:
950m:
1000m:
1050m:
1100m:
1150m:
1200m:
11:53.17
12:36.36
13:19.23
14:03.60
14:46.36
15:29.69
16:12.94
16:57.09
43.18
43.19
42.87
44.37
42.76
43.33
43.25
44.15
1250m:
1300m:
1350m:
1400m:
1450m:
1500m:
Registered to Slovenská plavecká federácia
17:34.23
18:16.96
19:01.12
19:44.76
20:28.52
21:08.06
21:11.18 +0,98
Aquacity Poprad
42.15
43.03
42.60
42.51
43.01
43.37
43.69
42.85
17:07.53
17:49.59
18:31.64
19:14.10
19:56.54
20:37.68
21:08.06 +0,78
PK Rimavská Sobota
42.70
42.85
42.33
43.01
42.58
43.57
43.11
42.96
17:01.78
17:44.68
18:26.75
19:09.75
19:52.55
20:32.02
20:37.68 +0,91
MPK Dolný Kubín
42.01
43.02
43.28
42.25
42.58
42.35
43.40
43.12
16:56.11
17:37.36
18:17.78
18:58.17
19:38.05
20:12.46
20:32.02 +0,80
Aquacity Poprad
40.63
41.47
41.59
41.41
41.54
41.78
41.27
42.00
body
449
40.60
40.98
40.67
40.46
41.06
40.70
40.15
40.29
Marea klub Košice
40.93
41.11
40.76
40.90
41.04
40.97
41.53
40.88
RT
20:12.46 +0,78
17:37.20
18:20.73
19:04.54
19:48.47
20:31.21
21:11.18
21:15.53
40.92
41.25
40.42
40.39
39.88
34.41
428
42.27
42.90
42.07
43.00
42.80
39.47
422
42.63
42.06
42.05
42.46
42.44
41.14
392
42.83
42.73
44.16
43.64
43.76
39.54
389
43.30
43.53
43.81
43.93
42.74
39.97
385
17:40.24
18:24.01
19:07.49
19:50.85
20:33.96
21:15.53
43.15
43.77
43.48
43.36
43.11
41.57
21.12.2014 16:11 - Strana 83
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
6 - 21. december 2014
21.12.2014 - 14:30
muži, 50m prsia
disciplína 31
21.12.2014 - 14:30
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
26.99
28.11
Botík Marek
Vácval Daniel
13 roč. a st.
Výsledky finále
VSKUK
SSTN
Herning (DEN)
Eindhoven (NED)
14.12.2013
27.11.2010
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Botík Marek
2. Klobučník Tomáš
3. Kuchár Matej
4. Ďurišin Peter
5. Krč Henrich
6. Kupec Gabriel
91
90
84
98
91
99
finále B
7. Somogyi Filip
8. Fázik Pavol
9. Smetana Marek
10. Čmeľ Miroslav
11. Hlavatý Martin
12. Lederer Lukáš
99
95
97
93
73
94
RT
body
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
Orca Bratislava
VŠK UK Bratislava
VŠK UK Bratislava
Piraňa Topoľčany
27.51
27.64
28.20
29.26
29.41
29.73
+0,65
+0,70
+0,69
+0,66
+0,71
+0,73
773
762
717
642
632
612
Dukla Banská Bystrica
Dukla Banská Bystrica
SPK Bratislava
KP Spišská Nová Ves
J&T Bratislava
VŠK UK Bratislava
29.64
29.99
30.41
30.46
30.65
30.88
+0,71
+0,73
+0,63
+0,70
+0,73
+0,69
618
596
572
569
559
546
ženy, 50m prsia
disciplína 32
21.12.2014 - 14:34
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
čas
31.93
31.93
Podmaníková Andrea
Podmaníková Andrea
13 roč. a st.
Výsledky finále
PITOP
PITOP
Dolný Kubín
Dolný Kubín
19.12.2014
19.12.2014
bodovanie: FINA 2013
por.
finále A
1. Podmaníková Andrea
Rekord SR sen., Rekord SR jun.
2. Ledererová Lucia
3. Trnovcová Aurélia
4. Mimovičová Zuzana
5. Bábska Lara
6. Drábiková Soňa
finále B
7. Malíková Agáta
8. Glozmeková Dominika
9. Komorníková Natália
10. Horváthová Kristína
11. Záborská Miroslava
12. Mészárosová Ema
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Roč.
