Divadelný kalendár 2 0 1 5
Udalosti
1465
550 rokov od založenia univerzity Academia Istropolitana kráľom Matejom
Korvínom v Bratislave. Jedna z prvých založených fakúlt bola artistná. Univerzita
zanikla v roku 1490
1845
170 rokov založenia Súkromnieho divadla slovenských ochotníkov v Levoči. Zaniklo
v roku 1847
1.3.1920
95 rokov od prvej premiéry Slovenského národného divadla v Bratislave, Bedřich
Smetana Hubička
2.3.1920
95 rokov od prvej činohernej premiéry v SND, inscenácie hry bratov Mrštíkovcov,
Mariša
19.5.1920
95 rokov od prvého baletného predstavenia v SND. Uviedli Leo Delibesovu Coppéliu
v choreografii Václava Kalinu
21.5.1920
95 rokov od prvého predstavenia SND v slovenskom jazyku. Uviedli inscenáciuhry
Jozef Gregor Tajovského Hriech a V službe
1925
90 rokov od rozšírenia Hudobnej školy pre Slovensko o dramatický odbor pre
štúdium herectva
20.2.1925
90 rokov od pohostinného dirigovania talianskeho hudobného skladateľa a dirigenta
Pietra Mascagniho v SND. Dirigoval svoju operu Sedliacka česť, Ruggierových
Komediantov a Verdiho Aidu
3.6. – 25.6.1925
90 rokov od prvého hosťovania opery SND v Prahe (Divadlo Varieté v Karlíne)
18.9.1925
90 rokov od premiéry inscenácie hry Jiřího Mahena Jánošík v SND, v réžii Václava
Jiřikovského v slovenskom preklade Martina Rázusa
27.11.1925
90 rokov od premiéry hry Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias,
v úprave prvého dramaturga SND Jozefa Tida Gašpara
29.5. – 1.6.1930
85 rokov od prvého pohostinného vystúpenia Osvobozeného divadla z Prahy.
Hlavnými protagonistami divadla boli českí herci Jan Werich a Jiří Voskovec
15.3.1930
85 rokov od premiéry inscenácie hry Ivana Stodolu Posledná symfónia, ktorou sa
začala umelecká činnosť druhej scény SND nazvanej Ľudové divadlo. Sídlila
v budove Živnodomu v Bratislave
máj – jún 1930
85 rokov od druhého hosťovania opery SND v Prahe. V Divadle Varieté uviedla
operu Modesta Petroviča Musorgského Boris Godunov. Titulnú úlohu spieval ruský
operný spevák Fiodor Šaľapin
24.12.1930
85 rokov od tragickej smrti českého hudobného skladateľa, dirigenta a riaditeľa SND
Oskara Nedbala v Záhrebe
29.3.1935
80 rokov od pohostinského vystúpenia nórskeho operného speváka Gunnara
Graaruda v SND, v opere Richarda Wagnera Parsifal
27.10.1935
80 rokov od prvej premiéry opery Alexandra Moyzesa Svätopluk v SND
23.11.1935
80 rokov od uvedenia opery Dmitrija Šostakoviča Ruská Lady Macbeth v SND,
režiséra Viktora Šulca. Išlo o druhé uvedenie tejto opery v zahraničí. Prvé uvedenie sa
uskutočnilo v Štokholme.
1
5.12.1935
80 rokov od prvej premiéry operety Gejzu Dusíka Tisíc metrov lásky v SND
Bratislava, v režijnom naštudovaní Františka Krištofa Veselého
1940
75 rokov od nástupu Maximiliána Fromana, bývalého člena Ďagilevovho baletu do
zväzku SND na pracovnú pozíciu choreografa a umeleckého vedúceho
17.2.1940
75 rokov od uvedenia Sofoklovej drámy Antigona činohrou Slovenkého národného
divadla v slovenskom preklade Andreja Žarnova (vlastným menom František Šubík)
3.7.1945
70 rokov od vyhlásenia Uznesenia SNR č. 65/45, ktorým bolo Národné divadlo
v Bratislave poštátnené
5.7.1945
70 rokov od uvedenia inscenácie opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta na
Devíne, v rámci osláv Všeslovanského dňa
15.9.1945
70 rokov od prvej premiéry Východoslovenského národného divadla Košice, Ivan
Stodola Marína Havranová. Dnes Štátne divadlo Košice
25.11.1945
70 rokov od založenia Ukrajinského národného divadla Prešov, prvá premiéra
2.3.1946 Oj, nechoď Hrycko, na priadky. Dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
1950
60 rokov od zriadenia Odborného divadelného kurzu pre hereckú výučbu priŠtátnom
konzervatóriu v Bratislave. Zrealizovali sa tri turnusy divadelného kurzu
a posledný sa uskutočnil v roku 1954
14.1.1950
65 rokov od prvej premiéry Nitrianskeho krajového divadla, Ján Skalka Kozie
mlieko. Dnes Divadlo Andreja Bagara Nitra
1.9.1950
65 rokov od začiatku činnosti Bábkovej scény Krajového divadla pracujúcich
v Žiline. Dnes Bábkové divadlo Žilina
29.3. – 30.3.1955
60 rokov od pohostinského vystúpenia francúzskeho divadelného súboru Théâtre
National Populaire Jeana Vilara. Uviedli dve inscenácie, Corneillovho Cida
a Molièrovho Dona Juana. Postavu Cida stvárnil Gérard Philipe
28.5.1955
60 rokov od premiéry hry Herodes a Herodias, ktorou sa otvorila činnosť Divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava
14.2.1960
55 rokov od prvej premiéry Krajového divadla Trnava, Vera Ľubimovová Pod
starými jaseňmi. Dnes Divadlo Jána Palárika Trnava
10.3.1960
55 rokov od prvej premiéry opery Eugena Suchoňa Svätopluk v SND Bratislava
10.6.1960
55 rokov od premiéry pôvodného baletu Šimona Jurovského Rytierska balada,
v choreografii Jozefa Zajka
29.8.1960
55 rokov od premenovania Armádneho divadla SNP na Divadlo Slovenského
národného povstania Martin. Dnes Slovenské komorné divadlo Martin
4.12.1960
55 rokov od prvej premiéry novozaloženého Divadla poézie Bratislava Volám sa
Vladimir Vladimirovič Majakovskij. Divadlo zaniklo v roku 1967
11.12.1960
55 rokov od prvej premiéry Krajského bábkového divadla Banská Bystrica Karel
Driml: Šuki a Muki. Dnes Bábkové Divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
1965
50 rokov od vzniku divadelnej skupiny SoNDa na Malej scéne SND, tvorenej
mladými, začínajúcimi hercami Stanom Dančiakom, Mariánom Labudom a Pavlom
Mikulíkom
1.1.1965
50 rokov od založenia Divadla pantomímy, ktoré sa vyprofilovalo z Pantomimickej
skupiny Milana Sládka (1962 – 1964). Divadlo pantomímy zaniklo v roku 1968
16.2.1965
55 rokov od premiéry pôvodného baletu Tibora Freša Narodil sa chrobáčik,
v choreografii Jozefa Zajka
2
9.10.1965
50 rokov od pohostinského vystúpenia Ivana Mistríka v SND Bratislava v inscenácii
hry Fiodora Michajloviča Dostojevského Idiot, kde fenomenálne vytvoril divadelnú
postavu Kniežaťa Myškina v réžii Pavla Haspru
18.12.1965
50 rokov od premiéry hry Jeana-Paula Sartra Diabol a Pán Boh, v titulnej postave
Goetza brilantne stvárnenej Ctiborom Filčíkom, v pohostinnej réžii Jozefa Palku
16.3.1970
45 rokov od vymenovania Jána Kákoša za riaditeľa SND v Bratislave
11.1.1980
35 rokov od prvej premiéry Divadla pre deti a mládež, pobočnej scény DJZ
v Spišskej Novej Vsi (dnes Spišské divadlo), Tajovský Ženský zákon
25.2.1980
35 rokov od vyhlásenia výsledkov architektonickej súťaže budovy SND. Porota
udelila prvú cenu súťažnému návrhu č. 20 a autorskému kolektívu v zložení Peter
Bauer, Martin Kusý ml., a Pavol Paňák
30.5.1985
30 rokov od prvej premiéry bratislavského Divadla GUnaGU, Ivan Mizera – Viliam
Klimáček Vestpoketka
1.1.1990
25 rokov od premenovania Maďarského oblastného divadla Komárno na Jókaiho
divadlo Komárno
19.1.1990
25 rokov od vymenovania Miloša Pietora za riaditeľa SND v Bratislave
1.4.1990
25 rokov od založenia Divadla ASTORKA Korzo ´90
14.6.1990
25 rokov od prvej premiéry divadla Teatro Tatro, Michael de Ghelderode Sir
Halewyn
1.7.1990
25 rokov od osamostatnenia Komornej opery od Slovenskej filharmónie
1.7.1990
25 rokov od založenia Divadla THÁLIA Košice, odčlenením pobočnej scény Thália
od Maďarského oblastného divadla Komárno
3.10.1990
25 rokov od prvej premiéry Divadla PIKI Pezinok, Ľudmila Podjavorinská Čin-Čin
15.10.1990
25 rokov od založenia súkromného bábkového divadla Ivicou Ozábalovou a
Vratislavom Schilderom Bábkové divadlo Kde bolo tam bolo/Kde bylo tam bylo.
Divadlo zaniklo v roku 1991
1.11.1990
25 rokov od premenovania Ukrajinského národného divadla Prešov na Divadlo
Alexandra Duchnoviča v Prešove
29.6.1995
20 rokov od prvej premiéry Divadla z Pasáže Banská Bystrica,
O Popolvárovi ako ho nepoznáte
22.9.1995
20. výročie odovzdávania Divadelných ocenení sezóny DOSKy
31.12.1995
20 rokov od založenia bratislavského Divadla WEST. Súkromné, nezávislé divadlo
zaniklo v roku 2009
1.12.2000
15 rokov od prvej premiéry divadla Phenomenontheatre Žilina korektúra korektúry.
