ŠK Iglovia Spišská Nová Ves, PK Orca Michalovce, KP Aquacity Poprad
II. ročník detských plaveckých pretekov
VÝSLEDKY
Dátum: 20.12.2014
Miesto: Spišská Nová Ves
Bazén: 25m / 8 dráh, obrátky hladké
Teplota vody: 27 °C
Teplota vzduchu: 29 °C
Hlavný rozhodca: Daria Bálintová, III.
Všetky časy boli merané ručne digitálnymi stopkami.
Vianočná hviezda
Konané v:
Spišskej Novej Vsi
Dátum :
20.12.2014
Bazén:
25m / 8 dráh
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Meno a priezvisko
trieda
Riaditeľ preteku
: Elena Stanková
R1
Hlavný časomerač
: Zuzana Szabóová
R2
Štartér
: Marcela Kostyšáková
R3
Hlavný cieľový rozhodca
: Pavol Kolarčík
R1
Plavecký spôsob
:
Pomocný štartér
: Katarína Kolarčíková
R1
Ľ : Simona Barabasová
R1
P : Ján Lenárt
R1
Cieľový rozhodca
Časomerači
Náhradní časomerači
Hlavný obrátkový
Obrátkoví rozhodcovia
D1 : Natália Mattová
R1
D2 : Dagmara Tkáčová
R1
D3 : Katarína Králiková
R1
D4 : Martin Králik
R1
D5 : Muhamet Hazrolli
R3
D6 : Natália Schneiderová
R1
D7 : Jozef Štofan
R1
D8 : Ladislav Lištinský
R2
: Ľudmila Jurčová
R2
: Marek Andreánsky
R2
D1-2 :
D3-4 : Martina Stanková
R1
D5-6 :
D7-8 : Patrícia Soveľová
R1
Výsledky-počítač
: Zuzana Szabóová
R2
ŠTK
: Zuzana Szabóová
R2
Hlásateľ
: Ivana Dvorská
Diplomy
: Zuzana Szabóová
Lekár
: MUDr. Marián Stanko
R2
Vedúci protokolu
: Elena Stanková
R1
Hospodár
: Elena Stanková
R1
Hlavný rozhodca
: Daria Bálintová
R3
podpis
Zoznam klubov, zoradené podľa názvu
kód klubu
názov
ASWIM
AQUAP
KPSNV
DELLM
MOKO
ORCAM
PKPR
PORU
SKPKO
SKIGL
Active Swim Svit
KP Aquacity Poprad
Klub plávania Spišská Nová Ves
Mestský plavecký klub Delfín L. Mikuláš
PK MOKO Pezinok
Plavecký klub Orca Michalovce
Plavecký klub Prešov
Plavecký oddiel Ružomberok
ŠKP Košice
Športový klub Iglovia
Splash Meet Manager 11, 11.32931
20. december 2014
kód klubu (dlhý)
ŠKP Košice
Registered to Slovenská plavecká federácia
región
štát
VSO
VSO
VSO
SSO
ZSO
VSO
VSO
SSO
VSO
VSO
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
20.12.2014 16:39 - Strana 1
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
žiaci, 50m znak
disciplína 1
20.12.2014 - 9:00
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
40.77
46.68
52.16
52.78
59.13
1:00.00
1:01.32
1:02.06
1:02.40
1:03.70
1:04.04
1:19.47
1:20.82
170
113
81
78
55
53
50
48
47
44
44
23
21
38.19
207
39.05
39.25
39.84
42.30
42.45
44.26
44.80
46.17
46.18
47.27
48.61
50.28
51.67
52.19
57.65
1:01.03
194
191
182
152
151
133
128
117
117
109
100
90
83
81
60
50
9 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MEDVECKÝ, Maximilián
SVISTÁK, Michal
GELETKA, Filip
MOKRIŠ, Matej
ÚRADNÍK, Martin
MALIK, Patrik
JONER, Adam
DUNČKO, Dominik
JENČÍK, Samuel
KOSTELNÍK, Alan
VINC, Jakub
FERJO, Ján Jakub
FIĽKO, Marek
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
PO Ružomberok
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KPSNV
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
Orca Michalovce
PK Prešov
Orca Michalovce
04
KPSNV
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KPSNV
Orca Michalovce
KPSNV
PO Ružomberok
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
ASWIM
10 roč.
1. HRUŠOVSKÝ, Šimon
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. SOPKO, Branislav
3. RIGDA, Jakub
4. DZIVJAK, Tomáš
5. MIZERA, Ladislav
6. JACEČKO, Dávid
7. JALČ, Lukáš
8. ANTOL, Adam
9. LORINC, Šimon
10. JANÍK, Boris
11. TOMÁŠ, Bohuslav
12. SPODNIAK, Šimon
13. GAJDOŠ, Martin
14. OGURČÁK, Adam
15. ROSINSKÝ, Denis
16. KRAJČ, Adam
17. REMECKÝ, Tomáš
disciplína 2
20.12.2014 - 9:10
žiačky, 50m znak
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
9 roč.
1. SLUŠNÁ, Lillian
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KANOCOVÁ, Emma
3. HOLENTOVÁ, Vanda
4. POPOVIČOVÁ, Loriána
5. KUBOVÁ, Karolína
6. GYURIOVÁ, Ema
7. PITOŇÁKOVÁ , Agáta
8. HRUBÁ, Terézia
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
ASWIM
43.07
212
05
05
05
05
05
05
05
Orca Michalovce
KPSNV
ŠKP Košice
Delfín Liptovský Mikuláš
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KPSNV
43.16
45.91
45.97
46.95
49.37
50.60
52.34
211
175
174
164
141
131
118
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 1
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 2, žiačky, 50m znak, 9 roč.
