malý
divadelný
kalendár
www.theatre.sk
Jubileum Divadelného ústavu
Kalendár udalostí a dôležitých jubileí osobností, ktoré sa výrazne zapísali do dejín slovenského
divadelníctva, respektíve stále sú činné a ich zrelý tvorivý habitus predstavuje významnú oporu v tvorivom
divadelnom procese, bude v roku 2011 skutočne pestrý.
Jeden dátum je pre nás mimoriadne dôležitý. Je to 1. 4. 1961. Deň, kedy sa začali písať novodobé dejiny
Divadelného ústavu v Bratislave. Po ére Divadelného oddelenia Slovenského múzea v Bratislave, ktoré
vzniklo roku 1953 ako podpora myšlienky o nutnosti serióznej dokumentácie divadelného materiálu
a prvých významných krokov v jeho zbere, po následnej transformácii na Divadelno-dokumentačné
oddelenie Slovenského národného múzea, bol rok 1961, v ktorom otvorili bratislavské detašované
pracovisko novovzniknutého Divadelného ústavu v Prahe (1959), výrazným krokom dopredu. Cesta
k definitívnemu osamostatneniu slovenského pracoviska bola iba otázkou času.
Okrúhle jubileum v živote inštitúcie je významným pozastavením sa na ceste jej ďalšieho rozvoja. Preto
aj my využijeme túto šancu a v priebehu roka 2011 si dovolíme na seba výrazne upozorniť a oboznámiť
odbornú i širšiu verejnosť o našej práci a plánoch do budúcna.
Pripravujeme niekoľko zaujímavých výstav (Päťdesiat pokladov Divadelného ústavu a Knihy Divadelného
ústavu), ktoré v plnej šírke ozrejmia úlohu Divadelného ústavu ako dôležitého vedeckého a výskumného,
dokumentačného, zbierkotvorného, edičného, vzdelávacieho a prezentačného pracoviska v oblasti
profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku.
Za účasti odborných partnerov z európskych divadelných inštitútov usporiadame tri sympóziá, ktoré
zaostria pozornosť na nové modely v dokumentovaní kultúrneho dedičstva, ale i na rezonantnú tému
– kultúrny divadelný priemysel.
K významnému dátumu existencie Divadelného ústavu v Bratislave ukončíme aj päťročný výskumný
cyklus v oblasti slovenskej divadelnej histórie v podobe kapitálnych edičných titulov Dejiny slovenského
divadla od stredoveku po súčasnosť a Dejiny slovenskej drámy. Edičný plán dopĺňajú aj ďalšie významné
tituly: Stanislav Vrbka – Súborné vydanie kritík. 1955 – 1969. I. Inscenácie; Od Fausta k Orfeovi. Dejiny
opery na Slovensku po roku 1989; Podoby slovenského tanečného divadla. Tanec na Slovensku od
vzniku slovenského profesionálneho divadla; Divadelná architektúra na Slovensku; Ivan Stodola: Súborné
dramatické dielo III.; Marška – Denník Karla Baláka; Generácia. Herecké osobnosti SND. Doterajšiu
históriu našej inštitúcie zmapujeme v publikácii 50 rokov Divadelného ústavu a rovnako prezentačným
materiálom bude aj Sprievodca archívom Divadelného ústavu.
50. výročie Divadelného ústavu je pre nás dôležitým podnetom a výzvou. Tešíme sa na stretnutie s Vami
na našich podujatiach v roku 2011.
Vladislava Fekete
riaditeľka Divadelného ústavu
––
1991 20 rokov od vzniku prvého neštátneho profesionálneho divadla KPB STOKA, dnes Divadelný
súbor S.T.O.K.A.
01
1951 Slovenské komorné divadlo Martin sa premenovalo na Divadlo Slovenského národného
povstania Martin a 06.10.1951 na Armádne divadlo Martin
1996 zlúčením súborov Štátneho divadla Košice a Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa vytvorilo
Východoslovenské divadlo, od 01.10.1996 premenované na Východoslovenské štátne divadlo
03
04
05
07
08
11
13
14
15
18
20
21
22
23
(divadlo ukončilo svoju činnosť v roku 1999 a obnovila sa činnosť pôvodných divadiel)
1936 Ivan Balaďa, režisér – 75 rokov
1961 Ladislav Kerata, herec, režisér – 50 rokov
1921 Ján Slivko, divadelný kritik, organizačný pracovník – 90 rokov
1926 Marta Ličková, prekladateľka – 85 rokov
1926 Ján Pomšár, herec, bábkoherec – nedožitých 85 rokov, zomrel 20.10.2001
2001 Emil Jozef Horváth, herec – 10 rokov od skonania, narodený 27.08.1923
1941 Anton Vaculík, herec, bábkoherec – 70 rokov
1926 Eduard Bindas, herec – 85 rokov
1916 Ľudovít Greššo, herec – nedožitých 95 rokov, zomrel 08.02.1982
1916 Ján Romanovský, režisér, dramatik, bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 95 rokov, zomrel 08.05.1989
1891 Zdeněk Ruth-Markov, sólista opery (barytón – bas) – 120 rokov od narodenia, zomrel 25.12.1956
1926 Ivan Macho, herec – nedožitých 85 rokov, zomrel 04.09.1992
