LETO 2014 | SUMMER 2014
www.regiontatry.sk
www.regiontatry.sk
Čo je TATRY Card?
Regionálna karta TATRY Card je kľúčom k Vašim novým zážitkom. Prezentuje a ponúka produkty a služby vo viac ako v 50 prevádzkach Regiónu Vysoké Tatry.
Vybudované horské strediská s lanovkami, ekologický aquapark, športové outdoor a
indoor ponuky, múzeá prírody a histórie, obchody, wellness a ďalšie služby otvárajú
dvere k atraktívnej možnosti strávenia nevšednej dovolenky. Zabavte sa s celou
rodinou a využite lákavé ponuky člnkovania, adrenalínového lanového parku, bobovej dráhy, tubingu, jazdy na Segway či výuky golfu alebo jazdy na koni. Po prechádzkach a túrach nádhernou prírodou Tatranského národného parku si oddýchnite a vychutnajte kulinárske umenie v reštauráciách s miestnou aj medzinárodnou
kuchyňou.
Ako získate TATRY Card?
Nemáte ešte TATRY Card? Vyžiadajte si svoju personalizovanú regionálnu kartu
u svojho ubytovateľa zdarma už od jednej noci. Každý člen rodiny (starší ako
6 rokov) získa svoju vlastnú kartu, takže jej výhody si môžete užívať naozaj všetci.
Ako čerpať zľavy s TATRY Card?
Čerpať zľavy a benefity s TATRY Card sa naozaj oplatí! S regionálnou kartou môže
každá rodina ušetriť desiatky Eur. Nezabudnite si svoju kartu vo Vašom ubytovacom
zariadení, majte ju stále pri sebe, preukážte sa ňou u našich partnerov označených
nálepkou „Tu platí TATRY Card“ a využívajte jej výhody počas celého Vášho pobytu. Zoznam našich partnerov nájdete na nasledujúcich stranách tejto Info brožúry.
Výška zľavy, zvýhodnená cena alebo služba zdarma je uvedená pri popise každého
produktu a je počas sezóny fixná. Zmena cien u jednotlivých poskytovateľov služieb
je vyhradená. Ak nie je pri konkrétnom produkte definované inak, platia zľavy počas
celej letnej sezóny od 30.05.2014 do 02.11.2014.
Ako dlho platí Vaša TATRY Card?
TATRY Card je platná počas celého Vášho pobytu v Regióne Vysoké Tatry, od príchodu do ubytovacieho zariadenia až do dňa odchodu. Maximálna platnosť 1 vystavenej karty je limitovaná na 10 nocí (11 dní). Pokiaľ je Váš pobyt dlhší ako 10 nocí,
ubytovacie zariadenie Vám automaticky vystaví ďalšiu kartu.
Podrobnejšie informácie a všeobecné obchodné podmienky
nájdete na: www.regiontatry.sk
Tu platí
t
we accep
tatry.sk
www.region
2
What is the TATRY Card?
Regional Tatry Card is the key to your new experiences ! It presents and offers products and services in more than 50 facilities in the Region of the High Tatras.
Mountain resorts with cableways, an ecological water park, sports outdoor and indoor offers, natural and historical museums, shops, wellness centres and other services are opening the doors to new possibilities of unusual holidays. Have fun with
all your family and use attractive offers such as boating, an adrenaline rope park,
a bobsleigh track, tubing, Segway trips, golf lessons or horse riding. Enjoy walking or
hiking in beautiful nature of the Tatra National Park and after that, have a rest and
How
test delicious culinary art at restaurants with local and international kitchen.
to get the TATRY Card?
If you still don´t have your personalised regional TATRY Card, you can get one at
your accommodation facility free of charge when staying for at least one night. Every family member (older than 6 years) will get their own card so that all of you can
enjoy the advantages.
How to use discounts with the TATRY Card?
Using discounts and benefits with the TATRY Card pays off! Every family can save
tens of Euros with the regional card. Don´t forget your card at your accommodation facility, take it everywhere you go, show it to our partners marked with the
“We accept the TATRY Card“ sticker and use its benefits during the whole stay of
yours. For a list of our partners, please see next pages of this Information brochure.
Types of discounts, reduced rates or free services are defined next to the description of every product, they are fixed during the whole season and subject to change
by individual service providers. Unless otherwise stated, the discounts are valid during the whole summer season from 30/05/2014 to 02/11/2014.
How long is your TATRY Card valid?
The TATRY Card is valid during your entire stay in the Region of the High Tatras, from the moment you arrive at your accommodation facility until you leave.
Maximum validity of 1 card is limited to 10 nights (11 days). If you stay for more
than 10 nights, your accommodation provider will automatically issue another card
for you.
