GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK
Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice
VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE
PRÍRASTKOVÉ ČÍSLO
NÁZOV
ČÍSLO PREDPISU
Miesto vydania
Wien, Kaiserlichköniglichen hof- und
staats-UerarialDruckeren
Rok vydania
Rozsah
193/10, 686/11
Instruction zur Ausführung der zum
Behufe des allgemeinen Catasters in
Folge des 8 und 9 Paragraphes des
Allerhöchsten Petentes vom 23. Dezemer
1817 angeordneten Landes - Vermessung
1824
86+prílohy
654/11
Belehrung zur Gleichförmigen Ausführung
der in Folge ger Derm: Inst: §. §. 305 u
306 bei der k. k. katast. Vermessung
vorgeschriebenen Signalisirung
1836
prílohy
194/10, 687/11
Instruction zur Ausführung der zum
Behufe des allgemeinen Catasters mit
dem Allerhöchsten Patente vom 23.
Dezember 1817 angeordneten Grund Ertrags - Schätzung
Brünn, Buchdruckeren 1840
des Prokop Fritich
76+prílohy
195/10
Instruction zur Ausführung der zum
Behufe des allgemeinen Catasters in
Folge der Allerhöchsten Petentes vom 23.
Dezemer 1817 und vom 20. October
1849 angeordneten Landes - Vermessung
Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und
Staatsdruckerei
1856
90+prílohy
196/10, 688/11
Instruction zur Ausführung der in Folge
der Allerhöchsten Petentes vom 23.
Dezemer 1817 und vom 20. October
1849 angeordneten Katastral Vermessung
Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und
Staatsdruckerei
1865
100+prílohy
197/10
Regulativ über die Gebühren,
Aufrechnungen und die Rechnungslegung
der Beamten beim Grundsteuer kataster, bei dessen Evidenzhaltung und
beim Grundsteuer - Provisorium
Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und
Staatsdruckerei
1866
44
198/10, 682/11
Utasítás a kataszteri felmérés
végrehajtására
Buda, Magyar királyi
államnyomda
1869
66+prílohy
199/10, 614/11
Deutsche Uebersetzung der Instruktion
zur Ausführung der Katastral Vermessung
Ofen, KöniglichUngarischen
Staatsdruckerei
1870
69+prílohy
613/11
Hilfstabellen für Höhenbestimmungen bei
der Königlich-Ungarischen KatastralVermessung
Ofen, KöniglichUngarischen
Staatsdruckerei
1871
11+prílohy
656/11
Utasitás a földadó szabályozásáról szóló
1875. évi Vll. törvényczikk azon
rendeleteinek végrehajtásához, melyek a
minőségi osztályok és tisztajövedelmi
fokozatok felállitására vonatkoznak
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1879
38+prílohy
201/10, 670/11
Utasitás a földadó szabályozásáról szóló
1875. évi Vll. törvényczikk értelmében a
kataszteri munkálatok kiigazitása
Czéljából bejelentett térfogati adatok
helyességének ellenörzése végett
alkalmazandó közegek és eljárás
tárgyában
37143/1876
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1876
54+prílohy
658/11
Waldschätzungs-Instruction zur
Ausführung des Gesetzartikels VII. vom
Jahre 1875 über die Regelgung der
Grundsteuer
24163/1876
1876
42+prílohy
201/10
Instruction für die Vollzugsorgane und für 37143/1876
das Verfahren bei der Controllierung der
Richtigkeit jener Flächenmass-daten,
elche aus Anlass der KatasterBerichtigung im Sinne des GrunsteuerGesetzes Vll : 1875, angemeldet wurden
Budapest, Kön. Ung.
Finanzministerium
1876
59+prílohy
657/11
Útmutatás a felmérési utasitás 155-ik §szában elrendelt jeladás egyöntetü
kivitelére
Budapest, Magyar
királyi államnyomda
1881
prílohy
200/10
Utasitás a földadókataster
nyilvántartásáról szóló XXll. törvényczikk
végrehajtása iránt
Budapest, Magyar
királyi államnyomda
1885
224
203/10, 619/11
Instruction zur Ausführung der
trigonometrischen und
polygonometrischen Vermessungen
behufs Herstellung neuer pläne für die
zwecke des Grundsteuer-katasters
Wien, Druck und
Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei
1887
40+prílohy
45055/1885
661/11
Rendelet a tényleges birtokos
tulajdonjogának a telekjegyzőkönyvekbe
bejegyzéséről és a telekjegyzőkönyvi
bejegyzések helyesbítéséről szóló 1892
XXIX. Törvényczikk végrehajtása
tárgyában
660/11
24366/1893
Budapest, M. kir.
1893
Igazságügyi és
pénzügyi minisztérium
165
Utasitás a telekkönyvi betétek
dzerkesztéséről intézkedő 1996:XXIX,
1889:XXXVIII és1891:XVI törvényczikkek
végrehajtás tárgyában
Budapest, M. kir.
1893
Igazságügyi és
pénzügyi minisztérium
376
206/10
Instruction zur Ausführung der
trigonometrischen und
polygonometrischen Vermessungen
behufs Herstellung neuer pläne für die
zwecke des Grundsteuer-katasters
Wien, K.K.
Finanzministerium
1904
41+prílohy
636/11
Utasitás az Országos kataszteri felmérés
végrehajtására - I. rész - háromszögtani
háromszögelés általános része és
részletes felmérés
1583/1904
Budapest, Magyar
királyi államnyomda
1904
179
205/10, 637/11
Minták és mellékletek az országos
1583/1904
kataszteri felmérés végrehajtása iránt a
M. kir. Pénzügyministerium által 1904. évi
deczember hó 17-én 1583. szám alatt
kiadott Utasitás I. részéhez
(háromszögtani háromszögelés általános
része és részletes felmérés)
Budapest, Magyar
királyi államnyomda
1904
prílohy
207/10, 620/11
Instruction zur Ausführung der
Vermessungen mit Anwendung des
Mesztisches behufs Herstellung neuer
pläne für die zwecke des
Grundsteuerkatasters
Wien, K.K.
Finanzministerium
1907
120
208/10, 612/11
Anleitung für das Verfahren bei
Ausführung der Vermessungsarbeiten
und bei Durchführung Veränderungen in
den Operaten des Grundsteuerkatasters
zum Zwecke der Evidenzhaltung
desselben auf Grund des Gesetzes vom
23. Mai 1883, R. G. Bl. Nr. 83.
Wien, Druck und
Verlag der K.K. Hofund Staatsdruckerei
1907
21+prílohy
631/11
Notizen zur Instruktion für
Mestischaufnahmen
Wien, k. k.
Finanzministerium
1907
24+prílohy
209/10
A katasteri tiszta jövedelem kiszámítására
szolgáló segéd-táblázat - 1600
négyszögöles katasteri holdak után
számitva
Budapest, Magyar
királyi államnyomda
1907
prílohy
55166/1907
210/10
Utasitás az országos kataszteri
129588/1908
felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről függelék az 1904. évi 1583. számu
Felmérési utasitás 148. §-ához
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1908
34+prílohy
211/10
Koordináta-táblázatok sokszögvonalak
számítására - Dr. Fasching Antal
115099/1909
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1909
prílohy
212/10
A Magyar országos háromszögelések és 115007/1909
részletes felmérések uj vetületi rendszerei
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1909
92+prílohy
213/10, 681/11
Utasitás a földadókataster kiigazitásáról
és a földadó százalékának
megállapításáról szóló 1909. évi V. t.czikk végrehajtása iránt
19090/1909
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1909
40+prílohy
204/10
Utasitás az országos kataszteri felmérés
végrehajtására - I. rész - háromszögtani
háromszögelés általános része és
részletes felmérés
1583/1904
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1910
179
205/10, 638/11
Minták és mellékletek az országos
1583/1904
kataszteri felmérés végrehajtása iránt a
M. kir. Pénzügyministerium által 1904. évi
deczember hó 17-én 1583. szám alatt
kiadott Utasitás I. részéhez
(háromszögtani háromszögelés általános
része és részletes felmérés)
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1910
prílohy
214/10
Eljárási utasitás a felmérési munkálatok
nyilvántartásával megbizott kataszteri
mérnökök számára
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1910
133+prílohy
611/11
Utasitás az országos kataszteri
129588/1908
felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről függelék az 1904. évi 1583. számu
Felmérési utasitás 148. §-ához
Budapest, Magyar
királyi
pénzügyministerium
1910
70+prílohy
215/10, 432/11
Anleitung betreffend die Auswahl,
Vorbereitung und Verschickung der
Katastralmappen zur Reproduktion
Wien, K.k.
1912
Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters
17+prílohy
9324/1894
686/1912
635/11
Instruktion betreffend den Bezug von
Kopien der Katastraloperate
216/10, 615/11
2881/1911
Wien, K.k.
1912
Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters
12+prílohy
Vorschrift för die KatastralmappenArchive
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1912
67+prílohy
626/11, 652/11
Zusammenstellung der Gesetze und
Vorschriften betreffend den
Grundsteuerktaster un dessen
Evidenzhaltung dann der sonnstigen
Geleke und Vorschriften über die
Grundsteuer
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1912
765
622/11
Predpisy o sostavovaní (zakladaní)
pozemnoknižných vložiek na Slovensku
Bratislava, Prezídium
súdnej tabule
1913
160
510/11, 679/11
Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters - Heft 1
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1914
109
633/11, 680/11
Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters - Heft 2
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1914
29
664/11
Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters - Heft 3
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1914
20+prílohy
610/11, 669/11
Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters - Heft 1+2+3+4
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1916
109+29+20+69+prílo
hy
634/11
Mitteilungen der k.k. Generaldirektion des
Grundsteuerkatasters - Heft 4
Wien, K.k. Hof- und
Staatsdruckerei
1916
69
665/11
Instrukce pro přesné nivelace - díl I. Polní práce
Praha, ministerstvo
veřejných prací
1921
21+prílohy
666/11
Tabulky pro Převedení plošné míry
sáhové na míru metrickou
Praha, Ministerstvo
financí
1923
prílohy
217/10, 609/11
Návod jak prováděti na Slovensku a
Podkarpatské Rusi unifikaci katastrálních
operátů obcí, ve kterých jsou založeny
vložky nové pozemkové knihy - Návod
unifikační
109614/25-III-6/b
Praha, Ministerstvo
financí
1925
44+prílohy
218/10, 608/11
Návod jak prováděti na Slovensku a v
158476/25-III-6/b
Podkarpatské Rusi nápravu pozemkového
katastru v obcích, pro které není ještě
vložek nových pozemkových knih Náprava katastru
Praha, Ministerstvo
financí
1926
37+prílohy
219/10, 607/11
Návod IX. jak vypočítávati katastrální
výtěžek
Praha, Ministerstvo
financí
1929
prílohy
220/10, 509/11
Návod IV. ja vykonávati katastrální
vceňování - Vceňovací instrukce
Praha, Ministerstvo
financí
1930
68+prílohy
221/10, 649/11
Tabulky k Návodu jak vykonávati
74000/31-III/6
katastrální měřické práce pro založení
pozemkového katastru původním
katastrálním řízením nebo pro jeho
obnovení novým katastrálním řízením
(instrukci A pro katastrální měřické práce)
Praha, Ministerstvo
financí
1931
prílohy
222/10, 672/11
Přílohy k Návodu jak vykonávati
74000/31-III/6
katastrální měřické práce pro založení
pozemkového katastru původním
katastrálním řízením nebo pro jeho
obnovení novým katastrálním řízením
(instrukci A pro katastrální měřické práce)
Praha, Ministerstvo
financí
1931
prílohy
1/31, 223/10
Návod VIII. jak vykonávati práce pro
55000/31-III/6, 109102/48-X/5
obnovení katastrálních map reprodukcí a
pro opatřování otisků katastrálních map a
jiných map nebo vyhotovení podle
pozemkového katastru + doplnění
Praha, Ministerstvo
financí
1931
32+prílohy+2
60000/30
224/10, 684/11
Tabulky pro převedení plošné míry
sáhové na míru metrickou
Praha, Ministerstvo
financí
1931
prílohy
225/10, 690/11
Návod A. jak vykonávati katastrální
74000/31-III/6
měřické práce pro založení pozemkového
katastru původním katastrálním řízením
nebo pro jeho obnovení novým
katastrálním řízením - instrukce A pro
katastrální měřické práce
Praha, Ministerstvo
financí
1932
348
226/10, 668/11
Návod B. jak vykonávati katastrální
130405/32-III/6
měřické práce pro založení pozemkového
katastru - Instrukce B pro katastrální
měřické práce
Praha, Ministerstvo
financí
1933
130+prílohy
227/10, 617/11
Podrobný návod jak v zemích Slovenské a 29368/33-III/6
Podkarpatskoruské využíti ve smyslu
ustanovení § 86, odst. 5., vl. nař. č.
64/1930 Sb. z. a n. starých komasačních
nebo jiných držbu upravujících
podrobných map při původním
katastrálním řízení nebo při reambulaci
(Návod pro využití starých komasačních
map)
Úprava držby na Slovensku
Praha, Ministerstvo
financí
1933
21+prílohy
Bratislava, vVrchný
súd
1933
308
1/1934
Zásady jak budovati dosavadní jednotnou 102.313/34-III/6
trigonometrickou síť katastrální
Praha, Ministerstvo
financí
1934
3
228/10, 616/11
Návod VI. jak vykonávati práce v
archivech map katastrálních
Praha, Ministerstvo
financí
1934
34+prílohy
229/10, 651/11
Tabulky pro výpočet katastrálního
výtěžku
Praha, Ministerstvo
financí
1935
prílohy
230/10, 603/11
Návod B. jak vykonávati katastrální
28821/36-III/6a
měřické práce pro založení pozemkového
katastru - Instrukce B pro katastrální
měřické práce - dodatek I.
Praha, Ministerstvo
financí
1936
57
621/11
79272/34-III/6
604/11, 675/11
Směrnice pro úpravu místopisného
názvosloví v pozemkovém katastru a v
topografických mapách
25000/36-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1936
11
231/10, 605/11
Návod jak vykonávati v zemích Slovenské 28200/36-III/6a
a Podkarpatskoruské práce pro nápravu
pozemkového katastru - instrukce pro
nápravu pozemkového katastru
Praha, Ministerstvo
financí
1936
130+prílohy
232/10, 606/11
Návod jak vykonávati v zemích Slovenské 136328/35-III/6a
a Podkarpatskoruské práce pro vedení
pozemkového katastru v katastrálních
územích s nesjednoceným katastrálním
operátem (Instrukce pro vedení
nesjednoceného operátu)
Praha, Ministerstvo
financí
1936
24+prílohy
3/1937, 233/10
Návod I. jak vykonávati práce pro
obnovení pozemkového katastru novým
katastrálním řízením - Instrukce pro
obnovení pozenkového katastru
70000/37-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1937
81+prílohy
639/11
Návod IV. jak vykonávati katastrální
vceňování - Vceňovací instrukce dodatky
158348/36-III/6a, 11689/37III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1937
prílohy
234/10, 505/11
Služební řád Úřadu pozemkového
katastru
100000/36-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1937
257+prílohy
659/11
Návod A. jak vykonávati katastrální
měřické práce pro obnovení
pozemkového katastru novým
katastrálním řízením - instrukce A pro
katastrální měřické práce - dodatek I.
