Zvláštna príloha
časopisu
RC revue 3/2010
3/2008
Kalendár
modelárskych súŤaŽí na Slovensku v roku 2010
Letecké modely ● kozmické modely ● lodné modely ●
● automobilové modely
K zostaveniu kalendára boli použité podklady Zväzu modelárov Slovenska
Tlačové chyby a zmeny vyhradené
letecké modely
Medzinárodné súťaže
na území Slovenska
17.–18. apríla; F1A, F1B. F1C; City Cup of Lučenec,
Novohrad Cup; Tass, Maďarsko
Štefan Hubert, Malinovského 5m, 984 03, Lučenec,
tel. 047 433 0213, e-mail [email protected]
8.–9. mája; F3J; Eurotour 2010; Holíč
Peter Karnoš, Jednoradová 15, 908 51 Holíč,
tel. +420 777 794 929, e-mail [email protected]
15. mája; F1E; Svetový pohár, Liptov Cup;
Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1869,
031 01 Liptovský Mikuláš, tel. +421 908 530 339,
e-mail [email protected], http://www.penomodel.szm.sk
16, mája; F1E; Svetový pohár, Nosko memoriál;
Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1869,
031 01 Liptovský Mikuláš, tel. +421 918 164 024,
e-mail [email protected], http://www.penomodel.szm.sk
25.–7. júna; F3F; Slovakia F3F Open; Donovaly
Ing. František Ruisl, Černyševského 1, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 404 072, e-mail [email protected], http://www.f3x.sk
3.–4. júla; F3J; Svetový pohár, Eurotour 2010;
Martin-Tomčany
Jaroslav Košťan, Záturčianska 47, 036 01 Martin,
tel. +421 907 217 539, e-mail [email protected],
http://www.kostanmodel.sk
10.–11. júla; F5J, F5J400; Eurocup 2010 F5J/F5J400;
Holíč
Peter Karnoš, Jednoradová 15, 908 51 Holíč,
tel. +420 777 794 929, e-mail [email protected]
14.–15. augusta (21.–22. augusta); F2B;
Memoriál Jozefa Gábriša, 13. ročník; Žarnovica
Juraj Maďar, Slobody 366/28, 966 81 Žarnovica,
tel. 0903 570 352, e-mail [email protected],
http://www.modelcentrum.sk
27.–29. augusta (20.–22. augusta); F3J;
6th World Cup and 23st F3J Trnava Cup; Trnava,
letisko Boleráz
František Bachratý, Zeleneč 200, 919 21 Zeleneč,
tel. +421 335 541 056, e-mail [email protected],
http://www.trnavaf3j.sk
voĽné modely
Majstrovstvá Slovenska
10.–11. apríla; F1E; seriál; Martin
Jaroslav Košťan, Záturčianska 47, 036 01 Martin,
tel. 0907 217 539, e-mail [email protected]
15. mája; F1E; seriál; Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1869, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044 552 33 14, 0907 217 539, e-mail [email protected]
16. mája; F1E; seriál; Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1871, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044 552 33 14, 0907 217 539, e-mail [email protected]
26. júna; F1H, F1K, A3, H, P30; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
RCR 3/2010
21. augusta; F1A, F1B; seriál; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
22. augusta; F1A, F1B; seriál 2. kolo; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
7. septembra; F1A, F1B; seriál 3. kolo, HOGO Cup;
Partizánske
Jozef Petráš, Horská 1312/28, 858 06 Partizánske,
tel. 0905 303 507, e-mail [email protected]
8. septembra; F1A, F1B; seriál 4. kolo; Partizánske
Jozef Petráš, Horská 1312/28, 858 06 Partizánske,
tel. 0905 303 507, e-mail [email protected]
25.–26. septembra; F1E; seriál; Martin
Jaroslav Košťan, Záturčianska 51, 036 01 Martin,
tel. 0907 217 539, e-mail [email protected]
25. septembra; F1E; seriál; Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1872, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044 552 33 14, 0907 217 539, e-mail [email protected]
26. septembra; F1E; seriál; Liptovský Mikuláš
Ing. Milan Valaštiak, Vrbická 1872, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044 552 33 14, 0907 217 539, e-mail [email protected]
Ostatné súťaže
marec
13. marca; H; Liga hádzadiel 1. kolo, 31. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
14. marca; H; Liga hádzadiel 2. kolo, 31. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
27. marca; H; Prešovské hádzadla 2010, 9. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
15. mája; H, A3, F1H, F1K, P30;
