OBLASTNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
OZ CHPH SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SPIŠSKÉ PODHRADIE – 6.12. 2014
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
ŠPORT A - krátke trate - 10 pretekov 100 - 400 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
chovateľ
Pohl.
Pigeons team Duľa
M + D Blahovský
M + D Blahovský
Dušan Jánošík
A
A
A
H
číslo holuba
SK-11-02307-1108
SK-12-02310-23
SK-12-0999-8154
SK-12-02307-161
km
2335,377
2354,405
2892,551
3005,074
koef.
kateg.
ZO CHPH
41,089
158,325
185,26
588,36
A
A
A
A
Odorín
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Odorín
koef.
kateg.
ZO CHPH
ŠPORT B - stredné trate - 8 pretekov 300-600 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
chovateľ
Pohl.
Zeleňák Š+P
Jozef Lesnický
Vernarský V+J
Emil Ondrejčík
A
A
H
A
číslo holuba
SK-08-02306-150
SK-12-02301-650
SK-09-02306-214
SK-12-02307-424
km
3391,231
2838,616
3593,532
3428,769
36,149
59,133
72,582
522,641
B
B
B
B
Smižany
Sp.Nová Ves
Smižany
Odorín
ŠPORT C - dlhé trate - 6 pretekov nad 500 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
chovateľ
Pohl.
Miloslav Repaský
Martin Štieber
Mikuláš Kešelák
Zeleňák Š+P
A
H
A
A
číslo holuba
SK-09-VR98-724
SK-11-02306-305
SK-10-02302-233
SK-11-02306-314
km
3315,657
3438.476
3719,78
3723,209
koef.
31,297
107.653
259,374
262,821
kateg.
ZO CHPH
C
C
C
C
Sp.Podhradie
Levoča
Sp.Podhradie
Smižany
kateg.
D
D
D
D
ZO CHPH
Odorín
Odorín
Sp.Podhradie
Odorín
ŠPORT D - univerzál - 11 kombinovaných pretekov
P.č.
1.
2.
3.
4.
chovateľ
Zeleňák Š+P
Zeleňák Š+P
M + D Blahovský
Pavol Gerda
Pohl.
číslo holuba
A SK-09-VR98-809
A SK-11-02310-370
A SK-10-02302-1060
H SK-10-02307-378
km
koef.
3582,277
106,38
3725,776 140,431
4444,406 144,156
3584,094 1211,614
ŠPORT E - superdlhé trate - 4 preteky nad 700 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
chovateľ
Jozef Lesnický
Marián Dianovský
Jozef Lesnický
Zeleňák Š+P
Emil Ondrejčík
Martin Štieber
Pohl.
číslo holuba
A SK-09-02107-1338
H SK-10-02301-859
A SK-09-02301-11
A SK-09-02310-224
H Sk-11-02307-69
H SK-09-02301-127
km
2951,284
3047,748
3052,396
2935,104
3068,146
2942.762
koef.
96,04
189,35
238,163
256,633
283,098
276,034
kateg.
E
E
E
E
E
E
ZO CHPH
Sp.Nová Ves
Sp.Nová Ves
Sp.Nová Ves
Smižany
Odorín
Levoča
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
ŠPORT F - mladé holuby r.2014 - 3 preteky nad 100 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
chovateľ
Vernarský Vladimír
Pigeons team Duľa
Vernarský Vladimír
M + D Blahovský
Zeleňák Š+P
Vladimír Straka
Pohl.
A
H
A
H
H
H
číslo holuba
SK-14-02212-39
SK-14-02307-787
SK-14-02212-67
SK-14-02310-473
SK-14-02306-73
Sk-14-02307-734
km
507,834
575,645
553,411
586,807
468,661
627,5
koef.
12,73
21,779
22,994
23,826
35,245
99,306
kateg.
F
F
F
F
F
F
ZO CHPH
Sp.Štvrtok
Odorín
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
Smižany
Odorín
ŠPORT G - ročné holuby r.2013 - 5 pretekov nad 100 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
chovateľ
M + D Blahovský
Barabas Vladimír
Zeleňák Š+P
Vernarský V+J
Jozef Poklemba
Pohl.
