M A N U A L SK
T H E U LT I M AT E
CHESS
G A M E
OBSAH
Začínáme s programom Fritz
Menu
2
Tlačítka
Ďalšie možnosti
Hra proti Fritzovi
Turnaje
Výučba šachu
Vzhľad obrazovky
Ďalšie možnosti a úpravy partií
Databáza
Analytické nástroje
Šachové jadra
Knižnica zahájení
Tlač
Chat
Dodatky
Technická podpora
3
7
7
8
9
10
12
16
18
20
22
29
33
36
42
44
45
Začíname s programom Fritz 9
Tento manuál obsahuje len najzákladnejšie informácie o inštalácii
a funkciách programu. Viac informácií nájdete vo vnútri samotného
programu. V manuáli nepopisujeme žiadne funkcie operačného
systému Windows. Tiež upozorňujeme užívateľov, že bližšie
podrobnosti o všetkých funkciách Fritza sa dozviete priamo v nápovedi
programu.
Upozornenie – program Fritz je možné spustiť a využívať bez
nutnosti registrácie, hra na internetovom serveri Playchess je však
obmedzená – smiete sa pripojiť len ako hosť (guest). Pokiaľ chcete
plnohodnotne využívať aj hry po internete, musíte sa zaregistrovať
a k tomu budete potrebovať sériové číslo, ktoré sa štandardne
s programom nedodáva. V takom prípade kontaktujte firmu TopCD
a nechajte si sériové číslo zaslať.
Ročnú registráciu je možné zakúpiť prostredníctvom internetového
obchoduwww.topcd.cz. Pri nákupe registrácie nezabudnite využiť
kupón na zľavu, ktorý je súčasťou balenia programu Fritz 9.
TOPCD - FRITZ - 8452X - CHESS
3
Inštalácia programu
Minimálne systémové požiadavky:
Operačný systém:
Procesor:
Operačná pamäť:
Grafická karta:
Windows 2000/XP
Pentium 300 MHz a kompatibilný
64 MB RAM
Zvuková karta:
Miesto na disku:
Príslušenstvo:
DirectX:
DirectX 9.0 kompatibilná
200 MB
Mechanika DVD-ROM, myš, klávesnica
9.0c
HiColor/TrueColor, 3D grafika vyžaduje 3D
grafickú kartu
Doporučené systémové požiadavky:
4
Operačný systém:
Procesor:
Operačná pamäť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Miesto na disku:
Príslušenstvo:
DirectX:
Windows 2000/XP
Pentium IV 2,2 GHz a kompatibilný
256 MB RAM
128 MB GeForce FX 5900/ATI 9600
DirectX 9.0 kompatibilná
200 MB
Mechanika DVD-ROM, myš, klávesnica
9.0c
K spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk Fritz 9 do
DVD-ROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu,
v ktorej zvoľte možnosť inštalovať. Pokiaľ sa ponuka autorunu nespustí
(môže to spôsobiť vypnutie funkcie automatického spustenia), spusťte
prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete na inštalačnom DVD
Fritz 9.
Urobte to kliknutím na tlačítko Start->Spustit, potom do voľného okna
napíšte X:\autorun.exe (X značí príslušné písmeno vašej DVD-ROM
mechaniky, väčšinou D).
Inštalátor Vás ďalej prevedie celým inštalačným procesom.
Pozor! Program k svojmu správnemu chodu vyžaduje DirectX 9.0c.
Pokiaľ máte nainštalovanú staršiu verziu, zvoľte možnosť inštalovať
DirectX.
Po úspešnej inštalácii môžete hru spustiť:
- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu Fritz 9 na pracovnej
ploche vášho počítača (pokiaľ ste behom inštalácie zatrhli možnosť
„umístit zástupce na plochu“.
- po vložení DVD Fritz 9 do DVD-ROM mechaniky by sa mal spustiť
autorun, v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (pokiaľ máte zapnutú
funkciu automatického spustenia).
- kliknite na tlačítko Start->Programy->TopCD-> Fritz 9, potom kliknite
na ikonu Spustit Fritz 9
Odinštalovanie hry:
- kliknite na tlačítko Start->Programy->TopCD-> Fritz 9->Odinstalovat
Fritz 9
Než začnete hrať
Než sa pustíte do samotnej hry, najskôr si nastavte optimálny výkon,
ktorý bude odpovedať výkonnosti vášho počítača. Ak máte grafickú
kartu staršieho dáta, doporučujeme detaily znížiť.
Poznámka: k prehrávaniu videonahrávok získaných prostredníctvom
systému Chess Media System program vyžaduje kodeky Windows
Media 9.
5
Prvé spustenie
Po spustení programu sa objaví na obrazovke okno s tromi
možnosťami:
-
6
Hrát Fritze – spustí vlastný šachový program Fritz.
Průběh partie – otvorí databázu so záznamom doposiaľ
odohraných partií.
Playchess.com – presunie vás do hry na internete, na
šachovom serveri Playchess.com, kde môžete hrať s ľuďmi
z celého sveta.
Okrem toho vás pri prvom spustení program požiada, aby ste mu
o sebe niečo prezradili. Predovšetkým vaše meno, prezývku, mesto,
odkiaľ pochádzate, a pod. Tieto informácie potom využíva vtedy, keď
k nejakej partii pripojujete svoje poznámky alebo pri bodovanej hre
proti počítaču. Ďalej program zaujíma, či ste rekreačný alebo klubový
hráč. Pokiaľ zvolíte prvú možnosť, automaticky prispôsobí svoju
úroveň na ľahšiu obtiažnosť, nastaví dlhú notáciu partie a pre ľahšiu
orientáciu „nahádže“ okolo šachovnice tradičné súradnice.
Toto okno sa objaví pri každom spustení hry, pokiaľ si nezaškrtnete
voľbu „Přeskočit při spuštění hry“. Údaje o svojej osobe je možné
kedykoľvek zmeniť v menu Nástroje/Informácie o užívateľovi.
Hlavné funkcie
Všetky funkcie programu je možné aktivovať niekoľkými spôsobmi.
- cez menu v hornej časti obrazovky
- tlačítkami v hornej časti obrazovky
- kliknutím pravého tlačítka na určité miesto
- klávesnicou
Menu
Klasická štruktúra menu a podmenu. U niektorých príkazov nájdete
i klávesovú skratku. Ak kliknete na lištu menu pravým tlačítkom,
otvoríte kontextovú ponuku, kde si zvolíte, aké položky sa majú
v menu zobrazovať, či chcete vidieť veľké tlačítka.
Tlačítka
Hlavné tlačítka programu sa nachádzajú na lište nad šachovnicou.
Ak zájdete kurzorom na niektoré z nich, objaví sa jeho popis. Ľavým
tlačítkom ho aktivujete.
Pri funkciách, ktoré si žiadajú dlhší čas na spracovanie, sa dole v okne
objaví tlačítko „Stop“, ktorým môžete prebiehajúci výpočet zastaviť.
Týka sa to napr. komplexnej analýzy, partie medzi dvoma enginmi
apod.
Ťahy figúrami
Program umožní vykonať len ťahy povolené pravidlami.
-
-
Figúrou pohnete, keď kliknete a podržíte ľavé tlačítko myši
– a potom ho premiestnite na nové miesto. Okrem toho je
možné kliknúť na zvolenú figúru a potom na cieľové pole (či
naopak).
Rošádu prevediete tak (ak je podľa pravidiel prípustná),
potiahnutím kráľa o dve polia vpravo či vľavo. Veža bude
premiestnená automaticky.
7
-
Branie mimochodom musí byť prevedené na správnom stĺpci.
Pri premene pešiaka vám Fritz ponúkne všetky figúry. Zvoliť
kráľovnú si môžete aj vtedy, ak máte už jednu na šachovnici
(počet nie je obmedzený).
Taktiež je možné zadávať aj z klávesnice.
Pravé tlačítko
Otvára špecifické kontextové menu, záleží na tom, na aký prvok
v okne s ním kliknete. Skúste si to na šachovnici, hodinách, v zápise
partie a pod.
Ďalšie možnosti
8
Donútiť počítač ťahať - menu Partie / Táhni – ukončí premýšľania
počítača a prinúti ho ťahať. Užitočné v prípade, že dlho premýšľa
nad nasledujúcim ťahom, alebo nemáte na hru toľko času. Ak zvolíte
„Táhni“ na počiatku hry, zmenia sa strany, takže vám pripadne úloha
čierneho.
Ponúknuť remízu - menu Partie / Nabídnout remízu – ponúkne
súperovi remízu, čo program obvykle príjme, pokiaľ vyhodnotí stav
oboch strán hodnotou 0.00 alebo menej.
Vzdať hru – menu Partie / Vzdát se.
Uložit hru – okrem manuálneho uloženia partie v menu Soubor sa
všetky hry ukladajú automaticky do súboru autosave.cbh.
Prehrať partiu – menu Partie / Přehrát. Inak k prehrávaniu ťahov slúžia
ovládacie šípky pod šachovnicou (alebo nad, záleží na rozmiestnení
okien). Ďalšia možnosť – klávesnica. Klávesa „Home“ vás vráti na
začiatok partie, klávesové šípky vľavo/vpravo prepínajú medzi ťahmi
tam a späť, šípky nahor/nadol potom posúvajú zápis partie.
Analýza hry – menu Nástroje/Analýza/Komplexní analýza alebo
Kontrola hrubých chyb. Názvy asi samy napovedajú, ako asi bude
vyzerať následný výstup programu.
Hra proti Fritzovi
Po inštalácii je program automaticky nastavený k hre proti počítaču,
takže vám nič nebráni okamžite zahájiť jednu partiu. To prevediete
v menu Partie / Nová partie alebo Partie / Úrovně, kde si prejdete
ponuku možných typov hier a vyberte si tú, ktorá vás zaujíma.
-
-
-
Handicapy a zábava – tu upravíte herní štýl Fritza v oblastiach
vývinu figúr, obrany, agresivity útokov na kráľa apod., príp.
mu rovnou prisúdite schopnosti, akými oplýva radový packal,
mamľas, opilec a i. (viď ponuka v ľavej časti okna).
