Rodinný dom – RDS
TRIANGEL ČIERNA VODA
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1. OBSAH
2.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
2.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
3.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU
4.
ZÁMER
5.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
6.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
6.a Popis stavebnej časti a architektúry
Názov stavby :
TRIANGEL areál rodinných domov
RODINNÝ DOM RDS
Miesto stavby :
Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda
parcelné č. 15090/60
Okres :
Senec
Stavebník :
IUWE a.s.
Mraziarenská 6
821 08 Bratislava
Druh stavby :
Novostavba
Stupeň dokumentácie :
Štúdia
Spracovateľ projektovej dokumentácie :
ARDING s.r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Autor :
Ing. Jozef Páleš
6.b Umiestnenie RD, plošné nároky
6.c Prístup k RD a dopravné napojenie
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU
PREVÁDZKU
Celková plocha pozemku
Zastavaná plocha objektu
Index zastavanosti
Úžitková plocha
Celkový obostavaný objem
Počet parkovacích státí v objekte
Počet parkovacích státí na teréne
Počet nadzemných podlaží
Počet podzemných podlaží
od 380,2 m2 do 493,6 m2
116,78 m2
do 0,3
92,6 m2
423,25 m3
0
2
1
0
Rodinný dom – RDS
TRIANGEL ČIERNA VODA
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
4. ZÁMER
Rodinné domy RDS boli navrhnuté ako alternatíva k pôvodne navrhovanej zástavbe - objekt typu E, pre
ktorý je už vydané stavebné povolenie (dvojpodlažné 4 izbové rodinné domy). Požiadavka investora
bola prehodnotiť dispozičné, prevádzkové a hmotové riešenie domu.
6.b Umiestnenie RD, výškové osadenie a plošné nároky
Odstupové vzdialenosti
5. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Predmetné stavebné pozemky sú súčasťou obytného súboru Triangel, ktorý sa nachádza na
spojnici miestnej časti Chorvátskeho Grobu Čierna Voda a samotnou obcou Chorvátsky Grob.
Územie má tvar trojuholníka a je určené v UP obce Ch.Grob ako zastavané územie s hlavným
funkčným využitím na výstavbu rodinných domov a nízko podlažných bytových domov.
Situovanie RDS je znázornené na situácii OS Triangel.
6. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
Vzdialenosť od uličnej hranice pozemku:
Vzdialenosť od ľavostrannej hranice pozemku z pohľadu od ulice:
Vzdialenosť od pravostrannej hranice pozemku:
Vzdialenosť od zadnej hranice pozemku:
5,00 m
4,5 m – 8,4 m
0,20 m
9,8 m
Plošné nároky
Plocha pozemku pre výpočet regulatívov:
Zastavaná plocha RD:
Index zastavanosti:
2
2
380,2 m -493,6 m
2
116,78 m ( RDS_b 121,46 m2)
do 0,3
6.a Popis stavebnej časti a architektúry
Pozemky pre výstavbu sú rovinaté. RD sú navrhnuté ako 3 izbové, jednopodlažné s plochou
strechou, nepodpivničené. Pôdorys domu je obdĺžnikový s vystúpeným traktom chodby. Spálne sú
orientované do ulice, denná časť domu sa otvára do záhrady.
Hlavný vstup do rodinných domov je situovaný z vlastnej prístupovej komunikácie z čelnej
strany objektu, RD je prístupný aj zo zadnej strany - terasy. Komunikačný priestor RD tvorí veľké
zádverie, z ktorého je prístupná denná a nočná časť. Zádverie spĺňa zároveň funkciu šatníka, keďže je
riešené veľkoryso. Denná časť pozostáva z obývacej izby prepojenej s kuchyňou a jedálňou. Ku
kuchyni prislúcha komora. Z obývacej izby je prístup na terasu. Nočná časť pozostávajúca zo spálne,
detskej izby a kúpeľne je prístupná ako zo zádveria, tak aj z dennej časti.
Dom je navrhnutý ako murovaný so zateplením ( 300 + 100 mm). Priečky murované hr. 125
mm, strop železobetónový.
Strecha je navrhnutá ako plochá so štrkovou úpravou.
Strecha vytvára rímsu, ktorá v prednej časti prekrýva vstup do domu, v zadnej časti vytvára
prekrytie terasy a tým príjemné tienenie v letných mesiacoch.