A
A
A
H
H
číslo holuba
SK-13-02302-725
SK-13-02305-813
SK-13-02306-266
SK-13-02310-76
SK-13-02307-1006
km
1445,969
1239,653
1653,738
1575,492
1350,578
koef.
34,082
41,66
47,637
107,297
504,61
kateg.
G
G
G
G
G
ZO CHPH
Sp.Podhradie
Sp.Štvrtok
Smižany
Smižany
Odorín
ŠPORT H - 6 pretekov nad 100 km
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
chovateľ
Zeleňák Š+P
M + D Blahovský
M + D Blahovský
Jozef Lesnický
Jozef Lesnický
Zeleňák Š+P
Stanislav Poklemba
Pohl.
A
A
A
A
A
A
H
číslo holuba
SK-09-VR98-842
SK-11-02302-797
SK-12-02310-88
SK-12-02301-654
SK-12-VR 98-500
SK-12-VR98-371
SK-12-VR98-420
km
2288,684
2775,615
2369,663
2312,946
2491,829
2288,684
2339,193
koef.
kateg.
75,647
85,502
99,16
110,915
114,011
142,594
546,884
H
H
H
H
H
H
H
ZO CHPH
Smižany
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Sp.Nová Ves
Smižany
Odorín
Výkon za rok holubica
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
chovateľ
M + D. Blahovský
Jozef Lesnický
Jozef Lesnický
Zeleňák Š+P
Mikuláš Kešelák
František Čech
Mikuláš Kešelák
Blažej Kalinaj
Pohl.
A
A
A
A
A
A
A
A
číslo holuba
SK-12-VR98-514
SK-12-VR 98-481
SK-10-02310-114
SK-11-02306-319
SK-10-02302-260
SK-11-02304-125
SK-12-02302-409
SK-11-02302-1685
km
4436,183
4409,58
4266,057
4157,486
3852,935
3560,01
3447,079
2922,52
kateg.
V1R-A
V1R-A
V1R-A
V1R-A
V1R-A
V1R-A
V1R-A
V1R-A
ZO CHPH
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Sp.Nová Ves
Smižany
Sp.Podhradie
Richnava
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
chovateľ
Lukáš Čurilla
Ing.J.Špiner
Lukáš Čurilla
Michal Bilek
Vernarský V+J
Broško D.
Vladimír Straka
Pohl.
H
H
H
H
H
H
H
číslo holuba
SK-12-02310-208
SK-12-02302-341
SK-10-02310-574
SK-09-02303-322
SK-12-VR98-387
SK-11-02306-1060
SK-13-02307-807
km
koef.
4460,44
4070,323
4039,83
4022,314
3746,474
3491,644
2351,767
kateg.
V1R-H
V1R-H
V1R-H
V1R-H
V1R-H
V1R-H
V1R-H
ZO CHPH
Richnava
Sp.Podhradie
Richnava
Levoča
Smižany
Smižany
Odorín
štandard holubica - mláďa
P.č.
chovateľ
Pohl.
číslo holuba
km
body
kateg.
1.
2
3.
Zeleňák Š+P
Pigeons team Duľa
Barabas Vladimír
A
A
A
SK-14-02306-71
SK-14-02307-1166
SK-14-02305-176
585,343
934,153
824,03
92,25 štand-ml
91,88 štand-ml
91,87 štand-Ha
4
5
6
7
8
Zeleňák Š+P
M + D Blahovský
Lukáš Čurilla
Vernarský Vladimír
Vernarský Vladimír
A
A
A
A
A
SK-14-02306-61
SK-14-02310-465
SK-14-02310-58
SK-14-02212-24
SK-14-02212-9
569,828
613,906
614,687
564,584
407,494
91,75
91,75
91,63
91,50
91,50
štand-ml
štand-ml
štand-ml
štand-ml
štand-ml
ZO CHPH
Smižany
Odorín
Sp.Štvrtok
Smižany
Sp.Podhradie
Richnava
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
štandard holub - mláďa
P.č.
chovateľ
Pohl.
číslo holuba
km
body
kateg.
ZO CHPH
1.
