PLNÁ MOC
Dolupodpísaný , á
………………………………………………………….
V zastúpení
........................................................................................
Bydlisko
…………………………………………………………
Rodné číslo
…………………. Dátum narodenia ………………..
Číslo OP
………………….
splnomocňujem týmto
Pána /pani
.....Anton Podmanický.......................................................
V zastúpení
….……………………………………………………….
Bydlisko
.....Cabanova 8, 841 02 Bratislava...................................
Rodné číslo
......750813/6251......... Dátum narodenia ..13.8.1975....
Číslo OP
.....................................
Na zastupovanie všetkých právnych úkonov a zmien v evidencii na Dopravnom inšpektoráte PZ
(odhlásenie, prihlásenie, zmeny vlastníctva a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle).
Typ vozidla ……………………………........
Druh vozidla ..........................................
Č. karosérie /VIN/ …………………………...........................
ŠPZ ...........………………………….....
Rok výroby ……..……………………..
Toto splnomocnenie sa vzťahuje na vybavenie potrebných úkonov, dokladov /TP,OEV,ŠPZ…/ pre
vyššie uvedené vozidlo na Dopravnom inšpektoráte PZ.
V ……………………………….
…………………………….
Splnomocniteľ
……………………………
Splnomocnený
Download

Plná moc na DI