Nebúrajte, ale obnovte
urob si sám
náročnosť: 
čas: pol roka
náklady: 1 004 €
ľudia: uuu
obdobie: jar, leto, jeseň
1. časť: Obnova tradičných domov
DRENÁŽ A VZDUCHOVÁ IZOLÁCIA
Drenáž okolo domu a VZDUCHOVÁ IZOLÁCIA sa robia pri nadmernom hromadení vsiaknutej
zrážkovej vody pri základoch. ODVODNENIE základovej škáry môžeme jednoducho urobiť
DRENÁŽAMI a ODVETRANÍM MÚRU pod podlahou.
1. TERÉN
2. ZVOD
3. RYHA
Urobili sme výkop na drenážnu rúru, ktorá
zachytí a odvedie zrážkovú vodu stekajúcu
zo svahu. Základy domu by mali byť izolované napr. kupolkovou (tzv. nopovou) fóliou.
Dažďový zvod neželane privádza vodu
zo strechy priamo k základu domu. Je
potrebné pripojiť ho na novú dažďovú
kanalizáciu.
Vykopali sme spoločnú spádovanú ryhu na
dažďovú aj drenážnu rúru tak, aby viedla
čo najďalej od domu.
18
Text: ArTUR – Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. arch. Július Lišaník :: Foto: Ing. arch. Július Lišaník
:: Realizácia: Ing. arch. Július Lišaník, Miro Homola, Ing. arch. Boris Hochel :: Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Odvlhčenie domu
4. VPUST
5. DRENÁŽ VODY
kontrolný
zoznam
MATERIÁL
1 004 €
drenážne rúry
67,50 €
FLEXI Ø 100 mm, 50 m
vodovodná rúrka
4€
kanalizačná rúra
95 €
odvod kondenzátu, plast, Ø 1/2", 7 m
Dažďový zvod sme napojili na rúru cez čistiaci kus. Plastovú rúru dažďovej kanalizácie sme uložili do vyspádovanej ryhy.
Drenážnu rúru treba obaliť geotextíliou
a obsypať štrkom (drenážnu rúru možno
obaliť geotextíliou aj spolu so štrkom).
plast, Ø 110 mm, 31 m
kolená a odbočky
5,76 €
dažďová kanalizácia, Ø 110 mm, 4 ks
čistiaci kus
6. VYÚSTENIE
7. OMIETKA
16,80 €
dažďová kanalizácia
 pozinkovaná rúra
4,14 €
drvené kamenivo
47,70 €
oprava zvodu, Ø 120 mm, 1 m
zásyp drenáže, 16/32 mm, 1,5 m 3
drvené kamenivo
50,40 €
zásyp drenáže, 32/64 mm, 1,50 m 3
riečny štrk
41,60 €
oprava podkladu, štrk 0/4 mm, 1 m 3
piesok
54 €
tzv. homlok, 1,50 m 3
Drenážnu rúru i rúru dažďovej kanalizácie
sme nasmerovali na vyústenie verejnej
kanalizácie vedúcej popod cestu do potoka.
8. ODSTRÁNENIE
Odstránili sme navlhnutú omietku do 15
cm nad hranicou vlhnutia. Vyškrabali sme
maltu medzi kameňmi muriva do hĺbky 3
cm. Múry takto schli päť mesiacov.
9. POSTREK
cement 120 kg
12,40 €
vápenný hydrát
10,80 €
maliarsky náter
17,14 €
5 × 25 kg
omietky, 4 × 25 kg
vápenný 2 × 15 kg
hranoly
70 €
tzv. postrholce 100 × 110 mm, 0,27m 3
drevené dosky
282 €
podlaha, smrek, š. 20 cm, 0,70 m 3
 ochrana stien, podlahy
29 €
BOCHEMIT bezfarebný 5 l
tepelná izolácia
155 €
LIAPOR 1,8 m 3
geotextília
16,56 €
20 m 2
Odstránili sme betónovú dosku hrúbky 5
cm pri stenách a v jej podklade (škvara,
sutina) sme vykopali drenážny – odvetrávací kanál.
