O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.
Cukrovarská 1604/16
Rimavská Sobota 97901
IČO 36730645
Cenová ponuka pre sezónu 2013 - KUKURICA
PIONEER
Hybrid
PR39B29
PR39A61
PR39G12
P8000
P8529
PR39T13
PR39T45
PR39H32
PR38N86
P9000
P9025
P9578
P9175
PR38Y34
PR38A79
PR38A75
P9400
P9569
P9528
PR38A22
PR38A24
PR37N01
P9494
PR37Y12
PR37F80
PR37F73
P0017
P9915
PR37M34
PR36V52
PR36K67
PR36V74
PR35F38
P0216
P0105
PR36H43
PR36T24
CORALBA
PR34Y02
PR32D12
FAO
Využitie
180
siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
waxy
zrno
zrno
zrno
waxy
zrno/siláž
zrno
zrno/siláž
zrno/siláž
waxy
zrno - waxy
siláž
zrno
zrno/siláž
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
siláž
zrno/siláž
siláž
siláž
siláž
200
220
240
260
260
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
380
380
390
390
400
420
420
420
430
430
440
480
480
490
490
500
550
560
600
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 28.2.2013/
Balenie
VJ / semeno
cena /pre KU/
s odkladom
platby do 30.11.2013
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
110,1 €
88,1 €
110,1 €
165,1 €
88,1 €
110,1 €
110,1 €
110,1 €
209,1 €
165,1 €
88,1 €
198,1 €
220,1 €
209,1 €
198,1 €
209,1 €
198,1 €
220,1 €
220,1 €
165,1 €
165,1 €
198,1 €
209,1 €
198,1 €
209,1 €
165,1 €
88,1 €
220,1 €
110,1 €
209,1 €
198,1 €
209,1 €
198,1 €
220,1 €
220,1 €
110,1 €
110,1 €
110,1 €
165,1 €
110,1 €
Poncho 0,5 Poncho Pro -
43,00 € / VJ bez DPH
68,50 € / VJ bez DPH
MONSANTO
Hybrid
FAO
Využitie
Strana 1
Balenie
VJ / semeno
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
190
siláž
DKC 3094
260
bioplyn / siláž
DKC 3409
290
zrno/siláž
DKC 3623
290
zrno
DKC 3705
cruiser
300
zrno
DKC 4025
310
zrno
DKC 4082
310
zrno
DKC 4014
cruiser
340
zrno
DK 440
cruiser
350
zrno
DKC 4590
cruiser
360
zrno
DKC 4490
cruiser
380
zrno
DKC 4608
cruiser
380
zrno
DKC 4795
cruiser
390
bioplyn / siláž
DKC 5717
cruiser
400
zrno
DKC 4964
cruiser
410
zrno
DKC 4717
cruiser
440
zrno
DKC 5143
cruiser
440
zrno
DKC 5007
cruiser
460
zrno
DKC 5170
cruiser
470
zrno
DKC 5276
cruiser
520
bioplyn / siláž / zrno
DKC 5542
cruiser
550
bioplyn / siláž / zrno
DKC 5784 YG 1
550
bioplyn / siláž / zrno
DKC 5784 YG 1
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice:
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
50 000
144,4
144,4
193,0
177,4
193,0
193,0
203,5
177,4
203,5
193,0
203,5
203,5
144,4
193,0
203,5
193,0
203,5
203,5
203,5
144,4
186,0
116,0
CRUISER 350 FS
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 21.2.2013 /
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
38,4 € / VJ bez DPH
/ len označené hybridy /
SYNGENTA
Hybrid
NK DELITOP
CRUISER
NK MAGITOP
SY WINTOP novinka
NK SILOTOP
SY ONDINA
NK CUBIC
NK SYMBA
CRUISER
SY ULYSES CRUISER novinka