For more information and general terms and conditions,
please visit: www.regiontatry.sk
3
MAPA PARTNERI MAP OF PARTNERS
27
3
4
5
6
38 47
9 13 21
25 28 32 36 42 45
6
7
8 22
26 29 30 31
33
35
Štôla
Gerlachov
Batizovce
AQUAPARK
1 AQUACITY POPRAD
2 KRYOCENTRUM AQUACITY
POPRAD
HORY & LANOVKY
MOUNTAINS & CABLEWAYS
3 VÝLETY LANOVKAMI
HORY & ŠPORT
MOUNTAINS & SPORT
4 ČLNKOVANIE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
NA ŠTRBSKOM PLESE
VEVERIČÍ PARK, ŠTRBSKÉ PLESO
TATRA MOTION,
POŽIČOVŇA BICYKLOV
SUMMER TUBING
PREMIERE – OUTDOOR SPORT
SCHOOL
NORDIC WALKING CENTRUM
JAZDECKÁ ŠKOLA
NOSKO & PD MLYNICA
BESTVINA GOLF ACADEMY
TATRABOB
LETNÁ BOBOVÁ DRÁHA
WELLNESS HOTEL BOROVICA****
LEZECKÁ STENA
LEZECKÁ STENA ROCK CAFÉ
MÚZEÁ & GALÉRIE /
MUSEUMS & GALLERIES
15 MÚZEUM TANAPu
16 EXPOZÍCIA TATRANSKEJ
PRÍRODY
17 SKI MUSEUM TATRANSKÁ
LOMNICA
18 PODTATRANSKÉ MÚZEUM
V POPRADE
19 PODTATRANSKÉ MÚZEUM –
EXPOZITÚRA SPIŠSKÁ SOBOTA
20 TATRANSKÁ GALÉRIA
OBCHODY & SLUŽBY / SHOPS
& SERVICES
21 TAXI VYSOKÉ TATRY
22 ROYAL TAXI POPRAD
23 INTERSPORT POPRAD
24 INTERSPORT GALFY
športový obchod + požičovňa
bicyklov a horolezeckej
a turistickej výstroje
25 INTERSPORT GALFY
športový obchod + požičovňa
bicyklov
26 CMP SPORT SHOP
52
3
6 12 14 15 16 17
24 37 39 41 44 46 51
53
2 24
43 56
1 40 50
Stará
Lesná
34 48
10
49
11
Mlynica
Veľký
Slavkov
1
2 18 19
20 23 54 55
WELLNESS & RELAX
27 GRAND HOTEL PERMON**** PERMON´S PARADISE
REŠTAURÁCIE & KAVIARNE /
RESTAURANTS & CAFES
41 REŠTAURÁCIA KUKUČKA
28 WELLNESS HOTEL
BOROVICA****
42 REŠTAURÁCIA
HOTELA CROCUS****
29 GRAND HOTEL BELLEVUE****
43 HOTEL HILLS***
30 GRANDHOTEL
STARÝ SMOKOVEC****
44 HUMNO
RESTAURANT & MUSIC PUB
31 ATRIUM HOTEL***
45 HOTEL FIS***,
LOBBY BAR A LETNÁ TERASA
32 HOTEL FIS***
33 HOTEL HUBERT
VITAL RESORT***
46 HOTEL SLOVAKIA***
34 APARTMÁNY LOMNICA***
47 HORSKÝ HOTEL
SLIEZSKY DOM***
35 HOTEL AVALANCHE***
48 REŠTAURÁCIA TATREE
36 HOTEL SOREA*** TRIGAN
49 SALAŠ SLAVKOV
37 HOTEL SOREA*** TITRIS
50 BILÍKOVÁ CHATA
HORSKÝ HOTEL
38 HORSKÝ HOTEL
SLIEZSKY DOM***
39 APARTMÁNY BELIANKY
40 CENTRAL APARTMÁNY
51 REŠTAURÁCIA SLNEČNÝ DOM
52 SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA
U FURMANA
53 PENZIÓN ERIKA
54 CAFFÉ TRIESTE
55 CAFFÉ LA FEÉ
56 RICKY COFFEE, PENZIÓN BAĎO
5
AQUACITY POPRAD
Športová 1397/1, 058 01 Poprad
[email protected]
www.aquacity.sk
 +421 52 78 51 111
 denne / daily: 10:00 - 22:00
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
1
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
20%
celodenná vstupenka do aquaparku / All-day aquapark ticket
1x denne / daily
25%
2. a ďalšia celodenná vstupenka / 2nd ticket and
other additional ones
1x denne / daily
AquaCity Poprad - vodný raj pod Tatrami. Termálny aquapark ponúka množstvo relaxačných, rekreačných a wellness služieb. Výhodné ceny vstupeniek Aqua packet a
Vital packet. 13 vonkajších a vnútorných termálnych bazénov, 6 šmýkačiek a toboganov alebo 11 sáun, inhalačných a relaxačných miestností vo Vitálnom svete, masážne a
beauty centrum, reštaurácie a skvelé bary. Každý večer zažite výnimočnú 3D Laserovu
show v bazénoch Blue Sapphire. Novinka - detský svet Treasure Island - Ostrov pokladov,
detský bazén so slanou vodou, stroskotanou pirátskou loďou, leguánom a vírivkou pre
dospelých, nová terasa Summer lounge, celodenné animačné programy, letná piesočná
pláž s palmami a beach barom. Okrem vodných a zábavných atrakcií AquaCity Poprad
ponúka možnosť vyskúšať kryoterapiu, modernú metódu liečby zdravotných ťažkostí,
podpory vitality a kvality života.
AquaCity Poprad – water paradise at the foot of the Tatras
The thermal Aquapark offers various relaxation, recreation and wellness services.
Special Aqua packet and Vital packet tickets. 13 outdoor and indoor thermal pools,
6 water slides and toboggans, 11 saunas, inhalation and relaxation rooms in the
wellness centre, massages and a beauty centre, a restaurant and great bars. Enjoy
a unique 3D laser show in Blue Sapphire pools every evening. Brand new – children´s
Treasure Island – children´s pool with salt water, a wrecked pirate ship, an iguana and
a whirlpool for adults, a new summer lounge terrace, all-day animation programmes, summer sand beach with palms and a beach bar. AquaCity Poprad also offers
cryotherapy, a modern method of treating health problems and improving vitality and
quality of life.