Murivo pri podlahe aj kanál sme nastriekali Bochemitom so sanačným účinkom,
lebo pred opravou bola drevená podlaha
prerastená hubou.
hydroizolácia
10. DRENÁŽ
11. ZÁSYP
NÁRADIE
4€
pod hranoly (tzv.postrholce),
lepenka 2,50 m 2
spojovací materiál
20 €
a ostatné drobnosti
karbobrúska
s diamantovým kotúčom
(na odrezanie betónového poteru)
lopata
motyka
fúrik
kladivo
sekáč
postrekovač
K stenám sme položili vzduchovú drenáž – vetraciu rúru, spádovanú k vývodu
vzduchu. Urobili sme dve vetvy drenážneho potrubia.
Zasypali sme ju kamennou drvinou
(frakcia 16 – 32 mm) a kameňmi. Na viac
zavlhnuté miesto treba väčšie kamene, aby
vznikli väčšie vzduchové medzery.
(na Bochemit)
3/2013
19
Nebúrajte, ale obnovte
dobré
12. PRÍVODY
13. VÝVODY
Na východnej stene sú dva nasávacie otvory dvoch vetiev vzduchovej drenáže. Budú
na nich osadené regulovateľné mriežky.
Na zachytávanie skondenzovanej vody sme
využili plastové bandasky. Plastovou rúrkou s priemerom 1/2" sme vodu odviedli
ďalej od domu do mikrotrativodu.
14. BETÓNOVANIE
15. OMIETKA
Podlahu sme dobetónovali (hrúbka 4 cm)
aj so zabezpečením dilatácie pri stene. Namiesto betónu by bol lepší paropriepustný,
ale vzduchotesný materiál.
Otlčené miesta sme doplnili čistou vápennou omietkou. Pozor, pridávať do nej
cement je nesprávne, lebo zabraňuje odparovaniu vlhkosti zo steny!
16. NÁTER
17. PODLAHA
Na vápennú omietku sme aplikovali
tradičný vápenný náter, lebo je paropriepustný a je to pôvodný materiál, vhodný na
tradičnú stavbu.
Drevené hranoly sme pripevnili do ešte
zachovaného betónového podkladu skrutkami v rozperkách (tzv. hmoždinkách)
a vytvorili sme rošt na palubovku.
18. IZOLÁCIA
19. PALUBOVKA
Drevený rošt sme vyplnili sypanou tepelnou izoláciou – expandovanou hlinou
(keramzit, liapor).
Na rošt z hranolov, tzv. postrholcov sme
priskrutkovali drevenú podlahu – široké
dosky bez pera a drážky. Umožnia mierne
odvetrať priestor pod doskami.
rady
REGULOVATEĽNÉ MRIEŽKY
Na nasávacích otvoroch
dvojvetvového systému treba
mriežky regulovať, lebo jedna
vetva je dlhšia a potrebuje väčší
prívod vzduchu ako tá kratšia. Za
určitých podmienok treba mriežky
uzavrieť.
KEDY ODVLHČOVAŤ
Pri vysokej relatívnej vlhkosti
a teplote vzduchu je potrebné
takmer úplne zabrániť nasávaniu
vzduchu, pretože v chladnejšom
prostredí pod podlahou (asi 7 °C)
dochádza ku kondenzácii vodných
pár – teda efektu vlhnutia, ktorému
chceme vlastne celým procesom
odvlhčenia zabrániť. To sa robí
uzavretím mriežok.
NASÁVANIE VZDUCHU
Je výhodnejšie urobiť ho pri
odvetrávaní základov zvnútra,
aby sa prívodom vzduchu zvonka
neochladzovala stena a podlaha.
Zároveň sa zníži riziko tvorenia
kondenzátu.
OVLÁDANIE ELEKTRONIKOU
Pri sofistikovaných – a naozaj
perfektne fungujúcich riešeniach
– ovláda otváranie či zatváranie
nasávacích otvorov elektronika na
základe senzorov monitorujúcich
vonkajšie prostredie.
ODSÁVANIE PARY
Dá sa vyriešiť cez jestvujúci komín –
nesmie však byť súčasne využívaný
na odvod spalín. Pri absencii
potrebných komponentov na trhu,
resp. pri snahe o úspornosť riešenia
je možné vyrobiť si veľmi špecifické
výrobky svojpomocne – napr.
rozbočovač potrubí.