Súkromné, nezávislé divadlo zaniklo v roku 2008
21.1.2005
10 rokov od výstavy Divadlo ─ vášeň, telo, hlas. Dejiny divadla 20. storočia na
Slovensku, ktorú usporiadal Divadelný ústav v priestoroch SNM v Bratislave
(neskoršie reinštalácie boli realizované vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
a v Národnom etnografickom múzeu v Martine)
3
Viera Dubačová
JANUÁR
Osobnosti ─ jubileá
1.1.1945
Michal Kožuch, inšpicient, herec
(70 rokov)
2.1.1950
Zuzana Bartková, sólistka baletu
(65 rokov)
9.1.1935
Ján Milčák, spisovateľ, dramatik
(80 rokov)
9.1.1940
Ján Haľama, sólista baletu, pedagóg
(75 rokov)
13.1.1935
Ľuba Baricová, sólistka opery (mezzosoprán), vokálna pedagogička
(80 rokov)
15.1.1950
ozef Tkáč, herec, umelecký šéf
(65 rokov)
16.1.1935
Jaroslav Ďuríček, herec
(80 rokov)
16.1.1950
Viera Zlochová, sólistka baletu
(65 rokov)
17.1.1940
Judita Juhászová, tanečnica, mímka
(75 rokov)
19.1.1955
Andrej Ferko, dramatik
(60 rokov)
20.1.1920
Štefánia Hulmanová, sólistka opery (soprán)
(95 rokov)
20.1.1945
Vladimír Sadílek, herec, režisér
(70 rokov)
22.1.1935
Ivan Stadtrucker, scenárista, pedagóg
(80 rokov)
23.1.1960
Andrej Šoth, tanečník, choreograf, umelecký šéf, bývalý riaditeľ Slovenského národného
divadla
(55 rokov)
24.1.1955
Juraj Fábry, scénograf
(60 rokov)
25.1.1940
Soňa Kulfanová, herečka
(75 rokov)
25.1.1965
Beáta Dubielová, bábkoherečka
(50 rokov)
26.1.1960
Katarína Ducárová, divadelná publicistka, redaktorka
(55 rokov)
31.1.1935
František Urcikán, sólista opery (tenor)
(80 rokov)
Osobnosti ─ výročia
4
1880
Otakar Novák, herec, režisér, riaditeľ viacerých slovenských divadiel
(135. výročie narodenia, zomrel 15.6.1929)
1.1.1985
František Grissa, herec
(30 rokov od skonania, narodil sa 7.2.1922)
1.1.1990
Anton Matejček, sólista opery (bas)
(25 rokov od skonania, narodil sa 28.2.1914)
1.1.2000
Milan Schenko, sólista opery (barytón)
(15 rokov od skonania, narodil sa 10.5.1938)
2.1.2005
Ljuba Makovická, hudobná pedagogička
(10 rokov od skonania, narodila sa 21.1.1921)
3.1.1930
Dobroslava Nováková, herečka, režisérka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 17.6.1997)
4.1.1785
Jakob Grimm, nemecký zberateľ a vydavateľ rozprávok spolu s bratom Wilhelmom
(230. výročie narodenia, zomrel 20.9.1863)
4.1.1945
Mirko Horský, český sólista opery (tenor-buffo), tajomník SND
(70 rokov od skonania, narodil sa 6.3.1878)
8.1.1925
Bohuš Hanák, operný spevák (barytón)
(nedožitých 90 rokov, zomrel 14.3.2010)
8.1.1940
Vasiľ Turok, dramaturg, prekladateľ
(nedožitých 75 rokov a 10 rokov od skonania, zomrel 7.11.2005)
9.1.1885
Karol Vojtech Rypáček, prekladateľ, publicista
(130. výročie narodenia, zomrel 11.3.1957)
9.1.1890
Karel Čapek, český dramatik, spisovateľ
(125. výročie narodenia, zomrel 25.12.1938)
10.1.1885
Antonín Rýdl, český herec, režisér
(130. výročie narodenia, zomrel 3.3.1960)
11.1.1905
Helena Bartošová, sólistka opery (soprán)
(110. výročie narodenia, zomrela 8.2.1981)
11.1.1925
Ernest Štric, dramatik, filmový teoretik, pedagóg, publicista
(nedožitých 90 rokov, zomrel 1.5.1993)
12.1.1980
Stanislav Kubiš, herec
(35 rokov od skonania, narodil sa 20.3.1934)
13.1.1975
Milan Hložek, scénograf
(40 rokov od skonania, narodil sa 7.2.1929)
14.1.1935
Bystrík Režucha, dirigent
(nedožitých 80 rokov, zomrel 16.8.2012)
16.1.1910
Štefan Winkler, herec
(105. výročie od narodenia, zomrel 24.12.1973)
17.1.1930
Dorothea Tóthová, tanečnica, tanečná teoretička, pedagogička
(nedožitých 85 rokov, zomrela 1.3.2007)
17.1.2010
Andrej Kucharský, sólista opery (tenor)
(5 rokov od skonania, narodil sa 6.1.1932)
5
18.1.1920
Mária Hájková, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 28.5.1989)
19.1.1980
Pavol Braxatoris, libretista
(35 rokov od skonania, narodil sa 4.1.1909)
22.1.1925
Andrej Vandlík, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 17.1.1985)
23.1.1890
Alba Sehnalová, česká sólistka opery (soprán)
(125. výročie narodenia, zomrela 10.4.1946)
23.1.1900
Josef Vincourek, český dirigent
(115. výročie narodenia, zomrel 20.11.1976)
23.1.1930
Jaroslav Laifer, hudobný skladateľ, dirigent, vedúci tanečného orchestra v Tatra revue
(nedožitých 85 rokov, zomrel 23.4.1970)
23.1.2000
Dita Gabajová, sólistka opery (mezzosoprán)
(15 rokov od skonania, narodila sa 23.6.1914)
24.1.1885
Pavol Nosálek, kočovný bábkar
(130. výročie narodenia, zomrel 19.2.1971)
25.1.1865
Karel Želenský, český herec, režisér, dramatik, prekladateľ, riaditeľ viacerých divadiel
(150. výročie narodenia, zomrel 30.11.1935)
26.1.1900
Zdeněk Folprecht, český dirigent, hudobný skladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 29.10.1961)
26.1.1995
Juraj Szabados, hudobný skladateľ
(20 rokov od skonania, narodil sa 6.3.1941)
27.1.1885
Jerome Kern, americký hudobný skladateľ
(130. výročie narodenia, zomrel 11.11.1945)
27.1.1900
Hana Meličková, herečka
(115. výročie narodenia, zomrela 7.1.1978)
27.1.1900
Vladimír Wagner, historik umenia, divadelný kritik, dramatik, prekladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 18.3.1955)
27.1.1915
Elena Lembovičová, sólistka opery (soprán)
(100. výročie narodenia, zomrela 18.10.1999)
27.1.1925
Ľudovít Filan, scenárista, režisér, dramatik, novinár, spisovateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 2.4.2000)
28.1.1905
Zora Paulendová, herečka
(110. výročie narodenia, zomrela 17.6.1999)
28.1.1930
Ema Destinnová, česká sólistka opery (soprán)
(85 rokov od skonania, narodila sa 26.2.1878)
29.1.1860
Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovateľ, dramatik
(155. výročie narodenia, zomrel 15.7.1904)
29.1.1915
Ladislav Mňačko, publicista, dramatik
(100. výročie narodenia, zomrel 24.2.1994)
29.1.1925
Miloslav Kořínek, český hudobný skladateľ, pedagóg
(nedožitých 90 rokov, zomrel 8.7.1998)
6
30.1.1865
Rudyard Kipling, anglický prozaik
(150. výročie narodenia, zomrel 18.1.1936)
30.1.1885
Hana Gregorová, spisovateľka, ochotníčka, osvetová a kultúrna pracovníčka
(130. výročie narodenia, zomrela 11.12.1958)
30.1.1900
Isaak Osipovič Dunajevskij, ruský hudobný skladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 25.7.1955)
31.1.1920
Eva Jaczová, sólistka baletu, pedagogička, dramaturgička
(nedožitých 95 rokov, zomrela 18.6.1998)
31.1.1975
Štefan Németh-Šamorínsky, hudobný skladateľ
(40 rokov od skonania, narodil sa 29.9.1896)
7
FEBRUÁR
Osobnosti ─ jubileá
3.2.1940
Milan Lasica, herec, autor, riaditeľ divadla
(75 rokov)
5.2.1925
Dalma Holanová-Špitzerová, herečka
(90 rokov)
5.2.1965
Peter Vaňouček, hudobný skladateľ
(50 rokov)
9.2.1960
Dušan Szabó, herec
(55 rokov)
11.2.1960
Miroslav Duša, bábkarský scénograf
(55 rokov)
15.2.1965
Miklós Fekete, herec
(50 rokov)
17.2.1960
Katarína Zacharová, tanečnica, choreografka, riaditeľka tanečného konzervatória
(55 rokov)
19.2.1940
Eva Trančíková, dramaturgička, recenzentka
(75 rokov)
20.2.1960
Zuzana Kúšiková, herečka
(55 rokov)
22.2.1945
Alexander Kučerenko, herec
(70 rokov)
26.2.1940
Zdena Bartáková, česká tanečnica, mímka
(75 rokov)
26.2.1940
Ali Brezovský, hudobný skladateľ
(75 rokov)
27.2.1955
Marta Hulmanová, herečka
(60 rokov)
28.2.1960
Ľudmila Lukačíková, herečka
(55 rokov)
Osobnosti ─ výročia
2.2.1905
Anička Jurkovičová, prvá slovenská ochotnícka herečka
(110 rokov od skonania, narodila sa 6.4.1824)
2.2.2000
Ján Hadraba, sólista opery (bas)
(15 rokov od skonania, narodil sa 17.9.1922)
3.2.1940
Mikuláš Čabiňák, sólista opery (bas)
(nedožitých 75 rokov, zomrel 30.7.1973)
3.2.1975
Karol Skovay, herec
(40 rokov od skonania, narodil sa 30.11.1919)
4.2.1920
Anna Krčulová, osvetová pracovníčka, dramaturgička
(nedožitých 95 rokov, zomrela 2.4.1969)
8
4.2.1935
Emília Štercová, dramaturgička, prekladateľka, bývalá odborná pracovníčka Divadelného
