CENNÍK
2014
PRE Slovenskú Republiku
Viac info:
www.isocell.COM
Prečo vzduchotesne stavať?
Nechajte vietor a zlé počasie vonku
Vonkajšie steny nesmú prepúšťať dážď, vietor, ani sneh rovnako ako vodeodolná
bunda. Skvele navrhnuté výrobky spoločnosti ISOCELL Vám pomôžu proti vetru a
nepriaznivým poveternostným podmienkam. Strešné a fasádne fólie OMEGA sú
nepremokavé, ale súčasne paropriepustné. Voda a sneh z nich stekajú, ale vodná
para voľne prestupuje, uniká von.
Vzduchotesnosť vo vnútri budovy
Poškodenie budovy
Strata energie
Prievan
Kým vonkajšia konštrukcia musí byť chránená pred vplyvom zlého počasia, vo vnútri
sa zameriavame na ochranu pred prenikaním vlhkosti do konštrukcie a do izolácie.
Vzduchotesná vrstva je vždy na takzvanej teplej strane vonkajších konštrukčných
prvkov. U masívnych budov plní tuto funkciu vnútorná omietka, u drevostavieb
prevezmú toto úlohu parotesné alebo parobrzdné fólie. Vzduchotesné prevedenie
v budovách je stanovené stavebnými normami a spracovateľskými smernicami.
2
Výhody vzduchotesnej obálky budovy
:: energetická úspora
:: zlepšená tepelná izolácia
:: ochrana pred topiacou sa vodou v
konštrukcii
::
::
::
::
zlepšená kvalita vzduchu
100%ne bez prievanu
perfektne fungujúci ventilačný systém
bezhlučné prostredie
Preverenie kvality vzduchotesnosti!
Vzduchotesnosť budov sa preveruje cez takzvaný „Blower-Door“ test. Tento test
preverí skutočnú vzduchotesnosť objektov. Meraním vykonaným počas stavebného
priebehu sa zistia prípadné netestnosti v plášti budov, ktoré sa dajú veľmi ľahko
odstrániť a to bez väčších stavebných nákladov.
3
KVALITA MÁ SYSTÉM
výrobok - realizácia - výsledok
ISOCELL [ KVALITA MÁ SYSTÉM ]
Spoločnosť ISOCELL ručí za výrobok, realizáciu i výsledok.
Dodržiavaním našich zásad v systéme kvality pri vývoji, výrobe
a používaní vytvárame základ ZÁRUKY SYSTÉMU.
Výrobok
Rozhodujúcim kritériom úspechu je použitie
správnych výrobkov, od celulózy cez
parotesné/parobrzdné fólie až po tesniace a
lepiace pásky.
QR kódy
Výrobky ISOCELL sú navzájom zladené a umožňujú optimálne
riešenie pre akýkoľvek druh izolácie a utesnenia.
Realizácia
Podstatným kritériom bezchybnej izolácie a
utesnenia je profesionálna realizácia našimi
zhotoviteľmi a realizácia na základe smerníc pre
spracovanie.
Výsledok
Meranie na základe Blower door testu
Vám poskytuje istotu. Výsledok zaručuje
ekologickú, úspornú a bezpečnú izoláciu.
prístup k informáciám, smerniciam pre spracovanie alebo k technickým listom o výrobkoch
Spoločnosť ISOCELL poskytuje od tohoto roku úplne jedinečné služby. Informácie o jednotlivých výrobkoch, smerniciach pre spracovanie
alebo technických listoch možno ľahko a rýchlo zistiť pomocou QR kódov.
www.wikipedia.org
Nahrajte si informácie ľahko do mobilu, tabletu alebo notebooku. Modernejšie mobily majú špeciálne aplikácie, ktoré dekódujú kvadratickú
maticu a v nej zakódované informácie.
4
Strešné fólie Pre strešné konštrukcie (vonkajšie)
Najdôležitejšie body na prvý pohľad:
•
•
•
•
•
pre bezpečnú podstrešnú hydroizolačnú fóliu použiť min. 140 g/m².
riešenie pre zvýšenú odolnosť proti dažďu, min. 330 g/m².
použitie tesniacich pások pod kontralaty
monolitické membrány odolné proti chemikáliam, impregnácii a olejom
vodotesné lepenie funkčných vrstiev podstrešných fólií
OMEGA MONOTOP 330 SK DUO
Difúzne otvorená strešná fólia so zvýšenou odolnosťou proti dažďu. Nešmykľavý a
stabilný povrch s integrvanými lepiacimi páskami. použitie na strechy so sklonom
od 5°.
Odolnosť proti UV žiareniu: 6 mesiacov
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA MONOTOP 330 SK DUO
330 g/m2
ca. 0,21 m
1,50 m x 25 m
20 Rll (750 m²)
2OM330
€/m2 5,83
OMEGA MONO 200 Vysokodifúzna fólia
Difúzne otvorená strešná fólia, k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené
debnenie. Monolitická membrána zvyšuje odolnosť proti UV-žiareniu a proti nárazovému
dažďu. Rezistentná (odolná) proti chemickej impregnácii dreva, živici a oleju z motorovej píly.
Odolnosť proti UV žiareniu: 4 mesiacov
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA MONO Vysokodifúzna fólia
200 g/m2
ca. 0,18 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2MONO200
€/m2 2,86
OMEGA MONO Vysokodifúzna fólia SK DUO
200 g/m2
ca. 0,18 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2MONO200SK
€/m2 3,37
Správne položenie a zlepenie na streche
1 | Prisponkovanie vysokodifúznej
fólie a prekryté zlepenie
2 | Namontovanie kontralaty nad
tesniacou páskou pod kontralaty
3 | Zlepenie pomocou OMEGA QUILLI
5
Strešné fólie Pre strešné konštrukcie (vonkajšie)
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia
Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo drevené
debnenie. Zloženie: skladá sa z 3-vrstvovej kombinácie polypropylénovej netkanej textílie.
Nešmykľavý a pevný povrch. Odolnosť proti UV žiareniu: max. 2 mesiacov
Odolnosť proti dažďu je preverená firmou Holzforschung Austria
Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia 1 m
180 g/m
2
ca. 0,02 m
1,00 m x 50 m
20 Rll (1.000 m²)
2OMEGA1
€/m2 2,45
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia 1,5m
180 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMEGA
€/m2 2,45
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia 3 m
180 g/m2
ca. 0,02 m
3,00 m x 50 m
20 Rll (3.000 m²)
2OMEGA3
€/m2 2,62
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia PLUS 1
180 g/m2
ca. 0,02 m
1,00 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMEGAP1
€/m2 2,98
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia PLUS
180 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMEGAPL
€/m2 2,98
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia SK DUO
180 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMEGASKWS
€/m2 3,16
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia
Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo drevené
debnenie. Zloženie: skladá sa z 3- vrstvovej kombinácie polypropylénovej netkanej textílie.
Odolnosť proti UV žiareniu: 2 mesiacov
Odolnosť proti dažďu je preverená firmou Holzforschung Austria
Zákazka č.301/2003/1-T/HH
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia 1,5
145 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMELI
€/m2 2,27
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia 3,0
145 g/m2
ca. 0,02 m
3,00 m x 50 m
30 Rll (4.500 m²)
2FHDS3
€/m2 2,45
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia PLUS
145 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMLIPLUS
€/m2 2,88
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia SK DUO
145 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMELIPLWS
€/m2 2,98
OMEGA DRAINY Vysokodifúzna fólia
Difúzne otvorená strešná fólia s 3- rozmerovou sieťovanou tkaninou (integrovaná
drenážna vrstva). Fólia je určená na kladenie pod plechové krytiny. Sieťová tkanina
chráni fóliu proti teplu a umožňuje odtekanie prípadného kondenzátu k okraju
strechy, ktorý je zakončený okapnicou.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA DRAINY Vysokodifúzna fólia
450 g/m2
ca. 0,03 m
1,50 m x 25 m
6 Rll (225 m²)
2QDRAIN
€/m2 8,70
OMEGA DRAINY Vysokodifúzna fólia PLUS 450 g/m2
ca. 0,03 m
1,50 m x 25 m
6 Rll (225 m²)
2QDRAINPL
€/m2 9,14
OMEGA Vysokodifúzna fólia 100 g
Difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo
drevené debnenie. Zloženie: skladá sa z 3-vrstvovej kombinácie polypropylénovej
netkanej textílie. Odolnosť proti UV žiareniu: max. 2 mesiacov
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Vysokodifúzna fólia 100 g
100 g/m2
ca. 0,02 m
1,50 m x 50 m
30 Rll (2.250 m²)
2OM100
€/m2 1,39
6
Informácie k vysokodifúznym fóliám
QR - KÓD - spracovateľské
smernice pre vysokodifúzne
fólie:
Prevedenie, Detaily a spracovateľské smernice
Správne prevedenie
Požiadavky na strešné fólie závisia okrem iného aj od sklonu strechy,
spôsobu pokrytia, regionalnej klímy a od vplyvu životného prostredia.
Aby sa už v predstihu zabránilo škodám, je dôležité použitie spravnej
strešnej fólie s vyhovujúcou hmotnosťou resp. s definovanými
vlastnosťami (odolnosť proti pretrhnutiu, odolnosť proti UV-žiareniu
atď.). Všeobecne sa odporúča použitie príslušného príslušensta k
zalepeniu fólii ako aj montáž tesniacich pások pod kontralaty.