1936 Jiří Davídek, režisér – 75 rokov
1921 Štefan Petrák, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 17.01.1981
1931 Branislav Kriška, režisér, dramaturg, pedagóg – nedožitých 80 rokov, zomrel 30.04.1999
1936 Anastázia Juhásová, herečka – 75 rokov
1931 András Takács, choreograf – 80 rokov
1946 Vladimír Bokes, hudobný skladateľ – 65 rokov
1951 Zoja Mikotová, režisérka, pedagogička – 60 rokov
1936 Vasil Dacej, dramatik – 75 rokov
1931 Ivan Košut-Maturkanič, herec – 80 rokov
1921 Julo Zborovjan, dramaturg, dramatik, prekladateľ – nedožitých 90 rokov, zomrel 20.10.1974
1961 Tomáš Hoffman, bábkoherec – 50 rokov
1931 Rudolf Kazík, dramaturg, dramatik – 80 rokov
1921 Magda Gregorová, tanečnica, herečka – 90 rokov
1951 Magdaléna Glasnerová, dramaturgička, scenáristka – 60 rokov
1921 Mária Prechovská, herečka – nedožitých 90 rokov, zomrela 05.11.1995
1966 Ferdinand Hoffmann, režisér, prekladateľ – 45 rokov od skonania, narodený 14.02.1908
1971 Mikuláš Gacek, prekladateľ, prozaik – 40 rokov od skonania, narodený 10.07.1895
1876 Jonáš Záborský, dramatik, prozaik – 135 rokov od skonania, narodený 03.02.1812
1941 Pavol Socháň, dramatik, maliar, etnograf – 70 rokov od skonania, narodený 06.06.1862
1906 Elena Holéczyová, výtvarníčka, dramatička, ochotníčka – 105 rokov od narodenia,
zomrela 05.12.1983
24
25
29
30
31
1931 Franek Chmiel, režisér – 80 rokov
1921 Matilda Zlatohlávková, herečka – 90 rokov
1951 Valentin Kozmenko-Delinde, režisér, scénický a kostýmový výtvarník – 60 rokov
1926 Mihály Gyurkovics, herec – 85 rokov
1951 Marta Vlková, korepetítorka – 60 rokov
1941 Milan Žarnovický, redaktor, prekladateľ – 70 rokov
02
03
05
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
23
27
28
1921 Jozef Mistrík, jazykovedec, pedagóg – nedožitých 90 rokov, zomrel 14.07.2000
1941 Štefan Hudec, sólista opery (barytón) – 70 rokov
1936 Igor Rusnák, dramatik, dramaturg – 75 rokov
1986 Ladislav Šestina, scénograf – 25 rokov od skonania, narodený 10.03.1925
1931 Oto Katuša, režisér – nedožitých 80 rokov, zomrel 17.03.2009
1976 Ernest Kostelník, sólista spevohry (tenor), herec – 35 rokov od skonania, narodený 03.10.1915
1991 Angela Jakubisová, herečka – 20 rokov od skonania, narodená 02.05.1914
1941 Jozef Longauer, herec – 70 rokov
1981 Helena Bartošová, sólistka opery (soprán) – 30 rokov od skonania, narodená 11.01.1905
1951 Enrico Manni st., vokálny pedagóg – 60 rokov od skonania, narodený 25.06.1897
1951 Jozef Puškáš, publicista, prozaik, scenárista – 60 rokov
1921 Erika Lovászová, korepetítorka – 90 rokov
1796 Samuel Jurkovič, ochotnícky divadelník, kronikár – 215 rokov od narodenia, zomrel 13.07.1873
1926 Oto Opršal, maliar, grafik, scénograf – nedožitých 85 rokov, zomrel 10.09.1980
2001 Oľga Lichardová, herečka, dramatička, osvetová pracovníčka – 10 rokov od skonania,
narodená 10.03.1917
1981 Lujza E. Grossová, herečka – 30 rokov od skonania, narodená 21.12.1917
1861 Jozef Gašparik, kníhkupec, ochotník – 150 rokov od narodenia, zomrel 04.06.1931
1941 Vladimír Bednár, spisovateľ, redaktor – nedožitých 70 rokov, zomrel 17.01.1984
1951 Juliana Sataníková, prekladateľka – 60 rokov
2001 Miloš Borský, ochotník, bývalý riaditeľ divadla – 10 rokov od skonania, narodený 10.06.1914
1961 Karol D. Horváth, dramaturg, režisér, herec, autor – 50 rokov
1936 Leopold Haverl, herec – 75 rokov
1931 Ján Hanák, scénograf – 80 rokov
1936 Milan Ševčík, tanečník, pedagóg – 75 rokov
1971 Pavol Nosálek, kočovný bábkar – 40 rokov od skonania, narodený 24.01.1885
1931 Mária Legéňová, šepkárka – 80 rokov
1951 Svetozár Štúr, dirigent, hudobný skladateľ – 60 rokov
1926 Zlata Volčková, tanečnica – 85 rokov
1916 Marka Medvecká, sólistka opery (soprán), pedagogička – nedožitých 95 rokov, zomrela 19.06.1990
1896 Jozef Cíger-Hronský, dramatik, prozaik – 115 rokov od narodenia, zomrel 13.07.1960
1941 Júlia Verébová, tanečnica – nedožitých 70 rokov, zomrela 25.10.1987
1931 Anna Simková, herečka – 80 rokov
1931 Anna Pokorná, herečka – nedožitých 80 rokov, zomrela 16.09.2005
03
05
06
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
30
31
1881 Mikuláš Štefan Ferienčík, dramatik, prekladateľ, redaktor – 130 rokov od skonania,
narodený 30.07.1825
1931 Alžbeta Cielová, herečka, pedagogička – 80 rokov