čas
RT
body
98
Piraňa Topoľčany
31.37 +0,76
773
95
93
89
00
99
VŠK UK Bratislava
Dukla Banská Bystrica
ŠKP Košice
SPK Bratislava
Aquasport Levice
32.56
33.11
33.73
34.42
34.80
+0,65
+0,71
+0,67
+0,76
+0,80
692
658
622
585
566
95
93
00
99
01
96
Piešťanský PK
STU Trnava
SPK Bratislava
ŠKP Košice
PK Martin
Atóm Levice
35.02
35.07
35.13
35.24
36.20
36.32
+0,69
+0,79
+0,79
+0,70
+0,78
+0,83
556
553
550
545
503
498
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 84
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 200m voľný spôsob
disciplína 33
21.12.2014 - 14:37
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:48.65
1:50.48
Križko Ľuboš
Nagy Tomáš
13 roč. a st.
Výsledky finále
SSTN
VIB
Atény (GRE)
Stockholm (SWE)
16.03.2000
11.11.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Nagy Richard
50m:
25.71
93
25.71
100m:
53.18
25.69
100m:
53.50
26.54
100m:
54.98
26.04
100m:
54.72
26.97
100m:
55.67
26.47
100m:
55.73
27.13
100m:
56.21
27.41
100m:
56.70
27.73
100m:
58.00
28.14
100m:
58.28
27.81
100m:
58.61
27.58
100m:
58.41
2. Jelenák Pavol
50m:
25.69
92
3. Púzser Karol
50m:
26.54
96
4. Štefánik Vladimír
50m:
26.04
98
5. Tóth Nikolaj
50m:
26.97
96
6. Želikovský Tomáš
50m:
26.47
00
finále B
7. Lacko Martin
50m:
27.13
97
8. Boháč Sylvester
50m:
27.41
96
9. Rosipal Adam
50m:
27.73
99
10. Mizera Daniel
50m:
28.14
99
11. Popelka Šimon
50m:
27.81
99
12. Valášek Peter
50m:
27.58
98
čas
J&T Bratislava
27.47
150m:
1:48.79 +0,77
1:21.01
27.83
200m:
1:21.60
28.10
200m:
1:23.54
28.56
200m:
1:24.31
29.59
200m:
1:24.91
29.24
200m:
1:26.85
31.12
200m:
1:26.02
29.81
200m:
1:26.59
29.89
200m:
1:28.40
30.40
200m:
1:28.90
30.62
200m:
1:30.30
31.69
200m:
32.84
200m:
J&T Bratislava
27.81
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
150m:
1:31.25
1:58.42
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:54.74
2:00.56
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
653
590
31.57
1:55.98
628
29.96
1:57.23
609
30.64
1:58.26
593
29.86
1:59.41
576
30.51
2:01.19
551
30.89
2:04.94 +0,73
2:04.94
ženy, 200m voľný spôsob
disciplína 34
21.12.2014 - 14:44
694
29.57
2:01.19 +0,68
Považskobystrický PO
30.83
1:54.48
1:59.41 +0,79
Orca Bratislava
30.80
700
27.91
1:58.26 +0,74
J&T Bratislava
30.14
1:52.22
1:57.23 +0,86
J&T Bratislava
30.27
752
28.33
1:55.98 +0,72
Slavia ŠG Trenčín
29.29
1:51.87
1:58.42 +0,71
J&T Bratislava
29.08
762
27.64
1:54.48 +0,69
KP Spišská Nová Ves
29.26
1:49.24
1:52.22 +0,75
J&T Bratislava
28.70
body
27.78
1:51.87 +0,68
Nereus Žilina
28.68
1:48.79
1:49.24 +0,67
SPK Bratislava
28.44
RT
503
33.69
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Antwerpen (BEL)
Istanbul (TUR)
13.12.2001
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Šimovičová Lucia
50m:
28.73
99
28.73
100m:
1:00.06
29.12
100m:
1:01.60
29.21
100m:
1:01.25
29.74
100m:
1:02.43
30.77
100m:
1:04.24
2. Zahradniková Sophie
50m:
29.12
98
3. Bániková Tatiana
50m:
29.21
94
4. Benková Laura
50m:
29.74
00
5. Niepelová Sára
50m:
30.77
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Orca Bratislava
31.33
150m:
2:04.93 +0,72
1:32.40
32.34
200m:
