SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:51
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
HKOSŤOU
KEMASAN 580
HIDROSTOP PENETRAT
Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa
sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných
priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Aplikácia bez
prednástreku!
Vodotesná penetračná hmota na báze cementu, presne granulovaného kremenného piesku a špeciálnych
apilárna funkcia (nerozpustné kryštály utesňujú póry
penetračných prísad a prísad urychľujúcich kryštalizáciu. Kapilárna
a chránia pred prenikaním vody) a bariérová funkcia (vytvorenie
enie pevnej a vodotesnej izolačnej vrstvy na povrchu
odou, izolácia v sprchovacích kútoch, sanitárnych
stavebného materiálu). Na ochranu pred vlhkosťou a vodou,
priestoroch, kúpeľniach, bazénoch a práčovniach, na izoláciuu vnútorných povrchov pivníc a nádrží na vodu atď.
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 30 kg
Spotreba: cca. 3 - 4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom (cca. 2 mm hrúbka vrstvy)
Balenie: 25 kg
Aby vás
vlhkosť
HIDROZAT
KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna na sanáciu stien s vysokým obsahom vlhkosti.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Zvlášť vhodná na reštaurovanie historických budov a budov v pamiatkovej ochrane. Rýchloschnúca. Výrazne skracuje čas realizácie.
Spotreba: 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
Rýchlo tuhnúca cementová zmes. Tuhne už asi po 4 minútach, plne zaťažiteľná už po 15 minútach. Na montáž
výkladov v obchodoch, ukotvenie strojov, mostové zábradlia, schodišťové zábradilia a balkónové zábradlia,
záhradné ploty a dvere, ústredné kúrenie, na rýchlu montáž dopravných značiek a označení pre sanitárne a
elektrické zariadenia, na rýchlu opravu prefabrikovaných betónových blokov, na zastavenie prenikania vody.
Okrem toho môže sa použiť tiež na cementové malty na zvýšenie tuhnutia.
netrápil
a!
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter
Balenie: 5 kg, 25 kg
HIDROSTOP KIT
KEMASAN 550
Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch
vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov
budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Aplikácia bez prednástreku!
Cementový rýchlo tuhnúci tmel, tuhnúci približne po 20 minútach. Na vytvorenie zaoblenia rohu, na vyplnenie
prasklín v betóne a segregačných hniezd na povrchu betónu.
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter, cca. 2.5 kg / meter polkruhového spoja
Balenie: 5 kg, 25 kg
Spotreba: cca. 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
C
HIDROSTOP ELASTIK
M
Y
KEMASAN F
CM
Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna. Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie
použitie, na finálne vyrovnanie KEMASAN sušiacich omietok.
MY
CY
Spotreba: 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
Balenie: 25 kg
CMY
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na báze cementu. Hmota je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpelní,
bazénov, vodných nádrží, atď. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Spotreba: cca. 3 - 4 kg hmoty/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom.
Balenie: 5+2 kg, 12,5+5 kg, 20+8 kg
K
HIDROSTOP VARIO
záplav
e
d
a
íp
r
p
v
N
MASA
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na baze cementu, ktorá je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpeľni,
bazénov, vodných nádrži, atď. priamo pod dlaždice, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
KE
E N CIE V
20
E
ROK
OV
R
E N É
KEMASAN 580 a 590 alebo sanačnými omietkami KEMASAN 550 je najrýchlejší
a najefektívnejší spôsob sanácie stien od účinkov vlhnutia. To potvrdzujú aj
dlhoročné už takmer 20-ročné referencie doma aj v zahraničí.
*
O V
Nahradenie existujúcich mokrých omietok so sušiacou omietkou
ER
O VIN S K U
SL
* R EF
Skúsenosti z povodní v Taliansku z jesene roku 2000 a v Srbsku z jari roku 2014
ukázali, že aj po 8 dňoch veľkej vody sa omietky KEMASAN veľmi rýchlo vysušili a na
rozdiel od tradičných omietok stále udržiavali pevný kontakt s podkladovou stenou.
Na obnovu omietky sa použila len jemná finálna sušiaca omietka a silikátová farba,
čo výrazne zníži náklady a skráti dobu sanácie vlhkosti po povodniach. To všetko
samozrejme za predpokladu, že murivo nie je nasiaknuté olejmi alebo tukmi.
Spotreba: cca 2 kg/m2 ako náter na 2 vrstvy; cca 4 kg/m2 v dvoch vrstvách
Balenie: 20+8 kg
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
BETONPROTEKT RT
Jednokomponentná mikroarmovaná, tixotropná polymércementová opravná malta, odolná voči sulfátom. Na
opravy viditeľných poškodení betónového povrchu (segregačné hniezda, trhliny, skorodovaný betón, atď.) na
vyrovnanie betónových povrchov pri rekonštrukcii rohov, schodiskových stupňov, hrán, atď. Hrúbka vrstvy
(jedna aplikácia) minimálne 5 až maximálne 40 mm.