Detaily podstrešia
Hrebeň strechy
Hrebeňová časť sa uzavrie priamo prekrytím OMEGA Vysokodifúznou
fóliou. Tým sa dosiahne okamžitá ochrana proti prenikajúcej vode.
Pri neizolovaných podstrešných priestoroch popr. izoláciách s
prevetrávacou medzerou je nutné priestor hrebeňa nechať otvorený:
fólia končí 3cm pred vrcholom hrebeňa, pričom je potrebné prekryť
50cm široký pás OMEGA Vysokodifúznej fólie nad vrcholom hrebeňa.
Prechodky
Výrezy pri strešných prechodoch (odsávacie trubice, strešné okná,
komín, atď.) musia byť čo najmenšie, vyrezané lichobežníkovite, časti
fólie je nutné upevniť tak, aby nemohol preniknúť dážď ani sneh. Na
utesnenie odporúčame vhodné tesniace pásky alebo manžety firmy
ISOCELL GmbH.
Odkvap
Doporučuje sa riešenie odkvapu s odtokom vody pod žľabom,
lebo tak môže bez problémov odtekať roztopená voda zo snehu.
Doporučujeme odtok vody pomocou odkvapového plechu.
Možnosti integrovaných lepiacich pások
OMEGA SK
OMEGA PLUS
OMEGA SK DUO
Akrylové lepiace pásky
Akrylové lepiace pásky
Butylové lepiace pásky
7
Akrylové lepiace pásky
PRÍSLUŠENSTVO pre vysokodifúzne fólie
OMEGA QUILLI
Označenie:
OMEGA Těsnící páska pod latě PE Tesniaca páska pod kontralaty
OMEGA MONOTOP 330 SK DUO
√√√
√√√
√√√
OMEGA MONO 200 Vysokodifúzna fólia
√√√
√√√
√√√
OMEGA 180 Vysokodifúzna fólia
√√√
√√√
√√√
OMEGA LIGHT Vysokodifúzna fólia
√√√
√√√
√√√
OMEGA DRAINY Vysokodifúzna fólia
√√√
-
-
OMEGA Vysokodifúzna fólia 100 g
√√√
√√√
√√√
OMEGA QUILLI Tesniaci tmel
K lepeniu strešných fólii v oblastiach prekrytia a spojov odolné proti dažďu a vetru.
Lepiaci a tesniaci tmel k utesneniu oblastí okolo klincov a sponiek v oblasti kontralát
ako aj k rohovému zlepeniu drevovláknitých dosiek, OSB a DWD dosiek.
Teplota spracovania: od +7°C
Odolnosť proti dažďu je preverená firmou Holzforschung Austrian Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH
Označenie:
Obsah:
Farba:
Odolnosť proti starnutiu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA QUILLI
310 ml kartuša
béžová
cca. 20 rokov
20 ks.
3OMQU310
€/ks 10,61
OMEGA QUILLI
600 ml črievko
béžová
cca. 20 rokov
20 ks.
3OMQU900
€/ks 20,76
OMEGA N55 Lepidlo
K vetrotesnému a vodotesnému zlepeniu fasádných fólii odolných proti UV
žiareniu medzi sebou a k napojeniu na betón, drevo a plech (efekt zvarania
za studena)
Označenie:
Obsah:
Spotreba:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA N55 Lepidlo
4,5 kg plechovka
cca. 40 g / bm spoje
3OMN55
€/ ks. 71,46
8
PRÍSLUŠENSTVO pre vysokodifúzne fólie
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty
Jednostranná bitúmenová lepiaca páska k utesneniu otvorov po klincoch pod
kontralatami.Hrúbka: 2 mm
Teplota spracovania: od +5°C
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty DSK
Obojstranná lepiaca páska k utesneniu miest prerazenými klincami pod
kontralatamy. Hrúbka: 2 mm
Teplota spracovania: od +5°C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty
50 mm
10 m
20 rolí
3OMNDI50
€/bm 0,96
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty
60 mm
10 m
16 rolí
3OMNDI60
€/bm 1,14
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty
80 mm
10 m
12 rolí
3OMNDI80
€/bm 1,32
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty DSK
50 mm
10 m
6 rolí
3NDB50DSK
€/bm 0,96
OMEGA Tesniaca páska pod kontralaty DSK
60 mm
10 m
6 rolí
3NDB60DSK
€/bm 1,14
PE Tesniaca páska pod kontralaty DSK
Obojstranná lepiaca PE-penová páska, na utesnenie miest prerazenými klincami pod
kontralatamy.
Hrúbka - 3mm
Vhodná na spracovanie odvíjačkou pre tesniace pásky pod kontralaty
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
PE Těsnící páska pod latě DSK
60 mm
30 m
8 rolí
3PEDIBA60/3DS
€/bm 0,45
Odvíjačka pre tesniacu pásku pod kontralaty
Odvíjačku pre tesniacu pásku pod kontralaty špecialne vyvinula firma ISOCELL.
Odvíjačka umožňuje racionálné, časovo úsporné a presné umiestnenie PE
tesniacej pásky DSK (šírka role 60mm) na kontralatách. Dosiahne sa tým
dostatočné zabezpečenie pri aplikácii. Odvíjačka pre tesniacu pásku pod
kontralaty sa dá použiť na stavenisku ako aj pri prefabrikácii. K dispozícii je v
dvoch vyhotoveniach - pre 5/8 kontralaty alebo 4/6 kontralaty.
Video s výrobkom
Označenie:
Vyhotovenie:
Rozmer v cm
Hmotnosť:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
Odvíjačka pre tesniacu pásku pod kontralaty
pro kontralaty 5/8 er
44 x 18 x 26,5
4,5 kg
8NDBA
€ 249,00
Odvíjačka pre tesniacu pásku pod kontralaty
pro kontralaty 4/6 er
44 x 18 x 26,5
4,5 kg
8NDBA1
€ 249,00
Použitie odvíjačky pre tesniacu pásku pod kontralaty
1 | vloženie tesniacej pásky pod
kontralaty
2 | v loženie kontralaty
3 | pripevnenie na strechu
9
Príslušenstvo pre vetrotesné a fasádne fólie Pre stenové konštrukcie (vonkajšie)
Najdôležitejšie body na prvý pohľad:
• Chráni budovy pred vplyvmi rôzneho počasia
• Chráni izoláciu pred prúdenim vzduchu
• Odolné fólie voči UV - žiareniu pre zo zadu odvetrané fasády
OMEGA Protiveterná fólia
Difúzne otvorená strešná fólia z trojvrstvového štrukturovaného polypropylenu k
priamemu položeniu na drevené debnenie alebo tepelnú izoláciu pre bezškárovú
fasádu. Chráni stavbu a tepelnú izoláciu pred vplyvmi rôzneho počacia a pred
prúdenim vonkajšieho vzduchu.
Odolnosť proti UV žiareniu: 2 mesiacov
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Farba:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Protiveterná fólia
100 g/m2
ca. 0,02 m
antracit
1,50 m x 50 m
25 Rll (1.875 m²)
2WIND
€/m2 1,85
OMEGA Protiveterná fólia
100 g/m2
ca. 0,02 m
antracit
3,00 m x 50 m
20 Rll (4.500 m²)
2WIND3M
€/m2 2,05
OMEGA Fasádna fólia
Fasádna fólia odolná UV - žiareniu pre zozadu odvetrané fasády s tieňovanými škárami
do 20mm.
Odolná proti UV-záření
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Farba:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Fasádna fólia
177 g/m2
ca. 0,17 m
antracit
2,50 m x 50 m
20 Rll (2.500 m²)
2OMFA
€/m2 3,63
OMEGA Fasádna fólia SK DUO
177 g/m2
ca. 0,17 m
antracit
1,35 m x 50 m
25 Rll (1.687,5 m²)
2OMFASK
€/m2 3,98
OMEGA SKIN Fasádna fólia SK DUO
Fasádna fólia odolná voči UV - žiareniu pre zozadu odvetrané fasády s tieňovanými
škárami do 50 mm. S dvoma integrovanými páskami.
Trieda horľavosti: odolná voči UV - žiareniu
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Farba:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA SKIN Fasádna fólia SK DUO
ca. 270 g/m2
ca. 0,02 m
antracit
1,50 m x 50 m
20 Rll (1.500 m²)
2OMSK
€/m2 5,13
10
Príslušenstvo pre vetrotesné a fasádne fólie Pre stenové konštrukcie (vonkajšie)
OMEGA FA Fasádna fólia
Fasádna fólia odolná UV - žiareniu pre zozadu odvetrané fasády s tieňovanými
škárami do 50 mm.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Farba:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA FA Fasádna fólia
210 g/m2
ca. 0,17 m
čierna
2,50 m x 50 m
20 Rll (2.500 m²)
2OMFAS
€/m2 5,20
OMEGA Color Fasádna fólia
Pre otvorené fasády alebo sklenné fasády dodávame fasádne fólie na požiadanie v
rôznych farbách. Dodacia doba: 6 týždňov
Príslušenstvo pre vetrotesné a fasádne fólie
Označenie:
OMEGA Fasádna páska UNI Lepiaci a tesniaci OMEGA N55 Lepidlo
tmel
OMEGA QUILLI
OMEGA Protiveterná fólia
√√√
-
-
-
OMEGA Fasádna fólia
-
√√√
√√√
√√√
OMEGA SKIN Fasádna fólia SK DUO
-
√√
√√
√√√
OMEGA FA Fasádna fólia
-
√√√
√√√
√√√
OMEGA Fasádna páska
Je UV-stabilná lepiaca páska pre utesnenie v priestore fasády.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Fasádna páska
50 mm
25 m
8 rolí
3OMFA50
€/bm 0,95
OMEGA Fasádna páska
60 mm
25 m
8 rolí
3OMFA60
€/bm 1,19
OMEGA Fasádna páska
100 mm
25 m
4 role
3OMFA100
€/bm 1,90
UNI Lepiaci a tesniaci tmel
UNI Lepiaci a tesniaci tmel je odolný proti UV-žiareniu, trvale elastický a prieterateľný,
na bázi MS - polymérov. Je vhodný pre utesnenie a k zlepeniu rôznych materiálov
v celej stavebnej oblasti, vo vnútri a vonku, ako napr. k zlepeniu OMEGA fasádných
fólii, k utesneniu škár v oblasti okien.
