PORTRÉT RADOVAN ČEREVKA
Mgr. art Radovan Čerevka ArtD.
Nar. 1980 v Košiciach, Československo
zakladajúci člen umeleckej skupiny Kassaboys (od 2006)
www.cerevka.com
Štúdiá:
od r. 2009
Odborný asistent v Ateliéri slobodnej kreativity 3D (Prof. Juraj Bartusz, akad.
sochár), Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení TU Košice
2007/2011 Interné doktorandské štúdium na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave
2006/2007 Odborný asistent v Ateliéri audiovizuálnej tvorby Michala Murina, Katedra
intermediálnej a audiovizuálnej tvorby AKU, Banská Bystrica
2003/2004 Dvojsemestrálna stáž na AVU v Prahe,
Ateliér Nové média 2 – škola Veroniky Bromovej
1999 – 2006 Ateliér slobodnej kreativity 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. sochár, KVUaI FU
TU Košice
1994 – 1998 Škola úžitkového výtvarníctva, kameňosochárstvo, Košice, Slovensko
Ocenenia, štipendiá a rezidenčné pobyty:
2013 / Víťaz Ceny Oskára Čepana, Bratislava, Slovensko
2012 / K.A.I.R, rezidencia, Halle 14, Lipsko, Nemecko
2011 / Hlavná cena: Trienále – súčasná slovenská grafika, Stredoslovenská galéria, Banská
Bystrica
2008 / Urban Impact – 1. miesto, site specific projektov súťaž EHMK 2013, Košice
2007 / 3-mesačná rezidencia a štipendium Višegrádskeho fondu
Klatovy/Klenová, Česká republika
2007 / 3-mesačné štipendium FVÚ
2006 / Start point, Galerie Klatovy/Klenová, Česká republika
2005 / Finalista Ceny Oskára Čepana, Bratislava, Slovensko
Cena Egoart, cena sympatie, Praha, Česká republika
80
profil 3´13
Samostatné výstavy:
2013 / Expowarland, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko
2012 / Cave, Meet factory, Praha, Česká republika
Optical stories from distand lands (s Janou Duchoňovou), Halle 14, Lipsko, Nemecko
Infowarland, Dom umenia, Brno, Česká republika
2011 / Home woodoo crisis, Hotdock Gallery, Bratislava, Slovensko
2010 / Home woodoo crisis, Východoslovenská galéria Košice, Slovensko
Home woodoo crisis, Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko
2009 / Iranian Complex, Open Gallery, Bratislava, Slovensko
2008 / Iranian Complex, Nod Gallery, Praha, Česká republika
Iranian Complex, Galerie Klatovy/Klenová, Česká republika
2007 / Reutersdráma, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko
2005 / Čo je doma, to sa počíta, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko
Sector Séparé, Galéria Hit, Bratislava, Slovensko
2004 / Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, (spolu s Máriom Chromým), Galéria Jelení,
Praha, Česká republika
Skupinové výstavy:
2013 / La Nuit de I´Instant, La Cisterne du Panier, Marseille, Francúzsko
2012 / Krv, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko
Benin Biennale, Take take take and?, Cotonou, Benin
„Would you like to play another game?“, festival 4+4 dny v pohybu, Casino-Pařížská,
Praha, Česká republika
2012 / In your Backyards, Werkschau, Halle 12, Spinnerei, Lipsko, Nemecko
Middle East Europe, DOX – centrum súčasného umenia, Praha, Česká republika
Lovci v raji, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko
Papier cole, Východoslovenská galéria, Košice, Slovensko
PORTRÉT
81
2011 / Nulté roky, Dom umenia, Bratislava, Slovensko
Súčasná slovenská grafika, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
Bez zbytočných rečí, Nitrianska Galéria, Nitra, Slovensko
Motion of the Nation, Gallery V.M.21, Rím, Taliansko
2010 / TransArt communication, festival súčasného umenia, Komárno, Slovensko
Nueva fotografia eslovaca, Centro dela imagen, Mexico
Nenápadné médium, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovensko
Nenápadné médium, Východoslovenská galéria Košice, Slovensko
New slovak photography, Arzenberger Gallery, Viedeň, Rakúsko
2009 / New slovak photography, SDF, Bratislava, Slovensko
Donumenta 2009, Kunstforum – Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Nemecko
Skúter Bienále 2, bienále mladého umenia, GJK Trnava, Slovensko
Prague Biennale 4, Karlínske haly, Praha, Česká republika
Rodinná pohoda, MV ČR, Praha, Česká republika
2008 / Slovenský obraz (Antiobraz), (SNG), Jazdiareň Pražského hradu, Praha,
Česká republika
Gallery by night, Studio gallery, Budapešť, Maďarsko
Nová slovenská fotografia, VAM Design Centre, Budapešť, Maďarsko
Petites histoires, Apollonia-centrum súčasného umenia, Strassburg, Francúzsko
East of eden, Karlin studios, Praha, Česká republika
Borderers / Ľudia z hraničných zón, Medium Gallery, Bratislava, Slovensko
2007 / Agorafolly, De Elektriciteitscentrale – Európske centrum súčasného umenia, Brusel,
Belgicko
Make it up, Gallery GAVU, Praha, Česká republika
Rovnosť príležitostí, Open Gallery, Bratislava, Slovensko, C2C, Praha, Česká republika
Socha a objekt, GMB, Bratislava, Slovensko
Regime, Trafo Gallery, Praha, Česká republika
East of Eden, Space Gallery, Bratislava, Slovensko
Sieť, Billboart Gallery Europe, Bratislava, Košice, Slovensko
Proti všetkým, Bastart Gallery, Bratislava, Slovensko
Ne-moc sub-dominancia, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Slovensko
2006 / Nová generácia, PGU, Žilina, Slovensko
WAZZUP?, mesiac fotografie, Fotogalerie Wien, Rakúsko