Fasády sú bielo omietané. Charakteristickým prvkom bude rímsa, ktorá bude mať ukončenie
vyloženia v metalickom výraze ako od ulice, tak aj od záhrady.
Trávnaté plochy a sadové úpravy budú navrhnuté tak, aby zeleň dotvorila prírodné krajinné prostredie.
Priestor pre nádoby na odpad je vytvorený v nike v plote. Zároveň sa tu nachádza priestor pre
uskladnenie základného náradia pre prácu okolo domu.
Investor má záujem ponúkať k domu aj alternatívu RDS_b. tento má rozšírenú vstupnú chodbu
a pozdĺž nej riešené úložné priestory. Plocha jeho zastavanej časti je 121,46 m2 (t.j. o 4,68 m2 viac ako
RDS).
6.c Prístup k RD a dopravné napojenie
Objekty RD budú dopravne napojené z miestnej komunikácie a jednostranného chodníka .Na
pozemkoch budú vybudované vždy 2 parkovacie miesta voľne prístupné z ulice. Okrem toho sa ráta
s pozdĺžnym parkovaním na ulici
Vypracoval : Arding s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
VÝKAZ PLÔCH PROJEKTU RDS-A TRIANGEL
RDS-A
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Podlahová plocha - vnútorná
Podlahová plocha - vonkajšia ( plocha terasy )
Podlahové plochy miestností rodinného domu
Vstupná chodba
Izba 1
Izba 2
Kúpeľňa
Chodba
Sklad
WC
Kuchyňa so stolovaním
Obývacia izba
Terasa
2
435,00 m *
116,78 m2
92,60 m2
2
19,84 m
11,6 m2
12,8 m2
13,7 m2
5,6 m2
7,3 m2
1,4 m2
1,6 m2
14,0 m2
24,6 m2
19,8 m2
VONKAJŠIE PLOCHY
Dlažba ukladaná do terčov
Zatrávňovacie tvárnice
Záhradný chodník ( dlažba )
Štrkový zásyp s obrubníkom
15,24 m2
30,80 m2*
3,00 m 2
10,94 m2
OPLOTENIE
Oplotenie z pohľadového betónu výšky 1,5 m
Oplotenie z pletiva a živého plotu výšky 1,8 m
Oplotenie z pletiva výšky 1,5 m
Vstupná brána
výška
šírka
Brána pre vjaz automobilov
výška
šírka
12,15 m
26,80 m*
5,45 m*
1,50 m
1,20 m
1,50 m
2,50 m
SADOVÉ ÚPRAVY - nedefinované
Zeleň
230,00 m2 *
Poznámky:
* - závisí od veľkosti pozemku
Výkaz je vypracovaný na úrovni štúdie a bude spresnený v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie
Vypracoval : Arding s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
VÝKAZ PLÔCH PROJEKTU RDS-B TRIANGEL
RDS-B
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Podlahová plocha - vnútorná
Podlahová plocha - vonkajšia ( plocha terasy )
Podlahové plochy miestností rodinného domu
Vstupná chodba
Izba 1
Izba 2
Kúpeľňa
Chodba
Sklad
WC
Kuchyňa so stolovaním
Obývacia izba
Terasa
435,00 m2 *
2
121,46 m
2
96,37 m
2
19,84 m
12,9m2
12,8 m2
13,7 m2
5,6 m2
2
7,3 m
1,9 m2
2,0 m2
15,5 m2
24,8 m2
19,8 m2
VONKAJŠIE PLOCHY
Dlažba ukladaná do terčov
Zatrávňovacie tvárnice
Záhradný chodník ( dlažba )
Štrkový zásyp s obrubníkom
19,84m2
28,04 m2 *
3,00 m 2
11,67 m2
OPLOTENIE
Oplotenie z pohľadového betónu výšky 1,5 m
Oplotenie z pletiva a živého plotu výšky 1,8 m
Oplotenie z pletiva výšky 1,5 m
Vstupná brána
výška
šírka
Brána pre vjaz automobilov
výška
šírka
12,15 m
26,80 m*
5,25 m*
1,50 m
1,20 m
1,50 m
2,50 m
SADOVÉ ÚPRAVY - nedefinované
Zeleň
205,00 m2 *
Poznámky:
* - závisí od veľkosti pozemku
Výkaz je vypracovaný na úrovni štúdie a bude spresnený v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie
Download

V__Brezinova_TRIANGEL_E_