DOMINUS
MILLENNIUM
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM EZS A EKV
KATALOG2012
DOMINU
MILLENN
Historie systému
DOMINUS
MILLENNIUM
Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh
v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod
označením Dominus, jejichž historie sahá až do roku 1990.
Současné vlastnosti systému tedy vychází z dvacetiletých
zkušeností a požadavků uživatelů z tisíců instalací na
nejrůznějších typech objektů.
US
NIUM
Základní popis systému
V současné době jsou k dispozici 3 typy ústředen
Dominus Millennium, které se liší pouze rozsahem
komunikačních rozhraní a velikostí provozní paměti RAM.
Nejmenší ústředna MU1 je vhodná pro zabezpečení a
kontrolu vstupu pro menší objekty bez větších nároků na
variabilitu komunikačních rozhraní, která jsou osazena
přímo na desce ústředny. Pro rozsáhlejší objekty jsou pak
určeny ústředny MU3N se 4-mi sloty a MU4N s 8-mi sloty
pro zásuvné karty. Pomocí těchto karet lze vytvořit na
každém slotu 2 sběrnice Dominor-BUS nebo jednu
kruhovou sběrnici Dominor-KRUH pro připojení až 64
rozšiřujících modulů. Na slotech lze vytvořit různé typy
sériových rozhraní (RS-232/422/ 485, USB) pro připojení
dalších periferií nebo použít karty P-NET s připojením do
sítě TCP-IP za účelem komunikace s dalšími programovými nadstavbami pro monitorování, obsluhu a správu
systému. Ústředna MU4N tak může na svých sběrnicích
připojit až 512 rozšiřujících modulů s celkovým počtem
více jak 4.000 dvojitých vstupů pro detektory,
10.000 programovatelných výstupů, 200 ovládacích
klávesnic nebo řadičů pro obsluhu systému EKV. Dalším
důležitým parametrem je možnost rozdělení systému až
na 1.000 samostatně ovládaných podsystémů. Tyto
podsystémy lze obsluhovat z klávesnic pomocí uživatelských hesel, nebo na základě práv přístupů do hlídaných
prostor prostřednictvím karet nebo biometrie. Vysoká
variabilita vazeb mezi vstupními a výstupními aktivitami
pak nabízí řešení pro nejrůznější požadavky uživatele nejen
v obsluze a zobrazení stavů systému EZS, ale ve vytvoření
rozsáhlých systémů kontroly vstupu a automatizace budov.
Propojením více ústředen prostřednictvím integračních
programů (např. C4, SBI, Integra, AlViS) s dalšími
technologiemi objektu (CCTV, EPS, MaR apod.) lze vytvářet
prakticky neomezeně rozsáhlé celky s jednotným
prostředím pro obsluhu a monitorování systému.
Vysoká provozní spolehlivost a stabilita
Pro objekty s vysokými nároky na bezpečnostní systémy
(banky, věznice apod.) i s ohledem na provozní spolehlivost
jsou k dispozici nejen kruhové linky s izolátory, ale
i redundantní ústředna MU4N/R. Jedná se o sestavu
2 identických řídících jednotek a záložních zdrojů propojených inteligentním přepínačem všech portů a napájecích
zdrojů ústředen. Přepínač zajišťuje aktualizaci databází
z hlavní do záložní ústředny a dohlíží případné poruchové
stavy ústředen. V případě selhání hlavní ústředny pak
automaticky přepne všechny porty na záložní řídící
jednotku.
Zabezpečení s jednoduchým ovládáním
Vzhledem ke stále rostoucí kriminalitě je dnes elektronické zabezpečení pro většinu typů objektů téměř nezbytností. Dominus Millennium nabízí efektivní používání systému
elektronického zabezpečení s rozdělením do mnoha
samostatně ovládaných oblastí integrovaným systémem
kontroly vstupu.
ü
Dlouhodobé řešení bezpečnosti bez kompromisů
ü
Jednoduché rozšiřování systému
ü
Snadné ovládání pro uživatele
ü
Otevřené řešení pro propojení s ostatními bezpečnostními systémy objektu
ü
Flexibilní programové vybavení
ü
Více jak dvacet let zkušeností v oblasti bezpečnosti
ü
Vývoj a výroba v ČR - možnost zákaznického řešení
„ušitého“ na míru
Kombinací elektronického zabezpečení ovládaného
integrovanou kontrolou vstupu získáváte účinný nástroj na
ochranu majetku a osob v denním i nočním režimu
s jednoduchým ovládáním a přesnou evidencí událostí.
Certifikace
Dominus Millennium je schválen akreditovanou zkušebnou
a certifikován NBÚ jako EZS dle ČSN-EN 50131 do stupně
4 – vysoké riziko a jako systém EKV dle ČSN-EN 50133 pro
třídu identifikace 3 a třídu přístupu B. Tato schválení a
certifikáty umožňují použití systému Dominus Millennium
jako integrovaného bezpečnostního systému v objektech
i s nejvyššími nároky na stupeň zabezpečení.
KATALOG2012
1
Co nového přináší
DOMINUS
MILLENNIUM?
Dveřní jednotky kontroly vstupu disponují pamětí karet a
transakcí. Tím je dosaženo konstantní, rychlé odezvy
systému i při rozsáhlých instalacích s několika desítkami
přístupových míst na jedné ústředně. Dveřní jednotky jsou
tak schopny pracovat i samostatně bez připojené ústředny.
V kombinaci s velkým množstvím samostatně ovládaných
oblastí a stovkami vstupů pro detektory lze na jedné
ústředně vytvořit integrovaný bezpečnostní systém velkého
rozsahu s jednoduchou obsluhou a správou uživatelů.
Malé moduly s dvojitým vstupem a programovatelným
výstupem pro instalaci do detektorů, které lze připojit
přímo na sběrnici systému.
Integrační protokol na široké škále komunikačních
rozhraní od telefonní linky, přes sériová rozhraní typu
RS232, RS422, RS485, USB až po TCP/IP rozhraní
s podporou 256 bitového šifrování komunikace.
Komunikační protokol je optimalizován pro propojení
stovek ústředen do jednotné integrační programové
nadstavby.
Systémové klávesnice s integrovanými jednoduchými nebo
duálními snímači bezkontaktních karet různých formátů.
Ústředny MU1, MU3N, MU4N
Nové expandéry s volitelným způsobem vyvážení a
hodnotami vyvažovacích rezistorů, který usnadňuje
náhradu starších systémů při zachování stávajících
detektorů a jejich zapojení.
Program ústředny je uložen v paměti flash. To zajišťuje
jednoduchý update ústředny na vyšší verzi nahráním
z konfiguračního programu a jednoduché řešení zakázkových úprav.
Bezdrátovou nadstavbu s množství detektorů pro
předmětovou ochranu, které řeší požadavky především
galerií, muzeí a expozic v památkových objektech.
Ovládací a tísňová tlačítka s přiřazením ke konkrétnímu
uživateli a lokalizací k přijímači s nejsilnějším signálem.
Základním stavebním kamenem systému je řídící jednotka
(ústředna), která zajišťuje jeho funkční vlastnosti a vytváří
komunikační rozhraní pro připojení rozšiřujících modulů
a programových nadstaveb.
V současné době jsou k dispozici 3 verze ústředen MU1,
MU3N a MU4N, které se liší především počtem komunikačních rozhraní a velikostí provozní paměti RAM. Podle
rozsahu objektu je zvolena vhodná ústředna, která zajistí
řízení celého bezpečnostního systému. Z ekonomického
hlediska je díky, několika variantám ústředen systém DM
vhodný pro menší i velmi rozsáhlé aplikace.
Nové řídící jednotky vybavené expanzním modulem pro
kontrolu vstupu nabízí řešení pro více jak 100.000 uživatelů
včetně vazeb na obsluhu elektronického zabezpečení.
PARAMETRY
Sloty pro zásuvné karty
Linka DN-BUS (32 adres)
Linka DN-KRUH (64 adres)
Karta P-NET - TCP/IP (Ethernet)
Volitelná rozhraní RS232, USB, RS422, RS485
Sériový port RS232
Paralelní port pro tiskárnu Centronics
Expanzní port
Reléové výstupy na ústředně
Ústřednové vstupy čidel 2×vyvážených
Celkový počet dvojitých adresných vstupů
Celkový počet statických výstupů
Celkový počet adres pro moduly
Doporučený max. počet modulů na ústřednu
Počet podsystémů/společné systémy
Kapacita paměti pro hesla a karty
Kapacita paměti událostí a transakcí
Provozní paměť RAM (kB)
Paměť programu (512 kB)
Výstupní zdroje ústředny 13,8 V
Dobíjení akumulátoru
2
MU1
1
-
MU3N
4
2-8
1-4
0-4
0-4
MU4N
8
2-16
1-8
0-8
0-8
1+1
1
8
8
> 250
> 1.000
1
1
1
0-25
0-24
> 2.000
> 5.000
1
1
1
2+0-56
0-56
> 4.000
> 10.000
32
32
1.000/1.000
256
135 (3 sloty)
1.000/1.000
512
270 (6 slotů)
1.000/1.000
128 kB
EPROM
Dle volné paměti RAM (> 5.000)
Dle volné paměti RAM (> 10.000)
496 kB
2xFLASH
496 kB
2xFLASH
1x 3A+1x0,5A
1-2 A
2x 1,5A+1x0,5A
1-2 A
4x 1,3+1x0,7A
1-4 A
DOMINUSMILLENNIUM
Komplexní řešení
zabezpečení objektů
Bankovnictví, vězeňská služba
ü
Speciální funkce navržené s ohledem na typ objektu a náročnost provozu.
