Dilos/Fulos
Dilos Odpojovače 16A až 4000A
Fulos Poistkové odpínače 100A až 1000/1250A
Nová rada odpojovačov Dilos, poistkových odpínačov Fulos a prepínačov spĺňa najvyššie
požiadavky a potreby trhu a terciálneho sektora.
Predstavenie
Prístroje disponujú špičkovými technickými parametrami a sú ideálne pre nasadenie do všetkých
moderných aplikácií nn, v ktorých dnes môžu byť skratové pomery rýchlo a spoľahlivo vypočítané
na každej úrovni inštalácie pri použití adaptačného software (Procera Plus, ….).
A
B
Vyhovujú najmodernejším technickým a bezpečnostným požiadavkám ako sú viditeľná indikácia
kontaktov, nútená (pozitívna) indikácia kontaktu (PCI), rýchle zapnutie a vypnutie, nazávislý zapínací
a vypínací mechanizmus, pomocné funkcie, možnosť uzamykania na visiaci zámok, atď.
Koncepcia prístrojov integruje požiadavky na rýchlu a jednoduchú montáž, spoľahlivé a trvanlivé
zopnutia.
Základné črty
• Kompletný výber prúdových hodnôt
• U odpojovačov Dilos od 16A do 4000A
• U odpínačov Fulos od 32A do 1000A/1250A
• Kompaktná konštrukcia s priehľadným krytom (viditeľné kontakty)
• Univerzálny jedno-jednoznačný mechanizmus
• Jasná indikácia "ON/OFF" (Zap/Vyp)
• Kontakty s dvojitým prerušením s oddeleným opaľovacím kontaktom
• Uzamknutie na visiaci zámok v pozícii "OFF"(Vyp); do 3 visiace zámky
• Veľmi vysoká skratová odolnosť
• Predlžovacia hriadeľ s jedno-jednoznačným mechanizmom a nútenou (pozitívnou)
indikáciou kontaktov
Aplikácie
Vypínače Dilos a Fulos môžu byť použité vo funkcii:
• hlavný vypínač
• výstupný vypínač
• vstupný vypínač
• prepojovací spínač
C
D
Kompaktná konštrukcia umožňuje jednoduchú montáž vo všetkých typoch zapúzdrenia,
v rozvodniciach a v rozvádzačoch.
E
F
X
C.2
Dilos/Fulos
Kompletná rada
Dilos
Menovitý prúd (A)
20 32 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
DIN-lišta
Dilos 0
Dilos 00
Dilos 2
Dilos 1
Montáž na základňu
Dilos 0
Dilos 3
Dilos 1H
Dilos 6s
Dilos 4
Dilos 8s
Dilos 7s
Dilos 9
Dilos 9s
Dilos 00
Fulos
Menovitý prúd (A)
20 32 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Fulos 00
Fulos 00
Fulos 00
Dva systémy
Fulos 4
Fulos 2
Fulos 1
Fulos 3s
Dilos/Fulos
DIN-lišta
Montáž na základňu
• Odpojovače na DIN-lištu 16A do 200A
Najkompletnejšia rada na trhu
Jednoduchá inštalácia
A
B
• Odpojovače na základňu od 40A do 4000A
a poistkové odpínače od 32A do 1250A
C
D
Kompletný rozsah príslušenstva
ktoré je vo väčšine prípadov spoločné pre všetky odpojovače
E
• Vonkajšie pomocné kontakty
(simultánne s hlavnými kontaktami)
F
• Vnútorné pomocné kontakty
(predvídané s hlavnými kontaktami)
X
• Otočné páky (uzamykateľné na visiaci zámok)
s predlžovacími hriadeľmi
• Prepínacie systémy
• Kryty svoriek
C.3
Dilos/Fulos
Vysoké výkony
Predstavenie
Všetky odpojovače majú dvojité prerušenie v 4 kontaktných bodoch
pre dosiahnutie vysokej skratovej odolnosti
Jednoduchá inštalácia
Odpojovače DILOS S (800A-3150A) a FULOS 3S
• Jedna veľkosť rámu (jeden rozmer)
• Rovnaké upevňovacie body pre inštaláciu
• Najkompaktnejšie rozmery na trhu
A
B
Jedinečný systém umiestnenia pripojovacích svoriek s ich pripojením vždy v rovnakej hĺbke (800 až 2500A)
C
D
E
F
X
Praporce svoriek (1600A-2500A) sú symetrické
a môžu byť otočené o 180° pre umožnenie
jednoduchej inštalácie transformátorov
C.4
Dilos/Fulos
Bezpečné a spoľahlivé
Viditeľné kontakty a rozpojovacie funkcie
Dilos/Fulos
Nezávislé vypnutie a zapnutie
((rýchle zapnutie - rýchle zabrzdenie),
nie je možná žiadna medzipoloha páky
Napájanie všetkých odpojovačov z oboch strán
A
B
C
Všetky odpojovače majú jedno-jednoznačný
mechanizmus
D
E
F
Poistkové odpojovače majú dvojité kontakty:
výmena poistiek je možná v polohe
OFF (Vyp) bez akéhokoľvek
nebezpečenstva.
X
C.5
Dilos
Odpojovače na DIN-lištu, montáž na základňu
a na dvere
Objednávacie kódy
Dilos 00 - 16A až 40A
Dilos 0 - 32A až 63A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
Dilos 00
Dilos 0
Prídavné zariadenia
C
Normy
Dilos 00
D
Typ na DIN-lištu
Funkcia odpojenia
Kompletná rada prídavných zariadení
Dvojnožové kontakty pre Dilos 0
Počet pólov 2P - 3P - 4P
Montáž:
• Dilos 00
DIN-lišta / panel
základňa
• Dilos 0
DIN-lišta
základňa
Strmeňové svorky
Uzamykateľné na visiaci zámok
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
E
Technické údaje
F
X
Technické údaje
C.6
str. C.54
Menovitý tepelný prúd
Dilos 00
16A-40A
Dilos 0
32A-63A
Menovité prevádzkové napätie
Špičkový skratový výdržný prúd
Kapacita svoriek (Cu)
690V
6kA
1.5 - 16 mm2
415V
10kA
2.5 - 25 mm2
Dilos
Dilos 00 - Odpojovače na DIN-lištu - 2 moduly
Popis
Štandartný sivý
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
16
25
32
40
D/061301-201
D/061302-201
D/061303-201
D/061304-201
730984
730986
730988
730990
1
1
1
1
16
25
32
40
D/061301-203
D/061302-203
D/061303-203
D/061304-203
731404
731407
731410
731413
1
1
1
1
3P
Bezpečnostný
3P
Červeno/žltý, podľa DIN VDE 0113 časť 1
Dilos 00
Príslušenstvo
Spínaný nulový modul
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Pridáva sa na jednu stranu
IP65, s blokovaním dverí
D/061903-104 | 731004
1
Pre 16A
D/061903-204 | 731006
1
1
D/061900-603 | 730997
B
1
Červeno/žltá otočná páka
1
s uzamknutím na visiaci zámok
C
Pre 40A
Predlžovacia hriadeľ 305 mm
Pevný nulový modul
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Pridáva sa na jednu stranu
IP54, bez blokovania dverí
D/061903-205 | 731007
A
visiaci zámok
Predlžovacia hriadeľ 305 mm
Pre 32A
D/061903-404 | 731014
1
Čierna otočná páka s uzamknutím na
Pre 25A
D/061903-304 | 731012
D/061900-601 | 730996
1
Pre 16A-40A
D/061900-501 | 730992
D
1
Čierna otočná páka
E
Predlžovacia hriadeľ 305 mm
Nepoužíva sa ako hlavný vypínač
Zemniaci modul
Kryty svoriek
Pridáva sa na jednu stranu
D/061902-220 | 731002
F
1
3P
D/061903-206 | 731008
1
Pre 16A-40A
D/061902-221 | 731003
X
1
1P
Pomocný kontakt
Pridáva sa na jednu stranu
D/061901-202 | 731000
1
1 NO/NC
Ith = 10A pri 230V
C.7
Dilos
Dilos 00 - Odpojovače pre montáž na dvere - 2 moduly
Štandartný sivý
Objednávacie kódy
3P
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
16
25
32
40
D/061301-251
D/061302-251
D/061303-251
D/061304-251
730985
730987
730989
730991
1
1
1
1
Bez páky
Príslušenstvo
Spínaný nulový modul
Páky IP65
Pridáva sa na jednu stranu
D/061900-651 | 730998
1
Čierna otočná páka s uzamknutím
D/061903-154 | 731005
1
na visiaci zámok
1
D/061900-653 | 730999
Pre 16A
D/061903-254 | 731009
Pre 25A
D/061903-354 | 731013
1
Červeno/žltá otočná páka
1
s uzamknutím na visiaci zámok
Pre 32A
D/061903-454 | 731015
1
Pre 40A
A
Pevný nulový modul
Kryty svoriek
Pridáva sa na jednu stranu
Pre montáž na DIN-lištu a na dvere
D/061903-255 | 731010
B
1
Pre 16A-40A
D/061902-220 | 731002
1
3P
D/061902-221 | 731003
1
1P
C
Pohľad na zadnú stranu Dilos 00 + spínaný nulový
modul (štvrtý pól)
Zemniaci modul
D
Pridáva sa na jednu stranu
D/061903-256 | 731011
1
Pre 16A-40A
E
F
Pomocný kontakt
Pridáva sa na jednu stranu
X
D/061901-252 | 731001
1 NO/NC
Ith = 10A pri 230V
C.8
1
Dilos
Dilos 0 - Odpojovače na DIN-lištu - 4 moduly
Štandartný sivý
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
2P
32
40
63
V/333-013732
V/333-013742
V/333-013762
652017
652021
652025
1
1
1
3P
32
40
63
V/333-013733
V/333-013743
V/333-013763
652018
652022
652026
1
1
1
4P
32
40
63
V/333-013734
V/333-013744
V/333-013764
652019
652023
652027
1
1
1
32
40
63
V/333-013736
V/333-013746
V/333-013766
652020
652024
652028
1
1
1
3P+NF
Popis
Pevný nulový vodič
Príslušenstvo
Kryty svoriek
IP65
V/333-013721 | 652062
1
V/333-013760 | 652016
Štandartná otočná páka
Plombovateľné
Predlžovacia hriadeľ 238 mm
Sada 2 ks
V/333-013723 | 652063
1
Dilos 0
Páky na kryt alebo dvere s pántami
A
1
Červeno/žltá otočná páka
s uzamknutím na visiaci zámok
B
(max. 3 vis. zámky Ø 9 mm)
Predlžovacia hriadeľ 238 mm
a čelná doska
C
D
E
F
X
C.9
Dilos
Objednávacie kódy
Odpojovače na DIN-lištu a pre montáž
na základňu
A
Dilos 1 - 40A až 125A
Dilos 2 - 160A až 200A
Elos - 63A až 125A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Prídavné zariadenia
Normy
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
D
E
Technické údaje
F
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Špičkový skratový výdržný prúd
Menovitý skratový prúd
Men. 1s krátkodobý výdržný prúd Icw
Kapacita svoriek (Cu)
X
Technické údaje
C.10
Typ na DIN-lištu a na základňu
Hlavný odpojovač, Bezpečnostný odpojovač
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 2P - 3P - 4P
Strmeňové svorky s inbusovými skrutkami
Uzamykateľné na visiaci zámok
str. C.54
Dilos 1
40A - 125A
Dilos 2
160A - 200A
Elos
63A - 125A
690V
690V
10kA
50kA
3kA
6 - 50 mm2
690V
690V
10kA
50kA
3kA
Cu-pás 20x6
690V
690V
10kA
50kA
3kA
6 - 50 mm2
Dilos
Dilos 1 - Odpojovače na DIN-lištu - 5 modulov
Štandartný transparentný
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
2P
40
63
80
100
125
D/061212-201
D/061214-201
D/061215-201
D/061216-201
D/061217-201
730004
730008
730012
730016
730020
1
1
1
1
1
3P
40
63
80
100
125
D/061312-201
D/061314-201
D/061315-201
D/061316-201
D/061317-201
730049
730055
730061
730067
730073
1
1
1
1
1
4P
40
63
80
100
125
D/061412-201
D/061414-201
D/061415-201
D/061416-201
D/061417-201
730117
730123
730129
730135
730141
1
1
1
1
1
Pevný nulový vodič
40
63
80
100
125
D/061512-201
D/061514-201
D/061515-201
D/061516-201
D/061517-201
730185
730189
730193
730197
730201
1
1
1
1
1
3P
Červeno/žltý, podľa DIN VDE 0113 časť 1
40
63
100
125
D/061312-203
D/061314-203
D/061316-203
D/061317-203
730050
730056
730068
730074
1
1
1
1
4P
Červeno/žltý, podľa DIN VDE 0113 časť 1
40
63
100
125
D/061412-203
D/061414-203
D/061416-203
D/061417-203
730118
730124
730136
730142
1
1
1
1
Bezpečnostný
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Svorky
IP65 - pre visiaci zámok
Al/Cu 35 mm2
1
D/061912-013 | 731415
Čierna - V = 55 mm
Sada 3 svoriek
Predlžovacia hriadeľ L = 200 mm
D/061912-014 | 731416
D/061910-012 | 730257
1
C
1
1
1
Montáž na pravú stranu
Čierna - V = 55 mm
D/061901-001 | 730252
Predlžovacia hriadeľ L = 400 mm
1P CO
D/061910-014 | 730258
E
Pomocné kontakty
Predlžovacia hriadeľ L = 200 mm
1
D/061901-002 | 730253
1
1
F
2P CO
Červeno/žltá - V = 55 mm
X
Predlžovacia hriadeľ L = 400 mm
Pripojenie zber. syst. alebo káb.
