NEBÚRAJTE, ALE OBNOVTE
5 dobrých dôvodov na rekonštrukciu
TRADIČNÁ CHALUPA MÁ SVOJU HOdNOTU
Staré domy z tradičných PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV vám môžu po obnove slúžiť niekedy LEPŠIE
AKO NOVOSTAVBY. Treba len vedieť, ako ich správne obnoviť, aby si zachovali hodnotu.
1
DUCH STAVBY
A MIESTA
Tradičné domy majú svojho ducha a históriu, ktorá im dáva kultúrnu hodnotu, akú
pri novostavbe nevytvoríte, a po zbúraní
ju už nič nevráti. Sú často postavené na
príjemnom mieste v harmónii s človekom,
s okolím, susednými domami a prírodou.
Neoceniteľné je ustálené a zabývané okolie
s vidieckym charakterom.
30
Text: ArTUR – Ing. arch. Zuzana Kierulfová :: Foto: Ing. arch. Zuzana Kierulfová :: Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Starý dom
2
ZDRAVÉ
PROSTREDIE
Steny a povrchy z tradičných materiálov
dokážu svojou schopnosťou akumulácie
a regulácie vlhkosti zabezpečiť lepšie vnútorné prostredie. V dome sa tak vytvorí
stálejšie prostredie priaznivé pre zdravie.
Z prírody sme vzišli, a preto je nám prírodný materiál najbližší.
3
PREMYSLENÉ
A NEZÁVISLÉ
Tradičné domy boli premyslené tak, aby
boli maximálne funkčné, v rámci možností nenáročné na prevádzku a čo najviac
nezávislé. Využívajú prírodné danosti
miesta a obyčajne sú orientované na juh
s južným dvorom. Majitelia rozumeli materiálom aj svojmu domu, preto ho vedeli
aj udržiavať aj správne opravovať.
VYUŽITIE HLINY
PRI REKONŠTRUKCII
Hlina sa dodnes používa na nosné steny,
priečky, omietky, ba i strechy. V tomto
vydaní sa s využitím hliny pustíme do
stavby tradičnej podlahy.
SÚDRŽNOSŤ HLINY
Jednou z cenných vlastností hliny, veľmi
potrebnou v stavebníctve, je jej súdržnosť, ktorú zabezpečuje ílová zložka.
Preto by stavebná hlina mala obsahovať
aspoň 10 % ílu. Zistite si, či má vaša
nakopaná hlina dostatočné množstvo
ílu (spojiva). Ak sa pri schnutí vzorky
tvoria veľké trhliny, obsah ílu je pravdepodobne vysoký a hlina bude vhodná
na maltové zmesi.
SPRÁVNA ZMES
4
PROPORČNÉ
A V ĽUDSKEJ MIERKE
5
TISÍCROČIAMI
OVERENÝ MATERIÁL
Domy boli estetické, ale aj mimoriadne
funkčné. Ľudia ich stavali svojpomocne,
a preto aj efektívne, nekomplikovane.
Nepotrebovali napríklad betónové vence,
lebo konštrukcia strechy bola tomu prispôsobená. S pribúdajúcimi generáciami
sa dal dom ľahko a pekne dostavovať –
predlžovať.
Pôvodný materiál tradičných domov je
kompletne ekologický. Má v sebe málo zabudovanej energie, je zdravotne neškodný
a bez problémov recyklovateľný, zväčša aj
priamo na mieste stavby. V dobrých podmienkach je veľmi trvanlivý. Pri starých
domoch je výhodou, že rokmi sa overilo
pôsobenie prostredia a počasia na dom.
Zuzana Kierulfová,
architektka,
lektorka využívania
tradičných materiálov
ODBORNÍK RADÍ
Pri práci s hlinou rátajte s dlhšími prestávkami,
keď musia jednotlivé časti schnúť.
Zmesi sa tvoria pridaním piesku, štrkovej drviny a vody. Nie je vhodné pridávať
ani vápno, ani cement, pretože oslabujú
ílovú väzbu. Do ubíjanej vrstvy podlahy je potrebné plnivo všetkých frakcií
vrátane väčšej (od 0,1 až po 1 cm.) Piesok
a drobný štrk by mal byť ostrohranný
(teda nie riečny, oblý). Zmes na ubíjanie
má byť polosuchá, taká, aká je zemná
vlhkosť. Jej pevnosť sa dosahuje tlakom.
Na získanie hrubej mokrej maltovej
zmesi do podlahy je vhodné pridať plnivo s frakciou 0,1 až 0,4 cm. Zväčša platí,
že malta je 3-krát hrubšia ako najväčšie
zrno. Íl v malte sa aktivuje primiešaním vody a miešaním zmesi. Táto zmes
tvrdne schnutím. Je potrebné spraviť
si vzorky s rôznymi pomermi, ktoré si
dôkladne označíme.
Na jemnú vrchnú maltovú zmes sa použije plnivo s frakciou 0,0 – 0,1 cm.