ústavu
(nedožitých 80 rokov, zomrela 4.5.1999)
4.2.1820
Božena Němcová, česká spisovateľka
(195. výročie narodenia, zomrela 21.1.1862)
6.2.1905
Jan Werich, český herec, dramatik, spoluzakladateľ Osvobozeného divadla
(110. výročie narodenia, zomrel 31.10.1980)
7.2.1900
Eugen Klementis, osvetový pracovník, ochotník, historik ochotníckeho divadla
(115. výročie narodenia, zomrel 13.7.1973)
7.2.1920
Karol Rosenbaum, literárny historik, kritik
(nedožitých 95 rokov, zomrel 5.3.2001)
8.2.1910
Ján Hečko, herec
(105. výročie narodenia, zomrel 25.2.1983)
8.2.1915
Rudolf Fábry, spisovateľ, publicista, dramatik
(100. výročie narodenia, zomrel 11.2.1982)
9.2.1885
Alban Berg, rakúsky hudobný skladateľ
(130. výročie narodenia, zomrel 24.12.1935)
9.2.1930
František Papp, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 10.1.1983)
9.2.1960
Ernő Dohnányi, hudobný skladateľ
(55 rokov od skonania, narodil sa 27.7.1877)
12.2.1985
Alojz Kramár, herec
(30 rokov od skonania, narodil sa 25.5.1916)
12.2.2005
Gita Abrahámová, sólistka opery (soprán)
(10 rokov od skonania, narodila sa 13.11.1933)
13.2.1810
Jozef Pravoslav Bella, dramatik, ochotník
(205. výročie narodenia, zomrel 15.7.1876)
14.2.1980
Rudolf Látka, herec, režisér
(35 rokov od skonania, narodil sa 21.3.1913)
15.2.1930
Tamara Simková, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 24.5.1993)
16.2.1930
Ján Guoth, choreograf, režisér, umelecký šéf
(nedožitých 85 rokov, zomrel 7.3.2009)
18.2.1825
Mór Jókai, maďarský spisovateľ, libretista
(190. výročie narodenia, zomrel 5.5.1904)
18.2.1945
Filip Lašut, fotograf
(nedožitých 70 rokov, zomrel 13.4.2012)
18.2.1950
István Holocsy, herec, riaditeľ divadla
(nedožitých 65 rokov, zomrel 27.7.1996)
19.2.1930
Richard Rybarič, muzikológ
(nedožitých 85 rokov, zomrel 30.11.1989)
19.2.1970
Pavel Ludikar, český sólista opery (bas)
(45 rokov od skonania, narodil sa 3.3.1882)
9
20.2.1935
Gabriela Fusková, herečka, bábkoherečka, inšpicientka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 22.3.1982)
21.2.1900
Zdenko Hrůza, český člen opery (bas, barytón)
(115. výročie narodenia, zomrel 31.10.1973)
21.2.1925
Pavel Rímsky, režisér, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 28.5.1989)
23.2.1685
Georg Friedrich Händel, nemecký hudobný skladateľ
(330. výročie narodenia, zomrel 14.4.1759)
23.2.1895
Viliam Kostka, hudobný skladateľ, kapelník
(120. výročie narodenia, zomrel 31.5.1974)
24.2.1885
Stanisław Ignacy Witkiewicz, poľský dramatik
(130. výročie narodenia, zomrel 18.9.1939)
25.2.1925
Hana Kováčiková, herečka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 25.11.2007)
25.2.1995
Peter Staník, herec
(20 rokov od skonania, narodil sa 14.7.1947)
26.2.1890
Mária (Mariči) Peršlová, slovinská sólistka opery (alt)
(125. výročie narodenia, zomrela 17.12.1949)
26.2.1910
Viera Markovičová-Záturecká, dramatička
(105. výročie narodenia, zomrela 1.8.1953)
26.2.1910
Alexander Matuška, literárny kritik a esejista
(105. výročie narodenia, zomrel 1.4.1975)
27.2.1925
Oskár Čepan, literárny historik, teoretik, kritik umenia
(nedožitých 90 rokov, zomrel 3.9.1992)
28.2.1875
Viliam Figuš-Bystrý, hudobný skladateľ
(140. výročie narodenia, zomrel 11.5.1937)
28.2.1910
Michal Chorvát, prekladateľ, literárny kritik, publicista
(105. výročie narodenia, zomrel 14.1.1982)
28.2.1920
Ladislav Vychodil, scénograf, pedagóg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 20.8.2005)
10
MAREC
Osobnosti ─ jubileá
1.3.1955
Gurgen Ovsepjan, sólista opery (tenor)
(60 rokov)
2.3.1945
Judita Kováčová, kostýmová výtvarníčka
(70 rokov)
2.3.1955
Oliver Dohnányi, dirigent
(60 rokov)
3.3.1935
Juraj Goga, sólista baletu, choreograf
(80 rokov)
3.3.1950
Marta Sádecká, bábkoherečka
(65 rokov)
6.3.1940
Zita Furková, herečka
(75 rokov)
7.3.1920
Marta Meierová, sólistka opery (soprán)
(95 rokov)
9.3.1955
Ladislav Neshyba, sólista opery (bas)
(60 rokov)
10.3.1955
Oleksandr Khablo, sólista baletu
(60 rokov)
13.3.1960
Jozef Novotný, sólista spevohry, herec
(55 rokov)
14.3.1950
Elena Holičková, sólistka opery (soprán)
(65 rokov)
15.3.1945
Karol Čálik, herec, sólista spevohry
(70 rokov)
23.3.1955
Oľga Solárová, herečka
(60 rokov)
25.3.1935
Emília Tomanová, bábkoherečka
(80 rokov)
25.3.1950
Mária Zubajová, scénická a kostýmová výtvarníčka
(65 rokov)
27.3.1960
Štefan Skrúcaný, herec
(55 rokov)
27.3.1965
Attila Bocsárszky, herec
(50 rokov)
Osobnosti ─ výročia
2.3.1900
Emília Wagnerová, herečka, režisérka, riaditeľka divadelnej spoločnosti
(115. výročie narodenia a 65 rokov od skonania, zomrela 8.12.1950)
2.3.1900
Kurt Weill, nemecký hudobný skladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 3.4.1950)
11
2.3.1940
Juraj Beneš, hudobný skladateľ, pedagóg
(nedožitých 75 rokov, zomrel 11.9.2004)
2.3.1940
Adela Gáborová, herečka, pedagogička
(nedožitých 75 rokov, zomrela 12.7.2007)
2.3.2005
Ivan Parík, hudobný skladateľ, pedagóg
(10 rokov od skonania, narodil sa 17.8.1936)
3.3.1910
Ladislav Hritz, herec
(105. výročie narodenia, zomrel 13.4.1971)
5.3.1915
Ján Boor, divadelný vedec, historik, prekladateľ, pedagóg
(100. výročie narodenia, zomrel 20.10.2002)
6.3.1990
Libuša Gymerská, herečka
(25 rokov od skonania, narodila sa 26.9.1922)
8.3.1880
Antonín Drašar, český podnikateľ, riaditeľ viacerých divadiel aj Slovenského národného
divadla
(135. výročie narodenia, zomrel 16.12.1939)
8.3.1920
Jozef Šándor, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 9.3.2012)
9.3.1925
Koloman Čillík, režisér, umelecký šéf, prekladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 30.12.1990)
10.3.1905
Jarmila Winklerová, sólistka opery (mezzosoprán), pedagogička
(110. výročie narodenia, zomrela 23.11.1983)
10.3.1920
Boris Vian, francúzsky prozaik, dramatik, herec, šansoniér, výtvarník
(nedožitých 95 rokov, zomrel 23.6.1959)
10.3.1925
Ladislav Šestina, scénograf
(nedožitých 90 rokov, zomrel 3.2.1986)
10.3.1935
Tomáš Ivan, sólista baletu
(nedožitých 80 rokov, zomrel 11.9.2014)
12.3.1930
Alois Jirásek, český spisovateľ, dramatik, organizátor kultúrneho života
(85 rokov od úmrtia, narodil sa 23.8.1851)
15.3.1915
Viera Holoubková-Džavíková, sólistka opery (soprán)
(100. výročie narodenia, zomrela 12.6.2001)
15.3.2000
Libor Pleva, režisér, riaditeľ divadla
(15 rokov od skonania, narodil sa 6.1.1923)
16.3.1935
Ivan Ivančo, režisér
(nedožitých 80 rokov, zomrel 1.1.1992)
16.3.1935
Igor Vajda, muzikológ, kritik, redaktor
(nedožitých 80 rokov, zomrel 12.12.2001)
17.3.1915
Mária Kišonová-Hubová, sólistka opery (soprán), pedagogička
(100. výročie narodenia, zomrela 11.8.2004)
20.3.1890
Benjamin Gigli, taliansky operný spevák
(125. výročie narodenia, zomrel 30.11.1957)
20.3.1990
Albert Vojtech Pagáč, herec
(25 rokov od skonania, narodil sa 20.3.1918)
12
21.3.1685
Johann Sebastian Bach, nemecký hudobný skladateľ
(330. výročie narodenia, zomrel 28.7.1750)
21.3.1930
Adolf Vykydal, dirigent
(nedožitých 85 rokov, zomrel 8.4.2009)
25.3.1930
Mária (Marica) Bálintová, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 26.2.2014)
25.3.2005
Jozef Hodorovský, herec
(10 rokov od skonania, narodil sa 18.8.1921)
26.3.1910
Dezső Király, herec
(105. výročie narodenia, zomrel 27.7.1975)
27.3.1890
Ján Pöschl, dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg
(125. výročie narodenia, zomrel 5.9.1961)
28.3.1955
Peter Bzdúch, herec
(nedožitých 60 rokov, zomrel 11.12.2012)
29.3.1865
Alexander Duchnovič, rusínsky dramatik, kňaz
(150 rokov od skonania, narodil sa 24.4.1803)
29.3.1895
Dobřena Šimáňová, česká sólistka opery (soprán)
(120. výročie narodenia, zomrela 22.1.1963)
29.3.1910
Karol Badáni, herec, režisér, riaditeľ divadla