Spotreba: od 18 do 20 kg/m² na každý cm vrstvy
Balenie: 25 kg
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
KEMA Stavebné materiály, s.r.o. | Zavarská 10/H, 917 01 Trnava | T: 033 5936 805 | F: 033 5936 808
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:52
Aby vás
vlhkosť
Máte problém s vlhkosťou v
omietkach alebo v stenách?
Opadáva Vám omietka a
v dôsledku vlhkosti sa šíri
nežiadúci zápach?
Priali by ste si odstránenie
následkov prenikania vody,
kapilárnej vlhkosti a účinne
sanovať poškodené
a mokré omietky?
netrápil
a!
INFOLIN
033 59
KA:
Pomôžeme vám pri odstraňovaní
problémov s vlhkosťou v stenách.
36 805
Systémy KEMA na sanáciu vlhkosti
C
M
Y
CM
a tiež podpora z výskumných
a ochrany pred kapilárnou vlhkosťou
a pamiatkových ústavov na prestížnych
sa môžu pochváliť dlhoročnou tradíciou a
medzinárodných fórach už takmer
početnými referenciami doma aj v zahraničí. 20 rokov ponúka na trhu špeciálne
Tím skúsených odborníkov, osvedčených
riešenia pre ochranu a sanáciu vlhkosti
riešení a vlastného výskumu a vývoja
v budovách.
SANÁCIA VNÚTORNÝCH ALEBO VONKAJŠÍCH POVRCHOV STIEN - NAD ÚROVŇOU TERÉNU
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstrániť z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia.
Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy)
pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok, vrstvy náterov
a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme murivo. Prach
vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme zabránili prechodu
rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
3
Priamo na vlhký resp. predvlhčený povrch stien je aplikovaná sanačná omietka KEMASAN 550, v hrúbke 5-10
mm na jednu vrstvu. Na ďalší deň omietku opätovne navlhčíme a znovu nanesieme ďaľšiu vrstvu omietky do
požadovanej konečnej hrúbky (pri druhej vrstve je možné naniesť vrstvu omietky až 20 mm), pričom predchádzajúcu vrstvu s ozubeným hladidlom mierne zdrsníme. Odporúčaná celková hrúbka omietky je cca. 20 mm.
4
Po nanesení poslednej vrstvy omietky počkáme na dostatočné vysušenie resp. zavädnutie a môžeme ju finálne
zahladiť zafilcovaním resp. omietku jemne vyhladíme pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade
potreby chránime omietku pred príliš rýchlym vysychaním. Po cca 3 týždňoch od nanesenia sanačnej omietky
KEMASAN 550 môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Na vnútorné povrchy odporúčame používať
vápenné farby a na vonkajšie povrchy zasa silikátové farby KEMACOLOR S alebo tenkovrstvové dekoratívne
silikátové omietky KEMATERM PL-S.
MY
5
CY
CMY
K
5
5
2
6
3
1
7
6
1
3
4
2
3
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
SANÁCIA PIVNIČNÝCH PRIESTOROV - POD ÚROVŇOU TERÉNU
dy cez stenu
Prenikanie vo
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstránime z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia. Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy) pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok,
vrstvy náterov a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme
murivo. Prach vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme
zabránili prechodu rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
Hmotu HIDROZAT použijeme tiež na utesnenie prasklín a všetkých lokálnych priesakov vody.
3
Ak je potrebné zrealizovať hydroizoláciu pod úrovňou terénu, kvôli možnému priesaku vody cez nesprávne
zrealizované alebo poškodené vonkajšie hydroizolácie, musia byť odizolované s cementovou flexibilnou
hydroizoláciou HIDROSTOP ELASTIK. Pred aplikáciou hydroizolácie treba povrch stien vopred predpripraviť
s vyrovnávacou cementovou mikroarmovanou maltou BETONPROTEKT RT v hrúbke 10-15 mm. Na dosiahnutie lepšej prídržnosti prvú vrstvu malty zrealizujeme ako prednástrek a na styku steny a podlahy vytvoríme
plynulý prechod vo forme zaoblenia. Maltu BETONPROTEKT necháme vysušiť cca 7 dní.
4
HIDROSTOP ELASTIK, 2-zložkovú flexibilnú cementovú hydroizoláciu nanášame v minimálne dvoch
vrstvách. Prvú vrstvu nanášame so štetkou, druhú vrstvu nanášame s kovovým hladidlom. Hrúbka jednotlivých vrstiev je cca. 1 mm. Povrch, na ktorý nanášame HIDROSTOP ELASTIK treba navlhčiť, ale iba tak aby
sa nevytvoril vodný film.
ch stien
Sanácia mokrý
Na sanáciu omietok v soklových častiach budov omietky odporúčame namiesto sanačnej omietky KEMASAN
550 použiť sušiacu omietku KEMASAN 580. Na odstránenie vlhnutia budovy, je dobré zrealizovať drenáže alebo
vytvoriť priame odvetranie stien z perforovaného plechu na odvlhčovanie cez soklové murivo.
