________________________________________________________
Editörden
SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science) dergisinin ilk
sayısını yayınlamış bulunmaktayız.
Yayın hayatına sosyal bilimler alanında uluslararası bir dergi olarak başlayan
SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science), sosyal bilimler
alanındaki bilimsel çalışmalara yer vermektedir. SOBİDER dergisi olarak amacımız
uluslararası bir boyutta nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir.
SOBİDER dergisi uluslararası akademik bir dergi olmakla birlikte, bilim dünyasının
siz değerli araştırmacılarının söz söyleyebileceği disiplinler arası akademik bir platformdur.
Yayınlamış olduğumuz ilk sayı bu çalışmanın ilk adımıdır. Derginin kurulum aşamasında
başta emeği geçen dergi yönetimine, desteklerini veren danışma ve yayın kurulundaki değerli
akademisyenlere teşekkürü bir borç bilirim. Bilim dünyasına ve akademik hayata yeni bir
soluk getirmek amacıyla çıktığımız bu süreçte siz değerli akademisyenleri yazar ve hakem
olarak yanımızda görmek isteriz. Ayrıca bu süreçte görüş ve önerilerinizle bizleri en
mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmenizi bekler, saygılar sunarım.
Editör
Dr. Taner NAMLI
Download

Editörden SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sc