Přátelská partie - ak zadáte v tomto okne svoj handicap,
prispôsobíte hernú silu Fritza svojej úrovni. Handicap sa udáva
v stotinách jednotiek pešiaka (napr. 200 = 2 pešiaci).
Tréninková partie - v tomto režime podáva program dobrý výkon,
avšak občas sa dopúšťa niektorých taktických chýb, ktorými
simuluje drobné omyly alebo prehliadnutie ľudského hráča.
V nastavení je možné zaškrtnúť, či chce byť upozorňovaný na
víťazné ťahy, keď buď pod šachovnicou zabliká červené svetlo
alebo sa v notácii objaví poznámka typu „něco jsi přehlédl“.
Blesková partie – hrá sa na niekoľko málo minút, Fritz hrá
naplno. Máte možnosť stanoviť, koľko času naviac dostane
oproti počítaču ľudský hráč (bonus pre človeka).
Vážná partie – hrá sa na dlhší čas, Fritz hrá naplno. Obvykle
sa partia delí na tri fázy, ku každej si pridelíte určitý čas podľa
svojho uváženia.
9
Turnaje
Položka menu Soubor/ Nová hra / Turnaj – prepína program do režimu
turnaja, v ktorom sa až ukáže, ako ste na tom so svojimi šachovými
schopnosťami. V turnaji vám program nepovolí vracať si ťahy späť
alebo si vypomáhať radou či doporučením niektorej funkcie programu.
Po určitom počte partií obdržíte od programu vyhodnotenie svojich
schopností a ak budú na solídnej úrovni, tak aj príslušný titul. V okne
nastavenia turnaja je samozrejme možné si prispôsobiť silu enginov,
ktoré sa turnaja zúčastnia. So silnejšími súpermi samozrejme získate
Elo body rýchlejšie.
10
Partie o peníze - ďalšia možnosť v turnajovej hre predstavuje hra
o virtuálne peniaze. Na začiatku je to o 100 dolárov. Pri stávkach
sa dá na každej úrovni zvýšiť stávky na dvojnásobok a súper musí
buď reagovať rovnakým spôsobom alebo sa vzdať. To isté platí
samozrejme aj opačne.
Zvláštne varianty šachu
Poznáme tiež pod názvami ako sebazničujúce šachy, likvidačné
šachy alebo „sbírání figur“. Jedná sa o jednu zo známejších variant
šachu, ktorá sa celá točí okolo jedného zásadného pravidla: branie
figúr je povinné. Ak má šachista viac možností, kde ktorú súperovu
figúru zobrať, smie si vybrať. Kráľ nemá žiadny zvláštny účel, môže
ho zobrať rovnako ako ktorúkoľvek inú figúru. Neexistuje šach, mat
ani rošáda. Pešiaci sa môžu zmeniť aj na kráľov. Vyhráva ten, kto
ako prvý stratí všetky svoje figúry. Ak dôjde k patu, hráč rovnako
vyhráva.
Pravidla žeravého šachu sa od bežného šachu líšia v týchto
bodoch:
-
je povinné brať súperovi figúry
keď máte viac možností, ktorú súperovu figúru zobrať alebo
ktorú svoju figúru k tomu použiť, potom si môžete vybrať.
kráľ nemá v hre žiadnu zvláštnu úlohu, tzn. môžete ho zobrať
ako akúkoľvek inú figúru
neexistuje šach alebo mat
neexistuje rošáda
pešiaci, ktorí dôjdu do poslednej rady, sa môžu vymeniť aj za
kráľa
Chess 960
Jedná sa o variantu zamiešaného šachu definovanú legendárnym
Bobby Fischerom. Začínajúca pozícia je náhodne vygenerovaná,
vďaka čomu sa strácajú rozdiely v teórii zahájenia a každý je nútený
vymýšľať nové nápady a riešenia. V počiatočnej pozícii sa pešiaci
umiestňujú ako obvykle do druhej a siedmej rady. Ostatné figúry sa
umiestňujú náhodne do prvej a poslednej rady, ale symetricky pre
oboch súperov tak, aby obaja mali na rovnakých poliach rovnaké figúry.
Na rozdiel od klasického zamiešaného šachu sa pri tom uplatňujú
dve pravidlá: Veže musia stať každá na jednej strane kráľa a každý
strelec musí stať na inom poli, jeden na bielom a druhý na čiernom.
Povedané štatistickými údajmi - sa tým zníži množstvo štartovacích
pozícii z 2880 na 960, preto názov Chess 960.
V tejto variante hry môžu obe strany urobiť jednu tradičnú rošádu,
tj. pohyby Kg1-Vf1 alebo Kc1-Vd1. Podmienky prevedenia rošády sú
podobné ako u bežného šachu: pole medzi oboma figúrami aj cieľové
pole musí byť prázdne a ako veža tak aj kráľ nesmie preskočiť alebo
zobrať inú figúru.
11
Pri prevádzaní rošády si pamätajte následovné pravidlá:
- Všetky polia medzi kráľom a vežou musia byť prázdne
- Veža nesmie súčasne brať žiadnu figúru
- Kráľ ani veža, ktorá prevádza rošádu, nesmie preskočiť žiadnu
ďalšiu figúru
- V niektorých pozíciách sa kráľ alebo veža (ale nikdy nie obaja)
nehýbu.
Výučba šachu
Program obsahuje mnoho výukových funkcií, ktorými sa vás snaží
upozorňovať na chyby a zasvätiť vás do tajomstiev tejto nádhernej
hry.
12
Vysvětlit všechny tahy (menu Nápověda / Vysvětlit všechny tahy)
Nejedná sa o nič iného, než o posúdenie všetkých možností, aké má
šachista v danej situácii k dispozícii. Otvorí sa nové okno obsahujúce
zoznam všetkých ťahov prípustných v aktuálnej pozícii. Šachové
jadro sa potom všetkým pozrie na zúbok, teda začne ich preverovať
a následne zoradí ťahy podľa „sily“ - začína sa od toho najlepšieho.
Zoznam sa postupne ešte prehodnocuje podľa toho, do akej hĺbky sa
program dostal pri prepočítavaní všetkých možných herných variant.
Ku každému ťahu je pripojená krátka charakteristika. Ak kliknete na
ľubovolný ťah, v hornej časti okna sa zobrazí základná herná varianta,
ktorá by po ňom nasledovala, plus hodnotenie výslednej pozície. Pre
lepšiu prehľadnosť môžu úmysly šachistov ilustrovať aj farebné šípky
a farebne označené polia. Dvojklikom prevediete vybraný ťah na
šachovnici.
Ohrožená pole (menu Nápověda/Ohrožená pole)
Zobrazí možnosti každej figúry na šachovnici.
predovšetkým pre začiatočníkov.
-
-
Doporučené
Červené pole znamená, že figúra je na danom poli ohrozená
a nie je dostatočne krytá, alebo že je figúra ohrozená figúrou
nižšej hodnoty. Je to obvykle varovné znamenie, ktoré chápte
ako signál k ďalšiemu zváženiu ťahu, aby ste predošli prípadnej
strate .
Žlté pole znamená, že figúru síce súper ohrozuje, ale je
dostatočne krytá. Musíte si však dať pozor na to, aby ste
neposunuli figúru, ktorá jej bráni, inak.
Zelené pole znamená, figúra je v kontakte so súperovými
figúrami, ale je veľmi dobre chránená. Obvykle si nemusíte
robiť starosti s odtiahnutím obrannej figúry.
Keď označíte niektorú figúru, vďaka tejto funkcii vám program začne
ukazovať všetky povolené ťahy zvolenej figúry aj s upozornením na
prípadné ohrozenie zo strany súpera. Ak kliknete na nejakú figúru,
všetky polia, kam môže figúra tiahnuť, sa označia podľa tohoto
kľúča:
- červene sa značia nebezpečné polia, skoro vždy to znamená
stratu figúr
- žlto sa označuje pole, kde hrozí branie figúry
- zelené pole je bezpečné.
Poziční poradce
Užitočná funkcia vhodná k výučbe šachu. Spustí zvláštny šachový
nástroj, ktorý veľmi dobre ovláda šachovú teóriu. Ten vyhodnotí
momentálnu situáciu na šachovnici z hľadiska taktiky a vytvorí (na
spodnej časti okna notácie) stručnú textovú správu informujúcu
o tom, ako na tom hráči sú
13
Sledování hry trenérem (menu Nápověda / Sledování hry
trenérem)
Počas hry vám svojimi radami pomáha šachový tréner. Pokiaľ zahráte
nejaký slabý či vyložene špatný ťah, objaví sa šachový tréner
a ponúkne vám svoju pomoc. Túto funkciu môžete vypnúť alebo
zapnúť v hore uvedenom menu.
Kvalitu šachového trénera môžete nastaviť v možnostiach partie,
menu Nástroje / Možnosti / Partie. Tolerancia udáva, aká veľká musí
byť hodnota chyby, aby na ňu tréner zareagoval.
Špion (menu Nápověda / Špion)
14
V režime nazvanom nadnesene „špión“ sa program snaží ukazovať
hráčovi svoje ďalšie zámery pomocou farebných šípok. Túto pomôcku
využijú hlavne začiatočníci a mierne pokročilí šachisti, aby nestrácali
zbytočne figúry a neprehrali príliš skoro celú partiu. Tento užitočný
nástroj si iste rýchlo obľúbite a budete ho používať pri výučbe šachu.
Partie hrané s aktívnym špiónom majú obvykle vyššiu úroveň.
Kibic
Cez menu Engine / Pridať kibica si do pamäti nahráte nový engine
(nové okno), ktorý začne pracovať súbežne so šachovým jadrom,
proti ktorému už hráte. Kibic stojí na vašej strane a bude vám svojimi
radami pomáhať alebo zhodnotí vašu pozíciu na šachovnici. Až
budete tohoto pomocníka o triedu prevyšovať, odstránite ho položkou
„Odstranit kibice“ alebo „Odstranit všechny kibice“.
Nápoveda
Nápoveda otvorí zvláštne okno, kde zistíte, ktoré súperove figúry
(útočníci) ohrozujú tie vaše, ktoré vaše figúry sú v priamom ohrození
(napadnuté) a ktoré nie sú bránené inou tvojou figúrou. Tlačítko „Co si
myslí Fritz“ ti natieni najpravdepodobnejší súperov ťah (podľa mienky
Fritza), pomocou „Doporučení“ vám program poradí, čo by ste mali
v tejto situácii hrať.
