Vážení návštevníci,
Degustácia
Srdečne Vás vítame na prvej koštovke páleného v malej dedinke Matejovec, krásnom prostredí
myjavských kopaníc. Prvá písomná zmienka o našej dedine je podľa záznamov na Evanjelickej
fare v Krajnom, ktorého časťou je Matejovec v súčasnosti, z druhej polovice 17. storočia.
Staršia časť Matejovca sa nachádza mimo hlavnej cesty a môžeme tu ešte stále nájsť pôvodnú
poľnohospodársku architektúru z 2.pol. 19.storočia, s typickými gazdovskými dvormi, stodolami
a maštaľami. Väčšinu gazdovských dvorov obkolesovali rozsiahle sady ovocných stromov.
Pestovali sa jablká, hrušky, ale najmä Bystrické slivky, Durandie a žltý poklad kopaníc – Belice.
Mnohí z nás ešte pamätajú krásne voňajúce belicové koberce, ale i reptanie detí pri začiatku ich
zberu. Veľa z nás by zaplakalo pri spomienke na to, že prebytkami tohto ovocia, ktoré je tak
vzácne, sa prikrmovali domáce zvieratá.
Nuž čo, život ide nezastaviteľne ďalej a z krásnych ovocných sadov zostávajú iba torzá. Staré,
napoly uschnuté, neošetrované stromy, v objatí bujarého porastu pomaly odchádzajú. Z
pôvodných stoviek belíc a bystrických sliviek zostávajú už iba poslední mohykáni, bojujúci so
šárkou (vírusová choroba) a ľudským nezáujmom. Avšak nie je všetko stratené.
Nájdu sa ešte mladí ľudia, ktorí sa snažia zachovať pôvodný genofond kopaníc a množia staré
odrody ovocných stromov, aby pravá myjavská slivovica, či belovica neboli len spomienkou, či
vzácnym pokladom, ktorí gazdovia odložili na svadbu svojich detí, či iné významné udalosti.
Chceme týmto poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli k tomu, že na dnešnej koštovke máme
bezmála 700 vzoriek destilátov. Najmä však ďakujeme tým, ktorí oprášili veľmi staré demižóny a
my tak máme možnosť porovnať majstrovstvo našich starých otcov s tým dnešným. I keď
niektoré staršie vzorky sú už troška poznačené časom a nemajú chuť a vôňu mladice, odpustime
prosím týmto babičkám ich drobné chybičky krásy a pristupujme k nim s úctou a láskou. Ak
nazriete do tohto katalógu, zistíte, že viac ako 50 vzoriek je starších ako 22 rokov a najstaršia má
dokonca okolo 50 rokov. Odložil ju dedo na neďalekej kopanici Manigov svojim vnukom pri ich
narodení. Tí majú teraz cez 50 a celé roky sa márne snažili ukrytú pálenku objaviť. Viackrát
kopali na dvore „na zaručenom“ mieste, ale nič nenašli. Až náhoda chcela, že minulú zimu
hladné srnky vytrhali cez rozpadnuté dosky stodoly chumáče starého sena, ktoré dlhé roky
ukrývali demižón slivovice...
Degustácia sa uskutočnila 11. mája 2012 v KD Matejovec pod vedením prof. Ing.
Júliusa Forsthoffera, PhD. za účasti 47 degustátorov, ktorí hodnotili 695 vzoriek
rôznych druhov destilátov. Hlavná degustačná komisia vyhodnotila šampióna výstavy
z odrody slivovica (durandia). Víťazmi odrôd boli vyhodnotené vzorky – slivovica
(durandia), marhuľovica, hruškovica, belovica, čerešňovica, jablkovica a oskoruša.
Na I. ročníku ochutnávky ovocných destilátov (Kráľovná kopaníc) sa zúčastnili
vystavovatelia z 90 miest a obcí, z toho 623 zo Slovenskej republiky, 66 z Českej
republiky, 3 zo Srbska, 1 z Rakúska, 1 zo Švajčiarska a 1 z Chorvátska.
Hlavná degustačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. Július Forsthoffer, PhD.
(výkonný tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku)
Komisia:
Ľuboš Mikič
Tomáš Talajka
Ivan Papulák
Slavomír Žák
Ing. Marián Zubák
Vladimír Škarpíšek, PhDr.
Ján Kubus
Vladimír Sedlák
Jaroslav Obuch
Ľuboš Zubák
Ferdinand Hrušecký
Ešte raz Vás všetkých vítame a prajeme Vám, aby bol 26.máj 2012, prežitý s Kráľovnou kopaníc –
slivovicou, jednou milou spomienkou v mozaike Vášho života.
Pekný deň a Na zdravie.
1
2
Degustačné komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Vyhodnotené najlepšie vzorky destilátov:
prof. Ing. Július Forsthoffer, PhD., Katarína Klačanová, Andrea Zubáková
Michal Porubiak, Silvia Mošovská
Tomáš Talajka, Andrea Obuchová, Zuzana Sedláková
Pavel Medveď, Vladimír Sedlák, Ján Cádra
Cyril Prášek, Denisa Medveďová, Juraj Kubus
Rudolf Talába, Ing. Jozef Lančarič, Peter Polák
Tomáš Prachař, Ladislav Bárta, Ján Štipský
Lukáš Žemlička, Miroslav Hučko, Radoslav Fridríšek
Ivan Papulák, Ján Gavura, Tomáš Sedlák
Ján Kubus, Milan Bukončan, Vladimír Škarpíšek, PhDr.
Ján Podmajerský, Ing. Vladimír Sedlák, Andrea Vaculová
Ing. Marián Zubák, Roman Janoušek, Ján Svetlík
Ľuboš Zubák, Jozef Zachar
Ľuboš Mikič, Anna Kubusová
Slavomír Žák, Tomáš Kubran, Daniel Žák
Ferdinand Hrušický, Dušan Durec
Ján Lukáč, Igor Siváček
Jaroslav Obuch, Ján Kubus, Ing. Vladimír Sedlák
Šampión výstavy – Durandia:
vz. č. 694
Počet
bodov
50
49
44-48
39-43
34-38
28-33
15-27
do 14
Ľuboš Mikič
Radimov
r. 2011
r. 1997
Miroslav Kubiš
Roman Flamík
Mitalovec
Senica
r. 2011
r. 2001
r. 2011
Ľubomír Zubák
Milan Obuch
Ivan Papulák
Ostrov pri PN
Matejovec
Matejovec
r. 2011
r. 2009
r. 2011
Fridrišek Radovan
S. Vlado
Mudr. Pašmik Milan
Myjava
Chvojnica
Nové m. n. V.