80000/36-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1937
50+prílohy
655/11
Doplňky, úpravy a opravy - referátní
příloha B
80000/36-III/6a
1937
50+prílohy
237/10, 630/11
Návod V. jak projednávati žádosti o
měření na náklad stran podle ustanovení
§ 74 katastrálního zákona č. 177/1927
Sb. Z. a n. - Instrukce pro měření na
žádost a náklad stran
60000/37-III/6a
1938
24
Praha, Ministerstvo
financí
236/10, 628/11
Pŕílohy III. k návodu jak vykonávati práce 150000/37-III/6a
pro vedení pozemkového katastru v
územích se sjednocenými katastrálními
operáty (k instrukci pro vedení
pozemkového katastru)
Praha, Ministerstvo
financí
1938
prílohy
235/10, 602/11
Návod III. jak vykonávati práce pro
150000/37-III/6a
vedení pozemkového katastru v územích
se sjednocenými katastrálními operáty Instrukce pro vedení pozemkového
katastru
Praha, Ministerstvo
financí
1938
162
240/10
Anleitung, wie
60000/38-III/6a
Katastervermessungsarbeiten für die
Erneuerung des Grundkatasters durch ein
neues Katasterverfahren Auszuführen
sind - Unterweisung A für
Katastervermessungsarbeiten
Prag, Verlag des
finanzministeriums
1940
361
238/10, 627/11
Návod A. jak vykonávati katastrální
měřické práce pro obnovení
pozemkového katastru novým
katastrálním řízením - Instrukce A pro
katastrální měřické práce
60000/38-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1940
299
242/10, 601/11
Obrazce, tabulky a přílohy k návodu jak
vykonávati katastrální měřické práce pro
obnovení pozemkového katastru novým
katastrálním řízením (Instrukci A pro
katastrální měřické práce)
60000/38-III/6a
Praha, Ministerstvo
financí
1941
prílohy
241/10
Bilder, Tafeln und Anlagen zur Anleitung, 60000/38-III/6a
wie Katastervermessungsarbeiten für die
Erneuerung des Grundkatasters durch ein
neues Katasterverfahren Auszuführen
sind (zur Unterweisung A für
Katastervermessungsarbeiten)
Prag, Verlag des
finanzministeriums
1941
prílohy
243/10, 689/11
Inštrukcia pre vykonávanie pozemkovej
reformy na židovských
poľnohospodárskych nehnuteľnostiach
Bratislava, Prezídium
štátneho
pozemkového úradu
1942
15+prílohy
629/11, 678/11
Návod na vykonávanie meračských prác
pri výkupe pozemkov u stavebných správ
Slovenských železníc
Bratislava,
Ministerstvo dopravy
a verejných prác
1943
47
618/11, 685/11
Tabuľky na prevádzanie plošnej miery
siahovej na mieru metrickú
Bratislava,
Povereníctvo financií
1947
1+prílohy
1389/42-prez.
RÚPF-C-216/1947
519/11
Návod ako vykonávať práce pre založenie 4.500/49-VIII/22
alebo obnovenie pozemkového katastra
pri použití metódy leteckej
stereofotogrametrie - návrh F-1
Povereníctvo financií
1948
124+prílohy
5/1950
Směrnice pro vyhotovení výškopisných
plánů na polohopisném podkladě
katastrální mapy
4318/50-V/3
Praha, Ministerstvo
techniky
1950
11
1/1950, 674/11
Nivelační instrukce pro práce v
Československé jednotné nivelační síti
13000/50-V/2
Praha, Ministerstvo
techniky
1950
14
600/11
Vzorník písma
Bratislava, Slovenský
zememeračský a
kartografický ústav
1950
4+prílohy
532/11
Návod k vyhotovení Státní mapy 1:5000 - 6900/50-V/5
odvozené
Praha, Ministerstvo
techniky
1950
3+prílohy
8A/1951
Smernice pre poľné triangulačné práce
Praha, Štátny
zememeračský a
kartografický ústav
1951
36
3/1952
Směrnice pro úpravu pomístního
názvosloví
1875/13-měř.3-1952
Praha, Ministerstvo
stavebního průmyslu
1952
14
1a/1953, 598/11
Smernice na úpravu pomiestneho
názvoslovia
1119-mer.2-1952
Bratislava,
1953
Povereníctvo
stavebného priemyslu
13+prílohy
1/39/53, 504/11
Návod A. jak vykonávati katastrální
měřické práce pro obnovení
pozemkového katastru novým
katastrálním řízením - České znění
60000/38-III/6a
Bratislava, Štátne
nakladateľstvo
technickej literatúry
304
1953
496/76, 677/11
Sestavení a kresba map měřítek 1:25000 Topo-IV-5
a 1:50000
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1953
82+prílohy
1/54
Smernice pre technickú dokumentáciu
geodetických, topografických a
kartografických prác
21-5345/1954-239
Bratislava, SSGK
1954
5+prílohy
640/11
Seznam značek a vzory písma pro mapy
1:1000, 1:2000, 1:5000 (Příloha č.50 k
návodu A)
320/54
Praha, kartografický a 1954
reprodukční ústav
prílohy
594/11
Prozatimní směrnice pro a) klasifikaci
leteckých snímků, b) revisi dřívějších
měření, c) pro topografickou revisi, d)
pro zhotovení polního originálu na
podkladě fotoplánu
05577-TO
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1954
9+prílohy+10+4+7
500/76, 596/11
Směrnice pro určování vlícovacívh bodů
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1954
34+prílohy
662/11
Smluvené značky, zkratky a barvy,
užívané v katastrálních mapách,
příručních katastrálních mapách a polních
náčrtech
499/76, 595/11
Vysvětlivky k Topo-IV-4 a Topo-IV-5
05884-TO/1954
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1954
17
502/76, 593/11
Smluvené značky, vzory písma a zkratky
topografických map měˇítek 1:25000,
1:50000 a 1:100000
Topo-IV-4
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1954
prílohy
8b/1954
Dodatok k smerniciam pre poľné
triangulačné práce
Praha, Geodetický a
topografický ústav
1954
6+prílohy
prílohy
8c/1954
Návod pre výpočtové triangulačné práce
9250/54
Praha, Geodetický a
topografický ústav
1954
66+prílohy
663/11
Návrh slmuvených značek pro mapy v
měřítku 1:10000, 1:5000
241-15000/54
Praha, ÚSGK
1954
4+prílohy
827/11
Směrnice pro mapování v měřítkách
1:10000 a 1:5000
Praha, ÚSGK
1955
91+prílohy
01/55
Smernice pre založenie jednotnej
evidencie pôdy - doplnené vydanie
Bratislava, SSGK
1955
58
501/76, 676/11
Směrnice pro topografické práce v terénu 06799-TO/1955
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1955
94+prílohy
1/1956
Směrnice pro založení jednotné evidence 242-334-8000/56
půdy - doplněné vydání
Praha, ÚSGK
1956
54
13/56
Komentár k smerniciam na založenie
jednotnej evidencie pôdy
Bratislava, Oblastný
ústav geodézie a
kartografie
1956
70+prílohy
2/1956
Návod pro práce v Českoslovenké
241-330.4-14520/1956
jednotné nivelační síti - Nivelační návod návrh
Praha, ÚSGK
1956
50
4/1956
Technologický postup na výpočet
výškových rozdielov trigonometricky
meraných výšok v horských oblastiach
Bratislava, SSGK
1956
4+prílohy
22-6300/1955-327
22-5500-1956-227
21-4787/56-211
7a/56
Smernice pre vyhotoveniepísomného
operátu JEP mechanickým spôsobom
592/11
22-5200/1956-227
Bratislava, SSGK
1956
24
Smluvené značky a vzory písma pro mapy Topo-IV-7
měřítka 1:200000
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1956
prílohy
591/11
Smluvené značky pro topografické mapy
měřítka 1:1000000 (1:700000)
Praha, ÚSGK
1956
prílohy
590/11
Abecedný zoznam hesiel smerníc pre
mapovanie v merítkach 1:10000 a 1:5000
Bratislava, Oblastný
ústav geodézie a
kartografie
1956
10
589/11
Zmluvené značky pre kresbu topografí pri 8249-17/1956
triang. a zhusť. prácach
Bratislava,
Geodetický,
topografický a
kartografický ústav
1956
prílohy
16/56
Smernice pre založenie jednotnej
evidencie pôdy - doplnené vydanie
22-5500/1956-227
Bratislava, SSGK
1956
38
1d/56
Smernice pre založenie jednotnej
evidencie pôdy - dodatok č.1
22-2807/1956-227
Bratislava, SSGK
1956
8
2/45/56, 506/11
Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A
Bratislava, SSGK
1956
prílohy
4/56
Technická dokumentácia - pokyny pre
prácu v dokumentáciách
Bratislava, SSGK
1956
8
21-2442/1956-219a
5/56
Technická dokumentácia - pokyny pre
prácu v dokumentáciách - dodatok č.1
22-4920/1956-219a
Bratislava, SSGK
1956
2
6a/1957, 500/11
Směrnice pro revizi a údržbu
trigonometrických a zhušťovacích bodů
221-331.2-1500/57
Praha, ÚSGK
1957
27+prílohy
16/57
Smernice o označovaní druhov pozemkov
(kultúr) a charakteristikách pre účely
jednotnej evidencie pôdy a pre účely
dodávkovej povinnosti a výkupu
poľnohospodárskych výrobkov
Bratislava, ÚSGK +
Ministerstvo
potravinárskeho
priemyslu a výkupu
poľnohospodárskych
výrobkov
1957
2+prílohy
22/57
Dočasné smernice pre udržiavanie
jednotnej evidencie pôdy
22-5000/1957-227
Bratislava, SSGK
1957
13+prílohy
20/77
Směrnice pro geodeticko-topografické a
hydrografické práce na vodníh tocích
221-331.2-1500/57
Praha, ÚSGK
1957
12
66/1957, 501/11
Směrnice pro revisi a údržbu
221-330.3-10500/1957
trigonometrických a zhušťovacích bodů dodatek č.1
Praha, ÚSGK
1957
14
11/56
Směrnice pro sestavování projektové a
231-338.9-4265/1956
rozpočtové dokumentace kartografických
děl zpracovávaných a vydávaných v
resortu ÚSGK
Praha, ÚSGK
1957
7
3/1957, 683/11
Návod pro práce v Českoslovenké
241-330.4-14520/1956
jednotné nivelační síti - Nivelační návod návrh - přílohy
Praha, ÚSGK
1957
prílohy
15/57
Směrnice pro kontrolní, korektorskou a
231-338.9-9162/57
revisní činnost při výrobě kartografických
děl, vydávaných v resortu ÚSGK
Praha, ÚSGK
1957
17
502/11
Instrukce pro mapování v měřítkách
1:10000 a 1:5000 - Všeobecná část a
tacheometrické měření (topografická
instrukce)
Praha, ÚSGK
1957
92
1/1957
Smernice pre vyraďovanie (skartáciu)
písomností v rezorte Správy geodézie a
kartografie na Slovensku
01-1371/57-126
Bratislava, SSGK
1957
18+prílohy
2/1957
Pokyny k prevádzaniu smerníc o
vyraďovaní (skartácii) písomností
01-3028/1957-126
Bratislava, SSGK
1957
10
4/1957
Podrobné pokyny k provádění směrnic o
vyřazování (skartaci) písemností
021-911-5732/1957
Praha, ÚSGK
1957
10
588/11, 673/11
Výklad k dopytom na dohovorené značky 21-2983/1957-214
topografických máp 1:10000 a 1:5000
Bratislava, SSGK
1957
17+prílohy
4/57
Smernice pre jednotné vedenie evidencie 22-6164/1957-228
notársko-technických prác
Bratislava, SSGK
1957
6+prílohy
587/11
Ukázka tacheometrického zápisníku
221-331.0-12935/57
Praha, ÚSGK
1957
2+prílohy
4/1957
Směrnice pro začlenení polohopisných
deodetických základů ČSR do
souřadnicového systému roku 1953
221-330.3-716/57
Praha, ÚSGK
1957
4
691/11
Směrnice pro fotogrametrické práce v
měřítkách 1:10000 a 1:5000 - Část I.
Polní měřické práce F-1
221-336-7331/1957
Praha, ÚSGK
1957
64
692/11
Směrnice pro fotogrametrické práce v
měřítkách 1:10000 a 1:5000 - Část II.
Vyhodnocovací práce F-2
221-336-5868/1958
Praha, ÚSGK
1958
54
7/58
Směrnice pro vyhotovování nivelačních
údajů ve výškovém systému baltském po vyrovnání
221-330.4-4475/58
Praha, ÚSGK
1958
4
16a/1957, 35/77
Směrnice pro reprodukční úpravu
neutajovaných map velkých měřítek
231-338.00-13317/57
Praha, ÚSGK
1958
2
6/57, 586/11
Směrnice pro paralaktickou
polygonometrii
221-331.0-12750/1957
Praha, ÚSGK
1958
13+prílohy
18/58
Směrnice pro zobrazovací (kartografické) 231-338.00-6880/58
e reprodukční zpracování mpa v měřítku
1:2000 a 1:5000 pro projekty závlah a
odvodnění
Praha, ÚSGK
1958
6
7/1958
Směrnice pro revisi a údržbu
trigonometrických a zhušťovacích bodů
221-330.2-3460/58
Praha, ÚSGK
1958
29+prílohy
5/58
Instrukce pro práce v Československé
jednotné nivelační síti (Nivelační
instrukce)
221-330.4-4737/58
Praha, ÚSGK
1958
16
15a/1958
Kriteria pro schvalovací činnost ÚSGK
(SGK) při tvorbě a vydávání
kartografických děl
231-338.60-2516/58
Praha, ÚSGK
1958
3
16/58
Směrnice pro třídení hotových
kartografických výrobků vydávaných v
resortu ÚSGK
232-338.9-13314/1957
Praha, ÚSGK
1958
7+prílohy
Dodatek č.1 k Nivelačnímu návodu
221-330.4-9219/1958
Praha, ÚSGK
1958
9
Směrnice pro zřizování a evidenci
zhušťovacích a pomocných bodů
221-330.2-7000/58
Praha, ÚSGK
1958
14+prílohy
3/58
Pokyny pro údržbu přehledných map
správního rozdělení
231-338.7-3650/58
Praha, ÚSGK
1958
2
17/58
Směrnice pro 2. vydání Státní mapy
1:5000 - odvozené
231-338.01-6760/58
Praha, ÚSGK
1958
12
499/11
Směrnice pro údržbu topografické mapy v 221-331.5-8927/1959
měřítku 1:10000
Praha, ÚSGK
1959
14
31/59
Směrnice pro údržbu písemných operátů
jednotné evidence půdy (JEP)
mechanickým způsobem
Praha, ÚSGK
1959
18+prílohy
31a/59
Smernice pre údržbu písomných operátov 22-5364/1959-227
jednotnej evidencie pôdy
Bratislava, SSGK
1959
35+prílohy
2a/59
Dočasné smernice na úpravu
pomiestneho názvoslovia
21-3145/1959-218
Bratislava, SSGK
1959
11+prílohy
667/11
Směrnice pro převod výšek čs. jednotné
nivelační sítě III. Řádu a podrobných
nivelačních sítí do výškového systému
baltského - po vyrovnání
221-330.4-4930/1959
Praha, ÚSGK
1959
10+prílohy
222-334.1-10300/1959
584/11
Dohodnuté značky topografických máp v
mierkach 1:10000 a 1:5000 (Slovenské
znenie)
Praha, ÚSGK
1959
prílohy
531/11
Směrnice pro mapování ve velkých
měřítkách - návrh
Praha, ÚSGK
1959
81
498/76, 599/11
Převodový značkový klíč
585/11
Seznam smluvených značek pro mapy
velkých měřítek
28/59
Metodické a technologické zásady k
prevádzaniu spresňovania JEP
24/59
prílohy
Praha, ÚSGK
1959
prílohy
22-3341/1959-227
Bratislava, SSGK
1959
13
Smernice pre vedenie meračských
operátov JEP
22-3414/1959-227
Bratislava, SSGK
1959
35+prílohy
19/59
Směrnice pro distribuci map pro
hospodářskou výstavbu
232-339.62-10210/59
Praha, ÚSGK
1959
8
9/1959, 518/11
Instrukce pro sestavení katalogů
nivelačních bodů
221-330.4-10920
Praha, ÚSGK
1959
5+prílohy
9/59, 650/11
Inštrukcia pre zostavenie katalógov
nivelačných bodov
221-330.4-10920/1959
Praha, ÚSGK
1959
5+prílohy
21/59
Směrnice pro sestavování projektové a
231-338.9-5829/59
rozpočtové dokumentace kartografických
děl zpracovávaných a vydávaných v
resortu ÚSGK
Praha, ÚSGK
1959
8
14/57-59
Směrnice pro činnost Kartografické
informační služby kartografických a
reprodukčních ústavů v resortu ÚSGK
231-338.9-6026/59
Praha, ÚSGK
1959
9
22/59
Směrnice pro činnost odpovědných a
231-338.9-6000/59
