CUBUS ROTARY
Luminaire range CUBUS ROTARY are aluminum 360° rotable fixtures with eloxed surface finish (natural aluminum look), with opal diffuser for better light dispersion,
eventually with specular aluminium optical louvre. The luminaire can be turned in any direction and create ditect or indirect illumination.
All the versions can be equipped by dimmable electronic ballast 1-10V or DALI, starting the length of 1196 by emergency unit. As the light source are used
fluorescent lamps T5. To achive the maximum of energy saving is required to use LED version equiped by LED modules of Tridonic, where the luminous
efficiacy is about 125Lm/W.
Svítidla řady Cubus Rotary jsou hliníková svítidla otočná o 360° s povrchovou úpravou exováním (vzhled přírodního hliníku), s opálovým difuzorem pro lepší
rozptyl světla, případně s leštěnou mřížkou. Svítidlo lze natočit libovolným směrem a vytvořit tak přímé nebo nepřímé osvětlení.
Svítidlo lze dovybavit stmívatelným předřadníkem 1-10V nebo DALi, od délky 1190mm nouzovým modulem. Světelným zdrojem jsou lineární zářivky T5,
ještě větší úspory el. lze dosáhnout použitím LED verze dodávané s nejmodernějšími moduly firmy Tridonic s účinností až 125Lm/W.
Luminaire range CUBUS includes wall, pendant and system luminaire for one or two fluorescent tubes T5 or LED solution. All the versions can be
used individually or connect by accessories in a line or to assembly required fixtures.
Řada svítidel CUBUS ROTARY zahrnuje verze nástěnné, závěsné nebo systémové svítidlo pro jednu nebo dvě zářivky T5 nebo v provedení LED.
Všechny verze svítidla lze použít samostaně nebo je pomocí příslušenství spojovat do linií nebo libovolných sestav.
The system fixtures are equiped by self-locking chrome suspension. By using direct connection can be fixtures be connected in a row, by using L,T,X connections
can be created required fixtures assembly. The system fitting is equiped by terminal block for power connection on the both ends .
Systémové svítidla jsou dodávána včetně chromovaných samosvorných závěsů. Použitím přímého spoje lze propojit několik svítidel za s sebou, pomocí spojek
ve tvaru L, T, X spojit a vytvořit libovolnou sestavu. Systémová svítidla jsou na obou koncích vybavena svorkovnicí pro přívod el. energie.
Single fixtures are equiped by self-loocking chrome suspensions, aluminium eloxed end caps and ceilling box incl. transparent power cable.
Samostatná svídidla jsou dodávána včetně chromovaných samosvorných závěsů, koncových krytek z eloxovaného hliníku a stropního boxu z eloxovaného
hliníku včetně transparentního přívodu el. energie.
Technical data :
Technická data:
Type:
Typ svítidla:
rotary 360° pendant, wall or system fixture
otočné svítidlo o 360° závěsné, nástěnné, do systému
Body:
Tělo svítidla:
eloxed Al profile, width=60mm, height=62mm
eloxovaný AL profil, šířka 60mm, výška 62mm
Optical system:
Optika svítidla:
difusser PMMA opal satine or optical louvre made by specular aluminium
Difuzor PMMA opal satine, volitelně optická mřížka z vysoce leštěného AL plechu
Light source:
Světelný zdroj:
Fluorescent lamps T5 or LED
Lineární zářivky T5, volitelně LED
Power supply:
Napájení:
230V, 50Hz
non-dimmable electronic ballast, eventually:
- dimmable electronic ballast DALI, DSI, 1-10V
- multiwatt electronic ballast
- emergency unit
Power:
Výkon:
Fluorescent lamp T5/ Lineární zářivky T5:
1x14W_L=718mm, 1x21W_L=1018mm, 1x28W_L=1318mm, 1x35W_L=1618mm,
1x24W_L=718mm, 1x39W_L=1018mm, 1x54W_L=1318mm, 1x80W_L=1618mm
2x14W_L=718mm, 2x21W_L=1018mm, 2x28W_L=1318mm, 2x35W_L=16183mm
2x24W_L=718mm, 2x39W_L=1018mm, 2x54W_L=1318mm
230V, 50Hz
nestmívatelný elektronický předřadník, volitelně:
- stmívatelný elektronický předřadník DALI, DSI, 1-10V
- multiwat elektronický předřadník
- nouzový zdroj napájení
LED/ LED:
11W/1300Lm_L=718mm, 16W/1950Lm_L=1018mm, 22W/2600Lm_L=1318mm, 28W/3250Lm_L=1618mm
20W/2500Lm_L=718mm, 30W/3750Lm_L=1018mm, 40W/5000Lm_L=1318mm, 50W/6250Lm_L=1618mm
All the LED versions are available in colour temperature 3000K or 4000K
LED verze jsou nabízeny v barvě světla 3000 nebo 4000K
Download

Produktový list