Cenník
Odporúčané spotrebiteľské
ceny platné od 1. 4. 2013
Strešné okná
Montážne doplnky
Lemovanie
Rolety a žalúzie
Ovládacie prvky
Svetlovody
Okná do plochej strechy
Solárne kolektory
Izolačné zasklenie
www
Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. si vyhradzuje právo
na zmenu sortimentu, dodacích dôb ako i cien a nezodpovedá
za chyby v tomto materiále.
Najaktuálnejšie ceny a termíny dodania nájdete na www.evelux.sk.
Systém VELUX
1
2
3
4
5
6
7
1
Vonkajšia roleta alebo markíza
2
Lemovanie
3
Strešné okno
Ochrana pred teplom v lete a pred únikom
tepla z interiéru v zime.
Vodotesné osadenie okna do strešného plášťa.
Svetlo, čerstvý vzduch a výhľad v podkroví.
4
Zatepľovací rám
Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností okna.
5
Ostenie
Elegantné vyriešenie napojenia okna
a interiéru miestnosti.
6
Rolety a žalúzie
Dekorácia a regulácia svetla.
7
Diaľkový ovládač
Komfortné ovládanie okien, roliet či žalúzií
na elektrický či solárny pohon.
Informácia
Ceny uvedené v tomto cenníku sú odporúčané spotrebiteľské ceny štandardných výrobkov firmy VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Ceny sú uvedené v EUR.
Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu, dodacích dôb ako i cien a nezodpovedá za chyby
v tomto materiále. Najaktuálnejšie ceny a termíny dodania nájdete na www.evelux.sk.
Obsah
Kyvné strešné okná GGL...............................................................................................................................................................................................................................Strana 6
Kyvné strešné okná GGU...............................................................................................................................................................................................................................Strana 7
Elektricky ovládané kyvné strešné okná GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®................................................................................................................................Strana 8
Solárne ovládané kyvné strešné okná GGL SOLAR, GGU SOLAR.................................................................................................................................................Strana 9
Výklopno-kyvné strešné okná GPL.........................................................................................................................................................................................................Strana 10
Výklopno-kyvné strešné okná GHL, GHU .............................................................................................................................................................................................Strana 10
Výklopno-kyvné strešné okná GPU .........................................................................................................................................................................................................Strana 11
Zvislé doplnkové okná VFE, VIU ..............................................................................................................................................................................................................Strana 12
Doplnkové strešné okná GIL, GIU ............................................................................................................................................................................................................Strana 12
Strešný balkón Cabrio GDL........................................................................................................................................................................................................................Strana 13
Strešná terasa GEL + VE-...........................................................................................................................................................................................................................Strana 13
Strešné výlezy GXL, GXU, GVT, VLT........................................................................................................................................................................................................Strana 13
Kyvné strešné okná GZL .............................................................................................................................................................................................................................Strana 14
Ovládacie prvky .............................................................................................................................................................................................................................................Strana 14
Montážne doplnky ........................................................................................................................................................................................................................................Strana 15
Interiérové medziokenné krokvy..............................................................................................................................................................................................................Strana 15
Lemovanie pre samostatne osadené strešné okno...........................................................................................................................................................................Strana 16
Kombi lemovanie pre zostavu strešných okien...................................................................................................................................................................................Strana 17
Lemovanie pre zostavu strešného okna so zvislým oknom...........................................................................................................................................................Strana 18
Lemovanie pre zostavu strešného okna s doplnkovým strešným oknom ................................................................................................................................Strana 18
Lemovanie pre zostavu strešných okien s krokvou EBY.................................................................................................................................................................Strana 19
Zateplené lemovanie na výmenu strešného okna .............................................................................................................................................................................Strana 19
Lemovanie pre strešný balkón Cabrio GDL..........................................................................................................................................................................................Strana 19
Lemovanie pre strešnú terasu GEL + VE-.............................................................................................................................................................................................Strana 19
Vonkajšie rolety.............................................................................................................................................................................................................................................Strana 20
Vonkajšie markízy .........................................................................................................................................................................................................................................Strana 21
Sieťky proti hmyzu .......................................................................................................................................................................................................................................Strana 21
Rolety a žalúzie......................................................................................................................................................................................................................................Strana 22–24
Rolety, žalúzie a vonkajšie markízy pre doplnkové okná................................................................................................................................................................Strana 25
Svetlovody a doplnky ku svetlovodom.................................................................................................................................................................................................Strana 26
Okná do plochej strechy.............................................................................................................................................................................................................................Strana 26
Solárne kolektory a doplnky.....................................................................................................................................................................................................................Strana 27
Zasklenie ..........................................................................................................................................................................................................................................................Strana 27
Typy zasklenia
Vhodným výberom zasklenia strešného okna pozitívne ovplyvníte kvalitu vášho bývania. Z ponuky strešných okien VELUX si môžete
vybrať okno so zasklením zodpovedajúce vašim požiadavkám, ako sú napr. zabránenie úniku tepla, ochrana pred prehrievaním interiéru,
ochrana pred hlukom a podobne.
Poznámka: Počet označuje účinnosť zasklenia pre uvedenú vlastnosť – čím je počet vyšší, tým je zasklenie účinnejšie.
Typ zasklenia
73
Dvojsklo proti hluku
a prehrievaniu
Nepriehľadné
izolačné dvojsklo
Štandardné izolačné
dvojsklo
Vonkajšie
tvrdené
sklo
Vnútorné
bezpečné
lepené sklo
-
-
Samočistiaca
vrstva
-
-
Uokna = 1,4
Uskla = 1,1
Rw = 35
g = 0,56
Uokna = 1,3
Uskla = 1,0
Rw = 37
g = 0,29
Uokna = 1,4
Uskla = 1,1
Rw = 32
g = 0,54
Uokna = 1,4
Uskla = 1,1
Rw = 32
g = 0,60
GGL, GGU,
GGL INTEGRA®,
GGU INTEGRA®,
GGL SOLAR, GGU SOLAR,
GHL,
GPL, GPU,
GIL, GIU, VFE, VIU,
GEL + VEA, VEB, VEC,
GXL, GXU,
CVP, CFP
GGL, GGU,
GGL INTEGRA®,
GGU INTEGRA®,
GGL SOLAR, GGU SOLAR,
GHL,
GPL, GPU,
GIL, GIU, VFE, VIU,
GEL + VEA, VEB, VEC,
GXL, GXU
GGU,
GPU
GGL, GGU,
GHL, GHU,
GPL, GPU,
GXL, GXU,
GZL
Vlastnosti
Úspora
energie
Ochrana
pred
slnečným
teplom
Zníženie
hladiny
vonkajšieho
hluku
Technické parametre
Typy okien
*
**
* Zvýšená bezpečnosť
** Špeciálna úprava vonkajšieho skla ako i celého okna znižuje hluk dopadajúceho dažďa až o 7 dB.
4
59
34
60
Bezpečnostné
energeticky úsporné
dvojsklo
Užitočné informácie o zasklení
Bezpečnostné sklo: je tvorené dvomi tabuľami
skla, ktoré sú spojené pružnou fóliou s veľkou
pevnosťou. V prípade rozbitia skla zaisťuje fólia
jeho súdržnosť, čím je zaistená bezpečnosť
osôb v interiéri.
62_65
65
62
Špeciálne protihlukové zasklenie
Nízkoenergetické
trojsklo
Pasívne zasklenie
-
Špeciálna vrstva
proti roseniu
na vonkajšom skle
Špeciálna vrstva
proti roseniu
na vonkajšom skle
Špeciálna vrstva
proti roseniu
na vonkajšom skle
Uokna = 1,0
Uskla = 0,9
Rw = 42
g = 0,50
Uokna = 1,0
Uskla = 0,5
Rw = 35
g = 0,46
Uokna = 0,77
Uskla = 0,5
Rw = 40
g = 0,42
GGL
GGL, GGU,
GGL INTEGRA®,
GGU INTEGRA®,
GGL SOLAR,
GGU SOLAR,
GPL, GPU, GDL,
GIL, GIU, VFE
Tvrdené sklo: vyznačuje sa vysokou pevnosťou
v ohybe a odolnosťou proti nárazu. Odoláva
tak lepšie snehovej či veternej záťaži, výkyvom
teplôt a krupobitiu.
Pri rozbití sa rozpadne na črepiny bez ostrých
hrán.
Skúšanie odolnosti a bezpečnosti skiel:
Pri skúšaní pred nárazom sa okná posudzujú
podľa výšky pádu telesa s hmotnosťou 50 kg.
Okná s tvrdený sklom na vonkajšej strane
odolávajú pádu 50 kg telesa z výšky 450 mm
(zaradenie do triedy 3 podľa EN 13049).
Proti nárazu sú skúšané i samostatné okenné
tabule, u ktorých sa hodnotí ako výška pádu,
tak počet úlomkov a charakter lomu (podľa EN
12 600 zaradenie do triedy 1C3 – vonkajšie tvrdené sklo 4 mm – a triedy 2B2 – vnútorné lepené
sklo 2 × 3 mm). V oboch prípadoch je testovaný
vzor, okno alebo tabuľa, zaistený do testovacieho zariadenia a skúšaný nárazovým telesom.
Úspora energie: zasklenia sú pokryté na vnútornej strane vrstvou pokovania, ktorá účinne
bráni úniku tepla. Plnené sú ušľachtilým plynom
(argón/kryptón), ktorý je dobrým tepelným
izolantom.
Dištančný rámik pre teplý okraj izolačného
skla (tzv. warm edge) je vyrobený z tenkej
vrstvy ocele, ktorá má podstatne nižšiu tepelnú
vodivosť oproti predtým používanému hliníkovému rámiku.
Samočistiaca vrstva je integrovaná do vonkajšieho skla a aktivuje sa vplyvom denného
svetla. Čistiaci efekt je založený na chemickej
reakcii, pri ktorej dochádza k rýchlejšiemu
rozkladu organických nečistôt a k ich ľahkému
zmývaniu.
Súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2.K) – čím je
koeficinet nižší, tým dochádza k menším tepelným
stratám cez zasklenie. V zimnom období nedochádza k úniku tepla von.
Vzduchová nepriezvučnosť Rw (dB) – udáva
zníženie hladiny hluku. Čím je koeficient vyšší, tým
lepšie zasklenie izoluje hluk.
GGL
Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia
g (%) – charakterizuje schopnosť regulovať prehrievanie interiéru. Udáva množstvo slnečnej tepelnej
energie prechádzajúcej cez zasklenie. Čím je koeficient nižší, tým menej tepelného žiarenia prejde cez
zasklenie do interiéru.