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. – 31. 10. 2014
KRYOCENTRUM AQUACITY POPRAD
2
Športová 1397/1
058 01 Poprad
[email protected]
www.aquacity.sk
 +421 52 78 51 111
 ut-so 16:00 – 19:00
zľava / discount
produkt, služba / product, service
50%
z jednorázového
vstupu / on a single
ticket
celotelová kryoterapia, zľava z jednorazového vstupu / whole body cryotherapy, discount on one entry
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30.05.- 02.11.2014
6
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
3
TATRANSKÉ LANOVKY – CABLE WAYS
Tatranská Lomnica – Štart
- Skalnaté Pleso
Infocentrum Tatranská Lomnica
[email protected], www.vt.sk
 +421 903 112 200
 denne / daily:
júl – august / July - August: 8.00 – 18.00
september / September: 8.00 – 16.30
Štrbské Pleso – Solisko
Infocentrum Štrbské Pleso
[email protected], www.vt.sk
 +421 917 682 260
denne / daily
júl – august / July - August: 8.00 – 18.00
september / September: 8.00 – 16.30
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
Deti
za špeciálnu
cenu 1€
/ Children for
special price 1€
Zľavu je možné využiť pre zakúpenie 1 ks spiatočného lístka na jednu z uvedených lanoviek:
1. Kabínková lanovka z Tatranskej Lomnice
na Skalnaté Pleso alebo
2. Sedačková lanovka zo Štrbského Plesa na Solisko
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
e-shop / e-shop
1x za pobyt / stay
Dospelí so
Discount applies to 1 return ticket for one of the
zľavou až -4€
given cableways:
/ Adults with
1. Cable car from Tatranská Lomnica to Skalnaté
discount to -4€
Pleso or
2. Chair lift from Štrbské Pleso to Solisko
v pokladni / cash - desk
5%
zľava v bežnej pokladni lanoviek v Tatranskej
Lomnici alebo na Štrbskom Plese /discount in
a cableway cash-desk in Tatranská Lomnica or
Štrbské Pleso
1x za pobyt / stay
Zľava platí pri nákupe na recepcii hotelov a penziónov cez e-shop / the discount is valid on reception
desk in your hotel or pension sold by e-shop.
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. – 31. 10. 2014 (s výnimkou technických revízií / except
technical review )
7
ČLNKOVANIE NA ŠTRBSKOM PLESE
Štrbské Pleso, nástupné mólo pri plese
[email protected]
www.vt.sk
 +421 903 409 189
 denne / daily: 9:00 - 18:00 (posledná plavba
o / the last voyage at 17:00 h.)
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
10 minút
plavby navyše
/ 10 minutes
free
10 minút plavby navyše Člnkovanie Štrbské Pleso (štandardná plavba 40 minút) / extra 10 minutes of Boating on the tarn of Štrbské pleso
(standard length - 40 minutes) -
4
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x za pobyt / stay
Platí od spustenia prevádzky do 31. 7. 2014 a od 1. 9. 2014 do ukončenia prevádzky. / Discount valid
from the beginning of operation to 31. 7. 2014 and from 1. 9. 2014 to the end of operation.
VEVERIČÍ PARK, ŠTRBSKÉ PLESO
Veveričí Park, Štrbské Pleso
pri centrálnom parkovisku
[email protected]
www.vevericipark.sk
 +421 918 447 176
 denne / daily: 09:00 - 18:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do adrenalínového parku / entry to an
adrenaline park
5
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 7. - 15. 9. 2014
TATRY MOTION POŽIČOVŇA BICYKLOV
Tatranská Lomnica - budova pokladní KLD,
Starý Smokovec - budova Pozemnej lanovky, Štrbské Pleso - Industry Fashion shop
pri turistickej ubytovni
[email protected], www.vt.sk
 +421 903 846 558
 denne / daily: 8:00 do 17:00 T. Lomnica,
8:30 do 17:30 S. Smokovec,
8:00 do 17:00 Š. Pleso
6
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
25%
požičanie bicykla na 1 deň / bike rental for 1 day
1x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 30. 9. 2014
SUMMER TUBING
Hrebienok, Starý Smokovec
[email protected]
www.vt.sk
 +421 902 932 657
 denne / daily: 10:00 – 18:00
zľava /
discount
5 jázd v cene
3 € / 5 rides
for the price
of 3 €
produkt, služba / product, service
atrakcia summer tubing – spúštanie sa v špeciálnom nafukovacom kolese po bezpečnej
trati s kúskom vzrušenia pre deti aj dospelých
/ summer tubing – sliding down a safe track
on a special inflatable wheel with a touch of
excitement for all age groups
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 15. 9. 2014
8
7
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x za pobyt / stay
PREMIERE - OUTDOOR SPORT SCHOOL
Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec,
062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.premiere-group.sk
 +421 903 419 325
 denne / daily
objednávka telefonicky / order by phone
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
8
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
20 %
požičovňa SEGWAY - vyhliadková jazda 2 hod. 1x za pobyt /stay
s inštruktorom / SEGWAY rental - 2-hour sightseeing
tour with an instructor
15 %
požičovňa horských bicyklov a kolobežiek na 1 deň/ 1x za pobyt /stay
mountain bike and scooter rental, rent for one day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 2. 11. 2014
NORDIC WALKING CENTRUM
Železničná stanica / Railway station
Štrbské pleso
[email protected]
www.nordicwalkingtatry.sk
 +421 915 669 740
 ut-ne / Tu - Su: od /from 10:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
lekcia Nordic Walking s národným trénerom, vrátane zapožičania palíc / a Nordic Walking lesson
with a national coach, including pole rental
9
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1 x za pobyt /stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 02. 11. 2014
JAZDECKÁ ŠKOLA NOSKO & PD MLYNICA
Mlynica 78
Poľnohospodárske družstvo Mlynica
[email protected]
www.konemlynica.webnode.sk
 +421 907 463 035
denne / daily: 10:00 – 19:00
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
10
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
3€
z 1 hod. výuky jazdy na koni s inštruktorom (cena