technických redaktorů kartografických děl
Praha, ÚSGK
1959
13
7/60
Smernice pre jednotné vedenie evidencie 22-1601/1960-228
notársko-technických prác - opravy
Bratislava, SSGK
1960
1
529/11
Smérnice pro klasifikaci československé
trigonometrické sítě
221-0798/1960
Praha, ÚSGK
1960
7+prílohy
42/1960
Technologické směrnice pro analytickou
aerotriangulaci
221-336.0-8489/1960
Praha, ÚSGK
1960
12
10/1960
Dodatek č.2 k Nivelačnímu návodu
221-330.4-864/1960
Praha, ÚSGK
1960
3
13/1960
Dodatek č.3 k Nivelačnímu návodu
221-330.4-10011/1960
Praha, ÚSGK
1960
1
35/60
Směrnice pro obnovu pozemkové mapy
reprodukcí
232-338.9-11599/59
Praha, ÚSGK
1960
11
41/1960
Pokyny na udržování map velkých
měřítek, které byly vyhotoveny novým
měřením
507/11
222-334.1-13636/1960
Praha, ÚSGK
1960
3
Instrukce B pro udržování služebních map 222-202-1200/1960
velkých měřítek
Praha, ÚSGK
1960
164
20/60
Smérnice pro distribuci map prováděnou
ústavy geodézie a kartografie
Praha, ÚSGK
1960
8
1a/1960
Organizačný poriadok
508/11
Obrazce, tabulky a přílohy k instrukci B
10.60
Instrukce pro sestavení katalogů
trigonometrických bodů
9.60
Vysvetlivky a doplnky k smerniciam pre
revíziu a údržbu trigonometrických a
zhusťovacích bodov
45/60
Návod pro kartografické zpracování
23-338.9-10132/1960
topografických map v měřítkach 1:10000
a 1:5000 rytím a novými reprodukčními
postupy
14/61
Smernice pre rozmnožovanie katalógov
nivelačných bodov
232-339.60-6173/60
Bratislava, Geodetický 1960
ústav
33+prílohy
222-202-1200/1961
Praha, ÚSGK
1960
prílohy
221-330.2-2540/1960
Praha, ÚSGK
1960
8+prílohy
1960
20
Praha, ÚSGK
1960
16+prílohy
Praha, ÚSGK
1961
5
221-330.4-1644/61
14/61
Směrnice pro rozmnožování katalogů
nivelačních bodů
221-330.4-1644/62
Praha, ÚSGK
1961
5
15/61
Pokyny na sestavování katalogů
nivelačních bodů v poddolovaných
územích
221-330.4-4882/1961
Praha, ÚSGK
1961
2
7a/1961
Smluvené značky
technickohospodárskych map v měřítkách
1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000
(prozatimní vydání)
Praha, ÚSGK
1961
prílohy
8/1961
Instrukce pro technickohospodárské
mapování v měřítkách 1:500, 1:1000,
1:2000 a 1:5000 (prozatimní vydání)
221-331.0-5000/1961
Praha, ÚSGK
1961
118+prílohy
48/61
Technologické směrnice pro
aerotriangulaci na universálních strojích
221-336.0-11035/1961
Praha, ÚSGK
1961
28+prílohy
49/62
Instrukce pro mapování v měřítkách
1:10000 a 1:5000, druhý díl, měřické a
vyhodnocovací fotogrammetrické práce
(fotogrammetrická instrukce) - změny
221-336-3060/62
Praha, ÚSGK
1962
20
11a/1962
Pokyny pro budování zařízení na bodech 221-330.2-0193/1962
čs. státní trigonometrické sítě (vysvětlivky
a vzory ke směrnicím)
Praha, ÚSGK
1962
26
11/62, 655/11
Směrnice pro revizi a údržbu
trigonometrických bodů
221-330.2-3434/62
Praha, ÚSGK
1962
35+prílohy
12/62
Zásady pro dokumentaci triangulačních
údajů v třístupňových pásech Gaussova
zobrazení
221-330,2-11800/1962
Praha, ÚSGK
1962
5
13/1963
Směrnice pro založení a vedení
212-330,2-9966/63
dokumentace triangulačních údajů v
třístupňových pásech Gaussova zobrazení
v souřadnicovém systému 1942
Praha, ÚSGK
1963
8
14/1963
Dodatek č.1 ke směrnicím pro revizi a
údržbu trigonometrických bodů
Praha, ÚSGK
1963
1
51/63
Pokyny k vyhotovování přehledných plánů 222-335.1-1336/1962
půdních fondů socialistických
zemědělských závodů
Praha, ÚSGK
1963
8
29/63
Směrnice pro 2. vydání Státní mapy
1:5000 - odvozené
Praha, ÚSGK
1963
11
30/63
Směrnice pro kontrolní, korektorskou a
222-338.9-8550/1963
revisní činnost při výrobě kartografických
děl, vydávaných v resortu ÚSGK
Praha, ÚSGK
1963
9
50/63
Doplněk a pokyny k Instrukci pro
212-331.3-7447/63
mapování v měřítkách 1:10000 a 1:5000,
první díl (topograficklá instrukce)
Praha, ÚSGK
1963
2
2/63
Směrnice pro projektovou a rozpočtovou 221-322-6865/1963
dokumentaci geodetických prací a
kartografických děl
Praha, ÚSGK
1963
10
8.63
Smérnice k provedení usnesení vlády
č.491/63, jimiž se zajišťují opatření ke
zvýsení kvality geodetických a
kartografických prací v ústavech ÚSGK
221-070-9854/1963
Praha, ÚSGK
1963
6
57/64
Směrnice o evidenci chmelnic
23-335.1-1200/1964
Praha, ÚSGK
1964
19+prílohy
212-330.2-11625/63
222-338.01-1300/1963
56/64, 530/11
Směrnice o evidování chráněných území, 23-335.2-400/1964
chráněných objektů a ochranných pásem
na úseku státní památkové péče a státní
ochrany přírody ve služebních mapách a
pozemkových operátech středisek
geodézie
Praha, ÚSGK
1964
5
10/64
Pokyny na vyhotovování geometrických
plánů pro přvody a zápisy právních
vztahů v evidenci nemovitostí
23-334.9-8046/1964
Praha, ÚSGK
1964
6
582/11
Směrnice pro geodetickou a
kartografickou dokumentační službu v
oboru působnosti ÚSGK - 1.díl Organizace a dokumentační fondy
23-337-13000/1964
Praha, ÚSGK
1964
42
583/11
Směrnice pro geodetickou a
kartografickou dokumentační službu v
oboru působnosti ÚSGK - 2.díl - Pokyny
pro dokumentační práce
23-337-13001/1964
Praha, ÚSGK
1964
48+prílohy
31/64
Směrnice pro údržbu Základní mapy ČSSR 222-338.03-13700/1964
v měřítku 1:50000
Praha, ÚSGK
1964
6+prílohy
11/64
Směrnice ÚSGK pro geodetické práce v
investiční výstavbě
23-333.1-13900/1964
Praha, ÚSGK
1964
8
18/1964
Směrnice pro dolpňování katalogů
nivelačních bodů
212-330.4-4646/1964
Praha, ÚSGK
1964
7
581/11
Smluvené značky topografických map v
měřítkách 1:10000 a 1:5000 (České
znění)
Praha, ÚSGK
1965
prílohy
21/65
Seznam tiskopisů geodetické a
kartografické služby
Praha, ÚSGK
1965
prílohy
17/1965
Pokyny na založení všeobecných
dokumentací u středisek geodézie
23-337-10200/1965
Praha, ÚSGK
1965
15+prílohy
15/1965
Dodatek č.1 k směrnicím pro založení a
212-330.2-7520/65
vedení dokumentace triangulačních údajů
v tŕístupňových pásech v souřadnicovém
systému 1942
Praha, ÚSGK
1965
1
498/11
Technologický předpis pro vyhotovení
základního plánu závodu
23-333.0-200/1965
Praha, ÚSGK
1965
45+prílohy
102/77
Směrnice pro údržbu evidence
nemovitostí - část C (sumarizační práce)
23-334.5-9500/1966
Praha, ÚSGK
1966
27+prílohy
2/1966, 18/78
Organizačný poriadok
Bratislava,
Kartografický a
geodetický fond
1966
27+44+prílohy
580/11, 641/11
Značky základních
technickohospodářských map
Praha, Úřad pro
normalizaci a měření
1966
prílohy
527/11
Smernice pre miestne šetrenie a
23-334-5900/1966
obnovenie písomných operátov evidencie
nehnuteľností pri technickohospodárskom mapovaní
Praha, ÚSGK
1966
19+prílohy
427/11
Směrnice pro údržbu map evidence
nemovitostí
Praha, ÚSGK
1966
35
53/66
Směrnice pro odbornou teoretickou a
213-841-2412/1966
praktickou přípravu mládeže v pracovním
poměru
Praha, ÚSGK
1966
9+prílohy
DT 003.62:528.9:721.02
23-334-7600/1966
520/11
Směrnice pro zaměřování památkových
objektů a chráněných částí přírody
17/1967
23-333.3-13800/1965
Praha, ÚSGK
1966
56+prílohy
Směrnice pro údržbu trigonometrických
bodů - návrh
Praha, ÚSGK
1967
31+prílohy
10a/1967, 10b/1967
Návrh směrnice pro vyřazování (skartaci) 354-023-2776/67
písemností, map, plánů a měřických
operátů v resortu ÚSGK
Praha, ÚSGK
1967
50+prílohy
9.67
Pokyny pro koordinaci geodetických a
kartografických prací
Praha, ÚSGK
1967
5
80/67
Směrnice pro údržbu evidence
23-335/1967
nemovitostí - část D (Provádění územních
změn, změn hranic katastrálních území a
změn názvů obcí a katastrálních území)
Praha, ÚSGK
1967
27
81/67
Směrnice pro údržbu map evidence
nemovitostí - dodatek č.1
23-334-2742/1967
Praha, ÚSGK
1967
2
79/66
Metodický návod pro údržbu evidence
23-335-6800/1967
nemovitostí - část D (provádění územních
změn, změn hranic katastrálních území a
změn názvů obcí a katastrálních území)
Praha, ÚSGK
1967
53
38/67, 523/11
Zásady pro stanovení tiskových nákladů
map pro plánování a hospodářskou
výstavbu
12-338.00-1717/1967
Praha, ÚSGK
1967
4
40/1969
Zásady tvorby, vydání a rozšiřování
souboru map určených pro potřeby
národního hospodářství
6070/1968-5
Praha, ÚSGK
1968
8+prílohy
12-047-743/1967
19/68
Technologické postupy dokumentačných
prác
Bratislava,
Kartografický a
geodetický fond
1968
8
495/11
Nivelačná inštrukcia pre práce v
2440/1968-5
Československej jednotnej nivelačnej sieti
Bratislava, ÚSGK
1968
25
494/11
Nivelační instrukce pro práce v
Československé jednotné nivelační síti
2440/1968-6
Praha, ÚSGK
1968
25
526/11
Směrnice pro místní šetření a obnovení
2850/1968-6
písemných operátů evidence nemovitostí
při technickohospodářské mapování
Praha, ÚSGK
1968
20
6/68
Smernice pre evidenciu pozemkov ktoré
sú v správe a užívaní Ministerstva
národnej obrany
3184/1968-6
Praha, ÚSGK
1968
13
493/11
Návod pre zaobchádzanie s mapami a
písomnými operátmi evidencie
nehnuteľností na strediskách geodézie
3400/1968-6
Praha, ÚSGK
1968
11+prílohy
484/11
Smernice pre technickohospodárske
mapovanie
S-4/7-1969
Bratislava, SSGK
1969
49
42/1969, 247/11
Technická koncepcia tvorby a vydávania
máp pre hospodársku výstavbu v SSR
3-1819/1969
Bratislava, SSGK
1969
16+prílohy
11/69, 491/11
Smernice a skartačný poriadok pre
4-774/1969
vyraďovanie (skartáciu) písomností, máp,
plánov a meračských operátov v rezorte
Slovenskej správy geodézie a kartografie
Bratislava, SSGK
1969
80+prílohy
21/69, 522/11
Zoznam tlačív geodetickej a kartografickej 4-940/1969
služby
Bratislava, SSGK
1969
16
20/69, 521/11
Návod pre ukladanie častí evidencie
nehnuteľností na strediskách geodézie
N-71/4-1969
Bratislava, SSGK
1969
18+prílohy
13/1969, 624/11
Vyhotovovanie geometrických plánov a
geodetické práce menšieho rozsahu Technologický postup
TP-76-1969
Bratislava, SSGK
1969
42
528/11
Zaměřování změn pro mapy velkých
měřítek (technologický postup)
TP-71/3-1969
Praha, ČÚGK
1969
24+prílohy
84/69
Reambulácia polohopisu máp veľkých
mierok - Smernice
S-71/2-1969
Bratislava, SSGK
1969
12
85/69
Technologický postup na využitie
účelových máp
TP-78/1-1969
Bratislava, SSGK
1969
20+prílohy
41/69
Smernice pre údržbu uličnej mapy
Bratislavy v mierke 1:10000
S-88-1969
Bratislava, SSGK
1969
18
83/69, 489/11
Údržba operátov evidencie nehnuteľností - N-71/3-1969
časť A (vyšetrovanie zmien) - Návod
Bratislava, SSGK
1969
37+prílohy
490/11
Zoznam utajovaných skutočností v
odbore geodézie a kartografie a Zoznam
utajovaných skutočností ČÚGK a SSGK
Bratislava,
Ministerstvo vnútra
ČSSR
1969
20
SKU-102/69
82/69
Smernice pre údržbu máp evidencie
nehnuteľností - dodatok č.2
S-71/1-1969
Bratislava, SSGK
1969
9
12/70
Návod pre spracovanie mapových
podkladov pre sčítanie ľudu, domov a
bytov v roku 1970
3-452/1970
Bratislava, SSGK
1970
9+prílohy
515/11
Smernice pre miestne vyšetrovanie a
S-4/8-1970
obnovenie písomných operátov evidencie
nehnuteľností pri technickohospodárskom
mapovaní
Bratislava, SSGK
1970
32+prílohy
15/1970
Návod pre koordináciu geodetických a
kartografických prác
4-56/1970
Bratislava, SSGK
1970
8+prílohy
693/11
Smernice na zriaďovanie a evidenciu
zhusťovacích bodov
S-26/1-1970
Bratislava, SSGK
1970
11
13/1970, 252/11
Úprava riaditeľa SSGK, ktorou sa zriaďujú 4-223/1970
Slovenská názvoslovná komisia pri SSGK
a jej pomocné orgány (štatút)
Bratislava, SSGK
1970
13
22/70
Zameriavanie zmien pre mapy veľkých
mierok - Technologický postup
TP-71/6-1970
Bratislava, SSGK
1970
36+prílohy
87/70
Výnos - Založenie evidencie mapového
fondu
V-78/2-1970
Bratislava, SSGK
1970
11+prílohy
88/70
Zameriavanie zmien pre mapy veľkých
mierok - Návod
N-71/5-1970
Bratislava, SSGK
1970
13
89/70
Prevod máp evidencie nehnuteľností do
dekadickej mierky v systéme JTSK Technologický postup
TP-72/1-1970
Bratislava, SSGK
1970
51
22/1970, 251/11
Technologický postup pre založenie
dokumentácie pevných bodov
podrobného poľa v S-JTSK
TP-78/3-1970
Bratislava, SSGK
1970
14+prílohy
44/1970
Názvy listov ZM - ČSSR 1:50000 a
1:200000
3-1587/1970
Bratislava, SSGK
1970
7
7/70
Metodický návod pre údržbu evidencie
nehnuteľností - časť D - dodatok č.1
3-141/1970
Bratislava, SSGK
1970
6
24/70, 462/11
Návod na prácu v mapových službách
OÚG v Bratislave
4-1232/1970
Bratislava, SSGK
1970
13+prílohy
579/11
Seznam mapových značek (příloha 1 ke
Směrnici pro tvorbu základní mapy ČSSR
1:10000)
3300/1970-2
Praha, ČÚGK
1971
prílohy
248/11, 464/11
Návod pro vedení měřického náčrtu a
zápisníku měřených údajů určených ke
strojovému zpracování
2890/1971-2
Praha, ČÚGK
1971
28+prílohy
24/71
Prehliadka geodetických bodov technologický postup
TP-2/2-1971
Bratislava, SSGK
1971
12+prílohy
25/71
Technologický postup na opakované
TP-8/3-1971
vydanie Štátnej mapy 1:5000 - odvodenej
Bratislava, SSGK
1971
22+prílohy
463/11
Návod pro vedení předpisu pro kresbu a
výpočet výměr při strojovém zpracování
technickohospodářské mapy
253/11
3300/1971-2
Praha, ČÚGK
1971
22+prílohy
Údržba operátov evidencie nehnuteľností - N-71/9-1971
časť B - Návod
Bratislava, SSGK
1971
51+prílohy
23/71
Smernice na vyhlásenie platnosti
operátov evidencie nehnuteľností po
základnom technickohospodárskom
mapovaní (THM), účelovom THM a
reambulácii máp veľkých mierok
Bratislava, SSGK
1971
14+prílohy
47/1971
Smernice na tvorbu základnej mapy ČSSR S-82/1-1970, S-82/2-1970
v mierke 1:10000
Bratislava, SSGK
1971
6+14+16
91/71
Úprava na doplnenie mimorámových
údajov reprodukovaných máp EN
V-73/3-1971
Bratislava, SSGK
1971
8
19/72
Směrnice pro technickou nivelaci
2738/71-2
Praha, ČÚGK
1971
21
90/71
Smernice pre miestne vyšetrovanie a
S-4/8-1971
obnovenie písomných operátov evidencie
nehnuteľností pri technickohospodárskom
mapovaní - dodatok č.1
Bratislava, SSGK
1971
4+prílohy
15/72
Technologický postup pro určování