ODVEDENIE KONDENZÁTU
Z miesta pripojenia drenážnych
rúr na zvislú odsávaciu rúru je
nutné odvádzať skondenzovanú
vodu do záchytky a odtiaľ rúrkou
von z domu. Rozbočovač na
tri rúry vedúce vzduch a dve
rúrky vedúce vodný kondenzát
(jedna rúrka je na kondenzát
vykurovania) si vyrobíte sami
z plastových bandasiek. Umožní
prúdenie vzduchu (väčšia
plastová bandaska) a zachytávanie
kondenzátu z odsávacej rúry
i komína (menšia plastová
bandaska). Rozbočovač je potrebné
spevniť penou PUR a škrupinou
z betónu.
20
Ing. arch. Július Lišaník
ODBORNÍK RADÍ
Zber zrážkovej
vody drenážnym
spôsobom treba
robiť ďalej od domu,
nie pri základoch,
aby sme vodu
nepriviedli k domu.
To by spôsobilo jeho
vlhnutie. Pri základoch
je potrebné vytvoriť
izoláciu proti zemnej
vlhkosti, najlepšie na
princípe vzduchovej
odvetrávanej medzery.
podlahy
v starých domoch
 POVRCHY
Pri tradičných stavbách by mali
byť čo najviac paropriepustné.
Iba tak umožnia, aby sa vlhkosť
z konštrukcie mohla odparovať.
Preto sa pri obnove vyhýbajte
cementu a používajte najmä
tradičné prírodné materiály.
 HRANOLY POD PALUBOVKOU
Odporúčame radšej menšiu
vzdialenosť medzi hranolmi
podlahy (tzv. postrholcami) – asi
650 mm, pretože tepelná izolácia
(keramzit, liapor) nie je schopná
plniť funkciu „vankúšov“
podopierajúcich jednotlivé dosky
podlahy. Na betón sme pod každý
hranol uložili hydroizolačnú
fóliu.
PALUBOVKA
Odporúčame zvoliť styk dosák
na tupý zraz a prichytenie
drevoskrutkami, pretože
prípadná demontáž jednotlivých
dosák by bola jednoduchšia.
AKO UŠETRIŤ
Keď už raz zatepľujete podlahu (či už penovým
sklom, liaporom alebo inou paropriepustnou
izoláciou), zateplite ju čo najviac. Ak chcete neskôr
dosiahnuť nízkoenergetický štandard, izolácia
v podlahe by mala byť hrubá asi 25 cm.
3/2013
21
OBNOVA TRADIČNÝCH DOMOV
Kúpili ste chalupu. Čo s ňou?
PRVÁ POMOC V PIATICH KROKOCH
ZABEZPEČTE DOM pred poškodzovaním. Kým pripravíte projekt a rozmyslíte
si svoj zámer, podajte domu POMOCNÚ RUKU. Prvá pomoc znamená spraviť
jednoduché, RÝCHLE, LACNÉ a EFEKTÍVNE zásahy.
1
ZAPLÁTAJTE DERAVÚ
STREŠNÚ KRYTINU
3
PREČ S BURINOU
PRI DOME.
Nečakajte, kým zase naprší a uschne.
Konajte rýchlo, najmä ak ide o hlinenú
stavbu, lebo hlina je na priamu vodu citlivá
– zmäkne a vymýva sa. Dočasne (kým začnete dom opravovať) postačí na zaplátanie
aj plech, stará škridla, cementové šindle
alebo iný materiál, ktorý poslúži aspoň na
nejaký čas. Obyčajne zvykne tiecť aj okolo
komína a cez chýbajúce hrebenáče, preto
skontrolujte aj na tieto časti stavby.
4
ZBAVTE PAROTESNÝCH
POVRCHOV
5
ZAISTITE
BEZPEČNOSŤ
Ak je pôvodná podlaha drevená, odstráňte z nej pridané podlahy z PVC a koberce
s gumeným podkladom, aby sa mohla
prirodzená vlhkosť odparovať a nestúpala
namiesto toho do stien.
2
ODVEĎTE
DAŽĎOVÚ VODU
Vlhkosť je pre dom najnebezpečnejšia.
Obíďte si celý dom (aj zo susedovej strany)
a skontrolujte, či nie je na dome poškodený odkvapový žľab, alebo krajné škridle.
Opravte alebo namontujte odkvapový žľab
a odveďte dažďovú vodu kontrolovane zo
strechy a ďaleko od domu. Dažďovým zvodom vyústeným hneď pri dome privediete
veľa vody na jedno miesto. Múr bude vlhnúť a poškodzovať sa. Preto dažďový zvod
hneď predĺžte rúrou alebo vodu odveďte
vytvoreným rigolom po povrchu.
