Slovenská plavecká federácia
a
KPŠ Nereus Žilina
Severoslovenská liga
2. kolo
Žilina
Miesto: Mestská krytá plaváreň Žilina
Bazén: 50m / 8 dráh, obrátky hladké
Dátum: 20.04.2013, začiatok pretekov o 09.00 hod.
Teplota vody: 27,0oC
Teplota vzduchu: 28,5oC
Hlavný rozhodca: Miroslav Soško, FINA
Slovenská plavecká federácia
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Názov preteku:
Miesto:
Dátum:
Bazén:
Riaditeľ pretekov
Hlavný časomerač
Štartér
Hlavný cieľový rozhodca
Plavecký spôsob
Pomocný štartér
Cieľový rozhodca
Časomerači
Náhradní časomerači
Hlavný obrátkový
Obrátkoví rozhodcovia
Severoslovenská liga, 2. kolo
Žilina
20.4.2013
50 m / 8 dráh
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ľ :
P :
D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
D6:
D7:
D8:
:
:
:
D1:
D2:
D3:
D4:
Meno a priezvisko
Peter Fiabáne
trieda
II.
Anna Horváthová
III.
Ján Štajer
Veronika Polláková
Táňa Ederová
II.
II.
II.
Marián Mandák
I.
Marian Hrabovský
Jaroslava Komorová
Jaroslava Chrapčiaková
Ľudmila Dutková
Dominika Skopalová
Edita Kucejová
Mária Jakubíková
Juraj Skopal
Radovan Rizman
Matej Dutko
Rudolf Salcer
Nina Hlatká
II.
II.
Katarína Mikulová
Daniela Krajčovičová
Andrea Dobáková
Zuzana Mišicová
II.
II.
I.
III.
II.
II.
I.
I.
I.
III.
II.
I.
I.
III.
Výsledky-počítač
ŠTK
Technická čata
Hlásateľ
Diplomy
:
:
:
:
:
Edita Pavlíková
I.
Edita Pavlíková
I.
B.Grísová, Z. Strnadová, Z. Jakubiková
Andrej Gajdošík
Edita Pavlíková
I.
Lekár
Vedúci protokolu
Hospodár
:
:
:
:
:
Mária Ondrišková /dipl. sestra/
Hlavný rozhodca
Kristína Drábiková
Miroslav Soško
Fina
podpis
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
ženy, 200m voľný spôsob
disciplína 21
20.04.2013
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
100m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
RIZMANOVÁ Rebeka
TRNOVCOVÁ Aurélia
ČEPELOVÁ Lucia
ŠTAJEROVÁ Alžbeta
PODZÁMSKA Lucia
ŠPANKOVÁ Tatiana
PERINAJOVÁ Barbora
ZANOVITOVÁ Lenka
VLKOVIČOVÁ Laura
FRIMMOVÁ Eva
KOŠÍKOVÁ Veronika
LABÁKOVÁ Sarah
95
93
96
97
98
98
98
96
98
98
95
97
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
PK Záhorák Senica
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Dellm
PK Žabka Čadca
2:21.42
2:21.85
2:24.33
2:24.42
2:29.49
2:31.07
2:33.26
2:34.00
2:36.87
2:53.67
2:58.16
3:04.03
509
505
479
478
431
418
400
394
373
275
255
231
1:09.67
1:09.24
1:10.05
1:11.38
1:11.84
1:12.22
1:14.26
1:14.72
1:12.98
1:22.41
1:22.38
1:28.25
1:11.75
1:12.61
1:14.28
1:13.04
1:17.65
1:18.85
1:19.00
1:19.28
1:23.89
1:31.26
1:35.78
1:35.78
99
00
00
00
00
99
00
99
99
99
00
00
00
99
99
99
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
MPKDK
MPKDK
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
2:21.61
2:24.64
2:33.59
2:36.15
2:36.82
2:37.01
2:48.21
2:59.01
3:04.36
3:04.76
3:06.62
3:12.87
3:17.70
3:21.41
3:22.89
3:32.32
507
476
398
378
373
372
303
251
230
228
221
201
186
176
172
150
1:08.71
1:10.02
1:13.51
1:16.35
1:16.98
1:16.05
1:20.72
1:24.89
1:26.81
1:29.27
1:29.22
1:29.98
1:30.90
1:31.00
1:32.32
1:35.78
1:12.90
1:14.62
1:20.08
1:19.80
1:19.84
1:20.96
1:27.49
1:34.12
1:37.55
1:35.49
1:37.40
1:42.89
1:46.80
1:50.41
1:50.57
1:56.54
01
02
02
01
01
01
02
01
02
01
01
01
02
01
02
02
02
01
01
02
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Dellm
Po Ružomberok
Nereus Žilina
MPKDK
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
PK Žabka Čadca
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
2:35.79
2:37.14
2:39.47
2:48.00
2:53.75
3:01.49
3:04.21
3:06.21
3:06.67
3:08.34
3:08.67
3:17.26
3:17.33
3:30.52
3:35.09
3:36.76
3:41.59
3:49.66
3:49.70
4:39.84
381
371
355
304
274
241
230
223
221
215
214
187
187
154
144
141
132
119
118
65
1:14.36
1:16.55
1:16.95
1:21.60
1:22.34
1:27.71
1:27.87
1:30.84
1:28.11
1:28.74
1:30.50
1:36.32
1:30.09
1:38.59
1:42.95
1:42.64
1:47.76
1:49.06
1:49.04
2:06.45
1:21.43
1:20.59
1:22.52
1:26.40
1:31.41
1:33.78
1:36.34
1:35.37
1:38.56
1:39.60
1:38.17
1:40.94
1:47.24
1:51.93
1:52.14
1:54.12
1:53.83
2:00.60
2:00.66
2:33.39
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DOBROŇOVÁ Soňa
BENKOVÁ Laura
ŽIDEKOVÁ Lucia
BALOGOVÁ Nina
PEKELSKÁ Viktória
KLIMANTOVÁ Michaela
LICHNEROVÁ Linda
JACKULÍKOVÁ Pavla
ZBOROŇOVÁ Tatiana
MINAROVIČOVÁ Júlia
GAVULOVÁ Tatiana
VOJTEKOVÁ Klára
LUKÁČOVÁ Janka
LIGAČOVÁ Klára
OPAVSKÁ Denisa
ŠVANCÁROVÁ Nikola
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ZÁBORSKÁ Miroslava
MICHALIČKOVÁ Zuzana
KUBOVÁ Lucia
BRNČALOVÁ Lea
SÝKOROVÁ Nicole
KECEROVÁ Dorotka
ŠPANKOVÁ Simona
DUBEŇOVÁ Lucia
JANČEKOVÁ Emma
DUBEŇOVÁ Alexandra
LEPIŠOVÁ Klára
TOMANOVÁ Júlia
ČIMBOROVÁ Lea
HODÁS-PAUEROVÁ Lucia
DZURILLOVÁ Eva
PAŽÍTKOVÁ Veronika
ŠČERBÍKOVÁ Ivana
BIELIKOVÁ Alžbeta
STRANIANEKOVÁ Leila
FRÁTRIKOVÁ Barbora
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 1
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 21, ženy, 200m voľný spôsob
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NEMEŠÁNYOVÁ Nina
MARUŠÁKOVÁ Emma
MARCINČINOVÁ Marika
MATULOVÁ Ema
PÁNEKOVÁ Michaela
MESÁROŠOVÁ Martina
SEIDLOVÁ Alica
ŠTUBENDEKOVÁ Patrícia N
KRAUSEOVÁ Barbora
POBURÍNIOVÁ Sára
SUČÁKOVÁ Lucia
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
Nereus Žilina
Dellm
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
CVČ Žirafa
MPKDK
MPKDK
3:07.49
3:11.35
3:19.27
3:29.14
3:30.06
3:43.96
3:46.19
3:49.19
3:52.90
4:02.82
4:30.45
218
205
182
157
155
128
124
119
114
100
72
1:28.76
1:31.00
1:34.03
1:38.66
1:44.09
1:46.45
1:51.20
1:47.32
1:45.72
1:55.62
2:08.73
1:38.73
1:40.35
1:45.24
1:50.48
1:45.97
1:57.51
1:54.99
2:01.87
2:07.18
2:07.20
2:21.72
04
04
MPKDK
MPKDK
3:40.24
3:49.78
134
118
1:43.01
1:44.58
1:57.23
2:05.20
9 roč.
1. JACKULÍKOVÁ Andrea
2. HODOŇOVÁ Nina
muži, 200m voľný spôsob
disciplína 22
20.04.2013
9 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
100m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAKO Juraj
JANTOŠ Roman
GORDÍK Jakub
VOJT Jakub
VOJTEK Jakub
PLAUTER Marián
GÁLFY Ivan
FTÁČIK Samuel
MEKYŇA Peter
96
97
98
98
98
96
95
98
98
PK Záhorák Senica
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Dellm
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
2:05.80
2:06.30
2:16.51
2:26.36
2:28.63
2:30.43
2:35.74
2:36.11
2:37.89
533
526
417
338
323
311
280
278
269
1:00.62
1:01.89
1:06.43
1:08.78
1:10.76
1:11.29
1:10.49
1:12.54
1:13.23
1:05.18
1:04.41
1:10.08
1:17.58
1:17.87
1:19.14
1:25.25
1:23.57
1:24.66
99
00
00
99
99
00
00
00
99
99
99
99
00
99
99
00
00
00
99
00
00
99
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
AQUASPORT Levice
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
2:17.77
2:17.86
2:26.42
2:27.06
2:27.68
2:27.89
2:29.34
2:30.75
2:33.70
2:35.47
2:36.09
2:38.37
2:46.24
2:48.11
2:48.53
2:51.97
2:53.70
3:03.49
3:05.90
3:12.64
3:19.86
3:41.89
405
405
338
333
329
328
318
309
292
282
279
267
230
223
221
208
202
171
165
148
132
97
1:08.45
1:06.14
1:10.69
1:07.52
1:12.95
1:10.65
1:12.51
1:13.03
1:13.42
1:13.61
1:16.22
1:16.14
1:21.72
1:18.75
1:18.02
1:21.20
1:24.51
1:25.22
1:26.71
1:26.92
1:32.48
1:39.51
1:09.32
1:11.72
1:15.73
1:19.54
1:14.73
1:17.24
1:16.83
1:17.72
1:20.28
1:21.86
1:19.87
1:22.23
1:24.52
1:29.36
1:30.51
1:30.77
1:29.19
1:38.27
1:39.19
1:45.72
1:47.38
2:02.38
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
FOJTÍK Matej
HRABOVSKÝ Adam
KRAUS Martin
FILGAS Juraj
KUŽMA Jakub
SUCHOMEL Kristián
DVORŠTIAK Philip
GRMAN Matej
HLAVAJ Silvester
MELICHER Sebastian
ŽERJAVA Marek
TOMAŠEC Michal
DARUĽA Tomáš
HUDEC Matúš
LIČKO Matej
HOLÍK Viliam
SOJKA Tomáš
BULVAS Daniel
ROSENBERG Dávid
DEMETER Martin
KEPIČ Dominik
GÁLL Sebastián N
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 2
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 22, muži, 200m voľný spôsob
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
SYNÁK Andrej
LALUHA Matúš
SERDAHELY Michal
ZÁHORA Milan
ZAHRADNÍK Maxim
STRNAD Jakub
ŠABÍK Patrik
VALLO Denis
PIPÍŠKA Adam
DUČ Michal
BELUŠ Adrián
MIHALDA Matej
KOŠÁREK Tomáš
KUKA Samuel
BARAN Mário
ZLIECHOVEC Dávid
HOLÍK Július
KLIEŠTIK Dávid
JANKOVÝCH Jakub
ONDRUŠ Patrik
TOMALA Adam
JANKOVSKÝ Peter
KAFKA Samuel
MARTIN Mikula
KAJÁNEK Martin
TOMKO Oliver
BIELIK Daniel
ONDRUŠ Lukáš
01
02
02
02
02
01
01
01
01
02
02
02
02
01
02
02
02
01
02
01
02
02
02
01
01
01
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
MPKDK
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
Po Ružomberok
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
PK Žabka Čadca
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
2:37.18
2:42.11
2:44.08
2:45.12
2:46.92
2:47.41
2:49.34
2:50.63
2:53.40
3:02.11
3:07.15
3:11.38
3:13.99
3:16.11
3:18.62
3:18.71
3:19.69
3:21.58
3:25.86
3:30.00
3:33.38
3:33.72
3:34.80
3:39.68
3:39.94
3:58.94
3:58.98
4:14.27
273
249
240
235
228
226
218
213
203
175
161
151
145
140
135
135
133
129
121
114
109
108
107
100
99
77
77
64
1:15.52
1:18.02
1:19.96
1:20.50
1:22.29
1:21.62
1:22.76
1:21.95
1:24.10
1:29.08
1:30.07
1:33.20
1:32.00
1:29.80
1:36.88
1:33.74
1:36.66
1:37.03
1:37.62
1:38.50
1:35.94
1:40.72
1:44.32
1:39.68
1:45.81
1:48.26
1:51.34
1:59.05
1:21.66
1:24.09
1:24.12
1:24.62
1:24.63
1:25.79
1:26.58
1:28.68
1:29.30
1:33.03
1:37.08
1:38.18
1:41.99
1:46.31
1:41.74
1:44.97
1:43.03
1:44.55
1:48.24
1:51.50
1:57.44
1:53.00
1:50.48
2:00.00
1:54.13
2:10.68
2:07.64
2:15.22
03
03
03
03
03
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
3:01.74
3:02.50
3:07.62
3:13.03
3:25.51
3:34.91
176
174
160
147
122
106
1:23.76
1:27.55
1:31.68
1:33.66
1:36.95
1:39.47
1:37.98
1:34.95
1:35.94
1:39.37
1:48.56
1:55.44
04
Plavecký klub Martin
3:34.37
107
1:42.19
1:52.18
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MICHALOVIČ Daniel
FTOREK Roman
TIŠŤAN Tibor
FERJANC Radoslav
ŽIDEK Michal
ŠOŠKA Šimon
9 roč.