Označenie:
Obsah:
Farba:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
UNI Lepiaci a tesniaci tmel
310 ml kartuša
biela
20 ks.
3MS290
€/ks.
UNI Lepiaci a tesniaci tmel
600 ml črievko
čierna
20 ks.
3MS600S
€/ks. 17,25
11
9,25
Parotesné fólie + vzduchotesné spojenie
Najdôležitejšie body na prvý pohľad
• Chráni pred kondenzátom v konštrukcii
• Utesnenie prechodov
• Pripojenia na murivo správne previesť
ÖKO NATUR Parobrzdná fólia
Parobrzdná fólia a vzduchotesná vrstva zosilnená vláknom a reguláciou vlhkosti pre
stenové a strešné konštrukcie. Chráni izoláciu pred difúznymi kondenzátmi.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ÖKO NATUR Parobrzdná fólia
180 g/m2
ca.6,45 m
1,0 m x 50 m
48 Rll (2.400 m²)
2ISONDB
€/m2 1,71
FH Parobrzdná fólia zosilnená vláknom
Používa sa ako parobrzdná fólia a vzduchotesná vrstva v stenových a strešných
konštrukciách. Vysoká pevnosť vďaka vloženej tkanine.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
FH Parobrzdná fólia „zosilnená vláknom“
175 g/m2
ca.6,45 m
1,5 m x 50 m
25 Rll (1.875 m²)
2ISON150/50
€/m2 1,76
FH Parobrzdná fólia „zosilnená vláknom“
175 g/m2
ca.6,45 m
3,0 m x 100 m
12 Rll (3.600 m²)
2ISOFHF
€/m2 2,03
AIRSTOP VAP Parotesná fólia
Vysoko kvalitná, parotesná fólia z polyetyená pre hrubšie steny a strešné
konštrukcie.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP VAP Parotesná fólia
180 g/m2
ca.100 m
3,0 m x 50 m
35 Rll (5.250 m²)
2VAP3
€/m2 1,19
AIRSTOP VAP Parotesná fólia
180 g/m2
ca.100 m
4,0 m x 25 m
54 Rll (5.400 m²)
2VAP4
€/m2 1,19
AIRSTOP VAP Parotesná fólia
180 g/m2
ca.100 m
5,0 m x 25 m
45 Rll (5.625 m²)
2VAP5
€/m2 1,19
12
Parotesné fólie + vzduchotesné spojenie
AIRSTOP DIVA FORTE Parobrzdná fólia
Parobrzdná fólia s variabilnou sd-hodnotou pre vzduchotesné roviny. Pri dostatočnom
slnečnom žiarení má fólia vysoký potenciál spätného vysúšania. Dbajte na pokyny
v technickom liste!!
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP DIVA FORTE Parobrzdná fólie
72 g/m2
0,2 m - 20 m
1,5 m x 40 m
42 Rll (2.520 m²)
2DIVAF
€/m2 3,85
AIRSTOP DIVA FORTE Parobrzdná fólie
72 g/m2
0,2 m - 20 m
3,0 m x 40 m
50 Rll (6.000 m²)
2DIVAFN
€/m2 3,95
AIRSTOP Parobrzdná fólia
Transparentná parobrzdná fólia a vzduchotesná vrstva pre hrubšie strešné a stenové
konštrukcie. Ľahké spracovanie, pevná.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Parobrzdná fólia
90 g/m2
ca.18 m
1,5 m x 50 m
25 Rll (1.875 m²)
2AIRDB
€/m2 2,05
AIRSTOP Parobrzdná fólia
90 g/m2
ca.18 m
3,0 m x 100 m
15 Rll (4.500 m²)
2AIRDB3
€/m2 2,05
TIMBERTEX Parobrzdná fólia
Parobrzdná fólia pre stenové a strešné konštrukcie. Vysoká pevnosť.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
TIMBERTEX Parobrzdná fólia
100 g/m2
ca.10 m
1,5 m x 50 m
1,5 m – 30 Rll (2.250 m²)
2TTDB1,5
€/m2 1,50
TIMBERTEX Parobrzdná fólia
100 g/m2
ca.10 m
3,0 m x 100 m
3,0 m – 20 Rll (6.000 m²)
2TTDB3
€/m2 1,53
FH Parobrzdná fólia s tkaninou
Transparentná parobrzdná fólia a vzduchotesná vrstva pre difúzne otvorené stenové
a strešné konštrukcie.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
FH Parobrzdná fólia s tkaninou
90 g/m2
ca.2,5 m
1,5 m x 50 m
25 Rll (1.875 m²)
2FHVDB1,5
€/m2 1,59
FH Parobrzdná fólia s tkaninou
90 g/m2
ca.2,5 m
3,0 m x 50 m
25 Rll (3.750 m²)
2FHVDB2,8
€/m2 1,59
AIRSTOP 1500 Parotesná fólia
Extrémne pevná parotesná fólia. Aj pri extrémnej vlhkosti zabraňuje prenikaniu
vodných pár.
Označenie:
Hmotnosť:
Hodnota sd:
Rozmery role:
Paleta:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP 1500 Parotesná fólia
270 g/m2
ca. 1500 m
1,5 m x 50 m
30 Rll (2.250 m²)
2AP1500
€/m2 3,40
13
Parotesné/parobrzdné fólie + vzduchotesné spojenie Detaily a spracovanie
Správne výrobky a spracovanie
Ochrana pred skondenzovanou vodou v konštrukcii
Skondenzovaná voda vedie v konštrukcii nielen k zhoršeniu U-hodnoty, skondenzovaná voda spôsobuje aj vážne stavebné škody, keď
nedôjde k vysušeniu vzniknutého kondenzátu. Podľa odhadu sú dve
tretiny všetkých stavebných škôd spôsobené kondenzátom, ktorého
príčinou je neodborné prevedenie vzduchotesnej obálky budovy.
Pri nadväznom napojení parotesných alebo parobrzdných fólií
odporúčame fólie napojiť s 10 cm presahom. Fólie pripevnite ku
konštrukcii so stavebnými sponkami. Spoje sa prelepia pomocou
AIRSTOP Lepiacej pásky. Plošné zaťaženie sa zabezpečuje mechanickým zabezpečením, ako sú napríklad drevené latky alebo Ckovové profily. Lepiace pásky a tesniace tmely slúžia na utesnenie, a
nie ako silové spojenie.
:: Napojenia na neomietnuté murivo, ako je napr. tehla alebo
betón, sa musia vykonať pomocou omietateľnej lepiacej pásky, ako
je napr. AIRSTOP FLEX Lepiaca páska. AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
sa musí pri neskoršom omietnutí steny s min. 2 cm vrstvou omietnuť.
:: Otvory a prechody, ako napríklad odsávacie, solárne rúry alebo rúrky na elektroinštaláciu, sa zaručene vzduchotesne utesnia pomocou
vysoko elastickej pásky BUTYL DEHNFLEX, s AIRSTOP manžeta na
káble alebo pomocou AIRSTOP Manžety na rúrky.
:: Na omietnuté muriva alebo tiež na drsný betónový alebo drevený povrch sa parotesná/parobrzdná fólia pripevňuje pomocou
AIRSTOP SPRINT Tesniaci tmel.
