01.02.2014
ÜRÜN
KODU
YENİ ÜRÜN ADI
ESKİ ÜRÜN ADI
AMBALAJ
BİRİM FİYAT
SARFİYAT
KULLANIM AMACI
BETON KATKILARI
55596405 GLENIUM 27 30KG
GLENIUM 27
30 KG BİDON
€/KG
1,67
50374440 MGlenium 27 (MS) V1 220KG 1A1
GLENIUM 27
220 KG VARİL
€/KG
1,50
55596458 MGlenium 51 (MS) 30KG 3H1
GLENIUM 51
30 KG BİDON
€/KG
3,04
50374435 MGlenium 51 (MS) 220KG 1A1
GLENIUM 51
220 KG VARİL
€/KG
2,87
55596617 MGlenium RMC 303 (MS) 30KG 3H1
GLENIUM C 303
30 KG BİDON
€/KG
50374433 MGlenium RMC 303 (MS) 220KG 1H1
GLENIUM C 303
220 KG VARİL
€/KG
51731911 MGlenium ACE 450 (MS) 220KG 1H1
GLENIUM ACE 450
220 KG VARİL
€/KG
55603295 RHEOBUILD 716 250KG
RHEOBUILD 716
250 KG VARİL
TL/KG
55603454 RHEOBUILD 878 250KG
55597889 MRheobuild 1000 (MS) 30KG 3H1
RHEOBUILD 878
250 KG VARİL
TL/KG
RHEOBUILD 1000
30 KG BİDON
TL/KG
55603030 MRheobuild 1000 (MS) 250KG 1A1
RHEOBUILD 1000
250 KG VARİL
TL/KG
56456012 MELMENT L 10/33 30KG
MELMENT L 10/ 33
30 KG BİDON
TL/KG
56455853 MELMENT L 10/33 220KG
55597253 POZZOLITH 100 XR 30KG
MELMENT L 10/ 33
220 KG VARİL
TL/KG
POZZOLITH 100 XR
30 KG BİDON
TL/KG
55601334 POZZOLITH 100 XR 230KG
POZZOLITH 100 XR
230 KG VARİL
TL/KG
55601387 POZZOLITH 105
55597200 MICRO AIR 200
POZZOLITH 105
230 KG VARİL
TL/KG
MICRO AIR 200
30 KG BİDON
€/KG
50374603 MAir 200 (MS) 220KG 1H1
MICRO AIR 200
220 KG VARİL
€/KG
55597412 MPozzolith 42CF (MS) 30KG 3H1
POZZOLITH 42 CF
30 KG BİDON
TL/KG
55612623 MPozzolith 42CF (MS) 230KG 1A1
POZZOLITH 42 CF
230 KG VARİL
TL/KG
57121268 MSet FZP 1 (MS) 30KG 3H1
POZZUTEC 1
30 KG BİDON
TL/KG
57121374 MSet FZP 1 (MS) 230KG 1A1
POZZUTEC 1
230 KG VARİL
TL/KG
TL/KG
1,87
1,70
2,38
3,30
3,40
3,83
3,65
4,93
4,76
1,53
1,45
1,87
0,94
0,85
1,87
1,68
1,78
1,59
1,70
1,53
2,20
2,20
3,45
3,53
9,35
50374327 MLife WP 701 (MS) 30KG 3H1
RHEOMAC 701
30 KG BİDON
55602288 RHEOMAC 701
51500936 RHEOFIT 740
50808438 RHEOFIT 740
RHEOMAC 701
RHEOFIT 740
RHEOFIT 740
230 KG VARİL
56497034 MLife SRA 865 (MS) 210KG 1A1
RHEOMAC 865
210 KG VARİL
€/KG
55606475 RHEOMAC 865
RHEOMAC 865
45181545 MFIBER 15 MF 19 mm
MASTERFIBER 15 MF
1000 KG IBC
900 GR
PAKET
€/KG
€/PAKE
T
TL/KG
210 KG VARİL TL/KG
1000 KG IBC TL/KG
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
(kendiliğinden yerleşen beton
dizaynı yaparken çimento ve
agregalarla denenerek
bulunmalıdır)
Çimento ağırlığının % 0,7-0,9
(kendiliğinden yerleşen beton
dizaynı yaparken çimento ve
agregalarla denenerek
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
(kendiliğinden yerleşen beton
dizaynı yaparken çimento ve
agregalarla denenerek
Çimento ağırlığının % 0,5-1,5
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
Çimento ağırlığının % 1,0-2,0
Çimento ağırlığının % 0,4-0,6
Çimento ağırlığının % 0,4-0,6
Çimento ağırlığının % 0,09-0,20
Çimento ağırlığının % 2,5-5,0
Çimento ağırlığının % 2,5-5,0
Çimento ağırlığının % 0,5-0,8
Çimento ağırlığının % 0,2-0,6
Çimento ağırlığının % 10-15
1 m3 betona 1-2 paket
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam
kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa
gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni
nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai
yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve
prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı
beton katkı malzemesi
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam
kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa
gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni
nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai
yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast
Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona
Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve
Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun
erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su
Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun
erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su
azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken
yüksek dayanımını artıran,süperakışkanlaştırıcı beton katkı
malzemesi
Priz geciktirici özellikli, yaz aylarında betonun uzun mesafelere
taşınmasını kolaylaştıran, slump kaybını önleyen, klor içermeyen
süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Lignin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek
işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini arttırmak için kullanılan, su
Yağ alkolü ve amonyum tuzu esaslı, betonun içerisine kontrollü
hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava
kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma-Çözünme döngüsüne
karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesi
Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu
hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının
artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz
hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu
hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının
artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz
hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi
Kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğini artıran, beton
karışım suyunu azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı
malzemesi
Kalıptan sökülme kolaylaştıran ve son dayanımı arttıran, üretim
verimliliğinin geliştiren sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş
yeni akışkanlaştırıcıdır.
Akrilik kopolimer esaslı, fiberli beton ve çimentolu sistemler için
geliştirilmiş katkı malzemesi
Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için
geliştirilmiş polipropilen lif.