Kvalita nápovedy závisí na hĺbke posudzovania, ktoré môžete nastaviť
v možnostiach partie.
Doporučenie
V menu Nápověda / Doporučení požiadate program o malú radu.
Fritz prevedie rýchlu analýzu a doporučí vám nejaký ťah, ktorý označí
šípkou priamo na šachovnici. Kvalita nápovedy závisí na hĺbke
prehľadávania možných pozícii, čo môžete nastaviť v možnostiach
partie.
Hrozba
Pomocou funkcie v menu Nápověda / Doporučení vám program
zobrazí nebezpečie hroziace od súperových figúr, tzn. ukáže
(červenou šípkou), aký zámer by realizoval váš protihráč, keby ste
neodpovedali adekvátnym obranným ťahom.
15
Vzhľad obrazovky
Rozvrhnutie obrazovky
Pri prvom spustení nabehne program do prednastaveného „továrního
nastavení“. Rozmiestnenie prvkov a okien na obrazovke si môžete
manuálne prispôsobiť. Na výber máte tiež niekoľko prednastavených
rozvrhnutí a to v menu „Okno / Standardní rozvržení“.
16
Rozmery a umiestnenie všetkých okien sa dajú samozrejme ešte
ručne doladiť a síce tak, že nabehnete kurzorom myši na horizontálnu
či vertikálnu oddeľovaciu lištu. Kurzor sa premení na iný symbol
- symbol „změny velikosti“. Teraz podržte ľavé tlačítko myši a upravte
rozmery podľa svojho uváženia. Keď nabehnete kurzorom nad dve
rovnobežné linky nachádzajúce sa pod deliacou lištou, kurzor sa
zmení na symbol ruky. Podržte ľavé tlačítko myši a pretiahnite si okno
na iné miesto na obrazovke.
Nezabudnite si potom svoje „vypiplané“ rozvrhnutie obrazovky uložiť
pre ďalšie použitie voľbou Okna / Uložit /nahrát rozvržení.
Vzhľad šachovnice
2D šachovnica - v menu Zobrazit / 2D šachovnice sa prepnete do
tradičnej 2D šachovnice. S veľkosťou tejto šachovnice si môžete tiež
pohrať, stačí na ňu kliknúť pravým tlačítkom a zvoliť Vzhľad šachovnice.
Vzhľad šachovnice dotvára predovšetkým použitý materiál (drevo,
mramor apod.) a farebné schémy, ktoré určujú farebnosť pozadia
na svetlých aj tmavých poliach šachovnice. Tiež si tu prispôsobíte
zobrazovanie okolitých prvkov, napr. či sa majú k okrajom šachovnice
umiestniť tradičné súradnice a dole pod ňu potom tlačítka slúžiace
k prehrávaniu partie.
3D šachovnica - analogicky ku 2D existuje i voľba 3D šachovnice.
Textúry šachovnice s vysokým rozlíšením vyžadujú DirectX 9.0 alebo
vyšší a grafický akcelerátor. Ak nemáte toto k dispozícii, použite „staré“
3D zobrazenie, ktoré je omnoho jednoduchšie a nemá žiadne veľké
nároky na systém. Voľba nastavenia vám opäť umožní nadefinovať
si parametre tohoto zobrazenia podľa svojej vôle. Žltá guľa v ľavom
spodnom rohu slúži k posunu kamery po šachovnici, odďaľovanie
a približovanie pohľadu (tiež pomocou kolieska myši a držaní klávesy
Ctrl), nastavenie stredu okna (Ctrl + pravé tlačítko) ap.
3D na celú obrazovku – skryje všetky lišty a informačné okná
a ponechá na monitore iba šachovnicu. Ak chcete pristupovať do
menu programu, použite klávesových skratiek – Alt + prvé písmeno
príslušného menu.
Okno notácie – sem sa vypisujú prevedené ťahy, vrátane prípadných
variácií a slovných komentárov.
Čo poteší je možnosť skočiť do ľubovolnej časti partie - stačí kliknúť
na určitý ťah a príslušné pozície sa ihneď nastavia na šachovnici.
Panel hlavného enginu – okienko do prepočtov počítačového enginu
- tu poznáte, nad akým ťahom práve Fritz premýšľa. Tlačítkami
+/– zvýšite/znížite počet možných variácií , ktoré má šachové jadro
paralelne spracovávať (sú však dostupné iba v režime analýzy).
Z polí hľadania sa dozviete, ako hlboko až dosiahla analýza, prvé
číslo udáva obecnú hĺbku, to druhé hĺbku, pri ktorej šachové jadro
preverovalo určité kritické pozície. Posledný údaj znamená rýchlosť
prepočtov v kilonódoch za sekundu. Hneď pod tým sa objavuje hlavná
varianta, teda tá, ktorú engine považuje dosiaľ za najlepšiu.
Graf hodnotenia
Grafický prehľad toho, ako sa menilo hodnotenie pozície v jednotlivých
ťahoch partie. Linka nad hlavnou osou predstavuje výhody bieleho,
zatiaľ čo spodná línia výhody jeho súpera. Červená označuje lepšiu
pozíciu počítača, zelená vašu vlastnú výhodu.
17
Ďalšie možnosti a úpravy partií
Spustením novej partie – menu Partie / Nová partie (nebo Ctrl + N).
Prepísaním starej hry v databáze – menu Soubor / Nahradit partii
(Ctrl + R). Označte v databáze hru, ktorú chcete prepísať, vráťte sa
do okna šachovnice a zvoľte Nahradit partii.
Kopírovanie notácie partie do schránky Windows – menu Upravit
/ Kopírovat partii. Zo schránky ju potom ľahko vložíte do nejakého
textového editora. Pomocou parametrov sa dajú údaje naviac preniesť
vo formáte RTF či FEN.
18
Vloženie partie zo schránky Windows na šachovnici – menu Upravit
/ Vložit partii. Opačný proces k hore uvedenému, v praxi je to ideálna
funkcia k vloženiu a vyskúšaných hier umiestnených na internete.
Akékoľvek nepovolené ťahy alebo nepochopiteľné značky bude
program ignorovať. Naviac sa dajú do hry vkladať aj alternatívne
varianty, stačí označiť špecifické miesto v okne notácie a potom
doňho vložiť ťahy uložené v schránke.
Úprava komentárov
Kliknite pravým tlačítkom do okna notácia a prezrite si možnosti, aké
sa vám ponúkajú pri úprave notácie a variantov partie. Pamätajte ale
na to, že všetky zmeny sa prevádzajú iba v pamäti. Ak chcete zmeny
uložiť na pevný disk, musíte zvoliť uložení nebo nahrazení partie.
-
Odstranit variantu - Touto voľbou odstránite označenú variantu
partie (a všetky jej podvarianty) z hry.
Povýšit variantu - Týmto posuniete konkrétnu variantu o jednu
úroveň hore, pôvodná hlavná línia (vetva) sa miesto toho stane
podvariantou.
-
-
-
Odstranit předchozí/zbývající tahy - Odstráni všetky ťahy pred
alebo za konkrétnou pozíciou na šachovnici. Ak vymažete
predchádzajúce ťahy, program do partie automaticky vloží
popis pozície, aby sa dali neskoršie načítať fragmenty tejto
hry.
!,?... / +-,=..., RR, .. - Touto voľbou sa vkladajú šachové
notačné symboly (napr. !! = výborný ťah, ?? hrubá chyba) alebo
znamienka pre hodnotenie pozície (napr. +- = biely vyhráva, -+
= čierny stojí lepšie), tieto symboly sa zobrazia v zápise partie
a uložia sa spoločne s odohranými ťahmi. RR symboly sa
objavujú pred ťahom (napr. „lepší je...“, alebo „s úmyslem...“).
Barva variant - Tu si zmeníte farbu jednotlivých variantov, aby
ste lepšie rozoznali určité konkrétne varianty alebo si označili
svoje vlastné analýzy.
Vložit diagram - Označí pozíciu, kam sa pri tlači vloží diagram
(obrázok) pozície. To robí aj kombinácia kláves Ctrl+A (vloží
text za ťah) alebo Ctrl+D. Ak budete tlačiť zápis, na určenej
pozícii sa vytlačí diagram.
Poziční poradce – kliknite pravým tlačítkom do okna notácie
a zvoľte “Ukázat pozičního poradce”. Tým spustíte zvláštny šachový
nástroj, ktorý veľmi dobre ovláda šachovú teóriu. Poradca vyhodnotí
momentálnu situáciu na šachovnici a vytvorí stručnú textovú správu
informujúcu o tom, ako na tom hráči sú.
Nastavenie pozície na šachovnici
Vykonáva sa v menu Nová hra / Pozice. Figúry sa umiestňujú
rovnakým spôsobom ako u hľadania partie podľa pozície (viď kapitola
vyššie). Tlačítko Prázdná šachovnicu vyprázdni. Tlačítko Bílý <->
Černý prehodí pozíciu vertikálne, tzn. čierny a biely si prehodia strany
a zmení sa strana, ktorá je na ťahu.
Král <-> Dáma prehodí pozíciu horizontálne, takže figúrky naľavo sa
presunú doprava a naopak.
19
Databáza
Program Fritz je vybavený radou sofistikovaných databázových
funkcií a vie ukladať partie do veľa rôznych databáz. Okrem vašich
vlastných hier sa tak môže jednať napr. o historické partie alebo
tematické partie zamerané na určité zahájenie alebo štýl hry. A aby sa
orientácia vo všetkých partiách nestala pre hráčov malým utrpením,
ponúka Fritz aj výkonný vyhľadávací nástroj. Partie sa klasifikujú do
niekoľko skupín podľa určitých kritérií.
Otvorenie okna databáze - menu Okno / Okno databáze (to isté
robí klávesa F12 alebo Esc). Možné operácie s databázou zahrňujú
kopírovanie partií, vytváranie tabuliek turnajov, indexov apod.
Záložkami v hornej lište sa prepínate medzi rôznymi zoznamami:
20
-
-
Partie zobrazí zoznam partií.