ü
Integrace do grafických nadstavbových programů zajišťuje ostraze objektu
přehledné zobrazení stavu a obsluhu systému.
ü
Integrací s kamerovým systémem získává uživatel detailní a rychlé
vyhledávání v obrazových záznamech s přímou vazbou na události bezpečnostního a přístupového systému.
Administrativa
ü
Kontrola pohybu osob s prostorovým i časovým omezením oprávnění vstupu.
ü
Schopnost připojení různých technologií pro čtení identifikátorů uživatele a
jejich kombinace v rámci jednoho řešení.
ü
Integrace docházkových terminálů a stravovacích systémů pracujících na
jednotné databázi uživatelů.
Kulturní památky
ü
Integrovaná bezdrátová nadstavba 868 MHz se speciálními detektory pro
střežení obrazů a cenných předmětů v galeriích a expozicích.
ü
Schválení akreditovanou zkušebnou a certifikace NBÚ dle norem ČSN EN
50131, ČSN EN 50133 a ČSN CLC/TS 50131 pro zabezpečení objektů
s nejvyšším stupněm rizikovosti.
ü
Bezdrátové detektory, ovladače a tísňová tlačítka výrazně zjednodušují
složité a náročné podmínky pro instalaci kabeláže v památkových objektech.
Průmyslové komplexy
ü
Rozdělení na velké množství samostatně ovládaných oblastí (max. 1.000
na jednu ústřednu).
ü
Logické funkce a softwarové vazby umožňují, například ovládání jiných
technologií pomocí stovek výstupů nebo blokování otevření dveří apod.
ü
Klimatizované provedení modulů do venkovního prostředí zajišťuje připojení
technologií pro zabezpečení perimetru.
Energetika, doprava
ü
Dálková správa velkého množství ústředen z jednoho centrálního pracoviště
s neomezeným počtem klientů, například dispečerských pracovišť.
ü
Jednoduchá správa uživatelů, jejich hesel a identifikátorů s přímou a
jednoznačnou vazbou na události bezpečnostního a přístupového systému
je jedním z hlavních přínosů integrovaného řešení s ústřednami Dominus
Millennium.
ü
Dostupnost komunikačních protokolů pro integraci do již nasazeného
integračního systému.
KATALOG2012
3
PARAMETRY
Napájecí napětí
Odběr ústředny
Pracovní teplota
Zdroj pro expanzní moduly
Zdroj pro komunikátor/modem
Dobíjecí proud akumulátoru
Max. velikost akumulátoru
Sloty pro zásuvné karty
Počet sběrnic
Délka sběrnice
Sériové porty
Paralelní port pro tiskárnu
Komunikátor na PCO
Připojení přijímače přesného času
Redundance
Oddělený poruchový výstup
Poplachový reléový výstup
Rozměry skříně (vxšxh)
SCHÉMA
RTC
Ústředna
MU1
NiCd AKUMULÁTOR
PAMĚŤ PROGRAMU EPROM 512 kB
PROVOZNÍ PAMĚŤ 128 kB RAM
Ústředna, která neobsahuje sloty pro zásuvné karty a je přímo osazena
jednou linkou DN-BUS pro 32 rozšiřujících modulů, 2x portem RS232,
8-mi dvojitými vstupy a 8-mi reléovými výstupy. Ústředna je vhodná pro
instalace bez požadavku na připojení do sítě TCP-IP (dálková správa,
připojení programové nadstavby apod.). Firmware shodné s vyššími
ústřednami nabízí rozdělení až na 1.000 samostatně ovládaných podsystémů a množství nastavitelných funkcí automatizace a vlastností systému
EZS i EKV.
1 x UART
ZÁLOHOVANÝ ZDROJ
0201501111
MU1
0201500512
DM-SET MU1/4GWEZS
0201500514
DM-SET MU1/4AWEZS
0201501120
MU1/D
Ústředna DM
Set ústředny MU1
+ klávesnice MP4-GW
Set ústředny MU1
+ klávesnice MP4-AW
ND, deska elektroniky ústředny
4
DOMINUSMILLENNIUM
230 V/50 Hz
110 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
13,8 V/3 A
13,8 V/0,5 A
1–2A
12 V/70 Ah (do skříně ústředny max. 14 Ah)
NE
1x DN-BUS
1.200 m (prodloužení moduly MO2)
2x (pouze typ RS-232)
1x Centronix
MK1 (pulsní 4+2, Contact-ID),
RS-232/422 (Spel1, Spel 2)
NE
NE
NE
zdvojené přepínací kontakty 2 A/30 Vss
415x330x110 mm
Celkový počet adres pro moduly
Dvojité vstupy na ústředně
Max. počet vstupů na modulech
Výstupy na ústředně
Max. počet výstupů na modulech
Bezdrátová nadstavba
32 (variabilní připojení všech typů modulů)
8
256 (MM2)
8 reléových
256 (MM2)/1.280 (MT1)
Octopus 868 MHz
Programová paměť
Provozní paměť
Počet uživatelských kódů
Počet přístupových karet
Počet bezdrátových ovladačů/tísňových tl.
Délka uživatelského kódu
Paměť událostí EZS
Paměť transakcí EKV
Počet podsystémů
Automatické a společné podsystémy
Časové ovládání v týdením režimu
Programování (porty)
EPROM 512 kB
RAM 128 kB
1.000*
1.000*
1.000*
čtyř až osmimístný
1.500*
1.500*
1.000
ANO (zapnutí/vypnutí)
ANO
klávesnice, RS-232, USB, modem
* Podle rozsahu konfigurace systému.
LPT
TISKÁRNA PRO
VÝPIS HISTORIE
COM 0 - RS232 / USB
PC SETTERM W
KONFIGURACE
COM 1 - RS232 / USB
TISKÁRNA
TERMIN WCS
MM1
MP4
MK1 KOMUNIKÁTOR
NA PCO
FAUTOR, LATIS
GRAFICKÁ
NÁDSTAVBA
PANTERM
8 x DVOJITĚ VYVÁŽENÝ VSTUP
8 x RELÉOVÝ VÝSTUP
DN-BUS - 32 adres
MT1
KATALOG2012
MX1-S
MR1
MH1
MR2
MN1
MN2
5
PARAMETRY
Napájecí napětí
Odběr ústředny
Pracovní teplota
Zdroj pro expanzní moduly
Zdroj pro komunikátor/modem/
/vibrační sensor
Dobíjecí proud akumulátoru
Max. velikost akumulátoru
Sloty pro zásuvné karty
Max. Počet sběrnic
Délka sběrnice
Sériové porty
Paralelní port pro tiskárnu
TCP/IP port
Komunikátor na PCO
Připojení přijímače přesného času
Redundance
Oddělený poruchový výstup
Poplachový reléový výstup
Rozměry skříně (vxšxh)
SCHÉMA
RTC - AUTOMATICKÝ PŘECHOD L/Z ČAS
Ústředna
MU3N
LITHIOVÁ BATERIE
PORUCHOVÝ VÝSTUP
POPLACHOVÝ VÝSTUP
Je nejpoužívanější typ ústředny Dominus Millennium. Kromě možnosti
rozdělení systému EZS až na 1000 samostatně ovládaných podsystémů,
nabízí na svých 4 slotech i pro rozsáhlejší řešení bezpečnostních aplikací
dostatečný adresný prostor na sběrnicích DN-BUS nebo DN-KRUH
a variantní osazení sériovými porty nebo připojením do sítě TCP-IP pro
komunikaci s programovými nadstavbami dálkové správy, integrace
s dalšími technologiemi objektu a uživatelským rozhraním. Písmeno N
v označení ústředny reprezentuje několik hardwarových úprav (12/2010)
oproti staršímu typu, které výrazně přispěly k vyššímu výkonu ústředny
(rychlejší přístup do pamětí RAM a FLASH), jednoduššímu update
firmware (2x paměť FLASH 512 kB) a lepším provozním vlastnostem
(automatická změna letní/zimní čas, rychlejší odezvy na klávesnicích
a snímačích karet apod.).
Ústředny MU3N jsou dodávány v klasickém provedení pro montáž na
stěnu, nebo jako modul do 19“ rozvaděčů RACK.