1:35.02
33.42
200m:
1:34.66
33.41
200m:
1:36.59
34.16
200m:
1:38.65
34.41
200m:
PO Ružomberok
32.48
150m:
150m:
150m:
150m:
2:08.42
2:10.21 +0,71
Kúpele Piešťany
33.47
2:07.50
2:08.42 +0,72
Nereus Žilina
32.69
2:04.93
2:07.50 +0,71
Orca Bratislava
32.04
RT
2:10.21
2:12.14 +0,72
Registered to Slovenská plavecká federácia
2:12.14
body
704
32.53
662
32.48
648
33.76
622
33.62
595
33.49
21.12.2014 16:11 - Strana 85
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 34, ženy, 200m voľný spôsob, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Durandziová Michaela
50m:
29.79
29.79
97
100m:
1:03.46
30.88
100m:
1:05.19
31.29
100m:
1:05.71
31.07
100m:
1:05.57
31.60
100m:
1:06.11
30.61
100m:
1:05.59
31.35
100m:
1:05.97
finále B
7. Strempeková Klaudia
50m:
30.88
97
8. Macková Natália
50m:
31.29
00
9. Bellušová Diana
50m:
31.07
00
10. Mrázová Janka
50m:
31.60
99
11. Balážiková Karolína
50m:
30.61
01
12. Rusková Marianna
50m:
31.35
99
čas
Považskobystrický PO
33.67
150m:
1:39.04
150m:
200m:
1:39.37
34.18
200m:
150m:
1:40.86
35.15
200m:
150m:
1:41.34
35.77
200m:
150m:
1:41.78
35.67
200m:
150m:
1:41.96
36.37
200m:
150m:
1:42.14
36.17
200m:
2:14.73
2:16.02
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.81
54.62
545
34.29
2:17.31
530
35.35
2:17.93 +0,75
Križko Ľuboš
Kubický Rostislav
545
34.68
2:16.07
2:17.93
muži, 100m znak
disciplína 35
21.12.2014 - 14:51
561
33.87
2:17.31 +0,76
PO Ružomberok
34.62
589
33.21
2:16.07 +0,74
Orca Bratislava
34.98
2:12.58
2:16.02 +0,86
STU Trnava
34.51
36.16
2:14.73 +0,75
ŠKP Košice
34.50
2:15.20
2:12.58 +0,70
STU Trnava
34.42
body
555
35.58
Slavia ŠG Trenčín
34.31
RT
2:15.20 +0,66
523
35.79
13 roč. a st.
Výsledky finále
DUBB
DUBB
Helsinki (FIN)
Spišská Nová Ves
09.12.2006
02.12.2012
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Kubický Rostislav
50m:
26.12
94
26.12
100m:
55.25
27.84
100m:
58.15
28.58
100m:
59.15
28.81
100m:
59.63
29.05
100m:
59.98
28.73
100m:
1:00.50
28.93
100m:
59.75
29.70
100m:
1:00.53
29.90
100m:
1:00.59
29.70
100m:
1:00.87
30.39
100m:
1:03.59
29.94
100m:
1:03.77
2. Světlík Alexander
50m:
27.84
98
3. Gordík Jakub
50m:
28.58
98
4. Černek Adam
50m:
28.81
99
5. Pilek Adam
50m:
29.05
98
6. Bielik Rastislav
50m:
28.73
91
finále B
7. Tomáš Jakub
50m:
28.93
94
8. Kadlec Andrej
50m:
29.70
96
9. Mohler Jakub
50m:
29.90
98
10. Pavuk Marek
50m:
29.70
99
11. Kačík Jakub
50m:
30.39
96
12. Baštek Adam
50m:
29.94
Splash Meet Manager 11, 11.34029
86
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
55.25 +0,74
695
58.15 +0,68
596
59.15 +0,73
566
59.63 +0,67
552
59.98 +0,62
543
1:00.50 +0,71
529
59.75 +0,68
549
1:00.53 +0,52
528
1:00.59 +0,68
526
1:00.87 +0,51
519
1:03.59 +0,65
455
1:03.77 +0,67
452
29.13
SPK Bratislava
30.31
Nereus Žilina
30.57
PK Martin
30.82
PK Nové Zámky
30.93
J&T Bratislava
31.77
ŠKP Košice
30.82
AQUATICS Nitra
30.83
ŠKP Košice
30.69
Aquasport Levice
31.17
Považskobystrický PO
33.20
VŠK UK Bratislava
33.83
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 86
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 100m znak
disciplína 36
21.12.2014 - 14:55
