Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Žiadatelia sú zoradení podľa študijného programu a dosiahnutého počtu bodov.
Počet bodov pre pridelenie ubytovania je pre jednotlivé programy odlišný (výpočet podľa Zásad)!
Pridelenie konkrétneho študentského domova a izby spolu s informáciami k úhrade poplatku za ubytovanie
pre potvrdenie záujmu o pridelené miesto budú zverejnené cca 20-22.8.2014 na stránke www.spnhf.sk
Študenti, ktorí prejavili záujem o ubytovanie na internáte Student Residence (Incheba) a z kapacitných dôvodov
aj niektorí ďalší študenti – označení modrou farbou majú pridelené ubytovanie na tomto internáte. O pridelení
konkrétnej izby a o pokynoch k úhrade poplatku za ubytovanie a o ostatných informáciách vás bude informovať
priamo Student Residence – Ubytovacia komisia NHF im poskytne vaše kontaktné údaje.
Súčasne všetci študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie môžu byť v prípade voľných kapacít oslovení
s ponukou od Student Residence v priebehu najbližších dní.
Odvolania voči neprideleniu ubytovania dekanovi NHF prijímame do 22.8.2014 výhradne elektronicky na
adrese [email protected] výhradne spolu s relevantnými podkladmi (potvrdenia, lekárske správy, atď.)!
Výsledky odvolaní (iba úspešní žiadatelia) budú zverejnené 25.8.2014 na www.spnhf.sk
Všetky informácie spojené s ubytovaním a príslušné smernice a dokumenty nájdete na stránke
www.spnhf.sk/moznosti alebo www.euba.sk/ubytovanie
Bratislava 15.8.2014
Ubytovacia komisia NHF
BUDÚCI 1.ROČNÍK BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA
Financie, bankovníctvo a investovanie
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Jakub
Viater
337,33 pridelené
Lucia
Mešková
333,12 pridelené
Dávid
Veselovský
324,47 pridelené
Milan
Freibold
323,83 pridelené
Jakub
Vasiľ
323,53 pridelené
Lenka
Behančínová
319,83 pridelené
Jakub
Girašek
305,18 pridelené
Alexandra
Školková
304,85 pridelené
Juraj
Dedinský
304,47 pridelené
Lenka
Balážová
301,32 pridelené
Roman
Kačur
295,74 pridelené
Natália
Latková
292,99 pridelené
Strana 1 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Tomáš
Piterka
291,83 pridelené
Jana
Kračinovská
291,45 pridelené
Viktória
Považanová
291,07 pridelené
Mária
Tomášová
290,79 pridelené
Martin
Lindák
290,32 pridelené
Adam
Drugda
285,07 pridelené
Michal
Puček
283,33 pridelené
Michal
Lukáč
281,58 pridelené
Dagmara
Rozkošová
281,18 pridelené
Slávka
Nováková
280,62 pridelené
Sofia
Otrubová
278,16 pridelené
Natália
Mišovičová
277,43 pridelené
Alexandra
Krištofová
276,99 pridelené
Jozef
Bobrovský
275,63 pridelené
Mária
Jelenčíková
271,85 pridelené
Nikola
Klincová
271,07 pridelené
Jana
Matúšková
270,93 pridelené
Martina
Kotúľová
270,09 pridelené
Michaela
Kováčová
268,87 pridelené
Alena
Zemanová
268,79 pridelené
Dávid
Ihnačák
266,19 pridelené
Marek
Kolarčik
265,70 pridelené
Tomáš
Galan
264,50 pridelené
Samuel Ján
Pavličko
264,19 pridelené
Tomáš
Janeček
261,40 pridelené
Martina
Kročková
260,47 pridelené
Renáta
Herdová
260,00 pridelené
Viktor
Kukan
259,80 pridelené
Dominika
Kašiarová
258,44 pridelené
Adriána
Brišová
257,33 pridelené
Alžbeta
Bolešová
257,09 pridelené
Martina
Nováková
256,79 pridelené
Soňa
Brezániová
255,38 pridelené
Marta
Šimková
254,47 pridelené
Monika
Záchenská
253,06 pridelené
Nikola
Pavlisová
252,99 pridelené
Lenka
Rampachová
252,13 pridelené
Michaela
Šmídtová
251,15 pridelené
Strana 2 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Patrícia
Zigová
250,25 pridelené
Matej
Ďurajka
248,55 pridelené
Matúš
Muránsky
247,60 pridelené
Jana
Račáková
246,00 pridelené
Magdaléna
Mráziková
243,33 pridelené
Veronika
Martišková
240,76 pridelené
Zuzana
Gavendová
240,54 pridelené
Juraj
Kuttner
240,31 pridelené
Elena
Hojová