Zar. na vis. zám.
okom
(Ø max 8 mm)
D/061900-020 | 730250
D
Sada 4 svoriek
Červeno/žltá - V = 55 mm
D/061910-004 | 730256
A
B
Príslušenstvo
D/061910-002 | 730255
Dilos 1
In(A)
3P+NF
Popis
1
D/061912-004 | 730260
1
Pripoj. sada 4P+kryt svoriek.
Na 3 vis. zámky
Pre prepojovací syst. alebo káb. oko
Max. Š = 15 mm
Inbusový kľúč
Kryty svoriek
D/061912-020 | 731024
1
Transparentné, plombovateľné
D/061000-097 | 730000
1
Izolovaný S5 - L = 200 mm
Sada 2 ks
(nie pre dodatočné svorky Al-káblov)
C.11
Dilos
Elos - Odpojovače na DIN-lištu - 5 modulov
Transparentný
Objednávacie kódy
4P
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Pre elektrické panely
63
100
125
D/061421-200
D/061420-200
D/061419-000
730806
730805
730144
1
1
1
S krytom vodiča IP20
125
D/061419-021
731466
1
Príslušenstvo
Kryt vodiča
D/061912-021 | 731467
IP20
Zar. na vis. zám. (Ø max 8 mm)
1
D/061900-020 | 730250
1
Na 3 vis. zámky
A
B
Inbusový kľúč
D/061000-097 | 730000
Izolovaný S5 - L = 200 mm
C
D
E
F
X
C.12
1
Dilos
Dilos 2 - Odpojovače na DIN-lištu - 8 modulov
Transparentný
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
2P
160
200
D/061224-201
D/061226-201
730034
730042
1
1
3P
160
200
D/061324-201
D/061326-201
730088
730096
1
1
4P
160
200
D/061424-201
D/061426-201
730157
730165
1
1
Pevný nulový vodič
160
200
D/061524-201
D/061526-201
730215
730223
1
1
3P
Červeno/žltý, podľa DIN VDE 0113 časť 1
160
200
D/061324-203
D/061326-203
730089
730097
1
1
4P
Červeno/žltý, podľa DIN VDE 0113 časť 1
160
200
D/061424-203
D/061426-203
730158
730166
1
1
3P+NF
Popis
Bezpečnostný
Dilos 2
Príslušenstvo
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Vonkajšie strmeňové svorky
IP65 - pre visiaci zámok
Ø max 14 mm
D/061910-002 | 730255
1
D/061922-003 | 730261
Čierna - V = 55 mm
Sada 3 ks
Predlžovacia hriadeľ L = 200 mm
D/061922-004 | 730262
D/061910-012 | 730257
Sada 4 ks
1
A
1
1
Červeno/žltá - V = 55 mm
C
Predlžovacia hriadeľ L = 200 mm
D/061910-004 | 730256
1
Čierna - V = 55 mm
Pomocné kontakty
Montáž na pravú stranu
Predlžovacia hriadeľ L = 400 mm
D/061910-014 | 730258
B
1
D/061901-001 | 730252
Červeno/žltá - V = 55 mm
1P CO
Predlžovacia hriadeľ L = 400 mm
D/061901-002 | 730253
1
1
2P CO
D
E
F
Zar. na vis. zám. (Ø max 8 mm)
D/061900-020 | 730250
Pripojenie vodičov
1
Na 3 vis. zámky
D/061922-030 | 730281
1
10 káblových očiek Faston
6.3 x 0.8 mm pre vodiče 2.5 mm2
Kryt svoriek
D/061922-020 | 730263
X
Inbusový kľúč
1
D/061000-097 | 730000
1
Izolovaný S5 - L = 200 mm
C.13
Dilos
Objednávacie kódy
Odpojovače pre montáž na základňu
A
B
C
Dilos 1H - 40A až 125A
Dilos 3 - 160A až 315A
Dilos 4 - 400A až 630A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
Dilos 1H-3-4
Dilos 1H
Prídavné zariadenia
Normy
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
D
E
Technické údaje
F
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Špičkový skratový výdržný prúd
Menovitý skratový prúd
Men. 1s krátkodobý výdržný prúd Icw
Kapacita svoriek (Cu)
X
Technické údaje
C.14
Montáž na základňu
Hlavný odpojovač, Bezpečnostný odpojovač
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
S prepínacím systémom
str. C.56
Dilos 1H
40A - 125A
Dilos 3
160A - 315A
Dilos 4
400A - 630A
690V
1000V
10kA
50kA
3kA
6 - 50 mm2
690V
1000V
30kA
100kA
9kA
Cu-pás 30x6
690V
1000V
60kA
100kA
20kA
Cu-pás 2x40x6
Dilos
Dilos 1H - Odpojovače pre montáž na základňu
Štandartný transparentný
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Bez páky
40
63
125
D/061330-201
D/061331-201
D/061333-201
730454
730457
730460
1
1
1
3P+N
Bez páky
40
63
125
D/061430-201
D/061431-201
D/061433-201
730482
730485
730488
1
1
1
Bez páky
Pevný nulový vodič
40
63
125
D/061530-201
D/061531-201
D/061533-201
730510
730513
730516
1
1
1
3P
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
Bez páky
40
63
125
D/061330-203
D/061331-203
D/061333-203
730455
730458
730461
1
1
1
3P+N
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
Bez páky
40
63
125
D/061430-203
D/061431-203
D/061433-203
730483
730486
730489
1
1
1
3P+NF
Bezpečnostný
Dilos 1H
Príslušenstvo Dilos 1H
Priame páky
D/061940-252 | 731538
Páky na kryt alebo dvere s pántami
1
Nízka, sivá
D/061940-253 | 731539
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
(8/8)
1
Sivá, uzamyk. na vis. zámok
D/061940-213 | 730650
A
Jednoznačnosť polohy
1
Nízka, červená
D/061940-211 | 730649
IP65 - Uzamyk. na vis. zámok –
1
Červená, uzamyk. na vis. zámok
D/062920-201 | 730661
1
Čierna
D/062920-203 | 730662
1
Červeno/žltá
D/062920-221 | 730663
B
1
C
Čierna s uzamykaním na kľúč,
D/061940-231 | 730651
1
Sivá, uzamyk. na kľúč a na vis. zámok
(Zámok nie je zahrnutý)
D/061940-233 | 730652
zásuvný. (Ronis 1104)
D/062920-223 | 730664
1
D
Červeno/žltá s uzamykaním na kľúč,
1
Červená, uzamyk. na kľúč a na vis.
zámok. (Zámok nie je zahrnutý)
zásuvný. (Ronis 1104)
D/062920-281 | 730853
1
E
Špeciálna sada pre odpojovač
s nulovým vodičom napravo, čierna
Páky na vnútorné dvierka
D/062920-283 | 730854
IP65 - pre visiaci zámok
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
s nulovým vodičom napravo,
Redukovaná výška = 55 mm
červeno/žltá
D/062927-202 | 731056
1
Špeciálna sada pre odpojovač
F
X
1
Čierna
D/062927-203 | 731351
1
Červeno/žltá
Zámok na kľúč
D/769080-000 | 769080
Zástrčný pre páky
Inbusový kľúč
1
D/061000-097 | 730000
1
Izolovaný S5 - L = 200 mm
(Ronis 1104)
C.15
Dilos
Príslušenstvo Dilos 1H (pokračovanie)
Prepínací systém (I-O-II)
Štandartné pomocné kontakty
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
Pridávané na pravú stranu
pákou, tesnením, prírubou a šablónou
D/061901-001 | 730252
IP65 - jednoznačnosť polohy
1
1P CO
D/062910-205 | 730655
1
Objednávacie kódy
D/062910-207 | 731347
1
Max. prúdový rozsah pre AC 15
S červenou pákou
a DC 13
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm - pre
AC
3A pri 380V
vnútorné dvere
5A pri 220V
DC
0.5A pri 220V
0.7A pri 110V
S čiernou pákou
1A pri 60V
D/062927-267 | 731552
2A pri 48V
4A pri 24V
D/062927-265 | 731453
1
1
S červenou pákou
Systém 6P/8P (I-O)
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
pákou na visiaci zámok, tesnením,
A
B
C
D
E
F
X
C.16
D/061901-002 | 730253
2P CO
So sivou pákou
prírubou a šablónou IP65 - jednoznačnosť polohy
D/062910-206 | 730656
So sivou pákou
1
1
Dilos
Dilos 3 - Odpojovače pre montáž na základňu
Transparentný
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
160
200
250
315
D/061334-201
D/061335-201
D/061336-201
D/061337-201
730463
730466
730469
730472
1
1
1
1
3P+N
160
200
250
315
D/061434-201
D/061435-201
D/061436-201
D/061437-201
730491
730494
730497
730500
1
1
1
1
Pevný nulový vodič
160
200
250
315
D/061534-201
D/061535-201
D/061536-201
D/061537-201
730519
730522
730525
730528
1
1
1
1
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
160
200
250
D/061334-203
D/061335-203
D/061336-203
730464
730467
730470
1
1
1
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
160
200
250
D/061434-203
D/061435-203
D/061436-203
730492
730495
730498
1
1
1
3P+NF
Popis
Bezpečnostný
3P
Príslušenstvo Dilos 3
Priame páky
D/061940-252 | 731538
Páky na kryt alebo dvere s pántami
1
Nízka, sivá
D/061940-253 | 731539
Nízka, červená
D/061940-211 | 730649
D/061940-213 | 730650
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
(8/8)
1
D/062920-201 | 730661
1
Červená, uzamyk. na vis. zámok
D/062920-203 | 730662
1
zásuvný
(Zámok nie je zahrnutý)
(Ronis 1104)
1
C
1
D
Čierna s uzamykaním na kľúč,
Sivá, uzamyk. na kľúč a na vis. zámok
D/061940-233 | 730652
B
1
Červeno/žltá
D/062920-221 | 730663
D/061940-231 | 730651
1
Čierna
Sivá, uzamyk. na vis. zámok
A
IP65 - Uzamyk. na vis. zámok –
Jednoznačnosť polohy
1
Dilos 3
3P+N
D/062920-223 | 730664
1
Červená, uzamyk. na kľúč a na vis.