Hrach o stenu hádzať, Stanica Žilina-Zárečie, Slovensko
Czechpoint, festival politického umenia, Nod Gallery Roxy, Praha, Česká republika
Shadows of Humor, (Wroclaw, Bielsko Biala, Moscow), BWA Bielsko Biala,
Poľsko, Mars Gallery Moscow, Ruská federácia
Sochárska tvorba mladých, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko
Shadows of Humor, Galeria sztuki, Wroclaw, Poľsko
Start point prize, prehliadka najlepších diplomových prác európskych výtvarných
akadémií, Zámok Klenová, Galerie Klatovy, Česká republika
Zlínsky salón mladých, Krajská galerie ve Zlíne, Česká republika
The Gates from Europa, Múzeum moderného umenia, Saint Étienne, Francúzsko
Chlap, hrdina, duch, stroj, prehliadka mužského umenia,
Galéria Médium, Bratislava, Slovensko
Stop násiliu na ženách, výstava súčasného umenia Amnesty International, stanica
metra Florenc, Praha, Česká republika
Cena Jindřicha Chalupeckého & cena pre mladých umelcov, Slovensko,
Srbsko a Čierna hora, Kosovo, Macedónsko, Chorvátsko, Albánsko,
Galerie města Praha, Česká republika
2005 / Videoart from Košice, Centrum súčasného umenia, Kišinev, Moldavsko
Stop násiliu na ženách, výstava súčasného umenia Amnesty International,
Bratislava, Slovensko
Cena Oskára Čepana, GMB, Pálffyho palác,
Cena Egoart, Nod Gallery Roxy, Praha, Česká republika
Heroes & Brothers, Billboart Gallery Europe, Bratislava
Prieskumy 2, Považská galéria umenia, Žilina, Slovensko
82
profil 3´13
Radovan Čerevka: Rug Hills, 2010, inštalácia, mdf, akryl, pvc, perzské a afgánské koberce atď. 5,5 x 5 m
Skart.sk, Kunstverein Heilbronn, Nemecko
2004 / Konzum, Galéria Půda, Jihlava, Česká republika
Velký bazar, hromadná výstava v priestoroch starého second handu, Praha,
Česká republika
Fresh, školská výstava, Múzeum Vojtecha Löfflera, Slovensko
Spring, workshop, Squat Exist, Plzeň, Česká republika
East Slovak Art, AM180 Utopia, Praha, Česká republika
Znásilnený podvědomí, ilegálna akcia, pražské metro, Česká republika
Memory Stick, výstava ateliéru Nové média 2, Divadlo komedie, Praha,
Česká republika
2003 / Winter, workshop, Squat Exist, Plzeň, Česká republika
Pal fiction, festival videoartu, Artfactory Gallery, Praha, Česká republika
Avantgarda 2003, Mestská galéria, Rimavská Sobota, Slovensko
Skupinová výstava KVUaI v ateliéri maľby doc. Vladimíra Skrepla, AVU Praha,
Česká republika
Prieskumy, výstava VŠVU Bratislava & KVUaI Košice, Považská galéria umenia,
Žilina, Slovensko
Snowboarding, festival videoartu, Buryzone Club, Bratislava, Slovensko
Vnímajúca socha, výstava pre námestie, Rimavská Sobota, Slovensko
PORTRÉT
83
Radovan Čerevka: Rug Hills, 2010, inštalácia, mdf, akryl, pvc, perzské a afgánské koberce atď. 5,5 x 5 m
84
profil 3´13
PORTRÉT
85
Lenka Kukurová
COLOSSI AND MINIATURES
Themes developed by Radovan Čerevka, this year´s winner of the Oskár Čepan
Award, transcend international borders, their range extends from Slovakia to
Russia and from Iran or Afghanistan (Reutersdrama, 2006-2007, Attack on Fallujah, Underground Smuggling in Gaza, Minimal Beslan, Iranian Complex, 2008, Home
Voodoo Crisis, 2010 – 2011, Cave, 2012). Čerevka is a kind of artistic reporter presenting global events through his materialised artistic ideas. His works cannot
be considered as evaluation probes to the problematic political issues. He comments from a distance and, his point of view is often not primarily represented
in the works. Although his works touch on political topics, only rarely do they
include a direct and open critical response. Instead, his works open up a range of
perspectives, in which the critical line can be emphasised, but also omitted. Most
of Čerevka´s artwork is not activist art and, he does not express a strong opinion
in them (as opposed to some works by the Kassaboys artistic group to which he
Oto Hudec: Corn Song / Kukuričná pieseň, 2012, video 8´23“, kukuričný chlieb, slúchadlá. Foto: autor
belongs
to).
86
profil 3´13
Lenka Kukurová
KOLOSY A MINIATÚRY
Témy, s ktorými vo svojej tvorbe pracuje Radovan Čerevka, prekračujú medzinárodné hranice, ich rozpätie siaha zo Slovenska do Ruska, k Iránu alebo Afganistanu. Čerevka je vlastne akýmsi umeleckým reportérom, ktorý sprostredkúva dianie vo svete prostredníctvom svojich zmaterializovaných umeleckých predstáv.
Ťažisko jeho tvorby spočíva v trojdimenzionálnych dielach – objektoch a inštaláciách, v ktorých často dochádza ku kombináciám mikro a makro mierky. Vytvára
tiež kresby, fotokoláže, digitálne printy a videá.
Radovan Čerevka sa na slovenskej výtvarnej scéne po prvýkrát výraznejšie presadil už ako študent Fakulty umení v Košiciach v roku 2005, keď sa stal finalistom
Ceny Oskára Čepana. Na výstave finalistov vtedy predstavil súbor diel tematizujúcich vojnu v Čečensku. Priestoru historickej galerijnej miestnosti dominovala
veľkorozmerná inštalácia Hmatateľný dôkaz, pozostávajúca z vojenského stanu,
Plain/Krajina,
2008
(18 iránskych
nukleárnych
a vojenských
iránskych
starovekých
pamiatok), 1 x 183 x 183
Oto Hudec: Corn
Song
/ Kukuričná
pieseň, 2012,
video 8´23“,komplexov,
kukuričný 18
chlieb,
slúchadlá.
