A D R E S Á R
vedúcich družstiev Mestskej volejbalovej ligy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ŽENY:
OLYMP
-
UNIVERS
-
TRIX
-
UFK
-
Pirane
-
GÁTER
-
OLYMP
-
VK ZOBOR
-
Zita Benczyová, mobil: 0915 789 730
telocvičňa ZŠ Zobor, štvrtok o 19.15 rozcvička, o 19.30 zápas
MAIL: [email protected]
Katarína Antalová, mobil: 0915 724 696
telocvičňa ZŠ Benkova, streda o 17.30 rozcvička, o 17.45 zápas
MAIL: [email protected]
Ing. Sabina Harvanová, mobil:0907113611, práca 037/6525156
telocvičňa ZŠ Benkova, štvrtok o 18.00 rozcvička, o 18.15 zápas
MAIL: [email protected]
Petra Hadžová, mobil: 0911 139 660,
telocvičňa ZŠ Benkova, štvrtok o 18.00 rozcvička, o 18.15 zápas
MAIL: [email protected]
Katarína Poliaková, mobil: 0907 678 631,
telocvičňa ZŠ Benkova, štvrtok o 18.00/19.15 rozcvička, o 18.15/19.30 zápas
MAIL: [email protected]
MUŽI:
T.J. STAVBÁR -
RESPECT
UKF Szalay
Volley Team
Kadeti SPU
-
Norbert Kuruc, ÚVV Nitra, mobil: 0905 510 418
telocvičňa ÚVV, streda o 18.00 na bráne
MAIL: [email protected]
MUDr. Tibor Firický, mobil: 0905 639 237,práca 037/65 45 313
ZŠ Zobor, štvrtok o 19.15 rozcvička, o 19.30 zápas
MAIL: [email protected]
Pavol Vavrovič, mobil: 0907 109 260
telocvičňa ZŠ Benkova, štvrtok o 19.15 rozcvička, o 19.30 zápas
MAIL: [email protected]
Ing. Roman Melchert, mobil: 0903 757 366, práca: 037/65 78 755,
domov: 037/65 78 601, telocvičňa ZŠ Benkova (bývalá ZŠ Alexyho),
streda o 18.30 rozcvička, o 18.45 zápas
MAIL: [email protected]
Martin Kováčik, mobil: 0905 383 252
telocvičňa internátu UKF pod Zborom, utorok o 19.00 rozcvička, o 19.15 zápas
MAIL: [email protected]
- Martin Sameliak, mobil: 0914 175 536
telocvičňa internátu UKF pod Zborom, štvrtok o 18.00 rozcvička, o 18.15 zápas
MAIL: [email protected]
- Mgr. Ľubomír Paška, mobil: 0905 226 889,
telocvičňa Gymnázia Golianova, streda o 18.00 rozcvička, o 18.15 zápas,
MAIL: [email protected]
Download

A D R E S Á R - Volejbal Nitra