Roč.
por.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
čas
body
PUSTAIOVÁ, Patrícia
JACÁKOVÁ, Stanislava
SEKELSKÁ, Laura
ĎURIŠKOVÁ, Tamara
KOPANIAKOVÁ, Natália
JAKUBÍKOVÁ, Timea
TKÁČOVÁ , Pavlína
05
05
05
05
05
05
05
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ASWIM
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
56.19
56.32
58.36
59.39
1:02.01
1:02.24
1:14.08
95
95
85
81
71
70
41
DZUREJOVÁ, Alexandra
SKOKANOVÁ, Sarah
LÖRINCOVÁ, Johanna
HROMJÁKOVÁ, Ema
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
MERTENCOVÁ, Júlia
PETRUŠOVÁ , Laura
LEŠKOVÁ, Terézia
LABUSOVÁ, Tamara
KOSNOVÁ, Timea
ŽIAKOVÁ, Katarína
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KPSNV
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
PK Prešov
KPSNV
Orca Michalovce
PK Prešov
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
42.18
43.61
44.08
44.88
45.18
48.54
49.05
55.38
55.39
56.96
1:10.77
226
204
198
187
184
148
143
99
99
91
47
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
žiaci, 25m znak
disciplína 3
20.12.2014 - 9:15
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
8 roč.
1. SPIŠSKÝ, Šimon
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. FILIPÁK, Alexander
3. DANKO, Adam
4. CARDOSO, Leonardo
5. PAĽO, Marko Viliam
6. HUSÁR, Jakub
7. JUCHA, Martin
8. REMECKÝ, Filip
9. UHARČEK, Samuel
10. ĽACH, Michal
06
KPSNV
19.97
147
06
06
06
06
06
06
06
06
06
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ASWIM
ŠK Iglovia
ASWIM
21.34
21.97
25.37
25.96
26.34
29.42
30.43
35.29
36.31
120
110
71
67
64
46
41
26
24
07
07
07
PK Prešov
Orca Michalovce
Orca Michalovce
22.70
29.15
32.63
100
47
33
08
09
08
08
08
08
PK Prešov
PK MOKO Pezinok
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
29.65
31.20
32.06
35.09
36.06
44.67
45
38
35
27
25
13
7 roč.
1. LICHTIG, Radovan
2. FIĽKO, Ján
3. VINC, Matej
6 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KRAJŇÁK, Matej
SLOVÁK, Matúš
TURAN, Ronald
NESLÁDEK, Martin
DUĽA, Kristián
VOROBEĽ, Adam
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 2
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 4
20.12.2014 - 9:20
žiačky, 25m znak
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
ĎURÁSOVÁ, Alexandra
BARABAS, Ella
BEZÁKOVÁ, Simona
ŠABLOVÁ, Tatiana
LIHAJOVÁ, Sofia
VALISKOVÁ, Timea
ROXEROVÁ, Michaela
TIMKOVÁ, Michaela
HRICOVÁ, Alica
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
PK Prešov
KPSNV
KPSNV
ASWIM
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
21.86
22.26
22.27
23.09
23.88
26.40
26.88
27.27
27.28
31.39
32.12
33.01
169
160
160
143
130
96
91
87
87
57
53
49
07
ASWIM
23.07
144
07
07
07
07
07
07
07
07
ŠKP Košice
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ASWIM
KP Aquacity Poprad
ASWIM
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
23.08
25.12
25.61
28.66
30.03
30.08
36.52
42.48
144
111
105
75
65
65
36
23
08
09
08
08
08
08
Orca Michalovce
ASWIM
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
30.58
35.37
35.51
39.51
42.01
42.49
61
40
39
28
23
23
7 roč.
1. BALOGHOVÁ, Tamara
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. VIZIOVÁ, Viktória
3. KOBEĽÁKOVÁ, Vanesa
4. ŠVARCOVÁ, Hana
5. TOMEČKOVÁ , Anka
6. KOSECOVÁ, Lenka
7. MARTINKOVÁ, Radoslava
8. ŠTRBÁKOVÁ , Kristína
9. KUBOVÁ, Alžbeta
6 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PIRČOVÁ, Nina
ZÁVACKÁ, Andrea
SLIMÁKOVÁ, Linda
POPOVIČOVÁ, Viviána
PITOŇÁKOVÁ , Barbora
STRAKOVÁ, Lea
disciplína 5
20.12.2014 - 9:25
žiaci, 50m motýlik
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
40.49
156
53.14
54.72
59.70
1:02.80
69
63
48
41
9 roč.
1. MEDVECKÝ, Maximilián
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. MOKRIŠ, Matej
3. SVISTÁK, Michal
4. GELETKA, Filip
5. FÁBRY, Dominik
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
PO Ružomberok
05
05
05
05
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 3
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 5, žiaci, 50m motýlik
10 roč.
1. RIGDA, Jakub
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. MIZERA, Ladislav
3. HRUŠOVSKÝ, Šimon
4. LORINC, Šimon
5. DZIVJAK, Tomáš
6. SOPKO, Branislav
7. JALČ, Lukáš
8. SLIMÁK, Adam
9. ANTOL, Adam
10. JACEČKO, Dávid
11. TOMÁŠ, Bohuslav
12. SPODNIAK, Šimon
13. OGURČÁK, Adam
14. GAJDOŠ, Martin
disciplína 6
20.12.2014 - 9:30
04
KP Aquacity Poprad
38.13
186
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KPSNV
KPSNV
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KPSNV
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
40.53
40.54
41.14
41.82
42.58
43.66
46.26
46.32
49.81
54.29
54.40
58.38
59.18
155
155
148
141
134
124
104
104
83
64
64
52
49
žiačky, 50m motýlik
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
39.31
238
9 roč.