prostorových vztahů a rektifikaci
jeřábových drah
2171/1971-2
Praha, ČÚGK
1971
39+prílohy
623/11
Směrnice pro budování a udržování
Československých gravimetrických
základů
35/1971-2
Praha, ČÚGK
1971
25
S-71/10-1971
477/71, 478/71
klíč smluvených značek - Základní mapa
ČSSR 1:50000, Základní mapa ČSSR
1:200000
Praha, ČÚGK
1971
prílohy
497/11, 625/11
Technologický postup pro výpočty
2291/71-2
přesnosti vytyčovacích sítí, hlavních
polohových čar a os a hlavních výškových
bodů
Praha, ČÚGK
1971
19+prílohy
93/72
Metodický návod na údržbu evidencie
N-71/11-1972
nehnuteľností - časť D (vykonávanie
územných zmien, zmien hraníc
katastrálnych území a zmien názvov obcí
a katastrálnych území)
Bratislava, SSGK
1972
21+prílohy
66/73
Príloha 1 k Smerniciam pre tvorbu
základnej mapy ČSSR 1:10000 - Zoznam
mapových značiek
3-710/1970
Bratislava, SSGK
1972
prílohy
26/72
Technické mapy miest - návod
N-5/1-1971
Bratislava, SSGK
1972
44+prílohy
14/72, 496/11
Technologický postup pro vytyčování
dálnic
5874/1971-2
Praha, ČÚGK
1972
25
16/73, 255/11
Technologický postup pro mapování
podzemních prostor
4-63/1972
Praha, ČÚGK + SSGK 1972
33+prílohy
54/72
Návod na vedenie meračského náčrtu a
zápisníka meraných údajov určených na
strojové spracovanie výpočtových a
zobrazovacích prác
N-4/12-1972
Bratislava, SSGK
1972
19+prílohy
13/72
Banskomeračský predpis pre povrchové
dobývanie rúd a nerúd
750/1972
Bratislava, Slovenský
banský úrad
1972
66
116/08, 254/11
Smernice na budovanie a obnovu
československej trigonometrickej siete
94/72, 256/11
S-2/4-1972
Bratislava, SSGK
1972
28
Smernice na miestne vyšetrovanie a
S-4/10-1972
obnovenie písomných operátov evidencie
nehnuteľností pri technickohospodárskom mapovaní
Bratislava, SSGK
1972
37+prílohy
66/73, 117/08
Smernice na tvorbu Základnej mapy ČSSR S-8/4-1972
v mierke 1:25 000
Bratislava, SSGK
1972
36+prílohy
30/72, 26/08
Reambulácia polohopisu máp veľkých
mierok - Technologický postup
TP-71/12-1972
Bratislava, SSGK
1972
36
55/72
Vyhotovenie prvotných dokladov
evidencie nehnuteľností samočinným
počítačom (predbežný TP)
TP-71/13-1972
Bratislava, SSGK
1972
16+prílohy
95/72, 428/11
Technologický postup na rembuláciu,
TP-72/2-1972
údržbu a obnovu máp evidencie
nehnuteľností fotogrametrickou metódou
s prevodom týchto máp do S-JTSK a
dekadickej mierky
Bratislava, SSGK
1972
58+prílohy
27/72
Smernice na vyhotovenie základnej mapy 3-3989/1971
závodu a základnej mapy sídliska
Bratislava, SSGK
1972
19+prílohy
31/72
Technologický postup na podrobné
TP-4/15-1972
meranie pri THM geodetickými metódami
a jeho grafické spracovanie
Bratislava, SSGK
1972
64+prílohy
29/72, 28/72
Technologický postup na vyhotovenie
technickohospodárskej mapy 1:5000 odvodenej
Bratislava, SSGK
1972
12+vzorový list
TP-4/14-1972
19/73, 430/11
Zriaďovanie a evidencia zhusťovacích
bodov - technologický postup
TP-2/3-1972
Bratislava, SSGK
1972
21+prílohy
485/11
Návod na vedenie predpisov pre kresbu a N-4/11-1972
výpočet výmer pri strojovom spracovaní
THM
Bratislava, SSGK
1972
15+prílohy
25/72
Výnos - Založenie evidencie fondu máp
EN v S-JTSK
V-78/4-1972
Bratislava, SSGK
1972
10+prílohy
48/73, 429/11
Návod na kartografické a reprodukčné
N-4/13-1972
spracovanie THM vyhotovenej strojovým
spôsobom
Bratislava, SSGK
1972
8+pílohy
28/08
Návod na geodetickú a kartografickú
dokumentačnú službu v odbore
pôsobnosti SSGK
4-918/1972
Bratislava, SSGK
1972
5
249/11
Prílohy k Dokumentačnému poriadku
4-948/1972
geodetickej a kartografickej
dokumentácie v odbore pôsobnosti SSGK
Bratislava, SSGK
1972
prílohy
1/08
Dokumentačný poriadok v odbore
pôsobnosti SSGK
4-948/1972
Bratislava, SSGK
1972
57
9/72, 578/11
Návod na úpravu geografického
názvoslovia
4-721/1972
Bratislava, SSGK
1972
15+prílohy
250/11
Slovenská kartografická terminológia
Bratislava, SSGK
1972
240
67/73
Príloha 1 k Smerniciam pre tvorbu
základnej mapy ČSSR 1:25000 - Zoznam
mapových značiek
4-651/72
Bratislava, SSGK
1973
prílohy
492/11
Štatút Slovenského úradu geodézie a
kartografie
S-1535/1973
Bratislava, SÚGK
1973
21
96/73
Smernice o evidencii pozemkov, ktoré sú 4-1410/1973
v správe a v užívaní Federálneho
ministerstva národnej obrany
Bratislava, SÚGK
1973
12
258/11
Návod na koordináciu geodetických a
kartografických prác
4-3954/1973
Bratislava, SÚGK
1973
40
57/73
Dodatok č.1 k predbežnému TP na
vyhotovenie prvotných dokladov EN
samočinným počítačom
4-435/1973
Bratislava, SSGK
1973
5+prílohy
58/73
Údržba písomných operátov EN
samočinným počítačom (predbežný
technologický postup)
TP-71/14-1973
Bratislava, SÚGK
1973
30+prílohy
13/73
Organizačný poriadok
3122/1-1973
Bratsilava, Geodetický 1973
ústav, n.p.
43+prílohy
257/11
Smernice na technickú niveláciu
S-6/1-1973
Bratislava, SÚGK
1973
16
68/73
Smernice na údržbu Základnej mapy
ČSSR v mierke 1:50000
S-8/5-1973
Bratislava, SÚGK
1973
12+prílohy
69/73
Zásady pro údržbu základní mapy
1:50000
2079/1973-2
Praha, ČÚGK
1973
10+prílohy
1/73
Smernice na koordináciu a metodické
riadenie kontrolnej činnosti v rezorte
SÚGK a Zásady na zvyšovanie kvality
geodetických a kartografických prác a
výrobkov v organizáciách SÚGK
KÚ-4050/1973, KÚ-4051/1973
Bratislava, SÚGK
1973
11+prílohy,
22+prílohy
18/75
Instrukce pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - F1 Metodické pokyny pro geodetickou
dokumentaci traťových tunelů
5512/74/HGM
Praha, ČÚGK
1974
17
99/75
Smernice na zameriavanie zmien v
mapách evidencie nehnuteľností
4-1297/1974
Bratislava, SÚGK
1974
13
97/74
Pokyny na postup pri oznamovaní údajov 4-2624/1974
z operátov pozemkového katastra a pri
vydávaní kópií, odpisov a výpisov z týchto
operátov
Bratislava, SÚGK
1974
4
19/75
Instrukce pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - E1 - Značky,
zkratky a popis pro geodetické podklady
projektů a pro geodetickou dokumentaci
ukončené výstavby metra
6355/74/HGM
Praha, ČÚGK
1974
9+prílohy
101/76
Směrnice pro vyhotovování
geometrických plánů a vytyčování hranic
pozemků
4000/1975-22
Praha, ČÚGK
1975
21+prílohy
33/75
Smernice na technickohospodárske
mapovanie
3-1982/1973
Bratislava, SÚGK,
Praha, ČÚGK
1975
60
577/11
Směrnice pro zakládání a vedení evidence 28298/74-013
železničních nemovitostí u správ drah
Praha, Federální
ministerstvo dopravy
1975
80+prílohy
34/75
Prílohy k smerniciam na
technickohospodárske mapovanie
706/11
3-1982/1973
Bratislava, SÚGK,
Praha, ČÚGK
1975
prílohy
Předpisy pro geodetické práce při
1407/75/HGM
výstavbě a provozu metra - F2 - Pokyny
pro geodetickou dokumentaci nástupištní
části stanic metra
Praha, ČÚGK
1975
15
709/11
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - F6 - Pokyny
pro úpravu originálů a otisků geodetické
dokumentace ukončené výstavby metra
1899/75/HGM
Praha, ČÚGK
1975
8+prílohy
705/11
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - C2 Technologický postup pro hloubkové a
připojovací měření svislou šachtou při
hlubinném ražení tunelů a stanic metra
5035/75/HGM
Praha, ČÚGK
1975
28+prílohy
704/11
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - B1 - Pokyny
pro vypracování geodetické části
projektové dokumentace ochranného
pásma metra
4241/75/HGM
Praha, ČÚGK
1975
8
708/11
Předpisy pro geodetické práce při
2039/75/HGM
výstavbě a provozu metra - F4 - Pokyny
pro geodetickou dokumentaci depa metra
Praha, ČÚGK
1975
18+prílohy
707/11
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - F3 - Pokyny
pro geodetickou dokumentaci vestibulů,
hal a služebních prostor stanic metra
Praha, ČÚGK
1975
12
70/76, 516/11
Porovnávací kľúč značiek topografickej
mapy 1:10000 a základnej mapy 1:10000
Bratislava, SÚGK
1975
prílohy
100/76
Směnice pro zaměřování nemovitých
kulturních památek
Praha, ČÚGK
1976
13
1408/75/HGM
6510/1975-22
21/77
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - F8 Ukázkové listy geodetické dokumentace
stanic a tunelů
3569/76/HGM
Praha, ČÚGK
1976
prílohy
261/11, 465/11
Pokyny na tvorbu technických predpisov
Zásady jednotného systému predpisov v
odvetví geodézie a kartografie
N-2592/1976
Bratislava, Praha,
SÚGK + ČÚGK
1976
13+7+prílohy
576/11
Mapové značky a směrnice pro
Topo-IV-3
zpracování topografických map měřítek
1:25000, 1:50000, 1:100000 a 1:200000
Praha, Ministerstvo
národní obrany
1976
25+prílohy
486/11
Pokyny na zabezpečenie správy a
ochrany národného majetku v správe
Geodetického ústavu, nár. podnik,
Bratislava
Bratislava, Geodetický 1976
ústav n.p.
26
49/77
Projekt tvorby a vydania Základnej mapy 3-1868/1977
ČSSR 1:10000 v 1. vydaní
Bratislava, Správa
1977
geodézie a kartografie
47+prílohy
14/77, 567/11
Súbor právnych predpisov z odboru
geodézie a kartografie a súvisiace
predpisy
Bratislava, SÚGK
1977
82
103/77, 487/11
Inštrukcia na zobrazenie hranice
984 432 I/77
zastavaného územia obce stanovenej na
účely ochrany poľnohospodárskeho
pôdneho fondu v pozemnkových mapách
evidencie nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1977
4
485/11
Prevádzkový poriadok pre automobilovú
techniku Geodetického ústavu, n.p.,
Bratislava
Bratislava, Geodetický 1977
ústav n.p.
30+prílohy
104/77
Dočasné pokyny na vyplňovanie tlačív
4-418/1977
"Zmeny v registračných listoch chmeľníc"
a "Hromadné zmeny v registračných
listoch chmeľníc"
Bratislava, SÚGK
7+prílohy
2517-33/1976-Be
1874/33/1977-Be
1977
259/11
Predbežný metodický návod na založenie 4-1266/1977
evidencie právnych vzťahov k nehnuteln.
na základe vyšetrovania v obci
Bratislava, SÚGK
1977
10
36/77
Pokyny na vyhotovovanie a evidenciu
ortofotomáp
3-554/1977
Bratislava, SÚGK
1977
3
37/78
Metodický návod na využitie výsledkov
merania pre Základné lesnícke mapy
1:5000 pri technickohospodárskom
mapovaní
984 000 MN-1/77
Bratislava, SÚGK
1977
11
566/11
Úprava dodávateľsko-odberateľských
4-3752/1977
vzťahov medzi štátnymi hospodárskymi
organizáciami SÚGK a krajskými správami
geodézie a kartografie pri vykonávaní
rezortných geodetických a
kartografických prác a vydávaní
kartografických diel podľa zákona č.
46/1971 Z., o geodézii a kartografii
Bratislava, SÚGK
1977
36+prílohy
23/78
Předpisy pro geodetické práce při
984 392 M-7/77
výstavbě a provozu metra - A3 Metodický návod pro komparaci světelých
dálkoměrů, používaných na metru
Praha, ČÚGK
1978
10+prílohy
22/78
Předpisy pro geodetické práce při
výstavbě a provozu metra - C5 Metodický návod pro fotogrammetrické
měření příčných profilů tunelů metra
984 391 M-5/77
Praha, ČÚGK
1978
17+prílohy
107/78, 260/11
Smernica na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov
984 240 S/77
Bratislava, SÚGK
1978
16+prílohy
22/78
Technologický postup pre opakované
nivelácie
Bratislava, SÚGK
1978
prílohy
40/78
Metodický návod na číselnú obnovu
pozemkových máp vyhotovených v SJTSK
Bratislava, SÚGK
1978
8
984 217 MN-2/78
29/79
Metodický návod pro mikrofilmovou
dokumentaci geodetických a
kartografických elaborátů
24/79
984 822 MN-1/79
Praha, ČÚGK
1979
24+prílohy
Pokyny pre zabezpečovanie leteckého
3-2245/1979
meračského snímkovania v rezorte SÚGK
Bratislava, SÚGK
1979
3
25/79
Metodický návod pro vytyčování
výškových stavebních objektů
Praha, ČÚGK
1979
25+prílohy
60/80
Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia 3-5600/1979
pri vykonávaní geodetických a
kartografických prác
Bratislava, SÚGK
1979
68+prílohy
59/80
Technologický postup pro
mikrosnímkování geodetických a
kartografických elaborátů
Praha, ČÚGK
1980
32+prílohy
26/80
Metodický návod pro geodetické práce při 984 315 MN-1/80
montáži, kontrole a rektifikaci rotačních
pecí
Praha, ČÚGK
1980
46+prílohy
111/80
Instrukce pro zakládání a vedení
984 444 I/77
podnikových evidencí půdy socialistických
zemědělských organizací
Praha, ČÚGK
1980
9+prílohy
112/80
Instrukce pro zápis práva užívání lesních
pozemků k zajištění lesní výroby a
ostatních funkcí lesa do evidence
nemovitostí
984 493 I/78
Praha, ČÚGK
1980
5
113/80
Instrukce o zápisu práva užívání zákona 984 492 I/76
č.123/1975 S., o užívání půdy a jiného
zemědělského majetku k zajištění výroby,
do evidence nemovitostí
Praha, ČÚGK
1980
5
984 391 MN-1/79
984 822 TP-1/79
517/11
Směrnice pro vyhotovování
geometrických plánů a vytyčování hranic
pozemků
984 240 S/75
Praha, ČÚGK
1980
20+prílohy
Technologický postup pro vedení
984 431 TP-4/81
písemného operátu evidence nemovitostí
na mikrofiších
Praha, ČÚGK
1981
13+prílohyy
263/11
Zásady tvorby a vydávania názvoslovných 3-2000/1981
publikácií
Bratislava, SÚGK
1981
11
262/11
Instrukce pro práce ve výškových
bodovích polích
Praha, ČÚGK
1981
12
264/11
Základné princípy tvorby a využívania AIS 3-4000/1981
GaK
Bratislava, SÚGK
1981
16
466/11
Úprava dodávateľsko-odberateľských
vzťahov na zabezpečenie plnenia
štátnych úloh rezortu
2-27/1981
Bratislava, SÚGK
1981
50+prílohy
31/81
Úprava SÚGK o povinných pracovných
výtlačkoch
3-203/1981
Bratislava, SÚGK
1981
3
44/81
Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR 984 210 S/81
velkého měřítka
Praha, ČÚGK
1981
15
503/11
Odvetvový triednik medzinárodného
desatinného triedenia pre geodéziu a
kartografiu
Bratislava, Výskumný 1982
ústav geodézie a
kartografie
92
984 130 I/81
528
25/08, 32/08
Inštrukcia na práce v polohových
bodových poliach
984 120 I/82
Bratislava, SÚGK
1982
13+Dodatok1/84 +
prílohy 984 121 I/93
29/08
Inštrukcia na práce vo výškových
bodových poliach
984 130 I/82
Bratislava, SÚGK
1982
14
568/11
Podniková smernica č.2 na činnosť
zodpovedných a technických redaktorov
kartografických diel
101-1378/83
Bratislava, Slovenská
kartografia, n.p.