5
Na suterénne murivo alebo murivá v oblasti, kde očakávame prenikanie vody cez stenu alebo kde sú steny
len vlhké alebo poškodené v dôsledku poškodenej vonkajšej hydroizolácie, nanášame iba KEMASAN 580
sušiacu omietku. Prvú vrstvu KEMASAN 580 sušiacu omietku nanášame priamo na mokrý / vlhký povrch
steny v hrúbke vrstvy 10-15 mm. Na ďalší deň stenu znovu navlhčíme a nanesieme omietku v hrúbke vrstvy
cca. 10-15 mm a postup opakujeme pre prípadné ďalšie vrstvy. Odporúčaná celková hrúbka omietky je min
cca. 20 mm.
6
Po 3 dňoch od nanesenia poslednej vrstvy KEMASAN 580 sa nanáša finálna KEMASAN F jemná omietka
pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade potreby chránime omietku pred príliš rýchlym
vysychaním. Po cca. 3 týždňoch môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Odporúčame používať
vápenné alebo silikátové farby.
7
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
4
Vlhkosť do stien a omietok môže preniknúť rôznymi
Sanácia nad terénom
1
KEMASAN 580 sušiaca + jemná omietka
2
BETONPROTEKT RT fabión
2
KEMASAN 550
3
HIDROSTOP ELASTIK 1. vrstva so štetkou
3
Vápenná alebo silikátová farba
4
HIDROSTOP ELASTIK 2. vrstva hladítkom
5
KEMASAN 580 sušiaca omietka
6
KEMASAN F jemná sušiaca omietka
7
Vápenná alebo silikátová farba
* R EF
BETONPROTEKT RT
ER
E N CIE V
O V
20
E
ROK
OV
R
E N É
O VI N S K U
SL
1
*
Sanácia pod úrovňou terénu
spôsobmi. So správnym výberom materiálov
si môžete byť istí, že budú:
■ vaše steny a omietky vysušené rýchlejšie,
■ rýchle vytvorené podmienky na pobyt a bývanie,
■ účinky odvlhčovania sa nebudú ukazovať
ako poškodenie náteru na povrchu omietky,
■ omietky budú v prípade opätovného zavlhnutia
veľmi rýchlo vysušené, a sanácia bude veľmi
jednoduchá.
avuje:
ietkach sa prej
ách a om
Vlhkosť v sten
■
■
■
■
■
■
■
■
■
stopami vlhkosti na povrchu omietky
odlupovaním a drolením farby
odpadaním a praskaním omietky
vytvorením zasolených škvŕn na povrchu
omietky
zhoršením tepelnej izolácie - vytvorenie
tepelných mostov - vyššia spotreba
energie
urýchlenou tvorbou plesní
rozvojom škodlivých baktérií
zápachom
zhoršením kvality všetkých drevených
predmetov a nábytku v miestnosti
SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:52
Aby vás
vlhkosť
Máte problém s vlhkosťou v
omietkach alebo v stenách?
Opadáva Vám omietka a
v dôsledku vlhkosti sa šíri
nežiadúci zápach?
Priali by ste si odstránenie
následkov prenikania vody,
kapilárnej vlhkosti a účinne
sanovať poškodené
a mokré omietky?
netrápil
a!
INFOLIN
033 59
KA:
Pomôžeme vám pri odstraňovaní
problémov s vlhkosťou v stenách.
36 805
Systémy KEMA na sanáciu vlhkosti
C
M
Y
CM
a tiež podpora z výskumných
a ochrany pred kapilárnou vlhkosťou
a pamiatkových ústavov na prestížnych
sa môžu pochváliť dlhoročnou tradíciou a
medzinárodných fórach už takmer
početnými referenciami doma aj v zahraničí. 20 rokov ponúka na trhu špeciálne
Tím skúsených odborníkov, osvedčených
riešenia pre ochranu a sanáciu vlhkosti
riešení a vlastného výskumu a vývoja
v budovách.
SANÁCIA VNÚTORNÝCH ALEBO VONKAJŠÍCH POVRCHOV STIEN - NAD ÚROVŇOU TERÉNU
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstrániť z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia.
Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy)
pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok, vrstvy náterov
a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme murivo. Prach
vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme zabránili prechodu
rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
3
Priamo na vlhký resp. predvlhčený povrch stien je aplikovaná sanačná omietka KEMASAN 550, v hrúbke 5-10
mm na jednu vrstvu. Na ďalší deň omietku opätovne navlhčíme a znovu nanesieme ďaľšiu vrstvu omietky do
požadovanej konečnej hrúbky (pri druhej vrstve je možné naniesť vrstvu omietky až 20 mm), pričom predchádzajúcu vrstvu s ozubeným hladidlom mierne zdrsníme. Odporúčaná celková hrúbka omietky je cca. 20 mm.
4
Po nanesení poslednej vrstvy omietky počkáme na dostatočné vysušenie resp. zavädnutie a môžeme ju finálne
zahladiť zafilcovaním resp. omietku jemne vyhladíme pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade
potreby chránime omietku pred príliš rýchlym vysychaním. Po cca 3 týždňoch od nanesenia sanačnej omietky
KEMASAN 550 môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Na vnútorné povrchy odporúčame používať
vápenné farby a na vonkajšie povrchy zasa silikátové farby KEMACOLOR S alebo tenkovrstvové dekoratívne
silikátové omietky KEMATERM PL-S.