je 18 €) / discount on a 1-hour lesson with an
instructor (going price 18 €)
1 x za pobyt /stay
15 €
z ceny permanentky na 10 výukových hodín
+ 1 hod. zdarma (cena je 135 €) / discount on
10-lesson tickets + 1 hour gratis (going price 135 €)
1 x za pobyt /stay
9€
z ceny na COUNTRY TRIPS (cena je 149 €) /
discount on the COUNTRY TRIPS fee (price 149 €)
1 x za pobyt /stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 02. 11. 2014
9
BESTVINA GOLF ACADEMY
Golfový areál Black Stork, Tatranská
697/148, 059 52 Veľká Lomnica
[email protected], www.profigolf.sk
 +421 52 22 50 785, +421 903 991 000 kl. 1
 máj -jún / May - Juny, sept. - okt. / Sept. - Okt.:
po - pi / Mo-Fr: 9:00 - 17:00
júl - august / July - August.:
po - pi / Mo-Fr: 9:00 - 18:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
„zoznámenie sa s golfom“ / „Meeting golf“
11
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x týždenne / week
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 31. 10. 2014
TATRABOB - LETNÁ BOBOVÁ DRÁHA
Tatranská Lomnica 29,
059 60 Vysoké Tatry
[email protected], www.tatrabob.sk
 +421 918 507 992
 denne/ daily 9:00 - 18:00
júl - august / July - August do / to 20:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
zľava na 20 jazdový lístok (lístok na 20 jázd môže
využiť aj viac osôb a je platný pre celú letnú sezónu) / discount on a 20-trip ticket (the ticket covers
20 trips, can be used by more people and is valid for
the whole summer season)
12
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 31. 10. 2014
WELLNESS HOTEL BOROVICA****
059 85 Štrbské Pleso 3
[email protected]
www.hotelborovica.sk
 +421 52 711 0500
 po / Mo: 15:00-19:00, ut- ne / Tu-Su:
8:00-12:00, 13:00-19:00
zľava /
discount
33 %
produkt, služba / product, service
outdoorová horolezecka stena – vstup pre dospelú
osobu vo zvýhodnenej cene 2 €/1,5 hod. (kompletnú
výstroj je možné si zapožičať za poplatok) / outdoor
climbing wall - entry for an adult person - reduced
rate of 2 €/1.5 hr. (complete equipment rental subject to a fee)
13
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 31. 10. 2014
LEZECKÁ STENA ROCK CAFÉ / CLIMBING WALL
Tatranská Lomnica 141
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.stienka.sk
 +421 903 624 828
 ne-št / Su - Th 16:00 - 21:00
so-ne / SA - Su 16:00 - 22:00
zľava /
produkt, služba / product, service
discount
50 %
umelá lezecká stena s malou kaviarničkou, zľava
z ceny vstupného na lezeckú stenu / artificial climbing wall with a small café
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 02. 11. 2014
10
14
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
MÚZEUM TANAPU
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica 66
[email protected], www.lesytanap.sk
 +421 52 4780 365
 máj - september / May - September:
po - ne / Mo - Su: 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
október - apríl / October - April:
po - ne / Mo -Su: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00 zľava /
discount
10 %
produkt, služba / product, service
vstupné do múzea / museum entrance fee
15
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1 x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.-02. 11. 2014
EXPOZÍCIA TATRANSKEJ PRÍRODY
Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica 66
[email protected], www.lesytanap.sk
 +421 52 4780 311
 jún - august / June - August:
denne / daily: 9:00 - 17:00
september / September:
do / to 15. 9. 2014 9:00 - 15:00
zľava /
discount
10 %
produkt, služba / product, service
16
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
vstupné do Expozície tatranskej prírody / entry to the 1 x za pobyt / stay
Exposition of Tatra nature
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.-15. 9. 2014
SKI MUSEUM TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica 97
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
 +421 905 592 858
 denne / daily 09:00 - 18:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
základné vstupné do múzea / museum entrance fee
17
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1 x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 02. 11. 2014
PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE
Vajanského 72/4
058 01 Poprad
[email protected], www.muzeumpp.sk
 +421 52 772 19 24
 máj-september / May - September:
ut - pi /Tu - Fr: 09:00 - 17:00,
so, ne /Sa, Su: 13:00 - 17:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
prehliadka stálych expozícií / permanent exhibitions
18
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1 x za pobyt / stay
Expozície: Gánovce - nálezisko a životné prostredie neandertálskeho človeka. Pravek a včasný stredovek
pod Tatrami • Výroba modrotlače a ďalšie expozície / Exhibitions: Gánovce – archaeological site and living
environment of the Neanderthal man • Prehistoric times and Early Middle Ages • Blue print • And other
exihibitions. Pozn. Zľava sa nevzťahuje na hromadné vstupné a výstavy / The discount does not apply to
group tickets and exhibitions
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
11
PODTATRANSKÉ MÚZEUM - EXPOZITÚRA SPIŠSKÁ SOBOTA
Sobotské námestie 33
058 01 Poprad
[email protected], www.muzeumpp.sk
 +421 52 7721 323
 máj-september / May -September:
ut - pi /Tu - Fr: 10:00 - 14:00,
so, ne /Sa, Su: zatvorené /closed
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
prehliadka stálych expozícií / permanent exhibitions
19
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1 x za pobyt / stay
Expozície: Cechy a remeslá • Meštianske bývanie • Vznešenosť a pokora • Osobnosti Spišskej Soboty /
Exhibitions: Guilds and crafts. • Town dwellings. • Nobleness and humility. • Personalities of Spišská Sobota
Pozn. Zľava sa nevzťahuje na hromadné vstupné. / The discount does not apply to group tickets.