1982
16
268/11
Inštrukcia na práce v ťiažových bodových 984 140 I/82
poliach
Bratislava, SÚGK
1982
11
8/08
Smernica na tvorbu Základnej mapy ČSSR 984 210 S/81
veľkej mierky
Bratislava, SÚGK
1982
15
267/11, 511/11
Technologický postup pro vyhotovení
984 210 TP-4/82
měřického originálu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka a pro výpočet výměr
Praha, ČÚGK
1982
44+prílohy
18/82, 265/11
Technologický postup pro výpočet
souřadnic podrobných bodů
Praha, ČÚGK
1982
46+prílohy
13/82
Mapa využitia zeme SSR - metodický
návod
Banská bystrica,
1982
Učebné pomôcky n.p.
9
115/82, 525/11
Smernice o evidencii pozemkov, ktoré sú 3-408/1982
v správe a v užívaní Federálneho
ministerstva národnej obrany - dodatok
č.1/82
Bratislava, SÚGK
3
984 210 TP-3/82
1982
524/11
Pokyny na ochranu utajovaných
skutočností pri zobrazovaní na mapách dodatok č.3/82
3-409/1982
Bratislava, SÚGK
1982
3
17/82, 512/11
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu geodetickými
metodami
984 210 TP-1/82
Praha, ČÚGK
1982
32+prílohy
14/82, 513/11
Metodický návod pro tvorbu Základní
mapy ČSSR velkého měřítka
984 210 MN-1/82
Praha, ČÚGK
1982
36
15/82
Metodický návod pro tvorbu Základní
mapy ČSSR velkého měřítka - přílohy
985 210 MN-1/82
Praha, ČÚGK
1982
prílohy
266/10, 514/11
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu fotogrammetrickými
metodami
984 210 TP-2/82
Praha, ČÚGK
1982
34+prílohy
16/82, 269/11
Smernica na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov - dodatok č. 1/82
984 240 S/77
Bratislava, SÚGK
1982
3
30/08
Inštrukcia na lektorovanie kartografických 984 600 I-1/81
diel
Bratislava, SÚGK
1982
8
31/08
Inštrukcia na úpravu tiráží a uvedenia
výhrady autor.práva v publikáciách
vydávaných v rezorte SÚGK
984 600 I-2/81
Bratislava, SÚGK
1982
19
61/83
Technologický postup pro vyhotovení
operátu PEP-4
984 444 TP-1/83
Praha, ČÚGK + MZAV 1983
ČSR
18+prílohy
274/11
Pokyny na tvorbu a vydávanie predpisov
v jednotnom systéme technických
predpisov v odbore geodézie a
kartografie
119/08
3-682/1983
Bratislava, SÚGK
1983
48+prílohy
Metodický návod na doplňovanie a
984 120 MN-1/83
obnovu československej trigonometrickej
siete
Bratislava, SÚGK
1983
26+prílohy
22/83
Metodický návod pro doplňování a
obnovu Československé trigonometrické
sítě
984 120 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
25+prílohy
118/08
Metodický návod na údržbu
trigonometrických bodov
984 125 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
33+prílohy
21/83
Metodický návod pro údržbu
trigonometrických bodů
984 125 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
32+prílohy
123/08, 275/11
Metodický návod na meranie dĺžok
svetelnými diaľkomermi
984 126 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
32+prílohy
46/84, 270/11, 271/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 611 08 I/83
Státní mapy 1:5000 - odvozené
Praha, ČÚGK
1983
13+prílohy
27/1983, 272/11
Technologický postup pro měření a
výpočty v základním tíhovém bodovém
poli
984 141 TP-1/83
Praha, ČÚGK
1983
26+prílohy
118/83
Metodický návod pro vedení podnikové
evidence půdy u socialistických
zemědělských organizací
984 444 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
20+prílohy
127/84
Instrukce pro zakládání a vedení
984 444 I/77
podnikových evidencí půdy socialistických
zemědělských organizací - dodatek č.1/83
Praha, ČÚGK
1983
6
128/84
Zápis vecných bremien do evidencie
nehnuteľností - pokyn
Bratislava, SÚGK
1983
2
21/83, 273/11
Technologický postup pro tvorbu Základní 984 210 TP-5/83
mapy ČSSR velkého měřítka
přepracováním původní mapy
Praha, ČÚGK
1983
22
116/83
Instrukce pro vedení evidence
nemovitostí
984 400 I/83
Praha, ČÚGK
1983
32+prílohy
33/83
Metodický návod pro mikrofilmovou
dokumentaci geodetických a
kartografických elaborátů
984 822 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
29+prílohy
280/11
Metodický návod na zriaďovanie,
určovanie a vyhľadávanie bodov
podrobného polohového bodového poľa
984 128 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
29+prílohy
26/1983
Metodický návod pro zřizování, určování a 984 128 MN-1/83
vyhledávání bodů podrobného
polohového bodového pole
Praha, ČÚGK
1983
28+prílohy
122/08
Metodický návod na budovanie, obnovu a 984 130 MN-1/83
údržbu výškových bodových polí
Bratislava, SÚGK
1983
38+prílohy
279/11
Technologický postup na technickú
niveláciu
Bratislava, SÚGK
1983
15+prílohy
3-4083/1983
984 133 TP-2/83
124/08
Technologický postup na vyhotovovanie
nivelačných údajov
984 134 TP-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
18+prílohy
23/83
Technologický postup pro vyhotovení
nivelačních údajů
984 134 TP-1/83
Praha, ČÚGK
1983
18+prílohy
277/11
Metodický návod na určovanie
priestorových vzťahov žeriavových dráh
984 311 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
20+prílohy
120/08, 282/11
Metodický návod na meranie rozpätia
mostov mostových žeriavov
984 312 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
12+prílohy
278/11
Metodický návod na meranie posunov a
deformácií stavebných objektov
geodetickými metódami
984 313 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
35+prílohy
121/08
Metodicý návod na geodetické práce pri
montáži, kontrole a rektifikácii rotačných
pecí
984 315 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
48+prílohy
276/11
Metodický návod na vytyčovanie
výškových stavebných objektov
984 391 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
25+prílohy
6/08
Inštrukcia na vedenie evidencie
nehnuteľnosti
984 400 I/83
Bratislava, SÚGK
1983
31+prílohy
281/11
Metodický návod na vedenie evidencie
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v
evidencii nehnuteľností
984 410 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1983
42+prílohy
467/11
Metodický návod pro vedení evidence
právních vztahů k nemovitostem v
evidenci nemovitostí
984 410 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
57
123/83
Metodický návod pro zjišťování změn v
evidenci nemovitostí
984 420 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
29+prílohy
468/11
Metodický návod pro vedení evidence
právních vztahů k nemovitostem v
evidenci nemovitostí - přílohy
985 410 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
prílohy
126/84
Metodický návod pro založení subregistru 984 410 MN-2/83
doplňkových informací o vlastnictví
(subregistr D)
Praha, ČÚGK
1983
19+prílohy
117/83
Metodický návod pro zadávání výstupních 984 431 MN-2/83
sestav z registru evidence nemovitostí
Praha, ČÚGK
1983
13+prílohy
125/08
Metodicky návod na dodávku výstupných 984 431 MN-2/83
zostáv z registra evidencie nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1983
8+prílohy
119/83
Instrukce pro místní šetření a obnovu
operátů evidence nemovitostí
984 450 I/83
Praha, ČÚGK
1983
37+prílohy
18/1983
Technologický postup pro údržbu bodů
základního tíhového bodového pole
984 142 TP-1/83
Praha, ČÚGK
1983
23+prílohy
33/08
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/83
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1983
39+prílohy
40/08
Inštrukcia na tvorbu,obnovu a vydávanie 984 611 08 I/83
Štátnej mapy 1:5000 - odvodenej
Bratislava, SÚGK
1983
12+prílohy
48/84
Metodický návod pro podrobné měření
výškopisu map velkých měřítek
983 230 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
35+prílohy
47/84
Metodický návod pro tvorbu technické
mapy města
984 232 MN-2/83
Praha, ČÚGK
1984
24+prílohy
31/84, 288/11
Technologický postup pro měření a
výpočty v ČSJNS a pro opakované
nivelace (textová část)
984 133 TP-1/84
Praha, ČÚGK
1984
98
32/84
Technologický postup pro měření a
výpočty v ČSJNS a pro opakované
nivelace (přílohová část)
984 133 TP-1/84
Praha, ČÚGK
1984
prílohy
294/11
Dlhodobý výhľad rozvoja geodézie a
3-2077/1984
kartografie v rezorte SÚGK do roku 1995
Bratislava, SÚGK
1984
106
89/85, 469/11
Inštrukcia na práce v polohových
bodových poliach - dodatok č. 1/84
984 120 I/82
Bratislava, SÚGK
1984
1
38/08
Inštrukcia na činnosť pracovísk
kartografickej polygrafie v krajoch
735 240 I-1/84
Bratislava, SÚGK
1984
11
33/84
Technologický postup pro technickou
nivelaci
984 133 TP-2/83
Praha, ČÚGK
1984
14+prílohy
297/11
Technologický postup na meranie a
výpočty v ČSJNS a na opakované
nivelácie
984 133 TP-1/84
Bratislava,SÚGK
1984
104+prílohy
132/08
Technologický postup na meranie a
výpočty v základnom tiažovom bodovom
poli
984 141 TP-1/83
Bratislava, SÚGK
1984
28+prílohy
299/11
Technologický postup na údržbu
základného tiažového bodového poľa
984 142 TP-1/83
Bratislava, SÚGK
1984
25+prílohy
302/11
Metodický návod na tvorbu Základnej
mapy ČSSR veľkej mierky
984 210 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1984
52
126/08
Metodický návod na tvorbu Základnej
mapy ČSSR veľkej mierky - prílohy
984 210 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1984
prílohy
17/08
Smernica o účelových mapách veľkých
mierok
984 230 S/84
Bratislava, SÚGK
1984
9+prílohy
287/11
Směrnice o účelových mapách velkých
měřítek
984 230 S/84
Praha, ČÚGK
1984
10+prílohy
286/11
Instrukce pro lektorování kartografických 984 600 I-1/84
děl
Praha, ČÚGK
1984
8
285/11
Instrukce pro činnost pracovišť
kartografické polygrafie v krajích
Praha, ČÚGK
1984
10
735 240 I/84
284/11
Instrukce pro úpravu tiráží a uvedení
výhrady autorského práva v publikacích
vydávaných v resortu ČÚGK
290/11
984 600 I-2/84
Praha, ČÚGK
1984
21
Metodický návod pro vytyčení a zeměření 983 291 MN-1/84
zátopové čáry
Praha, ČÚGK
1984
13
51/1984, 289/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
984 612 MN-1/83
vydávání Státní mapy 1:5000 - odvozené
Praha, ČÚGK
1984
31+prílohy
291/11
Metodický návod pro tvorbu mapových
podkladů k projektování staveb
984 233 MN-1/84
Praha, ČÚGK
1984
29
292/11
Metodický návod pro mapování
podzemních prostor
984 231 MN-1/84
Praha, ČÚGK
1984
27+prílohy
125/83
Metodický návod pro provádění změn v
písemném operátu evidence nemovitostí
984 431 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1983
49+prílohy
293/11
Smernica na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov - dodatok č. 2/84
984 240 S/77
Bratislava, SÚGK
1984
3+prílohy
127/08
Úprava SÚGK o zápise osobného
984 412 S/84
vlastníctva k bytu, vlastníctva spoločných
častí domu, spoluvlastníctva k pozemku
alebo práva spoločného osobného
užívania pozemku v EN
Bratislava, SÚGK
1984
3
128/08
Metodický návod na zisťovanie zmien v
evidencii nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1984
27+prílohy
984 420 MN-1/83
129/08, 298/11
Metodický návod na meranie a
984 423 MN-1/84
zobrazovanie zmien a na výpočet výmer v
evidencii nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1984
41
295/11
Metodický návod na meranie a
984 423 MN-1/84
zobrazovanie zmien a na výpočet výmer v
evidencii nehnuteľností - prílohy
Bratislava, SÚGK
1984
prílohy
133/08, 301/11
Metodický návod na vykonávanie zmien v 984 431 MN-1/83
písomnom operáte evidencie
nehnuteľností
Bratislava,SÚGK
1984
35+prílohy
131/08
Metodický návod na vykonávanie zmien v 984 431 MN-3/84
číselných výsledkoch a v prehľade čísiel
bodov meračského operátu evidencie
nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1984
10+prílohy
15/08
Inštrukcia na sumarizáciu údajov
evidencie nehnuteľností
984 440 I/84
Bratislava, SÚGK
1984
19+prílohy
37/08
Inštrukcia na evidovanie nehnuteľných
kultúrnych pamiatok, chránených častí
prírody a ich ochranných pásiem v
evidencii nehnuteľností
984 491 I-1/84
Bratislava, SÚGK
1984
14+prílohy
13/08
Inštrukcia na evidovanie kúpeľných území 984 491 I-2/84
a ochranných pásiem prírodných liečivých
zdrojov v evidencii nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1984
10+prílohy
2/08
Inštrukcia na evidovanie nehnuteľností v
správe a v užívaní Federálneho
ministerstva národnej obrany
984 494 I/84
Bratislava, FMNO +
SÚGK
1984
17+prílohy
130/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Štátnej mapy 1.5000 odvodenej
984 612 MN-1/84
Bratislava, SÚGK
1984
31+prílohy
283/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-2/84
Základnej mapy ČSSR 1:50000
Bratislava, SÚGK
1984
11+prílohy
134/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
984 614 MN-2/84
vydávanie základnej mapy ČSSR 1:50000
Bratislava, SÚGK
1984
18+prílohy
22/83
Smernica na štandardizáciu geografického 984 600 S-1/84
názvoslovia
Bratislava, SÚGK
1984
5
300/11
Pokyny na činnosť Zabezpečovacieho
mikrofilmového archívu
984 823 P-1/84
Bratislava, GÚ
1984
9+prílohy
133/84
Instrukce pro sumarizaci údajů evidence
nemovitostí
984 440 I/83
Praha, ČÚGK
1984
18+prílohy
309/11
Metodický návod pro tvorbu a vydávání
Základní mapy ČSSR 1:10 000
984 221 MN-1/85
Praha, ČÚGK
1985
27+prílohy
309/11
Metodický návod pro obnovu a vydávání
Základní mapy ČSSR 1:10 000
984 221 MN-2/85
Praha, ČÚGK
1985
19+prílohy
321/11
Zoznam geodetických a kartografických
tlačív rezortu SÚGK a ČÚGK
3-1525/1985
Bratislava, SÚGK
1985
prílohy
322/11
Pokyny na tvorbu a vydávanie predpisov
v jednotnom systéme technických
predpisov v odbore geodézie a
kartografie - dodatok č. 2/85
3-2196/1985
Bratislava, SÚGK
1985
8
320/11
Pokyny na tvorbu a vydávanie predpisov
v jednotnom systéme technických
predpisov v odbore geodézie a
kartografie
575/11
Technologický postup na výpočet
súradníc podrobných bodov
330/11
Metodický návod na zriaďovanie,
určovanie a vyhľadávanie bodov
podrobného polohového bodového poľa
42/08, 341/11, 342/11
3-682/1983
3-1157/1984
3-2196/1984
1985
51+prílohy
Bratislava, Výskumný 1985
ústav geodézie a
kartografie
45+prílohy
Bratislava, SÚGK
1985
32+prílohy
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 221 I/84
Základnej mapy ČSSR 1:10000
Bratislava, SÚGK
1985
11+prílohy
136/08, 328/11
Metodický návod na tvorbu a vydávanie
Základnej mapy ČSSR 1:10 000
984 221 MN-1/85
Bratislava, SÚGK
1985
29+prílohy
136/08, 324/11
Metodický návod na obnovu a vydávanie
Základnej mapy ČSSR 1:10000
984 221 MN-2/85
Bratislava, SÚGK
1985
18+prílohy
143/08, 326/11
Metodický návod na podrobné meranie
výškopisu máp veľkých mierok
984 230 MN-1/84
Bratislava, SÚGK
1985
34+prílohy
329/11
Metodický návod na mapovanie
podzemných priestorov
984 231 MN-1/84
Bratislava, SÚGK
1985
29+prílohy
332/11
Metodický návod na tvorbu Základnej
mapy závodu
984 232 MN-1/84
Bratislava, SÚGK
1985
29+prílohy
984 128 MN-1/85
Bratislava, SÚGK
54/85, 331/11
Metodický návod na tvorbu Technickej
mapy mesta
984 232 MN-2/84
Bratislava, SÚGK
1985
24+prílohy
142/08, 327/11
Metodický návod na tvorbu mapových
podkladov na projektovanie stavieb
984 233 MN-1/84
Bratislava, SÚGK
1985
28
337/11
Metodický návod na vytýčenie a meranie 984 291 MN-1/84
zátopovej čiary
Bratislava, SÚGK
1985
14
335/11
Metodický návod na vytyčovanie diaľníc
984 391 MN-2/84
Bratislava, SÚGK +
Federálne min.
