Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015
web: www.tepore.sk | e-mail: [email protected]
mob.: +421 915 987 019 | +421 918 470 643
Spoločnosť TEPORE je certifikovaným predajcom materiálov STEICO na slovenskom trhu
Poskytujeme zľavy - neváhajte nás kontaktovať
Minimálny odber - 1 paleta (pri niektorých
produktoch možnosť rozbalenia palety)
Pri kamiónovom odbere doprava zdarma
Ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
STEICO PROTECT
STEICO Protect (typ M) - DREVOSTAVBY
STEICO Protect (typ H) - DREVOSTAVBY a prefabrikovaná halová výroba
STEICO Protect (typ L) - MUROVANÉ konštrukcie a iné plné záklopy (hladký spoj)
(TYP H/M) spoj PERO a DRÁŽKA
ρ = (H) 265 kg/m3
ρ = (M) 230 kg/m3
šírka
(H) 575
(H) 575
(M) 575
(M) 575
dĺžka
1300
1300
1300
1300
hrúbka
40
60
80
100
ks./pal.
56
38
28
22
m2/pal.
41,86
28,41
20,93
16,45
cena/m2
9,87
15,07
19,25
24,06
µ=5
λd = (H) 0,048 W/m.K, (M) 0,046 W/m.K
c = 2100 J/kg.K
kamión 40 pal. | paleta 1330 x 1210 mm, výška palety cca 1,3 m | váha cca 400 kg
(TYP H/M) spoj PERO a DRÁŽKA
ρ = (H) 265 kg/m3
šírka
(H) 1180
(H) 1180
(M)1180
dĺžka
2600
2600
2600
hrúbka
40
60
80
ks./pal.
28
19
14
m2/pal.
85,90
58,29
42,95
cena/m2
9,77
14,66
19,54
ρ = (M) 230 kg/m3
λd = (H) 0,048 W/m.K, (M) 0,046 W /m.K
µ=5
možnosť dodania aj s hladkou hranou
c = 2100 J/kg.K
kamión 20 pal. | paleta 2630 x 1210 mm, výška palety cca 1,3 m | váha cca 900 kg
(TYP L) spoj hladká hrana
ρ = 190 kg/m3
šírka
600
600
600
dĺžka
1350
1350
1350
hrúbka
120
140
160
ks./pal.
18
16
14
m2/pal.
14,58
12,96
11,34
cena/m2
25,80
30,10
34,40
λd = 0,042 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 40 pal. | paleta 1350 x 1200 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 480 kg
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
STENA, STRECHA a STROP - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ
KONŠTRUKCIE
STEICO FLEX
▪ výplňová flexibilná izolácia ako prírodná alternatíva voči bežným izoláciám
▪ chráni priestor pred prehrievaním v letnom období - predovšetkým v obytných
podkroviach kde vďaka svojim vlastnostiam spomaľuje fázový posun teplôt
flexibilná drevovláknitá izolačná doska (náhrada za minerálne izolácie)
ρ = 50 kg/m3
λd = 0,038 W/m.K
µ = 1-2
c = 2100 J/kg.K
šírka
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
dĺžka
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
hrúbka
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
ks./balíkov
m2/pal.
10 | 12
9 | 10
8 | 10
6 | 10
4 |12
4 |10
4|8
3 | 10
3|8
2 | 12
22 | 1
20 | 1
84,18
63,14
56,12
42,09
33,67
28,06
22,45
21,05
16,84
16,84
15,43
14,03
cena/m2
3,41
4,26
5,12
6,82
8,53
10,23
11,94
13,65
15,35
17,06
18,76
20,47
kamión 22 pal. | paleta 1220 x 1150 mm, výška palety cca 2,2-2,65 m | váha cca 200 kg
STRECHA a STENA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
STEICO SPECIAL a STEICO UNIVERSAL
▪ nadkrokvová izolácia s vysokou akumulačnou schopnosťou
▪ chráni pred prehrievaním v letnom období - predovšetkým v obytných
podkroviach kde vďaka svojim vlastnostiam spomaľuje fázový posun teplôt
nadkrokvová izolácia a izolácia do odvetraných fasád (spoj P+D)
ρ = 240 kg/m3
λd = 0,046 W/m.K
šírka
575
575
575
575
dĺžka
1855
1855
1855
1855
hrúbka
60
80
100
120
ks./pal.
36
28
22
18
m2/pal.
38,40
29,87
23,47
19,20
cena/m2
15,83
21,11
26,39
31,66
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 28 pal. | paleta 1890 x 1220 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 550 kg
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
nadkrokvová izolácia a izolácia do odvetraných fasád (spoj P+D)
ρ = 270 kg/m3
λd = 0,048 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
šírka
585
577
577
577
577
dĺžka
2480
2477
2477
2477
2477
hrúbka
22
24
35
52
60
ks./pal.