2
3
Pigeons team Duľa
Zeleňák Š+P
Toporcer Jozef
H Sk-14-02310-128
H SK-14-02306-75
H SK-14-02305-668
772,631
585,343
452,321
92,25 štand-ml
92,00 štand-ml
91,76 štand-ml
Odorín
Smižany
Sp.Štvrtok
4
5
6
7
Vernarský V+J
Pigeons team Duľa
Vladimír Straka
Lukáš Čurilla
H
H
H
H
524,597
754,899
809,191
596,699
91,75
91,74
91,25
91,25
Smižany
Odorín
Odorín
Richnava
SK-14-02306-604
Sk-14-02307-773
Sk-14-02307-733
SK-14-02304-119
štand-ml
štand-ml
štand-ml
štand-ml
Generálny majster OZ
P.č.
1.
2.
3.
chovateľ
M + D Blahovský
M + D Blahovský
M + D Blahovský
Pohl.
číslo holuba
H SK-10-VR98-798
A SK-10-02302-756
H SK-11-0999-5218
km
koef.
6088,054
6727,25
5882,55
kateg.
GM OZ
GM OZ
GM OZ
ZO CHPH
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
školský holubník
P.č.
1.
2.
chovateľ
školský holubník
školský holubník
Pohl.
číslo holuba
H SK-11-0999-1016
H SK-07-0999-9409
km
3848,859
1088,742
body
kateg.
štand.H
ZO CHPH
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
P.č.
chovateľ
Pohl.
číslo holuba
km
body
kateg.
ZO CHPH
1.
2.
3.
Blažej Kalinaj
Barabas Vladimír
M + D Blahovský
A
A
A
SK-11-02302-1717
SK-09-02305-351
CU-12-MISS-5148
2416,44
5535,597
2107,856
92,375 štand-Ha
92,25 štand-Ha
92,125 štand-Ha
Sp.Podhradie
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zeleňák Š+P
Mikuláš Kešelák
Barabas Vladimír
Barabas Vladimír
Broško D.
Juraj Kotrady
Barabas Vladimír
Vernarský Vladimír
Vernarský Vladimír
Lukáš Čurilla
Blažej Kalinaj
František Čech
Mikuláš Kešelák
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SK-09-02310-9
SK-10-vr98-740
SK-11-02305-1240
SK-11-02305-1260
SK-11-02306-1052
SK-12-02303-190
SK-10-02305-757
SK-13-02212-61
SK-13-02212-76
SK-06-02304-370
SK-12-02302-2
SK-12-02304-46
SK-12-02302-476
5431,00
4236,43
4438,917
2171,678
4450,701
3019,083
8217,495
2202,45
2073,221
3293,88
2237,663
2738,915
4816,393
92,124
92,123
92
92
92
91,99
91,75
91,75
91,75
91,625
91,625
91,5
91,375
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
štand-Ha
Smižany
Sp.Podhradie
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
Smižany
Levoča
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
Richnava
Sp.Podhradie
Richnava
Sp.Podhradie
kateg.
ZO CHPH
P.č.
chovateľ
Pohl.
číslo holuba
km
body
1.
2
3
Zeleňák Š+P
Marián Dianovský
Toporcer Jozef
H SK-10-VR98-801
H SK-12-02301-145
H SK-10-02606-1420
7156,089
2518,887
2689,297
92,375 štand-H
92,375 štand-H
92,126 štand-H
Smižany
Sp.Nová Ves
Sp.Štvrtok
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Zeleňák Š+P
M + D Blahovský
Marián Dianovský
Jozef Poklemba
Barabas Vladimír
Vernarský Vladimír
Barabas Vladimír
Marián Dianovský
Zeleňák Š+P
Barabas Vladimír
Michal Bilek
Marián Dianovský
Vernarský Vladimír
Martin Štieber
Juraj Kotrady
Vernarský V+J
Lukáš Čurilla
Štefan Sýkora
Bohuslav Šefčík
František Čech
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
2909,317
3832,655
3800,771
4765,03
8401,048
2714,654
5000,706
3984,34
4778,674
5203,468
3571,845
2998,919
2929,286
5511,709
3525,42
3603,415
5480,364
2416,44
2756,00
3245,636
92,125
