STEICO Joist - drevené konštrukčné nosníky profilu I
Pre strešné a stropné konštrukcie (nosník s/bez zateplenia stredovej stojiny) ceny bez DPH.
Pásnice z KVH. Pásnice z lepeného dreva LVL s príplatkom 10 % (šikmé prírezy s príplatkom 15 %).
Hrúbka stredovej stojiny je 8 mm.
typ
pásnice b x h (mm) výška nosníka (mm) BEZ zateplenia stojiny
cena za mb
SJ 45
45 x 45 (LVL 39)
SJ 60
60 x 45 (LVL 39)
SJ 90
90 x 45 (LVL 39)
160
200
220
240
250
300
350
360
400
160
200
220
240
250
280
300
350
360
400
450
500
160
200
220
240
250
300
350
360
400
440
450
500
SO zateplením stojiny
cena za mb
/
4,58
4,67
4,84
5,04
5,23
5,29
5,63
6,25
/
5,66
5,88
5,95
6,29
6,38
6,44
6,77
6,86
7,30
7,66
8,01
/
7,92
8,08
8,23
8,43
8,70
9,06
9,15
9,55
9,81
9,89
10,26
6,01
6,26
6,51
6,80
6,90
7,32
7,81
7,92
8,55
7,19
7,60
8,03
8,27
8,41
8,70
9,30
9,84
10,00
11,03
11,81
12,67
9,40
10,18
10,55
11,14
11,36
12,40
13,43
13,81
14,91
15,74
15,92
17,14
dodacia doba na vyžiadanie (záleží od konkrétnej zákazky a zložitosti jej prípravy/výroby)
www.tepore.sk
[email protected]
cenník platný pre rok 2015
STEICO Wall - drevené konštrukčné nosníky profilu I
Pre stenové konštrukcie (nosník s/bez zateplenia stredovej stojiny) ceny bez DPH.
Pásnice z KVH. Pásnice z lepeného dreva LVL s príplatkom 10 % (šikmé prírezy s príplatkom 15 %).
Hrúbka stredovej stojiny je 6 mm.
typ
pásnice b x h (mm) výška nosníka (mm) BEZ zateplenia stojiny
cena za mb
SW 45
45 x 45 (LVL 39)
SW 60
60 x 45 (LVL 39)
SW 90
90 x 45 (LVL 39)
160
200
220
240
250
280
300
360
160
200
220
240
250
280
300
350
360
400
220
240
250
280
300
350
360
400
SO zateplením stojiny
cena za mb
4,11
4,32
4,52
4,60
4,71
4,78
4,81
5,18
5,04
5,19
5,36
5,44
5,49
5,74
5,85
6,14
6,19
6,51
7,48
7,58
7,71
7,86
8,01
8,17
8,21
8,54
5,41
5,66
5,88
6,12
6,27
6,43
6,64
7,21
6,32
6,71
7,11
7,33
7,52
7,88
8,27
8,99
9,01
10,00
10,03
10,44
10,70
11,40
11,69
12,54
13,15
14,15
dodacia doba na vyžiadanie (záleží od konkrétnej zákazky a zložitosti jej prípravy/výroby)
www.tepore.sk
[email protected]
cenník platný pre rok 2015
Download

STEICO Joist/Wall cenník 2015