1. KANOCOVÁ, Emma
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. SLUŠNÁ, Lillian
3. PITOŇÁKOVÁ , Agáta
4. HOLENTOVÁ, Vanda
5. POPOVIČOVÁ, Loriána
6. KUBOVOVÁ, Ema
7. KUBOVÁ, Karolína
8. HRUBÁ, Terézia
9. GYURIOVÁ, Ema
10. JACÁKOVÁ, Stanislava
11. ŠIMKOVÁ, Ema
12. PUSTAIOVÁ, Patrícia
05
Orca Michalovce
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
ASWIM
KP Aquacity Poprad
KPSNV
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
KPSNV
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
42.24
50.30
50.74
51.64
52.35
53.26
57.06
57.80
58.20
1:01.45
1:05.46
192
113
110
105
101
95
78
75
73
62
51
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KPSNV
Orca Michalovce
Orca Michalovce
PK Prešov
KPSNV
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
41.97
43.56
48.80
50.32
50.42
56.78
56.87
1:04.72
1:08.59
196
175
124
113
113
79
78
53
44
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DZUREJOVÁ, Alexandra
LÖRINCOVÁ, Johanna
MERTENCOVÁ, Júlia
HROMJÁKOVÁ, Ema
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
LABUSOVÁ, Tamara
LEŠKOVÁ, Terézia
KOSNOVÁ, Timea
PETRUŠOVÁ , Laura
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 4
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 7
20.12.2014 - 9:35
žiaci, 25m motýlik
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
8 roč.
1. SPIŠSKÝ, Šimon
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. FILIPÁK, Alexander
3. DANKO, Adam
4. JUCHA, Martin
5. REMECKÝ, Filip
06
KPSNV
20.75
108
06
06
06
06
ŠK Iglovia
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ASWIM
23.36
26.70
33.77
43.98
76
50
25
11
07
PK Prešov
31.36
31
7 roč.
1. LICHTIG, Radovan
disciplína 8
20.12.2014 - 9:35
žiačky, 25m motýlik
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
8 roč.
1. VÝROSTEKOVÁ, Miriam
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. NEUWIRTHOVÁ, Naďa
3. ĎURÁSOVÁ, Alexandra
4. LIHAJOVÁ, Sofia
5. BARABAS, Ella
6. BEZÁKOVÁ, Simona
7. FÁBRYOVÁ, Veronika
06
KPSNV
20.13
171
06
06
06
06
06
06
KPSNV
ASWIM
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
23.36
25.41
28.49
29.00
29.68
37.44
109
85
60
57
53
26
07
ŠKP Košice
22.14
129
07
07
07
07
07
KPSNV
ASWIM
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
26.39
26.74
31.77
31.89
35.72
76
73
43
43
30
08
08
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
46.81
49.48
13
11
7 roč.
1. VIZIOVÁ, Viktória
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KOBEĽÁKOVÁ, Vanesa
3. BALOGHOVÁ, Tamara
4. KOSECOVÁ, Lenka
5. KUBOVÁ, Alžbeta
6. ŠVARCOVÁ, Hana
6 roč.
1. POPOVIČOVÁ, Viviána
2. PITOŇÁKOVÁ , Barbora
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 5
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 9
20.12.2014 - 9:40
žiaci, 50m nohy s doskou
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
9 roč.
1. MEDVECKÝ, Maximilián
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. MALIK, Patrik
3. FÁBRY, Dominik
4. DUNČKO, Dominik
5. JENČÍK, Samuel
6. FIĽKO, Marek
7. JONER, Adam
8. KOSTELNÍK, Alan
9. FERJO, Ján Jakub
10. VINC, Jakub
11. ÚRADNÍK, Martin
05
PO Ružomberok
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
PK Prešov
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
1:07.09
1:09.82
1:10.34
1:12.51
1:18.07
1:18.36
1:22.77
1:24.43
1:29.89
1:40.53
04
KP Aquacity Poprad
45.37
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
PK Prešov
PO Ružomberok
PK Prešov
ŠK Iglovia
ASWIM
Orca Michalovce
50.66
52.36
56.41
57.70
59.41
1:03.89
1:05.26
1:19.87
1:20.25
47.65
10 roč.
1. RIGDA, Jakub
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. DZIVJAK, Tomáš
3. SLIMÁK, Adam
4. LORINC, Šimon
5. SOPKO, Branislav
6. ANTOL, Adam
7. JANÍK, Boris
8. OGURČÁK, Adam
9. REMECKÝ, Tomáš
10. ROSINSKÝ, Denis
disciplína 10
20.12.2014 - 9:45
žiačky, 50m nohy s doskou
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
9 roč.
1. SLUŠNÁ, Lillian
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. POPOVIČOVÁ, Loriána
3. GYURIOVÁ, Ema
4. KUBOVOVÁ, Ema
5. SEKELSKÁ, Laura
6. PUSTAIOVÁ, Patrícia
7. ŠIMKOVÁ, Ema
8. KOPANIAKOVÁ, Natália
9. ĎURIŠKOVÁ, Tamara
10. JAKUBÍKOVÁ, Timea
11. TKÁČOVÁ , Pavlína
12. KOKORUĎOVÁ, Karina
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
ASWIM
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
ŠKP Košice
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ASWIM
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
53.99
58.85
1:00.24
1:05.25
1:09.34
1:15.92
1:16.64
1:18.31
1:18.32
1:18.76
1:21.42
1:32.70
20.12.2014 16:29 - Strana 6
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 10, žiačky, 50m nohy s doskou
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SKOKANOVÁ, Sarah
LABUSOVÁ, Tamara
HROMJÁKOVÁ, Ema
TRIPŠANSKÁ , Elena
ŽIAKOVÁ, Katarína
PETRUŠOVÁ , Laura
LEŠKOVÁ, Terézia
disciplína 11
20.12.2014 - 9:50
04
04
04
04
04
04
04
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PK Prešov
1:00.23
1:04.00
1:06.42
1:08.75
1:09.67
1:10.92
1:14.78
žiaci, 25m nohy s doskou
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
8 roč.
1. DANKO, Adam
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. FILIPÁK, Alexander
3. CARDOSO, Leonardo
4. UHARČEK, Samuel
5. REMECKÝ, Filip
6. PAĽO, Marko Viliam
7. HUSÁR, Jakub
8. ĽACH, Michal
06
PK Prešov
28.54
06
06
06
06
06
06
06
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ASWIM
PK Prešov
ŠK Iglovia
ASWIM
28.69
34.16
34.60
35.98
36.75
38.56
38.99
07
PK Prešov
29.83
07
07
07
07
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
36.84
37.87
38.25
54.44
09
PK MOKO Pezinok
32.50
08
08
08
08
08
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
34.27
37.50
37.74
44.55
53.37
7 roč.
