Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
1
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Regulátor tlaku plynu KHS-2-5-AA
Regulátor tlaku plynu KHS-2-5AA je určený na automatické znižovanie vstupného pretlaku plynu a zabezpečovať
stály výstupný tlak pri premenlivom vstupnom tlaku a
premenlivom prietoku (spotrebe plynu).
Charakteristika
Výrobok o malej hmotnosti, priamoprietokový s priamym
ovládaním, s nezaťaženým regulačným ventilom. Regulátor
je opatrený pružinovými čidlovými membránami,
blokovacím bezpečnostným rýchlouzáverom a poistným
odfukovým ventilom.
Činnosť regulátora
Regulátor tlaku plynu jednostupňovou reguláciou znižuje
tlak plynu pri vstupnom pretlaku 0,05 – 0,4 MPa na
výstupný pretlak 2,0 ± 0,3 kPa. Bezpečnú prevádzku
plynových spotrebičov zabezpečuje poistný ventil
zabudovaný v regulátore a bezpečnostný uzáver istiaci
pokles a vzostup výstupného pretlaku mimo povolené
hodnoty, pracujúci nezávisle od regulačnej časti
regulátora.
Inštalácia
Inštalácia regulátora musí vyhovovať požiadavkám príslušných noriem a predpisov. Je
potrebné dodržať smer prúdenia plynu vyznačenom na telese regulátora šípkou.
Regulátor sa obvykle montuje do jednoduchých súprav obsahujúcich príslušné
uzatváracie armatúry pred a za regulátorom. Pri montáži je potrebné venovať pozornosť
tomu, aby po pripojení nebol mechanicky namáhaný.
Uviesť regulátor do prevádzky môžu iba osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a
ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre práce na plynových zariadeniach.
Rozmery
TYP
L
M
KHS-2-5AA
166 G 5/4 ”
Parametre regulátora
VSTUPNÝ
PRETLAK
(MPA)
0,05 – 0,4
VÝSTUPNÝ
PRETLAK
(KPA)
2 ± 0,3
PRIETOK
QV/QMAX
M3/H
6/20
POISTNÝ
PRETLAK
(KPA)
3,0
BEZPEČNOSTNÝ
PRETLAK (KPA)
max 5,0
UZATVÁRACÍ
PRETLAK
(KPA)
max 2,6
PRÍPOJNÝ
ROZMER
G 5/4 ”
Výkonová charakteristika regulátora
VSTUPNÝ TLAK (MPA)
Max. prietok (m3/h)
0,05
5
0,1
7,5
0,15
10,5
0,2
13
0,25
16
0,3
18
0,35
20
0,4
20
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
2
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Regulátor tlaku plynu KHS/40
Priemyselné regulátory tlaku plynu typovej
rady KHS/40 sú určené pre potreby
komunálnych maloodberateľov plynu s
výkonom do 40 m3/h. Boli vyvinuté z
regulátorov rady KHS-2. Ich úlohou je
zabezpečovať stály výstupný tlak pri
premenlivom vstupnom tlaku a premenlivom
prietoku (spotrebe plynu).
Charakteristika
Výrobok o malej hmotnosti,
priamoprietokový, s priamym ovládaním, s
nezaťaženým regulačným ventilom.
Regulátory sú opatrené pružinovými čidlovými
membránami, blokovacím bezpečnostným
rýchlouzáverom a poistným odfukovým
ventilom.
Činnosť regulátora
Regulátor tlaku plynu jednostupňovoíu
reguláciou znižuje tlak plynu podľa
požiadaviek odberateľa. Bezpečnú prevádzku plynových spotrebičov zabezpečuje poistný ventil zabudovaný v
regulátoroch a bezpečnostný uzáver istiaci pokles a vzostup výstupného pretlaku mimo povolené hodnoty,
pracujúci nezávisle od regulačnej časti regulátora.
Inštalácia
Inštalácia regulátora musí vyhovovať požiadavkám príslušných noriem a predpisov. Je
potrebné dodržať smer prúdenia plynu vyznačenom na telese regulátora šípkou.