Červeno/žltá s uzamykaním na kľúč,
zámok. (Zámok nie je zahrnutý)
zásuvný
F
(Ronis 1104)
Páky na vnútorné dvierka
D/062920-281 | 730853
IP65 - pre visiaci zámok
Špeciálna sada pre odpojovač
E
1
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
s nulovým vodičom napravo, čierna
Redukovaná výška = 55 mm
D/062920-283 | 730854
X
1
Špeciálna sada pre odpojovač
D/062927-202 | 731056
1
Čierna
D/062927-203 | 731351
s nulovým vodičom napravo,
červeno/žltá
1
Červeno/žltá
Zámok na kľúč
D/769080-000 | 769080
Zástrčný pre páky (Ronis 1104)
Inbusový kľúč
1
D/061000-097 | 730000
1
Izolovaný S5 - L = 200 mm
C.17
Dilos
Príslušenstvo Dilos 3 (pokračovanie)
Prepínací systém (I-O-II)
Štandartné pomocné kontakty
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
Pridávané na pravú stranu
pákou na visiaci zámok, tesnením,
prírubou a šablónou IP65 - jedno-
D/061901-001 | 730252
značnosť polohy
1P CO
D/062910-205 | 730655
1
Objednávacie kódy
1
2P CO
So sivou pákou
D/062920-267 | 731348
D/061901-002 | 730253
1
1
Max. prúdový rozsah pre AC 15
S červenou pákou
a DC 13
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm - pre
AC
3A pri 380V
vnútorné dvere
5A pri 220V
DC
0.5A pri 220V
0.7A pri 110V
S čiernou pákou
1A pri 60V
D/062937-267 | 731554
2A pri 48V
S červenou pákou
4A pri 24V
Systém 6P/8P (I-O)
Predvídané pomocné kontakty
S predlžovacou hriadeľou 300
(predstihové a rýchlovypínacie)
mm, pákou na visiaci zámok,
Montované vo vnútri
D/062937-265 | 731455
1
1
tesnením, prírubou a šablónou IP65 -
D/062921-201 | 730610
jednoznačnosť polohy
A
1
1 CO
D/062920-266 | 730666
1
D/062921-202 | 730611
So sivou pákou
2 CO
Svorky (Cu alebo Al 185 mm2)
Kryty svoriek
1
B
C
D/062922-213 | 730627
D/062922-214 | 730628
D
1
Plombovateľné
1
Sada 3 svoriek s krytom
D/062922-204 | 730626
1
D/062922-226 | 731459
1
Sada 2 krátkych krytov 4P,
uzatvorené
F
IP20 a plombovateľné
Zadné pripojenia s krytom
D/062922-253 | 730629
1
Sada 3 ks
D/062922-254 | 730630
Sada 4 ks
C.18
1
Sada 2 dlhých krytov 4P, uzatvorené
Sada 4 svoriek s krytom
X
D/062922-220 | 730615
Sada 4 V-svoriek s krytom
D/062922-203 | 730625
E
1
Sada 3 V-svoriek s krytom
D/062922-221 | 730616
Sada 2 krytov 4P pre pripojenie
1
svorníkmi
1
Dilos
Dilos 4 - Odpojovače pre montáž na základňu
Transparentný
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
400
500
630
D/061344-201
D/061345-201
D/061346-201
730474
730476
730478
1
1
1
3P+N
400
500
630
D/061444-201
D/061445-201
D/061446-201
730502
730504
730506
1
1
1
400
500
630
D/061544-201
D/061545-201
D/061546-201
730530
730532
730534
1
1
1
3P+NF
Popis
Pevný nulový vodič
Príslušenstvo
Štandartné pomocné kontakty
Priame páky
Pridávané na pravú stranu
1
D/061950-251 | 730653
D/061901-001 | 730252
1
1P CO
Nízka, čierna
1
D/061901-002 | 730253
1
S uzamknutím na zámok
2P CO
(Zámok nie je zahrnutý)
Max. prúdový rozsah pre AC 15 a DC 13
AC
3A pri 380V
5A pri 220V
Páky na kryt alebo dvere s pántami
DC
0.5A pri 220V
IP54 – Jedoznačnosť polohy – na
0.7A pri 110V
visiaci zámok
1A pri 60V
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
2A pri 48V
(14/14)
4A pri 24V
D/062940-241 | 730667
1
Sivý
D/062940-281 | 730855
1
Sada pre odpojovače s N napravo:
sivá
A
B
Predvídané pomocné kontakty
(predstihové a rýchlovypínacie)
Montované vo vnútri
P9B10VN
|
187002
1
187003
1
P9B01VR
|
D
1P NC
IP65 - pre visiaci zámok
1
Čierna, redukovaná výška 55 mm
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
Svorky (Cu alebo Al 240 mm2)
D/062942-213 | 730633
1
Sada 3 V-svoriek s krytom
D/062942-214 | 730634
F
1
Zástrčný pre páky
Zadné pripojenia s krytom
D/062942-253 | 730635
1
Sada 3 ks
D/062942-254 | 730636
Prepínací systém (I-O-II)
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
pákou na vis. zámok, tesnením,
1
Sada 4 ks
D/062942-220 | 730618
1
1
Sada 2 krátkych krytov svoriek 4P –
S pákou IP54 – Jednoznačnosť
uzatvorené
polohy
D/062942-226 | 731461
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm -
Sada 2 krátkych krytov svoriek 4P
pre vnútorné dvere
IP20 – uzatvorené - plombovateľné
D/062947-265 | 731457
S čiernou pákou IP65
X
Kryty svoriek
prírubou a šablónou
D/062940-265 | 730669
E
1
Sada 4 V-svoriek s krytom
Zámok na kľúč
D/769080-000 | 769080
C
1P NO
Páky na vnútorné dvierka
D/062947-202 | 731352
Dilos 4
D/061950-252 | 731540
1
D/062942-221 | 730619
1
1
Sada 2 krytov 4P pre pripojenie
svorníkmi
C.19
Dilos
Odpojovače pre montáž na základňu
Order codes
Dilos 6S - 800A až 1250A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Montáž na základňu
Hlavný odpojovač
Funkcia odpojenia
Ako prepínač - ako odpojovač 6P
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť-1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
E
Technické údaje
F
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Špičkový skratový výdržný prúd
Menovitý skratový prúd
Men. 1s krátkodobý výdržný prúd Icw
Kapacita svoriek (Cu)
X
35kA/50kA
800A
35kA/50kA
1000A
35kA/50kA
1250A
1000V
1500V
73.5kA/105kA
73.5kA/105kA
35kA/50kA
Cu lišta 2x50x5
1000V
1500V
73.5kA/105kA
73.5kA/105kA
35kA/50kA
Cu lišta 2x50x6
1000V
1500V
73.5kA/105kA
73.5kA/105kA
35kA/50kA
Cu lišta 2x50x8
Technické údaje pomocných kontaktov
Poistkové odpínače a odpínače
s vypínacím zariadením
Odpojovače s motorovým
pohonom a prepínače
s motorovým pohonom
Manuálne prepínače
Odpojovače 6P
Technické údaje
C.20
str. C.44
str. C.46
str. C.50
str. C.50
str. C.56
Môžu byť montované na vypínače s priamou pákou a za dvere
Rozopnutie pred hlavnými kontaktami
Prepínacie kontakty
Montované na vrchnú stranu odpojovača
Údaje: Ie = 10A pri 400V
AC12 - Ie = 10A pri 400V
AC13 - Ie = 1.4A pri 48V
DC13
Dilos
Dilos 6S - Odpojovače pre montáž na základňu
35kA
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661365-231
D/661366-231
D/661367-231
731570
731584
731557
1
1
1
4P
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661465-231
D/661466-231
D/661467-231
731662
731677
731691
1
1
1
3P+NF
Pevný nulový vodič
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661565-231
D/661566-231
D/661567-231
731733
731737
731741
1
1
1
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661365-251
D/661366-251
D/661367-251
731571
731585
731601
1
1
1
4P
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661465-251
D/661466-251
D/661467-251
731663
731678
731692
1
1
1
3P+NF
Pevný nulový vodič
Viditeľné kontakty. Bez páky
800
1000
1250
D/661565-251
D/661566-251
D/661567-251
731734
731738
731742
1
1
1
50kA
Dilos 6S
Príslušenstvo
Páky pre 35kA verziu
D/661960-231 | 731786
Uzamknutie na kľúč
1
D/062960-240 | 730857
1
Priama čierna s transparentným krytom
So zásuvným zámkom Fiat (kód H235)
(3P)
Uzamknuté vo VYP (OFF)
D/662960-231 | 731882
1
Kľúč vytiahnuteľný v polohe VYP(OFF)
B
Čierna s predlžovacou hriadeľou
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž na
dvere - IP65 – na visiaci zámok v polohe
Systém na visiaci zámok
VYP(OFF) (3 vis. zámky 6,3 mm) a na
D/661960-245 | 731787
zásuvný zámok (zámok nie je priložený)
Pre priamu páku
D/662960-232 | 731883
A
1
C
1
Čierna s predlžovacou hriadeľou
D
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž na
dvere - IP65 – na visiaci zámok v polohe
VYP(OFF) (3 vis. zámky 6,3 mm) s mechanizmom jednoznačnosti polohy a na
zásuvný zámok (zámok nie je priložený)
Kryty
D/662962-223 | 731895
1
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená
E
Transparentný
Dvojité páky pre 50kA verziu
D/661960-251 | 731788
1
D/662962-224 | 731896
Priama čierna s transparentným
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená,
krytom (3P)
transparentný
D/662960-251 | 731884
1
1
Čierna s predlžovacou hriadeľou
D/662962-227 | 731898
1
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž na
Transparentný kryt hlavného kontaktu
dvere - IP65 – na visiaci zámok v polohe
(3P)
F
X
VYP(OFF) (3 vis. zámky 6,3 mm) - na
zásuvný zámok (zámok nie je priložený)
D/662960-252 | 731885
1
Pomocné kontakty (CO)
Čierna s predlžovacou hriadeľou
D/661971-201 | 731794
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž na
1NO+1NC
dvere - IP65 – na visiaci zámok v polohe
D/661971-202 | 731795
VYP(OFF) (3 vis. zámky 6,3 mm) s mecha-
2NO+2NC
1
1
nizmom jednoznačnosti polohy a na
zásuvný zámok (zámok nie je priložený)
Predlžovacia hriadeľ, pozri str. C.25
Technické údaje, pozri str. C.20
C.21
Dilos
Odpojovače pre montáž na základňu
Objednávacie kódy
Dilos 7S - 1600A
Dilos 8S - 2000A/2500A
A
B
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
Montáž na základňu
Hlavný odpojovač
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Certifikát CESI
C
Normy
D
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
Technické údaje
E
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Špičkový skratový výdržný prúd
Menovitý skratový prúd
Men. 1s krátkodobý výdržný prúd Icw
Kapacita svoriek (Cu)
F
X
Poistkové odpínače a odpínače
s vypínacím zariadením
Odpojovače s motorovým
pohonom a prepínače
s motorovým pohonom
Manuálne prepínače
Odpojovače 6P
Technické údaje
C.22
str. C.44
str. C.46
str. C.50
str. C.50
str. C.56
1600A
2000A
2500A
1000V
1500V
105kA
105kA
50kA
Cu lišta 2x60x10
1000V
1500V
105kA
105kA
50kA
Cu lišta 2x80x10
1000V
1500V