Foto: autor
cm, sklo, satelitné fotografie
PORTRÉT
87
Pohľad do výstavy Iranian Complex v NOD Gallery, Praha, 2008. V popredí objekt Iránske jadro,
v pozadí objekt Útok na Irán
kde bola v tme umiestnená mapa Čečenska – neexistujúceho štátneho celku, so
zakomponovanými postavami vojakov. Objekty boli doplnené videom, v ktorom
ruské dievča túto mapu ohmatávalo a komentovalo. Už v tomto diele sa presadili
princípy, s akými autor pracuje kontinuálne – téma sprostredkovanej politickej
reality a veľká mierka realizácie. Charakteristickými sa stali aj ďalšie postupy jeho
tvorby prítomné už na tejto výstave: kombinácia malej a veľkej mierky sa uplatnila v diele Hromadný útok na molotov kokteil (2001 – 2002), požitie found footage
a privlastneného fotomateriálu z oblasti konfliktu sa objavilo vo videu Kaukazské
narodeniny (2005) a v sérii pohľadníc.
Pozoruhodným faktom je, že Čerevkove diela vznikajú väčšinou v rozsiahlejších cykloch a jednotlivé výstavy majú kvalitu istej príbehovosti. Výrazným
tematickým cyklom je súbor diel Reutersdráma (2006 – 2007), v ktorom začal
autor pracovať s infografikami agentúry Reuters. Cyklus obsahuje už pomerne
známe diela ako Útok na Falúdžu či Podzemné pašovanie v Gaze. Pri tvorbe diel
autor uplatnil modelársky princíp – infografiky poslúžili ako návody na zostavenie
situácie. Čerevku zaujíma oficiálne predkladaný model skutočnosti, z neho skladá
vlastnú trojdimenzionálnu verziu. V cykle Reutersdráma je pritom dôležitý fakt,
že autor nepracuje s priamym fotografickým materiálom, ale so simplifikovanou
verziou reality – grafickými nákresmi konfliktu. Kým v niektorých dielach využíva figúrky a miniatúrne repliky vecí, dielo Minimal Beslan je založené výlučne na
čistých geometrických tvaroch. Tlačovou agentúrou zjednodušenú verziu reality
autor znovu preparuje a sterilizuje. Výsledným efektom je úplné zbavenie emócií. Odstup je vyjadrený estetizovaním námetu, čo môže byť interpretované ako
88
profil 3´13
Radovan Čerevka: Minimal Beslan, 2007, mdf, polystyrén, sadra, akryl 322 x 280 x 36 cm
paralela nezainteresovaného prežívania spravodajstva predkladaného médiami.
Na druhej strane je možné chápať toto dielo aj ako kritiku spravodajstva, ktoré
vytvára „hygienickú podobu“ krvavých konfliktov. Na fiktívnosť mediálnej reality
upozorňuje najmä dielo Tak to bolo, kde je na školskej tabuli vedľa seba umiestnených niekoľko „hodnoverných“, no navzájom odlišných náčrtov tragédie v beslanskej škole.
V cykle diel Iranian Complex (2008) autor reagoval na záplavu informácií
sprostredkovaných zahraničným spravodajstvom o iránskych jadrových zariadeniach a zbraniach. Zo správ vyselektoval obrazové informácie a túto informačnú
zmes spracoval sochársky – vytvoril z nej objekty. Čerevka v cykle vystaval príbeh o príčine a možnom vyústení konfliktu. Z vizuálnych mediálnych informácií
vymodeloval jadro – primárnu časť problému: rysovacia doska s nákresmi a fotografiami iránskej balistickej rakety Shahab bola stelesnením hrozby, objekt Útok
na Irán v podobe prezentačného stola tvaru Pentagonu s nákresmi možných
útokov ilustroval možné vyústenie. Hoci Čerevka pracuje s témou vyhroteného
medzinárodného konfliktu, z jeho umeleckého spracovania nie je zrejmé, ktorú
stranu považuje za obeť a ktorá je v jeho očiach agresorom. Zozbierané informácie nie sú vyhodnotené, len nahromadené, autor vytvára akúsi skompilovanú
objektivitu, ktorá ostáva otázna.
Na rozdiel od ostatných diel z cyklu Iranian Complex, ktoré sú založené na
grafických informáciách, je dielo Plain zostavené z družicových fotografií povrchu
Iránu. V mriežke sa striedajú pôdorysné zábery na vojenské objekty s výškovými zábermi významných perzských miest a pamiatok. Forma mriežky odkazuje
PORTRÉT
89
Oto Hudec: Million Stars Hotel, 2007, akryl a olej na plátne 300 x 200 cm, videoprojekcia 10 min.,
10 reprodukcií kresieb 20 x 15 cm. Foto: Mariana Ribeiro
Radovan Čerevka: Tak to bolo, 2007, školská tabuľa, krieda, digitálna tlač
90
profil 3´13
Oto Hudec: Million Stars Hotel, 2007, akryl a olej na plátne 300 x 200 cm, videoprojekcia 10 min.,
10 reprodukcií kresieb 20 x 15 cm. Foto: Mariana Ribeiro
1 MAGID, Václav: Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět. Bludný kruh současného „politického umění“.
In: Kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy /nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 81 – 82.
2 http://fishisflying.blogspot.sk/2012/10/the-whale-world-sleepers.html, vyhľadané 2. 3. 2013.
PORTRÉT
91
k minimalistickému dielu Carla Andreho zostavenému z hliníkových a zinkových
dosiek a zachováva aj jeho rozmery. Čerevka rovnako ako Andre pracuje s „ľudovým“, bežne dostupným materiálom – v dnešnej situácii sú to informácie z internetu. Formálna redukcia na elementárnu geometriu môže evokovať paralelu k mediálnej redukcii vizuálnej reality, ale aj chladnú „racionalitu“ možného vojenského
konfliktu. Odkaz k minimalizmu je odkazom k americkému kontextu. Rozlišovacia
schopnosť recipientov nemôže na základe snímok zistiť, čo je vlastne zobrazené,
autor preto dielo dopĺňa popisom. Tento spôsob inštalácie nabáda prijímateľa
k obozretnosti vzhľadom na predkladané informácie. Na druhej strane je možné
dielo chápať ako pokus o vyváženie negatívneho obrazu Iránu v mediálnom spravodajstve – krajinu prezentovanú v úlohe agresora či vojenský cieľ autor predstavuje cez jej bohatú kultúrnu minulosť. Dielo Čerevka založil na investigatívnom
prístupe a vyhľadávaní pamiatok v okolí vojenských cieľov. Kým vyjadrenie sa
ku konfliktu ostáva v cykle mnohovrstevné a je viac komentárom k práci médií,
v tomto diele sa dostáva do popredia kritika podoby konfliktu.