1. HRABOVSKÝ Hugo
disciplína 23
20.04.2013
žiačky, 50m prsia
12 roč. a ml.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
39.12
40.48
42.41
43.64
45.48
46.67
47.32
47.48
47.63
50.58
50.79
442
398
346
318
281
260
249
247
244
204
201
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
LONCKOVÁ Zuzana
MICHALOVIČOVÁ Natália
MELNÍKOVÁ Martina
FTÁČIKOVÁ Veronika
POLERECKÁ Ema
KOVAČOVÁ Lucia N
CABADAJOVÁ Karolína
SÝKOROVÁ Nicole
LÍŠKOVÁ Terézia
LAJČIAKOVÁ Diana
HARAGOVÁ Kristína
Splash Meet Manager 11, Build 25126
01
01
02
02
01
01
01
01
01
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Dellm
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Dellm
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 3
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 23, žiačky, 50m prsia, 11 - 12 roč.
Roč.
čas
body
52.07
52.78
53.79
54.35
54.65
54.70
54.75
54.91
55.07
55.55
56.79
57.76
58.28
1:02.35
1:02.41
1:02.42
1:06.47
187
179
170
164
162
161
161
159
158
154
144
137
133
109
108
108
90
BENKOVÁ Klára
03
Dellm
BRIŠKOVÁ Terézia
03
Nereus Žilina
MORGOŠOVÁ Klaudia
03
Plavecký klub Martin
ŠORMANOVÁ Adela
03
MPK Prievidza
PAVLOVIČOVÁ Veronika
03
Plavecký klub Martin
KORČEKOVÁ Karin
03
CVČ Žirafa
PÍŠOVÁ Lenka
03
MPK Prievidza
PLEVÍKOVÁ Veronika
03
Nereus Žilina
MAČEKOVÁ Terézia
03
CVČ Žirafa
PRIELOŽNÁ Eliška
03
CVČ Žirafa
MASNÁ Michaela
03
CVČ Žirafa
MÁLIKOVÁ Michaela
03
CVČ Žirafa
KÖPLLOVÁ Emma
03
CVČ Žirafa
ŠAGÁTOVÁ Bianka
03
Neregistrovaní NERZI
BILÍKOVÁ Dominika
03
CVČ Žirafa
ČUNGOVÁ Tatiana
03
Neregistrovaní NERZI
SW 7.2b - P:Záber sa neskladal z 1 záberu paží a 1 kopu nohami. (Čas: 10:29)
48.70
52.44
52.74
55.51
56.10
59.75
1:02.30
1:03.68
1:03.85
1:04.08
1:05.21
1:06.46
1:07.49
1:08.36
1:10.55
58.65
229
183
180
154
149
124
109
102
101
100
95
90
86
82
75
KLINEROVÁ Zuzana
MAJDOVÁ Šárka
CHRZÁŇOVÁ Veronika N
MONIKOVÁ Zuzana N
BUZINKAJOVÁ Nora N
HODOŇOVÁ Nina
JANKOVIČOVÁ Dominika
HARVÁNKOVÁ Veronika
PETRAŠOVÁ Paulína
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Plavecký klub Martin
MPKDK
Dellm
Dellm
Dellm
MPKDK
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
55.40
58.06
1:00.00
1:00.68
1:01.66
1:03.02
1:04.98
1:08.29
1:20.10
155
135
122
118
112
105
96
83
51
SERDAHELYOVÁ Lucia
ŠINKOVÁ-MORALES Emma N
GELATÍKOVÁ Lea
MAČUGOVÁ Michaela
DZURILLOVÁ Alexandra
05
05
05
05
05
PK Záhorák Senica
Dellm
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
1:06.15
1:08.28
1:09.14
1:14.13
1:29.00
91
83
80
64
37
por.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
UDVARDYOVÁ Henrieta N
BIČANOVÁ Margaréta
JACKULÍKOVÁ Ema
VALOVÁ Zuzana
ŠNÍREROVÁ Andrea
MOLNÁROVÁ Nina
PAULÍNYOVÁ Ema
GONDOVÁ Alexandra N
GAŠPEROVÁ Natália
IVINOVÁ Taiana
ČELLÁROVÁ Veronika
HAZUCHOVÁ Líza
KUBENOVÁ Nina
KONUŠOVÁ Vanesa
HRONSKÁ Marianna
KUČEROVÁ Katka
BLASBALGOVÁ Katarína
02
01
02
02
02
02
02
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
Dellm
Nereus Žilina
MPKDK
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Dellm
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DSQ
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 4
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
žiaci, 50m prsia
disciplína 24
20.04.2013
12 roč. a ml.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
SUKENÍK Peter
HRABOVSKÝ Alexander
SERDAHELY Michal
KOŘÍNEK Miroslav N
NAHÁLKA Martin
ZÁHORA Milan
KUČERA Daniel
BELUŠ Adrián
TEKELJAK Tomáš N
ČAPLIAR Ľuboš
MARŠALÍK Peter
BARAN Mário
HLINKA Alex Carlo
KOBETIČ Jakub
CUPRA Kristián N
BAČA Ľubomír
MEŠÁR Sebastián
JUROV Martin
KOČUTA Ondrej
ANDROVIČ Juraj
BEŇO Radovan
BRANDA Jakub
BLAŽEK Miroslav
NEMČEK Matej
ORŠULA Jakub
JAKUBEC Patrik
01
01
02
01
01
02
01
02
02
01
01
02
02
01
02
02
02
02
02
02
01
02
02
02
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Dellm
Dellm
MPKDK
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPK Prievidza
MPK Prievidza
Dellm
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
41.51
42.41
44.09
45.00
46.84
47.07
48.84
51.41
51.64
51.64
51.90
52.07
52.35
52.48
52.84
54.02
54.72
56.53
57.92
59.01
1:00.59
1:00.67
1:00.91
1:03.57
1:06.45
1:08.62
265
248
221
208
184
181
162
139
137
137
135
134
132
131
128
120
115
105
97
92
85
84
83
73
64
58
BUKOVINSKÝ Matúš
TIŠŤAN Tibor
HRABOVSKÝ Denis
MICHALOVIČ Daniel
ŽIDEK Michal
BÉREŠ Alexander
HROMO Samuel
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
50.28
50.55
51.24
52.89
57.29
1:01.99
1:02.70
149
146
141
128
100
79
76
53.71
55.07
56.15
59.06
1:00.82
1:03.01
1:03.50
1:09.29
1:12.94
122
113
107
92
84
75
74
57
48
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DSQ
ANTOL Adam
04
Po Ružomberok
GÉCZY Patrik
04
Po Ružomberok
TOMAŠEC Filip
04
CVČ Žirafa
HOLÍK Daniel
04
CVČ Žirafa
HRABOVSKÝ Dárius
04
Neregistrovaní NERZI
CHLÁDECKÝ Juraj
04
Neregistrovaní NERZI
JAMBRICH Timotej
04
CVČ Žirafa
KUČERA Adrián
04
CVČ Žirafa
ZBRANEK Kryštof
04
CVČ Žirafa
ŠUMSKÝ Samuel
04
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
SW 7.5a - P:Vykonané kmitanie alebo „nožnicový“ strih, krivý strih. (Čas: 10:29)
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 5
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 24, žiaci, 50m prsia
8 roč.
1.
2.
3.
4.
MEDVECKÝ Maximilián
TIMKO Michal
BEBKO Samuel N
BIELY Michal
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
Dellm
CVČ Žirafa
05
05
05
05
50.24
57.44
1:09.36
1:15.42
ženy, 100m znak
disciplína 25
20.04.2013
149
100
56
44
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
1:12.58
1:12.69
1:15.31
1:17.00
1:17.77
1:18.24
1:21.82
1:24.32
1:25.01
1:27.91
1:31.46
1:33.91
513
511
459
430
417
409
358
327
319
288
256
237
1:19.08
1:21.05
1:21.36
1:24.48
1:28.04
1:29.20
1:31.71
1:33.90
1:36.53
1:38.32
1:48.94
1:51.58
1:38.20
396
368
364
325
287
276
254
237
218
206
151
141
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ŠTAJEROVÁ Alžbeta
ZAHRADNIKOVÁ Sophie
PODZÁMSKA Lucia
LAURINCOVÁ Eva
PLEŠOVÁ Natália
LIETAVOVÁ Veronika
ČEPELOVÁ Lucia
MUDROŇOVÁ Monika
ROHÁČOVÁ Tereza
OĽHOVÁ Hana
FELCANOVÁ Lenka
OLAJCOVÁ Jarmila
97
98
98
98
96
98
96
97
94
97
96
98
MPKDK
Po Ružomberok
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
13 - 14 roč.