(105. výročie narodenia, zomrel 30.9.1970)
30.3.1820
Andrej Sládkovič, básnik, teoretik drámy, prekladateľ, ochotník
(195. výročie narodenia, zomrel 20.4.1872)
31.3.1910
Karel Jernek, český režisér
(105. výročie narodenia, zomrel 1.1.1992)
31.3.1935
Andrej Lucik, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 18.12.2003)
13
APRÍL
Osobnosti ─ jubileá
1.4.1935
Karel Hejcman, český bábkarský scénograf
(80 rokov)
4.4.1930
Ernest Stredňanský, režisér, herec
(85 rokov)
9.4.1950
Ivan Romančík, herec
(65 rokov)
9.4.1950
Ľubomír Stanček, divadelný publicista
(65 rokov)
10.4.1930
Anton Kret, dramaturg, teatrológ, prekladateľ
(85 rokov)
11.4.1945
Stanislav Párnický, režisér
(70 rokov)
13.4.1955
Eva Zboinská, herečka
(60 rokov)
16.4.1960
Jaroslav Dvorský, sólista opery (tenor)
(55 rokov)
16.4.1960
Miroslav Dvorský, sólista opery (tenor)
(55 rokov)
17.4.1965
Peter Trník, herec
(50 rokov)
18.4.1940
Anna Bábelová, tanečnica
(75 rokov)
22.4.1960
Marek Ťapák, herec
(55 rokov)
25.4.1960 Michal Suchánek, herec
(55 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.4.1920
Jan Grünwald, český zbormajster, dramaturg, dirigent, publicista, hudobný skladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 18.7.1978)
1.4.1945
Josef Čapek, český maliar, spisovateľ, scénograf
(70 rokov od skonania, narodil sa 23.3.1887)
2.4.1805
Hans Christian Andersen, dánsky spisovateľ, prozaik, rozprávkar
(210. výročie narodenia, zomrel 4.8.1875)
2.4.1835
Adolf Medzihradský, divadelný organizátor, národný buditeľ, pedagóg
(180. výročie narodenia, zomrel 13.12.1919)
4.4.1900
Berco Augustíny ml., ochotník, herec
(115. výročie narodenia, zomrel 6.6.1975)
4.4.1915
Jan Drda, český dramatik, prozaik
(100. výročie narodenia, zomrel 28.11.1970)
14
5.4.1930
Sonja Korenčiová, herečka, pedagogička
(nedožitých 85 rokov, zomrela 21.9.2002)
5.4.1895
Jarko Elen, prekladateľ, libretista, textár
(120. výročie narodenia, zomrel 20.4.1978)
5.4.2005
Karol Zaremba, bábkoherec
(10 rokov od skonania, narodil sa 25.9.1934)
7.4.1810
Ján Kadavý, pedagóg, redaktor, hudobný skladateľ, dramatik
(205. výročie narodenia, zomrel 11.8.1883)
7.4.1980
Jarmila Štítnická, dramatička, prekladateľka
(35 rokov od skonania, narodila sa 25.12.1924)
8.4.1935
Vilém (Vily) Táborský, český herec, režisér
(80 rokov od skonania, narodil sa 8.6.1896)
9.4.1920
Jozef Šimonovič st., herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 9.12.1999)
9.4.1925
Gerhard Auer, dirigent, pedagóg, hudobný skladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 22.11.2002)
9.4.1930
Július Tréger, dramaturg
(nedožitých 85 rokov, zomrel 18.9.2007)
10.4.1995
Andrej Očenáš, hudobný skladateľ
(20 rokov od skonania, narodil sa 8.1.1911)
12.4.1930
Stanislav Beňačka, sólista opery (bas)
(nedožitých 85 rokov, zomrel 14.7.2003)
12.4.1935
Oto Just, inšpicient
(nedožitých 80 rokov, zomrel 15.1.1994)
13.4.1920
Juraj Haľama, režisér, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 20.6.1996)
17.4.1885
Vladimír Roy, básnik, prekladateľ
(130. výročie narodenia, zomrel 6.2.1936)
17.4.1930
Vladimír Lakota, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 13.10.2007)
19.4.1910
Ladislav Berka, hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní
(105. výročie narodenia, zomrel 16.5.1966)
20.4.1855
Albert Martiš, dramatik
(160. výročie narodenia, zomrel 19.9.1918)
20.4.1910
Teodor Hirner, hudobný skladateľ, dirigent
(105. výročie narodenia, zomrel 14.9.1975)
20.4.1985
Anton Mrvečka, herec
(30 rokov od skonania, narodil sa 27.2.1934)
22.4.1920
Zuzana Bočeková, kostýmová výtvarníčka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 16.1.2005)
24.4.1930
Viera Žittňanová, teatrologička
(nedožitých 85 rokov, zomrela 27.1.2004)
15
25.4.1920
Peter Karvaš, dramatik, prozaik, divadelný teoretik
(nedožitých 95 rokov, zomrel 28.11.1999)
28.4.1935
Karel Brožek, český režisér
(nedožitých 80 rokov, zomrel 21.10.2014)
29.4.1940
Peter Hradil, zbormajster, pedagóg, dirigent
(nedožitých 75 rokov, zomrel 25.7.2001)
30.4.1870
Franz Lehár, rakúsky hudobný skladateľ
(145. výročie narodenia, zomrel 24.10.1948)
30.4.1905
Ivan Lichard, režisér, herec
(110. výročie narodenia, zomrel 7.3.1972)
16
MÁJ
Osobnosti ─ jubileá
2.5.1945
Dušan Brandys, herec
(70 rokov)
2.5.1960
Ľubomíra Krkošková, herečka
(55 rokov)
3.5.1945
Tatiana Kovačevičová, kostýmová výtvarníčka
(70 rokov)
3.5.1965
Ingrid Hrubaničová, herečka
(50 rokov)
4.5.1940
Eliška Pappová, sólistka opery (soprán), pedagogička
(75 rokov)
6.5.1930
Gusta Herényiová-Starostová, sólistka baletu, pedagogička
(85 rokov)
7.5.1925
Oľga Tkáčová-Rohanová, sólistka opery (soprán)
(90 rokov)
8.5.1960
Pavol Višňovský, herec
(55 rokov)
8.5.1965
Oľga Belešová, herečka
(50 rokov)
9.5.1940
Belo Felix, hudobný skladateľ, pedagóg
(75 rokov)
9.5.1950
Ondrej Priatka, inšpicient, herec
(65 rokov)
12.5.1950
Elena Masicová, herečka
(65 rokov)
15.5.1940
Peter Dörr, operný režisér, pedagóg
(75 rokov)
15.5.1965
Róbert Mankovecký, dramaturg, hudobný skladateľ
(50 rokov)
17.5.1940
Darina Poldaufová, herečka
(75 rokov)
17.5.1930
Oľga Bleyová, výtvarná fotografka
(85 rokov)
21.5.1935 P
avol Mauréry, sólista opery (barytón)
(80 rokov)
24.5.1930
Mišo Kováč-Adamov, historik a teoretik bábkového divadla, dramatik
(85 rokov)
24.5.1950
Peter Šubert, sólista opery (barytón)
(65 rokov)
26.5.1940
Ružena Prášková-Burianová, herečka
(75 rokov)
17
26.5.1940
Peter Bú, divadelný kritik
(75 rokov)
26.5.1965
Peter Tabaček, riaditeľ bábkového divadla
(50 rokov)
28.5.1930
Katarína Mereššová, sólistka opery (soprán)
(85 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.5.1930
Jela Lukešová, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 5.5.2012)
4.5.1895
Mikuláš Galanda, maliar, grafik
(120. výročie narodenia, zomrel 5.6.1938)
5.5.1815
Eugène Labiche, francúzsky dramatik
(200. výročie narodenia, zomrel 13.1.1888)
5.5.1935
Elena Zvaríková-Pappová, herečka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 17.8.1974)
5.5.1945
Alexandra Skořepová-Sekulová, herečka, pedagogička
(nedožitých 70 rokov, zomrela 14.9.2009)
6.5.1935
Danica Lehutová, prekladateľka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 5.10.2007)
6.5.2005
Zita Hudcová-Frešová, sólistka opery, pedagogička
(10 rokov od skonania, narodila sa 27.4.1912)
7.5.1840
Piotr Iľjič Čajkovskij, ruský hudobný skladateľ
(175. výročie narodenia, zomrel 6.11.1893)
7.5.1935
Anna Bittnerová, herečka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 7.8.2014)
9.5.1805
Friedrich Schiller, nemecký básnik, dramatik
(210 rokov od skonania, narodil sa 10.11.1759)
9.5.1860
James Matthew Barrie, škótsky spisovateľ, dramatik
(155. výročie narodenia, zomrel 19.6.1937)
9.5.1900
Ján Skalka (vl. menom Vojtech Mládek), dramatik, dramaturg
(115. výročie narodenia, zomrel 7.6.1982)
10.5.1920
Josef Svoboda, český scénický výtvarník
(nedožitých 95 rokov, zomrel 8.4.2002)
10.5.1990
Anton Gymerský, herec
(25 rokov od skonania, narodil sa 4.2.1918)
12.5.1995
Jozef Feľbaba, režisér, herec
(20 rokov od skonania, narodil sa 12.4.1921)
13.5.1795
Pavol Jozef Šafárik, spisovateľ, jazykovedec, historik, etnograf, prekladateľ
(220. výročie narodenia, zomrel 26.6.1861)
13.5.1920
Eduard Vladimír Tvarožek, prekladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 9.8.1999)
18
13.5.1925
Helena Likérová, sólistka opery (soprán)
(nedožitých 90 rokov, zomrela 17.1.2006)
13.5.2005
Jiří Šér, český bábkarský výtvarník
(10 rokov od skonania, narodil sa 16.7.1934)
16.5.1925
Dagmar Ledecká, sólistka baletu
(90 rokov)
17.5.1860
Martin Kukučín, prozaik, dramatik
(155. výročie narodenia, zomrel 21.5.1928)
17.5.1925
Gustáv Hupka, básnik, prekladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 3.11.2012)
