SPUSTENIE AMNÉZIE
OBSAH
Hlavné menu
HRANIE AMNÉZIE
Úvod
Pohyb
4
5
7
7
7
ZÁKLADNÁ MANIPULÁCIA
ŠTANDARDNÉ TYPY MANIPULÁCIE
INVENTÁR
DENNÍK
7
8
9
10
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ROZUM
TEMNOTA
STRETNUTIE S PRÍŠERAMI
UKLADANIE
ZÁKLADNÉ (VÝCHOZÍ) NASTAVENIE OVLÁDANIA
RIEŠENIE PROBLÉMOV
AUTORI
LICENČNÁ ZMLUVA
11
12
12
12
13
13
14
15
Denník
Poznámky
Spomienky
10
11
11
VAROVANIE PRED EPILEPSIOU
Toto odporučenie by si mali pred použitím hry prečítať dospelí a obzvlášť
deti. U osôb, ktoré sú postihnuté fotosenzibilným typom epilepsie, by sa mohli
vyskytnúť epileptické záchvaty alebo poruchy vnímania, ak budú v dennej
dobe vystavené zábleskom alebo svetelným efektom. Tieto osoby môžu byť pri
používaní počítačových alebo video hier vystavený riziku epileptického záchvatu.
Spravidla nie sú tieto hry pre osoby s epilepsiou nebezpečné. Ale epilepsia môže tiež
postihnúť osoby, ktoré žiadnym epileptickým záchvatom neprešli. V prípade, že sa u nejakej
takej osoby alebo u niekoho v jej rodine objavia následky zábleskov spojené s príznakmi
epilepsie (záchvaty a poruchy vnímania), mala by sa táto osoba okamžite obrátiť na svojho
lekára. Rodičia by nemali svoje deti nechávať hrať počítačové alebo video hry bez dozoru.
Ak by sa však u dospelých alebo detí počas hrania počítačové alebo video hry objavili
symptómy ako malátnosť, poruchy videnia, kmitanie očí alebo svalov, strata vedomia,
dezorientácia alebo akýkoľvek druh nedobrovoľných pohybov ako napr. dostavenie kŕčov,
potom by hra mala byť OKAMŽITE ukončená a stav by mal byť konzultovaný s lekárom.
Základné opatrenie pre všetkých hráčov počítačových hier:
- nehrajte, ak ste unavení alebo ospalí
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minútovú prestávku
SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
Minimálne systémové požiadavky:
Operačný systém: Windows XP SP2, Vista, Win 7
Procesor: Intel Pentium 2 Ghz
Pamäť: 2 GB RAM
Voľné miesto na disku: 3 GB
Grafická karta: Nvidia 6600 či ATI Radeon X1000
Zvuková karta: DirectX 9 kompatibilní
DirectX®: 9.0c+
Dodatočné: Nvidia (AGEIA) PhysX
Multiplayer: žiadny
3
SPUSTENIE AMNÉZIE
Spúšťacie okno
Po spustení hry sa vám otvorí spúšťacia aplikácia. V nej si môžete nakonfigurovať
rôzne technické parametre, napríklad rozlíšenie, zvukovú kartu a ďalšie.
V prípade, že si optimálnym nastavením nebudete istý, stlačte tlačítko
“Detekovať”. Aplikácia sa potom pokúsi nájsť optimálne nastavenie pre váš
počítač. Pre pokročilejších prikladáme stručné vysvetlenie jednotlivých možností:
Obecné
Táto sekcia sa objaví pri prvom spustení spúšťacieho okna. Ako už bolo
uvedené vyššie, tlačítkom “Detekovať” môžete vykonať automatickú
konfiguráciu, prípadne si vybrať medzi preddefinovanými úrovňami kvality
(nízka, stredná, vysoká). Podrobnejšie nastavenie nájdete v ostatných sekciách.