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
1:00.29
1:01.40
Moravcová Martina
Hájková Karolína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
ORCAB
01.01.1999
20.10.2013
Plzeň (CZE)
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Hájková Karolína
50m:
29.71
97
29.71
100m:
1:00.85
30.97
100m:
1:03.41
31.04
100m:
1:04.02
100m:
1:04.17
31.19
100m:
1:05.44
31.43
100m:
1:06.11
32.32
100m:
1:07.05
32.70
100m:
1:07.39
33.17
100m:
1:07.42
32.51
100m:
1:07.51
33.61
100m:
1:07.98
33.24
100m:
1:08.52
2. Mičudová Simona
50m:
30.97
98
3. Tomanová Barbora
50m:
31.04
01
4. Bartovičová Barbara
50m:
31.43
31.43
98
5. Aneštíková Katarína
50m:
31.19
99
6. Pavlíková Romana
50m:
31.43
93
finále B
7. Lintnerová Kristína
50m:
32.32
00
8. Mikušková Barbora
50m:
32.70
01
9. Pekelská Viktória
50m:
33.17
00
10. Marušicová Katarína
50m:
32.51
98
11. Paulínyová Nina
50m:
33.61
99
12. Böhmová Ema
50m:
33.24
99
čas
Orca Bratislava
RT
body
1:00.85 +0,67
747
1:03.41 +0,74
660
1:04.02 +0,65
642
1:04.17 +0,64
637
1:05.44 +0,67
601
1:06.11 +0,64
583
1:07.05 +0,66
558
1:07.39 +0,69
550
1:07.42 +0,70
549
1:07.51 +0,66
547
1:07.98 +0,76
536
1:08.52 +0,77
523
31.14
SPK Bratislava
32.44
STU Trnava
32.98
STU Trnava
32.74
Dukla Banská Bystrica
34.25
Nereus Žilina
34.68
Trenčiansky PO
34.73
Slavia ŠG Trenčín
34.69
PK Martin
34.25
VŠK UK Bratislava
35.00
Aquasport Levice
34.37
Dukla Banská Bystrica
35.28
muži, 100m motýlik
disciplína 37
21.12.2014 - 15:00
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
52.94
53.63
Navara Michal
Trudman Norbert
13 roč. a st.
Výsledky finále
SKTOP
VIB
Istanbul (TUR)
Rijeka (CRO)
10.12.2004
11.12.2008
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Grznár Ľuboš
50m:
25.69
88
25.69
100m:
54.31
25.63
100m:
54.51
25.47
100m:
55.08
26.44
100m:
55.73
26.78
100m:
58.34
2. Štefánik Vladimír
50m:
25.63
98
3. Hlávek Juraj
50m:
25.47
94
4. Púzser Karol
50m:
26.44
96
5. Rekoš Alexander
50m:
26.78
Splash Meet Manager 11, 11.34029
97
čas
VŠK UK Bratislava
RT
body
54.31 +0,70
711
54.51 +0,72
703
55.08 +0,63
681
55.73 +0,66
658
58.34 +0,75
573
28.62
Nereus Žilina
28.88
VŠK UK Bratislava
29.61
SPK Bratislava
29.29
SPK Bratislava
31.56
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 87
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 37, muži, 100m motýlik, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Szöcs Oliver
50m:
26.85
94
26.85
100m:
58.40
27.56
100m:
57.91
26.15
100m:
58.29
26.91
100m:
58.36
27.91
100m:
59.30
27.80
100m:
59.67
28.43
100m:
59.68
finále B
7. Fratrič Ivan
50m:
27.56
98
8. Kovach Sergiy
50m:
26.15
95
9. Čimbora Juraj
50m:
26.91
98
10. Čelko Juraj
50m:
27.91
97
11. Mohler Jakub
50m:
27.80
98
12. Bartáky Dávid
50m:
28.43
99
čas
VŠK UK Bratislava
RT
body
58.40 +0,69
572
57.91 +0,78
586
58.29 +0,63
575
58.36 +0,67
573
59.30 +0,81
546
59.67 +0,82
536
59.68 +0,70
536
31.55
Orca Bratislava
30.35
ŠKP Košice
32.14
Piraňa Topoľčany
31.45
Slavia ŠG Trenčín
31.39
ŠKP Košice
31.87
Nereus Žilina
31.25
ženy, 100m motýlik
disciplína 38
21.12.2014 - 15:05
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