r. 2004
r. 2011
r. 2011
Pavol Hodúl
Ján Bobot
Ľuboš Mikič
Polianka
Borský Mikuláš
Radimov
r. 2006
r. 2011
r. 2009
Miroslav Hučko
Jaroslav Obuch
Jaroslav Stanislav
Stará Myjava
Matejovec
Strážnice
r. 2010
r. 2010
r. 2010
Peter Debnár
Ján Tomiš
Ján Vymyslický
Čakany
Matejovec
Radimov
r. 2011
r. 2010
r. 2011
Ľubomír Zubák
Ján Lukáč
Mgr. Václav Vaněk
Ostrov pri PN
Radimov
Podivín
Víťaz odrody – Slivovica (Durandia)
2. miesto
3. miesto
vz. č. 391
vz. č. 388
Víťaz odrody – Belovica
1. miesto
2. miesto
3. miesto
vz. č. 635
vz. č. 457
vz. č. 572
Víťaz odrody – Jablkovica
1. miesto
2. miesto
3. miesto
vz. č. 169
vz. č. 456
vz. č. 683
Víťaz odrody – Hruškovica
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Hodnotenie destilátov:
r. 2010
vz. č. 473
vz. č. 9
vz. č. 298
Víťaz odrody – Oskoruša
Označenie
Ocenenie
Charakteristika
****
***
***
**
*
Šampión výstavy
Víťaz odrody
Zlatý diplom
Strieborný diplom
Bronzový diplom
Destilát vynikajúcej kvality
Destilát vynikajúcej kvality
Destilát výbornej kvality
Destilát veľmi dobrej kvality
Destilát dobrej kvality
Destilát menej dobrej kvality
Destilát nižšej kvality
Destilát nedostatočnej kvality
3
1. miesto
2. miesto
3. miesto
vz. č. 176
vz. č. 566
vz. č. 330
Víťaz odrody – Marhuľovica
1. miesto
2. miesto
3. miesto
vz. č. 403
vz. č. 97
vz. č. 361
Víťaz odrody – Čerešňovica
1. miesto
2. miesto
3. miesto
vz. č. 638
vz. č. 303
vz. č. 35
4
Číslo
Priezvisko
Meno
baza
baza čierna
belovica
belovica + marhuľa
borovička
broskyňovica
čerešňovica
čerešňovica (plánka)
chilli – macerat
čučoriedka
drienka
dula
durandia
figovica
grapa
griotka
hruškovica
hruškovica (plánka)
hruškovica (zimná hru.)
hruškovica Hortensie
hruškovica Lucasova
hruškovica (maslovka)
hruškovica Williams
hruškovica (čierne hru.)
hruškovica (hnilička)
jablkovica
jablkovica Pagáč
jablkovica Golden
jablkovica Jánska
jablkovica + hrozno
jablkovica + hrušky
jablkovica + marhuľa
kalvádos
karlátka
kukurica
letná zmes
malina lesná
marhuľovica
marhuľovica s kôstkou
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Slovenská republika
Vysvetlivky použitých skratiek:
BAZ
BAZ Č
BEL
BEL+MAR
BOR
BR
ČER
ČER PL
CHIL
ČUČ
DRK
DL
DUR
FIG
GRA
GR
HR
HR PL
HR ZIM
HR HO
HR LU
HR MAS
HR W
HR Č
HR HN
JAB
JAB PG
JAB G
JAB J
JAB+HZ
JAB+HR
JAB+MAR
KAL
KAR
KUK
LZM
MAL
MAR
MAR KV
Druh
MIR
MRK
OKR
OR MC
OR LIK
OSK
OSK MC
OSK SU
OSK S
OSK+HR
OZM
RAK
RAŽ
REP
RIN
RUM
ŠÍP
SLI
BYS
SLI Č
SLI ČACH
SLI JS
SLI MED
SLI K
SLI ST
SLI S
SLI+DUR
SLI+RIN
TAT
TER
TR MC
TR
VÍN
VÍN S
VIŠ
VIŠ LIK
WHI
ZZM
ZUB
mirabelka
mrkva
okrúhlica
orechovka macerát
orechový likér
oskoruša
oskoruša macerát
oskoruša sušená
oskoruša zo suda
oskoruša + hruška
ovocná zmes
rakija
ražná
repák
ringlota
rum
šípka
slivovica
slivovica Bystrická
slivovica Č. rodná
slivovica Čachtická
slivovica Juhoslov.
slivovica Medovka
slivovica Korvatka
slivovica Stanley
slivovica zo suda
slivovica + durandia
slivovica + ringlota
Tatranský horec
terkelica
trnka planá (macerát)
trnkovica
vínovica
vínovica zo suda
višňovica
višňový likér
whisky
záhradná zmes
zubrovka
Za prípadné chyby v katalógu sa ospravedlňujeme
5
Bašovce
655.
656.
408.
444.
517.
491.
Bohovic
Bohovic
Svetlík
Svetlík
Svetlík
Svetlík
Pavol
Pavol
Ján
Ján
Ján
Ján
SLI
MAR
DUR
DUR
SLI
DUR
2009
2000
2007
2005
2011
2004
14
11
11
10
16
16
42
37
45
43
39
47
**
*
***
**
**
***
S
12
4
30
46
***
S
13
9
10
10
10
3
2
17
14
13
12
7
16
5
7
8
13
18
14
13
5
5
5
3
5
4
5
7
47
41
39
36
35
31
37
38
35
29
47
46
45
41
46
30
44
42
46
43
45
43
38
39
38
37
41
40
***
**
**
*
*
S 2. miesto
Beckov
269.
270.
Kusenda
Kusenda
Radovan
Radovan
HR
JAB
2011
2011
Borský Mikuláš
9.
14.
376.
379.
460.
493.
246.
12.
8.
26.
15.
16.
258.
245.
377.
375.
372.
374.
17.
18.
24.
25.
20.
21.
23.
27.
13.
11.
Bobot
Bobot
Driaka
Drinka
Drinka
Drinka
Kliman
Kliman
Kliman
Kliman
Kocák Mgr.
Kocák Mgr.
Litvaj
Litvaj
Macek
Macek
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Müller
Polák
Polák
Polák
Polák
Ján
Ján
Andrej
Andrej
Peter
Peter
Stano
Stano
Stano
Stano
Ľubomír
Ľubomír
Andrej
Andrej
Anton
Anton
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Štefan
Štefan
Štefan
Štefan
HR
REP
OR MC
TR MC
SLI
RAK
MAR
RIN
HR
HR
HR
SLI
JAB
JAB
SLI
JAB
OSK
VIN S
HR ZIM
ČER
VIŠ LIK
REP
KAL
MAR
LZM
RAŽ
VÍN
DUR
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2009
2008
2011
2009
2011
2010
2010
2009
2007
2010
2010
2011
6
*
*
*
***
***
***
**
***
***
**
***
**
***
**
*
**
*
*
**
**
S
S
Číslo
Priezvisko
Meno
19.
22.
248.
251.
Samek
Samek
Schaller
Schaller
Peter
Peter
Dagmar
Dagmar
Druh
Rok
Komisia
KAL
BR
SLI
SLI
2004
2008
2009
2009
4
4
4
9
Body
40
42
45
38
Poznámky
**
**
***
*
S
Brestovec
36.
Pecen
Samuel
HR
2012
14
41
**
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
281.
284.
644.
645.
646.
647.
650.
651.
Čechvala
Čechvala
Halienka
Halienka
Halienka
Halienka
Liška
Liška
Miro
Miroslav
Peter
Peter
Peter
Peter
František
František
SLI ČACH
BR
JAB
MIR
HR
HR
HR
JAB
2009
2009
2011
2011
2011
2009
2011
2008
Brestovec kopánky
38.
Bucala
Dušan
HR
2009
Kubica
Kubica
Repka
Miroslav
Miroslav
Ján
SLI
JAB
REP
2011
2002
2011
13
37
*
218.
221.
223.
215.
241.
243.
236.
237.
10
10
18
42
35
42
**
*
**
7
7
7
45
35
38
***
*
*
16
42
**
16
1
6
1
11
10
11
23
33
43
40
36
43
41
Bytča
2.
249.
1.
Holínec
Rigová
Rigová
Ján
Anastáza
Anastázia
JAB
JAB
JAB
2011
2011
2010
Brichta
JAB
2010
Fogaš
Fogaš
Kuchta
Opatovský
Opatovský
Selecký
Selecký
Ján
Ján
Ernest
Ernest
SLI
SLI
SLI
MAR
SLI
SLI
BYS
2011
2010
2011
2011
2009
2011
2011
Bednár
Peter
MAR
2010
1
48
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Štefan
Štefan
Š.
Š.
Pleša
Pleša
S.
S.
S.
S.