Obraz
V tejto sekcii je prakticky najdôležitejšie nastavenie “Rozlíšenie”. Ak chcete
mať maximálny zážitok z hry, je dôležité, aby ste nastavili také rozlíšenie, ktoré
bude odpovedať vášmu monitoru. A nezabudnite tiež zaškrtnúť možnosť
“Celá obrazovka”. V prípade, že by ste sa chceli týmto nastavením zaoberať
podrobnejšie, kliknite na “Zobraziť pokročilé”.
Zvuk
V prípade, že máte v počítači niekoľko zvukových kariet, môžete si zvoliť, ktorú
budete používať. Väčšina užívateľov si s týmto nastavením vôbec nemusí lámať
hlavu.
Až budete so základnou konfiguráciou spokojný, zahájte hru kliknutím na
tlačítko “Spustiť hru”.
Voľba profilu
V úvode budú zobrazené logá a správy (iba pri prvom spustení) a potom
nabehne hlavné menu. V ňom si musíte vytvoriť užívateľský profil. Hra ukladá
všetky užívateľské nastavenia (čo zahŕňa všetko, okrem nastavenia zvuku a
obrazu) a ukladá ich pre každého užívateľa zvlášť, takže sa o hru môže deliť
niekoľko ľudí zároveň. Pokračujte teda tlačítkom “Vytvoriť” a zadajte meno.
Potom vyberte užívateľské meno, ktoré ste práve vytvorili, a stlačte “Zvoliť”.
Pri ďalšom spustení hry už môžete vykonávať iba voľbu profilu tlačítkom “Zvoliť”.
4
Hlavné menu
V hlavnom menu máte k dispozícii niekoľko volieb:
Pokračovať
Toto tlačítko bude viditeľné vtedy, ak už bola zahájená nová hra. Vracia vás na
miesto, kde ste naposledy skončili, čo vlastne chcete po ukončení posledného
hrania.
Spustiť novú hru
Jednoducho spustíte novú hru.
Načítať hru
Tu otvoríte okno so zoznamom uložených pozícii. Táto možnosť sa používa
vtedy, ak sa chcete vrátiť na nejaké miesto. V prípade, že budete chcieť začať
hrať od miesta, kde ste skončili naposledy, použite tlačítko “Pokračovať”. Hra sa
automaticky ukladá na všetkých dôležitých miestach, takže sa nemusíte počas
hry vôbec obávať.
Voliteľná mapa
Jedná sa o zvláštnu možnosť, vďaka ktorej si môžete zahrať užívateľské mapy.
Nastavenie
V rámci prehĺbenia zážitku z hry tu môžete meniť určitú škálu možností. Môžete
meniť veci súvisiace s hrou, napríklad aktivovať titulky, nastaviť parametre
obrazu a ovládania. Viac sa dočítate nižšie.
5
Zmena profilu
Môžete zmeniť súčasného užívateľa, bez toho by ste museli opustiť hru.
Koniec
Ak na vás bude dávka emócií už príliš, môžete hru ukončiť a dať si pauzu.
Nastavenie
Teraz bude nasledovať krátke vysvetlenie rôznych sekcií. Bližšie informácie o
každom nastavení sa dozviete v hernej nápovede, ktorá sa zobrazí keď myšou
nabehnete na príslušné textové pole.
Hra
Tu si môžete nastaviť napríklad jazyk a titulky. Než sa pustíte do novej hry,
nezabudnite si nastaviť správny jazyk, lebo počas hry ho nebude možno zmeniť.
Grafika
Pod týmto nastavením môžete meniť rozlíšenie a kvalitu efektov. Pod tlačítkom
“Zobraziť pokročilé nastavenie” môžete ísť v nastavovaní ešte ďalej a získať
možnosť nastaviť pokročilejšie grafické aspekty. Aby bol dojem z hry čo
najsilnejší, nezabudnite si nastaviť gamma korekciu presne podľa pokynov na
obrazovke.