56.55
59.39
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Berlin (GER)
Trenčín
26.01.2002
18.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Mišendová Barbora
50m:
28.10
98
28.10
100m:
1:00.58
28.92
100m:
1:01.90
30.40
100m:
1:04.28
30.21
100m:
1:04.78
30.13
100m:
1:04.93
31.41
100m:
1:08.29
32.04
100m:
1:08.11
31.96
100m:
1:08.13
32.23
100m:
1:08.96
32.34
100m:
1:09.78
32.53
100m:
1:09.83
33.12
100m:
1:11.72
2. Syllabová Miroslava
50m:
28.92
90
3. Šimovičová Lucia
50m:
30.40
99
4. Bániková Tatiana
50m:
30.21
94
5. Mikušová Carmen
50m:
30.13
98
6. Borovová Erika
50m:
31.41
97
finále B
7. Balogová Nina
50m:
32.04
00
8. Strempeková Klaudia
50m:
31.96
97
9. Linkeschová Lucia
50m:
32.23
01
10. Timková Kristína
50m:
32.34
99
11. Tóthová Iveta
50m:
32.53
97
12. Pekelská Viktória
50m:
33.12
Splash Meet Manager 11, 11.34029
00
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
1:00.58 +0,69
750
1:01.90 +0,72
703
1:04.28 +0,71
628
1:04.78 +0,70
613
1:04.93 +0,72
609
1:08.29 +0,84
523
1:08.11 +0,76
528
1:08.13 +0,69
527
1:08.96 +0,78
508
1:09.78 +0,79
490
1:09.83 +0,77
489
1:11.72 +0,88
452
32.48
Dukla Banská Bystrica
32.98
Orca Bratislava
33.88
Orca Bratislava
34.57
ŠKP Košice
34.80
Marea klub Košice
36.88
Nereus Žilina
36.07
Slavia ŠG Trenčín
36.17
ŠKP Košice
36.73
Nereus Žilina
37.44
ŠKP Košice
37.30
PK Martin
38.60
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 88
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
muži, 100m polohové preteky
disciplína 39
21.12.2014 - 15:09
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
54.72
55.27
Klobučník Tomáš
Medo Milan
TOPTO
TOPTO
13 roč. a st.
Výsledky finále
Istanbul (TUR)
Istanbul (TUR)
10.12.2009
10.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Klobučník Tomáš
Rekord SR sen.
50m:
26.01
90
26.01
100m:
54.60
26.64
100m:
58.41
27.71
100m:
58.73
27.06
100m:
58.79
28.49
100m:
59.17
27.67
100m:
59.48
27.27
100m:
59.19
27.86
100m:
1:00.37
28.32
100m:
1:00.59
29.12
100m:
1:02.21
27.87
100m:
1:02.83
28.63
100m:
1:04.00
2. Kubický Rostislav
50m:
26.64
94
3. Halas Adam
50m:
27.71
98
4. Světlík Alexander
50m:
27.06
98
5. Kupec Gabriel
50m:
28.49
99
6. Smetana Marek
50m:
27.67
97
finále B
7. Kondel Richard
50m:
27.27
91
8. Somogyi Filip
50m:
27.86
99
9. Fratrič Ivan
50m:
28.32
98
10. Dzurec Michael
50m:
29.12
93
11. Bielik Rastislav
50m:
27.87
91
12. Gachulinec Denis
50m:
28.63
97
čas
Dukla Banská Bystrica
RT
body
54.60 +0,73
801
58.41 +0,76
654
58.73 +0,75
643
58.79 +0,61
641
59.17 +0,76
629
59.48 +0,66
619
59.19 +0,62
628
1:00.37 +0,71
592
1:00.59 +0,73
586
1:02.21 +0,72
541
1:02.83 +0,74
525
1:04.00 +0,63
497
28.59
Dukla Banská Bystrica
31.77
STU Trnava
31.02
SPK Bratislava
31.73
Piraňa Topoľčany
30.68
SPK Bratislava
31.81
AC Malacky
31.92
Dukla Banská Bystrica
32.51
Orca Bratislava
32.27
Dukla Banská Bystrica
33.09
J&T Bratislava
34.96
Považskobystrický PO
35.37
ženy, 100m polohové preteky
disciplína 40
21.12.2014 - 15:14
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
59.71
1:01.78
Moravcová Martina
Listopadová Katarína
13 roč. a st.