Rudolf
Rudilf
Vlado
Vlado
Vlado
Vlado
658.
660.
661.
**
**
*
**
**
***
Bukovčan
Bukovčan
Bukovčan
Milan
Milan
Milan
Augustín
Bublavý
Bublavý
Jozef
Milan
Milan
SLI
HR
SLI
2010
2011
2011
7
8
9
7
14
16
14
16
18
28
34
40
38
47
45
40
34
*
**
*
***
***
**
*
15
14
18
9
10
14
45
34
37
46
40
46
***
*
*
***
**
***
8
16
11
38
46
38
*
***
*
5
13
2
17
41
46
39
41
**
***
**
**
14
7
12
36
40
45
*
**
***
S
**
***
***
FIG
DUR
SLI
BEL
BEL
HR
BEL
RAŽ
2011
1988
2011
1985
1982
1984
1995
2011
SLI
HR
RAŽ
JAB
REP
SLI
2011
2005
2011
2009
2010
2010
SLI
DUR
MAR
1999
2009
2008
S 1. miesto
624.
625.
626.
627.
Guzoň
Guzoň
Guzoň
Guzoň
Miloš
Miloš
Miloš
Miloš
DUR
BEL
BR
HR PL
2010
2010
2011
2011
Dubodiel
14
17
14
34
45
35
S
S 2. miesto
Dubnica nad Váhom
Častkovce
641.
648.
649.
Poznámky
**
*
***
Doliny
Čakany
403.
43
34
45
27
43
44
46
29
Chvojnica
116.
123.
445.
456.
518.
531.
Čachtice
639.
640.
266.
435.
472.
483.
415.
Fír
Fír
Fír
Fír
Jakubec
Jakubec
S.
S.
S
Bzince pod Javorinou
503.
Body
8
9
3
14
17
17
17
6
Chalupy
Bukovec
677.
679.
695.
Komisia
*
***
*
217.
220.
63.
Judiny
Judiny
Scheer
Anton
Anton
Aladár
HR
BYS
JAB
2005
2001
2010
8
S
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
64.
Scheer
Aladár
SLI
2009
4
Body
34
Poznámky
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
*
Konkušova Dolina
Gemerská Poloma
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Petergáč
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
HR W
DL
BAZ
BYS
DRK
TR
MAL
ČUČ
ŠÍP
MAR
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
652.
17
1
1
7
2
1
1
2
1
11
42
44
38
36
41
43
44
39
42
37
**
***
*
*
**
**
***
**
**
*
Perniš
Perniš
Perniš
Miroslav
Miroslav
Miroslav
HR PL
SLI
JAB
2002
1987
2007
15
11
6
33
41
26
**
9
6
17
13
7
2
9
17
11
1
5
3
16
11
3
12
10
47
36
35
38
38
43
40
43
41
27
44
35
39
37
24
47
35
8
12
16
16
31
41
44
42
453.
469.
516.
417.
Bačo
Bačo
Boorová
Figura
Figura
Horniaček
Horniaček
Kubík
Nagy
Nagy
Otrubčiak
Otrubčiak
Peter
Peter
Sadloň
Sadloň
Tižik
Jaroslav
Jaroslav
Janka
Milan
Milan
Ján
Ján
Pavol
Ladislav
Ladislav
Slavo
Slavo
Miroslav
Miroslav
Miroslav
DUR
SLI
SLI
HR
SLI
DUR
JAB
HR
DUR
MAR
JAB
SLI
JAB
SLI
SLI
HR
JAB
2002
2009
2011
2011
2011
1997
2007
2011
2008
2010
2008
2010
2004
2010
2011
2010
2009
406.
454.
432.
507.
526.
494.
498.
272.
273.
***
*
*
*
*
**
**
**
**
***
*
**
*
***
*
Jeruzalem
194.
195.
399.
438.
Michalec
Michalec
Papulák
Papulák
Vladimír
Vladimír
Ján
Ján
SLI
HR
BEL
BEL
1991
2008
1985
1984
9
**
***
**
OSK
2008
12
35
*
Bašnár
Bašnár
Beny
Rony
SLI
SLI
REP
JAB
2011
2008
2011
2011
10
17
10
4
41
40
40
39
**
**
**
**
10
10
6
16
12
1
2
7
7
44
45
30
39
30
27
35
45
44
***
***
10
7
11
10
14
15
13
3
12
3
5
9
6
4
8
1
4
7
5
1
3
44
43
39
45
42
40
44
36
36
46
40
35
39
44
46
38
35
45
33
35
31
***
**
**
***
**
**
***
*
*
***
**
*
**
***
***
*
*
***
Kostolné
Jablonka
279.
280.
551.
166.
170.
267.
268.
550.
475.
411.
134.
142.
459.
480.
132.
133.
689.
Ján
Košariská
Hrachovište
448.
455.
463.
Vydarený
Kadlečík
Kadlečík
Kadlečík
Kadlečík
Kadlečík
Kadlečík
Kadlečík
Marek
Marek
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Jaroslav
Jaroslav
SLI+DUR
SLI
JAB
JAB
ČER PL
MAR
MAR
SLI
JAB J
2005
2005
2011
2010
1989
2011
2010
2011
2009
**
*
***
***
Krajné
S
422.
461.
614.
621.
105.
107.
108.
109.
111.
113.
112.
114.
668.
395.
287.
288.
104.
669.
265.
106.
110.
Čechovič
Čechovič
Drška
Drška
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
J
Kubiš
Lančarič
Lančarič
Medo
Pavlech
Škodáček
Turan
Turan
Jozef
Jozef
Ivan
Ivan
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Milan
Milan
S
Miroslav
Ondrej
Jozef
Branislav
Stanislav
Štefan
Vladimír
Vladimír
SLI Č
SLI
MAR
SLI
BEL
SLI
ČER
MAR
HR Č
DUR
RAŽ
RAŽ
REP
DUR
SLI ST
SLI ST
SLI
SLI
SLI
DUR
MAR
2011
2009
2010
2010
1975
1976
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2011
2011
2009
2009
2011
2011
10
*
S
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Krakovany
610.
623.
606.
607.
609.
642.
643.
Kubran
Kubran
Kubran
Kubran
Miezga
Miezga
Miezga
Marián
Marián
Marián
Tomáš
Anton
Kamil
Kamil
DUR
OR LIK
REP
BYS
MAR
SLI
MAR
1990
2010
1995
2011
2003
2009
2009
7
6
2
9
11
14
11
35
38
45
45
45
30
38
*
*
***
***
***
S
*
Liptovská Štiavnica
628.
629.
Svoš
Svoš
Juraj
Juraj
SLI MED
SLI MED
2009
2011
1
6
35
20
*
Lubina
426.
314.
317.
319.
318.
145.
152.
177.
178.
691.
692.
Jankovič
Petrovič
Petrovič
Petrovič
Petrovič
Potfaj
Potfaj
Potfaj
Potfaj
Znachor
Znachor
Ľubomír
Ľubomír
Patrik
Patrik
Branislav
Branislav
SLI
RAŽ
SLI
OZM
HR
SLI
TR
DUR
BEL
SLI
SLI
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2001
2010
2009
2009
2010
11
8
2
13
8
8
9
9
15
10
10
40
32
42
36
40
13
44
47
39
39
44
**
9
13
8
42
33
33
**
2
43
**
3
1
2
8
8
40
42
46
42
42
**
**
***
**
**
**
*
**
***
***
**
**
***
Malinovo
184.
188.
213.
Martišek
Martišek
Zlatúšik
Juraj
Juraj
Juraj
BYS
HR
FIG
2011
2010
2011
Manigov
139.
Nález
v stodole
SLI
1962
Matejovec
561.
562.
93.
211.
238.