Ovládanie
Tu môžete meniť veci spojené so vstupom. Najdôležitejším tlačítkom je
“Nastavenie ovládania”, pod ktorým sa skrýva okno, kde môžete meniť
rozvrhnutie ovládania na vašej klávesnici. A pre prípad, že by ste nemali po
ruke tento manuál, práve tu si môžete ovládanie tiež skontrolovať.
Zvuk
V tejto sekcii sa nastavuje hlasitosť zvuku a tiež používaná zvuková karta.
6
HRANIE AMNÉZIE
Úvod
Amnézia: Pád do temnoty je hororová hra založená na atmosfére a pomalom
stupňovanom napätiu. Veľmi odporúčame ju hrať v temnej miestnosti a neskoro
v noci. Nejde o hru, v ktorej by bolo cieľom vyhrať. Cieľom je tu ponoriť sa do
sveta a príbehu hry.
Aby ste mali čo najlepší zážitok z hry, je dôležité v grafickom nastavení správne
navoliť gamma korekciu, hrať so slúchadlami a mať poriadne osolenú hlasitosť.
Snažili sme sa hlavne o to, aby sme hráčovi poskytli desivý a nepríjemný zážitok
a všetky tieto prípravy žiadaný efekt dramaticky podporujú.
Základom hrania Amnézie je preskúmavanie prostredia, nachádzanie
stôp a hlavne snaha prežiť a to ako fyzicky, tak duševne. Pekne postupne
preskúmavajte okolie a dávajte si pozor na všetky zvláštne zvuky - môže to byť
pre vaše prežitie dôležité.
Pohyb
Pri rozbore základného ovládania bude použité štandardné nastavenie
(vypísané nižšie) s tým, že všetky zmienené klávesy môžu byť v nastavení
ovládania zmenené.
Pohyb v prostredí sa koná pomocou kláves W, S, A a D, jedná sa o pohyb
dopredu, dozadu a o úkroky. Rozhliadať sa a meniť smer môžete pohybom
myši. Skáče sa stisnutím medzerníka a klávesou Control sa skrčíte. Skákanie
sa používa k preliezaniu prekážok a skrčenie k prekonaniu úzkych prielezov,
preskúmavanie predmetov na zemi a schovávanie sa (o tom viac neskôr).
ZÁKLADNÁ MANIPULÁCIA
Väčšina základnej manipulácie sa deje na základne simulovanej fyziky, čo
znamená, že objavovanie nových objektov je veľmi intuitívna záležitosť. Všetky
manipulácie sa zahajujú stisnutím ľavého tlačítka myši, pričom určité špeciálne
akcie sa prevádzajú stisnutím pravého tlačítka myši za súčasného držania
ľavého.
Aby ste mohli s objektmi manipulovať, musíte sa na ne najskôr zamerať. Toho
docielite tak, že z dostatočnej blízkosti namierite zameriavač v strede obrazovky
na vybraný objekt. Až budete zameraný, môžete v závislosti na type zobrazenej
ikony vykonať príslušný typ manipulácie. Všetko by malo byť veľmi intuitívne
a dole uvedené informácie by ste mali brať iba ako referenčné. Ak ste ešte
nezačali hrať, malo by vám bohato postačiť ich letmé pozretie. A za ďalšie, ak
budete mať aktivované tipy (čo štandardne máte), hra vám v priebehu hrania
poskytne návod.
7
Základné (Výchozí)
Základné predstavuje najširšiu škálu typov manipulácií, pričom
presný spôsob manipulácie závisí na objektu, na ktorý sa
zameriavate. Pri všetkých typoch manipulácie ( s výnimkou
statických objektov) prevádzate pohyb myšou za súčasného
držania tlačítka myši. Zoznam všetkých možných pohybov
myšou je uvedený nižšie.
Zatlačiť
Do objektu zatlačíte tak, že podržíte ľavé tlačítko myši a
použijete pohybové klávesy W, S, A, D. Keď stisnete pravé
tlačítko myši, do objektu zatlačíte veľkou silou.
Zobrať
Táto ikona sa zobrazí vtedy, ak sa sústredíte na nejaký
predmet. Keď na predmet, na ktorý sa zameriate, kliknete
ľavým tlačítkom myši, pridá sa vám do inventára.