ŽIDEKOVÁ Lucia
00
Plavecký klub Martin
RUSKOVÁ Marianna
99
Po Ružomberok
BRIŠKOVÁ Viktória
00
Nereus Žilina
BALOGOVÁ Nina
00
Nereus Žilina
JACKULÍKOVÁ Pavla
99
MPKDK
BEHÁŇOVÁ Paulína
99
Nereus Žilina
CHOCHULOVÁ Soňa
00
Plavecký klub Martin
LICHNEROVÁ Linda
00
Nereus Žilina
VOJTEKOVÁ Klára
00
Plavecký klub Martin
LUKÁČOVÁ Janka
00
Plavecký klub Martin
KASÁKOVÁ Ema
00
Nereus Žilina
OPAVSKÁ Denisa
99
CVČ Žirafa
VALNEROVÁ Andrea
00
MPK Prievidza
SW 6.4b - Z:Pretekár vykonal nepovolený záber pažou. (Čas: 10:37)
DSQ ZBOROŇOVÁ Tatiana
99
MPKDK
SW 6.4b - Z:Pretekár vykonal nepovolený záber pažou. (Čas: 10:42)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DSQ
1:39.19
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KUBOVÁ Lucia
MICHALIČKOVÁ Zuzana
MICHALOVIČOVÁ Natália
FTÁČIKOVÁ Veronika
MELNÍKOVÁ Martina
POLERECKÁ Ema
DUBEŇOVÁ Lucia
LEPIŠOVÁ Klára
BRNČALOVÁ Lea
BOŠKOVÁ Lívia
Splash Meet Manager 11, Build 25126
02
02
01
02
02
01
01
01
01
02
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
MPK Prievidza
Registered to Slovenská plavecká federácia
1:25.20
1:25.64
1:26.46
1:28.48
1:29.57
1:30.78
1:33.88
1:34.48
1:37.39
1:39.93
317
312
303
283
273
262
237
232
212
196
20.04.2013 17:42 - Strana 6
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 25, žiačky, 100m znak, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
čas
body
LAJČIAKOVÁ Diana
ŠČERBÍKOVÁ Ivana
MJARTANOVÁ Katarína
DUBEŇOVÁ Alexandra
LÍŠKOVÁ Terézia
LOKAJOVÁ Janka
ŠPANKOVÁ Simona
STRANIANEKOVÁ Leila
PAŽÍTKOVÁ Veronika
DZURILLOVÁ Eva
BIČANOVÁ Margaréta
BIELIKOVÁ Alžbeta
ČELLÁROVÁ Veronika
HAZUCHOVÁ Líza
02
02
02
01
01
01
02
01
02
02
01
01
02
02
MPK Prievidza
MPKDK
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
MPKDK
1:40.40
1:43.36
1:44.44
1:45.84
1:46.96
1:47.13
1:49.55
1:52.17
1:52.70
1:52.71
1:54.25
1:54.67
2:00.28
2:00.91
193
177
172
165
160
159
149
139
137
137
131
130
112
111
NEMEŠÁNYOVÁ Nina
SALCEROVÁ Karolína
MARUŠÁKOVÁ Emma
MESÁROŠOVÁ Martina
PÁNEKOVÁ Michaela
MATULOVÁ Ema
PAVLOVIČOVÁ Veronika
SEIDLOVÁ Alica
KOSTROVÁ Nina
MORGOŠOVÁ Klaudia
BRIŠKOVÁ Terézia
PLEVÍKOVÁ Veronika
SUČÁKOVÁ Lucia
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
MPKDK
Nereus Žilina
MPKDK
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
1:36.42
1:38.64
1:39.05
1:43.07
1:43.89
1:46.12
1:50.40
1:52.22
1:53.05
1:54.81
1:57.62
1:59.22
2:22.14
219
204
202
179
175
164
145
138
135
129
120
115
68
04
MPKDK
1:49.96
147
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
9 roč.
1. JACKULÍKOVÁ Andrea
muži, 100m znak
disciplína 26
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GORDÍK Jakub
PAVLÍK Rastislav
JANTOŠ Roman
VOJTEK Jakub
VOJT Jakub
KUBÍK Jakub
98
60
97
98
98
94
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Dellm
1:05.73
1:10.57
1:11.12
1:15.01
1:15.78
1:22.02
493
398
389
332
321
253
99
99
99
00
00
99
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
AQUASPORT Levice
Nereus Žilina
Nereus Žilina
1:10.03
1:16.24
1:16.77
1:18.08
1:19.10
1:20.34
407
316
309
294
283
270
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BARTÁKY David
MELICHER Sebastian
KUŽMA Jakub
GRMAN Matej
MICHLÍK Daniel
TOMAŠEC Michal
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 7
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 26, žiaci, 100m znak, 13 - 14 roč.
Roč.
por.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
DSQ
DVORŠTIAK Philip
00
Po Ružomberok
HLAVAJ Silvester
99
MPKDK
HÁLKA Samuel
00
Nereus Žilina
HUDEC Matúš
99
Nereus Žilina
DARUĽA Tomáš
00
Plavecký klub Martin
ROSENBERG Dávid
99
Plavecký klub Martin
SOJKA Tomáš
00
Nereus Žilina
DEMETER Martin
00
Plavecký klub Martin
BULVAS Daniel
00
Plavecký klub Martin
ĎURINÍK Adam
00
Nereus Žilina
GÁLL Sebastián N
99
Plavecký klub Martin
KEPIČ Dominik
00
Plavecký klub Martin
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem obrátky). (Čas: 11:00)
čas
body
1:22.31
1:22.98
1:23.38
1:25.01
1:27.29
1:33.55
1:33.94
1:36.15
1:36.49
1:39.21
1:52.52
1:44.47
251
245
241
228
210
171
169
157
155
143
98
1:22.85
1:23.20
1:23.54
1:31.29
1:38.48
1:40.46
1:41.84
1:46.35
1:46.57
1:50.16
1:57.68
2:02.76
2:03.58
1:47.42
246
243
240
184
146
138
132
116
115
104
85
75
74
11 - 12 roč.
LALUHA Matúš
02
Nereus Žilina
SYNÁK Andrej
01
Nereus Žilina
HRABOVSKÝ Alexander
01
Nereus Žilina
STRNAD Jakub
01
Nereus Žilina
KUKA Samuel
01
PK Žabka Čadca
ZLIECHOVEC Dávid
02
Po Ružomberok
HOLÍK Július
02
CVČ Žirafa
KUČERA Daniel
01
Nereus Žilina
BELUŠ Adrián
02
Po Ružomberok
MARŠALÍK Peter
01
Nereus Žilina
BIELIK Daniel
02
Nereus Žilina
KOČUTA Ondrej
02
Nereus Žilina
NEMČEK Matej
02
Nereus Žilina
KOŠÁREK Tomáš
02
Plavecký klub Martin
SW 6.2 - Z:Pretekár opustil polohu na znak (okrem obrátky). (Čas: 11:00)
DSQ MARTIN Mikula
01
Plavecký klub Martin
SW 6.4b - Z:Pretekár vykonal nepovolený záber pažou. (Čas: 11:00)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DSQ
1:52.87
10 roč.
1. TIŠŤAN Tibor
2. LUKÁČIK Rastislav
03
03
Po Ružomberok
MPK Prievidza
1:43.94
2:03.13
124
75
04
04
04
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
Po Ružomberok
1:51.52
1:52.54
2:00.89
101
98
79
9 roč.
1. HRABOVSKÝ Hugo
2. GÉCZY Patrik
3. ANTOL Adam
disciplína 27
20.04.2013
ženy, 50m voľný spôsob
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
por.
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Roč.
Registered to Slovenská plavecká federácia
čas
body
20.04.2013 17:42 - Strana 8
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 27, ženy, 50m voľný spôsob
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PAVLÍKOVÁ Beáta
DVONČOVÁ Kristína
RIZMANOVÁ Rebeka
TRNOVCOVÁ Aurélia
TOPOĽSKÁ Barbora
FEDERIČOVÁ Emma
ŠPANKOVÁ Tatiana
ROHÁČOVÁ Tereza
KOŠÍKOVÁ Veronika
VLKOVIČOVÁ Laura
PLEŠOVÁ Natália
LABÁKOVÁ Sarah
PURGATOVÁ Lenka
ŠNAJDEROVÁ Zuzana
FELCANOVÁ Lenka
MUDROŇOVÁ Svetlana
OĽHOVÁ Hana
GÁBRIŠOVÁ Kristína
OLAJCOVÁ Jarmila
89
96
95
93
97
96
98
94
95
98
96
97
98
97
96
96
97
97
98
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Dellm
Dellm
PK Záhorák Senica
PK Záhorák Senica
PK Žabka Čadca
Dellm
Nereus Žilina
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
28.30
28.63
28.90
28.95
30.18
30.50
30.60
31.11
31.59
31.74
32.90
33.78
33.82
34.73
34.95
35.18
35.38
35.42
37.20
589
569
553
550
486
470
466
443
423
417
375
346
345
318
313
306
301
300
259
28.95
31.30
31.34
31.67
31.70
31.76
33.18
33.72
33.78
34.22
35.15
35.81
36.04
36.49
36.91
37.04
37.20
37.40
37.57
38.02
39.04
40.11
41.92
36.23
550
435
434
420
419
417
365
348
346
333
307
290
285
275
265
262
259
255
251
243
224
207
181
32.22
32.92
33.62
33.82
35.17
35.75
399
374
351
345
307
292
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
DSQ
DOBROŇOVÁ Soňa
99
Nereus Žilina
TIMKOVÁ Kristína
99
Nereus Žilina
BRIŠKOVÁ Viktória
00
Nereus Žilina
PEKELSKÁ Viktória
00
Plavecký klub Martin
RUSKOVÁ Marianna
99
Po Ružomberok
BALOGOVÁ Nina
00
Nereus Žilina
LIČKOVÁ Katarína
00
MPK Prievidza
ŽIDEKOVÁ Lucia
00
Plavecký klub Martin
KUPAROVÁ Veronika
99
Nereus Žilina
BEHÁŇOVÁ Paulína
99
Nereus Žilina
LUKÁČOVÁ Janka
00
Plavecký klub Martin
MINAROVIČOVÁ Júlia
99
PK Žabka Čadca
LICHNEROVÁ Linda
00
Nereus Žilina
KASÁKOVÁ Ema
00
Nereus Žilina
LIGAČOVÁ Klára
99
PK Žabka Čadca
GAVULOVÁ Tatiana
00
Nereus Žilina
HNÁTHOVÁ Magdaléna
99
MPK Prievidza
VOJTEKOVÁ Klára
00
Plavecký klub Martin
VALNEROVÁ Andrea
00
MPK Prievidza
LUTRINGOVÁ Agáta
00
MPK Prievidza
OPAVSKÁ Denisa
99
CVČ Žirafa
ŠVANCÁROVÁ Nikola
99
Nereus Žilina
MEDZIHORSKÁ Laura
99
MPK Prievidza
MIKUŠIAKOVÁ Denisa N
99
Dellm
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom. (Čas: 11:17)
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MICHALIČKOVÁ Zuzana
MICHALOVIČOVÁ Natália
KUBOVÁ Lucia
POLERECKÁ Ema
SÝKOROVÁ Nicole
BOŠKOVÁ Lívia
Splash Meet Manager 11, Build 25126
02
01
02
01
01
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
MPK Prievidza
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 9
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 27, žiačky, 50m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
čas
body
CABADAJOVÁ Karolína
DUBEŇOVÁ Lucia
TOMANOVÁ Júlia
JANČEKOVÁ Emma
DUBEŇOVÁ Alexandra
KOVAČOVÁ Lucia N
LEPIŠOVÁ Klára
ČIMBOROVÁ Lea
HODÁS-PAUEROVÁ Lucia
JACKULÍKOVÁ Ema
HARAGOVÁ Kristína
CHRZANOVÁ Dominika N
UDVARDYOVÁ Henrieta N
PAŽÍTKOVÁ Veronika
HRONSKÁ Marianna
PAULÍNYOVÁ Ema
HOZOVÁ Monika N
ČELLÁROVÁ Veronika
BIČANOVÁ Margaréta
ŠNÍREROVÁ Andrea
VALOVÁ Zuzana
IVINOVÁ Taiana
TROJÁKOVÁ Slávka
FRÁTRIKOVÁ Barbora
KUČEROVÁ Katka
GAŠPEROVÁ Natália
KUBENOVÁ Nina
BLASBALGOVÁ Katarína
01
01
01
02
01
01
01
02
01
02
02
01
02
02
02
02
01
02
01
02
02
01
02
02
02
01
02
02
Dellm
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
MPKDK
Nereus Žilina
Dellm
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
PK Žabka Čadca
MPKDK
Dellm
Dellm
Dellm
Po Ružomberok
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
Dellm
Po Ružomberok
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
36.20
36.76
37.15
37.20
37.95
38.43
38.82
38.90
40.28
42.04
43.00
43.01
43.28
43.51
44.30
44.36
44.42
46.72
47.32
48.28
49.16
50.55
51.54
55.07
55.77
57.36
59.06
1:18.40
281
269
260
259
244
235
228
227
204
179
168
167
164
162
153
153
152
131
126
118
112
103
97
80
77
70
64
27
MARCINČINOVÁ Marika
MARUŠÁKOVÁ Emma
MASNÁ Michaela
PAVLOVIČOVÁ Veronika
MORGOŠOVÁ Klaudia
ŠTUBENDEKOVÁ Patrícia N
KRAUSEOVÁ Barbora
ČUNGOVÁ Tatiana
BENKOVÁ Klára
POBURÍNIOVÁ Sára
IHNATIŠINOVÁ Nina
ŠORMANOVÁ Adela
PRIELOŽNÁ Eliška
MAČEKOVÁ Terézia
BILÍKOVÁ Dominika
ŠAGÁTOVÁ Bianka
MÁLIKOVÁ Michaela
KÖPLLOVÁ Emma
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
MPKDK
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
Dellm
MPKDK
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
38.38
39.53
42.39
44.65
45.06
45.53
45.64
46.90
47.39
47.67
47.73
48.18
50.70
50.90
55.31
1:01.53
1:01.73
1:04.53
236
216
175
150
146
141
140
129
125
123
122
119
102
101
78
57
56
49
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 10
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 27, ženy, 50m voľný spôsob
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KLINEROVÁ Zuzana
MONIKOVÁ Zuzana N
MAJDOVÁ Šárka
JANKOVIČOVÁ Dominika
BUZINKAJOVÁ Nora N
CHRZÁŇOVÁ Veronika N
HARVÁNKOVÁ Veronika
BELLANOVÁ Martina
PETRAŠOVÁ Paulína
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Plavecký klub Martin
Dellm
MPKDK
CVČ Žirafa
Dellm
Dellm
Neregistrovaní NERZI
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
43.90
44.54
46.07
48.25
48.72
51.04
51.90
52.77
1:12.51
157
151
136
118
115
100
95
90
35
SERDAHELYOVÁ Lucia
ŠINKOVÁ-MORALES Emma N
GELATÍKOVÁ Lea
DZURILLOVÁ Alexandra
05
05
05
05
PK Záhorák Senica
Dellm
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
43.36
53.74
55.22
1:09.85
163
86
79
39
06
06
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
52.35
1:10.28
93
38
8 roč.
