LINE
Luminaire range LINE are architecture fixture with eloxed finish to achive the look of natural alluminium base and opal PMMA diffuser for better light dispersion,
optionally with prism diffuser. All the versions can be equipped by dimmable electronic ballast 1-10V or DALI, optionally with multiwatt el. ballast.
Standard light source is T5 fluorescent tube.
Svítidla řady LINE jsou architektonická svítidla s eloxovaným povrchem navozující vzhled přírodního hliníku a opálovým difuzorem pro lepší rozptyl světla.
Volitelně lze svítidlo doplnit prismatickým krytem. Svítidlo lze dovybavit stmívatelným předřadníkem 1-10V nebo DALI, popřípadě el. předřadníkem multiwat.
Standardním světelným zdrojem jsou lineární zářivky T5.
Luminaire range LINE includes pendant, surface and system luminaire for one fluorescent tubes T5. All the versions can be used individually or connect
by accessories in a row.
Řada svítidel LINE zahrnuje verze závěsné, přisazené nebo systémové svítidlo pro jednu zářivky T5.
Všechny verze svítidla lze použít samostaně nebo je pomocí příslušenství spojovat do řady a vytvářet světelné linie.
The system fixtures are equipped by self-loocking chrome suspension. The terminal blocks for power connection are on the both sides. By using direct connection
can be fixtures be connected in a row.
Systémové svítidla jsou dodávána včetně chromovaných samosvorných závěsů. Použitím přímého spoje lze propojit několik svítidel za sebou a vytvořit světelnou
linii. Systémová svítidla jsou na obou koncích vybavena svorkovnicí pro přívod el. energie.
Single fixtures are equipped by self-loocking chrome suspensions, plastic end caps and ceilling box incl. transparent power cable.
Samostatná svídidla jsou dodávána včetně chromovaných samosvorných závěsů, plastových koncových krytek a stropního boxu z eloxovaného hliníku včetně
transparentního přívodu el. energie.
Technical data :
Technická data:
Type:
Typ svítidla:
pendant, surface or system fixture
závěsné, přisazené, do systému
Body:
Tělo svítidla:
eloxed Al profile, width=50mm, height=50m
eloxovaný AL profil, šířka 50mm, výška 50mm
Optical system:
Optika svítidla:
difusser PMMA opal satine
Difuzor PMMA opal satine
Light source:
Světelný zdroj:
Fluorescent lamps T5
Lineární zářivky T5
Power supply:
Napájení:
230V, 50Hz
non-dimmable electronic ballast, eventually:
- dimmable electronic ballast DALI, DSI, 1-10V
- multiwatt electronic ballast
Power:
Výkon:
Fluorescent lamp T5/ Lineární zářivky T5:
1x14W_L=1080mm, 1x21W_L=1380mm, 1x28W_L=1680mm, 1x35W_L=2020mm,
1x24W_L=1080mm, 1x39W_L=1380mm, 1x54W_L=1680mm, 1x80W_L=2020mm
230V, 50Hz
nestmívatelný elektronický předřadník, volitelně:
- stmívatelný elektronický předřadník DALI, DSI, 1-10V
- multiwat elektronický předřadník
Line Solo incl. plastic end cap, self-locking suspension and power supply with ceiling box
Line Solo včetně plastových koncových krytek, samosvorných chromovaných závěsů a stropního boxu s přívodem el. energie
code
colour
watt
lampholder
SLIS114
SLIS121
SLIS128
SLIS135
SLIS124
SLIS139
SLIS154
SLIS180
elox
elox
elox
elox
elox
elox
elox
elox
1x14
1x21
1x28
1x35
1x24
1x39
1x54
1x80
Line surface mounted incl. plastic end cap
Line přisazený včetně plastových koncových krytek
code
colour
watt
SLIC114
SLIC121
SLIC128
SLIC135
SLIC124
SLIC139
SLIC154
SLIC180
elox
elox
elox
elox
elox
elox
elox
elox
1x14
1x21
1x28
1x35
1x24
1x39
1x54
1x80
Line System incl. self-locking suspension
Line System včetně chromovaných samosvorných závěsů
code
colour
watt
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G6
lampholder
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G6
lampholder
SLI114
elox
1x14
G5
SLI121
elox
1x21
G5
SLI128
elox
1x28
G5
SLI135
elox
1x35
G5
SLI124
elox
1x24
G5
SLI139
elox
1x39
G5
SLI154
elox
1x54
G5
SLI180
elox
1x80
G6
SLIPKK
SLIPS
SPPKB3075
…./dimm1-10
…/DALI
…/multiwatt
end cap
direct connection
transparent cable with ceiling box
dimmable 1-10V
dimmable DALI
multiwatt electronic ballast
Download

Produktový list