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
TATRANSKÁ GALÉRIA
Hviezdoslavova 341/12
058 01 Poprad
[email protected]
www.tatragaleria.sk
 +421 52 7721 968, +421 905 843 802
 po – pi /Mo - Fr: 09:00 – 17:00
ne /Su: 13:00 - 17:00
zľava /
discount
50 %
produkt, služba / product, service
prehliadka aktuálnych výstav a stálej expozície Tatranskej galérie / current and permanent exhibitions of the
Tatra Gallery
20
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
neobmedzene/
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 2. 11. 2014
TAXI VYSOKÉ TATRY
059 85 Štrbské Pleso 4004
[email protected]
 +421 905 123 124
 NONSTOP
zľava / discount
produkt, služba / product, service
od 15 € - osoba 1-dňové výlety do Zakopaného, / one-day
from 15 € - person trips to Zakopane,
15 %
osobná taxislužba 4+1, mikrobus 8+1
/ private taxi 4+1, minibus 8+1
21
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
neobmedzene /
unlimited
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 2. 11. 2014
ROYAL TAXI POPRAD
Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec,
062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.royaltaxi.sk
 +421 907 566 966, 421 948 566 966
 NONSTOP
zľava / discount
produkt, služba / product, service
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
20 %
z kilometrovného osobnej taxislužby / private taxi, discount on kilometrage
neobmedzene /
unlimited
20 %
medzinárodné transfery na letiská / international transfers from / to airports
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 2. 11. 2014
12
22
INTERSPORT POPRAD
Svitská cesta 5072, 058 01 Poprad
[email protected]
www.intersport.sk
 +421 915 780 891
 denne / daily: 9:00 - 20:00
23
zľava / discount
produkt, služba / product, service
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
15 %
na všetok už zlacnený tovar / discount on
discounted goods
neobmedzene /
unlimited
servisná prehliadka bicykla / bike service
neobmedzene /
unlimited
zdama / free of
charge
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 05.- 2. 11. 2014
INTERSPORT GALFY, športový obchod + požičovňa bicyklov
a horolezeckej a turistickej výstroje
24
Horný Smokovec 30, 062 01 Vysoké Tatry
[email protected], www.galfy.sk
 +421 52 4422945
 denne / daily: 9:00 – 18:00
SKI MUSEUM, Tatranská Lomnica 97
059 60 Vysoké Tatry
[email protected], www.galfy.sk
 +421 4468 474
 denne/ daily: 9:00 – 18:00
zľava / discount
produkt, služba / product, service
15 %
nákup nezľavneného tovaru / discount on
non-discounted goods
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 30. 9. 2014
INTERSPORT GALFY, športový obchod + požičovňa bicyklov
Hotel Panorama
059 85 Štrbské Pleso 4020
[email protected]
www.galfy.sk
 +421 52 468 435
 denne / daily: 9:00 - 20:00
zľava / discount
produkt, služba / product, service
15 %
nákup nezľavneného tovaru / discount on
non-discounted goods
25
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 30. 9. 2014
CMP SPORT - F.LLI CAMPAGNOLO
Horný Smokovec 26
062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.galfy.sk
 +421 52 4685 508
 denne / daily: 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
zľava / discount
produkt, služba / product, service
15 %
nákup nezľavneného tovaru / discount on
non-discounted goods
26
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 30. 9. 2014
13
GRAND HOTEL PERMON****
Podbanské, 032 42 Pribylina
[email protected]
www.hotelpermon.sk
 +421 914 330 033,
 +421 52 4710 844
 po -pi /Mo-Fr 13:00 - 22:00
víkendy, prázdniny a sviatky / weekends
and holidays: 10:00 - 22:00
zľava /
produkt, služba / product, service
discount
20 %
3-hodinový alebo celodenný vstup do wellness komplexu AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise pre neubytovaných
hostí (vstup pre dospelú osobu, nie je možné kombinovať
s inými zľavami) / entry to the wellness complex of AQUA
& KIDS´& SAUNA Paradise (3-hour and all-day tickets,
discount for guests not staying at the hotel).