Bukovčan
Bukovčan
Čerešňa
Čerešňa
Filipek
Jaro
Jaro
Vladimír
Vladimír
Miro
JAB
RAŽ
SLI
DUR
BEL+MAR
11
2005
2000
2010
2007
2010
S
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
135.
141.
226.
233.
234.
230.
68.
69.
72.
99.
400.
401.
412.
451.
462.
485.
502.
520.
209.
214.
118.
122.
558.
559.
666.
667.
229.
231.
115.
117.
585.
593.
584.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
476.
464.
429.
418.
659.
Gavora
Gavora
Gorčík
Gorčík
Gorčík
Gorčíková
Hugo
Hugo
Ivan 333
Ivan 333
Jaššo
Jaššo
Joiko
Joiko
Joiko
Joiko
Juhásik
Juhásik
Jurčová
Jurčová
K.
K.
Karlík
Karlík
Kavický
Kavický
Konečník
Konečník
Konečník ml.
Konečník ml.
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Kubus
Lukáš
Lukáš
Lukáš
Lukáš
Manák
Štefan
Štefan
Michal
Michal
Michal
Sabina
SLI
ČER
HR
SLI
SLI
BEL
BEL
HR
JAB
HR
SLI
SLI
JAB+HZ
SLI
REP
SLI
JAB
SLI
SLI
SLI
SLI
BEL
SLI
JAB
DUR
JAB
SLI
HR
SLI
SLI
ČER
ČER
HR
MAR
SLI
SLI
BEL
SLI
BEL
HR
SLI
DUR
MAR
SLI+DUR
SLI ČACH
1982
2001
2007
2006
1996
1990
1972
1998
2010
2010
2009
2004
2011
2001
2007
2000
2002
1993
2005
2010
2005
1975
2006
2010
1979
2005
1998
2010
2011
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2001
2010
1987
2009
2007
1990
2011
2011
1970
Ján
Ján
Peter
Peter
A.
A.
M.
M.
Emil
Emil
Peter
Peter
Ňaňo Ján ml.
Ňaňo Ján ml.
Ján
Ján
Juraj
Juraj
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Vladimír
12
Komisia
Body
2
13
14
1
2
14
15
14
4
14
3
3
10
10
18
7
9
14
7
6
2
15
7
3
4
6
5
14
1
1
12
12
17
11
9
6
12
11
13
17
10
10
1
17
11
42
42
36
35
46
22
38
45
37
40
27
41
35
41
37
45
36
47
45
39
43
37
46
29
41
27
42
43
44
35
40
40
40
40
43
32
37
40
42
43
39
42
28
41
43
Poznámky
**
**
*
*
***
S
*
***
*
**
**
*
**
*
***
*
***
***
**
**
*
***
**
**
**
***
*
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
S
Číslo
Priezvisko
Meno
664.
665.
204.
390.
423.
447.
413.
457.
543.
513.
479.
488.
536.
499.
548.
549.
212.
402.
29.
693.
529.
653.
654.
657.
566.
547.
192.
193.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
487.
528.
468.
501.
427.
Manák
Manák
Martišek
Novotný
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuch
Obuchová
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Papulák
Sadecký
Sádecký
Sedlák
Sedlák
Sedlák
Vladimír
Vladimír
Juraj
Ján
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Jaroslav
Jaroslav
Ján
Milan
Ján
Jaroslav
Milan
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Andrea
Pavol ml.
Pavol ml.
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
Jozef
Ján
Ján
Ján
Ján
Druh
Rok
Komisia
BYS
VÍN
SLI
BYS
JAB
SLI
SLI
BEL
SLI
SLI
HR
SLI
JAB
JAB
DUR
OSK
BEL
SLI
SLI
SLI
SLI
HR PL
SLI
OSK MC
OSK
DUR
SLI
SLI
BEL
HR
SLI
JAB+HZ
SLI
JAB+HR
JAB
BEL
SLI
BEL
HR
SLI
SLI JS
BEL
SLI
BEL
HR
1970
1997
2010
2011
2000
1994
2009
2001
1998
2010
1994
2007
1998
1999
2010
2008
1964
1997
2004
2007
2000
2007
2007
2009
2011
2009
2011
2009
2011
1981
2006
2011
2010
1995
1996
1974
1983
1987
1987
2011
2005
1985
2009
2008
2008
8
2
17
4
9
10
10
16
11
16
15
11
7
8
7
12
14
3
7
10
16
17
14
12
12
6
7
11
12
17
15
1
1
1
3
12
2
12
17
9
11
16
9
16
15
13
Body
33
34
46
38
37
46
42
48
38
48
43
41
43
36
47
46
41
36
41
43
46
42
48
43
48
46
46
40
47
39
38
38
35
38
35
41
46
45
42
48
40
46
40
44
41
Poznámky
*
***
*
*
***
**
***
*
***
**
**
**
*
***
***
**
*
**
**
***
**
***
**
***
***
***
**
***
**
*
*
*
*
*
**
***
***
**
***
**
***
**
***
**
S
S 2. miesto
S
Číslo
Priezvisko
Meno
100.
101.
103.
102.
66.
67.
96.
98.
396.
393.
563.
565.
389.
465.
97.
Sedlák
Sedlák
Sedlák
Sedlák
Suchovský
Suchovský
Talába
Talába
Talába
Talába
Talába
Talába
Talábová
Talábová
Tomiš
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Milan
Milan
Milan
Milan
Roman
Roman
Miro
Miro
Alžbeta
Alžbeta
Ján
Druh
Rok
HR
BEL
SLI
SLI
HR
SLI
SLI Č
HR
BYS
HR
SLI
SLI
DUR
BEL
MAR
Komisia
Body
13
15
3
1
12
11
1
13
5
15
15
5
3
16
2
37
42
41
38
48
43
30
30
44
38
37
45
41
47
47
*
**
**
*
***
**
4
6
40
36
**
*
11
11
17
7
7
17
39
48
41
43
46
42
**
***
**
**
***
**
4
2
42
43
**
**
6
3
15
12
33
31
30
30
4
5
7
38
40
47
2000
2011
2009
2005
2010
2010
2011
2002
1998
2010
1998
1996
2011
2001
2010
Poznámky
***
*
*
***
**
***
***
S
S
S 2. miesto
S
Michalovce
271.
274.
Lucka
Lucka
SLI
SLI
1993
1995
Mitalovec
S
S 2. miesto
S
S 3.miesto
670.
391.
557.
185.
187.
671.
Ančic
Kubiš
Medveď
Mramúch
Mramúch
Mramúch
Jaroslav
Miroslav
Pavel
Róbert
Róbert
Štefan
MAR
DUR
SLI
SLI Č
SLI Č
SLI
2010
2011
2010
2011
2010
2009
Modra Kráľová
320.
321.
Macko
Macko
Milan
Milan
VÍN
SLI
2010
2010
Moravské Lieskové
S
684.
686.
275.
276.
Sarkoczy
Sarkoczy
Zámečník
Zámečník
Stanislav
Stanislav
Jozef
Jozef
VÍN
JAB
SLI
HR
2011
2011
2007
2008
Myjava
260.
262.
672.
Baran
Baran
Bebčák
Peter
Peter
Jozef
SLI
JAB
SLI
2011
2011
2011
14
*
**
***
S 2. miesto
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
673.
256.
253.
676.
169.
171.
383.
384.
564.
567.
552.
553.
555.
119.
120.
121.
224.
207.
282.
285.
247.
250.
254.
255.
244.
252.
232.
235.
227.
228.
560.
569.
41.
42.