MY
5
CY
CMY
K
5
5
2
6
3
1
7
6
1
3
4
2
3
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
SANÁCIA PIVNIČNÝCH PRIESTOROV - POD ÚROVŇOU TERÉNU
dy cez stenu
Prenikanie vo
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstránime z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia. Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy) pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok,
vrstvy náterov a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme
murivo. Prach vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme
zabránili prechodu rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
Hmotu HIDROZAT použijeme tiež na utesnenie prasklín a všetkých lokálnych priesakov vody.
3
Ak je potrebné zrealizovať hydroizoláciu pod úrovňou terénu, kvôli možnému priesaku vody cez nesprávne
zrealizované alebo poškodené vonkajšie hydroizolácie, musia byť odizolované s cementovou flexibilnou
hydroizoláciou HIDROSTOP ELASTIK. Pred aplikáciou hydroizolácie treba povrch stien vopred predpripraviť
s vyrovnávacou cementovou mikroarmovanou maltou BETONPROTEKT RT v hrúbke 10-15 mm. Na dosiahnutie lepšej prídržnosti prvú vrstvu malty zrealizujeme ako prednástrek a na styku steny a podlahy vytvoríme
plynulý prechod vo forme zaoblenia. Maltu BETONPROTEKT necháme vysušiť cca 7 dní.
4
HIDROSTOP ELASTIK, 2-zložkovú flexibilnú cementovú hydroizoláciu nanášame v minimálne dvoch
vrstvách. Prvú vrstvu nanášame so štetkou, druhú vrstvu nanášame s kovovým hladidlom. Hrúbka jednotlivých vrstiev je cca. 1 mm. Povrch, na ktorý nanášame HIDROSTOP ELASTIK treba navlhčiť, ale iba tak aby
sa nevytvoril vodný film.
ch stien
Sanácia mokrý
Na sanáciu omietok v soklových častiach budov omietky odporúčame namiesto sanačnej omietky KEMASAN
550 použiť sušiacu omietku KEMASAN 580. Na odstránenie vlhnutia budovy, je dobré zrealizovať drenáže alebo
vytvoriť priame odvetranie stien z perforovaného plechu na odvlhčovanie cez soklové murivo.
5
Na suterénne murivo alebo murivá v oblasti, kde očakávame prenikanie vody cez stenu alebo kde sú steny
len vlhké alebo poškodené v dôsledku poškodenej vonkajšej hydroizolácie, nanášame iba KEMASAN 580
sušiacu omietku. Prvú vrstvu KEMASAN 580 sušiacu omietku nanášame priamo na mokrý / vlhký povrch
steny v hrúbke vrstvy 10-15 mm. Na ďalší deň stenu znovu navlhčíme a nanesieme omietku v hrúbke vrstvy
cca. 10-15 mm a postup opakujeme pre prípadné ďalšie vrstvy. Odporúčaná celková hrúbka omietky je min
cca. 20 mm.
6
Po 3 dňoch od nanesenia poslednej vrstvy KEMASAN 580 sa nanáša finálna KEMASAN F jemná omietka
pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade potreby chránime omietku pred príliš rýchlym
vysychaním. Po cca. 3 týždňoch môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Odporúčame používať
vápenné alebo silikátové farby.
7
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
4
Vlhkosť do stien a omietok môže preniknúť rôznymi
Sanácia nad terénom
1
KEMASAN 580 sušiaca + jemná omietka
2
BETONPROTEKT RT fabión
2
KEMASAN 550
3
HIDROSTOP ELASTIK 1. vrstva so štetkou
3
Vápenná alebo silikátová farba
4
HIDROSTOP ELASTIK 2. vrstva hladítkom
5
KEMASAN 580 sušiaca omietka
6
KEMASAN F jemná sušiaca omietka
7
Vápenná alebo silikátová farba
* R EF
BETONPROTEKT RT
ER
E N CIE V
O V
20
E
ROK
OV
R
E N É
O VI N S K U
SL
1
*
Sanácia pod úrovňou terénu
spôsobmi. So správnym výberom materiálov
si môžete byť istí, že budú:
■ vaše steny a omietky vysušené rýchlejšie,
■ rýchle vytvorené podmienky na pobyt a bývanie,
■ účinky odvlhčovania sa nebudú ukazovať
ako poškodenie náteru na povrchu omietky,
■ omietky budú v prípade opätovného zavlhnutia
veľmi rýchlo vysušené, a sanácia bude veľmi
jednoduchá.
avuje:
ietkach sa prej
ách a om
Vlhkosť v sten
■
■
■
■
■
■
■
■
■
stopami vlhkosti na povrchu omietky
odlupovaním a drolením farby
odpadaním a praskaním omietky
vytvorením zasolených škvŕn na povrchu
omietky
zhoršením tepelnej izolácie - vytvorenie
tepelných mostov - vyššia spotreba
energie
urýchlenou tvorbou plesní
rozvojom škodlivých baktérií
zápachom
zhoršením kvality všetkých drevených
predmetov a nábytku v miestnosti
SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:52
Aby vás
vlhkosť
Máte problém s vlhkosťou v
omietkach alebo v stenách?