18.5.1930
Metod Buocik, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 13.4.1953)
19.5.1920
Marta Černická, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 7.2.2002)
20.5.1940
Marián Kováčik, básnik, prekladateľ
(nedožitých 75 rokov, zomrel 16.3.2004)
20.5.1940
Jozef Gregor Tajovský, dramatik, prozaik
(75 rokov od skonania, narodil sa 18.10.1874)
21.5.1855
Émile Verhaeren, belgický dramatik, básnik, esejista píšuci po francúzsky
(160. výročie narodenia, zomrel 27.11.1916)
21.5.1905
Rosalia Chladeková, rakúska tanečnica, choreografka, pedagogička
(110. výročie narodenia, zomrela 3.7.1995)
21.5.1935
Olga Brůhová, česká sólistka baletu, choreografka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 9.9.1982)
21.5.1935
Stanislav Chren, bábkar, divadelný organizátor
(nedožitých 80 rokov, zomrel 21.6.1998)
22.5.1905
Zdeněk Říha st., český režisér
(110. výročie narodenia, zomrel 23.12.1974)
22.5.2000
Andrej Nemlaha, osvetový pracovník, dramatik, riaditeľ Divadelného ústavu
(15 rokov od skonania, narodil sa 4.1.1922)
24.5.1900
Eduardo de Filippo, taliansky dramatik, herec
(115. výročie narodenia, zomrel 31.10.1984)
24.5.1940
Ivan Krajíček, herec, spevák, režisér, moderátor, konferencier
(nedožitých 75 rokov, zomrel 5.6.1997)
24.5.1970
Jindřich Láznička, český sólista spevohry, herec
(45 rokov od skonania, narodil sa 4.7.1901)
25.5.1930
Bořivoj Slavík, český bábkarský scénický výtvarník
(nedožitých 85 rokov, zomrel 29.3.1989)
25.5.1935
Eva Poláková, herečka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 26.6.1973)
25.5.1975
Ivan Bukovčan, dramatik
(40 rokov od skonania, narodil sa15.9.1921)
19
25.5.1990
Juraj Augustín Šeregij, herec, režisér, umelecký šéf
(25 rokov od skonania, narodil sa 16.1.1907)
26.5.1900
Vítězslav Nezval, český básnik, spisovateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 3.4.1958)
26.5.1910
Filip Smolko, kultúrno-osvetový pracovník, správca, iniciátor výstavby novej budovy
Divadla Jonáša Záborského v Prešove
(105. výročie narodenia, zomrel 4.5.2001)
27.5.1935
Peter Balgha, scenárista, dramaturg, spisovateľ
(nedožitých 80 rokov, zomrel 16.5.1972)
27.5.1935
Renáta Šimanová, sólistka opery (soprán), sólistka spevohry
(30 rokov od skonania, narodila sa 28.10.1919)
28.5.1935
Karol Ouda, bábkoherec
(nedožitých 80 rokov, zomrel17.9.2006)
29.5.1990
Oľga Hanáková, sólistka opery (mezzosoprán)
(25 rokov od skonania, narodila sa 14.8.1926)
29.5.1935
Josef Suk, český hudobný skladateľ
(80 rokov od skonania, narodil sa 4.1.1874)
30.5.1865
Ján Adolf Ferienčík, novinár, dramatik
(150. výročie narodenia, zomrel 7.3.1925)
30.5.2000
Milan Bobula, režisér, umelecký šéf, riaditeľ divadla
(15 rokov od skonania, narodil sa 10.8.1927)
31.5.1925
Hynek Rohan, český sólista opery (tenor)
(nedožitých 90 rokov, zomrel 2.10.1958)
31.5.1975
Michal Kožuch, herec
(40 rokov od skonania, narodil sa 4.11.1921)
20
JÚN
Osobnosti ─ jubileá
2.6.1930
Otto Šujan, scénograf
(85 rokov)
2.6.1950
Eva Matejková, herečka
(65 rokov)
4.6.1935
Rózsi Szabóová, herečka
(80 rokov)
7.6.1950
Slavomír Benko, sólista spevohry, režisér
(65 rokov)
10.6.1920
Ernest Šmálik, herec
(95 rokov)
11.6.1930
Hildegarda Michalíková, herečka, recitátorka, dramaturgička
(85 rokov)
15.6.1945
Soňa Kaanová, kostýmová výtvarníčka
(70 rokov)
15.6.1930
Veronika Vrbková, dramatička, režisérka
(85 rokov)
17.6.1940
Jarmila Opletalová, scénická a kostýmová výtvarníčka
(75 rokov)
20.6.1940
Milan Dubovský, hudobný skladateľ
(75 rokov)
20.6.1940
Ivan Palúch, herec
(75 rokov)
21.6.1945
Viliam Hriadel, herec
(70 rokov)
21.6.1950
Mária Kövesdi-Szabóová, herečka
(65 rokov)
22.6.1960
Péter Dudás, herec
(55 rokov)
23.6.1960
Ľubomír Piktor, herec, bábkoherec, režisér, spoluzakladateľ Divadla PIKI
(55 rokov)
26.6.1930
Viktor Lukáč, režisér
(85 rokov)
30.6.1960
Anna Šišková, herečka
(55 rokov)
Osobnosti ─ výročia
3.6.1880
Václav Poláček, český režisér, herec
(135. výročie narodenia, zomrel 12.10.1962)
3.6.1960
František Hájek, český sólista opery (tenor)
(55 rokov od skonania, narodil sa 30.6.1897)
21
4.6.1905
Dano Živojnovič, sólista spevohry, herec
(110. výročie narodenia, zomrel 12.1.1983)
5.6.1990
Dušan Rakšány, herec
(25 rokov od skonania, narodil sa 13.5.1932)
6.6.2005
Ladislav Pudiš, (um. meno Leo Pudis), operný spevák
(10 rokov od skonania, narodil sa 17.4.1924)
10.6.1905
František Hečko, spisovateľ, prozaik
(110. výročie narodenia, zomrel 1.3.1960)
10.6.1920
Fedor Ballo, prekladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 31.7.1998)
10.6.1925
Zsigmond Turner, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 27.10.2010)
11.6.1880
Albert Pražák, český literárny historik
(135. výročie narodenia, zomrel 19.9.1956)
13.6.1865
William Buttler Yeats, írsky spisovateľ a dramatik
(150. výročie narodenia, zomrel 28.1.1939)
13.6.1895
Teodor Pištěk, český herec
(120. výročie narodenia, zomrel 9.8.1960)
14.6.1930
Pavol Palkovič, literárny a divadelný kritik, pedagóg, historik
(nedožitých 85 rokov, zomrel 7.4.2009)
14.6.2000
Judita (Dita) Predmerská, bábkoherečka
(15 rokov od skonania, narodila sa 16.3.1933)
15.6.1975
Alexander Noskovič, divadelný historik, kritik, režisér
(40 rokov od skonania, narodil sa 15.1.1924)
16.6.1935
Soňa Dušová, bábkoherečka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 27.11.1993)
17.6.1930
Dalibor Heger, dramaturg, prekladateľ
(nedožitých 85 rokov, zomrel 24.1.2011)
17.6.1930
Ernest Šmigura, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 26.6.2007)
17.6.1980
Bronislav Chorovič, sólista opery (tenor)
(35 rokov od skonania, narodil sa 27.11.1888)
17.6.2005
Jaroslav Ševčík, tanečník, choreograf
(10 rokov od skonania, narodil sa 12.5.1932)
18.6.1850
Richard Heuberger, rakúsky operetný hudobný skladateľ, hudobný kritik
(165. výročie narodenia, zomrel 28.10.1914)
19.6.1990
Marka Medvecká, sólistka opery (soprán), vokálna pedagogička
(25 rokov od skonania, narodila sa 21.2.1916)
20.6.1905
Lillian Hellmanová, americká dramatička, scenáristka, divadelná kritička
(110. výročie narodenia, zomrela 30.6.1984)
21.6.1905
Jean-Paul Sartre, francúzsky dramatik, filozof
(110. výročie narodenia, zomrel 15.4.1980)
22
23.6.1910
Jean Anouilh, francúzsky dramatik, scenárista, režisér
(105. výročie narodenia, zomrel 3.10.1987)
24.6.1895
Anna Zochová-Kafendová, klaviristka, pedagogička
(120. výročie narodenia, zomrela 13.4.1977)
24.6.1960
František Vnouček, český herec
(55 rokov od skonania, narodil sa 27.12.1903)
25.6.1900
Radovan Fest Spišiak, dirigent, hudobný skladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 1.1.1978)
25.6.1925
Vít Ilek, textár, scenárista, publicista
(nedožitých 90 rokov, zomrel 11.12.2009)
26.6.1830
Ľudovít Dohnány, dramatik
(185. výročie narodenia, zomrel 16.12.1896)
26.6.1930
Boris Šimanovský, sólista opery (tenor)
(nedožitých 85 rokov, zomrel 28.6.2004)
27.6.1900
Emil Rusko, režisér, dramaturg, dramatik
(115. výročie narodenia, zomrel 9.5.1961)
28.6.1900
Leon Kruczkowski, poľský dramatik, spisovateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 1.8.1962)
28.6.1905
Mária Rázusová-Martáková, spisovateľka, prekladateľka, dramatička
(110. výročie narodenia, zomrela 5.8.1964)
28.6.1965
Jan Konstantin, český sólista opery (barytón)
(50 rokov od skonania, narodil sa 30.9.1894)
29.6.1900
Antoine de Saint-Exupéry, francúzsky prozaik a esejista
(115. výročie narodenia, zomrel 31.7.1944)
23
JÚN
Osobnosti ─ jubileá
4.7.1925
Kamil Vyskočil, výtvarný fotograf
(90 rokov)
4.7.1960
Róbert Balogh, sólista baletu, choreograf
(55 rokov)
7.7.1940
Zoltán Nagy, sólista baletu, pedagóg
(75 rokov)
9.7.1955
Martin Kákoš, režisér
(60 rokov)
11.7.1940
Alica Šebestíková, sólistka baletu