Vzduchotesnosť v detaile
Viac detailov na:
14
Lepiaca technika + tesniace systémy
Označenie:
AIRSTOP FLEX
AIRSTOP Lepiac
páska
AIRSTOP ELASTO AIRSTOP ULTRA
AIRSTOP SPRINT
ÖKO NATUR Parobrzdná fólia
√√√
√√√
√√
√√
√√√
FH Parobrzdná fólia zosilnená vláknom
√√√
√√√
√√
√√
√√√
AIRSTOP Parobrzdná fólia
√√√
√√√
√√√
√√
√√√
AIRSTOP VAP Parotesná fólia
√√√
√√√
√√√
√√
√√√
AIRSTOP DIVA FORTE
√√√
√
√√√
√√√
√√√
FH Parobrzdná fólia s tkaninou
√√√
√
√√√
√
√√√
AIRSTOP 1500 Parotesná fólia
√√√
√√
√√√
√
-
TIMBERTEX Parobrzdná fólia
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
Ľahko transparentná lepiaca páska k vzduchotesnému zlepeniu. Extrémne
odolná voči starnutiu, vhodná pre takmer všetky podklady. Omietateľná.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Rozdelenie lepiacich pruhov: Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
50 mm
25 m
-
8 rolí
3AFLEX50
€/bm 0,61
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
60 mm
25 m
-
8 rolí
3AFLEX60
€/bm 0,71
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
75 mm
25 m
30/45
4 role
3AFLEX80
€/bm 0,96
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
100 mm
25 m
50/50
4 role
3FLEX100
€/bm 1,28
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
150 mm
25 m
75/75
2 role
3FLEX150
€/bm 1,89
AIRSTOP FLEX Lepiaca páska
200 mm
25 m
100/100
2 role
3FLEX200
€/bm 2,50
Nová
AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska
Lepiaca páska je mierne rozťažiteľná, pevná, pretierateľná a omietateľná, s vysokým
podielom lepidla, ktoré má vysokú adhéznosť. Vďaka zo zadu oddeliteľnými pruhmi
(20/40) je vhodná táto páska na zlepenie rohov, presahov a pri zabudovaní okien
– podľa normy RAL-ÖNORM B 5320.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Rozdelenie lepiacich pruhov:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP FLEX FEE Lepiaca páska
60 mm
25 m
20/40
8 rolí
3AFLEX60G
€/bm 0,95
15
Lepiaca technika + tesniace systémy
AIRSTOP Lepiaca páska
Pevná, systémová lepiaca páska k vzduchotesnému zlepeniu. Extrémne odolná voči
starnutiu a vhodná pre takmer všetky podklady.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Lepiaca páska
50 mm
50 m
8 rolí
3AKB50
€/bm 0,61
AIRSTOP Lepiaca páska
60 mm
50 m
8 rolí
3AKB60
€/bm 0,71
AIRSTOP Lepiaca páska
80 mm
50 m
4 role
3AKB80
€/bm 0,96
AIRSTOP Lepiaca páska
100 mm
50 m
4 role
3AKB100
€/bm 1,18
AIRSTOP Lepiaca páska
150 mm
50 m
2 role
3AKB150
€/bm 1,79
AIRSTOP Lepiaca páska
170 mm
50 m
2 role
3AKB170
€/bm 2,05
AIRSTOP Lepiaca páska
200 mm
50 m
2 role
3AKB200
€/bm 2,40
AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska
Ľahko roztiahnuteľná lepiaca páska určená k vzduchotesnému lepeniu. Zosilený
PE nosič s vysokokvalitným akrylátovým lepidlom.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska
50 mm
25 m
7 rolí
3APEL50
€/bm 0,61
AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska
60 mm
25 m
6 rolí
3APEL60
€/bm 0,71
AIRSTOP DIMAROLL
Je tesniaca hmota na odvijanie, ktorá sa používa ako lepiaca páska. K trvalému
zlepeniu stavebných častí a stykových spojov, ako aj na zlepenie parotesných parobrzdných fólii v suchej výstavbe.
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP DIMAROLL
15 mm
16 m
15 rolí + 1 Odvíjačka
3DIMA
€/bm 2,12
Použitie AIRSTOP DIMAROLL
1| z role priamo na bez prachu a čístý
povrch resp. na podklad naniesť
2| papier stiahnuť
3| zľahka pritlačíť - hotovo
16
Lepiaca technika + tesniace systémy
AIRSTOP Tesniaci tmel SPRINT
Rýchloschnúce špeciálne lepidlo bez zápachu k trvalému elastickému utesneniu
škár, spojov stavebných dielov a prekrytí parotesných fólií v suchej výstavbe
napr. montáž okien alebo dverí.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Obsah:
Farba:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Tesniaci tmel SPRINT
310 ml kartuša
béžová
20 ks.
3SPRINT310
€/ks.
AIRSTOP Tesniaci tmel SPRINT
600 ml črievko
béžová
20 ks.
3SPRINT600
€/ks. 15,73
9,46
AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska
Ľahko roztiahnuteľná lepiaca páska k vzduchotesnému utesneniu v vnútornom a
vonkajšom prostredí. Vysoká adhézna sila taktiež pre komplikovanejšie podklady
ako napr. PP-fólie.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska
60 mm
40 m
10 rolí
3AIR60
€/bm 0,78
AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska čierna
60 mm
40 m
10 rolí
3ULTRA
€/bm 0,78
AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska čierna
100 mm
40 m
6 rolí
3ULTRA1
€/bm 1,40
Prednosti AIRSTOP ULTRA Lepiaca páska:
1| zlepenie vo vnútorných priestoroch
ako parotesné a parobrzdné fólie
2| zlepenie vo vonkajších priestoroch
na strešné fólie
3| roztiahnuteľná
Prítlačný valček - zľahčený kaučuk
Vhodný na optimálne pritlačenie akrylových lepiacich pások
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
Prítlačný valček - zľahčený kaučuk
1 ks.
8ROLL
€/ks. 3,78
17
Lepiaca technika + tesniace systémy
AIRSTOP Tesniaca náplasť
Pre rýchle utesnenie väčších otvorov napr. otvory pre fúkanie.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
ks. /role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Tesniaca náplasť
180 mm
180 mm
222 ks.
4 role
3AIRPF1
€/ks. 0,61
AIRSTOP Tesniaca náplasť
200 mm
200 mm
200 ks.
4 role
3AIRPF2
€/ks. 0,75
AIRSTOP Manžeta na káble D1 / DD3
K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí
v konštrukciách. Výrobok je extrémne odolný proti starnutiu a je flexibilný.
Teplota spracovania: od –5° C
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
Rozmer prestupu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Manžeta na káble D1
150 mm
150 mm
4 mm - 8 mm
30 ks.
3AIRD1K
€/ks. 3,50
AIRSTOP Manžeta na káble D1
150 mm
150 mm
8 mm - 12 mm
30 ks.
3AIRD1
€/ks. 3,50
AIRSTOP Manžeta na káble DD3
150 mm
150 mm
4 mm - 8 mm
30 ks.
3AIRDD3K
€/ks. 3,61
AIRSTOP Manžeta na káble DD3
150 mm
150 mm
8 mm - 12 mm
30 ks.
3AIRDD3
€/ks. 3,61
AIRSTOP Manžeta na rúrky GD 2
K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí
v konštrukciách. Výrobok je extrémne odolný proti starnutiu a je flexibilný.
Teplota spracovania: od –5° C
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
Rozmer prestupu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Manžeta na rúrky GD 2
150 mm
150 mm
15 mm - 22 mm
30 ks.
3AIRGD2
€/ks. 3,77
AIRSTOP Manžeta na rúrky GD 2
150 mm
150 mm
25 mm - 35 mm
30 ks.
3AIRGD2/TYP2
€/ks. 4,04
AIRSTOP Manžeta na rúrky GD 2
228 mm
228 mm
42 mm - 55 mm
8 ks.
3AIRGD2/TYP3
€/ks. 8,20
18
Lepiaca technika + tesniace systémy
AIRSTOP Manžeta na rúrky
K trvalému vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov a priechodov potrubí
v konštrukciách. Výrobok je extrémne odolný proti starnutiu a je flexibilný.
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
Rozmer prestupu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Manžeta na rúrky RGD 50
228 mm
228 mm
50 mm - 70 mm
4 ks.
3SRGD50
€/ks. 10,93
AIRSTOP Manžeta na rúrky RGD 75
228 mm
228 mm
75 mm - 90 mm
4 ks.
3RGD75
€/ks. 13,77
AIRSTOP Manžeta na rúrky RGD 100
320 mm
320 mm
100 mm - 110 mm
4 ks.
3RGD100
€/ks. 15,41
AIRSTOP Skladacia manžeta na rúrky
K odolnému, vzduchotesnému a parotesnému utesneniu otvorov pre flexi hadice pri
sklone strechy až do 45°. Výrobok je extrémne odolný proti starnutiu a je flexibilný.
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
Rozmer prestupu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Skladacia manžeta na rúrky FRGD 100
350 mm
350 mm
100 mm - 125 mm
4 ks.
3FRGD125
€/ks. 21,81
AIRSTOP Skladacia manžeta na rúrky FRGD 150
350 mm
350 mm
150 mm - 165 mm
4 ks.
3FRGD150
€/ks. 26,22
OMEGA Hliníkovo-butylová manžeta na rúrky
Použitie: pre vnútorné a vonkajšie priestory, na podklady ako drevolepenka, betón,
strešná fólia.
Označenie:
Šírka:
Dĺžka:
OMEGA Manžeta na trubky RGD 50
228 mm
228 mm
OMEGA Manžeta na trubky RGD 75
228 mm
OMEGA Manžeta na trubky RGD 100
Rozmer prestupu:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
50 mm - 70 mm
4 ks.
3SRGD50A
€/ks. 14,20
228 mm
75 mm - 90 mm
4 ks.
3RGD75A
€/ks. 17,90
320 mm
320 mm
100 mm - 110 mm
4 ks.
3RGD100A
€/ks. 20,00
OMEGA Skladací manžeta na trubky FRGD 100
350 mm
350 mm
100 mm - 125 mm
4 ks.
3FRGD125A
€/ks. 24,90
OMEGA Skladací manžeta na trubky FRGD 150
350 mm
350 mm
150 mm - 165 mm
4 ks.