Okresná malých voľných; letisko TN, Biskupice
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
16. mája; H; Krajská liga hádzadiel 1. kolo; letisko TN,
Biskupice
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
jún
5. júna; H, A3, F1H, F1K, P30; Krajská malých voľných;
letisko TN, Biskupice
Ing. Július Kákoš, Clementisova 4/23, 911 01 Trenčín,
tel. 0904 543 687
6. júna; H; Krajská liga hádzadiel 2. kolo; letisko TN,
Biskupice
Ing. Július Kákoš, Clementisova 4/23, 911 01 Trenčín,
tel. 0904 543 687
19. júna (22. júna); F1H, A3, H; Memorial Rudolfa Andogu
6. ročník; letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail [email protected], www.lmkhas.sk
26. júna; F1H, F1K, A3, H, P30;
Letný prebor modelárov 3. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected]
júl
3. júla; H; Krajská liga hádzadiel 3. kolo; letisko TN,
Biskupice
Ing. Július Kákoš, Clementisova 4/23, 911 01 Trenčín,
tel. 0904 543 687
apríl
August
10.–11. apríla; F1A; Devínsky vrhač; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
11. apríla; F1N, N-50; Veľkonočný pohár – halová;
KD Trenčianska Turná
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
17. apríla; H, A3, P30; Prešovská jar, 25. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected]
17.–18. apríla; F1B; Devínsky gumák; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
7. augusta; F1A, H; Let pod Vihorlatom; Kamenica nad
Cirochou
Miroslav Pitlanič, Gladkova 2379/7, 069 01 Snina, tel. 0905
435 305, e-mail [email protected]
21. augusta; F1A, F1B; Šarišské krídlo 5. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected]
22. augusta; F1A, F1B; Pohár SNP 5. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected]
máj
1. mája; H; Košické hádzadlo 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
15. mája; F1H, H; Memoriál Milana Minárika, 14. ročník;
Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov,
tel. 051 775 66 44, 0902 111 492, e-mail [email protected]
september
1. septembra; H, A3, P30, CO2; Devínsky školák; letisko
Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
október
2. októbra; F1A, A3; Memoriál Jožka Hudáka 20. ročník;
Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected], http://www.f3x.sk
I
10. októbra; H, A3; Jesenná liga 2010 1. kolo; Stropkov
Ing. Ján Mydla, Stropkov, tel. 0905 289 084, e-mail [email protected]
10. októbra; H, A3; Jesenná liga 2010 2. kolo; Stropkov
Ing. Ján Mydla, Stropkov, tel. 0905 289 084, e-mail [email protected]
23. októbra; H; Krajská liga hádzadiel 4. kolo; letisko TN,
Biskupice
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
24. októbra; H, A3; Jesenná liga 2010 3. kolo; Stropkov
Ing. Ján Mydla, Stropkov, tel. 0905 289 084,
e-mail [email protected]
24. októbra; H, A3; Jesenná liga 2010 4. kolo; Stropkov
Ing. Ján Mydla, Stropkov, tel. 0905 289 084,
e-mail [email protected]
november
6. novembra; H, A3; Prešovská jeseň 23. ročník; Prešov
Milan Minárik, Exnárova 34, 080 01 Prešov, tel. 051 775 66 44,
0902 111 492, e-mail [email protected]
28. novembra; F1N, N-50; Mikulášsky pohár – halová;
KD Trenčianska Turná
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
december
8. decembra; F1N, N-50; Mikulášsky pohár – halová;
KD Trenčianska Turná
Mgr. Vladimír Zvalený, Beckovská 386, 913 21 Trenčianska
Turná, tel. 032 655 53 20, 0905 386 790,
e-mail [email protected]
upútané modely
Majstrovstvá Slovenska
14.–15. augusta (21.–22. augusta); UŠ, ŠUM; Žarnovica
Juraj Maďar, Slobody 366/28, 966 81 Žarnovica,
tel. 0903 570 352, e-mail [email protected],
http://www.modelcentrum.sk
28. augusta; F2A, F2D, Rodeo 2,5; Stropkov
Ing. Ján Mydla, Stropkov, tel. 0905 289 084, e-mail [email protected]
RC motorové modely
makety
Majstrovstvá Slovenska
8. mája (15. mája); F3A; seriál; letisko Zolná
Peter Roziak, Sebechleby 259, 962 66 Sebechleby,
e-mail [email protected]
12. júna (19. júna); F3A; seriál; poľné letisko, Lučenec
Gabriel Kováts, Nám. Republiky 2243/1, 984 01 Lučenec,
e-mail [email protected]