105kA
105kA
50kA
Cu lišta 2x80x10
Dilos
Dilos 7S - Odpojovače pre motáž na základňu
1600A
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
1600
D/661371-251
731618
1
3P+N 50%
Viditeľné kontakty. Bez páky
1600
D/661771-251
731752
1
4P
Viditeľné kontakty. Bez páky
1600
D/661471-251
731706
1
2000A
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
2000
D/661382-251
731632
1
3P+N 50%
Viditeľné kontakty. Bez páky
2000
D/661782-251
731754
1
4P
Viditeľné kontakty. Bez páky
2000
D/661482-251
731719
1
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
2500
D/661385-251
731646
1
3P+N 50%
Viditeľné kontakty. Bez páky
2500
D/661785-251
731761
1
4P
Viditeľné kontakty. Bez páky
2500
D/661485-251
731728
1
Dilos 7S - Dilos 8S
Dilos 8S - Odpojovače pre motáž na základňu
2500A
A
B
C
Príslušenstvo
D
Dvojité páky
D/661960-251 | 731788
Uzamknutie na kľúč
1
D/062960-240 | 730857
1
Priama čierna s transparentným
So zásuvným zámkom Fiat (kód H235)
krytom (3P)
Uzamknuté vo VYP (OFF)
D/662960-251 | 731884
1
Kľúč vytiahnuteľný v polohe VYP (OFF)
Čierna s predlžovacou hriadeľou (300 mm
- 12x12 mm) pre montáž na dvere - IP65
Systém na visiaci zámok
– na visiaci zámok v polohe VYP(OFF) (3
D/661970-245 | 731792
vis. zámky 6,3 mm) - na zásuvný zámok
Pre priamu páky Dilos 7S a Dilos 8S
(zámok nie je priložený)
2000A
D/662960-252 | 731885
E
F
1
X
1
Čierna s predlžovacou hriadeľou (300 mm
D/661980-245 | 731798
- 12x12 mm) pre montáž na dvere - IP65
Pre priamu páku Dilos 8S 2500A
1
– na visiaci zámok v polohe VYP(OFF) (3
vis. zámky 6,3 mm) s mechanizmom jednoznačnosti polohy a na zásuvný zámok
(zámok nie je priložený)
Predlžovacia hriadeľ, pozri str. C.25
Pomocné kontakty (CO)
D/661971-201 | 731794
1
1NO+1NC
Kryt kontaktu
D/662962-227 | 731898
1
D/661971-202 | 731795
Transparentný kryt hlavného
2NO+2NC
kontaktu (3P)
Technické údaje, pozri str. C.20
1
C.23
Dilos
Odpojovače pre montáž na základňu
Order codes
Dilos 9S - 3150A
Dilos 9 - 4000A
A
B
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
Montáž na základňu
Hlavný odpojovač
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Certifikát CESI
(3150A)
C
Normy
D
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
Technické údaje
E
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Špičkový skratový výdržný prúd
Menovitý skratový prúd
Men. 1s krátkodobý výdržný prúd Icw
Kapacita svoriek (Cu)
F
X
Poistkové odpínače a odpínače
s vypínacím zariadením
Odpojovače s motorovým
pohonom a prepínače
s motorovým pohonom
Manuálne prepínače
Odpojovače 6P
Technické údaje
C.24
str. C.44
str. C.46
str. C.50
str. C.50
str. C.56
3150A
4000A
1000V
1500V
105kA
105kA
50kA
Cu lišta 2x100x10
1000V
1500V
105kA
105kA
50kA
Cu lišta 2x100x10
Dilos
Dilos 9S - Odpojovače pre motáž na základňu
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
3150
D/661393-251
731654
1
3P+N 50%
Viditeľné kontakty. Bez páky
3150
D/661793-251
731769
1
Príslušenstvo
Uzamknutie na kľúč
D/661960-251 | 731788
1
D/062960-240 | 730857
1
Priama čierna s transparentným
Na zásuvný zámok (Fiat) (kód H235)
krytom hlavného kontaktu (3P)
Uzamknuté vo VYP (OFF)
D/662960-251 |
731884(1)
1
Kľúč vytiahnuteľný v polohe VYP (OFF)
Dilos 9S
Dvojité páky
Čierna s predlžovacou hriadeľou
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
Systém na visiaci zámok
na dvere - IP65 – na visiaci zámok
D/661990-245 | 731800
v polohe VYP(OFF) (3 vis. zámky
Pre priamu páku
1
A
6,3 mm) - na zásuvný zámok
(zámok nepriložený)
D/662960-252 |731885(1)
1
B
Čierna s predlžovacou hriadeľou
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
na dvere - IP65 – na visiaci
Pomocné kontakty (CO)
zámok v polohe VYP(OFF) (3 vis.
D/661971-201 | 731794
zámky 6,3 mm) s mechanizmom
1
1NO + 1NC
C
jednoznačnosti polohy - na zásuvný
zámok (zámok nepriložený)
D/661971-202 | 731795
2NO + 2NC
1
D
Predlžovacia hriadeľ
D/662960-200 | 731881
E
1
200 mm (12/12)
F
X
Kryt kontaktu
D/662962-227 | 731898
1
Transparentný kryt hlavného
kontaktu (3P)
Technické údaje, pozri str. C.20
(1)Hĺbka medzi spodkom odpojovača a čelom dverí zapúzdrenia:
max 423 mm
C.25
Dilos
Dilos 9S - Odpojovače pre motáž na základňu
Objednávacie kódy
Popis
In(A)*
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
Viditeľné kontakty. Bez páky
4000
D/061394-201
730743
1
3P+N
Viditeľné kontakty. Bez páky
4000
D/061494-201
730757
1
* Nie pod záťažou
Príslušenstvo
Dvojité páky
Uzamknutie na kľúč
D/061990-271 | 731357
1
D/062960-240 | 730857
Priama čierna s kovovou spojovacou
So zásuvným zámkom Fiat
vložkou
(kód H235)
D/062990-261 |
731359(1)
1
1
Uzamknuté vo VYP (OFF)
Čierna s predlžovacou hriadeľou
Kľúč vytiahnuteľný v polohe
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
VYP (OFF)
na dvere - IP65 – na visiaci zámok
v polohe VYP(OFF)(3 vis. zámky
A
6,3 mm) s mechanizmom jdnoznač-
Pomocné kontakty (CO)
nosti polohy - so zásuvným zámkom
D/062961-201 | 730860
(Fiat), s kovovou spojovacou vložkou
D/062961-202 | 730861
B
2NO + 2NC
Kryt kontaktu
D/062972-227 | 731498
C
D
E
F
X
C.26
1
Transparentný kryt hlavného
kontaktu (3P)
Technické údaje, pozri str. C.20
(1) H
ĺbka medzi spodkom odpojovača a čelom dverí zapúzdrenia:
max 423 mm
1
1NO + 1NC
1
Dilos
Poznámky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dilos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
B
C
D
E
F
X
C.27
Fulos
Poistkové odpínače
Objednávacie kódy
Fulos 000 DIN - 125A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Prídavné zariadenia
Montáž na základňu
Poistkový bezpečnostný odpínač (hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Veľmi nízke straty výkonu
Poistky sú v polohe "OFF" (VYP) kompletne rozpojené
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
Pre odpojovače
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
Pre poistky
IEC 60269-2-1, BS 88 Časť 1 a 2 1988, DIN VDE 0636 Časť 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210
E
F
Technické údaje
X
Technické údaje
C.28
str. C.58
Menovitý tepelný prúd
DIN 000
125A
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Menovitý skratový prúd
Kapacita svoriek (Cu)
690V
1000V
50kA
6-50mm2
Fulos
Fulos 000 - Poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 000 - NH 00
125
D/062311-201
730560
1
3P+N
NH 000 - NH 00
125
D/062411-201
730576
1
3P+NF
NH 000 - NH 00
125
D/062511-201
730592
1
Fulos 000 - Bezpečnostné poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
NH 000 - NH 00
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
125
D/062311-203
730561
1
3P+N
NH 000 - NH 00
Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
125
D/062411-203
730577
1
Fulos 000
3P
Príslušenstvo
Priame páky
D/062910-251 | 731436
Páky na vnútorné dvierka
1
Nízka, sivá
D/062910-253 | 731437
Znížená výška 55 mm S predlžovacou
hriadeľou 300 mm IP65 - Na visiaci
1
A
zámok
Nízka, červená
D/062927-202 | 731056
1
B
Čierna
D/062927-203 | 731351
1
Červeno/žltá
Uzamknutie na kľúč
D/769080-000 | 769080
D
Štandartné pomocné kontakty
1
Pridávané na pravú stranu
Zástrčný pre páky (Ronis 1104)
D/061901-001 | 730252
1
1P CO
D/061901-002 | 730253
2P CO
Kryt poistiek
D/062912-225 | 730614
1
3P
C
E
1
F
X
Inbusový kľúč
D/061000-097 | 730000
1
Izolovaný S5 - L = 200 mm
C.29
Fulos
Príslušenstvo Fulos 000 (pokračovanie)
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Prepínací systém (I-O-II)
IP65 - Uzamyk. na vis. zámok
S predlžovacou hriadeľou
– Jednoznačnosť polohy
300 mm, páka na visiaci zámok,
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
tesnenie, príruba a šablóna IP65
(8/8)
- s jednoznačnou polohou
D/062920-201 | 730661
1
Objednávacie kódy
Čierna
D/062920-203 | 730662
1
D/062910-207 | 731347
1
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm
- pre vnútorné dvere
(Zámok nie je zahrnutý)
1
Červeno/žltá a na zásuvný zámok
D/062927-265 | 731453
(Zámok nie je zahrnutý)
S čiernou pákou IP65
D/062920-281 | 730853
1
S červeno/žltou pákou
Čierna a na zásuvný zámok
D/062920-223 | 730664
1
So sivou pákou
Červeno/žltá
D/062920-221 | 730663
D/062910-205 | 730655
1
Špeciálna sada pre odpojovač
D/062927-267 | 731552
1
1
S červeno/žltou pákou
s nulovým vodičom napravo, čierna
D/062920-283 | 730854
1
Špeciálna sada pre odpojovač
Systém 6P/8P (I-O)
s nulovým vodičom napravo,
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
červeno/žltá
páka na visiaci zámok, tesnenie, príruba a šablóna IP65 - s jednoznačnou
A
polohou
D/062910-206 | 730656
So sivou pákou
B
C
D
E
F
X
C.30
1
Fulos
Poznámky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fulos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
B
C
D
E
F
X
C.31
Fulos
Poistkové odpínače
Objednávacie kódy
Fulos 00 DIN - 160A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Prídavné zariadenia
Montáž na základňu
Poistkový bezpečnostný odpínač (hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Veľmi nízke straty výkonu
Poistky sú v polohe "OFF" (VYP) kompletne rozpojené
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
Pre odpojovače
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
Pre poistky
IEC 60269-2-1, BS 88 Časť 2 1988, DIN VDE 0636 Časť 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210
E
F
Technické údaje
X