3FRGD150A
€/ks. 30,80
BUTYL Dehnflex - Pružná páska
Pre bezproblémové a odolné utesnenie priechodov montovaných stavebných
konštrukcií napr. krokiev, krbov, potrubí, elektroinštalácie alebo potrubí pre
odvádzanie pár. Rozťažiteľnosť: 300%
Teplota spracovania: od + 5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
BUTYL Dehnflex Pružná páska
50 mm
10 m
6 rolí
3DEHNFL
€/bm 3,09
BUTYL Dehnflex Pružná páska
80 mm
10 m
4 role
3DEHN8
€/bm 4,93
BUTYL Dehnflex Pružná páska
100 mm
10 m
4 role
3DEHN1
€/bm 6,19
19
Lepiaca technika + tesniace systémy
OMEGA Tesniaca páska
Jednostranne lepiaca, vysokopružná tesniaca páska. Vhodná obzvlášť pre utesnenie
základových prahov (zvnútra) 200 mm.
Hrúbka: 1,5 mm
Teplota spracovania: od +5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Tesniaca páska
100 mm
10 m
10 rolí
3OMDI
€/bm 2,38
OMEGA Tesniaca páska
150 mm
10 m
6 rolí
3OMDI150
€/bm 2,77
OMEGA Tesniaca páska
200 mm
10 m
5 rolí
3OMDI200
€/bm 3,16
AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska
Lepiaca páska s vrstvou bitumenu a kaučuku - vysoká lepivosť, trvale elastická.
Páska je špecialne vhodná na utesnenie problémových miest - prechod pomúrnice
na betónovú dosku a na utesnenie DHF dosiek a mäkkých drevovláknitých dosiek v
oblasti strechy - úžľabie strechy a spoje.
Hrúbka: 1,5 mm
Teplota spracovania: od -10° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska
100 mm
10 m
10 rolí
3APBB100
€/bm 2,51
AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska
150 mm
10 m
6 rolí
3APBB150
€/bm 3,57
AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska
200 mm
10 m
5 rolí
3APBB200
€/bm 4,64
AIRSTOP Bitumenovo-kaučuková páska
300 mm
10 m
3 role
3APBB300
€/bm 6,73
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
Páska má pevné spojenie hliníkovej a polyesterovej fólie. Lepidlo má veľmi
dobrú adhéznu schopnosť a je odolné proti UVžiareniu a proti starnutiu. Slúži k
utesneniu škár, dažďových žľabov, odkvapových žľabov, úžľabných plechov ako
aj ventilačných a odpadových rúriek. Obzvlášť vhodná pre utesnenie základových
prahov (vonkajších).
Teplota zpracování: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
50 mm
10 m
20 rolí
2.50.10.606
€/bm
1,65
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
75 mm
10 m
13 rolí
2.75.10.606
€/bm
2,47
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
100 mm
10 m
10 rolí
2.100.10.606
€/bm
3,16
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
150 mm
10 m
6 rolí
2.150.10.606
€/bm
3,56
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
200 mm
10 m
5 rolí
2.200.10.606
€/bm
3,96
OMEGA Hliníkovo-butylová páska
300 mm
10 m
3 role
2.300.10.606
€/bm
5,22
20
Lepiaca technika + tesniace systémy
AIRSTOP Páska z plastické hmoty
Špecialná lepiaca páska na miesta spojov na murive alebo komíne, ktoré musia
byť ešte omietnuté alebo ich treba natrieť farbou. Rozdelený lepiaci pruh umožňuje
bezproblémové prevedenie v miestach rohových spojov a stykov.
Teplota spracovania: od +5° C
Adhézný základný náter pomocou: BUBI LF Adhézný základný náter
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA Páska z plastické hmoty
75 mm
25 m
4 role
3AIRPLA75
€/bm 2,86
OMEGA Páska z plastické hmoty
100 mm
25 m
2 role
3AIRPLA1
€/bm 3,25
OMEGA Páska z plastické hmoty
150 mm
25 m
2 role
3AIRPLA150
€/bm 4,54
UNI Primer a UNI Sprej Primer
Základný náter zo syntetickej živice k prípravám podkladov k optimálnemu lepeniu
lepiacich pások, preniká až do 3mm do povrchovej vrstvy, rýchli čas schnutia.
Odporúčanie - predovšetkým v zime!
Výdatnosť: cca. 5 m²/l
Teplota spracovania: od –10° C
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
UNI Sprej Primer
500 ml sprej (Kartón: 12 ks)
3ALLW
€/ks. 19,98
UNI Primer
1 litr plechovka
3ALLW1
€/ks. 32,04
UNI Primer
5 litr kanyster
3ALLW5
€/ks. 110,33
BUBI LF Adhézný základný náter
Kvalitný prípravný náter bez rozpúšťadiel pre všetky akryl-, butyl-, bitumen- a
bitumenovokaučukové pásky. Jednoduché použitie aj na EPS a XPS základ. Tvorí
priľnavú vrstvu.
Spotreba: cca. 10 m²/kg
spracovateľný od -10° C (vzduch a materiál)
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
BUBI LF Adhézný základný náter 1 litr plechovka
3BUBILF
€/ks. 22,99
BUBI LF Adhézný základný náter 5 kg kanister
3BUBILF5
€/ks. 103,00
Nanášací valček pre BUBI LF
8ROLL1
€/ks. 1,50
AIRSTOP Čistiaci prostriedok na lepidlo
Čistiaci prostriedok na prírodnej bázi k odstraneniu zbytkov lepidla akéhokoľvek
druhu.
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP čistič lepidla
400 ml plechovka
3AIRLÖS
€/ks. 13,11
21
Lepiaca technika + tesniace systémy Stavebné tesnenie - Trelleborg
P-Tesnenie - tesnenie stavebných prvkov
Používa sa k utesneniu podlahových prvkov a stropných kaziet.
Označenie:
Šírka role:
Hrúbka:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
P - Tesnenie P 12 20
20 mm
12 mm
100 m
500 m / 5 rolí
3P12
€/bm 1,03
P - Tesnenie P 17 27
27 mm
17 mm
50 m
150 m / 3 role
3P17
€/bm 2,04
ST - Tesnenie - tesnenie prahov a spojov v stenách
Utesnenie pomocou gumových tesnení má jedinečnú výhodu. Sú odolné voči vlhkosti, chladu, teplu, vetru a hluku. Vďaka uzavreným bunkám majú taktiež dobré
izolačné vlastnosti. Sú taktiež vodoodpudivé. Tesnenie sa vyzančuje dobrou tvarovou pamäťou a vysokou odolnosťou proti starnutiu.
Označenie:
Šírka role:
Hrúbka:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ST Tesnenie ST 100
100 mm
10 mm
25 m
250 m / 10 rolí
3ST100
€/bm 2,55
ST Tesnenie ST 150
150 mm
10 mm
25 m
200 m / 8 rolí
3ST150
€/bm 2,93
ST Tesnenie ST 175
175 mm
10 mm
25 m
150 m / 6 rolí
3ST175
€/bm 3,19
ST Tesnenie ST 200
200 mm
10 mm
25 m
150 m / 6 rolí
3ST200
€/bm 3,30
ST Tesnenie ST 250
250 mm
20 mm
20 m
60 m / 3 role
3ST250
€/bm 7,71
ST Tesnenie ST 420
420 mm
20 mm
20 m
40 m / 2 role
3ST420
€/bm 9,50
LVD EPDM - Podkladový pás z ľahčeného kaučuku
Pohlcuje pohyby v špárach a v prvokoch. Je odolný voči vetru a izoluje teplo. Vďaka
svojmu profilu a mäkkosti sa vyznačuje veľmi dobrou tesniacou schopnosťou už aj
pri nepatrnom tlaku.
Označenie:
Šírka role:
Hrúbka:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
LVD EPDM LVD 35
35 mm
10 mm
50 m
400 m / 8 rolí
3LVD35
€/bm 1,56
LVD EPDM LVD 70
70 mm
10 mm
50 m
250 m / 5 rolí
3LVD70
€/bm 2,09
LVD EPDM LVD 120
120 mm
10 mm
25 m
150 m / 6 rolí
3LVD120
€/bm 2,95
22
Lepiaca technika + tesniace systémy Stavebné tesnenie - Trelleborg
Pás z kročajvej izolácie z ľahčeného kaučuku
STG 45: ľahčený kaučuk
Redukuje rušivé kročejové hluky, ktoré vznikajú často napr. v podlahe, v trámoch
(drevo/drevo, betón/drevo, betón/betón) a šíri sa hmotou ako zvuk. Montuje sa
bez kolíkov a klincov. V prípade potreby sa môže zlepiť.
STG 45: ľahčený kaučuk
STG 50: masívný kaučuk
STG 50: masívný kaučuk
Označenie:
Šírka role:
Hrúbka:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
Pás z kročajvej izolácie z ľahčeného kaučuku STG 45
45 mm
10 mm
50 m
150 m / 3 role
3STG45
€/bm 3,61
Pás z kročajvej izolácie z ľahčeného kaučuku STG 50
50 mm
5 mm
50 m
200 m / 4 role
3STG50
€/bm 3,43
EPDM Tesniace pásy
Elastomérový tesniaci pás, založenýný na kaučukovo-polymérovom EPDM s nízkym
koeficientom prenosu vodných pár. Tesniaci pás ma štrukturovaný povrch na obidvoch
stranách k optimálnemu lepeniu.
Lepenie pomocou: Lepiaca pasta 3300
EPDM Tesniaci pás SK: Príplatok za akrylový lepiací pruh 0,46 €/bm
individuálna šírka 50mm - 1.700 mm na požiadanie dostupná.