VELUX 5
Kyvné strešné okná GGL
GGL 3373 GGL 3060 GGL 3160 GGL 3360 GGL 3062 GGL 3162 GGL 3362 GGL 3065 GGL 3165 GGL 3365 GGL 3059 GGL 3159 GGL 3359
Kód okna
GGL 3073
GGL 3173
Zasklenie
73
73
73
60
60
60
62
62
62
65
65
65
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
C02
55 × 78
232,50
279,00
449,17
539,00
418,33
502,00
295,83
355,00
512,50
615,00
481,67
578,00
–
–
–
387,50
465,00
604,17
725,00
573,33
688,00
212,50
255,00
429,17
515,00
398,33
478,00
C04
55 × 98
242,50
291,00
459,17
551,00
428,33
514,00
305,83
367,00
522,50
627,00
491,67
590,00
880,83
1 057,00
1 097,50
1 317,00
1 066,67
1 280,00
397,50
477,00
614,17
737,00
583,33
700,00
222,50
267,00
439,17
527,00
408,33
490,00
F06
66 × 118
268,33
322,00
508,33
610,00
477,50
573,00
337,50
405,00
577,50
693,00
546,67
656,00
945,83
1 135,00
1 185,83
1 423,00
1 155,00
1 386,00
441,67
530,00
681,67
818,00
650,83
781,00
245,83
295,00
485,83
583,00
455,00
546,00
F08
66 × 140
295,00
354,00
535,00
642,00
504,17
605,00
364,17
437,00
604,17
725,00
573,33
688,00
–
–
–
–
–
–
272,50
327,00
512,50
615,00
481,67
578,00
M04
78 × 98
274,17
329,00
539,17
647,00
502,50
603,00
353,33
424,00
618,33
742,00
581,67
698,00
999,17
1 199,00
1 264,17
1 517,00
1 227,50
1 473,00
465,83
559,00
730,83
877,00
694,17
833,00
249,17
299,00
514,17
617,00
477,50
573,00
M06
78 × 118
284,17
341,00
549,17
659,00
512,50
615,00
363,33
436,00
628,33
754,00
591,67
710,00
1 009,17
1 211,00
1 274,17
1 529,00
1 237,50
1 485,00
475,83
571,00
740,83
889,00
704,17
845,00
259,17
311,00
524,17
629,00
487,50
585,00
M08
78 × 140
307,50
369,00
572,50
687,00
535,83
643,00
386,67
464,00
651,67
782,00
615,00
738,00
1 032,50
1 239,00
1 297,50
1 557,00
1 260,83
1 513,00
499,17
599,00
764,17
917,00
727,50
873,00
282,50
339,00
547,50
657,00
510,83
613,00
M10
78 × 160
344,17
413,00
609,17
731,00
572,50
687,00
423,33
508,00
688,33
826,00
651,67
782,00
1 069,17
1 283,00
1 334,17
1 601,00
1 297,50
1 557,00
–
–
–
319,17
383,00
584,17
701,00
547,50
657,00
P06
94 × 118
333,33
400,00
633,33
760,00
591,67
710,00
418,33
502,00
718,33
862,00
676,67
812,00
1 105,83
1 327,00
1 405,83
1 687,00
1 364,17
1 637,00
543,33
652,00
843,33
1 012,00
801,67
962,00
305,83
367,00
605,83
727,00
564,17
677,00
P08
94 × 140
354,17
425,00
654,17
785,00
612,50
735,00
439,17
527,00
739,17
887,00
697,50
837,00
1 126,67
1 352,00
1 426,67
1 712,00
1 385,00
1 662,00
564,17
677,00
864,17
1 037,00
822,50
987,00
326,67
392,00
626,67
752,00
585,00
702,00
P10
94 × 160
375,00
450,00
675,00
810,00
633,33
760,00
460,00
552,00
760,00
912,00
718,33
862,00
1 147,50
1 377,00
1 447,50
1 737,00
1 405,83
1 687,00
–
–
–
347,50
417,00
647,50
777,00
605,83
727,00
S06
114 × 118
350,83
421,00
670,83
805,00
626,67
752,00
450,83
541,00
770,83
925,00
726,67
872,00
1 171,67
1 406,00
1 491,67
1 790,00
1 447,50
1 737,00
580,00
696,00
900,00
1 080,00
855,83
1 027,00
321,67
386,00
641,67
770,00
597,50
717,00
S08
114 × 140
386,67
464,00
706,67
848,00
662,50
795,00
486,67
584,00
806,67
968,00
762,50
915,00
1 207,50
1 449,00
1 527,50
1 833,00
1 483,33
1 780,00
615,83
739,00
935,83
1 123,00
891,67
1 070,00
357,50
429,00
677,50
813,00
633,33
760,00
S10
114 × 160
456,67
548,00
776,67
932,00
732,50
879,00
556,67
668,00
876,67
1 052,00
832,50
999,00
–
–
–
–
–
–
427,50
513,00
747,50
897,00
703,33
844,00
U04
134 × 98
380,00
456,00
730,00
876,00
680,83
817,00
493,33
592,00
843,33
1 012,00
794,17
953,00
–
–
–
–
–
–
347,50
417,00
697,50
837,00
648,33
778,00
U08
134 × 140
434,17
521,00
784,17
941,00
735,00
882,00
547,50
657,00
897,50
1 077,00
848,33
1 018,00
–
–
–
–
–
–
401,67
482,00
751,67
902,00
702,50
843,00
U10
134 × 160
485,83
583,00
835,83
1 003,00
786,67
944,00
599,17
719,00
949,17
1 139,00
900,00
1 080,00
–
–
–
–
–
–
453,33
544,00
803,33
964,00
754,17
905,00
Kód okna
GGL 3062_65
Zasklenie
62_65
Hliník
Oplechovanie
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Povrchová úprava
C04
55 × 98
980,83
1 177,00
F06
66 × 118
1 045,83
1 255,00
M04
78 × 98
1 099,17
1 319,00
M06
78 × 118
1 109,17
1 331,00
M08
78 × 140
1 132,50
1 359,00
M10
78 × 160
1 169,17
1 403,00
P06
94 × 118
1 205,83
1 447,00
P08
94 × 140
1 226,67
1 472,00
S06
114 × 118
1 271,67
1 526,00
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
6
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
25 pracovných dní
Kyvné strešné okná GGU
GGU 0073 GGU 0173 GGU 0373 GGU 0060 GGU 0160 GGU 0360 GGU 0065 GGU 0165 GGU 0365 GGU 0059 GGU 0159 GGU 0359 GGU 0034 GGU 0134 GGU 0334
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
73
73
73
60
60
60
65
65
65
59
59
59
34
34
34
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová úprava
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
C02
55 × 78
264,17
317,00
480,83
577,00
450,00
540,00
327,50
393,00
544,17
653,00
513,33
616,00
419,17
503,00
635,83
763,00
605,00
726,00
244,17
293,00
460,83
553,00
430,00
516,00
294,17
353,00
510,83
613,00
480,00
576,00
C04
55 × 98
276,67
332,00
493,33
592,00
462,50
555,00
340,00
408,00
556,67
668,00
525,83
631,00
431,67
518,00
648,33
778,00
617,50
741,00
256,67
308,00
473,33
568,00
442,50
531,00
306,67
368,00
523,33
628,00
492,50
591,00
F06
66 × 118
305,83
367,00
545,83
655,00
515,00
618,00
375,00
450,00
615,00
738,00
584,17
701,00
479,17
575,00
719,17
863,00
688,33
826,00
283,33
340,00
523,33
628,00
492,50
591,00
341,67
410,00
581,67
698,00
550,83
661,00
F08
66 × 140
335,83
403,00
575,83
691,00
545,00
654,00
405,00
486,00
645,00
774,00
614,17
737,00
–
–
–
313,33
376,00
553,33
664,00
522,50
627,00
371,67
446,00
–
–
M04
78 × 98
310,83
373,00
575,83
691,00
539,17
647,00
390,00
468,00
655,00
786,00
618,33
742,00
502,50
603,00
767,50
921,00
730,83
877,00
285,83
343,00
550,83
661,00
514,17
617,00
348,33
418,00
613,33
736,00
576,67
692,00
M06
78 × 118
323,33
388,00
588,33
706,00
551,67
662,00
402,50
483,00
667,50
801,00
630,83
757,00
515,00
618,00
780,00
936,00
743,33
892,00
298,33
358,00
563,33
676,00
526,67
632,00
360,83
433,00
625,83
751,00
589,17
707,00
M08
78 × 140
350,00
420,00
615,00
738,00
578,33
694,00
429,17
515,00
694,17
833,00
657,50
789,00
541,67
650,00
806,67
968,00
770,00
924,00
325,00
390,00
590,00
708,00
553,33
664,00
387,50
465,00
652,50
783,00
615,83
739,00
M10
78 × 160
391,67
470,00
656,67
788,00
620,00
744,00
470,83
565,00
735,83
883,00
699,17
839,00
–
–
–
366,67
440,00
631,67
758,00
595,00
714,00
429,17
515,00
694,17
833,00
657,50
789,00
P06
94 × 118
379,17
455,00
679,17
815,00
637,50
765,00
464,17
557,00
764,17
917,00
722,50
867,00
589,17
707,00
889,17
1 067,00
847,50
1 017,00
351,67
422,00
651,67
782,00
610,00
732,00
418,33
502,00
718,33
862,00
676,67
812,00
P08
94 × 140
403,33
484,00
703,33
844,00
661,67
794,00
488,33
586,00
788,33
946,00
746,67
896,00
613,33
736,00
913,33
1 096,00
871,67
1 046,00
375,83
451,00
675,83
811,00
634,17
761,00
442,50
531,00
742,50
891,00
700,83
841,00
P10
94 × 160
426,67
512,00
726,67
872,00
685,00
822,00
511,67
614,00
811,67
974,00
770,00
924,00
–
–
–
399,17
479,00
699,17
839,00
657,50
789,00
465,83
559,00
765,83
919,00
724,17
869,00
S06
114 × 118
398,33
478,00
718,33
862,00
674,17
809,00
498,33
598,00
818,33
982,00
774,17
929,00
627,50
753,00
947,50
1 137,00
903,33
1 084,00
369,17
443,00
689,17
827,00
645,00
774,00
444,17
533,00
764,17
917,00
720,00
864,00
S08
114 × 140
440,83
529,00
760,83
913,00
716,67
860,00
540,83
649,00
860,83
1 033,00
816,67
980,00
670,00
804,00
990,00
1 188,00
945,83
1 135,00
411,67
494,00
731,67
878,00
687,50
825,00
486,67
584,00
806,67
968,00
762,50
915,00
S10
114 × 160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
U04
134 × 98
431,67
518,00
781,67
938,00
732,50
879,00
545,00
654,00
895,00
1 074,00
845,83
1 015,00
–
–
–
399,17
479,00
749,17
899,00
700,00
840,00
482,50
579,00
–
–
U08
134 × 140
494,17
593,00
844,17
1 013,00
795,00
954,00
607,50
729,00
957,50
1 149,00
908,33
1 090,00
–
–
–
461,67
554,00
811,67
974,00
762,50
915,00
545,00
654,00
895,00
1 074,00
845,83
1 015,00
U10
134 × 160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
VELUX 7
Elektricky ovládané kyvné strešné okná
GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®
GGL 307321 GGL 317321 GGL 337321 GGL 306021 GGL 306521
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
GGU 007321 GGU 017321 GGU 037321 GGU 006021 GGU 006521
73
73
73
60
65
73
73
73
60
65
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Hliník
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Hliník
Povrchová úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
C02
55 × 78
531,67
638,00
748,33
898,00
–
595,00
714,00
686,67
824,00
563,33
676,00
780,00
936,00
749,17
899,00
626,67
752,00
718,33
862,00
C04
55 × 98
541,67
650,00
758,33
910,00
–
605,00
726,00
696,67
836,00
575,83
691,00
792,50
951,00
761,67
914,00
639,17
767,00
730,83
877,00
F06
66 × 118
567,50
681,00
807,50
969,00
–
636,67
764,00
740,83
889,00
605,00
726,00
845,00
1 014,00
814,17
977,00
674,17
809,00
778,33
934,00
F08
66 × 140
594,17
713,00
834,17
1 001,00
–
663,33
796,00
–
635,00
762,00
875,00
1 050,00
844,17
1 013,00
704,17
845,00
–
M04
78 × 98
573,33
688,00
838,33
1 006,00
–
652,50
783,00
765,00
918,00
610,00
732,00
875,00
1 050,00
838,33
1 006,00
689,17
827,00
801,67
962,00
M06
78 × 118
583,33
700,00
848,33
1 018,00
811,67
974,00
662,50
795,00
775,00
930,00
622,50
747,00
887,50
1 065,00
850,83
1 021,00
701,67
842,00
814,17
977,00
M08
78 × 140
606,67
728,00
871,67
1 046,00
835,00
1 002,00
685,83
823,00
798,33
958,00
649,17
779,00
914,17
1 097,00
877,50
1 053,00
728,33
874,00
840,83
1 009,00
M10
78 × 160
643,33
772,00
908,33
1 090,00
–
722,50
867,00
–
690,83
829,00
955,83
1 147,00
919,17
1 103,00
770,00
924,00
–
94 × 118
632,50
759,00
932,50
1 119,00
–
717,50
861,00
842,50
1 011,00
678,33
814,00
978,33
1 174,00
–
763,33
916,00
888,33
1 066,00
P08
94 × 140
653,33
784,00
953,33
1 144,00
–
738,33
886,00
863,33
1 036,00
702,50
843,00
1 002,50
1 203,00
–
787,50
945,00
912,50
1 095,00
P10
94 × 160
674,17
809,00
974,17
1 169,00
–
759,17
911,00
–
725,83
871,00
1 025,83
1 231,00
984,17
1 181,00
810,83
973,00
–
S06
114 × 118
650,00
780,00
970,00
1 164,00
–
750,00
900,00
879,17
1 055,00
697,50
837,00
1 017,50
1 221,00
973,33
1 168,00
797,50
957,00
926,67
1 112,00
S08
114 × 140
685,83
823,00
1 005,83
1 207,00
–
785,83
943,00
915,00
1 098,00
740,00
888,00
1 060,00
1 272,00
–
840,00
1 008,00
969,17
1 163,00
S10
114 × 160
755,83
907,00
1 075,83
1 291,00
–
855,83
1 027,00
–
–
–
–
–
–
U04
134 × 98
679,17
815,00
1 029,17
1 235,00
–
–
–
730,83
877,00
1 080,83
1 297,00
1 031,67
1 238,00
–
–
134 × 140
733,33
880,00
1 083,33
1 300,00
–
846,67
1 016,00
–
793,33
952,00
1 143,33
1 372,00
1 094,17
1 313,00
906,67
1 088,00
–
–
898,33
1 078,00
–
–
–
–
–
–
P06
U08
U10
134 × 160
785,00
942,00
1 135,00
1 362,00
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
8
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Solárne ovládané kyvné strešné okná
GGL SOLAR, GGU SOLAR
GGL 307330 GGL 306030 GGU 007330 GGU 006030
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
73
60
73
60
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Drevo z ihličnanov,
dvojvrstvové lakovanie
Povrchová úprava
Drevené jadro
s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
C02
55 × 78
645,00
774,00
708,33
850,00
676,67
812,00
740,00
888,00
C04
55 × 98
655,00
786,00
718,33
862,00
689,17
827,00
752,50
903,00
F06
66 × 118
680,83
817,00
750,00
900,00
718,33
862,00
787,50
945,00
F08
66 × 140
707,50
849,00
776,67
932,00
748,33
898,00
817,50
981,00
M04
78 × 98
686,67
824,00
765,83
919,00
723,33
868,00
802,50
963,00
M06
78 × 118
696,67
836,00
775,83
931,00
735,83
883,00
815,00
978,00
M08
78 × 140
720,00
864,00
799,17
959,00
762,50