Zahájení vytvorí zoznam zahájenia. Dvojklikom prejdete na
príslušné podvarianty daného zahájenia alebo na hry, kde
bolo zahájenie použité. Pokiaľ nepoznáte ECO kódy (indexy)
zahájenia, kliknite na Nový - Index zahájení a vyberte si popisné
roztriedenie (“coarse”), kde sa používajú známe mená, napr.
Sicílska, Francúzska obrana apod.
Témata vám ponúknu témy zo stredných hier (kritická pozícia,
pešiaková štruktúra ap.)
Pod Taktikou sa nachádzajú taktické témy ako obete, maty či
brilantné víťazné ťahy.
Strategie obsahuje známe víťazné ťahy, taktiku tiahnutie
s pešiakmi atď.
Koncovky zahrňuje rôzne kategórie koncoviek.
Prezeranie obsahu vybranej databáze - menu Soubor / Otevřít
/ Databáze (alebo Ctrl + 0). Formáty databáz sa líšia - CBH, CBF,
PGN atď. Pre Fritza však žiadny problém, vie automaticky prevádzať
partie z jedného formátu do druhého, stačí ich len prekopírovať do
databázy, ktorá je vytvorená v požadovanom (cieľovom) formáte.
Vytvorenie novej databázy - menu Soubor / Nová hra / Databáze (Ctrl
+ X). Ak nešpecifikujete formát, bude to vo formáte CBH.
Archivovanie databázy (komprimácia všetkých súborov a uloženie do
jedného súboru) – menu Soubor / Archivovat (Ctrl + Z).
Načítanie hry z databázy do šachovnice – dvojklik na príslušnú partiu
(F10).
Spojovanie partií do jednej – označte viac partií (podržte Shift + šípka
dole alebo Ctrl + kliknutie ľavým tlačítkom) a stisnite Enter. Táto
funkcia sa hodí pri vytváraní indexov zahájenia, kedy sa spoja hry
s rovnakým zahájením dohromady.
Hľadanie partií – menu Zobrazit / Filtrovat partie (Ctrl + F). Vyplňte
masku vyhľadávania, zaškrtnite parametre hľadania a kliknite na OK.
Hľadanie sa dá obmedziť napr. len na hry bieleho či čierneho, podľa
roku, turnaja, ECO kódu, dĺžky ťahov apod.
Vyhľadávanie
Hľadanie určitej pozície
Na záložke „Pozice“ si nadefinujete pozíciu (alebo jej fragment) na
šachovnici a potom môžete sledovať, či program nájde partie, ktoré
túto pozíciu obsahujú. Figúrky vložíte na šachovnicu tak, že kliknete
na figúrku na pravej strane a potom na príslušné pole. Pravým
tlačítkom myši sa vkladajú figúrky opačnej farby. Dva veľké puntíky
v stĺpcoch s figúrami („žolíci“) slúžia k tomu, aby program vedel, že
na danom poli musí stáť ľubovolná figúrka určitej farby. Položka Oběť
označuje partie, kedy jedna strana prišla o figúru, bez toho aby to
druhej strane hneď odplatila.
21
Čo sa týka ďalších možností, to podstatné sa skrýva pod názvami
„hledaná“ (akú situáciu na šachovnici hľadať), „vyloučená“ (aká
pozícia sa tam objaviť nesmie - v tomto prípade môžete na jedno
pole umiestniť viac figúrok) a „povolená“ (situácia, aká nemusí byť
v hre nutne obsiahnutá). Ďalej tu máme obmedzenie hľadania na
určitú fázu partie podľa počtu ťahov ap. Pod šachovnicou si môžete
zaškrtnúť, kde všade sa majú dané fragmenty pozícii hľadať.
Hľadanie podľa komentárov – na záložke Komentáře. Vyhľadajú sa
tie partie, ktorých komentár obsahuje hľadané reťazce. Položkou
Symboly sa vkladajú symboly šachovej notácie, Smazané znamená
zmazané partie.
Krížová tabuľka – program vie automaticky vygenerovať krížovú
tabuľku turnaja, stačí kliknúť pravým tlačítkom na turnajovú hru
a zvoliť položku Křížová tabulka alebo stlačiť T.
22
Analytické nástroje
Fritz nie je len váš spoločník a radca, s ktorým si skrátite dlhé
zimné večery a preniknete do tajomstiev šachovej hry, ale i výborný
analytik, ktorého rôznorodosť variantov partií nikdy neomrzí. Tu vám
predkladáme zoznam rôznych analytických funkcií programu.
Analýza bez časového obmedzenia
Nájdete ju v menu Partie / Analýza bez časového omezení (alebo Alt
+ F2). Program neodpovedá na váš ťah protiťahom, ale iba analyzuje
každú pozíciu. Ste to vy, kto zadáva všetky ťahy za obe strany.
Ak kliknete do okna šachového enginu (analýzy) pravým tlačítkom,
objaví sa ponuka funkcií. Niektoré z nich si tu teraz prebereme:
-
-
Engine – zmena šachového enginu. Niektoré šachové jadra
ovládajú na jednotku strategické pozície, iné sa hodia k riešeniu
taktických problémov.
Zamknout engine – umožní vám pokračovať v hre ďalej bez
asistencie (a teda prepočtov) počítača. Opätovné kliknutie
engine opäť „odomkne“.
Další nejlepší tah – namiesto preverovania viacerých variantov,
program sústredí svoju výpočtovú silu na ťah, ktorý bol zatiaľ
vybratý ako najlepší.
Analyzovat hrozbu - upozorní hráča na to, čo mu od súpera
hrozí v ďalších ťahoch, napr. čoho by súper dosiahol, keby
ste nezahrali obranný ťah. Ohrozenie sa vždy prepočítava na
momentálne zadanej úrovni).
Analýza do schránky - prekopíruje aktuálnu analýzu do
schránky systému Windows.
Šachovnice s variantami - vloží do okna malú šachovnicu, na
ktorej sa dá prehrávať hlavnú variantu (vetvu) partie.
Vypisovat hlavní variantu – namiesto celej histórie hľadania
(všetkých posúdených variant) budete v okne sledovať iba
poslednú variantu.
23
Komplexná analýza
V menu Nástroje / Analýza / Komplexní analýza.
Veľmi výkonná funkcia, ktorá si vyslúžila na medzinárodnom fóre
veľa ocenení. Vkladá do partie nielen veľmi fundované poznámky
a to v zadanom jazyku, ale vie dokonca rozoznať taktické kategórie
a tzv. pokusy. Slovom „pokusy“ sa rozumie menej kvalitné, diskutabilné
ťahy, ktoré v partii neboli zahrané, ale ktoré by ľudskému hráčovi
pripadali takticky zaujímavé. Tlačítkom OK rovno zahájite analýzu.
tlačítkom Stop, ktoré sa následne objaví na nástrojovej lište, ju
prerušíte. Možnosti analýzy sú následovné:
-
24
-
-
-
-
Doba výpočtu – týmto názvom sa rozumie minimálny čas,
aký sa bude počítač venovať prevereniu jedného ťahu.
Samozrejme platí, že čím viac času počítači poskytnete, tým
presnejších výsledkov sa dopracuje.
Tolerance: tolerancia určuje, kedy má počítač považovať
konkrétny ťah za chybný. Pokiaľ vložíte vyššiu hodnotu (napr.
300 = tri pešiakové jednotky), bude za chybu označený len
naozaj veľký prehmat, ktorý vedie k fatálnej strate materiálov.
Ak nastavíte naopak nízku hodnotu, pribudne rada doplňujúcich
poznámok typu: „Lepšie by bolo...“
Poslední tah: označuje posledný ťah, ktorý má analýza
spracovať. Analýza vždy začína od konca partie, postupuje
spiatky a končí zadaným ťahom (to znamená, že „1“ = analyzuje
od prvého ťahu v partii).
Referenční databáze: vďaka prístupu k veľkej databáze vie
program vytvoriť zaujímavý referenčný komentár, kde sa snaží
porovnať nové partie so staršími ale podobnými partiami
a poukázať na ťahy alebo varianty, ktorými sa zrovnávané
partie odlišujú.
Uchování: vzťahuje sa k prípadu, keď nechávate automaticky
analyzovať väčší počet partií. Program musí vedieť, či má
nové okomentované partie pridať k tým ostatným alebo má
pôvodné hry nahradiť týmito novo doplnenými.
-
-
Poznámky/grafické/trénink – možnosti Fritza zďaleka nekončia
len u bežných poznámok z notačných symbolov. Pokiaľ zapnete
režim „Poznámky“, rozšíri sa komentár o texty vo vybranom
jazyku (napr. “Tento ťah prehráva partiu”). V režime “Grafika”
program obohatí komentár o farebné šípky a farebne označené
polia. “Trénink” je potom navrhnutý tak, aby program skúšal
vaše vedomosti a nútil vás premýšľať pomocou otázok typu:
“Ako sa dá tento (špatný) ťah odvrátiť?” alebo “Prečo nezahral
biely ťah x namiesto ťahu y?” V niektorých prípadoch vám
dokonca Fritz začne odpočítavať čas na nájdenie správnej
odpovedi. Keď úlohu úspešne vyriešite, získate body.
Strana - chcete analýzu obmedziť len na biele alebo čierne
figúry? Alebo len na víťaza či porazeného?
Kontrola hrubých chýb
V menu Nástroje / Analýza / Kontrola hrubých chyb.
Ak si chce hráč iba overiť, či mu niečo neuniklo, doporučujeme mu
využiť práve túto funkciu. Ta robí jednoduchú taktickú previerku
situácie na šachovnici, ktorá je určená k odhaleniu chybných ťahov.
V dialógovom okne kontroly chýb nájdete niekoľko položiek:
-
Analyzovat stranu: Analýzu možno obmedziť na biele či čierne
figúry, prípadne na víťaza či porazeného (podobne ako
u komplexnej analýzy).
Zapsat celé varianty, vymazat původní anotace: Keď označíte
tieto položky, vymažete starú analýzu a zapíšete novú s úplným
preverením všetkých možností.