(75 rokov)
12.7.1945
Peter Cigán, bábkarský výtvarník
(70 rokov)
14.7.1940
František Deák, teatrológ
(75 rokov)
21.7.1945
Emil T. Bartko, choreograf, tanečný teoretik
(70 rokov)
24.7.1945
Viera Hronská, sólistka opery (mezzosoprán)
(70 rokov)
24.7.1950
Peter Kuba, herec, režisér, pedagóg, spoluzakladateľ Divadla LUDUS
(65 rokov)
24.7.1960
Eliška Macháčková, sólistka spevohry
(55 rokov)
26.7.1945
Genovéva Čápová, korepetítorka
(70 rokov)
31.7.1955
Jozef Vajda, herec
(60 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.7.1875
Milan Thomka-Mitrovský, výtvarník, spisovateľ, ochotník
(140. výročie narodenia, zomrel 30.10.1943)
1.7.1920
Jenő Siposs, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 18.8.1997)
2.7.1995
Zdeněk Košler, český dirigent
(20 rokov od skonania, narodil sa 25.3.1928)
3.7.1960
Marie Hurtová, česká herečka
(55 rokov od skonania, narodila sa 1.7.1885)
5.7.1920
Božena Slabejová, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 13.12.2004)
6.7.1910
Imrich Gál, sólista opery (barytón)
(105. výročie narodenia, zomrel 9.2.1977)
24
6.7.1910
Emil Schütz, sólista opery (barytón)
(105. výročie narodenia, zomrel 1.7.1999)
7.7.1860
Gustav Mahler, rakúsky hudobný skladateľ
(155. výročie narodenia, zomrel 18.5.1911)
9.7.1885
Florián Kvetoslav Urbanovič, dramatik, prozaik
(130. výročie narodenia, zomrel 4.2.1963)
10.7.1885
Arnold Flögl, český sólista opery (bas)
(130. výročie narodenia, zomrel 20.11.1950)
10.7.1895
Mikuláš Gacek, prekladateľ, prozaik
(120. výročie narodenia, zomrel 22.1.1971)
10.7.1895
Carl Orff, nemecký hudobný skladateľ
(120. výročie narodenia, zomrel 29.3.1982)
10.7.1920
Elena Rampáková, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 22.6.2010)
11.7.2000
Jaroslav Filip, herec, hudobný skladateľ, dramaturg
(15 rokov od skonania, narodil sa 22.6.1949)
12.7.1895
Oskar Hammerstein II., americký libretista, textár
(120. výročie narodenia, zomrel 23.8.1960)
13.7.1960
Jozef Cíger-Hronský, autor, dramatik, prozaik
(55 rokov od skonania, narodil sa 23.2.1896)
14.7.2000
Jozef Mistrík, jazykovedec, pedagóg
(15 rokov od skonania, narodil sa 2.2.1921)
15.7.1890
Jindřich Květ, český muzikológ
(125. výročie narodenia, zomrel 31.7.1948)
15.7.1905
Dorothy Fields, americká muzikálová textárka
(110. výročie narodenia, zomrela 28.3.1974)
18.7.1920
Ida Černecká, vokálna pedagogička
(nedožitých 95 rokov, zomrela 18.1.2009)
24.7.1915
Štefan Bútora, herec, režisér
(100. výročie narodenia, zomrel 18.1.1974)
24.7.1990
Ladislav Lejko, sólista baletu, pedagóg
(25 rokov od skonania, narodil sa 22.12.1928)
26.7.1940
Milan Čorba, kostýmový výtvarník, pedagóg
(nedožitých 75 rokov, zomrel 11.5.2013)
26.7.1990
Ludmila Purkyňová, kostýmová výtvarníčka, pedagogička
(25 rokov od skonania, narodila sa 17.6.1928)
27.7.1850
Ivan Minčev Vazov, bulharský básnik, dramatik
(165. výročie narodenia, zomrel 22.9.1921)
27.7.1920
Viktor Blaho, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 25.4.2007)
28.7.1885
Branko Gavella, chorvátsky režisér v SND 1945 ─ 1946
(130. výročie narodenia, zomrel 8.4.1962)
25
28.7.1910
Žofia Napravilová, sólistka opery (soprán)
(105. výročie narodenia, zomrela 15.4.1950)
30.7.1825
Mikuláš Štefan Ferienčík, dramatik, prekladateľ
(190. výročie narodenia, zomrel 3.3.1881)
30.7.1930
Eliška Müllerová, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 12.6.2014)
26
AUGUST
Osobnosti ─ jubileá
1.8.1930
Václav Věžník, český operný režisér
(85 rokov)
1.8.1935
Viera Šabeková, herečka, pedagogička
(80 rokov)
6.8.1950
Vladimír Benko, herec, amatérsky režisér
(65 rokov)
7.8.1935
Igor Hrabinský, herec
(80 rokov)
10.8.1950
Ján Topľanský, herec
(65 rokov)
10.8.1960
Miloš Pietor ml., scénický výtvarník
(55 rokov)
11.8.1935
Gizela Kiššová, herečka, pedagogička
(80 rokov)
11.8.1940
Štefan Šmihla, bábkoherec, dramaturg, dramatik, prekladateľ
(75 rokov)
14.8.1935
Miron Sisák, prekladateľ
(80 rokov)
16.8.1955
Ľubica Blaškovičová, herečka
(60 rokov)
19.8.1945
Štefan Kulhánek, bábkoherec, režisér
(70 rokov)
21.8.1945
Ján Salay, korepetítor, koncertný spevák
(70 rokov)
21.8.1955
Peter Šimun, herec, pedagóg
(60 rokov)
23.8.1935
Oľga Zöllnerová, herečka
(80 rokov)
23.8.1955
Ján Brtiš, riaditeľ divadla
(60 rokov)
24.8.1930
Mária Korbová, herečka
(85 rokov)
26.8.1930
Mária Adamcová, sólistka opery (mezzosoprán)
(85 rokov)
27.8.1940
Tamara Pátková-Gabčová, tanečnica, mímka
(75 rokov)
28.8.1945
Milan Kňažko, herec
(70 rokov)
28.8.1950
Marián Vach, dirigent, hlavný zbormajster
(65 rokov)
27
28.8.1950
Daniela Gažová, herečka, sólistka spevohry
(65 rokov)
30.8.1950
Eva Čárska, dramaturgička
(65 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.8.1945
Alfréd Croitor-Bukovinský, herec
(70 rokov od skonania, narodil sa 23.12.1919)
1.8.1970
Ľubomír Smrčok, dramatik, režisér
(45 rokov od skonania, narodil sa 13.4.1919)
4.8.1920
Ivan Pichanič, režisér, riaditeľ divadla
(nedožitých 95 rokov, zomrel 28.8.1988)
5.8.1980
Teodor Šebo-Martinský, hudobný skladateľ
(35 rokov od skonania, narodil sa 23.10.1911)
7.8.1920
Marie Mrázková, sólistka baletu, choreografka, pedagogička
(nedožitých 95 rokov, zomrela 12.11.2007)
7.8.2005
Ester Martinčeková-Šimerová, maliarka, scénická a kostýmová výtvarníčka
(10 rokov od skonania, narodila sa 23.1.1919)
9.8.1975
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, ruský hudobný skladateľ
(40 rokov od skonania, narodil sa 25.9.1906)
10.8.1895
Michail Michailovič Zoščenko, ruský prozaik, dramatik
(120. výročie narodenia, zomrel 22.7.1958)
10.8.1935
Ján Mináč, dramaturg, scenárista
(nedožitých 80 rokov, zomrel 13.1.1965)
11.8.1920
Jozef Hatok, sólista opery (tenor) a spevohry
(nedožitých 95 rokov, zomrel 23.2.1973)
12.8.1895
Miloš Smatek, český hudobný skladateľ
(120. výročie narodenia, zomrel 3.9.1974)
12.8.1905
Jiří Dohnal, český herec
(110. výročie narodenia, zomrel 9.9.1984)
12.8.1935
Juraj Colombo, sólista baletu, choreograf
(nedožitých 80 rokov, zomrel 4.6.1983)
13.8.1925
Andrej Bystran, sólista opery (bas)
(nedožitých 90 rokov, zomrel 8.1.2006)
15.8.1920
Ctibor Filčík, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 21.11.1986)
16.8.1995
Ernest Zavarský, hudobný vedec, kritik
(20 rokov od skonania, narodil sa 17.9.1913)
19.8.1980
Belo Turba, sólista opery (tenor) a spevohry
(35 rokov od skonania, narodil sa 23.2.1914)
20.8.1920
Etelka Gersterová-Gardiniová, operná speváčka, pedagogička
(100 rokov od skonania, narodila sa 27.6.1854)
28
20.8.1945
Achille Viscusi, tanečník, choreograf, pedagóg
(70 rokov od skonania, narodil sa 27.2.1869)
24.8.1905
Ella Fuchsová-Lehotská, primabalerína, choreografka, pedagogička
(110. výročie narodenia, zomrela 9.5.1967)
27.8.1958
Rudolf Thrun, herec, režisér, inštruktor pre ochotníkov, prekladateľ
(30 rokov od skonania, narodil sa 8.1.1927)
28.8.2000
Ivan Hudák, scénograf
(15 rokov od skonania, narodil sa 7.5.1968)
29.8.1905
Anna Letenská, česká herečka
(110. výročie narodenia, zomrela 25.11.1942)
29.8.1925
Juraj Váh, dramatik, dramaturg, prozaik, prekladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 3.10.1976)
29.8.1940
Ivan Mozoláni, herec, bábkoherec
(nedožitých 75 rokov, zomrel 3.5.2003)
31.8.1925
Vratislav Blažek, český dramatik
(nedožitých 90 rokov, zomrel 28.4.1973)
31.8.1935
Jarmila Vašicová, sólistka opery (soprán) a spevohry
(nedožitých 80 rokov, zomrela 24.5.1996)
31.8.2005
Vladimír Siváček, historik umenia, riaditeľ Múzea bábkarských kultúr a hračiek
(10 rokov od skonania, narodil sa 9.9.1942)
29
SEPTEMBER
Osobnosti ─ jubileá
5.9.1960
Vladimír Zboroň, herec
(55 rokov)
7.9.1965
Karol Vosátko, herec, režisér
(50 rokov)
10.9.1935
Michal Monček, herec
(80 rokov)
13.9.1955