1. LICHTIG, Radovan
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. TRIPŠANSKÝ , Martin
3. FIĽKO, Ján
4. VINC, Matej
5. ĎURIŠKA, Matúš
6 roč.
1. SLOVÁK, Matúš
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KRAJŇÁK, Matej
3. VOROBEĽ, Adam
4. NESLÁDEK, Martin
5. DUĽA, Kristián
6. TURAN, Ronald
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 7
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
žiačky, 25m nohy s doskou
disciplína 12
20.12.2014 - 9:55
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
ĎURÁSOVÁ, Alexandra
ŠABLOVÁ, Tatiana
FÁBRYOVÁ, Veronika
TIMKOVÁ, Michaela
ROXEROVÁ, Michaela
VALISKOVÁ, Timea
HRICOVÁ, Alica
06
06
06
06
06
06
06
06
PK Prešov
ASWIM
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
24.88
28.72
31.18
33.40
34.02
35.00
35.02
35.04
07
ASWIM
26.00
07
07
07
07
07
ASWIM
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ASWIM
KP Aquacity Poprad
27.88
28.73
29.31
38.96
41.44
08
09
08
08
08
Orca Michalovce
ASWIM
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
30.59
34.03
37.32
45.49
57.37
7 roč.
1. BALOGHOVÁ, Tamara
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. TOMEČKOVÁ , Anka
3. VIZIOVÁ, Viktória
4. ŠVARCOVÁ, Hana
5. MARTINKOVÁ, Radoslava
6. ŠTRBÁKOVÁ , Kristína
6 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
PIRČOVÁ, Nina
ZÁVACKÁ, Andrea
SLIMÁKOVÁ, Linda
STRAKOVÁ, Lea
POPOVIČOVÁ, Viviána
mix, 2 x 25m akokoľvek
disciplína 13
20.12.2014 - 10:00
3 roč. a st.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
body
9-10 roč.
1. KPSNV 1
HRUŠOVSKÝ, Slavomír
KPSNV
79
29.87
79
31.01
79
31.32
79
31.63
79
31.68
79
31.74
79
32.50
79
33.61
2. KP Aquacity Poprad 1
DAŇOVÁ, Zuzana
Splash Meet Manager 11, 11.32931
LÖRINCOVÁ, Johanna
31.63
04
SOPKO, Branislav
31.68
04
SLIMÁK, Adam
31.74
04
KP Aquacity Poprad
8. KPSNV 5
JALČ, Rastislav
31.32
05
KP Aquacity Poprad
7. KP Aquacity Poprad 5
DZIVJAK, Ladislav
SLUŠNÁ, Lillian
PK Prešov
6. KP Aquacity Poprad 2
SLIMÁK, Adrián
31.01
05
Orca Michalovce
5. PK Prešov 1
SOPKO, Marián
SVISTÁK, Michal
ASWIM
4. Orca Michalovce 4
ĽAŠOVÁ, Mária
29.87
04
KP Aquacity Poprad
3. ASWIM 1
SLUŠNÝ, Jozef
HRUŠOVSKÝ, Šimon
DZIVJAK, Tomáš
32.50
04
KPSNV
JALČ, Lukáš
Registered to Slovenská plavecká federácia
33.61
04
20.12.2014 16:29 - Strana 8
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 13, mix, 2 x 25m akokoľvek, 9-10 roč.
čas
por.
9. Orca Michalovce 1
KANOC, Ondrej
Orca Michalovce
79
33.89
79
34.53
79
34.78
79
35.14
05
36.29
79
37.72
79
38.29
79
39.44
79
39.62
79
42.56
79
42.56
79
42.72
79
46.86
79
52.96
79
34.47
79
35.15
79
35.58
79
36.97
79
37.58
79
38.62
79
39.65
79
39.66
78
41.30
10. KPSNV 3
KOBEĽÁKOVÁ, Martina
PUSTAIOVÁ, Patrícia
38.29
05
ÚRADNÍK, Martin
39.44
05
POPOVIČOVÁ, Loriána
39.62
05
RIGDA, Jakub
42.56
04
ROSINSKÝ, Denis
42.56
04
DUNČKO, Dominik
42.72
05
ŠK Iglovia
22. Orca Michalovce 2
JAKUBÍK, Miloš
37.72
05
ŠK Iglovia
21. ŠK Iglovia 8
TRIPŠANSKÝ , ???
JACÁKOVÁ, Stanislava
Orca Michalovce
20. ŠK Iglovia 7
DUNČKO, Matúš
36.29
79
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce 3
ROSINSKÝ, Marek
FÁBRY, Stanislav
ŠKP Košice
18. KP Aquacity Poprad 10
RIGDOVÁ, Tatiana
35.14
04
ŠK Iglovia
17. ŠKP Košice 1
POPOVIČ, Drahoslav
PETRUŠOVÁ , Laura
ŠK Iglovia
16. ŠK Iglovia 9
URADNÍK, ???
34.78
05
KP Aquacity Poprad
15. ŠK Iglovia 10
PUSTAI, ???
PITOŇÁKOVÁ , Agáta
KP Aquacity Poprad
14. KP Aquacity Poprad 14
JACÁK, Stanislav
34.53
04
PK Prešov
13. KP Aquacity Poprad 4
FÁBRY, Dominik
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
KP Aquacity Poprad
12. PK Prešov 3
BUGNA, Jozef
33.89
05
KPSNV
11. KP Aquacity Poprad 17
PITOŇÁK, Martin
KANOCOVÁ, Emma
TRIPŠANSKÁ , Elena
46.86
04
Orca Michalovce
JAKUBÍKOVÁ, Timea
body
52.96
05
3-8 roč.
