Cenník osiva kukurice pre rok 2013
Doporučené ceny na konečného zákazníka
Cenník obsahuje:
DowSeeds
Pioneer
Limagrain
KWS
Monsanto
Syngenta
Rapool
Saatbau Linz
VP Agro
RWA - Sempol
Finagro
Sumiagro
Candor Trading
Causade
Steineco
Oseva Marcelová
Bratislava, 12.2.2013
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
Fa / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
OSEVA Marcelová
1
CESTER
230
siláž
80.000
VJ
59,00
2
SYSTEM
240
zrno/siláž
80.000
VJ
79,00
3
CELIVE
245
zrno
80.000
VJ
95,00
4
CELIO
250
siláž
80.000
VJ
65,00
5
SUBITO
260
zrno/siláž
80.000
VJ
99,00
6
CELIDO
270
zrno/siláž
80.000
VJ
79,00
7
ZE EDOX
280
zrno/siláž
80.000
VJ
95,00
8
ZE OTIS
300
zrno
80.000
VJ
121,00
9
SUANITO (SUM1093)
310
zrno
80.000
VJ
119,00
10
SUM 0243
340
zrno
80.000
VJ
139,00
11
CEFRAN
340
zrno/siláž/BPS
80.000
VJ
79,00
12
ZE ADULAR
350
zrno
80.000
VJ
129,00
13
SUM 0246
390
zrno/siláž
80.000
VJ
109,00
14
ZE 4101
410
zrno
80.000
VJ
69,00
15
ZE 4501
450
zrno/siláž
80.000
VJ
95,00
štandardné morenie MAXIM XL 035 FS
balenie: 1 VJ = 80.000
morenie Poncho
morenie Poncho Pro
29,- EUR/ bal.
58,- EUR / bal.
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
DOW SEEDS
1
DS 0791 C
350
zrno
50.000
VJ
109,00
2
DS 0610 C
340
zrno
50.000
VJ
109,00
ha na balíček
obsahuje
balenie: 1 VJ = 50.000
Ponuka cenovo
zvýhodneného balíčka
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pri odklade platby
1
Trophy Gold
10
20lt
2
DS0791C alebo DS0610C
10
10VJ
1271,00
3
Zinkosol Forte Zn11 / na požiadanie
40 lt
50% cenníkovej ceny
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pri odklade platby
PIONEER
1
PR39A61
200
Z/S
80.000
VJ
85,50
2
P8529
280
Z/S
80.000
VJ
85,50
3
P9025
310
Z/S
80.000
VJ
85,50
4
P0017
420
Z/S/BP
80.000
VJ
85,50
5
PR39B29
180
S
80.000
VJ
106,90
6
PR39G12
220
Z/S/BP
80.000
VJ
106,90
7
PR39H32
200
80.000
VJ
106,90
8
PR39T13
300
Z
80.000
VJ
106,90
9
PR39T45
300
S/Z
80.000
VJ
106,90
10
PR37M34
400
Z/S
80.000
VJ
106,90
11
CORALBA
550
S
80.000
VJ
106,90
12
PR32D12
600
S/BET/BP
80.000
VJ
106,90
13
PR36H43
80.000
VJ
106,90
14
PR36T24
500
S/Z
80.000
VJ
106,90
15
P8000
240
Z/S/BP
80.000
VJ
160,30
16
P9000
300
Z
80.000
VJ
160,30
17
PR37F73
420
Z/S
80.000
VJ
160,30
18
PR38A24
380
Z/S
80.000
VJ
160,30
19
PR38A22
300
Z/S
80.000
VJ
160,30
20
PR34Y02
570
S/BET/BP
80.000
VJ
160,30
21
P9578
320
Z
80.000
VJ
192,30
22
P9400
360
Z
80.000
VJ
192,30
23
PR38A79
350
Z
80.000
VJ
192,30
24
PR37Y12
400
Z/BET
80.000
VJ
192,30
25
PR37N01
390
Z
80.000
VJ
192,30
26
PR36K67
480
Z
80.000
VJ
192,30
27
PR35F38
490
Z/S/BET
80.000
VJ
192,30
28
PR38N86
295
Z/S/BET
80.000
VJ
203,00
29
PR38Y34
340
S/BP
80.000
VJ
203,00
30
PR38A75
80.000
VJ
203,00
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pri odklade platby
PIONEER
31
PR37F80
500
Z
80.000
VJ
203,00
32
P9494
400
Z
80.000
VJ
203,00
33
PR36V52
440
Z
80.000
VJ
203,00
34
PR36V74
480
Z
80.000
VJ
203,00
35
P9175
330
Z
80.000
VJ
213,70
36
P9915
430
Z
80.000
VJ
213,70
37
P9528
380
Z
80.000
VJ
213,70
38
P9569
370
Z/S
80.000
VJ
213,70
39
P0216
490
Z
80.000
VJ
213,70
40
P0216 X03A115 Aquamax
80.000
VJ
213,70
41
P0105
80.000
VJ
213,70
470
Z
PIONEER PREMIUM PONUKA****
42
PR37N01
80.000
VJ
203,84
43
P9528
80.000
VJ
226,52
44
P0105
80.000
VJ
226,52
PR36V52
80.000
VJ
215,18
45
****Cena hybridu v rámci PPP je
vypočítaný ako 106 % ceny
základného hybridu + príplatok za
prísl. špeciálne morenie
balenie: 1 VJ = 80.000
morenie Poncho 0,5
43,-- EUR/vr.