104
98
66
44
38
m2/pal.
cena/m2
150,88
140,06
94,33
62,89
54,31
5,76
6,29
9,17
13,62
15,71
kamión 20 pal. | paleta 2500 x 1200 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 900 kg
STENA, STRECHA a STROP - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ
KONŠTRUKCIE
STEICO ZELL - prírodné drevné vlákno
▪ fúkaná trvácna izolácia z drevného vlákna vhodná najmä na zateplenie
väzníkových krovov - ako náhrada za bežne používané celulózové izolácie
▪ vhodná aj ako výplň akejkoľvek konštrukčnej dutiny s min. hr. 140 mm
ρ = podľa použitia
λd = 0,038 W/m.K
REALIZUJEME PROSTREDNÍCTVOM ZAŠKOLENEJ FIRMY
fúkané drevné vlákno (väzníkové krovy, strechy, steny, stropy)
balík
paleta
cena
15 kg
21 bal.
cena za aplikáciu sa stanoví na základe plošnej výmery
a požadovanej hrúbky izolácie
(cena je kalkulovaná vrátane aplikácie a dopravy na miesto)
µ = 1-2
c = 2100 J/kg.K
kamión 32 pal. | paleta 1200 x 800 mm, výška palety cca 2,5 m | váha 315 kg
STENY, STRECHY, STROPY a PODLAHY - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ
KONŠTRUKCIE
ostatné izolačné dosky vhodné na všestranné použitie
▪ použitie konzultujte s dodávateľom - radi Vám navrhneme najlepšie riešenie
▪ podlahové dosky a podložky, vnútorná omietateľná izolácia, izolácia pod
palubové podlahy a iné...
univerzálna doska do striech, stien, podláh a stropov (hladký spoj)
ρ = 160 kg/m3
λd = 0,039 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
šírka
600
600
600
600
600
600
600
600
600
dĺžka
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
hrúbka
20
30
40
60
80
100
120
140
160
ks./pal.
116
74
56
38
28
22
18
16
14
m2/pal.
93,96
59,94
45,36
30,78
22,68
17,82
14,58
12,96
11,34
cena/m2
3,02
4,53
6,05
9,07
12,09
15,12
18,14
21,16
24,18
* certifikát ku kročajovej izolácií (označenie Steico Therm SD)
kamión 40 pal. | paleta 1350 x 1200 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 300 kg
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
interiérová omietateľná izolácia (spoj P+D)
šírka
366
366
dĺžka
1186
1186
hrúbka
40
60
ks./pal.
84
54
m2/pal.
cena/m2
36,46
23,44
9,20
13,80
ρ = 160 kg/m3
λd = 0,038 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 44 pal. | paleta 1200 x 1150 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 500 kg
štandardná univerzálna doska určená na všestranné použitie (hladký spoj)
ρ = 230 kg/m3
λd = 0,048 W/m.K
µ=5
šírka
1000
1200
1200
1200
1200
dĺžka
1200
2500
2500
2500
2500
hrúbka
8
10
12
15
19
ks./pal.
138
114
95
76
60
m2/pal.
cena/m2
165,60
342,00
285,00
228,00
180,00
1,71
1,86
2,23
2,79
3,53
c = 2100 J/kg.K
kam. 20/52* pal. | pal. 2500 x 1200 mm / 1000 x 1200 mm *, výška pal. cca 1,3 m | váha cca 800 kg,300 kg *
zvýšená pevnosť v tlaku 150 Kpa (vhodné pre viac zaťažené podlahy)
ρ = 250 kg/m3
λd = 0,048 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
šírka
600
600
600
dĺžka
1350
1350
1350
hrúbka
20
40
60
ks./pal.
112
56
38
2
m /pal.
90,72
45,36
30,78
cena/m
4,67
9,22
13,44
2
kamión 40 pal. | paleta 1350 x 1200 mm, výška palety cca 1,20 m | váha cca 450 kg
izolačná doska určená do plochých striech, stien a podláh (hladký spoj)
ρ = 200 kg/m3
λd = 0,042 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
šírka
600
600
600
600
600
600
600
600
dĺžka
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
hrúbka
20
40
60
80
100
120
140
160
ks./pal.
108
56
38
28
22
18
16
14
m2/pal.
87,48
45,36
30,78
22,68
17,82
14,58
12,96
11,34
cena/m2
4,49
8,89
13,43
17,79
22,32
26,84
31,16
35,60
kamión 40 pal. | paleta 1350 x 1200 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 400 kg
* dodací termín na vyžiadanie
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
kročajová podložka pod nášlapné vrstvy podláh (hladký spoj)
ρ = 250 kg/m3
šírka
590
590
590
dĺžka
790
790
790
hrúbka
4
5
7
ks./balíkov
m2/pal.
cena/m2
15 | 32
15 | 26
20 | 14
223,73
181,78
130,51
1,33
1,66
2,06
λd = 0,070 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 66 pal. | paleta 1200 x 800 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 230 kg
tepelná a zvuková izolácia pod palubové podlahy (spoj lišta P+D)
šírka
366
366
dĺžka
1186
1186
hrúbka
40
60
ks./pal.