1.
2.
3.
4.
7 roč. a ml.
1. ŽÚRKOVÁ Žofia
2. PAVLIŠINOVÁ Miriam
disciplína 28
20.04.2013
muži, 50m voľný spôsob
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
25.06
25.82
26.53
26.93
27.48
27.54
28.28
28.58
28.78
28.78
28.90
29.28
29.47
29.55
29.64
30.54
30.77
31.83
32.72
33.61
580
531
489
468
440
437
404
391
383
383
378
364
357
354
351
320
313
283
260
240
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ORAVEC Matej
SMIEŠKO Lukaš
SAKO Juraj
SALAJ Michal
SOJKA Martin
GALVÁNEK Rastislav
KOVALČÍK Ondrej
PLAUTER Marián
DEMKO Ján
GORDÍK Jakub
KUBÍK Jakub
FTÁČIK Samuel
PURGAT Ladislav
GÁLFY Ivan
VOJT Jakub
KYSEL Matúš
VOJTEK Jakub
BUVALA Adam
TURSKÝ Dávid
URBANČOK Peter
Splash Meet Manager 11, Build 25126
90
89
96
91
96
94
96
96
90
98
94
98
96
95
98
98
98
97
96
98
Nereus Žilina
Neregistrovaní NERZI
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
Neregistrovaní NERZI
Plavecký klub Martin
Dellm
Nereus Žilina
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Dellm
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 11
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 28, muži, 50m voľný spôsob
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
FILGAS Juraj
BARTÁKY David
JUROV Tomáš
MELICHER Sebastian
ŽERJAVA Marek
SUCHOMEL Kristián
LIČKO Matej
MICHLÍK Daniel
BLAHUŠIAK Michal
TOMAŠEC Michal
HUDEC Matúš
HOLÍK Viliam
DEMETER Martin
GEIB Filip N
BULVAS Daniel
ROSENBERG Dávid
DE RIGGO Róbert
99
99
99
99
99
00
99
00
99
99
99
00
00
99
00
99
00
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Neregistrovaní NERZI
27.95
28.76
29.02
30.35
30.40
31.36
31.65
31.93
32.13
32.70
32.78
34.29
35.91
36.25
37.00
37.51
45.70
418
384
374
327
325
296
288
280
275
261
259
226
197
191
180
173
95
01
02
01
01
01
02
01
02
02
01
02
01
01
02
02
01
02
01
01
02
01
02
02
02
01
01
02
01
02
02
02
02
01
02
01
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Dellm
Po Ružomberok
Dellm
Nereus Žilina
Dellm
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
PK Žabka Čadca
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
Dellm
Po Ružomberok
PK Záhorák Senica
Neregistrovaní NERZI
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
Nereus Žilina
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
31.70
32.45
32.66
33.15
34.46
34.75
36.12
36.21
36.26
36.51
37.06
37.08
37.23
37.64
39.08
39.20
39.56
39.56
39.75
40.00
40.01
40.18
40.58
40.76
40.97
42.42
43.15
43.40
43.54
44.00
44.23
44.54
45.36
45.81
45.89
46.04
287
267
262
250
223
217
194
192
191
187
179
179
177
171
153
151
147
147
145
142
142
140
136
135
132
119
113
111
110
107
105
103
97
95
94
93
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
SUKENÍK Peter
LALUHA Matúš
SYNÁK Andrej
VALLO Denis
ŠABÍK Patrik
ZAHRADNÍK Maxim
STRNAD Jakub
PAVLOV Adam
BELUŠ Adrián
NAHÁLKA Martin
MIHALDA Matej
KOŘÍNEK Miroslav N
PIPÍŠKA Adam
DUČ Michal
TOMALA Adam
KAJÁNEK Martin
KAFKA Samuel
KUČERA Daniel
ONDRUŠ Patrik
BARAN Mário
KLIEŠTIK Dávid
TEKELJAK Tomáš N
ZLIECHOVEC Dávid
JANKOVÝCH Jakub
KNAPEC Adam
ČAPLIAR Ľuboš
BLAŽEK Miroslav
KOBETIČ Jakub
JANKOVSKÝ Peter
HLINKA Alex Carlo
PORUBEC Urban
NEMČEK Matej
TOMKO Oliver
KOČUTA Ondrej
MARŠALÍK Peter
BAČA Ľubomír
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 12
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 28, žiaci, 50m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
DSQ
ONDRUŠ Lukáš
02
CVČ Žirafa
JUROV Martin
02
Nereus Žilina
BEŇO Radovan
01
Neregistrovaní NERZI
BRANDA Jakub
02
CVČ Žirafa
KOTMAN Andrej
02
CVČ Žirafa
ORŠULA Jakub
02
CVČ Žirafa
JAKUBEC Patrik
02
Neregistrovaní NERZI
CUPRA Kristián N
02
Dellm
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom. (Čas: 11:30)
čas
body
47.17
47.75
49.92
50.69
52.37
59.82
1:11.12
44.01
87
83
73
70
63
42
25
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FTOREK Roman
MICHALOVIČ Daniel
MOLNÁR Šimon
FERJANC Radoslav
ŠOŠKA Šimon
ŽIDEK Michal
BUKOVINSKÝ Matúš
LUKÁČIK Rastislav
BÉREŠ Alexander
KAUZAL Adam
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
Dellm
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
36.67
37.46
40.28
40.48
42.32
42.81
42.92
49.28
51.61
1:04.26
185
173
139
137
120
116
115
76
66
34
STANKO Filip N
TOMAŠEC Filip
ŽÚREK Samuel
CHLÁDECKÝ Juraj
ZBRANEK Kryštof
HRABOVSKÝ Dárius
JAMBRICH Timotej
ŠUMSKÝ Samuel
KUČERA Adrián
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Dellm
CVČ Žirafa
PK Záhorák Senica
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
Neregistrovaní NERZI
CVČ Žirafa
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
CVČ Žirafa
41.99
50.45
51.48
55.85
58.24
59.04
1:00.52
1:00.95
1:05.79
123
71
67
52
46
44
41
40
32
MEDVECKÝ Maximilián
TIMKO Michal
VAŠÍČEK Matúš
FONŠ Martin
BIELY Michal
TOMALA Michal
05
05
05
05
05
05
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
CVČ Žirafa
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
39.11
45.01
48.55
1:03.89
1:13.44
1:19.36
152
100
79
35
23
18
06
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1:11.30
25
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 roč. a ml.
1. HODÁS-PAUER Daniel
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 13
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
ženy, 400m polohové preteky
disciplína 29
20.04.2013
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas body
100m
200m
300m
400m
ZAHRADNIKOVÁ Sophie 98
Po Ružomberok
5:27.76 555
1:16.85
LIETAVOVÁ Veronika
98
Plavecký klub Martin
6:00.05 419
1:17.46
ZANOVITOVÁ Lenka
96
Plavecký klub Martin
6:10.20 385
1:24.96
PERINAJOVÁ Barbora
98
Plavecký klub Martin
6:11.43 381
1:31.25
FRIMMOVÁ Eva
98
Plavecký klub Martin
6:31.79 325
1:34.41
OĽHOVÁ Hana
97
Plavecký klub Martin
7:03.15 258
1:40.61
LABÁKOVÁ Sarah
97
PK Žabka Čadca
7:35.67 206
1:42.64
OLAJCOVÁ Jarmila
98
Plavecký klub Martin
7:14.47
1:40.64
SW 9.3 - PP:Ukončenie spôsobu nie je v súlade s pravidlami pre daný sp. (Čas: 11:51)
1:27.00
1:33.05
1:38.50
1:40.39
1:38.00
1:44.94
2:02.68
1:53.10
1:29.83
1:42.54
1:42.80
1:37.94
1:42.21
1:56.53
2:04.91
1:53.92
1:14.08
1:27.00
1:23.94
1:21.85
1:37.17
1:41.07
1:45.44
1:46.81
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DSQ
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
99
99
00
00
99
99
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
5:50.21
5:54.62
6:07.09
6:48.84
7:00.16
7:27.03
455
438
395
286
263
218
1:20.41
1:25.94
1:30.01
1:46.73
1:43.04
1:47.12
1:36.35
1:30.78
1:31.42
1:41.88
1:50.56
2:01.54
1:34.12
1:36.02
1:44.88
1:50.27
1:53.26
2:01.72
1:19.33
1:21.88
1:20.78
1:29.96
1:33.30
1:36.65
ZÁBORSKÁ Miroslava
01
LONCKOVÁ Zuzana
01
MELNÍKOVÁ Martina
02
BRNČALOVÁ Lea
01
TOMANOVÁ Júlia
01
HODÁS-PAUEROVÁ Lucia01
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
PK Žabka Čadca
6:03.28
6:33.14
6:51.89
7:00.32
7:38.33
7:57.80
408
321
279
263
203
179
1:31.97
1:36.82
1:48.51
1:55.22
1:52.39
2:01.14
1:36.65
1:42.03
1:41.02
1:45.85
2:02.97
2:10.38
1:36.94
1:41.14
1:51.76
1:49.29
2:03.90
1:59.69
1:17.72
1:33.15
1:30.60
1:29.96
1:39.07
1:46.59
RUSKOVÁ Marianna
KLIMANTOVÁ Michaela
PEKELSKÁ Viktória
BRIŠKOVÁ Viktória
KUPAROVÁ Veronika
MINAROVIČOVÁ Júlia
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
muži, 400m polohové preteky
disciplína 30
20.04.2013
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas body
100m
200m
300m
400m
15 roč. a st.