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Menovitý skratový prúd
Kapacita svoriek (Cu)
Technické údaje
C.32
str. C.58
DIN 00
160A
690V
1000V
100kA
30 x 6 mm2
Fulos
Fulos 00 - Poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 00
160
D/062321-201
730563
1
3P+N
NH 00
160
D/062421-201
730579
1
3P+NF
NH 00
160
D/062521-201
730595
1
Fulos 00 - Bezpečnostné poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
NH 00 - Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
160
D/062321-203
730564
1
3P+N
NH 00 - Žltý štítok, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
160
D/062421-203
730580
1
Fulos 00
3P
Príslušenstvo
Priame páky
D/062910-251 | 731436
Páky na kryt alebo dvere s pántami
1
D/062910-253 | 731437
IP65 - s jednoznačnou polohou
- na visiaci zámok
Nízka, sivá
1
Nízka, červená
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
D/062920-201 | 730661
1
Čierna
D/062920-203 | 730662
Páky na vnútorné dvierka
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
IP65 - pre visiaci zámok
1
Čierna a na zásuvný zámok
C
(Zámok Ronis 1104 nie je priložený)
1
Čierna
D/062927-203 | 731351
D/062920-221 | 730663
B
1
Červeno/žltá
Znížená výška 55 mm
D/062927-202 | 731056
A
(8/8)
D/062920-223 | 730664
1
D
Červeno/žltá a na zásuvný zámok
1
Červeno/žltá
(Zámok Ronis 1104 nie je priložený)
D/062920-281 | 730853
1
E
Špeciálna sada pre odpojovač
Uzamknutie na kľúč
s nulovým vodičom napravo, čierna
D/769080-000 | 769080
D/062920-283 | 730854
Zástrčný pre páky (Ronis 1104)
1
1
F
Špeciálna sada pre odpojovač
s nulovým vodičom napravo,
červeno/žltá
X
C.33
Fulos
Príslušenstvo Fulos 00 (pokračovanie)
Prepínací systém (I-O-II)
Kryt poistiek
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
D/062922-225 | 730617
páka na visiaci zámok, tesnenie, prí-
3P
1
ruba a šablóna IP65 - s jednoznačnou
polohou
D/062920-265 | 730665
1
Objednávacie kódy
So sivou pákou
D/062920-267 | 731348
1
S červeno/žltou pákou
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm - pre
vnútorné dvere
Svorky (Cu alebo Al 185 mm2)
D/062922-213 | 730627
1
Sada 3 V-svoriek s krytom
D/062937-265 | 731455
1
S čiernou pákou
D/062937-267 | 731554
D/062922-214 | 730628
1
Sada 4 V-svoriek s krytom
1
D/062922-203 | 730625
S červeno/žltou pákou
1
Sada 3 svoriek s krytom
D/062922-204 | 730626
Systém 6P/8P (I-O)
1
Sada 4 svoriek s krytom
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
páka na visiaci zámok, tesnenie,
príruba a šablóna
IP65 - s jednoznačnou polohou
A
B
C
D/062920-266 | 730666
1
So sivou pákou
Štandartné pomocné kontakty
Kryty svoriek 4P
Pridávané na pravú stranu
D/062922-220 | 730615
D/061901-001 | 730252
1
1P CO
D
E
F
X
D/061901-002 | 730253
uzavreté
Plombovateľné
1
2P CO
Predvídané pomocné kontakty
D/062922-226 | 731459
(predstihové a rýchlovypínacie)
Sada 2 krátkych krytov svoriek,
Montované vo vnútri
uzavreté,
1
IP20 - plombovateľné
D/062921-201 | 730610
1
1P CO
D/062921-202 | 730611
1
2P CO
D/062922-221 | 730616
Sada 2 krytov pre pripojenie
Zadné pripojenie s krytom
D/062922-253 | 730629
1
Sada 3 ks
D/062922-254 | 730630
1
Sada 4 ks
Inbusový kľúč
D/061000-097 | 730000
Izolovaný S5 - L = 200 mm
C.34
1
Sada 2 dlhých krytov svoriek,
1
svorníkmi
1
Fulos
Poznámky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fulos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
B
C
D
E
F
X
C.35
Fulos
Poistkové odpínače
Objednávacie kódy
Fulos 1 DIN - 250A
Fulos 2 DIN - 400A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Prídavné zariadenia
Montáž na základňu
Poistkový bezpečnostný odpínač (hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Veľmi nízke straty výkonu
Poistky sú v polohe "OFF" (VYP) kompletne rozpojené
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
Pre odpojovače
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130,
Bezpečnostný odpojovač (červeno/žltý) podľa DIN VDE 0113 časť 1
Pre poistky
IEC 60269-2-1, BS 88 Časť 2 1988, DIN VDE 0636 Časť 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210
E
F
Technické údaje
X
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Menovitý skratový prúd
Kapacita svoriek (Cu)
Technické údaje
C.36
str. C.58
DIN 1/2
250A/400A
690V
1000V
100kA
2x40x6
Fulos
Fulos 1 - Poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 1
250
D/062341-201
730569
1
3P+N
NH 1
250
D/062441-201
730585
1
NH 1 - Pevný nulový vodič
250
D/062541-201
730601
1
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P+NF
Fulos 1 - Bezpečnostné poiskové odpínače
Podľa DIN
Popis
3P
NH 1 - so žltým štítkom, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
250
D/062341-203
730570
1
3P+N
NH 1 - so žltým štítkom, podľa DIN VDE 0113 Časť 1
250
D/062441-203
730586
1
Fulos 1
Príslušenstvo
Priame páky
D/062930-251 | 731420
Páky na vnútorné dvierka
1
Nízka, sivá
D/062930-253 | 731421
IP65 – S predlžovacou hriadeľou
A
300 mm
1
Nízka, červená
Znížená výška 55 mm – Na visiaci
zámok
D/062947-202 | 731352
1
Čierna
D/062947-203 | 731353
1
C
Červeno/žltá
Páky na kryt alebo dvere s pántami
Prepínací systém (I-O-II)
IP54 – Jedoznačnosť polohy – na
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
visiaci zámok
páka na visiaci zámok, tesnenie,
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
príruba a šablóna
(14/14)
Uzamykateľné na visiaci zámok
D/062940-241 | 730667
1
D/062940-265 | 730669
Sivý
D/062940-243 | 730668
1
D/062940-281 | 730855
Špeciálna sada pre odpojovač
1
1
D
E
S pákou IP54 – Jednoznačnosť
F
polohy
Červeno/žltá
B
Ako vyššie ale s pákou v=55 mm
- pre vnútorné dvere
s N napravo: sivá
D/062947-265 | 731457
1
X
S čiernou pákou IP65
C.37
Fulos
Príslušenstvo Fulos 1 (pokračovanie)
Štandartné pomocné kontakty
Kryt poistiek
Pridávané na pravú stranu
D/062942-225 | 730620
D/061901-001 | 730252
1
1
3P
1P CO
D/061901-002 | 730253
1
2P CO
Objednávacie kódy
Max. prúdový rozsah pre AC 15 a DC 13
AC
3A pri 380V
5A pri 220V
DC
0.5A pri 220V
Kryty svoriek - 4P
0.7A pri 110V
D/062942-220 | 730618
1A pri 60V
Sada 2 dlhých krytov svoriek,
2A pri 48V
uzavreté
4A pri 24V
1
Predvídané pomocné kontakty
(predstihové a rýchlovypínacie)
Montované vo vnútri
P9B10VN
|
187002
1
187003
1
1P NO
P9B01VR
A
|
1P NC
B
D/062942-226 | 731461
1
Sada 2 krátkych krytov svoriek,
uzavreté
IP20 - plombovateľné
Svorky (Cu alebo Al 240 mm2)
D/062942-213 | 730633
1
Sada 3 V-svoriek s krytom
D/062942-214 | 730634
C
1
Sada 4 V-svoriek s krytom
D/062942-221 | 730619
1
Sada 2 krytov pre pripojenie
svorníkmi - uzavreté
D
Zadné pripojenia s krytom
D/062942-253 | 730635
E
Sada 3 ks
F
Sada 4 ks
D/062942-254 | 730636
1
1
X
Fulos 2 - Poiskové odpínače
Podľa DIN
C.38
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 2
400
D/062351-201
730572
1
3P+N
NH 2
400
D/062451-201
730588
1
3P+NF
NH 2
400
D/062551-201
730604
1
Fulos
Príslušenstvo Fulos 2
Priame páky
Prepínací systém (I-O-II)
D/062930-251 | 731420
1
Nízka, sivá
S predlžovacou hriadeľou 300 mm,
páka na visiaci zámok, tesnenie, príruba a šablóna
Uzamykateľné na visiaci zámok
D/062940-265 | 730669
Páky na kryt alebo dvere s pántami
1
S pákou IP54 – Jednoznačnosť polohy
IP54 – Jedoznačnosť polohy – na
visiaci zámok
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
Ako vyššie ale s pákou l=55 mm; pre
(14/14)
vnútorné dvere
D/062940-241 | 730667
1
Sivý
D/062940-281 | 730855
1
D/062947-265 | 731457
1
S čiernou pákou IP65
Fulos 2
Špeciálna sada pre odpojovač s N
napravo: sivá
Páky na vnútorné dvierka
IP65 - pre visiaci zámok
Svorky (Cu alebo Al 240 mm2)
D/062947-202 | 731352
1
D/062942-213 | 730633
Čierna, redukovaná výška 55 mm
Sada 3 uzatvorených svoriek
S predlžovacou hriadeľou 300 mm
s krytom
D/062942-214 | 730634
1
1
Sada 4 uzatvorených svoriek
Štandartné pomocné kontakty
A
s krytom
Pridávané na pravú stranu
D/061901-001 | 730252
1
D/062942-253 | 730635
1P CO
D/061901-002 | 730253
1
B
Zadné pripojenia s krytom
1
Sada 3 ks
C
2P CO
Max. prúdový rozsah pre AC 15 a DC 13
D/062942-254 | 730636
AC
3A pri 380V
Sada 4 ks
5A pri 220V
DC
0.5A pri 220V
0.7A pri 110V
1A pri 60V
2A pri 48V
4A pri 24V
1
D
Kryty svoriek - 4P
D/062942-220 | 730618
1
E
Sada 2 dlhých krytov svoriek,
F
uzavreté
Predvídané pomocné kontakty
(predstihové a rýchlovypínacie)
Montované vo vnútri
D/062942-226 | 731461
P9B10VN
|
187002
1
X
uzavreté
1P NO
P9B01VR
1
Sada 2 krátkych krytov svoriek,
|
187003
1
IP20 - plombovateľné
1P NC
Kryt poistiek
D/062942-221 | 730619
D/062942-225 | 730620
Sada 2 krytov pre pripojenie
3P
1
1
svorníkmi
C.39
Fulos
Poistkové odpínače pre montáž na základňu
Objednávacie kódy
Fulos 3S DIN - 630A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Montáž na základňu
Poistkový bezpečnostný odpínač (hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Veľmi nízke straty výkonu
Poistky sú v polohe "OFF" (VYP) kompletne rozpojené
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
Pre odpojovače
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
Pre poistky
IEC 60269-2-1, BS 88 Časť 2 1988, DIN VDE 0636 Časť 1, NF EN 60269-1,
NF C 63-211, NF C 63-210
E
F
Technické údaje
X
Poistkové odpínače a odpínače
s vypínacím zariadením
Odpojovače s motorovým
pohonom a prepínače
s motorovým pohonom
Manuálne prepínače.