HARÇ KATKILARI
57128158 RHEOMIX 125 (BİNDER 5)
RHEOMIX 125 (BİNDER 5)
10 KG BİDON
TL/KG
50374508 MCast 125 (MS) V1 30KG 3H1
RHEOMIX 125 (BİNDER 5)
30 KG BİDON
TL/KG
55582254 RHEOMIX 301
RHEOMIX 301
6 KG BİDON
TL/KG
55589568 MCast 301 (MS) 20KG 3H1
RHEOMIX 301
20 KG BİDON
TL/KG
55596988 MELMIX 1
MELMIX 1
30 KG BİDON
TL/KG
55601175 MELMIX 1
MELMIX 1
230 KG VARİL
TL/KG
55597041 MELMIX 2
55601228 MELMIX 2
MELMIX 2
30 KG BİDON
TL/KG
MELMIX 2
230 KG VARİL
TL/KG
YAPOL
30 LT BİDON
TL/LT
50138099 MFinish 235J (MS) 210L 1A1
YAPOL
210 LT VARİL
TL/LT
56497087 RHEOFINISH 227P
RHEOFINISH 227P
30 KG BİDON
TL/KG
56497140 RHEOFINISH 227P
RHEOFINISH 227P
210 KG VARİL
TL/KG
57013307 RHEOFINISH 251P
RHEOFINISH 251P
30 KG BİDON
TL/KG
57013360 RHEOFINISH 251P
RHEOFINISH 251P
210 KG VARİL
TL/KG
57816999 MKure 215 (MS) 25KG 3H1
MASTERKURE 215
25 KG BİDON
TL/KG
BETON YAN ÜRÜNLERİ
50138097 MFinish 235J (MS) 30L 3H1
8,50
8,00
1,28
1,19
2,21
2,04
4,59
4,42
57816734 MKure 215 (MS) 200KG 1H1
MASTERKURE 215
200 KG VARİL
TL/KG
55596087 Mkure 101 30KG
MASTERKURE 101
30 KG BİDON
€/KG
50374601 MKure 101 (MS) 220KG 1H1
MASTERKURE 101
220 KG VARİL
€/KG
55588667 MKure 176 15KG
MASTERKURE 176
15 KG TENEKE
€/KG
55598843 MKure 176 180KG
MASTERKURE 176
180 KG VARİL
€/KG
55588561 Mkure 181 13KG
MASTERKURE 181
13 KG TENEKE
€/KG
50374444 MKure 181 (MS) 165KG 1A1
MASTERKURE 181
165 KG VARİL
€/KG
11,90
11,65
6,92
6,55
14,11
13,75
3,55
3,23
2,85
2,70
5,70
5,50
6,90
6,45
MRoc FLC 100 (MS) V1 (ISPM15) 15KG MEYCO FLOWCABLE
15 KG TORBA
5H4N
(MEYCO FIX FLOWCABLE)
€/KG
2,21
€/KG
13,05
13,27
45,81
€/KG
13,89
€/KG
13,89
54,68
24,76
Değişken
Akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve şaplarda aderans ile
geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesi
Çimento ağırlığının % 3-5
Sıva harçlarında su geçirimsizliği, çalışabilirliği ve DonmaÇözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş, yüksek
performansa sahip, mikro hava sürükleyici harç katkı malzemesi
Çimento ağırlığının % 0,1-0,6
Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı,
akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici, yaz ve kış aylarında Melmix 2 ile
kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi
Çimento ağırlığının % 0,25-2
Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı,
akışkanlaştırıcı/priz geciktirici, yaz ve kış aylarında Melmix 1ile
kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi
0,04 lt/m2
Mineral yağ esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap ve çelik
kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde
edilmesinde kullanılan, kürleme sıcaklıklarına dayanıklı kalıp ayırıcı
0,04 lt/m2
Bitkisel Emülsiyon esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıbın
kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde
kullanılan, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye
uyumlu kalıp ayırıcı
0,02 lt/m2
Bitkisel Emiüsiyon esaslı, estetik yüzey elde etmek için kullanılan,
yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp
ayırıcı
0,15-0,20 kg/m²
0,15-0,25 kg/m2
0,16-0,19 kg/m2
0,15-0,17 kg/m2
Parafin emülsiyon esaslı, yeni dökülmüş/kalıbı yeni dökülmüş
beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun
bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı
kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan,
oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek
rötreyi azaltan kür malzemesi
Hidrokarbon reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine
uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde
tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı
engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi
Stryen reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan,
oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak
optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek
rötreyi azaltan kür malzemesi
YERALTI YAPI KİMYASALLARI
56245761
50745527 MRoc MP 355 (MS) 1K 25KG 3H1
MEYCO MP 355 1K
25 KG BİDON
€/KG
53649981 MRoc MP 355 (MS) 1K DW 25KG 3H1
MRoc MP 355 (MS) 1K Accel V1 2,5KG
50734397
3H1
50745580 MRoc MP 355 (MS) PTA V1 25KG 3H1
MEYCO MP 355 1K DW
25 KG BİDON
€/KG
50182455 MRoc MP 355 (MS) PTB V1 30KG 3H1
50339485 Mroc MP 355 Accelator 10 5KG 3H1
ACCELERATOR FOR MEYCO
2,5 KG TENEKE
MP 355 1K
MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN
25 KG BİDON
A
MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN
30 KG BİDON
B
MEYCO MP 355/A3 Acc 10
5 KG TENEKE
€/KG
50285116 MRoc MP 355 (MS) Accel 15 5KG 3H1 MEYCO MP 355/A3 Acc 15
5 KG TENEKE
€/KG
SAYFA 2
100 kg çimento + 6 kg FLC + 34 kg
Modifiye polimer esaslı ankraj ve montaj harç katkısı
su = 68 lt harç
Değişken
Poliüretan esaslı, tek bileşenli enjeksiyon malzemesi.
Değişken
Poliüretan esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, enjeksiyon malzemesi
(İçme Suyu Test Sertifikalı)
Değişken
MRoc MP 355 1K'nın hızlandırıcısı
Değişken
Poliüretan esaslı, iki bileşenli, hızlı kürlenen enjeksiyon malzemesi
MRoc MP 355' Bileşen A'nın % 1'i MRoc MP 355''ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 15-20)
MRoc MP 355' Bileşen A'nın % 1'i MRoc MP 355' A3'ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 7-9)
55590469 MRoc SA 545 (MS) 20KG 5M2
MEYCO SA 545
20 KG TORBA
TL/KG
55588932 MRoc SA 580 (MS) 15KG 5M2
MEYCO SA 580 AL
15 KG TORBA
TL/KG
56452143 MRoc MS 610 (MS) 1200KG 5H3
MEYCO MS 610 (MICROSILICA) 1200 KG ÇUVAL
57505571 MEYCO FIB SP 540 6KG
MEYCO FIB SP 540 (MBT
HPP FIBER)
6 KG TORBA
€/KG
€/KG
1,28
1,35
1,06
12,38
Çimento ağırlığının % 4-10
Çimento ağırlığının % 4-8
Çimento ağırlığının % 5-10
3
1 m betona 7-9 kg
FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
• FİYATLARIMIZ,TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATLARIDIR.
• FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
• BİLDİRİLEN ÜRÜN SARFİYATLARI TEORİKTİR.
• İTHAL ÜRÜNLERDE TESLİM SÜRELERİ İÇİN TEYİD ALINMALIDIR.
• FİRMAMIZIN ÖNCEDEN HABER VERMEDEN FİYAT LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
• YENİ FİYAT LİSTESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN ÖNCEKİ FİYAT LİSTESİ GEÇERSİZDİR.
• 31.05.2014 TARİHİNDEN SONRA, BETON KATKILARI, HARÇ KATKILARI, BETON YAN ÜRÜNLERİ VE YER ALTI YAPI KİMYASALLARI
GRUBUNDA YER ALAN, ANCAK MASTER BUILDERS SOLUTIONS'A GÖRE YENİ İSİM ALMAMIŞ ÜRÜNLER İÇİN TEYİT ALINIZ.