PAMĚŤ PROGRAMU 2 x FLASH 512 kB
PROVOZNÍ PAMĚŤ 496 kB RAM
4 x UART
ZÁLOHOVANÝ ZDROJ
0201501340
MU3N
0201501350
MU3N/6U
0201500533
DM-SET MU3N/4GWEZS
0201500535
DM-SET MU3N/4AWEZS
Ústředna DM
Ústředna DM v provedení
do 19“ rozvaděče RACK
Set ústředny MU3N
+ klávesnice MP4-GW + karta DN-2
Set ústředny MU3N
+ klávesnice MP4-AW + karta DN-2
6
DOMINUSMILLENNIUM
130 V/50 Hz
290 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x 13,8 V/1,75 A
13,8 V/0,5 A
1–2A
12 V/70 Ah (do skříně ústředny max. 14 Ah)
4x
8x DN-BUS (4x DN-KRUH)
1.200 m (prodloužení moduly MO2)
1x RS-232, 4x volitelně na slotech
(RS-232/422/485, USB)
1x Centronix
4x volitelně na slotech
(karta P-NET s podporou šifrování 256 bitů)
MK1 (pulsní 4+2, Contact-ID),
RS-232/422 (Spel1, Spel 2)
ANO
NE
přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss
přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss
415x330x110 mm
256 (variabilní připojení
všech typů modulů)
karta IN8.2
2.048 (MM2)
karty RN4, RN8
2.048 (MM2)/max. 10.000 (MT1)
Octopus 868 MHz
Dvojité vstupy na ústředně
Max. počet vstupů na modulech
Výstupy na ústředně
Max. počet výstupů na modulech
Bezdrátová nadstavba
Programová paměť
Provozní paměť
Počet uživatelských kódů
Počet přístupových karet
Počet bezdrátových ovladačů/tísňových tl.
Délka uživatelského kódu
Paměť událostí EZS
Paměť transakcí EKV
Počet podsystémů
Automatické a společné podsystémy
Časové ovládání v týdením režimu
Programování (porty)
2x FLASH 512 kB
RAM 496 kB
5.000*
5.000/10.000/100.000**
5.000*
čtyř až osmimístný
10.000*
10.000*
1.000
ANO (zapnutí/vypnutí)
ANO
klávesnice, RS-232, USB, modem, TCP/IP
* Podle rozsahu konfigurace systému.
** Pro více jak 10.000 uživatelů je ústředna vybavena modulem GW-EKV.
PŘIJÍMAČ PŘESNÉHO
ČASU DCF/GPS
EXP. SLOT SÉRIOVÝ
4x
Celkový počet adres pro moduly
LPT
TISKÁRNA PRO
VÝPIS HISTORIE
COM 0 - RS232 / USB
PC SETTERM W
KONFIGURACE
MK1 KOMUNIKÁTOR
NA PCO
FAUTOR, LATIS
SER. LINKA - RS232/422/485 / USB
P-NET (TCP-IP)
2 x DN-BUS - 32 adres
DN-KRUH - 64 adres
MM2
MC1
MT1
MP4
MX1-S
MR1
MH1
0201500543
DM-SET MU3N/4GWEKV
0201500545
DM-SET MU3N/4AWEKV
0201501360
MU3N/D
Set ústředny MU3N
+ klávesnice MP4-GW/EM-M + karta DN-2
Set ústředny MU3N
+ klávesnice MP4-AW/EM-M + karta DN-2
ND, deska elektroniky ústředny
KATALOG2012
MR2
MN1
MN2
7
PARAMETRY
Napájecí napětí
Odběr ústředny
Pracovní teplota
Zdroj pro expanzní moduly
Zdroj pro komunikátor/modem/
/vibrační sensor
Dobíjecí proud akumulátoru
Max. velikost akumulátoru
Sloty pro zásuvné karty
Max. Počet sběrnic
Délka sběrnice
Sériové porty
Paralelní port pro tiskárnu
TCP/IP port
Komunikátor na PCO
Připojení přijímače přesného času
Redundance
Oddělený poruchový výstup
Poplachový reléový výstup
Rozměry skříně (vxšxh)
SCHÉMA
RTC - AUTOMATICKÝ PŘECHOD L/Z ČAS
Ústředna
MU4N
LITHIOVÁ BATERIE
PORUCHOVÝ VÝSTUP
POPLACHOVÝ VÝSTUP
Největší ústředna z produktové řady Dominus Millennium. Vysoká
variabilita pro vytvoření komunikačních rozhraní na 8-mi slotech
umožňuje řešit požadavky na systémy EZS a EKV s několika tisícovkami
detektorů, desítkami klávesnic MP4 pro ovládání EZS a stovkami dveří
systému EKV. Pomocí integračních programů lze propojit prakticky
libovolné množství ústředen a řídit je jako jeden rozsáhlý systém
s propojením na další technologie objektů. Ústředna MU4N je vyráběna
i v redundantní verzi, kde jsou inteligentním přepínačem propojeny
2 identické ústředny, které se vzájemně zálohují a splňují tak i ty nejnáročnější požadavky na provozní spolehlivost bezpečnostních systémů.
Písmeno N v označení ústředny reprezentuje několik hardwarových
úprav (12/2008) oproti staršímu typu, které výrazně přispěly k vyššímu
výkonu ústředny (rychlejší přístup do pamětí RAM a FLASH), jednoduššímu update firmware (2x paměť FLASH 512 kB) a lepším provozním
vlastnostem (automatická změna letní/zimní čas, rychlejší odezvy na
klávesnicích a snímačích karet apod.).
PAMĚŤ PROGRAMU 2 x FLASH 512 kB
PROVOZNÍ PAMĚŤ 496 kB RAM
8 x UART
ZÁLOHOVANÝ ZDROJ
Ústředny MU4N jsou dodávány v klasickém provedení pro montáž na
stěnu, nebo jako modul do 19“ rozvaděčů RACK.
0201501340
MU4N
0201501350
MU4N/3U
0201500533
MN1Z/6U
0201500535
MU4N/D
Ústředna DM
Ústředna DM v provedení
do 19“ rozvaděče RACK
Zdroj pro ústředny MU4N/3U
ND, deska elektroniky ústředny
8
DOMINUSMILLENNIUM
230 V/50 Hz
225 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
4x 13,8 V/1,3 A, 1x 13,8 V/0,7 A
13,8 V/0,5 A
1–4A
12 V/70 Ah (do skříně ústředny max. 40 Ah)
8x
16x DN-BUS (8x DN-KRUH)
1.200 m (prodloužení moduly MO2)
1x RS-232, 8x volitelně na slotech
(RS-232/422/485, USB)
1x Centronix
8x volitelně na slotech
(karta P-NET s podporou šifrování 256 bitů)
MK1 (pulsní 4+2, Contact-ID),
RS-232/422 (Spel1, Spel 2)
ANO
ANO
přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss
přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss
557x414x187 mm
512 (variabilní připojení
všech typů modulů)
karta IN8.2
4096 (MM2)
karty RN4, RN8
4096 (MM2)/max. 10.000 (MT1)
Octopus 868 MHz
Dvojité vstupy na ústředně
Max. počet vstupů na modulech
Výstupy na ústředně
Max. počet výstupů na modulech
Bezdrátová nadstavba
Programová paměť
Provozní paměť
Počet uživatelských kódů
Počet přístupových karet
Počet bezdrátových ovladačů/tísňových tl.
Délka uživatelského kódu
Paměť událostí EZS
Paměť transakcí EKV
Počet podsystémů
Automatické a společné podsystémy
Časové ovládání v týdením režimu
Programování (porty)
2x FLASH 512 kB
RAM 496 kB
5.000*
5.000/10.000/100.000**
5.000*
čtyř až osmimístný
10.000*
10.000*
1.000
ANO (zapnutí/vypnutí)
ANO
klávesnice, RS-232, USB, modem, TCP/IP
* Podle rozsahu konfigurace systému.
** Pro více jak 10.000 uživatelů je ústředna vybavena modulem GW-EKV.
PŘIJÍMAČ PŘESNÉHO
ČASU DCF/GPS
EXP. SLOT SÉRIOVÝ
EXP. SLOT PARALELNÍ
8x
Celkový počet adres pro moduly
REDUNDANCE ÚSTŘEDEN
LPT
TISKÁRNA PRO
VÝPIS HISTORIE
COM 0 - RS232 / USB
PC SETTERM W
KONFIGURACE
MK1 KOMUNIKÁTOR
NA PCO
FAUTOR, LATIS
SER. LINKA - RS232/422/485 / USB
P-NET (TCP-IP)
2 x DN-BUS - 32 adres
DN-KRUH - 64 adres
MM2
MC1
MT1
KATALOG2012
MP4
MX1-S
MR1
MH1
MR2
MN1
MN2
9
Statické zásuvné karty do slotů
ústředen MU3N a MU4N
Tyto karty umožňují vytvořit na ústředně další vstupy a výstupy. Všechny typy zásuvných karet lze instalovat do kteréhokoliv slotu ústředny a libovolně je kombinovat podle potřeby konkrétní instalace.
