Špecifikácia chladiarenskej prestavby spoločnosti AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.
so strešnou kondenzačnou jednotkou:
PEUGEOT PARTNER
VOZIDLO PEUGEOT PARTNER
CENA CHLADIARENSKEJ PRESTAVBY FNA
od 4.890,- € bez DPH
Špecifikácia prestavby:
Chladiarenská prestavba je určená pre vozidlá na prepravu tovaru, ktorý si vyžaduje špecifické a presne určené prepravné teplotné podmienky a
to za predpokladu, že tovar je vopred vychladený na požadovanú teplotu.
– Priestor na prepravu nákladu je vyplnený izotermickou izoláciou typu FNA (chladiarenská) podľa noriem ATP . Samostatná izotermická
izolácia je tvorená tepelno-izolačnou zložkou, je laminátová, vytvorí sa jednoliaty celok, hermeticky uzavretý, bez spojov a spár,
dezinfikovateľný a ľahko umývateľný.
Podlaha je liata a štandardne protišmyková (na prianie zákazníka môže byť aj hladká), ukončená pri bočných aj zadných dverách ochrannými
rohovými lištami. Na zadných aj bočných dverách sú prekrytia pre zabezpečenie nižšieho úniku chladného vzduchu. Priestor ložnej plochy sa pri
chladiarenskej izolácii zmenší z každej strany cca o 5-7 cm.
– chladiarenské zariadenie zn. ALEX Original, prípadne Hubbard/Zanotti – s pohonom od motora vozidla, bez el. prípojky a bez kúrenia
(strešná kondenzačná jednotka) s certifikátom ATP.
Všetky chladiarenské zariadenia spoločnosti AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. sú homologizované a schválené Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Ovládanie prepravného chladenia je elektronické.
– Záruka na komplet prestavbu je 24 mesiacov.
Ďalšie možnosti prestavby:
•
•
•
chladiarenské zariadenie s elektrickou prípojkou , s kúrením
chladiarenské zariadenie ako prípojný set na originálnu klimatizáciu
mrazenie do -20 st. C – pri mraziarenskej verzii je priestor na prepravu nákladu vyplnený izotermickou izoláciou typu FRC
(mraziarenská) + nutnosť domontovať prídavné mraziarenské zadné dvere a odporúča sa zastaviť bočné dvere . Priestor ložnej
plochy sa pri mraziarenskej izolácii zmenší z každej strany cca o 10 cm.
Príslušenstvo za príplatok:
-
T-PRINT - záznamník teploty s tlačiarňou
Data Logger bez displeja, v ložnej ploche
Data Logger s displejom, v ložnej ploche
Data Logger s displejom, v kabíne vodiča
Zadné dvojkrídlové dvere - mraziarenská prestavba – od
Nezávislé kúrenie do ložnej plochy
Termozávesy chladiarenské (bočné dvere)
Termozávesy chladiarenské (zadné dvere)
Termozávesy mraziarenské (bočné dvere)
Termozávesy mraziarenské (zadné dvere)
525.- €
200,- €
225,- €
308,- €
890,- €
1.150,- €
120,- €
150.- €
140,- €
160,- €
1
Špecifikácia chladiarenskej prestavby spoločnosti AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.
so strešnou kondenzačnou jednotkou:
PEUGEOT Partner
Hmotnosti prestavieb:
Hmotnosti prestavieb FNA*:
3
3,3 m
3
3,7 m
-
Hmotnosti prestavieb FRC*:
3
139,0 kg
152,0 kg
3,3 m
3
3,7 m
-
158,0 kg
166,5 kg
*orientačné hmotnosti prestavieb so strešnou kondenzačnou jednotkou
Zápis prestavby:
Pri vozidlách typu Partner - je možné prestavbu zapísať systémom „Individuálnej dostavby“ a to na základe metodického
pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MP č. 13/2013 – vozidlo nemôže byť pred prestavbou
prihlásené.
Pri individuálnej dostavbe je nutné vykonať skúšku v technickej skúšobni, čím sa cena za prestavbu navýši o poplatok za skúšku –
podľa aktuálneho cenníka technickej skúšobne, to zn., že skúšku zabezpečí spol. AUTO-KLIMA .
www.auto-klima.sk
www.peugeot.sk
2
Download

Cenník prestavba IZOTERM PARTNER