SAYFA 3
Alkali içermeyen, yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme
betonlar için toz priz hızlandırıcısı
Yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme betonlar için toz priz
hızlandırıcısı
Yoğunlaştırılımış mikrosilika
Püskürtme beton ve zemin betonları için donatı amaçlı polipropilen
fiberler
01.02.2014
ÜRÜN
YENİ ÜRÜN ADI
KODU
ONARIM VE GÜÇLENDİRME
BİRİM FİYAT
ESKİ ÜRÜN ADI
AMBALAJ
50374448 MasterEmaco N 900
EMACO 90
25 KG TORBA
TL/KG
50370834 MasterEmaco S 488
EMACO S88C
25 KG TORBA
50374688 MasterFlow 928
EMACO S55
55590787 MasterEmaco N 600
SARFİYAT
KULLANIM AMACI
1,50
1,72 kg
toz/m2/mm
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, beton yüzeylerde
düzgün bitirme sağlayan, tamir ve yüzey düzeltme harcı.
TL/KG
1,20
1920 kg/m3
25 KG TORBA
TL/KG
1,20
1900 kg/m
3
EMACO R 600
20 KG TORBA
TL/KG
0,95
1550 kg/m
3
50374620 MasterEmaco N 601
EMACO R 601
20 KG TORBA
TL/KG
1,10
1,20 kg
2
toz/m /mm
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik
yapısal tamir harcı.
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan,
akıcı, grout harcı.
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip
brüt beton tamir harcı.
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip
yüzey düzeltme ve dolgu harcı.
56167851 MasterFlow 402 PTA
MASTERFLOW 402 BİLEŞEN A
2 KG TENEKE
€/KG
50336743 MasterFlow 402 PTB
MASTERFLOW 402 BİLEŞEN B
1,125 KG TENEKE
€/KG
19,47
24,35
56458874 MasterFlow 402 PTC
MASTERFLOW 402 BİLEŞEN C
12,5 KG TORBA
€/KG
0,68
€/KG
2,00 kg/lt
Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren,
kendiliğinden yerleşen grout harcı.
2,00 kg/lt
Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, çok
hızlı priz alan, akıcı, tamir ve grout harcı.
1,7
kg/m2/mm
Epoksi esaslı, iki bileşenli, tamir, ankraj ve montaj harcı.
1,6
kg/m2/mm
Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamda, fırçayla ya da
dökülerek uygulanan, eski betonun yeni betona aderansında ya da
farklı tip malzemelerin birbirine bağlanmasında kullanılan yapıştırıcı.
Değişken
Metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stren
içermeyen,özel bir tabancasıyla kolaylıkla uygulanan, macun
kıvamında, ankraj ve montaj malzemesidir.
Epoksi esaslı, iki bileşenli, özellikle beton ve çeliği korumak için
geliştirilmiş kaplama malzemesidir.
MASTERFLOW 402 SET
15,625 KG SET
56167851 MasterFlow 402 RS PTA
MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN A
2 KG TENEKE
€/KG
50336741 MasterFlow 402 RS PTB
MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN B
1,125 KG TENEKE
€/KG
56458874 MasterFlow 402 RS PTC
MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN C
12,5 KG TORBA
€/KG
MASTERFLOW 402 F SET
15,625 KG SET
€/KG
50374317 MasterBrace ADH 1406 PTA
CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN A
3,75 KG TENEKE
TL/KG
50374399 MasterBrace ADH 1406 PTB
CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN B
1,25 KG TENEKE
TL/KG
CONCRESIVE 1406 SET
5 KG SET
TL/KG
50374510 MasterBrace ADH 1420 PTA
CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN A
3,33 KG TENEKE
€/KG
50374585 MasterBrace ADH 1420 PTB
CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN B
1,67 KG TENEKE
€/KG
CONCRESIVE 1420 SET
5 KG SET
€/KG
4,79
19,47
34,08
0,68
5,49
17,00
25,00
19,00
10,35
16,10
12,27
50129375 MasterFlow 920 AN
MASTERFLOW 920 SF
380 ML KARTUŞ
(1 KOLİ=12 ADET)
€/KART
UŞ
13,76
50315911 MasterProtect 180 RAL 7032 PTA
MASTERSEAL 180 RAL 7032
5 KG SET
€/KG
12,05
55580929 MasterProtect 180 RAL 9010 PTA
MASTERSEAL 180 RAL 9010
5 KG SET
€/KG
12,05
0,2-0,4
kg/m2 (her
0,2-0,4
2
kg/m (her
55594921 EMACO S88
EMACO S88
25 KG TORBA
TL/KG
1,35
1940 kg/m
3
56453945 EMACO S23 NB
EMACO S23 NB
25 KG TORBA
TL/KG
1,35
2420 kg/m
3
50336752 CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A
CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A
4,4 KG TENEKE
€/KG
18,58
MasterFlow 402 SET
MasterFlow 402 RS SET
MasterBrace ADH 1406 SET
MasterBrace ADH 1420 SET
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan,
akıcı, yapısal tamir harcı.
Çimento esaslı, 2-10 cm arası uygulamalarda kullanılan,tek bileşenli,
yüksek dayanımlı, kendiliğinden yerleşen,grout harcı.
Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 1 mm’ye kadar çatlaklara
1,06 kg/lt
Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 1 mm’ye kadar çatlaklara
basınçla enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesi.
31,26
0,6 lt/m2
0,15 - 0,30
kg/m2
Silan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, yeni nesil korozyon önleyici
malzeme.
Monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük
viskoziteli, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzeme.
TL/KG
1,62
~2,0 kg/m2
(2 katta)
Çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı
beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalıtım
malzemesidir.
25 KG TORBA
TL/KG
1,32
2 KG TENEKE
TL/KG
14,80
27 KG SET
TL/KG
2,32
CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B
0,68 KG TENEKE
€/KG
CONCRESIVE 1302 SET
5,08 KG SET
€/KG
56451613 PROTECTOSIL CIT
PROTECTOSIL CIT
205 LT VARİL
€/LT
23,87
19,29
37,09
56452991 PROTECTOSIL BHN
PROTECTOSIL BHN
200 LT VARİL
€/LT
MASTERSEAL 501
20 KG TORBA
50336751 CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B
CONCRESIVE 1302 SET
SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
50371645 MasterSeal 501
50371721 MasterSeal 582 BİLEŞEN A
53870726 MasterSeal 582 BİLEŞEN B
MasterSeal 582 SET
MASTERSEAL 581 BİLEŞEN A
(THOROSEAL TR)
MASTERSEAL 581 BİLEŞEN B
(THORO ACRYL 60)
MASTERSEAL 581 SET
(THOROSEAL STANDART SET)
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı,
3,7 kg/m2 (3 beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan, negatif
katta)
ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.