915,00
841,67
1 010,00
M10
78 × 160
756,67
908,00
835,83
1 003,00
804,17
965,00
883,33
1 060,00
P06
94 × 118
745,83
895,00
830,83
997,00
791,67
950,00
876,67
1 052,00
P08
94 × 140
766,67
920,00
851,67
1 022,00
815,83
979,00
900,83
1 081,00
P10
94 × 160
787,50
945,00
872,50
1 047,00
839,17
1 007,00
924,17
1 109,00
S06
114 × 118
763,33
916,00
863,33
1 036,00
810,83
973,00
910,83
1 093,00
S08
114 × 140
799,17
959,00
899,17
1 079,00
853,33
1 024,00
953,33
1 144,00
S10
114 × 160
869,17
1 043,00
969,17
1 163,00
–
–
U04
134 × 98
792,50
951,00
–
844,17
1 013,00
–
U08
134 × 140
846,67
1 016,00
960,00
1 152,00
906,67
1 088,00
1 020,00
1 224,00
U10
134 × 160
898,33
1 078,00
1 011,67
1 214,00
–
–
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
VELUX 9
Výklopno-kyvné strešné okná GPL
GPL 3373 GPL 3060 GPL 3160 GPL 3360 GPL 3065 GPL 3165 GPL 3365 GPL 3059 GPL 3159 GPL 3359
Kód okna
GPL 3073
GPL 3173
Zasklenie
73
73
73
60
60
60
65
65
65
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
C02
55 × 78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
C04
55 × 98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
F06
66 × 118
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
F08
66 × 140
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
M04
78 × 98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
M06
78 × 118
423,33
508,00
688,33
826,00
651,67
782,00
502,50
603,00
767,50
921,00
730,83
877,00
615,00
738,00
880,00
1 056,00
843,33
1 012,00
398,33
478,00
663,33
796,00
626,67
752,00
M08
78 × 140
459,17
551,00
724,17
869,00
687,50
825,00
538,33
646,00
803,33
964,00
766,67
920,00
650,83
781,00
915,83
1 099,00
879,17
1 055,00
434,17
521,00
699,17
839,00
662,50
795,00
M10
78 × 160
515,00
618,00
780,00
936,00
743,33
892,00
594,17
713,00
859,17
1 031,00
822,50
987,00
–
–
–
490,00
588,00
755,00
906,00
718,33
862,00
P06
94 × 118
497,50
597,00
797,50
957,00
755,83
907,00
582,50
699,00
882,50
1 059,00
840,83
1 009,00
707,50
849,00
1 007,50
1 209,00
965,83
1 159,00
470,00
564,00
770,00
924,00
728,33
874,00
P08
94 × 140
529,17
635,00
829,17
995,00
787,50
945,00
614,17
737,00
914,17
1 097,00
872,50
1 047,00
739,17
887,00
1 039,17
1 247,00
997,50
1 197,00
501,67
602,00
801,67
962,00
760,00
912,00
P10
94 × 160
560,83
673,00
860,83
1 033,00
819,17
983,00
645,83
775,00
945,83
1 135,00
904,17
1 085,00
–
–
–
533,33
640,00
833,33
1 000,00
791,67
950,00
S06
114 × 118
523,33
628,00
843,33
1 012,00
799,17
959,00
623,33
748,00
943,33
1 132,00
899,17
1 079,00
752,50
903,00
1 072,50
1 287,00
1 028,33
1 234,00
494,17
593,00
814,17
977,00
770,00
924,00
S08
114 × 140
559,17
671,00
879,17
1 055,00
835,00
1 002,00
659,17
791,00
979,17
1 175,00
935,00
1 122,00
788,33
946,00
1 108,33
1 330,00
1 064,17
1 277,00
530,00
636,00
850,00
1 020,00
805,83
967,00
S10
114 × 160
670,00
804,00
990,00
1 188,00
945,83
1 135,00
770,00
924,00
1 090,00
1 308,00
1 045,83
1 255,00
–
–
–
640,83
769,00
960,83
1 153,00
916,67
1 100,00
U04
134 × 98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
U08
134 × 140
630,00
756,00
980,00
1 176,00
930,83
1 117,00
743,33
892,00
1 093,33
1 312,00
1 044,17
1 253,00
–
–
–
597,50
717,00
947,50
1 137,00
898,33
1 078,00
U10
134 × 160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Výklopno-kyvné strešné okná GHL, GHU
Kód okna
GHL 3073
GHL 3173
GHL 3373
GHL 3060
GHL 3160
GHL 3360
GHL 3059
GHL 3159
GHL 3359
GHU 0059
Zasklenie
73
73
73
60
60
60
59
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová úprava
Hliník
Drevené jadro s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
C04
55 × 98
316,67
380,00
533,33
640,00
502,50
603,00
380,00
456,00
596,67
716,00
565,83
679,00
296,67
356,00
513,33
616,00
482,50
579,00
340,83
409,00
F06
66 × 118
338,33
406,00
578,33
694,00
547,50
657,00
407,50
489,00
647,50
777,00
616,67
740,00
315,83
379,00
555,83
667,00
525,00
630,00
363,33
436,00
M04
78 × 98
344,17
413,00
609,17
731,00
572,50
687,00
423,33
508,00
688,33
826,00
651,67
782,00
319,17
383,00
584,17
701,00
547,50
657,00
367,50
441,00
M06
78 × 118
354,17
425,00
619,17
743,00
582,50
699,00
433,33
520,00
698,33
838,00
661,67
794,00
329,17
395,00
594,17
713,00
557,50
669,00
378,33
454,00
M08
78 × 140
384,17
461,00
649,17
779,00
612,50
735,00
463,33
556,00
728,33
874,00
691,67
830,00
359,17
431,00
624,17
749,00
587,50
705,00
412,50
495,00
P06
94 × 118
–
–
–
–
–
–
–
–
–
446,67
536,00
P08
94 × 140
–
–
–
–
–
–
–
–
–
476,67
572,00
S06
114 × 118
437,50
525,00
757,50
909,00
713,33
856,00
537,50
645,00
857,50
1 029,00
813,33
976,00
408,33
490,00
728,33
874,00
684,17
821,00
469,17
563,00
S08
114 × 140
466,67
560,00
786,67
944,00
742,50
891,00
566,67
680,00
886,67
1 064,00
842,50
1 011,00
437,50
525,00
757,50
909,00
713,33
856,00
503,33
604,00
U04
134 × 98
476,67
572,00
826,67
992,00
777,50
933,00
590,00
708,00
940,00
1 128,00
890,83
1 069,00
444,17
533,00
794,17
953,00
745,00
894,00
–
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
10
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Výklopno-kyvné strešné okná GPU
GPU 0073 GPU 0173 GPU 0373 GPU 0060 GPU 0160 GPU 0360 GPU 0065 GPU 0165 GPU 0365 GPU 0034 GPU 0134 GPU 0334 GPU 0059 GPU 0159 GPU 0359
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
73
73
73
60
60
60
65
65
65
34
34
34
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová úprava
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
C02
55 × 78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
C04
55 × 98
414,17
497,00
630,83
757,00
600,00
720,00
477,50
573,00
694,17
833,00
663,33
796,00
569,17
683,00
785,83
943,00
755,00
906,00
444,17
533,00
660,83
793,00
630,00
756,00
394,17
473,00
610,83
733,00
580,00
696,00
F06
66 × 118
442,50
531,00
682,50
819,00
651,67
782,00
511,67
614,00
751,67
902,00
720,83
865,00
615,83
739,00
855,83
1 027,00
825,00
990,00
478,33
574,00
718,33
862,00
687,50
825,00
420,00
504,00
660,00
792,00
629,17
755,00
F08
66 × 140
482,50
579,00
722,50
867,00
691,67
830,00
551,67
662,00
791,67
950,00
760,83
913,00
–
–
–
518,33
622,00
–
–
460,00
552,00
700,00
840,00
669,17
803,00
M04
78 × 98
450,00
540,00
715,00
858,00
678,33
814,00
529,17
635,00
794,17
953,00
757,50
909,00
641,67
770,00
906,67
1 088,00
870,00
1 044,00
487,50
585,00
752,50
903,00
715,83
859,00
425,00
510,00
690,00
828,00
653,33
784,00
M06
78 × 118
462,50
555,00
727,50
873,00
690,83
829,00
541,67
650,00
806,67
968,00
770,00
924,00
654,17
785,00
919,17
1 103,00
882,50
1 059,00
500,00
600,00
765,00
918,00
728,33
874,00
437,50
525,00
702,50
843,00
665,83
799,00
M08
78 × 140
502,50
603,00
767,50
921,00
730,83
877,00
581,67
698,00
846,67
1 016,00
810,00
972,00
694,17
833,00
959,17
1 151,00
922,50
1 107,00
540,00
648,00
805,00
966,00
768,33
922,00
477,50
573,00
742,50
891,00
705,83
847,00
M10
78 × 160
563,33
676,00
828,33
994,00
791,67
950,00
642,50
771,00
907,50
1 089,00
870,83
1 045,00
–
–
–
600,83
721,00
865,83
1 039,00
829,17
995,00
538,33
646,00
803,33
964,00
766,67
920,00
P06
94 × 118
544,17
653,00
844,17
1 013,00
802,50
963,00
629,17
755,00
929,17
1 115,00
887,50
1 065,00
754,17
905,00
1 054,17
1 265,00
1 012,50
1 215,00
583,33
700,00
883,33
1 060,00
841,67
1 010,00
516,67
620,00
816,67
980,00
775,00
930,00
P08
94 × 140
579,17
695,00
879,17
1 055,00
837,50
1 005,00
664,17
797,00
964,17
1 157,00
922,50
1 107,00
789,17
947,00
1 089,17
1 307,00
1 047,50
1 257,00
618,33
742,00
918,33
1 102,00
876,67
1 052,00
551,67
662,00
851,67
1 022,00
810,00
972,00
P10
94 × 160
614,17
737,00
914,17
1 097,00
872,50
1 047,00
699,17
839,00
999,17
1 199,00
957,50
1 149,00
–
–
–
653,33
784,00
953,33
1 144,00
911,67
1 094,00
586,67
704,00
886,67
1 064,00
845,00
1 014,00
S06
114 × 118
571,67
686,00
891,67
1 070,00
847,50
1 017,00
671,67
806,00
991,67
1 190,00
947,50
1 137,00
800,83
961,00
1 120,83
1 345,00
1 076,67
1 292,00
617,50
741,00
937,50
1 125,00
893,33
1 072,00
542,50
651,00
862,50
1 035,00
818,33
982,00
S08
114 × 140
611,67
734,00
931,67
1 118,00
887,50
1 065,00
711,67
854,00
1 031,67
1 238,00
987,50
1 185,00
840,83
1 009,00
1 160,83
1 393,00
1 116,67
1 340,00
657,50
789,00
977,50
1 173,00
933,33
1 120,00
582,50
699,00
902,50
1 083,00
858,33
1 030,00
S10
114 × 160
734,17
881,00
1 054,17
1 265,00
1 010,00
1 212,00
834,17
1 001,00
1 154,17
1 385,00
1 110,00
1 332,00
–
–
–
780,00
936,00
1 100,00
1 320,00
1 055,83
1 267,00
705,00
846,00
1 025,00
1 230,00
980,83
1 177,00
U04
134 × 98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
U08
134 × 140
689,17
827,00
1 039,17
1 247,00
990,00
1 188,00
802,50
963,00
1 152,50
1 383,00
1 103,33
1 324,00
–
–
–
740,00
888,00
1 090,00
1 308,00
1 040,83
1 249,00
656,67
788,00
1 006,67
1 208,00
957,50
1 149,00
U10
134 × 160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kód okna
GPU SD0J1
Zasklenie
65
Hliník
Oplechovanie
Povrchová úprava
GPU SD0J1
Drevené jadro
s polyuretánovou
vrstvou, lak bielej farby
C04
55 × 98
950,00
1 140,00
F06
66 × 118
1 005,83
1 207,00
M04
78 × 98
1 039,17
1 247,00
M06
78 × 118
1 060,00
1 272,00
M08
78 × 140
1 109,17
1 331,00
P06
94 × 118
1 174,17
1 409,00
P08
94 × 140
1 219,17
1 463,00
P10
94 × 160
1 264,17
1 517,00
S06
114 × 118
1 235,83
1 483,00
S08
114 × 140
1 285,83
1 543,00
Výklopno-kyvné strešné okno GPU so
špeciálne upraveným nízkoenergetickým
trojsklom 65 a zapusteným lemovaním
EDJ 2000 dosahuje vynikajúci súčiniteľ
prestupu tepla Uokna = 0,82 W/m2.K.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
VELUX 11
Zvislé doplnkové okná VFE, VIU
VFE 3373 VFE 3060 VFE 3160 VFE 3360 VFE 3065 VFE 3165 VFE 3365
VIU 0073
VIU 0173
60
60
65
65
65
73
73
60
60
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Hliník
Meď
Kód okna
VFE 3073
VFE 3173
Zasklenie
73
73
73
60
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Oplechovanie
Povrchová úprava
VIU 0060 VIU 0160
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou,
lak bielej farby
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
M31
78 × 60
398,33
478,00
663,33
796,00
626,67
752,00
477,50
573,00
742,50
891,00
705,83
847,00
590,00
708,00
855,00
1 026,00
818,33
982,00
–
–
–
–
M34
78 × 95
440,00
528,00
705,00
846,00
668,33
802,00
519,17
623,00
784,17
941,00
747,50
897,00
631,67
758,00
896,67
1 076,00
860,00
1 032,00
465,83
559,00
730,83
877,00
545,00
654,00
810,00
972,00
P31
94 × 60
442,50
531,00
742,50
891,00
700,83
841,00
527,50
633,00
827,50
993,00
785,83
943,00
652,50
783,00
952,50
1 143,00
910,83
1 093,00
–
–
–
–
P34
94 × 95
491,67
590,00
791,67
950,00
750,00
900,00
576,67
692,00
876,67
1 052,00
835,00
1 002,00
701,67
842,00
1 001,67
1 202,00
960,00
1 152,00
520,83
625,00
820,83
985,00
605,83
727,00
905,83
1 087,00
S31
114 × 60
476,67
572,00
796,67
956,00
752,50
903,00
576,67
692,00
896,67
1 076,00
852,50
1 023,00
705,83
847,00
1 025,83
1 231,00
981,67
1 178,00
–
–
–
–
S34
114 × 95
518,33
622,00
838,33
1 006,00
794,17
953,00
618,33
742,00
938,33
1 126,00
894,17
1 073,00
747,50
897,00
1 067,50
1 281,00
1 023,33
1 228,00
549,17
659,00
869,17
1 043,00
649,17
779,00
969,17
1 163,00
U31
134 × 60
534,17
641,00
884,17
1 061,00
835,00
1 002,00
647,50
777,00
997,50
1 197,00
948,33
1 138,00
780,83
937,00
1 130,83
1 357,00
1 081,67
1 298,00
–
–
–
–
U34
134 × 95
575,83
691,00
925,83
1 111,00
876,67
1 052,00
689,17
827,00
1 039,17
1 247,00
990,00
1 188,00
822,50
987,00
1 172,50
1 407,00
1 123,33
1 348,00
–
–
–
–
Zvislé doplnkové okná sú určené pre použitie v kombinácii so strešnými oknami GGL/GHL/GPL. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného
profilu. Zvislé doplnkové okná nie je možné namontovať samostatne.
Zvislé doplnkové okno VIU je možné objednať aj s titánzinkovým oplechovaním. Informácie o cene a termíne dodania získate na zákazníckej linke.