3. júla (28. augusta); RC M2; letisko Dubová
Igor Ňaňo, Mierová 28, 821 05 Bratislava,
e-mail [email protected]
10. júla (17. júla); F3A; seriál; letisko Dubová
Igor Ňaňo, Mierová 28, 821 05 Bratislava,
e-mail [email protected]
11. augusta (18. augusta); F3A; seriál; Považská Bystrica
alebo Trnava-Kopánka
18. septembra (25. septembra); F3A; seriál; agroletisko
Jasenov, Michalovce
Ing. Emil Dzvoník, Vinné 452, 072 31 Vinné,
tel. 0903 903 594, e-mail [email protected]
22. května; airkombat; seriál, Eurocup Slovensko
a WW1 Memoriál Jána Režňáka; Bratislava
Jozef Barát, Karloveská 13, 841 05 Bratislava,
tel. 0265 425 612, 0905 268 287, e-mail [email protected],
http://www.flyingdevils.sk
18. září; airkombat; seriál; Košice
M. Popivčák, Kavečany, tel. 0903 903 289,
e-mail [email protected], http://www.1rcmodelklub.eu.sk/
2. októbra; airkombat; seriál,
Memoriál Ota Smika a WW1; Bratislava
Jozef Barát Karloveská 14, 842 06 Bratislava,
tel. 0265 425 613, 0905 268 288, e-mail [email protected],
http://www.flyingdevils.sk Ostatné súťaže
22.–23.mája; F4C; Devínsky maketár,
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
29.–30. mája; F3A, F3B, RCM2; Devínsky obor;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
17.–18. júla; F3A, F3B, RCM2; Devínsky spalovák;
letisko Top Gun
II
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
24.–25. júla; airkombat; Devínsky bojovník;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
31. júla – 1. augusta; F3C; Devínsky vrtuľník;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
7.–8. augusta; F3A, F3B, RCM2; Devínsky akrobat;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
15. septembra; F3D; Devínsky pylóňak;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
25.–26. septembra; F3A, RCM2; Devínsky dvojplošník;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
2.–3. októbra; airkombat; Devínsky sek;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
RC vetrone
Majstrovstvá Slovenska
17.–18. apríla (5. júna); F3F; seriál; Pecková
Ing. František Ruisl, Černyševského 1, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 404 072, e-mail [email protected], http://www.f3x.sk
1.–2. mája (25.–26. septembra); F3F; seriál; Bošáca, Bezovec
Milan Ďuriš, Golianova 48, 949 11 Nitra, tel. 0903 465 593,
e-mail [email protected]
8.–9. mája; F3J; seriál, Holíč 2010; Holíč
Peter Karnoš, Jednoradová 15, 908 51 Holíč,
tel. +420 777 794 929, e-mail [email protected]
29.–30. mája (28.–29. augusta); F3F; seriál; Ružomberok
Ing. Marián Maslo, Štiavnička 79, 034 01 Ružomberok,
tel. 0905 567 615, e-mail [email protected]
12.–13. júna (11.–12. septembra); F3F; seriál,
Putovný pohár primátora Dobšinej; Dobšiná
Mgr. Štefan Andoga, Gemerská 361, 049 51 Brzotín,
tel. 0911 65 1676, e-mail [email protected], www.andoga.php5.sk
25.–27. júna; F3F; seriál, Slovakia F3F Open; Donovaly
Ing. František Ruisl, Černyševského 1, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 404 072, e-mail [email protected], http://www.f3x.sk
10.–11. júla; F3J; seriál, Martin 2010; Martin-Tomčany
Jaroslav Košťan, Záturčianska 49, 036 01 Martin,
tel. 0907 217 539, e-mail [email protected]
14.–15. augusta; RC V2; Ružomberok
Marian Maslo, Bottova 1, 034 01 Ružomberok,
e-mail [email protected]
27.–29. augusta (20.–22. augusta); F3J; seriál,
Boleráz 2010; Trnava, letisko Boleráz
František Bachratý, Zeleneč 200, 919 21 Zeleneč,
tel. +421 335 541 056, e-mail [email protected],
http://www.trnavaf3j.sk
28.–29. augusta (4.–5. septembra); F3F; seriál,
Kojšovka Cup 2010; Kojšová Hoľa
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911, http://www.f3x.sk
2.–3. októbra (16.–17. októbra); F3F; seriál; Prešov
Ing. Ondrej Styk, M. Nešpora 26, 080 01 Prešov,
tel. 0910 958 927, e-mail [email protected]
Ostatné súťaže
10. apríla; F3F; Bošáca, Bezovec
Milan Ďuriš, Golianova 48, 949 11 Nitra, tel. 0903 465 593,
e-mail [email protected]
15. mája (22. mája); F3F; Košický svah 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911, http://www.f3x.sk
