Betónové žľaby okolo domu
BGU Univerzálne žľaby
FILCOTEN light
®
Betónové odvodňovacie žľaby
Hydro BG
Odvodňovacie žľaby
BGU Univerzálne žľaby
Svetlá šírka 100
Mnohostranne použiteľné odvodňovacie žľaby z betónu. Telo žľabu
má na začiatku a konci bezpečnostnú perodrážku. Na vrchné prekrytie sa používajú môstkové, mriežkové a liatinové rošty. Rošty sú
špeciálne navrhnuté tak, aby nebola vidieť betónová hrana žľabu.
Mriežkové a liatinové rošty možno aretovať patentnými držiakmi.
alebo dvojdielnymi držiakmi na skrutku.
Oblasť použitia
BGF Plytký žľab
bez spádu
BGU Univerzálny žľab
ným
tor
ú
n
S v pádom z
e
s
ob
aleb
Vhodné použitie pri obytných domoch, garážach pre osobné vozidlá,
športoviskách, kúpaliskách, peších zónach, na chodníkoch a podobných plochách.
Systém
Dĺžka
Stavebná šírka
Svetlá šírka
Spád 0,5 %
Stavebná výška
Hmotnosť bez roštu
BGU 100
1000 mm
160 mm
100 mm
žľab Nr. 1 - 10
132 - 182 mm
29 - 36 kg
všetky rozmery sú v mm
Telo žľabu BGU 100.
Môstkový rošt SW 9/80,
Tr. A, pozinkovaný
Môstkový rošt SW 5/80,
Tr. A, nerezový
Mriežkový rošt MW 30/10,
M
Tr. B, pozink. alebo nerezový
Art.-Nr.
Typ žľabu
NW 100
Spád/
Výška na
spodný odtok konci žľabu
Art.-Nr.
Typ žľabu
NW 100
Spád/
Výška na
spodný dtok konci žľabu
11008
100/H=60
0%
60 mm
13013
100/4
0,5 %
152 mm
11009
101/H=60
0 % / DN100
60 mm
13014
100/5
0,5 %
157 mm
11000
100/H=80
0%
80 mm
13015
100/6
0,5 %
162 mm
11002
101/H=80
0 % / DN100
80 mm
13016
100/7
0,5 %
167 mm
11001
100/H=100
0%
100 mm
13017
100/8
0,5 %
172 mm
11003
101/H=100 0 % / DN100
100 mm
13018
100/9
0,5 %
177 mm
13000
100/0
0%
132 mm
13019
100/10
0,5 %
182 mm
13001
100/5-0
0%
157 mm
13005
101/0
0 % / DN100
132 mm
13002
100/10-0
0%
182 mm
13006
101/5-0
0 % / DN100
157 mm
13010
13011
13012
100/1
100/2
100/3
0,5 %
0,5 %
0,5 %
137 mm
142 mm
147 mm
13007
101/10-0
0 % / DN100
182 mm
Zabudovaním žľabov bez vnútorního spádu, pred alebo po príslušných spádovaných žľaboch, môžeme líniu
odvodňovacích žľabov predĺžiť.
Rošty BGU 100.
Liatinový rošt
MW 15/22, Tr. C
Art.-Nr.
Rošty
položené
Materiál
Rozmery
v mm
Trieda podľa Štrbina-/MW- Hmotnosť/
EN 1433
rozmer v mm
ks
Vtoková
plocha
pozinkovaný
1000/155/3
A 15 kN
SW 9/80
2,3 kg
246 cm2/m
13032
pozinkovaný
500/155/3
A 15 kN
SW 9/80
1,2 kg
246 cm2/m
13036
práškovaný
1000/155/3
A 15 kN
SW 9/80
3,0 kg
246 cm2/m
13035
nerezový V2A 1000/155/3
A 15 kN
SW 5/80
1,9 kg
135 cm2/m
13048
nerezový V2A
500/155/3
A 15 kN
SW 5/80
1,2 kg
135 cm2/m
770 cm2/m
13031
Môstkový rošt
13037
Mriežkový rošt pozinkovaný
1000/155/2
B 125 kN
MW 30/10
3,3 kg
13038
pozinkovaný
500/155/2
B 125 kN
MW 30/10
1,7 kg
770 cm2/m
13042
nerezový V2A 1000/155/2
B 125 kN
MW 30/10
2,9 kg
770 cm2/m
13046
nerezový V2A
500/155/2
B 125 kN
MW 30/10
1,5 kg
770 cm2/m
liatina
500/155/7
C 250 kN
MW 15/22
3,5 kg
440 cm2/m
13050
Liatinový rošt
POZOR: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točiace sily a dodržiavať návod na pokládku.