morenie Poncho Pro
68,50 EUR/vr.
cena morenia nebude započítaná do základu pre výpočet bonusu.
Termíny objednávok morenia:
prijaté do 28.2.2013
bez obmedzenia
prijaté od 1.3. do 20.3.2013
dodávka po 10.4.2013
objednávky po 20.3.2013
nebudú prijaté
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn
v bal.
MJ
Doporučená
Doporučená
kon.cena
kon.cena
(EUR/bal.) pre
(EUR/bal.) r.
r. 2013
2013 - odklad
splatnosť
platby
31.5.2013
LIMAGRAIN
1
LG 32.16
220
S
50.000
VJ
88,00
90,72
2
ACIENDA
480
S
50.000
VJ
88,00
90,72
3
LATIZANA
340
S
50.000
VJ
90,00
92,78
4
LG 30.240 LZM 260/50
230
S
50.000
VJ
90,00
92,78
5
LG 30.238
230
S
50.000
VJ
90,00
92,78
6
LG 32.85
280
S
50.000
VJ
90,00
92,78
7
LG 30.220
220
S
50.000
VJ
90,00
92,78
8
JANETT
510
S
50.000
VJ
95,00
97,94
9
LG 30.311 LZM 360/32
320
S
50.000
VJ
95,00
97,94
10
LG 33.30
330
Z/S
50.000
VJ
95,00
97,94
11
LG 34.90
490
S
50.000
VJ
95,00
97,94
12
LG 33.87
380
S
50.000
VJ
95,00
97,94
13
SHANNON
450
S
50.000
VJ
95,00
97,94
14
LG 33.50
350
Z
50.000
VJ
119,00
122,68
15
LG 33.95
390
Z
50.000
VJ
119,00
122,68
16
LG 34.75
470
Z
50.000
VJ
119,00
122,68
17
LG 30.325 LZM 360/85
320
Z
50.000
VJ
120,00
123,71
18
LG 30.430 LZM 461/05
420
Z
50.000
VJ
120,00
123,71
19
LG 30.491 LZM 559/02
450
Z
50.000
VJ
120,00
123,71
20
LG 30.290
280
Z
50.000
VJ
21
ACARRO
470
S
50.000
VJ
štandardné morenie MAXIM XL
balenie: 1 VJ = 50.000
morenie Poncho 0,5
26,-- EUR/vr.
morenie Poncho Pro
42,-- EUR/vr.
Objednávky na morenie budú akceptované do 31.1.2013
Ceny platia do 31.3.2013
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.)