Ukládání poznámek, čas/hloubka, tolerance: určuje priemernú
hĺbku hľadania na ťah. V prvom rade zadajte programu
minimálny čas, ktorý smie využiť na preverovanie jedného
ťahu. Tolerancia určuje, kedy bude tento ťah považovaný za
chybu a kedy nie. Pokiaľ vložíte vyššiu hodnotu (napr. 300 =
tri pešiakové jednotky), budú za chyby označené len skutočne
fatálne prehmaty.
25
-
Ak nastavíte hodnotu veľmi nízku, zahltíte partiu množstvom
doplnkových komentárov. Ak nastavíte toleranciu na nulu,
program okomentuje každý ťah, teda aj tie, ktoré za to vôbec
nestoja. Preberať sa takým kvantom textu by som vám naozaj
neprial.
Zkontrolovat hlavní variantu/podvarianty: Zvoľte, či má byť
preverená hlavná varianta partie, podvarianty, alebo oboje.
Tie partie, v ktorých program nájde niekoľko vážnych chýb, označí
čiernou medailou za taktickú chybu; v zozname hier ich potom ľahko
vyhľadáte pomocou vyhľadávajúcej masky.
Meno šachového jadra, ktorý bol použitý na preverenie chýb, sa
zapisuje pred prvý ťah ako komentár.
Podrobná analýza pozície
26
V menu Nástroje / Analýza / Podrobná analýza pozice.
Táto funkcia sa používa k analýze určitej pozície na šachovnici.
Dokáže hráčovi detailne a do hĺbky zanalyzovať kritické pozície, čo
ocenia predovšetkým hráči korešpondenčného šachu.
Funkcia vygeneruje detailný strom analýzy zadanej pozície. Dá sa
určiť, do akej hĺbky a šírky má analýza ísť a ktoré ťahy má zahrnovať
a ktoré nie.
-
-
Čas/hloubka: Precíznosť analýzy je podmienená množstvom
času dostupného na preverenie jedného ťahu alebo zadaním
pevnej výpočtovej hĺbky. Zadanie času na ťah je oveľa
flexibilnejšie, lebo to umožní programu oveľa hlbšie analýzy
v určitej pozícii (napr. v koncovkách). Prídavok pridáva
k základnej (koreňovej) pozícii naviac čas alebo hĺbku, aby ju
analýza preverila podrobnejšie, než nasledujúce pozície.
Větvení: Faktor rozvetvenia pre prvý, druhý a tretí ťah určuje,
koľkými alternatívnymi ťahmi sa má program zaoberať. Čím
vyššie číslo, tým viac sa bude partia vetviť na všemožné
varianty. Avšak program sám dokáže zmeniť faktor rozvetvenia,
-
-
pokiaľ usúdi, že to preverovaná pozícia vyžaduje.
Rozvětvení - biely, čierny, oboch - určuje, či bude analýza
prevedená iba pre jednu stranu či pre obe. Napr. ak chcete
ukázať, ako v istej pozícii biely vyhrá, nebudú nás ani tak
zaujímať ťahy bieleho, ale skôr obranné možnosti čierneho.
Délka variant: Nastavíte dĺžku analyzovaných variant.
Hodnotící tabulka: Táto hodnota, zadávaná v sekundách
hodnoty pešiaka, určuje, kedy bude daná alternatíva (ťah)
považovaná za nevýhodnú a analýza sa ňou prestane ďalej
zaoberať. Napr. hodnota 80 znamená, že ťahy, ktoré sú horšie
o 0,8 pešiaka oproti aktuálne zistenému najlepšiemu ťahu,
prestanú byť ďalej preverované, ani kedy to dovoľoval faktor
rozvetvenia.
Na záver podrobnej analýzy sú všetky vygenerované varianty
roztriedené a najsilnejšie ťahy utvoria hlavnú líniu partie.
Porovnanie dvoch analýz
V menu Nástroje / Analýza / Srovnání dvou analýz.
Automatické porovnanie analýz dvoch rôznych enginov má dve hlavné
využitia. Za prvé je to vynikajúci spôsob, ako porovnať silu a slabiny
algoritmov u oboch šachových enginov. Za druhé to predstavuje,
z pohľadu šachistu, zaujímavú možnosť porovnania záverov dvoch
rôznych šachových programov. Pre každý engine môžete vybrať
inú farbu (pri načítaní), takže na prvý pohľad rozlíšite, ktorá varianta
partie pochádza od ktorého programu.
27
Rýchla dohrávka partie
V menu Nástroje / Analýza / Rychlá dohrávka partie.
Rýchlou dohrávkou sa rozumie situácia, keď zbytok partie dohrá jeden
alebo viac enginov. Táto funkcia sa uplatňuje hlavne pri testovaní
kvalít šachových jadier, lebo sa takto preverujú ich schopnosti
v rozmanitých taktických pozíciách alebo koncovkách pri rôznej hĺbke
prepočítavania možných ťahov. Okrem toho má istý význam aj pre
analýzu koncoviek.
28
Voľbou Nový zahrniete do dohrávky nový engine, voľbou Smazat ho
odstránite. Ďalej si tu určíte
maximálnu dĺžku partie (počet ťahov) a priemerné hĺbky prepočtov
na každý ťah. Keď nastavíte hĺbku napr. 5-9, odohrá sa postupne
5 partií, tzn. toľko, koľko je obsiahnuté v tomto rozmedzí. Každá
partia sa pritom odohrá s inou hĺbkou prepočítavania. Keď použijete
k dohrávke dva rôzne enginy, odohrá sa partií dvakrát toľko, pretože
si enginy po každej partii vymenia strany a prejdú tu istú úroveň
prepočítavania ešte raz.
Hľadanie matu
V menu Nástroje / Analýza / Hledat mat.
Touto funkciou vyriešite každú klasickú šachovú úlohu typu „Biely
na ťahu dá mat v n ťahoch“. K tomu vám poslúži tento špeciálny
algoritmus, ktorý nielenže vie hľadať klasický mat, ale i tzv. samomat
(automate), keď biely musí prinútiť čierneho, aby mu dal mat,
a tzv. kooperatívny mat (helpmate), keď obe strany spolupracujú na
umatovaniu čierneho.
V dialógovom okne si zvolíte engine, ktorý chcete na šachovú úlohu
použiť (na výber máte iba enginy špecializované na hľadanie matu),
a určiť druh problému, ktorý riešite.
V časti Parametry si prípadne ešte prispôsobte parametre hľadania,
zvlášť pokiaľ lúštite nejakú náročnú úlohu, ktorej riešenie by bez
starostlivého nastavenia programu zabralo veľa času.
“Heuristické hledání” umožňuje nastaviť počet únikových polí, ktoré
má čierny kráľ k dispozícii.
“Hloubka ohrožení” určuje, aká hlboká (zložitá) by mala byť matová
hrozba, aby bola vzatá v úvahu pri riešení úlohy. Program nielen
zobrazí kľúčové ťahy celej úlohy, ale tiež vygeneruje kompletné
riešenie, vrátane všetkých možných obrán čierneho.
Šachové jadra
Srdcom tohoto programu či skôr mozgom je tá časť kódu, ktorá
s vami hrá šachy a vyberá z veľa variantov ten najlepší možný ťah,
funguje samostatne a nezávisle na grafickom rozhraní a ostatných
častiach programu. Táto hlavná herná časť sa volá „šachový engine“
alebo „šachové jadro“.
Zmena hlavného enginu
V menu Engine / Změnit hlavní engine. Touto voľbou vyvoláte
dialógové okno, ktoré slúži k načítaní vybraného šachového jadra
a k úprave jeho nastavenia.
-
Nastavení enginu - úprava parametrov enginu, závisí
samozrejme na možnostiach konkrétneho šachového jadra.
Velikost hash tabulek - veľmi dôležité nastavenie, pokiaľ chcete
zo šachového jadra dostať maximálny výkon, zvlášť v dlhých
partiách.
Permanentní přemýšlení - termín, ktorý označuje, že počítač
premýšľa aj pri ťahu súpera. Býva to výhodné, lebo engine
premýšľa možné ťahy a svoje odpovede dopredu, takže
ak súper zahrá počítačom očakávaný ťah, engine už má
29
-
pripravenú odpoveď.
Použít databáze koncovek - určí, či má program využívať
špeciálnu databázu koncoviek (tablebase), vďaka ktorej zohrá
záver partie (pri piatich figúrkach na šachovnici) na výbornú.
Zápasy enginov
V menu Soubor / Nová hra / Zápas enginů. Kvality šachových
programov sa nepreverujú len v partiách so silnými šachistami, ale aj
v atraktívnych súbojoch dvoch rôznych programov proti sebe. V okne
„Engine vs. Engine“ sa určujú podmienky súboja - ktoré šachové jadra
proti sebe nastúpia, akú knižnicu zahájenia budú používať, časový
limit, počet partií a typ partie (blesková, vážna apod.) atd.
30
-
-
-
Definovat: Pomocou týchto dvoch tlačítok vyberiete dva enginy,
ktoré proti sebe budú hrať a podmienky, za akých budú hrať. Tj.
veľkosť hash tabuliek, využitie databáze koncoviek, knižnice
zahájenia a ďalšie parametre enginov. Enginom môžete zadať
aj hodnotenie Elo. Engine umiestnený vľavo bude hrať v prvej
partii za bielych.
Databáze zahájení: Špeciálna funkcia, ktorá vám dovolí
otestovať databázu partií. Enginy načítajú každú hru v určenej
databáze, skočí na jej koniec a od tejto pozície začnú hrať.
Vďaka tejto funkcii môžete usporiadať tematické turnaje a iné
zaujímavé experimenty, ako napr. “Nunnův test”, v ktorom musí
každá strana zohrať desať konkrétnych zahájení s čiernymi aj
bielymi figúrami.TentosvojhočasuexperimentveľmajstraJohna
Nunna sa nakoniec stal súčasťou štandardného testovania
šachových programov bez vplyvu knižnice zahájenia.
Výmena farieb: Po každej odohranej hre si oba enginy vymenia
strany, aby každý engine hral raz s čiernymi a raz s bielymi.