92,02
92,001
92,00
91,99
91,99
91,875
91,875
91,86
91,75
91,625
91,625
91,375
91,375
91,375
91,375
91,375
91,375
91,125
91
Smižany
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Odorín
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
Sp.Štvrtok
Sp.Nová Ves
Smižany
Sp.Štvrtok
Levoča
Sp.Nová Ves
Sp.Štvrtok
Levoča
Levoča
Smižany
Richnava
Sp.Podhradie
Richnava
Richnava
SK-07-02306-767
SK-12-02310-80
SK-11-02301-655
Sk-11-02307-228
SK-09-02305-379
SK-11-02305-722
SK-10-02310-515
SK-11-02301-700
SK-11-VR98-191
SK-12-02305-494
SK-12-0999-2057
SK-08-02301-740
SK-12-02212-22
SK-11-02303-10
SK-11-02303-459
SK-12-02306-729
SK-12-VR98-459
SK-10-VR98-174
SK-11-02906-1142
SK-11-02304-134
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
štand-H
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
Majstrovstvo krátkych tratí OZ CHPH
1810
bodov
1
P + Š Zeleňák
2
Barabas Vladimír
1803
bodov
Sp.Štvrtok
3
Blahovský M+D
1784
bodov
Sp.Podhradie
4
Lesnický Jozef
1776
bodov
Sp.Nová Ves
5
V + J Vernarský
1775
bodov
Smižany
6
Pigeons team Duľa
1755
bodov
Odorín
7
Broško Dušan
1745
bodov
Smižany
8
Ing.Špiner Ján
1735
bodov
Sp.Podhradie
9
Štieber Martin
1714
bodov
Levoča
1704
bodov
Sp.Podhradie
Pigeons team Duľa
P + Š Zeleňák
Blahovský M +D
Lesnický Jozef
Barabas Vladimír
V + J Vernarský
Štieber Martin
Ing.Špiner Ján
Lukáš Čurilla
Nagy Ján
Majstrovstvo stredných tratí OZ CHPH
2549
2545
2542
2530
2509
2501
2414
2347
2344
2298
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
Odorín
Smižany
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Sp.Štvrtok
Smižany
Levoča
Sp.Podhradie
Richnava
Richnava
Lesnický Jozef
Blahovský M +D
Pigeons team Duľa
Barabas Vladimír
P + Š Zeleňák
Štieber Martin
Vantroba Martin
Nagy Ján
Lukáš Čurilla
Ondrejčík Emil
Majstrovstvo dlhých tratí OZ CHPH
2939
2885
2882
2825
2795
2555
2503
2409
2230
2221
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
Sp.NováVes
Sp.Podhradie
Odorín
Sp.Štvrtok
Smižany
Levoča
Sp.NováVes
Richnava
Richnava
Odorín
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
Sp.Nová Ves
Sp.Podhradie
Odorín
Smižany
Sp.Štvrtok
10 Mikuláš Kešelák
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Smižany
Majstrovstvo starých holubov OZ CHPH
1
2
3
4
5
Lesnický Jozef
Blahovský M +D
Pigeons team Duľa
P + Š Zeleňák
Barabas Vladimír
7245
7211
7186
7150
7137
7
8
9
10
V + J Vernarský
Nagy Ján
Lukáš Čurilla
Vantroba Martin
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
Majstrovstvo starých holubov OZ CHPH
6366
bodov
6220
bodov
6172
bodov
6087
bodov
Smižany
Richnava
Richnava
Sp.Nová Ves
Majstrovstvo starých holubov OZ CHPH - tipovacia súťaž
1 Barabas Vladimír
4090
bodov
2 Lesnický Jozef
4026
bodov
3 P + Š Zeleňák
3978
bodov
4 Pigeons team Duľa
3952
bodov
5 Blahovský M +D
3913
bodov
6 V + J Vernarský
3738
bodov
7 Broško Dušan
3582
bodov
8 Bilek Michal
3369
bodov
9 Lukáš Čurilla
3085
bodov
10 Štieber Martin
3044
bodov
Sp.Štvrtok
Sp.Nová Ves
Smižany
Odorín
Sp.Podhradie
Smižany
Smižany
Levoča
Richnava
Levoča
Majstrovstvo mladých holubov OZ CHPH
1 Blahovský M +D