1941 Juraj Szabados, hudobný skladateľ – nedožitých 70 rokov, zomrel 26.01.1995
1961 Peter Niňaj, dirigent, hudobný skladateľ – 50 rokov
1941 Anna Biľaková, výtvarníčka, animátorka – 70 rokov
1921 Branislav Koreň, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 10.09.1982
1941 Branislav Hlubocký, textár, redaktor – nedožitých 70 rokov, zomrel 29.08.1966
1941 Jozef Mokoš, dramaturg, dramatik, prekladateľ, pedagóg – 70 rokov
1911 Franjo Hvastija, sólista opery (barytón), pedagóg – 100 rokov od narodenia, zomrel 05.09.2005
1961 Zuzana Frenglová, herečka – 50 rokov
1936 Zdeněk Sychra, spevák, herec – 75 rokov
1941 Mária Šmihlová, bábkoherečka – 70 rokov
1991 Jozef Zajko, tanečník, choreograf, pedagóg – 20 rokov od skonania, narodený 27.04.1923
1936 Marta Svarinská, herečka – 75 rokov
1961 Pavol Topoľský, herec – 50 rokov
1931 Jiří Jaroš, režisér, dramatik – 80 rokov
1951 Michaela Smutná, sólistka opery (soprán) – 60 rokov
1956 Vladimír Godár, hudobný skladateľ – 55 rokov
1961 Jozef Vlk, hudobný skladateľ, režisér, performer – 50 rokov
1921 Gustáv Valach, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 27.04.2002
1981 Michal Belák, sólista opery, herec, kabaretiér – 30 rokov od skonania, narodený 29.09.1920
1896 Josef Křepela, tanečník, spevák (basbarytón), herec – 115 rokov od narodenia, zomrel 29.04.1969
1901 Marta Krásová, operná speváčka – 110 rokov od narodenia, zomrela 20.02.1970
1951 Jozef Kello, herec – 60 rokov od skonania, narodený 18.10.1889
1901 Frída Bachletová, herečka – 110 rokov od narodenia, zomrela 28.12.1969
1906 Erik Kolár, bábkarský teoretik, kritik, režisér, dramaturg, pedagóg – 105 rokov od narodenia,
zomrel 16.02.1976
1871 Josef Peršl, sólista opery (basbarytón), režisér – 140 rokov od narodenia, zomrel 06.05.1958
1936 Štefan Kršňák, herec – nedožitých 75 rokov, zomrel 30.09.1995
1936 Vlado Müller, herec – nedožitých 75 rokov, zomrel 20.06.1996
1911 Celo Radványi, dramatik, libretista – 100 rokov od narodenia, zomrel 24.08.1978
1931 Slavo Drozd, herec – nedožitých 80 rokov, zomrel 13.07.2008
1911 Jozef Čierny, herec – 100 rokov od narodenia, zomrel 26.04.1979
1961 Tatiana Kulíšková, herečka – 50 rokov
1921 Elena Lacková, dramatička, prozaička, spisovateľka – nedožitých 90 rokov, zomrela 01.01.2003
1961 Oľga Schrameková, bábkoherečka – 50 rokov
1911 Rudolf Latečka, herec – 100 rokov od narodenia, zomrel 21.05.1992
1951 Zdenka Becker, spisovateľka, dramatička, prekladateľka – 60 rokov
1991 Miloš Pietor, režisér – 20 rokov od skonania, narodený 03.02.1933
1951 Eva Belková, herečka – 60 rokov
1971 Jozef Hanúsek, herec, estrádny umelec, ľudový rozprávač – 40 rokov od skonania,
narodený 12.11.1927
1931 Anton Šulík, herec – nedožitých 80 rokov, zomrel 11.01.1999
1961 József Kiss, režisér – 50 rokov
1921 Eliška Slancová, tanečnica – nedožitých 90 rokov, zomrela 30.10.1999
1926 Vojtech Mihálik, básnik, prekladateľ – nedožitých 85 rokov,
zomrel 03.11.2001
1921 Bedřich Kramosil, režisér, sólista opery (barytón) – nedožitých
90 rokov, zomrel 20.06.1992
01
02
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
18
22
24
25
26
27
28
1961 50 rokov od vzniku Divadelného ústavu Bratislava z bývalého divadelného oddelenia
Slovenského národného múzea, ako detašované pracovisko DÚ Praha, ktoré sa neskôr v roku
1969 osamostatnilo
1926 Jozef Buchanec, prozaik, dramatik, recenzent – nedožitých 85 rokov, zomrel 30.03.1980
1941 Ladislav Ballek, spisovateľ – 70 rokov
1961 Ľubomír Uličný, tanečník – 50 rokov
1921 Tatjana Ruppeldtová, novinárka, prekladateľka – nedožitých 90 rokov, zomrela 25.01.2006
1931 Milan Jurčo, literárny vedec, kritik – 80 rokov
1931 Astéria Kuffelová, herečka – 80 rokov
1961 Milena Fejérová, bábkoherečka – 50 rokov
1926 Pavol Simko, herec – nedožitých 85 rokov, zomrel 08.12.1981
1931 Roman Skřepek, dirigent, zbormajster, kritik, pedagóg – nedožitých 80 rokov, zomrel 09.11.2001
1961 Tomáš Volkmer, scénický a kostýmový výtvarník – 50 rokov
1936 Ilona Gombos, herečka – 75 rokov
1936 Žofia Tóthová, sólistka baletu – nedožitých 75 rokov, zomrela 08.02.2009
1951 Elena Zahoráková, choreografka, pedagogička – 60 rokov
1931 Dagmar Kákošová, herečka – 80 rokov
1931 Miroslav Bázlik, hudobný skladateľ – 80 rokov
1906 Karel Smažík, operetný spevák, režisér – 105 rokov od narodenia, zomrel 19.06.1972