Označenie:
Šírka role:
Tloušť ka:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
EPDM Tesniace pásy
100 mm
0,75 / 1 mm
25 m
4 role
3EPDM100/3EPDMD1
€/bm 1,00 / 1,24
EPDM Tesniace pásy
150 mm
0,75 / 1 mm
25 m
2 role
3EPDM150/3EPDM15
€/bm 1,49 / 1,86
EPDM Tesniace pásy
200 mm
0,75 / 1 mm
25 m
2 role
3EPDM200/3EPDM20
€/bm 1,99 / 2,49
EPDM Tesniace pásy
300 mm
0,75 / 1 mm
25 m
1 role
3EPDM300/3EPDM30
€/bm 2,99 / 3,73
Primer 9900
Adhézny prostriedok na bitumenovom základe pre porezný podklad ako je betón
a murivo.
Vydatnosť: ca. 0,1l - 0,2l/ m²
Spracovateľná do +5°C - teplota vzduchu a teplota materiálu.
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
Primer 9900
2,5 l Plechovka
3EPDMP
€/ks. 82,02
Lepiaca pasta 3300
K napojeniu Cladsealu EPDM na drevo, murivo a betón.
Príprava podkladu s: Primer 9900
Označenie:
Obsah:
Farba:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
Lepiaca pasta 3300
600 ml črievko
šedá
12 črievok
3EPDMKL
€/ks. 16,99
23
Lepicí technika + tĚsnící systémy v okenných priestoroch
Obojstranné zalepenie
obojstranné zalepenie (montáž pred zabudovaním okna) = páska
sa nalepí na okenný rám, predtým než sa okno nasadí do ostenia.
Akrylová lepiaca páska, ktorá je nalepená na okne, je na prednej
omietateľnej strane.
Obojstranné zalepenie
Jednostranné zalepenie
Jednostranné zalepenie
jednostranné zalepenie (montáž po zabudovaní okna) = Lepiaca
páska sa nalepí na okno, potom čo sa okno nasadí do ostenia a
vyplní penou. Akrylová lepiaca páska, ktorá je nalepená na okne,
je na neomietateľnej zadnej strane.
AIRSTOP Okenná páska
Skladacia lepiaca páska s oddelene zlepovacími a pevnými pruhmi ( 15,
20, 25 mm) pre ľahké a pevné utesnenie vzduchotesnej izolácie na okná a
rohové spoje.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
AIRSTOP Okenná páska
60 mm
25 m
10 rolí
3AHP75
€/bm 1,19
Nová
ISOWINDOW FLEX WS 75 Okenná páska
Utesňuje rýchlo a spoľahlivo, vzduchotesne a parotesne spojovacie škáry v oblasti
okien. Páska sa skladá z omietateľnej tkaniny, ktorá je kašírovaná vysokokvalitným
lepidlom. Lepiaci pás, ktorý je na celej zadnej strane je prevedený rozdelenými pruhmy.
Lepiaci pás na povrchovej strane sa môže bez stiahnutia jedného (ochraného) pásu,
priamo na okenný rám nalepiť a páska sa može kompletne zabudovať.
Rozdelené pásy: 30/45 mm
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW FLEX WS Okenná páska
75 mm
25 m
4 role
3IWFWS
€/bm 1,38
ISOWINDOW F1 Vnútorná
Utesňuje rýchlo a spoľahlivo parotesne škáry okenných spojov vo vnútornom prostredí.
Páska sa skladá z 3 – vrstvovej parotesnej netkanej textílie. Samolepiaci upevňovací
pruh umožňuje, aby mohol byť fóliový pruh, na ktorý je možné nanášať omietku či
náter, jednoducho kompletne zabudovaný.
Teplota spracovania: od -5°C
Označenie:
Šírka role:
Symbol - obrázok - jednostranná páska
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW F1 Vnútorná jednostranná/ obojstranná
50 mm
25 m
7 rolí
3AFVAI50/3AFVAI50W
€/bm 0,96
ISOWINDOW F1 Vnútorná jednostranná/ obojstranná
75 mm
25 m
5 rolí
3AFVAI75/3AFVAI75W
€/bm 1,00
ISOWINDOW F1 Vnútorná jednostranná/ obojstranná
100 mm
25 m
3 role
3AFVAI100/3AFVAI100W
€/bm 1,07
ISOWINDOW F1 Vnútorná jednostranná/ obojstranná
150 mm
25 m
2 role
3AFVAI150/3AFVAI150W
€/bm 1,23
24
Lepicí technika + tĚsnící systémy
v okenných priestoroch
ISOWINDOW F11 Vnútorná
Utesňuje rýchlo, bezpečne a vzduchotesne pripojovacie škáry okien vo vnútornom
priestore. Páska sa skladá z 3 vrstvovej, parozábrannej tkaniny.Samolepiaci,
upevňujúci pruh pásky z akrylátového lepidla umožňuje, aby sa omietateľná a
pretierateľná fóliová páska dala jednoducho a kompletne zabudovať.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Symbolbild WECHSELSEITIG
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW F11 Vnútorná
50 mm
25 m
7 rolí
3AFVF11I50/3AFVF11I50W
€/bm 1,07
ISOWINDOW F11 Vnútorná
75 mm
25 m
5 rolí
3AFVF11I75/3AFVF11I75W
€/bm 1,11
ISOWINDOW F11 Vnútorná
100 mm
25 m
3 role
3AFVF11I100/3AFVF11I100W
€/bm 1,18
ISOWINDOW F11 Vnútorná
150 mm
25 m
2 role
3AFVF11I150/3AFVF11I150W
€/bm 1,34
ISOWINDOW F1 Vonkajšia
Utesňuje rýchlo a spoľahlivo paropriepustne škáry okenných spojov vo vonkajšom
prostredí. Samolepiaca páska umožňuje, aby mohol byť fóliový pruh, na ktorý je
možné nanášať omietku či náter jednoducho kompletne zabudovaný.
Teplota spracovania: od -5° C
Symbol - obrázok - jednostranná páska
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW F1 Vonkajšia
50 mm
25 m
7 rolí
3AFVAA50/3AFVAA50W
€/bm 1,07
ISOWINDOW F1 Vonkajšia
75 mm
25 m
5 rolí
3AFVAA75/3AFVAA75W
€/bm 1,12
ISOWINDOW F1 Vonkajšia
100 mm
25 m
3 role
3AFVAA100/3AFVAA100W
€/bm 1,29
ISOWINDOW F1 Vonkajšia
150 mm
25 m
2 role
3AFVAA150/3AFVAA150W
€/bm 1,40
ISOWINDOW F11 Vonkajšia
Utesňuje rýchlo, bezpečne a paropriepustne pripojovacie škáry okien vo vonkajšom
priestore. Samolepiaci, upevňujúci pruh pásky z akrylátového lepidla umožňuje, aby
sa omietateľná a pretierateľná fóliová páska dala veľmi jednoducho a kompletne
zabudovať.
Teplota spracovania: od -5° C
Označenie:
Šírka role:
Symbolbild WECHSELSEITIG
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW F11 Vonkajšia
50 mm
25 m
7 rolí
3AFVF11A50/3AFVF11A50W
€/bm 1,18
ISOWINDOW F11 Vonkajšia
75 mm
25 m
5 rolí
3AFVF11A75/3AFVF11A75W
€/bm 1,23
ISOWINDOW F11 Vonkajšia
100 mm
25 m
3 role
3AFVF11A100/3AFVF11A100W
€/bm 1,40
ISOWINDOW F11 Vonkajšia
150 mm
25 m
2 role
3AFVF11A150/3AFVF11A150W
€/bm 1,51
ISOWINDOW Mäkká buničitá pena 750 ml
Jednozložková montážna pena vytvrdzujúca sa vlhkosťou. Rýchlo a bezpečne tesní
a izoluje škáry v pozemných stavbách, ktoré zostanú vzduchotesné, difúzne
otvorené a chránené proti dažďu. Bez FCKW, FKW und HFCKW.
Teplota spracovania: +5 do +35 °C
Označenie:
Tepelná vodivosť:
Zvuková izolácia:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
ISOWINDOW Mäkká buničitá pena
0,035 W / mK
do 58 dB
12 ks.
3FOAM
€/ks. 12,94
25
Lepiaca technika + tesniace systémy Škáry
OMEGA LIQUID Tesniaca pasta
Je roztierateľné tesnenie pre vonkajšie použitie. Tesniaca pasta vyrobená na vodnej
báze sa vynikajúco hodí na bezškárové utesnenie v kritických okenných miestach,
ako druhá odvodňovacia vrstva pod parapetami, pri prechodoch v oblastiach
vonkajšej steny proti bez tlaku tečúcej vode; je vhodná najmä pre dočasné utesnenie
masívných drevených elementov v oblastiach stenových otvorov a v čelných
drevených oblastiach. Nie je vhodná pre stavebné časti, ktoré sú zaťažené stojatou
vodou (napr. pivnica). OMEGA LIQUID Tesniaca pasta drží na viacerých podkladoch
ako drevo, betón, pórobetón, kov, polyester, sádrové stavebné meteriály, penové
dosky (EPS, XPS, PUR). Teplota spracovania: od +5° C
Označenie:
Obsah:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA LIQUID Tesniaca pasta
7 kg balenie
3ISOL
€/kg 11,29
OMEGA LIQUID Tesniaca pasta
25 kg balenie
3ISOL1
€/kg 10,04
OMEGA LIQUID Výstužná tkanina
Sklené vlákno - pruh z rúna (netkaná textilia) sa vyznačuje predovšetkým stálosťou
rozmerov a pevnosťou za mokra. Je vhodný na vystuženie škár v spojení s OMEGA
LIQUID tesniacou pastou.