K dielam Radovana Čerevku nemôžeme pristupovať ako k vyhodnocujúcim
sondám do problematických politických otázok. Vyjadruje sa z odstupu a jeho
názor často nie je v jeho tvorbe primárne čitateľný. Hoci sa jeho diela dotýkajú
politických tém, len zriedka v nich zaznieva priama a otvorená kritická reakcia.
Diela väčšmi otvárajú škálu perspektív, kde môže byť kritická línia akcentovaná,
ale aj opomenutá. Čerevkova tvorba nie je z prevažnej väčšiny aktivistická a nepodáva v nej vyhranený názor (na rozdiel od niektorých diel umeleckej skupiny
Kassaboys, v ktorej autor pôsobí). Tento prístup má svoje pozitíva, no i slabiny.
Pozitívom môže byť upriamenie pozornosti na samotnú manipulatívnu povahu
sprostredkovanej informácie, ktorá je umelecky spracovaná – diváci sú nútení konfrontovať sa s vlastnými predstavami o konkrétnej problematike, vnímať
vec z nadhľadu a možno aj prehodnocovať základy svojich teórií. Slabinou zas
môže byť neakcentovanie kritického obsahu v prípadoch, kde by to dielam vyslovene prospelo. Ambivalentnému čítaniu sa vymyká niekoľko diel, ktoré sa dotýkajú konkrétnych problémov: Čo je doma, to sa počíta (2005 – 2006) – násilie
na ženách, Černoch Čučo (2007) – podprahový rasizmus v spoločnosti, Halloween
in Central Europe (2007) – kampaň proti americkému radaru v Brdoch. Všetky tieto
diela boli súčasťou aktivistických výstav neziskových organizácií.
K dielam, ktoré by si zaslúžili kritickejšie vypointovanie, podľa môjho názoru
patrí Blokáda (2008). Ide o dosiaľ najmonumentálnejšiu, vizuálne i priestorovo
impresívnu Čerevkovu prácu, ktorú realizoval na námestí v Bruseli. V strede kruhového námestia stojacu sochu s fontánou umelec obkolesil plotom s ostnatým
drôtom, vytvoril okolo nej strážnu vežu a zátarasy vo forme vriec s pieskom. Ženská alegorická socha symbolizujúca zjednotenie Belgicka tak stojac na barikáde
tvorila stred kompozície, autor vložil soche do ruky bielu vlajku. Zatiaľ čo vybudovanie opevnenia v Bruseli v spojení so ženskou figúrou automaticky odkazuje
k medzinárodne kritizovanej téme „pevnosť Európa“ (Fortress Europe) a mohlo by
byť vyhraneným kritickým komentárom k reštriktívnej azylovej politike a k pretrvávajúcej xenofóbii, biela vlajka toto vyznenie problematizuje. Európa tu skôr
vystupuje ako obeť agresie prinútená k obrane a kapitulácii. Podľa autorových
92
profil 3´13
slov však čoskoro po dokončení diela niekto v noci bielu zástavu aj s rukou sochy
odstránil a dielo tak dostalo nový význam. Tento prípad ilustruje mnohovrstevné
čítanie Čerevkových diel, ktoré často závisí od pozície a názorových preferencií
diváka.
V cykle prác Home Woodoo Crisis (2010 – 2011) vytvoril Čerevka simulácie svetových katastrof, ktoré sú prenesené do domácnosti. Návodom sú opäť mediálne infografiky prepojené s vybavením domácnosti. V strede obývačky vyrastá
podzemný vojenský komplex s tajnými chodbami ukrývajúci sa pod kobercami,
v kúpeľni vzniká vo vani tsunami, kypiaci hrniec v kuchyni vyvolá výbuch sopky
a žmýkanie práčky spôsobí zemetrasenie. Bezpečie domova je tu konfrontované so živelnými pohromami, pričom hranica medzi týmito dvoma svetmi je priepustná a nezávislá od prianí jednotlivca. Autor opäť využil infografiky, ktoré sú
súčasťou spravodajstva, no tentoraz zakomponoval aj prvky reality, čo vytvorilo
dynamické napätie celku inštalácie. Ručne tkané afganské koberce s vojenskými
motívmi použité v inštalácii Rug Hills ukrývajú modely skrýše teroristov v afganskom pohorí Tora Bora. Modely tunelov sú vytvorené na základe viacerých navzájom odlišných infografík, ich kombinácia zdôrazňuje špekulatívnosť tendenčných
správ. Hodnovernou správou o oblasti sú autentické koberce s vojnovými motívmi, v ktorých sa odráža skúsenosť generácií rodín žijúcich vo vojnovom konflikte.
Kolosálna hora prikrytá pôvodnými afganskými a perzskými kobercami je tiež
súčasťou monumentálnej inštalácie Cave (2012). Hora s jaskyňou je kobercom
prepojená s pracovným stolom, kde ležia biele rukavice. Stôl je miesto pre konštruktéra/ku, inžiniera/ku či zostavovateľa/ku reality. Na stole je umiestnených
niekoľko modelárskych setov, z nich sú poskladaní miniatúrni americkí a nemeckí vojaci vydávajúci sa na dobrodružnú výpravu do hĺbky neznámeho teritória.
Stavebnice pritom na stole tvoria akúsi továreň produkujúcu ľudský materiál.
Konfrontácia kolosu a miniatúr bola v tomto prípade ešte doplnená kinetickým
efektom – z hĺbky objektu bol v časových intervaloch cez ventilátory vypúšťaný
dym. V tomto diele autor neodkazuje ku konkrétnej politickej skutočnosti, vytvára príbeh o hrdinstve, nebezpečenstve, osamelosti, zároveň je tu výraznejšie ako
v iných dielach akcentovaný motív hry, no opäť sa tu objavuje aj téma manipulácie.