Regulátor sa obvykle montuje do jednoduchých súprav obsahujúcich príslušné
uzatváracie armatúry pred a za regulátorom. Montuje sa v ľubovoľnej polohe. Pri
montáži je potrebné venovať pozornosť tomu, aby po pripojení nebol mechanicky
namáhaný.
Uviesť regulátor do prevádzky môžu iba osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie
a ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre práce na plynových zariadeniach.
Rozmer
Rozmery
zmery
TYP
KHS/40
Parametre regulátora
L
166
M1/M2
G 5/4 ” G 5/4 ”
Druhy Vstupný Výstupný
Prietok
Zemný 0,01 –
2 ± 0,3
6/40
plyn
0,4
Výkonová charakteristika regulátora
VSTUPNÝ TLAK (MPA)
Max. prietok (m3/h)
0,01
6
Poistný
3,0
0,03
12
H
(190)
Bezpečnostný
max 4 ± 0,4
min 1,2 ± 0,24
0,05
20
0,1
30
Uzatvárací
max 2,6
0,2
40
0,3
40
Prípojný
G 5/4 ”
G 5/4 ”
0,4
40
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
3
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Regulátor tlaku plynu KHS/100
Priemyselné regulátory tlaku plynu typovej rady KHS/100 sú určené pre
potreby komunálnych maloodberateľov plynu s výkonom do 100 m3/h.
Boli vyvinuté z regulátorov rady KHS-2. Ich úlohou je zabezpečovať stály
výstupný tlak pri premenlivom vstupnom tlaku a premenlivom prietoku
(spotrebe plynu).
Charakteristika
Výrobok o malej hmotnosti, priamoprietokový, s priamym ovládaním, s
nezaťaženým regulačným ventilom. Regulátory sú opatrené pružinovými
čidlovými membránami, blokovacím bezpečnostným rýchlouzáverom a
poistným odfukovým ventilom.
Činnosť regulátora
Regulátor tlaku plynu jednostupňovoíu reguláciou znižuje tlak plynu
podľa požiadaviek odberateľa. Bezpečnú prevádzku plynových
spotrebičov zabezpečuje poistný ventil zabudovaný v regulátoroch a bezpečnostný uzáver istiaci pokles a vzostup
výstupného pretlaku mimo povolené hodnoty, pracujúci nezávisle od regulačnej časti regulátora.
Inštalácia
Inštalácia regulátora musí vyhovovať požiadavkám príslušných noriem a predpisov. Je
potrebné dodržať smer prúdenia plynu vyznačenom na telese regulátora šípkou.
Regulátor sa obvykle montuje do jednoduchých súprav obsahujúcich príslušné
uzatváracie armatúry pred a za regulátorom. Montuje sa v ľubovoľnej polohe. Pri
montáži je potrebné venovať pozornosť tomu, aby po pripojení nebol mechanicky
namáhaný.
Uviesť regulátor do prevádzky môžu iba osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a
ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre práce na plynových zariadeniach.
Rozmery
TYP
KHS/100
Parametre regulátora
L
166
DRUHY VSTUPNÝ VÝSTUPNÝ
PLYNU PRETLAK PRETLAK
(MPA)
(KPA)
Zemný 0,01 –
2 ± 0,3
plyn
0,4
M1/M2
G 5/4 ” G 2 ”
PRIETOK
QV/QMAX
M3/H
10/100
H
(190)
POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ UZATVÁRACÍ
PRETLAK PRETLAK (KPA) PRETLAK
(KPA)
(KPA)
max 4 ± 0,4
3,0
max 2,6
min 1,2 ± 0,24
PRÍPOJNÝ
ROZMER
G 5/4 ”
G2”
Výkonová charakteristika regulátora
VSTUPNÝ TLAK (MPA)
Max. prietok (m3/h)
0,01
10
0,03
23
0,05
35
0,1
50
0,2
67
0,3
90
0,4
100
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
4
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Regulátor tlaku plynu EKB-10, EKB-25
Dvojstupňové regulátory tlaku plynu typovej rady EKB-10 a EKB-25 sú určené pre potreby domácností a
komunálnych maloodberateľov plynu. Ich úlohou je zabezpečovať stály výstupný tlak pri premenlivom vstupnom
tlaku a premenlivej spotrebe plynu. Svojou konštrukciou dosahujú vysokú presnosť regulácie a maximálne
zabezpečenie.