1860
2 P + Š Zeleňák
1851
3 Pigeons team Duľa
1844
4 Lesnický Jozef
1825
5 Babej Ján
1812
6 Vernarský Vladimír
1807
7 Ing.Špiner Ján
1789
8 Vinco Neupauer
1747
9 Barabas Vladimír
1738
10 Mikuláš Kešelák
1722
Sp.Podhradie
Smižany
Odorín
Sp.NováVes
Sp.NováVes
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
Sp.NováVes
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
Majstrovstvo mladých holubov OZ CHPH - tipovacia súťaž
P + Š Zeleňák
1276
bodov
Pavol Kipikasa
1275
bodov
Vernarský Vladimír
1253
bodov
Blahovský M +D
1250
bodov
Lesnický Jozef
1233
bodov
Pigeons team Duľa
1232
bodov
Babej Ján
1196
bodov
Vinco Neupauer
1183
bodov
Ing.Špiner Ján
1176
bodov
V + J Vernarský
1167
bodov
Smižany
Sp.NováVes
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
Sp.NováVes
Odorín
Sp.NováVes
Sp.NováVes
Sp.Podhradie
Smižany
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Blahovský M +D
Lesnický Jozef
Pigeons team Duľa
P + Š Zeleňák
Barabas Vladimír
V + J Vernarský
Lukáš Čurilla
Nagy Ján
Ing.Špiner Ján
Vantroba Martin
Štieber Martin
Babej Ján
Mikuláš Kešelák
Blažej Kalinaj
Vernarský Vladimír
Ing.Fábian Vlad.
Ondrejčík Emil
Dianovský Marián
Čech František
Broško Dušan
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
Generálne majstrovstvo OZ CHPH
9071
bodov
9070
bodov
9030
bodov
9001
bodov
8875
bodov
8050
bodov
7885
bodov
7861
bodov
7715
bodov
7649
bodov
7621
bodov
7198
bodov
7177
bodov
6248
bodov
6199
bodov
6031
bodov
5890
bodov
5846
bodov
5708
bodov
5683
bodov
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Odorín
Smižany
Sp.Štvrtok
Smižany
Richnava
Richnava
Sp.Podhradie
Sp.Nová Ves
Levoča
Sp.Nová Ves
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.Štvrtok
Sp.Podhradie
Odorín
Sp.Nová Ves
Richnava
Smižany
Generálné majstrovstvo OZ CHPH - tipovacia súťaž
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lesnický Jozef
P + Š Zeleňák
Pigeons team Duľa
Blahovský M +D
Barabas Vladimír
V + J Vernarský
Lukáš Čurilla
Babej Ján
Ing.Fábian Vlad.
Ing.Špiner Ján
Mikuláš Kešelák
Dianovský Marián
Vernarský Vladimír
Štieber Martin
Broško Dušan
Blažej Kalinaj
Nagy Ján
Bilek Michal
Krivda Ladislav
Vantroba Martin
5259
5254
5184
5163
5125
4905
4234
4146
4102
4051
3956
3747
3710
3586
3582
3516
3387
3369
3360
3081
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
Sp.N.Ves
Smižany
Odorín
Sp.Podhradie
Sp.Štvrtok
Smižany
Richnava
Sp.N.Ves
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
Sp.Štvrtok
Levoča
Smižany
Sp.Podhradie
Richnava
Levoča
Sp.Podhradie
Sp.N.Ves
1
2
3
4
21
24
26
36
69
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
MS KRÁTKE TRATE 2014
Pernecký Ľudovít
197,53
Pezinok
Ovšák Stanislav
214,642
Tvrdošín
Buček Eduard
248,444
Tvrdošín
Zeleňák P+Š
266,731
SNV
Vernarský V+J
650,045
SNV
Blahovský M + D
680,349
SNV
Špiner Ján, Ing.
717,218
SNV
Kešelák Mikuláš
1096,656
SNV
Krivda Ladislav
2580,747
SNV
1
2
3
14
20
29
32
MS STREDNÉ TRATE 2014
Jakubčák J + A
166,74
Chytil Peter a L
209,72
Brzý Jozef, Ing.
223,335
Lesnický Jozef
459,095
Blahovský M+ D
838,386
Špiner Ján, Ing.