239,05 pridelené
Barbora
Beniaková
238,13 pridelené
Lucia
Kuníková
237,95 pridelené
Simona
Ondrejová
236,72 pridelené
Denisa
Lindtnerová
234,72 pridelené
Jozef
Halaj
234,72 pridelené
Lucia
Rafajová
234,00 pridelené
Miroslava
Svobodová
229,83 pridelené
Andrej
Pobijak
228,41 pridelené
Patrik
Pšenák
228,16 pridelené
Michaela
Macáková
227,38 pridelené
Denisa
Ondreková
226,18 pridelené
Ivan
Matys
224,92 pridelené - Incheba
Romana
Kočiová
223,19 pridelené - Incheba
Patrik
Poláček
222,82 nepridelené
Martina
Pintešová
222,52 nepridelené
Anita
Madi
220,00 nepridelené
Filip
Bako
215,40 nepridelené
Ekonómia a právo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Iveta
Šišková
263,72 pridelené
Veronika
Maceková
235,79 pridelené
Andrej
Kučera
229,37 pridelené - Incheba
Martin
Dragula
228,64 pridelené
Katarína
Uhríková
228,27 pridelené
Jana
Sklenárová
215,83 pridelené
Tamara
Hromadová
214,17 pridelené
Michaela
Mačeková
213,16 pridelené
Strana 3 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Diana
Eliašová
202,82 pridelené
Patrícia
Gáliková
199,75 pridelené
Miriama
Hrončeková
197,82 pridelené
Szabolcs
Lovász
195,49 pridelené
Andrea
Závodná
190,72 pridelené
Lukáš
Kamenár
189,32 pridelené
Tomáš
Mihalík
188,30 pridelené
Patrik
Kužel
187,77 pridelené
Monika
Michalíková
186,32 pridelené
Kristína
Janáčová
176,00 pridelené
Martina
Marčáková
172,58 nepridelené
Ekonomická teória a žurnalistika
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Mária
Veselá
274,00 pridelené
Henrieta
Simiková
247,04 pridelené
Petra
Šperková
245,60 pridelené
Veronika
Štefanická
221,80 pridelené
Lucia
Čičmancová
205,60 pridelené
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Veronika
Klesniaková
248,79 pridelené
Dominika
Dudášová
244,99 pridelené
Veronika
Havadejová
222,83 pridelené
Národné hospodárstvo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Petra
Kubišová
282,99 pridelené - Incheba
Matej
Matušech
279,83 pridelené
Ján
Pribula
274,47 pridelené
Michal
Bory
271,09 pridelené
Dávid
Halaga
260,47 pridelené
Alena
Farkašová
260,47 pridelené
Strana 4 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Nikola
Krausová
253,00 pridelené
Simona
Kullová
245,07 pridelené
Katarína
Drgová
242,54 pridelené
Roman
Tarkoš
242,31 pridelené
Anna
Kostrejová
239,03 pridelené
Nikola
Minarčíková
238,70 pridelené
Nikoleta
Belcáková
235,89 pridelené
Ivona
Slaninková
232,31 pridelené
Lucia
Konečná
229,83 pridelené
Martin
Pekár
222,26 pridelené
Jakub
Možutík
216,31 pridelené
Izabela
Bánošová
212,00 pridelené
Nikola
Staškovanová
210,00 pridelené
Radka
Horňáková
209,96 pridelené
Barbora
Paulovičová
208,54 pridelené
Simona
Kulháňová
208,00 pridelené
Dominika
Čiljaková
206,17 pridelené
Janette
Palúchová
202,76 pridelené
Denis
Staník
202,54 pridelené
Nora
Kúdelová
195,07 pridelené
Petra
Maninová
192,72 pridelené - Incheba
Radoslav
Tupý
191,83 pridelené - Incheba
Peter
Malinka
186,65 nepridelené
Zuzana
Horňáková
184,72 nepridelené
Poisťovníctvo
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Adam
Sršeň
223,60 pridelené
Lucia
Hažíková
211,60 pridelené
Tomáš
Szabó
195,57 pridelené
Verejná správa a regionálny rozvoj
Meno
Priezvisko
Body
Ubytovanie
Alžbeta
Kollárová
265,13 pridelené
Katarína
Figlárová
246,00 pridelené
Dominika
Bačíková
236,99 pridelené
Strana 5 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Ubytovacia komisia NHF
UBYTOVANIE 2014/2015 – VÝSLEDKY (novoprijatí študenti)
Martin
Gonda
214,93 pridelené
Beáta
Krúpová
211,12 pridelené
Veronika
Cieniková
209,17 pridelené
Klaudia
Čelková
200,41 pridelené - Incheba
Strana 6 z 6
Ubytovanie 2014/2015
– výsledky (novoprijatí) v. 1.0
budúci 1.ročník – Bc.
Export: 15.8.2014; 00:35 hod.
Download

Budúci 1. ročník štúdia