Bebčák
Dinga
Dinga
Foltýn
Fridrišek
Fridrišek
Klč
Klč
Kochánek
Kochánek
Medveď
Medveď
Medveď
Michalec
Michalec
Michalec
Ochodnický
Ochodnický
Ochodnický
Ochodnický
Podmajerský
Podmajerský
Podmajerský
Podmajerský
Ševčík
Ševčík
Talába
Talába
Ušiak
Ušiak
Ušiak
Ušiak
Vlček
Vlček
Jozef
Pavol
Pavol
Pavol
Radovan
Radovan
Rastislav
Rastislav
Palo
Palo
Pavel
Pavel
Pavel
Štefan
Marián
Štefan
Stanislav
Stanislav
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Vladimír
Vladimír
Milan
Milan
Štefan
Štefan
Ján
Ján
Ivan
Ivan
HR
SLI
DUR
DUR
JAB
DUR
SLI
JAB
SLI
SLI
SLI
BEL
HR
JAB
SLI
HR PL
DUR
BEL
SLI
JAB
HR
SLI
DUR
JAB
SLI
BEL
SLI
HR
DUR
DUR
SLI
JAB PG
SLI
SLI
2007
2005
1979
2011
2011
2011
2011
2010
2004
1988
2011
2011
2011
2004
2010
2010
2010
1987
1965
2007
2002
2011
1980
2003
2011
2011
2011
2011
2007
2010
2010
2006
1993
1993
17
5
9
17
8
9
17
4
5
7
11
12
15
8
15
13
4
14
7
7
13
17
5
4
6
16
2
14
2
5
2
3
6
8
Body
39
34
47
41
48
46
44
40
40
42
38
42
43
34
44
38
46
45
47
38
25
37
41
41
36
44
45
36
44
40
40
24
45
47
**
*
***
**
***
***
***
**
**
**
*
**
**
*
***
*
***
***
***
*
Poznámky
14
14
15
7
6
10
7
13
34
38
36
47
39
36
45
39
*
*
*
***
**
*
***
**
Nebojsa
189.
190.
511.
196.
198.
421.
191.
186.
Polák
Polák
Poláková
Synak
Synak
Talába
Talába
Talába
Peter
Peter
Ľubica
Dušan
Dušan
Rudolf
Rudolf
Rudolf
BEL
BEL
HR
DUR
SLI
SLI
SLI
HR
1990
1994
2010
2011
1988
1963
2010
2007
15
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Neuvedená adresa
S
S 1. miesto
495.
405.
419.
410.
407.
484.
452.
431.
450.
490.
496.
466.
509.
458.
134
143
19-52
19-54
Babka
Dedko "Z"
Foltín
Foltín
Londák
Londák
Šulo
Šulo
Šulo
Šulo
Ján
Ján
S
S
SLI
SLI
SLI
REP
SLI
SLI
SLI
JAB
HR
SLI
SLI
RAŽ
JAB
HR
2007
2011
2010
2007
2011
2011
2010
2008
2007
1979
2010
2011
2010
2009
16
3
10
18
10
11
11
9
15
11
16
18
16
15
46
23
43
42
40
37
37
41
33
40
42
40
42
41
***
6
6
6
2
17
6
9
3
13
23
37
37
46
40
46
37
27
45
4
9
16
16
15
1
2
13
5
12
12
45
37
41
39
44
38
46
49
39
43
49
***
*
**
**
***
*
***
***
**
**
***
16
43
**
**
**
**
*
*
**
**
**
**
**
**
Nové m. n. Váhom
618.
622.
688.
690.
675.
683.
143.
140.
424.
*
**
**
*
***
***
*
***
**
**
***
***
Číslo
Borovský
Borovský
Ovšák Ing.
Ovšák Ing.
Pašmik MuDr.
Pašmik MuDr.
Remíšek ml.
Rumíšek
Surman
Kamil
Kamil
Marián
Marián
Milan
Milan
Jaroslav
Jaroslav
Matej
MIR
SLI
TAT
BOR
SLI
JAB
REP
MAR
OSK
2011
2011
2001
1968
2011
2011
2011
2011
2011
*
*
***
**
***
*
S 3. miesto
***
Ostrov pri Piešťanoch
S
409.
436.
443.
467.
512.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Zubák
Marián
Marián
Ľubomír
Marián
Marián
Ľubomír
Ľubomír
Ľubomír
Ľubomír
Ľubomír
Ľubomír
JAB G
JAB
BEL
JAB
HR
OR LIK
GR
BEL
DUR
OSK
ČER
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2003
2009
2011
Papraď
554.
Durec
Peter
SLI
2011
16
S
S 1. miesto
S 1. miesto
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Petrovka pri Bytči
442.
Surma
Dušan
MAR
2011
1
27
2
2
3
3
14
13
8
7
3
2
45
37
35
33
37
40
32
37
35
35
***
*
*
11
10
38
38
*
*
8
13
18
12
4
9
37
35
41
36
41
45
*
*
**
*
**
***
Pieštany
136.
619.
620.
131.
124.
128.
197.
200.
202.
203.
Macek
Orviský
Orviský
Sarvaš
Šarvaš
Sovaš
Talajka
Talajka
Talajka
Talajka
Ján
Marek
Marek
Michal
Michal
Michal
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
MAR
TER
SLI
MAR
DUR
HR
SLI
SLI
MAR
MAR
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2001
2008
2011
2010
S
*
**
*
*
*
Adam
Adam
SLI
REP
2011
2011
Plašienka
Plašienka
Plašienka
Šagát
Vaško
Vaško
Ján
Ján
Ján
Vlado
KUK
HR
RAŽ
OSK
RAŽ
SLI
2011
2009
2010
2009
2011
2010
Podrienie
7.
30.
Zmeko
Zmeko
Branislav
Branislav
SLI
SLI
1989
1999
8
9
39
37
**
*
15
12
15
16
12
5
17
11
16
36
33
48
43
46
38
42
40
37
*
Polianka
545.
34.
473.
505.
259.
261.
508.
471.
541.
DHZ Polianka
Dinga
Hodúl
Hodúl
Jagoš
Jagoš
Kňazský
Kňazský
Kolárik
D.
Pavol
Pavol
Milan
Milan
Pavol
Pavol
Ľubomír
HR
HR
HR
SLI
HR
SLI
SLI
SLI
DUR
2011
2011
2004
2003
2011
2005
1978
1976
2005
17
***
**
***
*
**
**
*
Meno
Ľubomír
Igor
Igor
Jaroslav
J.
Peter
Peter
Štefan
Ľubomír
Ľubomír
Dušan
Vladimír
Vladimír
Dušan
75.
76.
77.
84.
87.
81.
79.
89.
90.
91.
78.
80.
82.
85.
73.
74.
86.
92.
88.
Podolie
312.
315.
504.
420.
308.
309.
Priezvisko
Kolárik
Kovár
Kovár
Ochodnický
Ochodnícky
Osuský
Osuský
Šulovský
Vičík
Vičík
Zeman
Zeman
Zeman
Zeman
Druh
Rok
DUR
SLI
REP
JAB
DUR
SLI
HR
SLI
JAB
REP
JAB
HR
DUR
JAB
2007
2010
2011
2011
2011
2004
2000
1977
2009
2008
1998
2008
2008
1998
Komisia
Body
15
16
10
16
16
10
15
16
8
10
6
15
16
6
41
37
41
39
45
41
42
44
31
38
32
41
44
30
Poznámky
15
12
1
4
1
15
4
12
1
15
4
14
13
2
13
4
15
13
3
33
41
40
35
35
39
44
30
38
37
38
41
32
46
34
38
38
30
37
2
40
**
11
5
41
45
**
***
**
*
**
**
***
**
**
***
*
**
***
Poriadie
Podkylava
430.
540.
Číslo
539.
500.
521.
514.
497.
489.
522.
544.
530.
533.
519.
481.