Doplnkové strešné okná GIL, GIU
Kód okna
GIL 3073
GIL 3173
GIL 3373
GIL 3060
GIL 3160
GIL 3360
GIL 3065
GIL 3165
GIL 3365
Zasklenie
73
73
73
60
60
60
65
65
65
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová úprava
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
M34
78 × 92
372,50
447,00
637,50
765,00
600,83
721,00
451,67
542,00
716,67
860,00
680,00
816,00
564,17
677,00
829,17
995,00
792,50
951,00
P34
94 × 92
416,67
500,00
716,67
860,00
675,00
810,00
501,67
602,00
801,67
962,00
760,00
912,00
626,67
752,00
926,67
1 112,00
885,00
1 062,00
S34
114 × 92
439,17
527,00
759,17
911,00
715,00
858,00
539,17
647,00
859,17
1 031,00
815,00
978,00
668,33
802,00
988,33
1 186,00
944,17
1 133,00
U34
134 × 92
487,50
585,00
837,50
1 005,00
788,33
946,00
600,83
721,00
950,83
1 141,00
901,67
1 082,00
734,17
881,00
1 084,17
1 301,00
1 035,00
1 242,00
GIU 0073
GIU 0173
GIU 0373
GIU 0165
GIU 0365
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
GIU 0060 GIU 0160
GIU 0360 GIU 0065
73
73
73
60
60
60
65
65
65
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
Povrchová úprava
M34
78 × 92
424,17
509,00
689,17
827,00
652,50
783,00
503,33
604,00
768,33
922,00
731,67
878,00
615,83
739,00
880,83
1 057,00
844,17
1 013,00
P34
94 × 92
474,17
569,00
774,17
929,00
732,50
879,00
559,17
671,00
859,17
1 031,00
817,50
981,00
684,17
821,00
984,17
1 181,00
942,50
1 131,00
S34
114 × 92
500,00
600,00
820,00
984,00
775,83
931,00
600,00
720,00
920,00
1 104,00
875,83
1 051,00
729,17
875,00
1 049,17
1 259,00
1 005,00
1 206,00
Doplnkové okná sú určené pre použitie v kombinácii so strešnými oknami GGL/GHL/GPL. Montujú sa priamo
pod rám horného okna bez prídavného profilu. Doplnkové okná nie je možné namontovať samostatne.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
12
10 pracovných dní
20 pracovných dní
25 pracovných dní
Strešný balkón Cabrio GDL
Strešný balkón Cabrio GDL sa skladá
z dvoch dielov – horný diel vo veľkosti
P10 a spodný diel vo veľkosti P04.
V daných veľkostiach sa ku strešnému
balkónu objednávajú aj rolety a žalúzie.
Ceny lemovaní nájdete na str. 19, pričom
lemovanie sa objednáva na celý balkón
pod označením veľkosti P19.
GDL 3065 GDL 3165 GDL 3365
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
65
65
65
Hliník
Meď
Titánzinok
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové
lakovanie
Povrchová úprava
P04
94 × 98
615,83
739,00
944,17
1 133,00
812,50
975,00
P10
94 × 160
992,50
1 191,00
1 259,17
1 511,00
1 172,50
1 407,00
Strešná terasa GEL + VEGEL 3373 GEL 3060 GEL 3160 GEL 3360
Kód okna
GEL 3073
GEL 3173
Zasklenie
73
73
73
60
60
60
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Oplechovanie
Povrchová úprava
M08
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
78 × 136
836,67
1 004,00
73
Oplechovanie
Hliník
Povrchová úprava
915,83
1 099,00
1 180,83
1 417,00
1 144,17
1 373,00
VEB 3073 VEB 3173 VEB 3373 VEB 3060 VEB 3160 VEB 3360
73
73
60
60
60
73
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
78 × 109
880,00
1 056,00
1 145,00
1 374,00
VEC 3073 VEC 3173
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
1 108,33
1 330,00
959,17
1 151,00
1 224,17
1 469,00
1 187,50
1 425,00
VEC 3373 VEC 3060 VEC 3160 VEC 3360
73
73
60
60
60
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
78 × 109
608,33
730,00
873,33
1 048,00
836,67
1 004,00
687,50
825,00
952,50
1 143,00
73
73
60
60
60
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
73
Povrchová úprava
M35
1 065,00
1 278,00
VEA 3073 VEA 3173 VEA 3373 VEA 3060 VEA 3160 VEA 3360
Kód okna
Zasklenie
M35
1 101,67
1 322,00
915,83
1 099,00
880,00
1 056,00
1 145,00
1 374,00
1 108,33
1 330,00
959,17
1 151,00
1 224,17
1 469,00
1 187,50
1 425,00
Strešná terasa sa skladá z dvoch dielov – horný diel GEL
vo veľkosti M08 a spodný diel VE- vo veľkosti M35. Spodný
diel je možné voliť podľa spôsobu otvárania: VEA vpravo
otváravé, VEB vľavo otváravé, VEC neotváravé.
Ceny lemovania pre samostatne osadenú strešnú terasu
nájdete na str. 19, ceny lemovaní pre kombináciu strešných
terás zistíte na linke centra služieb zákazníkom.
Strešné výlezy GXL, GXU, GVT, VLT
GXL 3073 GXL 3173
Kód okna
Zasklenie
Oplechovanie
GXL 3373 GXL 3060 GXL 3160 GXL 3360 GXL 3059 GXL 3159 GXL 3359
73
73
73
60
60
60
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Povrchová úprava
F06
Drevo z ihličnanov, dvojvrstvové lakovanie
66 × 118
428,33
514,00
668,33
802,00
637,50
765,00
497,50
597,00
737,50
885,00
706,67
848,00
Zasklenie
Oplechovanie
00
Zasklenie
Oplechovanie
Hliník
Povrchová úprava
405,83
487,00
645,83
775,00
615,00
738,00
GXU 0073 GXU 0173 GXU 0373 GXU 0060 GXU 0160 GXU 0360 GXU 0059 GXU 0159 GXU 0359
Kód okna
GVT 0000
Kód okna
73
73
73
60
60
60
59
59
59
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
103
54 × 83
C06
00
Zasklenie
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
55 × 118
489,17
587,00
705,83
847,00
675,00
810,00
552,50
663,00
769,17
923,00
738,33
886,00
469,17
563,00
685,83
823,00
655,00
786,00
025
165,83
199,00
VLT 0000 VLT 1000
Kód okna
Povrchová úprava
Povrchová úprava
čierny
polyuretán
00
drevo,
čierny
čierny
polyuretán
polyuretán
45 × 55
–
93,33
112,00
46 × 61
118,33
142,00
–
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
VELUX 13
Kyvné strešné okná GZL
Kód okna
GZL 1059
GZL 1059B
Zasklenie
59
59
Hliník
Hliník
Oplechovanie
Povrchová úprava
Drevo z ihličnanov,
jednovrstvé lakovanie
C02
55 × 78
170,00
204,00
C04
55 × 98
–
–
F06
66 × 118
196,67
236,00
180,00
216,00
F08
66 × 140
–
–
M04
78 × 98
199,17
239,00
182,50
219,00
M06
78 × 118
207,50
249,00
190,83
229,00
M08
78 × 140
225,83
271,00
209,17
251,00
M10
78 × 160
255,00
306,00
238,33
286,00
P06
94 × 118
245,00
294,00
–
P08
94 × 140
260,83
313,00
244,17
293,00
P10
94 × 160
–
–
S06
114 × 118
257,50
309,00
–
S08
114 × 140
285,83
343,00
–
–
Ovládacie prvky
Typ
ovládacieho
prvku
Kód
výrobku
Typ
ovládacieho
prvku
Kód
výrobku
Manuálne ovládacie prvky
Teleskopická
tyč
Nadstavec
na tyč
Adaptér
pre RHL
ZCZ 080
ZCT 200
ZCT 100
ZOZ 040
ZOZ 085
ZAZ 010
ZZZ 181
14,17
17,00
20,00
24,00
10,83
13,00
5,00
6,00
5,83
7,00
51,67
62,00
20,00
24,00
Elektrické ovládacie prvky
14
Spodná
kľučka
VELUX Active
Elektrická
súprava
Solárna
súprava
Motorická
jednotka
Ovládací
systém pre
1 prvok
KMX 100
KSX 100
KMG 100
KUX 100
KLR 100
KRX 100
414,17
497,00
585,00
702,00
155,00
186,00
110,00
132,00
124,17
149,00
229,17
275,00
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
Adaptér pre
Povrázkové
RFL, DKL,
ovládanie
FHL, PAL, ZIL
Ovládacia
tyč
3 pracovné dni
10 pracovných dní
Diaľkový
ovládač
Jednotka pre kontrolu
vnútornej klímy
Montážne doplnky
Kód výrobku
BDX 2000
BDX 2010
BDX 2010E
Zatepľovacia Zatepľovacia
sada pre
sada pre
Zatepľovacia
zostavu
zostavu
sada
okien s krok- okien s krokvou EBY
vou EKY
Popis
BFX 1000
BBX 0000
LSB 2002
LSC 2002
Hydroizolačný
golier
Parozábrana
Ostenie
s hĺbkou
300 mm
Ostenie
s hĺbkou
400 mm
C02
55 × 78
48,33
58,00
110,83
133,00
110,83
133,00
19,17
23,00
19,17
23,00
102,50
123,00
117,50
141,00
C04
55 × 98
48,33
58,00
110,83
133,00
110,83
133,00
19,17
23,00
19,17
23,00
105,83
127,00
121,67
146,00
C06
55 × 118
48,33
58,00
110,83
133,00
110,83
133,00
19,17
23,00
19,17
23,00
108,33
130,00
124,17
149,00
F06
66 × 118
51,67
62,00
114,17
137,00
114,17
137,00
20,83
25,00
20,83
25,00
109,17
131,00
125,83
151,00
F08
66 × 140
51,67
62,00
114,17
137,00
114,17
137,00
20,83
25,00
20,83
25,00
111,67
134,00
128,33
154,00
M04
78 × 98
55,83
67,00
118,33
142,00
118,33
142,00
22,50
27,00
22,50
27,00
111,67
134,00
128,33
154,00
M06
78 × 118
59,17
71,00
121,67
146,00
121,67
146,00
23,33
28,00
23,33
28,00
115,00
138,00
132,50
159,00
M08
78 × 140
62,50
75,00
125,00
150,00
125,00
150,00
25,00
30,00
25,00
30,00
118,33
142,00
135,83
163,00
M10
78 × 160
66,67
80,00
129,17
155,00
129,17
155,00
26,67
32,00
26,67
32,00
120,83
145,00
139,17
167,00
P06
94 × 118
62,50
75,00
125,00
150,00
125,00
150,00
25,00
30,00
25,00
30,00
118,33
142,00
135,83
163,00
P08
94 × 140
66,67
80,00
129,17
155,00
129,17
155,00
26,67
32,00
26,67
32,00
120,83
145,00
139,17
167,00
P10
94 × 160
70,00
84,00
132,50
159,00
132,50
159,00
28,33
34,00
28,33
34,00
124,17
149,00
142,50
171,00
S06
114 × 118
66,67
80,00
129,17
155,00
129,17
155,00
26,67
32,00
26,67
32,00
120,83
145,00
139,17
167,00
S08
114 × 140
70,00
84,00
132,50
159,00
132,50
159,00
28,33
34,00
28,33
34,00
124,17
149,00
142,50
171,00
S10
114 × 160
73,33
88,00
135,83
163,00
135,83
163,00
29,17
35,00
29,17
35,00
129,17
155,00
148,33
178,00
U04
134 × 98
70,00
84,00
132,50
159,00
132,50
159,00
28,33
34,00
28,33
34,00
175,00
210,00
200,83
241,00
U08
134 × 140
73,33
88,00
135,83
163,00
135,83
163,00
29,17
35,00
29,17
35,00
179,17
215,00
206,67
248,00
U10
134 × 160
76,67
92,00
139,17
167,00
139,17
167,00
30,83
37,00
30,83
37,00
184,17
221,00
211,67
254,00
Interiérové medziokenné krokvy
EBY 2000
Kód výrobku
Popis
EBY 2100
EBY 3000
EBY 3100
biely náter
biely náter
bezfarebný
lak
bezfarebný
lak
Popis
Kód výrobku
EKY 2000
EKY 3000
biely náter
bezfarebný
lak
W10
s kĺbom
–
434,17
521,00
–
434,17
521,00
W20
2 000 mm
208,33
250,00
208,33
250,00
W20
2 000 mm
157,50
189,00
–
157,50
189,00
–
W27
2 750 mm
258,33
310,00
258,33
310,00
W27
2 750 mm
200,83
241,00
–
200,83
241,00
–
W35
3 500 mm
310,83
373,00
310,83
373,00
W35
3 500 mm
251,67
302,00
–
251,67
302,00
–
Krokva EBY je určená pre zostavu okien vedľa seba, pričom vonkajšia
vzdialenosť rámov je 18 mm. Pri takejto zostave okien nie je možné
na okná namontovať vonkajšie rolety.
Krokva EBY W10 s kĺbom je určená pre zostavu strešných okien so
zvislými doplnkovými oknami. Lemovanie pre zostavu strešných okien
s krokvou EBY má označenie EBW, EBS (str. 19).
Krokva EKY je určená pre zostavu okien vedľa seba, pričom vonkajšia vzdialenosť rámov
je 100 mm. Pri takejto zostave okien je možné na okná namontovať vonkajšie rolety.