1. JANTOŠ Roman
97
Po Ružomberok
5:16.16 458
1:11.32
1:18.41
1:37.69
1:08.74
00
99
00
00
00
99
00
99
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
AQUASPORT Levice
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
5:22.09
5:22.24
5:44.80
5:48.70
6:08.68
6:12.27
6:32.96
6:41.28
433
433
353
341
289
281
238
224
1:16.20
1:15.66
1:23.37
1:26.80
1:27.44
1:31.07
1:43.37
1:36.65
1:21.84
1:26.10
1:33.42
1:29.84
1:32.44
1:29.28
1:34.18
1:46.11
1:32.86
1:30.24
1:31.95
1:34.06
1:48.75
1:53.14
1:46.76
1:52.30
1:11.19
1:10.24
1:16.06
1:18.00
1:20.05
1:18.78
1:28.65
1:26.22
01
02
01
01
01
01
02
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
6:32.83
6:41.29
6:43.42
6:43.70
6:43.76
8:08.20
8:31.11
239
224
220
220
220
124
108
1:38.44
1:37.80
1:42.78
1:45.62
1:40.87
1:55.15
2:05.30
1:38.14
1:45.38
1:39.80
1:44.79
1:40.46
2:00.48
2:08.79
1:50.62
1:54.06
1:53.81
1:48.60
1:57.20
2:15.04
2:17.02
1:25.63
1:24.05
1:27.03
1:24.69
1:25.23
1:57.53
2:00.00
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HRABOVSKÝ Adam
FOJTÍK Matej
KRAUS Martin
GRMAN Matej
DVORŠTIAK Philip
KUŽMA Jakub
DARUĽA Tomáš
LIČKO Matej
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HRABOVSKÝ Alexander
ZAHRADNÍK Maxim
SUKENÍK Peter
ŠABÍK Patrik
VALLO Denis
KLIEŠTIK Dávid
JANKOVSKÝ Peter
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 14
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 31
20.04.2013
žiačky, 50m motýlik
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
FTÁČIKOVÁ Veronika
MICHALIČKOVÁ Zuzana
SÝKOROVÁ Nicole
MICHALOVIČOVÁ Natália
KUBOVÁ Lucia
BOŠKOVÁ Lívia
KECEROVÁ Dorotka
DUBEŇOVÁ Alexandra
DZURILLOVÁ Eva
MJARTANOVÁ Katarína
CABADAJOVÁ Karolína
LEPIŠOVÁ Klára
ŠPANKOVÁ Simona
VALOVÁ Zuzana
HARAGOVÁ Kristína
BIELIKOVÁ Alžbeta
HOZOVÁ Monika N
HAZUCHOVÁ Líza
02
02
01
01
02
02
01
01
02
02
01
01
02
02
02
01
01
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
MPK Prievidza
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
Dellm
Plavecký klub Martin
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
Dellm
MPKDK
36.91
37.88
38.04
41.13
41.37
42.49
42.92
44.03
44.90
46.70
46.92
51.07
51.23
51.78
55.67
58.05
58.82
1:00.93
313
289
286
226
222
205
199
184
174
154
152
118
117
113
91
80
77
69
MARUŠÁKOVÁ Emma
MATULOVÁ Ema
MARCINČINOVÁ Marika
PAVLOVIČOVÁ Veronika
SALCEROVÁ Karolína
POBURÍNIOVÁ Sára
ŠORMANOVÁ Adela
SUČÁKOVÁ Lucia
MESÁROŠOVÁ Martina
PLEVÍKOVÁ Veronika
SEIDLOVÁ Alica
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
MPKDK
MPKDK
MPK Prievidza
MPKDK
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
44.09
46.05
49.23
49.48
49.81
58.37
1:01.72
1:02.66
1:03.36
1:03.58
1:04.20
183
161
132
130
127
79
67
64
61
61
59
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
disciplína 32
20.04.2013
žiaci, 50m motýlik
9 - 12 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
por.
Roč.
čas
body
33.97
35.92
37.52
37.52
40.97
43.93
44.13
44.79
45.22
50.82
53.39
53.64
287
243
213
213
164
133
131
125
122
85
74
73
11 - 12 roč.
1. LALUHA Matúš
2. HRABOVSKÝ Alexander
3. SUKENÍK Peter
SYNÁK Andrej
5. PIPÍŠKA Adam
6. DUČ Michal
7. ZÁHORA Milan
8. BELUŠ Adrián
9. BARAN Mário
10. JUROV Martin
11. JANKOVÝCH Jakub
12. KOŠÁREK Tomáš
Splash Meet Manager 11, Build 25126
02
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
MPKDK
Po Ružomberok
Po Ružomberok
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 15
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 32, žiaci, 50m motýlik, 11 - 12 roč.
Roč.
por.
13. MIHALDA Matej
02
Nereus Žilina
DSQ TOMKO Oliver
01
Plavecký klub Martin
SW 8.2b - M:Paže neprenášané dopredu spoločne. (Čas: 13:08)
čas
body
53.90
51.53
72
10 roč.
1. FERJANC Radoslav
2. TIŠŤAN Tibor
3. LUKÁČIK Rastislav
03
03
03
Po Ružomberok
Po Ružomberok
MPK Prievidza
47.47
51.12
57.45
105
84
59
04
04
Dellm
Po Ružomberok
56.86
59.89
61
52
9 roč.
1. STANKO Filip N
2. GÉCZY Patrik
ženy, 100m prsia
disciplína 33
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DVONČOVÁ Kristína
FEDERIČOVÁ Emma
VLKOVIČOVÁ Laura
PERINAJOVÁ Barbora
FRIMMOVÁ Eva
PODZÁMSKA Lucia
LIETAVOVÁ Veronika
ŠTAJEROVÁ Alžbeta
PURGATOVÁ Lenka
MUDROŇOVÁ Monika
OĽHOVÁ Hana
OLAJCOVÁ Jarmila
96
96
98
98
98
98
98
97
98
97
97
98
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
MPKDK
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
1:18.96
1:20.41
1:28.12
1:28.50
1:29.89
1:31.88
1:32.69
1:35.34
1:36.36
1:38.07
1:41.94
1:44.80
543
514
391
386
368
345
336
308
299
283
252
232
99
99
00
99
99
99
00
99
00
00
99
00
99
99
00
00
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
MPKDK
Dellm
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
MPK Prievidza
Nereus Žilina
Dellm
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
1:24.29
1:28.55
1:30.18
1:30.43
1:35.79
1:39.91
1:40.02
1:40.77
1:42.19
1:44.72
1:45.43
1:47.87
1:48.63
1:49.78
1:53.89
1:54.12
447
385
365
362
304
268
267
261
250
233
228
213
208
202
181
180
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
DOBROŇOVÁ Soňa
KLIMANTOVÁ Michaela
CHOCHULOVÁ Soňa
JACKULÍKOVÁ Pavla
HUDÁKOVÁ Janka
OPAVSKÁ Denisa
GAVULOVÁ Tatiana
GABRYŠOVÁ Emma
KASÁKOVÁ Ema
LICHNEROVÁ Linda
ZBOROŇOVÁ Tatiana
LUTRINGOVÁ Agáta
ŠVANCÁROVÁ Nikola
MIKUŠIAKOVÁ Denisa N
VOJTEKOVÁ Klára
LUKÁČOVÁ Janka
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 16
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 33, ženy, 100m prsia
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
DSQ
LONCKOVÁ Zuzana
01
Nereus Žilina
ZÁBORSKÁ Miroslava
01
Plavecký klub Martin
MICHALOVIČOVÁ Natália
01
Nereus Žilina
BRNČALOVÁ Lea
01
Po Ružomberok
MELNÍKOVÁ Martina
02
Plavecký klub Martin
POLERECKÁ Ema
01
MPK Prievidza
FTÁČIKOVÁ Veronika
02
Nereus Žilina
ČIMBOROVÁ Lea
02
PK Žabka Čadca
LÍŠKOVÁ Terézia
01
Nereus Žilina
LOKAJOVÁ Janka
01
Nereus Žilina
LAJČIAKOVÁ Diana
02
MPK Prievidza
TOMANOVÁ Júlia
01
PK Žabka Čadca
HODÁS-PAUEROVÁ Lucia
01
PK Žabka Čadca
DUBEŇOVÁ Lucia
01
Nereus Žilina
ŠČERBÍKOVÁ Ivana
02
MPKDK
JACKULÍKOVÁ Ema
02
MPKDK
STRANIANEKOVÁ Leila
01
Nereus Žilina
ČELLÁROVÁ Veronika
02
Po Ružomberok
PAŽÍTKOVÁ Veronika
02
Po Ružomberok
GONDOVÁ Alexandra N
01
Dellm
BIELIKOVÁ Alžbeta
01
Plavecký klub Martin
MOLNÁROVÁ Nina
02
CVČ Žirafa
ŠNÍREROVÁ Andrea
02
MPK Prievidza
KONUŠOVÁ Vanesa
02
MPK Prievidza
KOVAČOVÁ Lucia N
01
Dellm
SW 10.5p - P:Pretekár sa postavil na dno bazéna. (Čas: 13:12)
1:27.84
1:30.93
1:34.12
1:35.51
1:36.67
1:38.55
1:38.97
1:42.60
1:46.82
1:47.04
1:49.14
1:50.11
1:50.55
1:51.24
1:51.43
1:54.50
1:56.08
1:59.70
2:00.16
2:01.19
2:05.12
2:05.15
2:09.36
2:18.88
1:52.00
394
356
321
307
296
279
276
247
219
218
205
200
198
194
193
178
171
156
154
150
136
136
123
99
BENKOVÁ Klára
MORGOŠOVÁ Klaudia
BRIŠKOVÁ Terézia
SEIDLOVÁ Alica
PAVLOVIČOVÁ Veronika
ŠORMANOVÁ Adela
PÁNEKOVÁ Michaela
KORČEKOVÁ Karin
PÍŠOVÁ Lenka
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
1:53.50
1:56.01
1:57.86
1:58.35
2:03.42
2:04.17
2:08.60
2:13.09
2:25.22
183
171
163
161
142
139
125
113
87
JACKULÍKOVÁ Andrea
MAJDOVÁ Šárka
KLINEROVÁ Zuzana
HODOŇOVÁ Nina
04
04
04
04
MPKDK
MPKDK
Plavecký klub Martin
MPKDK
1:54.74
2:03.72
2:05.22
2:16.61
177
141
136
105
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 17
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
muži, 100m prsia
disciplína 34
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
1:27.78
1:29.95
1:31.06
1:32.49
1:33.72
1:35.00
1:35.00
1:19.18
297
276
266
254
244
234
234
1:14.68
1:16.37
1:20.39
1:21.22
1:21.91
1:22.09
1:22.63
1:22.66
1:34.09
1:35.44
1:37.37
1:38.20
1:39.00
1:41.39
1:42.03
1:45.15
1:47.35
1:48.47
1:49.38
1:49.62
1:57.10
482
451
386
375
365
363
356
355
241
231
217
212
207
192
189
172
162
157
153
152
1:37.61
1:39.28
1:39.95
1:41.39
1:43.79
1:45.88
1:46.36
1:47.73
1:50.70
1:50.70
1:52.82
1:52.93
1:53.13
1:54.00
1:55.62
1:55.92
216
205
201
192
179
169
167
160
148
148
139
139
138
135
130
129
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VOJTEK Jakub
98
Plavecký klub Martin
KYSEL Matúš
98
Nereus Žilina
BUVALA Adam
97
Dellm
GÁLFY Ivan
95
Dellm
PURGAT Ladislav
96
Dellm
JANIKOVSKÝ Tomáš
91
Nereus Žilina
VOJT Jakub
98
Plavecký klub Martin
DSQ PAVLÍK Rastislav
60
Nereus Žilina
SW 4.4 - ŠT:Pretekár odštartoval pred štartovým povelom. (Čas: 13:49)
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DSQ
BARTÁKY David
99
Nereus Žilina
KRAUS Martin
00
Plavecký klub Martin
JUROV Tomáš
99
Nereus Žilina
HÁLKA Samuel
00
Nereus Žilina
HRABOVSKÝ Adam
00
Plavecký klub Martin
FOJTÍK Matej
99
Plavecký klub Martin
GRMAN Matej
00
AQUASPORT Levice
FILGAS Juraj
99
Plavecký klub Martin
ŽERJAVA Marek
99
Nereus Žilina
HLAVAJ Silvester
99
MPKDK
DARUĽA Tomáš
00
Plavecký klub Martin
MICHLÍK Daniel
00
Nereus Žilina
LIČKO Matej
99
Plavecký klub Martin
GEIB Filip N
99
Dellm
SOJKA Tomáš
00
Nereus Žilina
KEPIČ Dominik
00
Plavecký klub Martin
BULVAS Daniel
00
Plavecký klub Martin
NOVÁK Martin
99
MPK Prievidza
DEMETER Martin
00
Plavecký klub Martin
GÁLL Sebastián N
99
Plavecký klub Martin
DE RIGGO Róbert
00
Neregistrovaní NERZI
SW 10.5p - P:Pretekár sa postavil na dno bazéna. (Čas: 13:33)
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SERDAHELY Michal
SUKENÍK Peter
ŠABÍK Patrik
VALLO Denis
NAHÁLKA Martin
ZÁHORA Milan
KOŘÍNEK Miroslav N
ZAHRADNÍK Maxim
HOLÍK Július
KAJÁNEK Martin
BELUŠ Adrián
KUČERA Daniel
TEKELJAK Tomáš N
ČAPLIAR Ľuboš
BIELIK Daniel
MARTIN Mikula
Splash Meet Manager 11, Build 25126
02
01
01
01
01
02
01
02
02
01
02
01
02
01
02
01
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
Dellm
MPKDK
Dellm
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
PK Žabka Čadca
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 18
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 34, žiaci, 100m prsia, 11 - 12 roč.