IN8.2
Karta s osmi dvojitými vstupy s paralelním vyvážením typu Dominor. Vstupy jsou
programovatelná stejně jako vstupy na expanzních modulech.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Počet dvojitých vstupů
Vyvážení vstupů
Rozměry
ze slotu ústředny
6 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
8 (vyvážení DOMINOR)
2k4 – tamper, 3k9 – poplach
96x56x25 mm
RN8, RN8V
Karta s osmi reléovými výstupy se vyrábí ve 2 typech podle zatížení kontaktů
relé. Každá čtveřice výstupů má jeden společný kontakt. Lze tak spínat dva
různé signály podle typu připojeného zařízení. Pomocí propojek lze na kartě
RN8V nastavit každý výstup jako NO nebo NC.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Výstupy – RNB
Výstupy – RN8V
Rozměry
ze slotu ústředny
0 až 96 mA/12 V podle počtu sepnutých relé
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
8x relé NO
0,5 A/30 Vss
8x relé NO/NC – nastavení propojkou
2 A/30 Vss
96x56x25 mm
RN4P
Karta se čtyřmi reléovými výstupy. Každé relé je samostatně vyvedeno na
svorkovnici. Pomocí propojek lze nastavit na kartě 2 přepínací kontakty
a 2 spínací-NO nebo rozpínací-NC kontakty, nebo jako 3 přepínací kontakty.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Výstupy nastavitelné
propojkami
Zatížení kontaktů
Rozměry
ze slotu ústředny
0 až 160 mA/12 V podle počtu sepnutých relé
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x přepínací a 2x NO/NC kontakty relé
4 A/30 Vss
96x56x25 mm
0201502030
IN8.2
0201502130
RN8
0201502132
RN8V
0201502130
RN4P
Karta do slotu,
8 dvojitě vyvážených vstupů
Karta do slotu, 8 výstupů NO
Karta do slotu, 8 výstupů NO/NC
Karta do slotu,
4 výstupů výkonových relé
10
DOMINUSMILLENNIUM
Komunikační zásuvné karty
do slotů ústředen MU3N a MU4N
Tyto karty umožňují vytvořit na slotech ústředen komunikační rozhraní s linkami DN-BUS pro připojení expanzních
modulů, nebo několik typů standardních sériových rozhraní pro připojení dalších periferií nebo PC s programovou
nadstavbou. K dispozici je i karta s převodníkem pro připojení do sítě TCP/IP. Použitím vhodného komunikačního
protokolu je pak k dispozici možnost dálkové správy pro servisní organizaci nebo připojení systému k programové
nadstavbě v sítích TCP/IP.
DN2
Karta obsahuje 2 oddělené převodníky a vytváří 2 linky typu DOMINOR (DNBUS). Každá linka připojuje až 32 rozšiřujících modulů v libovolné kombinaci.
Na kartě lze vytvořit i kruhovou linku (DN-KRUH) propojení obou převodníků
s možností připojení až 64 rozšiřujících modulů s omezením na 32 modulů
každého typu. Pro oddělení jednotlivých úseků na kruhovém vedení se používají
izolátory MO2-IZ.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Typy linek
Rozměry
ze slotu ústředny
1 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x DOMINOR DN-BUS
1x DOMINOR DN-KRUH
96x56x25 mm
P232, P232+USB
Karta standardního sériového portu typu RS-232 pro připojení například
komunikátoru MK1, sériové tiskárny, DNI rozhraní pro DVR Dallmeier, vysílače
Fautor a Latis. Rozšířená verze obsahuje i převodník pro připojení na USB
rozhraní PC pro komunikaci s programovými nadstavbami.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Porty
Rozměry
ze slotu ústředny
16 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
RS-232 – Canon-M 9-pinů
USB – konektor typu B
96x56x25 mm
P485
Karta převodníku na sériové rozhraní typu RS-485 nebo RS-422 pro přenos dat
s dosahem až 1.200 m.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Typy sběrnic
Rozměry
ze slotu ústředny
0,1 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
RS-482, RS-422
96x56x25 mm
0201502153
DN2
0201502161
P232
0201502164
P232+USB
0201502162
P485
Karta do slotu,
2x DN-BUS/1x DN-KRUH
Karta do slotu, RS-232
Karta do slotu, RS-232 nebo USB
Karta do slotu, RS-485 nebo RS-422
KATALOG2012
11
P-NET
Karta určená pro instalaci do slotu ústředny převádí komunikační rozhraní
na síťové rozhraní Ethernet 10/100Mb (autosensing) s protokolem TCP/IP.
Umožňuje přenos dat středními přenosovými rychlostmi, které jsou dány
naprogramováním komunikačního kanálu s volitelným šifrováním dat algoritmem Rijndael – 128, 192, 256-bit, který je schválený NIST jako AES. Slouží
k propojení ústředny a PC s různým programovým vybavením prostřednictvím
internetu. Pro propojení rozhraní Ethernet se používá standardní kabel.
Nastavení přenosových parametrů se provádí z ústředny.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Síťové rozhraní
Rozměry
ze slotu ústředny
110 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
RJ45 Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX
96x56x25 mm
0201502167
P-NET
Karta do slotu, síťové rozhraní TCP/IP
ME-3
Karta řadiče přijímače přesného času signálu DCF nebo GPS do expanzního
slotu ústředen MU3N a MU4N. Karta obsahuje rozhraní s ochranami pro
připojení doporučených přijímačů.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Rozměry
z expanzního slotu ústředny
3 mA/12 V
GPS přijímač 60 mA/12 V
DCF77 napájen externě
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
70x50x18 mm
0201502196
ME-3
0201502210
DCF77
0201502220
G18
Karta do slotu MU3N, MU4N,
pro přijímač DCF nebo GPS
Přijímač přesného času signálu DCF
Přijímač přesného času signálu GPS
GARMIN GPS 18 LVC-5m, naprogramovaný s konektorem MINIDIN
12
DOMINUSMILLENNIUM
Telefonní datový komunikátor
MK1
Komunikátor je určen pro přenos dat mezi
ústřednami DOMINUS MILLENNIUM
a pultem centralizované ochrany (PCO)
po telefonních linkách formáty Contact ID,
Silent Knight 4+2 (3+2), Franklin Fast 4+2
(3+2). Telefonní číslo může komunikátor volit
pulzní a tónovou volbou. Naprogramovaná
telefonní čísla mohou obsahovat pauzu nebo
čekání na sekundární tón v lince. S ústřednou
se komunikátor propojí na sériovém rozhraní
COM–RS232. Komunikátor může testovat
stav telefonní linky měřením oznamovacího
tónu v lince a zasíláním testovací zprávy
(selftest). Programování komunikátoru se
provádí prostřednictvím ústředny.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
ze slotu ústředny
35 mA/12 V
185 mA/12 V s modemem MK1-CER
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
analogový telefonní přístroj
analogová telefonní linka
15
93x150 mm
Pracovní teplota
Vstup
Výstup
Počet telefonních čísel
Rozměry
Komunikátor lze vybavit modemovou částí MK1-CER, která zajistí dálkovou správu po telefonních linkách prostřednictvím servisního a konfiguračního programu SetTermW. S ohledem na rozsah systému Dominus
Millennium doporučujeme pro přenos zpráv na PCO využívat protokol Contact-ID. Pro tento protokol jsou
v konfiguraci ústředny vyřešeny automaticky generované zprávy s identifikací smyček, podsystémů a uživatelů.
0201502510
MK1
0201502515
MK1-CER
Komunikátor na PCO (Contact-ID, 4+2)
Modem do MK1 pro dálkovou správu
KATALOG2012
13
Klávesnice
MP4
Základní typ klávesnice MP4 se vyrábí
ve 2 základních barevných variantách,
MP4/GW – světle šedá a MP4/AW –
antracit. Skelet klávesnic je z plastu
ABS, mají podsvícené klávesy i displej
2x20 znaků, dvířka kláves, 9 signalizačních LED a ochranný kontakt proti krytu
a stěně. Klávesnice je určena pro
obsluhu i programování systému.
Ke klávesnici lze přiřadit až 400
podsystémů pro zobrazení jejich stavů.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Displej
Klávesy
Signalizace stavu systému
Programovatelný výstup
Rozměry (vxšxh)
9 až 16 Vss
max. 50 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x20 znaků, podsvětlený
13 + 4 programovatelné
9x LED
LED volba
171x151x40 mm
Klávesnici lze programově nastavit pro ovládání libovolných podsystémů, které jsou přiděleny uživatelům,
nebo může být omezeno ovládání pouze na přiřazené podsystémy.
0201503212
MP4-GW
0201503217
MP4-AW
Systémová klávesnice světle šedá
Systémová klávesnice antracit
14
DOMINUSMILLENNIUM
Klávesnice
MP4/SB
Klávesnice vybavená dvoukanálovým řadičem pro připojení
snímačů karet, čipů nebo biometrie. Řadič je, pro připojení
snímačů, vybaven standardními protokoly Wiegand
v několika formátech (26, 32, 34, 37, 42 bitů), ABA Track II
a Touch Memory. Umožňuje tak připojení snímačů
nejrůznějších identifikátorů téměř všech světových
výrobců. Klávesnice podporuje režim pro vytvoření
docházkového terminálu s 20 důvody průchodu se
zachováním možnosti obsluhy EZS podsystémů podle
programového vybavení ústředny.