1921 Jozef Feľbaba, režisér, herec, bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 90 rokov, zomrel 12.05.1995
1936 Igor Gallo, básnik, prozaik, publicista, recenzent – 75 rokov
1951 Dana Pápayová, bábkoherečka, kultúrna pracovníčka – 60 rokov
1936 Emília Jurčíková, sólistka spevohry (alt) – 75 rokov
1926 Vladimír Kostovič, herec – nedožitých 85 rokov, zomrel 02.07.1997
1996 Ľudovít Klimits, režisér, dramatik – 15 rokov od skonania, narodený 27.03.1935
1931 Béla Bugár, herec – 80 rokov
1931 Július Gyermek, režisér, libretista, prekladateľ – 80 rokov
1951 Eva Fifiková, dramaturgička, autorka, scenáristka – 60 rokov
1951 Milan P. Šago, herec – 60 rokov
1961 Nina Pirnikovová, tanečnica – 50 rokov od skonania, narodená 06.11.1893
1981 Ignác Šafár, prekladateľ, dramaturg, redaktor – 30 rokov od skonania, narodený 16.01.1912
1931 Jaroslava Sedlářová, sólistka opery (mezzosoprán) – 80 rokov
1951 Beata Drotárová, herečka – 60 rokov
1896 Jaroslav Líbal, hudobník, dirigent – 115 rokov od narodenia, zomrel 24.03.1958
1941 Jana Melichárková, dramaturgička, divadelná kritička, dramatička, prekladateľka – 70 rokov
01
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
25
29
30
31
1941 Juraj Hatrík, hudobný skladateľ, pedagóg – 70 rokov
1921 Rada Šubová, režisérka, herečka – 90 rokov
1941 Marián Vanek, scénický výtvarník, karikaturista – 70 rokov
2001 Filip Smolko, kultúrny pracovník – 10 rokov od skonania, narodený 26.05.1910
1986 Vladimír Petruška, herec, režisér – 25 rokov od skonania, narodený 05.07.1923
1941 Ladislav Miškovics, sólista spevohry (tenor) – 70 rokov
1931 Eliška Nosálová, herečka – 80 rokov
2001 Aleš Votava, scénický výtvarník – 10 rokov od skonania, narodený 03.08.1962
2001 Anton Grega, bývalý riaditeľ divadla – 10 rokov od skonania, narodený 09.05.1932
1891 Václav Jiřikovský, herec, režisér – 120 rokov od narodenia, zomrel 09.05.1942
1961 Emil Rusko, režisér, dramaturg, dramatik – 50 rokov od skonania, narodený 27.06.1900
1921 Viera Kusá, herečka – 90 rokov
1911 Mária Svobodová, tanečnica, speváčka, herečka – 100 rokov od narodenia, zomrela 02.09.1987
1936 Maja Velšicová, herečka – 75 rokov
1901 Eugen Senaj, herec – 110 rokov od narodenia, zomrel 04.11.1981
1926 Zdeněk Pavel, scénický a kostýmový výtvarník – 85 rokov
1921 Jozef Korba, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 02.11.1988
1951 Marica Mikulová, pedagogička – 60 rokov
1951 Eta Kucmanová, herečka – 60 rokov
1926 Oľga Golovková, sólistka opery (alt) – 85 rokov
1961 Jaroslav Moravčík, choreograf – 50 rokov
1941 Dušan Lenci, herec – 70 rokov
1941 Cyril Mihók, člen spevohry (zbor) – 70 rokov
1911 Ján Zajac-Dolný, organizátor ochotníckeho bábkárstva – 100 rokov od narodenia, zomrel 25.12.1993
1941 Karol Wlachovský, prekladateľ, dramaturg – 70 rokov
1931 Milan Fiabáne, dramaturg, herec – 80 rokov
1996 Hilda Hauptová, tanečnica, tanečná pedagogička – 15 rokov od skonania, narodená 28.10.1925
1931 Anton Baláž, sólista spevohry (tenor) – 80 rokov
1996 Jarmila Vašicová, sólistka opery (soprán) – 15 rokov od skonania, narodená 31.08.1935
1926 Ladislav Füleky, bábkoherec, režisér – 85 rokov
1926 Nina Hazuchová, sólistka opery (mezzosoprán), pedagogička – 85 rokov
1936 Margita Ševčovičová, herečka – 75 rokov
1881 Mikuláš Schneider-Trnavský, hudobný skladateľ – 130 rokov od narodenia, zomrel 28.05.1958
1936 Ján Levoslav Bella, hudobný skladateľ – 75 rokov od skonania, narodený 04.09.1843
1846 Daniel Záboj Lauček, dramatik – 165 rokov od narodenia, zomrel 20.04.1911
1916 Alojz Kramár, herec – nedožitých 95 rokov, zomrel 12.02.1985
1881 Miloš Ruppeldt, zbormajster, prekladateľ, publicista – 130 rokov od narodenia, zomrel 18.11.1943
1991 František Caban, sólista opery (barytón) – 20 rokov od skonania, narodený 22.03.1937
1961 Dagmar Inštitorisová, teatrologička, pedagogička, autorka – 50 rokov
01
02
03
05
06
07
08
10
11
13
14
16
17
20
21
22
24
25
26
28
29
30
1941 Marcela Grecmanová, tanečnica, pedagogička – 70 rokov
1936 Kristína Morfová, sólistka opery (soprán), vokálna pedagogička – 75 rokov od skonania,
narodená 06.05.1899
1931 Elena Kittnarová, sólistka opery (soprán) – 80 rokov
1936 Ladislav Bednár, bábkoherec – 75 rokov
1826 Viliam Pauliny-Tóth, básnik, prozaik, dramatik – 185 rokov od narodenia, zomrel 06.05.1877