V jednom z posledných diel sa Čerevka pustil do komponovania mechanizmu
založeného na vizuálnom, pohybovom a hudobnom efekte. V diele je badateľný
posun k interaktivite, ktorá sa doposiaľ v umelcových dielach neobjavovala. Práca Playing Praxi Stories (2012) je založená na princípe historického mechanizmu
– praxinoskopu, ktorý otáčavým pohybom pomocou zrkadiel odráža obraz, čím
vzniká krátka animácia. Tento mechanizmus siaha do počiatkov pohyblivého obrazu a v 19. storočí bol populárny ako zábava lepších rodín. Čerevka spojil princíp
praxinoskopu s gramofónom. Dramatické situácie z krízových oblastí sú prekreslené z youtube videí, autor ich následne umiestňuje na platne a spája ich vždy
s určitou hudbou. Obraz vzniká spustením platne. Záber palestínskeho dieťaťa napríklad sprevádza izraelská hudba so sionistickou zamilovanou piesňou pre Izrael,
útok britských jednotiek v Afganistane zas kapela AC/DC. Táto zdanlivo nevinná
hra dostáva v spojení s bojovými konfliktami tragický rozmer a môže odkazovať
PORTRÉT
93
Radovan Čerevka: Cunami vo vani, 2010, vaňa, vírivé čerpadlo, plastový model, farba, digitálna tlač na závese
Radovan Čerevka: Playing Praxi Stories, 2012, interaktívny objekt, gramofón, vinylové platne, kresba a akvarel, zrkadlá
na spravodajstvo skreslené na infotainment, využívanie šokujúcich situácií na zaujatie divákov. Je tu prítomný konflikt privilegovaných „hráčov“ a tých, ktorí sú
„hraní“. Prepojenie súčasného diania s históriou pomocou starého mechanizmu
a dokola sa opakujúca obrazová slučka odkazujú tiež k zacyklenému dejinnému
kruhu vojnového násilia.
Diela Radovana Čerevku zväčša obsahujú celú škálu referencií a zhusteného významu, diváci sú nútení odkrývať jednotlivé významové vrstvy. Čerevkove
diela sú do detailov premyslené po formálnej aj po obsahovej stránke. Diváci
však neostávajú bez vodítka – to poskytujú výrazné, dešifrovateľné symboly
(infografika ako modelársky návod, redukcia ako oklieštenie obsahu, spotrebič
ako reprezentant domácnosti...). Téma kolosov a miniatúr, ktorá sa často objavuje
v tvaroch autorových diel, má aj svoju významovú rovinu: je to symbol jednotlivca a spoločnosti, subjektívna a objektívna, privátnych a svetových udalostí, možno aj konfrontácia Dávida s Goliášom. Symbolizuje pozíciu človeka ukotveného
na konkrétnom mieste, no zaujímajúceho sa o dianie vo svete. Keď som v úvode článku prirovnala Radovana Čerevku k reportérovi, je nutné dodať, že je skôr
reportérom-pozorovateľom ako reportérom-komentátorom. Toto konštatovanie
však platí len pre jeho individuálnu tvorbu, nie pre tvorbu skupiny Kassaboys ani
pre autorove verejné aktivity.
94
profil 3´13
PORTRÉT
95
A direct blow to the enemy has the greatest effect, but it may also
slide into pathos and moral kitsch.
MICHAL MURIN´S INTERVIEW
WITH RADOVAN ČEREVKA
“I am not a political scientist nor a media analyst, but it is becoming clear to many,
that something is happening with the overall global arrangement and, that the
meaning of the word politics has changed - weakened. From the original struggle
Radovan Čerevka: Plain/Krajina, 2008 (18 iránskych nukleárnych a vojenských komplexov, 18 iránskych starovekých pamiatok), 1 x 183 x 183cm, sklo, satelitné fotografie
96
profil 3´13
Priamy úder na nepriateľa má najväčší efekt,
ale môže skĺznuť do pátosu
a morálneho gýča
RADOVAN ČEREVKA V ROZHOVORE
S MICHALOM MURINOM
Michal Murin: Na scéne aktívne pôsobíš už 10 rokov. Čo sa za ten čas podľa teba
zmenilo?
Radovan Čerevka: Ešte ako študentovi na začiatku nultých rokov mi otvárali
obzory dnes už signifikantné post a neokonceptuálne diela slovenskej, a hlavne
českej výtvarnej scény. Autori ako Marko Blažo, Boris Ondreička, Ilona Németh,
PORTRÉT
97
Krištof Kintera, Jiří Černický, Ján Mančuška atď. Ich diela, hoci niekedy pracujúce s lokálnymi témami, niesli znaky „medzinárodného slohu“ a bývalému Česko-Slovensku sa nepodarilo výrazne zaujať západné publikum maskou exota.
Čo niektorí ani nechceli. Tak je to myslím si dodnes ako na poli maľby podliehajúcej globalizovaným tendenciám, tak napríklad aj v rámci priestorových médií. Tam
ale vidím ešte nejaký manévrovací priestor. Nezmenil sa neuveriteľne oklieštený
a provinčný diskurs točiaci sa okolo niekoľkých zavedených bratislavských galérií,
ktorým krátkodobo sekundujú novovzniknuté a následne zanikajúce iniciatívy.
Okolo nich sa ako opevnené hradiská združujú názorovo príbuzné komunity.
Vyhýbanie sa otvoreným konštruktívnym stretom, kreujúcim prostredie a hodnoty, je pre nás stále typické. Výtvarná scéna sa v poslednej dobe dokáže zjednotiť
a vystúpiť z tieňa kaviarenských debát a zaujať postoj k nejakému spoločenskému
problému. Dá sa povedať, že v materiálne a produkčne vylepšených podmienkach pôsobí scéna dynamickejšie, akoby generovala omnoho viac aktivít. Podľa mňa sa len dozvedáme a upovedomujeme častejšie než predtým. Je ťažké to
vstrebať a nie je čas sa k tomu vrátiť, kriticky to zhodnotiť. Odborných periodík
je stále málo a nestíhajú držať krok, a tak sa diskusia prispôsobila novej, zrýchlenej komunikácii. Prenáša sa tiež do priestorov, kde sú prítomní aj neodborníci,
čo je dobré a demokratické, ale diskusia sa tým niekedy devalvuje. Dnes (možno
viac ako predtým) je obzvlášť ťažké umelcom tvoriacim na Slovensku v 3D. Je to
ohrozená skupina. Nedramatizujem. Mnohí špičkoví umelci prestávajú vytvárať
trojdimenzionálne diela, pretože by ich to finančne zruinovalo, keďže inštitúcie
nepomáhajú a trh chce iba maľbu.