27
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 30. 10. 2014
WELLNESS HOTEL BOROVICA****
059 85 Štrbské Pleso 3
[email protected]
www.hotelborovica.sk
 +421 52 711 0500
 po / Mo: 15:00 - 21:00
ut- ne / Tu-Su: 8:00-12:00, 13:00-21:00
kozmetika /cosmetic:
ut- ne / Tu-Su: 9:00-12:00, 13:00-17:00
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
28
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
20 %
zoštíhľujúca masáž (140 min) – jedinečná procedúra,
ktorá podporuje medzibunkovú výmenu a vylučovanie
odpadových látok, znižuje hromadenie tuku a prebytočnej vody v tele, čím spôsobuje úbytok na váhe a centimetroch. Špeciálna cena je 69 €. / slimming massage
(140 min) – a unique treatment that boosts intercellular
exchange and removal of toxins, reduces accumulation
of fat and excess water in the body, which helps reduce weight and centimetres. Special price with the Tatry
Card - 69 € (going price - 86 €).
neobmedzene /
unlimited
10 %
kozmetické služby s luxusnou francúzskou kozmetikou
Payot / cosmetology services with luxurious French
cosmetic products of the Payot line
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
GRAND HOTEL BELLEVUE****
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.grandhotelbellevue.eu
 +421 52 4762 111
 denne / daily: 15:00- 21:00
telocvičňa / gym: denne / daily: 7:00 - 22:00
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
29
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
20 %
vstup do WELLNESS CENTRA / entry to the Wellness
Centre
1x denne / day
20 %
zľava na vybrané procedúry vo WELLNESS CENTRE
(oxygenoterapia, rašelinový zábal, inhalácie a parafango)
/ discount on selected procedures in the Wellness Centre
(oxygen therapy, peaty wrap, inhalations and parafango)
1x denne / day
50 %
telocvičňa, vstup na 2 hodiny / gym, 2-hour entry
1x denne / day
Pozn. Uvedená zľava sa nekumuluje s inou poskytovanou zľavou. Zľavu nie je možné uplatniť pri
platbe relaxačnými a darčekovými poukážkami. Nárok na uplatnenie zľavy je potrebné oznámiť už pri
objednávke služieb. V telocvični sa vyžaduje halová obuv, ktorá nefarbí. Bezplatné hotelové parkovisko.
/ Given discounts can not be combined with other types of discounts. The discount does not apply to
relaxation and gift vouchers. Non-marking indoor shoes are required at the GYM. Free hotel parking.
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
14
GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC****
Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.grandhotel.sk
 +421 52 47 80 000
 denne / daily: 15:00 – 21:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do wellness / entrance to the wellness
centre
30
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x za pobyt / stay
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
ATRIUM HOTEL***
Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.atriumhotel.sk
 +421 52 4422 342
 po-pi / Mo - Fr: 16.00 - 24.00
so-ne / Sa - Su: 10:00-24:00
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
31
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
30 %
neobmedzený vstup do wellness centra / unlimited entrance to the wellness centre
1x denne / day
50 %
bowling v čase 9:00 - 16:00 / bowling from 9:00
to 16:00
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL FIS***
K vodopádom 4028/2
059 85 Štrbské Pleso
[email protected]
www.hotelfis.sk
 +421 915 954 636
 denne / daily: 15:00 - 21:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do wellness & spa / entrance to the
wellness & spa
32
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 05. - 2. 11. 2014
HOTEL HUBERT VITAL RESORT***
059 42 Gerlachov 302
[email protected]
www.hotelfis.sk
 +421 52 478 08 11
 denne / daily: 14:00 - 21:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
masáže, zábaly, kúpele, jazda na koni, minigolf /
massages, wraps, baths, horse riding, mini golf
33
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 31. 8. 2014
15
APARTMÁNY LOMNICA***
Tatranská 610, 059 52 Veľká Lomnica
[email protected]
www.apartmanylomnica.sk
 +421 911 370 058
 denne / daily: 15:00 - 24:00
zľava /
discount
30 %
produkt, služba / product, service
vstup do wellness a fitness centra / entry to the wellness and fitness centre
34
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL AVALANCHE***
059 37 Štôla 116
[email protected]
www.hotelavalanche.sk
 +421 52 7781 772, 421 944 059 639
 denne / daily: 12:00 - 22:00
zľava /
discount
25 %
produkt, služba / product, service
vstup do privátneho wellness so šampanským
do vírivky / entry to a private wellness centre with
sparkling wine at the whirlpool
35
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL SOREA *** TRIGAN
Szentiványho 4015/15
059 85 Štrbské Pleso
[email protected]
www.sorea.sk/trigan
 +421 52 3211 850
 denne / daily: 12:00 - 21:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
wellness svet regenerácie a oddychu - vstup /
wellness world of regeneration and relaxation - entry
36
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL SOREA *** TITRIS
Tatranská Lomnica 266
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.sorea.sk
 +421 52 44 67 351
 denne / daily: 10:00 - 21:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do Aqua relax centrum / Aqua relax centrum
entrance
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 15. 9. 2014
16
37
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
38
HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM***
Tatranská Polianka 32
062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.sliezskydom.sk
 +421 911 882 879
 denne / daily: 10:00 - 18:00
zľava /
discount
50 %
produkt, služba / product, service
vstup do hotelového wellness centra (aj pre neubytovaných hostí) v čase od 10:00 - 18:00 / entry to the
hotel wellness centre (also for guests not staying at
the hotel) from 10:00 to 18:00
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
39
APARTMÁNY BELIANKY
Tatranská Lomnica 166
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.apartbelianky.sk
 +421 948 405 096
 denne / daily: 15:00 - 20:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do wellness / wellness
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 31. 10. 2014
40
CENTRAL APARTMÁNY
Starý Smokovec 24
062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.centralapartmany.sk
 +421 948 181 221
 denne / daily: 15:00 - 20:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
vstup do wellness / wellness
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 31. 10. 2014
REŠTAURÁCIA KUKUČKA (Kukučka Mountain Hotel & Residences)
41
Tatranská Lomnica
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.hotelkukucka.sk
 +421 910 790 952
 denne / daily: 7.00 – 10.00, 12.00 – 22.00
zľavnená
cena /
discounted price
9,99 €
produkt, služba / product, service
PEPPER STEAK s prílohou (steak z hovädzej sviečkovice 200 g, baby mrkvička, opekané zemiaky) s 29 %
zľavou. / PEPPER STEAK with side dish (beef sirloin
steak 200 g, baby carrots, roast potatoes) with
a 29 % discount.
