ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
Račianska 190, 835 26 Bratislava
Zoznam žiakov, triedni učitelia, zadelenie žiakov na TV a PV,
organizácia praktického vyučovania.
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 28.8.2012
Prax: Párny týždeň: Piatok
Nepárny týždeň: Pondelok
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Švorc
I.GM - grafik médií – 28
3447 K grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. I.1 K. Orlíčková
E. Kučmová
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Majster o.v.
Mgr. R. Drosc
Skupina č. I.2 J. Miklášová
Ing. M. Čížiková
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Majsterka o.v. Ing. D. Pjonteková
Skupina č. I.3 J. Prekopová
H. Kardošová
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
(7.9.-19.11.)
Majsterka o.v. M. Zvaríková
Skupina č. I.4 Akad. m. M. Michalková (30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
I. Marešová
Adamec Nicolas
Bacigál Vladimír
Feješ Šimon
Firický Kevin
Hasalík Kristián
Hipszkí Daniel
* Hric Marek
Chamilla Marek
Katona Patrik
Klobušický Jakub
Magová Mária
Macháčová Eva
Miklovič Pavol
Molnárová Vanesa
Pariš Martin
Pavliučok Ivan Ivanovyč
Puterka Alex
* Rehák David
Reksiová Michaela
Schweiger Juraj
Strezenický Erik
Šimonovičová Nina
Tóth Juraj
* Trnavský Adam
Varga Denis
Voštinár David Gabriel
Zborovjan Lukáš
Zemaník Roman
organizácia:
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 28.8.2012
Prax: Párny týždeň: Piatok
Nepárny týždeň: Pondelok
Triedna učiteľka: RNDr. Jana Kmošková
I.GMM - pracovník marketingu – 13, grafik médií – 12, , spolu 25
6405 K pracovník marketingu,
ŠkVP Marketing médií
Majsterka o.v. K. Orlíčková
Skupina č. I.6 E. Kučmová
Ing. R. Bocková
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Bachárová Dominika
Beňová Katarína
Bodišová Eva
Drakul Damian
Knapová Zuzana
Krug Jakub
Kuchta Patrik
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. I.7 Ing. M. Čížiková
Mgr. R. Drosc
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Meisnerová Dáša
Petríková Tamara Nicolette
Foltýn Filip
Krascsenits Daniel
Šeper Patrik
Uher Kristián
organizácia:
3447 K grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. J. Prekopová
Skupina č. I.9 H. Kardošová
Ing. D. Pjonteková
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Lovas Tomáš
*Maruška Andrej
Molinari Tomáš
Podobná Veronika
Rýchla Dominika
Szabadoš Patrik
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. I.10 I. Marešová
M. Zvaríková
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Balga Tomáš
Gregorová Laura
Chlebovec Martin
Ivánek Simon
Király Ondrej
Žemberi Daniel
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Piatok
Nepárny týždeň: Pondelok
Triedny učiteľ: Ing. Vojtech Macenka
I.GMT - grafik médií – 20, tlačiar na polygrafických strojoch 6, spolu 26
3447 K grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. I.11 Ing. R. Bocková
K. Orlíčková
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Adamkovič Marek
Aschengeschwandtner Erik
Bagyura Daniel
* Barteková Nikola
Beňo Michal
Dohnal Patrik
Galambos Tomáš
Majsterka o.v. Ing. M. Čížíková
Skupina č. I.12 Mgr. R. Drosc
J. Miklášová
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Krasňanský Marián
Kuba Marek
Kubinec Filip
* Mészárosová Karin
Olgyayová Anita
Pilinský Igor
Radičová Kristína
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. I.13 Ing. D. Pjonteková
J. Prekopová
(7.9.-19.11.)
(30.11.-22.3.)
(25.3.-21.6.)
Slovík Martin
Trokan Rastislav
Véghová Veronika
Velčíková Michaela
Winter Daniel
Záň Dávid
organizácia:
3457 K operátor tlače,
ŠkVP Operátor digitálnej tlače
(7.9.-19.11.)
Glváč Boris
Majsterka o.v. I. Marešová
(30.11.-22.3.)