50371697 MasterSeal 525 BİLEŞEN A
MASTERSEAL 525 BİLEŞEN A
25 KG TORBA
TL/KG
1,20
50371709 MasterSeal 525 BİLEŞEN B
MASTERSEAL 525 BİLEŞEN B
8 KG TENEKE
TL/KG
14,00
MASTERSEAL 525 SET
33 KG SET
TL/KG
4,30
25 KG TORBA
TL/KG
1,32
10 KG TENEKE
TL/KG
18,40
35 KG SET
TL/KG
6,20
25 KG TORBA
TL/KG
2,00
10 KG TENEKE
TL/KG
18,40
35 KG SET
TL/KG
6,69
TL/KG
TL/KG
11,80
10,40
~2,0-4,0
2
kg/m
MasterSeal 525 SET
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve
4,0 kg/m2 (3 atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento
esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan, esnek su yalıtım
katta)
malzemesidir.
55578756 MasterSeal 390
MASTERSEAL 588 BİLEŞEN A
(THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN A)
MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B
(THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B)
MASTERSEAL 588 SET
(THOROSEAL FX 100 TR SET)
MASTERSEAL 588 BEYAZ BİLEŞEN A
(THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ
MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B
(THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B)
MASTERSEAL 588 BEYAZ SET
(THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ SET)
MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN)
55611828 MasterSeal 390
MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN)
50371650 MasterSeal 591
MASTERSEAL 590 (WATERPLUG TR)
5 KG TENEKE
TL/KG
5,40
Değişken
50271423 MasterSeal 596
MASTERSEAL 596
5 KG TENEKE
TL/KG
7,80
Değişken
50262728 MasterSeal 901
MASTERFLEX 801
22,066 KG SET
€/KG
24,50
Değişken
45120633 MasterSeal 900 Accessories
MASTERFLEX 900 Accessories (100 M
için)
KUTU
€/ADET
520,00
Değişken
MASTERFLEX 900 tekrar enjekte edilebilen hortumun montajında
kullanılan yardımcı malzemelerdir
50371701 MasterSeal 589 BİLEŞEN A
50371703 MasterSeal 589 (TR) BİLEŞEN B
MasterSeal 589 SET
55311265 MasterSeal 589 BİLEŞEN A
50371703 MasterSeal 589 BİLEŞEN B
MasterSeal 589 BEYAZ SET
5 KG PLASTİK
KOVA
20 KG PLASTİK
KOVA
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı
2
2,8 kg/m (2 beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden
katta)
uygulanabilen tam esnek su yalıtım malzemesidir.
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı
2
2,8 kg/m (2
beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden
katta)
uygulanabilen, UV dayanımlı, tam esnek su yalıtım malzemesidir.
Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast, dere ve dış
cephelerde uygulanan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının
yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile
karıştırıldığında ani priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma hazır
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının
yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile
karıştırıldığında çok hızlı priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma
hazır tıkaç Harcıdır.
Pakerler ile çatlakların enjeksiyonu veya MASTERFLEX 900 tekrar
enjekte edilebilen hortumlar ile soğuk derzlerin pasif su yalıtımı için
kullanılan vinilester metakrilat enjeksiyon reçine malzemesidir.
45119062 MFLEX 900 TYPE 1- PTA
MFLEX 900 TYPE 1- PTA
100 M KUTU
€/M
15,80
Değişken
Soğuk derzler ve inşaat derzleri için geliştirilmiş, tekrar enjekte
edilebilen su tutucu hortum sisteminde kullanılan, neopren şeritler ile
kaplanmış yatay delikleri olan sert gövdede ve bu deliklerin etrafını
saran açık naylon ağdan oluşan mavi, bükülebilir PVC hortumdur.
55578544 EMACO R 356 (POLIFIKS)
EMACO R 356 (POLIFIKS)
5 KG TORBA
TL/KG
2,18
Değişken
Özel çimento ve mineral dolgular içeren, polimer takviyeli, montaj ve
tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek,su ile karıştırıldığında hızlı
priz alan tamir ve montaj harcıdır.
SAYFA 2
45169669 MASTERFLEX 610 20 X 10
MASTERFLEX 610 20 X 10
30 M KUTU
50229566 MASTERFLEX 610 ADHESIVE 0,29L
MASTERFLEX 610 ADHESIVE 0,29L
290 ml KARTUŞ
(1 KOLİ=25 ADET)
€/M
8,70
Değişken
€/ADET
10,50
Değişken
Su ile karşılaştığında üç boyutlu polimer zincir yapısı ile şişen yeni nesil
su tutucu derz bandıdır.
MASTERFLEX 610, su ile şişen bantların montajı için kullanılan, hibrit
polimer esaslı özel yapıştırıcıdır.
45055734 MASTERFLEX 3000 100MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 100MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
6,20
1 M/MTUL
45012605 MASTERFLEX 3000 150MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 150MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
8,82
1 M/MTUL
45055736 MASTERFLEX 3000 150MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 150MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
12,64
1 M/MTUL
45012606 MASTERFLEX 3000 200MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 200MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
9,97
1 M/MTUL
45049107 MASTERFLEX 3000 200MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 200MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
16,10
1 M/MTUL
45029801 MASTERFLEX 3000 300MMX1MMX20M MASTERFLEX 3000 300MMX1MMX20M
20 M RULO
€/M
14,93
1 M/MTUL
45029802 MASTERFLEX 3000 300MMX2MMX20M MASTERFLEX 3000 300MMX2MMX20M
20 M RULO
€/M
23,03
1 M/MTUL
50184877 MASTERSEAL 420
MASTERSEAL 420
30 L PLASTİK KOVA
€/LT
2,31
Değişken
Bitüm/kauçuk lateks emülsiyon esaslı, tek bileşenli mükemmel yapışma
sağlayan, kuruduğunda eksiz, esnek, nem ve buhar geçirmeyen
membran oluşturan su yalıtım malzemesidir.
50121786 MASTERSEAL 494
MASTERSEAL 494
28 KG KOMBI SET
PLASTİK KOVA
€/KG
2,45
~ 3,0-3,5
kg/m2 (2
katta)
~ 3,0-3,5
Çimento ve polimer modifiye bitüm emülsiyon esaslı, iki bileşenli, fırça
kıvamında, durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
50121172 MASTERSEAL 445
MASTERSEAL 445
28 KG KOMBI SET PLS
KOVA
€/KG
2,80
kg/m (2
katta)
~ 3,0-3,5
50132487 MASTERSEAL 465
MASTERSEAL 465
30 KG PLASTİK KOVA€/KG
3,00
kg/m (2
katta)
Poliüretan esaslı, tek bileşenli, çatlak örtme özelliğine sahip
teras,balkonlar için elastik, su yalıtım malzemesidir.
TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, genleşme ve inşaat derzlerinin
kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.
2
Çimento ve bitüm - kauçuk esaslı, iki bileşenli, fırça,mala kıvamında,
durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
2
Bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, fırça, mala kıvamında, temeller ve
bodrum dış duvarları için durabilitesi yüksek su yalıtım malzemesidir.
