Dřevovláknité tepelně izolační desky pro difúzně otevřené dřevěné konstrukce
‐ kompletní fasádní systém z přírodních materiálů ‐ vynikající izolační vlastnosti v zimě i v létě ‐ mnoho let zkušenosti z realizací po celém světě ‐ certifikát tepelné izolace z dřevovláken ‐ ekonomické systémové komponenty ‐ jednoduché a úsporné zpracování ‐ požární atest ‐ vysoká stabilita STEICO CEE Křenická 5/2256 100 00 Praha 10 Tel.: +420 734 308 971 E‐mail: [email protected] Dřevovláknité tepelně izolační desky pro nadkrokevní izolaci
‐ trojí účinek (odolný proti větru, druhá hydroizolace, tepelná izolace) ‐ ekonomická konstrukce a snadné zpracování ‐ možnost pohybu při montáži bez podpory bednění přímo po krokvích ‐ vynikající tepelná izolace v létě (časový posun prostupu tepla 10 a více hodin) ‐ dodatečná izolace střechy při nedostatečné vnitřní výšce stropu
- vysoká stabilita díky dvojitému profilování; není nutné lepit spáry od sklonu střechy 18° ‐ deska může být vystavena povětrnostním vlivům až 4 týdny
- snížení tepelných mostů v konstrukci - akustická izolace ‐ desky jsou ekologické a recyklovatelné http://www.steico.com
STEICOuniversal Tloušťky desek [mm] Rozměry desek [mm] Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501‐1 Součinitel tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] Objemová hmotnost [kg/m3] Součinitel difúzního odporu µ Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] Pevnost v tlaku [kPa] Pevnost v tahu kolmo na desku [kPa] * tloušťky desek rostou po 20 mm
** od tl.100 mm
22/24/35/52/60 600 x 2500 E 0,048 270 5 2100 200 ≥20 STEICOuniversaldry 35/60‐160 600 x 2500 / 1880** E 0,043 180 3 2100 150 ≥20 STEICOspecial 60 ‐ 120 600 x 1880 E 0,046 240 5 2100 ≥100 ≥10 STEICOspecialdry 60 ‐ 200 600 x 1880 E 0,041 140 3 2100 ≥100 ≥10 Hřebíkování desek Sponkování desek Pro upevňování desek (staticky nosných i nenosných) na dřevěný podklad (trám, sloupek, KV hranol, apod.) jsou určeny pneumatické sponkovačky Příslušné spony galvanicky zinkované nebo nerezové potažené pryskyřicí mají atest (certifikát) podle DIN 1052 a Eurokódu 5. Sponkovačky PN 29130 PN 29150(180) D Spony BS 29000 tl. drátu 2,00mm šířka spony 27,00 mm *Doporučené zásady sponkování desek ‐ vzdálenost spon od okraje desek min. 30mm ‐ počet spon na 1m2 min. 16 ks ‐ vzdálenost spon od sebe max. 150mm ‐ hřbet spony by měl s osou podkladního sloupku svírat úhel přibližně 45° * Pokud neuvádí konkrétní projektová dokumentace stavby nebo technická dokumentace dodavatele deskových materiálů jiné zásady a hodnoty. Uvedená doporučení nenahrazují statické posouzení konstrukce autorizovanou osobou. Tabulka spon pro různé tloušťky desek Tloušťka desky Typ / délka spony (mm) 22‐35 mm BS 29000 / 75 CRF (CNK) 52 mm BS 29000 / 85‐90 CRF (CNK) 60 mm BS 29000 / 100‐110 CRF (CNK) 80 mm BS 29000 / 110‐120 CRF (CNK) 100 mm BS 29000 / 130‐150 CRF (CNK) 120 mm BS 29000 / 150 CRF (CNK) 140 mm BS 29000 / 180 CRF (CNK) CRF … nerez (W.Nr. 1.4301) CNK … galv. zinek (12 μm) Pro upevňování desek na krokve je určena speciální pneumatická hřebíkovačka Příslušné kroužkové hřebíky galvanicky zinkované potažené pryskyřicí mají atest (certifikát) podle DIN 1052 a Eurokódu 5. Hřebíkovačka Hřebíky RN 220 R RB 50/220 R NK 12μm ITW Construction Products ČR, s.r.o.
Modletice 140, 251 01 Říčany Tel.: +420 323 202 202 Fax: +420 323 202 204 E‐mail: [email protected] http://www.itw‐industry.cz 
Download

Steico - ITW Industry