Technické zmeny vyhradené.
2
BGU Univerzálne žľaby
Svetlá šírka 150
Mnohostranne použiteľné odvodňovacie žľaby z betónu s vyššou
kapacitou. Telo žľabu má na začiatku a konci bezpečnostnú
perodrážku. Na vrchné prekrytie sa používajú môstkové, mriežkové
a liatinové rošty. Rošty sú špeciálne navrhnuté tak, aby nebola vidieť
betónová hrana žľabu. Mriežkové a liatinové rošty možno aretovať
patentnými držiakmi alebo dvojdielnymi držiakmi na skrutku.
Oblasť použitia
BGU Univerzálny žľab
Vhodné použitie pri obytných domoch, garážach pre osobné vozidlá,
športoviskách, kúpaliskách, peších zónach, na chodníkoch a podobných plochách.
Systém
Dĺžka
Stavebná šírka
Svetlá šírka
Spád 0,5 %
Stavebná výška
Hmotnosť bez roštu
BGU 150
1000 mm
213 mm
150 mm
žľab Nr. 1 - 10
190 - 240 mm
50 - 58 kg
ným
tor
ú
n
S v pádom z
e
s
ob
aleb
všetky rozmery sú v mm
Telo žľabu BGU 150.
Art.-Nr.
Typ žľabu
NW 150
Spád/
Výška na
spodný odtok konci žľabu
Art-Nr.
Typ žľabu
NW 150
Spád/
Výška na
spodný dtok konci žľabu
13100
150/0
0%
190 mm
13115
150/6
0,5 %
220 mm
13101
150/5-0
0%
215 mm
13116
150/7
0,5 %
225 mm
13102
150/10-0
0%
240 mm
13117
150/8
0,5 %
230 mm
13110
150/1
0,5 %
195 mm
13118
150/9
0,5 %
235 mm
13111
150/2
0,5 %
200 mm
13119
150/10
0,5 %
240 mm
13112
150/3
0,5 %
205 mm
13105
151/0
0 % / DN150
190 mm
13113
150/4
0,5 %
210 mm
13106
151/5-0
0 % / DN150
215 mm
13114
150/5
0,5 %
215 mm
13107
151/10-0
0 % / DN150
240 mm
Mriežkový rošt MW 30/10,
Tr. B, pozinkovaný
Liatinový rošt
MW 15/28, Tr. C
Zabudovaním žľabov bez vnútorního spádu, pred alebo po príslušných spádovaných žľaboch, môžeme líniu
odvodňovacích žľabov predĺžiť.
Rošty BGU 150.
Art.-Nr.
Rošty
položené
Materiál
Rozmery/
mm
Trieda podľa Štrbina/MW- Hmotnosť
EN 1433 rozmer v mm
/ks
Vtoková
plocha
13137
Mriežkový rošt pozinkovaný
1000/207/2
B 125 kN
MW 30/10
6,0 kg
770 cm2/m
13138
pozinkovaný
500/207/2
B 125 kN
MW 30/10
3,1 kg
770 cm2/m
liatina
500/207/7
C 250 kN
MW 15/28
5,3 kg
710 cm2/m
13136
Liatinový rošt
POZOR: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točiace sily a dodržiavať návod na pokládku.
Technické zmeny vyhradené.
3
FILCOTEN®
light / light mini
Svetlá šírka 100
Ľahký a vysoko stabilný žľab s alebo bez spádu s bezpečnostnou
perodrážkou na čele žľabu.