CRUISER
NK ALTIUS
NK LUCIUS
CRUISER
CRUISER
NK OCTET
CRUISER
NK COBALT
NK LEMORO
CRUISER
NK THERMO
CRUISER
CRUISER
FURIO
CRUISER
SY FLOVITA
CRUISER
NK DOLAR
NK CISKO
CRUISER
NK CELEST
CRUISER
CRUISER
NK FORTIUS
NK COLUMBIA
CRUISER
NK GEYSER
CRUISER
SY PRECIOSO CRUISER novinka
CRUISER
NK PAKO
CRUISER
NK HELICO
SY MIAMI CRUISER novinka
SUCROSORGO 506
FAO
Využitie
230
260
270
280
290
300
300
320
330
330
330
350
350
370
390
400
420
420
440
440
450
460
480
490
550
580
cirok
zrno/siláž
zrno/siláž
siláž
zrno/siláž
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
zrno
zrno
zrno
siláž
zrno
siláž
siláž
metlinový
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice:
Balenie
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
VJ / semeno
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
600 000
121 €
78 €
98 €
98 €
121 €
98 €
148 €
162 €
148 €
162 €
162 €
162 €
148 €
148 €
98 €
162 €
78 €
148 €
91 €
121 €
162 €
91 €
162 €
148 €
91 €
98 €
180 €
CRUISER 350 FS
29,0 € / VJ bez DPH
/ len označené hybridy /
LIMAGRAIN
Strana 2
Hybrid
FAO
Využitie
siláž
LG 32.16
220
LG 30.220
novinka
220
siláž
siláž
LG 30.238
230
siláž
LG 30.240
novinka
230
siláž
280
LG 32.85
zrno
LG 30.325
novinka
320
siláž
LG 30.311
320
zrno/siláž
LG 33.30
330
siláž
LATIZANA
340
zrno
350
LG 33.50
siláž
380
LG 33.87
zrno
LG 33.95
390
zrno
LG 30.430
novinka
420
zrno
LG 30.491
450
SHANNON
novinka
450
siláž
zrno
LG 34.75
470
siláž
ACIENDA
480
zrno
LG 34.90
490
siláž
510
JANETT
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 31.1.2013 /
Balenie
VJ / semeno
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
93 €
95 €
95 €
95 €
95 €
126 €
101 €
101 €
95 €
125 €
101 €
125 €
126 €
126 €
101 €
125 €
93 €
101 €
101 €
Poncho 0,5 Poncho Pro -
26 € / VJ bez DPH
42 € / VJ bez DPH
KWS
Hybrid
FAO
Využitie
SEVERUS
novinka
190
zrno/siláž
AMBROSINI
190
zrno/siláž
SILAS
200
siláž
AMADEO
220
zrno/siláž
COLISEE
novinka
220
zrno/siláž
ZIDANE
220
zrno
KWS 5133 ECO
240
siláž/bioplyn
URSINIO
novinka
230
siláž/bioplyn
AUBADE
260
siláž
KADURAS
novinka
270
zrno
ATLETICO
280
bioplyn
BEATUS
280
siláž
KONKRETIS
280
zrno
SIMAO
novinka
280
siláž
KAUSTRIAS
300
zrno
CANNAVARO
320
bioplyn
HAVANE
330
zrno/siláž
PESANDOR
novinka
330
siláž
KOVADIS
370
siláž
LUCATONI
390
bioplyn
KALVADOS
420
zrno/siláž
KONSENS
570
bioplyn
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 15.2.2013/
Balenie
VJ / semeno
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
99 €
97 €
58 €
80 €
99 €
97 €
80 €
74 €
58 €
107 €
87 €
74 €
105 €
76 €
97 €
87 €
58 €
74 €
74 €
87 €
80 €
89 €
Poncho 0,5 -
29,00 € / VJ bez DPH
Poncho PRO -
36,00 € / VJ bez DPH
AMBROSINI, KALVADOS, KONSENS
MARTON GENETICS
Hybrid
MV 241
MV 270
MV 280
FAO
Využitie
260
270
280