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 1. 6. - 2. 11. 2014
17
REŠTAURÁCIA HOTELA CROCUS****
Szentiványho 4078/11
059 85 Štrbské Pleso
[email protected]
www.hotel-crocus.eu
 +421 917 504 298
 denne /daily: 10:00 - 22:00
42
zľava /
discount
produkt, služba / product, service
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
zdarma
/ free of
charge
fľaša vína pri jednorazovej konzumácii A la Carte nad
30 Eur / a bottle of wine when ordering A la Carte
for over 30 €
1x denne / day
zdarma
/ free of
charge
káva espresso Lavazza ku každému zakúpenému
dezertu z dennej ponuky kaviarne / coffee espresso
Lavazza with every dessert from the offer of the
day
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 02. 11. 2014
HOTEL HILLS****
Stará Lesná 153
059 60 Tatranská Lomnica
[email protected]
www.hotel-hills.sk
 +421 915 781 743
 denne / daily: 7:30 - 22:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
konzumácia v hotelovej reštaurácii / discount on meals from the hotel restaurant menu
43
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 02. 11. 2014
HUMNO - RESTAURANT & MUSIC PUB
Tatranská Lomnica 14640
059 62 Vysoké Tatry
[email protected]
www.humnotatry.sk
 +421 52 4422 550
denne / daily: 10:00 – 24:00,
pi-so / Fr-Sa: 10:00 – 04:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
konzumácia jedál a nápojov / meals and drinks
44
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL FIS*** - LOBBY BAR A LETNÁ TERASA
K vodopádom 4028/2
059 85 Štrbské Pleso
[email protected]
www.hotelfis.sk
 +421 915 954 636
denne / daily: 9:00 – 22:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
zľava na jednorazovú konzumáciu A la Carte nad 30 €
/ discount when ordering á la Carte for over 30 €
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
18
45
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
HOTEL SOLISKO**** - REŠTAURÁCIA AL LAGO
Pri jazere 4046/1, 059 85 Štrbské Pleso
[email protected]
www.hotelsolisko.sk
 +421 52 4262 800
 raňajky / breakfast 7:00 - 10:30
 a la cart menu 12:00 - 22:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
jedálny lístok / menu
45
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HOTEL SLOVAKIA***
Tatranská Lomnica 34
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.hotelslovakia.sk
 +421 52 4467 961
 denne / daily: 10:00 - 18:00
zľava /
discount
20 %
produkt, služba / product, service
zľava na jedlá z jedálneho lístka v hotelovej reštaurácii (okrem denného menu) v čase 10:00 - 18:00
hod. / discount on meals from the hotel restaurant
menu (except the set menu) from 10:00 to 18:00
46
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM***
Tatranská Polianka 32
059 62 Vysoké Tatry
[email protected]
www.sliezskydom.sk
 +421 911 882 879
 denne / daily: 10:00 - 18:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
jedlá z A la Carte lístka v hotelovej reštaurácii / meals of the A la Carte menu at the hotel restaurant
47
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
REŠTAURÁCIA TATREE - TATRAGOLF RESORT
Termálna 38, 059 52 Veľká Lomnica
[email protected]
www.tatragolf.sk
 +421 948 044 298
 denne / daily: 10:00 - 20:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
konzumácia A la Carte / meals and drinks
48
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
19
SALAŠ SLAVKOV
Tatranská 4, 059 91 Veľký Slavkov
[email protected]
www.salas.sk
 +421 902 220 620
 denne /daily: 11:00 - 22:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
konzumácia jedál / meals
49
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 02. 11. 2014
BILÍKOVÁ CHATA - HORSKÝ HOTEL
Hrebienok, 062 01 Vysoké Tatry
[email protected]
www.bilikovachata.sk
 +421 52 4422 439
 denne / daily: 10:00 - 20:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
jedálny lístok / meals
50
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
REŠTAURÁCIA SLNEČNÝ DOM
Tatranská Lomnica 287
059 60 Vysoké Tatry
[email protected]
www.slnecnydom.sk
 +421 903 406 470
 denne / daily: 10:00 - 21:00
zľava /
produkt, služba / product, service
discount
15 %
pečené prasiatko / roasted pig
51
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA U FURMANA
Tatranská Kotlina, 059 54 Vysoké Tatry
[email protected]
www.ufurmana.sk
 +421 907 646 207
 8:00 - 20:00 (v sezóne / season)
10:00 - 18:00 (mimo sezóny / off-season)