1961 Miloslav Blahynka, teatrológ, kritik, pedagóg – 50 rokov
1911 Ivan Hryc-Duda, dramatik, prvý riaditeľ Ukrajinského národného divadla Prešov – 100 rokov
od narodenia, zomrel 07.12.1999
1951 Jozef Benedik, sólista spevohry (tenor), herec – 60 rokov
1936 Peter Kováčik, dramatik – 75 rokov
1896 Marie Minařová, speváčka (soprán) – 115 rokov od narodenia, zomrela 11.05.1968
1931 Magda Paveleková, herečka – 80 rokov
1921 Mikuláš Simko, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 01.04.1982
1921 Ján Klimo, režisér, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 15.11.2001
1941 Peter Mikulík, režisér, pedagóg – 70 rokov
1931 Margita Skyvová, speváčka – 80 rokov
1926 Anton Trón, herec – nedožitých 85 rokov, zomrel 26.10.1996
1926 Karol Vlach, sólista spevohry (tenor), bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 85 rokov, zomrel
30.08.1982
1911 Jozef Budský, režisér, herec, pedagóg – 100 rokov od narodenia, zomrel 31.01.1989
1881 Josef Hurt, herec, režisér, scénograf, riaditeľ divadla – 130 rokov od narodenia, zomrel 15.04.1945
1936 Drahomíra Bargárová, režisérka – 75 rokov
1996 Divadlo pre deti a mládež MAJÁK Žilina bolo začlenené do Mestského divadla Žilina
2001 Tibor Andrašovan, hudobný skladateľ, dirigent – 10 rokov od skonania, narodený 03.04.1917
1871 Ján Kalinčiak, spisovateľ, ochotník, pedagóg – 140 rokov od skonania, narodený 10.08.1822
1911 Jozef Staník, sólista opery (barytón), hlasový pedagóg – 100 rokov od narodenia, zomrel 24.10.1979
1926 Gejza Spišák, sólista opery (bas) – 85 rokov
1951 Tatiana Roháčeková, korepetítorka – 60 rokov
1926 Ladislav Obuch, dramaturg, prekladateľ – nedožitých 85 rokov, zomrel 02.05.1981
1996 Juraj Haľama, režisér, herec – 15 rokov od skonania, narodený 13.04.1920
1951 Vlado Černý, herec, riaditeľ divadla – 60 rokov
1921 Peter Macko, herec – 90 rokov
1941 Dušan Skokan, herec – 70 rokov
1926 Trúda Boudová, tanečnica, pedagogička – 85 rokov
1921 Pavel Pásek, dramaturg – 90 rokov
1861 Pavol Jozef Šafárik, spisovateľ, prekladateľ, divadelný organizátor – 150 rokov od skonania,
narodený 13.05.1795
1971 Martin Benka, maliar, scénický výtvarník – 40 rokov od skonania, narodený 21.09.1888
1926 Mária Palkovičová, sólistka opery (soprán) – 85 rokov
1931 Július Antalík, tanečník, pedagóg – 80 rokov
1931 Štefan Antalík, tanečník, pedagóg, choreograf – nedožitých 80 rokov, zomrel 04.11.2000
04
06
10
11
12
14
15
17
19
20
22
24
25
27
29
30
31
1901 Jindřich Láznička, sólista opery (tenor), herec – 110 rokov od narodenia, zomrel 24.05.1970
1931 Csaba Szekeress, tanečník, choreograf, pedagóg – nedožitých 80 rokov, zomrel 20.04.1983
1936 Emil Figel, bývalý riaditeľ divadla – 75 rokov
1931 Ivan Rajniak, herec – nedožitých 80 rokov, zomrel 23.02.1999
1961 Eva Lucká, sólistka opery (soprán) – 50 rokov
1926 Vojtech Adamec, dirigent, skladateľ, pedagóg – nedožitých 85 rokov, zomrel 27.04.1973
1876 Ivan Krasko, básnik, prozaik, prekladateľ – 135 rokov od narodenia, zomrel 03.03.1958
1931 Juraj Sarvaš, herec – 80 rokov
1921 Vladimír Oleríny, prekladateľ – 90 rokov
1916 František Dadej, herec – nedožitých 95 rokov, zomrel 08.02.1975
1926 Tamara Isičenko-Slabejová, sólistka baletu – 85 rokov
1921 Otto Haas, režisér – nedožitých 90 rokov, zomrel 30.10.1980
1936 Juraj Hrubant, sólista opery (barytón) – 75 rokov
1951 Braňo Hochel, dramatik, prekladateľ – 60 rokov
1936 Ivan Vašica, hudobný skladateľ – 75 rokov
1956 Mária Pietorová, ochotnícka herečka, prozaička – 55 rokov od skonania, narodená 04.01.1879
1921 József Rozsár, herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 13.01.1996
1996 István Holocsy, herec, bývalý riaditeľ divadla – 15 rokov od skonania, narodený 18.02.1950
1911 Ján Cikker, skladateľ, pedagóg – 100 rokov od narodenia, zomrel 21.12.1989
1921 Juraj Martvoň, sólista opery (barytón) – nedožitých 90 rokov, zomrel 16.10.1991
1906 Ľudovít Rajter, dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg – 105 rokov od narodenia, zomrel 06.07.2000
1951 Darina Kárová, dramaturgička – 60 rokov
1941 Elena Petrovická, herečka – 70 rokov
1966 Andrej Bagar, herec, režisér, pedagóg, kultúrny politik – 45 rokov od skonania, narodený 29.10.1900
01
02
03
04
06
10
12
14
15
16
17
19
20
21
24
26
27
28
31