Turnaj enginov
V menu Soubor / Nová hra / Turnaj enginů. Fritz nie je žiadny
začiatočník a vie usporiadať celý šachový turnaj s veľa účastníkmi,
ľuďmi aj počítačmi. V turnaji sa každý hráč stretne s rôznymi
protivníkmi, čo lepšie preverí jeho celkovú kvalitu, hlavne kvalitu
šachových jadier súperiacich medzi sebou. Nastaviť stretnutie je
ľahké a rýchle. Vyberiete si, ktoré enginy sa turnaja zúčastnia (Zapojit
do hry engine), pozvete ľudských hráčov (Pozvat člověka), nastavíte
časovú kontrolu, určíte počet kôl, spustíte turnaj a zbytok už za vás
obstará počítač.
Ak kliknete na Nová hra - Turnaj, budete požiadaný, aby ste uviedli
meno súboru (s príponou .TRN). Potom sa objaví dialógové okno,
v ktorom si nastavíte nový turnaj (alebo necháte pokračovať už
rozohraný turnaj).
-
-
-
-
Publikovat - táto funkcia vám umožní automaticky publikovať
partie online na internete. Program vás požiada o zadanie
adresy serveru, vášho užívateľského mena, hesla a adresára,
kam sa majú hry nahrať.
Stejné knihovny/hash tabulky - zjednotenie podmienok pre
všetkých - všetkým šachovým jadrám pridelíte rovnakú
knižnicu zahájenia, alebo rovnakú veľkosť hash tabuliek.
Učení z knihovny – voľba, ktorou rozhodnete, či by sa enginy
mali učiť zo svojich chýb. To znamená, že sa začnú vyhýbať
výberu tých variant, v ktorých neuspeli a naopak sa budú
snažiť uplatniť tie, ktoré im priniesli víťazstvo.
Druhy turnajových systémů - každý s každým, KO systém,
švajčiarsky systém.
Připojit dalšího – pripojí do už bežiaceho turnaja ďalšieho
účastníka. Nový hráč zohrá svoje zápasy proti všetkým
ostatným (ktorí už medzi sebou hrali) a to na toľko kôl, koľko
určíte v položke „Počet kol“.
Start/Pokračovat - turnaj samozrejme nie je problém
kedykoľvek prerušiť a neskôr opäť spustiť. Kliknite na „Soubor
– Otevřít – Turnaj“, vyberte zo súborov odpovedajúci turnaj
a v dialógovom okne kliknite na tlačítko Start/Pokračovat.
31
Elo
Kvalita šachistov i šachových jadier sa na celom svete vyjadruje
číselným systémom Elo, čo ale vedia aj začiatočníci, ktorí so šachom
len začínajú. Pozrieme si skôr možnosti, ktoré v tejto oblasti ponúka
program Fritz.
32
Vytvorenie štartovej Elo listiny – menu Nástroje / Hodnocení / Vytvořit
startovní Elo listinu. Najskôr vyberte partie v databáze, na ktorých
základe chcete vypočítať Elo, potom zvoľte vyššie uvedenú možnosť
a zapíšte meno súboru, do ktorého sa listina uloží. Výsledné Elo
sa vypočíta len na základe partií a ich výsledkov, bez akéhokoľvek
predchádzajúcej znalosti hráčov.
Na spodnej lište okna Elo sa nachádza mnoho tlačítiek, ktorými jednak
zoradíte zoznam podľa rôznych kritérií - abecedne, podľa hodnotenia,
podľa počtu hier apod., alebo si zobrazíte špecifické výpisy, napr.
turnajov, podľa ktorých bola listina vytvorená, alebo turnajov určitého
šachistu. Ďalšie funkcie:
-
Norma - umožní vám prehodnotiť listinu tak, že pridáte či
odoberiete niekoľko percent hodnotenia u všetkých hráčov.
Schránka - prekopíruje celý zoznam do schránky systému
Windows, odkiaľ sa dáta dajú vložiť do iného programu, napr.
textového editora.
Vyčistit - odstráni všetkých hráčov, ktorí sú už viac než šesť
rokov neaktívni. Počíta sa od posledného turnaja, ktorý bol do
listiny pridaný.
Zobrazit vše - zobrazí všetkých ohodnotených hráčov, vrátane
tých, ktorí odohrali tak málo partií, že ich hodnotenie je
nepresné.
Věkový limit - obmedzí zoznam na turnaje odohrané v určitom
období.
Pridanie partií do zoznamu hier posudzovaných pre Elo listinu – menu
Nástroje / Hodnocení / Přidat do Elo listiny.
Priradenie Elo hodnotenia k šachistom v databáze– Nástroje /
Hodnocení / Nastavit Elo.
Knižnica zahájení
V počiatočnej fáze partie postupuje počítač podľa „knihovny zahájení“
(knižnice zahájenia). Zahájení obsahuje milióny pozícií a ku každej
z nich je pripojená obsiahla zbierka údajov o tom, za akej situácie boli
hrané, ako často a s akým výsledkom. Naviac si program ku každému
zahájeniu, ktoré v minulosti použil, ukladá získané skúsenosti a snaží
sa poučiť zo svojich víťazstiev aj prehier.
Knižnici zahájenia sa tiež hovorí „strom“ podľa toho, ako sa jednotlivé
varianty zahájenia vetvia na mnoho ďalších podvariánt podobne ako
vetvy stromu. Význam jednotlivých stĺpcov je nasledujúci:
-
-
-
Tahy – výpis ťahov. Niekedy sa tu objaví ťah označený šedou
farbou, čo znamená, že sa jedná o ťah, ktorý nebol nikdy
zahraný, ale vedie do inej pozície obsiahnutej v niektorej inej
variante.
N (počet her) – celkový počet hier, ktoré viedli k danej pozícii.
Pod tým sa udáva počet hier, v ktorých bol príslušný ťah
zahraný (vľavo).
% - percento úspešnosti dosiahnuté po zahraní príslušného
ťahu, vždy z pohľadu strany, ktorá ťah zahrala.
Av: Priemerné ELO hráčov, ktorí v minulosti použili príslušný
ťah.
Perf : kvalita príslušného ťahu v ELO. Jedná sa o hodnotu,
ktorú by hráč dosiahol, keby tento ťah zahral vo fiktívnom
turnaji vo všetkých partiách.
Váha: Hodnotenie pripojené ku každému ťahu určujúce
pravdepodobnosť toho, že ťah v partii bude použitý. Hodnota
sa pohybuje v rozmedzí od –125 do +125. Váhu je možné
ručne zmeniť, a to kliknutím pravého tlačítka myši a zvolením
položky „Změnit váhu“.
Prob a [%]: Prvá hodnota udáva čisto štatistickú pravdepodobnosť
zahrania príslušného ťahu, získaná z celkového počtu
zahraní tohoto ťahu a výsledku partií obsiahnutých v knižnici
zahájenia.
33
Na spodnej časti Okna zahájenia sa nachádza percentuálne
vyjadrenie víťazstiev, prehier a remíz, ktoré boli dosiahnuté pomocou
zvýrazneného ťahu.
Aby ste mali možnosť túto knižnicu editovať, doporučujeme
prekopírovať si ju na pevný disk – menu Upravit / Knihovna zahájení
/ Kopírovat knihovnu na pevný disk.
Ako sa pohybovať v strome knižnice:
-
34
-
Lištu posuniete nahor/dole príslušnými kurzorovými šípkami
(nahoru/dolů).
K prechádzaniu medzi ťahmi používajte šípky vľavo/vpravo.
Ľavým tlačítkom sa posuniete na nasledujúci ťah v aktuálnej
variante partie.
Komentár (notáciu) k ťahu vložíte pravým tlačítkom myši
a voľbou „Vložit notaci“ z ponuky.
V rovnakej ponuke sa nachádza aj funkcia, ktorou vylúčite tento
ťah z turnajových hier. Ťah následne sčervenie. Rovnakým
spôsobom ťah opäť povolíte.
Okno knižnice otvoríte/zatvoríte klávesou F11.
Farebné označenie ťahov:
- čierne ťahy – také, ktoré program zahrá, pokiaľ budú mať
na turnajoch štatisticky dobré výsledky.
- zelené – tieto program použije bez ohľadu na ich štatistickú
úspešnosť
- červené – tieto ťahy nikdy nepoužije bez ohľadu na ich
úspešnosť (nemusí vyhovovať štýlu, akým daný engine hrá)
Ak kliknete pravým tlačítkom na nejaký ťah, môžete zmeniť jeho status
– napr. ho zaradiť do skupiny nehrateľných (červených), hlavných
ťahov (zelených), zmazať ťah apod.
Nastavenie knižnice zahájenia
V menu Nástroje / Možnosti knihovny zahájení.
-
-
-
Použít knihovnu – určuje, či pri hre používať knižnicu
zahájenia.
Turnajová knihovna - zakazuje hrať počítaču ťahy, ktoré boli
vylúčené z turnajových partií. Ak je táto položka vypnutá, tak
s takým ťahom počítač občas príde.
Minimum partií - udáva, koľko hier musí byť minimálne
k dispozícii k zahraniu určitého ťahu.
Až do tahu - označuje, dokedy má zahájenie zostať uložené
v knižnici.
Šířka repertoáru - definuje, ktoré ťahy bude počítač vyberať:
len ten s najvyšším štatistickým ohodnotením, alebo aj málo
používané (neobvyklé) ťahy (nastavenie posuvníka vpravo =
rozmanitý).
Vliv učení - určuje, akú veľkú úlohu pri výbere (použití) ťahu
hrá jeho váha (viď okno knižnice zahájenia) (posuvník vpravo
= maximálny).
Rychlost učení - určuje, ako veľmi sa mení váha podľa výsledkov
jednotlivých hier (inými slovami ako rýchlo sa program učí, čo
nemusí byť dobré, pokiaľ program vychádza z príliš malého
počtu hier) (posuvník vpravo = maximálna).
Optimalizace - vráti posledné tri parametre na ich pôvodné
hodnoty, aby sa dosiahla optimálna herná sila.
Normální - je vhodné pre neformálne hry.
Handicapová - je pre hry s nastavenými handicapmi.
35
Ak kliknete pravým tlačítkom do okna knižnice, objavia sa ďalšie
možnosti:
-
36
-
Hledat partie - zobrazí zoznam všetkých partií, v ktorých sa
objavila aktuálna pozícia na šachovnici.