1. KPSNV 2
SPIŠSKÝ, Marek
KPSNV
2. ASWIM 2
BALOGH, Ladislav
Splash Meet Manager 11, 11.32931
36.97
07
LICHTIG, Radovan
37.58
07
HRICOVÁ, Alica
38.62
06
ĎURÁSOVÁ, Alexandra
39.65
06
KP Aquacity Poprad
9. ASWIM 6
KAŇUK, Rastislav
KOBEĽÁKOVÁ, Vanesa
ASWIM
8. KP Aquacity Poprad 3
ŠVARC, Roman
35.58
06
ŠK Iglovia
7. ASWIM 4
ĎURÁSOVÁ, Marianna
LIHAJOVÁ, Sofia
PK Prešov
6. ŠK Iglovia 4
HRIC, Juraj
35.15
07
KPSNV
5. PK Prešov 2
LICHTIG, Radovan
BALOGHOVÁ, Tamara
KP Aquacity Poprad
4. KPSNV 4
KOBEĽÁK, Marek
34.47
06
ASWIM
3. KP Aquacity Poprad 8
LIHAJ, Roman
SPIŠSKÝ, Šimon
ŠVARCOVÁ, Hana
39.66
07
ASWIM
MARTINKOVÁ, Radoslava
Registered to Slovenská plavecká federácia
41.30
07
20.12.2014 16:29 - Strana 9
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 13, mix, 2 x 25m akokoľvek, 3-8 roč.
čas
por.
10. KP Aquacity Poprad 15
ŠABLA, Milan
KP Aquacity Poprad
79
41.56
79
46.13
79
47.80
79
48.04
79
48.87
79
50.08
79
52.58
79
53.93
79
58.10
79
58.24
79
1:00.11
79
1:04.86
79
1:08.13
ŠABLOVÁ, Tatiana
11. PK MOKO Pezinok 1
POLÁKOVÁ, Katarína
12. ŠK Iglovia 11
HUSÁR, ???
HUSÁR, Jakub
JUCHA, Martin
ZÁVACKÁ, Andrea
FÁBRYOVÁ, Veronika
ZÁVACKÁ, Andrea
POPOVIČOVÁ, Viviána
PITOŇÁKOVÁ , Barbora
ĽACH, Michal
DUĽA, Kristián
1:00.11
08
KPSNV
GELETKOVÁ, Laura
22. KP Aquacity Poprad 18
SLIMÁKOVÁ, Petra
58.24
06
KP Aquacity Poprad
21. KPSNV 6
GELETKOVÁ, Jana
58.10
08
ASWIM
20. KP Aquacity Poprad 7
DUĽA, Juraj
53.93
08
KP Aquacity Poprad
19. ASWIM 7
TOMEČKOVÁ , Michaela
52.58
09
ŠKP Košice
18. KP Aquacity Poprad 11
PITOŇÁK, Martin
50.08
06
ASWIM
17. ŠKP Košice 2
POPOVIČ, Drahoslav
48.87
09
KP Aquacity Poprad
16. ASWIM 5
TOMEČKOVÁ , Michaela
48.04
06
ASWIM
15. KP Aquacity Poprad 9
FÁBRY, Stanislav
47.80
06
KP Aquacity Poprad
14. ASWIM 3
ZÁVACKÝ, Vladimír
46.13
09
ŠK Iglovia
13. KP Aquacity Poprad 13
JUCHA, Gabriel
41.56
06
PK MOKO Pezinok
SLOVÁK, Matúš
1:04.86
07
KP Aquacity Poprad
disciplína 14
20.12.2014 - 12:45
SLIMÁKOVÁ, Linda
body
1:08.13
08
žiačky, 50m prsia
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
47.80
218
49.29
50.89
52.92
54.98
56.86
58.16
58.35
1:00.02
1:01.71
1:02.42
1:04.95
1:07.08
1:11.09
1:11.13
199
181
161
143
129
121
120
110
101
98
87
79
66
66
9 roč.
1. KANOCOVÁ, Emma
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KUBOVÁ, Karolína
3. POPOVIČOVÁ, Loriána
4. HRUBÁ, Terézia
5. KUBOVOVÁ, Ema
6. SEKELSKÁ, Laura
7. GYURIOVÁ, Ema
8. PITOŇÁKOVÁ , Agáta
9. ŠIMKOVÁ, Ema
10. PUSTAIOVÁ, Patrícia
11. HOLENTOVÁ, Vanda
12. KOKORUĎOVÁ, Karina
13. JACÁKOVÁ, Stanislava
14. TKÁČOVÁ , Pavlína
15. ĎURIŠKOVÁ, Tamara
Splash Meet Manager 11, 11.32931
05
Orca Michalovce
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Delfín Liptovský Mikuláš
ŠKP Košice
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 10
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 14, žiačky, 50m prsia
10 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DSQ
DZUREJOVÁ, Alexandra
04
KPSNV
46.24 241
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
04
KPSNV
50.15 189
SKOKANOVÁ, Sarah
04
KP Aquacity Poprad
50.16 189
LABUSOVÁ, Tamara
04
KP Aquacity Poprad
50.50 185
PETRUŠOVÁ , Laura
04
PK Prešov
51.16 178
HROMJÁKOVÁ, Ema
04
PK Prešov
56.94 129
LEŠKOVÁ, Terézia
04
PK Prešov
57.43 126
ŽIAKOVÁ, Katarína
04
KP Aquacity Poprad
1:01.67 101
TRIPŠANSKÁ , Elena
04
ŠK Iglovia
1:22.79
42
KOSNOVÁ, Timea
04
KP Aquacity Poprad
SW 7.3a - P:Paže neprenášané vpred súčasne.
DSQ LÖRINCOVÁ, Johanna
04
Orca Michalovce
SW 7.2b - P:Tempo nepozostávalo z jedného záberu paží a jedného kopu dolných končatín v tomto poradí.
DSQ MERTENCOVÁ, Júlia
04
Orca Michalovce
SW 7.6b - P:Dotyk v cieli alebo pri obrátke jednou rukou, alebo nesúčasný dotyk, alebo neoddelené ruky pri dotyku.