dopravy
1985
25+prílohy
336/11
Metodický návod na kontrolné meranie
984 391 MN-3/85
geometrických parametrov diaľníc a ciest
Bratislava, SÚGK +
Federálne min.
dopravy
1985
32+prílohy
39/08, 334/11
Inštrukcia na evidenciu a sumarizáciu
chmeľníc
Bratislava, SÚGK +
MPaV SSR
1985
14+prílohy
33/08, 323/11
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/83
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 1/85
Bratislava, SÚGK
1985
8+prílohy
3/08
Inštrukcia na evidovanie nehnuteľností v 984 495 I/85
správe a v užívaní Federálneho
ministerstva vnútra a Ministerstva vnútra
SSR
Bratislava, SÚGK
1985
12+príl.
141/08, 325/11
Metodický návod na štandardizáciu
geografického názvoslovia
Bratislava, SÚGK
1985
26+prílohy
984 442 I/85
984 600 MN-1/85
35/08, 333/11
Smernica na štandardizáciu geografického 984 600 S-1/84
názvoslovia
Bratislava, SÚGK
1985
10
139/08, 140/08
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu fotogrammetrickými
metodami - dodatek č. 1/85
984 210 TP-2/82
Praha, ČÚGK
1985
7
135/08
Metodický návod na údržbu Základnej
mapy ČSSR 1:50 000
984 614 MN-3/85
Bratislava, SÚGK
1985
22+prílohy
137/08, 339/11
Metodický návod na prípravu
dokumentačných fondov na
mikrosnímkovanie
984 823 MN-2/85
Bratislava, SÚGK
1985
18+prílohy
317/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 612 I/83
Státní mapy 1:5000 - odvozené - dodatek
č. 1/85
Praha, ČÚGK
1985
7+prílohy
311/11
Metodický návod pro tvorbu Základní
984 210 MN-1/82
mapy ČSSR velkého měřítka - dodatek č.
1/85
Praha, ČÚGK
1985
7
310/11
Metodický návod pro tvorbu technické
mapy města - dodatek č. 1/85
984 232 MN-2/83
Praha, ČÚGK
1985
3+prílohy
304/11
Metodický návod pro založení a vedení
subregistru doplňkových údajů o
vlastnicktví (subregistr D) - dod. č. 1/85
984 410 MN-2/83
Praha, ČÚGK
1985
7+prílohy
303/11
Metodický návod pro vedení evidence
právních vztahů k nemovitostem v
evidenci nemovitostí - přílohy
984 410 MN-1/85
Praha, ČÚGK
1985
prílohy
305/11, 470/11
Metodický návod pro zřizování, určování a 984 128 MN-1/85
vyhledávání bodů podrobného
polohového bodového pole
Praha, ČÚGK
1985
34+prílohy
306/11
Metodický návod pro zpracování
geodetické části dokumentace
skutečného provedení staveb
984 396 MN-1/85
Praha, ČÚGK
1985
30+prílohy
316/11
Instrukce pro evidenci a sumarizaci
chmelnic
984 442 I/85
Praha, ČÚGK
1985
14+prílohy
308/11
Technologický postup pro výpočet
souřadnic podrobných bodů - dodatek č.
1/85
984 210 TP-3/82
Praha, ČÚGK
1985
9+prílohy
313/11
Směrnice o způsobu zápisu ososbního
vlastnictví k bytu, spoluvlastnictví
společných částí domu, spoluvlastnictví
pozemku nebo práva společného
osobního užívání pozemku do evidence
nemovitostí
984 412 S/85
Praha, ČÚGK
1985
6+prílohy
312/11
Instrukce pro sumarizaci údajů evidence
nemovitostí
984 440 I/85
Praha, ČÚGK
1985
17+prílohy
38/85
Instrukce pro práce v polohovýh
bodových polích - dodatek č. 1/84
984 120 I/81
Praha, ČÚGK
1985
1
142/85
Technologický postup pro sestavování
evidenčních údajů o pozemcích s
vyjádřením jejich bonitních tříd
984 443 TP-1/85
Praha, ČÚGK
1985
12+prílohy
314/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 221 I/85
Základní mapy ČSSR 1:10000
Praha, ČÚGK
1985
12
315/11
Instrukce pro evidování nemovotostí ve
správě a v užívání federálního
ministerstva vnitra a ministerstva vnitra
ČSR
984 495 I/85
Praha, ČÚGK
1985
11+prílohy
139/08, 307/11
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu geodetickými
metodami - dodatek č. 1/85
984 210 TP-1/82
Praha, ČÚGK
1985
8+prílohy
338/11
Metodický návod na budovanie a
využívanie mikrofilmových dokumentácií
984 823 MN-3/85
Bratislava, SÚGK
1985
15+prílohy
138/08, 340/11
Technologický postup na
mikrosnímkovanie dokumentačných
fondov v rezorte SÚGK
984 823 TP-1/85
Bratislava, SÚGK
1985
38+prílohy
318/11
Technologický postup na podrobné
meranie polohopisu fotogrametrickými
metódami
Bratislava, Výskumný 1985
ústav geodézie a
kartografie
38+prílohy
319/11, 431/11
Technologický postup na vyhotovenie
základnej mapy ČSSR veľkej mierky a na
výpočet výmer
Bratislava, Výskumný 1985
ústav geodézie a
kartografie
45+prílohy
31/1985, 720/11
Technologický postup pro vyhotovení
geodetických údajů trigonometrických
bodů
Praha, Geodetický a
kartografický podnik
n.p.
1985
13+prílohy
473/11
Technologický postup na meranie v
polohových sieťach lokalít jadrových
elektrární
Bratislava, Výskumný 1986
ústav geodézie a
kartografie
27+prílohy
472/11
Technologický postup na trigonometrické
určovanie výškových rozdielov v plochých
terénoch
Bratislava, Výskumný 1986
ústav geodézie a
kartografie
35+prílohy
6952/85-1050
30/1986, 721/11
Technologický postup pro signalizaci
bodů polohových bodových polí
33/1986, 34/1986
6707/85
Praha, Geodetický a
kartografický podnik
n.p.
1986
19+prílohy
Technologický postup pro doplňování a
3185/1985
obnovu Československé trigonometrické
sítě (textová část) + (přílohová část 1) +
(přílohová část 2)
Praha, Geodetický a
kartografický podnik
n.p.
1986
56+2xprílohy
471/11
Technologický postup na meranie osnov
smerov a dĺžok v územnom rozsahu
lokalít jadrových elektrární
Bratislava, Výskumný 1986
ústav geodézie a
kartografie
20+prílohy
357/11
Metodický návod na určovanie bodov
podrobného polohového bodového poľa
aerotrianguláciou
984 128 MN-2/86
Bratislava, SÚGK
1986
20+prílohy
147/08
Metodický návod na spoločný zber
informácií na obnovu ZM ČSSR 1:10 000
a topografickej mapy 1:25 000
984 222 MN-1/86
Bratislava, SÚGK +
FMNO
1986
27
146/08, 358/11
Metodický návod na spracovanie
geodetickej časti dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavieb
984 396 MN-1/85
Bratislava, SÚGK
1986
31+prílohy
6/08
Inštrukcia na vedenie evidencie
nehnuteľností - dodatok č. 1/86
984 400 I/83
Bratislava, SÚGK
1986
5
353/11
Metodický návod na vedenie evidencie
984 410 MN-1/83
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v
evidencii nehnuteľností - dodatok č. 1/86
Bratislava, SÚGK
1986
7+prílohy
39/08, 355/11
Inštrukcia na evidenciu a sumarizáciu
chmeľníc - dodatok č. 1/86
Bratislava, SÚGK +
MPaV SSR
1986
3+prílohy
984 442 I/85
34/08, 356/11
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/83
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 2/86
Bratislava, SÚGK
1986
3+prílohy
350/11, 545/11
Instrukce pro provádění změn hranic a
názvů katatastrálných území a pro
vyhotovení mapových a číselných
podkladů ke změnám územných celků
984 452 I/86
Praha, ČÚGK
1986
26+prílohy
347/11, 549/11
Metodický návod pro určování bodů
podrobného polohového bodového pole
aerotriangulací
984 128 MN-2/86
Praha, ČÚGK
1986
20+prílohy
715/11
Technologický postup pro kontrolní
29-645-86
měření geometrických parametrů mostů,
vodních toků a podzemních a nadzemních
vedení
Zbídy, Výzkumný
ústav geodetický,
topografický a
kartografický
1986
29+prílohy
714/11
Technologický postup pro podrobné
vytyčování panelových a skeletových
budov
29-646-86
Zbídy, Výzkumný
ústav geodetický,
topografický a
kartografický
1986
30+prílohy
713/11
Technologický postup pro budování
vytyčovacích sítí liniových staveb
29-644-86
Zbídy, Výzkumný
ústav geodetický,
topografický a
kartografický
1986
29
343/11
Metodický návod pro tvorbu základní
mapy závodu - dodatek č. 2/86
984 232 MN-1/83
Praha, ČÚGK
1986
5
344/11, 544/11
Metodický návod pro společný sběr
informací pro obnovu Základní mapy
ČSSR 1:10000 a topografické mapy
1:25000
984 222 MN-1/86
Praha, ČÚGK + FMNO 1986
27
345/11
Technologický postup pro sumarizaci
984 441 TP-1/86
sektorových přehledů a úhrnných hodnot
druhů pozemků
Praha, ČÚGK
26+prílohy
1986
346/11, 543/11
Metodický návod pro údržbu Základní
mapy ČSSR 1:50000
348/11
984 614 MN-3/86
Praha, ČÚGK
1986
26+prílohy
Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR 984 210 S/81
velkého měřítka - dodatek č. 1/86
Praha, ČÚGK
1986
3
349/11
Zásady spolupráce ČÚGK, SÚGK a FMNO - 3-2894/1986
17 při tvorbě a obnově map středních
měřítek na území ČSSR v letech 19861990
Praha, ČÚGK +
Bratislava, SÚGK +
FMNO - 17
1986
12
546/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
vydávání Základní mapy ČSSR 1:50000
Praha, ČÚGK
1986
17+prílohy
34/08
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/83
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 3/86
Bratislava, SÚGK
1986
4
547/11, 572/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 614 I-2/85
Základní mapy ČSSR 1:50000
Praha, ČÚGK
1986
11+prílohy
14/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 600 I-3/86
kartografických diel pre verejnosť
Bratislava, SÚGK
1986
17
43/08, 144/08, 359/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-4/86
Základnej mapy ČSSR 1:100000
Bratislava, SÚGK
1986
10+prílohy
145/08, 354/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Základnej mapy ČSSR
1:100000
Bratislava, SÚGK
1986
22+prílohy
984 614 MN-2/85
984 614 MN-4/86
31/87, 351/11, 352/11
Technologický postup na matematické
definovanie hraníc a výmer územných
celkov (textová časť + prílohy)
3-3473/1986
Bratislava, SÚGK
1986
20+prílohy
148/87
Pokyny na poskytovanie kópií, odpisov a
výpisov z evidencie nehnuteľností,
identifikácie parciel a využívanie
dokumentačných fondov
3-974/1987
Bratislava, SÚGK
1987
3
148/08, 367/11
Metodický návod na meranie dĺžok
svetelnými diaľkomermi
984 126 MN-1/87
Bratislava, SÚGK
1987
28+prílohy
4/08
Inštrukcia na vykonávanie zmien hraníc a 984 452 I/87
názvov katastrálnych území a na
vyhotovenie mapových a číselných
podkladov k územným zmenám
administratývnych jednotiek
Bratislava, SÚGK
1987
22+prílohy
36/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 600 I-4/87
kartografických diel pre školy
Bratislava, SÚGK +
Min. školstva SSR
1987
16
44/08, 150/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 615 I-2/87
mapy okresov SSR 1:50000
Bratislava, SÚGK
1987
9+prílohy
151/08
Technologický postup pro technickou
nivelaci
984 614 TP-2/85
Praha, ČÚGK
1987
15+prílohy
711/11
Prozatimní technologický postup pro
sjednocení společného polohopisu
pozemkové mapy a TMP
TP MIS-IO TVY 1/87
Praha, Racionalizační 1987
a informační středisko
hl. města Prahy
6+prílohy
363/11, 364/11, 716/11,
717/11
Instrukce pro dokumentaci výsledků
geodetických a kartografických prací
984 800 I/86
Praha, ČÚGK
21+prílohy
1987
360/11, 534/11
Metodický návod pro měření délek
světelnými dálkoměři
984 126 MN-1/87
Praha, ČÚGK
1987
30+prílohy
361/11, 719/11
Metodický návod pro technickou a
všeobecnou dokumentaci
984 810 MN-1/86
Praha, ČÚGK
1987
38+prílohy
541/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 615 I-5/86
Mapy okresů ČSR 1:100000
Praha, ČÚGK
1987
11
540/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
vydávání Mapy okresů ČSR 1:100000
984 615 MN-5/86
Praha, ČÚGK
1987
18+prílohy
537/11, 538/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu avydávání
Mapy krajů ČSR 1:200000
984 615 I-3/86
Praha, ČÚGK
1987
10+prílohy
536/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
vydávání Mapy krajů ČSR 1:200000
984 615 MN-3/86
Praha, ČÚGK
1987
17+prílohy
535/11
Technologický postup pro technickou
nivelaci
984 614 MN-2/85
Praha, ČÚGK
1987
15+prílohy
362/11, 573/11
Metodický návod pro ústřední
dokumentaci
984 810 MN-2/86
Praha, ČÚGK
1987
24+prílohy
365/11, 539/11
Instrukce pro práce ve výškových
bodových polích
984 130 I/81
Praha, ČÚGK
1987
12
542/11
Metodický návod pro mikrografickou
dokumentaci výsledků geodetických a
kartografických prací
984 823 MN-1/86
Praha, ČÚGK
1987
27+prílohy
366/11, 550/11
Instrukce pro práce v polohovýh
bodových polích (ve znění dodatku č.