Radovan Čerevka: Útok na Falúdžu, 2006, model: mdf, polystyrén, akryl, plastoví vojaci, 143 x 123 x 97 cm. Detail.
of nation states to promote values and heritage, only some opposing, mainly economic interests remained, most of them in the hands of a few players. The same
applies to the perception of a conflict. You cannot expect me to look at a conflict
with emphatic eyes of both conflicting parties and then, after assessing it, I would provide a true testimony, even good art. Instead of a political statement you
can expect from me a rather ironic questioning of “guaranteed truths”. However,
I process each topic in a special way. If I am convinced, I send a clear signal. For
example, I had an outright opinion on the war in Iraq from the very beginning.
I went back to study the modern offensive in Fallujah. According to the scheme
of attack, first I made a model - like an obedient modeller, consumer of the news.
The original scheme included a sophisticated strategy of the attack of American
troops in the urban conglomeration. I shifted it in time to make the attack fail and
more complicated. It has significance for the entire lengthy war with an invisible
enemy not only in Iraq. I have also elaborated the original report and defaced it
with my own messages questioning the promotion of militarism in the media.”
Radovan Čerevka
98
profil 3´13
Michal Murin: Kedy u teba nastal ten prechod od školských zadaní, hľadania témy,
až napokon k jasnému programu, ktorý je pre teba charakteristický?
Radovan Čerevka: U Juraja Bartusza nás ovplyvňovali zadania len v prvých rokoch, a ani tie neznamenali pevný záväzok. On je osobnosť, ktorá ma okamžite
zaujala vášnivou zanietenosťou k umeniu a schopnosťou univerzálnej výpovede.
Je tam osudovo cítiť človeka aj v jeho abstraktných prejavoch. Notoricky známe
je, že svojich žiakov nabáda k hľadaniu sa pri využívaní širokej škále médií, čo je
viac-menej typické aj pre mňa. Tému som hľadať nemusel, bol som v nej ponorený kontinuálne od detstva. Fascinovane som civel na dramatické vojnové scény
rôznych období a potom plne nabudený som sa realizoval edukáciou, prepisovaním pasáží z kníh, stavaním modelov a hraním sa v celom byte aj niekoľko dní.
Mal som potrebu napodobovať, rekonštruovať v menšom merítku, vysporiadať
sa s tým, čo som videl, a to robím vlastne dodnes. Neskôr začnete veci analyzovať, kalkulovať s dôsledkami svojich činov, ale akýkoľvek druh kreatívnej činnosti
vykazuje vždy znaky hry. Vždy ma tematicky priťahovali obecné a spoločenské
otázky, historické súvislosti. Mnohí napr. vedia, že som horlivým bádateľom obdobia druhej svetovej vojny. Postupne sa ale cez témy vzdialených dramatických
dejov presunulo ťažisko môjho záujmu logicky na samotné médiá. Pričom som
si (tak ako mnohí iní umelci) uvedomil rozpor medzi tým, čo sa popisuje a ako sa
to popisuje. Medzi udalosťou a jej referujúcim obrazom. Rozhodol som sa nekamuflovať tzv. „pohľad zvonka“ a vyjadriť sa tak vlastne za masu, na rôzne zdroje
odkázaných mediálnych konzumentov.
PORTRÉT
99
Michal Murin: Témy, ktorým sa venuješ, a ich výtvarné spracovanie si mal možnosť
prezentovať v zahraničí. Aké máš reakcie?
Radovan Čerevka: K zaujímavej situácii aj s protichodnými reakciami došlo na
výstave Agoraffoly v Bruseli v roku 2007. Spomenul som si na Európu s množstvom porážok a kapitulácií, ktorými prešla v minulom storočí – či už vojenských
alebo diplomatických (Mníchov, Jalta...). Dokazovali neschopnosť koordinovať
spoločné vystupovanie v rámci nejakého problému. Klasickú fontánu so sochou
som pretvoril na vojenskú strážnu vežu a soche dal do ruky bielu vlajku na znak
kapitulácie. Čo následne vyvolalo vandalský čin a pri strhávaní vlajky bola soche
odbitá ruka. Vysvetľoval som, že o tom nič neviem. Niektorým sa táto situácia
zdala aj pri hroznej škode umelecky zaujímavá, keďže dostala inštalácia nový rozmer a aj výzor. Kritika sa v rámci flámskej tlače zamerala na povolenie usporiadať
public-artovú výstavu v historickom centre mesta. Ostro kritizovaní boli kurátori
aj mesto.
Michal Murin: Nevyčítajú ti, že nevkladáš svoj názor do diela a nechávaš len tak
pôsobiť zaznamenané fakty?
Radovan Čerevka: Pokiaľ ide o konkrétne stanoviská, vytvoril som zhruba
5 – 6 prác, ktoré sa dajú nazvať aktivizmom s jasne artikulovaným postojom.
Medzi inými dielo Halloween in Central Europe v rámci protestnej kampane hnutia
Greenpeace v Prahe v roku 2006, alebo príspevok na výstavu Stop násiliu na ženách ako súčasť kampane Amnesty International. V roku 2006 sme s kolegami
v Žiline v rámci workshopu Hrach o stenu hádzať, konajúceho sa pred komunálnymi voľbami, v ktorých kandidoval Slota, vytvorili sériu provokatívnych billboardov, ktoré otvorene vystupovali proti nacionalizmu. Ale aj v ďalších prácach, ako
sú napr. video Black Boy Chucho pozostávajúce z archívu neonacistických grafity
alebo model Útoku na Falúdžu, je jasne cítiť predmet kritiky.
Nie som ale autor, ktorý by sa prejavoval v rámci umenia iba deklarovaním svojich občianskych postojov či tlmočením svojich politických názorov. Umenie
vnímam v širších súvislostiach, rovnako aj kritickú platformu v rámci umenia.