žiaci, 50m prsia
disciplína 15
20.12.2014 - 12:50
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
46.68
158
51.17
51.63
55.39
57.50
57.84
1:02.42
1:03.51
1:05.35
1:07.36
1:15.79
120
116
94
84
83
66
62
57
52
36
9 roč.
1. MEDVECKÝ, Maximilián
05
PO Ružomberok
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. GELETKA, Filip
05
KPSNV
3. MOKRIŠ, Matej
05
KPSNV
4. SVISTÁK, Michal
05
KP Aquacity Poprad
5. DUNČKO, Dominik
05
ŠK Iglovia
6. FÁBRY, Dominik
05
KP Aquacity Poprad
7. VINC, Jakub
05
Orca Michalovce
8. ÚRADNÍK, Martin
05
ŠK Iglovia
9. JONER, Adam
05
KP Aquacity Poprad
10. MALIK, Patrik
05
KP Aquacity Poprad
11. FERJO, Ján Jakub
05
PK Prešov
DSQ JENČÍK, Samuel
05
Orca Michalovce
SW 7.5b - P:Vykonaný aktívny motýlikový kop (okrem štartu a každej obrátky).
10 roč.
1. HRUŠOVSKÝ, Šimon
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. SLIMÁK, Adam
3. ANTOL, Adam
4. LORINC, Šimon
5. MIZERA, Ladislav
6. SOPKO, Branislav
7. JACEČKO, Dávid
8. JANÍK, Boris
9. TOMÁŠ, Bohuslav
10. SPODNIAK, Šimon
11. JALČ, Lukáš
12. GAJDOŠ, Martin
13. OGURČÁK, Adam
14. ROSINSKÝ, Denis
Splash Meet Manager 11, 11.32931
04
KPSNV
42.25
213
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KP Aquacity Poprad
PO Ružomberok
ŠK Iglovia
KPSNV
PK Prešov
Orca Michalovce
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KPSNV
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
44.43
45.11
46.62
48.22
48.67
49.81
50.70
50.72
51.19
51.28
51.52
52.00
55.32
183
175
158
143
139
130
123
123
120
119
117
114
95
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 11
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 15, žiaci, 50m prsia, 10 roč.
por.
Roč.
15. KRAJČ, Adam
04
disciplína 16
20.12.2014 - 13:00
KP Aquacity Poprad
čas
body
58.55
80
žiačky, 25m prsia
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
LIHAJOVÁ, Sofia
HRICOVÁ, Alica
BARABAS, Ella
BEZÁKOVÁ, Simona
ROXEROVÁ, Michaela
VALISKOVÁ, Timea
ŠABLOVÁ, Tatiana
FÁBRYOVÁ, Veronika
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
KPSNV
KPSNV
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
24.87
25.09
25.79
26.07
27.31
29.31
29.56
34.75
35.40
35.74
37.58
156
152
140
135
118
95
93
57
54
52
45
07
ŠKP Košice
26.21
133
07
07
07
07
07
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
28.34
29.03
33.54
37.80
39.39
105
98
63
44
39
08
08
08
ŠKP Košice
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
36.46
43.66
56.09
49
28
13
7 roč.
1. VIZIOVÁ, Viktória
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KOBEĽÁKOVÁ, Vanesa
3. ŠVARCOVÁ, Hana
4. KOSECOVÁ, Lenka
5. ŠTRBÁKOVÁ , Kristína
6. KUBOVÁ, Alžbeta
6 roč.
1. POPOVIČOVÁ, Viviána
2. PIRČOVÁ, Nina
3. PITOŇÁKOVÁ , Barbora
žiaci, 25m prsia
disciplína 17
20.12.2014 - 13:00
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
8 roč.
1. FILIPÁK, Alexander
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. SPIŠSKÝ, Šimon
3. DUNČKO, Jerguš
4. DANKO, Adam
5. HUSÁR, Jakub
6. PAĽO, Marko Viliam
7. CARDOSO, Leonardo
8. JUCHA, Martin
Splash Meet Manager 11, 11.32931
06
ŠK Iglovia
25.07
99
06
06
06
06
06
06
06
KPSNV
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
25.97
27.04
28.11
28.55
30.90
32.25
32.96
89
79
70
67
53
46
43
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 12
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 17, žiaci, 25m prsia
7 roč.
1. HRUŠOVSKÝ, Matúš
2. KOTRÍK, Juraj
3. TRIPŠANSKÝ , Martin
07
07
07
KPSNV
KPSNV
ŠK Iglovia
30.96
36.03
45.29
52
33
16
08
09
08
ŠKP Košice
PK MOKO Pezinok
PK Prešov
34.59
39.27
40.55
37
25
23
6 roč.
1. TURAN, Ronald
2. SLOVÁK, Matúš
3. KRAJŇÁK, Matej
disciplína 18
20.12.2014 - 13:05
žiačky, 50m voľný spôsob
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
por.
Roč.
čas
body
36.04
268
36.88
40.37
40.84
42.38
42.50
42.86
43.47
46.56
46.86
47.66
51.38
54.46
55.58
59.68
1:05.14
1:06.39
1:10.84
250
191
184
165
163
159
153
124
122
116
92
77
73
59
45
42
35
9 roč.
1. SLUŠNÁ, Lillian
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. KANOCOVÁ, Emma
3. HOLENTOVÁ, Vanda
4. POPOVIČOVÁ, Loriána
5. PITOŇÁKOVÁ , Agáta
6. KUBOVOVÁ, Ema
7. KUBOVÁ, Karolína
8. HRUBÁ, Terézia
9. ŠIMKOVÁ, Ema
10. GYURIOVÁ, Ema
11. JACÁKOVÁ, Stanislava
12. ĎURIŠKOVÁ, Tamara
13. KOKORUĎOVÁ, Karina
14. SEKELSKÁ, Laura
15. PUSTAIOVÁ, Patrícia
16. TKÁČOVÁ , Pavlína
17. KOPANIAKOVÁ, Natália
18. JAKUBÍKOVÁ, Timea
05
ASWIM
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Orca Michalovce
KPSNV
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Delfín Liptovský Mikuláš
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠKP Košice
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ASWIM
Orca Michalovce
04
KPSNV
35.06
291
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KPSNV
Orca Michalovce
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
37.23
39.62
40.76
41.80
45.09
45.34
45.46
45.53
51.40
54.47
57.56
243
202
185
172
137
134
133
133
92
77
65
10 roč.