Odpojovače 6P
Technické údaje
C.40
str. C.44
str. C.46
str. C.50
str. C.50
str. C.58
Menovitý tepelný prúd
DIN 3
630A
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Menovitý skratový prúd
Kapacita svoriek (Cu)
690V
1000V
100kA
2x40x6
Fulos
Fulos 3S - Poistkové odpínače
Podľa DIN
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 3
630
D/662361-231
731815
1
3P+N
NH 3
630
D/662461-231
731845
1
Príslušenstvo
Kryty - transparentný
Jednoduché páky
D/662970-231 | 731903
1
Priama čierna s krytom poistiek (3P)
D/662962-223 | 731895
1
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená
Čierna s predlžovacou hriadeľou
Fulos 3S
D/662962-224 | 731896
D/662960-231 | 731882
1
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
na dvere - IP65 – na visiaci zámok
D/662962-225 | 731897
v polohe VYP(OFF) (3 vis. zámky
Plombovateľný kryt poistiek (3P)
1
6,3 mm) - na zásuvný zámok
(zámok nie je priložený)
D/662960-232 | 731883
A
1
Čierna s predlžovacou hriadeľou
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
B
na dvere - IP65 – Na visiaci zám.
v polohe VYP(OFF) (3 vis. zám.
6,3 mm) s mech. jednoznač. polohy
C
- na zásuvný zámok (nepriložený)
Predlžovacia hriadeľ
D/662960-200 | 731881
Pripojovacia sada
1
200 mm
D/662972-229 | 731906
1
D
Pre detekciu poistiek
E
Uzamknutie na kľúč
D/062960-240 | 730857
1
F
1
X
Pomocné kontakty (CO)
1
So zásuvným zámkom Fiat (kód H235)
D/661971-201 | 731794
1NO + 1NC
Uzamykateľný vo VYP(OFF)
Kľúč vytiahnuteľný v polohe VYP(OFF)
D/661971-202 | 731795
2NO + 2NC
Systém na visiaci zámok
D/661960-245 | 731787
1
Pre priamu páku
Technické údaje, pozri str. C.20
C.41
Fulos
Poistkové odpínače pre montáž na základňu
Objednávacie kódy
Fulos 4 DIN - 800/1000A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
Montáž na základňu
Poistkový bezpečnostný odpínač (hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Veľmi nízke straty výkonu
Poistky sú v polohe "OFF" (VYP) kompletne rozpojené
Otočná páka s jedno-jednoznačným mechanizmom
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
Normy
D
Pre odpojovače
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
Pre poistky
IEC 60269-2-1, BS 88 Časť 2 1988, DIN VDE 0636 Časť 1,
NF EN 60269-1, NF C 63-211, NF C 63-210
E
F
Technické údaje
X
Menovitý tepelný prúd
Menovité prevádzkové napätie Ue
Menovité izolačné napätie Ui
Menovitý skratový prúd
Kapacita svoriek (Cu)
Technické údaje
C.42
str. C.58
DIN 4D
800A/1000A
690V
1000V
100kA
2x50x6 Cu
Fulos
Fulos 4 - Poistkové odpínače
Podľa DIN
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 4D
1000
D/062371-201
730773
1
3P+N
NH 4D
1000
D/062471-201
730777
1
Príslušenstvo
Dvojité páky
D/061980-271 | 730975
Kryt poistiek
1
Priama čierna
D/062972-225 | 730869
1
Transparentný (1 pól)
Fulos 4
D/062970-261 | 730865
1
Čierna s predlžovacou hriadeľou
Pripojovacia sada
(300 mm - 12x12 mm) pre montáž
D/662972-229 | 731906
na dvere - IP65 – Na visiaci zám.
Pre detekciu poistiek
1
v polohe VYP(OFF) (3 vis. zám.
A
6,3 mm) s mech. jednoznačnosti
polohy a na zásuvný zámok
(nepriložený)
B
Uzamknutie na kľúč
D/062960-240 | 730857
Pomocné kontakty (CO)
1
So zásuvným zámkom Fiat
D/062961-201 | 730860
1
1NO + 1NC
(kód H235)
Uzamknuté vo VYP (OFF)
D/062961-202 | 730861
Kľúč vytiahnuteľný v polohe
2NO + 2NC
VYP (OFF)
1
D
E
Sada krytov svoriek
D/062972-223 | 730867
C
1
Sada 3 krytov (1 kryt/pól) pre Fulos 4
F
D/062972-224 | 730868
1
Sada 4 krytov (1 kryt/pól) pre Fulos 5
Technické údaje, pozri str. C.20
X
C.43
Dilos/Fulos
Odpojovače a Poistkové odpínače - 50kA
s vypínacím zariadením - BA
(signálny kontakt)
Objednávacie kódy
Dilos BA 800A až 2000A
Fulos BA 630A - 800A
A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
Montáž na základňu
Bezpečnostný odpojovač (Hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
S vypínacím zariadením (signálny kontakt)
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P
B
C
Normy
D
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
NBN EN 60947-3, NF C 63-130
Funkcia
E
Ručne ovládané odpojovače so signálnym kontaktom (BA) sú dodávané
s diaľkovým vypínacím zariadením prostredníctvom prúdovej cievky.
Tlačidlo umiestnené na panele alebo ovládané diaľkovo umožňuje vypnutie.
Štandart s pomocným signálnym kontaktom.
Štandartné napätie cievky je 230V AC.
F
X
Na požiadavku:
Napätie cievky 24V DC - 400Vac - 110Vac
Technické údaje
C.44
str. C.56/C.58
Dilos/Fulos
Odpojovače Dilos 6S BA
Napätie
cievky (V)
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
800
1000
1250
D/661365-273
D/661366-273
D/661367-273
731574
731588
731606
1
1
1
4P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
800
1000
1250
D/661465-273
D/661466-273
D/661467-273
731667
731681
731695
1
1
1
Popis
Napätie
cievky (V)
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
1600
D/661371-273
731621
1
4P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
1600
D/661471-273
731709
1
Popis
Napätie
cievky (V)
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
2000
D/661382-273
731637
1
4P
S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
2000
D/661482-273
731721
1
Odpojovače Dilos 7S BA
Odpojovače Dilos 8S BA
Popis
Napätie
cievky (V)
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
NH 3 - S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
630
D/662361-273
731818
1
3P+N
NH 3 - S pákou IP65 s blokovaním dverí
a transparentným krytom hlavného kontaktu
230Vac
630
D/662461-273
731848
1
C
D
E
Príslušenstvo
Uzamknutie na kľúč
D/062960-240 | 730857
A
B
Poistkové odpínače Fulos 3S BA
Podľa DIN
Dilos 6S - Dilos 7S BA
Dilos 8S - Fulos 3S BA
Popis
Kryty svoriek - transparentné
1
D/662962-223 | 731895
So zásuvným zámkom Fiat
1 kryt hornej svorky, uzatvorená,
(kód H235)
pre Dilos 6S a Fulos 3S
1
X
Uzamykateľný vo VYP (OFF)
Kľúč vytiahnuteľný v polohe
Sada krytov svoriek
VYP (OFF)
D/662962-224 | 731896
F
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená,
pre Dilos 6S a Fulos 3S
C.45
Dilos/Fulos
Odpojovače a poistkové odpínače
s motorovým pohonom (MO) - 50kA
Prepínače s motorovým pohonom
(CO-MO) - 50kA
Objednávacie kódy
Dilos MO 800A až 3150A
Fulos 3S MO 630A/800A
A
CO-Dilos 6S MO - 800A - 1250A
CO-Dilos 7S MO - 1600A
CO-Dilos 8S MO - 2000A/2500A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
B
C
D
E
Montáž na základňu
Bezpečnostný odpojovač (Hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Uzamykateľné na visiaci zámok s 3 vis. zámkami (Prevádzka s mot. pohonom
a manuálna prevádzka sú navzájom blokované)
Prevádzka s mot. pohonom alebo manuálna prevádzka (vždy so záložnou
pákou) s ovládaním kľúčom s uzamknutím (vždy je možný iba jeden mód)
Indikácia 0-I a I-0-II LED diódou
Indikácia 0-I a I-0-II diaľkovo pomocou pomocných kontaktov
Menovité hodnoty motora: 110Vac, 230Vac, 380Vac and 24Vdc
Spínací čas: zapnutie (0 do I) a vypnutie (I do 0) = 1,5 s. = 1.5 s.
Počet pólov 3P - 4P
Fulos 3S pre poistky DIN alebo BS
Normy
F
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
X
Technické údaje
Technické údaje
C.46
str. C.56/C.58
Napätie
24Vdc
60Vdc
230Vac
220/380Vac
Spúšťacie
Menovité
120VA
70VA
135VA
78VA
80W
20W
35W
24W
Dilos/Fulos
Zapojenia svorkovnice sú robené skrz svorky (MO) alebo skrz konektor
(CO-MO) s nasledovnými svorkami:
- napájanie
- tlačidlá štart
- signalizácia pozície prepnutia (I-0-II) alebo 0-I pre odpojovač
- pomocné prepínacie signálne kontakty
NAPÁJANIE
OVLÁDANIE SPÚŠŤANIA
NAPÁJANIE
OVLÁDANIE
SPÚŠŤANIA
VÝSTUPNÁ
POLOHA MAX. 1A
Schéma mot. pohonu MO
VÝSTUPNÁ POLOHA
MAX. 1A
POM. SIGN. K. 250V 5A
Schéma prepínača CO-MO
Prevádzkové inštrukcie
Odpojovače MO a Prepínače CO-MO
Schéma zapojenia svorkovnice
Otočením kľúča do pozície manuálneho ovládania je možné ručné ovládanie
pomocou páky; súčasne je blokované elektrické ovládanie. Počas ručného
ovládania bude displej ukazovať rozdielne prepínacie pozície (I-0-II).
A
Je možné umiestniť vhodné zariadenie na visiaci zámok do 3 visiacich
zámkov.
Pri uzamknutí na visiaci zámok sú manuálne a elektrické operácie blokované.
B
C
D
Na boku skrine je priestor pre poistky. V prípade prepálenia poistky sa
rozsvieti korešpondujúca LED dióda.
E
F
X
Páka pre ručné ovládanie s posuvnou tyčkou. Páku umiestniť vždy blízko
k odpojovaču.
C.47
Dilos/Fulos
Odpojovače Dilos 6S MO
Objednávacie kódy
Popis
D/661365-281
D/661366-281
D/661367-281
731575
731589
731607
1
1
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
800
1000
1250
D/661465-281
D/661466-281
D/661467-281
731668
731682
731696
1
1
1
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Odpojovače Dilos 7S MO
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
1600
D/661371-281
731622
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
1600
D/661471-281
731711
1
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Odpojovače Dilos 8S MO
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
2000
2500
D/661382-281
D/661385-281
731638
731648
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
2000
2500
D/661482-281
D/661485-281
731723
731729
1
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Odpojovače Dilos 9S MO
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
3150
D/661393-281
731656
1
3P+N 50%
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
3150
D/661793-281
731773
1
In (A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Odpínače Fulos 3S MO
Podľa DIN
X
Popis
3P
NH 3 - So záložnou pákou a krytom
630
D/662361-281
731819
1
3P+N
NH 3 - So záložnou pákou a krytom
630
D/662461-281
731849
1
Príslušenstvo
Kryt svoriek - transparentný
D/662962-223 | 731895
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená
C.48
Bal.
800
1000
1250
D
F
Ref. č.
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
B
E
Kat. č.