Má v nej priestor aj polemika, pochybnosť či analytické prehodnocovanie skutočnosti, nastavenie zrkadla paradoxnej situácii. A takými paradoxmi je dnešné geo-dianie priam prešpikované. Samozrejme, že priamy úder na jasného nepriateľa
má najväčší efekt a získa obdiv, môže však ľahko skĺznuť do priemerného pátosu
a morálneho gýča. V inom prípade dokonca poslúži potrebám politickej propagandy, čo ale môže byť legitímnym a dobrovoľným krokom umelca. V sfére politiky je ale potom problematickejšie hovoriť o nezaťaženom, slobodnom umení.
Michal Murin: Priznávam, že aj napriek dennému sledovaniu spravodajstva po
40 rokoch nie všetkým konfliktom rozumiem. Ako spracovávaš informácie ty?
Radovan Čerevka: Mám právo byť napríklad aj zmätený z toho, čo sa deje,
a tento pocit či chaos z takejto situácie pretaviť vo výpoveď. Nakoniec to je paradigma našej doby, že nevieme celkom presne čomu a komu máme veriť, avšak
jednoznačná orientácia už zaváňa totalitarizmom a extrémizmom. Samozrejme,
Radovan Čerevka: Útok na Falúdžu, 2006, model: mdf, polystyrén, akryl, plastoví vojaci,
143 x 123 x 97 cm. Detail.
100
profil 3´13
PORTRÉT
101
Radovan Čerevka: Útok na Falúdžu, 2006, model: mdf, polystyrén,
akryl, plastoví vojaci, 143 x 123 x 97 cm. Detail.
102
profil 3´13
PORTRÉT
103
tu čakaj odo mňa skôr ironické spochybnenie „zaručených právd“. Každú tému ale
spracovávam osobitým spôsobom. Ak som presvedčený, vydám jasný signál.
Napríklad na vojnu v Iraku som mal od začiatku jednoznačný názor. Vrátil som sa
k štúdiám o modernej ofenzíve vo Falúdžii. Podľa schémy útoku som najprv urobil model ako poslušný modelár – konzument spravodajstva. Pôvodná schéma
popisovala sofistikovanú stratégiu boja amerických jednotiek v mestskej konglomerácii. Posunul som ho v čase tak, aby sa útok nepodaril a skomplikoval. To je
signifikantné aj pre celú vleklú vojnu s neviditeľným nepriateľom, nielen v Iraku.
Vystavil som aj pôvodnú správu a počmáral ju svojimi vlastnými odkazmi spochybňujúcimi túto mediálnu propagáciu militarizmu.
Radovan Čerevka: Die Blockade, 2007, site specific inštalácia: Nám. N.J. Rouppe, Brusel; fontána so sochou, drevo, vrecia
s pieskom, farba, ostnatý plot
pred každou prácou si dám tú námahu a pokúsim sa zistiť o danej problematike
čo najviac. Používam aj alternatívne zdroje, ako sú internetové blogy povstalcov
a cestovateľov alebo výpovede priamych účastníkov konfliktu. Naposledy som
intenzívne spolupracoval so slovenským vojakom ISAF, ktorý absolvoval misiu
v Afganistane, a ten mi ponúkal zaujímavý a zasvätený pohľad z prvej ruky. Ide o
to, aké ciele si stanoviť. Vonkoncom nejde o odhaľovanie verejnosti neznámych
súvislostí. Prácu Plain som napríklad postavil na verejne dostupných informáciách
o tom, že masívne medializované ciele útokov v Iráne sa nachádzajú v tesnej blízkosti skvostných svetoznámych pamiatok Perzie. To by malo na svetové kultúrne
dedičstvo neblahé následky. V súvislosti s Iránom sa ale v médiách o tomto nedozviete, pertraktuje sa iba hrozba. V mojej rozparcelovanej mape krajiny nájdeš
zhodný počet negatívnych a pozitívnych polí v podobe striedania satelitných
fotografií cieľov a pamiatok. Predkladám tým akúsi pluralitnú „objektivizovanú“
mapu tlmočenú skrz minimalistické dielo Carla Andreho. Redukujúce vnímanie
(cieľov), odosobnenosť, chladný vizuál a elitárstvo americkej avantgardy sa vhodne prekryli s vlastnosťami vojenských navigačných systémov.
Michal Murin: Ako pracuješ s odlišnými vnímaniami reality dvoch protipólov v konfliktných udalostiach? Máš nejaké preferencie „pravdivých politických výrokov“?
Radovan Čerevka: Nie som politológ ani mediálny analytik, ale mnohým začína
byť jasné, že sa niečo deje s celkovým globálnym usporiadaním a že sa význam
slova politika zmenil – oslabil. Z pôvodného zápasu o presadenie hodnôt a dedičstva interakcie medzi národnými štátmi ostalo iba pár navzájom proti sebe stojacich, zväčša ekonomických záujmov v rukách niekoľkých hráčov. To isté sa týka aj
pohľadu na nejaký konflikt. Nemožno odo mňa očakávať, že sa na nejaký konflikt
pozriem empaticky očami oboch konfliktných strán a po vyhodnotení podám
pravdivé svedectvo a ešte k tomu dobré umenie. Namiesto politického statemen104
profil 3´13
Michal Murin: S informáciami pracujú aj spravodajské služby, ktoré neraz podsúvajú svoje videnie reality prostredníctvom médií konzumentom, bežným divákom.
Radovan Čerevka: Zaujímavá je aj téma mediálneho zastrašovania. To, čo bolo
dovtedy vojensky prísne tajné, je dnes so zastrašujúcim účinkom medializované.
Dozviete sa podrobne, že na vás onedlho niekto zaútočí. Podľa spravodajských, či
dokonca vojenských manuálov z reálnych konfliktov sa vytvárajú zábavné počítačové hry imitujúce dejiská a spôsoby boja hodnoverne ako kedysi modelárske
stavebnice. Mocnosti sa snažia držať s neštátnymi aktérmi krok vo využívaní alternatívnych médií ako sú You Tube videá či sociálne siete. Strategickému šíreniu
istého pohľadu na svet je venovaná najvyššia pozornosť, keďže v Noopolitike ide
o súboj o to, koho informácie sa stanú dominantnými. K svetu ale môže prehovoriť ktokoľvek. Jediná nahrávka vyhlásenia odoslaná z mobilu kdesi z kaukazských
hôr si môže vynútiť paniku a strach.