Pre zostavu strešných okien s krokvou EKY sa používa kombi lemovanie EKW, EKS, EKX
so stredovým žliabkom „a” 100 mm.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
VELUX 15
Lemovanie pre samostatne osadené strešné okno
EDW 1000 EDW 1100 EDW 1300 EDW 0700
Kód lemovania
Hliník
Prevedenie
Meď
EDS 1000 EDS 1100 EDS 1300
EDW 2000
EDJ 2000
EDN 2000
EDZ 0000
Meď
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Plochá do max. výšky 16 mm
Profilovaná do max.
výšky 120 mm
Profilovaná do max.
výšky 90 mm
Plochá do max.
výšky 16 mm
Profilovaná do max.
výšky 45 mm
Hliník
Titánzinok s červenou
manžetou
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Krytina
Hliník
Titánzinok
C02
55 × 78
58,33
70,00
155,00
186,00
130,00
156,00
64,17
77,00
48,33
58,00
145,00
174,00
120,00
144,00
99,17
119,00
154,17
185,00
131,67
158,00
50,00
60,00
C04
55 × 98
60,00
72,00
156,67
188,00
131,67
158,00
65,83
79,00
49,17
59,00
145,83
175,00
120,83
145,00
100,83
121,00
155,83
187,00
133,33
160,00
–
C06
55 × 118
68,33
82,00
165,00
198,00
140,00
168,00
74,17
89,00
55,83
67,00
152,50
183,00
127,50
153,00
108,33
130,00
167,50
201,00
142,50
171,00
–
F06
66 × 118
62,50
75,00
159,17
191,00
134,17
161,00
68,33
82,00
51,67
62,00
148,33
178,00
123,33
148,00
105,83
127,00
165,00
198,00
141,67
170,00
53,33
64,00
F08
66 × 140
68,33
82,00
165,00
198,00
140,00
168,00
74,17
89,00
55,83
67,00
152,50
183,00
127,50
153,00
111,67
134,00
172,50
207,00
146,67
176,00
–
M04
78 × 98
65,00
78,00
161,67
194,00
136,67
164,00
70,83
85,00
53,33
64,00
150,00
180,00
125,00
150,00
112,50
135,00
172,50
207,00
147,50
177,00
55,00
66,00
M06
78 × 118
66,67
80,00
163,33
196,00
138,33
166,00
72,50
87,00
55,00
66,00
151,67
182,00
126,67
152,00
116,67
140,00
180,83
217,00
155,00
186,00
56,67
68,00
M08
78 × 140
70,00
84,00
166,67
200,00
141,67
170,00
75,83
91,00
57,50
69,00
154,17
185,00
129,17
155,00
123,33
148,00
190,00
228,00
164,17
197,00
59,17
71,00
M10
78 × 160
72,50
87,00
169,17
203,00
144,17
173,00
78,33
94,00
60,00
72,00
156,67
188,00
131,67
158,00
129,17
155,00
199,17
239,00
171,67
206,00
61,67
74,00
P06
94 × 118
73,33
88,00
170,00
204,00
145,00
174,00
79,17
95,00
60,83
73,00
157,50
189,00
132,50
159,00
126,67
152,00
195,00
234,00
167,50
201,00
–
P08
94 × 140
76,67
92,00
173,33
208,00
148,33
178,00
82,50
99,00
63,33
76,00
160,00
192,00
135,00
162,00
133,33
160,00
205,00
246,00
175,83
211,00
65,00
78,00
P10
94 × 160
80,00
96,00
176,67
212,00
151,67
182,00
85,83
103,00
65,83
79,00
162,50
195,00
137,50
165,00
139,17
167,00
215,00
258,00
184,17
221,00
–
S06
114 × 118
80,00
96,00
176,67
212,00
151,67
182,00
85,83
103,00
65,83
79,00
162,50
195,00
137,50
165,00
136,67
164,00
210,00
252,00
180,00
216,00
–
S08
114 × 140
83,33
100,00
180,00
216,00
155,00
186,00
89,17
107,00
69,17
83,00
165,83
199,00
140,83
169,00
142,50
171,00
220,00
264,00
187,50
225,00
–
S10
114 × 160
86,67
104,00
183,33
220,00
158,33
190,00
92,50
111,00
71,67
86,00
168,33
202,00
143,33
172,00
149,17
179,00
229,17
275,00
196,67
236,00
–
U04
134 × 98
83,33
100,00
180,00
216,00
–
89,17
107,00
69,17
83,00
165,83
199,00
140,83
169,00
142,50
171,00
–
187,50
225,00
–
U08
134 × 140
86,67
104,00
183,33
220,00
158,33
190,00
92,50
111,00
71,67
86,00
168,33
202,00
143,33
172,00
149,17
179,00
229,17
275,00
196,67
236,00
–
134 × 160
90,00
108,00
186,67
224,00
161,67
194,00
95,83
115,00
74,17
89,00
170,83
205,00
145,83
175,00
155,00
186,00
239,17
287,00
205,00
246,00
–
U10
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
16
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Kombi lemovanie pre zostavu strešných okien
Kód lemovania
EKW 1021G
Hliník
Prevedenie
EKW 1121G EKW 1002G EKW 0004GE
EKW 0006E
EKW 0007E
EKX 0005GE
Meď
Hliník
Krytina
EKW 1102G EKW 1301G
EKW 0104GE EKW 1302G
EKW 0106E EKW 1303
EKW 0107E EKW 0304GE
EKX 0105GE EKW 0306E
EKW 0307E
EKX 0305GE
Hliník
Meď
EKS 1021G
EKS 1121G
Hliník
Meď
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 120 mm
EKS 1002G EKS 1102G EKS 1301G
EKS 0004GE EKS 0104GE EKS 1302G
EKS 0006E EKS 0106E
EKS 1303
EKS 0007E EKS 0107E EKS 0304GE
EKX 0005GE EKX 0105GE EKS 0306E
EKS 0307E
EKX 0305GE
Hliník
Meď
Titánzinok
Plochá do max. výšky 16 mm
C02
55 × 78
136,67
164,00
286,67
344,00
82,50
99,00
82,50
99,00
179,17
215,00
154,17
185,00
115,83
139,00
265,83
319,00
70,00
84,00
166,67
200,00
141,67
170,00
C04
55 × 98
140,00
168,00
290,00
348,00
85,00
102,00
85,00
102,00
181,67
218,00
156,67
188,00
119,17
143,00
269,17
323,00
71,67
86,00
168,33
202,00
143,33
172,00
C06
55 × 118
158,33
190,00
308,33
370,00
95,83
115,00
95,83
115,00
192,50
231,00
167,50
201,00
135,00
162,00
285,00
342,00
81,67
98,00
178,33
214,00
153,33
184,00
F06
66 × 118
145,83
175,00
295,83
355,00
88,33
106,00
88,33
106,00
185,00
222,00
160,00
192,00
124,17
149,00
274,17
329,00
75,00
90,00
171,67
206,00
146,67
176,00
F08
66 × 140
158,33
190,00
308,33
370,00
95,83
115,00
95,83
115,00
192,50
231,00
167,50
201,00
135,00
162,00
285,00
342,00
81,67
98,00
178,33
214,00
153,33
184,00
M04
78 × 98
150,83
181,00
300,83
361,00
91,67
110,00
91,67
110,00
188,33
226,00
163,33
196,00
128,33
154,00
278,33
334,00
77,50
93,00
174,17
209,00
149,17
179,00
M06
78 × 118
155,00
186,00
305,00
366,00
94,17
113,00
94,17
113,00
190,83
229,00
165,83
199,00
131,67
158,00
281,67
338,00
80,00
96,00
176,67
212,00
151,67
182,00
M08
78 × 140
163,33
196,00
313,33
376,00
99,17
119,00
99,17
119,00
195,83
235,00
170,83
205,00
138,33
166,00
288,33
346,00
84,17
101,00
180,83
217,00
155,83
187,00
M10
78 × 160
169,17
203,00
319,17
383,00
102,50
123,00
102,50
123,00
199,17
239,00
174,17
209,00
144,17
173,00
294,17
353,00
87,50
105,00
184,17
221,00
159,17
191,00
P06
94 × 118
170,83
205,00
320,83
385,00
103,33
124,00
103,33
124,00
200,00
240,00
175,00
210,00
145,00
174,00
295,00
354,00
88,33
106,00
185,00
222,00
160,00
192,00
P08
94 × 140
178,33
214,00
328,33
394,00
108,33
130,00
108,33
130,00
205,00
246,00
180,00
216,00
151,67
182,00
301,67
362,00
91,67
110,00
188,33
226,00
163,33
196,00
P10
94 × 160
186,67
224,00
336,67
404,00
113,33
136,00
113,33
136,00
210,00
252,00
185,00
222,00
158,33
190,00
308,33
370,00
95,83
115,00
192,50
231,00
167,50
201,00
S06
114 × 118
186,67
224,00
336,67
404,00
113,33
136,00
113,33
136,00
210,00
252,00
185,00
222,00
158,33
190,00
308,33
370,00
95,83
115,00
192,50
231,00
167,50
201,00
S08
114 × 140
194,17
233,00
344,17
413,00
117,50
141,00
117,50
141,00
214,17
257,00
189,17
227,00
165,00
198,00
315,00
378,00
100,00
120,00
196,67
236,00
171,67
206,00
S10
114 × 160
201,67
242,00
351,67
422,00
122,50
147,00
122,50
147,00
219,17
263,00
194,17
233,00
171,67
206,00
321,67
386,00
104,17
125,00
200,83
241,00
175,83
211,00
U04
134 × 98
194,17
233,00
344,17
413,00
117,50
141,00
117,50
141,00
214,17
257,00
194,17
233,00
165,00
198,00
315,00
378,00
100,00
120,00
196,67
236,00
–
U08
134 × 140
201,67
242,00
351,67
422,00
122,50
147,00
122,50
147,00
219,17
263,00
199,17
239,00
171,67
206,00
321,67
386,00
104,17
125,00
200,83
241,00
175,83
211,00
U10
134 × 160
210,00
252,00
360,00
432,00
127,50
153,00
127,50
153,00
224,17
269,00
199,17
239,00
178,33
214,00
328,33
394,00
108,33
130,00
205,00
246,00
180,00
216,00
Kombi lemovanie pre vonkajšiu vzdialenosť rámov okien „a” 140 mm sa dodáva ako štandard. Pre vzdialenosti rámov 100, 120 a 160 mm je termín dodania
10 pracovných dní, pričom cena je rovnaká ako pre vzdialenosť 140 mm. Iné vzdialenosti v rozpätí až do 400 mm na špeciálnu objednávku.
Vzdialenosť medzi rámami okien nad sebou „b” je štandardne 100 mm. Pri montáži vonkajších roliet musí byť vzdialenosť „b” 250 mm.
a
a
1021
(1001)
0007
0004
1021
(1001)
0006
(1003)
1002
0004
(1003)
0005
b
b
1021
(1001)
0007
a
a
b
1021
(1001)
(1003)
0006
1002
(1003)
b
1000
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
VELUX 17
Lemovanie pre zostavu strešného okna so zvislým oknom
Kód lemovania
EFW 1000
EFW 1100
EFW 1300
EFS 1000
EFS 1100
EFS 1300
Prevedenie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Krytina
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Plochá do max. výšky 16 mm
M04
78 × 98
150,00
180,00
312,50
375,00
252,50
303,00
139,17
167,00
295,00
354,00
200,00
240,00
M06
78 × 118
151,67
182,00
321,67
386,00
255,00
306,00
140,00
168,00
305,00
366,00
204,17
245,00
M08
78 × 140
152,50
183,00
331,67
398,00
258,33
310,00
140,83
169,00
314,17
377,00
207,50
249,00
M10
78 × 160
154,17
185,00
340,83
409,00
260,83
313,00
142,50
171,00
320,00
384,00
207,50
249,00
P06
94 × 118
153,33
184,00
331,67
398,00
258,33
310,00
141,67
170,00
314,17
377,00
205,83
247,00
P08
94 × 140
154,17
185,00
341,67
410,00
261,67
314,00
142,50
171,00
322,50
387,00
209,17
251,00
P10
94 × 160
155,83
187,00
350,83
421,00
264,17
317,00
143,33
172,00
329,17
395,00
209,17
251,00
S06
114 × 118
155,83
187,00
344,17
413,00
263,33
316,00
143,33
172,00
325,00
390,00
209,17
251,00
S08
114 × 140
157,50
189,00
354,17
425,00
266,67
320,00
145,00
174,00
334,17
401,00
211,67
254,00
S10
114 × 160
158,33
190,00
363,33
436,00
269,17
323,00
145,83
175,00
340,00
408,00
211,67
254,00
U04
134 × 98
158,33
190,00
348,33
418,00
–
145,83
175,00
327,50
393,00
–
U08
134 × 140
160,83
193,00
367,50
441,00
271,67
326,00
148,33
178,00
346,67
416,00
214,17
257,00
U10
134 × 160
161,67
194,00
437,50
525,00
274,17
329,00
149,17
179,00
352,50
423,00
215,00
258,00
Lemovanie EFW, EFS sa objednáva podľa veľkostného kódu strešného okna montovaného
nad zvislým doplnkovým oknom.
Lemovanie pre zostavu strešného okna s doplnkovým strešným oknom
ETW 0000
ETW 0100
ETW 0300
ETS 0000
ETS 0100
ETS 0300
ETX 0040
ETX 0140
ETX 0340
ETX 0060
ETX 0160
ETX 0360
Prevedenie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Krytina
Profilovaná do max. výšky 120 mm
W34
30,00
36,00
Kód lemovania
75,00
90,00
40,83
49,00
Plochá do max. výšky 16 mm
31,67
38,00
84,17
101,00
38,33
46,00
Medziokenný žliabok 140 mm
17,50
21,00
34,17
41,00
16,67
20,00
Medziokenný žliabok 160 mm
16,67
20,00
35,00
42,00
16,67
20,00
Lemovanie ETW, ETS pre doplnkové strešné okno GIL, GIU, pričom pre strešné okno montované nad doplnkovým strešným oknom sa objednáva lemovanie EDW, EDS
(príp. kombi lemovanie).