PROCES TVRDNUTIA
Pri miešaní malty v prvej fáze zemina
absorbuje vodu (20 – 30 % v závislosti
od typu zeminy) a ílové minerály začnú
zväčšovať objem. Tento proces je pomalý a trvá dlho. V druhej fáze po zabudovaní do konštrukcie zemina schne, ílové
minerály zmenšujú svoj objem a všetky
zložky sa sťahujú. Keď úplne vyschnú,
vytvoria súdržnú hmotu.
ĽAHKÉ ÍLY
Ílovitá zemina s obsahom ílu viac ako
30 % (2 000 kg/m3) je ľahšia ako piesčitá
(2 500 kg/m3). Žltú až červenú farbu
získava z oxidov železa.
Partnermi osvetového projektu „Nebúrajte, ale obnovte“ sú ArTUR, neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ
SPP.
4/2013
31
NEBÚRAJTE, ALE OBNOVTE
urob si sám
náročnosť: 
čas: 30 dní
náklady: 900 €/veľká
izba
ľudia: uu
obdobie: jar, leto
2. časť: Obnova tradičných domov
REKONŠTRUKCIA HLINENEJ PODLAHY
NOVÁ, ALE TRADIČNÁ hlinená podlaha SO ZATEPLENÍM a bez hydroizolácie, s prerušením
vzlínania vody je vhodná iba na miesta, kde nie je vysoká spodná voda.
1. PENOVÉ SKLO
2. ŽABA
3. KOPANIE
Vyhĺbený priestor pod starou podlahou vystelieme geotextíliou a zateplíme penovým
sklom.
Penové sklo zhutníme vibračnou nohou
(tzv. žabou) na požadovanú pevnosť.
Ak máme pod ornicou ílovú hlinu, vykopeme ju na použitie na hlinenú podlahu.
32
Text a foto: ArTUR – Ing. arch. Zuzana Kierulfová :: Realizácia: autorka, Ing. arch. Boris Hochel
Hlinená podlaha
4. VZORKY
5. MIEŠANIE
kontrolný
zoznam
MATERIÁL
900 €
tepelná izolácia
penové sklo
650 €
cena za 40 m 2 = 22,5 €/m 2
Refaglass (násyp 25 cm) 10 m 3
Zaobstaráme dostupné lokálne piesky
a spravíme si vzorky.
Hlinu s pieskom a drvinou zmiešame – najlepšie hrabľami a lopatou.
drvené kamenivo
25 €
drvina (piesok)
45 €
frakcia 0,4 – 0,8, 1,5 t
frakcia 0 – 0,4, 3 t
kopaná hlina
6. VODA
7. ROZHRNUTIE
0€
1,5 m 3
jemná omietka
62 €
pigment
12 €
napríklad Picas vrecovaná, 4 × 40 kg
napríklad Picas, 4 vrecká
ľanová fermež
29 €
9 kg
tvrdnúci olejový vosk
66 €
napríklad Proterra na prírodnej báze, 2,5 l
NÁRADIE
Zmes vlhčíme, aby bola polosuchá.
Polosuchú zmes vysypeme priamo na penové sklo a zarovnáme vhodným náradím.
výkonné miešadlo alebo
miešačka
s horizontálnym núteným miešaním
nádoba na miešanie
fermeže a riedidla
8. UBÍJANIE
9. SCHNUTIE
 maltovník (kalfas)
murárska naberačka
murárska lyžica
hrable, lopata
vedro
2 ks
Hlinenú zmes ubijeme. Ako ubíjadlo postačí kovová platňa na dostatočne dlhej tyči.
Ak sa začne hlina na platňu lepiť, obalíme
kov fóliou.
Ubitú vrstvu necháme vyschnúť. Bude podkladom na ďalšie vrstvy hlinenej, prípadne
drevenej podlahy.
10. MALTA
11. VLHČENIe
fúrik
ubíjadlo
vodováha
 dlhé hladidlo
malé kovové hladidlo
štetec, handra
Boris Hochel,
architekt,
realizátor projektu
ODBORNÍK RADÍ
Na ďalšiu vrstvu potrebujeme spraviť
hustú hlinenú maltu s dostatočným množstvom piesku. Spravíme si vzorky.
Ak je hlina suchá a hrudovitá, namočíme
ju v dostatočnom predstihu aj niekoľko dní
pred spracovaním.
Keďže sa ílová zložka
hliny pri schnutí zmršťuje,
pridajte do nej optimálne
množstvo piesku a drviny
rôznej zrnitosti.
4/2013
33
NEBÚRAJTE, ALE OBNOVTE
dobré
12. MIEŠAČK
13. ZAPRACOVANIe
rady
SPRÁVNA MIEŠAČKA
Pri spracovaní hliny neskúšajte
použiť miešačku na betón, lebo na
tento účel nie je vhodná. Ak robíte
väčšie plochy, potrebujete miešačku
s aktívnym miešaním pomocou
lopát alebo závitovky.
POZOR NA VLHKOSŤ!