Jakubík Matúš
Skupina č. I.15 M. Zvaríková
Akad. m. M. Michalková (25.3.-21.6.) * Kosák Matej
Ledida Lukáš
Matejík Erik
Szecsányi Roman
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Triedna učiteľka:
I.G –
Mgr. art. Barbora Molnárová
01 polygrafická technológia – 8 žiakov,
02 grafika tlačovín – 13 žiakov,
ŠkVP Polygrafia a marketing médií
ŠkVP Dizajnér médií
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Priezvisko
Cseh
Čižmár
Drobný
Dujsík
Ďurneková
Fantová
Heregová
Jatelinová
Kapustová
Koldanová
Kollerová
Míšek
Motyka
Mrázová
Rozbora
Meno
Tomáš
Marek
Adrián
Dávid
Kristína
Michaela
Lucia
Hana
Barbora
Kristína
Martina
Daniel
Marcel
Zuzana
Lukáš
Študijný odbor
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
Ubytovaní
M
I
M
D
D
M
D
D
D
D
M
M
D
I
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
Prax
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Szomolányiová
Šeligová
Ševčovičová
Školiak
Uhríková
Viktor
Tamara
Simona
Mária
Lukáš
Lucia
Richard
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 01 polygrafia-polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
3431 M 02 polygrafia-grafika tlačovín
M
I
D
M
I
M
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
SZ
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Nepárny týždeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedny učiteľ: RNDr. Jiří Čapek
II.GMA - grafik médií – 29
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.1 M. Zvaríková
J. Miklášová
I. Marešová
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Majsterka o.v. M. Zvaríková
Skupina č. II.2 J. Miklášová
I. Marešová
Ing. R. Bocková
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Blaško Filip
Hargaš Martin
Husarovič Martin
Kala Lukáš
Kupkovič Adam
Ptačin Michal
Rybáčková Kristína
Sláviková Erika
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. II.3 I. Marešová
Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Boďo Oliver
Koller Jakub
Koncz Patrik
Króča Marcel
Valovič Martin
Vaľko Branislav
Vyhnálik Adam
Majsterka o.v. I. Marešová
Skupina č. II.4 Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
J. Miklášová
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Buch Tomáš
Choquehuancová Amália Halka
Fisterová Karin
Karkes Dominik
* Labudová Veronika
Martinka Mário
Ščepanek Marek
Krafčík Ondrej Adrián
Lošonská Lenka
Múčka Denis
* Pincová Lenka
Ribánszky Richard
Záhradská Katarína
organizácia: Baláž Adrián - (Monumental s.r.o.), Bratislava
Prerušenie štúdia: Szórád Daniel - GDM od 3.9.2012 do 30.11.2012
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedna učiteľka: Mgr. Henrieta Jakúbková
II.GMB - grafik médií – 29
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.5 M. Zvaríková
J. Miklášová
I. Marešová
(4.9.-31.10.)
(5.11.-24.1.)
(4.2.-18.4.)
(29.4.-27.6.)
Bachratý Lukáš
Bali Radoslav
Hulla Dominik
Pivák Peter
Stieranka Maroš
Švitlerová Tatiana
Šterba Jakub
Majsterka o.v. M. Zvaríková
Skupina č. II.6 J. Miklášová
I. Marešová
Ing. R. Bocková
(4.9.-31.10.)
(5.11.-24.1.)
(4.2.-18.4.)
(29.4.-27.6.)
Beňačková Kristína
Csáno Norbert
Gažo Éva
Hodoši Lukáš
*Horváth Miroslav
Šípošová Anna
Winkler Patrik
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. II.7 I. Marešová
Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
(4.9.-31.10.)
(5.11.-24.1.)
(4.2.-18.4.)
(29.4.-27.6.)
Majster o.v.
I. Marešová
Skupina č. II.8 Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
J. Miklášová
(4.9.-31.10.)
(5.11.-24.1.)
(4.2.-18.4.)
(29.4.-27.6.)
Horník Nikolas
Klikáč Radova
Kniesner Samuel
Lipka Dávid
Masarovič Filip
Šubová Lenka
Žúrek Ondrej
Anderko Jozef
* Berko Richard
Bulavčiaková Nina
Matušica Patrik
Nagy Marcel
Orešanský Tomáš
Polakovičová Zuzana
Vagovič Marek
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Nepárny týždeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Taksonyiová
II.GMC - grafik médií – 30
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.9 M. Zvaríková
J. Miklášová
I. Marešová
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Blanár Radko
Bodiš Mário
Farkaš Erik
Granec Denis
Klačanová Petra
Plecho Lucas
Slama Ján
Majsterka o.v. M. Zvaríková
Skupina č. II.10 J. Miklášová
I. Marešová
Ing. R. Bocková
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Buchla Matej
Goldschmied Marián
Karkaš Michal
Konečný Filip
Porubská Simona
Staňo Oskar
Székely Tomáš
Zvolenská Michaela
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. II.11 I. Marešová
Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Čeliga Daniel
Haváriková Zuzana
Hotový Tomáš
Kráľovič Erik
* Michelová Margaréta
Teššík Adam
Uhrinec Tomáš
Majsterka o.v. I. Marešová
Skupina č. II.12 Ing. R. Bocková
M. Zvaríková
J. Miklášová
(11.9.-9.11.)