527.
537.
Bunčák
Bunčák
Bunčák
Dúbravčík
Dúbravčík
Durec
Durec
Marónek
Marónek
Marónek
Pražianka
Pražienka
Soviš
Soviš
Valent
Valent
Viskup
Viskup
Viskup
Milan
Milan
Milan
V.
V.
Ján
Ján
Ján
Ján
Ján
Dušan
Dušan
Pavol
Pavol
Pavol
Pavol
BEL
HR HN
DUR
SLI
DUR
BEL
SLI
HR
SLI
SLI
DUR
HR
HR
SLI
HR
DUR
BEL
HR
DUR
2006
2004
2009
2011
2010
1995
1998
2009
1974
2003
1980
2009
2000
1990
2009
2011
2006
2007
2008
**
**
*
*
**
***
*
*
*
**
***
*
*
*
S
*
Prešov
S 1. miesto
311.
Špišiaková
Veronika
SLI
2011
Priepasné
129.
137.
Klbečka
Klbečka
Ján
Ján
DUR
DUR
1980
1985
18
S
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Radimov
346.
296.
398.
355.
300.
305.
306.
307.
358.
352.
295.
291.
359.
347.
351.
349.
343.
348.
301.
302.
303.
290.
344.
360.
357.
694.
298.
353.
292.
293.
304.
345.
356.
362.
299.
354.
297.
289.
294.
350.
378.
361.
Cvečka
Dubák
Dulík
Hrušecký
Hrušecký
Hrušecký
Hrušecký
Hrušecký
Juriga
Kekeli
Keketi
Klena
Klena
Kocák
Konečný
Križánek
Križánek
Lacko
Lukáč
Lukáč
Lukáč
Masaryk
Masaryk
Masaryk
Mikič
Mikič
Mikič
Mikič
Mikič
Mikič
Mikič
Récky Ing.
Sprušanský
Štepanik
Tokoš
Tokoš
Tokoš
Vanek
Vanek
Vanek
Vaňková
Vymyslický
Ján
Štefan
Dušan
Fero
Fero
Fero
Fero
Fero
Jozef
Jozef
Jozef
Stanislav
Stanislav
Leoš
Tomáš
Jozef
Milan
Roman
Ján
Ján
Ján
Mirek
František
Martin
Ľuboš
Ľuboš
Ľuboš
Ľuboš
Martin
Ľuboš
Danko
Pavol
Pavol
Ivan
Ivan
Jozef
Milan
Izidor
Izidor
Agneša
Ján
RUM
SLI
VIŠ
MAR
DUR
MAR
MAR
DUR
BOR
JAB
OZM
HR
JAB
MAR
SLI
SLI S
SLI
VÍN
DUR
DUR
ČER
ČER
HR
MIR
MIR
DUR
HR LU
SLI
MAR
DUR
DUR
HR
VÍN
JAB
DUR
ZZM
MIR
BAZ Č
BR
VÍN
GR
MAR
2010
2009
2011
2010
2010
2011
2011
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2008
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2011
2009
2011
2010
2009
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2009
2010
Rudník
19
4
5
12
3
2
3
2
6
18
6
9
14
6
2
2
1
5
4
1
4
13
13
15
1
3
10
14
2
3
5
1
15
18
6
9
18
6
8
8
4
18
3
36
42
47
25
40
30
34
38
37
37
37
47
38
36
39
43
43
39
40
43
48
43
24
44
33
50
48
41
34
41
42
42
37
27
40
38
28
43
38
40
37
46
*
**
***
**
*
*
*
*
*
***
*
*
**
**
**
**
**
**
***
**
Číslo
Priezvisko
Meno
428.
492.
6.
208.
216.
180.
283.
286.
678.
680.
Cibulka
Cibulka
Maliarik
Maliarik
Maliarik
Nemčič
Sadloň
Sadloň
Srnánek
Srnánek
Pavol
Pavol
Ján
Ján
Ján
Pavol
Peter
Peter
Peter
Peter
S
S 2. miesto
dochutené
SLI
DUR
SLI
JAB
HR
JAB
SLI
HR
SLI
SLI
2010
2008
1996
1996
1998
2011
2004
2007
2011
2010
Komisia
Body
Poznámky
11
16
8
4
13
5
8
12
17
17
40
41
27
40
42
36
39
33
40
45
8
3
4
10
15
1
13
15
18
18
6
36
35
40
40
34
28
44
38
42
38
32
11
47
***
7
15
9
15
11
3
38
41
34
44
40
29
*
**
*
***
**
16
16
17
18
10
12
47
47
27
35
39
41
***
***
**
**
**
**
*
**
**
***
363.
364.
366.
365.
369.
373.
10.
370.
371.
367.
368.
Baránek
Baránek
Baránek
Baránek
Baránek
Baránek
Šimek
Šimek
Šimek
Šimek
Šimek
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Peter
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
CHIL
SLI+RIN
SLI+RIN
GRA
HR
MAR
ČER
HR
MRK
REP
KAL
2010
2010
2011
2009
2009
2010
2009
2011
2010
2010
2010
*
*
**
**
*
***
*
**
*
Senica
Šampion
Svýstavy
3. miesto
388.
Flamík
Roman
DUR
1997
Slovensko
313.
433.
437.
470.
486.
674.
**
*
**
*
**
*
***
Rok
Šaštín Stráže
***
****
***
**
*
**
**
**
*
Druh
Slovák
Slovák
Slovák
Slovák
Slovák
Stanislav
JAB
HR
JAB
HR
JAB
JAB
2011
2009
2011
2011
2008
2011
Sobotište
S 3. miesto
542.
515.
535.
538.
439.
446.
Hanzlíček
K.
K.
K.
K.
Krček
Pavol
Ľuboš
Ľ.
Ľuboš
Ľ.
Radoslav
SLI K
SLI
HR
RAŽ
REP
OSK
1986
2011
2009
2012
2012
2009
20
*
**
**
S 3. miesto
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Stanova Dolina
222.
225.
Baran
Baran
Ján
Ján
SLI
BEL
1988
1987
11
14
38
39
*
**
7
8
8
9
12
15
9
5
13
13
14
12
8
6
48
47
43
40
39
47
38
38
49
43
40
41
36
25
***
***
**
**
**
***
*
*
***
**
**
**
*
Stará Myjava
164.
165.
167.
181.
172.
173.
174.
175.
176.
179.
182.
183.
205.
206.
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Hučko
Kubík
Kubík
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Pavol
Pavol
SLI
SLI
DUR
SLI
HR MAS
BEL
BR
JAB
OSK
ČER
BEL
HR PL
DUR
DUR
1999
1985
2010
2011
2010
2011
2006
2005
2006
2004
2010
2004
2011
2010
Stará Turá
156.
162.
163.
159.
130.
449.
474.
144.
147.
219.
148.
149.
150.
151.
153.
146.
154.
155.
157.
158.
127.
Búlik
Búlik
Búlik
Búlik
Cádra
Dunajčík
Dunajčík
Gašparík
Gašparík
Hargaš
Hornáček
Hornáček
Hornáček
Hornáček
Hornáček
Horňáček
Hronec
Hronec
Hulváková
Hulváková
Hvoždara
Milan
Milan
Milan
Milan
Ján
Ján
Ján
Ľubomír
Ľubomír
Miroslav
Vladimír
Vladimír
Ľubo
Jozef
Jozef
Ľubomír
Ján
Ján
Jana
Jana
P.