Zapáliť
Ak sa zameriate na určitý zdroj svetla, objaví sa vám táto ikona
spoločne s počtom kresadiel, ktorý máte v inventári (viac sa
dočítate nižšie). Po stisnutí ľavého tlačítka myši sa zdroj svetla
zapáli a počet kresadiel sa o jedno zníži.
Vstúpiť do dverí úrovne
Táto ikona znamená, že objektom na ktorý sa zameriavate, sú
dvere úrovne. Po stisnutí ľavého tlačítka myši sa potom načíta
nová úroveň. Pred vstupom do novej úrovne sa presvedčte, že
ste tu súčasnú dôkladne preskúmali!
Preliezť
Ak budete chcieť preliezť určitý objekt (obvykle pôjde o nejaký
rebrík), stačí stisnúť ľavé tlačítko myši (nemusíte ho držať). Z
rebríka potom zleziete stisnutím pravého tlačítka myši alebo
medzerníka (skok).
ŠTANDARDNÉ TYPY MANIPULÁCIE
Ak sa zobrazí základná ikona manipulácie, pôjde o jeden z nižšie uvedených
objektov. V prípade, že budete mať v hre zapnuté tipy (čo štandardne máte),
všetko toto vám bude vysvetlené priamo v hre.
Uchopiť
Objekt zoberiete tak, že podržíte ľavé tlačítko myši. S neseným objektom sa potom
môžete normálne pohybovať. S ťažkým objektom samozrejme trošku pomalšie.
Keď budete chcieť objekt nejakým spôsobom presne umiestniť, podržte R (alebo 8
prostredné tlačítko myši) a následným pohybom myši môžete s objektom točiť. Po
stisnutí pravého tlačítka myši predmet zasa hodíte smerom svojho pohľadu, čo sa
vám bude hodiť, keď budete chcieť napríklad nejaký objekt rozbiť.
Dvere
Ak chcete otvoriť dvere, stačí držať ľavé tlačítko myši a posunúť myš smerom,
ktorým chcete, aby sa otvorili. Keď stisnete pravé tlačítko myši, dvere pustíte a silou
do nich strčíte v smere svojho pohľadu.
Zásuvka
Zásuvku alebo podobný objekt otvoríte tak, že podržíte ľavé tlačítko myši
a posuniete myš v smere, ktorým chcete zásuvkou pohnúť - rovnako ako u
manipulácie s dverami. A presne ako u dverí môžete stisnutím pravého tlačítka
myši do zásuvky strčiť silou v smere svojho pohľadu.
Páka
Za páku zatiahnete tak, že podržíte ľavé tlačítko myši a myšou pohnete.
Koleso
Keď budete manipulovať s kolesom alebo s pákou, posuňte myš kruhovým
pohybom v smere (po smere hodinových ručičiek alebo v protismere), ktorým
chcete, aby sa pohli.
Statický objekt
Niektoré predmety môžu byť príliš veľké, prípadne u nich neexistuje reálny spôsob
manipulácie. U takých predmetov stačí stisnúť ľavé tlačítko myši (a nemusíte ho
držať). Potom okamžite dostanete zvukovú alebo textovú správu, podľa čoho
bude zrejmé, že už nemusíte ďalej nič robiť.
INVENTÁR
Inventár si otvoríte stisnutím tabulátora (pri niektorých príležitostiach však nemusí
byť inventár k dispozícii). Tu nájdete všetky zobrané predmety. Dozviete sa tu tiež
aktuálny stav vášho zdravia a zdravého rozumu, množstvo zvyšného oleja a počet
kresadiel. V prípade, že sa o niektorej časti inventára budete chcieť dozvedieť
viac, stačí na daný objekt nabehnúť myšou a vyskočí vám okno s popisom.