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
jedlá a nápoje / meals and drinks
52
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 02. 11. 2014
PENZIÓN ERIKA
Tatranská Lesná 1
059 60 Tatranská Lomnica
[email protected]
www.penzionerika.com
 +421 52 44 22 397, +421 907 924 931
 denne / daily: 8:00 - 18:00
zľava /
discount
15 %
produkt, služba / product, service
jedálny lístok / menu
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
20
53
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / daily
54
CAFFÉ TRIESTE
Námestie sv. Egídia 75, 058 01 Poprad
[email protected]
www.caffetrieste.org
 +421 905 776 699
 po-so / Mo -Sa: 7:30 -19:00,
ne / Su: 10:00 - 19:00
zľava /
discount
15 %
a“
ria italian
„Caffette Centrum
Poprad -
POPRAD - BRATISLAVA - KOŠICE
produkt, služba / product, service
káva a tiramisu / coffee and tiramisu
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5.- 2. 11. 2014
CAFFÉ LA FÉE
Námestie sv. Egídia 114. 058 01 Poprad
[email protected]
wwwfacebook.com/cafelafeepoprad
 + 421 948 335 032
 denne / daily: 10:00 - 22:00
zľava /
discount
zdarma
/ free of
charge
produkt, služba / product, service
k domácemu francúzskemu dezertu šálka kvalitného pressa zdarma / a cup of delicious espresso
free of charge when ordering home-made French
dessert
55
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
neobmedzene /
unlimited
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 2. 11. 2014
RICKY COFFEE, PENZIÓN BAĎO, STARÁ LESNÁ
Slnečná 302, 059 52 Stará Lesná
[email protected]
www.penzionbado.sk
 +421 903 366 836
po-št /Mo-Th: 16:00 - 20:00,
pi-so / Fr-Sa: 15:00-22:00,
ne /Su: 15:00 - 20:00
zľava /
discount
16 %
produkt, služba / product, service
konzumácia z nápojového lístka (okrem akciových
ponúk) / drinks from the drinks list (except special
offers)
56
frekvencia čerpania
zľavy / frequency
1x denne / day
Platnosť zľavy / Discount valid between: 30. 5. - 15. 10. 2014
21
VŠETKY INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE
ALL INFORMATION IN ONE PLACE
Tatranská informačná kancelária /
Tatra information centre
Starý Smokovec
[email protected]
 +421/52/442 34 40
Tatranská Lomnica
[email protected]
 +421/52/ 446 81 19
Poskytovanie kvalifikovaných informácií cestovného ruchu v tatranskom
regióne / Tourist information in the region of the Tatras:
• informácie o regióne - turistika, pamiatky, športové a kultúrne podujatia / information
about the region - hiking, sights, sports and culture events
• informácie o službách - ubytovanie, stravovanie, sprievodcovia, doprava, aktuálne
prevádzkové informácie služieb a pod. / information about services - accommodation,
food, guides, transport, current availability of services etc.
Poisťovanie turistov pre prípadný zásah Horskej záchrannej služby / Mountain rescue insurance for tourists.
Predaj / Sale of:
• atraktívnych originálnych tatranských suvenírov / attractive
and original Tatra souvenirs
• turistických máp, sprievodcov, kníh, pohľadníc včítane poštových známok / tourist maps, travel guides, books, postcards,
stamps
• blokových cestovných lístkov na Tatranskú elektrickú železnicu / tickets for the Tatra Electric Railway
22
Zima v Regióne
Vysoké Tatry je čarovná!
Winter in the High Tatras Region is magical!
LYŽOVAČKA Z VÝŠKY
AŽ 2200 m n.m.
SKIING AT THE ALTITUDE
OF 2,200 m
80 km UPRAVENÝCH
BEŽECKÝCH TRATÍ A TRÁS
80 km of GROOMED CROSSCOUNTRY SKIING TRACKS
CELOROČNÝ AQUAPARK
S VÝHĽADOM NA TATRY
YEAR-ROUND AQUAPARK WITH
A VIEW OF THE TATRAS
BEZPLATNÝ AQUA – SKIBUS
FREE AQUA – SKI BUS
PODUJATIA PRE DETI
AJ DOSPELÝCH
EVENTS FOR ALL AGE GROUPS
TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM
TEMPLE OF ICE
TATRANSKÉ VIANOCE
TATRA CHRISTMAS
ZIMNÁ UNIVERZIÁDA
WINTER UNIVERSIADE
TATRY ICE MASTER
TATRY ICE MASTER
SNEŽNÉ PSY
SNOW DOGS
23
Turistické informačné
kancelárie
Tourist information offices
TIK Starý Smokovec
+421 52 442 34 40
TIK Tatranská Lomnica
+421 52 446 81 19
Infocentrum Vysoké Tatry
Tatranská Lomnica
+421 903 112 200
Štrbské Pleso
+421 917 682 260
Mestské informačné
centrum Poprad
+421 52 772 17 00
www.regiontatry.sk
Leto 2014 - 1. vydanie © 2014 Región Vysoké Tatry
TIK TANAP Štrbské Pleso
+421 52 449 23 91
Hlavný partner:
ŠTRBA
M
ES
TO P O P R A
D
Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, [email protected]
Download

LETO 2014 | SUMMER 2014