1. DZUREJOVÁ, Alexandra
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. LÖRINCOVÁ, Johanna
3. SKOKANOVÁ, Sarah
4. KOBEĽÁKOVÁ, Laura
5. MERTENCOVÁ, Júlia
6. HROMJÁKOVÁ, Ema
7. LABUSOVÁ, Tamara
8. PETRUŠOVÁ , Laura
9. LEŠKOVÁ, Terézia
10. KOSNOVÁ, Timea
11. TRIPŠANSKÁ , Elena
12. ŽIAKOVÁ, Katarína
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 13
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 19
20.12.2014 - 13:15
žiaci, 50m voľný spôsob
9 - 10 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
32.94
234
9 roč.
1. MEDVECKÝ, Maximilián
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. SVISTÁK, Michal
3. MOKRIŠ, Matej
4. GELETKA, Filip
5. FÁBRY, Dominik
6. ÚRADNÍK, Martin
7. MALIK, Patrik
8. DUNČKO, Dominik
9. VINC, Jakub
10. JONER, Adam
11. FIĽKO, Marek
12. JENČÍK, Samuel
13. FERJO, Ján Jakub
14. KOSTELNÍK, Alan
05
PO Ružomberok
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
KP Aquacity Poprad
KPSNV
KPSNV
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Orca Michalovce
PK Prešov
Orca Michalovce
41.32
44.51
46.34
51.17
53.35
53.79
57.14
59.22
1:00.70
1:02.13
1:07.81
1:14.46
1:23.31
118
94
84
62
55
53
44
40
37
34
26
20
14
04
KP Aquacity Poprad
33.47
223
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
PO Ružomberok
KPSNV
KPSNV
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
PK Prešov
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
ASWIM
34.39
34.40
35.84
36.08
36.11
37.19
37.59
37.86
38.82
42.20
42.21
43.37
45.61
47.19
48.50
53.89
58.19
205
205
181
178
177
162
157
154
142
111
111
102
88
79
73
53
42
10 roč.
1. RIGDA, Jakub
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. HRUŠOVSKÝ, Šimon
3. DZIVJAK, Tomáš
4. SLIMÁK, Adam
5. SOPKO, Branislav
6. ANTOL, Adam
7. JALČ, Lukáš
8. MIZERA, Ladislav
9. LORINC, Šimon
10. JACEČKO, Dávid
11. SPODNIAK, Šimon
12. TOMÁŠ, Bohuslav
13. JANÍK, Boris
14. GAJDOŠ, Martin
15. OGURČÁK, Adam
16. KRAJČ, Adam
17. ROSINSKÝ, Denis
18. REMECKÝ, Tomáš
disciplína 20
20.12.2014 - 13:20
žiačky, 25m voľný spôsob
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
18.06
18.81
21.10
21.12
22.03
22.20
203
179
127
127
112
109
8 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
KRAJŇÁKOVÁ, Kristína
BARABAS, Ella
ĎURÁSOVÁ, Alexandra
NEUWIRTHOVÁ, Naďa
LIHAJOVÁ, Sofia
Splash Meet Manager 11, 11.32931
06
06
06
06
06
06
KPSNV
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
ASWIM
KPSNV
KP Aquacity Poprad
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 14
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 20, žiačky, 25m voľný spôsob, 8 roč.
Roč.
por.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
čas
body
BEZÁKOVÁ, Simona
HRICOVÁ, Alica
ŠABLOVÁ, Tatiana
ROXEROVÁ, Michaela
TIMKOVÁ, Michaela
VALISKOVÁ, Timea
06
06
06
06
06
06
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
Orca Michalovce
Orca Michalovce
23.54
26.11
26.22
27.77
28.80
32.00
91
67
66
55
50
36
BALOGHOVÁ, Tamara
VIZIOVÁ, Viktória
KOBEĽÁKOVÁ, Vanesa
KOSECOVÁ, Lenka
ŠVARCOVÁ, Hana
TOMEČKOVÁ , Anka
MARTINKOVÁ, Radoslava
KUBOVÁ, Alžbeta
ŠTRBÁKOVÁ , Kristína
07
07
07
07
07
07
07
07
07
ASWIM
ŠKP Košice
KPSNV
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
ASWIM
ASWIM
Delfín Liptovský Mikuláš
KP Aquacity Poprad
20.02
20.45
20.50
24.32
24.99
26.47
30.34
31.94
37.01
149
140
139
83
76
64
42
36
23
ZÁVACKÁ, Andrea
POPOVIČOVÁ, Viviána
PIRČOVÁ, Nina
SLIMÁKOVÁ, Linda
PITOŇÁKOVÁ , Barbora
09
08
08
08
08
ASWIM
ŠKP Košice
Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
33.81
36.96
37.62
41.09
45.72
30
23
22
17
12
7 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
disciplína 21
20.12.2014 - 13:25
žiaci, 25m voľný spôsob
3 - 8 roč.
Výsledky
bodovanie: FINA 2013
Roč.
por.
čas
body
8 roč.