platná do
31.12.12
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre
r. 2013
80,00
KWS
1
AMADEO
220
S/Z
50.000
VJ
75,00
2
AMANDHA
410
Z/S
50.000
VJ
91,00
3
AMBROSINI
190
Z/S
50.000
VJ
91,00
97,00
4
ATLETICO
280
BP
50.000
VJ
82,00
87,00
5
AUBADE
260
S
50.000
VJ
55,00
58,00
6
BEATUS
280
S
50.000
VJ
70,00
74,00
7
CANNAVARO
320
BP
50.000
VJ
82,00
87,00
8
COLISEE
220
S/Z
50.000
VJ
93,00
99,00
9
FERNANDEZ
250
BP
50.000
VJ
82,00
10
HAVANE
330
Z/S
50.000
VJ
55,00
11
KADURAS
270
Z
50.000
VJ
12
KALIFFO
450
S/Z
50.000
VJ
70,00
13
KALVADOS
420
Z/S
50.000
VJ
75,00
14
KASSANDRAS
350
Z
50.000
VJ
101,00
15
KAUSTRIAS
300
Z
50.000
VJ
16
KESSOS
400
Z
50.000
VJ
99,00
17
KESSOS poncho pro
400
Z
50.000
VJ
113,00
18
KINEMAS
380
Z
50.000
VJ
99,00
19
KITTY
500
S
50.000
VJ
55,00
20
KONKRETIS
280
Z
50.000
VJ
99,00
105,00
21
KONSENS
570
BP
50.000
VJ
84,00
89,00
22
KOVADIS
370
S
50.000
VJ
70,00
74,00
23
KRABAS
300
Z
50.000
VJ
91,00
24
KRABAS poncho pro
300
Z
50.000
VJ
113,00
25
KRASSUS
530
S
50.000
VJ
70,00
26
KRASSUS poncho pro
530
S
50.000
VJ
27
KWS 1393
430
Z/S
50.000
VJ
70,00
28
KWS 2376
350
Z
50.000
VJ
91,00
29
KWS 5133 ECO
240
S/BP
50.000
VJ
75,00
30
KWS 6471 poncho pro
340
Z
50.000
VJ
109,00
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
58,00
107,00
80,00
97,00
80,00
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.)
platná do
31.12.12
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre
r. 2013
KWS
31
KWS 9361
330
Z
50.000
VJ
99,00
32
LUCATONI
390
BP
50.000
VJ
82,00
33
MERIDIEN
420
Z/S
50.000
VJ
55,00
34
PESANDOR
330
S
50.000
VJ
70,00
35
RICARDINO
230
Z
50.000
VJ
91,00
36
RONALDINO
250
Z/S
50.000
VJ
91,00
37
SEVERUS
170
S
50.000
VJ
93,00
99,00
38
SILAS
210
S
50.000
VJ
55,00
58,00
39
SIMAO
280
S
50.000
VJ
72,00
76,00
40
URSINIO
230
S
50.000
VJ
70,00
74,00
41
ZIDANE
220
Z
50.000
VJ
87,00
74,00
97,00
štandardné morenie Maxim XL 035 FS
****
v osivách označených červenou farbou je započítané aj morenie (AKCIA)
balenie: 1 VJ = 50.000
morenie Poncho 0,5
morenie Poncho Pro
29,-- EUR/vr.
36-- EUR/vr.
Špeciálne morenie Poncho a Poncho Pro je možné u hybridov:
AMBROSINI
KALVADOS 2013
KONSENS
RONALDINO
BEATUS
KRABAS
KWS 6471
KASSANDRAS
2012
KINEMAS
KESSOS
AMANDHA
KALVADOS
KRASSUS
MIKADO
Objednávky na špec.morenie sú akceptované do 15.2.2013
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
MONSANTO
1
DKC3094
190
S
80.000
VJ
143,00
2
DKC3409
260
S/BP
80.000
VJ
143,00
3
DKC3623 Novinka
290
Z/S
80.000
VJ
191,00
4
DKC3705*
290
Z
80.000
VJ
175,00
5
DKC4025 Novinka
300
Z
80.000
VJ
191,00
6
DKC4082
310
Z
80.000
VJ
191,00
7
DKC 4014*
310
Z
80.000
VJ
201,00
8
DK440*
340
Z
80.000
VJ
175,00
9
DKC4590*
350
Z
80.000
VJ
201,00
10
DKC4490*
360
Z
80.000
VJ
191,00
11
DKC4608*
380
Z
80.000
VJ
201,00
12
DKC4795* Novinka
380
Z
80.000
VJ
201,00
13
DKC5717 Novinka
390
S/BP
80.000
VJ
143,00
14
DKC4964*
400
Z
80.000
VJ
191,00
15
DKC4717* Novinka
410
Z
80.000
VJ
201,00
16
DKC5143*
430
Z
80.000
VJ
191,00
17
DKC5007*
440
Z
80.000
VJ
201,00
18
DKC5170*
460
Z
80.000
VJ
201,00
19
DKC5276*
470
Z
80.000
VJ
201,00
20
DKC5542*
520
S/BP/Z
80.000
VJ
143,00
štandardné morenie Maxim XL 035 FS
balenie: 1 VJ = 80.000
* možné morenie Cruiser 350FS, objednávka do 21.2.2013
morenie Cruiser 350 FS
38,40 EUR/vr.