15.–16. mája; F3K; Devínsky vytrvalec; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
29.–30. mája; F3A, F3B, RCM2; Devínsky obor;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
10. júla; F3F; Pecková 2010; Pecková
Ing. František Ruisl, Černyševského 1, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 404 072, e-mail [email protected]
4.–5. septembra; F3B, F3I; Devínsky navíjak; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
11–12. septembra; F3F; V. ročník Memoriál R. Andogu
Mgr. Š. Andoga, Gemerská 363, 049 52 Brzotín,
tel. 0911 651 678, e-mail [email protected]
19. septembra; F3F; Pecková
Ing. František Ruisl, Černyševského 1, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 404 072, e-mail [email protected]
17. dubna (24. dubna); RC V2; Kamenicka jarná RC V2;
letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail [email protected], www.lmkhas.sk
17. dubna; RC V2; Moravsko-slovenský pohár;
Martin-Tomčany
Jaroslav Košťan, Záturčianska 48, 036 01 Martin,
tel. 0907 217 539, e-mail [email protected]
24. dubna; RC V2; Moravsko-slovenský pohár; Holíč
Peter Karnoš, Jesenského Janka 2, 908 51 Holíč,
tel. +420 777 794 929, e-mail [email protected]
8. mája (9. mája); RC V2; Košická jarná 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
22. mája (29. mája); RC V2; Kamenická termika;
letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail [email protected], www.lmkhas.sk
12. júna (19. júna); RC V2; Košická termika 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
19.–20. júna; F3I; Devínsky vlekár; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
26.–27. júna; F3J; Devínsky termix; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
2.–5. júla; F3K; Devínsky výškar; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
10. júla (17. júla); RC V2; Kamenický kumul;
letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail [email protected], www.lmkhas.sk
17.–18. júla; F3A, F3B, RCM2; Devínsky spalovák;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
7.–8. augusta; F3A, F3B, RCM2; Devínsky akrobat;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
18. septembra (25. septembra); RC V2; Košický klzák 2010;
Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
15.–16. mája (22.–23. mája); RC XXL svah; XXL svah
III. ročník
Mgr. Š. Andoga, Gemerská 362, 049 52 Brzotín,
tel. 0911 651 677, e-mail [email protected],
www.andoga.php5.sk
15.–16. mája; RC XXL svah; Dobšiná
Mgr. Štefan Andoga, Gemerská 361, 049 51 Brzotín,
tel. 0911 651 676, e-mail [email protected]
22. mája; RC XXL; Dubová
Ing. Luděk Navarčík, Wolkrova 45, 821 05 Bratislava,
tel. 0905 710 301, e-mail [email protected]
17. júla; RC XXL; Holíč
Olin Vitásek, Pri Kaštieli 20, 908 51 Holíč, tel. 0905 398 611,
e-mail [email protected]
4. septembra; RC XXL; Sapeko pohár; Nitra
Milan Ďuriš, Golianova 48, 949 11 Nitra, tel. 0903 465 593,
e-mail [email protected]
18.–19. septembra; F3H; Devínsky ozembuch;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail [email protected], www.topgun.sk
RC elektrolety
Majstrovstvá Slovenska
1: mája; F5J; seriál 1. kolo; Malacky
Peter Jurkovič st., e-mail [email protected], www.F5J.sk
8. mája; EPA kombat; seriál, Eurocup; Košice
Ing. Š. Puzder, Seňa 11, 044 58 Seňa, tel. 0948 025 588,
e-mail [email protected], www.spmodel.wbs.cz
29. mája; F5J; seriál 2. kolo; Šurany
Kornel Németh, e-mail [email protected], www.F5J.sk
30. mája; EPA kombat; seriál; Revúca
R. Škorňa, Revúca, tel. 0903 576 630,
e-mail rado74@centrum.sk, http://www.ambasador.sk/
12. júna; F5J; seriál 3. kolo, Lošonského pohár; Žilina
Juraj Bačiak, e-mail jbaciak@F5Jfun.com, www.F5J.sk
13. júna; EPA kombat; seriál; Prešov
K. Birkner, Prešov, tel. 0905 264 021, e-mail kamil@condornet.sk
27. júna; F5J; seriál 4. kolo; Spišská Nová Ves
Zdenko Ďurka, e-mail beton01@mail.t-com.sk, www.F5J.sk
3. júla; EPA kombat; seriál; Košice
M. Popivčák, Kavečany, tel. 0903 903 289,