Klávesnice je vyráběna i s integrovanými snímači karet,
které jsou vhodné i pro vytvoření terminálu kontroly
docházky.
ü
MP4/PROX – klávesnice vybavená integrovaným
snímačem karet EM-Marine 125 kHz s protokolem
Wiegand 26 bitů.
ü
MP4/EM-M – klávesnice vybavená duálním
snímačem karet EM-Marine 125 kHz a Mifare.
Způsob čtení a délku identifikačního klíče pro
každou technologii lze naprogramovat pomocí
speciální karty.
ü
MP4/iClass – klávesnice vybavená snímačem karet
iClass s protokolem Wiegand 37 bitů.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Displej
Klávesy
Signalizace stavu systému
Programovatelné výstupy
Výstup pro zámek dveří
Rozhraní pro snímače karet
MP4/SB
MP4/PROX
MP4/EM-M
MP4/iClass
Rozměry (vxšxh)
9 až 16 Vss
max. 80 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x20 znaků, podsvětlený
13 + 4 programovatelné
9x LED
LED volba, výstup typu OC pro LED na snímači karet
kontakty relé 4 A/30 Vss
2x Wiegand (26, 32, 34, 42 bitů), Abatrack II, Touch Memory
Integrovaný snímač EM-Marine 125 kHz
Integrovaný programovatelný duální snímač EM-Marine 125 kHZ a Mifare 13,6 MHz
Integrovaný snímač HID iClass
171x151x40 mm
Klávesnice s integrovanými snímači karet mají i svorky pro připojení externího snímače karet se stejným protokolem. Lze tak vytvořit terminál pro kontrolu docházky s externím snímačem pro identifikaci příchodu a integrovaný
snímač lze použít pro identifikaci odchodu a volitelných důvodů průchodu v rámci systému kontroly docházky.
Bezpečnostní systém je tak efektivně doplněn systémem kontroly docházky bez nutnosti použití dalších terminálů.
0201503222
MP4-GW/SB
0201503232
MP4-GW/PROX
0201503242
MP4-GW/EM-M
Klávesnice světle šedá
s řadičem pro 2 snímače W/AT/TM
Klávesnice světle šedá
se snímačem karet EM-Marine 125 kHZ
Klávesnice světle šedá s programovatelným Klávesnice světle šedá
snímačem EM-Marine a Mifare
se snímačem karet iClass
0201503227
MP4-AW/SB
0201503237
MP4-AW/PROX
0201503247
MP4-AW/EM-M
0201503257
MP4-AW/iClass
Klávesnice antracit
s řadičem pro 2 snímače W/AT/TM
Klávesnice antracit
se snímačem karet EM-Marine 125 kHZ
Klávesnice antracit s programovatelným
snímačem EM-Marine a Mifare
Klávesnice antracit
se snímačem karet iClass
KATALOG2012
0201503252
MP4-GW/iClass
15
Expandér vstupů/výstupů
MM2
Modul pro připojení detektorů s 8-mi
dvojitými vstupy a 1 reléovým výstupem,
které lze rozšířit na 8 pomocí desky
MM2E nebo MM2EV. Na svých vstupech
nabízí paralelní i serio/paralelní zapojení
vyvažovacích rezistorů v několika
hodnotách odporů. Moduly jsou dodávány
jako samostatné desky elektroniky pro
instalaci do rozvaděčů nebo v plechovém
či plastovém boxu s ochranným kontaktem.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
9 až 16 Vss
20 až 27 mA podle vyvážení vstupů
+ 20 mA při sepnutí relé
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
Pracovní teplota
Počet dvojitých vstupů
Vyvážení vstupů DOMINOR
Vyvážení vstupů DEOL (T/P)
8 (volitelné vyvážení DOMINOR, DEOL, EOL)
2k4 – tamper, 3k9 – poplach
2k4/3k9, 10k/10k, 1k0/1k0, 4k7/4k7, 2k2/4k7, 4k7/2k2
Výstup na modulu MM2
MM2E – rozšíření výstupů
MM2EV – rozšíření výstupů
1x max. 4 A/30 Vss
7x max. 0,5 A/ 30 Vss
7x max. 4 A/30 Vss
Rozměry (vxšxh) - Plechový box
Rozměry (vxšxh) - Plastový box
167x217x33 mm
134x210x53 mm
U vyvážených vstupů typu DOMINOR, které jsou standardem u systému
Dominus Millennium, jsou oba stavy smyčky vyváženy proti elektrické zemi
a vstupy reagují na rozvážení vyšší než +-30% u obou stavů. Jeden
expandér tak může monitorovat až 16 samostatně programovatelných
stavů. Na jednu smyčku typu DOMINOR lze například připojit monitorování
stavu externího zdroje s hlášením výpadku napájení ze sítě 230V a poruchy
záložního akumulátoru. Klasické vyvážení smyček DEOL tuto vlastnost
neumožnuje a je vhodné jen pro připojení detektorů s ochranným kontaktem.
0201504150
MM2
Expandér v plechovém boxu
0201504154
MM2/ABS
0201504155
MM2/D
0201504160
MM2E/D
0201504162
MM2EV/D
Expandér v plastovém boxu
Deska elektroniky expandéru
Deska výstupů, 7x relé 0,5 A/30 Vss
Deska výstupů, 7x relé 4 A/30 Vss
16
DOMINUSMILLENNIUM
Expandér pro detektory
MC1
Modul s malými rozměry je vhodný pro instalaci přímo
do detektoru. Adresa modulu se nastavuje v instalačním
režimu ústředny pro konkrétní výrobní číslo modulu. Modul
adresně obsazuje jednu smyčku a na jedné sběrnici
je povoleno použít maximálně 128 těchto modulů. Kromě
dvojitého vstupu (standardně poplach a tamper detektoru)
je na modulu k dispozici i výstup, který lze použít například pro řízení LED v detektoru.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Vstupy
Výstup
Rozměry (vxšxh)
9 až 16 Vss
2 uA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
2x nevyvážený uvnitř detektoru
1x optické relé
37x15x6 mm
Tento modul je využíván především v systémech obvodové ochrany pro instalaci do IR nebo MW bariér. Modul
je také vhodný pro monitorování stavu externích zdrojů, kde lez jedním modulem hlídat stav napájení záložního
zdroje ze sítě 230V a záložního akumulátoru.
0201504241
MC1-1
Modul do detektoru
KATALOG2012
17
Tablo
MT1
Modul je osazen 40 tranzistorovými výstupy se spínáním
na mínus (MT1/N) nebo plus (MT1/P). Pomocí karty
MT11 lze tyto výstupy převést na 40 reléových výstupů
typu NO. Základní modul MT1 lze rozšířit pomocí
až 3 modulů MT1C na 160 výstupů. Celkový počet
výstupů na jedné lince DN-BUS je pak 1280. Moduly
se používají pro vytvoření signalizačních tabel, řízení
poplachových stavů v CCTV, obsluhu výtahů apod. Vyrábí
se i ve verzi Z3/MT s 20-ti nebo 40-ti LED signalizacemi
jako hotový signalizační panel pro libovolné informace
o stavu systému.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr MT1
Proudový odběr MT11
Pracovní teplota
Typy výstupů
9 až 16 Vss
10 mA + výstupy
11 mA/relé
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
OC spínané na elektrickou zem (MT1-N)
OC spínané na kladný pól zdroje (MT1-P)
Kontakty relé (MT11)
40x OC 100 mA/50 Vss
40x kontakty relé 0,5 A/30 Vss
167x217x33 mm
134x210x53 mm
Zatížení výstupů MT1
Zatížení výstupů MT11
Rozměry (vxšxh) - Plechový box
Rozměry (vxšxh) - Plastový box
Pro rozsáhlejší instalace se stovkami signalizačních dvoubarevných LED na zobrazovačích pro
trvalý dohled lze programově provázat tzv.
indikační vstupy přímo na výstupy tabla MT1
s pevně definovanými stavy dvoubarevných LED
pro jednodušší konfiguraci celého systému.
0201504505
MT1-N/D
0201504515
MT1-P/D
40 výstupů OC se spínáním na mínus
40 výstupů OC se spínáním na plus
0201504525
MT1C-N/D
0201504535
MT1C-P/D
0201504580
MT11-NO
0201504590
MT12
Rozšíření 40 výstupů OC
se spínáním na mínus
Rozšíření 40 výstupů OC
se spínáním na plus
Rozšíření 40 reléových výstupů NO
pro MT1-N/MT1C-N
Deska svorkovnic
pro výstupy typu OC (MT1)
0201504591
MT12R
0201504595
MT1K1
0201504596
MT1K2
0201504597
MT1K3-xx
Deska svorkovnic
pro výstupy typu relé (MT11)
Plochý kabel pro propojení MT1(C)-N
s MT11 a MT1(C)-x + MT11 s MT12+R
Kabel pro propojení MT1-x
a max. 3 x MT1C-x
Plochý kabel pro připojení výstupů
pájením (xx = délka kabelu v cm)
18
DOMINUSMILLENNIUM
Klíčové hospodářství
MH1
Modul klíčového hospodářství je konstrukčně
řešen pro instalaci do 19“ rozvaděče. Vyrábí se
ve variantě se 7-mi nebo 4-mi chráněnými
zásuvkami a obsazuje 1 adresu na lince DN-BUS.