1951 Milka Zimková, herečka, spisovateľka – 60 rokov
1936 František Livora, sólista opery (tenor) – 75 rokov
1936 György Érsek, herec – 75 rokov
1931 Eva Gabajová, tanečnica – 80 rokov
2001 Magdaléna Móryová, operná speváčka, pedagogička – 10 rokov od skonania, narodená 29.09.1905
1961 Oľga Hromadová, sólistka opery (soprán) – 50 rokov
1931 Helena Sudická, herečka – 80 rokov
1951 Pavel Unger, operný kritik – 60 rokov
1926 Júlia Čunderlíková, herečka – 85 rokov
1931 Juraj Dacko, novinár, dramaturg – 80 rokov
1996 Irena Tonkovičová, návrhárka krojov, výtvarníčka kostýmov – 15 rokov od skonania,
narodená 31.01.1908
1926 Oľga Hanáková, sólistka opery (mezzosoprán) – nedožitých 85 rokov, zomrela 29.05.1990
1921 Bohumil Čegan, tanečník, choreograf – 90 rokov od narodenia, zomrel 29.07.1996
1941 Jozef Ábel, sólista opery (tenor) – 70 rokov
1916 Svetozár Hurban Vajanský, prozaik, dramatik, prekladateľ – 95 rokov od skonania,
narodený 16.01.1847
1936 Helena Bezáková, kostýmová výtvarníčka – 75 rokov
1986 Dušan Dobrík, bývalý riaditeľ divadla – 25 rokov od skonania, narodený 05.10.1934
1926 Ružena Mazalová, tanečný pedagóg – 85 rokov
1941 Július Satinský, herec, spisovateľ – nedožitých 70 rokov, zomrel 29.12.2002
1941 Aurélia Gurková, asistentka režiséra – 70 rokov
1936 Margita Šefčovičová, herečka – 75 rokov
1951 Blaho Uhlár, režisér, dramatik – 60 rokov
1951 Michal Gazdík, herec – 60 rokov
1961 Theodor Schütz, sólista opery – 50 rokov od skonania, narodený 26.07.1878
1951 Zdeněk Dřínovský, režisér – 60 rokov
01
02
03
05
10
11
13
15
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
1996 zlúčením Divadla Jozefa Gregora Tajovského Zvolen a Štátnej opery Banská Bystrica vzniklo
Stredoslovenské štátne divadlo Zvolen (divadlo ukončilo svoju činnosť v roku 1999 a obnovila
sa činnosť pôvodných divadiel)
1936 Jozef Kot, spisovateľ, prekladateľ – 75 rokov
1931 František Vychodil, choreograf, tanečník – nedožitých 80 rokov, zomrel 27.11.1998
1941 Ján Veneni, herec – 70 rokov
1991 Pavol Mária Gábor, scénický výtvarník – 20 rokov od skonania, narodený 22.06.1929
1951 Ján Sládeček, divadelný teoretik, dramaturg, režisér – 60 rokov
1961 Ján Pöschl, dirigent, skladateľ, pedagóg – 50 rokov od skonania, narodený 27.03.1890
1921 Alica Illyová, tanečnica, pedagogička – nedožitých 90 rokov, zomrela 02.10.1996
1926 Marián Kleis, herec – nedožitých 85 rokov, zomrel 18.12.2008
1931 Pavol Sobota, dramatik, satirik, publicista – nedožitých 80 rokov, zomrel 29.03.1993
1981 Karol Ondrejkovič, sólista opery (tenor) – 30 rokov od skonania, narodený 11.11.1905
1926 Jozef Konder, sólista opery (tenor) – nedožitých 85 rokov, zomrel 12.04.2008
1926 Ľudovít Nemky, bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 85 rokov, zomrel 09.09.2002
1986 Oľga Borodáčová, herečka – 25 rokov od skonania, narodená 16.12.1899
1916 Magda Husáková-Lokvencová, režisérka, herečka – nedožitých 95 rokov, zomrela 17.01.1966
1901 Janko Blaho, sólista opery (tenor), pedagóg – 110 rokov od narodenia, zomrel 24.04.1981
1911 Štefan Márton, sólista opery (tenor) – 100 rokov od narodenia, zomrel 20.05.1979
1921 Ivan Bukovčan, dramatik, scenárista – nedožitých 90 rokov, zomrel 25.05.1975
1999 Beňo Michalský, herec, režisér – 10 rokov od skonania, narodený 26.10.1927
1931 Otakar Krivánek, režisér, herec – nedožitých 80 rokov, zomrel 01.10.1997
1921 Matej Andráš, prekladateľ – 90 rokov
1911 František Greguš, herec, režisér, dramatik – 100 rokov od narodenia, zomrel 07.12.1989
1961 Alena Bodingerová, dramaturgička, scenáristka – 50 rokov
1941 Mikuláš Onufrák, herec – 70 rokov
1901 Michal Šteinhíbel, spisovateľ, dramatik – 110 rokov od narodenia, zomrel 04.01.1988
1936 Viliam Gruska, architekt, pedagóg – 75 rokov
1931 Zuzana Mináčová, výtvarná fotografka – 80 rokov
1951 Karel Vostárek, režisér, výtvarník – 60 rokov
2011 20. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
1941 Mária Michaletzová, šepkárka – 70 rokov
1951 Peter Dvorský, sólista opery (tenor) – 60 rokov
2001 Anton Januš, herec – 10 rokov od skonania, narodený 29.02.1928
1961 Antonín Tihelka, herec – 50 rokov od skonania, narodený 24.12.1884
1931 Marína Čeretková, spisovateľka, dramatička – 80 rokov
1941 Zuzana Jariabková, herečka – 70 rokov
1936 Gabriel Bidovský, sólista baletu – 75 rokov