e-mail mpopi@sprint.sk, http://www.1rcmodelklub.eu.sk
9. júla; F5J; seriál 5. kolo; Liptovský Hrádok
Dušan Weiss, e-mail jbaciak@F5Jfun.com, www.F5J.sk
15. júla; EPA kombat; seriál; Revúca
R. Zeman, Revúca, tel. 0903 131 089,
e-mail zeman@zoznam.sk, http://www.ambasador.sk/
10. septembra; FXJ-výškový spínač; Trenčín
Bohuslav Majerčík, e-mail bmajercik@seznam.cz, www.F5J.sk
12. septembra; EPA kombat; seriál; Prešov
M. Roháľ, Prešov, tel. 0911 800 997,
e-mail rohal.61@gmail.com
RCR 3/2010
25. septembra; F5J; seriál 6. kolo, záver; Žilina
Juraj Bačiak, e-mail jbaciak@F5Jfun.com, www.F5J.sk
Ostatné súťaže
6. marca; halové elektromodely; Prešovská hala; Prešov
Peter Košík, Nábrežná 3, 080 01 Prešov, tel. 0905 646 887
17. apríla (24. apríla); F5J; Cassovia Ampér Cup 2010;
Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
8. mája; F5J; Kamenica F5J;
letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail michal.hricinda@centrum.sk, www.lmkhas.sk
12.–13. júna; F5D; Devínsky sekunďák; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
26. júna (3. júla); F5J; Košický kumul 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911, www.F5J.sk
9. júla; F5J, FXJ-altimeter switch; Eurocup F5J
a predsúťaž Eurocupu F5J; Holíč
Pavol Lišhák, e-mail palo@rivamodels.sk
10.–11. júla; F5A, F5B, F5C, F5D, F5G; Devínsky ampér;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
31. júla (7. augusta); F5J; Csemadok Cup;
letisko Kamenica nad Cirochou
Michal Hricinda, SNP 8, 066 01 Humenné, tel. 0911 800 186,
e-mail michal.hricinda@centrum.sk, www.lmkhas.sk
14. augusta (21. augusta); F5J; Košické leto 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 7, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
21.–22. augusta; F5D; Devínsky rýchlik; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
25. septembra (2. októbra); F5J; Košická jeseň 2010; Košice
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 5, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, e-mail 0903 706 911
11.–12. októbra; EPA; Devínska stuha; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
Historické modely
17. apríla; OTVR, Speed 400 Old Timer, ELOT;
5. Šaliansky zlet historických modelov;
modelárske letisko RC aeroklubu Šaľa
František Swiety, tel. 0905 339 894, e-mail fero@swiety.sk
1. mája; polomakety desatinky a ostatné kategórie SAM;
4. Fatra oldtimer meeting 2010; letisko Žilina-Hôrky
Ing. Igor Klesniak, Ľubľanská 2, 010 08 Žilina,
tel. 0911 372 319, e-mail iklesniak@stonline.sk
22.–23. mája; OTVR, Speed 400 Old Timer, ELOT;
6. majstrovstvá SR historických RC modelov; Tvrdošovce
Ing. Alojz Pajdlhauser, Puškinova 30, 941 10 Tvrdošovce,
tel. 0905 264 339, e-mail aeroing@stonline.sk
5.–6. júna; všetko do roku 1960; Devínsky historik,
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
19.–20. júna; OTVR, Texaco a ostatné kategórie SAM;
1. Fatranský pohár historických vetroňov; letisko
Martin-Tomčany
Ing. Igor Klesniak, Ľubľanská 2, 010 08 Žilina,
tel. 0911 372 319, e-mail iklesniak@stonline.sk
31. júla – 1. augusta; OTVR, Speed 400 Old Timer, ELOT,
OVTR - svahové lietanie; 1. ročník súťaže Čavojský
medveď; Čavoj pri Nitrianskom Rudne
Ing. Jiří Šilar, Trenčianska 724/44, 018 51 Nová Dubnica,
e-mail jsilar@naex.sk
7.–8. augusta; voľné modely OTVR, Speed 400 Old Timer,
ELOT, OTVR – svahové lietanie; majstrovstvá SR voľne
lietajúcich historických modelov a 4 Podpoliansky zlet
historických modelov; letisko Očová
Viliam Valent, Senická cesta 70, 974 00 Banská Bystrica,
e-mail vilo_valent@inmail.sk
18.–19. septembra; ELOT, Speed 400 Old Timer,
OVTR – s pristátím do štvorca; 3. Malokarpatský pohár;
letisko Dubová
Štefan Mokráň, Mestská 7, 831 01 Bratislava,
e-mail lubomir.sladek@slovanet.sk
2. októbra; slovenské a české konštrukcie historických
modelov podľa kategórii SAM; 1. Kopáčikov memoriál;
modelárske letisko RC aeroklubu Šaľa
František Swiety; tel. 0905 339 894, e-mail fero@swiety.sk
2. októbra (9. októbra); zraz historických leteckých