Charakteristika
Výrobok o malej hmotnosti a rozmerov s dvojstupňovou reguláciou s priamym ovládaním. Konštrukcia podľa
požiadaviek: priebežná, rohová alebo do tvaru U. Regulátory majú pružinové, čidlové membrány, blokovací
bezpečnostný uzáver, poistný ventil a filter na vstupnej strane. V závislosti od konštrukcie môžu obsahovať
bezpečnostné membrány, poistku nedostatku plynu, obmedzovač výkonu. Regulátory je možné vybaviť termickou
poistkou, ktorá v prípade zvýšenia teploty nad 105 °C uzatvorí prívod plynu.
Činnosť regulátora
V prvom regulačnom stupni je vstupný tlak znížený na medzitlak 2,5 kPa. Pri vstupnom tlaku nižšom ako 2,5 kPa je
prvý stupeň regulátora celkom (plnoprietočne) otvorený. Druhý stupeň udržuje stanovenú výšku tlaku. V prípade
odstavenia prvého regulačného stupňa je výstupný tlak regulovaný na požadovanú hodnotu druhým regulačným
stupňom.
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
5
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Možné konštrukcie
Priame
Rohové
Prírubové
Varianta U
Parametre
Parametre regulátora
DRUHY
PLYNU
Zemný
plyn
VSTUPNÝ
PRETLAK
(MPA)
0,01 –
0,4
VÝSTUPNÝ
PRETLAK
(KPA)
2 ± 0,3
PRIETOK
QV/QMAX
(M3/H)
EKBEKB
5/12-10
PRIETOK
QV/QMAX
(M3/H)
EKB-25
EKB
10/25
POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ UZATVÁRACÍ
PRETLAK PRETLAK (KPA) PRETLAK
(KPA)
(KPA)
max 4 ± 0,4
3 ± 0,1
max 2,6
min 1,2 ± 0,24
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
6
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Regulátor tlaku plynu VF50, VF100, VF160
Regulátory tlaku plynu typovej rady VF sú určené hlavne pre komunálnych a priemyselných odberateľov plynu. Ich
úlohou je zabezpečovať stály výstupný tlak pri premenlivom vstupnom tlaku a premenlivej spotrebe plynu.
Charakteristika
Výrobok malej hmotnosti s dvojstupňovou reguláciou, bezpečnostným uzáverom a poistným ventilom. Na žiadosť
odberateľa je možné regulátor vybaviť poistkou proti nedostatku plynu, protipožiarnou poistkou (HTB) a filtrom na
vstupnej strane.
Inštalácia
Regulátor je možné montovať v ľubovoľnej polohe s podmienkou, aby ovládanie bezpečnostného uzáveru bolo
ľahko prístupné. Uviesť regulátor do prevádzky môžu iba osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a ktoré
spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre práce na plynových zariadeniach.
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
7
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Parametre regulátora
Vstupný pretlak
(Mpa)
Výstupný (nastaviteľný) pretlak
(kPa)
0,03 – 1
2 – 40
VF 50
VF 100
VF 160
Prietok Qv/Qmax
m3/h
50/50
Prípojný
rozmer
G 5/4 ” G 5/4 ”
60/100
70/160
G 5/4 ” G 2”
G 5/4 ” G 2”
Rozmery v mm
Materialy
REGULÁTOR, TELESO
Pripojenie vstup/výstup
Vnútorné dielce
Membrány
O-krúžky
TLAKOVÝ ODTLIATOK Z HLINÍKA
pozinkovaná oceľ
oceľ, mosadz, plast
Perbunan
NBR, FPM
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o. , Halalovka 2329/24 , 911 01 Trenčín
8
Prevádzka a Korešpondenčná adresa : Ľudmily Podjavorinskej 535/11 , 916 01 Stará Turá
Kontaktné údaje: tel: 032/776 03 62, 032/776 29 74, fax: 032/776 21 56, e-mail: [email protected]
Prietokové diagramy
Download

Regulátory tlaku plynu