1921 Ondrej Rajniak, režisér – nedožitých 90 rokov, zomrel 02.04.1981
1931 Michal Valúšek, bábkoherec – 80 rokov
1936 Xénia Gracová, herečka – 75 rokov
1926 Čestmír Pechr, propagačný grafik, scénograf – nedožitých 85 rokov, zomrel 15.06.1999
01
04
06
07
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1996 Alica Illyová, tanečnica, pedagogička – 15 rokov od skonania, narodená 05.09.1921
1931 Ján Švec, herec – 80 rokov
1906 Naďa Hejná, herečka – 105 rokov od narodenia, zomrela 07.02.1994
1941 Dana Trnčíková, herečka – 70 rokov
1951 Mária Jedľovská, herečka – 60 rokov
1931 Mária-Marta Lesná, prekladateľka – 80 rokov
1936 Ľubomír Feldek, prozaik, básnik, dramatik, prekladateľ – 75 rokov
1991 Juraj Paška, herec – 20 rokov od skonania, narodený 09.10.1921
1906 Darina Žuravlevová, vokálna pedagogička – 105 rokov od narodenia, zomrela 17.03.1988
2001 Nina Litschauerová, publicistka – 10 rokov od skonania, narodená 01.01.1924
1926 Martin Ťapák, režisér – 85 rokov
1961 Michal Mikeš, tanečník – 50 rokov
1936 Vlasta Pačajová, tanečnica, šepkárka – 75 rokov
1991 Štefan Gajdoš, dirigent – 20 rokov od skonania, narodený 27.10.1929
1961 Štefan Rajko, herec – 50 rokov
1951 József Kiss Péntek, režisér, bývalý riaditeľ divadla – 60 rokov
2001 Štefan Figura, herec – 10 rokov od skonania, narodený 26.10.1910
1936 Vincent Šikula, spisovateľ – nedožitých 75 rokov, zomrel 16.06.2001
1906 Štefan Hoza, sólista opery (tenor), prekladateľ, režisér, pedagóg, libretista, divadelný
publicista – 105 rokov od narodenia, zomrel 06.04.1982
1931 Hana Hegerová, herečka, speváčka – 80 rokov
1961 Gabriela Béderová, pedagogička – 50 rokov
1926 Boris Slovák, tanečník, choreograf, režisér – nedožitých 85 rokov, zomrel 30.12.1994
1911 Teodor Šebo-Martinský, hudobný skladateľ – 100 rokov od narodenia, zomrel 05.08.1980
1931 Oľga Gallová, sólistka opery (mezzosoprán), herečka – 80 rokov
1976 Míla Beran, herec – 35 rokov od skonania, narodený 01.06.1904
1996 Anton Trón, herec – 15 rokov od skonania, narodený 10.06.1926
1921 Oľga Hlaváčková, herečka – 90 rokov
1981 Ján Ozábal, dramatik, prekladateľ, bývalý riaditeľ divadla – 30 rokov od skonania,
narodený 25.10.1914
28
29
30
31
1791 Ján Chalupka, dramatik – 220 rokov od narodenia, zomrel 15.07.1871
1931 Stanislav Mjartan, operný spevák (tenor), pedagóg – nedožitých 80 rokov, zomrel v roku 1992
1961 Zdeněk Folprecht, dirigent, hudobný skladateľ – 50 rokov od skonania, narodený 26.01.1900
1921 Juraj Procházka, inšpicient – 90 rokov
1961 Eugen Libezňuk, herec – 50 rokov
03
04
05
06
07
08
09
10
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
30
1951 Ľuboslav Majera, režisér – 60 rokov
1931 Pavol Lukáč, tanečník, bývalý riaditeľ divadla – 80 rokov
1921 Michal Kožuch st., herec – nedožitých 90 rokov, zomrel 31.05.1975
1936 Štefan Senko, sólista spevohry (tenor) – 75 rokov
1921 József Konrád, režisér, bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 90 rokov, zomrel 26.08.2010
1951 Marián Servátka, prekladateľ – 60 rokov
1951 Vladimír Jedľovský, herec – 60 rokov
1991 20 rokov od zahájenia činnosti Divadla a.ha., prvá premiéra ZOO Story
1961 Tatiana Masníková, režisérka, riaditeľka divadla – 50 rokov
1936 Ludmila Šomorjaiová, sólistka opery (soprán), pedagogička – 75 rokov
1906 Martin Gregor, herec – 105 rokov od narodenia, zomrel 29.06.1982
1976 Oľga Sýkorová, herečka – 35 rokov od skonania, narodená 16.01.1918
1951 Paula Vogel, dramatička – 60 rokov
1941 Jana Ravingerová, herečka – 70 rokov
1941 Eva Kiššová, šepkárka – 70 rokov
1951 Ľubomír Šárik, dramaturg, kritik – 60 rokov
1921 Anna Grissová, herečka – nedožitých 90 rokov, zomrela 20.06.2001
1916 František Dibarbora, herec – nedožitých 95 rokov, zomrel 04.09.1987
1976 Josef Vincourek, dirigent – 35 rokov od skonania, narodený 23.01.1900
1926 František Oldřich Bernatík, tanečník, choreograf – nedožitých 85 rokov, zomrel 24.09.1997
1961 Peter Schneider, sólista opery (tenor) – 50 rokov
1986 Ctibor Filčík, herec – 25 rokov od skonania, narodený 15.08.1920
1881 Milan Zuna, dirigent, huslista, organizátor – 130 rokov od narodenia, zomrel 03.05.1960
1926 Jozef Bžoch, literárny kritik, prekladateľ – 85 rokov
1941 János Quittner, choreograf – 70 rokov
1951 Božena Slančíková Timrava, prozaička, dramatička – 60 rokov od skonania, narodená 02.10.1867