3P
A
C
In (A)
Kryt svoriek - transparentný
1
D/662962-224 | 731896
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená
Dilos/Fulos
Prepínače CO-Dilos 6S MO
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
800
1000
1250
D/661365-285
D/661366-285
D/661367-285
731576
731590
731608
1
1
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
800
1000
1250
D/661465-285
D/661466-285
D/661467-285
731669
731683
731697
1
1
1
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Prepínače CO-Dilos 7S MO
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
1600
D/661371-285
731625
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
1600
D/661471-285
731712
1
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Prepínače CO-Dilos 8S MO
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
2000
2500
D/661382-285
D/661385-285
731639
731649
1
1
3P+N 50%
S transparentným krytom hlavných kontaktov
a záložnou pákou
2000
2500
D/661782-285
D/661785-285
731756
731763
1
1
Príslušenstvo pre Prepínače CO-Dilos 6S MO
Kryt svoriek - transparentný
D/662962-223 | 731895
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená
D/662962-224 | 731896
A
B
Kryt svoriek - transparentný
1
Prepínače CO-MO
3P
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená
C
D
E
F
X
C.49
Dilos
Objednávacie kódy
Manuálne Prepínače - 50kA
Odpojovače 6P - 35kA
A
CO-Dilos 6S - 800A až 1250A
CO-Dilos 7S - 1600A
CO-Dilos 8S - 2000A/2500A
6P Dilos 6S - 800A až 1250A
Aplikácie
Prevedenia
Schválenia / Označenie
Montáž na základňu
Bezpečnostný odpojovač (Hlavný odpojovač)
Funkcia odpojenia
Viditeľná indikácia kontaktov – priehľadný kryt kontaktov
Rýchly zapínací a vypínací mechanizmus
Nezávislé zapnutie a vypnutie
Nútená (pozitívna) indikácia kontaktov (PCI)
Dvojnožové kontakty – vysoká skratová odolnosť
Počet pólov 3P - 4P = prepínače
6P = 6P Dilos
B
C
Normy
D
IEC 60947-1 a IEC 60947-3, DIN VDE 0660 časť 107,
DIN VDE 0113 Časť 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130
E
F
X
Na požiadavku:
Postkové prepínače CO
Prepínače CO 3150A
Technické údaje
C.50
str. C.56
Dilos
Prepínače CO-Dilos 6S
Popis
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
800
1000
1250
D/661365-255
D/661366-255
D/661367-255
731572
731586
731602
1
1
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
800
1000
1250
D/661465-255
D/661466-255
D/661467-255
731665
731679
731693
1
1
1
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Prepínače CO-Dilos 7S
Popis
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
1600
D/661371-255
731619
1
4P
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
1600
D/661471-255
731707
1
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
Prepínače CO-Dilos 8S
Popis
3P
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
2000
2500
D/661382-255
D/661385-255
731635
731647
1
1
3P+N 50%
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
2000
2500
D/661782-255
D/661785-255
731755
731762
1
1
Príslušenstvo
Predlžovacia hriadeľ
D/662960-200 | 731881
200 mm
D/661971-201 | 731794
A
B
Pomocné kontakty (CO)
1
Prepínače CO
3P
1
1NO + 1NC
C
D
Kryty svoriek - transparentné
D/662962-223 | 731895
1
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená,
D/661971-202 | 731795
2NO + 2NC
1
E
pre Dilos 6S
F
D/662962-224 | 731896
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená,
X
pre Dilos 6S
Technické údaje, pozri str. C.20
C.51
Dilos
Odpojovače 6P Dilos 6S
Popis
Objednávacie kódy
6P
S transparentným krytom hlavných kontaktov a pákou
blokujúcou dvere - IP65
In(A)
Kat. č.
Ref. č.
Bal.
800
1000
1250
D/661665-231
D/661666-231
D/661667-231
731745
731747
731749
1
1
1
Príslušenstvo
Uzamknutie na kľúč
D/062960-240 | 730857
Pomocné kontakty (CO)
1
So zásuvným zámkom Fiat (kód H235)
D/661971-201 | 731794
1
1NO + 1NC
Uzamknuté vo VYP (OFF)
Kľúč vytiahnuteľný v polohe VYP(OFF)
Kryty svoriek - transparentné
D/662962-223 | 731895
1
1 kryt vrchnej svorky, uzatvorená
A
D/662962-224 | 731896
D/661971-202 | 731795
2NO + 2NC
1
1 kryt spodnej svorky, uzatvorená
B
C
D
E
F
X
C.52
Technické údaje, pozri str. C.20
1
Dilos
Poznámky
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dilos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
B
C
D
E
F
X
C.53
Dilos
Technické údaje
Dilos - Odpojovače pre montáž na DIN-lištu
A
B
C
D
E
F
X
C.54
Zmluvný tepelný prúd uzavret. obv. Ithe=Ith
(A)
Počet pólov
Frekvencia
(Hz)
Menovitý tepelný prúd pri
40°C
(A)
50°C
(A)
60°C
(A)
Straty výkonu na pól
(W)
Kapacita svoriek (Cu)
minimum
(mm2)
maximum
(mm2)
Maximálny moment na svorkách
(Nm)
Menovité prevádzkové napätie Ue
(V)
Menovité izolačné napätie Ui
(V)
Menovité impulzné výdržné napätie (2000m) Uimp
(kV)
Impulzné skúšobné napätie pri hladine mora
(kV)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC21A
Ue=415V
(A)
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC22A
Ue=415V
(A)
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC23A
Ue=415V
(A)
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Maximálny menovitý prevádzkový
Ue=400V
(kW)
výkon v kategórii AC23
Ue=415V
(kW)
Ue=500V
(kW)
Ue=690V
(kW)
Menovitá zapínacia a vypínacia
zapínacia 10 x Ie
(A)
schopnosť pri 415V AC23A
vypínacia 8 x Ie
(A)
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw 1 s.
(kA ef.)
0.25 s.
(kA ef.)
Menovitá skratová zapínaciaUe=400V
(kA špičk.)
schopnosť IcmUe=415V
(kA špičk.)
Ue=500V
(kA špičk.)
Ue=690V
(kA špičk.)
Menovitý zmluvný skratový prúd
400V
(kA)
so záložnou ochranou
415V
(kA)
charakterizovanou rovnakou prúdovou 500V
(kA)
zaťažiteľnosťou ako u spínača (kA ef.) 690V
(kA)
Menovitý kapacitný výkon pri 400V
(kVAR)
Menovitý prevádzkový prúd DC23A
2P v sérii 110V
(A)
2P v sérii 220V
(A)
4P v sérii 220V
(A)
Prevádzkový moment
(Nm)
Sila
(N)
elektrická
Životnosť (počet prevádzkových cyklov)
mechanická (min)
Klasifikácia UL sledujúc UL register E143291 (podľa UL508)
UL 508 Všeobecné použitie 480V
In
(A)
UL 508 Manuálny motorový spúšťač
FLA
(A)
480V
Výkon
(HP)
UL
skrat pri 480V
K5fu
(kA)
UL poistky J
(kA)
Hmotnosť
2P
(kg)
3P
(kg)
4P
(kg)
Dilos 00
Dilos 00
Dilos 00
Dilos 00
Dilos 0
16
3
50/60
16
16
16
0.12
1.5
16
2.2
690
690
8
12.3
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
7.5
7.5
7.5
11
160
128
1
4.5
4.5
3
3
50
50
50
50
0.5
3000
40000
25
3
50/60
25
25
25
0.35
1.5
16
2.2
690
690
8
12.3
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
7.5
7.5
7.5
11
250
200
1
4.5
4.5
3
3
50
50
50
50
25
25
0.5
3000
40000
32
3
50/60
32
32
32
0.6
1.5
16
2.2
690
690
8
12.3
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
25
11
11
11
11
320
256
1.2
4.5
4.5
3
3
50
50
50
50
32
0.5
3000
40000
40
3
50/60
40
40
40
1
1.5
16
2.2
690
690
8
12.3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
11
11
15
18.5
400
320
1.2
4.5
4.5
3
3
50
50
50
50
40
0.5
3000
40000
32
2/3/4
50/60
32
32
32
0.6
2.5
25
415
415
8
12.3
32
32
32
32
32
32
17
17
320
256
2.5
6
6
15
15
2.5
50
1000
10000
0.125
0.125
0.170
0.125
0.125
0.170
0.125
0.125
0.170
0.125
0.125
0.170
0.27
0.29
0.33
Dilos
Dilos 0
Dilos 1
Dilos 1
Dilos 1
Dilos 1
Dilos 1
Dilos 2
Dilos 2
40
2/3/4
50/60
40
40
40
1
2.5
25
415
415
8
12.3
40
40
40
40
40
40
21
21
400
320
2.5
6
6
15
15
2.5
50
1000
10000
63
2/3/4
50/60
63
63
63
1.6
2.5
25
415
415
8
12.3
63
63
63
63
63
63
21
21
630
504
2.5
6
6
15
15
2.5
50
1000
10000
40
2/3/4
50/60
40
40
40
0.48
6
50
12
690
690
8
12.3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
18
21
22
22
22
400
320
3
6
6.8
6.8
4.5
4.5
50
50
50
32
20
40
40
1.4
45
1500
20000
63
2/3/4
50/60
63
63
63
1.2
6
50
12
690
690
8
12.3
63
63
63
63
63
63
63
50
50
50
32
25
27
28
22
22
630
504
3
6
6.8
6.8
4.5
4.5
50
50
50
32
30
63
63
1.4
45
1500
20000
80
2/3/4
50/60
80
80
80
1.84
6
50
12
690
690
8
12.3
80
80
80
80
80
80
80
63
80
80
50
40
44
46
35
36
800
640
3
6
6.8
6.8
4.5
4.5
50
50
50
32
40
80
80
1.4
45
1500
20000
100
2/3/4
50/60
100
100
100
2.9
6
50
12
690
690
8
12.3
100
100
100
100
100
100
100
63
80
80
50
40
44
46
35
36
1000
800
3
6
6.8
6.8
4.5
4.5
50
50
50
32
50
100
100
1.4
45
1500
20000
125
2/3/4
50/60
125
125
125
4.5
6
50
12
690
690
8
12.3
125
125
100
100
125
125
100
63
80
80
50
40
44
46
35
36
1250
1000
3
6
6.8
6.8
4.5
4.5
50
50
50
32
60
100
125
1.4
45
1500
20000
160
2/3/4
50/60
160
160
160
6.5
Cu-pás
20x6
12
690
690
8
12.3
160
160
160
160
160
160
160
160
125
125
125
63
69
72
86
60
1600
1280
3
6
10
10
6.7
6.7
50
50
50
20
77
160
100
160
1.4
45
1000
10000
200
2/3/4
50/60
200
200
200
10
Cu-pás
20x6
12
690
690
8
12.3
200
200
200
200
200
200
200
200
160
160
125
80
88
92
86
76
2000
1600
3
6
10
10
6.7
6.7
50
50
30
18
97
160
100
160
1.4
45
1000
10000
0.27
0.29
0.33
0.27
0.29
0.33
0.48
0.54
0.59
60
21
15
40
50
0.48
0.54
0.59
0.48
0.54
0.59
0.48
0.54
0.59
80
27
20
40
50
0.48
0.54
0.59
100
34
25
40
50
0.62
0.73
0.77
125
40
30
40
50
0.62
0.73
0.77
Dilos
Dilos 0
A
B
C
D
E
F
X
C.55
Dilos
Technické údaje
Dilos - Odpojovač pre montáž na základňu
A
B
C
D
E
F
X
C.56
Zmluvný tepelný prúd uzavret. obv. Ithe=Ith
(A)
Počet pólov
Frekvencia
(Hz)
Menovitý tepelný prúd pri
40°C
(A)
50°C
(A)
60°C
(A)
Straty výkonu na pól
(W)
Kapacita svoriek (Cu)
minimum
(mm2)
maximum
(mm2)
Maximálny moment na svorkách
(Nm)
Menovité prevádzkové napätie Ue
(V)
Menovité izolačné napätie Ui
(V)
Menovité impulzné výdržné napätie (2000m) Uimp
(kV)
Impulzné skúšobné napätie pri hladine mora
(kV)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC21A do 250A
Ue=415V
(A)
AC21B od 315A
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC22A do 250A
Ue=415V
(A)
AC22B od 315A
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Menovitý prevádzkový prúd Ie
Ue=400V
(A)
AC23A do 250A
Ue=415V
(A)
AC23B od 315A
Ue=500V
(A)
Ue=690V
(A)
Maximálny menovitý prevádzkový
Ue=400V
(kW)
výkon v kategórii AC23
Ue=415V
(kW)
Ue=500V
(kW)
Ue=690V
(kW)
Menovitá zapínacia a vypínacia
zapínacia 10 x Ie
(A)
schopnosť pri 500V AC23A
vypínacia 8 x Ie
(A)
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw 1 s.
