Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Žiadatelia sú zoradení podľa študijného programu a dosiahnutého počtu bodov.
Počet bodov pre pridelenie ubytovania je pre jednotlivé programy odlišný (výpočet podľa Zásad)!
Pridelenie konkrétneho študentského domova a izby spolu s informáciami k úhrade poplatku za ubytovanie
pre potvrdenie záujmu o pridelené miesto budú zverejnené cca 20-22.8.2014 na stránke www.spnhf.sk
Študenti, ktorí prejavili záujem o ubytovanie na internáte Student Residence (Incheba) a z kapacitných dôvodov
aj niektorí ďalší študenti – označení modrou farbou majú pridelené ubytovanie na tomto internáte. O pridelení
konkrétnej izby a o pokynoch k úhrade poplatku za ubytovanie a o ostatných informáciách vás bude informovať
priamo Student Residence – Ubytovacia komisia NHF im poskytne vaše kontaktné údaje.
Súčasne všetci študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie môžu byť v prípade voľných kapacít oslovení
s ponukou od Student Residence v priebehu najbližších dní.
Odvolania voči neprideleniu ubytovania dekanovi NHF prijímame do 22.8.2014 výhradne elektronicky na
adrese [email protected] výhradne spolu s relevantnými podkladmi (potvrdenia, lekárske správy, atď.)!
Výsledky odvolaní (iba úspešní žiadatelia) budú zverejnené 25.8.2014 na www.spnhf.sk
Všetky informácie spojené s ubytovaním a príslušné smernice a dokumenty nájdete na stránke
www.spnhf.sk/moznosti alebo www.euba.sk/ubytovanie
Bratislava 15.8.2014
Ubytovacia komisia NHF
BUDÚCI 1.ROČNÍK INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA
Bankovníctvo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Ivana
Dopiráková
384,47 pridelené
Daniela
Sekelská
378,79 pridelené
Erik
Krajňák
367,47 pridelené
Andrej
Krížo
364,37 pridelené
Adriana
Pristašová
361,79 pridelené
Radovan
Lacko
356,44 pridelené
Jana
Matejčeková
353,20 pridelené
Eva
Polomčáková
348,79 pridelené
Lucia
Roštášová
340,69 pridelené
Miroslava
Kuboleková
334,05 pridelené
Anna
Púčeková
333,12 pridelené
Terézia
Kubišová
329,48 pridelené
Strana 1 z 5
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Ing.
Export: 15.8.2014; 00:47 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Daniela
Hvižďáková
327,77 pridelené
Štefan
Šebest
326,00 pridelené
Tomáš
Kremeň
320,81 pridelené
Eva
Šavrnochová
318,12 pridelené
Peter
Šarník
317,47 pridelené
Michaela
Štefaňáková
315,79 pridelené
Peter
Rebo
315,43 pridelené
Zuzana
Zoričáková
293,21 pridelené
Aneta
Kožíšková
287,95 pridelené
Tomáš
Mihalík
287,27 pridelené
Matúš
Čurjak
286,40 pridelené
Adriána
Nemčeková
283,12 pridelené
Barbora
Fúčelová
277,27 pridelené
Tomáš
Nedas
276,63 pridelené - Incheba
Michal
Páločný
274,95 pridelené - Incheba
Igor
Šaro
246,47 nepridelené
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Petra
Novobilská
373,43 pridelené
Ivana
Drobňáková
365,79 pridelené
Kristína
Šarinová
363,75 pridelené
Zuzana
Bakšová
360,12 pridelené
Veronika
Moľová
354,91 pridelené
Patrícia
Králiková
354,41 pridelené
Matej
Homola
350,88 pridelené
Michal
Mlynarčík
350,65 pridelené
Lenka
Scheerová
349,99 pridelené
Miriam
Hupková
341,38 pridelené - Incheba
Alžbeta
Pavlíková
338,57 pridelené
Zuzana
Jusková
335,32 pridelené
Erika
Őzeová
334,87 pridelené
Patrícia
Budzáková
329,21 pridelené
Viktória
Rohaľová
326,12 pridelené
Katarína
Srogončíková
324,33 pridelené
Zuzana
Mošková
323,42 pridelené
Zuzana
Zboranová
320,96 pridelené
Strana 2 z 5
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Ing.