JAB+HR
HR
SLI
SLI
SLI
SLI
SLI
JAB
SLI
MAR
SLI
JAB
JAB
BEL
SLI
JAB
SLI
HR
JAB
RAŽ
SLI
21
2010
2010
2011
2010
2009
1989
1968
2008
2002
2011
2005
2011
1998
2010
2011
1994
2006
2010
2000
2000
2010
8
12
7
6
1
10
10
5
6
3
9
8
8
15
8
8
7
12
8
9
15
36
41
45
34
35
37
30
40
35
40
40
30
32
34
33
14
47
40
34
33
40
*
**
***
*
*
*
**
*
**
**
*
S
S
S
Číslo
Priezvisko
Meno
126.
65.
71.
95.
160.
161.
125.
138.
416.
425.
263.
264.
687.
Hvoždara
Kovár
Kovár
Kovár
Krč
Krč
Kunik
Kuník
Pilát
Pilát
Sekera
Sekera
Stafuko
P.
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Ján
Ján
Štefan
Štefan
Druh
Rok
BEL
JAB
SLI
DUR
SLI
SLI
SLI
BEL
HR
JAB
RAŽ
SLI
SLI
2010
2007
2010
2010
2007
2009
2011
2007
2010
2011
2007
2009
1995
Komisia
Body
14
7
4
3
9
9
4
15
15
9
8
2
17
36
45
37
30
46
35
39
42
31
39
38
38
48
*
***
*
Poznámky
10
2
11
6
2
3
12
16
46
44
40
38
35
23
42
43
***
***
**
*
*
11
3
39
18
**
16
5
44
41
***
**
4
8
39
34
**
*
36
44
*
***
***
*
**
**
**
*
*
***
Stráže
S 1. miesto
617.
611.
612.
613.
608.
630.
631.
632.
Kubran
Kubran
Žák
Žák
Žák
Žák
Žák
Žák
Tomáš
Tomáš
Jozef
Jozef
Jozef
Slavo
Slavo
Slavo
SLI
DUR
MAR
OR MC
RAŽ
JAB
ČER
BYS
2004
1990
1996
2009
1996
2011
2011
2011
**
**
Svinová
594.
595.
Daniel Ing.
Daniel Ing.
Ján
Ján
MAR
DUR
2011
2010
Sychrov
240.
242.
666
666
BEL
KAL
2011
2009
Tabán
199.
201.
Kolník
Kolník
Ján
Ján
JAB
SLI
2001
2008
Trenčianske Bohuslavice
***
**
*
S
277.
278.
Kozáčik
Macejka
Miroslav
Marek
HR
DUR
2011
2010
**
22
12
11
S
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Číslo
Priezvisko
Meno
Trenčín
70.
94.
Judiny
Judiny
Jaroslav
Jaroslav
BYS
BYS
2011
2011
Druh
Rok
Komisia
Body
Poznámky
Záhorská Bystrica
3
17
37
44
*
***
83.
Lônčik
Milan
HR
2010
14
40
**
1
34
*
6
37
*
13
15
12
1
5
11
1
10
1
18
43
46
40
34
38
40
30
38
34
44
**
***
**
*
*
**
3
38
*
17
7
5
7
42
45
42
44
**
***
**
***
9
2
13
13
2
5
5
35
43
43
45
38
40
40
*
**
**
***
*
**
**
Zohor
Trnava
532.
Adamec
Jozef
MAR
2010
556.
2
43
Škvaridlo
Miroslav
Podmajerský
Podmajerský
Zmeko
Pavol
Pavol
Branislav
SLI
SLI
SLI
2009
2009
1972
10
17
17
42
42
45
Dobřichovice
**
**
***
47.
Brajs
Jiří
Maron
Maron
Dušan
Dušan
HR
BEL
2011
2004
17
13
48
42
***
**
17
39
**
U Zemaný
568.
Talába
Miro
HR
2011
Vaďovce
441.
525.
685.
Fabian
Fabian
Tuka
Dušan
Dušan
Ľubomír
REP
JAB
WHI
2012
2012
2010
18
9
6
36
39
37
*
**
*
Jagoš
Jagoš
P.
P.
P.
P.
Dušan
Dušan
F.
F.
F.
F.
SLI
SLI
SLI
JAB
OSK
RAŽ
2010
2007
2009
2009
2008
2009
S
397.
386.
394.
380.
381.
385.
382.
392.
477.
434.
9
6
11
6
12
18
40
33
45
31
36
41
Daněk
Daňek
Halaš Mudr.
Halaš Mudr.
Halaš Mudr.
Hubačka
Kolibová
Koubová
Šottl
Šottl
Petr
Petr
Pavol
Pavol
Pavol
Pavel
Ivana
Ivana
Stanomil
Slavomil
Juřica
Zdenek
***
*
**
Aifel
Reháček
Jaroslav
SLI+DUR
JAB
2011
2011
Halaš
Halaš
M.
M.
BEL
JAB
1972
2005
23
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2011
2010
2010
2009
S
*
*
***
SLI
2011
46.
57.
59.
60.
Prášek
Prášek
Prášek
Zálešák
C.
C.
C.
Pavel
SLI
JAB
BR
JAB
2011
2009
2007
2008
Podivín
4
6
36
37
*
*
13
3
44
32
***
Žadovica
570.
571.
OSK S
HR
ČER
MAR
SLI
SLI
MAR
BR
MAR
VÍN
Kuželov
**
Vrbové
616.
615.
2011
Krna
387.
Vrbovce
40.
257.
440.
506.
523.
482.
DUR
Dolní Bojanovice
U Maroný
662.
663.
2011
Česká republika
Turá Lúka
681.
682.
28.
SLI
**
31.
32.
33.
37.
39.
3.
5.
Němeček
Němeček
Němeček
Němeček
Vaněk Mgr.
Vaněk Mgr.
Vaněk Mgr.
Vlastimil
Vlastimil
Vlastimil
Vlastimil
Václav
Václav
Václav
MAR KV
MAR
OSK+HR
OSK SU
MAR
VIŠ
VIŠ LIK
2011
2008
2011
2010
2011
2011
2010
24
dom. hruška
macerát
Číslo
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
Komisia
35.
Vaněk Mgr.
Václav
ČER
2011
13
Body
47
Poznámky
***
Prostějov
55.
Pinkava
Miloš
DUR
2011
8
42
**
3
9
12
1
14
14
45
38
38
34
28
39
***
*
*
*
14
44
***
13
4
3
2
4
13
16
13
4
3
1
4
14
13
35
35
37
39
38
38
43
31
42
39
44
45
25
47
*
*
*
**
*
*
**
Radějov
335.
336.
340.
341.
342.
339.
Sochor
Sochor
Sochor
Záhradkári
Záhradkári
Záhradkári
Pavel
Pavel
Pavel
SLI
BR
HR
SLI
MIR
HR
2010
2010
2011
2009
2010
2010
S
Trn
Jozef
JAB
2011
Priezvisko
Meno
Druh
Rok
48.
49.
54.
58.
62.
56.
53.
Prachař
Prachař
Prachař
Prachař
Ptáčnik
Ptáčnik
Ptáčnik
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Miroslav
Antonin
Antonín
Antonín
SLI
HR
DUR
VÍN
JAB+MAR
JAB
JAB
2010
2010
2010
2001
2009
2009
2009
Komisia
Body
Poznámky
6
14
8
5
5
5
5
31
37
38
42
42
38
41
5
11
16
6
2
16
43
41
39
28
41
38
**
**
**
5
42
**
17
38
*
5
9
4
43
34
39
**
*
**
10
38
*
*
*
**
**
*
**
Veselí nad Moravou
404.
414.
546.
478.
524.
534.
**
Štemberg
61.
Číslo
S 3. miesto
Matuška
Matuška
Matuška
Matuška
Matuška
Matuška
Ludvík
Ludvík
Ludvík
Ludvík
Ludvík
Ludvík
DUR
DUR
DUR
JAB
MAR
MIR
2004
2009
2011
2005
2007
2011
**
*
Strážnice
331.
