B'
A
12 000
1 800
2 000 (150)
1 475
1 800
1 250 (150)
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
5 775
400
1 150
2 750
16 v. x 180 mm
15 š. x 281 mm
2 000
900
150
950
3x překlad 7 -2250
pračka
3x překlad 7 -2250
PLOCHA m2
OZN.
ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01
CHODBA
PODLAHA
2.02
POKOJ
19,2
P4
2.03
POKOJ
22,8
P4
2.04
ŠATNA
11,3
P4
2.05
POKOJ
16,9
P4
2.06
KOUPELNA
14,2
P5
CELKEM
94,7
10,3
POZNÁMKA
P4
OBKLAD V=2000
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO TONDACH KERATHERM 25 BROUŠENÁ 10 MPa, ZDĚNO NA LEPIDLO
4 150
4 150
(2 400)
2.06
PŘÍČKY TONDACH PŘÍČKOVKA 50 B, ZDĚNO NA LEPIDLO
2.02
BETON PROSTÝ C 16/20
800
1 970
1 525
1 800
1 250 (900)
1 525
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
ROSTLÁ ZEMINA
VÝPIS PŘEKLADŮ
OZNAČENÍ
TONDACH keram. překlad 11,5
TONDACH keram. překlad 7
DÉLKA mm
1250
2250
POČET
5
15
4 925
4 925
2.04
125
3 050
125
4 625
400
POZNAMKA
1) OBVOD. ZDIVO TEPEL. IZOLOVANO 150mm POLYSTYRENU
NA KTERY BUDE PROVEDENA SILIKATOVA STRUKTUROVANA PROBARVENÁ OMITKA
VÝCHODNÍ STĚNA BUDE IZOLOVÁNA MINERÁLNÍ VATOU DLE ZPRÁVY POŽÁRNÍ OCHRANY
2) VYTAPĚNÍ PLYNOVÝM KONDENZAČNÍM TURBOKOTLEM
- ODKOUŘENÍ SYSTÉMOVÝM KOMÍNAM PŘES STŘECHU
3) SCHODIŠTĚ MONOLITICKE ŽELEZOBETONOVE, ZABRADLÍ S DŘEVĚNYM MADLEM
4) OTVORY PRO OSAZENI DVEŘÍ JSOU VŽDY O 50mm NA KAŽDOU SRANU ŠIRŠI A O 50mm VYŽŠI
NEŽ JE VELIKOST DVEŘNIHO KŘIDLA (pro dveře 800/1970 je otvor široky 900mm a vysoky 2020mm)
2 750
(2 400)
3 700
3 425
1 800
1 250 (900)
SYSTÉMOVÝ KOMÍN PLYN. TURBOKOTLE
3x překlad 7 -2250
800
1 970
125
2.05
2.03
S
3x překlad 7 -2250
400
3x překlad 7 -2250
1 625
1 800
1 250 (900)
±0 = RELATIVNÍ
5 775
12 000
HLAVNÍ ARCHITEKT
VYPRACOVAL
ZODP. PROJEKTANT
Ing. DAVID VALA
Ing. DAVID VALA
Ing. DAVID VALA
PARÉ:
SÍDLO: HVOZDEC 41, HVOZDEC 664 71, tel: 604207827, [email protected]
B
1 800
2 000 (150)
A'
250
900
800
1 970
MINERÁLNÍ VATA
DŘEVO
10 000
S.V.= 2 400
+2,880
125
800
1 970
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZI POLYSTYRENU MultiTherm 70 NEO tl. 150 mm
500
2.01
500
800
1 970
3 375
500
500
125
DO SPÁRY MEZI DOMY VLOŽIT 1x ORSIL N tl. 50mm
BETON VYZTUŽENÝ C 16/20 -VÝZTUŽ VIZ STATIKA
INVESTOR: Tuřanská stavební, s.r.o., Srbská 2741/53, Brno, 612 00
PROFESE:
STAVEBNÍ ČÁST
NOVOSTAVBA RD 07
k.ú. SLATINA, parc.č. 2257/5, 2258/5
PŮDORYS PODKROVÍ
FORMÁT
2 A4
DATUM
09/2013
STUPEŇ
OHLÁŠ. STAVBY
Č. ZAKÁZKY
13-07
MĚŘÍTKO
Č. VÝKRESU
1:50
F.1.1.2_05
Download

05 PŮDORYS PODKROVÍ _ Výkres