Prořezat strom - odstráni ťahy, ktoré boli zahrané len
v niekoľkých málo partiách.
Odstranit záložky - odstráni všetky symboly hodnotenia, ktoré
nabádajú alebo odrádzajú program, aby určité zahájenie
použil.
Umožnit přidávání tahů - dovoľuje pridať do stromu ťah a to
tak, že ho zahráte na šachovnici.
Vlastnosti - umožňujú nastaviť niekoľko položiek, ako napr.
nezahrané transpozície ťahov (ťahy, ktoré neboli v partii zatiaľ
zahrané, ale vedú do iných už známych pozícií) a spätné ťahy
(ťahy, ktoré vedú do iných pozícií).
Zavřít - zatvorí okno zahájenia (knižnica však zostane aktívna).
Okno obnovíte voľbou Okno / Panely / Knihovna zahájení
alebo stisnutím kláves Ctrl+Alt+B.
Tlač
V podmenu Soubor / Tisk (Tlač) nájdete možnosti tisk aktuální
partie, diagramu (aktuální pozice na šachovnici) a grafu hodnocení.
Než sa začne tlačiť, objaví sa náhľad stránky, kde si môžete zmeniť
font, upraviť tlač diagramov (čiernobiely alebo presne taký ako na
obrazovke) apod.
Hra na šachovom serveri
Playchess.com je veľký internetový server, na ktorom prebiehajú
súperenia šachistov z celého sveta čo samozrejme vyžaduje funkčné
pripojenie na internet). Funkcie serveru sa stále vylepšujú a rozširujú.
Pri prihlásení uvidíte vždy v okne naľavo správu o aktuálnych zmenách
alebo novinkách. Rovnako tak aktualizácia programu Fritz prebieha
cez tento server.
Pokiaľ chcete plnohodnotne využívať hru po internete, musíte sa
zaregistrovať a k tomu budete potrebovať sériové číslo, ktoré sa
štandardne s programom nedodáva. V takom prípade kontaktujte
firmu TopCD a nechajte si sériové číslo zaslať. Bez registrácie sa
smiete pripojiť len ako hosť (guest).
A ako sa na server prihlásite? V úvodnom okne programu Fritz kliknite
na nápis“Playchess.com” a presuniete sa do prihlasovacieho okna
servera, kde sa môžete zalogovať pod svojím užívateľským menom
(prípadne si zdarma založiť nový účet).
Prihlásenie na server
Na šachový server sa dá prihlásiť ako hosť alebo registrovaný užívateľ
(pod vlastným menom a heslom) – vyplníte užívateľské meno a heslo.
Hosť má na servere veľmi obmedzené práva a preto by ste nemali
dlho otáľať a založiť si vlastný účet právoplatného člena. K tomu slúži
tlačítko Vytvořit nový účet.
37
Pri založení nového účtu vyplníte niekoľko kolóniek:
-
-
-
38
-
Unikátní jméno - musí sa jednať o unikátnu prezývku (alebo
meno), pod ktorou budete na servere vystupovať a ktorá
nesmie kolidovať s menom iného hráča. Dobre si to rozmyslite,
pretože je to jedna z vecí, ktoré nie je možné zmeniť.
E-mail – na uvedený e-mail sa posiela heslo, pokiaľ ho
zabudnete. Tiež slúži ako poistka proti zneužitiu servera. Účty
bez emailovaj adresy budú považované za prechodné a po
čase zrušené.
Jméno a příjmení (Meno a priezvisko)
Změnit svůj obrázek/foto (Zmeniť svoj obrázok/foto)
Najít souřadnice – tu si vyberiete mesto a štát, odkiaľ
pochádzate. K menu každého hráča sa prideľuje vlajka
štátu. Podľa voľby mesta sa automaticky vyplnia i zemepisné
súradnice, takže keď sa prihlásite, poznačí si vás server na
mape sveta presne na tom mieste, odkiaľ sa pripojujete.
Hodnocení a osobní data - dobrovoľné údaje, ale nevyhnutné,
pokiaľ chcete, aby sa vaše meno objavilo v niektorých
špeciálnych zoznamoch (najlepší juniori, ženy, seniori apod.).
Osobní informace - záujmy, záľuby, ai. osobné informácie.
Heslo – program je možné nastaviť tak, aby si heslo pamätal,
takže akonáhle pri ďalšom prihlásení zadáte meno účtu, vyplní
vám kolónku heslo automaticky a vy len stisnete OK. Keď
heslo zabudnete, tlačítkem „Nápovědu k heslu“ si ho odošlete
na váš email.
Po dokončení registrácie získate všetky privilégiá právoplatného
člena a pripojíte sa na server jedným kliknutím myši. Všetky osobné
dáta, vrátane hesla, je možné kedykoľvek zmeniť.
Hlavná obrazovka servera
Hlavná obrazovka servera Playchess vyzerá na prvý pohľad ako
prehľad návštevníkov servera. A tiež to tak je - zoznam návštevníkov
miestnosti, v ktorej sa práve nachádzate. Na ľavej strane obrazovky
si prečítate mená prítomných užívateľov. Záložkami v hornej časti
zoznamu si sprístupníte rôzne informácie a aktivity. Záložka Hráči
napr. odkazuje na zoznam všetkých návštevníkov, ktorí sú prítomní
v danej miestnosti. Celý výpis je možné triediť podľa mena, hodnotenia,
titulov, stavu atď., stačí len kliknúť na hlavičku príslušného stĺpca.
Okno s informáciami o šachistovi (obrázok, hodnotenie, zemepisnú
polohu) vyvoláte kliknutím pravého tlačítka na meno hráča. Na
záložke Partie sa zase dozviete, aké partie sa v miestnosti práve
hrajú a ktoré sa nedávno dohrali. Dvojklikom na partiu vstúpite do
okna šachovnice a môžete sa pozerať.
Pravá horná časť obrazovky je venovaná komunikácii medzi
hráčmi, tzv. chatu. V okne vpravo dole získate prehľad o všetkých
miestnostiach založených na servere – do miestnosti vstúpite jedným
kliknutím myši. Dole pod zoznamom hráčov sa nachádzajú tzv. výzvy
(viď nižšie).
Poznámka – v hlavnej miestnosti servera je hra počítačov striktne
zakázaná. K hre proti počítaču slúži špeciálna miestnosť zvaná
„Computers Allowed“. Podvádzanie bude potrestané stratou vášho
konta.
Výzvy
Ktoréhokoľvek pripojeného hráča, ktorý práve nehrá, môžete vyzvať
na súboj, stačí kliknúť na tlačítko „Vyzvat“ (alebo poklepať na jeho
meno). Ešte lepšia možnosť spočíva v tom, že pošlete všeobecnú
pozvánku k hre všetkým ľuďom v miestnosti. Inými slovami im
oznámite, že hľadáte súpera. V nasledujúcom dialógovom okne
navrhnete súperovi časový limit, požiadate ho o biele alebo čierne
figúry atď. Tlačítko „Vyzyvatel pošle partii“ je určené k tomu, aby ste
39
mohli zohrať partiu od určitej pozície alebo dohrali odloženú partiu proste súperovi pošlete rozohranú hru, v ktorej budete pokračovať.
Keď budete počuť jasný zvuk virblu, znamená to, že niekto vyzval
vás. V okne „Výzvy“ sa objaví meno vyzývateľa a vy môžete posúdiť,
aké vám ponúka podmienky, pozriete si jeho hodnotenie atď. Výzvu
môžete prijať, zamietnuť alebo zmeniť (to jest navrhnúť podmienky).
Najbežnejšou možnosťou je ponúknuť súperovi bodovanú partiu. Tzn.
že výsledok partie sa započíta a zaznamená do vášho hodnotenia
podľa platného systému Elo. Existujú tri rôzne hodnotenia - jedno pre
super bleskovky (3 minúty na celú hru), druhé pre tradičné bleskovky
(5 až 15 minút) a tretie pre vážne partie.
40
Tlačítko „Najít soupeře“ odosiela všeobecnú výzvu každému, kto
je práve dostupný. Je to asi najúčinnejší spôsob, ako nájsť súpera.
Všeobecná výzva sa označuje čiernou šípkou, priama výzva
červenou.
Ak sa nechcete preberať kopou výziev k partiám, ktoré vás napr.
nebavia, pohrajte sa s nastavením Filtra výziev. Ten slúži k tomu, aby
si šachista nadefinoval podmienky partie, aké mu vyhovujú
a aké je ochotný akceptovať, napr. časový limit, Elo protivníka
a pod. Výzvy, ktoré týmto požiadavkám nevyhovujú, budú automaticky
zamietnuté.
„Pauza“ zvádza k tomu si myslieť, že sa tým pozastaví hra ako taká.
Nie je to tak. Touto položkou len zakážete, aby vás mohol ktokoľvek
vyzvať. Môžete kľudne navštíviť ľubovoľnú miestnosť, bez toho aby
na vás vyskočila akákoľvek priama výzva. V okne výziev sa objavia
len všeobecné výzvy. Prirodzene ani vám program nedovolí vyzvať
tých hráčov, ktorí si tiež zaškrtli pauzu.
Poznámka: ak kliknete na prichádzajúcu výzvu, program vám ukáže,
ako by sa vaše hodnotenie zmenilo v prípade výhry, prehry či remízy
a naviac časové oneskorenie pripojenia tohoto hráča.
Hranie na servere
Partie zohraná na servere sa podobá normálnej partii proti počítaču.
Líši sa len v niekoľkých bodoch:
-
-
Nemôžete vracať ťahy.
Vaše partie sú verejné, môžu ich sledovať aj ostatní návštevníci.
Počet divákov sa vypisuje v okne „Publikum“.
Behom partie je dovolené používať niektoré špeciálne techniky,
ako zadávanie ťahu jedným kliknutím, pokladanie (v dobe,
kedy premýšľa súper podržíte svoju figúru nad zamýšľaným
miestom a akonáhle budete na ťahu, položíte ju na šachovnicu)
a „predťahy“.
Fritz vám zabráni pomáhať si zapnutím analytických alebo
iných funkcií počítača.
Čo sa týka špecifických funkcií spojených s hraním po sieti, zmienime
sa o týchto:
-
Vzdát se - ak je vaša pozícia beznádejná, skráťte to
a nestrácajte čas márnou námahou.