Popri štandardnej stavebnej výške 90 mm sa vyrába aj MINI – žľab
so stavebnou výškou iba 55 mm, ktorý je na trhu jedinečný. Žľaby s
vnútorným spádom sa vyrábajú do výšky 140 mm.
Sortiment dopĺňajú môstkové, mriežkové a liatinové rošty, ktoré
možno aretovať patentnými držiakmi alebo dvojdielnymi držiakmi na
skrutku.
FILCOTEN® light 100
ným
tor
ú
n
S v pádom z
e
s
ob
aleb
FILCOTEN® light mini 100
bez spádu
Oblasť použitia
Ideálne na terasy, balkóny, garáže, chodníky, športoviská, vjazdy do
domov, pešie zóny a podobné plochy.
Systém
Dĺžka
Stavebná šírka
Svetlá šírka
Spád 0,5 %
Stavebná výška
Hmotnosť bez roštu
FILCOTEN® light
1000 mm
126 mm
100 mm
Žľab Nr. 1 - 10
90 - 140 mm
9,2 - 12,2 kg
FILCOTEN® light mini
1000 mm
126 mm
100 mm
nie
55 mm
6,1 kg
Všetky miery sú v mm
Rošty FILCOTEN® light 100/150
Môstkový rošt NW 100
pozinkovaný SW 8/85 / V2A
SW 5/85 Môstkový rošt NW
150 pozinkovaný SW 8/130
Mriežkový rošt MW 30/10
pozinkovaný alebo nerezový
pre NW 100 a 150
FILCOTEN
Spád /
Výška na FILCOTEN
Spád/
Výška na
light NW 100 spodný odtok konci žľabu light NW 100 spodný odtok konci žľabu
mini
0%
55 mm
100/5
0,5 %
115 mm
mini
0 % / DN100
55 mm
100/6
0,5 %
120 mm
100/0
0%
90 mm
100/7
0,5 %
125 mm
100/5-0
0%
115 mm
100/8
0,5 %
130 mm
100/10-0
0%
140 mm
100/9
0,5 %
135 mm
100/1
0,5 %
95 mm
100/10
0,5 %
140 mm
100/2
0,5 %
100 mm
101/0
0 % / DN100
90 mm
100/3
0,5 %
105 mm
101/5-0
0 % / DN100
115 mm
100/4
0,5 %
110 mm
101/10-0
0 % / DN100
140 mm
Zabudovaním žľabov bez spádu po príslušnon rade spádových žľabov možete líniu
betónových odvodňovacích žľabov predĺžiť.
Rošty
Liatinový rošt
MW 15/25 pre NW 100
MW 15/28 pre NW 150
Štrbinový rošt SW 18
pozinkovaný alebo nerezový
pre NW 100 a 150
POZOR: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točiace sily a
dodržiavať návod na pokládku. Technické zmeny vyhradené.