cena morenia Cruiser 350 FS nebude započítaná do základu pre výpočet bonusu
HYBRIDS YIELDGARD
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal. cena/vr.
z toho cena
technol./vr
21
DKC5784YG
550
S/BP/Z
80.000
181,00
40,00
22
DKC5784YG
550
S/BP/Z
50.000
111,00
25,00
na hybridy s technológiou YieldGard budú osobitné bonusové podmienky
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
SYNGENTA
1
NK ALTIUS cruiser
330
Z
80.000
VJ
148,00
2
NK CELEST cruiser
440
Z
80.000
VJ
91,00
3
NK CISKO cruiser
420
Z
80.000
VJ
148,00
4
NK COBALT cruiser
350
Z
80.000
VJ
162,00
5
NK CUBIK
290
Z/S
80.000
VJ
98,00
6
NK DELITOP cruiser
230
S/Z
80.000
VJ
121,00
7
NK DOLAR cruiser
420
Z/S
80.000
VJ
78,00
8
NK FURIO cruiser
390
Z/S/BP
80.000
VJ
98,00
9
NK HELICO cruiser
550
S/BP
80.000
VJ
91,00
10
NK LEMORO cruiser
350
Z/S
80.000
VJ
148,00
11
NK LUCIUS cruiser
330
Z
80.000
VJ
162,00
12
NK MAGITOP
260
S/Z
80.000
VJ
78,00
13
NK OCTET cruiser
330
Z/S
80.000
VJ
162,00
14
NK SYMBA cruiser
300
Z
80.000
VJ
148,00
15
SY ONDINA
290
Z
80.000
VJ
121,00
16
NK GEYSER cruiser
460
S/Z
80.000
VJ
91,00
17
NK FORTIUS cruiser
440
Z/S
80.000
VJ
121,00
18
SY WINTOP
270
Z/S/BP
80.000
VJ
98,00
19
NK SILOTOP
280
S/Z/BP
80.000
VJ
98,00
20
SY MIAMI cruiser
580
Z/S/BP
80.000
VJ
98,00
21
NK THERMO cruiser
370
Z
80.000
VJ
148,00
22
NK PAKO cruiser
490
Z
80.000
VJ
148,00
23
SY ULYSES cruiser
320
Z
80.000
VJ
162,00
24
NK FLOVITA cruiser
400
Z
80.000
VJ
162,00
25
NK COLUMBIA cruiser
450
Z
80.000
VJ
162,00
26
SY PRECIOSO cruiser
480
Z/S
80.000
VJ
162,00
balenie: 1 VJ = 80.000
morenie CRUISER 350 FS
29,-- EUR/bal.
hybridy NK DELITOP a NK THERMO je možné dodať aj nemorené na bioprodukciu
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
RAPOOL
SUAREZ (SUM 1989)
350
Z
80.000
VJ
152,00
340
Z
80.000
VJ
156,00
3
SUBIANCA
SUFAVOR (SUM 1798)
340
Z
80.000
VJ
154,00
4
SULEXA (SUM 1884)
220
S/Z
80.000
VJ
136,00
5
SUMATOR (SUM 2157)
370
Z
80.000
VJ
168,00
6
SUMBERTO (DAS08123)
310/330
S/Z
80.000
VJ
165,00
7
SUMBRA (SUM 1826)
390/420
S/Z
80.000
VJ
152,00
SUNARO (SUM 1052)
SUNMARK
(DAS097316,DS0331)
SUPERBIA (SUM 1813)
230/250
S/Z
80.000
VJ
124,00
S/Z
80.000
VJ
148,00
400
Z
80.000
VJ
162,00
410
Z
80.000
VJ
162,00
S/Z
80.000
VJ
156,00
13
SUPRA (DS0715 D)
SURAS (DAS08548,
DS0218)
SURIGA (SUM 1467)
S/Z
80.000
VJ
132,00
14
SURREAL (SUM 1995)
330
Z
80.000
VJ