Opadáva Vám omietka a
v dôsledku vlhkosti sa šíri
nežiadúci zápach?
Priali by ste si odstránenie
následkov prenikania vody,
kapilárnej vlhkosti a účinne
sanovať poškodené
a mokré omietky?
netrápil
a!
INFOLIN
033 59
KA:
Pomôžeme vám pri odstraňovaní
problémov s vlhkosťou v stenách.
36 805
Systémy KEMA na sanáciu vlhkosti
C
M
Y
CM
a tiež podpora z výskumných
a ochrany pred kapilárnou vlhkosťou
a pamiatkových ústavov na prestížnych
sa môžu pochváliť dlhoročnou tradíciou a
medzinárodných fórach už takmer
početnými referenciami doma aj v zahraničí. 20 rokov ponúka na trhu špeciálne
Tím skúsených odborníkov, osvedčených
riešenia pre ochranu a sanáciu vlhkosti
riešení a vlastného výskumu a vývoja
v budovách.
SANÁCIA VNÚTORNÝCH ALEBO VONKAJŠÍCH POVRCHOV STIEN - NAD ÚROVŇOU TERÉNU
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstrániť z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia.
Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy)
pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok, vrstvy náterov
a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme murivo. Prach
vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme zabránili prechodu
rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
3
Priamo na vlhký resp. predvlhčený povrch stien je aplikovaná sanačná omietka KEMASAN 550, v hrúbke 5-10
mm na jednu vrstvu. Na ďalší deň omietku opätovne navlhčíme a znovu nanesieme ďaľšiu vrstvu omietky do
požadovanej konečnej hrúbky (pri druhej vrstve je možné naniesť vrstvu omietky až 20 mm), pričom predchádzajúcu vrstvu s ozubeným hladidlom mierne zdrsníme. Odporúčaná celková hrúbka omietky je cca. 20 mm.
4
Po nanesení poslednej vrstvy omietky počkáme na dostatočné vysušenie resp. zavädnutie a môžeme ju finálne
zahladiť zafilcovaním resp. omietku jemne vyhladíme pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade
potreby chránime omietku pred príliš rýchlym vysychaním. Po cca 3 týždňoch od nanesenia sanačnej omietky
KEMASAN 550 môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Na vnútorné povrchy odporúčame používať
vápenné farby a na vonkajšie povrchy zasa silikátové farby KEMACOLOR S alebo tenkovrstvové dekoratívne
silikátové omietky KEMATERM PL-S.
MY
5
CY
CMY
K
5
5
2
6
3
1
7
6
1
3
4
2
3
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
SANÁCIA PIVNIČNÝCH PRIESTOROV - POD ÚROVŇOU TERÉNU
dy cez stenu
Prenikanie vo
1
Existujúce mokré omietky, farby a iné nátery odstránime z muriva cca. 0.5 m nad viditeľnou úrovňou poškodenia. Reálna výška sanácie závisí od vlhkosti muriva. Odhadom sa určuje tak, že k výške viditeľných stôp vlhkosti (mapy) pridáme 1–1,5 násobok hrúbky muriva. Do určenej výšky odstránime všetky zvyšky starých omietok,
vrstvy náterov a farieb. Medzery vyčistíme od presolenej malty do hĺbky min. 1 cm a drôtenou kefou dočistíme
murivo. Prach vyfúkame. Odpad zo starej omietky v čo najkratšom čase odstránime zo stavby, aby sme
zabránili prechodu rozpustených solí späť do muriva.
2
Zo stien odstránime všetky na vlhkosť citlivé materiály na báze sadry, ktorými boli upevnené inštalácie, krabice
alebo káble a nahradíme ich rýchlotuhnúcou cementovou hmotou HIDROZAT, ktorá stvrdne za cca. 2 minúty.
Hmotu HIDROZAT použijeme tiež na utesnenie prasklín a všetkých lokálnych priesakov vody.
3
Ak je potrebné zrealizovať hydroizoláciu pod úrovňou terénu, kvôli možnému priesaku vody cez nesprávne
zrealizované alebo poškodené vonkajšie hydroizolácie, musia byť odizolované s cementovou flexibilnou
hydroizoláciou HIDROSTOP ELASTIK. Pred aplikáciou hydroizolácie treba povrch stien vopred predpripraviť
s vyrovnávacou cementovou mikroarmovanou maltou BETONPROTEKT RT v hrúbke 10-15 mm. Na dosiahnutie lepšej prídržnosti prvú vrstvu malty zrealizujeme ako prednástrek a na styku steny a podlahy vytvoríme
plynulý prechod vo forme zaoblenia. Maltu BETONPROTEKT necháme vysušiť cca 7 dní.