1663,351
Vernarský V+J
2002,563
Bardejov
Senica
Pov.Bystrica
SNV
SNV
SNV
SNV
1
2
3
8
10
12
25
32
39
MS DLHÉ TRATE 2014
Miklošík Lukáš
133,242
Rajčáni M+T
145,836
Ing. Seliga + Seligová
169,243
Lesnický Jozef
188,871
Blahovský M + D
237,042
Zeleňák P+Š
246,401
Kešelák Mikuláš
476,596
Vernarský V+J
593,087
Kalinaj Blažej
862,838
Trnava
Nitra
Košice
SNV
SNV
SNV
SNV
SNV
SNV
MS SUPER DLHÉ TRATE 2014
1 Klein Slavomír
62,11
2 Súlovský Samuel
94,491
3 Fiala A + T
100,216
50 Zeleňák P+Š
515,214
56 Blahovský M + D
586,455
Sabinov
Topoľčany
Šurany
SNV
SNV
MS ROČNÉ HOLUBY 2014
1 Korec Jozef ml.
196,452
2 Titko Jozef
223,553
3 Vincze Géza
311,03
22 Blahovský M + D
688,341
28 Zeleňák P+Š
886,111
48 Vernarský V+J
1696,637
Nitra
Michalovce
Gemer
SNV
SNV
SNV
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
MLADÉ HOLUBY 2014
1
2
3
7
17
32
Gajdúšek Michal
Šutý Štefan
Bachár Pavol
Blahovský M + D
Vernarský Vladimír
Zeleňák P+Š
114,572
132,128
138,187
152,728
239,063
330,717
Bratislava
Dlhé Pole
Trenčín
SNV
SNV
SNV
ML. CHOVATEĽ 2014
1
2
Čurilla Lukáš
Kalinaj Blažej
847,22
1607,6
SNV
SNV
Majstrovstvo KDTVR SPIŠ 2014
Chovateľ
1 Lesnický Jozef
2 Mojzeš Milan+Jaro
3 P + Š Zeleňák
4 Matalik Peter
5 Pigeons team Duľa
6 Blahovský M +D
7 Barabas Vladimír
8 Klein Slavomír
9 Nagy Ján
10 Štieber Martin
Body
2875
2874
2851
2844
2815
2798
2763
2737
2652
2576
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
SNV
SB
SNV
SB
SNV
SNV
SNV
SB
SNV
SNV
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
bodov
SNV
SNV
SNV
SNV
SB
SB
SNV
SB
SB
SB
Majstrovstvo KKTS 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pigeons team Duľa
Blahovský M +D
Ing.Fábian Vlad
Barabas Vladimír
Matalik Peter
Ištvan Milan+Miloš
Lukáš Čurilla
Albin Merta
Hovančík Ľubomír
Huňady J+P
2014
1999
1874
1843
1677
1568
1509
1426
1414
1400
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Nagy Ján
Lukáš Čurilla
Vilčko Vladimir
Blahovský M +D
Ing.Špiner Ján
Mikuláš Kešelák
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
Majstrovstvo ZO Richnava - 02304
6917
bodov
6865
bodov
5433
bodov
Majstrovstvo ZO Sp.Podhradie - 02302
6240
bodov
5148
bodov
4953
bodov
Pigeons team Duľa
Poklemba Stanislav
Ondrejčík Emil
Majstrovstvo ZO Odorín -02307
6200
bodov
5574
bodov
5428
bodov
Barabas Vladimír
Dunčko Ján
Vernarský Vladimír
Majstrovstvo ZO Sp.Štvrtok - 02305
7167
bodov
4704
bodov
4498
bodov
Majstrovstvo ZO Levoča - 02303
6757
bodov
5328
bodov
4470
bodov
1
2
3
Štieber Martin
Bilek Michal
Štefan Čarák
1
2
3
Lesnický Jozef
Vantroba Martin
Babej Ján
Majstrovstvo ZO Sp.Nová Ves - 02301
7277
bodov
5673
bodov
5149
bodov
1
2
3
P + Š Zeleňák
V + J Vernarský
Broško Dušan
Majstrovstvo ZO Smižany - 02306
7210
bodov
6102
bodov
4713
bodov
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
percentuálna úspešnosť - staré holuby OZ Spišská Nová Ves - 2014
Chovateľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pigeons team Duľa
P + Š Zeleňák
V + J Vernarský
Barabas Vladimír
Lesnický Jozef
Blahovský M +D
Ing.Špiner Ján
Ing.Fábian Vlad.