56300564 MASTERSEAL 640 MEMBRANE GREY MASTERSEAL 640 MEMBRANE GREY 25 KG TENEKE
€/KG
6,35
56307931 MASTERSEAL 640 MEMBRANE WHITE MASTERSEAL 640 MEMBRANE WHITE
25 KG TENEKE
€/KG
6,35
1,5-2,5
kg/m2 (2
katta)
50303704 MASTERSEAL 640 PRIMER
MASTERSEAL 640 PRIMER
5 KG TENEKE
€/KG
10,70
0,20-0,25
2
kg/m
Beton ve çimento esaslı yüzeyler için MASTERSEAL 640 MEMBRANE
uygulamasından önce kullanılan, poliüretan esaslı,
tek bileşenli astar malzemesidir.
56300723 MASTERSEAL 640 TOPCOAT GREY
MASTERSEAL 640 TOPCOAT GREY
20 KG TENEKE
€/KG
56308037 MASTERSEAL 640 TOPCOAT WHITE
MASTERSEAL 640 TOPCOAT WHITE
20 KG TENEKE
€/KG
21,90
20,90
0,10-0,15
2
kg/m
MASTERSEAL 640 MEMBRANE'ı UV ışınlarına karşı korumak için
kullanılan, poliüretan esaslı, tek bileşenli son kat boya.
45182543 MASTERFLEX PB 120
MASTERFLEX PB 120
15 M RULO
€/M
3,10
1 M/MTUL
TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, örgüsüz polipropilen keçe
taşıyıcılı, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım
bandıdır.
45046335 MASTERFLEX PB 120
MASTERFLEX PB 120
50 M RULO
€/M
2,90
45186413 MASTERFLEX WT 120
MASTERFLEX WT 120
50 M RULO
€/M
2,10
1 M/MTUL
TPE (Termoplastik Elastomer) esaslı, altı ve üstü örgüsüz polipropilen
keçe taşıyıcılı, yapısal derzlerin su yalıtımında kullanılan elastik derz
yalıtım bandıdır.
MASTERSEAL 565
(YAPFLEKS 305)
20 KG TORBA
TL/KG
1,55
~4,0 kg/m2
(3 katta)
Çimento esaslı, polimer takviyeli, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına
karşı beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan
uygulanan, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.
20 KG TORBA
TL/KG
1,25
10 KG TENEKE
TL/KG
14,80
SERAMİK ALTI SU YALITIMI ÜRÜNLERİ
55589409 MasterTile WP 665
50374612 MasterTile WP 666 PTA
50374644 MasterTile WP 666 PTB
MASTERSEAL 566 BİLEŞEN A
(YAPFLEKS 306 BİLEŞEN A)
MASTERSEAL 566 BİLEŞEN B
(LASTOFLEKS)
SAYFA 3
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı,
2
3,2 kg/m (3 beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan
katta)
uygulanan, tam esnek su yalıtım malzemesidir.
katta)
MasterTile WP 666 SET
50374614 MasterTile WP 667 PTA
50374616 MasterTile WP 667 PTB
MasterTile WP 667 SET
MASTERSEAL 566 SET
(YAPFLEKS 306 SET)
MASTERSEAL 567 BİLEŞEN A
(YAPFLEKS 307 BİLEŞEN B)
MASTERSEAL 567 BİLEŞEN B
(YAPFLEKS 307 BİLEŞEN B)
MASTERSEAL 567 SET
(YAPFLEKS 307 SET)
30 KG SET
TL/KG
5,77
20 KG TORBA
TL/KG
0,99
5 KG TENEKE
TL/KG
7,90
25 KG SET
TL/KG
2,37
3,6 kg/m2
(3 katta)
uygulanan, tam esnek su yalıtım malzemesidir.
Çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton ve
çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan uygulanan, iki bileşenli
su yalıtım malzemesidir.
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE ASTARLAR
55594497 MasterTile 14 GRİ
MASTERTILE 90 BEYAZ (Seryap Harcı
5 KG TORBA
130 Beyaz)
25 KG TORBA
MASTERTILE 92 GRI (Seryap Harcı 132 Gri)
55594444 MasterTile 14 BEYAZ
25 KG
TORBA
MASTERTILE 92 BEYAZ (Seryap Harcı 132
Beyaz
)
TL/KG
50374675 MasterTile FLX 24 GRİ
MASTERTILE 93 FLEX (Fleksmörtel Gri) 25 KG TORBA
TL/KG
0,59
0,76
1,23
50374589 MasterTile FLX 24 BEYAZ
25 KG
TORBA
MASTERTILE 93 FLEX BEYAZ (Fleksmörtel
Beyaz)
TL/KG
1,40
50336513 MasterTile FLX 22 GRİ
MASTERTILE 22 GRİ
25 KG TORBA
TL/KG
50336002 MasterTile FLX 22 BEYAZ
MASTERTILE 22 BEYAZ
25 KG TORBA
TL/KG
1,00
1,15
3,80 - 6,34
kg/m2
3,80 - 6,34
kg/m2
3,80 - 6,34
2
kg/m
3,80 - 6,34
kg/m2
5,31 - 6,64
2
kg/m
5,31 - 6,64
kg/m2
3,68 - 6,13
kg/m2
3,68 - 6,13
kg/m2
3,99 - 6,65
kg/m2
3,99 - 6,65
kg/m2
55592165 MasterTile FLX 20 RP
MASTERTILE 94 RAPID (Polyflott Rapid) 20 KG TORBA
TL/KG
2,00
6,33 - 7,92
kg/m2
50374607 MasterTile FLX 29 GRİ
MASTERTILE 99 NT (Ultrafleks)
15 KG TORBA
TL/KG
3,60
55588826 MasterTile FLX 29 BEYAZ
15 KG TORBA
MASTERTILE 99 NT BEYAZ (Ultrafleks Beyaz)
TL/KG
3,75
50280075 MasterTile FLX 29 BEYAZ
MASTERTILE 99 NT BEYAZ (Ultrafleks
Beyaz)
5 KG TORBA
TL/KG
4,70
55578650 MasterTile PAS 101
MASTERTILE 101 (Bikolit)
5 KG KOVA
TL/KG
6,90
55588614 MasterTile PAS 101
MASTERTILE 101 (Bikolit)
15 KG TENEKE
TL/KG
5,00
50374300 MasterTile P 300
ASTAR A
10 KG BİDON
TL/KG
50374450 MasterTile P 300
ASTAR A
30 KG BİDON
TL/KG
6,40
6,00
55581035 MasterTile P 303
ASTAR 303
5 KG TENEKE
TL/KG
16,50
53957699 GISOPAKT
GISOPAKT
12 KG KOVA
TL/KG
4,60
Polimer modifiyeli reçine esaslı , brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar
0,150 için, çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını,
0,250 kg/m2 çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırıcı astardır.