158,00
15
SUSANN (SUM 1487)
290/310
S/Z
80.000
VJ
148,00
1
2
8
9
10
11
12
270/290
440
190/200
štandardné morenie: MAXIM XL
balenie: 1 VJ = 80.000
morenie Poncho 0,5
35,-- EUR/VJ
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
SAATBAU LINZ
1
EDUARDO
210
S
50.000
VJ
78,00
2
OKATO
240
Z
50.000
VJ
78,00
3
ARRIGO
240
S
50.000
VJ
71,00
4
SL MAGELLO
250
S/Z
50.000
VJ
78,00
5
SEIDI CS
280
50.000
VJ
71,00
6
SL BAHATO
270
Z
50.000
VJ
78,00
7
VINCENTO
280
Z
50.000
VJ
81,00
8
POMPEO
290
Z/S
50.000
VJ
78,00
9
ANGELO
300
S
50.000
VJ
76,00
10
BIO ANGELO
300
S
50.000
VJ
135,00
11
MATTEO
310
Z/S/BP
50.000
VJ
83,00
12
AMANDO
320
Z
50.000
VJ
83,00
13
GINKO
320
Z
50.000
VJ
78,00
14
DODIXX
340
Z
50.000
VJ
109,00
15
PANDOSO
350
S
50.000
VJ
81,00
16
TORRANO
360/370
Z/S
50.000
VJ
87,00
17
DOBROTO
360
Z
50.000
VJ
100,00
18
SPERLONA
360
50.000
VJ
54,00
19
MUZI CS
380
50.000
VJ
71,00
20
OXXYGEN
380
Z
50.000
VJ
114,00
21
ES SENSOR
390
Z/S/BP
50.000
VJ
97,00
22
ROXXY
400
Z
50.000
VJ
109,00
23
REALLI CS
420
Z/S
50.000
VJ
105,00
24
LORRI CS
420
50.000
VJ
71,00
25
GRANDIO
420
50.000
VJ
98,00
Z
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
SAATBAU LINZ
26
LOUBAZI CS
440/450
Z/S
50.000
VJ
108,00
27
PARDI CS
450
Z/S
50.000
VJ
80,00
28
GDM 541
470
S/Z
50.000
VJ
66,00
29
KING
550
50.000
VJ
111,00
30
FLEURI CS
550
50.000
VJ
108,00
štandardné morenie Maxim XL, OptiPlus
balenie 50.000 semien/VJ
morenie Poncho
25,-- EUR/vr.
morenie Cruiser
25,-- EUR/vr.
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
VP AGRO
1
BERGXXON
440
S/Z/BP
50.000
VJ
85,00
2
DUGARIXX
320
S/Z/BP
50.000
VJ
84,00
3
EXXOTIKA
340
S/Z/BP
50.000
VJ
85,00
4
FISIXX
360
Z/BET
50.000
VJ
87,00
5
JUXXIN
300
S/Z
50.000
VJ
84,00
6
KONSULIXX
220
S
50.000
VJ
85,00
490
Z/BET
50.000
VJ
87,00
8
KOXX
LUXXUS DUO
420
Z/BET
50.000
VJ
84,00
9
MEMOXX
420
S/Z/BP
50.000
VJ
87,00
10
OBIXX
400
Z/BET
50.000
VJ
87,00
11
RIVOXX
350
Z/BET
50.000
VJ
90,00
12
SILEXX DUO
370
S/Z/BP
50.000
VJ
85,00
13
SIXXTUS
270
S/Z
50.000
VJ
87,00
14
WINXX
380
S/Z/BP
50.000
VJ
87,00
7
balenie: 1 VJ = 50.000
morenie Cruiser 350 FS
25,-- EUR/VJ
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
SEMPOL
1
PYROXENIA
130
Z/S
50.000
VJ
93,90
2
HUSKI CS
180
S/Z
50.000
VJ
79,90
3
MT NELE
190
Z/S
50.000
VJ
79,90
4
ALMANSA
220
S
50.000
VJ
54,90
5
MT MILO
220
Z/CCM/S
50.000
VJ
79,90
6
DA SZOI
230
S/Z
50.000
VJ