Povolení přístupu do jednotlivých zásuvek lze
řídit pomocí hesel na klávesnici MP4 nebo
pomocí identifikačních karet na snímači
připojeném do řadiče MR1. Modulární koncepce
umožňuje vytvoření jednoho nebo více trezorů
pro umístění například klíčů s řízením přístupu
v rámci EKV ústředny Dominus Millennium.
Stavy zásuvek jsou indikovány pomocí LED nad
každou zásuvkou a ovládání je doprovázeno
zvukovým signálem. Modul je vybaven vibračním
sensorem pro zvýšenou ochranu proti manipulaci se zásuvkami a jejich sabotáž při zastřeženém
stavu.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr elektroniky
Odběr při otevření jedné zásuvky
Odběr při otevření sedmi zásuvek
Pracovní teplota
Počet zásuvek MH1-7
Počet zásuvek MH1-4
Výstup na modulu MH1
Konstrukce
Rozměry modulu MH1 (vxšxh) - Malá zásuvka
Rozměry modulu MH1 (vxšxh) - Velká zásuvka
9 až 16 Vss
130 mA
360 mA
1.650 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
7 malých
3 velké + 1 malá
1x max. 4 A/30 Vss
2U do 19“ rozvaděče RACK
56x58x85 mm
56x116x85 mm
Modul klíčového hospodářství obsazuji pouze 1 adresu na lince DN-BUS, což umožňuje vytvořit na jedné lince
klíčové hospodářství s 224 zásuvkami, nebo lze použít moduly odděleně v různých částech objektu.
0201505611
MH1-7-1
0201505631
MH1-4-1
7x malá zásuvka, 2U do 19“ RACK
3x velká + 1x malá zásuvka, 2U do 19“ RACK
KATALOG2012
19
Bezdrátová nadstavba
OCTOPUS 868 MHz
Přijímač systému OCTOPUS pod označením MX1-S
je vybaven rozhraním pro připojení na sběrnici DN-BUS
nebo DN-KRUH. Na sběrnici může emulovat 1 až 8 adres
vstup/výstupních expandérů s připojením až 60 bezdrátových detektorů, které jsou přiřazeny jednotlivým smyčkám.
Kromě připojených detektorů na konkrétní smyčky jsou
předávány i stavy o stavu baterií jednotlivých detektorů
jejich přítomnost a rušení bezdrátové komunikace. Díky
obousměrné komunikaci jsou detektory trvale dohlíženy
přijímačem, ke kterému jsou přihlášeny. Tísňová tlačítka
jsou dodávána ve verzi „tíseň uživatele“. V tomto provedení nejsou přihlášeny na konkrétní přijímač, ale jejich signál
je zpracován všemi přijímači MX1-S, které jsou v dosahu
a ústředna vyhodnocuje po aktivaci tlačítka na kterém
přijímači je nejsilnější signál. Přes tento přijímač
je zaslána zpětná signalizace na LED tlačítka o příjmu
tísňového volání a do historie je zapsána tíseň uživatele
na konkrétním přijímači. Tísňová tlačítka jsou evidována
v databázi karet systému Dominus Millennium a lze
je použít i pro ovládání například stavu podsystému nebo
třeba vjezdové brány apod.
0201504310
MX1-S
0201504320
MX1-PIR OCTOPUS
0201504330
MX-UTM OCTOPUS
0201504335
MX-UT2 OCTOPUS
Přijímač OCTOPUS 868 MHz
Infrapasivní detektor pohybu
Univerzální vysílač,
1 vstup + magnetický kontakt
Univerzální vysílač, 2 vstupy
20
DOMINUSMILLENNIUM
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr přijímače
Frekvence
Dohled detektorů
Počet radiových adres
Počet tísňových tlačítek
Pracovní teplota
Rozměry (vxšxh) - Plastový box
9 až 16 Vss
< 50 mA
868 MHz
ANO – obousměrná komunikace
60
5.000 (podle velikosti databáze v ústředně DM)
+5 až +45 °C
125x100x48 mm
SCHÉMA
Ústředna MU
DN-BUS
MX1-S
Přijímač OCTOPUS
MX1-PIR
MX1-S
Přijímač OCTOPUS
MX-UTM/UT2
4 až 32 přijímačů MX1S
MX-VM1
MX1-S
Přijímač OCTOPUS
MX-PN (UT)
Bezdrátový systém OCTOPUS je určen nejen pro systém tísňových hlášení uživatelů. Jeho bezdrátové komponenty
jsou uzpůsobeny především pro detekci v oblasti předmětové ochrany. K univerzálnímu bezdrátovému vysílači
existuje několik druhů detektorů pro střežení obrazů, sošek a jiných cenných předmětů. Efektivním pomocníkem,
při řešení nejrůznějších požadavků v oblasti předmětové ochrany je vibračně/magnetický sensor malých rozměrů.
0201504340
MX-VM1 OCTOPUS
0201504360
MX-PN OCTOPUS
0201504364
MX-PN-UT OCTOPUS
Vibračně/magnetický detektor
Tíseň uživatele
Bezdrátové tlačítko 1 kanál
KATALOG2012
21
Systémové zdroje
MN1, MN2
Moduly systémových zdrojů MN1 a MN2 s připojením
na linku DN-BUS nebo DN-KRUH jsou dodávány
v plechové skříni s prostorem pro 12 V akumulátor
s kapacitou až 70 Ah. Liší se zatížením výstupního
zdroje pro externí moduly a proudem pro dobíjení
akumulátoru. Prostřednictvím virtuálních vstupů
je hlášeno 14 stavů zdroje (výpadek sítě 230 V, výpadek
a poklesy napětí záložního akumulátoru ve 3 úrovních,
teplota chladiče zdroje a další poruchy zdroje). Řídící
elektronika je vybavena vstupem pro externí napájení,
které je většinou přivedeno z ústředny což umožňuje
hlášení i úplné ztráty vstupních napětí zdroje. Výstup
zdroje je elektronicky jištěn. Při zkratu nebo přetížení
se pokusí ihned znovu zapnout výstupní napětí, pokus
opakuje po dalších 2s potom po dalších 4s, 8s, 16s, 32s,
64s, 128s, 240s a pokud zkrat nebo přetížení nebo zkrat
stále trvá, nastaví se interval obnovy na 4 minuty. Zdroj
MN1 lze dodat i ve verzi MN1-Z bez připojení na linku
DN-BUS s poruchovými výstupy stavu napájení ze sítě
a poruchy baterie.
PARAMETRY
Napájecí napětí
Odběr řídící elektroniky
230 V/50 Hz
MN1 - 90 mA/12 V
MN2 - 66 mA/12 V
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
MN1 - 13,8 V/5 A
MN2 - 13,8 V/2,55 A
MN1 – 1, 2, 3 nebo 4 A
MN2 – 1 nebo 2 A
12 V/70 Ah
14 stavů na virtuálních vstupech modulu
Napájení ze sítě 230 V
Stav baterie (připojení, stav se zátěží, stav bez zátěže,
poklesy napětí pod 12,3 V, 11,8 V a 11,3 V)
stav výstupního zdroje
stav spínaného zdroje
teploty chladiče, prostoru ve skříni
1x dvojitě vyvážený typ DOMINOR (pouze MN1)
262x414x186 mm
Pracovní teplota
Výstupní zdroj
Dobíjecí proud akumulátoru
Max velikost akumulátoru
Hlášení poruch
Dohlížené stavy
Vstup
Rozměry skříně (vxšxh)
Výstupní zdroj lze zapínat a vypínat změnou stavu výstupu s adresou 0 na modulu. Tato funkce je využívána
především při servisu systému, kdy je umožněno z menu instalačního technika na klávesnici systému vypínat
a zapínat jednotlivé části systému bez nutnosti fyzického odpojení ze svorek zdroje.
0201505010
MN1
0201505013
MN1-Z
0201505050
MN2
Systémový zdroj 13,8 V/5 A
+ 4 A pro bat.
Zdroj 13,8 V/5 A
+ 4 A pro bat. s poruchovými výstupy
Systémový zdroj 13,8 V/2,55 A + 2 A pro bat.
22
DOMINUSMILLENNIUM
Zdroje
DMS
Sestavy zdrojů DMS jsou vybaveny zálohovaným zdrojem ZZ-1.3, toroidním transformátorem 230/16 V 50 VA a 12 V akumulátorem
s kapacitou 12 Ah nebo 18 Ah. Zdroje jsou
umístěny ve skříni MS1 s prostorem pro
instalaci 4 rozšiřujících modulů systému
(MM2, MR1, MR2, MT1, MO2). Poruchové
výstupy zdroje a ochranný kontakt skříně
se zapojují do vstupu některého z instalovaných expandérů. Distanční sloupky uvnitř
skříně jsou navrženy tak, aby bylo možno
jednoduše instalovat všechny typy rozšiřujících modulů systému.