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
18
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
Lemovanie pre zostavu strešných
okien s krokvou EBY
Kód lemovania
Prevedenie
EBW 1000
EBW 0100
EBW 0300
EBS 0000
EBS 0100
EBS 0300
Kód lemovania
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Prevedenie
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Krytina
Zateplené lemovanie
na výmenu strešného okna
Plochá do max. výšky 16 mm
EW 2000
Krytina
EL 2000
Hliník
Hliník
Profilovaná do max.
výšky 120 mm
Plochá do max.
výšky 16 mm
C02
55 × 78
187,50
225,00
337,50
405,00
312,50
375,00
155,00
186,00
305,00
366,00
280,00
336,00
C02
55 × 78
98,33
118,00
89,17
107,00
C04
55 × 98
191,67
230,00
341,67
410,00
316,67
380,00
158,33
190,00
308,33
370,00
283,33
340,00
C04
55 × 98
100,83
121,00
90,83
109,00
C06
55 × 118
217,50
261,00
367,50
441,00
342,50
411,00
179,17
215,00
329,17
395,00
304,17
365,00
C06
55 × 118
–
–
F06
66 × 118
200,83
241,00
350,83
421,00
325,83
391,00
165,83
199,00
315,83
379,00
290,83
349,00
F06
66 × 118
105,83
127,00
95,83
115,00
F08
66 × 140
217,50
261,00
367,50
441,00
342,50
411,00
179,17
215,00
329,17
395,00
304,17
365,00
F08
66 × 140
–
–
78 × 98
206,67
248,00
356,67
428,00
331,67
398,00
170,83
205,00
320,83
385,00
295,83
355,00
M04
78 × 98
112,50
135,00
101,67
122,00
M06
78 × 118
213,33
256,00
363,33
436,00
338,33
406,00
175,83
211,00
325,83
391,00
300,83
361,00
M06
78 × 118
116,67
140,00
105,83
127,00
M08
78 × 140
224,17
269,00
374,17
449,00
349,17
419,00
185,00
222,00
335,00
402,00
310,00
372,00
M08
78 × 140
123,33
148,00
111,67
134,00
M10
78 × 160
232,50
279,00
382,50
459,00
357,50
429,00
191,67
230,00
341,67
410,00
316,67
380,00
M10
78 × 160
129,17
155,00
117,50
141,00
P06
94 × 118
235,00
282,00
385,00
462,00
360,00
432,00
193,33
232,00
343,33
412,00
318,33
382,00
P06
94 × 118
126,67
152,00
115,00
138,00
P08
94 × 140
245,00
294,00
395,00
474,00
370,00
444,00
202,50
243,00
352,50
423,00
327,50
393,00
P08
94 × 140
133,33
160,00
120,83
145,00
P10
94 × 160
255,83
307,00
405,83
487,00
380,83
457,00
210,83
253,00
360,83
433,00
335,83
403,00
P10
94 × 160
139,17
167,00
126,67
152,00
S06
114 × 118
255,83
307,00
405,83
487,00
380,83
457,00
210,83
253,00
360,83
433,00
335,83
403,00
S06
114 × 118
136,67
164,00
123,33
148,00
S08
114 × 140
266,67
320,00
416,67
500,00
391,67
470,00
220,00
264,00
370,00
444,00
345,00
414,00
S08
114 × 140
142,50
171,00
129,17
155,00
S10
114 × 160
277,50
333,00
427,50
513,00
402,50
483,00
229,17
275,00
379,17
455,00
354,17
425,00
S10
114 × 160
149,17
179,00
135,00
162,00
U04
134 × 98
266,67
320,00
416,67
500,00
391,67
470,00
–
–
–
U04
134 × 98
142,50
171,00
129,17
155,00
U08
134 × 140
277,50
333,00
427,50
513,00
402,50
483,00
229,17
275,00
379,17
455,00
354,17
425,00
U08
134 × 140
149,17
179,00
135,00
162,00
U10
134 × 160
288,33
346,00
438,33
526,00
413,33
496,00
229,17
275,00
387,50
465,00
362,50
435,00
U10
134 × 160
155,00
186,00
140,00
168,00
M04
Lemovanie pre strešný balkón Cabrio GDL
Kód lemovania
EDW 1000
EDW 1100
EDW 1300
EDS 1000
EDS 1100
EDS 0300
Prevedenie
Hliník
Meď
Titánzinok
Hliník
Meď
Titánzinok
Krytina
Profilovaná do max. výšky 120 mm
P19
94 × 252
152,50
183,00
249,17
299,00
Plochá do max. výšky 16 mm
224,17
269,00
125,83
151,00
222,50
267,00
197,50
237,00
Lemovanie pre strešnú terasu GEL + VEKód lemovania
EEW 0000 EEW 0100 EEW 0300
Hliník
Oplechovanie
M08
Meď
Titánzinok
Profilovaná do max. výšky 120 mm
Krytina
78 × 136
76,67
92,00
231,67
278,00
157,50
189,00
EES 0000 EES 0100 EES 0300
Hliník
Meď
Titánzinok
Plochá do max. výšky 16 mm
95,00
114,00
218,33
262,00
150,83
181,00
Kód lemovania
EEX 0000 EEX 0100 EEX 0300
Hliník
Oplechovanie
M35
Meď
Titánzinok
Univerzálny diel pre spodnú časť
Krytina
78 × 109
101,67
122,00
166,67
200,00
155,00
186,00
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
10 pracovných dní
15 pracovných dní
20 pracovných dní
30 pracovných dní
VELUX 19
Vonkajšie rolety
Novinka
od 1. 5. 2013
Základná
vonkajšia
roleta
Typ doplnku
Kód okna / doplnku
Vonkajšia roleta
manuálne
ovládanie
manuálne ovládanie kľukou
elektrické ovládanie
solárne ovládanie
elektrické ovládanie
SHL
SCL
SML
SSL
SMG
Skupina
0000
0000
0100
0700
0000
0100
0700
0000
0100
0700
0000
0700
C02/102
197,50
237,00
263,33
316,00
300,83
361,00
325,83
391,00
290,00
348,00
327,50
393,00
352,50
423,00
413,33
496,00
450,83
541,00
475,83
571,00
–
–
C04/104
210,00
252,00
280,00
336,00
317,50
381,00
342,50
411,00
307,50
369,00
345,00
414,00
370,00
444,00
439,17
527,00
476,67
572,00
501,67
602,00
–
–
F06/206
230,00
276,00
305,83
367,00
343,33
412,00
368,33
442,00
336,67
404,00
374,17
449,00
399,17
479,00
480,83
577,00
518,33
622,00
543,33
652,00
–
–
F08
244,17
293,00
325,83
391,00
363,33
436,00
388,33
466,00
358,33
430,00
395,83
475,00
420,83
505,00
511,67
614,00
549,17
659,00
574,17
689,00
–
–
M04/304
234,17
281,00
312,50
375,00
350,00
420,00
375,00
450,00
344,17
413,00
381,67
458,00
406,67
488,00
490,83
589,00
528,33
634,00
553,33
664,00
781,67
938,00
844,17
1 013,00
M06/306
246,67
296,00
329,17
395,00
366,67
440,00
391,67
470,00
362,50
435,00
400,00
480,00
425,00
510,00
516,67
620,00
554,17
665,00
579,17
695,00
823,33
988,00
885,83
1 063,00
M08/308
256,67
308,00
342,50
411,00
380,00
456,00
405,00
486,00
376,67
452,00
414,17
497,00
439,17
527,00
537,50
645,00
575,00
690,00
600,00
720,00
855,83
1 027,00
918,33
1 102,00
M10/310
291,67
350,00
388,33
466,00
425,83
511,00
450,83
541,00
427,50
513,00
465,00
558,00
490,00
588,00
610,00
732,00
647,50
777,00
672,50
807,00
970,83
1 165,00
1 033,33
1 240,00
P06/406
281,67
338,00
375,00
450,00
412,50
495,00
437,50
525,00
412,50
495,00
450,00
540,00
475,00
570,00
589,17
707,00
626,67
752,00
651,67
782,00
938,33
1 126,00
1 000,83
1 201,00
P08/408
298,33
358,00
398,33
478,00
435,83
523,00
460,83
553,00
438,33
526,00
475,83
571,00
500,83
601,00
625,00
750,00
662,50
795,00
687,50
825,00
995,83
1 195,00
1 058,33
1 270,00
P10/410
313,33
376,00
418,33
502,00
455,83
547,00
480,83
577,00
460,00
552,00
497,50
597,00
522,50
627,00
656,67
788,00
694,17
833,00
719,17
863,00
1 045,00
1 254,00
1 107,50
1 329,00
S06/606
296,67
356,00
395,00
474,00
432,50
519,00
457,50
549,00
434,17
521,00
471,67
566,00
496,67
596,00
620,00
744,00
657,50
789,00
682,50
819,00
987,50
1 185,00
1 050,00
1 260,00
S08/608
320,83
385,00
428,33
514,00
465,83
559,00
490,83
589,00
470,83
565,00
508,33
610,00
533,33
640,00
671,67
806,00
709,17
851,00
734,17
881,00
1 070,00
1 284,00
1 132,50
1 359,00
S10/610
355,83
427,00
474,17
569,00
511,67
614,00
536,67
644,00
521,67
626,00
559,17
671,00
584,17
701,00
744,17
893,00
781,67
938,00
806,67
968,00
1 185,00
1 422,00
1 247,50
1 497,00
U04/804
303,33
364,00
405,00
486,00
442,50
531,00
467,50
561,00
445,00
534,00
482,50
579,00
507,50
609,00
635,83
763,00
673,33
808,00
698,33
838,00
1 012,50
1 215,00
1 075,00
1 290,00
U08/808
343,33
412,00
457,50
549,00
495,00
594,00
520,00
624,00
503,33
604,00
540,83
649,00
565,83
679,00
718,33
862,00
755,83
907,00
780,83
937,00
1 144,17
1 373,00
1 206,67
1 448,00
U10/810
370,00
444,00
494,17
593,00
531,67
638,00
556,67
668,00
543,33
652,00
580,83
697,00
605,83
727,00
775,00
930,00
812,50
975,00
837,50
1 005,00
1 234,17
1 481,00
1 296,67
1 556,00
Vonkajšia roleta SMG je určená pre zostavu strešného okna s doplnkovým strešným oknom GIL, GIU, pričom sa objednáva podľa veľkostného kódu strešného okna
montovaného nad doplnkovým strešným oknom.
Vonkajšia roleta variant 0100 má kontaktné dieli z medi a je určená pre strešné okna s medeným oplechovaním a lemovaním.
Vonkajšia roleta variant 0700 je vhodná na strešné okná s titánzinkovým oplechovaním a lemovaním.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
20
3 pracovné dni
10 pracovných dní
20 pracovných dní
Vonkajšie markízy
Typ doplnku
Markíza
manuálne ovládanie
povrázkové ovládanie
elektrické ovládanie
solárne ovládanie
MHL
MAL
MML
MSL
Kód okna / doplnku
Skupina
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
C02/102
43,33
52,00
60,00
72,00
61,67
74,00
78,33
94,00
272,50
327,00
289,17
347,00
393,33
472,00
410,00
492,00
C04/104
43,33
52,00
60,00
72,00
61,67
74,00
78,33
94,00
275,83
331,00
292,50
351,00
396,67
476,00
413,33
496,00
F06/206
46,67
56,00
63,33
76,00
65,83
79,00
82,50
99,00
278,33
334,00
295,00
354,00
399,17
479,00
415,83
499,00
F08
46,67
56,00
63,33
76,00
65,83
79,00
82,50
99,00
287,50
345,00
304,17
365,00
408,33
490,00
425,00
510,00
M04/304
55,83
67,00
72,50
87,00
79,17
95,00
95,83
115,00
287,50
345,00
304,17
365,00
408,33
490,00
425,00
510,00
M06/306
55,83
67,00
72,50
87,00
79,17
95,00
95,83
115,00
290,00
348,00
306,67
368,00
410,83
493,00
427,50
513,00
M08/308
55,83
67,00
72,50
87,00
79,17
95,00
95,83
115,00
292,50
351,00
309,17
371,00
413,33
496,00
430,00
516,00
M10/310
55,83
67,00
72,50
87,00
79,17
95,00
95,83
115,00
295,83
355,00
312,50
375,00
416,67
500,00
433,33
520,00
P06/406
65,00
78,00
81,67
98,00
92,50
111,00
109,17
131,00
298,33
358,00
315,00
378,00
419,17
503,00
435,83
523,00
P08/408
65,00
78,00
81,67
98,00
92,50
111,00
109,17
131,00
301,67
362,00
318,33
382,00
422,50
507,00
439,17
527,00
P10/410
65,00
78,00
81,67
98,00
92,50
111,00
109,17
131,00
304,17
365,00
320,83
385,00
425,00
510,00
441,67
530,00
S06/606
75,00
90,00
91,67
110,00
105,83
127,00
122,50
147,00
307,50
369,00
324,17
389,00
428,33
514,00
445,00
534,00
S08/608
75,00
90,00
91,67
110,00
105,83
127,00
122,50
147,00
310,00
372,00
326,67
392,00
430,83
517,00
447,50
537,00
S10/610
75,00
90,00
91,67
110,00
105,83
127,00
122,50
147,00
313,33
376,00
330,00
396,00
434,17
521,00
450,83
541,00
U04/804
84,17
101,00
100,83
121,00
120,00
144,00
136,67
164,00
315,83
379,00
332,50
399,00
436,67
524,00
453,33
544,00
U08/808
84,17
101,00
100,83
121,00
120,00
144,00
136,67
164,00
319,17
383,00
335,83
403,00
440,00
528,00
456,67
548,00
U10/810
84,17
101,00
100,83
121,00
120,00
144,00
136,67
164,00
321,67
386,00
338,33
406,00
442,50
531,00
459,17
551,00
Sieťky proti hmyzu
Sieťka proti
hmyzu
Typ doplnku
manuálne
ovládanie
Kód doplnku
ZIL
Kód veľkosti
Ostenie Š × D v cm
C02
53 × 160
84,17
101,00
C06
53 × 200
