12 000
1 900
115
4 585
1
12
4
2 400
1 085
1 5
x 1
8 0 =
2 7
0 0
350
6
7
A
8
5
350
4 585
8 300
1 200
1200 (900)
1 200
1200 (900)
360
2 400
3
10
115
1 250 115
2
11
2 400
2 425
13
2 200
14
2 200
2 425
dlažba
2,94 m2
dřevěná podlaha
26,92 m2
2 350
360
800
1 970
chodba
9
2 700
ložnice
+2,700
800
1 970
360
1 100
1 525
800
1 970
1 100
pokoj 3
1 200
1200 (900)
1 100
950
1 085
8 300
3 035
3 115
šatna
3 115
650
dřevěná podlaha
5,77 m2
dřevěná podlaha
27,05 m2
115
115
115
600
PV
5 900
1 085
350
735
1 085
2 400
115
1 200
1200 (900)
650
115
350
5 900
115
115
1 900
115
4 585
A´
350
115
4 585
350
12 000
Poznámka:
podlaha přízemí ±0,000 = 99,25
PV - půdní výlez s požární odolností EW 15´DP3,
stahovací schody 600x1100mm
Legenda:
Schodiště bude detailně řešeno při realizaci
na základě detailního výkresu dle požadavku investora.
obvodová stěna tl. 350mm
příčky POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115mm
Otvory pro obložkové dveře musí být zvětšeny o 50mm
na každou stranu (např. dveře 800/1970 - otvor 900/2020mm).
komín SCHIEDEL UNI prům. 200mm
vnější rozměr 360x360mm
Překlady pro otvory v obvodové stěně jsou tvořeny
dřevěnou rámovou konstrukcí.
skladba obvodové stěny:
- hliněná omítka tl. 52mm
- záklop OSB 3 Eurostrand 4PD tl.18mm
(pérodrážku přelepit páskou Isocell Air Stop Flex)
- stojna 220x60mm (KVH nebo I- nosník STEICO Wall)
- výplň – dřevovláknitá izolace STEICO Flex, tl. 160mm + 60mm
- fasádní dřevovláknitá izolace STEICO Protect 60mm,4PD
- omítkový systém STO Therm Wood nebo odvětraná fasáda
Paré č.
Razítko:
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Projekt pro stavební řízení
Vypracoval:
Jiří Šimek
Stavebník:
David Zirhut
Místo:
Stavba:
Obec a kat. území Nečín parc.č. 134
- novostavba
Rodinný dům
Obsah:
půdorys podkroví
Zod. projektant:
Nečín 43
Ing. Ladislav Strnad
262 13
ST - 5
Datum:
08/2013
Měřítko:
1:50
Download

Podkroví