január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
Srstnatá zver
Zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra; lov
sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31.
decembra
Králik divý od 1. septembra do 31. decembra
Ondatra pižmová celoročne
Kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca
februára
jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra
vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem
vyčlenených území
diviak lesný a diviačica od 1. júla do 15. januára
diviača a lanštiak po celý rok
do 15
daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára
do 15
do 16
danielica a danielča od 1. augusta do 31. decembra
jeleň lesný a jelienča od 1. augusta do 15. januára
do 18
jelenica od 1. augusta do 31. decembra
jeleň sika celoročne
jeleník (pasrnec) bielochvostý celoročne
od 16
srnec lesný od 16. mája do 30. septembra
srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra
muflón lesný od 1. augusta do 15. januára
do 15
muflónica amuflónča od 1. augusta do 31. decembra
muflón samec vo zverniciach celoročne
šakal zlatý od 1.augusta do konca februára
kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31.
decembra
líška hrdzavá celoročne
medvedík čistotný celoročne
psík medvedíkovitý celoročne
tchor tmavý od 1. septembra do konca februára
norok severoamerický celoročne
nutria riečna celoročne
Pernatá zver
do 15
jariabok lesný kohút od 1. októbra do 15. novembra
od 16
morka divá kohút od 16. marca do 15. mája
morka divá obe pohlavia od 1. októbra do 31.
decembra
do 15
bažant poľovný od 1. novembra do 15. januára;
bažant poľovný v bažantniciach od 1. októbra do
konca februára
bažant poľovný lov sokoliarskymi dravcami od 1.
septembra do 31. decembra
bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra
bažant jarabý kohút v bažantniciach od 1. septembra
do konca februára
jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra
od 16
kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra
od 16
holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra
hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra
lyska čierna od 1. októbra do 15. januára
do 15
sluka lesná od 1. septembra do 30. novembra
hus divá hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do
20. januára
do 20
kačica divá od 1. septembra do 31. januára
chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára
15
chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára
15
havran čierny od 1. augusta do 20. januára
20
sojka škriekavá v ostatných poľovných revíroch od 20.
septembra do konca februára
od 20
sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom
malej zveri od 1. júna do konca februára
straka čiernozobá v ostatných poľovných revíroch od
10. septembra do konca februára
straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom
malej zveri od 1. júna do konca februára
vrana túlavá v ostatných poľovných revíroch od 1.
augusta do 10. februára
vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej
zveri od 1. júna do konca februára
od 10
do 10
do 15
december
Download

Čas ochrany a lovu