20 KG TORBA
TL/KG
1,50
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
50374605 MasterTile 15 GRİ
25 KG TORBA
MASTERTILE 90 GRİ (Seryap Harcı 130 Gri)
TL/KG
0,62
50280073 MasterTile 15 GRİ
MASTERTILE 90 GRİ (Seryap Harcı 130
5 KG TORBA
Gri)
TL/KG
1,15
55594338 MasterTile 15 BEYAZ
25 Beyaz)
KG TORBA
MASTERTILE 90 BEYAZ (Seryap Harcı 130
TL/KG
0,78
TL/KG
1,30
TL/KG
50280077 MasterTile 15 BEYAZ
1,63 - 4,06
2
kg/m
1,63 - 4,06
kg/m2
1,63 - 4,06
kg/m2
3,40 - 5,10
kg/m2
3,40 - 5,10
kg/m2
Çimento esaslı, fayans, seramik ve mermer yapıştırılmasında
kullanılan, yüksek stabiliteye sahip yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı , seramik ve mermer yapıştırılmasında kullanılan,
yüksek stabiliteye sahip yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı , polimer takviyeli, seramik, granit, mermer, doğal taş,
cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek
stabilite ve performansa sahip esnek yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı , polimer takviyeli, seramik, granit, mermer, doğal taş,
yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa
sahip yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı, seramik, granit,mermer ve doğal taşların
yapıştırılmasında kullanılan, kolay yayılan, hızlı priz alan yüksek
stabiliteye ve performansa sahip esnek yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı, seramik, granit, cotto, pres tuğla, porselen, cam
mozaik, mermer, doğal ve kompoze taşların her türlü zemine
yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye ve performansa sahip
hızlı yapıştırıcıdır.
Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düşey ve
emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcıdır.
Dispersiyon esaslı, fayans ve seramiklerin iç mekanlardaki düşey ve
emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcıdır.
0,080 Kopolimer akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar
0,175 kg/m2 malzemesidir.
0,120 2
0,180kg/m
Modifiye akrilik dispersiyon esaslı ve epoksi içerikli, tek bileşenli, parlak
ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.
SERAMİK DERZ DOLGULARI
55590999 MasterTile JF 560 NT GRİ
50280059 MasterTile JF 560 NT GRİ
MASTERTILE 560 NT GRİ
(DURAFUG NT GRI)
MASTERTILE 560 NT GRİ
(DURAFUG NT GRI)
SAYFA 4
Çimento esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit seramik ve doğal taş
gibi kaplamaların derzleri için kullanılan, mekanik dayanımları yüksek,
55591052 MasterTile JF 560 NT BEYAZ
50280076 MasterTile JF 560 NT BEYAZ
55592271 MasterTile JF 565 HF BEYAZ
50280060 MasterTile JF 565 HF BEYAZ
56497670 MasterTile JF 565 HF GRİ
50280072 MasterTile JF 565 HF GRİ
50374650 MasterTile FLX 555 BEYAZ
55587183 MasterTile FLX 555 BEYAZ
50280074 MasterTile FLX 555 BEYAZ
50374662 MasterTile FLX 555 GRİ
55587077 MasterTile FLX 555 GRİ
50280058 MasterTile FLX 555 GRİ
50374587 MasterTile FLX 555 BAHAMABEJ
50280057 MasterTile FLX 555 BAHAMABEJ
50374669 MasterTile FLX 555 MANHATTEN
50374646 MasterTile FLX 555 ANEMONE
50280054 MasterTile FLX 555 ANEMONE
50374664 MasterTile FLX 555 JASMİN
50280055 MasterTile FLX 555 JASMİN
55586653 MasterTile FLX 555 COTTO
50374667 MasterTile FLX 555 KARAMEL
50280056 MasterTile FLX 555 KARAMEL
50374648 MasterTile FLX 555 BALIBRAUN
50374671 MasterTile FLX 555 MİTTELBRAUN
50374673 MasterTile FLX 555 SİYAH
50280053 MasterTile FLX 555 SİYAH
54763617 MasterTile 700 BEYAZ
54763723 MasterTile 700 GRİ
MASTERTILE 560 NT BEYAZ
(DURAFUG NT BEYAZ)
MASTERTILE 560 NT BEYAZ
(DURAFUG NT BEYAZ)
MASTERTILE 565 HF BEYAZ
(DURAFUG HF BEYAZ )
MASTERTILE 565 HF BEYAZ
(DURAFUG HF BEYAZ )
MASTERTILE 565 HF GRI
(DURAFUG HF GRİ)
MASTERTILE 565 HF GRI
(DURAFUG HF GRİ)
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ
(FLEKSFUGA BEYAZ)
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ
(FLEKSFUGA BEYAZ)
MASTERTILE 555 FLEX BEYAZ
(FLEKSFUGA BEYAZ)
MASTERTILE 555 FLEX GRI
(FLEKSFUGA GRİ)
MASTERTILE 555 FLEX GRI
(FLEKSFUGA GRİ)
MASTERTILE 555 FLEX GRI
(FLEKSFUGA GRİ)
MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ
(FLEKSFUGA BAHAMA BEJ)
MASTERTILE 555 FLEX BAHAMABEJ
(FLEKSFUGA BAHAMA BEJ)
MASTERTILE 555 FLEX MANHATTEN
(FLEKSFUGA MANHATTEN)
MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE
(FLEKSFUGA ANEMONE)
MASTERTILE 555 FLEX ANEMONE
(FLEKSFUGA ANEMONE)
MASTERTILE 555 FLEX JASMIN
(FLEKSFUGA JASMIN)
MASTERTILE 555 FLEX JASMIN
(FLEKSFUGA JASMIN)
MASTERTILE 555 FLEX COTTO
(FLEKSFUGA COTTO)
MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL
(FLEKSFUGA KARAMEL)
MASTERTILE 555 FLEX KARAMEL
(FLEKSFUGA KARAMEL)
MASTERTILE 555 FLEX BALIBRAUN
(FLEKSFUGA BALIBRAUN)
MASTERTILE 555 FLEX MITTELBRAUN
(FLEKSFUGA MITTELBRAUN)
MASTERTILE 555 FLEX SIYAH
(FLEKSFUGA SİYAH)
MASTERTILE 555 FLEX SIYAH
(FLEKSFUGA SİYAH)
MASTERTILE 700 BEYAZ
(EPOFUGA BEYAZ)
MASTERTILE 700 GRI
(EPOFUGA GRİ)
20 KG TORBA
TL/KG
1,50
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
20 KG TORBA
TL/KG
2,05
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,30
Değişken
20 KG TORBA
TL/KG
2,05
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,30
Değişken
20 KG TORBA
TL/KG
1,50
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
20 KG TORBA
TL/KG
1,50
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
10 KG TORBA
TL/KG
1,80
Değişken
5 KG TORBA
TL/KG
2,10
Değişken
5,2 KG TENEKE
TL/KG
15,80
Değişken
5,2 KG TENEKE
TL/KG
15,80
Değişken
SAYFA 5
çeşitli kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanan, akışkan
derz dolgu malzemesidir.