1/84)
984 120 I/81
Praha, ČÚGK
1987
11
149/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Mapy okresov SSR 1:50 000
984 615 MN-2/87
Bratislava, SÚGK
1987
14+prílohy
700/11
Prozatímní technologický postup pro
TP MIS-IO TVY 2/87
sjednocení mapové dokumentace správců
technického vybavení na území, pro něž
je vydána TMP
Praha, Racionalizační 1987
a informační středisko
hl. města Prahy
19+prílohy
533/11, 712/11
Prozatimní metodický návod pro tvorbu a MN MIS-IO TVY 1/87
údržbu Digitální technické mapy Prahy
Praha, Racionalizační 1987
a informační středisko
hl. města Prahy
16+prílohy
698/11
Prozatímní technologický postup pro
TP MIS-IO TVY 3/87
vyhotovení měřického náčrtu a
zpracování geodetické části dokumentace
skutečného provedení stavby pro účely
DTMP
Praha, Racionalizační 1987
a informační středisko
hl. města Prahy
9+prílohy
697/11
Prozatímní technologický postup pro sběr TP MIS-IO TVY 4/87
dat pro registry technického vybavení
báze dat UDOM digitalizací TMP
Praha, Racionalizační 1987
a informační středisko
hl. města Prahy
20+prílohy
696/11
Prozatímní technologický postup pro sběr TP MIS-IO TVY 5/87
dat o změnách objektů a vedení pro
registry realizovaných objektů báze dat
ZMEN
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
10+prílohy
699/11
Prozatimní pokyny pro dokumentaci
materiálů vzniklých při provozování MISIO TVY
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
12+prílohy
P MIS-IO TVY 2/88
371/11, 563/11
Metodický návod pro tvorbu Základní
mapy ČSSR velkého měřítka ve znění
dodatku č. 1/85 a dodatku č. 2/88
984 210 MN-1/82
Praha, ČÚGK
1988
39
46/89
Metodický návod pro budování, obnovu a 984 130 MN-1/83
údržbu výškových bodovích polí - dodatek
č. 1/88
Praha, ČÚGK
1988
8
158/08, 381/11
Metodický návod na rozmnožovanie máp 735 241 MN-1/88
veľkých mierok
Bratislava, SÚGK
1988
12
157/08, 382/11
Metodický návod na obnovu máp
evidencie nehnuteľností
984 217 MN-1/88
Bratislava, SÚGK
1988
25+prílohy
375/11
Metodický návod pro tvorbu Základní
mapy ČSSR velkého měřítka - Přílohy dodatek č. 2/88
984 210 MN-1/82
Praha, ČÚGK
1988
4
154/08
Technologický postup pro tvorbu Základní 984 210 TP-5/83
mapy ČSSR velkého měřítka
přepracováním původní mapy ve znění
dodatku č. 1/88
Praha, ČÚGK
1988
30
385/11
Smernica na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov - dodatok č. 3/88
984 240 S/77
Bratislava, SÚGK
1988
3
565/11
Instrukce pro místní šetření a obnovu
operátů evidence nemoctostí
984 450 I/88
Praha, ČÚGK
1988
40+prílohy
14/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 600 I-3/86
kartografických diel pre verejnosť
Bratislava, SÚGK
1988
16
24/08
Smernica na štandardizáciu geografického 984 600 S-1/84
názvoslovia
Bratislava, SÚGK
1988
10
35/1988
Technologický postup pro měření a
výpočty v ČSJNS a pro opakované
nivelace - dodatek č. 1/88
984 133 TP-1/84
Praha, ČÚGK
1988
5
724/11
Technologický postup na meranie a
výpočty v ČSJNS a na opakované
nivelácie - dodatok č.1/88
985 133 TP-1/84
Bratislava, SÚGK
1988
4
41/08, 383/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 612 I/83
Štátnej mapy 1:5000 odvodenej dodatok č. 1/88
Bratislava, SÚGK
1988
11+prílohy
384/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Štátnej mapy 1.5000 odvodenej
Bratislava, SÚGK
1988
36+prílohy
45/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 615 I-1/88
Mapy administratívneho rozdelenia krajov
SSR 1:200 000
Bratislava, SÚGK
1988
8+prílohy
156/08, 379/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 615 I-4/88
administratívnej mapy krajov SSR
1:200000
Bratislava, SÚGK
1988
9+prílohy
153/08, 378/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Mapy administratívneho
rozdelenia krajov SSR 1:200 000
984 615 MN-1/88
Bratislava, SÚGK
1988
16+prílohy
557/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
vydávání Základní mapy ČSSR 1:100000
984 614 MN-4/87
Praha, ČÚGK
1988
16+prílohy
984 612 MN-1/88
556/11, 558/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 614 I-4/87
Základní mapy ČSSR 1:100000
Praha, ČÚGK
1988
11+prílohy
374/11
Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR 984 210 S/81
velkého měřítka - dodatek č. 2/88
Praha, ČÚGK
1988
5
372/11, 561/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
984 612 MN-1/83
vydávání Státní mapy 1:5000 - odvozené dodatek č. 2/88
Praha, ČÚGK
1988
6
369/11, 560/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 600 I-3/88
kartografických děl pro veřejnost
Praha, ČÚGK
1988
14
368/11, 564/11
Instrukce pro vedení evidence
nemovitostí
984 400 I/88
Praha, ČÚGK
1988
33+prílohy
710/11
Prozatímní technologický postup pro
ukládání dat do báze dat UDOM
TP MIS-IO TVY 6/88
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
16+prílohy
695/11
Prozatímní technologický postup pro
ukládání dat do báze ZMEN
TP MIS-IO TVY 7/88
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
13+prílohy
694/11
Prozatímní technologický postup pro sběr TP MIS-IO TVY 10/88
dat pro registry projektovaných objektů
báze dat ZMEN
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
7+prílohy
569/11
Prozatimní technologický postup pro sběr TP MIS-IO TVY 11/88
dat pro údržbu báze dat UDOM převodem
z báze dat ZMEN
Praha, Racionalizační 1988
a informační středisko
hl. města Prahy
11+prílohy
370/11
Metodický návod pro zaměřování a
984 423 MN-1/83
zobrazování změn a pro výpočet výměr v
evidenci nemovitostí - dodatek č. 2/88
Praha, ČÚGK
1988
9
373/11, 562/11
Metodický návod pro založení a vedení
subregistru doplňkových údajů o
vlastnicktví (subregistr D) - dodatek č.
2/88
Praha, ČÚGK
1988
6+prílohy
376/11
Technologický postup pro vyhotovení
984 210 TP-4/82
měřického originálu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka a pro výpočet výměr dodatek č.1/88
Praha, ČÚGK
1988
13
377/11
Metodický návod pro zjišťování změn v
evidencii nemovitostí - dodatek č. 1/88
984 420 MN-1/85
Praha, ČÚGK
1988
9+prílohy
140/08
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu fotogrammetrickými
metodami - dodatek č. 2/88
984 210 TP-2/82
Praha, ČÚGK
1988
9+prílohy
152/08, 380/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie administratívnej Mapy krajov
SSR 1:200 000
984 615 MN-4/88
Bratislava, SÚGK
1988
19+prílohy
155/08
Technologický postup pro výpočet
souřadnic podrobných bodů
984 210 TP-3/88
Praha, ČÚGK
1988
16+prílohy
159/08
Metodický návod na tvorbu a obnovu
tlačových podkladov topografickej mapy
1:25 000
984 619 MN-3/88
Bratislava, SÚGK +
FMNO
1988
31+prílohy
559/11
Metodický návod pro tvorbu a obnovu
tiskových podkladů topografické mapy
1:25000
984 619 MN-3/88
Praha, ČÚGK + FMNO 1988
984 410 MN-2/83
29
554/11
Instrukce pro standardizaci barev map
pro hospodářskou výstavbu
735 241 I/89
Praha, ČÚGK
1989
7+prílohy
46/08
Inštrukcia na štandardizáciu farieb máp
pre hospodársku výstavbu
735 241 I/89
Bratislava, SÚGK
1989
7+prílohy
391/11, 574/11
Metodický návod pro zřizování, určování a 984 128 MN-1/85
vyhledávání bodů podrobného
polohového bodového pole - dodatek č.
1/89
Praha, ČÚGK
1989
6+prílohy
387/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
984 612 MN-1/83
vydávání Státní mapy 1:5000 - odvozené dodatek č. 3/89
Praha, ČÚGK
1989
3
386/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 612 I/83
Státní mapy 1:5000 - odvozené - dodatek
č. 2/89
Praha, ČÚGK
1989
3
388/11
Metodický návod pro údržbu
984 125 MN-1/83
trigonometrických bodů - dodatek č. 1/89
Praha, ČÚGK
1989
7
389/11, 553/11
Metodický návod pro tvorbu, obnovu a
vydávání Základní mapy ČSSR 1:25000
984 614 MN-1/89
Praha, ČÚGK
1989
29+prílohy
555/11
Metodický návod pro zadávání výstupních 984 851 MN-1/89
sestav z registru evidence nemovitostí
Praha, ČÚGK
1989
23+prílohy
701/11
Technologický postup na komparáciu
oceľových meracích pásiem na
stupnicovom komparátore
Bratislava, Výskumný 1989
ústav geodézie a
kartografie
9+prílohy
162/08, 390/11
Technologický postup pro vyhotovení
984 210 TP-4/89
měřického originálu Základní mapy ČSSR
velkého měřítka a pro výpočet výměr
Praha, ČÚGK
1989
34+prílohy
160/08
Metodický návod na zriaďovanie,
984 128 MN-1/85
určovanie a vyhľadávanie bodov
podrobného polohového bodového poľa dodatok č. 1/89
Bratislava, SÚGK
1989
5+príl.
7/08, 16/08
Inštrukcia na vedenie evidencie
nehnuteľností
984 400 I/89
Bratislava, SÚGK
1989
35+prílohy
5/08, 9/08
Inštrukcia na preverovanie zapísaných
právnych vzťahov k nehnuteľnostiam v
evidencii nehnuteľností
984 411 I/89
Bratislava, SÚGK
1989
8
296/11, 474/11
Metodický návod na meranie a
984 423 MN-1/84
zobrazovanie zmien a na výpočet výmer v
evidencii nehnuteľností - dodatok č. 1/89
Bratislava, SÚGK
1989
8+prílohy
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 3-3026/1989
Administratívnej mapy SSR 1:400000
Bratislava, SÚGK
1989
3+prílohy
6/08
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/89
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
Bratislava, SÚGK
1989
45+prílohy
48/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-1/89
Základnej mapy ČSSR 1:25000
Bratislava, SÚGK
1989
10+prílohy
163/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
984 614 MN-1/89
vydávanie Základnej mapy ČSSR 1:25000
Bratislava, SÚGK
1989
27+prílohy
47/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 616 I-5/89
Mapy mesta SSR 1:10000
Bratislava, SÚGK
1989
9+prílohy
703/11
Metodický návod na budovanie a údržbu
výškových vytyčovacích sietí rýchlodráhy
984 392 MN-2/89
Bratislava, SÚGK
1989
40+prílohy
161/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Mapy mesta SSR 1:10000
984 616 MN-5/89
Bratislava, SÚGK
1989
19+prílohy
166/08
Metodický návod na tvorbu podkladovej
mapy rýchlodráhy
984 233 MN-2/90
Bratislava, SÚGK
1990
19+prílohy
165/08
Metodický návod na budovanie a údržbu 984 392 MN-1/89
polohových vytyčovacích sietí rýchlodráhy
Bratislava, SÚGK
1990
53+prílohy
87/08, 396/11
Metodický návod na zisťovanie zmien v
evidencii nehnuteľností - dodatok č.1/89
984 420 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1990
10+prílohy
397/11
Metodický návod na zisťovanie zmien v
evidencii nehnuteľností - dodatok č.2/90
984 420 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1990
7
393/11
Instrukce pro vedení evidence
nemovitostí - dodatek č. 1/90
984 400 I/88
Praha, ČÚGK
1990
20+prílohy
401/11
Instrukce pro místní šetření a obnovu
operátů evidence nemovitostí - dodatek
č. 1/90
984 450 I/88
Praha, ČÚGK
1990
7+prílohy
392/11
Metodický návod na budovanie, obnovu a 984 130 MN-1/83
údržbu výškových bodových polí dodatok č. 2/90
Bratislava, SÚGK
1990
10+prílohy
395/11
Instrukce pro evidování památkově
984 491 I-1/84
chráněných nemovitostí, chráněných částí
přírody a jejich ochranných pásem v
evidenci nemovitostí - dodatek č. 1/90
Praha, ČÚGK
1990
4+prílohy
394/11
Instrukce pro evidování lázeňských území 984 491 I-2/84
a ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů v evidenci nemovitostí - dodatek č.
1/90
Praha, ČÚGK
1990
4
702/11
Technologický postup na zjednotenie
overovania svetelných diaľkomerov na
testovacej základnici Hlohovec
Bratislava, Výskumný 1990
ústav geodézie a
kartografie
10+prílohy
167/08
Metodický návod pro provádění změn v
písemném operátu evidence nemovitostí
Praha, ČÚGK
1990
25+prílohy
168/08, 400/11
Metodický návod na vykonávanie zmien v 984 431 MN-1/83
písomnom operáte evidencie
nehnuteľností - dodatok č. 1/90
Bratislava, SÚGK
1990
9+prílohy
10/08
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/89
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 1/90
Bratislava, SÚGK
1990
5+prílohy
164/08, 399/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-5/90
základnej mapy ČSSR 1:200000
Bratislava, SÚGK
1990
9+prílohy
571/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 614 I-5/90
Základní mapy ČSSR 1:200000
Praha, ČÚGK
1990
10+prílohy
984 431 MN-1/90
398/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie Základnej mapy ČSSR
1:200000
984 614 MN-5/89
Bratislava, SÚGK
1990
17+príloha
160/08
Metodický návod na zriaďovanie,
určovanie a vyhľadávanie bodov
podrobného polohového bodového poľa
984 128 MN-1/85
Bratislava, SÚGK
1991
4+prílohy
826/11
Metodický návod na evidovanie
vlastníckeho práva k pôvodným
nehnuteľnostiam v evidencii
nehnuteľností
983 410 MN-3/91
Bratislava, SÚGK
1991
17+prílohy
552/11
Metodický návod na evidovanie
vlastníckeho práva k pôvodným
nehnuteľnostiam v evidencii
nehnuteľností - dodatok č.1/91
984 410 MN-3/91
Bratislava, SÚGK
1991
3+prílohy
407/11
Technologický postup pro založení
pomocného souboru údajů o parcelách
bývalého pozemkového katastru
984 410 TP-1/91
Praha, ČÚGK
1991
10+prílohy
406/11
Pokyny pro tvorbu a vydávání předpisů v 4178/1991-21
souboru technických předpisů oborů
geodézie a kartografie
Praha, ČÚGK
1991
12+prílohy
169/08
Metodický návod pro založení souboru
doplňkových údajů o vlastnictví k
nemovitostem
Praha, ČÚGK
1991
18+prílohy
480/11
Metodický návod na vykonávanie zmien v 984 431 MN-1/83
písomnom operáte evidencie
nehnuteľností - dodatok č. 2/91
Bratislava, SÚGK
1991
5+prílohy
170/08
Metodický návod na tvorbu Základnej
mapy ČSFR veľkej mierky
Bratislava, SÚGK
1991
41+prílohy
984 410 MN-2/91
984 210 MN-1/91
402/11, 477/11
Metodický návod na obnovu máp
984 217 MN-1/88
evidencie nehnuteľností - dodatok č. 1/91
Bratislava, SÚGK
1991
6
405/11, 475/11
Metodický návod na údržbu
trigonometrických bodov - dodatok č.