Keď upravíte hlinenú podlahu
v tradičných domoch ľanovou
fermežou a voskovým olejom,
znížite jej paropriepustnosť, čo môže
v niektorých prípadoch spôsobiť
väčšie hromadenie vlhkosti v múre.
Tradične ľudia podlahu upravovali
iba zriedenou hlinou zmiešanou
s kravincami (kravienkami)
a udržiavali ju kropením, aby
sa voľné čiastočky zase prilepili,
prípadne týmto kropením robili na
podlahe aj dočasné ornamenty.
TRHLINY
Ak vzniknú pri schnutí väčšie
trhliny, vyčistite ich, navlhčite
a opravte hlinenou zmesou.
Vlásočnicové trhliny v spodnej
vrstve nie sú chybou.
AKO UŠETRIŤ
Ak chcete získať
hlinu, zistite si, kde
bolo v obci hlinisko
a či je dostupné.
Vhodná hlina sa
nachádza až pod
ornicou. Ideálne je,
keď máte hlinu na
pozemku a môžete
si jej vyťažením
vybudovať jazierko,
čističku či pivnicu.
34
Namiešame si vybranú zmes. Na miešanie Hlinenú maltu silou zapracujeme. Rovipotrebujeme výkonnú miešačku s núteným nu kontrolujeme vodováhou. Umožňuje
horizontálnym miešaním.
v podlahe vytvoriť teplovodné vykurovanie.
14. SCHNUTIE
15. ŠTETCOM
Maltu necháme schnúť dva až tri týždne
podľa aktuálnych podmienok.
Ak chceme aplikovať ďalšiu farebnú dekoratívnu vrstvu, suchý povrch navlhčíme
štetcom.
16. DEKOR
17. KÚPEĽ
Nanesieme tenkú (2 mm) vrstvu jemnej
farebnej hlinenej zmesi.
Ľanovú fermež ohrejeme vo vodnom kúpeli na 60°C, aby bola tekutejšia a vpila sa čo
najhlbšie do hlinenej vrstvy.
18. FERMEŽ
19. VOSK
Štetcom nanášame niekoľko vrstiev, kým
ju podlaha saje.
Po stvrdnutí fermeže štetcom aplikujeme
dve vrstvy ekologického tvrdnúcého voskového oleja.
ODSTRAŇOVANIE PLESNÍ
AKO NA ŠKVRNY A PLESNE NA STENÁCH?
S pomaly odchádzajúcou zimou nachádzame vo svojich domácnostiach FĽAKY a ŠKVRNY od
zatečenej vody, niekedy dokonca aj PLESNE, ktoré vznikli na vlhkých miestach. Ako sa ich ľahko
a hlavne ÚSPEŠNE ZBAVÍME?
Škvrny od zatečenej vody vystupujúce
zo steny sú nepríjemné, znovu a znovu
prenikajú na povrch, a to aj cez novonanesené vrstvy maliarskych náterov. Účinným
pomocníkom pri ich odstránení je REMAL
FLEK-STOP, špeciálny základný krycí náter
riediteľný vodou, určený na izoláciu škvŕn
v interiéri i exteriéri. REMAL FLEK-STOP
odstráni škvrny od zatečenej vody, nikotínu i dymu. Dôležité je, že FLEK-STOP
neslúži ako finálny krycí náter – po jeho
zaschnutí je nutné vykonať finálnu úpravu
steny maliarskym náterom. Môžeme použiť
ktorúkoľvek bielu i tónovanú maliarsku
farbu z radu REMAL.
Odstraňovanie plesní je o niečo tvrdší oriešok. Stena s plesňami nie je len esteticky
nevzhľadná, ale znamená značné zdravotné riziko. Uvoľňuje jedovaté, alergénne,
niekedy i karcinogénne toxíny, a preto je
nutné plesne zničiť. Musíme teda odstrániť
dôsledok aj príčinu.
Existujúcu pleseň odporúčame odstrániť
výrobkom REMAL SANAL. Jeho použitie
nie je spojené s okamžitým odstránením plesne vybielením, ako je bežné pri
prípravkoch na báze chlornanov. REMAL
SANAL nanášame najskôr na samotnú pleseň, tým ju spálime, následne ju za mokra
mechanicky odstránime a po dôkladnom
vyschnutí na stenu opäť nanesieme REMAL
SANAL. Povrch steny je nutné čo najviac
nasýtiť, aby sa prostriedok dostal do podhubia a zároveň vznikla zásoba účinných
látok brániacich novému napadnutiu steny
plesňami.
Takto ošetrené miesto natrieme finálnou
vrstvou maliarskej farby s preventívnym
protiplesňovým účinkom – najlepšie
REMALOM PROTIPLESŇOVÝM.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred
použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
BAL SLOVAKIA, s. r. o.
[email protected]
www.bal.sk, www.kuzlofarieb.sk
Reklamný text a foto: BAL
4/2013
35
Download

Hlinena_podlaha_USS1304