Çimento esaslı, mekanik yüklere, havuz kimyasallarına ve bakterilere
karşı dayanıklı, havuz, hamam, sauna, kaplıca gibi mekanlarda, havuz
seramiği, granit seramik, mermer, cam mozaik, porselen seramik gibi
kaplamaların derzleri için kullanılan, kolay uygulanan derz dolgu
malzemesidir.
Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer ve granit fugaları için
dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından
oluşan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.
Çimento esaslı, seramik, fayans, mermer ve granit fugaları için
dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından
oluşan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.
Epoksi reaksiyon reçine esaslı, seramik, mermer, granit, antiasit
seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve
fugalanması için kullanılan, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay
uygulanan, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapıştırıcı malzemesidir.
DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICILARI
TL/KG
2,50
2,80
3,60 - 5,70
2
kg/m
3,60 - 5,70
kg/m2
5 KG TORBA
TL/KG
2,50
Değişken
KARRAFUG JURABEIGE
5 KG TORBA
TL/KG
2,50
Değişken
50273183 KARRAFUG SANDGREY
KARRAFUG SANDGREY
5 KG TORBA
TL/KG
2,50
Değişken
50273181 KARRAFUG PEARL GREY
KARRAFUG PEARL GREY
5 KG TORBA
TL/KG
2,50
Değişken
50273150 KARRAFUG CARRAWHITE
KARRAFUG CARRAWHITE
5 KG TORBA
TL/KG
2,50
Değişken
50374679 MasterTile NTS 26 GRİ
KARRAMENT GRİ
25 KG TORBA
TL/KG
52911797 MasterTile NTS 26 BEYAZ
KARRAMENT BEYAZ
25 KG TORBA
50273182 MasterTile NTS 570 ANTHRACITE
KARRAFUG ANTHRACITE
50273149 MasterTile NTS 570 JURABEIBE
Çimento esaslı, polimer takviyeli, esnek ve yüksek performanslı kalın
yataklı doğaltaş yapıştırıcısıdır.
DOĞAL TAŞ DERZ DOLGULARI
Çimento esaslı, doğal taşlar için esnek derz dolgusudur.
MASTİKLER
50337818
MASTERFLEX 700 FR GG PTA 3,60L
(TABANCA KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR GG PTA 3,60L
(TABANCA KIVAMI)
3,60 LT TENEKE
€/LT
19,50
50336887
MASTERFLEX 700 FR GG PTB 0,39L
(TABANCA KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR GG PTB 0,39L
(TABANCA KIVAMI)
0,39 LT TENEKE
€/LT
43,00
MASTERFLEX 700 FR GG PTB 3,99L
(TABANCA KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR GG PTB 3,99L
(TABANCA KIVAMI)
3,99 LT SET
€/LT
21,80
MASTERFLEX 700 FR PG PTA 3,68L
(DÖKME KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR PG PTB 0,32L
50336888
(DÖKME KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR PG PTB 4,00L
(DÖKME KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR PG PTA 3,68L
(DÖKME KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR PG PTB 0,32L
(DÖKME KIVAMI)
MASTERFLEX 700 FR PG PTB 4,00L
(DÖKME KIVAMI)
3,68 LT TENEKE
€/LT
19,50
0,32 LT TENEKE
€/LT
43,00
4,00 LT SET
€/LT
21,38
€/ADET
4,30
Değişken
€/ADET
4,30
Değişken
€/ADET
6,00
Değişken
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
6,00
Değişken
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
6,00
Değişken
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
6,00
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
50337143
52606941 MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,31L
MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,31L
50479626 MASTERFLEX 474 WHITE 0,31L
MASTERFLEX 474 WHITE 0,31L
52608107 MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,6L
MASTERFLEX 474 LIMESTONE 0,6L
50479732 MASTERFLEX 474 WHITE 0,6L
MASTERFLEX 474 WHITE 0,6L
52605987
MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY MASTERFLEX 474 ALUMINIUM GRAY
0,6L
0,6L
52606888 MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,6L
MASTERFLEX 474 OFF WHITE 0,6L
50137571 MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,3L
MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,3L
50137567 MASTERFLEX 540 WHITE 0,3L
MASTERFLEX 540 WHITE 0,3L
50137574
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY
0,3L
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY
0,3L
50137568 MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,3L
MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,3L
50137572 MASTERFLEX 540 TAN 0,3L
MASTERFLEX 540 TAN 0,3L
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=25 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=25 ADET)
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
SAYFA 6
Değişken
Polisülfit esaslı, hava şartlarına, ozona, UV ışınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı olağanüstü
dirence sahip, jet yakıtına ve yağlara dayanıklı, elastomerik derz dolgu
mastiğidir.
Poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan
kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip,
yüksek modüllü , elastomerik derz dolgu mastiğidir.
Değişken
€/ADET
4,05
Değişken
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY
0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 TAN 0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN
0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
5,85
Değişken
MASTERFLEX 540 BLACK 0,3L
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN
50137569
0,3L
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN
0,3L
50127574 MASTERFLEX 540 WHITE 0,6L
MASTERFLEX 540 WHITE 0,6L
50127576 MASTERFLEX 540 LIMESTONE 0,6L
50127575 MASTERFLEX 540 OFFWHITE 0,6L
50127577
MASTERFLEX 540 ALUMINUM GREY
0,6L
50127578 MASTERFLEX 540 TAN 0,6L
50127579
MASTERFLEX 540 REDWOOD TAN
0,6L
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
310 ML ALUM.
KARTUŞ
(1 KOLİ=30 ADET)
4,05
50137570 MASTERFLEX 540 BLACK 0,3L
€/ADET
Poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan
kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip, düşük
modüllü, elastomerik derz dolgu mastiğidir.
Bitüm ile modifiye edilmiş poliüretan esaslı, tek bileşenli, hava
şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin
yol açtığı bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, yatay derzlerde
kullanılan, kendiliğinden yayılan derz dolgu mastiğidir.