Export: 15.8.2014; 00:47 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Martina
Paprčková
314,87 pridelené
Soňa
Hološová
311,38 pridelené
Krisztina
Molnár
309,14 pridelené
Peter
Benko
307,99 pridelené - Incheba
Jana
Mitašová
302,31 pridelené
Michaela
Krasňanová
293,63 pridelené
Ivana
Chovanová
292,87 pridelené
Sláva
Oborilová
291,19 pridelené
Petra
Kusendová
291,18 pridelené
Monika
Bojová
286,07 pridelené
Gabriela
Svítková
285,31 pridelené
Juraj
Bartoš
278,06 pridelené
Nora
Machová
270,07 pridelené
Erika
Kováčová
268,38 pridelené
Emília
Lúčanová
263,75 pridelené - Incheba
Veronika
Ferenčáková
248,43 pridelené - Incheba
Anton
Podmanický
226,63 nepridelené
Michaela
Kolesárová
170,00 nepridelené
Ekonomická teória a žurnalistika
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Katarína
Palečková
357,83 pridelené
Stanislava
Zolová
321,72 pridelené
Veronika
Véghová
268,23 pridelené
Financie
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Miroslava
Plocháňová
380,27 pridelené
Jana
Rusnáčková
378,79 pridelené
Monika
Kandríková
376,63 pridelené
Andrea
Grajciarová
360,27 pridelené
Martin
Spišák
351,47 pridelené
Mária
Holotová
348,08 pridelené
Orsolya
Kovácsová
295,43 pridelené
Monika
Čarná
274,04 pridelené
Strana 3 z 5
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Ing.
Export: 15.8.2014; 00:47 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Michaela
Lieblová
258,04 pridelené - Incheba
Veronika
Fedorová
243,27 nepridelené
Hospodárska politika
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Erika
Stracová
360,96 pridelené
Petra
Fariusová
353,07 pridelené
Rastislav
Bielik
345,96 pridelené
Richard
Kališ
341,38 pridelené
Daniela
Tršková
335,61 pridelené
Michaela
Suchá
335,00 pridelené
Zuzana
Lendacká
333,71 pridelené
Anton
Preťo
332,48 pridelené
Branislav
Pristáč
330,10 pridelené
Tomáš
Ptáček
321,26 pridelené
Ivana
Džurná
312,60 pridelené
Miriama
Hviščová
304,64 pridelené
Mária
Machová
295,61 pridelené
Adriana
Chomová
293,12 pridelené
Dominika
Čižmárová
289,17 pridelené
Alžbeta
Adamcová
286,07 pridelené - Incheba
Vladimír
Polák
257,79 pridelené - Incheba
Barbora
Števanková
227,36 nepridelené
Medzinárodné financie
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Klaudia
Sumegová
352,92 pridelené
Martin
Kalafut
346,13 pridelené
Lenka
Grajcárová
341,04 pridelené
Ivana
Gališinová
316,71 pridelené
Veronika
Činčárová
291,04 pridelené
Matúš
Kančev
261,54 pridelené
Patrik
Nguyen
147,83 pridelené
Strana 4 z 5
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Ing.
Export: 15.8.2014; 00:47 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Poisťovníctvo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Mária
Sedláčková
317,83 pridelené
Lucia
Štefkovičová
312,43 pridelené
Silvia
Rusnáková
190,83 pridelené
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Adriána
Mičejová
355,72 pridelené
Martina
Hmírová
312,87 pridelené
Daša
Voskárová
303,07 pridelené
Katarína
Kováčiková
301,69 pridelené
Simona
Kajanová
293,82 pridelené
Lukáš
Škarupa
288,72 pridelené
Mária
Gardianová
272,31 pridelené - Incheba
Verejná správa a regionálny rozvoj
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Alexandra
Lešková
378,79 pridelené
Petra
Smatanová
335,31 pridelené
Libor
Krajčuška
318,93 pridelené
Michal
Beták
279,60 pridelené
Juraj
Gilan
239,00 pridelené
Miroslava
Baranková
236,72 pridelené - Incheba
Strana 5 z 5
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Ing.
Export: 15.8.2014; 00:47 hod.
Download

Budúci 4. ročník štúdia