PARAMETRY
Napájecí napětí
Pracovní teplota
Výstupní zdroj
Dobíjecí proud akumulátoru
Velikost akumulátoru
Poruchové výstupy
Dohlížené stavy
230 V/50 Hz
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
13,8 V/2 A
800 mA
12 V/12 Ah nebo 12 V/18 Ah
2x typ OC
Napájení ze sítě 230 V
Stav baterie
400x328x100 mm
Rozměry skříně (vxšxh)
Umístění desek elektronik rozšiřujících modulů do skříně s připravenými montážními prvky a zálohovaným zdroje
usnadňují montáž všude tam, kde je navrženo více rozšiřujících modulů v jednom místě a napájení systému není
řešeno centrálně většími systémovými zdroji MN1 nebo MN2.
0201505020
DMS/Z2.0-12Ah
0201505025
DMS/Z2.0-18Ah
Sestava zdroje
s akumulátorem 12 V/12 Ah
Sestava zdroje
s akumulátorem 12 V/18 Ah
KATALOG2012
23
Řadič snímačů
MR1
Modul je určen pro obsluhu jedněch dveří
systému EKV s přímou vazbou na obsluhu
až 400 podsystémů EZS, pomocí práv
přístupů definovaných ústřednou. Řadič
je vybaven vstupy a výstupy pro připojení
kontaktů a zámku dveří, odchodového
tlačítka a optických či akustických signalizací
stavu na snímačích. Dva kanály pro připojení
snímačů identifikátorů s rozhraními
Wiegand, ABA Track II nebo Touch Memory
umožňují rozlišení směru průchodu.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Programovatelné výstupy
9 až 16 Vss
max. 30 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
výstup typu OC pro LED na snímači karet
výstup pro akustickou signalizaci na snímačích karet
kontakty relé 4 A/30 Vss
1x dvojitě vyvážený (detektor, odchodové tlačítko)
1x jednoduše vyvážený vstup (stav dveří)
1x tlačítko pro obsluhu EZS
2x Wiegand (26, 32, 34, 42 bitů), Abatrack II, Touch Memory
NE
167x217x33 mm
134x210x53 mm
Výstup pro zámek dveří
Vstupy
Rozhraní pro snímače karet
Vnitřní paměť karet
Rozměry (vxšxh) - Plechový box
Rozměry (vxšxh) - Plastový box
0201503573
MR1/SB3-2XN
0201503574
MR1/SB3-2XN/ABS
0201503583
MR1/SB3-2XN/D
Řadič bez paměti pro 2 snímače
W/AT/TM v plechovém boxu
Řadič bez paměti pro 2 snímače
W/AT/TM v plastovém boxu
Deska elektroniky řadiče bez paměti
pro 2 snímače W/AT/TM
24
DOMINUSMILLENNIUM
Řadič snímačů
MR2
Modul je určen pro rozsáhlejší systémy EKV
v rámci řešení s ústřednami Dominus
Millennium. Kromě vlastností a rozhraní jako
mají řadiče MR1 disponuje navíc pamětí pro
500, 2.000 nebo 5.000 karet a pamětí až pro
2.000 transakcí. Toto zajišťuje možnost offline provozu řadiče (bez připojené ústředny)
a konstantní rychlost odezvy po načtení karty
i při rozsáhlých konfiguracích (stovky dveří
na jedné ústředně). Decentralizace řízení
systému kontroly vstupu přináší především
vyšší komfort pro uživatele v podobě rychlejší
a konstantní odezvy systému po načtení
karty. V praxi to znamená, že jsou dveře
ovládané tímto řadičem otevřeny do 0,5 s
od načtení karty uživatelem. Kromě vyššího
komfortu pro uživatele se zvyšuje i provozní
stabilita systému a zvyšuje se odolnost vůči
případným poruchám na komunikačních
linkách systému.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Programovatelné výstupy
9 až 16 Vss
max. 50 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
výstup typu OC pro LED na snímači karet
výstup pro akustickou signalizaci na snímačích karet
kontakty relé 4 A/30 Vss
1x dvojitě vyvážený (detektor, odchodové tlačítko)
1x jednoduše vyvážený vstup (stav dveří)
1x tlačítko pro obsluhu EZS
2x Wiegand (26, 32, 34, 42 bitů), Abatrack II, Touch Memory
500, 2.000, 5.000 podle typu
2.000 posledních položek
167x217x33 mm
134x210x53 mm
Výstup pro zámek dveří
Vstupy
Rozhraní pro snímače karet
Vnitřní paměť karet
Vnitřní paměť transakcí
Rozměry (vxšxh) - Plechový box
Rozměry (vxšxh) - Plastový box
0201503770
MR2/SB5-500
0201503772
MR2/SB5-2000
0201503784
MR2/SB5-5000
0201503771
MR2/SB5-500
0201503773
MR2/SB5-2000
0201503785
MR2/SB5-5000
0201503780
MR2/SB5-500/D
0201503782
MR2/SB5-2000/D
0201503786
MR2/SB5-5000/D
Řadič s pamětí pro 2 snímače
W/AT/TM v plechovém boxu
Řadič s pamětí pro 2 snímače
W/AT/TM v plastovém boxu
Deska elektroniky řadiče s pamětí
pro 2 snímače W/AT/TM
KATALOG2012
25
Opakovač a izolátor sběrnice
MO2
Opakovač MO2-OP je určen pro regeneraci
linkových signálů mezi ústřednou a všemi
typy modulů linky DN-BUS, zvětšuje dosah
linky (jeden opakovač zdvojnásobuje dosah
linky), umožňuje vícenásobné řazení
opakovačů a bezproblémové větvení linky
v rozsáhlých systémech.
Izolátor MO2-IZ je určen pro oddělení úseku
kruhové linky DN-KRUH při poruše úseku
způsobené například zkratem na datovém
vedení. Zároveň slouží i jako opakovač pro
regeneraci linkových signálů pro zvětšení
dosahu linky.
PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
Pracovní teplota
Rozměry (vxšxh)
9 až 16 Vss
15 mA
0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K)
167x110x27 mm
Pro převod linky DN-BUS na optická vlákna doporučujeme použití převodníků METEL pod označením
BREAK-TW-4/4 a BREAK-RW-4/4, které jsou testovány pro použití na těchto linkách bez nutnosti dalších řídících
modulů. Tyto převodníky zajišťují propojení po jednom optickém vlákně typu SM nebo MM.
0201502610
MO2-OP
0201502615
MO2-OP/D
0201502620
MO2-IZ
0201502625
MO2-IZ/D
Opakovač pro linku DN-BUS
v plechovém boxu
Deska elektroniky opakovače
pro linku DN-BUS
Izolátor pro linku DN-KRUH
v plechovém boxu
Deska elektroniky izolátoru
pro linku DN-KRUH
26
DOMINUSMILLENNIUM
Program pro konfiguraci
ústředen DOMINUS MILENNIUM
SetTermW
Aplikace je určena organizacím provádějícím instalaci
a nasazení systémů řady Dominus-Millennium. Vzhledem
k tomu, že tyto systémy umožňují nastavení širokého spektra
parametrů, je zadávání prostřednictvím klávesnice ovládacího panelu časově náročná záležitost. Proto vznikla aplikace
SetTermW, která umožňuje zkrátit přípravu zařízení
k provozu na co nejkratší dobu. Integrovaný modul HisTerm
slouží pro stažení, prohlížení, filtrování a tisk historie.
Virtuální ovládací panel PanTerm usnadňuje obsluhu
a diagnostiku systému z PC.
Aplikace umožňuje:
ü
přehledné nastavení všech konfiguračních
parametrů instalace
ü
při odesílání kontrolovat, zda odesílaná data
patří připojené ústředně
ü
vizualizovat konfiguraci v názorné, graficky
přijatelné formě
ü
správu všech datových souborů pomocí datového
správce
ü
ke každé instalaci, historii i obrazu paměti
definovat a udržovat popisné údaje
ü
provádět selektivní výstup instalace na tiskárnu
ü
ü
ke každé instalaci, historii i obrazu paměti
uchovávat deník činností, které byly s instalací
prováděny; tento deník lze kdykoliv prohlížet
vypsat konfigurační parametry do souboru
v textovém (.txt), databázovém (.csv) nebo
univerzálním (.ini) tvaru
ü
exportovat data pro systémy Latis a Contact ID
ü
přijmout/odeslat konfigurační parametry
z/do ústředny
ü
zjistit a nastavit aktuální čas a datum ústředny
přečíst/zapsat kompletní obsah paměti RAM
ústředny
ü
zjistit verzi programového vybavení ústředny
ü
ü
ü
přečíst kompletní historii systému
obousměrně synchronizovat časy a data
ústředny a počítače
komunikovat pomocí sériové linky, telefonní
nebo počítačové sítě
ü
ü
každé osobě pověřené obsluhou definovat
přístupové jméno, heslo a činnosti, které může
provádět
ü
definovat předvolby komunikačních parametrů
ü
aktualizovat aplikaci z internetu
ü
provádět vzdálenou správu systému pomocí
modemu nebo internetu
ü
ü
bezpečně komunikovat pomocí šifry
aplikace obsahuje modul programového
ovládacího panelu, který umožní monitorovat
a ovládat systém přímo z prostředí aplikace
ü
archivovat konfigurační parametry, obsah paměti
nebo data historie v otevřené nebo šifrované
formě
ü
aplikace obsahuje modul prohlížeče historie,
který umožní pracovat s daty historie.