(kA ef.)
0.25 s.
(kA ef.)
Menovitá skratová zapínaciaUe=400V
(kA špičk.)
schopnosť IcmUe=415V
(kA špičk.)
Ue=500V
(kA špičk.)
Ue=690V
(kA špičk.)
Menovitý zmluvný skratový prúd
400V
(kA)
so záložnou ochranou
415V
(kA)
charakterizovanou rovnakou prúdovou 500V
(kA)
zaťažiteľnosťou ako u spínača (kA ef.) 690V
(kA)
Menovitý kapacitný výkon pri 400V
(kVAR)
Menovitý prevádzkový prúd DC23A
2P v sérii 110V
(A)
2P v sérii 220V
(A)
4P v sérii 220V
(A)
Prevádzkový moment
(Nm)
Sila
(N)
Životnosť (počet prevádzkových cyklov)
elektrická
mechanická (min)
Klasifikácia UL sledujúc UL register E143291 (podľa UL508)
UL 508 Všeobecné použitie 480V
In
A
UL 508 Manuálny motorový spúšťač
FLA
A
480V
Výkon
(HP)
UL
skrat pri 480V
K5fu
(kA)
UL poistky J
(kA)
Hmotnosť
2P
(kg)
3P
(kg)
4P
(kg)
Dilos 1H
Dilos 1H
Dilos 1H
Dilos 3
Dilos 3
Dilos 3
40
3/4
50/60
40
40
40
0.9
6
50
12
690
1000
8
12.3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
21
22
27
36
400
320
3
6
10
10
7
7
50
50
50
33
19
40
40
8
80
5000
15000
63
3/4
50/60
63
63
63
2.2
6
50
12
690
1000
8
12.3
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
50
30
33
44
45
630
504
3
6
10
10
7
7
50
50
50
33
30
63
63
8
80
2000
15000
125
3/4
50/60
125
125
125
8.5
6
50
12
690
1000
8
12.3
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
50
69
72
86
45
1250
1000
3
6
10
10
7
7
50
50
50
33
60
100
100
8
80
1000
10000
160
3/4
50/60
160
160
160
3
Cu-pás
30x6
12
690
1000
8
12.3
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
88
92
110
140
1600
1280
9
15
30
30
30
30
100
100
100
100
77
160
100
160
12
120
3000
10000
200
3/4
50/60
200
200
200
4.8
Cu-pás
30x6
12
690
1000
8
12.3
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
88
92
175
190
2000
1600
9
15
30
30
30
30
100
100
100
100
97
200
160
200
12
120
1000
10000
250
3/4
50/60
250
250
250
7.5
Cu-pás
30x6
12
690
1000
8
12.3
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
135
140
175
190
2500
2000
9
15
30
30
30
30
100
100
100
100
120
250
160
250
12
120
1000
10000
30
10
50
1.18
1.25
60
10
50
1.18
1.25
100
10
50
1.18
1.25
2.75
2.90
2.75
2.90
2.75
2.90
Dilos
Dilos 4
Dilos 4
Dilos 4
Dilos 6S
35/50kA
Dilos 6S
35/50kA
Dilos 7S
Dilos 8S
Dilos 8S
315
3/4
50/60
315
315
315
12
Cu-pás
30x6
12
690
1000
8
12.3
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
200
165
175
220
190
3150
2520
9
15
30
30
30
30
70
70
50
50
152
315
160
315
12
120
800
10000
400
3/4
50/60
400
400
400
10.5
Cu-pás
40x6
60
690
1000
8
12.3
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
218
230
295
390
4000
3200
20
35
60
60
60
60
100
100
100
100
193
400
400
40
333
1000
5000
500
3/4
50/60
500
500
500
16
Cu-pás
40x6
60
690
1000
8
12.3
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
270
285
370
440
5000
4000
20
35
60
60
60
60
100
100
100
100
242
40
333
700
5000
630
3/4
50/60
630
630
630
26
Cu-pás
40x6
60
690
1000
8
12.3
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
450
335
375
405
440
6300
5040
20
35
60
60
60
60
100
100
100
100
305
40
333
500
5000
800
1000
1250
3/4
3/4
3/4
50/60
50/60
50/60
800
1000
1250
720
900
1125
640
800
1000
29
45
70
Cu-pás
Cu-pás
Cu-pás
2x50x5
2x50x6
2x50x8
35
35
35
1000
1000
1000
1500
1500
1500
12
12
12
18.5
18.5
18.5
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
800
1000
1250
630
800
800
500
630
630
8000
10000
12500
6400
8000
10000
35 / 50
35 / 50
35 / 50
70 /100
70 /100
70 /100
73.5 /105 73.5 /105 73.5 /105
73.5 /105 73.5 /105 73.5 /105
50
50
50
50
50
50
380
475
600
800
1000
1250
800
1000
1000
45 /70
45 /70
45 /70
160
160
160
1000
1000
1000
4000
4000
4000
1600
3/4
50/60
1600
1440
1280
95
Cu-pás
2x60x10
35
1000
1500
8
12.3
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1250
1000
1250
1250
800
630
16000
12800
50
120
105
105
50
50
780
800
800
70
174
1000
4000
2000
3/4
50/60
2000
1800
1600
103
Cu-pás
2x80x10
35
1000
1500
8
12.3
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1250
1000
1250
1250
800
630
20000
16000
50
120
105
105
50
50
-Cu-pás
850
800
800
70
174
500
2500
2500
3/4
50/60
2500
2250
2000
133
Cu-pás
2x80x10
35
1000
1500
8
12.3
2500
2500
2500
2500
2500
2500
1250
800
50
140
105
105
50
50
1100
70
174
500
2500
2.75
2.90
9.00
9.60
9.00
9.60
9.00
9.60
17
19
19
20
27
30
11
12
Dilos 6S
35/50kA
11
12
11
12
Dilos 9S
Dilos 9
3150
4000
3/4
3/4
50/60
50/60
3150
4000
2835
3600
2520
3200
420
500
Cu-pás
Cu-pás
4x100x10 4x100x10
35
35
1000
1000
1500
1500
8
8
12.3
12.3
3150
4000
3150
4000
3150
4000
3150
4000
50
50
140
100
105
105
105
105
50
50
50
50
1250
70
150
174
330
500
500
2500
2500
40
44
Dilos
Dilos 3
A
B
C
D
E
F
X
84
108
C.57
Fulos
Technické údaje
Fulos - Poistkové odpínače pre montáž na základňu
A
B
C
D
E
F
X
C.58
(A)
Zmluvný tepelný prúd Ith
(A)
Zmluvný tepelný prúd uzavr. obv. Ithe
Počet pólov
(Hz)
Frekvencia
40°C
(A)
Menovitý tepelný prúd pri
50°C
(A)
60°C
(A)
(W)
Straty výkonu na pól (iba vypínač)
(W)
Straty výkonu na pól (iba poistka)
(mm2)
Kapacita svoriek (Cu)
minimum
maximum
(mm2)
Maximálny moment na svorkách
(Nm)
Menovité prevádzkové napätie Ue
(V)
Menovité
izolačné napätie Uimp
(V)
Menovité
impulzné výdržné napätie (2000m) Uimp
(kV)
Impulzné
skúšobné napätie pri hladine mora
(kV)
Menovitý
prevádzkový prúd Ie(1)
Ue=400V
(A)
Ue=415V
(A)
AC21A do 250A
Ue=500V
(A)
AC21B od 315A
Ue=690V
(A)
prevádzkový prúd Ie(1)
Ue=400V
(A)
Menovitý
Ue=415V
(A)
AC22A do 250A
Ue=500V
(A)
AC22B od 315A
Ue=690V
(A)
prevádzkový prúd Ie(1)
Ue=400V
(A)
Menovitý
Ue=415V
(A)
AC23A do 250A
Ue=500V
(A)
AC23B od 315A
Ue=690V
(A)
menovitý prevádzkový
Ue=400V
(kW)
Maximálny
Ue=415V
(kW)
výkon
v kategórii AC23
Ue=500V
(kW)
Ue=690V
(kW)
(A)
Menovitá
zapínacia a vypínacia zapínacia 10 x Ie
(A)
schopnosť
pri 500V AC23A
vypínacia 8 x Ie
zmluvný skratový prúd
400V
(kA)
Menovitý
415V
(kA)
so
záložnou ochranou
charakterizovanou rovnakou prúdovou 500V
(kA)
zaťažiteľnosťou ako u spínača (kA ef.) 690V
(kA)
Menovitý kapacitný výkon pri 400V
(kVAR)
Menovitý prevádzkový prúd DC23A
2P v sérii 110V
(A)
2P v sérii 220V
(A)
4P v sérii 220V
(A)
Prevádzkový moment
(Nm)
Sila
(N)
elektrická
Životnosť (počet prevádzkových cyklov)
mechanická (min)
Hmotnosť
3P
(kg)
4P
(kg)
(1) NF 125A
DIN 125A
AC21..23B
AC21..23B
Fulos
000
DIN 00
32
32
3/3+N
50/60
32
32
32
0.65
7.5
6
50
12
690
1000
8
12.3
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
18
23
29
1000
800
50
50
50
33
16
32
32
8
80
5000
10000
1.27
1.35
Fulos
000
DIN 00
63
63
3/3+N
50/60
63
63
63
2.5
7.5
6
50
12
690
1000
8
12.3
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
50
30
33
44
45
1000
800
50
50
50
33
30
63
63
8
80
3000
10000
1.27
1.35
Fulos
000
DIN 00
100
100
3/3+N
50/60
125
112
100
6.5
7.5
6
50
12
690
1000
8
12.3
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
50
69
72
86
45
1000
800
100
100
100
33
60
100
100
8
80
1500
10000
1.27
1.35
Fulos 00 Fulos 1 Fulos 2 Fulos 3S Fulos 4
DIN 00 DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4
160
160
3/3+N
50/60
160
160
160
5.2
15
Cu-pás
30x6
12
690
1000
8
12.3
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
125
88
92
110
115
1600
1280
100
100
100
100
77
160
100
160
12
120
1000
10000
3.05
3.21
250
250
3/3+N
50/60
250
250
250
6.5
32
Cu-pás
2x40x6
60
690
1000
8
12.3
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
135
140
175
238
2500
2000
100
100
100
100
120
250
160
250
40
333
1000
5000
10.60
11.20
400
400
3/3+N
50/60
400
400
400
16
45
Cu-pás
2x40x6
60
690
1000
8
12.3
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
218
230
295
290
4000
3200
100
100
100
100
193
400
400
40
333
700
5000
10.60
11.20
630
630
3/3+N
50/60
630
567
504
1000
1000
3/3+N
50/60
1000
900
800
50
125
Cu-pás Cu-pás
2x40x6 2x50x10
35
35
1000
690
1500
1000
8
8
12.3
12.3
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
630
1000
6300 10000
5040
8000
50
100
50
100
300
475
500
1000
1000
45
80
160
174
1000
1000
4000
4000
13.00 33.00
14.50 42.00
Download

Katalóg