2/91
984 125 MN-1/83
Bratislava, SÚGK
1991
6+prílohy
404/11, 476/11
Metodický návod na doplňovanie a
984 120 MN-1/83
obnovu československej trigonometrickej
siete - dodatok č. 1/91
Bratislava, SÚGK
1991
5+prílohy
12/08
Smernica na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov
984 240 S/91
Bratislava, SÚGK
1991
20+prílohy
409/11, 479/11
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/89
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 2/91
Bratislava, SÚGK
1991
1
478/11
Inštrukcia na miestne vyšetrovanie a
984 450 I/89
obnovu operátov evidencie nehnuteľností
- dodatok č. 3/91
Bratislava, SÚGK
1991
12+prílohy
412/11
Inštrukcia na vykonávanie zmien hraníc a 984 452 I/87
názvov katastrálnych území a na
vyhotovenie mapových a číselných
podkladov k územným zmenám
administratívnych jednotiek - dodatok č.
1/91
Bratislava, SÚGK
1991
9
408/11
Smernica na štandardizáciu geografického 984 600 S-1/84
názvoslovia - dodatok č. 1/91
Bratislava, SÚGK
1991
5
403/11
Metodický návod na štandardizáciu
geografického názvoslovia - dodatok č.
1/91
Bratislava, SÚGK
1991
10
984 600 MN-1/85
411/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-1/89
základnej mapy ČSFR 1:25000 - dodatok
č. 1/91
Bratislava, SÚGK
1991
6
410/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
984 614 MN-1/89
vydávanie Základnej mapy ČSFR 1:25000
- dodatok č. 1/91
Bratislava, SÚGK
1991
5
426/11
Metodický návod na budovanie, obnovu a 984 130 MN-1/92
údržbu výškových bodových polí
Bratislava, SÚGk
1992
44+prílohy
425/11
Metodický návod na doplňovanie, obnovu 984 140 MN-1/92
a údržbu základného tiažového bodového
poľa
Bratislava, SÚGk
1992
32+prílohy
423/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 221 I/84
Základnej mapy ČSFR 1:10000 - dodatok
č. 1/92
Bratislava, SÚGK
1992
10
422/11
Metodický návod na tvorbu a vydávanie 984 221 MN-1/85
Zákldanej mapy ČSFR 1:10000 - dodatok
č. 1/92
Bratislava, SÚGK
1992
6
413/11, 424/11
Metodický návod na obnovu a vydávanie 984 221 MN-2/85
Základnej mapy ČSSR 1:10000 - dodatok
č. 1/92
Bratislava, SÚGK
1992
5
171/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-2/84
Základnej mapy ČSFR 1:50000 - dodatok
č. 1/92
Bratislava, SÚGkK
1992
9
414/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-4/86
Základnej mapy ČSFR 1:100000 dodatok č. 1/92
Bratislava, SÚGkK
1992
7
551/11
Geodetický systém 1942/83 na čs. území Souhrnná informace o vzniku s
přehledem prací
Praha, Topografická
služba ČS. armády
1992
84
175/08
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-5/90
Základnej mapy ČSFR 1 : 200000 dodatok č. 1/92
Bratislava, SÚGkK
1992
8
177/08, 417/11
Technologický postup pro podrobné
měření polohopisu geodetickými
metodami - dodatek č. 2/91
984 210 TP-1/82
Praha, ČÚGK
1992
4
178/08
Technologický postup pro zpracování a
vedení grafické části evidence parcel
souboru P
984 210 TP-6/91
Praha, ČÚGK
1992
14
415/11
Technologický postup pro vyhotovení
měřického originálu Základní mapy ČSFR
velkého měřítka a pro výpočet výměr dodatek č. 1/91
984 210 TP-4/89
Praha, ČÚGK
1992
4
416/11
Metodický návod pro tvorbu Základní
984 210 MN-1/82
mapy ČSFR velkého měřítka - dodatek č.
3/91
Praha, ČÚGK
1992
7+prílohy
418/11
Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání 984 612 I/91
Státní mapy 1:5000 - odvozené
Praha, ČÚGK
1992
10+prílohy
155/08
Technologický postup pro výpočet
souřadnic podrobných bodů - dodatek č.
1/91
984 210 TP-3/88
Praha, ČÚGK
1992
4
172/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie ZM ČSFR 1 : 50000 - dodatok
č. 1/92
984 614 MN-2/84
Bratislava, SÚGkK
1992
5
173/08
Metodický návod na údržbu Základnej
mapy ČSFR 1 : 50000 - dodatok č. 1/92
984 614 MN-3/85
Bratislava, SÚGkK
1992
11
174/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie ZM ČSFR 1 : 100000 dodatok č.1/92
984 614 MN-4/86
Bratislava, SÚGkK
1992
7
176/08
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie ZM ČSFR 1 : 200000 dodatok č.1/92
984 614 MN-5/89
Bratislava, SÚGkK
1992
6
154/08
Technologický postup pro tvorbu Základní 984 210 TP-5/83
mapy ČSFR velkého měřítka
přepracováním původní mapy - dodatek
č. 2/91
Praha, ČÚGK
1992
4
420/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 616 I-5/89
mapy mesta SSR 1:10000 - dodatok č.
1/92
Bratislava, SÚGK
1992
8
421/11
Metodický návod na tvorbu, obnovu a
vydávanie mapy mesta SR 1:10000 dodatok č. 1/92
Bratislava, SÚGK
1992
6
419/11, 723/11
Technologický postup na meranie
prijímačmi GPS v geodetických základoch
Slovenska
Bratislava, Výskumný 1992
ústav geodézie a
kartografie
12+prílohy
642/11
Pokyny na tvorbu a vydávanie
3-367/1993
technických predpisov v odbore geodézie,
kartografie a katastra
Bratislava, ÚGKK SR
1993
20+prílohy
432/11, 481/11
Metodický návod na štandardizáciu
geografického názvoslovia - dodatok č.
2/93
Bratislava, ÚGKK SR
1993
7
984 616 MN-5/89
984 600 MN-1/85
433/11
Smernica na prevádzkovanie
3-875/1993
automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra
Bratislava, ÚGKK SR
1993
6+prílohy
435/11
Metodický návod na tvorbu Základnej
mapy ČSFR veľkej mierky - dodatok č.
1/93
984 210 MN-1/91
Bratislava, ÚGKK SR
1993
12
49/08, 436/11
Inštrukcia na tvorbu základnej mapy
Slovenskej Republiky veľkej mierky
984 211 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1993
67+prílohy
434/11
Spisový poriadok Správy katastra
P-727/1993
Bratislava, ÚGKK SR
1993
8+prílohy
20/08
Inštrukcia na práce v polohových
bodových poliach
984 121 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
110+prílohy
23/08
Inštrukcia na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov
984 240 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
34+prílohy
19/08
Inštrukcia na vedenie katastra
nehnuteľnosti
984 400 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
61+prílohy
52/08, 438/11
Inštrukcia na zápis vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam
984 410 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
51+prílohy
21/08
Inštrukcia na meranie a vykonávanie
zmien v súbore geodetických informácií
katastra nehnuteľností
984 420 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
70+prílohy
18/08, 51/08
Inšrukcia na využívanie katastra
nehnuteľností
984 440 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
112+prílohy
50/08, 439/11
Inštrukcia na ostatné úlohy katastra
nehnuteľností
984 490 I/93
Bratislava, ÚGKK SR
1994
43+prílohy
180/08, 437/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-8/94
základnej mapy Slovenskej republiky
1:500000
Bratislava, ÚGKK SR
1994
3+prílohy
722/11
Smernica, ktorou sa mení a dopľňa
Smernica na prevádzkovanie
Automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra
Bratislava, ÚGKK SR
1994
16
443/11
Metodický návod na tvorbu vektorovej
katastrálnej mapy
984 210 MN-1/95
Bratislava, ÚGKK SR
1995
21+prílohy
445/11
Metodický návod na tvorbu základnej
bázy údajov pre geografický informačný
systém v rastrovej forme
984 221 MN-3/95
Bratislava, ÚGKK SR
1995
10+prílohy
441/11
Metodický návod na štandardizáciu
geografického názvoslovia - dodatok č.
3/95
984 600 MN-1/85
Bratislava, ÚGKK SR
1995
6
440/11
Smernica na štandardizáciu geografického 984 600 S-1/84
názvoslovia - dodatok č. 2/95
Bratislava, ÚGKK SR
1995
4
182/08, 444/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 614 I-9/95
základnej mapy Slovenskej Republiky
1:1000000
Bratislava, ÚGKK SR
1995
5+prílohy
442/11
Metodický návod na údržbu Základnej
mapy Slovenskej republiky 1:50 000 dodatok č. 2/95
181/08
984 614 MN-3/85
Bratislava, ÚGKK SR
1995
5
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 615 I-3/95
mapy okresov Slovenskej Republiky
1:100000
Bratislava, ÚGKK SR
1995
7+prílohy
447/11
Metodický návod na spracovanie registra 984 410 MN-1/96
obnovenej evidencie pozemkov
Bratislava, Min.
pôdohosp. SR+
ÚGKK SR
1996
17+prílohy
184/08, 446/11
Metodický návod na aktualizáciu
vektorovej katastrálnej mapy
Bratislava, ÚGKK SR
1996
15+prílohy
643/11
Metodický návod na spracovanie registra 984 420 MN-1/96
obnovenej evidencie pozemkov
(predbežné vydanie)
Bratislava, Min.
pôdohosp. SR+
ÚGKK SR
1996
14+prílohy
448/11, 482/11
Inštrukcia na štandardizáciu
geografického názvoslovia
984 600 I-1/96
Bratislava, ÚGKK SR
1996
38
450/11
Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie 984 615 I-5/96
administratívnej mapy Slovenskej
republiky 1:250000
Bratislava, ÚGKK SR
1996
8+prílohy
451/11
Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a
skartačný plán dokumentačných fondov
984 800 I/96
Bratislava, ÚGKK SR
1996
34+prílohy
449/11
Metodický návod na mikrografickú
dokumentáciu
984 841 MN-1/96
Bratislava, ÚGKK SR
1996
17+prílohy
984 420 MN-1/95
53/08, 183/08
Inštrukcia na prevádzkovanie
984 900 I/95
automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra
Bratislava, ÚGKK SR
1996
41+prílohy
452/11
Inštrukcia na prevádzkovanie
984 900 I/95
automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra - dodatok
č. 1/96
Bratislava, ÚGKK SR
1996
6
88/08, 185/08
Metodický návod na spracovanie registra 984 410 MN-1/96
obnovenej evidencie pozemkov (úplné
znenie s dodatkom č. 1/97 )
Bratislava, Min.
pôdohosp. SR+
ÚGKK SR
1997
19+príl.
453/11
Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností P-139/1997
do roku 2005
Bratislava, ÚGKK SR
1997
27+prílohy
454/11
Smernice na vyhotovovanie
geometrických plánov a vytyčovanie
hraníc pozemkov
S 74.20.73.43.00
Bratislava, ÚGKK SR
1997
30+prílohy
22/08
Smernice na tvorbu, obnovu a vydávanie S 74.20.74.15.13
Mapy krajov Slovenskej republiky
1:200000
Bratislava, ÚGKK SR
1997
9+prílohy
455/11
Metodický návod na spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov
Bratislava, Min.
pôdohosp. SR+
ÚGKK SR
1997
19+príl.
89/08, 187/08
Smernice ÚGKK SR na aktuaklizáciu
Zékladnej mapy Slovenskej Republiky
1:50 000
S 74.20.74.12.20
Bratislava, ÚGKK SR
1998
11+prílohy
186/08
Smernice ÚGKK SR , ktorými sa mení a
dopĺňa Inštrukcia na tvorbu, obnovu a
vydávanie Mapy okresov SSR 1:50000
S 74.20.74.15.11
Bratislava, ÚGKK SR
1998
4+4+prílohy
645/11
Kataster nehnuteľností
Bratislava, ÚGKK SR
1998
235
644/11
Poskytovanie hromadných údajov z
informačného systému katastra
nehnuteľností
Bratislava, ÚGKK SR
1998
54
646/11
Kataster nehnuteľností - Príručka
Bratislava, ÚGKK SR
1999
264
92/08
Metodický návod na tvorbu a spravovanie MN 74.20.73.21.10
integrovanej katastrálnej mapy z registra
Bratislava, ÚGKK SR
1999
18+prílohy
457/11
Smernice na tvorbu a aktualizáciu
Základnej bázy údajov geografického
informačného systému Slovenskej
republiky
S 74.20.73.22.00
Bratislava, ÚGKK SR
1999
18+prílohy
459/11
Smernice na meranie a vykonávanie
zmien v súbore geodetických informácií
katastra nehnuteľností
S 74.20.73.43.20
Bratislava, ÚGKK SR
1999
39+prílohy
458/11
Smernice na ostatné úlohy katastra
nehnuteľnosti
S 74.20.73.49.00
Bratislava, ÚGKK SR
1999
22+prílohy
93/08
Smernice na prevádzkovanie
S 74.20.73.84.00
automatizovaného informačného systému
geodézie, kartografie a katastra
Bratislava, ÚGKK SR
1999
16+prílohy
460/11
Smernice na tvorbu a vydávanie
základnej ortofotomapy Slovenskej
republiky 1:5000
Bratislava, ÚGKK SR
1999
8+prílohy
S 74.20.74.11.00
456/11
Zápis vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam do katastra
nehnuteľností - príručka
Bratislava, ÚGKK SR
1999
30+prílohy
461/11, 647/11
Metodický návod na vykonávanie
geodetických činností pre projekt
pozemkových úprav
MN 74.20.73.46.00
Bratislava, Min.
pôdohosp. SR+
ÚGKK SR
2000
31+prílohy
97/08
Smernice na spravovanie katastra
nehnuteľností
S 74.20.73.40.00
Bratislava, ÚGKK SR
2000
31+prílohy
99/08, 188/08
Metodický návod na číselné určenie
hraníc katastrálnych území
MN 74.20.73.46.20
Bratislava, ÚGKK SR
2001
16+prílohy
107/08
Metodický návod na digitalizáciu
MN 74.20.73.46.10
nečíselných máp katastra nehnuteľností a
ich aktualizáciu
Bratislava,ÚGKK SR
2002
24+prílohy
103/08
Metodicý návod, ktorým sa ustanovuje
MN 74.20.74.12.21
postup pri tvorbe, obnove a vydávaní ZM
Slovenskej republiky 1:25000
Bratislava, ÚGKK SR
2002
9+prílohy
54/08, 104/08
Smernice na vykonávanie zmien hraníc
katastrálnych území
Bratislava, ÚGKK SR
2002
12+prílohy
488/11, 648/11
Katastrálny zákon a vykonávacie predpisy
(pre vnútornú potrebu organizácií ÚGKK
SR)
Bratislava, ÚGKK SR
2002
109
111/08
Metodický návod na spracovanie registra MN 74.20.73.41.10
obnovenej evidencie pozemkov (úplné
znenie)
Bratislava,ÚGKK SR + 2003
Min. pôdohosp. SR
S 74.20.73.42.00
21+prílohy
110/08
Metodický návod na vyhotovovanie
identifikácie parciel
MN 74.20.73.46.30
Bratislava,ÚGKK.SR
2003
13+prílohy
109/08
Smernice na obnovu katastrálneho
operátu
S 74.20.73.45.00
Bratislava, ÚGKK SR
2003
68+prílohy
55/08, 113/08
Smerice ÚGKK SR na tvorbu, obnovu a
vydávanie Mapy kladov katastrálnych
máp a bodov geodetických základov
1:50000
S 74.20.74.16.10
Bratislava, ÚGKK SR
2004
8+prílohy
725/11
Katastrálny zákon a vykonávacie predpisy
(pre vnútornú potrebu organizácií ÚGKK
SR)
Bratislava, ÚGKK SR
2005
117
114/08
Metodický návod na spracovanie registra MN 74.20.73.47.00
obnovenej evidencie pozemkov
Bratislava,
Min.pôdohosp.SR
ÚGKK SR
2006
20+prílohy
115/08
Smernice na spravovanie geodetických
základov
S 74.20.73.11.00
Bratislava, ÚGKK SR
2006
36+prílohy
189/09
Smernice na štatistickú klasifikáciu
produkcie rezortu
84.11.13.31.81.00-08
Bratislava, ÚGKK SR
2008
19+prílohy
Download

Zoznam technických predpisov