55519449 SONOMERIC 1
SONOMERIC 1
20,412 KG TENEKE
$/KG
13,61
Değişken
50327671 MASTERFLEX 700 PRIMER ASP
MASTERFLEX 700 PRIMER ASP
1 LT TENEKE
€/LT
44,00
Değişken
50774094 MASTERFLEX 700 PRIMER N
MASTERFLEX 700 PRIMER N
1 LT TENEKE
€/LT
35,48
Değişken
50127570 MASTERFLEX 930 WHITE 0,6L
MASTERFLEX 930 WHITE 0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
7,35
Değişken
50127581 MASTERFLEX 930 GREY 0,6L
MASTERFLEX 930 GREY 0,6L
600 ML SOSİS
(1 KOLİ=20 ADET)
€/ADET
7,35
Değişken
55595451 MultiTherm® 100 (POLYAP Y)
MultiTherm® 100 (POLYAP Y)
25 KG TORBA
TL/KG
0,76
55590681 MultiTherm® 400 (POLYAP S)
MultiTherm® 400 (POLYAP S)
20 KG TORBA
TL/KG
0,90
50103522 MultiTherm® 702 - Tane Dokulu
MultiTherm® 702 - Tane Dokulu
20 KG TORBA
TL/KG
1,12
50132177 MultiTherm® 110 0,8L
MultiTherm® 110 0,8L
12 ADET KOLİ
€/ADET
7,98
50132178 MultiTherm® 120 0,75L
MultiTherm® 120 0,75L
12 ADET KOLİ
€/ADET
4,66
Değişken
50132182 MultiTherm® 130 0,5L
MultiTherm® 130 0,5L
12 ADET KOLİ
€/ADET
5,64
Değişken
45112596 MultiTherm® 140 PU FOAM GUN
MultiTherm® 140 PU FOAM GUN
1 ADET KUTU
€/ADET
16,00
Değişken
54495755 THORO PRIMER 1000 (TR) 5KG
THORO PRIMER 1000 (TR) 5KG
5 KG BİDON
TL/KG
6,80
0,05-0,20
kg/m2
Akrilik polimer dispersiyon esaslı, THOROLASTIC S &TFgibi
kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce
yapışma dayanımını artırmak amaçlı kullanılan astar malzemesidir.
55591635 THORO LASTIC S (Pure White)
THOROLASTIC S (Pure White)
20 KG KOVA
TL/KG
13,50
0,56 kg/m2
(2 katta)
%100 akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, betonarme elemanları don
etkisine, karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatlarına karşı
koruyan, elastomerik özelliklere sahip dış cephe kaplama malzemesidir.
MASTERFLEKS® 700 FR derz dolgu mastiği uygulamasından önce
beton ve çelik yüzeylerin performans ve aderanslarının artırılması için
geliştirilmiş özel astardır.
Silan sonlu polieter (Hibrit polimer) esaslı, hava şartlarına, UV
ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı
bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, pekçok yüzeye astarsız
uygulanabilen yüksek performanslı, düşük modüllü hibrit derz dolgu
mastiğidir.
ISI YALITIMI ÜRÜNLERİ
1mm/m2 için
1,30 kg toz
ürün 2
1mm/m için
1,51 kg toz
ort. 3,00
kg/m2
1 tüp, ort. 6
m2 ısı
yalıtım
levhasının
Polimer modifiyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım levhalarının
yapıştırılmasında kullanılan hazır yapıştırıcıdır.
Polimer modifiyeli ve elyaf takviyeli, çimento esaslı, ısı yalıtım
levhalarının sıvanmasında kullanılan hazır sıva malzemesidir.
Çimento esaslı , tek bileşenli ,polimer takviyeli ,su itici özelliğe sahip
dekoratif sıvadır.
Polistren ısı yalıtım levhalarının (XPS ve EPS) beton, tuğla, ahşap,
metal, sıva vb. gibi yapı malzemelerine çok güçlü yapışmasını
sağlayan, az genleşen poliüretan yapıştırma köpüğüdür.
Kapı ve pencere kasalarının montajında , boşlukların, büyük çatlak ve
deliklerin doldurulmasında, sıcak&soğuk su borularının izolasyonunda
kullanılan, çok genleşen poliüretan dolgu köpüğüdür.
Poliüretan köpük uygulamalarından hemen sonra, kurumamış
poliüretan köpüğü ve köpük tabancasını temizlemek amaçlı kullanılan
temizleyicidir.
Poliüretan tüp ürünlerinin uygulanmasında kullanılan yardımcı tabanca
aparattır.
MİMARİ YÜZEY KORUYUCULAR
SAYFA 7
THOROLASTIC TF (Pure White)
20 KG KOVA
TL/KG
11,50
50371522 MasterTop 100 Natural
MASTERTOP 100 (Naturel)
25 KG TORBA
TL/KG
52147166 MasterTop 100 Grey
MASTERTOP100 (Gril)
25 KG TORBA
TL/KG
55611881 MasterTop 100 Kirmizi
MASTERTOP 100 (Kırmızı)
25 KG TORBA
TL/KG
50374690 MasterTop 100 Yesil
MASTERTOP 100 (Yeşil)
25 KG TORBA
TL/KG
55612411 MasterTop 430 Natural
MASTERTOP 300 (Natural)
25 KG TORBA
TL/KG
55612358 MasterTop 430 Gri
MASTERTOP 300 (Gri)
25 KG TORBA
TL/KG
57146814 MasterTop 430 Red
MASTERTOP 300 (Kırmızı)
25 KG TORBA
TL/KG
55595663 MasterTop 430 Yesil
MASTERTOP 300 (Yeşil)
25 KG TORBA
TL/KG
51486627 MasterTop 200 Natural
MASTERTOP 200 (Natural)
25 KG TORBA
TL/KG
55590840 MTile SL 535
MASTERTOP 535 (PERIPLAN 10)
20 KG TORBA
€/KG
56458450 SILICA SAND NO:1
56456065 SILICA SAND NO:2
SİLİS KUM NO.1 (0,80-1,20)
49 KG TORBA
TL/KG
SİLİS KUM NO.2 (0,30-0,80)
50 KG TORBA
TL/KG
56458503 SILICA SAND NO 3
SİLİS KUM NO.3 (0,10-0,30)
50 KG TORBA
TL/KG
0,79
0,97
1,06
1,32
0,95
1,08
1,15
1,52
9,63
0,83
0,84
0,84
0,84
56016590 THORO LASTIC TF (Pure White)
0,80 kg/m2
(2 katta)
koruyan, elastomerik özelliklere sahip dış cephe kaplama malzemesidir.
THOROLASTIC S - Düzgün Bitişli Yüzey Oluşturur.
THOROLASTIC TF - Tekstür Bitişli Yüzey Oluşturur.
ZEMİN KAPLAMALARI
FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
• FİYATLARIMIZ,TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATLARIDIR.
• FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
• BİLDİRİLEN ÜRÜN SARFİYATLARI TEORİKTİR.
• İTHAL ÜRÜNLERDE TESLİM SÜRELERİ İÇİN TEYİD ALINMALIDIR.
• FİRMAMIZIN ÖNCEDEN HABER VERMEDEN FİYAT LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.
• YENİ FİYAT LİSTESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN ÖNCEKİ FİYAT LİSTESİ GEÇERSİZDİR.
SAYFA 8
4-8 kg/m2
2
4-8 kg/m
Kuvars agregalı yüzey sertleştiricisi
2
4-8 kg/m
4-8 kg/m2
4-8 kg/m2
2
4-8 kg/m
Korund agregalı yüzey sertleştirici
2
4-8 kg/m
4-8 kg/m2
4-10 kg/m2
1,71
kg/m2/mm
Değişken
Metalik agregalı yüzey sertleştirici
Değişken
Epoksi ve poliüretan kaplamalar için serp kumu
Değişken
Çimento esaslı , kendiliğinden yayılan tesviye harcı ( 3 -10 mm )
Download

YENİ ÜRÜN ADI ESKİ ÜRÜN ADI 55596405 GLENIUM 27 30KG