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
Strana 3
Balenie
VJ / semeno
70 000
70 000
70 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
92 €
92 €
92 €
MV 251
280
zrno
MV 255
290
zrno
BODROG
310
zrno/siláž
MV 277
310
zrno
MAROS
310
zrno/siláž
SOMACORN
340
zrno
HUNOR
350
zrno
MV 350
350
zrno
MV 343
360
zrno
KAMARIA
370
zrno
MV TARJÁN
380
zrno
MIKOLT
novinka
410
zrno
MV KOPPÁNY
420
zrno
MIRANDA
460
zrno
MV 500
510
zrno
SILOKING
530
siláž
MASSIL
610
siláž
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 28.2.2013/
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
Poncho 0,5 Poncho Pro -
92 €
109 €
92 €
99 €
94 €
99 €
99 €
135 €
135 €
169 €
99 €
169 €
114 €
135 €
135 €
96 €
96 €
35 € / VJ bez DPH
56 € / VJ bez DPH
FINAGRO
Hybrid
FAO
Využitie
210
zrno/siláž
CODIMI
EUROSTAR
240
zrno/siláž
PROSIL
250
zrno/siláž,bioplyn
KLUNI CS
290
zrno
USHUAIA
290
zrno/siláž
CANALI CS
320
zrno/siláž,bioplyn
CODILOR
290
zrno/siláž,bioplyn
CODICLAR
340
zrno
ES QUADRILLE
340
zrno/siláž
IZABAL
340
zrno/siláž
ELZEA
360
zrno/siláž,bioplyn
STARKI CS
360
zrno/siláž
CODISUD
380
zrno
CODIREAL
400
zrno/siláž
LABELI
420
zrno/siláž,bioplyn
CODIROC
430
zrno/siláž
MARVIN
500
zrno/siláž
CERA 10
530
siláž
CODIMAX
550
zrno,siláž, bioplyn
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
Balenie
VJ / semeno
50 000
80 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
80 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Poncho 0,5 -
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
69 €
132 €
69 €
86 €
84 €
85 €
84 €
85 €
133 €
89 €
89 €
90 €
89 €
88 €
90 €
88 €
79 €
69 €
89 €
35 € / VJ bez DPH
STEINECO
Hybrid
CLAPTON
MAS 24 A
AMELIOR
MAS 23 B
TACTIC
MAS 30 A
MAS 26 K
CLARINO
MAS 36 A
MAS 39 (WX)
MAS 35 K
MAS 37 V
FAO
Využitie
230
260
270
280
280
290
300
320
350
360
370
370
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
SEM
siláž
zrno
zrno
zrno
zrno/siláž
Strana 4
Balenie
VJ / semeno
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
67 €
82 €
82 €
82 €
112 €
82 €
130 €
75 €
112 €
130 €
112 €
102 €
MAS 38 D
SANGRIA
MAS 42 (WX)
GRITZ
MAS 46 A
MAS 44 A
MAS 47 P
MAS 51 G
MAS 55 F
MAS 58 M
MAS 56 E
MAS 59 P
ALINEA
370
390
400
400
410
420
450
470
480
480
490
500
520
zrno
zrno/siláž
zrno
SEM
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
zrno
zrno
zrno/siláž
zrno
zrno/siláž
siláž
FAO
Využitie
230/220
220/210
240/230
260/260
320/320
360/360
380/380
380/380
420
440/440
500
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
zrno/siláž
zrno
FAO
Využitie
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
98 €
90 €
130 €
165 €
90 €
102 €
112 €
112 €
112 €
98 €
112 €
90 €
75 €
SUMI AGRO
Hybrid
P 30.004
POLSTAR
CODIBAG
SCAFORT
LISTEL
CODITOUL
ZP 305
ZP 341
DALMAC