(20.11.-31.1.)
(19.2.-12.4.)
(23.4.-21.6.)
Dobeš Marek
Engl Ján
Juráni Filip
Klačanský Martin
Lépeš Alan
Román Patrik
Tyko Michal
Záhorský Branislav
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Triedna učiteľka:
Ing. Mária Mularčíková
II.G – 01 polygrafická technológia – 13 žiakov,
02 grafika tlačovín – 8 žiakov,
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Priezvisko Meno
Eviných
Filip
Filípek
Nikolas Erik
Gajarský
Marco
Géryová
Silvia
Gonos
Michal
Görögová Katarína
Grančič
Denis
Hnilica
Daniel
Ilavský
Boris
Jankovich Dominik
Majbová
Marta
Mikuš
Milan
Nagi
Chalid
Nejedlík
Rastislav
Paliatka
Denis
Pavlík
Patrik
Peciar
Matej Michal
Prinke
Michal
Százová
Rebeka
Štyndl
Maroš
Viola
Martin
Študijný odbor
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
ŠkVP Polygrafia a marketing médií
ŠkVP Dizajnér médií
Zameranie
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
Ubytovaní
M
M
D
M
D
M
M
I
M
D
M
I
M
M
M
D
M
M
I
M
M
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
Prax
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
Názov
firmy
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Nepárny týždeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Ing. Monika Kovácsová
III.GMA - grafik médií – 23
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majster o.v.
M. Orovan
Skupina č. III.1 J. Háber
O. Dóra
E. Kučmová
H. Kardošová
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
Antalík Jozef - GDM
Burcel Ivan - GDM
Detko Tomáš - GDM
Jánošová Miroslava - GDM
Oravec Mikuláš - GDM
Kotala Lukáš - GDM
Papp Peter – GDM
Slávik Šimon – GDM
Šimoničová Diana - GDM
* Tánczosová Veronika – GTM
Majster o.v.
J. Háber
Skupina č. III.2 O. Dóra
E. Kučmová
H. Kardošová
M. Orovan
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
Csóka Marek - GDM
* Fraisse Océane Vlasta Brigitte - GTM
* Kováč Martin - GDM
Kučera Matej - GDM
Osmani Dominik – GDM
Rehák Jaroslav - GDM
Szijjartová Erika – GTM
Ševčík Roman - GDM
Majster o.v.
O. Dóra
Skupina č. III.3 E. Kučmová
H. Kardošová
M. Orovan
J. Háber
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
Gába Lukáš - GDM
Hlinický Jaroslav - GDM
Krajčík Peter - GDM
Ondrejková Alexandra - GDM
Patassy Denis - GDM
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedna učiteľka: RNDr. Emília Boorová
III.GMB - grafik médií – 22
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majster o.v.
M. Orovan
Skupina č. III.4 J. Háber
O. Dóra
E. Kučmová
H. Kardošová
(4.9.-18.10.)
(29.10.-13.12.)
(7.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
(13.5.-27.6.)
Báchora Martin - GDM
Bokolová Jana - GTM
Bremser Tomáš - GDM
Dugovičová Mária – GDM
Garajová Monika – GDM
Hrdlička Samuel – GDM
Konečná Natália – GDM
Kudláč Filip – GDM
Lennerová Dominika – GDM
Prokop Ján – GDM
Sifka Jozef - GDM
Majster o.v.
J. Háber
Skupina č. III.5 O. Dóra
E. Kučmová
H. Kardošová
M. Orovan
(4.9.-18.10.)
(29.10.-13.12.)
(7.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
(13.5.-27.6.)