Roč.
čas
body
ZLIECHOVEC Dávid
02
Po Ružomberok
HLINKA Alex Carlo
02
MPK Prievidza
ONDRUŠ Patrik
01
Nereus Žilina
KLIEŠTIK Dávid
01
PK Žabka Čadca
CUPRA Kristián N
02
Dellm
BAČA Ľubomír
02
CVČ Žirafa
TOMKO Oliver
01
Plavecký klub Martin
MEŠÁR Sebastián
02
CVČ Žirafa
ANDROVIČ Juraj
02
CVČ Žirafa
JUROV Martin
02
Nereus Žilina
BRANDA Jakub
02
CVČ Žirafa
KOČUTA Ondrej
02
Nereus Žilina
NEMČEK Matej
02
Nereus Žilina
ORŠULA Jakub
02
CVČ Žirafa
KUKA Samuel
01
PK Žabka Čadca
SW 7.5a - P:Vykonané kmitanie alebo „nožnicový“ strih, krivý strih. (Čas: 13:33)
1:56.32
1:56.70
1:56.86
1:57.19
1:59.42
2:00.84
2:03.29
2:03.80
2:08.98
2:09.66
2:14.70
2:15.32
2:16.51
2:29.71
1:49.87
127
126
125
124
118
113
107
105
93
92
82
81
79
59
MICHALOVIČ Daniel
FTOREK Roman
BUKOVINSKÝ Matúš
HRABOVSKÝ Denis
ŽIDEK Michal
HROMO Samuel
por.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
DSQ
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
03
03
03
03
03
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
1:49.17
1:49.83
1:54.93
2:01.32
2:09.22
2:23.03
154
151
132
112
93
68
04
04
04
Po Ružomberok
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
2:00.09
2:00.54
2:14.76
116
114
82
05
Po Ružomberok
1:57.53
123
9 roč.
1. ANTOL Adam
2. GÉCZY Patrik
3. HOLÍK Daniel
8 roč.
1. MEDVECKÝ Maximilián
disciplína 35
20.04.2013
ženy, 100m voľný spôsob
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
1:03.58
1:05.35
1:07.36
1:08.23
1:08.45
1:09.64
1:10.50
1:12.16
1:12.61
1:14.00
1:16.96
1:20.56
1:20.79
1:20.98
549
505
461
444
440
418
402
375
368
348
309
270
267
265
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
RIZMANOVÁ Rebeka
TRNOVCOVÁ Aurélia
ŠPANKOVÁ Tatiana
ČEPELOVÁ Lucia
PODZÁMSKA Lucia
LAURINCOVÁ Eva
ZANOVITOVÁ Lenka
KOŠÍKOVÁ Veronika
ROHÁČOVÁ Tereza
PLEŠOVÁ Natália
PURGATOVÁ Lenka
LABÁKOVÁ Sarah
GÁBRIŠOVÁ Kristína
ŠNAJDEROVÁ Zuzana
Splash Meet Manager 11, Build 25126
95
93
98
96
98
98
96
95
94
96
98
97
97
97
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Dellm
Dellm
PK Záhorák Senica
Dellm
PK Žabka Čadca
Dellm
Nereus Žilina
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 19
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 35, ženy, 100m voľný spôsob, 15 roč. a st.
por.
Roč.
čas
body
15. OĽHOVÁ Hana
16. MUDROŇOVÁ Svetlana
97
96
Plavecký klub Martin
Dellm
1:21.84
1:23.59
257
241
99
99
00
00
00
00
99
99
00
99
00
99
99
00
99
99
99
00
00
00
00
99
99
00
99
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPKDK
MPK Prievidza
PK Žabka Čadca
MPKDK
Nereus Žilina
Dellm
MPK Prievidza
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
MPK Prievidza
MPK Prievidza
1:09.80
1:10.42
1:11.24
1:11.73
1:11.77
1:11.89
1:16.66
1:17.39
1:18.92
1:19.34
1:22.45
1:22.94
1:24.28
1:24.58
1:26.59
1:27.26
1:27.97
1:28.42
1:28.46
1:28.60
1:29.58
1:30.00
1:33.08
1:39.03
1:45.67
415
404
390
382
381
379
313
304
287
282
251
247
235
233
217
212
207
204
203
202
196
193
175
145
119
02
02
01
01
01
01
02
01
02
01
02
01
02
02
01
01
02
01
02
01
02
01
01
02
Nereus Žilina
Dellm
MPK Prievidza
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
MPKDK
PK Žabka Čadca
Dellm
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
MPKDK
Dellm
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
1:11.62
1:14.62
1:17.41
1:20.06
1:21.57
1:21.91
1:22.64
1:24.85
1:25.11
1:25.90
1:26.80
1:27.91
1:29.41
1:30.32
1:30.89
1:31.49
1:38.66
1:39.81
1:42.68
1:43.07
1:43.31
1:43.60
1:44.77
2:00.10
384
339
304
275
260
256
250
231
228
222
215
207
197
191
188
184
147
141
130
128
128
126
122
81
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
RUSKOVÁ Marianna
TIMKOVÁ Kristína
ŽIDEKOVÁ Lucia
BALOGOVÁ Nina
BRIŠKOVÁ Viktória
PEKELSKÁ Viktória
KUPAROVÁ Veronika
BEHÁŇOVÁ Paulína
LICHNEROVÁ Linda
JACKULÍKOVÁ Pavla
LIČKOVÁ Katarína
MINAROVIČOVÁ Júlia
ZBOROŇOVÁ Tatiana
GAVULOVÁ Tatiana
MIKUŠIAKOVÁ Denisa N
HNÁTHOVÁ Magdaléna
LIGAČOVÁ Klára
KASÁKOVÁ Ema
VOJTEKOVÁ Klára
LUKÁČOVÁ Janka
VALNEROVÁ Andrea
OPAVSKÁ Denisa
ŠVANCÁROVÁ Nikola
LUTRINGOVÁ Agáta
MEDZIHORSKÁ Laura
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
MICHALIČKOVÁ Zuzana
KUBOVÁ Lucia
POLERECKÁ Ema
SÝKOROVÁ Nicole
BRNČALOVÁ Lea
KECEROVÁ Dorotka
MELNÍKOVÁ Martina
DUBEŇOVÁ Alexandra
ŠPANKOVÁ Simona
DUBEŇOVÁ Lucia
BOŠKOVÁ Lívia
LEPIŠOVÁ Klára
ČIMBOROVÁ Lea
JANČEKOVÁ Emma
TOMANOVÁ Júlia
KOVAČOVÁ Lucia N
PAŽÍTKOVÁ Veronika
HODÁS-PAUEROVÁ Lucia
HAZUCHOVÁ Líza
CHRZANOVÁ Dominika N
ČELLÁROVÁ Veronika
LOKAJOVÁ Janka
STRANIANEKOVÁ Leila
TROJÁKOVÁ Slávka
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 20
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 35, žiačky, 100m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
por.
Roč.
čas
body
25. FRÁTRIKOVÁ Barbora
02
CVČ Žirafa
2:11.87
61
MARCINČINOVÁ Marika
NEMEŠÁNYOVÁ Nina
PÁNEKOVÁ Michaela
MARUŠÁKOVÁ Emma
MATULOVÁ Ema
ŠTUBENDEKOVÁ Patrícia N
MORGOŠOVÁ Klaudia
KRAUSEOVÁ Barbora
MESÁROŠOVÁ Martina
KOSTROVÁ Nina
MAČEKOVÁ Terézia
PLEVÍKOVÁ Veronika
IHNATIŠINOVÁ Nina
PRIELOŽNÁ Eliška
SUČÁKOVÁ Lucia
BILÍKOVÁ Dominika
KÖPLLOVÁ Emma
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
Dellm
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
MPKDK
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
MPKDK
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
MPKDK
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
1:27.82
1:28.33
1:33.00
1:33.35
1:34.20
1:41.76
1:42.46
1:42.87
1:45.24
1:49.69
1:53.43
1:54.43
1:55.18
2:01.82
2:05.46
2:06.76
2:19.94
208
204
175
173
168
133
131
129
121
106
96
94
92
78
71
69
51
JACKULÍKOVÁ Andrea
MONIKOVÁ Zuzana N
KLINEROVÁ Zuzana
BELLANOVÁ Martina
04
04
04
04
MPKDK
Dellm
Plavecký klub Martin
Neregistrovaní NERZI
1:43.67
1:44.64
1:47.42
2:09.88
126
123
113
64
05
05
05
PK Záhorák Senica
Dellm
CVČ Žirafa
1:44.94
1:59.48
2:10.06
122
82
64
06
PK Záhorák Senica
2:06.09
70
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
8 roč.