87,50
105,00
F08
64 × 240
100,83
121,00
M06
76 × 200
100,83
121,00
M10
76 × 240
104,17
125,00
P06
92 × 200
114,17
137,00
P10
92 × 240
117,50
141,00
S06
112 × 200
123,33
148,00
S10
112 × 240
126,67
152,00
U04
132 × 200
133,33
160,00
U10
132 × 240
143,33
172,00
ZOZ 157
spojovací diel
40,00
48,00
Hliník
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
VELUX 21
Zatemňujúce rolety
Novinka
Sada 2v1
s 15% cenovým
zvýhodnením
Zatemňujúca roleta
Typ doplnku
roleta s dvomi funkciami –
Sada 2v1
zatemňujúca a doplnková
(DKL 1085/1100
plisovaná roleta,
+ MHL 5060)
manuálne ovládanie
manuálne ovládanie
Kód doplnku
DKL
Prevedenie líšt
DOP
Hliník
Štandard
Premium
Dizajnová
kolekcia
C02/102
59,17
71,00
75,83
91,00
82,50
99,00
C04/104
63,33
76,00
80,00
96,00
F06/206
72,50
87,00
F08
solárne ovládanie
DML
DSL
DFD
Hliník
Skupina
elektrické ovládanie
Hliník
Hliník
Hliník
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
87,50
105,00
85,83
103,00
102,50
123,00
209,17
251,00
225,83
271,00
225,83
271,00
242,50
291,00
86,67
104,00
90,83
109,00
91,67
110,00
108,33
130,00
213,33
256,00
230,00
276,00
230,00
276,00
246,67
296,00
89,17
107,00
95,83
115,00
101,67
122,00
105,83
127,00
122,50
147,00
222,50
267,00
239,17
287,00
239,17
287,00
255,83
307,00
79,17
95,00
95,83
115,00
102,50
123,00
106,67
128,00
115,00
138,00
131,67
158,00
229,17
275,00
245,83
295,00
245,83
295,00
262,50
315,00
M04/304
75,83
91,00
92,50
111,00
99,17
119,00
111,67
134,00
110,00
132,00
126,67
152,00
225,83
271,00
242,50
291,00
242,50
291,00
259,17
311,00
M06/306
79,17
95,00
95,83
115,00
102,50
123,00
115,00
138,00
115,00
138,00
131,67
158,00
229,17
275,00
245,83
295,00
245,83
295,00
262,50
315,00
M08/308
82,50
99,00
99,17
119,00
105,83
127,00
117,50
141,00
119,17
143,00
135,83
163,00
232,50
279,00
249,17
299,00
249,17
299,00
265,83
319,00
M10/310
85,83
103,00
102,50
123,00
109,17
131,00
120,00
144,00
124,17
149,00
140,83
169,00
235,83
283,00
252,50
303,00
252,50
303,00
269,17
323,00
P06/406
91,67
110,00
108,33
130,00
115,00
138,00
133,33
160,00
133,33
160,00
150,00
180,00
241,67
290,00
258,33
310,00
258,33
310,00
275,00
330,00
P08/408
95,00
114,00
111,67
134,00
118,33
142,00
135,83
163,00
137,50
165,00
154,17
185,00
245,00
294,00
261,67
314,00
261,67
314,00
278,33
334,00
P10/410
98,33
118,00
115,00
138,00
121,67
146,00
139,17
167,00
142,50
171,00
159,17
191,00
248,33
298,00
265,00
318,00
265,00
318,00
281,67
338,00
S06/606
100,00
120,00
116,67
140,00
123,33
148,00
149,17
179,00
145,00
174,00
161,67
194,00
250,00
300,00
266,67
320,00
266,67
320,00
283,33
340,00
S08/608
103,33
124,00
120,00
144,00
126,67
152,00
151,67
182,00
149,17
179,00
165,83
199,00
253,33
304,00
270,00
324,00
270,00
324,00
286,67
344,00
S10/610
105,83
127,00
122,50
147,00
129,17
155,00
153,33
184,00
154,17
185,00
170,83
205,00
255,83
307,00
272,50
327,00
272,50
327,00
289,17
347,00
U04/804
112,50
135,00
129,17
155,00
135,83
163,00
167,50
201,00
163,33
196,00
180,00
216,00
262,50
315,00
279,17
335,00
279,17
335,00
295,83
355,00
U08/808
115,00
138,00
131,67
158,00
138,33
166,00
169,17
203,00
166,67
200,00
183,33
220,00
265,00
318,00
281,67
338,00
280,00
336,00
296,67
356,00
U10/810
117,50
141,00
134,17
161,00
140,83
169,00
171,67
206,00
170,00
204,00
186,67
224,00
267,50
321,00
284,17
341,00
284,17
341,00
300,83
361,00
Pre strešné okná vo veľkosti 102, 104 a 206 je nutné objednať rolety a žalúzie vo veľkosti 102, 104 a 206, pričom termín
dodania je 10 pracovných dní.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
22
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Rolety
Žalúzie
Roleta
Typ doplnku
vodiace lišty,
manuálne ovládanie
háčikmi,
manuálne
ovládanie
elektrické ovládanie
solárne ovládanie
RFL
RHL
RML
RSL
Kód doplnku
Prevedenie líšt
Hliník
Hliník
Žalúzia
Typ doplnku
Hliník
manuálne ovládanie
elektrické ovládanie
PAL
PML
Kód doplnku
Prevedenie líšt
Hliník
Hliník
Hliník
Skupina
Štandard
Premium
Štandard
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Skupina
Štandard
Premium
Štandard
Premium
C02/102
47,50
57,00
64,17
77,00
31,67
38,00
197,50
237,00
214,17
257,00
214,17
257,00
230,83
277,00
C02/102
59,17
71,00
75,83
91,00
209,17
251,00
225,83
271,00
C04/104
50,83
61,00
67,50
81,00
31,67
38,00
200,83
241,00
217,50
261,00
217,50
261,00
234,17
281,00
C04/104
63,33
76,00
80,00
96,00
213,33
256,00
230,00
276,00
F06/206
58,33
70,00
75,00
90,00
34,17
41,00
208,33
250,00
225,00
270,00
225,00
270,00
241,67
290,00
F06/206
72,50
87,00
89,17
107,00
222,50
267,00
239,17
287,00
F08
63,33
76,00
80,00
96,00
34,17
41,00
213,33
256,00
230,00
276,00
230,00
276,00
246,67
296,00
F08
79,17
95,00
95,83
115,00
229,17
275,00
245,83
295,00
M04/304
60,83
73,00
77,50
93,00
40,83
49,00
210,83
253,00
227,50
273,00
227,50
273,00
244,17
293,00
M04/304
75,83
91,00
92,50
111,00
225,83
271,00
242,50
291,00
M06/306
63,33
76,00
80,00
96,00
40,83
49,00
213,33
256,00
230,00
276,00
230,00
276,00
246,67
296,00
M06/306
79,17
95,00
95,83
115,00
229,17
275,00
245,83
295,00
M08/308
65,83
79,00
82,50
99,00
40,83
49,00
215,83
259,00
232,50
279,00
232,50
279,00
249,17
299,00
M08/308
82,50
99,00
99,17
119,00
232,50
279,00
249,17
299,00
M10/310
68,33
82,00
85,00
102,00
40,83
49,00
218,33
262,00
235,00
282,00
235,00
282,00
251,67
302,00
M10/310
85,83
103,00
102,50
123,00
235,83
283,00
252,50
303,00
P06/406
73,33
88,00
90,00
108,00
47,50
57,00
223,33
268,00
240,00
288,00
240,00
288,00
256,67
308,00
P06/406
91,67
110,00
108,33
130,00
241,67
290,00
258,33
310,00
P08/408
75,83
91,00
92,50
111,00
47,50
57,00
225,83
271,00
242,50
291,00
242,50
291,00
259,17
311,00
P08/408
95,00
114,00
111,67
134,00
245,00
294,00
261,67
314,00
P10/410
78,33
94,00
95,00
114,00
47,50
57,00
228,33
274,00
245,00
294,00
245,00
294,00
261,67
314,00
P10/410
98,33
118,00
115,00
138,00
248,33
298,00
265,00
318,00
S06/606
80,00
96,00
96,67
116,00
55,00
66,00
230,00
276,00
246,67
296,00
246,67
296,00
263,33
316,00
S06/606
100,00
120,00
116,67
140,00
250,00
300,00
266,67
320,00
S08/608
82,50
99,00
99,17
119,00
55,00
66,00
232,50
279,00
249,17
299,00
249,17
299,00
265,83
319,00
S08/608
103,33
124,00
120,00
144,00
253,33
304,00
270,00
324,00
S10/610
85,00
102,00
101,67
122,00
55,00
66,00
235,00
282,00
251,67
302,00
251,67
302,00
268,33
322,00
S10/610
105,83
127,00
122,50
147,00
255,83
307,00
272,50
327,00
U04/804
90,00
108,00
106,67
128,00
61,67
74,00
240,00
288,00
256,67
308,00
256,67
308,00
273,33
328,00
U04/804
112,50
135,00
129,17
155,00
262,50
315,00
279,17
335,00
U08/808
91,67
110,00
108,33
130,00
61,67
74,00
241,67
290,00
258,33
310,00
258,33
310,00
275,00
330,00
U08/808
115,00
138,00
131,67
158,00
265,00
318,00
281,67
338,00
U10/810
93,33
112,00
110,00
132,00
61,67
74,00
243,33
292,00
260,00
312,00
260,00
312,00
276,67
332,00
U10/810
117,50
141,00
134,17
161,00
267,50
321,00
284,17
341,00
Pre strešné okná vo veľkosti 102, 104 a 206 je nutné objednať rolety a žalúzie vo veľkosti 102, 104
a 206, pričom termín dodania je 10 pracovných dní.
Pre strešné okná vo veľkosti 102, 104 a 206 je nutné objednať
rolety a žalúzie vo veľkosti 102, 104 a 206, pričom termín
dodania je 10 pracovných dní.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
VELUX 23
Plisované rolety
Novinka!
Novinka
Energetický balíček
s 15% cenovým
zvýhodnením
Plisovaná roleta
Typ doplnku
jednoduché plisovanie,
manuálne ovládanie
dvojité
plisovanie,
manuálne
ovládanie
energetický
balíček
(FHC +
MHL 5060)
doplnková plis. roleta,
manuálne ovládanie
jednoduché plisovanie,
elektrické ovládanie
dvojité
plisovanie,
elektrické
ovládanie
FHL
FHC
FOP
FPN
FML
FMC
Hliník
Hliník
Kód doplnku
Prevedenie líšt
Hliník
Skupina
Štandard
Premium
C02/102
74,17
89,00
90,83
109,00
90,00
108,00
C04/104
79,17
95,00
95,83
115,00
F06/206
90,83
109,00
F08
Hliník
Hliník
Hliník
Štandard
Premium
Štandard
Premium
113,33
136,00
57,50
69,00
74,17
89,00
224,17
269,00
240,83
289,00
240,00
288,00
95,83
115,00
118,33
142,00
61,67
74,00
78,33
94,00
229,17
275,00
245,83
295,00
245,83
295,00
107,50
129,00
110,00
132,00
133,33
160,00
70,83
85,00
87,50
105,00
240,83
289,00
257,50
309,00
260,00
312,00
99,17
119,00
115,83
139,00
119,17
143,00
140,83
169,00
76,67
92,00
93,33
112,00
249,17
299,00
265,83
319,00
269,17
323,00
M04/304
95,00
114,00
111,67
134,00
115,00
138,00
145,00
174,00
73,33
88,00
90,00
108,00
245,00
294,00
261,67
314,00
265,00
318,00
M06/306
99,17
119,00
115,83
139,00
119,17
143,00
149,17
179,00
76,67
92,00
93,33
112,00
249,17
299,00
265,83
319,00
269,17
323,00
M08/308
103,33
124,00
120,00
144,00
124,17
149,00
153,33
184,00
80,00
96,00
96,67
116,00
253,33
304,00
270,00
324,00
274,17
329,00
M10/310
106,67
128,00
123,33
148,00
129,17
155,00
157,50
189,00
83,33
100,00
100,00
120,00
256,67
308,00
273,33
328,00
279,17
335,00
P06/406
115,00
138,00
131,67
158,00
138,33
166,00
172,50
207,00
89,17
107,00
105,83
127,00
265,00
318,00
281,67
338,00
288,33
346,00
P08/408
119,17
143,00
135,83
163,00
143,33
172,00
177,50
213,00
92,50
111,00
109,17
131,00
269,17
323,00
285,83
343,00
293,33
352,00
P10/410
122,50
147,00
139,17
167,00
148,33
178,00
181,67
218,00
95,00
114,00
111,67
134,00
272,50
327,00
289,17
347,00
298,33
358,00
S06/606
125,00
150,00
141,67
170,00
150,83
181,00
191,67
230,00
96,67
116,00
113,33
136,00
275,00
330,00
291,67
350,00
300,83
361,00
S08/608
128,33
154,00
145,00
174,00
155,00
186,00
195,83
235,00
100,00
120,00
116,67
140,00
278,33
334,00
295,00
354,00
305,00
366,00
S10/610
132,50
159,00
149,17
179,00
160,00
192,00
200,00
240,00
102,50
123,00
119,17
143,00
282,50
339,00
299,17
359,00
310,00
372,00
U04/804
140,83
169,00
157,50
189,00
170,00
204,00
215,83
259,00
109,17
131,00
125,83
151,00
290,83
349,00
307,50
369,00
320,00
384,00
U08/808
143,33
172,00
160,00
192,00
173,33
208,00
219,17
263,00
111,67
134,00
128,33
154,00
293,33
352,00
310,00
372,00
323,33
388,00
U10/810
146,67
176,00
163,33
196,00
176,67
212,00
221,67
266,00
113,33
136,00
130,00
156,00
296,67
356,00
313,33
376,00
326,67
392,00
Pre strešné okná vo veľkosti 102, 104 a 206 je nutné objednať rolety a žalúzie vo veľkosti 102, 104 a 206,
pričom termín dodania je 10 pracovných dní.