Árpa Jozef - GDM
Blažek Daniel - GDM
Bučeková Laura - GDM
Bucková Kristína - GDM
Csánó Norbert - GDM
Křehlík Lukáš - GDM
Smolinská Silvia – GDM
Szabó Ján - GDM
Szendrei Peter – GDM
organizácia: Noskovič Oliver - (BB PRINT s.r.o.), Bratislava - GTM
Zišťák Tomáš - (Limelight, s.r.o.), Bratislava – GDM
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedny učiteľ: Mgr. Michal Kmotorka
III.GMC - grafik médií – 24
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Albert Lukáš - GDM
* Fagala Adrián - GDM
Fischer Nikolas - GDM
Kinčeš Pavol – GDM
Macháček Lukáš - GTM
Sedláková Diana - GTM
Švorc Roman - GDM
Veselský Denis - GDM
Majster o.v.
O. Dóra
Skupina č. III.6 E. Kučmová
H. Kardošová
M. Orovan
J. Háber
(4.9.-18.10.)
(29.10.-13.12.)
(7.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
(13.5.-27.6.)
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. III.7 H. Kardošová
M. Orovan
J. Háber
O. Dóra
(4.9.-18.10.)
(29.10.-13.12.)
(7.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
(13.5.-27.6.)
Dojčák Michal - GDM
Fodorová Michaela - GDM
Kohút Oto - GDM
Kunovská Eva - GDM
Navara Adrián - GTM
Spusta Milan - GDM
Šenkárová Michaela - GTM
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. III.8 M. Orovan
J. Háber
O. Dóra
E. Kučmová
(4.9.-18.10.)
(29.10.-13.12.)
(7.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
(13.5.-27.6.)
Danyiová Andrea - GDM
Dziubanová Tereza – GDM
Iszer Matúš - GDM
Paulo Kristián - GDM
Pylypov Dušan - GDM
* Smutný Marek - GDM
organizácia: Michelič Tomáš - (ORMAN), Bratislava - GTM
Veres Michal - (I. Boháč Fotocentrum), Šaľa - GDM
Pham David - (Trust Solutions, s.r.o.), Bratislava - GDM
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Nepárny týždeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Švorcová
III.GMD - grafik médií – 22
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majster o.v.
O. Dóra
Skupina č. III.9 E. Kučmová
H. Kardošová
M. Orovan
J. Háber
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
Adame Štefan - GDM
Borovský Matej - GDM
Jajcay Jakub - GTM
Mráz Jakub - GDM
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. III.10 H. Kardošová
M. Orovan
J. Háber
O. Dóra
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
Berky Michal - GDM
Dujničová Michaela - GDM
Kanka Denis - GDM
Klenovič Sebastián - GDM
Sásik Jakub - GDM
Ulehla Tomáš - GDM
Weltherová Simona - GTM
Vyskočilová Zlatica - GTM
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. III.11 M. Orovan
J. Háber
O. Dóra
E. Kučmová
(11.9.-26.10.)
(6.11.-20.12.)
(15.1.-1.3.)
(12.3.-26.4.)
(7.5.-21.6.)
* Gáhiová Simona - GDM
Hamadová Ivana - GDM
Košútová Zuzana - GDM
Rigáňová Ivana - GDM
Sámel Samuel – GDM
Tichá Lucia - GDM
Urbanovič Andrej - GDM
Vráblik Filip - GDM
organizácia: *Dávid Scarlet - (Trust Solutions s.r.o.), Bratislava – GDM
Duchoň Andrej - (andrew/eBMA, s.r.o.), Bratislava – GTM
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedny učiteľ: Ing. Vojtech Macenka
IV.TMT - grafik médií – 22, tlačiar na polygrafických strojoch – 6, spolu 28
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. IV.1 Z. Pálová
Ing. J. Synko
Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
(4.9.-4.10.)
(15.10.-15.11.)
(26.11.-10.1.)
(21.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
Antal Branislav - GTM
Bednárik Martin - GTM
Bobula Andreas - GTM
Ďuraj Matúš – GTM
Gažo Patrik – GTM
Holocsy Lukáš - GTM
Kováč Matúš – GTM
Setnická Andrea Antónia – GTM
Siget Peter – GTM
Majsterka o.v. Z. Pálová
Skupina č. IV.2 Ing. Synko
Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
(4.9.-4.10.)
(15.10.-15.11.)
(26.11.-10.1.)