0201509010
SetTermW
Program pro konfiguraci ústředen
KATALOG2012
27
Program pro centralizované
monitorování a ovládání systému
PanTermW
Aplikace je určena těm zákazníkům používajícím systém
Dominus-Millennium, kteří vyžadují monitorování a ovládání
systému nejen decentralizovaně, prostřednictvím ovládacích
panelů, ale také centralizovaně, např. z jednoho řídícího
počítače. Aplikace umožňuje na displeji počítače simulovat
jeden až osm ovládacích panelů systému DominusMillennium, které mohou zobrazovat stav až osmi nezávislých systémů. Každý simulovaný ovládací panel umožňuje
uživateli ovládat systém stejným způsobem, jako z běžného
ovládacího panelu. Ovládání je možné v libovolném okamžiku a to v provozním i instalačním režimu. U každého panelu
lze definovat vlastní tvar, barvy i popis.
Aplikace umožňuje připojit monitorované systémy třemi možnými způsoby
ü
Pomocí linky DN-BUS a modulu MP1W, což je modul postavený na bázi ovládacího panelu MP1.
ü
Připojením na libovolný sériový port ústředny s nastaveným protokolem PanTerm3.
ü
Síťovým připojením pomocí zásuvné karty P-NET s nastaveným protokolem PanTerm3. Tento typ připojení
umožňuje šifrovaný přenos dat.
TerminW
Aplikace je určena těm uživatelům, kteří potřebují průběžně
sledovat provoz systému Dominus-Millennium. Aplikace
průběžně přijímá historii z ústředny a jednotlivé položky
zobrazuje, případně ukládá na disk nebo tiskne. Aplikace
umožňuje pracovat i se starší řadou ústředen Dominus.
Aplikace umožňuje:
ü
jednorázově přečíst historii událostí z ústředny po sériové lince (režim off-line)
ü
průběžně přijímat z ústředny jednotlivé události v reálném čase (režim on-line) a tyto současně tisknout
ü
prohlížet přijatou nebo archivovanou historii událostí
ü
archivovat přijatou historii událostí na disku nebo na tiskárně
ü
exportovat celou nebo filtrovanou historii událostí do textového souboru
ü
současně otevřít několik oken s různými historiemi
ü
každé osobě pověřené obsluhou definovat přistupové jméno, heslo a činnosti, které může provádět
ü
definovat akce, které se provedou při on-line příjmu nové události (aktivace aplikace, zvukový signál)
0201509054
PanTermW-NET-8
0201509055
PanTermW-MPW1
0201509040
TerminW
Simulace klávesnic
až 8 ústředen DM, v síti TCP/IP
Simulace klávesnice na PC
pro modul MPW1
Program pro on-line výpis historie ústředny
28
DOMINUSMILLENNIUM
Uživatelské programové nadstavby
Systém DOMINUS MILLENNIUM spolupracuje s několika programovými nadstavbami různého typu, které slouží pro
správu uživatelů, grafické zobrazení stavů, obsluhu a správu událostí, propojení s dalšími technologiemi a mnoha dalšími
funkcemi včetně vytvoření docházkového systému nebo zákaznických řešení na míru.
Alfa
Program určený ke spolupráci s přístupovými systémy,
vytvořenými v rámci bezpečnostního systému DOMINUS
MILLENNIUM.
Program umožňuje prostřednictvím sériového rozhrání
komunikovat se všemi ústřednami řady DM. Režim lze
časově nastavit pro přenos dat tzv. ON-LINE režim nebo díky
možnosti uchovávat události v ústřednách a provádět přenos
dat po určité době tzv. OFF-LINE režim. Ve spolupráci
se systémy DM umožňuje přenos konfigurací, definující
prvky, které tvoří systém kontroly vstupu (například
prostorové zóny, jednotlivé čtečky, přístupové karty atd.)
a zpětně umožňuje doplňovat a upravovat databáze osob,
práva uživatelů a vytvářet neomezený počet časových zón,
které následně předá do systému DM. Pro přesnou evidenci
pohybu jednotlivých osob eviduje v automatickém nebo
manuálním režimu historii událostí, které dále umožňuje
různým způsobem vyhodnocovat, filtrovat, tisknout
a exportovat v různých sestavách a formátech. Všechna
definovaná data ukládá v automatickém nebo manuálním
režimu do záložních souborů, které mají zvýšit bezpečnost
systému pro případ úmyslného či náhodného poškození
jednotlivých konfigurací a databází. Doplňkovou nadstavbou
tohoto programu je tzv. funkce „Recepce“, kde mají jednotliví
uživatelé možnost interaktivně sledovat přítomnost
a nepřítomnost osob ve vybraných prostorových zónách.
Další nadstavbou je evidence neúspěšných pokusů přístupu
do jednotlivých oblastí. Na tento systém navazuje program
pro zpracování docházky - BETA, který dále vyhodnocuje
události pro využití v personálním a mzdovém programu.
Beta
Program je určen k evidenci a automatickému zpracování
odpracované doby s využitím identifikačních karet.
Nahrazuje dosud používané řešení způsobu evidence
docházky (psaní docházky do sešitu a únavné počítání
odpracované doby). Velmi snadno program dokáže monitorovat nejen příchody a odchody, ale i pohyb zaměstnanců
po firmě až na jednotlivá pracoviště. Automaticky poskytne
vyhodnocení odpracované doby a příplatku v návaznosti na
nastavení pracovní doby. Řeší i různé druhy směnných
provozů. Šetří čas řídícím pracovníkům potřebný
ke zpracování docházky a zjišťování přítomnosti osob.
KATALOG2012
29
Integrační bezpečnostní systém C4
C4 je integrační bezpečnostní systém, který zabezpečuje
centralizované a víceuživatelské řešení pro správu zařízení
objektové bezpečnosti.
Uživateli poskytuje rozsáhlé nástroje pro:
ü
Centrální správu bezpečnostních zařízení
ü
Centrální správu uživatelů
ü
Vizualizaci a monitoring zařízení
ü
Automatizaci bezpečnostních procesů
ü
Analýzu a vyhodnocení bezpečnostních informací
ü
Podporu krizového managementu
Svojí síťovou architekturou umožňuje sdílet informace
týkající se provozu bezpečnostních zařízení více uživatelům. To výrazně zvyšuje efektivitu správy zařízení
a podpůrných činností v rámci podniku.
Systém C4 je otevřený modulární systém, který umožňuje
navrhnout instalaci podle požadavků uživatele,
od jednoduchých – monitorujících jednu samostatnou
budovu, po robustní řešení monitorující různá bezpečnostní zařízení velkých organizací ve všech jejich objektech bez
ohledu na vzdálenost.
SBI Easy
Je variantou systému SBI, navrženou pro zákazníky, kteří
nemohou či nechtějí využívat nelimitovaný rozsah SBI.
Easy varianta, jak již název napovídá, je zjednodušena tak,
aby umožnila snadnou konfiguraci funkcí dle konkrétních
potřeb s důrazem na maximální účelnost využití investovaných prostředků a ještě důslednější zjednodušení obsluhy.
Dostupná funkcionalita:
30
ü
Monitoring a ovládáni připojených technologií
v přehledných mapách
ü
Podpora systémů kontroly vstupu (EKV)
ü
Podpora požárních systémů (EPS)
ü
Podpora zabezpečovacích systémů (EZS)
ü
Podpora kamerových systémů (CCTV)
ü
Podpora docházkových systémů a vlastní
zpracování docházky
ü
Správa návštěv
ü
Podpora mobilních klientů (PDA)
ü
Notifikace
ü
Stravování
ü
Licenčně neomezený počet klientů
SBI Easy je variantou systému SBI navrženou pro instalace
s požadavkem optimalizace investic a zjednodušeného
ovládaní. Jeho skladba ji předurčuje pro použití tam, kde
je modularita a komplexnost standardního SBI nevyužita
či příliš složitá. Zachovává stoprocentní kompatibilitu
a rozšiřitelnost bez nutnosti reinstalace či změn zařízeni.
DOMINUSMILLENNIUM
KATALOG2012
31
32
DOMINUSMILLENNIUM
BRNO
Edisonova 5
612 00 Brno
T +420 541 240 956
F +420 541 240 955
M +420 602 777 999
[email protected]
PRAHA
Nad strouhou 6
147 00 Praha
T +420 221 416 811
F +420 221 416 888
M +420 602 777 000
[email protected]
OSTRAVA
Slévárenská 16
709 00 Ostrava
T +420 596 611 984
F +420 596 612 059
M +420 602 777 222
[email protected]
www.abbas.cz
Download

DOMINUS MILLENNIUM