Názov projektu: Náučný chodník
Organizácia: ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Ciele:
1. Náučný chodník bude prínosom pre skvalitnenie
environmentálnej výchovy v škole.
2. Hlavným cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé
a upravené miesto, kde žiaci I. a II. stupňa, ale aj
deti materskej školy sa naučia poznávať listnaté
a ihličnaté dreviny, ale aj drobné stavovce a
bezstavovce na hodinách prírodovedy, biológie
a environmentálnej výchovy.
3. Poskytnúť príjemné a estetické prostredie.
4. Naučiť žiakov aktívne sa podieľať na zlepšení
a ochrane životného prostredia.
Termín začatia:
október 2013
Termín ukončenia:
jún
2014
Zoznam drevín:
JAVOR HORSKÝ
ACER PSEUDOPLATANUS
BOROVICA LESNÁ
PINUS SYLVESTRIS
JASEŇ ŠTÍHLY
FRAXINUS EXCELSIOR
Popis:
- Je listnatý strom
- Dorastá do výšky 35 metrov
- V lesoch je najrozšírenejším javorom
- Plody sú krídlaté dvojnažky
Popis:
- Je ihličnatý strom
- Dorastá do výšky 40 metrov
- Ihlice má dlhé 4 – 8 cm
- Vajcovité šišky prevísajú nadol
Popis:
- Je listnatý strom
- Dorastá do výšky 40 metrov
- Listy sú zložené z 4-7 párov lístkov
- Plod má jednokrídlu nažku
JEDĽA STRIEBORNÁ
ABIRS PROCERA GLAUCA
Popis:
- Je ihličnatý strom
- Dorastá do výšky 8 metrov
- Má striebristo – modré ihličie
- Ihličie má pomerne dlhé 2,5 – 4cm
TIS OBYČAJNÝ
TAXUS BACATA
Popis:
- Je to ker alebo strom
- Dorastá do výšky 20 metrov
- Ihlicové listy sú dlhé 1,5 – 3 cm
BOROVICA ČIERNA
PINUS NIGRA
Popis:
- Je ihličnatý strom
- Dorastá do výšky 50 metrov
- Ihlice opadávajú raz za 4-5 rokov
- Ihlice sú dlhé až 17 cm
SMREK OBYČAJNÝ
PICEA ABIES
Popis:
- Je ihličnatý strom
- Dorastá do výšky 30 metrov
- Ihličie mení postupne každých 5 až 7 rokov
- Podlhovasté šišky prevísajú nadol
TOPOĽ ČIERNY
POPULUS NIGRA
Popis:
- Je listnatý strom
- Dorastá do výšky 40 metrov
- Kvitne v marci až v apríli
- Plody má tobolky
SMREKOVEC OPADAVÝ
LARIX DECIDUA
Popis:
- Je ihličnatý strom
- Dorastá do výšky 50 metrov
- Každoročne opadá jeho ihličie
- Ihličie pred opadnutím zožltne
RUŽA ŠÍPOVÁ
ROSA CANINA
Popis:
- Je ker
- Dorastá do výšky 1-3 metre
- Plody má lesklé šípky
- Kvety má ružové alebo biele
JEDĽA BIELA
ABIES ALBA
SMREK PICHĽAVÝ
PICEA PUNGENS
VŔBA RAKYTA
SALIX CAPREA
Popis:
- Vysoký ihličnatý strom
- Ihličie je 2-3 cm dlhé
- Ihličie je ploché, temne zelené
- Šišky sú vzpriamené, valcovité
Popis:
- Pôvodom americký ihličnatý strom
- Dorastá do 30, niekedy až 50 m
- Má tvrdé štvorhranné ihlice
- Nie je citlivý na znečistenie ovzdušia
Popis:
- Malý až stredne vysoký strom
- Má hustú košatú korunu
- Dožíva sa 40 – 50 rokov
- Listy sú striedavé, elipsovité
- Súkvetia sú jahňady
Zoznam živočíchov:
SLIMÁK ZÁHRADNÝ
HELIX POMATIA
ČMEĽ ZEMNÝ
BOMBUS TERRESTRIS
Popis:
- Dožíva sa až 6 rokov
- Na pohyb používa svalnatú nohu
- Vnútorné orgány má ukryté v ulite
- Zimuje ukrytý v pôde
Popis:
- Živí sa nektárom a peľom
- Žije v spoločenstvách
- Lieta od apríla do októbra
- Je využívaný na opeľovanie plodín
Popis:
- Je bylinožravec
KONÍK ČIARKOVANÝ
- Trením nôh vytvára zvuk
STENOBOTHRUS LINEATUS - Zadné nohy má skákavé
- Vyskytuje sa na lúkach a poliach
HOLUB HRIVNÁK
COLUMBA PALUMBUS
Popis:
- Živí sa žaluďmi, bukvicami,
semenami
- Najväčší európsky holub
- Dosahuje dĺžku 41 – 45 cm
- Hniezdi 3 – 4 razy do roka
VČELA MEDONOSNÁ
APIS MELLIFERA
STRAKA ČIERNOZOBÁ
PICA PICA
Popis:
- blanokrídly hmyz
- Telo sa skladá z hlavy, hrude, bruška
- Vyrába med, propolis, vosk, včelí jed
- Po pichnutí žihadlom zomrie
Popis:
- Meria až 46 cm
- Má dlhý stupňovitý chvost
- Samica znáša 6 – 7 vajec
- Hniezdia v apríli až v máji raz za rok
LIENKA SEDEMBODKOVÁ
COCCINELL SEPTEMPUNCTATA
DROZD ČIERNY
TURDUS MERULA
Popis:
- Živí sa voškami
- Zimuje ukrytá v lístí, machu
- Samička za život nakladie
70 vajíčok
- Je veľmi užitočná
Popis:
- Živí sa hmyzom, dážďovkami
- Samce majú čierne perie, žltý zobák
- Upozorňuje na seba spevom
- Môže hniezdiť až 4-krát do roka
VRABEC DOMOVÝ
PASSER DOMESTICUS
Popis:
- Cez rok má 2 – 4 vrhy
- V lete obe nohy hnedé, v zime červené
- Hniezdo si skladá z korienkov, trávy...
- Živí sa drobným hmyzom, pukmi kvetov
SÝKORKA BIELOLÍCA
PARUS MAJOR
Popis:
- Živí sa hmyzom
- Je zákonom chránená
- Je naša najrozšírenejšia sýkorka
- Dlhá je 14cm a ťažká je 20g
Download

prílohy 2