84
54
m2/pal.
36,46
23,44
cena/m2
9,60
14,40
ρ = 160 kg/m3
λd = 0,039 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 44 pal. | paleta 1200 x 1150 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 230 kg
* dodací termín na vyžiadanie
spojovacia lišta (spotreba lišty 1 ks. / 1,3 m2 izolácie)
šírka
50
50
dĺžka
2000
2000
hrúbka
35
55*
ks./pal.
45*
31*
m2/pal.
cena/ks.
5,01
7,34
* dodací termín na vyžiadanie
* možnosť dodania aj po kusoch, váha lišty hr. 35 mm / 2 kg, hr. 55 mm / 3 kg
doska s bitumenovou úpravou - znížená nasiakavosť (hladký spoj)
ρ = 230 kg/m3
λd = 0,050 W/m.K
šírka
1200
1200
1200
1200
dĺžka
2500
2500
2500
2500
hrúbka
10
12
15
19
ks./pal.
114
95
76
60
2
m /pal.
342,00
285,00
228,00
180,00
cena/m
2,10
2,52
3,15
3,99
2
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 20 pal. | paleta 2500 x 1200 mm, výška palety cca 1,3 m | váha cca 800 kg
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
STENA, STRECHA a STROP - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ
KONŠTRUKCIE
ľahšia nadkrokvová izolácia vyrábaná suchým procesom
▪ vhodné najmä pre väčšie hrúbky nadkrokvovej izolácie (120 mm a viac)
▪ zvlášť vhodné pri priznaných krokvách kedy sa celá izolačná vrstva presúva
práve nad oblasť strešných krokiev. Chráni pred letným prehrievaním.
ρ = 140 kg/m3
λd = 0,041 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
nadkrokvová izolácia a izolácia do odvetraných fasád (spoj P+D)
2
2
šírka
dĺžka
hrúbka
ks./pal. m /pal. cena/m
575
1855
60
36
38,40
15,60
575
1855
80
28
29,87
20,80
575
1855
100
22
23,47
26,00
575
1855
120
18
19,20
31,20
575
1855
140
16
17,07
36,40
575
1855
160
14
14,93
41,60
575
1855
180
12
12,80
46,80
575
1855
200
12
12,80
52,00
na dotaz hrúbky až do 300 mm
kamión 28 pal. | paleta 1890 x 1220 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 350 kg
ρ = 180 kg/m3
λd = 0,043 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
nadkrokvová izolácia a izolácia do odvetraných fasád (spoj P+D)
ľahká drevovláknitá doska vyrábaná suchým procesom
2
2
šírka
dĺžka
hrúbka
ks./pal. m /pal. cena/m
575
2475
35
66
93,93
9,10
575
2475
60
38
54,08
15,60
575
2475
80
28
39,85
20,80
575
1855
100
22
23,47
26,00
575
1855
120
18
19,20
31,20
575
1855
140
16
17,07
36,40
575
1855
160
14
14,93
41,60
kamión 20*/28 pal. | paleta 2500 x 1200 * mm / 1890 x 1220 mm, výška palety cca 1,2 m | váha cca 600 */450 kg
pochôdzna izolácia stropov neobývaných podkroví (hladký spoj)
ľahká drevovláknitá doska vyrábaná suchým procesom
2
2
šírka
dĺžka
hrúbka
ks./pal. m /pal. cena/m
400
1200
80
28
13,44
17,60
400
1200
100
22
10,56
22,00
ρ = 140 kg/m3
λd = 0,041 W/m.K
µ=5
c = 2100 J/kg.K
kamión 66 pal. | paleta 1200 x 800 mm, výška palety cca 1,3 m | váha cca 150 kg
Maloobchodný cenník platný od 01.02.2015 - ceny sú uvedené v EUR/m2 bez DPH
KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM STEICO
ZLADENÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM
▪ STEICO nosníky profilu I - STEICO JOIST - STRECHA, STROP
▪ STEICO nosníky profilu I - STEICO WALL - STENA
▪ možnosť dodania nosníkov so zeteplením stojiny
▪ STEICO ULTRALAM - LVL X/LVL R (lepené vrstvené drevo)
cenová ponuka na konštrukčné systémy sa vypracuje na základe individuálnej požiadavky
Dodacia doba je 10-14 dní od dňa záväzného potvrdenia cenovej ponuky. V prípade, že CP neobsahuje dopravné náklady,
tie budú stanovené podľa miesta určenia a po dohode so zákazníkom. Dodacia doba môže byť iná ako je uvedené. Prosíme
zákazníkov, aby sa vždy aktuálne informovali o dostupnosti produktu na našich uvedených kontaktoch.
Download

STEICO cenník 2015