- Potlesk - áno, potleskom vyjadríte vášmu súperovi uznanie
za predvedenú hru. Server sleduje počet potleskov, pretože
zvyšujú spoločenské postavenie hráč.
- Požadovat výhru při odpojení - pokiaľ sa váš súper na dlhšiu
dobu odpojí, pomocou tohoto tlačítka vznesiete nárok na
výhru.
- Nabídnout odvetu - najlepší spôsob, ako okamžite zahájiť
ďalšiu partiu. Prehodíte si so súperom strany.
- Analýza - slúži ku spoločnej analýze partie medzi vami a vaším
protivníkom. Hovorí sa tomu analýza „post mortem“.
- Ping soupeře - pošlete ping na súpera a zistíte časové
oneskorenie jeho internetového pripojenia.
Partie sa automaticky ukladá do databázy „Autosave“ v složke My
Documents/ChessBase. Pokiaľ ju chcete uložiť manuálne, musíte
najskôr odpojiť pripojenie (menu Partie alebo Ctrl + U), potom hru
uložiť (Ctrl + S) a zase sa pripojiť (menu Partie).
41
Kibicovanie
Termín „kibicovat“ znamená sledovať priebeh cudzej partie. Na
šachovom servere to nie je nič ojedinelého, ale naprosto bežný spôsob,
ako sa prípadne niečomu priučiť od skúsenejších. Pokiaľ poklepete
na niektorú partiu zo zoznamu, otvorí sa okno so šachovnicou, do
ktorého sa načítajú dáta o priebehu partie. Partiu môžete sledovať
v kľude alebo preberať prevedené ťahy s ostatnými divákmi. Ďalšou
možnosťou je zapnúť šachový engine (v menu Engine či klávesmi
Alt+F2) a nechať ho analyzovať aktuálnu pozíciu. Ak chcete pohnúť
figúrou na šachovnici, musíte najskôr odpojiť prenos v menu „Partie“
a potom sa zase pripojiť. Odpojenie prenosu znamená, že máte plnú
kontrolu nad šachovnicou a programom, ale partia ďalej nepokračuje,
server ju nebude aktualizovať, pokiaľ prenos opäť nepripojíte.
42
Chat
Vo všetkých miestnostiach sa dá hovoriť s ich návštevníkmi. Kliknite
na meno človeka, s ktorým chcete hovoriť, napíšte text a klávesou
Enter ho odošlite. V chate neexistuje zalamovanie textu, na každú
správu máte vyhradený jeden riadok. Ak chcete správu poslať
viacerým ľuďom, podržte klávesu Ctrl a označte kliknutím viac hráčov,
tým potom začnete normálne písať.
E-mail
Na servere Playchess beží vlastná emailová služba, ktorá umožňuje
posielať správy iným užívateľom. Pokiaľ nie sú práve prítomní,
prečítajú si ju, akonáhle sa na server pripoja. K prístupu k tejto službe
slúžia záložky Příchozí pošta a Odeslaná pošta na hornej lište okna
chatu.
Dukáty
Na servere Playchess je možné prevádzať niekoľko peňažných
prevodov. Patria medzi ne napr. platba za účasť na určitých
simultánkach alebo platba za súkromné lekcie dávané niektorým
veľmajstrom.
Dukáty predstavujú menu servera Playchess. Získate ich dvomi
spôsobmi - buď ich nakúpite v obchode ChessBase alebo si ich
zarobíte na iných hráčoch. Niektoré turnaje alebo samostatné hry
sa hrajú práve o miestnu menu – dukáty. V menu Upravit / Platby /
Zobrazit účet si pozriete, koľko máte na konte dukátov a koľko ste ich
zatiaľ získali. Položkou Upravit / Platby / Zaplatit hráči zaplatíte
v dukátoch hráčovi, ktorého vyberiete zo zoznamu.
Chess Media System
Chess Media System predstavuje obdobu systému „TV vysielanie po
internete“ zameraného na komentované šachové partie. Pozostáva
pritom z dvoch častí - hráč jednak sleduje videosekvenciu, kde
niektorý známy šachista alebo učiteľ šachu komentuje danú partiu
a súbežne s tým mu program prehráva partiu na šachovnici. A nielen
to, poznámky učiteľa sa neobmedzujú len na hovorené slovo, ale
zobrazujú sa priamo na šachovnici v podobe farebných šípok a polí,
čím prehľadne demonštrujú zámery bieleho alebo čierneho alebo
označujú chyby, ktorých sa dopustili. Výučba šachu nebola ešte nikdy
taká atraktívna.
Rádio ChessBase (alebo TV ChessBase) štandardne vysiela
v miestnostiach „Broadcasts“, „Training and Teaching” alebo “Chess
Media System” (predovšetkým táto miestnosť je doslova nabitá
zaujímavými lekciami). Otvoríte si zoznam hier. Súbory sa prehrávajú
ako streamované video, takže si ich nemôžete uložiť na pevný disk.
Ak si službu zaplatíte (v dukátoch), môžete jedno video sledovať 24
hodín denne. Okno „Chess Media“ otvoríte/zatvoríte v menu Okno
- Panely - Chess Media.
43
Dodatky
Tento program obsahuje mnoho funkcií, ktoré pochádzajú
z šachového databázového programu ChessBase, ktorý patrí medzi
štandardné nástroje najlepších šachistov sveta. Fritz vie načítať a
zapisovať databázu vo všetkých formátoch podporovaných firmou
ChessBase, vrátane starého CBF, medzinárodný formát PGN, formáty
multimédií CBH a archívov CBV. Pri kopírovaní medzi databázami
v rôznych formátoch ich automaticky skonvertuje. Ďalej využíva
systém ChessBase, ktorý ponúka aj začiatočníkom na celom svete
možnosť nazrieť do partií zohraných na veľkých turnajoch
a učiť
sa z multimediálnych lekcií známych šachových majstrov vrátane
Garryho Kasparova alebo Viktora Korčnoja.
44
Fritz naviac podporuje aj externé šachové periférie ako DG šachovnica
apod., ktoré sa pripojujú na sériový port PC. Nastavenie týchto
periférií sa prevádza v menu Nástroje / Připojit hardware.
V menu Engine / Šachový benchmark spustíte externý program
(v angličtine), ktorý vám spočíta, aký výkon dosahuje váš počítač pri
prepočítavaní šachových pozícií.
Viac podrobností o všetkých funkciách Fritza sa dozviete priamo
v nápovede programu.
Technická podpora
Zárukou maximálnej spoľahlivosti hier TopCD je tiež dôkladný
betatesting. Každá hra je pred svojim vydaním testovaná na niekoľkých
počítačových zostavách s rôznymi systémami. Pokiaľ sa Vám bude
hra chovať nekorektne ( počítač zamrzne, zlé zobrazovanie textúr,
chybové hlášky a pod.), navštívte prosím naše internetové stránky
www.topcd.cz sekcia POMOC,
kde sa nachádzajú návrhy riešenia prípadných problémov. Tieto
stránky sú pravidelne aktualizované a okrem návrhov riešenia
prípadných problémov tu nájdete aktuálne patche, jednotlivé CD
kľúče a tiež obsiahlu kapitolu riešenia najčastejších dotazov. Než sa
na oddelení technickej podpory obrátite, odporúčame najprv navštíviť
práve tieto stránky.
Tu uvádzame niekoľko tipov, ktoré predlžujú životnosť počítača
a stabilitu operačného systému:
Správa počítača
1. nepretaktovaný procesor
2. aktualizované verzie ovládačov hardwarového vybavenia (základná
doska, grafická a zvuková karta a pod.)
3. aktualizované verzie operačného systému zo stránok Windows
update
4. aktualizované verzie rozhrania DirectX
Behom inštalácie sa uistite že:
5. inštalácia programu prebieha s príslušnými administrátorskými
právami (Windows 2000, XP)
6. máte deaktivovaný antivírový program a vypnuté všetky nepotrebné
aplikácie (MP3 prehrávač, diaľkové ovládanie TV tuneru a pod.)
7. program nespúšťajte na prenosnom počítači/notebooku/laptope;
tieto systémy nie sú primárne určené ku spúšťaniu hier
a multimediálnych programov
8. Vaše PC nie je nakazené vírom
45
Pokiaľ sa Vám hru napriek tomu nepodarí správne nainštalovať alebo
spustiť, obráťte sa na naše Oddelenie technickej podpory:
US - ACTION, s.r.o.
TopCD
Plzeňská 466/359
724 00 Ostrava 24
email: [email protected]
Aby sme Vám mohli poradiť, ako hru správne spustiť a inštalovať, do
emailu nezabudnite pripísať nasledujúce informácie:
1. konfigurácia vášho PC; ide predovšetkým o:
a) procesor b) pamäť c) grafickú kartu
2. operačný systém vrátane verzie Service Packu
3. presný popis toho, ako sa Vám program chová
46
Pokiaľ nemáte prístup k internetu alebo sa vám nepodarí na
stránkach technickej pomoci prípadný problém vyriešiť, oddelenie
technickej podpory môžete kontaktovať tiež na telefónnom čísle
+420 596 762 615 (po – pia 9 – 16). Rovnako ako do emailu si prosím
pripravte informácie ohľadne konfigurácie vášho počítača.
Česká lokalizácia
TopCD
Vedúci projektu
Robert Major
Preklad
Aleš Kopřiva
Betatest
Aleš Kopřiva
Robert Major
DTP
Tereza Pravdová
Inštalátor
Martin Kocourek
Hru v ČR vydává a distribuuje:
US - ACTION s.r.o.
Plzeňská 466/359, 724 00 Ostrava
Internet: http://www.topcd.cz – E-mail: [email protected]
Vyvinul: ChessBase
Fritz 9 © 2006 ChessBase
Fritz 9 © 2006 US - ACTION, s. r. o.
ChessBase a logo ChessBase jsou registrované obchodní známky společnosti ChessBase.
Ostatní loga a obchodní známky jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.
Nepovolené kopírování, pronajímání, půjčování,
veřejné provozování a šíření je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Použití je dáno souhlasem s licenční smlouvou.
47
Download

C H E S S - TOPCD.cz