Označenie:
Šírka role:
Dĺžka role:
Obsah kartónu:
Číslo výrobku:
Cena bez DPH:
OMEGA LIQUID Výstužná tkanina
50 mm
25 m
8 rolí
3ISOL2
Rola 1,20
Príklady použitia pre OMEGA LIQUID Tesniaca pasta
Parapety
Oblasť vonkajšej steny
Vytvorenie druhej vodotesnej vrstvy pod
parapetou na ochranu pred vnikajúcou
vlhkosťou a kondenzovanou vodou.
Utesnenie napojení v oblasti
vonkajšej steny.
Kombinácie materiálu
Priechody
Ideálne vhodná na dočasné utesnenie prefabrikovaných stavebných
prvkov v rôznej kombinácii materiálu v priebehu výstavby.
Utesnenie priechodov v stavebných elementoch.
Masívne drevené elementy
Dočasné utesnenie rezných plôch u
masívných drevených elementov na
ochranu pred vlhkosťou v priebehu
výstavby.
26
Lepicí technika + tĚsnící systémy Škáry
Páska na škáry BG 1
Predlisovaná dilatačná páska k utesneniu škár a spojov u okien, vrchných a
podzemných stavieb, kovových stavieb, zrubov ...
Na šírku
škáry v mm
2-3
3-5
4-7
6 - 10
8 - 13
10 - 16
16 - 27
Na hĺbku
škáry v mm
Označení pre
objednávku
10
10 / 2 - 3
15
15 / 2 - 3
20
20 / 2 - 3
10
10 / 3 - 5
15
15 / 3 - 5
20
Dĺžka role
v bm
Obsah orig. balenia
Počet rolí / v bm
Číslo výrobku
Cena v
€ za bm
30 / 375
3BG110/2
0,40
20 / 250
3BG115/2
0,52
15 / 187,5
3BG1120/2
0,69
30 / 300
3BG110/3
0,67
20 / 200
3BG115/3
0,92
20 / 3 - 5
15 / 150
3BG120/3
1,20
15
15 / 4 - 7
20 / 160
3BG115/4
1,03
20
20 / 4 - 7
15 / 120
3BG120/4
1,32
25
25 / 4 - 7
12 / 96
3BG125/4
1,70
15
15 / 6 - 10
20 / 112
3BG115/6
1,25
20
20 / 6 - 10
25
25 / 6 - 10
30
12,5
10
8
15 / 84
3BG120/6
1,67
12 / 67,2
3BG125/6
2,05
30 / 6 - 10
10 / 56
3BG130/6
2,44
10
10 / 8 - 13
30 / 129
3BG110/8
0,93
20
20 / 8 - 13
15 / 64,5
3BG120/8
2,16
25
25 / 8 - 13
12 / 51,6
3BG125/8
2,63
30
30 / 8 - 13
10 / 43
3BG130/8
3,22
20
20 / 10 - 16
15 / 49,5
3BG120/10
2,42
25
25 / 10 - 16
12 / 39,6
3BG125/10
3,59
30
30 / 10 - 16
10 / 33
3BG130/10
4,51
30
30 / 16 - 27
10 / 52
3BG130/16
6,84
5,6
4,3
3,3
5,2
Iný rozmer na požiadanie
ISOWINDOW škárová, penová páska
Dilatačná viacúčelová páska, trvale elastická, z jemne pórovitej polyuretánovej
peny k utesneniu stavebných škár (okien a dverí) napr. u drevostavieb, ktoré majú
definovanú veľ kosť škáry. Odolnosť proti nárazovému dažďu 600 Pa.
Na šírku
škáry v mm
6 - 13
9 - 18
Na hĺbku
škáry v mm
Označení pre
objednávku
60
54 / 6 - 13
70
64 / 6 - 13
80
74 / 6 - 13
100
60
70
64 / 9 - 18
80
74 / 9 - 18
100
94 / 9 - 18
Dĺžka role
v bm
Obsah orig. balenia
Počet rolí / v bm
Číslo výrobku
Cena v
€ za bm
5 / 40
3IWFSB9
4,21
4 / 32
3IWFSB91
4,96
4 / 32
3IWFSB92
5,77
94 / 6 - 13
4 / 32
3IWFSB96
7,87
54 / 9 - 18
5 / 30
3IWFSB93
5,78
4 / 24
3IWFSB94
6,86
4 / 24
3IWFSB95
7,91
4 / 24
3IWFSB97
10,53
8
6
27
Lepiaca technika + tesniace systémy Škáry
T-FAL Tesniace lišty
Architekt:
Má systémové riešenie, ktoré je premyslené a dobre zladené.
Remeselník:
Môže toto riešenie aplikovať v praxi a spoľahnúť sa na overenú kvalitu.
Stavebník:
Teší sa čistému a cenovo výhodnému riešeniu, ktoré splňuje
všetky zákonom stanovené požiadavky a pomáha šetriť energiu. T-FAL je vhodné na vonkajšie a vnútorné utesnenie.
Skvelé prednosti:
Zabraňujú zrážaniu kondenzačnej vody, zaisťujú pohodlie,
zaisťujú zachovanie hodnôt, napomáhajú úspore energie
Použitie T-FAL tesniacich líšt
Skráťte profily a narežte úkosy
1
Rohy a styčné plochy utesnite tesniacou hmotou 3grip
2
Profily pritlačte s prítlačným
valčekom
3
Prechod tesniaceho profilu T-FAL
na 3line parapetnej doske utesnite
tesniacou hmotou 3grip
4
Odstráňte snímateľný pásik na
stavebnej fólii
5
Teraz máte perfektné
a bezúdržbové napojenie škáry
6
Viac informácii k utesneniu okien
ISOCELL ponúka riešenie na utesnenie stavebných
škár v drevostavbách a v masívných stavbách
podľa noriem
:: isowindow okenné pásky
:: T-Fal tesniace lišty
:: škárové pásky a pásky na prahy
Nebo si stáhněte náš prospekt „Okenní
systémy pro montáž dle norem“ přímo
na váš tablet nebo Smartphone.
Vyžiadajte si náš prospekt: smernice na spracovanie:
[email protected]
28
Isocell ponúka riešenie pre projekty a
realizácie:
::
::
::
::
::
LU FT DI CH T
spoje
tesnenie
presahy
prestupy
sanácie
IM DE TA IL
LUFTDIC HT IM DETAIL
FÜH RUN G UND AUSFÜHRUN
LÖSUNGEN
FÜR
AUSPLANUNG
G
NU NG UN D
FÜR PLAVERARBEITU
LÖS UN GEN
NIE N NGSRICHTLI NIEN
UN GSR ICH TLI
VER ARB EIT
Vyžiadajte si náš prospekt: smernice na spracovanie:
.AT
WWW.ISO CELL
WWW.ISOCELL.AT
Alebo si stiahnite náš prospekt:
Okenné systémy pre montáže
podľa noriem“ priamo na Váš
tablet alebo smartphone.
[email protected]
profitujte z naších skúseností
Inovatívná strojná technológia pre spracovanie celulózovej izolácie na stavbách ako aj vo výrobných halách pri
spracovaní kompletných stavebných elementov.
V prípade dotazov k fúkacím strojom (aj iné značky ako isocell), k fúkaniu, ku konštrukciám... sme Vám k
dispozícii.
video k na šim
st rojům
Herbert Kriechhammer
Tel. +43 (0) 6216 4108-38
e-mail: [email protected]
29
Radosť z prírodnej tepelnej izolácie
Čo je celulózová izolácia?
ISOCELL je tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktorá je
vyrobená optimálnou recyklačnou metódou z novinového
papieru. Základným materiálom pre ISOCELL je drevo, ktorého vynikájúce vlastnosti sú známe už niekoľko tisíc rokov.
Triedený novinový papier sa rozvlákní v mlyne, zmieša sa s
minerálnymi soľami.
Voľné nasypanie
používa sa hlavne k izolácii podláh s malou izolačnou hrúbkou
Aké su prednosti celulózovej
izolácie:
•
•
•
•
•
•
•
•
nejlepší tepelně izolační hodnoty
vynikajíci tepelná ochrana
vysoká akustická ochrana
vysoká protipožární ochrana
regulace vlhkosti
odolnost proti sedání materiálu
není toxická
šetří čas a náklady
Voľné fúkanie
... je najpohodlnejšia a cenovo najvýhodnejšia možnosť
dosiahnutia celistvej izolácie stropu alebo podlahy
Fúkanie do dutín
Sprayovanie
Technika pre všetky dutiny, ktoré boli z vnútornej a z
vonkajšej strany uzavreté. Celulózové vlákno v dutine
splsnatí a vytvorí presnú, bezškárovú izoláciu odolnú proti
sadaniu materiálu. Podľa oblasti použitia sa izolácia fúka
hadicou, tryskou, alebo tzv. konopím.
Táto technika sa používa vo zvislých zónach u otvorených konštrukciách ako sú napr. jednostranne otvorené hrázdenéj steny
(inštalačné presteny, medzipriečky), pre nanesenie akustickej
ochrany na stropy a klenby, pre vnútornú celulózovú izoláciu s
možnosťou nanesenia omietky bez použitia parotesnej fólie a
k termickej sanácii pamiatkovo chránených fasád.