Michal Murin: Tematizuješ prevažne vojenské konfliktné témy – Čečensko, Beslan,
Gaza, Palestína, ale aj umiestnenie radaru NATO v Čechách. Ako si ich vyberáš?
A prečo ťa napríklad neoslovuje otázka Tibetu, Barmy – Mjanmarska, demonštrácie
v arabských krajinách (Arabská jar), Sýria, konflikty v Afrike?
Radovan Čerevka: Mojou nosnou témou sú v prvom rade spravodajské médiá. Obrazy, ktoré prinášajú, a spôsoby prenosu vo vzťahu k obsahu posolstva so
všetkými dôsledkami, ktoré tento proces prináša. V Kunstmuseum Basel v roku
2005 bola dôležitá výstava s príznačným názvom Covering the Real – v preklade
cca obaľovanie skutočnosti. Umelci od Warhola po Demanda kriticky narábajúci
so spravodajskými obrazmi. Kurátorom nešlo o výber jednotlivých tém z novín,
ale skôr o spôsoby ich uchopenia. Väčšinou pracujem v cykloch a v rámci každého
z nich uplatňujem určitú stratégiu alebo niekoľko podobných. Jednotlivé cykly
môžu obsahovať diela vzťahujúce sa k rôznym témam. Tak to bolo aj v prípade
série Home Woodoo Crisis, kde boli rôzne katastrofy a konflikty v podobe modelových situácií konfrontované s domácimi nehodami v kvázi bytovom priestore.
Išlo o domáce laboratórium so vzorkou rôznych udalostí, ktoré doň priniesli médiá. Mediálnemu boomu okolo Iránu som ale venoval celý cyklus, lebo vhodne
reprezentuje tézu o konflikte civilizácií. Nedá sa povedať, že by ma nejaká destinácia vyslovene neoslovovala. Prekresľujem z fotiek napríklad malebné krajinky
Severnej Kórey, kde necítiť režim.
Michal Murin: Politické podnety sú zväčša z medzinárodnej politickej situácie, keď
PORTRÉT
105
sa v médiách centrálnej Európy o krajinách dozvedáme len kvôli konfliktom. Dotýka
sa ťa vnútropolitická situácia a prečo si k nej nevšímavý vo vlastnej tvorbe?
Radovan Čerevka: Je to autorská preferencia. Zaujíma ma skrátka ten moment
oživovania nejakej prinesenej situácie a vyslanie spätnej väzby smerom k médiám
a aj k onej destinácii. Nedeje sa to na bojisku, ale z pracovne jedného európskeho
bytu, kde je stále ešte z čias kolónií tradíciou módne nainštalovaný orientálny koberec. Nejde o cynizmus, ale o faktické zachytenie širšej situácie v rámci dnešnej
paradigmy. Z vnútropolitickej situácie som naozaj otrávený. Naposledy som
v rámci videoinštalácie Dobrodružstvo kriminalistiky (2010) zostavil identikit
troch páchateľov: Fica, Mečiara a Slotu. Dvaja z nich sú už mimo hry, aj keď doteraz za svoje hriechy nepykali, ale tretí páchateľ je stále na slobode. Čo dodať?
Michal Murin: Si jedným z finalistom Ceny Oskára Čepana za rok 2013. Aké dielo si
pre finále súťaže pripravil?
Radovan Čerevka: Vytvoril som inštaláciu s názvom Krajina trvalej slobody, čo
odkazuje na operáciu Trvalá sloboda, ktorú popri ISAF vedú v Afganistane USA.
Do krajiny, kde sa od nepamäti rodia bojovníci, sa dosiaľ, bohužiaľ, nepodarilo
priniesť slobodu a bezpečnosť. Inštalácia akcentuje časový rozmer vojny, dejovú líniu tejto dejinnej epizódy komponovaním monumentálnej scény. Pódium
a kulisy sú jej súčasťou aj antagonizmom. Vrstvy pozadia tvoria dovedna akési
abstraktné mesto z grafových partitúr a zväčšených infografík hovoriacich o dôležitých štatistických údajoch. Financovanie vojny tak stojí v tesnej blízkosti jej
civilných a vojenských obetí. Sú zbavené popisnej agendy a exaktných údajov,
aby vo svojej čistej forme vynikla ich holá estetika pripomínajúca raz chladný
minimalizmus, inokedy zábavnejší pop-art. Všetko produkty moderného vývoja
euro-americkej kultúrnej tradície. V popredí som umiestnil výsek zeme, simuláciu Afganistanu zrekonštruovanú podľa jednej fotografie. Prírodniny som použil
z vojenského výcvikového strediska, kde nacvičujú príslušníci ISAF bojové situácie v Afganistane.
Michal Murin: Tento rozhovor bol plánovaný ako súčasť časopisu Profil už v apríli tohto roku. Realizovali sme ho koncom septembra a dodatočne by som rád zaradil ešte jednu otázku vzhľadom na to, že medzitým si sa stal víťazom Ceny Oskára
Čepana. Aké máš očakávanie a predstavy, keď témy, ktoré spracúvaš, predostrieš
v New Yorku? Svoj kriticizmus budeš konfrontovať predsa len v inom prostredí. Aké sú
tvoje prvé myšlienky?
Radovan Čerevka: V prvom rade som rád už za tú skúsenosť s realizáciou diela
na tohtoročnej COČ. Súťaž som vyhral, čo je úžasné povzbudenie. V otázke očakávaní som realista a v prvom rade túžim nasať atmosféru kultúrneho a umeleckého
prostredia NYC. Ak dôjde k nejakej ozajstnej príležitosti, som samozrejme zvedavý aj na reakcie. Niektoré moje práce majú súvis s americkou zahraničnou politikou, ktorú vnímam a reflektujem z pozície Stredoeurópana. Nemám ale vopred
nejaké konkrétnejšie vyhliadky, napríklad aj ohľadom prijatia môjho diela. Niečo
tam chcem vykonať a niečo si odtiaľ zoberiem.
Michal Murin: Ďakujem za rozhovor.
Radovan Čerevka: Ja ďakujem za záujem.
106
profil 3´13
Radovan Čerevka: Cave, 2012, inštalácia, perzské a afgánské koberce, ventilátory, dym, stôl, modelárske stavebnice a náčinie
PORTRÉT
107
Download

3 profil- 3_2013..indd