79,90
7
BEJM
240
S/Z
50.000
VJ
73,90
8
MT 261
250
Z
50.000
VJ
83,90
9
METALANA
270
Z
50.000
VJ
83,90
10
MARKÍZA
280
S
50.000
VJ
54,90
11
POLUXX
290
Z
50.000
VJ
85,90
12
AMANITA
310
Z
50.000
VJ
64,90
13
ES CUBUS
310
S/CCM/Z
50.000
VJ
85,90
14
DA 0336
320
Z
50.000
VJ
105,00
15
HELENA
330
S
50.000
VJ
59,90
16
KAIKOU
330
Z
50.000
VJ
94,90
17
SHERLEY
350
Z/S
50.000
VJ
94,90
18
CHAPALU novinka
350
Z
50.000
VJ
111,00
19
LUCIANA
380
S
50.000
VJ
54,90
20
FUTURIXX novinka
380
Z
50.000
VJ
99,00
21
GK KAZAR
380
Z
50.000
VJ
69,90
22
MT MATADO
380
Z
50.000
VJ
83,90
23
SCANDI CS
390
S/CCM/Z
50.000
VJ
83,90
24
FERARIXX
390
Z
50.000
VJ
111,00
25
ALEXXANDRA
390
Z
50.000
VJ
105,00
26
DA SONKA novinka
390
Z
50.000
VJ
111,00
27
HITAL
400
S
50.000
VJ
54,90
28
VLASTA
410
Z
50.000
VJ
69,90
29
AGESSA
450
S/CCM
50.000
VJ
78,90
30
ULYXXE novinka
450
Z
50.000
VJ
99,00
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
SEMPOL
31
TEQUILA
490
Z/CCM/S
50.000
VJ
69,90
32
GOLIAS
550
S
50.000
VJ
54,90
33
ES ARDENT
180
Z/S
80.000
VJ
137,40
34
ES PALAZZO novinka
240
S/CCM/Z
80.000
VJ
137,40
35
ES BEATLE
260
S/CCM/Z
80.000
VJ
137,40
štandardné morenie MAXIM XL
balenie: 1 VJ = 50.000 / 80.000
morenie Poncho
25,-- EUR / VJ
morenie Cruiser
morenie Poncho Pro
25,-- EUR / VJ
42,-- EUR / VJ
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
25.1.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena (EUR/bal.)
pre r. 2013
FINAGRO
1
CANALI CS
320
Z/S/BP
50.000
VJ
85,00
2
CERA 10
530
S
50.000
VJ
69,00
3
CODICLAR
340
Z
50.000
VJ
85,00
4
CODILOR
320
Z/S/BP
50.000
VJ
84,00
5
CODIMAX
550
Z/S/BP
50.000
VJ
89,00
6
CODIMI
210
Z/S
50.000
VJ
69,00
7
CODIREAL
400
Z/S
50.000
VJ
88,00
8
CODISUD
380
Z
50.000
VJ
89,00
9
CODIROC
430
Z/S
50.000
VJ
88,00
10
ELZEA
360
Z/S/BP
50.000
VJ
89,00
11
ES QUADRILLE
340
Z/S
80.000
VJ
133,00
12
EUROSTAR
240
Z/S
80.000
VJ
132,00
13
IZABAL
340
Z/S
50.000
VJ
89,00
14
KLUNI CS
280
Z
50.000
VJ
86,00
15
LABELI
420
Z/S/BP
50.000
VJ
90,00
16
MARVIN
500
Z/S
50.000
VJ
79,00
17
PROSIL
250
Z/S/BP
50.000
VJ
69,00
18
STARKI CS
360
Z/S
50.000
VJ
90,00
19
USHUAIA
290
Z/S
50.000
VJ
84,00
štandardné morenie Maxim XL 035 FS
balenie: 1 VJ = 50.000 / 80.000
morenie Poncho 0,5
28,-- EUR/ VJ
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
Doporučená
kon.cena
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
(EUR/bal.) pre r.