4
HIDROSTOP ELASTIK, 2-zložkovú flexibilnú cementovú hydroizoláciu nanášame v minimálne dvoch
vrstvách. Prvú vrstvu nanášame so štetkou, druhú vrstvu nanášame s kovovým hladidlom. Hrúbka jednotlivých vrstiev je cca. 1 mm. Povrch, na ktorý nanášame HIDROSTOP ELASTIK treba navlhčiť, ale iba tak aby
sa nevytvoril vodný film.
ch stien
Sanácia mokrý
Na sanáciu omietok v soklových častiach budov omietky odporúčame namiesto sanačnej omietky KEMASAN
550 použiť sušiacu omietku KEMASAN 580. Na odstránenie vlhnutia budovy, je dobré zrealizovať drenáže alebo
vytvoriť priame odvetranie stien z perforovaného plechu na odvlhčovanie cez soklové murivo.
5
Na suterénne murivo alebo murivá v oblasti, kde očakávame prenikanie vody cez stenu alebo kde sú steny
len vlhké alebo poškodené v dôsledku poškodenej vonkajšej hydroizolácie, nanášame iba KEMASAN 580
sušiacu omietku. Prvú vrstvu KEMASAN 580 sušiacu omietku nanášame priamo na mokrý / vlhký povrch
steny v hrúbke vrstvy 10-15 mm. Na ďalší deň stenu znovu navlhčíme a nanesieme omietku v hrúbke vrstvy
cca. 10-15 mm a postup opakujeme pre prípadné ďalšie vrstvy. Odporúčaná celková hrúbka omietky je min
cca. 20 mm.
6
Po 3 dňoch od nanesenia poslednej vrstvy KEMASAN 580 sa nanáša finálna KEMASAN F jemná omietka
pomocou dreveného alebo plastového hladítka. V prípade potreby chránime omietku pred príliš rýchlym
vysychaním. Po cca. 3 týždňoch môžeme omietky natrieť paropriepustnými farbami. Odporúčame používať
vápenné alebo silikátové farby.
7
Steny, na ktoré boli nanesené sanačné omietky KEMASAN sú veľmi rýchlo po aplikácii na povrchu suché a
pohodlne dochádza k vysúšaniu stien pomocou okolitého vzduchu a teploty v miestnosti. V prípade veľkého
nasýtenia stien vlhkosťou, je potrebné najmä v začiatkoch zaistiť, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie
miestností. Pokiaľ je to nutné, nainštalujte mechanické odvlhčovanie. Neskôr už bude postačujúca aj obvyklá
výmena vzduchu v priestore, cez otvorené okná, cez vstavané vetracie mriežky vo dverách alebo cez šachty.
4
Vlhkosť do stien a omietok môže preniknúť rôznymi
Sanácia nad terénom
1
KEMASAN 580 sušiaca + jemná omietka
2
BETONPROTEKT RT fabión
2
KEMASAN 550
3
HIDROSTOP ELASTIK 1. vrstva so štetkou
3
Vápenná alebo silikátová farba
4
HIDROSTOP ELASTIK 2. vrstva hladítkom
5
KEMASAN 580 sušiaca omietka
6
KEMASAN F jemná sušiaca omietka
7
Vápenná alebo silikátová farba
* R EF
BETONPROTEKT RT
ER
E N CIE V
O V
20
E
ROK
OV
R
E N É
O VI N S K U
SL
1
*
Sanácia pod úrovňou terénu
spôsobmi. So správnym výberom materiálov
si môžete byť istí, že budú:
■ vaše steny a omietky vysušené rýchlejšie,
■ rýchle vytvorené podmienky na pobyt a bývanie,
■ účinky odvlhčovania sa nebudú ukazovať
ako poškodenie náteru na povrchu omietky,
■ omietky budú v prípade opätovného zavlhnutia
veľmi rýchlo vysušené, a sanácia bude veľmi
jednoduchá.
avuje:
ietkach sa prej
ách a om
Vlhkosť v sten
■
■
■
■
■
■
■
■
■
stopami vlhkosti na povrchu omietky
odlupovaním a drolením farby
odpadaním a praskaním omietky
vytvorením zasolených škvŕn na povrchu
omietky
zhoršením tepelnej izolácie - vytvorenie
tepelných mostov - vyššia spotreba
energie
urýchlenou tvorbou plesní
rozvojom škodlivých baktérií
zápachom
zhoršením kvality všetkých drevených
predmetov a nábytku v miestnosti
SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:51
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
HKOSŤOU
KEMASAN 580
HIDROSTOP PENETRAT
Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa
sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných
priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Aplikácia bez
prednástreku!
Vodotesná penetračná hmota na báze cementu, presne granulovaného kremenného piesku a špeciálnych
apilárna funkcia (nerozpustné kryštály utesňujú póry
penetračných prísad a prísad urychľujúcich kryštalizáciu. Kapilárna
a chránia pred prenikaním vody) a bariérová funkcia (vytvorenie
enie pevnej a vodotesnej izolačnej vrstvy na povrchu
odou, izolácia v sprchovacích kútoch, sanitárnych
stavebného materiálu). Na ochranu pred vlhkosťou a vodou,
priestoroch, kúpeľniach, bazénoch a práčovniach, na izoláciuu vnútorných povrchov pivníc a nádrží na vodu atď.