(21.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
Sisák Jakub – GTM
Šimončík Daniel – GTM
Šoka Michal - GTM
Takáč Patrik - GTM
Vadovič Marek – GTM
Vizmüller Peter - GTM
Wojatschek Peter – GTM
Zeman Denis - GTM
organizácia: * Barbuščák Jakub - (M. Jiránek - BEPA), Nitra - GTM
Ďuríček Matej - (PURGINA), Bratislava - GTM
Nagyová Sabína - (Grandprint s.r.o.), Ivanka pri Dunaji - GTM
Šišuláková Radka - (Design and Friends, s.r.o.), Pezinok - GTM
Štefanovič Kristián - (J. Gerthofer), Zohor - GTM
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch,
ŠkVP Operátor ofsetovej tlače
Inštruktor o.v. M. Križan
Gerinec Jakub
Macek Michal
organizácia:
(4.9.-2.5.)
Boháč Filip - (PURGINA), Bratislava
Fekár Rastislav - (PURGINA), Bratislava
Plunár Róbert - (PURGINA), Bratislava
Janák Andrej - (PURGINA), Bratislava
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedna učiteľka: Mgr. Darina Tarasovičová
IV.DM - grafik médií – 26
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. J. Synko
Skupina č. IV.3 Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
(4.9.-4.10.)
(15.10.-15.11.)
(26.11.-10.1.)
(21.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
Majsterka o.v. Ing. M. Čížiková
Skupina č. IV.4 T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
Ing. J. Synko
(4.9.-4.10.)
(15.10.-15.11.)
(26.11.-10.1.)
(21.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
Majsterka o.v. T. Jelínek
Skupina č. IV.5 Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
Ing. J. Synko
Ing. M. Čížiková
(4.9.-4.10.)
(15.10.-15.11.)
(26.11.-10.1.)
(21.1.-21.2.)
(18.3.-2.5.)
organizácia:
Absolon Peter - GDM
Antáleková Veronika - GDM
Gálik Maroš - GDM
Glasa Patrik - GDM
Guttmann Roman - GDM
Horváth Miroslav – GDM
Hulmanová Simona – GDM
Mészáros Marián – GDM
* Fulierová Andrea - GDM
Jurášek Viktor - GDM
Korček Juraj – GDM
Kvasnička Tomáš - GDM
Lipka Roman - GDM
Netolický Juraj – GDM
Orlovský Matej - GDM
Poláš Matej - GDM
Roubíček Michal - GDM
Sandtner Radoslav - GDM
Škvára Peter – GDM
Štellárová Katarína - GDM
Turňa Rudolf - GDM
Valent Daniel - GDM
Dej Lukáš - (SOFT DESIGN, s.r.o.), Bratislava – GDM
Rigáňová Klaudia - (DWC Slovakia, a.s.), Bratislava - GDM
Selecký Marko - (Blue soft, s.r.o.), Bratislava - GDM
Skočková Dominika - (ARC Design, s.r.o.), Nové Zámky - GDM
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Nepárny týždeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Mgr. Darina Tarasovičová
IV.DTM - grafik médií – 27
3447 4 grafik digitálnych médií,
ŠkVP Grafik médií
Majsterka o.v. Ing. J. Synko
Skupina č. IV.6 Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
(11.9.-12.10.)
(23.10.-23.11.)
(4.1.-18.1.)
(29.1.-1.3.)
(12.3.-10.5.)
* Bardáčová Soňa - GDM
Buchová Renáta - GTM
* Froncová Michaela - GDM
Hošek Róbert - GDM
Kiko Filip - GDM
Majsterka o.v. Ing. M. Čížiková
Skupina č. IV.7 T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
Ing. J. Synko
(11.9.-12.10.)
(23.10.-23.11.)
(4.1.-18.1.)
(29.1.-1.3.)
(12.3.-10.5.)
Krajčír Mário - GTM
Liďáková Alexandra - GTM
Matúš Juraj - GTM
Mieč Martin – GTM
* Mojtová Simona - GDM
Majsterka o.v. T. Jelínek
Skupina č. IV.8 Akad. m. M. Michalková
Z. Pálová
Ing. J. Synko
Ing. M. Čížiková
(11.9.-12.10.)
(23.10.-23.11.)
(4.1.-18.1.)
(29.1.-1.3.)
(12.3.-10.5.)
Palesch Michal - GDM
Parajková Monika - GTM
Pavelka Marek - GTM
Pešková Ľubica - GDM
* Petráš Jozef - GDM
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. IV.9 Z. Pálová
Ing. Synko
Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
(11.9.-12.10.)
(23.10.-23.11.)
(4.1.-18.1.)
(29.1.-1.3.)
(12.3.-10.5.)