9
Inventár budete väčšinou používať k manipulácii so zobranými predmetmi, čo
možno urobiť dvoma spôsobmi:
Použiť predmet
Ak budete chcieť nejaký predmet použiť na objekt vo svete, kliknite dvakrát
ľavým tlačítkom myši na predmet, ktorý chcete použiť. Prenesiete sa tým do hry
a miesto zameriavača teraz budete mať daný predmet. Zamierte túto ikonu
na objekt, na ktorý chcete predmet použiť a pristúpte na takú vzdialenosť, aby
ikona začala blikať. Predmet teraz môžete použiť stisnutím ľavého tlačítka myši.
Skombinovať predmety
V niektorých situáciách budete potrebovať skombinovať dva predmety.
Napríklad priviazať povraz k tyči. Robí sa to tak, že kliknete na jeden z
predmetov, ľavé tlačítko myši podržíte a pretiahnete ho na druhý predmet.
Cez inventár sa tiež môžete dostať do denníka, ktorý bude popísaný teraz.
DENNÍK
Denník si môžete otvoriť buď stisnutím klávesy J, alebo kliknutím na ikonu
denníka v inventári. Stisnutím klávesy N si tiež môžete otvoriť posledný textový
záznam. Až sa budete nachádzať v denníku, máte tri možnosti:
Denník
Keď získate vyprávaný textový vstup, bude umiestnený sem. Ale pri čítaní v
denníku už nebude doprevádzaný dabingom. Povšimnite si, že všetky zápisky
sú v číslovaných sekvenciách, pričom celú sekvenciu nájdete vždy v rovnakej
úrovni. Listovať stránkami denníka môžete kliknutím na šípku doľava/doprava
na spodu denníka. Zápis zavriete kliknutím na prostrednú šípku dole.
10
Poznámky
Poznámky už nie sú v sekvenciách ako zápisy v denníku a nikdy nie sú
dabované. Orientácia v poznámkach je rovnaká ako v denníku.
Spomienky
Spomienky predstavujú veľmi dôležité zápisky, ktoré vám pri probléme môžu
veľmi pomôcť. V prípade pridania spomienky začne blikať ikona denníka v
pravom spodnom rohu obrazovky a počujete zvuk písania. Do spomienok sa
môžete tiež dostať cez klávesovú skratku M. K orientácii v spomienkach použite
šípky na spodnej časti obrazovky rovnako ako u poznámok a zápisov v denníku.
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ROZUM
Zdravie sa vám bude znižovať keď utrpíte nejaký druh zranenia (tvrdý úder, dlhý
pád atď.). V prípade, že sa dostane až na 0, zomriete. Smrť však neprebieha
ako v klasických hrách. V tejto hre nedôjde k reštartu ani neprídete o doterajší
postup hrou, ale zmení sa niečo v samotnom hernom svete. A táto zmena
môže prísť v niekoľkých podobách, pričom vy nikdy nebudete vedieť v akých.
Aby ste svoje zdravie zvýšili, budete musieť nájsť a použiť fľaštičku bylinného
extraktu.
Vaše duševné zdravie je nedeliteľnou súčasťou hry a je dobré ho neustále
sledovať. Ak sa dostane na nízku hodnotu, začnete mať fyzické a duševné
problémy, čo môže byť veľmi nepríjemné. Zdravý rozum klesá vtedy, ak sa
stanete svedkami nejakých znepokojivých či desivých udalostí, ak budete
vystavený dlhému pohľadu na odporného netvora alebo ak budete zotrvávať
dlho v tme (o tom viac nižšie). Jediný spôsob ako potom zdravý rozum zvýšiť
predstavuje dokončovanie hádaniek a prekonávanie ďalších prekážok. Je
teda viac než rozumné dbať na svoj zdravý rozum, lebo nikdy neviete kedy
budete mať ďalšiu príležitosť ho doplniť.