Štieber Martin
Blažej Kalinaj
Preteky
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Holuby /
Ceny
1315 / 557
1697 / 712
930 / 376
1433 / 567
1322 / 523
1269 / 496
1191 / 402
581 / 177
1188 / 357
625 / 182
Úspešnosť
42.36 %
41.96 %
40.43 %
39.57 %
39.56 %
39.09 %
33.75 %
30.46 %
30.05 %
29.12 %
percentuálna úspešnosť - mladé holuby - OZ Spišská Nová Ves - 2014
Chovateľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Blahovský M +D
Vinco Neupauer
P + Š Zeleňák
Pigeons team Duľa
Lesnický Jozef
Lukáš Čurilla
Babej Ján
Pavol Kipikasa
Ing.Fábian Vlad.
V + J Vernarský
Preteky
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Holuby /
Ceny
486 / 243
189 / 89
389 / 180
625 / 274
358 / 148
322 / 131
270 / 108
95 / 36
149 / 56
182 / 65
Úspešnosť
50,00%
47.09 %
46.27 %
43.84 %
41.34 %
40.68 %
40,00%
37.89 %
37.58 %
35.71 %
APETÍT - rýchle občerstvenie - bagetéria - pizzéria
Mariánske námestie 380/17, Spišské Podhradie - donášková služba - 0944 333 018
Oblastná výstava PH - Spišské Podhradie - 6.decembra 2014
Víťazi pretekov
Pretek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
Martin
(04.05.2014)
Meziříčí
(08.05.2014)
Přerov
(12.05.2014)
Litovel
(19.05.2014)
Česká Třebová
(25.05.2014)
Chrudim
(01.06.2014)
Chomutov
(08.06.2014)
Chrudim
(15.06.2014)
Chomutov
(22.06.2014)
Chrudim
(28.06.2014)
Gotha
(28.06.2014)
Chomutov
(06.07.2014)
Gotha
(13.07.2014)
Chrudim
(13.07.2014)
Chomutov
(20.07.2014)
Chrudim
(26.07.2014)
Wismar
(26.07.2014)
Martin
(23.08.2014)
Bytča
(30.08.2014)
Púchov
(07.09.2014)
Púchov
(15.09.2014)
Litovel
Holub
Rýchlosť
[m/min]
Miesto
Dunčko Ján
SK-2011-02305-393
1316.516
1 / 6 253
Lesnický Jozef
SK-2011-02301-901
1498.104
1 / 5 927
Barabas Vladimír
SK-2009-02305-379
1686.665
1 / 5 054
Miloslav Repaský
SK-2011-02302-670
1263.737
1 / 5 300
Barabas Vladimír
SK-2012-02305-527
1252.696
1 / 4 308
Barabas Vladimír
SK-2013-02305-866
1409.524
1 / 4 126
P + Š Zeleňák
SK-2010-02310-22
1238.137
1 / 2 033
Lesnický Jozef
SK-2011-02310-417
1363.561
1 / 3 765
Lesnický Jozef
SK-2012-02301-681
1576.218
1 / 1 654
Pigeons team Duľa SK-2012-02307-787
1192.223
1 / 3 424
Nagy Ján
SK-2011-02509-642
1152.430
1 / 484
Barabas Vladimír
SK-2012-02305-494
1261.332
1 / 1 510
Lesnický Jozef
SK-2010-02310-109
1347.702
1 / 434
Blahovský M +D
SK-2013-02302-1712
1532.013
1 / 2 873
Miloslav Repaský
SK-2009-VR98-724
1055.858
1 / 1 464
P + Š Zeleňák
SK-2010-VR98-809
1205.992
1 / 2 112
Lesnický Jozef
SK-2009-02301-11
757.822
1 / 419
SK-2014-02301-1052
1452.302
1 / 3 491
Vernarský Vladimír SK-2014-02212-39
1232.396
1 / 4 020
Vernarský Vladimír SK-2014-02212-10
1229.507
1 / 3 319
Vernarský Vladimír SK-2014-02212-67
1089.138
1 / 2 695
Ján Hudran
Download

Klikni sem - Web stránka OZ CHPH Spišská Nová Ves