Výsledky finále
KUPI
JTBA
Athens (GRE)
Istanbul (TUR)
16.03.2000
11.12.2009
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
finále A
1. Podmaníková Andrea
50m:
29.23
98
29.23
100m:
1:03.35
29.22
100m:
1:04.49
30.95
100m:
1:04.87
30.24
100m:
1:06.08
29.99
100m:
1:06.45
2. Lászlová Silvia
50m:
29.22
93
3. Bartovičová Barbara
50m:
30.95
98
4. Mičudová Simona
50m:
30.24
98
5. Mižúrová Patrícia
50m:
29.99
Splash Meet Manager 11, 11.34029
99
čas
Piraňa Topoľčany
RT
body
1:03.35 +0,77
757
1:04.49 +0,74
717
1:04.87 +0,73
705
1:06.08 +0,79
667
1:06.45 +0,76
656
34.12
VŠK UK Bratislava
35.27
STU Trnava
33.92
SPK Bratislava
35.84
PK Martin
36.46
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:11 - Strana 89
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
disciplína 40, ženy, 100m polohové preteky, finále, 13 roč. a st.
Roč.
por.
6. Križanová Barbora
50m:
30.77
96
30.77
100m:
1:07.83
31.66
100m:
1:07.21
31.79
100m:
1:07.62
32.93
100m:
1:07.85
31.80
100m:
1:09.04
31.33
100m:
1:09.09
32.74
100m:
1:09.87
finále B
7. Pavlikovská Zuzana
50m:
31.66
99
8. Drábiková Soňa
50m:
31.79
99
9. Trnovcová Aurélia
50m:
32.93
93
10. Glozmeková Dominika
50m:
31.80
93
11. Malíková Agáta
50m:
31.33
95
12. Bábska Lara
50m:
32.74
00
RT
body
1:07.83 +0,72
616
1:07.21 +0,77
634
1:07.62 +0,65
622
1:07.85 +0,74
616
1:09.04 +0,76
584
1:09.09 +0,70
583
1:09.87 +0,67
564
37.06
SPK Bratislava
35.55
Aquasport Levice
35.83
Dukla Banská Bystrica
34.92
STU Trnava
37.24
Piešťanský PK
37.76
SPK Bratislava
37.13
muži, 4 x 100m voľný spôsob
disciplína 43
21.12.2014 - 15:19
Rekord SR sen.
čas
STU Trnava
3:26.67
Vital Bratislava
VIB
13 roč. a st.
Výsledky
Trenčín
14.12.2007
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. VŠK UK Bratislava
Lederer Lukáš
Grznár Ľuboš
VŠK UK Bratislava
+0,71
+0,33
25.62
24.69
53.73
50.91
+0,66
+0,47
25.46
24.82
54.24
53.29
+0,64
+0,39
24.99
25.66
51.26
53.62
+0,60
+0,28
26.27
24.89
54.36
52.12
+0,68
+0,26
26.42
25.79
55.72
54.20
+0,72
+0,33
26.83
26.03
55.23
55.53
+0,71
+0,40
25.72
27.13
53.85
57.82
2. Dukla Banská Bystrica
Kucbel Dušan
Dzurec Michael
Dukla Banská Bystrica
3. ŠKP Košice
Kovach Sergiy
Tomáš Jakub
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Ďurišin Peter
Obst Ondrej
Orca Bratislava
7. Považskobystrický PO
Krištofík Martin
Gachulinec Denis
Rekoš Alexander
Smetana Marek
VŠK UK Bratislava
6. Orca Bratislava
Blecharž Samuel
Hrycko Ján
Mohler Jakub
Trocha Rastislav
SPK Bratislava
5. VŠK UK Bratislava 2
Janík Branislav
Szöcs Oliver
Klobučník Tomáš
Kubický Rostislav
ŠKP Košice
4. SPK Bratislava
Světlík Alexander
Púzser Karol
Krč Henrich
Hlávek Juraj
Popelka Šimon
Fratrič Ivan
Považskobystrický PO
Valášek Peter
Vlnieška Marián
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
3:26.89 +0,71
695
+0,42
+0,35
24.67
23.78
3:30.05 +0,66
+0,34
+0,36
23.92
24.68
3:30.37 +0,64
+0,44
+0,34
24.66
25.10
3:32.36 +0,60
+0,51
+0,29
25.24
25.32
3:38.20 +0,68
+0,28
+0,06
25.55
25.66
3:38.72 +0,72
+0,42
+0,43
25.51
25.86
3:46.56 +0,71
+0,27
+0,35
26.16
27.63
52.06
50.19
664
51.07
51.45
661
51.86
53.63
643
53.14
52.74
592
54.35
53.93
588
54.34
53.62
529
56.35
58.54
21.12.2014 16:11 - Strana 90
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
ženy, 4 x 100m voľný spôsob
disciplína 44
21.12.2014 - 15:29
Rekord SR sen.