1. SERDAHELYOVÁ Lucia
2. ŠINKOVÁ-MORALES Emma N
3. GELATÍKOVÁ Lea
7 roč. a ml.
1. ŽÚRKOVÁ Žofia
disciplína 36
20.04.2013
muži, 100m voľný spôsob
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
por.
Roč.
čas
body
56.96
56.96
59.81
1:01.48
1:01.67
1:01.74
1:04.09
1:04.68
1:04.89
1:04.97
1:05.72
558
558
482
444
440
438
392
381
377
376
363
15 roč. a st.
1. ORAVEC Matej
SAKO Juraj
3. JANTOŠ Roman
4. SALAJ Michal
5. GALVÁNEK Rastislav
6. SOJKA Martin
7. KOVALČÍK Ondrej
8. GORDÍK Jakub
9. MEKYŇA Peter
10. PLAUTER Marián
11. VOJT Jakub
Splash Meet Manager 11, Build 25126
90
96
97
91
94
96
96
98
98
96
98
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Dellm
Plavecký klub Martin
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 21
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 36, muži, 100m voľný spôsob, 15 roč. a st.
Roč.
por.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
KUBÍK Jakub
VOJTEK Jakub
FTÁČIK Samuel
PURGAT Ladislav
TURSKÝ Dávid
URBANČOK Peter
čas
body
94
98
98
96
96
98
Dellm
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Dellm
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
1:07.05
1:08.01
1:08.52
1:11.43
1:15.79
1:19.09
342
328
320
283
237
208
99
00
00
99
99
00
99
00
00
99
99
99
00
99
00
99
00
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Dellm
Plavecký klub Martin
1:04.41
1:06.16
1:07.71
1:08.04
1:09.10
1:10.54
1:11.50
1:13.54
1:14.58
1:14.74
1:14.98
1:16.86
1:21.39
1:22.56
1:23.80
1:25.49
1:26.45
386
356
332
327
312
294
282
259
248
247
244
227
191
183
175
165
159
02
01
01
01
02
01
01
01
01
02
02
01
02
01
01
02
02
01
02
02
01
02
01
02
02
01
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Žabka Čadca
PK Záhorák Senica
Dellm
Plavecký klub Martin
Dellm
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
Dellm
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
MPK Prievidza
PK Žabka Čadca
Nereus Žilina
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Nereus Žilina
Nereus Žilina
1:14.57
1:14.69
1:14.93
1:15.06
1:17.14
1:18.89
1:19.51
1:21.26
1:21.50
1:23.20
1:24.84
1:25.59
1:26.56
1:27.21
1:28.35
1:31.47
1:31.52
1:32.73
1:34.11
1:36.34
1:37.68
1:38.32
1:42.64
1:43.22
1:43.28
1:45.75
1:45.96
1:48.55
248
247
245
244
224
210
205
192
190
179
169
164
159
155
149
134
134
129
123
115
110
108
95
93
93
87
86
80
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
FILGAS Juraj
SUCHOMEL Kristián
HÁLKA Samuel
MELICHER Sebastian
ŽERJAVA Marek
DVORŠTIAK Philip
TOMAŠEC Michal
MICHLÍK Daniel
HOLÍK Viliam
LIČKO Matej
BLAHUŠIAK Michal
HUDEC Matúš
SOJKA Tomáš
ROSENBERG Dávid
BULVAS Daniel
GEIB Filip N
DEMETER Martin
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
LALUHA Matúš
HRABOVSKÝ Alexander
SUKENÍK Peter
SYNÁK Andrej
SERDAHELY Michal
VALLO Denis
STRNAD Jakub
ŠABÍK Patrik
PIPÍŠKA Adam
PAVLOV Adam
DUČ Michal
NAHÁLKA Martin
BELUŠ Adrián
KUKA Samuel
KOŘÍNEK Miroslav N
BARAN Mário
TOMALA Adam
ONDRUŠ Patrik
JANKOVÝCH Jakub
ZLIECHOVEC Dávid
KLIEŠTIK Dávid
HLINKA Alex Carlo
KAJÁNEK Martin
NEMČEK Matej
BIELIK Daniel
KOBETIČ Jakub
JANKOVSKÝ Peter
KOČUTA Ondrej
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 22
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 36, žiaci, 100m voľný spôsob, 11 - 12 roč.
por.
Roč.
čas
body
29. PORUBEC Urban
30. ONDRUŠ Lukáš
31. KOTMAN Andrej
02
02
02
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
1:50.52
1:56.68
2:00.41
76
64
59
TIŠŤAN Tibor
FERJANC Radoslav
ŠOŠKA Šimon
ŽIDEK Michal
MOLNÁR Šimon
BUKOVINSKÝ Matúš
03
03
03
03
03
03
Po Ružomberok
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
Dellm
1:26.86
1:30.52
1:38.73
1:39.05
1:39.98
1:44.01
157
139
107
106
103
91
STANKO Filip N
ANTOL Adam
HRABOVSKÝ Hugo
GÉCZY Patrik
TOMAŠEC Filip
ŽÚREK Samuel
JAMBRICH Timotej
04
04
04
04
04
04
04
Dellm
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
PK Záhorák Senica
CVČ Žirafa
1:43.69
1:44.38
1:44.44
1:44.70
1:55.63
1:57.49
2:10.11
92
90
90
89
66
63
46
1. MEDVECKÝ Maximilián
2. VAŠÍČEK Matúš
05
05
Po Ružomberok
PK Záhorák Senica
1:36.56
1:52.13
114
73
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 roč.
ženy, 50m znak
disciplína 37
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
34.08
34.38
34.65
35.07
36.84
37.16
37.69
39.52
39.80
39.84
40.77
41.96
42.13
43.74
45.12
500
487
476
459
396
386
370
321
314
313
292
268
264
236
215
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ŠTAJEROVÁ Alžbeta
ZAHRADNIKOVÁ Sophie
PODZÁMSKA Lucia
TOPOĽSKÁ Barbora
ŠPANKOVÁ Tatiana
VLKOVIČOVÁ Laura
PLEŠOVÁ Natália
FELCANOVÁ Lenka
MUDROŇOVÁ Monika
ROHÁČOVÁ Tereza
OĽHOVÁ Hana
ŠNAJDEROVÁ Zuzana
GÁBRIŠOVÁ Kristína
MUDROŇOVÁ Svetlana
OLAJCOVÁ Jarmila
Splash Meet Manager 11, Build 25126
97
98
98
97
98
98
96
96
97
94
97
97
97
96
98
MPKDK
Po Ružomberok
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
PK Záhorák Senica
PK Záhorák Senica
Dellm
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Dellm
Dellm
Plavecký klub Martin
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 23
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 37, ženy, 50m znak
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
DOBROŇOVÁ Soňa
TIMKOVÁ Kristína
PEKELSKÁ Viktória
ŽIDEKOVÁ Lucia
RUSKOVÁ Marianna
KUPAROVÁ Veronika
CHOCHULOVÁ Soňa
HUDÁKOVÁ Janka
LIČKOVÁ Katarína
GABRYŠOVÁ Emma
LUKÁČOVÁ Janka
VALNEROVÁ Andrea
HNÁTHOVÁ Magdaléna
MEDZIHORSKÁ Laura
VOJTEKOVÁ Klára
99
99
00
00
99
99
00
99
00
99
00
00
99
99
00
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Dellm
MPK Prievidza
Dellm
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
MPK Prievidza
MPK Prievidza
Plavecký klub Martin
33.64
36.26
37.21
37.66
37.91
42.45
43.01
43.48
43.50
44.29
45.20
45.22
46.03
49.03
53.06
520
415
384
370
363
259
249
241
240
228
214
214
203
168
132
MICHALOVIČOVÁ Natália
MICHALIČKOVÁ Zuzana
KUBOVÁ Lucia
FTÁČIKOVÁ Veronika
POLERECKÁ Ema
DUBEŇOVÁ Lucia
MELNÍKOVÁ Martina
SÝKOROVÁ Nicole
LAJČIAKOVÁ Diana
LEPIŠOVÁ Klára
BRNČALOVÁ Lea
MJARTANOVÁ Katarína
HARAGOVÁ Kristína
ŠČERBÍKOVÁ Ivana
DUBEŇOVÁ Alexandra
CHRZANOVÁ Dominika N
LÍŠKOVÁ Terézia
CABADAJOVÁ Karolína
DZURILLOVÁ Eva
MOLNÁROVÁ Nina
BIČANOVÁ Margaréta
UDVARDYOVÁ Henrieta N
ŠPANKOVÁ Simona
IVINOVÁ Taiana
ČELLÁROVÁ Veronika
VALOVÁ Zuzana
01
02
02
02
01
01
02
01
02
01
01
02
02
02
01
01
01
01
02
02
01
02
02
01
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
MPK Prievidza
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
MPKDK
Dellm
MPKDK
Nereus Žilina
Dellm
Nereus Žilina
Dellm
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Nereus Žilina
Dellm
PK Záhorák Senica
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
38.58
39.60
40.54
40.99
42.08
43.08
43.20
43.74
44.36
44.94
46.74
46.80
48.40
48.43
48.63
48.80
49.11
49.13
49.84
50.02
50.54
50.93
51.09
53.49
55.76
56.50
345
319
297
287
265
247
245
236
226
218
194
193
174
174
172
170
167
167
160
158
153
149
148
129
114
109
NEMEŠÁNYOVÁ Nina
SALCEROVÁ Karolína
MARUŠÁKOVÁ Emma
MATULOVÁ Ema
PAVLOVIČOVÁ Veronika
KOSTROVÁ Nina
BRIŠKOVÁ Terézia
ŠTUBENDEKOVÁ Patrícia N
POBURÍNIOVÁ Sára
03
03
03
03
03
03
03
03
03
Dellm
MPKDK
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
MPK Prievidza
Nereus Žilina
MPKDK
MPKDK
44.50
46.18
47.43
48.00
49.86
52.22
53.81
55.54
56.86
224
201
185
179
159
139
127
115
107
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 24
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 37, žiačky, 50m znak, 10 roč.
por.
Roč.
čas
body
10. IHNATIŠINOVÁ Nina
11. KORČEKOVÁ Karin
03
03
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
58.13
1:04.80
100
72
04
04
04
04
MPKDK
MPKDK
Dellm
Dellm
51.76
52.40
53.68
55.44
142
137
128
116
05
PK Záhorák Senica
1:05.28
71
06
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
1:13.37
50
9 roč.
1.
2.
3.
4.
HODOŇOVÁ Nina
MAJDOVÁ Šárka
CHRZÁŇOVÁ Veronika N
BUZINKAJOVÁ Nora N
8 roč.
1. SERDAHELYOVÁ Lucia
7 roč. a ml.