11
TEMNOTA
Kvôli chatrnej mysli nevydržíte v tme príliš dlho. Keď vkročíte do temnej oblasti,
začne vám klesať hodnota zdravého rozumu a budete musieť čo najrýchlejšie
do svetla, čo môžete urobiť v zásade dvoma spôsobmi. Buď si nájdete svetlejšie
miesto, alebo zapálite blízky zdroj svetla. Zdroj svetla sa zapaľuje tak, že sa naň
zameriate a stisnete ľavé tlačítko myši. Nezabúdajte však, že k zapaľovaniu
potrebujete kresadlá. Nakladajte s nimi s rozumom, ale tiež ich veľa neskladujte,
pretože nedostatok svetla môže veľmi neblaho ovplyvniť váš duševný stav.
Temnote sa tiež ešte môžete vyhnúť použitím olejovej lampy. Tento predmet
nájdete veľmi rýchlo a pomôže vám osvetliť blízke okolie. Zapaľuje sa stisnutím
F alebo tak, že na ňu kliknete ľavým tlačítkom myši v inventári. Zapálená lampa
však spotrebúva zásobu oleja. Z toho dôvodu je dobré ju používať len vtedy,
ak ju naozaj potrebujete. Olej budete nachádzať v podobe fľaštičiek, ktoré
budú roztrúsené rôzne po okolí, prípadne v sudoch s olejom na ktoré tiež občas
narazíte.
STRETNUTIE S PRÍŠERAMI
Pri svojej púti narazíte na rôzne zvláštne príšery, ktoré na vás budú číhať v
temnote. Nezabúdajte však, že nie ste žiadny ostrostrelci ani akčný hrdinovia.
Stretnutia sú v Amnézii veľmi nebezpečné a aby ste ich prežili, budete musieť
byť veľmi opatrní a ostražití. Dôležité je sa pred nimi schovať a byť potichu. Ak
budete prikrčený, príšery vás neuvidia. A ale je dôležité sa nehýbať a držať sa
v šere. Ale v šere vám bude klesať hodnota zdravého rozumu, takže tam tiež
nemôžete zostávať príliš dlho.
Ak viete kde sa váš nepriateľ nachádza, môžete sa okolo neho skúsiť preplaziť.
To sa robí tak, že sa skrčíte a pomaly sa pohybujete v temnote. V prípade,
že do niečoho nechcene vrazíte, príšera vás môže počuť alebo spozorovať.
Niekedy je samozrejme najlepšie zostať na mieste a nebezpečenstvo prečkať.
Ale musíte si dávať pozor na nízku hodnotu duševného zdravia a byť si vedomí
toho, že ta hrôza môže ísť vaším smerom.
Keď budete spozorovaní, musíte utekať. Je dobré sa skúsiť schovať v nejakej
miestnosti a zatarasiť dvere. A tiež sa na nepriateľa nedívajte príliš dlho, lebo
tým budete prichádzať o zdravý rozum a môžete sa dostať ešte do väčších
problémov.
UKLADANIE
Hra sa o ukladanie stará automaticky, takže si s ním v priebehu hrania vôbec
nemusíte robiť starosti. Až budete chcieť hru ukončiť, stačí stisnúť Escape a v
menu zvoliť možnosť “Ukončiť a uložiť”. Pri ďalšom spustení hry potom môžete
naviazať na toto miesto stisnutím tlačítka “Pokračovať”.
12
ZÁKLADNÉ (VÝCHOZÍ) NASTAVENIE OVLÁDANIA
Akcia - Ovládacia kláves
Pohyb - W, A, S, D
Rozhliadanie - pohyb myšou
Hlavné menu - Esc
Otvoriť inventár - Tab
Otvoriť denník - J
Otvoriť spomienky - M
Otvoriť posledný text - N
Návrat do menu - Esc
Manipulácia s objektmi - Ľavé tlačítko myši
Hodiť objekt - Pravé tlačítko myši
Otočiť uchopený objekt - Podržať R
Posunúť uchopený objekt bližšie/ďalej - Koliesko myši
Skočiť - Medzerník
Skrčiť sa - Ctrl
Bežať - Podržať Shift
RIEŠENIE PROBLÉMOV
•Zasekol som sa! Čo mám robiť?