modelov Ražňany 2010; Ražňany
Ing. Ladislav Virág, Muškátová 6, 040 11 Košice,
tel. 055 642 29 50, 0903 706 911
9.–10. októbra; OTVR, Speed 400 Old Timer, ELOT;
1. Šarišské krídlo; Bardejov
Ing. Vladimír Švec, Komenského 15, 085 01 Bardejov,
tel. 0902 331 239
Ostatné akcie
4.–5. apríla; bez obmedzenia; Odomknutie devínskeho
neba; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
24.–25. apríla; všetko na 2,4 GHz; Devínsky gigaherz;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 84105 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
1.–2. mája; bez obmedzenia; Devínsky kotlík;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
8.–9. mája; všetko s kamerou; Devínsky filmárik;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk
28.–30. mája; RC; Poďme spolu lietať; letisko Dubová
Soňa a Igor Ňaňo, Mierová 28, 821 05 Bratislava,
e-mail nanovci@stonline.sk
29. mája (5. júna); XXXXL modely vetroňov;
Nízkotatranské aerovleky; Jasenie
Boris Krpelán, THK 29, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0905 256 906 e-mail merkantil@bb.telecom.sk
12. júna; RC; Letecký deň Holíč 2010; Holíč
Olin Vitásek, Pri kaštieli 20, 908 59 Holíč, tel. 0905 398 611,
e-mail vitasek.olin@ltcnet.sk
12.–13. júna; obrie modely; Obrie modely Gôtovany 2010;
Gôtovany
Ing. Ján Prochazka, Čsl. Brigády 1879/17, 031 01 Liptovský
Mikuláš, tel. 603 143 127, e-mail japro@post.sk,
www.funmodels.sk
18–20. júna; F3C, vrtuľníky; Fun Fly Heli Trnava 2010;
Trnava-Kopánka
Peter Šmidovič, Okružná 6, 917 00 Trnava, tel. 0905 327 107,
e-mail funmodels@funmodels.sk
26.–27. júna (3.–4. júla); RC; Pohoda Air show 2010;
agroletisko Dunajská Streda
Peter Majchrovič, Nová Osada 755/23, 929 01 Dunajská
Streda, tel. 0905 486 448, e-mail wigens@mail.t-com.sk
10.–11. júla; obrie modely; Obrie modely Martin 2010;
Martin-Tomčany
Jaroslav Košťan, Záturčianska 50, 036 01 Martin,
tel. 0907 217 539, e-mail jaro@kostanmodel.sk, http://rc.dohorak.com
14.–15. augusta; bez obmedzenia; Devínsky peňák;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
14.–15. augusta; všetky modely; Lietame pre radosť;
modelárske letisko Zolná
Ing. Miroslav Suja, Novozámocká 67, 960 01 Zvolen,
tel. 0907 815 444, e-mail suja@mylan.sk, http://rc.dohorak.com
28.–29. augusta; bez obmedzenia; Devínsky kúzelník;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
18. septembra; RC; Guláš Air Show Párty 2010; agroletisko
Dunajská Streda
Peter Majchrovič, Nová Osada 755/23, 929 01 Dunajská
Streda, tel. 0905 486 448, e-mail wigens@mail.t-com.sk,
www.topgun.sk
6. októbra; všetko čo lieta; Modelársky deň Ražňany
Peter Košík, Nábrežná 3, 080 01 Prešov, tel. 0905 546 887
18. septembra; všetky RC; Krajská náborová súťaž;
letisko TN, Biskupice
Ing. Július Kákoš, Clementisova 4/23, 911 01 Trenčín,
tel. 0904 543 687
9.–10. októbra; bez obmedzenia; Devínsky lepič;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
15. októbra; RC; Športový deň, šarkaniáda pre deti
a mládež s modelárskou ukážkou; agroletisko Dunajská
Streda
16.–17. októbra; bez obmedzenia; Devínsky smrťák;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
23.–24. októbra; bez obmedzenia; Devínsky baloňák
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 422 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
30. októbra – 1. novembra; šarkany; Devínsky severák;
letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
6.–7. novembra; šarkany; Devínsky dráčík; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
13.–14. novembra; bez obmedzenia; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
17. novembra; bez obmedzenia; Zamknutie devínskeho
neba; letisko Top Gun
Andrej Molčányi, Adámiho 5, 841 05 Bratislava,
tel. 0903 424 520, e-mail boss@topgun.sk, www.topgun.sk
Kozmické modely
Medzinárodné súťaže
Majstrovstvá Slovenska
29.–30. mája (5.–6. júna); S4A, S6A, S7, S8E/P, S9; Dubnický
máj 2010; Dubnica n. Váhom
Ing. Štefan Buraj, A. Sládkoviča 69, 018 51 Nová Dubnica, tel.