FILCOTEN štrbinové rošty symetrické, L = 500 mm alebo rošty triedy D 400 kN sú na
objednávku. Návody na pokládku nájdete na www.hydrobg.sk
Trieda podľa Štrbina SW / Hmotnosť /
EN1433 oko MW v mm
ks
Vtoková
plocha
Môstkový rošt/ 1000/124/2
A 15 kN
SW 8/85
1,6 kg
265 cm2/m
pozinkovaný
500/124/2
A 15 kN
SW 8/85
0,8 kg
265 cm2/m
Môstkový rošt/ 1000/124/2
A 15 kN
SW 5/85
1,6 kg
160 cm2/m
nerezový
A 15 kN
SW 5/85
0,8 kg
160 cm2/m
Mriežkový rošt/ 1000/124/2
B 125 kN
MW 30/10
2,6 kg
795 cm2/m
pozinkovaný
500/124/2
500/124/2
B 125 kN
MW 30/10
1,3 kg
795 cm2/m
Mriežkový rošt 1000/124/2
B 125 kN
MW 30/10
2,6 kg
795 cm2/m
nerezový
500/124/2
B 125 kN
MW 30/10
1,3 kg
795 cm2/m
Liatinový rošt/
500/124/5
C 250 kN
MW 15/25
2,6 kg
455 cm2/m
Štrbinový rošt
Miery v mm
Trieda podľa Štrbina SW / Hmotnosť /
EN1433 oko MW v mm
ks
Vtoková
plocha
180 cm2/m
Štrbinový rošt/ 1000/126/112
A 15 kN
SW 18
3,1 kg
pozinkovaný
C 250 kN
SW 18
5,7 kg
180 cm2/m
Štrbinový rošt/ 1000/126/112
A 15 kN
SW 18
3,1 kg
180 cm2/m
nerezový
1000/126/132
C 250 kN
SW 18
5,7 kg
180 cm2/m
500/126/112
A 15 kN
SW 18
3,3 kg
180 cm2/m
Revízna šachta
4
Miery v mm
1000/126/132
pozinkovaná oceľ 500/126/132
D 400 kN
SW 18
4,5 kg
180 cm2/m
Revízna šachta
500/126/112
A 15 kN
SW 18
3,3 kg
180 cm2/m
nerez
500/126/132
D 400 kN
SW 18
4,5 kg
180 cm2/m
FILCOTEN® light
Svetlá šírka 150
Ľahký a vysoko stabilný žľab bez spádu s bezpečnostnou perodrážkou
na čele žľabu.
Aby sme dosiahli vyšší odvodňovací výkon vyvinuli sme žľaby
FILCOTEN® light aj v svetlej šírke NW 150 so stavebnou výškou 152
mm a stavebnou šírkou 180 mm.
Sortiment dopĺňajú môstkové, mriežkové a liatinové rošty do
triedy C 250 kN, ktoré možno aretovať patentnými držiakmi alebo
dvojdielnymi držiakmi na skrutku.
Oblasť použitia
Ideálne na terasy, balkóny, garáže, chodníky, športoviská, vjazdy do
FILCOTEN® light 150
bez spádu
domov, pešie zóny a podobné plochy.
Systém
Dĺžka
Stavebná šírka
Svetlá šírka
Spád 0,5 %
Stavebná výška
Hmotnosť bez roštu
FILCOTEN® light
1000 mm
180 mm
150 mm
nie
152 mm
17,6 kg
Všetky miery sú v mm
FILCOTEN
Spád /
Výška na FILCOTEN
Spád /
Výška na
light NW 150 spodný odtok konci žľabu light NW 150 spodný odtok konci žľabu
152 mm
151/0
0 % / DN150
152 mm
Miery v mm
Trieda podľa Štrbina SW / Hmotnosť /
EN1433 oko MW v mm
ks
Vtoková
plocha
Môstkový rošt/ 1000/178/3
A 15 kN
SW 8/130
2,9 kg
390 cm2/m
pozinkovaný
A 15 kN
SW 8/130
1,5 kg
390 cm2/m
Mriežkový rošt 1000/178/2
B 125 kN
MW 30/10
4,6 kg
1195 cm2/m
pozinkovaný
500/178/2
B 125 kN
MW 30/10
2,3 kg
1195 cm2/m
Liatinový rošt
500/178/5
C 250 kN
MW 15/28
4,6 kg
740 cm2/m
500/178/3
110
Rošty
18
112 / 132
18
110
0%
132
150/0
Štrbinový rošt pre FILCOTEN® light
126
Štrbinový rošt
Miery v mm
Trieda podľa Štrbina SW / Hmotnosť /
EN1433 oko MW v mm
ks
Vtoková
plocha
C 250 kN
SW 18
6,2 kg
180 cm2/m
C 250 kN
SW 18
6,2 kg
180 cm2/m
500/180/132
D 400 kN
SW 18
5,2 kg
180 cm2/m
500/180/132
D 400 kN
SW 18
5,2 kg
180 cm2/m
Štrbinový rošt/ 1000/180/132
pozinkovaný
Štrbinový rošt/ 1000/180/132
nerezový
Revízna šachta
pozinkovaná oceľ
Revízna šachta
NW 100
180
NW 150
Štrbinové rošty sú vhodné najmä do architektonicky náročných
plôch, kde zohráva rovnako dôležitú úlohu odvodnenie aj optická
stránka. Šírka štrbiny je iba 18 mm, čo je ideálne na odelenie dvoch
rôznych povrchových plôch. Asymetrický štrbinový rošt umožňuje
jednostranné pripojenie k vystupujúcim stavebným prvkom (schody,
obrubníky, múry …)
nerez
POZOR: Pri každom zabudovaní treba zohľadniť nájazdové, brzdiace a točiace sily a
dodržiavať návod na pokládku. Technické zmeny vyhradené.