332.
333.
334.
337.
338.
310.
325.
326.
327.
324.
328.
329.
330.
Roučka
Roučka
Roučka
Roučka
Roučka
Roučka
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Stanislav
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
HR HO
DUR
DUR
KAR
ZUB
HR W
BEL
HR
DUR
DUR
MAR
BAZ Č
HR
OSK
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2001
2011
2011
2011
2011
2009
Chorvátsko
Rab
168.
Krajčovieč
Dušan
JAB
2011
4
40
Bárta
Bárta
Bárta
Bárta
Dohnal
Ladislav
Ladislav
Ladislav
Ladislav
Peter
HR
HR
DUR
SLI
SLI
2011
2010
2010
2010
2011
14
12
7
7
8
27
39
43
47
46
25
2006
Rakúsko
210.
Rohkanem
Oliver
SLI
2011
Srbsko
S 3. miesto
Belehrad
316.
322.
323.
**
Psodorov
Psodorov
Psodorov
B.
B.
B.
Velká n. Veličkou
45.
50.
51.
52.
43.
VÍN
Kumberg
Stupné
4.
Mária
marhuľa
**
**
***
***
***
Nicolic
SLI
VÍN
KUK
2010
2010
2010
Švajčiarsko
**
**
***
***
Chúr
510.
Vesti
Christopher
VÍN
2008
S
26
Hodnotenie destilátov – Systém 50 bodov, 6 kritérií
Vzhľad destilátu( čistota a farba vzhľadu)
5 -Vynikajúca
Vynikajúca čistota, priezračný vzhľad a vynikajúca farba, typická pre daný
druh destilátu. Intenzita a odtieň farby sú v súlade s celkovým
charakterom destilátu.
4 - Veľmi dobrý
Veľmi dobrá čistota, číry vzhľad a farba typická pre daný druh destilátu.
3 – Dobrý
Vzhľad skôr číry alebo prípadne s nepatrnými časticami, alebo farba
menej typická.
2 - Menej prijateľný Matný vzhľad alebo farba veľmi málo typická pre daný druh destilátu.
1 - Nedostatočný
Zákal, prípadne usadenina alebo farba celkom netypická pre daný druh
destilátu.
0 - Neprijateľný
Silný zákal, prípadne usadenina alebo celkom neprípustná farba sú
dôvodom až k vylúčeniu destilátu z hodnotenia.
Čistota vône destilátu (typickosť vône)
10-9 -Vynikajúci
Vynikajúca čistota vône celkom bez negatívnych pachov (odkvapový,
octový, pripálený, zemitý, aldehydický, hnilobný, chemicky syntetický,
atď.)
8-7 -Veľmi dobrý
Dobrá čistota vône bez negatívnych pachov, alebo menej výrazné.
6-5 -Dobrý
Priemerné.
4-3-Menej prijateľný Prítomné negatívne pachy výrazne narušujú ovocný charakter destilátu.
2-1 -Nedostatočný
Prítomné negatívne pachy prevažujú a prekrývajú ovocný charakter
destilátu.
0 - Neprijateľný
Intenzita negatívnych pachov je neprijateľná a je dôvodom k
vylúčeniu destilátu z hodnotenia.
Intenzita vône destilátu
10-9 -Vynikajúca
Vynikajúca intenzita vône, veľmi výrazná a mimoriadne typická pre
ovocný druh destilátu.
8-7 -Veľmi dobrý
Veľmi dobrá intenzita vône, typická pre daný druh destilátu.
6-5 - Dobrý
Menej výrazná vôňa destilátu.
4-3 - Menej prijateľný Veľmi slabá, nevýrazná vôňa ovocia.
2-1 -Nedostatočný
Celkom chýba vôňa typická pre daný druh destilátu.
0 - Neprijateľný
Typ vône alebo intenzita vône sú neprijateľné a sú dôvodom k vylúčeniu
destilátu z hodnotenia.
27
Čistota chuti destilátu
10-9 -Vynikajúci
Vynikajúca čistota bez negatívnych príchutí. Pripomína čerstvé ovocie.
8-7 - Veľmi dobrý
Veľmi dobrá čistota chuti.
6-5 -Dobrý
Priemerná.
4-3- Menej prijateľný Prítomné negatívne príchute málo narušujú ovocný charakter destilátu.
2-1 -Nedostatočný
Prítomné negatívne príchute prevažujú a prekrývajú ovocný charakter
destilátu.
0 - Neprijateľný
Intenzita negatívnych príchutí je neprijateľná a je dôvodom k vylúčenia
destilátu z hodnotenia.
Intenzita chuti destilátu
10-9 -Vynikajúca
Vynikajúca intenzita chuti, veľmi výrazná a mimoriadna typická pre
ovocný druh destilátu.
8-7 - Veľmi dobrý
Veľmi dobrá intenzita chuti.
6-5- Dobrý
Menej výrazná chuť ovocného destilátu. Priemerné.
4-3 -Menej prijateľný Veľmi málo intenzívna, nevýrazná chuť destilátu. Dominuje alkohol a nie
ovocie.
2-1 -Nedostatočný
Celkom chýbajúca chuť typická pre daný destilát.
0 - Neprijateľný
Typ chuti alebo intenzita chuti sú neprijateľné a sú dôvodom k vylúčenia
destilátu z hodnotenia.
Celkový dojem chuti a vône (štruktúra, vyváženosť )
5- Vynikajúci
Vynikajúca harmónia chuti a vône, vysoko ušľachtilá, dokonale vyvážená
harmónia.
4- Veľmi dobrý
Ušľachtilá a vyvážená chuť a vôňa.
3- Dobrý
Menej harmonická
2- Menej prijateľný
Neharmonické, nepríjemné
1- Nedostatočný
Celkom nevyvážená chuť a vôňa s výrazne vystupujúcimi
neharmonickými zložkami alebo príchuťami.
0- Neprijateľný
Harmónia chuti je celkom neprijateľná a je dôvodom k vylúčeniu
destilátu z hodnotenia.
28
Bodovacia tabuľka pre degustátorov
Číslo
vzorky
Vzhľad
(0-5)
Čistota
vône
(0-10)
Intenzita
vône
(0-10)
Čistota
chuti
(0-10)
Intenzita
chuti
(0-10)
Poďakovanie
Celkový
dojem
(0-5)
Body
celkom
Poznámka
DHZ Matejovec srdečne ďakuje nasledovným organizáciám a jednotlivcom
za pomoc, ktorú poskytli pri organizovaní koštovky ovocných destilátov .
Ľuboš Zubák, T- štúdio Stará Turá, Peter Juhásik, Tomáš Talajka, WW
Bratislava, Obecný úrad Krajné - starosta OÚ Ing. Vladislav Šuster, Jozef
Šuster - Kynologická revue, Ľubomír Bukovčan - Bove, Ján Velický –
Miroplast , Juraj Martišek - Autoklinik , Ing. Pavol Mičenec, Karol Tallo,
Vladimír Sedlák ml., Tomáš Sedlák, Juraj Ambruš a ďalším nemenovaným.
Počet
bodov
50
49
44-48
39-43
34-38
28-33
15-27
do 14
Označenie
Ocenenie
Charakteristika
****
***
***
**
*
Šampión výstavy
Víťaz odrody
Zlatý diplom
Strieborný diplom
Bronzový diplom
Destilát vynikajúcej kvality
Destilát vynikajúcej kvality
Destilát výbornej kvality
Destilát veľmi dobrej kvality
Destilát dobrej kvality
Destilát menej dobrej kvality
Destilát nižšej kvality
Destilát nedostatočnej kvality
29
30
31
32
Download

Untitled - Matejovec