Najskôr zo všetkého skontrolujte spomienky a pozrite, či tam nenájdete nejaké
pomôcky.
Za druhé sa veľmi pozorne pozrite po danej úrovni, či ste niečo neprehliadli.
Tie najdôležitejšie predmety by mali byť dobre viditeľné, takže ak navštívite
všetky miestnosti v úrovni, určite nájdete všetko dôležité. Tiež berte na vedomie,
že všetky hádanky sa dajú vyriešiť s pomocou objektov alebo predmetov z
rovnakej úrovne. V prípade, že je treba objekt z inej úrovne, malo by to byť
zrejmé zo spomienok.
A keď aj potom všetko zlyhá, navštívte naše fóra na: http://frictionalgames.
com/forum/ a požiadajte o radu!
•Hra beží pomaly a seká sa.
Ak sa stretnete so zlým výkonom, môžete urobiť niekoľko vecí:
- Znížiť rozlíšenie.
- Uistite sa, že rozlíšenie ssao a kvalitu paralaxy máte nastavené na nízke
hodnoty.
- Nastavte kvalitu tieňov na nízku hodnotu alebo tiene kompletne vypnite.
- Vypnite vsync.
- Presvedčte sa, že máte najnovšie ovládače od grafickej karty.
13
•Hra nebeží / objavujú sa podivné grafické artefakty.
Môžete skúsiť niekoľko vecí:
- Presvedčte sa, že máte najnovšie ovládače od grafickej karty.
- Uistite sa, že máte nainštalovaný OpenAL, čo by vám malo byť ponúknuté
počas inštalácie.
- Nastavte kvalitu tieňov na nízku hodnotu.
- Navštívte stránky našej podpory na adrese
http://support.frictionalgames.com/ a pozrite sa, či pre váš problém
neexistuje nejaké riešenie.
AUTORI
Frictional Games
Thomas Grip
Marcus Johansson
Luis A. Rodero Morales
Marc Nicander
Jens Nilsson
Design
Thomas Grip
Jens Nilsson
Programovanie
Thomas Grip
Luis A. Rodero Morales
Zvuk
Jens Nilsson
Obraz
Marcus Johansson
Marc Nicander
Design úrovní
Marus Johansson
Marc Nicander
Jens Nilsson
Skriptovanie úrovní
Thomas Grip
Luis A. Rodero Morales
Jens Nilsson
Port na Mac/Linux
Edward Rudd
Dodatočná grafika
Magnus Hertzberg
Olof Strand
Sebastian Vasselbring
Abyss Lights Studios
Nicodemus Mattisson
Hudba
Mikko Tarmia
Dodatočné zvukové
efekty
Tapio Liukkonen Kaamos Sound
Texty
Mikael Hedberg
Príbeh
Thomas Grip
Mikael Hedberg
Koncept
Rasmus Gunnarsson
Jonas Steinick Berlin
Marc Biagi ako zajatec
Dan Zullo ako zločinec 1,
zločinec 2 & Wilhelm
Betatest
Anton Adamse
Cedric Guillemet
David Gustavsson
Mikael Hedberg
Magnus Hertzberg
Martin Jonsson
Tom Jubert
Aleksey Luchin
Javier Mairena
Nicodemus Mattisson
Emil Meiton
Michaël Samyn
Jonas Steinick
Erik Svedäng
Zvláštne poďakovanie
patrí
Blízkym a drahým za
Režisér dabingu
podporu a trpezlivosť
Lani Minella - AudioGodz Wolfire Games
Julio Jerez - Newton
Dabléri
Game Dynamics
Lani Minella ako dievča Andreas Jonsson - Angel
& matka
Code
Richard Topping jako
DevIL Image Library
Daniel
TinyXML
Sam Mowry ako
LibSDL
Alexander
Dave Rivas ako prežijúci
Bill Corkery ako Agrippa
Eric Newsome ako Herbert
14
Česká lokalizace - TopCD
Vedúci projektu
Aleš Kopřiva
Martin Válek
Korektúra
Aleš Kopřiva
DTP
Martin Huraj
Preklad
Ondřej Píša
Betatest
Ondřej Skácel
Inštalátor
Jiří Čtvrtka
LICENČNÁ ZMLUVA
Prečítajte si prosím pozorne túto Licenčnú zmluvu skôr než nainštalujete a
budete používať tento software. Tým, že nainštalujete a budete používať tento
software, súhlasíte s podmienkami tejto Licenčnej zmluvy.