Rastliny a kríky tesne pri dome udržujú
vlhkosť, tienia a zabraňujú vysychaniu
fasády. Po odstránení rastlín má slnko
i vzduch prístup k múru a umožní jeho
vysúšanie.
Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Zabezpečte časti, ktoré vyzerajú labilne
alebo nebezpečne. Ak máte pochybnosti
o stabilite, zavolajte radšej statika a dočasne podoprite stenu, aby nemohla nikoho
ohroziť. Poškodenú časť komína dočasne
rozoberte a prekryte tak, aby do komína
nepršalo. Ak je omietka na strope voľná
a nedrží, radšej ju preventívne zhoďte.
Zabezpečený dom prežije bez ďalšieho
poškodzovania najbližší rok-dva. Inak sa
postupuje pri obnove stavby, ktorá má slúžiť ako chata, a inak pri obnove domu na
trvalé užívanie. Preto je potrebné vyjasniť
si práve tento aspekt.
22
ODBORNÍK RADÍ
Pri rekonštrukcii domu
je potrebné postupovať
dôsledne a využiť
pôvodné techniky
a materiály, lebo sú
s domom najviac
kompatibilné. Raďte
sa s odborníkom,
ktorý má skúsenosti
s citlivou obnovou
tradičných domov. Nie
všetci odborníci majú
k tradičným domom
vzťah a dostatok
vedomostí o nich.
Text a foto: Ing. arch. Zuzana Kierulfová:: Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Prvá pomoc domu
Ochrana vašej
záhrady
EXTERIÉR
INTERIÉR
 Hlinená stena s cementovou omietkou
V prípade chýbajúcej
základovej hydroizolácie starej steny vzlína vlhkosť do stien.
Ak je na nich bežná
cementová omietka,
vlhkosť vzlína vyššie.
Následky: vlhká
stena, znižovanie
pevnosti steny,
degradácia omietky (odlupovanie,
opadávanie, trhliny).
Calypso 480SC® insekticídny
prípravok na ochranu jabloní
proti kvetovke jabloňovej,
jabloní a sliviek proti obaľovačom
a voškám, čerešní proti vrtivke
čerešňovej, viniča proti
obaľovačom, papriky, rajčiakov
a uhoriek, proti moliciam
a voškám a zemiakov proti
pásavke zemiakovej
Sencor 70 WG selektívny, systémovo
pôsobiaci koreňový a listový herbicíd
na ničenie dvojklíčnolistových burín
v porastoch zemiakov, rajčiakov,
hrachu a lucerne
Prípravky určené na ničenie
mravcov v budovách
a v ich blízkom okolí.
EXTERIÉR
INTERIÉR
Nástraha vo forme
domčeka je určená
na ničenie mravcov,
ktorý sa vyskytujú
v budovách
(obytné domy, byty,
prevádzky, sklady
a pod.)
alebo v ich okolí.
Nástraha ostáva
účinná po dobu
minimálne 4.
týždňov.
 Hlinená stena bez
omietky
Hlina je materiál,
ktorý dýcha.
Umožňuje vlhnutie,
ale aj odparovanie
vody i cez podmurovku (tzv. sokel)
a vyschnutie po
daždi pri kombinácii
s paropriepustnými
materiálymi. Steny
chráňte tradičnou
vápennou omietkou
a alebo vápenným
náterom. Obnovujte
ho. Podlahy by mali
mať paropriepustný
povrch.
Partneri osvetového projektu
Nebúrajte, ale obnovte sú
ArTUR, neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP.
Prípravok je určený
na ničenie mravcov
obyčajných
a mravcov faraónskych
vyskytujúcich sa
v budovách (obytné
domy, byty, prevádzky,
sklady a pod.) alebo
v ich okolí. Ide o kvapalnú
požerovú nástrahu,
ktorú robotnice mravcov
zanášajú do hniezd,
kde pôsobí aj na ďalších
členov kolónie (larvy
a kráľovné). Účinnosť
minimálne 4 týždne.
Používajte biocídne prípravky
bezpečne. Pred použitím
si prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.
Domácnosť bez mravcov
3/2013
23
Download

Rekonstrukcia_odvlhcenie_USS1303