1. PAVLIŠINOVÁ Miriam
muži, 50m znak
disciplína 38
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SMIEŠKO Lukaš
GORDÍK Jakub
PAVLÍK Rastislav
JANTOŠ Roman
SAKO Juraj
VOJTEK Jakub
VOJT Jakub
SALAJ Michal
SOJKA Martin
KYSEL Matúš
BUVALA Adam
URBANČOK Peter
89
98
60
97
96
98
98
91
96
98
97
98
Neregistrovaní NERZI
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Dellm
MPK Prievidza
30.15
31.11
33.28
33.80
34.66
35.10
35.42
35.80
36.16
36.57
36.82
40.05
506
461
376
359
333
321
312
302
293
284
278
216
99
99
00
99
00
99
00
99
00
00
00
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
MPKDK
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
32.34
35.66
37.30
37.36
38.06
38.75
41.86
42.32
43.07
45.19
47.09
410
306
267
266
251
238
189
183
173
150
133
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BARTÁKY David
KUŽMA Jakub
DVORŠTIAK Philip
HLAVAJ Silvester
HÁLKA Samuel
JUROV Tomáš
DARUĽA Tomáš
ROSENBERG Dávid
DEMETER Martin
BULVAS Daniel
KEPIČ Dominik
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 25
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 38, muži, 50m znak
11 - 12 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
HRABOVSKÝ Alexander
SYNÁK Andrej
LALUHA Matúš
SERDAHELY Michal
PAVLOV Adam
STRNAD Jakub
PIPÍŠKA Adam
HOLÍK Július
DUČ Michal
MIHALDA Matej
ZLIECHOVEC Dávid
TOMALA Adam
BELUŠ Adrián
KOŠÁREK Tomáš
KLIEŠTIK Dávid
BARAN Mário
ČAPLIAR Ľuboš
ANDROVIČ Juraj
TEKELJAK Tomáš N
JANKOVSKÝ Peter
ONDRUŠ Lukáš
MEŠÁR Sebastián
KOTMAN Andrej
PORUBEC Urban
01
01
02
02
02
01
01
02
02
02
02
02
02
02
01
02
01
02
02
02
02
02
02
02
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
Dellm
Nereus Žilina
PK Záhorák Senica
CVČ Žirafa
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Po Ružomberok
PK Žabka Čadca
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
PK Žabka Čadca
Po Ružomberok
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
Dellm
Nereus Žilina
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
37.01
38.75
38.89
42.75
43.50
44.30
44.55
45.13
45.62
45.91
45.96
47.14
48.53
49.13
49.30
49.38
51.70
52.78
53.21
53.82
55.68
58.37
58.78
1:01.43
274
238
236
177
168
159
157
151
146
143
143
132
121
117
115
115
100
94
92
89
80
69
68
59
MICHALOVIČ Daniel
FTOREK Roman
TIŠŤAN Tibor
MOLNÁR Šimon
LUKÁČIK Rastislav
HRABOVSKÝ Denis
HROMO Samuel
KAUZAL Adam
03
03
03
03
03
03
03
03
Nereus Žilina
Nereus Žilina
Po Ružomberok
CVČ Žirafa
MPK Prievidza
CVČ Žirafa
CVČ Žirafa
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
44.70
47.73
48.33
50.81
53.68
58.39
1:02.97
1:13.98
155
127
123
105
89
69
55
34
04
04
Plavecký klub Martin
CVČ Žirafa
51.64
56.88
100
75
05
05
05
05
CVČ Žirafa
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
Dellm
Plavecký klub Žabka Čadca - NE
55.79
1:06.39
1:07.18
1:14.80
80
47
45
33
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9 roč.
1. HRABOVSKÝ Hugo
2. HOLÍK Daniel
8 roč.
1.
2.
3.
4.
TIMKO Michal
FONŠ Martin
BEBKO Samuel N
TOMALA Michal
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.04.2013 17:42 - Strana 26
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
ženy, 200m motýlik
disciplína 39
20.04.2013
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
100m
200m
15 roč. a st.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RIZMANOVÁ Rebeka
ŠPANKOVÁ Tatiana
LIETAVOVÁ Veronika
ZAHRADNIKOVÁ Sophie
ZANOVITOVÁ Lenka
PERINAJOVÁ Barbora
95
98
98
98
96
98
Plavecký klub Martin
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
2:38.16
2:41.21
2:49.16
2:54.24
3:04.98
3:14.24
456
431
373
341
285
246
1:12.86
1:18.91
1:20.42
1:21.43
1:27.72
1:33.24
1:25.30
1:22.30
1:28.74
1:32.81
1:37.26
1:41.00
99
99
99
00
00
00
Po Ružomberok
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
Nereus Žilina
3:07.01
3:08.70
3:09.99
3:11.79
3:17.96
3:43.92
276
268
263
256
232
160
1:27.67
1:30.00
1:33.18
1:31.59
1:36.12
1:44.03
1:39.34
1:38.70
1:36.81
1:40.20
1:41.84
1:59.89
01
01
Plavecký klub Martin
Nereus Žilina
3:09.84
3:34.73
264
182
1:33.60
1:41.73
1:36.24
1:53.00
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RUSKOVÁ Marianna
KLIMANTOVÁ Michaela
TIMKOVÁ Kristína
PEKELSKÁ Viktória
BALOGOVÁ Nina
BRIŠKOVÁ Viktória
11 - 12 roč.
1. ZÁBORSKÁ Miroslava
2. LONCKOVÁ Zuzana
muži, 200m motýlik
disciplína 40
20.04.2013
11 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
Roč.
por.
čas
body
100m
200m
15 roč. a st.
1. SAKO Juraj
2. GORDÍK Jakub
3. JANTOŠ Roman
96
98
97
PK Záhorák Senica
Plavecký klub Martin
Po Ružomberok
2:26.74
2:42.56
2:49.14
438
322
286
1:09.10
1:20.93
1:17.68
1:17.64
1:21.63
1:31.46
99
00
00
00
00
00
00
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
Plavecký klub Martin
AQUASPORT Levice
Nereus Žilina
Po Ružomberok
Nereus Žilina
2:36.52
2:42.95
2:58.36
2:58.44
3:06.88
3:27.76
3:44.56
361
320
244
244
212
154
122
1:14.48
1:16.80
1:25.42
1:26.17
1:29.68
1:36.00
1:45.14
1:22.04
1:26.15
1:32.94
1:32.27
1:37.20
1:51.76
1:59.42
13 - 14 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FOJTÍK Matej
HRABOVSKÝ Adam
KRAUS Martin
GRMAN Matej
SUCHOMEL Kristián
DVORŠTIAK Philip
MICHLÍK Daniel
ženy, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 41
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
por.
čas
body
2:11.28
400
15 roč. a st.
1. Dellm 1
KOŠÍKOVÁ Veronika
MUDROŇOVÁ Monika
Splash Meet Manager 11, Build 25126
Dellm
95
97
PURGATOVÁ Lenka
ROHÁČOVÁ Tereza
Registered to Slovenská plavecká federácia
98
94
20.04.2013 17:42 - Strana 27
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 41, ženy, 4 x 50m voľný spôsob
13 - 14 roč.
1. Plavecký klub Martin 1
ZÁBORSKÁ Miroslava
ŽIDEKOVÁ Lucia
Plavecký klub Martin
01
00
KLIMANTOVÁ Michaela
PEKELSKÁ Viktória
2:11.59
397
2:14.20
374
2:28.91
274
2:34.94
243
2:37.36
232
2:58.22
160
2:59.57
156
2:58.54
159
3:00.75
153
3:21.62
110
99
00
11 - 12 roč.
1. Nereus Žilina 4
MICHALOVIČOVÁ Natália
FTÁČIKOVÁ Veronika
Nereus Žilina
01
02
2. Dellm 2
NEMEŠÁNYOVÁ Nina
MARCINČINOVÁ Marika
01
01
MPKDK
MJARTANOVÁ Katarína
JANČEKOVÁ Emma
02
02
Nereus Žilina
01
03
6. Nereus Žilina 1
STRANIANEKOVÁ Leila
BIČANOVÁ Margaréta
01
02
DUBEŇOVÁ Lucia
SÝKOROVÁ Nicole
01
02
5. Nereus Žilina 2
LÍŠKOVÁ Terézia
PLEVÍKOVÁ Veronika
CABADAJOVÁ Karolína
KUBOVÁ Lucia
Nereus Žilina
01
03
4. MPKDK 2
KECEROVÁ Dorotka
JACKULÍKOVÁ Ema
01
02
Dellm
03
03
3. Nereus Žilina 3
DUBEŇOVÁ Alexandra
MARUŠÁKOVÁ Emma
LONCKOVÁ Zuzana
MICHALIČKOVÁ Zuzana
SEIDLOVÁ Alica
PÁNEKOVÁ Michaela
03
03
Nereus Žilina
BRIŠKOVÁ Terézia
DZURILLOVÁ Eva
01
01
03
02
10 roč. a ml.
1. MPKDK 3
JACKULÍKOVÁ Andrea
MAJDOVÁ Šárka
MPKDK
2. Plavecký klub Martin 2
MORGOŠOVÁ Klaudia
PAVLOVIČOVÁ Veronika
03
03
Plavecký klub Martin
03
03
3. MPKDK 4
ŠTUBENDEKOVÁ Patrícia N
HODOŇOVÁ Nina
MESÁROŠOVÁ Martina
SALCEROVÁ Karolína
04
04
KLINEROVÁ Zuzana
MATULOVÁ Ema
04
03
MPKDK
SUČÁKOVÁ Lucia
POBURÍNIOVÁ Sára
03
04
03
03
muži, 4 x 50m voľný spôsob
disciplína 42
20.04.2013
Open
Výsledky
bodovanie: FINA 2012
por.
čas
body
1:52.47
429
1:59.18
360
2:07.81
292
15 roč. a st.
1. Nereus Žilina 1
PAVLÍK Rastislav
GALVÁNEK Rastislav
Nereus Žilina
60
94
2. Dellm 1
PURGAT Ladislav
KUBÍK Jakub
Splash Meet Manager 11, Build 25126
91
90
GÁLFY Ivan
PLAUTER Marián
95
96
Dellm
96
94
3. Nereus Žilina 4
SOJKA Martin
JUROV Tomáš
SALAJ Michal
ORAVEC Matej
Nereus Žilina
96
99
KOVALČÍK Ondrej
BARTÁKY David
Registered to Slovenská plavecká federácia
96
99
20.04.2013 17:42 - Strana 28
Severoslovenská liga 2013, 2. kolo
Žilina, 20.4.2013
disciplína 42, muži, 4 x 50m voľný spôsob, 15 roč. a st.
por.
4. Plavecký klub Martin 2
LIČKO Matej
ROSENBERG Dávid
Plavecký klub Martin
99
99
VOJT Jakub
VOJTEK Jakub
čas
body
2:10.16
277
1:59.76
355
2:13.21
258
2:23.39
207
2:37.91
155
2:39.66
150
2:42.72
141
2:52.62
118
98
98
13 - 14 roč.
1. Plavecký klub Martin 1
FOJTÍK Matej
KRAUS Martin
Plavecký klub Martin
99
00
HRABOVSKÝ Adam
FILGAS Juraj
00
99
11 - 12 roč.
1. Nereus Žilina 5
SUKENÍK Peter
HRABOVSKÝ Alexander
Nereus Žilina
2. Nereus Žilina 6
STRNAD Jakub
FTOREK Roman
Splash Meet Manager 11, Build 25126
ŠABÍK Patrik
KUKA Samuel
01
01
NAHÁLKA Martin
PAVLOV Adam
01
02
Dellm
01
04
Nereus Žilina
01
01
6. Nereus Žilina 2
JANKOVSKÝ Peter
BIELIK Daniel
03
01
PK Žabka Čadca
5. Nereus Žilina 3
ČAPLIAR Ľuboš
KUČERA Daniel
MICHALOVIČ Daniel
VALLO Denis
01
02
4. Dellm 2
KOŘÍNEK Miroslav N
STANKO Filip N
02
01
Nereus Žilina
01
03
3. PK Žabka Čadca 1
KLIEŠTIK Dávid
TOMALA Adam
LALUHA Matúš
SYNÁK Andrej
01
01
ONDRUŠ Patrik
MIHALDA Matej
01
02
Nereus Žilina
02
02
JUROV Martin
NEMČEK Matej
Registered to Slovenská plavecká federácia
02
02
20.04.2013 17:42 - Strana 29
Download

Celkové - Ponek.sk