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
24
10 pracovných dní
15 pracovných dní
Rolety a žalúzie pre doplnkové okná
Roleta
Typ doplnku
Zatemňujúca roleta
Žalúzia
vodiace lišty, manuálne
ovládanie
háčiky,
manuálne
ovládanie
solárne ovládanie
manuálne ovládanie
solárne ovládanie
manuálne ovládanie
elektrické ovládanie
RFL
RHL
RSL
DKL
DSL
PAL
PML
Kód
okna / doplnku
Prevedenie líšt
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Štandard
Premium
Štandard
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Dizajnová
kolekcia
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
M31/M31
58,33
70,00
75,00
90,00
40,83
49,00
225,00
270,00
241,67
290,00
72,50
87,00
89,17
107,00
95,83
115,00
239,17
287,00
255,83
307,00
72,50
87,00
89,17
107,00
222,50
267,00
239,17
287,00
M34/M04
60,83
73,00
77,50
93,00
40,83
49,00
227,50
273,00
244,17
293,00
75,83
91,00
92,50
111,00
99,17
119,00
242,50
291,00
259,17
311,00
75,83
91,00
92,50
111,00
225,83
271,00
242,50
291,00
P31/P31
67,50
81,00
84,17
101,00
47,50
57,00
234,17
281,00
250,83
301,00
85,00
102,00
101,67
122,00
108,33
130,00
251,67
302,00
268,33
322,00
85,00
102,00
101,67
122,00
235,00
282,00
251,67
302,00
P34/P04
70,00
84,00
86,67
104,00
47,50
57,00
236,67
284,00
253,33
304,00
87,50
105,00
104,17
125,00
110,83
133,00
254,17
305,00
270,83
325,00
87,50
105,00
104,17
125,00
237,50
285,00
254,17
305,00
S31/S31
75,00
90,00
91,67
110,00
55,00
66,00
241,67
290,00
258,33
310,00
93,33
112,00
110,00
132,00
116,67
140,00
260,00
312,00
276,67
332,00
93,33
112,00
110,00
132,00
243,33
292,00
260,00
312,00
S34/S04
77,50
93,00
94,17
113,00
55,00
66,00
244,17
293,00
260,83
313,00
96,67
116,00
113,33
136,00
120,00
144,00
263,33
316,00
280,00
336,00
96,67
116,00
113,33
136,00
246,67
296,00
263,33
316,00
U31/U31
87,50
105,00
104,17
125,00
61,67
74,00
254,17
305,00
270,83
325,00
109,17
131,00
125,83
151,00
132,50
159,00
275,83
331,00
292,50
351,00
109,17
131,00
125,83
151,00
259,17
311,00
275,83
331,00
U34/U04
90,00
108,00
106,67
128,00
61,67
74,00
256,67
308,00
273,33
328,00
112,50
135,00
129,17
155,00
135,83
163,00
279,17
335,00
295,83
355,00
112,50
135,00
129,17
155,00
262,50
315,00
279,17
335,00
Skupina
Rolety a žalúzie
pre doplnkové okná
Vonkajšie markízy
pre doplnkové okná
Plisovaná roleta
Typ doplnku
Vonkajšia markíza
Typ doplnku
vodiace lišty, manuálne
ovládanie
dvojité
plisovanie,
manuálne
ovládanie
doplnková plis. roleta,
manuálne ovládanie
Kód
okna / doplnku
FHL
FHC
FPN
Prevedenie líšt
Hliník
Hliník
Hliník
manuálne ovládanie,
pre zvislé doplnkové
okná
povrázkové ovládanie,
pre strešné doplnkové
okná
MIE
MAG
Kód
okna / doplnku
Skupina
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
Štandard
Premium
M31/M31
–
110,00
132,00
70,83
85,00
87,50
105,00
95,83
115,00
–
107,50
129,00
79,17
95,00
M31/M31
90,83
109,00
M34/M04
111,67
134,00
115,00
138,00
73,33
88,00
90,00
108,00
95,83
115,00
85,83
103,00
102,50
123,00
M34/M04
95,00
114,00
79,17
95,00
P31/P31
–
P31/P31
122,50
147,00
127,50
153,00
82,50
99,00
99,17
119,00
109,17
131,00
–
105,83
127,00
92,50
111,00
P34/P04
126,67
152,00
132,50
159,00
85,00
102,00
101,67
122,00
92,50
111,00
109,17
131,00
88,33
106,00
105,00
126,00
P34/P04
110,00
132,00
S31/S31
–
S31/S31
133,33
160,00
140,83
169,00
90,83
109,00
107,50
129,00
122,50
147,00
–
116,67
140,00
105,83
127,00
S34/S04
137,50
165,00
145,83
175,00
93,33
112,00
110,00
132,00
105,83
127,00
122,50
147,00
91,67
110,00
108,33
130,00
S34/S04
120,83
145,00
U31/U31
–
U31/U31
153,33
184,00
165,00
198,00
105,83
127,00
122,50
147,00
136,67
164,00
–
136,67
164,00
120,00
144,00
U34/U04
157,50
189,00
170,00
204,00
109,17
131,00
125,83
151,00
120,00
144,00
136,67
164,00
95,00
114,00
111,67
134,00
U34/U04
140,83
169,00
Skupina
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
3 pracovné dni
10 pracovných dní
15 pracovných dní
VELUX 25
Svetlovody a doplnky ku svetlovodom
Do šikmej strechy
Typ výrobku
Kód výrobku
Do plochej strechy
Predlžovací diel
svetlovod
pre profilovanú
strešnú
krytinu
svetlovod
pre plochú
strešnú
krytinu
svetlovod
s pevným
tubusom
svetlovod
s flexibilným
tubusom
dĺžka
62 cm
TWR 2010
TLR 2010
TCR 0000
TCF 0000
ZTR 0062
355,83
427,00
–
–
54,17
65,00
423,33
508,00
455,83
547,00
318,33
382,00
58,33
70,00
010
25 cm
355,83
427,00
014
35 cm
423,33
508,00
Ozdobný krúžok difúzera
dĺžka
124 cm
Nosič
úspornej
žiarovky
Ventilačný
prvok
ZTR 0124
ZTL 014
–
69,17
83,00
109,17
131,00
69,17
83,00
Zasklenie difúzera
Dizajnový
svetlovod
dekor
hliník
dekor
mosadz
dekor
mahagón
kryštálikové
prizmatické
ZTV 014
ZTB 0011
ZTB 0012
ZTB 0013
ZTC 0001 ZTC 0002
–
43,33
52,00
43,33
52,00
73,33
88,00
55,00
66,00
55,00
66,00
–
137,50
165,00
43,33
52,00
43,33
52,00
73,33
88,00
55,00
66,00
55,00
66,00
415,83
499,00
ZTB 1001
Okná do plochej strechy
Typ výrobku
Elektricky otváravé
Elektricky otváravé
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
Kód výrobku
CVP S01A
CVP S01B
CVP S01C
060060
60 × 60
872,50
1 047,00
872,50
1 047,00
060090
60 × 90
931,67
1 118,00
080080
80 × 80
090090
090120
Zdvíhací
rám
Dvojito
plisovaná
roleta
Plisovaná
roleta
Vonkajšia
markíza
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
15 cm
elektricky
ovládaná
elektricky
ovládaná
elektricky
ovládaná
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
CVP S01D
CFP S00A
CFP S00B
CFP S00C
CFP S00D
ZCE 0015
FMK
FMG
MSG
904,17
1 085,00
904,17
1 085,00
393,33
472,00
393,33
472,00
425,00
510,00
425,00
510,00
145,00
174,00
223,33
268,00
215,83
259,00
226,67
272,00
931,67
1 118,00
963,33
1 156,00
963,33
1 156,00
452,50
543,00
452,50
543,00
484,17
581,00
484,17
581,00
153,33
184,00
230,83
277,00
223,33
268,00
234,17
281,00
963,33
1 156,00
963,33
1 156,00
995,00
1 194,00
995,00
1 194,00
484,17
581,00
484,17
581,00
515,83
619,00
515,83
619,00
155,00
186,00
238,33
286,00
230,00
276,00
241,67
290,00
90 × 90
1 012,50
1 215,00
1 012,50
1 215,00
1 044,17
1 253,00
1 044,17
1 253,00
533,33
640,00
533,33
640,00
565,00
678,00
565,00
678,00
161,67
194,00
245,83
295,00
237,50
285,00
249,17
299,00
90 × 120
1 115,83
1 339,00
1 115,83
1 339,00
1 147,50
1 377,00
1 147,50
1 377,00
636,67
764,00
636,67
764,00
668,33
802,00
668,33
802,00
178,33
214,00
252,50
303,00
245,00
294,00
256,67
308,00
100100 100 × 100
1 084,17
1 301,00
1 084,17
1 301,00
1 115,83
1 339,00
1 115,83
1 339,00
605,00
726,00
605,00
726,00
636,67
764,00
636,67
764,00
178,33
214,00
250,00
300,00
242,50
291,00
254,17
305,00
100150 100 × 150
1 300,83
1 561,00
1 300,83
1 561,00
1 332,50
1 599,00
1 332,50
1 599,00
821,67
986,00
821,67
986,00
853,33
1 024,00
853,33
1 024,00
206,67
248,00
275,00
330,00
265,83
319,00
279,17
335,00
120120 120 × 120
1 250,83
1 501,00
1 250,83
1 501,00
1 282,50
1 539,00
1 282,50
1 539,00
771,67
926,00
771,67
926,00
803,33
964,00
803,33
964,00
198,33
238,00
265,00
318,00
256,67
308,00
269,17
323,00
Neotváravé
Zdvíhací
rám
Dvojito
plisovaná
roleta
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
15 cm
elektricky
ovládaná
Typ výrobku
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
Neotváravé
Neotváravé
Elektricky otváravé
Elektricky otváravé
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
Kód výrobku
CVP S01E
CVP S01F
CVP S01G
150150 150 × 150
1 430,00
1 716,00
1 430,00
1 716,00
1 461,67
1 754,00
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
CVP S01H
CFP S00E
CFP S00F
CFP S00G
CFP S00H
ZCE 0015
FMK
1 461,67
1 754,00
1 021,67
1 226,00
1 021,67
1 226,00
1 053,33
1 264,00
1 053,33
1 264,00
254,17
305,00
294,17
353,00
Výlez do plochej strechy
Typ výrobku
Elektricky otváravé
Neotváravé
Okno pre odvod dymu do plochej strechy
Elektricky otváravé
Typ výrobku
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
Kód výrobku
CXP S04E
CXP S04F
CXP S04G
CXP S04H
Kód výrobku
090120
90 × 120
1 070,00
1 284,00
1 070,00
1 284,00
1 101,67
1 322,00
1 101,67
1 322,00
090120
100100 100 × 100
1 038,33
1 246,00
1 038,33
1 246,00
1 070,00
1 284,00
1 070,00
1 284,00
120120 120 × 120
1 205,00
1 446,00
1 205,00
1 446,00
1 236,67
1 484,00
1 236,67
1 484,00
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Termín dodania
26
3 pracovné dni
10 pracovných dní
V prípade použitia rolety
FMK, FMG a vonkajšej markízy MSG k pevnému oknu
do plochej strechy CFP je
nutné objednať aj ovládaciu
jednotku KUX 100.
15 pracovných dní
Elektricky otváravé
Elektricky otváravé
akrylátová
kupola –
číra
akrylátová
kupola –
mliečna
CSP S10E
CSP S10F
CSP S10G
CSP S10H
–
–
–
–
100100 100 × 100
2 096,67
2 516,00
2 096,67
2 516,00
2 128,33
2 554,00
2 128,33
2 554,00
120120 120 × 120
2 263,33
2 716,00
2 263,33
2 716,00
2 295,00
2 754,00
2 295,00
2 754,00
90 × 120
polykarbó- polykarbónová kupola nová kupola
– číra
– mliečna
Solárne kolektory a doplnky
Typ výrobku
Solárny
kolektor
CLI 5000
78 × 140
432,50
519,00
S06
114 × 118
482,50
579,00
S08
114 × 140
524,17
629,00
U12
134 × 180
649,17
779,00
Typ výrobku
Kód výrobku
Spojovacie
trubice medzi
kolektorom
a zásobníkom
Typ výrobku
ZFM
Kód výrobku
002
2m
66,67
80,00
005
5m
115,00
138,00
010
10 m
201,67
242,00
015
15 m
270,83
325,00
020
20 m
335,00
402,00
Typ výrobku
Kód výrobku
Spojovacie
trubice medzi
kolektormi –
vodorovné
prepojenie
Spojovací
kus
Tesniaca
manžeta
Teplonosné
médium
Teplotný
senzor
ZFR
ZFT 002
ZFT 003
ZFT 006
ZPT 1000
9,17
11,00
15,83
19,00
58,33
70,00
34,17
41,00
EFO
10–12 cm
27,50
33,00
GHO
14–16 cm
34,17
41,00
ZPT teplotný senzor
ZFR spojovacie trubice
M08
Okno
Spojovacie
trubice medzi
kolektormi –
zvislé
prepojenie
ZFR
140
140 cm
55,83
67,00
220
220 cm
83,33
100,00
320
320 cm
91,67
110,00
ZFM spojovacie trubice
Kód výrobku
CLI solárny kolektor
Zasklenie
Typ výrobku
Zasklenie
Typ výrobku
Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.
Rámik
Termín dodania
Kód výrobku
Zasklenie
IPL 0059
IPL 0073G
IPL 0060G
60
59
73
55 × 78
63,33
76,00
85,00
102,00
206
66 × 118
73,33
88,00
98,33
118,00
C02
55 × 78
42,50
51,00
F06
66 × 118
M04
Kód výrobku
IGR 3000
10 pracovných dní
IGR 3100
Materiál
Hliník
Meď
–
102
55 × 78
39,17
47,00
61,67
74,00
–
206
66 × 118
39,17
47,00
62,50
75,00
57,50
69,00
75,00
90,00
304
78 × 98
40,00
48,00
63,33
76,00
50,83
61,00
68,33
82,00
88,33
106,00
306
78 × 118
40,00
48,00
64,17
77,00
78 × 98
50,83
61,00
68,33
82,00
88,33
106,00
308
78 × 140
44,17
53,00
70,83
85,00
M06
78 × 118
53,33
64,00
71,67
86,00
93,33
112,00
310
78 × 160
47,50
57,00
75,83
91,00
M08
78 × 140
56,67
68,00
76,67
92,00
100,00
120,00
606
114 × 118
51,67
62,00
83,33
100,00
M10
78 × 160
64,17
77,00
87,50
105,00
113,33
136,00
608
114 × 140
55,00
66,00
88,33
106,00
S06
114 × 118
65,83
79,00
89,17
107,00
115,83
139,00
S08
114 × 140
72,50
87,00
98,33
118,00
126,67
152,00
102
3 pracovné dni
Pri oknách vyrobených pred rokom 2000 je nutné
k výmene zasklenia objednať aj izolačný rámik IGR.
VELUX 27
V-SK 5206-0313 © 2008, 2012 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY. ∏ PICK&CLICK! LOGO JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA.
VELUX SLOVENSKO, S.R.O. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU SORTIMENTU A NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V TOMTO MATERIÁLE. V DÔSLEDKU TECHNOLÓGIE TLAČE SA FARBY MATERIÁLOV ALEBO VÝROBKOV MÔŽU LÍŠIŤ OD SKUTOČNOSTI.
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Zákaznícka linka: 02/33 000 555
Fax: 02/33 000 556
[email protected]
www.velux.sk
Download

Cenník - Velux