Oľga Andrášová-Ruppeldtová, prekladateľka
(60 rokov)
13.9.1965
Igor Bulla, dirigent
(50 rokov)
14.9.1935
Jozef Špaček, sólista opery (bas), pedagóg
(80 rokov)
14.9.1945
Libuša Trutzová, herečka, pedagogička
(70 rokov)
14.9.1965
Lívia Dérová, herečka
(50 rokov)
15.9.1960
Martin Babjak, sólista opery (barytón)
(55 rokov)
17.9.1960
Eva Pavlíková, herečka
(55 rokov)
18.9.1945
Kamil Peteraj, básnik, dramaturg, textár
(70 rokov)
20.9.1960
Blažena Hončarivová, režisérka
(55 rokov)
21.9.1935
Marilena Halászová, choreografka, pedagogička
(80 rokov)
22.9.1935
Mária Murgašová, sólistka opery (soprán)
(80 rokov)
22.9.1950
Alexandra Záborská, herečka, pedagogička
(65 rokov)
23.9.1945
Gabriel Szakál, sólista opery (tenor)
(70 rokov)
25.9.1955
Anita Krepčárová-Šafáriková, herečka
(60 rokov)
25.9.1960
Milan Bahul, herec
(55 rokov)
25.9.1965
Nora Gallovičová, sólista baletu, baletná majsterka, pedagogička
(50 rokov)
29.9.1935
Viera Štepová-Radványiová, herečka
(80 rokov)
30
Osobnosti ─ výročia
1.9.1930
Eduard Žlábek, český mím, choreograf, režisér
(nedožitých 85 rokov, zomrel 18.11.1988)
1.9.1980
Marie Kolárová, česká sólistka opery (soprán), pedagogička
(35 rokov od skonania, narodila sa 6.2.1901)
3.9.1905
Zdeněk Rossmann, český architekt, javiskový výtvarník, pedagóg
(110. výročie narodenia, zomrel 8.11.1984)
4.9.1920
Jozef Frank-Zemplínsky, hudobný skladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 6.1.1974)
5.9.2005
Franjo Hvastija, sólista opery (barytón), vokálny pedagóg
(10 rokov od skonania, narodil sa 11.3.1911)
9.9.1925
Karel Martínek, český teatrológ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 25.1.2001)
9.9.1980
Jozef Vecsei-Valentín, scénograf
(35 rokov od skonania, narodil sa 14.9.1904)
10.9.1975
Oldřich Kratochvíl, herec
(40 rokov od skonania, narodil sa 14.11.1913)
10.9.1980
Oto Opršal, maliar, grafik, scénograf
(35 rokov od skonania, narodil sa 9.2.1926)
11.9.1930
Dušan Blaškovič, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 18.9.2001)
12.9.1920
Viera Petrušková, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 22.4.2009)
13.9.1900
Rose Delmarová, sólistka opery (mezzosoprán)
(195. výročie narodenia, zomrela 20.8.1968)
14.9.1920
Zoltán Rampák, literárny a divadelný teoretik, kritik, pedagóg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 10.1.1998)
15.9.1995
Eugen Balogh, herec
(20 rokov od skonania, narodil sa 15.8.1932)
16.9.1930
Andrej Šilan, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 3.8.2009)
16.9.2005
Anna Pokorná, herečka
(10 rokov od skonania, narodila sa 28.2.1931)
18.9.1915
Blahoslav Hečko, prekladateľ
(100. výročie narodenia, zomrel 22.12.2002)
22.9.2000
Tibor Bogdan, herec
(15 rokov od skonania, narodil sa 15.12.1919)
23.9.1835
Vincenzo Bellini, taliansky hudobný skladateľ
(180 rokov od skonania, narodil sa 3.11.1801)
26.9.1945
Béla Bartók, maďarský hudobný skladateľ
(70 rokov od skonania, narodil sa 25.3.1881)
28.9.1950
Vladimír Hurban Vladimírov (VHV), dramatik
(65 rokov od skonania, narodil sa 4.8.1884)
31
29.9.1845
Ivan Karpenko-Karyj, ukrajinský dramatik, herec, režisér
(170. výročie narodenia, zomrel 15.9.1907)
29.9.1905
Magdaléna Móryová, sólistka opery, pedagogička
(110. výročie narodenia, zomrela 3.8.2001)
29.9.1920
Michal Belák, spevák, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 16.3.1981)
30.9.1900
Josef Bezdíček, český herec, režisér, pedagóg
(115. výročie narodenia, zomrel 6.7.1962)
30.9.1935
Luboš Fišer, český hudobný skladateľ
(nedožitých 80 rokov, zomrel 23.6.1999)
30.9.1995
Štefan Kršňák, herec
(20 rokov od skonania, narodil sa 19.3.1936)
32
OKTÓBER
Osobnosti ─ jubileá
8.10.1955
Yveta Weiszová, herečka
(60 rokov)
10.10.1955
Peter Bárd, sólista opery (barytón)
(60 rokov)
14.10.1950
Alfréd Swan, herec
(65 rokov)
16.10.1950
Mária Záturová, bábkoherečka
(65 rokov)
16.10.1925
Andrej Mojžiš, herec
(90 rokov)
17.10.1920
Erna Wernerová, sólistka opery
(95 rokov)
19.10.1965
Peter Kočiš, herec
(50 rokov)
21.10.1950
Alena Mária Stopková, sólistka opery (soprán)
(65 rokov)
23.10.1955
Martin Burlas, hudobný skladateľ
(60 rokov)
23.10.1960
Miloš Karásek, divadelník, scénický a kostýmový výtvarník
(55 rokov)
25.10.1930
Alexander Zlámal, korepetítor
(85 rokov)
29.10.1950
Miro Procházka ml., režisér
(65 rokov)
29.10.1955
Ján Uličiansky, dramatik, režisér
(60 rokov)
29.10.1960
Stanislav Král, herec
(55 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.10.1965
Martin Hollý st., režisér, herec
(50 rokov od skonania, narodil sa 8.6.1904)
2.10.1910
Viera Bálinthová, herečka
(105. výročie narodenia, zomrela 27.2.1999)
2.10.1940
Terézia Kleinová, bábkoherečka
(nedožitých 75 rokov, zomrela 1.11.2003)
3.10.1895
Sergej Alexandrovič Jesenin, ruský básnik
(120. výročie narodenia, zomrel 28.12.1925)
3.10.1915
Ernest Kostelník, sólista opery (tenor) a sólista spevohry, herec, tanečník
(100. výročie narodenia, zomrel 6.2.1976)
33
3.10.1995
Magda Radvániová, kostýmová výtvarníčka
(20 rokov od skonania, narodila sa 21.7.1907)
5.10.1925
Jozef Sorok, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 3.1.2006)
5.10.1980
Ján Roháč, režisér, scenárista
(35 rokov od skonania, narodil sa 18.6.1932)
6.10.1995
Rudolf Sloboda, spisovateľ, dramatik
(20 rokov od skonania, narodil sa 16.4.1938)
9.10.1850
Samuel Bodický, dramatik, prekladateľ
(165. výročie narodenia, zomrel 22.8.1919)
9.10.1920
Viliam Záborský, herec, recitátor, pedagóg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 5.2.1982)
11.10.1995
Juraj Špitzer, scenárista, publicista, literárny kritik
(20 rokov od skonania, narodil sa 14.8.1919)
12.10.1940
Jozef Repko, prozaik, dramatik
(nedožitých 75 rokov, zomrel 8.4.2014)
15.10.1935
Ivan Mistrík, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 8.6.1982)
16.10.1830
Ľudovít Kubáni, básnik, prozaik, dramatik
(185. výročie narodenia, zomrel 29.11.1869)
17.10.1915
Arthur Miller, americký dramatik
(100. výročie narodenia, zomrel 10.2.2005)
17.10.1950
František Didiáš, korepetítor
(nedožitých 65 rokov, zomrel 18.9.1996)
18.10.1875
Samuel Ormis, dramatik, pedagóg
(140 rokov od skonania, narodil sa 1.7.1824)
18.10.1915
Ľudovít Rejter, herec
(100. výročie narodenia, zomrel 10.5.1999)
18.10.2005
Miro Procházka st., novinár, prekladateľ
(10 rokov od skonania, narodil sa 1.8.1921)
21.10.1920
Kornel Hájek, režisér
(nedožitých 95 rokov, zomrel 8.3.1968)
22.10.1885
Pavol Dobšinský, spisovateľ, zberateľ ľudových rozprávok
(130 rokov od skonania, narodil sa 16.3.1828)
22.10.1895
Eduard Georgijevič Bagrickij, ruský básnik
(120. výročie narodenia, zomrel 16.2.1934)
23.10.1900
Ján Michal Belnay, prekladateľ
(115. výročie narodenia, zomrel 29.12.1991)
25.10.1825
Johann Strauss ml., rakúsky hudobný skladateľ, dirigent
(190. výročie narodenia, zomrel 3.6.1899)
25.10.1915
Alexander Pogorielov, bábkarský výtvarník, režisér, pedagóg
(100. výročie narodenia, zomrel 5.12.1964)
34
26.10.1910
Štefan Figura, herec
(105. výročie narodenia, zomrel 19.10.2001)
26.10.1945
Štefan Havlík, dramaturg
(nedožitých 70 rokov, zomrel 28.9.2010)
28.10.1925
Hilda Hauptová, sólistka baletu, pedagogička
(nedožitých 90 rokov, zomrela 21.5.1996)
29.10.1815
Ľudovít Štúr, kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, pedagóg, politik, národný buditeľ
(200. výročie narodenia, zomrel 12.1.1856)
29.10.1900
Andrej Bagar, herec, režisér, pedagóg
(115. výročie narodenia, zomrel 31.7.1966)
30.10.1980
Otto Haas, režisér
(35 rokov od skonania, narodil sa 19.7.1921)
31.10.1935
Karol Kuchárik, bábkoherec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 5.10.1985)
31.10.1980
Mária Pokorná, herečka, bábkoherečka
(35 rokov od skonania, narodila sa 9.6.1924)
35
NOVEMBER