2013 - prepočet
2013
na 80.000 zŕn
SUMIAGRO
1
POLSTAR
210/220
S/Z
50.000
VJ
79,00
126,40
2
P 30.004
220/230
S/Z
50.000
VJ
79,00
126,40
3
CODIBAG
230/240
Z/S
50.000
VJ
75,00
120,00
4
SCAFORT
260
S/Z
50.000
VJ
75,00
120,00
5
LISTEL
320
S/Z
50.000
VJ
95,00
152,00
6
CODITOUL
360
S/Z
50.000
VJ
95,00
152,00
7
ZP 305
380
Z
25.000
VJ
35,00
112,00
8
ZP 341
380
Z/S
25.000
VJ
35,00
112,00
9
DALMAC
420
Z
25.000
VJ
37,00
118,40
10
CODILAC
440
S/Z
50.000
VJ
95,00
152,00
25.000
VJ
35,00
112,00
11
CEDA
500
Z
štandardné morenie MAXIM XL 035 FS
balenie: 1 VJ = 50.000 / 25.000
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
Fa / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) platná
do 31.12.12
72,00
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
67,00
STEINECO
1
CLAPTON
230
Z/S
50.000
VJ
2
MAS 24 A
260
Z/S
50.000
VJ
82,00
3
AMELIOR
270
Z/S
50.000
VJ
82,00
4
MAS 23 B
280
Z/S
50.000
VJ
82,00
5
TACTIC
280
Z/S
50.000
VJ
112,00
6
MAS 30 A
290
Z/S
50.000
VJ
82,00
7
MAS 26 K
300
SEM
50.000
VJ
130,00
8
CLARINO
320
SILÁŹ
50.000
VJ
75,00
9
MAS 36 A
350
ZRNO
50.000
VJ
10
MAS 39 (WX)
360
ZRNO
50.000
VJ
11
MAS 35 K
370
ZRNO
50.000
VJ
105,00
112,00
12
MAS 37 V
370
Z/S
50.000
VJ
97,00
102,00
13
MAS 38 D
370
ZRNO
50.000
VJ
98,00
14
SANGRIA
390
Z/S
50.000
VJ
90,00
15
MAS 42 (WX)
400
ZRNO
50.000
VJ
130,00
16
GRITZ
400
SEM
50.000
VJ
165,00
17
MAS 46 A
410
Z/S
50.000
VJ
90,00
18
MAS 44 A
420
Z/S
50.000
VJ
102,00
19
MAS 47 P
450
ZRNO
50.000
VJ
108,00
112,00
20
MAS 51 G
470
ZRNO
50.000
VJ
110,00
112,00
21
MAS 55 F
480
ZRNO
50.000
VJ
85,00
112,00
22
MAS 58 M
480
Z/S
50.000
VJ
23
MAS 56 E
490
ZRNO
50.000
VJ
108,00
112,00
24
MAS 59 P
500
Z/S
50.000
VJ
89,00
90,00
25
ALINEA
520
SILÁŹ
50.000
VJ
75,00
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
109,00
112,00
130,00
98,00
Balenie: 1 VJ = 50.000 zŕn
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
FA / Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
Doporučená kon.cena
(EUR/bal.) pre r. 2013
Z/S
80.000
VJ
157,00
S
80.000
VJ
161,00
Z/S
80.000
VJ
165,00
Z
80.000
VJ
165,00
CANDOR TRADING
1
ES BOMBASTIC
220/240
2
ES CARGO
260
340/350
4
ES FLATO
ES DIADEME
5
CODIR
240/250
Z/S
50.000
VJ
72,00
6
SCORRA
300/310
Z/S
50.000
VJ
72,00
7
SCRIPT
300
Z/S
50.000
VJ
80,00
8
ARECIBO
300/320
Z/S
50.000
VJ
80,00
9
COD8771
360
Z/S
50.000
VJ
80,00
10
CODIROC
430/450
Z/S
50.000
VJ
75,00
3
380
štandardné morenie: MAXIM XL
balenie: 1 VJ = 50.000 / 80.000
morenie Cruiser
38,-- EUR/VJ
hybridy ES Bombastic, ES Diademe/morenie Cruiser 350FS/ - objednať max. do 31.1.2013
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Cenník osiva kukurice 2013
12.2.2013
Hybrid
FAO
Využitie
Počet zŕn v bal.
MJ
50.000
VJ
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.)
platná do
31.12.12
Doporučená
kon.cena
(EUR/bal.) pre r.
2013
CAUSSADE
1
DRASTI
balenie: 1 VJ = 50.000
Ing. Ladislav Bajo 0915 925033 Ing. Vadimír Hostačny 0918 609677
Ing. Milan Sedmák 0903 415042 Ing. Michal Cibere
0918 609773
Tibor Štefan 0905 721517
Ing. Milan Šimo 0905 730092
Vladimír Lacko 0905 252703
Download

Cenník osiva kukurice pre rok 2013