Rada Marek - GDM
Rajtová Magdaléna - GTM
Sekerová Simona - GDM
Slugeňová Adriana - GDM
Šarközyová Lucia - GDM
Majsterka o.v. Z. Pálová
Skupina č. II.10 Ing. Synko
Ing. M. Čížiková
T. Jelínek
Akad. m. M. Michalková
(11.9.-12.10.)
(23.10.-23.11.)
(4.1.-18.1.)
(29.1.-1.3.)
(12.3.-10.5.)
Dostál Dávid - GTM
Tésiová Nikoleta - GDM
Vajdečková Natália - GDM
* Vasová Korina - GTM
Vtáček Lukáš - GTM
Zúbek Michal - GDM
organizácia: Poša Peter - (MADNESS, s.r.o.), Bratislava - GDM
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Triedna učiteľka:
Ing. Eva Fialová
IV.G – 01 polygrafická technológia – 6 žiakov,
02 grafika tlačovín – 13 žiakov,
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Priezvisko
Ferčáková
Firgánek
Galanský
Grznáriková
Kapusta
Kopčok
Kosová
Kurucová
Macho
Malíková
Marculincová
Maronová
Murseli
Ölvecká
Plevka
Siegel
Skokan
Tokarčíková
Tölgyessyová
Meno
Veronika
Juraj
Krištof
Veronika
Michal
Samuel
Lenka
Dominika
Martin
Alžbeta
Andrea
Stanislava
Eduard
Kvetoslava
Andrej
Július
Peter
Katarína
Miriam
Študijný odbor
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
3431 6 polygrafia
ŠkVP Polygrafický technik
ŠkVP Dizajnér médií
Zameranie
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
01 polygrafická technológia
01 polygrafická technológia
02 grafika tlačovín
02 grafika tlačovín
Ubytovaní
D
D
D
M
I
M
M
M
I
I
M
I
M
M
M
M
M
M
M
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
ŠŽ
Prax
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
v škole
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda
Nepárny týždeň: Streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka:
Ing. Milena Chudá
I.PŠ – grafik digitálnych médií – 29
3447 N grafik digitálnych médií
Majster o.v. Mgr. R. Drosc
Skupina č. I.P.1 K. Orlíčková
(4.9.-1.2. )
(4.2.-26.6.)
Achberger Jarolím
* Bagócsi Rainer
Boráková Viktória
Borároš Marko
Cifrová Andrea
Grečo Michal
Hamarová Zuzana
Jakubík Adam
Jurečka Rastislav
Juriš František
Karásková Ivana
Pilo Erik
Stankovičová Dominika
Stano Roman
Majsterka o.v. K. Orlíčková
Skupina č. I.P.2 Mgr. R. Drosc
(4.9.-1.2. )
(4.2.-26.6.)
Barič Juraj
Kasalová Vlasta
Kičina Tomáš
Kozák Adam
Krištofičová Renáta
* Kürti Alexander
* Orgoň Šimon
Peštuka Tomáš
Petrová Terézia
Smida Lukáš
* Soviš Matej
Šnajnarová Martina
Vakerman Viliam
Vančo Michal
Vaškovičová Michaela
organizácia:
28.8.2012
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2012/2013 Prax: Párny týždeň: Pondelok, utorok, streda
Nepárny týždeň: Streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka:
Mgr. art. Barbora Molnárová
II.PŠ – grafik digitálnych médií – 19
3447 4 grafik digitálnych médií
Majsterka o.v.
J. Prekopová
Skupina č. II.P.1 Ing. D. Pjonteková
(4.9.-20.12.)
(7.1.-10.5.)
Majsterka o.v.
Ing. D. Pjonteková
Skupina č. II.P.2 J. Prekopová
(4.9.-20.12.)
(7.1.-10.5.)
organizácia: Csikos Christian – (M&D online), Bratislava
Poznámky:
1. * žiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – štátny žiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra – preraďovací plán
Bátky Tomáš
Fabianová Lucia
Fodor Viliam
Kapusta Andrej
Kováčová Miechaela
Kozinka Pavol
Maťašovič Martin
Šmihulová Katarína
Žáček Tomáš
*Antalová Zuzana
Bahúl Miroslav
Bodnár Michal
Hladík Daniel
* Orbán Lukáš
Ryšková Patrícia
* Stachovič Patrik
*Straka Jozef
Vjatrák Dominik
Download

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ Račianska 190