0905 323 127, e-mail stefanburaj@gmail.com
21.–23. mája; S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9;
Partizánske
Jozef Jaššo, Slovanská 12, 958 01 Partizánske,
tel. 0907 333 564
Ostatné súťaže
termín neudaný; S3, S4, S6;
Partizánske
Jozef Jaššo, Slovanská 13, 958 01 Partizánske,
tel. 0907 333 564
lodné modely
Majstrovstvá Slovenska
24.–25. apríla; Mono 1, Mono 2, Eco;
Otvorené majstrovstvá Slovenska, seriál; Teplý Vrch
Peter Kováč, 979 01 Rimavská Sobota,
tel. 0908 901 609
24.–25. apríla; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; seriál;
Sládkovičovo (Vincov Les)
Ladislav Zsalkovics, Dolné Saliby, tel. 0903 204 110,
e-mail zsalkovics.laco@zoznam.sk
8.–9. mája; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; seriál;
Sládkovičovo (Vincov Les)
Ladislav Zsalkovics, Dolné Saliby,
tel. 0903 204 110,
e-mail zsalkovics.laco@zoznam.sk
RCR 3/2010
22.–23. mája; Mono 1, Mono 2, Eco;
Otvorené majstrovstvá Slovenska, seriál; Teplý Vrch
Ferdinand Filický, Košice, tel. 0905 281 867
26.–27. júna; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; seriál; Kúty
Imrich Treplán, Senec, tel. 0905 468 476,
e-mail propeler@propeler.sk
4.–5. septembra; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; seriál; Tlmače
Zdenek Kinčok, Tlmače, tel. 0907 744 340,
e-mail klmtlmace@zoznam.sk
11.–12. septembra; Mono 1, Mono 2, Eco; Otvorené
majstrovstvá Slovenska, seriál; Teplý Vrch
Peter Kováč, 979 01 Rimavská Sobota, tel. 0908 901 609
9.–10. októbra; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; seriál; Kúty
Imrich Treplán, Senec, tel. 0905 468 476,
e-mail propeler@propeler.sk
Ostatné akcie
15. mája; FSR-V3,5, FSR-V7,5, FSR-V15; Bratislava
(Zlaté piesky)
Marián Jurkovič, 811 04 Bratislava, tel. 0907 065 505;
e-mail lubomir.kicka@gmail.com
4.–5. septembra; F2A, F2B, F2C, DS, F4A; Kurinec
Ondrej Mišák, Clementisa 5/52, 979 01 Rimavská Sobota,
tel. 0903 549 508, e-mail misako@rsnet.sk
9. októbra; bez obmedzenia; Regata Istropolitana;
jazero Štrkovec, Bratislava
Miroslav Líška, Miletičova 72, 821 08 Bratislava,
tel. 0903 319 784, e-mail liska.miro@gmail.com
III
automobilové modely
Electric track
E buggy 1:10
Majstrovstvá Slovenska
Majstrovstvá Slovenska
20. marca; ETC 1 : 10, 1 : 18; hala; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
24. dubna; ETC 1 : 10; asfalt; hala Hudý, Trenčín
Martin Hudý, K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín,
tel. 032 744 01 80, e-mail juraj@hudy.net
1. mája; ETC 1 : 10; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
26. júna; ETC 1 : 10; Hudý, Trenčín
Martin Hudý, K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín,
tel. 032 744 0180, e-mail juraj@hudy.net
10. júla; ETC 1 : 10; Trenčín
Igor Lipták, Dolná Súča 124, 913 32 Dolná Súča,
tel. 0905 708 820, e-mail igor@author.sk, www.rcauto.sk
21. augusta; ETC 1 : 10; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
4. septembra; ETC 1 : 10; Trnava
Anton Sloboda, Naháč 178, Naháč, tel. 0905 614 163,
e-mail sloboda@hirostavbet.sk, www.autorctrnava.sk
25. septembra; ETC 1 : 10, IC 1 : 10; náhradný termín
5. júna; Košice
Štefan Tauber; Obrancov mieru 12; 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
12. júna; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
3. júla; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
17. júla; Komárno
Peter Pocs, Družstevná 17/52, 945 01 Komárno,
tel. 0905 400 961, e-mail pocspeti@yahoo.com,
www.rckomarno.team.sk
7. augusta; Komárno
Peter Pocs, Družstevná 17/52, 945 01 Komárno,
tel. 0905 400 961, e-mail pocspeti@yahoo.com,
www.rckomarno.team.sk
11. septembra; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
Ostatné súťaže
13. marca; ETC 1 : 10, 1 : 18; Košický pohár – zima;
Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
3. apríla; ETC 1:10, 1:18; Trnavský pohár; Trnava
Anton Sloboda, Naháč 178, Naháč, tel. 0905 614 163,
e-mail sloboda@hirostavbet.sk, www.autorctrnava.sk
10. apríla; ETC 1:10, 1:18; Košický pohár – zima;
Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
22. mája; ETC 1:10; Bystrický pohár; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
12. júna; ETC 1:10; Bystrický pohár; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
19. júna; ETC 1:10; Košický pohár; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
3. júla; ETC 1:10; Bystrický pohár; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
17. júla; ETC 1:10; Košický pohár; Košice
Štefan Tauberm, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
24. júla; ETC 1:10; Bystrický pohár; Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
14. augusta; ETC 1:10; Košický pohár; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
4. septembra; ETC 1:10; Košický pohár, Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
11. septembra; ETC 1:10; Bystrický pohár;
Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
16. októbra; ETC 1:10, 1:18; Košický pohár – zima;
Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
30. októbra; ETC 1:10, 1:18; Pohár AMK;
Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
13. novembra; ETC 1:10, 1:18; Košický pohár – zima;
Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk,
www.mkkosice.sk