Overená kvalita
Označenie
Norma
Hodnota
Schválenie
ETA - 06/0076 (A), Z-23.11 - 1236 (DE),
Dohliadajúci orgán akosti
OiB (A),
Tepelná vodivosť L (výpočtová
EN 10456
hodnota pri strojovom spracovaní)
0,039 W / mK (EU), 0,040 W /mK (DE)
Reakcia na oheň
EN 13501-1
100 mm / B-s2, d0 (EU) B2 podľa DIN 4102
40 mm / E
Difúzný odpor
vodnej pary
EN 12086
µ = 1 (A),
Odpor prúdenia
EN 29053
pri 30 kg/m³ r = 5,3 kPa.s/m²
pri 50 kg/m³ r = 25,1 kPa.s/m²
Absorpcia vody
EN 1609
pri 30 kg/m³ WP = 15,20 kg/m²
pri 65 kg/m³ WP = 38,95 kg/m²
MPA NRW (DE)
µ = 1-2 (D)
Špec. tepelná kapacita
2,11 KJ / kg K
Potenciál skleníkového efektu /
GWP 100
-0,8 kg CO2 equ. / kg
30
Dodacie a platobné podmienky firmy ISOCELL GmbH
1. Platnosť
Nasledujúce dodacie a platobné podmienky sú základným obsahom každej i
budúcej – s firmou Isocell GmbH uzatvorenej zmluvy. Odlišné všeobecné
obchodné podmienky zmluvných partnerov firmy Isocell GmbH, nie sú k
zmluve pripojené a ne sú teda účinné. Ak je zmluvný partner spotrebiteľ, platia dodacie a platobné podmienky iba do tej miery, ako určuje zákon o ochrane
spotrebiteľa.
9. Záruka
Na riadne reklamované chyby poskytuje firma Isocell VertiebsgmbH podľa
uváženia záruku na opravu, výmenu za nezávadný tovar, cenovú zľavu alebo
zrušenie zmluvy a vrátenie kúpnej ceny vo forme dobropisu. Zákazník sa môže
dožadovať zľavy alebo výmeny tovaru až po písomnom stanovení dodatočnej
lehoty, ak firma Isocell VertiebsgmbH už počas vymeranej lehoty neykonala
opravu alebo výmenu tovaru. Všetky nároky na záruku zákazníka voči firme
Isocell VertiebsgmbH sú ukončené po 5 rokoch po dodaní tovaru, u strojov po
2 rokoch po dodaní.
2. Lehoty a termíny
Dodacie lehoty a termíny sú nezáväzné, v opačnom prípade musia byť výslovne
označené ako „fixné termíny“. Omeškanie dodávok nevedie k nárokom na
náhradu škody.
10. Náhrada škôd a záruka
Ručenie za škody firmou Isocell VertiebsgmbH je obmedzené len na náhradu
škôd akéhokoľvek druhu, a na škody spôsobené obzvlášť hrubým zavinením
a zámerom. Ale toto neplatí za ručenie za osoby. Ručenie za následné škody,
nepriame škody alebo sprievodné škody je úplne vylúčené. Zákazník poprípade
kupujúci sa podľa zákona o ručení za výrobky doslovne zrieka voči firme Isocell
VertiebsgmbH uplatnenia regresného nároku za poskytované záruky a za vecné
škody. Zákazník sa ďalej zaväzuje, že predtým uvedené zrieknutie sa uloží aj
každému ďašiemu podnikateľovi pri ďalšej náhrade škody alebo žaloby firmy
Isocell VertiebsgmbH.
3. Dodanie tovaru a riziko objednávateľa
Dodávateľský záväzok trvá po celú dobu, kým je objednávateľ s platbou - aj z
iných právnych úkonov – v omeškaní. Vydanie tovaru sa uskutočňuje v bežnom
balení zo závodu resp. pobočky na faktúru a vlastné riziko objednávateľa. Prenos
rizika sa uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcovi alebo naložením tovaru na
pristavené vozidlo. Vzniknuté škody pri transporte idú na ťarchu príjemcu presunu. Ceny dohodnuté v dodacom mieste platia bez vyloženia tovaru. U dodávok
je potrebné ihneď skontrolovať prevedenie a súlad s označením druhu. Reklamáciu závad je nutné vykonať ihneď a v písomnej forme inak dôjde k strate nároku.
11. Zákaz vyúčtovania pohľadávok
Zákazník sa vyslovene zrieka vyúčtovania prípadných pohľadávok s firmou Isocell VertiebsgmbH voči nemu príslušných pohľadávok.
4. Spôsob prevzatia tovaru
Zákazník je povinný sa postarať o spôsob prevzatia materiálu na stavenisku alebo
inej dodávateľskej adrese. Ak na uvedenej adrese nie je nikto prítomný, vzniká
oprávnenie, tovar na uvedenej adrese vyložiť a to na náklady a riziko zákazníka a
týmto spôsobom ukončiť účinnosť zmluvného plnenia.
12. Súdne konanie a použité právo
Je výslovne zjednané rakúske hmotné a formálne právo. Priame použitie UN
– kupného práva (BGBl. 1988/96 idgF) aj všetky ustanovenia, ktoré sa na neho
vzťahujú je dôrazne vylúčené. Miesto plnenia je sídlo podnikateľa, sídlo súdu
je bez ohľadu na výšku hodnoty sporu na okresnom súde v Neumarkt pri Salzburgu. Pred nastúpením právnej cesty je podľa okolností konkrétneho prípadu
najprv návrh postúpenia sprostredkovateľskej poradne.
5. Ceny a splatnosť tovaru
Všetky ceny sú nezáväzné. Platba tovaru sa musí uskutočniť zásadne počas 8 dní
od dátumu vydania faktúry. Splatnosť je nezávislá od prijatia faktúry. V prípade
omeš­kania platby je zákazník zaviazaný k úrokom z omeškania vo výške nezabezpečeného živnostenského kreditu, minimálne ale 11,2 % p.a.. Všetky aj mimosúdne náklady na uplatnenie nároku, vrátane inkasnej služby tarifou stanovenou
vyhláškou idú na ťarchu zákazníka.
13. Ochrana dát
Upozorňujeme Vás, že podľa zákona o ochrane dát, získané údaje o zákazníkoch
budú v elektronickej forme spracované a údaje budú prevzaté do súboru dát.
6. Vlastnická výhrada a odstúpenie pohľadávky
Dodávaný material zostáva až do kompletnej úhrady majetkom firmy ISOCELL
GmbH. Firma ISOCELL GmbH je oprávnená, v prípade omeškania platby, a to
aj bez odstúpenia od zmluvy, domáhať sa vydania tovaru a je oprávnená vykonať
spätné prijatie tovaru. V prípade ďalšieho odpredaja alebo spracovania dodaného
materiálu pred úplným zaplatením všetkých účtov – tiež z iných obchodov –
týmto zákazník ponúka neodvolateľné odstúpenie príslušných záväzkov vyplývajúcich z ďalšieho predaja alebo spracovania voči jeho vlastnému objednávateľovi /
zákazníkovi až do výšky jeho záväzku voči firme ISOCELL GmbH. Odstúpenie
bude účinné schválením firmy ISOCELL GmbH.
14. Písomná forma vyhlásenia
Ústné vedľajšie dojednania neboli prijaté. Zrušenie, zmena alebo doplnenie
obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu a podpisy všetkých strán.
Toto platí aj pre odstúpenie od tejto formy požiadavky.
15. Potvrdenie za prevzatie tovaru
Písomnou objednávkou potvrdzuje zákazník navyše prijatie všeobecných
obchodných podmienok firmy ISOCELL GmbH.
16. Salvatorská doložka
Ak je jedna alebo niekoľko obchodných podmienok v rozpore s platnosťou
právneho poriadku alebo inak neplatná, zostanú zostávajúce nariadenia od toho
nedotknuté. Neplatné nariadenia sú nahradené platnými, a ich žiaducím cieľom
je zachovanie ekonomickej stránky.
7. Spracovateľské smernice
Poradenské výkony firmy ISOCELL GmbH nie sú súčasťou zmluvy, a preto sú
bez výnimky nezáväzné. Zákazník je povinný požadovať opis výrobku, dodržiavať spracovateľské smernice a postupovať podľa týchto podkladov pri spracovaní dodaného materiálu. Návrh na použitie tovaru sa vykonáva na vlastnú
zodpovednosť.
09.2011
8. Spotrebné údaje
Spotrebné údaje alebo plošné údaje uvedené firmou Isocell VertiebsgmbH sú
vždy nezáväzné a nemôžu byť považované za zmluvný prísľub. Uvedené hodnoty sa môžu na základe miestnych skutočností, pokynov spracovania, samotného spracovania a pod. značne odlišovať.
S novými všeobecnými podmienkami a týmto cenníkom stráca všetko predchádzajúce svoju platnosť.
Tešíme sa na Vašu návštevu na našich internetových stránkach
WWW.ISOCELL.SK
31
Isocell-zástupcovia – Sme vo Vašom blízkom okolí
Roman Wagner
obchodný zástupca pre
celé Slovensko
Banícka 7
Spišská Nová Ves
052 01
tel.: +421 944 009 919
office: A-5202 Neumarkt a. W.
Bahnhofstraße 36
tel.: +43 6216 4108-0
fax: +43 6216 7979
e-mail: [email protected]
Váše obchodné zastúpenie:
ISOCELL GmbH
Bahnhofstraße 36
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43/6216/4108-0
Fax: +43/6216/7979
E-Mail: [email protected]
www.isocell.at
32
Download

isowindow