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 30 kg
Spotreba: cca. 3 - 4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom (cca. 2 mm hrúbka vrstvy)
Balenie: 25 kg
Aby vás
vlhkosť
HIDROZAT
KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna na sanáciu stien s vysokým obsahom vlhkosti.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Zvlášť vhodná na reštaurovanie historických budov a budov v pamiatkovej ochrane. Rýchloschnúca. Výrazne skracuje čas realizácie.
Spotreba: 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
Rýchlo tuhnúca cementová zmes. Tuhne už asi po 4 minútach, plne zaťažiteľná už po 15 minútach. Na montáž
výkladov v obchodoch, ukotvenie strojov, mostové zábradlia, schodišťové zábradilia a balkónové zábradlia,
záhradné ploty a dvere, ústredné kúrenie, na rýchlu montáž dopravných značiek a označení pre sanitárne a
elektrické zariadenia, na rýchlu opravu prefabrikovaných betónových blokov, na zastavenie prenikania vody.
Okrem toho môže sa použiť tiež na cementové malty na zvýšenie tuhnutia.
netrápil
a!
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter
Balenie: 5 kg, 25 kg
HIDROSTOP KIT
KEMASAN 550
Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch
vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov
budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Aplikácia bez prednástreku!
Cementový rýchlo tuhnúci tmel, tuhnúci približne po 20 minútach. Na vytvorenie zaoblenia rohu, na vyplnenie
prasklín v betóne a segregačných hniezd na povrchu betónu.
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter, cca. 2.5 kg / meter polkruhového spoja
Balenie: 5 kg, 25 kg
Spotreba: cca. 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
C
HIDROSTOP ELASTIK
M
Y
KEMASAN F
CM
Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna. Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie
použitie, na finálne vyrovnanie KEMASAN sušiacich omietok.
MY
CY
Spotreba: 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
Balenie: 25 kg
CMY
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na báze cementu. Hmota je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpelní,
bazénov, vodných nádrží, atď. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Spotreba: cca. 3 - 4 kg hmoty/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom.
Balenie: 5+2 kg, 12,5+5 kg, 20+8 kg
K
HIDROSTOP VARIO
záplav
e
d
a
íp
r
p
v
N
MASA
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na baze cementu, ktorá je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpeľni,
bazénov, vodných nádrži, atď. priamo pod dlaždice, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
KE
E N CIE V
20
E
ROK
OV
R
E N É
KEMASAN 580 a 590 alebo sanačnými omietkami KEMASAN 550 je najrýchlejší
a najefektívnejší spôsob sanácie stien od účinkov vlhnutia. To potvrdzujú aj
dlhoročné už takmer 20-ročné referencie doma aj v zahraničí.
*
O V
Nahradenie existujúcich mokrých omietok so sušiacou omietkou
ER
O VIN S K U
SL
* R EF
Skúsenosti z povodní v Taliansku z jesene roku 2000 a v Srbsku z jari roku 2014
ukázali, že aj po 8 dňoch veľkej vody sa omietky KEMASAN veľmi rýchlo vysušili a na
rozdiel od tradičných omietok stále udržiavali pevný kontakt s podkladovou stenou.
Na obnovu omietky sa použila len jemná finálna sušiaca omietka a silikátová farba,
čo výrazne zníži náklady a skráti dobu sanácie vlhkosti po povodniach. To všetko
samozrejme za predpokladu, že murivo nie je nasiaknuté olejmi alebo tukmi.
Spotreba: cca 2 kg/m2 ako náter na 2 vrstvy; cca 4 kg/m2 v dvoch vrstvách
Balenie: 20+8 kg
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
BETONPROTEKT RT
Jednokomponentná mikroarmovaná, tixotropná polymércementová opravná malta, odolná voči sulfátom. Na
opravy viditeľných poškodení betónového povrchu (segregačné hniezda, trhliny, skorodovaný betón, atď.) na
vyrovnanie betónových povrchov pri rekonštrukcii rohov, schodiskových stupňov, hrán, atď. Hrúbka vrstvy
(jedna aplikácia) minimálne 5 až maximálne 40 mm.
Spotreba: od 18 do 20 kg/m² na každý cm vrstvy
Balenie: 25 kg
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
KEMA Stavebné materiály, s.r.o. | Zavarská 10/H, 917 01 Trnava | T: 033 5936 805 | F: 033 5936 808
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
SanacijaVlagePROSPEKT_SVK.ai
1
5.9.14
11:51
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
SANÁCIA A OBNOVA BUDOV S KAPILÁRNOU VLHKOSŤOU
HKOSŤOU
KEMASAN 580
HIDROSTOP PENETRAT
Sušiaca omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa
sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných
priestorov, klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Aplikácia bez
prednástreku!
Vodotesná penetračná hmota na báze cementu, presne granulovaného kremenného piesku a špeciálnych
apilárna funkcia (nerozpustné kryštály utesňujú póry
penetračných prísad a prísad urychľujúcich kryštalizáciu. Kapilárna
a chránia pred prenikaním vody) a bariérová funkcia (vytvorenie
enie pevnej a vodotesnej izolačnej vrstvy na povrchu
odou, izolácia v sprchovacích kútoch, sanitárnych
stavebného materiálu). Na ochranu pred vlhkosťou a vodou,
priestoroch, kúpeľniach, bazénoch a práčovniach, na izoláciuu vnútorných povrchov pivníc a nádrží na vodu atď.
Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 30 kg
Spotreba: cca. 3 - 4 kg/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom (cca. 2 mm hrúbka vrstvy)
Balenie: 25 kg
Aby vás
vlhkosť
HIDROZAT
KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna na sanáciu stien s vysokým obsahom vlhkosti.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Zvlášť vhodná na reštaurovanie historických budov a budov v pamiatkovej ochrane. Rýchloschnúca. Výrazne skracuje čas realizácie.
Spotreba: 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
Rýchlo tuhnúca cementová zmes. Tuhne už asi po 4 minútach, plne zaťažiteľná už po 15 minútach. Na montáž
výkladov v obchodoch, ukotvenie strojov, mostové zábradlia, schodišťové zábradilia a balkónové zábradlia,
záhradné ploty a dvere, ústredné kúrenie, na rýchlu montáž dopravných značiek a označení pre sanitárne a
elektrické zariadenia, na rýchlu opravu prefabrikovaných betónových blokov, na zastavenie prenikania vody.
Okrem toho môže sa použiť tiež na cementové malty na zvýšenie tuhnutia.
netrápil
a!
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter
Balenie: 5 kg, 25 kg
HIDROSTOP KIT
KEMASAN 550
Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov.
Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch
vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov
budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Aplikácia bez prednástreku!
Cementový rýchlo tuhnúci tmel, tuhnúci približne po 20 minútach. Na vytvorenie zaoblenia rohu, na vyplnenie
prasklín v betóne a segregačných hniezd na povrchu betónu.
Spotreba: 2 kg na vyplnenie objemu 1 liter, cca. 2.5 kg / meter polkruhového spoja
Balenie: 5 kg, 25 kg
Spotreba: cca. 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm
Balenie: 25 kg
C
HIDROSTOP ELASTIK
M
Y
KEMASAN F
CM
Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna. Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie
použitie, na finálne vyrovnanie KEMASAN sušiacich omietok.
MY
CY
Spotreba: 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm
Balenie: 25 kg
CMY
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na báze cementu. Hmota je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpelní,
bazénov, vodných nádrží, atď. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Spotreba: cca. 3 - 4 kg hmoty/m² na 2 vrstvy; nanášanie štetcom.
Balenie: 5+2 kg, 12,5+5 kg, 20+8 kg
K
HIDROSTOP VARIO
záplav
e
d
a
íp
r
p
v
N
MASA
Dvojkomponentná vysoko pružná vodotesná hmota na baze cementu, ktorá je vodonepriepustná pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, je paropriepustná a mrazuvzdorná. Na tesnenie balkónov, terás, kúpeľni,
bazénov, vodných nádrži, atď. priamo pod dlaždice, na vnútorné aj vonkajšie použitie.
KE
E N CIE V
20
E
ROK
OV
R
E N É
KEMASAN 580 a 590 alebo sanačnými omietkami KEMASAN 550 je najrýchlejší
a najefektívnejší spôsob sanácie stien od účinkov vlhnutia. To potvrdzujú aj
dlhoročné už takmer 20-ročné referencie doma aj v zahraničí.
*
O V
Nahradenie existujúcich mokrých omietok so sušiacou omietkou
ER
O VIN S K U
SL
* R EF
Skúsenosti z povodní v Taliansku z jesene roku 2000 a v Srbsku z jari roku 2014
ukázali, že aj po 8 dňoch veľkej vody sa omietky KEMASAN veľmi rýchlo vysušili a na
rozdiel od tradičných omietok stále udržiavali pevný kontakt s podkladovou stenou.
Na obnovu omietky sa použila len jemná finálna sušiaca omietka a silikátová farba,
čo výrazne zníži náklady a skráti dobu sanácie vlhkosti po povodniach. To všetko
samozrejme za predpokladu, že murivo nie je nasiaknuté olejmi alebo tukmi.
Spotreba: cca 2 kg/m2 ako náter na 2 vrstvy; cca 4 kg/m2 v dvoch vrstvách
Balenie: 20+8 kg
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
BETONPROTEKT RT
Jednokomponentná mikroarmovaná, tixotropná polymércementová opravná malta, odolná voči sulfátom. Na
opravy viditeľných poškodení betónového povrchu (segregačné hniezda, trhliny, skorodovaný betón, atď.) na
vyrovnanie betónových povrchov pri rekonštrukcii rohov, schodiskových stupňov, hrán, atď. Hrúbka vrstvy
(jedna aplikácia) minimálne 5 až maximálne 40 mm.
Spotreba: od 18 do 20 kg/m² na každý cm vrstvy
Balenie: 25 kg
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
KEMA Stavebné materiály, s.r.o. | Zavarská 10/H, 917 01 Trnava | T: 033 5936 805 | F: 033 5936 808
INFOLINKA:
www.kema-on.net
033 5936 805
Download

kemasan