FILCOTEN štrbinové rošty symetrické (štrbina nad stredom žľabu), L = 500 mm alebo
rošty triedy D 400 kN sú na objednávku. Na zakázku je možné vyrobiť aj štrbinové
rošty s inou stavebnou výškou. Návody na pokládku nájdete na www.bg-company.com
5
Všeobecné pokyny na zabudovanie:
Náš návod na pokládku a príklady zabudovania sú všeobecne
známe návrhy. Vždy je treba vziať do úvahy miestne terénne
podmienky a odborné stavebné postupy. Keby ste napriek
tomu mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich
odborníkov.
FILCOTEN®
1. ľahký betónový žľab na svete.
Pokyny a príklady zabudovania:
Návod na pokládku FILCOTEN® light:
1. Vždy je treba vziať do úvahy triedu záťaže (STN EN 1433) a
účel použitia žľabov ako aj na špecifiká miestneho terénu.
2. Žľaby sa ukladajú do zvlhčeného podkladového betónu
( doporučené kóty viď tabuľka nižšie). Už pri kopaní výkopu je
pritom treba vziať do úvahy spádované žľaby (0,5 %). Pri tuhom
podkladovom betóne je treba bezpomienečne urobiť lôžko
min. 2 cm z vlhkej cementovej malty.
3. Podľa statických požiadaviek je treba žľab šikmo alebo úplne
obetónovať,
prípadne osadiť ešte dodatočnú výstuž
(viď tabuľka), čím sa zabráni ich prípadnému posunutiu pri
pokladaní okolitých povrchových vrstiev.
4. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu (je najvyšší) s
vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer
odtoku.
5. Škáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať
cementovou maltou príp. tesniacou hmotou na betón. Pri
nárokoch na tesnosť spojov, sa škáry vyplnia trvalo pružným
tmelom. (BG — Tesniaci systém).
B 125 kN
Betónová zmes – základ
podľa STN EN 206-1
C16/20
C20/25
C20/25
X
≥ 8 cm
≥ 10 cm
≥ 15 cm
Y
Dilatačná škára
Betónová platňa
≥ 10 cm
≥ 15 cm
Betónový
základ
nevyžaduje
Škára vyplnená trvalo
elastickým tmelom
Dlažba
Priemyselný
poter
Maltové
lôžko
Vystužená
betónová
platňa
3-5 mm
*Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym
požiadavkám.
X
Škára vyplnená
pieskom
Škára vyplnená pieskom
Kamenná dlažba
Štrkové lôžko
Nosná
štrková vrstva
X
Zámková dlažba
Štrkové lôžko
Bituménová výplň
Y
≥ 8 cm
Z
Stav. výška žľabu -3 cm
výstuž
6
ca. 30-200 cm
Zámková
dlažba
Štrkové lôžko
Maltové lôžko
Betónový
základ
Z
Z
Ochranná výstuž
Zálievková hmota
C 250 kN
Y
A 15 kN
3-5 mm
Trieda zaťaženia
6. Pred pokládkou susediacich vrstiev je treba osadiť rošty
– respektíve dostatočne vystužiť žľaby proti zborteniu.
Neodporúča sa, aby jeden rošt prekrýval súčasne dva žľaby.
Pri zhutňovaní okolitých vrstiev (napr. zámkovej dlažby) dbáme
na to, aby sa neposúvali smerom k žľabom, a tým sa
predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.
7. Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl je treba vytvoriť
paralelne so žľabom v max. vzdialenosti 30 – 200 cm dilatačnú
škáru na celú výšku žľabu prerušením cement.betónového krytu, KSC, CS (STN 736123). Pri väčších betónových plochách doporučujeme rezať dilatačné škáry
podľa výkresu dilatačných škár. Priečne dilatačné škáry
by mali prechádzať v mieste spoja dvoch žľabov.
8. Horné vrstvy okolitých betónových plôch by mali trvalo
prevyšovať hranu žľabu o 3-5 mm z dôvodu zabránenia mechanického poškodenia (napr. pri zimnej údržbe). Dbáme na to, aby
vrstvy okolitých plôch nesadali.
9. Pre vpusty platí ten istý postup.
Nosná štrková
vrstva
X
X
Povrchová vrstva
Odalovaný štrk
Nosná
bituménová
KSC (CS)
vrstva
Príslušenstvo FILCOTEN® light
1
2
a)
1
spodný odtok z PVC kanalizačnej rúry, vpravo osadený
do otvoru (pozri obr.2a)
2
a) Vyvŕtaný odtok DN 100 s pripravenou drážkou
b) Pachový uzáver do spodného odtoku (z 3 častí)
c) Plastový prstenec spodného odtoku sa zasunie zo
spodu do pripravenej drážky v žľabe
d) Pachový uzáver potom pridaním zvyšných dvoch
častí skompletizujeme
3
Vpust L = 500 mm, podľa svetlosti NW
4
Pachový uzáver z PVC kanalizačných kolien pre vpusty
5
Kalový kôš do vpustu (plastový)
6
Čelná/koncová stena a koncová stena s odtokom
FILCOTEN light
7
Čelná a koncová stena FILCOTEN light mini
8
Patentný držiak FILCOTEN light
a) pre liatinový rošt
b) pre pozinkovaný mriežkový rošt
9
Držiak pre liatinový rošt
b)
c)
d)
3
5
4
6
10 Aretácia patentného držiaku do mriežkového roštu
7
10
a)
8
b)
9
7
Hydro BG - Odvodňovacie žľaby
Hydro BG s.r.o. je výrobca, ktorý ponúka kompletný sortiment odvodňovacích žľabov pre všetky oblasti použitia – od jednoduchých
pochôdznych žľabov až po žľaby pre ťažkú dopravu. Naše BG žľaby nájdete v každých lepších stavebninách. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo.
Vyrábame vysoko kvalitné odvodňovacie žľaby z:
S nami máte náskok!
Æ BETÓNU:
Hydro BG – odvodĐovacie žČaby pre všetky oblasti
- pre všeky druhy zaťaženia
FILCOTEN®
Æ OCELE:
- nízka výška - maximálne odvodnenie
Top-riešenia
pre najvyššie nároky
Betón
Viac
Æ FILCOTEN®:
OceČ
BEZPEČNOSTI a
HOSPODÁRNOSTI
na našich cestách !
- 1. ľahký betónový žľab!
Betónové odvodĐovacie a oceČové žČaby
Platí pre rok 2013
Krajnicový prefabrikát LEFIX®
Oceľové žľaby
Základ pod smerový stĺpik
Ref lexné výrobky
Firma so starostlivosťou o zákazníka
Æ od roku 1996 - Váš partner pre odvodnenie
Hydro
o BG
Dopravné systémy
Hydro BG
Æ poradenstvo od začiatku až po realizáciu
Æ výroba v štyroch štátoch (AT, SK, RO, RU)
Æ výrobky BG nájdete v 25 krajinách Európy
Prospekty si vyžiadajte na: www.bg-company.com
Odvodňovacie žľaby
Hydro BG s.r.o., SK-90052 Kuchyňa 586, Tel: (+421 34) 7979 622, -626,
Fax: (+421 34) 7785 011, [email protected],
www.bg-company.com
Vydanie 01
Hydro
o BG
Download

katalóg BGU + FILCOTEN light 2013