Komisionálne skúšky 28. augusta 2012 o 08.00 h. v budove Strednej
odbornej školy technickej Poprad:
Predmet
Trieda I.A
1.
Peter Tomašov
Matematika
Anglický jazyk
2.
I.B
Adam Kičura
Matematika
3.
Simona Dúbravská
Matematika
4.
I.D
Ľubomír Mlynár
Matematika
5.
Kristián Štrbian
Matematika
6.
I.F
Tomáš Bulava
Matematika
7.
Erik Hudáč
Matematika
8.
Marek Kováč
Matematika
9.
Lukáš Surik
Matematika
Učebňa 222
Ing. Rudolf Teplický
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 123
Ing. Božena Garamsegyová
Mgr. Desana Hámorová
Mgr. Beáta Žiláková
Učebňa 222
Mgr. Miroslav Slavkovský
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Miroslav Slavkovský
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
10.
Tomáš Michalák
Matematika
Anglický jazyk
11.
Milan Vlkolenský
Matematika
Slovenský jazyk
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 123
Ing. Božena Garamsegyová
Ing. Marek Broško
Mgr. Desana Hámorová
Učebňa 222
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 317
Ing. Richard Smetana
PaedDr. Lucia Dravecká
Mgr. Katarína Mittermayerová
12.
Martin Dúbravský
Strojárska technológia
Technické kreslenie
Učebňa 223
Ing. Igor Tkáčik
Ing. Richard Smetana
Ing. Beáta Starinská
Učebňa 223
Ing. Igor Tkáčik
Ing. Richard Smetana
Ing. Beáta Starinská
Učebňa 223
Ing. Igor Tkáčik
Ing. Richard Smetana
Ing. Beáta Starinská
13.
Peter Stach
Technické kreslenie
14.
II.A
Adam Spišák
Fyzika
Učebňa 222
Ing. Peter Fillo
Mgr. Ľubica Lučivjanská
Mgr. Miroslav Slavkovský
15.
III.A
Patrik Kromka
Matematika
16.
Miriam Fabianková
Matematika
Učebňa 222
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Ida Dubajová
Mgr. Marek Žmijovský
Učebňa 222
Mgr. Marta Reibergerová
Mgr. Ida Dubajová
Mgr. Marek Žmijovský
17
IV.B
Erik Novák
Anglický jazyk
Download

Komisionálne skúšky 28. augusta 2012 o 08.00 h. v budove