3:43.99
J&T Bratislava
13 roč. a st.
Výsledky
JTBA
Trenčín
20.12.2009
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
1. Orca Bratislava
Šimovičová Lucia
Bániková Tatiana
Orca Bratislava
+0,72
+0,35
28.05
27.60
57.72
57.82
+0,68
+0,43
27.46
29.88
56.91
1:02.99
+0,68
+0,50
28.73
28.64
1:00.06
1:00.78
+0,73
+0,28
28.59
29.30
1:00.83
1:02.92
+0,80
+0,31
30.13
28.21
1:02.58
59.19
2. Dukla Banská Bystrica
Mišendová Barbora
Aneštíková Katarína
Dukla Banská Bystrica
3. VŠK UK Bratislava
Ledererová Lucia
Marušicová Katarína
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Holešová Alexandra
Lászlová Silvia
Nereus Žilina
5. ŠKP Košice
Linkeschová Lucia
Mimovičová Zuzana
Trnovcová Aurélia
Syllabová Miroslava
VŠK UK Bratislava
4. Nereus Žilina
Dobroňová Soňa
Dvončová Kristína
Bročková Eva
Hájková Karolína
Pavlíková Romana
Benková Laura
ŠKP Košice
Bellušová Diana
Mikušová Carmen
Registered to Slovenská plavecká federácia
RT
body
3:52.54 +0,72
717
+0,72
+0,41
28.56
26.55
3:54.27 +0,68
+0,60
+0,33
27.87
26.37
4:01.85 +0,68
+0,32
+0,40
28.94
28.40
4:03.68 +0,73
+0,33
+0,49
28.19
28.86
4:04.53 +0,80
+0,64
+0,37
29.77
28.54
1:00.48
56.52
702
59.00
55.37
638
1:02.29
58.72
623
1:00.61
59.32
617
1:02.33
1:00.43
21.12.2014 16:11 - Strana 91
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
Prekonanie rekordu podľa disciplíny
všetky disciplíny
muži, 100m voľný spôsob
17. finále A
Štefánik Vladimír
98
NERZI
49.59
Rekord SR jun.
- 18
muži, 100m polohové preteky
39. finále A
Klobučník Tomáš
90
DUBB
54.60
Rekord SR sen.
Open
VSKUK
1:41.24
Rekord SR sen.
Open
Rekord
Rekord
Rekord
Rekord
sen.
jun.
sen.
jun.
Open
- 16
Open
- 16
muži, 4 x 50m polohové preteky
13. rozplavba 2 VŠK UK FTVŠ Bratislava
Grznár Ľuboš, Botík Marek, Hlávek Juraj, Lederer Lukáš
ženy, 50m prsia
4. finále A
4. finále A
32. finále A
32. finále A
Podmaníková
Podmaníková
Podmaníková
Podmaníková
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
98
98
98
98
PITOP
PITOP
PITOP
PITOP
31.93
31.93
31.37
31.37
ženy, 100m prsia
4. finále A
Podmaníková Andrea
4. finále A
Podmaníková Andrea
98
98
PITOP
PITOP
1:07.86
1:07.86
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
Open
- 16
ženy, 200m prsia
18. finále A
Podmaníková Andrea
18. finále A
Podmaníková Andrea
98
98
PITOP
PITOP
2:29.07
2:29.07
Rekord SR sen.
Rekord SR jun.