1921 Alexander Karšay, hudobný publicista, recenzent – 90 rokov
1926 Viera Gálová, bábkoherečka – 85 rokov
1931 Ružena Struhárová, herečka – 80 rokov
1996 Jiří Břenek, režisér, autor, dramaturg, hudobník – 15 rokov od skonania, narodený 16.06.1957
1946 65 rokov od začatia činnosti Novej scény Národného divadla (dnes Divadlo Nová scéna),
prvá premiéra Skrotenie zlej ženy
01
1951 Peter Koppal, sólista opery (tenor) – 60 rokov
1941 Marianna Grznárová, prozaička, autorka, prekladateľka – 70 rokov
1991 Stanislav Vrbka, divadelný kritik, teatrológ, bývalý riaditeľ Divadelného ústavu – 20 rokov
03
05
1941 Bronislav Križan, herec – 70 rokov
1941 Igor Bázlik, hudobný skladateľ – 70 rokov
1941 Viola Thirringová, herečka – 70 rokov
1991 Slavo Záhradník, herec – 20 rokov od skonania, narodený 10.07.1937
1926 Margita Hlavatovičová, tanečnica, herečka, šepkárka – 85 rokov
1951 Jaroslav Rihák, režisér – 60 rokov
1951 Emília Jakubisová, bábkarská a kostýmová výtvarníčka – 60 rokov
1931 Pavla Kováčová, spisovateľka, dramatička – 80 rokov
1916 Stanislav Kmeť, bývalý riaditeľ divadla – nedožitých 95 rokov, zomrel 07.12.2002
1921 Emil Prieložný, sólista spevohry (tenor), tanečník – nedožitých 90 rokov, zomrel 23.07.1981
1936 Zuzana Lonská, speváčka tanečných piesní – 75 rokov
2001 Dušan Slobodník, prekladateľ – 10 rokov od skonania, narodený 11.04.1927
1936 Jozef Tkáč, tanečník – 75 rokov
1961 Michal Babiak, teatrológ, režisér, dramaturg – 50 rokov
1976 Rose Pauly, sólistka opery (soprán) – 35 rokov od skonania, narodená 15.03.1894
1896 Ľudovít Dohnány, dramatik – 115 rokov od skonania, narodený 26.06.1830
1931 Anton Korenči, herec – nedožitých 80 rokov, zomrel 30.09.2008
1936 Anton Ulický, režisér – 75 rokov
1936 10 rokov od vzniku bratislavského divadelného priestoru pod názvom Štúdio 12
1921 Bohumil Bezouška, herec – 90 rokov
1961 Peter Zagar, hudobný skladateľ – 50 rokov
1921 Leopold Fiala, divadelný publicista – nedožitých 90 rokov, zomrel 16.03.1996
1901 Gejza Vámoš, prozaik, dramatik – 110 rokov od narodenia, zomrel 18.03.1956
1946 Edita Gruberová, sólistka opery (soprán) – 65 rokov
1931 Eva Landlová, herečka – 80 rokov
1941 Viktória Stracenská, hlasová pedagogička – 70 rokov
1896 Drahoš Želenský, herec, režisér, bývalý riaditeľ divadla – 115 rokov od narodenia,
od skonania, narodený 22.03.1934
08
09
10
12
13
14
16
17
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
zomrel 15.02.1959
1901 Nelly Bakošová, speváčka (koloratúrny soprán) – 110 rokov od narodenia, zomrela 26.12.1979
1936 Zora Jevčinová, herečka, inšpicientka – 75 rokov
1926 Margita Rybáriková, šepkárka – 85 rokov
1991 Frank Towen, tanečník, choreograf, pedagóg – 20 rokov od skonania, narodený 27.10.1912
1941 Katarína Belnayová-Bílková, prekladateľka – 70 rokov
1926 Július Vašek, herec, režisér – nedožitých 85 rokov, zomrel 01.05.2009
1986 Vojtech Schrenkel, sólista opery (tenor) – 25 rokov od skonania, narodený 09.02.1938
1951 Katarína Hegedüsová, dramaturgička, bývalá riaditeľka divadla – 60 rokov
Divadelný kalendár 2011
Interný materiál Divadelného ústavu Bratislava
Zostavil kolektív pracovníkov Divadelného ústavu
pod vedením Olega Dlouhého
Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete,
riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava
Jazyková redaktorka Natália Mazanová
Fotografie aktuálnych priestorov Divadelného
ústavu Bratislava na Jakubovom námestí 12
Olja Triaška-Stefanović
Vlastník fotografií © Divadelný ústav
Grafická úprava © Martin Mistrík
DTP Martin Mistrík
Sadzba a tlač NM CODE
Divadelný ústav / The Theatre Institute
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
tel.: 00421 2 20487102, 00421 2 20487400
fax: 00421 2 52931571
e-mail: [email protected]
www.theatre.sk
Vydal © Divadelný ústav Bratislava 2010
január – Depozit scénografických zbierok II.
február – Depozit scénografických zbierok I.
marec – Zbierky tematických hesiel
apríl – Dvere do depozitu divadelných hier
máj – Informačné centrum Prospero
jún – Verejný špecializovaný archív
júl – Študovňa
august – Izba manželov Borodáčovcov
september – Knižnica Janka Borodáča
október – Hľadisko Štúdia 12
november – Depozit knižnice
december – Dokumentačné katalógy
Download

malý divadelný - Divadelný ústav