CODILAC
CEDA
Balenie
VJ / semeno
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
25 000
50 000
25 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
79 €
79 €
75 €
75 €
95 €
95 €
35 €
35 €
37 €
95 €
35 €
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid
SURIGA (SUM 1467)
200/190
zrno/siláž
SULEXA (SUM 1884)
220/220
zrno/siláž
SUNARO (SUM 1052)
250/230
zrno/siláž
SUNMARK (DAS097316,DS0331)
290/270
zrno/siláž
SUSANN (SUM 1487)
310/290
zrno/siláž
SUMBERTO (DAS 08123)
330/310
zrno/siláž
SURREAL (SUM 1995)
330
zrno
SUBIANCA
340
zrno
SUFAVOR (SUM 1798)
340
zrno
SUAREZ (SUM 1989)
350
zrno
SUMATOR (SUM 2157)
370
zrno
SUPERBIA (SUM 1813)
400
zrno
SUPRA (DS0715D)
410
zrno
SUMBRA (SUM 1826)
420/390
zrno/siláž
SURAS (DAS08548,DS0218)
440/440
zrno/siláž
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok:
Balenie
VJ / semeno
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
138,6 €
Poncho 0,5 -
35 € / VJ bez DPH
142,8 €
130,2 €
155,4 €
155,4 €
173,3 €
165,9 €
163,8 €
161,7 €
159,6 €
176,4 €
170,1 €
170,1 €
159,6 €
163,8 €
CANDOR TRADING
Hybrid
ES Bombastic
ES Cargo
ES Capone
ES Diadame
Codir
Scorra
Arecibo
FAO
Využitie
220/240
260
300
400
250/250
300/300
320/320
zrno/siláž
siláž
zrno
zrno
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
Strana 5
Balenie
VJ / semeno
80 000
80 000
80 000
80 000
50 000
50 000
50 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
157 €
161 €
165 €
165 €
72 €
72 €
80 €
COD8771
Codiroc
360/360
430/450
zrno/siláž
zrno/siláž
FAO
Využitie
130
180
190
220
220
230
240
250
270
280
290
310
310
320
330
330
350
350
380
380
380
380
390
390
390
390
400
410
450
450
490
550
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno/siláž
zrno
zrno
siláž
zrno
zrno
zrno/siláž
zrno
siláž
zrno
zrno/siláž
zrno
siláž
zrno
zrno
zrno
zrno/siláž
zrno
zrno
zrno
siláž
zrno
siláž
zrno
zrno/siláž
siláž
50 000
50 000
80 €
75 €
SEMPOL
Hybrid
PYROXENIA
HUSKI CS
MT NELE
ALMANSA
MT MILO
DA SZOI
BEJM
MT 261
METALANA
MARKÍZA
POLUXX
AMANITA
ES CUBUS
DA 0336
HELENA
KAIKOU
SHERLEY
CHAPALU novinka
LUCIANA
FUTURIXX novinka
GK KAZAR
MT MATADO
SCANDI CS
FERARIXX
ALEXXANDRA
DA SONKA novinka
HITAL
VLASTA
AGESSA
ULYXXE novinka
TEQUILA
GOLIAS
Balenie
VJ / semeno
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
cena /pre KU/
odkladom platby
do 30.11.2013
93,9 €
79,9 €
79,9 €
54,9 €
79,9 €
79,9 €
73,9 €
83,9 €
83,9 €
54,9 €
85,9 €
64,9 €
85,9 €
105,0 €
59,9 €
94,9 €
94,9 €
111,0 €
54,9 €
99,0 €
69,9 €
83,9 €
83,9 €
111,0 €
105,0 €
111,0 €
54,9 €
69,9 €
78,9 €
99,0 €
69,9 €
54,9 €
* Ceny sú uvedené v € / VJ bez DPH, zahŕňajú štandardné morenie a sú doporučené pre konečného zákazníka pre rok 2013.
Strana 6
Download

O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.