1. SPIŠSKÝ, Šimon
Nový rekord Vianočnej hviezdy
2. FILIPÁK, Alexander
3. DANKO, Adam
4. DUNČKO, Jerguš
5. PAĽO, Marko Viliam
6. HUSÁR, Jakub
7. JUCHA, Martin
8. UHARČEK, Samuel
9. CARDOSO, Leonardo
10. ĽACH, Michal
11. REMECKÝ, Filip
06
KPSNV
17.88
134
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
PK Prešov
ŠK Iglovia
KP Aquacity Poprad
ŠK Iglovia
ŠK Iglovia
ASWIM
ASWIM
18.88
20.28
22.82
22.92
24.41
26.75
29.37
29.65
32.07
33.85
113
91
64
63
52
40
30
29
23
19
07
07
07
07
07
07
PK Prešov
KPSNV
KPSNV
ŠK Iglovia
Orca Michalovce
ŠK Iglovia
23.36
30.10
30.69
33.64
35.74
1:04.22
60
28
26
20
16
2
7 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LICHTIG, Radovan
HRUŠOVSKÝ, Matúš
KOTRÍK, Juraj
TRIPŠANSKÝ , Martin
VINC, Matej
ĎURIŠKA, Matúš
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:29 - Strana 15
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
disciplína 21, žiaci, 25m voľný spôsob
6 roč.
1.
2.
3.
4.
5.
SLOVÁK, Matúš
TURAN, Ronald
KRAJŇÁK, Matej
DUĽA, Kristián
VOROBEĽ, Adam
09
08
08
08
08
disciplína 22
20.12.2014 - 13:30
PK MOKO Pezinok
ŠKP Košice
PK Prešov
KP Aquacity Poprad
KP Aquacity Poprad
31.33
32.07
32.77
33.12
43.04
24
23
21
21
9
9-10 roč.
Výsledky
mix, 4 x 50m prsia
bodovanie: FINA 2013
por.
1. Orca Michalovce 1
LÖRINCOVÁ, Johanna
SPODNIAK, Šimon
Orca Michalovce
04
04
49.88
48.56
04
04
50.16
6.32
05
05
57.90
55.50
04
04
51.02
53.89
04
04
1:19.78
51.56
04
05
1:08.44
1:00.40
2. PK Prešov
SOPKO, Branislav
JANÍK, Boris
disciplína 23
20.12.2014 - 13:35
PUSTAIOVÁ, Patrícia
LORINC, Šimon
124
2:35.18
3:42.46
100
58.96
50.10
3:44.26
05
04
98
1:08.38
50.97
3:59.20
05
04
KP Aquacity Poprad
ŽIAKOVÁ, Katarína
JONER, Adam
48.82
49.89
04
04
ŠK Iglovia
6. KP Aquacity Poprad 2
SKOKANOVÁ, Sarah
MALIK, Patrik
JAKUBÍKOVÁ, Timea
GAJDOŠ, Martin
144
3:27.25
Orca Michalovce
5. ŠK Iglovia 1
TRIPŠANSKÁ , Elena
OGURČÁK, Adam
KRAJČ, Adam
LABUSOVÁ, Tamara
3:17.15
04
04
KP Aquacity Poprad
4. Orca Michalovce 2
MERTENCOVÁ, Júlia
ROSINSKÝ, Denis
PETRUŠOVÁ , Laura
HROMJÁKOVÁ, Ema
body
05
04
PK Prešov
3. KP Aquacity Poprad 1
FÁBRY, Dominik
KUBOVOVÁ, Ema
KANOCOVÁ, Emma
JACEČKO, Dávid
čas
80
1:01.53
46.33
4:06.34
04
05
74
1:05.60
51.90
3-8 roč.
Výsledky
mix, 4 x 25m prsia
bodovanie: FINA 2013
čas
por.
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
body
20.12.2014 16:29 - Strana 16
Vianočná hviezda
II.ročník
Spišská Nová Ves, 20.12.2014
Najlepšie bodové výkony
22 z 23 disciplín
Body: FINA 2013
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MEDVECKÝ, Maximilián
RIGDA, Jakub
HRUŠOVSKÝ, Šimon
DZIVJAK, Tomáš
SOPKO, Branislav
SLIMÁK, Adam
ANTOL, Adam
JALČ, Lukáš
LORINC, Šimon
MIZERA, Ladislav
05
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Plavecký oddiel Ružomberok
KP Aquacity Poprad
Klub plávania Spišská Nová Ves
KP Aquacity Poprad
Plavecký klub Prešov
KP Aquacity Poprad
Plavecký oddiel Ružomberok
Klub plávania Spišská Nová Ves
Športový klub Iglovia
Klub plávania Spišská Nová Ves
50m voľný spôsob
50m voľný spôsob
50m prsia
50m voľný spôsob
50m znak
50m prsia
50m voľný spôsob
50m voľný spôsob
50m prsia
50m voľný spôsob
32.94
33.47
42.25
34.40
39.05
44.43
36.11
37.19
46.62
37.59
234
223
213
205
194
183
177
162
158
157
04
05
05
04
04
06
05
05
04
04
Klub plávania Spišská Nová Ves
Active Swim Svit
Plavecký klub Orca Michalovce
Plavecký klub Orca Michalovce
KP Aquacity Poprad
Klub plávania Spišská Nová Ves
Delfín Liptovský Mikuláš
Klub plávania Spišská Nová Ves
Klub plávania Spišská Nová Ves
Plavecký klub Prešov
50m voľný spôsob
50m voľný spôsob
50m voľný spôsob
50m voľný spôsob
50m znak
25m voľný spôsob
50m prsia
50m voľný spôsob
50m prsia
50m znak
35.06
36.04
36.88
37.23
43.61
18.06
49.29
40.37
50.15
44.88
291
268
250
243
204
203
199
191
189
187
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DZUREJOVÁ, Alexandra
SLUŠNÁ, Lillian
KANOCOVÁ, Emma
LÖRINCOVÁ, Johanna
SKOKANOVÁ, Sarah
VÝROSTEKOVÁ, Miriam
KUBOVÁ, Karolína
HOLENTOVÁ, Vanda
KOBEĽÁKOVÁ, Laura
HROMJÁKOVÁ, Ema
Splash Meet Manager 11, 11.32931
Registered to Slovenská plavecká federácia
20.12.2014 16:42 - Strana 1
Download

VÝSLEDKY - aquap.sk