Open
- 16
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Registered to Slovenská plavecká federácia
SR
SR
SR
SR
21.12.2014 16:11 - Strana 1
Majstrovstvá SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne
Dolný Kubín, 19. - 21.12.2014
Najlepšie bodové výkony
všetky disciplíny
Body: FINA 2013
ženy, 13 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Podmaníková Andrea
Tomečková Karin
Mišendová Barbora
Hájková Karolína
Syllabová Miroslava
Lászlová Silvia
Gojakovičová Jovana
Bartovičová Barbara
Šimovičová Lucia
Ledererová Lucia
98
93
98
97
90
93
93
98
99
95
ŠK Piraňa Topoľčany
J&T Sportteam Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
PK Orca Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
VŠK UK FTVŠ Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
PK AŠK STU Trnava
PK Orca Bratislava
VŠK UK FTVŠ Bratislava
100m prsia
200m polohové preteky
100m motýlik
100m znak
100m voľný spôsob
100m polohové preteky
4 x 50m voľný spôsob
200m polohové preteky
200m voľný spôsob
50m prsia
1:07.86
2:16.78
1:00.58
1:00.85
56.28
1:04.33
25.97
2:19.87
2:04.93
32.56
788
755
750
747
744
723
717
706
704
692
98
98
98
99
98
01
98
98
99
01
ŠK Piraňa Topoľčany
VŠC Dukla Banská Bystrica
PK AŠK STU Trnava
PK Orca Bratislava
Športový klub polície Košice
PK AŠK STU Trnava
Plavecký klub SPK Bratislava
Plavecký oddiel Ružomberok
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
100m prsia
100m motýlik
200m polohové preteky
200m voľný spôsob
400m voľný spôsob
50m znak
100m polohové preteky
100m voľný spôsob
100m polohové preteky
200m prsia
1:07.86
1:00.58
2:19.87
2:04.93
4:27.78
29.39
1:06.08
58.52
1:06.45
2:36.14
788
750
706
704
674
668
667
662
656
640
90
93
91
92
98
84
94
88
95
98
VŠC Dukla Banská Bystrica
J&T Sportteam Bratislava
VŠK UK FTVŠ Bratislava
J&T Sportteam Bratislava
KPŠ Nereus Žilina
PK Orca Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
VŠK UK FTVŠ Bratislava
Športový klub polície Košice
PK AŠK STU Trnava
100m prsia
800m voľný spôsob
50m prsia
200m voľný spôsob
100m voľný spôsob
50m prsia
4 x 50m polohové preteky
100m motýlik
100m voľný spôsob
50m voľný spôsob
59.25
7:54.87
27.37
1:49.24
49.59
28.10
25.30
54.31
50.42
22.81
826
814
785
752
744
725
713
711
708
704
98
98
96
98
96
99
97
99
98
98
KPŠ Nereus Žilina
PK AŠK STU Trnava
Plavecký klub SPK Bratislava
VŠK UK FTVŠ Bratislava
J&T Sportteam Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
Plavecký klub SPK Bratislava
J&T Sportteam Bratislava
PK AŠK STU Trnava
Plavecký klub SPK Bratislava
100m voľný spôsob
50m voľný spôsob
200m voľný spôsob
100m prsia
400m polohové preteky
200m prsia
200m prsia
1500m voľný spôsob
100m polohové preteky
100m polohové preteky
49.59
22.81
1:51.87
1:03.36
4:29.23
2:18.64
2:19.12
16:20.46
58.73
58.79
744
704
700
676
669
659
652
651
643
641
žiačky, 13 - 16 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Podmaníková Andrea
Mišendová Barbora
Bartovičová Barbara
Šimovičová Lucia
Mikušová Carmen
Tomanová Barbora
Mičudová Simona
Zahradniková Sophie
Mižúrová Patrícia
Záborská Miroslava
muži, 13 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klobučník Tomáš
Nagy Richard
Botík Marek
Jelenák Pavol
Štefánik Vladimír
Kuchár Matej
Kubický Rostislav
Grznár Ľuboš
Kovach Sergiy
Púchly Tomáš
žiaci, 13 - 18 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Štefánik Vladimír
Púchly Tomáš
Púzser Karol
Ďurišin Peter
Tóth Nikolaj
Somogyi Filip
Smetana Marek
Rosipal Adam
Halas Adam
Světlík Alexander
Splash Meet Manager 11, 11.34029
Registered to Slovenská plavecká federácia
21.12.2014 16:12 - Strana 1
Download

Výsledky