27. novembra; ETC 1:10, 1:18; Pohár AMK;
Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01, Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, e-mail rado@amk.sk, www.amk.sk
11. decembra; ETC 1:10, 1:18; Košický pohár – zima;
Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk,
www.mkkosice.sk
26. decembra; ETC 1:10, 1:18; Pohár AMK;
Banská Bystrica
Radoslav Baláž, Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0903 660 190, email rado@amk.sk, www.amk.sk
IV
Ostatné súťaže
24. apríla; Castrol Cup; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
1. mája; Comora Cup; Komárno
Peter Pocs, Družstevná 17/52, 945 01 Komárno,
tel. 0905 400 961, e-mail pocspeti@yahoo.com,
www.rckomarno.team.sk
29. mája; Castrol Cup; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
31. júla; Castrol Cup; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
21. augusta; Castrol Cup; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
18. septembra; Castrol Cup; Bratislava
Luboš Dudák, Ševčenkova 26, 851 01 Bratislava,
tel. 0903 703 438, e-mail grafik@post.sk
25. septembra; Comora Cup; Komárno
Peter Pocs, Družstevná 17/52, 945 01 Komárno,
tel. 0905 400 961, e-mail pocspeti@yahoo.com,
www.rckomarno.team.sk
IC buggy
Majstrovstvá Slovenska
19. júna; IC Buggy 1:8; Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur,
tel. 0918 657 399, e-mail rcsportmodel@gmail.com,
www.dirtracing.sk
17. júla; 1:10 IC; Hudý, Trenčín
Martin Hudý, K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín,
tel. 0327 440 180, e-mail juraj@hudy.net
31. júla; 1:10 IC; majstrovstvá SR
a GP Laugarício; Trenčín
Igor Lipták, Dolná Súča 124, 913 32 Dolná Súča,
tel. 0905 708 820, e-mail igor@author.sk, www.rcauto.sk
31. júla; IC Buggy 1:8; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
14. augusta; IC Buggy 1:8; Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur,
tel. 0918 657 399, e-mail rcsportmodel@gmail.com,
www.dirtracing.sk
11. septembra; 1:10 IC; Trenčín
Igor Lipták, Dolná Súča 124, 913 32 Dolná Súča,
tel. 0905 708 820, e-mail igor@author.sk,
www.rcauto.sk
18. septembra; IC Buggy 1:8; Košice
Štefan Tauber, Obrancov mieru 12, 040 01 Košice,
tel. 0949 591 975, e-mail s.tau@post.sk, www.mkkosice.sk
18. septembra; 1:10 IC; Hudý, Trenčín
Martin Hudý, K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín,
tel. 0327 440 180, e-mail juraj@hudy.net
Ostatné súťaže
24. apríla; IC Buggy 1:8; Svätojurský pohár; Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur,
tel. 0918 657 399, e-mail rcsportmodel@gmail.com,
www.dirtracing.sk
22. mája; IC Buggy 1:8; Svätojurský pohár; Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur,
tel. 0918 657 399, e-mail rcsportmodel@gmail.com,
www.dirtracing.sk
17. júla; IC Buggy 1:8; Svätojurský pohár; Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21Svätý Jur, tel. 0918 657 399,
e-mail rcsportmodel@gmail.com, www.dirtracing.sk
25. septembra; IC Buggy 1:8; Svätojurský pohár;
Svätý Jur
Peter Somík, Kollárova 17, 900 21 Svätý Jur,
tel. 0918 657 399, e-mail rcsportmodel@gmail.com,
www.dirtracing.sk
Large Scale OR
Majstrovstvá Slovenska
5. júna; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
19. júla; Banská Bystrica
Vlad. Paško, Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0915 887 434, e-mail pasko@profistavbb.sk,
www.rcteam.go4sound.sk
24. júla; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
4. septembra; Banská Bystrica
Vlad. Paško, Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0915 887 434, e-mail pasko@profistavbb.sk,
www.rcteam.go4sound.sk
Ostatné súťaže
8. mája; DMG Cup; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
29. mája; Pohár G4S; Banská Bystrica
Vlad. Paško, Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0915 887 434, e-mail pasko@profistavbb.sk,
www.rcteam.go4sound.sk
12. júna; Pohár G4S; Banská Bystrica
Vlad. Paško, Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0915 887 434, e-mail pasko@profistavbb.sk,
www.rcteam.go4sound.sk
12.–13. júna; DMG Cup; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
21.–22. augusta; DMG Cup; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
18. septembra; Pohár G4S; Banská Bystrica
Vlad. Paško, Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica,
tel. 0915 887 434, e-mail pasko@profistavbb.sk,
www.rcteam.go4sound.sk
19. septembra; DMG Cup; Revúca
Ján Ivan; Muránska 2, 050 01 Revúca, tel. 0903 565 287,
e-mail info@dmg.sk, www.dmg.sk
kategória SRC
Majstrovstvá Slovenska
13. marca; A4/24, A5/32; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
24. apríla; A4/24, A5/32; žiaci; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
15. mája; A4/24, A5/32; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
26. júla; A4/24, A5/32; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
18. septembra; A1/24, G-12; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
9. októbra; A1/24, G-12; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
20. novembra; A1/24, G-12; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
11. decembra; A1/24, G-12; Revúca
Ladislav Koterba, T. Vansovej H6, 050 01 Revúca,
tel. 0903 043 971, e-mail lacokoterba@centrum.sk,
www.mac.ferrari.szm.sk
RCR 3/2010
Download

Kalendár - RC revue