Tento počítačový software, predlohy, hudba a ostatné súčasti zahrnuté v tomto
produktu (súhrne “Produkt”) sú autorsky chránene ako majetok TopQer, s.r.o.
Licencia Vám umožňuje používať tento Produkt, nestávate sa však majiteľom
tohto Produktu.
Podľa tejto LICENCIE nesmiete:
1. Robiť akékoľvek kópie Produktu, vrátane programu, užívateľské príručky a
iných príbuzných materiálov, okrem kópie vytvorenej v pamäti RAM počítača.
2. Preniesť Produkt pomocou počítačovej siete alebo použiť Produkt v inom
užívateľskom mieste, ak nemáte zakúpenú sieťovú verziu.
3. Prenajímať, sublicencovať, predávať alebo distribuovať Produkt, užívateľskú
príručku, dokumentáciu alebo iné príbuzné materiály bez predchádzajúceho
písomného súhlasu TopQer, s.r.o.
4. Obísť alebo porušiť autorské právo, obchodnú známku alebo registrované
obchodné meno.
Podľa tejto LICENCIE môžete:
1. Používať Produkt v jediný okamžik vždy len na jedinej počítačovej pracovnej
stanici.
2. Fyzicky preniesť produkt z jedného počítača na druhý iba za predpokladu, že
bude používaný iba na jednom z nich.
3. Previesť celý a úplný Produkt tretej strane za predpokladu, že tretia strana
15
prijme tieto podmienky v plnom rozsahu.
TopQer, s.r.o. poskytuje k originálnej licencii záruku po dobu šiestich (6)
mesiacov od termínu dodania, že dátové médium, na ktorom je Produkt
obsiahnutý, neobsahuje chyby a poškodenie v spracovaní a materiálu. Ak
zistíte, že vaše médium je poškodené, vráťte toto médium svojmu predajcovi a
bude vám vymenené za nové ZDARMA.
AKO JE VYŠŠIE UVEDENÉ, TopQer, s.r.o. NEPOSKYTUJE, A ŽIADNY INÝ PREDAJCA,
OSOBA ALEBO SPOLOČNOSŤ NIE JE OPRÁVNENÁ POSKYTOVAŤ, ŽIADNE ZÁRUKY
NA PRÍPADNÉ CHYBY VZNIKNUTÉ UŽÍVANÍM PRODUKTU ALEBO NA ICH NÁSLEDKY,
NA FUNKČNOSŤ PRODUKTU, PREDAJNOSŤ ALEBO SPôSOBILOSŤ PRODUKTU K
ZAMÝŠLANÉMU ÚČELU, ALEBO ŽE PRODUKT SPLNÍ NEJAKÉ POŽIADAVKY, ALEBO
ŽE BUDE PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO BEZ CHYBY. PRIJÍMATE CELÉ RIZIKO,
AK IDE O VÝKON PRODUKTU A PREBERÁTE ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY PRÍPADNÉ
NÁSLEDKY. V PRÍPADE NEOPRÁVNENEJ REKLAMÁCIE VÁM MôŽE BYŤ ÚČTOVANÁ
CELÁ VÝŠKA VŠETKÝCH NUTNÝCH NÁKLADOV!
Copyright © 2010 TopQer, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Všetky osoby a udalosti v tomto Produktu sú vymyslené a akákoľvek podoba s žijúcimi
alebo mŕtvymi osobami je čisto náhodná.
16
Download

obsah - TOPCD.cz