Osobnosti ─ jubileá
1.11.1930
Božena Hanáková, sólistka opery (soprán)
(85 rokov)
8.11.1945
Elena Lindtnerová-Krošláková, choreografka, pedagogička
(70 rokov)
12.11.1945
Emil Horváth, herec, režisér, pedagóg
(70 rokov)
12.11.1965
Daniela Kuffelová, herečka
(50 rokov)
13.11.1955
Gabriela Dolná, herečka
(60 rokov)
15.11.1950
Ľudmila Swanová, herečka, pedagogička
(65 rokov)
16.11.1950
Kamila Magálová, herečka
(65 rokov)
20.11.1960
Ján Novosedliak, scénický výtvarník
(55 rokov)
22.11.1960
Ján Gallovič, herec
(55 rokov)
Osobnosti ─ výročia
3.11.1915
Alexander Baránek, sólista opery (tenor)
(100. výročie narodenia, zomrel 13.3.1994)
3.11.1995
Zdeněk Cón, hudobný skladateľ
(20 rokov od skonania, narodil sa 27.12.1919)
5.11.1905
František Babušek, dirigent, hudobný skladateľ
(110. výročie narodenia, zomrel 13.10.1954)
5.11.1925
Štefan Servátka, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 1.7.1999)
5.11.1995
Mária Prechovská, herečka
(20 rokov od skonania, narodila sa 21.1.1921)
6.11.1915
Anton Hollý, grafik, maliar, scénograf
(100. výročie narodenia, zomrel 3.2.1989)
7.11.1935
Peter Gažo, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 7.10.2008)
10.11.1955
Ľubica Konrádová-Očková, herečka
(60 rokov)
11.11.1905
Karol Ondrejkovič, sólista opery (tenor)
(110. výročie narodenia, zomrel 11.9.1981)
15.11.1920
Anton Šmotlák, divadelný fotograf
(nedožitých 95 rokov, zomrel 24.1.1979)
36
16.11.1920
Ondrej Grega, herec, metodik
(nedožitých 95 rokov, zomrel 28.2.2000)
16.11.1925
János Tarics, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 28.9.2008)
18.11.1910
Ružena Kustrová-Pichlerová, sólistka opery – mezzosoprán, sólistka spevohry
(105. výročie narodenia, zomrela 7.8.2000)
18.11.1935
Perla Bžochová, prekladateľka, redaktorka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 6.1.1999)
19.11.1900
Štefan Letz, herec, dramatik
(115. výročie narodenia, zomrel 2.2.1960)
19.11.1930
Štefan Janči, člen spevohry
(nedožitých 85 rokov, zomrel 18.9.1994)
20.11.1950
Leo Spáčil, český režisér, autor bábkových hier
(15 rokov od skonania, narodil sa 23.2.1924)
21.11.1905
Adam Matejka, herec
(110. výročie narodenia, zomrel 21.4.1988)
21.11.1940
Ivan Šalkovský, bábkoherec, umelecký šéf súboru
(nedožitých 75 rokov, zomrel 24.1.1995)
22.11.1840
Karol Ruppeldt, pedagóg, hudobný skladateľ
(175. výročie narodenia, zomrel 8.8.1909)
28.11.1975
Ján Strelec, zbormajster, pedagóg, prvý rektor VŠMU
(40 rokov od skonania, narodil sa 23.12.1893)
28.11.1995
Jaroslav Štípala, herec
(20 rokov od skonania, narodil sa 27.4.1933)
30.11.1835
Mark Twain, americký spisovateľ
(180. výročie narodenia, zomrel 21.4.1910)
37
DECEMBER
Osobnosti ─ jubileá
2.12.1925
Lucia Ganzová-Holoubková, sólistka opery (soprán)
(90 rokov)
2.12.1940
Viera Červeňáková, korepetítorka
(75 rokov)
4.12.1925
Július Regec, sólista opery (tenor)
(90 rokov)
4.12.1940
Vojtech Didi, hudobný skladateľ, pedagóg, riaditeľ divadla
(75 rokov)
5.12.1935
Jan Chlebníček, český dirigent
(80 rokov)
5.12.1935
Vojtěch Javora, český dirigent
(80 rokov)
6.12.1955
Daniel Hevier, básnik, prozaik
(60 rokov)
6.12.1960
Ingrid Kvočáková, dramaturgička, manažérka
(55 rokov)
9.12.1935
Oľga Hadrabová-Horská, prekladateľka, dramaturgička
(80 rokov)
10.12.1935
Ludmila Vyskočilová, česká sólistka opery (mezzosoprán)
(80 rokov)
11.12.1935
Štefan Halás, herec
(80 rokov)
12.12.1955
František Dolejší, bábkoherec
(60 rokov)
18.12.1950
Peter Dubravík, sólista baletu
(65 rokov)
19.12.1960
Iveta Škripková, dramaturgička, riaditeľka divadla
(55 rokov)
21.12.1955
Ján Galla, sólista opery (bas)
(60 rokov)
22.12.1960
Martin Bendik, režisér, dramaturg
(55 rokov)
25.12.1925
Štefan Merešš, riaditeľ divadla
(90 rokov)
26.12.1955
Ľuboš Midriak, režisér
(60 rokov)
Osobnosti ─ výročia
1.12.1990
František Kudláč, akademický maliar, režisér, scénograf,
(25 rokov od skonania, narodil sa 22.7.1909)
38
3.12.1940
Svetozár Stračina, hudobný skladateľ, folklorista
(nedožitých 75 rokov, zomrel 26.2.1996)
4.12.1910
Ján Kostra, básnik, prekladateľ
(105. výročie narodenia a 40 rokov od skonania, zomrel 5.11.1975)
4.12.1925
Stanislav Blaho, prekladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 5.12.1965)
4.12.1990
Igor Galanda, dramaturg
(25 rokov od skonania, narodil sa 5.7.1929)
7.12.1835
Pavol Mudroň, ochotník, organizátor, národný buditeľ
(180. výročie narodenia, zomrel 9.3.1914)
7.12.1870
Ján Palárik, dramatik, publicista
(145 rokov od skonania, narodil sa 27.4.1822)
8.12.1890
Bohuslav Martinů, český hudobný skladateľ
(125. výročie narodenia, zomrel 28.8.1959)
8.12.1895
Rudolf Bachlet, herec
(120. výročie narodenia, zomrel 27.11.1974)
8.12.1955
Borek Dlouhý, člen spevohry
(nedožitých 60 rokov, zomrel 8.12.2004)
9.12.1925
Eduard Gabaj, tanečník, choreograf, pedagóg
(nedožitých 90 rokov, zomrel 12.2.1988)
11.12.1810
Alfred de Musset, francúzsky dramatik, spisovateľ
(205. výročie narodenia, zomrel 1.1.1857)
11.12.1910
Paľo Bielik, herec, režisér
(105. výročie narodenia, zomrel 23.4.1983)
11.12.1930
Margita Mayerová, dramaturgička
(nedožitých 85 rokov, zomrela 9.7.2013)
13.12.1905
Eugen Medek, herec
(110. výročie narodenia, zomrel 29.10.1949)
13.12.1915
Emil Šamko, prekladateľ, libretista
(100. výročie narodenia, zomrel 13.3.1989)
13.12.1920
Oľga Vronská, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 3.5.2002)
13.12.1935
Vladimír Daněk, dirigent, pedagóg
(nedožitých 80 rokov, zomrel 11.10.1984)
14.12.1895
Paul Éluard, francúzsky básnik
(120. výročie narodenia, zomrel 18.11.1952)
14.12.1920
Alexander Futáš, divadelný organizátor, riaditeľ bábkového divadla
(nedožitých 95 rokov, zomrel 23.9.1991)
14.12.1975
Rose Pauly, sólistka opery (soprán)
(40 rokov od skonania, narodila sa 15.3.1894)
16.12.1925
Milan Gabriš, dramaturg, bábkarský režisér
(nedožitých 90 rokov, zomrel 1.5.1995)
39
16.12.1990
Anna Martvoňová, sólistka opery (soprán)
(25 rokov od skonania, narodila sa 3.10.1922)
17.12.1770
Ludwig van Beethoven, nemecký hudobný skladateľ
(245. výročie narodenia, zomrel 26.3.1827)
17.12.1925
Zoltán László, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 31.1.1996)
18.12.1900
Marie Řezníčková, česká sólistka opery (mezzosoprán)
(115. výročie narodenia, zomrela 8.6.1972)
18.12.1935
Štefan Kasarda, dramaturg, dramatik
(nedožitých 80 rokov, zomrel 16.9.2006)
18.12.1965
Dezider Janda, režisér, herec
(50 rokov od skonania, narodil sa 10.1.1913)
21.12.1850
Zdeněk Fibich, český hudobný skladateľ
(165. výročie narodenia, zomrel 15.10.1900)
23.12.1905
Božena Jakabová-Muchová, herečka
(110. výročie narodenia, zomrela 5.9.1990)
24.12.1875
Emanuel Maršík, český hudobný skladateľ, hudobný a kultúrny organizátor
(140. výročie narodenia, zomrel 5.3.1936)
24.12.1930
Oskar Nedbal, český dirigent, hudobný skladateľ, riaditeľ Slovenského národného divadla
(85 rokov od skonania, narodil sa 26.3.1874)
25.12.1920
Oľga Chodáková, choreografka, režisérka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 14.8.1989)
27.12.1885
Pavel Dědeček, český dirigent, zbormajster, pedagóg
(130. výročie narodenia, zomrel 23.11.1954)
27.12.1945
Janko Jesenský, básnik, spisovateľ, prozaik, ochotník
(70 rokov od skonania, narodil sa 30.12.1874)
30.12.1880
Hana Horáková, dramatička
(135. výročie narodenia, zomrela 24.6.1947)
30.12.1990
Koloman Čillík, režisér, umelecký šéf, prekladateľ
(25 rokov od skonania, narodil sa 9.3.1925)
30.12.2000
Bohdan Warchal, dirigent, pedagóg, zakladateľ Slovenského komorného orchestra
(15 rokov od skonania, narodil sa 27.1.1930)
31.12.2000
Tibor Platzner, scénograf
(15 rokov od skonania, narodil sa 9.9.1939)
Vypracovali Katarína Kunová, Martin Timko
27.11.2014
40
Download

Malý divadelný kalendár 2010